Forme sau ipostaze ale relaţiilor publice 1.

Responsabilitatea socială corporativă/-istă (CSR / Corporate Social Responsibility) Definiţii: 1. obligaţia morală care poate fi impusă corporaţiilor dincolo de simpla respectare a legilor; 2. preocuparea unei corporaţii pentru bunăstarea societăţii sau pentru impactul acţiunilor sale asupra societăţii; 3. obligaţia de a trata moral şi într-o manieră responsabilă grupurile cointeresate; 4. practica unei corporaţii de a-şi selecta obiectivele şi de a-şi evalua rezultatele nu doar prin prisma profitabilităţii şi a bunăstării proprii, ci şi în funcţie de standardele socialmente dezirabile; 5. obligaţia de a urmări obiective pe termen lung benefice pentru societate, dincolo de criteriile economice sau de cerinţele stabilite prin lege. Termeni corelativi responsabilităţii sociale corporative: guvernanţă corporativă (corporate governance), protecţia mediului (environmental protection), conservarea energiei (energy conservation), controlul poluării şi managementul deşeurilor (pollution control and waste management), dezvoltare durabilă (sustainable development), comerţ echitabil şi investiţie de capital etică (fair trade and ethical investment), atitudine etică şi receptivă în relaţia cu clienţii şi furnizorii (ethical and responsive dealings with customers and suppliers), implicarea stakeholderilor (stakeholder engagement), activităţi filantropice şi caritabile (philanthropic and charitable activities), obiective socio-politice, precum reducerea sărăciei, implementarea unor programe educaţionale şi de sănătate în favoarea comunităţilor dezavantajate etc. (S. Jaseem Ahmad, From Principles to Practice. Exploring Corporate Social Responsibility in Pakistan, Journal of Corporate Citizenship, 24, Winter 2006, pp. 115-129) CSR este o concepţie referitoare la contribuţia pe care trebuie sa o aibă companiile la dezvoltarea societăţii moderne. Programe de CSR: 1. promovarea unei cauze (Cause Promotion), 2. marketing legat de o cauză (Cause Related Marketing), 3. marketing social (Corporate Social Marketing), 4. acţiuni filantropice (Corporate Philantropy), 4. voluntariatul în comunitate (Community Volunteering) şi 5. practici de afaceri responsabile social (Socially Responsible Business Practices). (www.responsabilitatesociala.ro) Responsabilitatea socială nu înlocuieşte obligaţiile financiare, ci se adaugă acestora. Keith Davis: responsabilitatea socială trebuie să fie proporţională cu puterea socială. Triple-bottom line (3P: people, planet, profit): responsabilitate socială, responsabilitate ecologică şi responsabilitate financiară.
1

vor lipsi resursele necesare continuării activităţilor pe termen lung. 2. guvernul. 2 . responsabilitatea. oferirea unor bunuri sau servicii. Dacă practicile organizaţionale deteriorează societatea. 3. parohia şi alte organizaţii din sfera societăţii civile au datoria. ROPES constă din cinci etape consecutive:      Research (cercetarea) Objectives (stabilirea obiectivelor) Programming (programarea) Evaluation (evaluarea) Stewardship (supravegherea/ întreţinerea) Cercetarea se desfăşoară în următoarele zone: (a) organizaţia de caritate pentru care lucrează specialiştii în PR. cât şi cu oportunitatea/ problema. Strângerea de fonduri nu este o simplă adunare de bani. admirate sau chiar impuse. care ne împiedică să facem rău celorlalţi în timp ce ne urmărim propriile interese. monitorizarea mediului social. Strângerea de fonduri (Fundraising) Definiţie: practica socială de a ajuta organizaţiile şi donatorii să-şi satisfacă interesele filantropice mutuale. folosirea eficientă a resurselor şi plata onestă a resurselor în funcţie de situaţia pieţei. promovarea celor mai bune practici de responsabilitate socială în lumina acestor percepţii şi aşteptări. Donatorii nu oferă fonduri doar pentru că sunt generoşi sau pentru că au fost persuadaţi. Programele de responsabilitate socială afectează competitivitatea. greve. sindicatele. ci statul. pregătirea şi resursele necesare pentru realizarea programelor sociale. 2.3 imperative legate de CSR: 1. Companiile au 4 obligaţii sociale (Milton Friedman): respectarea legii. ci şi pentru că donaţiile sunt aşteptate. Trebuie să acţionăm în beneficiul societăţii. economic şi politic. Fundraisingul se derulează în forma ROPES. (b) oportunitatea sau problema cu care se confruntă organizaţia şi (c) categoriile de donatori corelate atât cu organizaţia. grupurile de activişti sociali vor încerca să diminueze influenţa companiei prin proteste. identificarea percepţiilor şi aşteptărilor publicurilor ţintă. ONGurile. Cetăţenii responsabili nu trebuie să se mulţumească cu respectarea strictă a legilor. Nu companiile. boicoturi şi reglementări etc. Argumente pro-CSR: Corporaţiile trebuie să acţioneze ca cetăţeni responsabili. Argumente anti-CSR: “Doing well by doing good” este cea mai înaltă responsabilitate socială. familia. Dacă puterea financiară nu este folosită responsabil.

Managementul problemelor (Issues Management) Definiţie: arta de a reduce fricţiunile şi de a creşte armonia dintre o organizaţie şi publicurile sale relevante în sfera publică. Negarea: 1. Lobbyiştii direcţi sunt angajaţi ai unei organizaţii sau membri ai unor firme de lobbying care sunt plătiţi pentru a comunica formal şi nemijlocit cu autorităţile şi instituţiile publice. în activităţi de relaţii publice pentru a politiza o problemă sau pentru a influenţa agenda politică a unei autorităţi sau instituţii publice. (c) transparenţă şi (d) cultivare. (b) responsabilitate. Comunicarea internă susţine misiunea sau viziunea organizaţiei şi previne tensiunile dintre patroni. Prin evaluare stabilim gradul de realizare a obiectivelor. 5. afectează negativ relaţiile acesteia cu publicurile implicate şi pun sub semnul întrebării legitimitatea existenţei organizaţiei în sfera publică. Principalele modalităţi de realizare: comunicarea faţă în faţă. newsletterul. Comunicarea internă (Internal Communication) Definiţie: relaţiile publice la nivel intra-organizaţional. a clientului şi a problemei. Parte a managementului problemelor. Principalele strategii în comunicarea de criză: I. video-conferinţa etc. reciprocitate. În Statele Unite este obligatorie identificarea lobbyistului. încredere. Programarea constă în planificarea şi implementarea activităţilor menite să producă rezultatele stabilite în obiective. Stewardship-ul asigură retroacţiunea sistemului fundraiseri-donatori-beneficiari şi presupune 4 elemente: (a) reciprocitate. memorandumul. mailingul. 4. manageri şi angajaţi. că ea a realizat acţiunea sau că acţiunea a provocat prejudicii cuiva). măsurabile. Lobbyiştii pot fi direcţi sau indirecţi. Aceste activităţi se împart în două clase: (1) activităţi de cultivare (a relaţiilor) şi (2) activităţi de solicitare (a fondurilor). învinovăţirea unei terţe părţi (organizaţia 3 . Lobbyiştii indirecţi se angajează. 2. negarea propriu-zisă (organizaţia poate să nege că acţiunea a avut loc. Activităţile de lobby (Lobbying) Definiţie: procesul de influenţare a procesului legislativ în scopul instituţionalizării unei schimbări. fără a fi plătiţi. comunicarea de criză priveşte rezolvarea situaţiilor neprevăzute care perturbă activitatea unei organizaţii.Obiectivele stabilite trebuie să fie specifice. intranetul. credibilitate şi legitimitate. care au drept scop edificarea unor relaţii caracterizate de înţelegere mutuală. derivate din obiectivele organizaţionale şi fundamentate pe rezultatele activităţilor de cercetare. 3.

USA): Routledge. nu vor mai apărea). adoptarea unei atitudini preventive (organizaţia oferă garanţii publicului că asemenea acţiuni negative nu vor mai apărea) V. Comunicarea de marketing/ Relaţiile publice de marketing (Marketing Communication / Marketing Public Relations) Definiţii: 1. prudenţă.. 3. prezentarea acţiunii ca răspuns la o provocare (acţiunea este înfăţişată ca o reacţie raţională şi legitimă la o provocare). arta de a satisface profitabil nevoile clienţilor creând valoare adăugată de ord in semiotic/ comunicaţional. probabil. 5. 4. sublinierea lipsei de informaţii sau de competenţe (cele mai multe acţiuni sunt întreprinse pe baza unei cunoaşteri limitate a contextului. atacarea părţii adverse (organizaţia încearcă să preia iniţiativa. reacţie rapidă. 2. tratamentul brutal la care sunt supuşi unii deţinuţi este privit ca mijloc de garantare a securităţii cetăţenilor). în ciuda eforturilor organizaţiei de a aduce beneficii publicurilor implicate) III. Corectarea: 1. punerea acţiunii sub semnul hazardului / ghinionului (acţiunea este pusă sub incidenţa unor împrejurări nefaste care nu puteau fi prevăzute şi care. 2. receptivitate. Derobarea: 1. subliniind maniera diferită în care s -a comportat: atitudine preventivă. refacerea stării de lucruri iniţiale (organizaţia elimină toate urmările negative ale acţiunilor sale. minimizarea efectelor negative (organizaţia caută să reducă afectele negative la nivelul publicului. procesul managerial care permite şi facilitează dialogul între consumatori (şi. unor acuzaţii). mizând pe menţinerea sau chiar consolidarea unei legături afective pozitive). accentuarea trăsăturilor pozitive (organizaţia reaminteşte publicului acţiunile benefice pe care le-a realizat în trecut. acesta purtând responsabilitatea pentru toate consecinţele neplăcute apărute) II. spre exemplu. Florence (KY.susţine că altcineva este autorul acţiunii ofensatoare. 4. 2001) 4 . 6. între grupurile cointeresate) (Varey. 3. 2. revenindu-se la parametrii de mediu anteriori acestora). Marketing Communication: An Introduction to Contemporary Issues. organizaţia se prevalează de neputinţa de a controla toţi parametrii din mediu). micşorând importanţa dau nelor produse). diferenţierea faţă de alte acţiuni congenere (organizaţia compară acţiunea pentru care este învinovăţită cu acţiunile similare ale altor organizaţii. minimizarea pagubelor etc. 2. ci au apărut accidental. 5. determinându-şi adversarul să reacţioneze.). Mortificarea (organizaţia îşi mărturiseşte greşeala şi cere iertare publicului) 6. la rândul său. Richard J. sublinierea bunelor intenţii (consecinţele negative ale acţiunii nu au fost premeditate. punerea problemei într-un plan superior (acţiunea este transpusă într-un context favorabil. compensarea (organizaţia oferă victimelor compensaţii materiale sau morale) IV. Reducerea caracterului negativ al acţiunii: 1. în unele situaţii.

High-street stockist Always in stock Prompt home delivery Confident. Example: British Airways „British Airways is aiming to set new industry standards in customer service and innovation. 2004) Termeni cheie în comunicarea corporativă Concept Mission Definition Overriding purpose in line with the values or expectations of stakeholders The long-term aims and aspirations of the company for itself. deliver the best financial performance and evolve from being an airline to a world travel business with the flexibility to stretch its brand into new business areas‟ „To become the undisputed leader in world travel by ensuring that BA is the customer's first choice through the delivery of an unbeatable travel experience‟ Vision/ strategic intent 5 .Aspecte de ordin comunicaţional ale situaţiei de marketing care pot fi decise de către specialistul în marketing: The offering Product mix Variety Quality Design Features Brand name Packaging Sizes Services Warranties Returns Price mix Cost of product Discounts and allowances Payment period Credit terms Place mix Channels Coverage Assortments Locations Inventory Transport People Service staff Physical environment Ambience Process Transaction Making the offer Advertising Publicity Sales promotion Direct marketing Personal selling What this can communicate Personality Integrity Taste Flexibility Assurance Protection and care Consideration Support Peace of mind Confidence Expectations of quality Value for money Affordability Cost Convenience and status Availability Choice Convenience and status Availability Availability Competence Comfort Impression Identity Expertise Value Personalized offer Attention and concern Example Choice of colours Fine detail and finish Aesthetic appearance Dual purpose Meaningful name Carrying case Range of options Installation and demonstration Telephone hotline Pre-paid mailing label Premium price relative to others Special offer voucher Instalment plan Interest-free period payment Respected outlets Stocked by prominent stores Range of colours. London: Sage Publications Ltd. get 1 free offer Follow-up offer Problem resolved 7. (Cornelissen. Corporate Communications: Theory and Practive. (b) grupurile cointeresate avute în vedere şi (c) activităţile de management realizate. Joep. attentive checkout Tasteful decor Prompt attention Clearly stated valuation Comment on social issue Buy 2. Comunicarea corporativă (Corporate Communications) Definiţie: formă de comunicare ce se diferenţiază prin (a) perspectiva corporatistă. etc.

community. quality. strategic alliances) and to arrange all the elements of our service so that they collectively generate a particular experience – building trust with our shareholders. concerned for the community and the environment‟. free publicity/ public relations …‟ „British Airways aims to communicate its brand values of service. British Airways has developed a reputation as an innovator in developing direct relationships with its customers and in tailoring its services to enhance these relationships‟ (longstanding supplier of BA). NGOs. consultation forums. I was flatly told that the said flight in which I was to travel was already full so my ticket was not valid any further and the airline would try to arrange for a seat in some other flight. corporate design and code of conduct. employees. innovation. You can just imagine how embarrassed I felt at that moment of time. The UK Government denied that night flights violated local residents' human rights. livery. „to excel in anticipating and quickly responding to customer needs and competitor activity‟ „Continuing emphasis on consistent quality of customer service and the delivery to the marketplace of value for money through customer-oriented initiatives (on-line booking service. aviation business and suppliers. cosmopolitanism and British-ness through all its communications in a consistent and effective manner‟ Market Issues Communications Integration A defined group for whom a product is or may be in demand (and for whom an organization creates and maintains products and service offerings) An unsettled matter (which is ready for a decision) or a point of conflict between an organization and one or more publics The internal and external communications techniques and media that are used towards internal and external groups The act of coordinating all communications so that the corporate identity is effectively and consistently communicated to internal and external groups 6 . neighbors and with our critics. „to provide overall superior service and good value for money in every market segment in which we compete‟. through commitment to good practice and societal reporting‟ „The world's favorite airline‟ (this corporate identity with its associated brand values of service. quality. British Airways intervened in support of the UK Government claiming that there is a need to continue the present night flights regime‟ „The market for British Airways flights consists of passengers who search for superior service over and beyond the basic transportation involved‟ „Night flights at Heathrow Airport: noise and inconvenience for local residents and community‟ „Newsletters.Corporate objectives and goals (Precise) statement of aims or purpose Strategies The ways or means in which the corporate objectives are to be achieved and put into effect Corporate identity The profile communicated organization and by values an Corporate image The immediate set of meanings inferred by an individual in confrontation/ response to one or more signals from or about a particular organization at a single point in time Corporate reputation Stakeholder Public An individual's collective representation of past images of an organization (induced through either communication or past experiences) established over time Any group or individual that can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives People who mobilize themselves against the organization on the basis of some common issue or concern to them „To be a good neighbor. To add ghee to the fire. customers. advertising campaigns. investors and shareholders. consumers. 25 „Employees. and communications) „Very recently I got a ticket booked to London. cosmopolitanism and British-ness is carried through in positioning. promotion packages. the concerned official of BA had not even a single word of apology to say‟ (customer of BA). „Through the Executive Club program. I was shown the door by BA staff. and when reporting at the airport. and society at large‟ „Local residents of Heathrow Airport appealed in November 2002 against the Government and British Airways concerning the issue of night flights at Heathrow airport. innovation. design. government. trade unions.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful