CURS 11 AMPRENTAREA PRELIMINARĂ

I. DEFINIŢIA AMPRENTEI PRELIMINARE (A.P.) II. ALTE DENUMIRI ALE AMPRENTEI PRELIMINARE 1. Denumiri mai vechi a) amprentă anatomică; b) amprentă de orientare. !. Denumiri recen"e a) amprentă primară ; b) amprenta prefuncţională. III. #$IECTI%ELE AMPRENTĂRII PRELIMINARE Sunt realizate parcelar în cursul fazei de amprentare preliminară. 1. #$IECTI%ELE MECANICE A.P. va trebui să asigure condiţiile necesare men&inerii sprijinului şi stabilităţii protezei totale prin utilizarea mijloacelor obişnuite. a) A'i(urarea men&inerii se realizează prin:  o bună adeziune: A.P. reuşeşte să surprindă toate suprafeţele plane şi orizontale ale C.P. deşi nu are o fidelitate crescută.  succiunea: A.P. nu reuşeşte să redea condiţiile realizării unei succiuni optime! succiunea obţinută este tranzitorie şi e"ternă!  ocolirea formaţiunilor mobile de la periferia C.P. # se realizează parţial din cauza materialului mai vîscos şi a protamprentei voluminoase ce jenează mobilizarea funcţională a periferiei C.P.  tonicitatea musculară nu se înregistrează pe A.P.  echilibrul neuro-muscular nu se poate obţine în această etapă de tratament. )) A'i(urarea '"a)i*i"+&ii se realizează prin înregistrarea suprafeţelor verticale şi retentive ale C.P. dar datorită fidelităţii materialului de amprentare aceasta este incompletă. c) A.P. a'i(ur+ ,ar&ia* c-n.i&ii*e .e ',ri/in prin înregistrarea tuturor suprafeţelor de sprijin dar nu se pot realiza compresiuni selective şi e"tinderi în zonele periferice ale C.P. !. #$IECTI%E FUNCŢI#NALE nu pot fi realizate de A.P. 0. #$IECTI%E $I#L#1ICE sunt insuficient realizate de A.P. din cauza parametrilor apro"imativi ai amprentării.

2n ra. speciale. dure înregistrate cu materiale termoplastice sau siliconi! b) A.P. I%.a.e am.u* .eri3eric+ a) A. compozite: utilizează mai multe materiale de consistenţă diferită.P.e ma"eria*u* .$oate obiectivele realizate în această fază de amprentare constituie condiţii pentru A. %II. semifuncţionale.P. 2n 3unc&ie .CĂRI UTILI9ATE 2N AMPRENTAREA PRELIMINARĂ a) mi$cări nefuncţionale. compresi"e# indicate în C.ren"+rii a) A. %III.e num+ru* . bimaxilare (!lobale) care necesită p. MI. 2n ra.P.e ma"eria*e u"i*i4a"e a) A.-r" . CLASIFICAREA AMPRENTEL#R PRELIMINARE 1. Alegerea te)nicii şi a materialului de amprentare în funcţie de caracteristicile c'mpului protetic! +. %.P.e (ra. 2n 3unc&ie .e c-m. P#RTAMPRENTE UTILI9ATE 2N AMPRENTARE PRELIMINARĂ: CLASIFICARE în funcţie de: a& te)nica de amprentare! b& materialul din care sunt confecţionate! c& forma tipică a portamprentelor standard. !. optimă şi trebuie stocate prin intermediul modelului preliminar. Pregătirea bolnavului şi a instrumentarului necesar amprentării! . ETAPELE (AL1#RITMUL) AMPRENTĂRII PRELIMINARE *.re'iunea e6erci"a"+ 5n "im.moi înregistrate cu materiale cu fluiditate mare. b) mi$cări semifuncţionale. unimaxilare ( x sau d).ren"are u"i*i4a" a& amprente preliminare înregistrate în gips! b& amprente preliminare din alginat! c& amprente preliminare din materiale termoplastice! d& amprente preliminare cu mase siliconate! e& amprente preliminare din materiale cu priză înt'rziată (cu v'scozitate lent progresivă&.%.-r" .P.P. 0. b) A.e 3unc&i-na*i4are .P. propriu-zise. 7. MATERIALE DE AMPRENTARE PRELIMINARĂ %I. b) A.u* am. simple: utilizează un singur material! b) A.P.P.-r" . 2n ra. decompresi"e indicate în C. 8.e 4-na 5nre(i'"ra"+ a) A.

. 2erificarea amprentei preliminare! 3..  . Amprentarea propriu/zisă: $e)nici de amprentare preliminară unima"ilară! 0. Pregătirea portamprentei în vederea amprentării preliminare! . Pregătirea amprentei pentru transportul în laborator! **.$rasarea conturului marginal al amprentei preliminare în vederea confecţionării portamprentei individuale! *5. Spălarea şi dezinfecţia amprentei preliminare! 4. 6ndicaţii date te)nicianului privind zonele de foliere ale modelului preliminar şi materialul de confecţionare a portamprentei individuale. Amprentarea propriu/zisă: $e)nici de amprentare preliminară globală! 1.. Alegerea şi adaptarea portamprentei standard! -.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful