You are on page 1of 49

Magia IHVH-ADNI

Orygina angielski Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Pene lekcje audio 1-9


Spis treci
LEKCJA I: Wymowa, brzmienie i rytm .................................................................................... 2 LEKCJA II: Trzyczciowa mowa magiczna ............................................................................ 4 LEKCJA III: Energetyka............................................................................................................ 7 LEKCJA IV: Zastosowania...................................................................................................... 12 LEKCJA V: Tworzenie potrjnej tarczy.................................................................................. 17 LEKCJA VI: Wznoszenie wiadomoci .................................................................................. 22 LEKCJA VII: Dostrajanie tonu chwili doczesnej .................................................................... 28 Wprowadzenie.................................................................................................................... 28 Praktyka.............................................................................................................................. 33 LEKCJA VIII: Leczenie z daleka ............................................................................................ 38 Wprowadzenie.................................................................................................................... 38 Praktyka.............................................................................................................................. 39 LEKCJA IX: Bogosawiestwo IHVH-ADNI........................................................................ 43 Wprowadzenie.................................................................................................................... 43 Praktyka.............................................................................................................................. 45

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA I: Wymowa, brzmienie i rytm
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w pierwszej lekcji Magii IHVH-ADNI. Nauczyem si Magii IHVH-ADNI kilka lat temu. Uwaam j za dziedzin posiadajc wielki potencja, ktra bardzo posuna do przodu mj wasny rozwj. Daruj wic j tobie z nadziej, e posunie rwnie twj osobisty rozwj. Problemem drukowanej wersji jest to, e wiele osb nie zna prawidowej wymowy. Lecz przy pomocy tego nagrania, problem ten zosta rozwizany. Skoro najczciej pada pytanie, jak prawidowo wymawia ten kantyk, to wanie od tego zaczn. Ani, IHVH-ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. To jest waciwa wymowa, brzmienie i rytm. Podzielmy to na pi skadowych oddechw. Pierwszy oddech to Ani. To hebrajskie sowo, literowane Aleph-Nun-Jod, oznacza jestem. Wymowa zaczyna si od najniszego naturalnego dwiku i wznosi si gadko, by zakoczy si na najwyszym naturalnym dwiku. Ani. Powiniene przytrzyma kocowe Jod, a cakowicie skoczysz wydech. Drugi oddech to IHVH. Jest to tzw. niewymawialne Imi Boga w tradycji ydowskiej. Zatem wymawiamy je jako cztery oddzielne litery, poczone w jeden oddech. Kada litera powinna trwa przez wier wydechu i kada jest wymawiana na najwyszym naturalnym dwiku. Innymi sowy, na tej samej wysokoci, na jakiej skoczye pierwszy oddech. Zatem: Ani, IHVH. Trzeci oddech to ADNI. To hebrajskie sowo, literowane Aleph-Daleth-Nun-Jod, tumaczy si jako Pan i jest wymawialnym substytutem dla niewymawialnego Imienia - IHVH. Jednake, w kabale, ADNI jest konkretnym tytuem, a nie jedynie substytutem dla IHVH. Czsto zmienia ono IHVH i tworzy IHVH-ADNI, czasem nawet wystpuj poczone jako IAHDVNHI. ADNI ma takie samo brzmienie jak Ani. Ani, ADNI. Oba wyrazy zaczynaj si na najniszym naturalnym dwiku i wznosz si do najwyszego. ADNI jednake ma trzy sylaby zamiast dwch jak w przypadku Ani, wic don z ADNI jest wymawiane bardzo

krtko, a Jod jest wyduane. Aleph wznosi si wzdu skali, a zarwno don, jak i Jod wymawiane s na najwyszym dwiku. Zatem: ADNI. Czwarty oddech to wyraenie Ribonno Szel Olam. Ten hebrajski zwrot tumaczy si jako Wadca na wieki lub te jako Wadca wszechwiata. Wszechwiat w tym przypadku jest ca sfer doczesn, wic bardziej wol na wieki zamiast wszechwiata. Pierwsze sowo tego wyraenia, Ribonno, oznacza wadc, lecz nie w sensie niewolnikkierownik. Mona zauway, e to sowo dzieli ten sam hebrajski rdze co sowo Rabbi i wanie o taki rodzaj wadania tutaj chodzi. Ribonno wymawiane jest na najwyszym dwiku, na ktrym skoczy si trzeci oddech na koniec ADNI. Ribonno. Mwienie Ribonno powinno zaj jedn czwart oddechu. Nastpne sowo w tym wyraeniu to Szel. Ono rwnie ma zabra wier oddechu. Szel oznacza na bd jest przydawk w zdaniu i wymawiane jest na najniszym naturalnym dwiku. Zatem: ADNI, Ribono Szel. Trzecie i ostatnie sowo tego wyraenia to Olam. Trwa ono przez drug poow tego oddechu i jest wymawiane na rodkowym dwiku. Jest to jedyne sowo caego kantyku, ktre jest wymawiane na tej wysokoci dwiku. Zatem: Ribonno Szel Olam. Pity i ostatni wymawiany oddech to sowo Amen. Jest to powszechne zakoczenie modlitwy w tradycji judeochrzecijaskiej. Jego znaczenie i filozofia za nim ukryta jest jednak bardzo zoona. Jego najprostszym tumaczeniem jest Prawda, chocia znaczy to rwnie Wiara. Skada si z liter Aleph-Mem-Nun i ma dwie sylaby. Zatem jest wymawiane dokadnie tak samo jak otwierajce Ani, gdzie kada z sylab trwa rwn cz oddechu. Zatem: Amen. Teraz zmy to w cao: Ani wdech IHVH wdech ADNI wdech Ribonno Szel Olam wdech Amen. Sprbujmy razem. Mw rwnoczenie ze mn: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I jeszcze raz: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I ostatni raz: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze! To koczy pierwsz lekcj. Sugeruj, by wiczy wymow, a bdzie to atwe a osigniesz waciw wymow, brzmienie i rytm automatycznie. Tylko wtedy powiniene przej do lekcji drugiej i uczy si trzyczciowej, magicznej wymowy kantyku. Wszystkiego dobrego!

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA II: Trzyczciowa mowa magiczna
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w drugiej lekcji Magii IHVH-ADNI. Lekcja pierwsza dotyczya waciwej wymowy, brzmienia i rytmu. Teraz skupimy si na tym, jak mwi ten kantyk. Jest to zupenie inna sprawa ni wymawianie go. Magia IHVH-ADNI stosuje form magicznej wymowy. Istniej trzy poziomy tego sposobu mwienia. Pierwszym jest wymowa mentalna, drugim astralna, a trzecim fizyczna. Wymowa mentalna jest bezdwiczna. Tutaj mwisz jedynie swoim umysem adnego oddechu i adnej wokalizacji. Kiedy wymawiasz kantyk mentalnie, musisz rwnie utrzymywa w umyle jego znaczenie. Nie chodzi jedynie o syszenie sw w umyle, ale rwnie jest to kwestia rwnoczesnego mylenia nad ich znaczeniem. Innymi sowy, wane jest, aby do swojej mentalnej wymowy wprowadzi zrozumienie sw kantyku. Wyprbujmy to teraz. Gdy bd mwi kantyk na gos, powiniene robi to samo w umyle, lecz zrb to tak, by to w umyle brzmiao mentalnie jak moja wymowa. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I jeszcze raz: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I ostatni raz: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze. Druga forma magicznej wymowy jest astralna. Dotyczy ona poczenia cichej wymowy mentalnej z oddechem. W rzeczywistoci jest to wymowa astralno-mentalna, a nie zwyke szeptanie, jak twierdz niektrzy. Przy wymowie astralno-mentalnej nie ma absolutnie adnej wibracji na strunach gosowych. Tak brzmi wypowiadane samym oddechem i umysem: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. [szept] Teraz prbuj mwi astralno-mentalnie razem ze mn: Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. [szept]

Zrbmy to jeszcze raz, lecz tym razem upewnij si, e wymawiasz kantyk mentalnie rwnoczenie ze swoim oddechem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. [szept] Teraz dodajmy nowy czynnik do wymowy astralno-mentalnej. W kabale oddech ma wyjtkowe znaczenie poza powietrzem, ktre wdychasz i wydychasz. Jego gbszym znaczeniem jest oddech ycia, Ruach. W magicznej mowie oddech odnosi si do emocji astralnej substancji, ktra wie razem umys i materi fizyczn. Zatem, kiedy do magicznej mowy uywasz oddechu, to czysz swoje emocjonalne poczucie kantyku ze swoim mentalnym jego rozumieniem. czysz wewntrzn pasj z racjonalnym zrozumieniem i wyraasz je poczone. Sprbujmy zatem jeszcze raz astralno-mentalnej wersji, tym razem skupiajc si na mentalnym zrozumieniu kantyku, dodajc swoj emocjonaln pasj i wyraajc obie te rzeczy fizycznym oddechem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. [szept] To prowadzi nas do trzeciej formy magicznej mowy, fizycznej. Tutaj kantyk jest ukazywany fizycznie poprzez rwnoczesn wibracj strun gosowych. Lecz ponownie, nie jest to jedynie kwestia zwykej mowy. Jest to fizyczno-astralno-mentalna mowa poczenie mentalnego rozumienia, emocjonalnej pasji i fizycznej wibracji. Wszystkie trzy musz zachodzi rwnoczenie. Twoje rozumienie i emocjonalna pasja musz ukazywa si i by syszalne w momencie, gdy oddech przechodzi przez struny gosowe, nadajc im wibracj. Stosowana tutaj teoria mwi, e wszystkie rzeczy wibruj i kiedy jedna wibrujca rzecz napotyka inn wibrujc rzecz, to nawzajem zmieniaj one odpowiednio swoje wibracje. Kiedy mwisz kantyk fizyczno-astralno-mentaln mow, wysyasz okrelon astralnomentaln wibracj kantyku na zewntrz (bd do wewntrz) i fizycznie impregnujesz ni wszechwiat. Wanie to sprawia, e wszechwiat zmienia si w odpowiedzi na twoj mow. By byo to naprawd efektywne, musisz cakowicie powici si mwieniu kantyku. W w to kad czstk siebie. Niech to samoczynnie przez ciebie przepywa. Innymi sowy, nie bd niemiay. Zatem sprbujmy fizyczno-astralno-mentalnej mowy. Lecz dojdmy do niej stopniowo. Zaczniemy od cichej mentalnej mowy. Wymwi kantyk na gos, lecz ty powiniene mwi go razem ze mn jedynie swoim umysem i rozumieniem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Teraz dodajmy czynnik emocjonalnej pasji i wyramy to astralno-mentalnie. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. [szept] A teraz dobrze rozcignijmy struny gosowe i powiedzmy to caym swoim istnieniem, wczajc w to kad komrk naszego fizycznego ciaa. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen.

I ponownie. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I ponownie. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze! To koczy lekcj drug. Sugeruj, by praktykowa te trzy rodzaje magicznej mowy, a stan si drug natur. Dopiero wtedy powiniene przej do lekcji trzeciej i zacz nauk energetyki towarzyszcej temu kantykowi. Wszystkiego dobrego!

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA III: Energetyka
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w trzeciej lekcji Magii IHVH-ADNI. Lekcja pierwsza dotyczya waciwej wymowy, brzmienia i rytmu kantyku; lekcja druga trzech poziomw magicznej mowy; a teraz, w lekcji trzeciej, skupimy si na pracy energetycznej, ktra wzmacnia kantyk i czyni go prawdziwie magicznym. Dotyczy to integrowania swojej kreatywnej wyobrani z wymawianym kantykiem. Jest to zatem tworzenie magicznego rytuau bardzo podobnego do wiczenia rodkowego filaru i ranego krzya, spopularyzowanych przez Golden Dawn. Tutaj rwnie, dla atwoci objaniania, podziel kantyk na pi czci odpowiadajcych piciu wymawianym oddechom. Pierwszy krok przebiega rwnoczenie z wymawianiem Ani. Tutaj twoja wiadomo musi si wznie wraz z wymawianiem. Niech Ani rezonuje w twojej koronie i wizualizuj w tym miejscu majestatyczn promienist sfer biaego blasku, jasnego wiata. Niech to bdzie twj Kether, twoja korona, twj najwyszy idea jani i boskoci. Uczy go rzecz o intensywnej, niezaprzeczalnej mocy. Sprbujmy tego teraz. Gdy powiemy Ani, stwrz swoj sfer Kether tu nad czubkiem swojej gowy i niech ona lni tam przez chwil. Ani. Teraz trzymaj swoj sfer Kether dokadnie tam, gdzie jest, przy pomocy swojej mentalnej woli. Ustabilizuj j. Poczuj j. Niech bdzie twoj osobist bram do wiata Kether. Teraz ponownie wypowiedz Ani i uczy j jeszcze silniejsz. Ani. Bardzo dobrze. Teraz pozwl jej cakowicie zanikn. Drugi krok, zoony z czterech mniejszych czci, przebiega rwnoczenie z wymawianiem IHVH. Chocia s to cztery energetyczne czci, to jest to naprawd jedno dziaanie i musi by wykonywane pynnie, w jednym ruchu. Jednake objaniajc, musimy i po jednym na raz i potem zebra je razem. Przy Jod wypu promie wiata Kether ze sfery Ani w d i utwrz wietlistoszar sfer w swojej lewej skroni. To jest twj Chokmah, twoja wrodzona mdro. Przy pierwszym He, przecignij wiato ze wietlistoszarej sfery do swojej prawej skroni i utwrz tam obsydianowoczarn sfer. To jest twj Binah, najgbsze rozumienie.

Przy Waw, przecignij wiato z obsydianowoczarnej sfery w d, do splotu sonecznego, i utwrz tam promienist, zoto-t sfer. Jest to Tiphareth, twoje wasne promieniste Pikno. Przy ostatnim He koczysz, przecigajc wiato ze zoto-tej sfery, i tworzysz nieprzeroczyst, oliwkowo-zielon sfer tu poniej stp. Jest to twj Malkuth, twoja wasna sfera wpywu. Poprzez to ciganie na d musisz by cigle wiadomy faktu, e jest to wiato Kether i e kanay pomidzy Kether a kad sfer musz pozostawa cay czas otwarte. Innymi sowy, nie przecigasz na d pojedynczej iloci wiata, ktre nastpnie umieszczasz przy swoich stopach, lecz otwierasz kanay dla wiata i pozwalasz mu stale przez nie przepywa. Zatem sprbujmy to zrobi, na pocztek powoli. Przeznaczymy jeden oddech na kad liter. Najpierw ustanw swj Kether poprzez Ani. Ani. Teraz, kiedy mwisz Jod, sprowad kana wiata w d, do swojej lewej skroni, i uczy j wietlicie szar. Jod. Kiedy mwisz pierwsze obsydianowoczarn sfer. He. Przy Wa, sprowad wiato do rodka klatki piersiowej i utwrz tam promienist, zotot sfer. Wa. Teraz zakocz ostatnim He i sprowad wiato w d, aby sta na nieprzezroczystej, oliwkowo-zielonej sferze. He. Utrzymaj t wizualizacj. Niech wiato Kether stale si w ciebie wlewa. Teraz, utrzymujc t wizualizacj, powtrzymy cao i tym samym ustabilizujemy struktur. Nie martw si teraz prdkoci. Przeznacz jeden oddech na kad liter. Ani, I, H, V, H. Jeszcze raz. Ani, I, H, V, H. Bardzo dobrze. Teraz, wci utrzymujc swoj wizualizacj, troch przyspieszymy. Spd jeden oddech na Ani, wzmacniajc swj Kether, a wszystkie cztery litery IHVH rwnie zmie w pojedynczym oddechu. 8 He, sprowad wiato do prawej skroni i utwrz

Ani, IHVH. Jeszcze raz. Ani, IHVH. Bardzo dobrze. Teraz pozwl swojej wizualizacji cakowicie zanikn. Trzeci energetyczny krok ma trzy czci i przebiega rwnoczenie z wymawianiem ADNI. Pierwsza cz zachodzi podczas wymawiania pierwszej sylaby, Aleph. Przy wdechu wznie wiadomo do swego Kether. Podczas wydechu i wymawiania Aleph, aktywnie pchnij wiato w d, ca drog do Malkuth w jednym bysku gromu. Przy drugiej sylabie, don, wiato Kether, uderzywszy w Malkuth z pewn si, teraz wybucha w gr w wirujcej chmurze tczowo zabarwionego wiata. A mwic ostatnie, wyduone Jod, masz zwiksza gsto i zgodn z ruchem wskazwek zegara rotacj tej chmury tczowego wiata. Teraz sprbujmy tego nowego kroku. Najpierw wymwimy Ani, IHVH, tak jak poprzednio w dwch oddechach. Pamitaj, by sprowadzi wiato Kether na d najpierw do lewej skroni, potem do prawej, do splotu sonecznego i skoczy na stopach. Ani, IHVH. Teraz, utrzymujc tak struktur wiata, sprbujmy doda ADNI. Pamitaj, by z wdechem wznie si do Kether, podczas Aleph pchnij wiato w d, do Malkuth i nastpnie pozwl mu wybuchn w wirujcej chmurze tczowo zabarwionego wiata. ADNI. Spd teraz chwil w milczeniu i ustabilizuj wirujc chmur tczowego wiata. Upewnij si, e karmi si ona schodzcym wiatem Kether. Teraz, pozostawiajc t wizualizacj na swoim miejscu, wykonajmy ponownie ca sekwencj, nakadajc j na to, co ju ustanowilimy. Ani, IHVH, ADNI. I ponownie. Ani, IHVH, ADNI. Bardzo dobrze. Teraz pozwl tej wizualizacji cakowicie znikn. Przy czwartym kroku energetyki wypucimy akumulacj tczowego wiata na zewntrz. Chodzi o to, e gdy uwolnisz je ze swojego ciaa i wypucisz do wszechwiata, wpynie ono na materi wszechwiata i przeksztaci j zgodnie z twoj wol. Zatem musisz w swoim umyle uformowa zmian, jak chcesz wywrze. Na teraz, nasz 9

intencj bdzie proste bogosawiestwo dobrej woli dla wszystkiego. Czwarty krok jest pojedynczy i zachodzi rwnoczenie z wymawianiem frazy Ribonno Szel Olam. Podczas wdechu po ADNI masz zebra cae ciao wiata i potem, przy dwicznym wydechu, silnie wysyasz je na zewntrz. Niech to prawdziwie eksploduje do zewntrznego wszechwiata. Dokadnie wizualizuj tczowe wiato rozchodzce si na zewntrz, a dosignie granicy nieskoczonego wszechwiata. Teraz sprbujmy czwartego kroku. Najpierw musimy ponownie ustanowi nasz struktur wiata dziki Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Teraz utrzymaj t struktur i ustabilizuj j. Powtrz j jeszcze dwa razy. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Bardzo dobrze. Utrzymaj t struktur. Teraz, przy wdechu, zbierz wiato i uwolnij je przy Ribonno Szel Olam. [gony wdech] Ribonno Szel Olam. Wypu je cakowicie w jednej, gigantycznej eksplozji. Ujrzyj to i czuj, jak przenika do samych krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Bardzo dobrze. Teraz wykonajmy cao jeszcze dwa razy. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam. Bardzo dobrze. Teraz pozwl swojej wizualizacji cakowicie znikn. Ostatni, pity krok zachodzi rwnoczenie z mwieniem Amen. Jest to bardziej pasywny krok, w ktrym jedynie obserwujesz i potwierdzasz powrt wiata, ktre przed momentem wysae. Podczas wdechu nastpujcego po wybuchowym uwolnieniu Ribonno Szel Olam masz wizualizowa, e wiato, po dotarciu do krawdzi nieskoczonego wszechwiata, teraz odbija si do wewntrz. Wcignij je w siebie i kiedy wdech jest skoczony, wypowiedz sowo Amen. Kiedy je mwisz, wizualizuj powracajce wiato jako utrwalajce, uspokajajce i stabilizujce. Amen koczy operacj, umacniajc to, co wysae, wywierajc swj wpyw na ca materi wszechwiata. Teraz wyprbujmy cay kantyk, od Ani do Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I jeszcze raz. Bd bardzo wiadomy tego, co robisz na energetycznym poziomie.

10

Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. I jeszcze ostatni raz. Tym razem bd wiadomy swojej energetyki, ale rwnie pamitaj, by wymawia to magicznie, poczon fizyczno-astralno-mentaln mow. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze! To koczy trzeci lekcj. Sugeruj, by cigle praktykowa kantyk, czc trzy warstwy magicznej mowy z energetyk, ktrej wanie si nauczye, a stanie si to drug natur. Dopiero wtedy powiniene przej do lekcji czwartej i uczy si niektrych zastosowa Magii IHVH-ADNI. Wszystkiego dobrego!

11

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA IV: Zastosowania
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w czwartej lekcji Magii IHVH-ADNI. Po ukoczeniu lekcji pierwszej, drugiej i trzeciej powiniene by w stanie z atwoci wykonywa magiczny kantyk. Powiniene umie mwi go we waciwym brzmieniu i rytmie, uywajc potrjnej magicznej mowy, rwnoczenie wzmacniajc go swoimi energetycznymi wizualizacjami. To wszystko powinno by dla ciebie teraz proste do osignicia. Zatem skupimy si na sposobach uywania Magii IHVH-ADNI. Istniej dwa miejsca w tym kantyku, gdzie waciwa jest pauza. Pierwsze miejsce to pomidzy ADNI a Ribonno Szel Olam. Jest to istotne poczenie w strukturze kantyku. Jest to miejsce pomidzy akumulacj wiata a jego wysaniem. Kiedy wymawiasz fragment od Ani do ADNI, gromadzisz okrelon ilo energii wiata i zatrzymujesz j w sobie. Jest to bardzo dynamiczna energia, ktr powinno si odczuwa jako fizycznie energetyzujce napicie. Na pocztek proponuj trzy powtrzenia tego pierwszego segmentu. Wykonajmy to razem dla demonstracji. Pomidzy kadym z powtrze bdzie krtka przerwa na jeden lub dwa oddechy. Ani, IHVH, ADNI. Dobrze, teraz utrzymaj energi i podczas tej przerwy stabilizuj struktur wiata. Teraz drugi raz. Na to, co jest obecne, na kolejn warstw kumulowanej energii wiata. Niech to powtrzenie podwoi akumulacj. Ani, IHVH, ADNI. Przez chwil wyczuwaj zwikszon energi i ustabilizuj struktur wiata. Teraz trzeci raz. Na to na ju obecn energi i potrj pocztkow akumulacj. Ani, IHVH, ADNI. Bardzo dobrze. Teraz uwolnij t zebran energi, wykonujc kantyk w caoci, a do Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. W przyszoci, kiedy bdziesz mwi Ani, IHVH, ADNI ostatniego powtrzenia, to nie

12

powiniene zbiera czwartego adunku energii wiata. Zamiast tego jedynie wprowad w ruch to, co zostao ju zakumulowane. Wprowad to w ruch, nadaj dynamizm i przygotuj do wysania. Teraz przejdziemy wprost przez cay proces potrjnej akumulacji i wysania. Pamitaj, zaczynamy od trzech powtrze czci od Ani do ADNI, by kumulowa, a nastpnie koczymy pojedynczym powtrzeniem caego kantyku w celu wysania. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Zrbmy to raz jeszcze. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze. Na koniec powiniene by pewien, e pozbye si caej akumulacji energii wiata. Oczywicie nadal bdziesz czu si naenergetyzowany caoci dowiadczenia, lecz nie moesz odczuwa tego zbyt mocno. Jeli czujesz, e nie pozbye si cakowicie swojej akumulacji, to po prostu wizualizuj jej reszt wypywajc poprzez twoje stopy do chonnej ziemi. Teraz, nastpna faza naszej pracy dotyczy impregnowania zgromadzonej energii wiata nasz intencj, pragnieniem lub wol. Musimy nada jej konkretny cel. Naszym celem bdzie stworzenie dobroczynnego bogosawiestwa dla wszystkiego, co nasza energia napotka na swojej drodze do krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Zachodzi to podczas przerwy pomidzy ADNI a Ribonno Szel Olam. Kiedy ju zgromadzimy nasz potrjny adunek energii wiata, spdzimy kilka pustych oddechw, skupiajc nasz intencj i odciskajc j na nagromadzonej energii. Zacznijmy potrjn akumulacj. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Teraz skup si na intencji bogosawiestwa i swoim umysem spraw, by nagromadzony adunek energii dostroi si do niej. Za pomoc umysu i emocjonalnej pasji spraw, by energia wiata przyja waciw czstotliwo wibracji dla manifestacji dobrodziejstwa dla wszystkiego, co napotka. Po prostu pozwl sobie to zrobi nie prbuj odkry, jak si to robi, czy te jak dobrodziejstwo wyglda, ani nic w tym rodzaju. Po prostu zrb to. Niech pynie to samo z siebie. Twj podwiadomy instynkt wie, co robi, nawet bez mylenia o tym. Bardzo dobrze. Teraz powtrzmy kantyk w caoci i wylijmy nasz bogosawic energi na zewntrz, do krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Ani, IHVH, ADNI, Ribonnno Szel Olam, Amen.

13

Cudownie! Dodajmy ostatni skadnik, a potem trzy razy przejdziemy przez ca potrjn akumulacj, impregnacj bogosawiestwa i wysanie. Ten ostatni skadnik jest czym, co nazywam prowadzeniem. Rozumiem przez to, e dodajemy wasnej, wiadomej intencji do tej mieszanki, kiedy energia wiata, ktr wysalimy na zewntrz, odbija si z powrotem do nas. Energia wiata, ktr wysalimy, powinna dosign filozoficznych krawdzi nieskoczonego wszechwiata w momencie, gdy kocwka naszego oddechu jest zuyta na Ribonno Szel Olam. Razem z nastpnym oddechem energia wiata zaczyna si odbija. Powraca do nas, tak jak fale wody w zbiorniku odbijaj si, by powrci do swojego rda. Jest to kolejne istotne poczenie, gdy jest to miejsce, kiedy zmiany spowodowane pierwsz, skierowan na zewntrz fal energii wiata s utrwalane. To echo, ktre dotkno Boskoci poprzez otarcie si o filozoficzne krace nieskoczonego wszechwiata, jest wyjtkow substancj. Jest to uniwersalny utrwalacz. Jest to tym, co wykuwa w kamieniu zmiany, ktre wytworzylimy poprzez nasze bogosawiestwo. Kiedy dodamy wiadom intencj do tej szczeglnej fazy naszej kreacji, moemy zwielokrotni jej efekt wykadniczo. Zatem, ten ostatni czynnik w naszym kantyku jest momentem, w ktrym dodamy dodatkowego powabu efektywnoci naszego intencjonalnego bogosawiestwa. Ten proces jest podobny do tego, co powiedziaem o sprawianiu, by zgromadzona energia wiata odzwierciedlaa i ukazywaa nasz intencj. Jest to rwnie co, co musisz po prostu zrobi, bez racjonalizowania. Instynktownie bdziesz wiedzia, co robi. Kiedy postrzegasz powracanie fali bogosawiestwa, spraw, by fale odzwierciedlay twoj intencj. Zobacz swoj intencj, jak krystalizuje si wewntrz esencji wszystkiego, przez co przechodzi fala. Uyj mocy swojego umysu, by wspomaga uniwersalny utrwalacz. A nastpnie, przy zamykajcym Amen uczy to w peni trwa rzeczywistoci. W tym momencie fale powracaj do ciebie. Zatem, razem z tym ostatnim skadnikiem, wykonajmy cay rozszerzony kantyk. Zaczniemy od potrjnej akumulacji, nastpnie zrobimy pauz trwajc trzy pene oddechy, podczas ktrej bdziemy impregnowa nasz akumulacj bogosawiestwem dobrodziejstwa dla wszystkiego. Nastpnie wylemy nasze bogosawiestwo przy Ribonno Szel Olam i zrobimy pauz na kolejne trzy oddechy, a poprowadzimy jego powrt. Wwczas zakoczymy poprzez Amen. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Teraz zaimpregnuj akumulacj. Teraz wylij j.

14

Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam. Teraz prowad jej powrt. Teraz urzeczywistnij j. Amen. Cudownie! Teraz wykonajmy to ponownie, lecz zanim to zrobimy, chc przypomnie ci o potrjnej magicznej mowie. Pamitaj, e nie mwisz normalnie, tylko fizyczno-astralno-mentalnie. Mwisz swoim umysem, sercem oraz ciaem. Dobrze, zacznijmy, lecz tym razem nie bd mwi podczas dwch trzyoddechowych pauz. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. + + + Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam. + + + Amen. Cudownie! Teraz powtrzmy cao ostatni raz. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. + + + Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam. + + + Amen. Doskonale! Teraz musimy odwrci nasz uwag od tego, co osignlimy. Jest to wany krok w kadej magicznej operacji. Na koniec musisz stworzy prawdziwy koniec i zniszczy poczenie pomidzy twoim umysem a tym, co si wanie stao. Im bardziej gwatownie i twardo to zrobisz, tym lepiej. Kantyk, ktry tworzy zewntrzn stron Magii IHVH-ADNI, moe by uywany na wiele

15

rnych sposobw. To, czego si wanie nauczye, jest pen prac kantyku, bd te tym, co nazywam pen postaci. Zdaj sobie spraw, e w tej penej postaci trzeba pilnowa wielu rzeczy, lecz nie martw si, z praktyk stanie si to automatyczne. To, co teraz wymaga intensywnej koncentracji, powolnego mylenia i wielu pustych oddechw, bdzie ostatecznie zachodzi w przecigu sekund. Podobnie, twoje postrzeganie energii wiata zwikszy si i dojrzeje z praktyk, tak samo jak i jego ilo, jak jeste w stanie zgromadzi. Najprostsza forma Magii IHVH-ADNI naladuje sam cykl oddechu. Nie ma w niej akumulacji, impregnacji czy prowadzenia. wiato Kether jest jedynie prowadzone w d i wysyane na okrgo, przez tyle powtrze ile zdaje si by stosowne. Ta praktyka ma efekt tonizujcy w astralno-mentalnym ciele i pomaga w nim ustanowi kabalistyczn struktur wiata. Oczyszcza kanay wiata wewntrz caego twojego istnienia. Pena posta ma wiele rytualnych zastosowa. Przede wszystkim zapewnia szybk i potn akumulacj energii. Fragment od Ani do ADNI mona powtarza tyle razy, ile si chce i tym samym zgromadzi odpowiednio wielki czy gsty adunek energii wiata. Pena posta energii wiata moe by kierowana na zewntrz ku innym, czy te, konkretniej, ku pojedynczej osobie bd grupie. Mona j rwnie zwrci do wewntrz, ku wasnej jani. Przy pomocy bogosawiestwa, ktre wanie wykonalimy, rozcignlimy nasz energi wiata na wszystkich innych. Jeli chcesz skupi si na konkretnym celu, wwczas momentem na ustanowienie go jest impregnacja intencji na zgromadzonej energii wiata oraz czas fazy prowadzenia. W kadym razie, musisz nadal wysya to do krawdzi nieskoczonego wszechwiata, lecz kiedy chcesz skupi si na celu, musisz uczyni go dokadnym punktem rodka dla powracajcej fali. Innymi sowy, twj cel musi by punktem, w ktrym powracajce piercienie fali przestaj istnie. Jeli ty jeste celem, wtedy fale energii wiata ostatecznie powracaj do ciebie i nigdzie indziej. Rzecz, ktrej powiniene by wiadomy, jest fakt, e ten kantyk nie dziaa, jeli yczenie, jakie chcesz odcisn na zgromadzonej energii wiata, owocowaoby szkodliwym czy negatywnym efektem. Istniej ku temu dwa powody. Pierwszym jest to, e uywane tu wiato ma swoje rdo w Kether. A drugim jest to, e wysyamy wiato do filozoficznych krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Innymi sowy, dotykamy Boskoci. Boski dotyk jest transformujcy i kiedy wysyamy na negatywn czy szkodliw energi, to jest ona nam zwracana w nowej formie. Kiedy to, co wysyamy Boskoci, jest zbyt negatywne, powraca to wycznie do nas. Lecz kiedy wysyamy bogosawiestwo, powraca ono tysickro zwielokrotnione i nie wycznie do nas. To koczy czwart lekcj. Sugeruj by eksperymentowa z tymi nowymi dodatkami do praktyki i zaznajomi si z ich uyciem. Kiedy bdziesz gotowy, moesz przej do lekcji pitej i nauczy si, jak tworzy i utrzymywa osobist tarcz przy uyciu Magii IHVHADNI. Wszystkiego dobrego!

16

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA V: Tworzenie potrjnej tarczy
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w pitej lekcji Magii IHVH-ADNI. Odkryjemy w niej kolejne, konkretne uycie Magii IHVH-ADNI tworzenie wasnej potrjnej tarczy. Poprzez potrjn tarcz rozumiem trzyczciow tarcz, ktra otacza fizyczne, astralne i mentalne ciao, niezalenie i rwnoczenie. Potrjna tarcza jest tworzona w trzech krokach. Najpierw ochraniane jest ciao fizyczne, potem astralne, a na kocu mentalne. Na kad cz potrjnej tarczy zgromadzimy trzy porcje tczowo zabarwionego wiata ADNI i owiniemy je dookoa siebie. Nastpnie, podczas pauzy pomidzy ADNI a Ribonno Szel Olam, bdziemy impregnowa zgromadzone wiato, by istniao cigle, bez potrzeby odnawiania go. Z kolei, przy Ribonno Szel Olam, uwolnimy zgromadzone wiato w zwyky sposb i wylemy je do filozoficznych krawdzi nieskoczonego wszechwiata. W ten sposb bogosawimy nasz tarcz i czymy j z uniwersalnym magazynem wiata z Boskoci. Kiedy prowadzimy powrt wiata, kierujmy je, by otaczao nasze ciaa i chronio nas, tak jak sobie tego yczymy. Nastpnie, przy Amen, staje si to rzeczywistym faktem. W tej lekcji poprowadz ci poprzez konstrukcj wszystkich czci potrjnej tarczy zaczynajc od tarczy fizycznej, a koczc na mentalnej. Jednake moesz chcie stworzy tylko jedn cz tarczy na raz. Jeli tak, wtedy wykonuj t lekcj, a ukoczysz tarcz fizyczn, i powr do tej lekcji w innym czasie. Przy nastpnej pracy odnw swoj fizyczn tarcz i stwrz na niej tarcz astraln. Ostatecznie, przy trzecim podejciu, odnw tarcze fizyczn i astraln i dodaj tarcz mentaln jako ostatni warstw. Filozofia, czy te warto, jaka stoi za tarcz, jest bardzo wana. Osobicie wol tarcz, ktra informuje mnie o nadchodzcych lub istniejcych negatywnych wpywach i nastpnie daje mi wybr, czy wpuci je, czy cakowicie odrzuci, zalenie od upodoba. Moemy nauczy si wielu wanych lekcji z naszych spotka z negatywnymi siami i nieprzyjemnymi okolicznociami, wic unikanie ich cakowicie mija si z celem. Bd kierowa twoim tworzeniem wanie takiej tarczy. Jednake, jeli chcesz stworzy inny rodzaj tarczy, oparty na innej filozofii, to po prostu powiniene zmodyfikowa moje instrukcje tak, jak tobie bdzie wygodnie. Przejdmy zatem do samej praktyki. Najlepiej do tworzenia tarczy jest sta prosto, lecz jeli jest to niemoliwe bd niewygodne, to wystarczy siedzenie z wyprostowanymi plecami.

17

Zaczniemy od oczyszczenia, stosujc krtk wersj kantyku, trzy razy pod rzd. To uwalnia nasze trzy ciaa od wszelkiej negatywnoci, ktr mog zawiera w tej chwili. Odpiewajmy to teraz razem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze. Teraz poczuj wymiary fizycznego ciaa. Prbuj czu cae ciao, jednoczenie. Teraz zgromadmy potrjn ilo tczowego wiata, wykonujc Ani do ADNI trzy razy pod rzd. Gdy gromadzisz wiato, owijaj je dookoa zewntrznej strony fizycznego ciaa i obracaj nim zgodnie z ruchem wskazwek zegara (z lewej na praw z przodu, a z tyu z prawej na lew). Niech gsto i wibracja wiata zwikszaj si z kadym powtrzeniem. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Bardzo dobrze. Teraz utrzymaj to wiato, cigle obracajc nim i zwikszajc jego gsto. Teraz zaimpregnujemy zgromadzone wiato naszymi instrukcjami. Najpierw musimy odcisn na nim natur jego celu. Od ciebie zaley czy robisz to sam myl, czy te sowami, lecz musisz poinstruowa to wiato, by dziaao jako staa bariera dla wszelkich przychodzcych lub istniejcych negatywnych energii. Poinstruuj je, by informowao ci, kiedy pojawi si negatywne energie. Poinstruuj je, by zawsze byo aktywne, nawet kiedy twj umys koncentruje si na innych rzeczach, a do czasu, gdy wiadomie zdecydujesz si je uwolni. Poinstruuj je, by stale odnawiao si z uniwersalnego magazynu wiata. Spd teraz kilka chwil, skupiajc si na tej tarczy wiata i zobacz, jak dostraja si ono do twojego yczenia. A teraz wylemy nasze zgromadzone wiato w podr do Boskoci. Gdy wymawiasz Ani do ADNI, zamiast kumulowa kolejn ilo wiata, uyj tego schodzcego, by wzmocni ju stworzon struktur. Przy Ribonno Szel Olam uwolnij wiato i pozwl mu dotkn krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Gdy odbija si ono do ciebie, prowad jego bieg i upewnij si, e czy si ono z uniwersalnym magazynem energii, czerpic swoj energi z caego wszechwiata. Na koniec, przy Amen, zobacz, e tworzy ono sta tarcz wiata otaczajc twoje ciao fizyczne. Odpiewajmy teraz razem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen.

18

Cudownie! Teraz spd kilka chwil na wizualizacji i stabilizacji swojej fizycznej tarczy. Teraz stworzymy nasz tarcz astraln. Tak jak przy fizycznej, zaczniemy od wyczuwania wymiarw naszego ciaa astralnego. Sprbuj czu cae ciao astralne, w jednej chwili. Teraz zgromadmy potrjn ilo tczowego wiata, odpiewujc Ani do ADNI trzy razy z rzdu. Gdy gromadzisz wiato, owijaj je dookoa zewntrznej strony ciaa astralnego i obracaj nim zgodnie z kierunkiem wskazwek zegara, w harmonii z tarcz fizyczn. Niech gsto i wibracja wiata zwikszaj si z kadym powtrzeniem. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Bardzo dobrze. Teraz utrzymaj to wiato, obracajc nim i zwikszajc jego gsto. Teraz zaimpregnujemy zgromadzone wiato naszymi instrukcjami. Niech wiato dziaa jako staa bariera dla wszelkich przychodzcych lub istniejcych negatywnych energii. Niech informuje ci, kiedy pojawi si negatywne energie. Niech zawsze bdzie aktywne, nawet kiedy twj umys koncentruje si na innych rzeczach, a do czasu, gdy wiadomie zdecydujesz si je uwolni. Niech stale odnawia si z uniwersalnego magazynu wiata. Spd teraz kilka chwil, skupiajc si na tej tarczy wiata i zobacz, jak dostraja si ono do twojego yczenia. A teraz wylemy nasze zgromadzone wiato w podr do Boskoci. Odpiewajmy razem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Cudownie! Spd teraz kilka chwil, wizualizujc i stabilizujc swoj tarcz astraln. Zjednocz tarcz astraln z fizyczn tak, by funkcjonoway jako jedna istota. Teraz stworzymy nasz tarcz mentaln. Tak jak przedtem, wyczujemy wymiary naszego ciaa mentalnego. Zacznij od odczuwania swojego ciaa astralno-fizycznego. To sprawi, e twoje ciao mentalne rozszerzy si na twj cay korpus. Teraz sprbuj poczu cae ciao mentalne, jednoczenie. Teraz zgromadmy potrjn ilo tczowego wiata, odpiewujc Ani do ADNI trzy razy z rzdu. Gdy gromadzisz wiato, owijaj je dookoa zewntrznej strony swojego ciaa mentalnego i obracaj nim zgodnie z kierunkiem wskazwek zegara, w harmonii z tarcz astralno-fizyczn. Niech gsto i wibracja wiata zwikszaj si z kadym powtrzeniem. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI. Ani, IHVH, ADNI.

19

Bardzo dobrze. Teraz utrzymaj to wiato, obracajc nim i zwikszajc jego gsto. Teraz zaimpregnujemy zgromadzone wiato naszymi instrukcjami. Niech to wiato dziaa jako staa bariera dla wszelkich przychodzcych lub istniejcych negatywnych energii. Niech informuje ci, kiedy pojawi si negatywne energie. Niech zawsze bdzie aktywne, nawet kiedy twj umys koncentruje si na innych rzeczach, a do czasu, gdy wiadomie zdecydujesz si je uwolni. Niech stale odnawia si z uniwersalnego magazynu wiata. Spd teraz kilka chwil, skupiajc si na tej tarczy wiata i zobacz, jak dostraja si ono do twojego yczenia. A teraz wylemy nasze zgromadzone wiato w podr do Boskoci. Odpiewajmy razem. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Cudownie! Spd teraz kilka chwil, wizualizujc i stabilizujc swoj tarcz mentaln. Zjednocz tarcz mentaln z astralno-fizyczn tak, by funkcjonoway jako jedna istota. Zakoczymy tak, jak zaczlimy, trzema powtrzeniami kantyku w krtkiej postaci. To stopi nasz trzyczciow tarcz w jedn, prawdziw potrjn tarcz, ktra funkcjonuje jako jedna istota. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Cudownie! Teraz odwrmy uwag od naszej tarczy i pozwlmy jej funkcjonowa samodzielnie. Dobrze jest odnawia tworzenie tarczy przynajmniej raz w tygodniu przez pierwszy miesic. Dopki nie nauczysz si czenia tarczy z uniwersalnym magazynem wiata, moe ona potrzebowa okresowego adowania. Mona to wykona po prostu przez gromadzenie wiata i przyczenie go do tarczy, ktr ju stworzye. Gdy to robisz, upewnij si, e odnawiasz swoje instrukcje, zwaszcza te o odnawianiu si z uniwersalnego rda wiata. W kadym momencie moesz dokonywa zmian w swojej tarczy, po prostu modyfikujc instrukcje i odciskajc je na samym wietle. Moesz rwnie zlikwidowa tarcz, czy te czasowo j wyczy. Tarcza jest twoj kreacj, wic moesz ustawia jej waciwoci. Normalnie, twoja tarcza bdzie dziaaa w tle twojej wiadomoci, lecz moesz atwo j przywoa, po prostu mylc o niej. To w pewnym sensie rozpali tarcz do penej mocy i stanie si ona wiadomie ochraniajcym sprzymierzecem. Uywajc tej samej techniki, poczonej z przeniesieniem wiadomoci, ktr Franz Bardon

20

opisuje we Wtajemniczeniu do Hermetyzmu, moesz tworzy tarcze wok innych obiektw czy ludzi. Alternatywnie, moesz stworzy tarcz, a nastpnie dokona jej projekcji dookoa zewntrznego obiektu; lub moesz sprawi, by scalia si wok zewntrznego obiektu bez wczeniejszego przechodzenia przez twoje ciao. Moesz nawet rozszerzy wasn potrjn tarcz, by obejmowaa inn osob czy obiekt. Opcje s tak nieograniczone jak twoja wyobrania. ycz ci wielu szczliwych, owocnych lat eksperymentowania i tworzenia tarcz! To koczy lekcj pit. Moesz przej do szstej lekcji, kiedy zechcesz, skoro stworzye ju swoj potrjn tarcz. Wszystkiego dobrego!

21

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA VI: Wznoszenie wiadomoci
Orygina angielski 2002 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Witam w szstej lekcji Magii IHVH-ADNI. W tej lekcji odejdziemy od wtku, jakim szlimy do tej pory, i rozpatrzymy cakowicie inne uycie tego kantyku. Tym razem nie bdziemy uywa go do tworzenia czegokolwiek. Uyjemy go jako narzdzie do wznoszenia wasnej wiadomej uwagi. Kantyk wyraa pi rnych poziomw wiadomoci, ktre mog zosta przypisane czterem hermetycznym elementom oraz eterowi, czyli Akashy. W porzdku rosncym, tak jak bdziemy ich uywa, s to: Pierwszy poziom odpowiada ostatniemu He z IHVH i elementowi ziemi. To jest Malkuth i twoje osobiste okolicznoci ycia. Jest to twoja wiadoma uwaga, jaka normalnie istnieje w fizycznym ciele. Z perspektywy Malkuth ostatniego He, sigasz w gr, do Kether (Ani), i cigasz wiato ca drog w d do swojego ciaa, ale wykonujesz t operacj z wntrza fizycznego ciaa. Jest to perspektywa, z jak nauczye si praktykowa Magi IHVH-ADNI w poprzednich lekcjach. Drugi poziom odpowiada Waw z IHVH i elementowi powietrza. To jest Tiphareth i twoja ja Indywidualnoci. Dowiadczanie jani Indywidualnoci najlepiej opisa jako oddzielenie od bezporedniego zaangaowania w osobisty chaos normalnego ycia. Z perspektywy Tiphareth, Waw, czyli ja Indywidualnoci, spoglda na przyziemne okolicznoci ycia i postrzega je w szerszym kontekcie. Kiedy ja Indywidualnoci przyciga w d wiato z Kether, nie jest to tak dalekie signicie, a kiedy schodzi ono do Waw, to istnieje odczucie penoci i mocy podobne do perspektywy dowiadczanej w Malkuth, gdy schodzi ono do ostatniego He. Po tym jak wiato osignie i wypeni Waw, ja Indywidualnoci stanowczo przepycha je dalej w d, do ostatniego He Malkuth. W ten sposb to ja Indywidualnoci bezporednio daje moc przyziemnej jani osobowoci. Trzeci poziom odpowiada pierwszemu He z IHVH i elementowi wody. To jest Binah i twoja Wiksza ja. Z perspektywy Binah pierwszego He, Wiksza ja patrzy w d na niezliczon ilo jani Indywidualnoci, ktrych projekcji dokonuje w strumieniu czasoprzestrzeni, razem z przyziemnymi okolicznociami ycia kadego wcielenia Indywidualnej jani, i postrzega je w najszerszym z kontekstw. Wiksza ja jest wiecznym ciaem mentalnym, czy te rdzennym duchem, ktry wypenia nasze konkretne istnienie. Wiksza ja moe skupi swa uwag na kadej z jani Indywidualnoci i jej wciele, bd te skupi si na wszystkich swych Indywidualnociach rwnoczenie. Wiksza ja jest szeroko obejmujcym i pynnym poziomem wiadomoci.

22

Kiedy Wiksza ja ciga w d wiato Kether, to jest ono tu pod rk, jest to tylko symboliczne signicie. A kiedy wiato schodzi w pierwsze He, to jest to samo uczucie penoci i mocy, jak to dowiadczane z perspektywy Tiphareth, kiedy wiato schodzi do Waw, oraz z perspektywy Malkuth, gdzie przechodzi ono do ostatniego He. Po tym jak wiato dosiga i wypenia He, Wiksza ja stanowczo przepycha je dalej w d, w jedno lub wszystkie swoje Waw, czyli Indywidualne janie. A stamtd kada Indywidualna ja przepycha je jeszcze dalej, do swych przyziemnych wciele. W ten sposb to Wiksza ja powoduje, e Indywidualna ja daje moc przyziemnej jani osobowoci. Czwarty poziom odpowiada Jod z IHVH i elementowi ognia. Jest to Chokmah - najwyszy poziom Wikszej jani. Trudno jest opisa rnice pomidzy Chokmah a Kether, czyli Jednoci. Rzeczywicie, staroytni kabalici opisywali ich blisko symbolem Jod, mwic, e najwyszy punkt Jod to Kether, a jedynie pocignicie w d to Chokmah. Ten symbolizm daje wan wskazwk, gdy przypisuje ruch w d i bezporedni akcj ruchu pirem do Chokmah, pozostawiajc pasywny punkt wyjcia dla Kether. W swej istocie, Chokmah jest jednoci wszystkich Wikszych jani. Chokmah jest jednoci-czci, podczas gdy Kether jest pojedyncz, cakowicie integraln caoci. Z perspektywy Chokmah, Jod, ja Chokmah spoglda w d na nieskoczon liczb Wikszych jani, ktre wypeniaj wieczno, razem ze wszystkimi Indywidualnymi janiami, ktrych projekcji dokonuj w strumieniu czasoprzestrzeni i z przyziemnymi okolicznociami ycia kadej inkarnacji Indywidualnych jani. Ja Chokmah postrzega te wszystkie czci jako czci swej wasnej jani. Ja Chokmah moe skupi sw uwag na kadej pojedynczej Wikszej jani bd te skupi si na wszystkich rwnoczenie, tak jak my moemy skupi si na jednym palcu bd na wszystkich palcach na raz. Ja Chokmah nie ciga, per se, w d wiata z Kether. Zamiast tego ja Chokmah zapala Kether i wiato natychmiast jest dostpne. Chokmah jest skierowanym do dou ruchem wiata caej mocy, prowadzcym do jego realizacji. A kiedy wiato wypenia Jod, poczucie peni i spenienia jest wszechogarniajce i wykracza poza wszelkie sowa. Nastpnie, ja Chokmah przepycha wiato w d, do rzeczywistoci Wikszych i dalej w d, ostatecznie sigajc materialnych wciele. W ten sposb to ja Chokmah powoduje, e Wiksza ja nadaje moc Indywidualnej Jani, ktra z kolei nadaje moc przyziemnej jani osobowoci. Pity i ostatni poziom odpowiada Ani w Jestem i Akashy. To jest Kether, Jedno, Ja Jednoci. W samym Kether nie ma dowiadczania wiata, gdy staje si jasne, e to, co z dou jest postrzegane jako wiato, naprawd jest wiadomoci. Z perspektywy Jednoci, wszystko jest zoone z tej wiadomoci, esencji samej Jednoci. Zatem Kether jest ca rzecz, a nie jedynie jednoci czci. To jest potencja oraz realizacja, rwnoczenie.

23

Z ketrycznej perspektywy Ani, wiadomo Jednoci emanuje w Chokmah i stamtd w ca sfer istnienia. Kiedy osiga Chokmah, wtedy jest kierowana jako wiato przez ja Chokmah w dowolnym, podanym kierunku. To jest te pi poziomw wiadomoci symbolizowanych w kantyku Magii IHVH-ADNI. Kiedy wiato z si uderza w Malkuth i powstaje tczowo zabarwione wiato ADNI, to wznosi si ono z powrotem do Kether. Kiedy ten kantyk jest wykonywany z perspektywy Malkuth, ktrej si uczye, wtedy odczucie mocy wyzwalane przez erupcj ADNI jest gwnie odczuwane na poziomie Malkuth. Lecz kiedy ten kantyk jest wykonywany z perspektywy Tipharet, jako Indywidualna ja Waw, wtedy wraenie mocy jest odczuwane bardziej ni na poziomie Malkuth. A kiedy jest wykonywane z perspektywy Binah, Wikszej jani, moc t czuje si gwnie na tym poziomie itd. Na kadym poziomie tczowo zabarwiona chmura wiata ADNI jest wysyana na zewntrz podczas wymawiania Ribonno Szel Olam z perspektywy danego poziomu i zwracana na ten sam poziom. Innymi sowy, kiedy wykonujesz to z perspektywy Tiphareth, to przy pomocy ciaa Tiphareth bdziesz wysya nagromadzone wiato i twoje ciao Tiphareth bdzie miejscem, gdzie wiato powrci po dotkniciu krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Wic w samej praktyce przedstawi proces wznoszenia si, uywajc kantyku, oraz opisz kilka alternatywnych wicze do eksperymentowania. Zaczniemy od trzech powtrze Ani. Kiedy mwisz Ani, czyli Jestem, wyczuj cae ciao fizyczne i uczy je rodkiem wiadomoci. Dopiero kiedy bdziemy mwi cay kantyk, Ani bdzie wznosi twoj wiadomo do Kether. Zatem nasze trzy pierwsze Ani skupi nasz wiadomo na naszym Malkuth, a czwarte, ktre zaczyna wypowiadanie caego kantyku, wznosi nasz wiadomo do Kether. Chodzi o to, e to od Malkuth musi nastpowa wznoszenie naszej wiadomoci do Kether. To z naszego Malkuth musimy wykonywa ca operacj. Bardzo dobrze. Teraz zacznijmy od trzech Ani, a potem bezporednio przejdziemy do wykonania caego kantyku z perspektywy Malkuth. Ani Ani Ani Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen Cudownie! Teraz przejdziemy jeden poziom w gr i wykonamy t sam sekwencj z Waw, czyli perspektywy Tiphareth swojej Indywidualnej jani. Podczas wymawiania pierwszych trzech Ani, musisz skupi wiadomo na Indywidualnej jani. Najprostszym sposobem, by to zrobi, jest wizualizowanie siebie stojcego na szczucie chmury, spogldajcego w d, w zdystansowany sposb na swoje codzienne ycie. Gwnym czynnikiem wyrniajcym t perspektyw jest oddzielenie od bezporedniego zaangaowania we wszelkie emocje i zdarzenia swego ziemskiego ycia. Podczas tych trzech Ani musisz uczyni to ciao centralnym punktem skupienia swojej wiadomoci. To musi by twoim Jestem. Kiedy dochodzisz do rozpoczcia samego kantyku, musisz wznie wiadomo z Tiphareth do swego Kether.

24

Kiedy cigasz w d wiato z Kether, zwr baczn uwag na wyzwalane odczucia, gdy uderza i wypenia twoje Waw. Zwr rwnie uwag, jakim odczuciem jest, gdy wiato ADNI wznosi si do Waw; jak czujesz promieniowanie tym wiatem z perspektywy Tiphareth, gdy recytujesz Ribonno Szel Olam; i ostatecznie, co czujesz, gdy wiato, odbiwszy si od krawdzi nieskoczonego wszechwiata, powraca do twojej jani Tiphareth. Bardzo dobrze. Teraz zaczniemy od trzech Ani i od razu przejdziemy do wykonania kantyku z perspektywy Tiphareth. Ani, Ani, Ani, Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Cudownie! Kiedy praktykujesz to oddzielnie od tego nagrania, to moesz dowolnie zwiksza ilo pocztkowych Ani. Powtarzaj je, a bdziesz mocno osadzony w perspektywie Tiphareth. Teraz przejdziemy w gr, na kolejny poziom i wykonamy t sam sekwencj, lecz z He, perspektywy Binah, czyli Wikszej jani. Podczas gdy wymawiasz pocztkowe trzy Ani, musisz skupi uwag na Wikszej jani. Najprostszym na to sposobem jest wizualizowanie samego siebie stojcego na szczycie maej planetoidy w gbi kosmosu. Stoisz jak olbrzym na bardzo, bardzo maej asteroidzie, a dookoa widzisz niezliczone gwiazdy, kada ze swoim ukadem sonecznym. Kada z tych gwiazd jest czci ciebie i podtrzymuje si na twojej jani. To s twoje Indywidualne janie, twoje Waw. Kiedy ju osigniesz t perspektyw, musisz zidentyfikowa Indywidualn gwiazd, ktra dokonuje projekcji twojej materialnej jani, twojego wasnego Malkuth, gdy tam wanie bdziesz wysya schodzce wiato podczas samego kantyku. Przy pocztkowych Ani, musisz skupi wiadomo na Wikszej jani i uczyni j swoim jestem, lecz musisz rwnie upewni si, e wci jeste poczony ze swoim Tiphareth i Malkuth. To std sigasz do Kether, zaczynajc wymawia kantyk. Kiedy wiato zejdzie i wypeni twoje pierwsze He, zwr baczn uwag na odczucia temu towarzyszce. Kiedy ju wypeni ono twoj Wiksz ja, musisz wtedy skierowa je w d, do swojej Indywidualnej jani. Przy jego powrocie, jako ADNI, ponownie zwr uwag na odczucia, jakie to wyzwala w twojej Wikszej jani. Zauwa rwnie, jak odczuwasz to promieniowanie wirujcej chmury wiata ADNI, gdy wymawiasz Ribonno Szel Olam z perspektywy Binah, i jakie to uczucie, gdy po dotkniciu Boskoci, powraca ono do twojej jani Binah. Bardzo dobrze. Teraz zacznijmy od trzech Ani, a potem bezporednio przejdziemy do wykonania kantyku z perspektywy Binah. Ani, Ani, Ani, Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Doskonale!

25

Teraz przejdziemy poziom wyej i wykonamy t sam sekwencj, lecz z Jod, czyli perspektywy Chokmah. Kiedy wymawiasz trzy pocztkowe Ani, musisz skupi wiadomo na jani Chokmah. Najprostszym sposobem, by to zrobi, jest wizualizowanie siebie stojcego w rodku wszechwiata wypenionego tylko czsteczkami wiata. Kada z nieskoczonej liczby czsteczek wiata jest Wiksz jani. Bdziesz automatycznie wiedzia, ktra dokadnie czsteczka wiata jest Wiksz jani czc ci z twoim konkretnym wcielonym ciaem. Procedura jest dokadnie taka sama jak wczeniej, wic nie bd ju wchodzi w szczegy. Zacznijmy. Ani, Ani, Ani, Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Doskonale! Teraz przeniesiemy si do ostatecznego poziomu i wykonamy t sam sekwencj, lecz z Ani, czyli ketrycznej perspektywy Jednoci. Podczas gdy mwisz trzy pierwsze Ani, musisz skupi sw uwag na swojej jani Kether. Najprociej jest to zrobi, tworzc uczucie, e jeste samym wiatem Kether. e jeste wszelk wiadomoci, wszelk istot, wszelkim istnieniem. To jest twoje ciao, twoje jestem. Procedura nie jest taka sama jak poprzednio, gdy teraz jeste rdem wiata i niczego nie cigasz na d. Zamiast tego, kantyk, gdy wykonujesz go z perspektywy Kether, jest operacj cakowicie powicon emanacji wiata. W swej peni, wykonywanie kantyku z perspektywy Kether naladuje sam cykliczny oddech wszechwiata, gdy emanuje on w istnienie, a nastpnie powraca do swego rda tylko po to, by ponownie emanowa itd. Zacznijmy. Ani, Ani, Ani, Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Doskonale! Teraz wykonamy ostatnie recytowanie kantyku z normalnej perspektywy Malkuth, by mocno uziemi nas w naszej normalnej, ziemskiej wiadomoci. Ani, Ani, Ani, Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Bardzo dobrze! To koczy instrukcje lekcji szstej. Teraz omwi kilka alternatywnych podej, z ktrymi moesz eksperymentowa i je bada.

26

W poprzednich instrukcjach wskazywaem, e powiniene prowadzi schodzce wiato w d, do swego Malkuth. To jednak nie jest jedyna opcja. Z Tiphareth moesz prowadzi je w d kadego bd wszystkich przeszych wciele. Z Binah - w d kadej bd wszystkich swoich Indywidualnoci manifestowanych przez Wiksz ja. Z Chokmah - praktycznie wszdzie, gdzie zechcesz, a z Jednoci moesz emanowa wiato na cay wszechwiat, jeli tylko zechcesz. Inn alternatyw jest to, e moesz poda za wiatem swoj wiadom uwag. Na przykad, z Binah moesz zej razem ze wiatem do Tiphareth, wyczu swoje ciao Tiphareth, a nastpnie zej razem do swego Malkuth i poczu swoje ciao Malkuth. A kiedy wiato ADNI wybucha i wznosi si wyej, moesz wznosi swoj uwag wiadomoci, a osigniesz poziom, z ktrego zaczynae. Ma to efekt wielkiego integrowania twoich rnych poziomw jani, w przeciwiestwie do metody, jak tutaj wykonywalimy, ktra jedynie otwiera kanay wiata pomidzy tymi poziomami. Ostatni alternatyw, o jakiej wspomn, jest to, co nazywam Oddychaniem Jednoci. Tutaj zaczynasz od wznoszenia si do Kether przy pomocy tych krokw, jakich si przed chwil nauczye. Nastpnie spd troch czasu, emanujc swoje wiato Kether na cay wszechwiat, a nastpnie wcigajc je w siebie i znowu emanujc na nowo, na okrgo, przy kadym powtrzeniu kantyku z perspektywy Kether. Nastpnie podaj za swoj emanacj wiata poprzez wiadom uwag, na zewntrz, do caego wszechwiata, i z powrotem, do swego Kether, i tak na okrgo. Przy odpowiedniej praktyce i atwoci pracy z Magi IHVHADNI moe to by wyjtkowo potna medytacja. To koczy szst, ostatni z podstawowych lekcji w Magii IHVH-ADNI. Modl si, e bdziesz dobrze uywa tej magii i tworzy wiele pikna w wiecie. Wszystkiego dobrego! Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen.

27

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA VII: Dostrajanie tonu chwili doczesnej
Orygina angielski 2003 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Wprowadzenie Witam w sidmej lekcji Magii IHVH-ADNI. Pragn przedstawi zaawansowane uycie Magii IHVH-ADNI, ktre nazywam dostrajaniem tonu chwili doczesnej. Poprzez t technik osoba tworzy w sferze mentalnej warunki, ktre harmonizuj z realizacj okrelonego yczenia. Na przykad, raz w tygodniu jad 50 km w kad stron, zarwno autostrad, jak i wskimi, bocznymi drogami, by pracowa jako wolontariusz w banku ywienia. Kadego tygodnia przed wyjazdem uywam tej techniki dostrajania, by upewni si, e bd mia bezpieczn podr tam i z powrotem, e mj czas w banku ywienia bdzie przyjemny i e podczas pobytu uda mi si wywoa umiech na kilku twarzach. W konsekwencji, nigdy nie miaem wypadku ani na autostradzie, ani na bocznych drogach, mj czas w banku ywienia jest zawsze przyjemny i niezmiennie udaje mi si sprawia, e ludzie si umiechaj. Innym przykadem byo to, e jednego dnia miaem problemy z nagrywark CD w moim komputerze, a miaem spore zamwienie na CD, ktre musiay zosta wypalone. Wic uyem tej techniki, by dostroi gadkie przejcie tej operacji. Byo to jak wykonanie rowka na czystej pycie, po czym nie byo problemem umieci mnie i nagrywark CD w tym rowku. W konsekwencji, byem w stanie ukoczy wymagane wypalanie CD bez dalszych problemw. Jako ostatni przykad, uyem tej techniki zanim siadem do napisania tej lekcji. Dziki niej dostroiem udane wykonanie mojego zadania do czystoci umysu i do braku dokuczliwych przerw. To tylko trzy, raczej przyziemne, przykady tego, co moliwe jest do osignicia przy pomocy tej techniki. Niemniej, uczc si jej, najlepiej jest zaczyna od czego prostego i praktycznego, wic jako szablonu do jej wytumaczenia uyj mojego ostatniego przykadu. Na pocztku podam dokadny opis techniki w kontekcie mojego szablonu, a nastpnie przeprowadz ci przez ni krok po kroku, gdy bdziesz stosowa j do wybranej przez siebie kwestii. Ustawienie tonu tej sesji pisania zabrao mi zaledwie kilka sekund, lecz musz przyzna, e duo duej zajmie mi szczegowe opisanie tego, co zaszo podczas tych kilku sekund. Skoro jest to pierwszy kontakt z t technik, to konieczne jest, by i bardzo powoli przez wizualizacje, ktre bd opisywa. Lecz zanim pjd dalej, musz powiedzie troch o wizualizacji. Dla wywiczonego maga

28

istnieje bardzo niewielka rnica pomidzy wizualizowaniem czego, a postrzeganiem tego jako dokonany fakt. Powodem tego jest sia wywiczonej mentalnej woli. Kiedy rzecz jest wizualizowana siln mentaln wol, w samej sferze mentalnej tworzona jest silna prezencja. W sferze mentalnej rzdzi Prawo podobne przyciga podobne, wic kiedy wkadasz siln wizualizacj do sfery mentalnej, to realizacja tej wizualizacji jest natychmiast przycigana i wizualizacja staje si faktem rzeczywistoci, a nie tylko wizualizacj. Oczywicie przejcie tego mentalnego szablonu przez warstwy gstoci i stanie si fizyczn rzeczywistoci wymaga czasu, lecz na paszczynie mentalnej przejcie od wyobrani do faktycznej rzeczywistoci jest natychmiastowe. To Prawo paszczyzny mentalnej, podobne przyciga podobne, jest wane. Jest kluczem do tego, jak osoba podruje po nieskoczonej paszczynie mentalnej, jest rdem wielu form magii i jest podstaw, na ktrej zostao opartych kilka wicze IIH. Na przykad praca z elementami kroku trzeciego jest oparta na tym Prawie. Ucze zaczyna, tworzc wielozmysowe wyobraenie, e element otacza go i rozciga si nieskoczenie we wszystkich kierunkach. Tworzy to bardzo siln prezencj w sferze mentalnej, do ktrej jest przycigana mentalna rzeczywisto wyobraanego elementu. W ten sposb ucze czy si z prawdziwym elementem poprzez zastosowanie wasnej wyobrani. Poniewa jest to wielozmysowa imaginacja, to automatycznie przepywa ona w gsto astraln i ucze poczy si rwnie z elementem astralnym. Lecz poczenie astralne dzieje si wycznie z powodu mentalnego uformowania i konsekwentnego poczenia mentalnego. Innymi sowy, bez poczenia mentalnego nie nastpioby adne poczenie astralne. W tej lekcji poinstruuj ci, by wizualizowa okrelone rzeczy, lecz tak naprawd to musz one sta si czym wicej ni tylko wyobraeniem i musz urosn do waciwego postrzegania faktycznej rzeczywistoci. Jednake przy regularnej praktyce twoje wyobraenia bd stawa si coraz silniejsze i osigniesz to przejcie od wyobraania do postrzegania faktycznej rzeczywistoci. Przejdmy wic do mojego opisu. Zaczynam od wymwienia Ani. Rwnoczenie umieszczam swoj wiadomo w Kether. Stamtd patrz w d, na cao rzeczywistoci - wieczn i doczesn. Moja perspektywa jest jakby z gry i implikuje okrelone rozczenie, chocia jestem cakowicie poczony ze wszystkim, co widz. To i ja jestemy jednym, jednak skupiem swoj wiadomo nad tym, by mc na to spojrze z gry. Podstawow rzecz, jaka przykuwa moje ketryczne oko, jest cienka, biaa ni, ktra rozciga si z mojej jani Kether ca drog w d, do mojej maej jani Rawna, ktra wanie wypowiedziaa sowo Ani. Ta ni przechodzi przez Chokmah i tym samym owietla Chokmah w mojej wizji. Przechodzi rwnie przez Wiksz ja, Sowantha, ktrej maa ja Rawna jest aspektem, a tym samym owietla Binah w mojej wizji. Co wicej, przechodzi przez ja Indywidualnoci Rawna i tym samym owietla Tiphareth. A koniec tej nici jest zakorzeniony w maej jani Rawna, ktra pierwsza wypowiedziaa Ani. Skupiam ketryczn wiadomo na tej pojedynczej, biaej nici i gdy moja maa ja Rawna wymawia Jod, podam t schodzc nici i obniam moj ja Kether do Chokmah, miejsca wyboru. Wypeniam Chokmah moj ketryczn wiadomoci i wybieram dalsze podanie za nici. Gdy wymawiam pierwsze He poprzez ma ja Rawna, podam za nici i zniam moj ja Kether-Chokmah do Binah i Wikszej jani, Sowantha. Wypeniam Sowantha moj

29

wiadomoci Kether-Chokmah i wyczuwam moje wieczne otoczenie. Wtedy wiadomoci Kether-Chokmah-Binah spogldam w d, na ja Indywidualnoci Rawna w sferze doczesnej. Gdy wymawiam Wa poprzez ma ja Rawna, podam za nici i zniam swoj ja Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth do Malkuth i do maej jani Rawna. Wypeniam Rawna swoj wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth i wyczuwam moje czasoprzestrzenne otoczenie. Wtedy zjednoczon wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth-Malkut wymawiam Adonai, a tczowo zabarwiona chmura wiata wybucha dookoa mnie. To wiato istnieje w konsekwencji zjednoczenia tych piciu warstw mojej wiadomoci w tej doczesnej chwili. Nastpnie wdycham t chmur wiata do materialnego ciaa mojej maej jani Rawna, wcigajc j do wewntrz w spiralnym, prawoskrtnym ruchu, jak woda spywajca w odpywie zlewu. Jeli masz problem z wizualizowaniem tego ruchu, to sugeruj, by zatka zlew i napeni go wod. Nastpnie odetkaj go i gdy woda bdzie spywa, poruszaj swoj doni w wodzie prawoskrtnie i utwrz silny, prawoskrtny prd. Tak wanie odczuwa si to wchanianie wciga si z krawdzi ku rodkowi, ukiem z prawej do lewej. Wysanie wiata na zewntrz uywa tego samego prawoskrtnego ruchu, w ktrym bdzie ono wychodzio ze rodka. Poprzez mj wydech wymawiam Ribonno Szel Olam moj wiadomoci KetherChokmah-Binah-Tiphareth-Malkuth i wysyam to wiato na zewntrz, do wiecznoci. Widz, jak tczowo zabarwione wiato natychmiast rozprzestrzenia si na wskro doczesnego wszechwiata, podam za jego przejciem do wewntrz i czuj je, gdy kolejno uderza moj ja Tiphareth, Binah, Chokmah i Kether. To wznosi moj wiadomo Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth-Malkuth do Kether i jestem zjednoczony w Kether w ten sam sposb, w jaki jestem zjednoczony w Malkuth. Podczas wdechu mojego materialnego ciaa w skoczonej doczesnej chwili moja wiadomo Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth-Malkuth jest cigana w d, do Malkuth, i gdy zjednoczon wiadomoci i wol wymawiam Amen, chmura wiata ponownie zestala si dookoa mojego materialnego ciaa. Przy wdechu ponownie cigam chmur wiata do materialnego ciaa spiralnym, prawoskrtnym ruchem. Podczas wydechu ponownie wymawiam Amen moj w peni zjednoczon wiadomoci i wysyam wiato na zewntrz, do tkaniny czasu, ponownie spiralnym ruchem prawoskrtnym. Powinienem wytumaczy, e wysyanie wiata do tkaniny czasu jest czym innym ni wysyanie go do krawdzi nieskoczonego wszechwiata. Tutaj wysyam je na zewntrz z obecnej, skoczonej chwili sztywnej czasoprzestrzeni do oceanu moliwych przyszoci, ktry otacza t skoczon chwil obecn. Odczuwa si to zupenie inaczej ni wysyanie wiata tylko do obecnej chwili. Kiedy wysyamy je do tkaniny czasu, istnieje poczucie bezgranicznoci; podczas gdy przy wysyaniu go jedynie do obecnej chwili, istnieje kontrastowe poczucie sztywnoci i fizycznoci, jak gdyby przechodzi przez sam materi. Tutaj jednake nie przechodzisz przez materi; zamiast tego przechodzisz przez jeszcze nieutkan tkanin czasu.

30

Skoro pragnieniem, jakie sprowadzam do dzisiejszego uycia tej magii, jest to, bym znalaz odpowiednie sowa do napisania tej lekcji, to wysyam to mentalne pragnienie ze wiatem w podr do tkaniny czasu. Mj mentalny nacisk dziaa jak magnes, ktry to, czego szukam, przyciga do mnie, i mnie przyciga do tego, czego szukam. Chmura rozszerza si, a jej krawdzie dosign moliwej przyszej doczesnej chwili, w ktrej istnieje realizacja mojego pragnienia. W tym miejscu rozchodzce si wiato przestaje si rozszerza. Skontaktowaem si z potencjaln przyszoci, ktrej szukam, i nie ma potrzeby i dalej. Przy wdechu cigam wiato z powrotem do mojego materialnego ciaa, ponownie uywajc spiralnego, prawoskrtnego ruchu. Gdy wiato do mnie powraca, czuj, e zwizao razem mj cel i mnie. Poczyo nas i utworzyo pomidzy nami most. Jest on zbudowany z mojego pragnienia udanego stworzenia sidmej lekcji. To, co tutaj wykonaem, to zakotwiczenie wiata na konkretnej moliwej przyszoci. To pozwala mi ponownie zlokalizowa t konkretn chwil przy nastpnym wysaniu i zapewnia mi cel, z ktrym musz zharmonizowa moj chwil obecn. Innymi sowy, teraz rozpoczn proces prawdziwego dostrajania chwil, ktre nastpi pomidzy chwil obecn a prawdopodobn przyszoci, na ktrej zakotwiczyem wiato. Uywajc wiata Adonai do wypenienia doczesnej przerwy pomidzy moj chwil obecn a t konkretn prawdopodobn chwil przysz, stworzyem wibracyjne kontinuum pomidzy energetycznymi czstotliwociami tych dwch rnych chwil czasoprzestrzeni. Jestem w jednym miejscu tego spektrum tczowo zabarwionego wiata, a chwila przysza jest w innym miejscu tego spektrum, przede mn za ley nieprzerwane kontinuum koloru, ktre stapia mj punkt spektrum z punktem chwili przyszej. cignwszy wic wiato z powrotem do mojego materialnego ciaa i do chwili obecnej, robi wydech i ponownie wymawiam Amen moj w peni zjednoczon wiadomoci, jeszcze raz wysyajc wiato na zewntrz, do tkaniny czasu. Rozchodzi si ono w prawoskrtnym ruchu spiralnym, a ponownie dosignie mojej chwili docelowej. Gdy si rozchodzi, kontinuum pomidzy chwilami staje si wyraniejsze i bardziej trwae, a te dwie chwile s sprowadzone do bliszej harmonii. To rwnie wzmacnia moje uchwycenie tej przyszej chwili, co zwiksza jej prawdopodobiestwo po tysickro. Przy wdechu cigam ponownie wiato do mojej materialnej formy i do chwili obecnej. To zmienia obecn chwil i sprowadza j do wikszej harmonii z prawdopodobn chwil przysz. Ponownie, trzeci i ostatni raz, wymawiam Amen moj w peni zjednoczon wiadomoci i wysyam wiato na zewntrz w jego kocow podr do mojej chwili docelowej. Gdy si ono rozszerza, kontinuum pomidzy chwilami oywia si i jest sprowadzane jeszcze bliej sfery prawdopodobiestwa i ostatecznego spenienia. Kiedy dotknie ono chwili docelowej, cel zostanie mocno przeniesiony do sfery prawdopodobiestwa. Tak bardzo, e byoby nieprawdopodobne, gdyby nie zaszed. Przy ostatnim wdechu z powrotem cigam wiato do mojego materialnego ciaa i cigam wibracj mojej docelowej chwili z powrotem ze sob do chwili obecnej. Gdy wiato powraca, kontinuum staje si cakowicie trwae i nie ma wtpliwoci, e ta zawierajca sukces docelowa chwila si ukae. Kocz chwil dzikczynienia i powracam do mojej relatywnie przyziemnej wiadomoci. Kiedy pniej siadem, by pisa, cakowicie otoczyem siebie i moj docelow chwil biaym

31

wiatem i tym samym ustawiem si na ciece, ktra w sposb nieunikniony prowadzi do tamtej przyszej chwili. Ten kocowy krok otaczania siebie i swojej docelowej chwili biaym wiatem jest tym, co stawia ci na drodze do twojego celu. Niezalenie od tego, jak duo czasu mino pomidzy twoj prac dostrajania a waciwym wkroczeniem na ciek, otaczanie obu kocw kontinuum biaym wiatem natychmiast sprowadzi ci do harmonii ze ciek. Praca dostrajania wykuwa metaforyczn kolein, a otaczanie siebie i celu biaym wiatem umieszcza ci w tej koleinie, ktra prowadzi tylko do jednego miejsca twojego celu. Na przykad: nie skocz pisa lekcji sidmej w jednej sesji. Wkrtce bd musia i nawodni mj ogrd, co oznacza, e pniej bd musia przywrci moj pozycj w tej koleinie. Prawdopodobnie, ukoczenie tego zadania pisania, nagrywania i umieszczania w sieci zajmie kilka dni, wic bd musia kilka razy wyskakiwa z tej koleiny, zanim spotkam si twarz w twarz z moj chwil docelow. Jedyne, co musz zrobi, to wrci do koleiny i otoczy siebie i swj cel biaym wiatem. Tak jak zaznaczaem na pocztku, ta technika dostrajania ma niezliczon liczb zastosowa i t sam liczb moliwych odmian. Jedna wewntrzna wariacja, o jakiej chciabym wspomnie, jest zwizana z pocztkow faz zakotwiczania. Poza swoj chwil docelow moesz rwnie zakotwiczy wiato do przejciowych chwil, ktre istniej wewntrz kontinuum separacji pomidzy twoj chwil obecn a ostatecznym celem. Jest to szczeglnie korzystne dla celw dugoterminowych. Na przykad: w przykadzie, jaki opisaem, mgbym rwnie zakotwiczy chwil, gdy kocz pisa lekcj sidm i chwil, gdy kocz nagrywanie, jako dodatek do mojej chwili docelowej bdcej penym ukoczeniem. Majc te trzy zakotwiczenia zamiast jednego, uczynioby to podr do ostatecznego celu w pewien sposb atwiejsz do wykonania. To jest tak, jak duga podr. Jeli po drodze widzisz kilka znajomych miejsc, to duga podr dzieli si wtedy na krtsze czci. To zapewnia wyrane oznaczenia, ktre pomagaj zdefiniowa wasny postp. Wiele zakotwicze jest, jak powiedziaem, najbardziej praktycznych przy dugoterminowych celach, wic w tym przypadku nie czuem potrzeby ich wykonania. Zakotwiczanie jest rwnie wanym czynnikiem, jeli chcesz przystosowa t technik do leczenia innej osoby bd te dla obdarzenia kogo Bogosawiestwem IHVH-ADNI. Oba te zastosowania bd objte nastpnymi lekcjami. C, myl, e cakowicie wyczerpaem moj zdolno do opisania techniki, wic przejdmy do praktyki.

32

Praktyka Zanim zaczniemy, musisz podj decyzj, dla jakiego yczenia chcesz zastosowa t technik. Dla pierwszej praktyki powinno by to co do prostego i krtkoterminowego. Jeli jeszcze nie dokonae wyboru, to zatrzymaj si na chwil i zdecyduj teraz. Skoro bdziemy szli przez wymow kantyku powoli, to dowolnie umieszczaj puste oddechy, gdzie moesz ich potrzebowa. W adnym momencie nie wstrzymuj wdechu ani wydechu. Zacznij, wyciszajc swj umys i ciao, i skup swoj uwag na obecnej chwili czasoprzestrzeni. Kiedy wymawiasz Ani, ktre zaczyna kantyk, chcesz wznie swoj wiadomo do Kether synchronicznie ze wznoszcym si tonem sowa, tak aby przy wymawianiu kocowego Jod by mocno osadzonym w swojej wiadomoci Kether. Zacznijmy wic. > Gony wdech < Ani Twoja wiadomo jest teraz skupiona w Kether. Caa twoja kreacja jest rozoona poniej twojego rodka wiadomoci. Widzisz pod sob warstwy wiecznoci i doczesnoci. Widzisz cienk, bia ni biegnc do ciebie. Jest ona zakorzeniona w twojej materialnej formie i cignie si ca drog do twojej wiadomoci Kether. Istnieje, poniewa wypowiedziae Ani. Widzisz, jak przechodzi ona przez Tiphareth i owietla twoj ja Indywidualnoci. Przechodzi przez Binah i owietla Wiksz ja, ktrej jeste czci. I przechodzi przez Chokmah, rozwietlajc rwnie t sfer. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi IHVH i poda t nici w d, do swojej materialnej formy. Gdy wymawiasz Jod, zacznij swoje zejcie i swoj wiadomoci Kether podaj za bia nici do Chokmah. > Gony wdech < Jod Twoja wiadomo Kether jest teraz wyrodkowana w Chokmah. Ten obszar ukazuje si jako agodne, szare wiato z jasnobia nici przechodzc przez jego rodek. Wypenij swoje Chokmah wiadomoci Kether i nastpnie, poczon wiadomoci Kether i Chokmah, spjrz na Binah i zobacz jasnobia ni, ktra oznacza t odlego. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi pierwsze He i poda t nici do swojej Wikszej jani. Gdy wymawiasz He, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci Kether-Chokmah podaj za bia nici do Binah. > Gony wdech < He

33

Twoja wiadomo Kether-Chokmah jest teraz wyrodkowana w Binah. Wypenij swoj Wiksz ja wiadomoci Kether-Chokmah i nastpnie, poczon wiadomoci Kether, Chokmah i Binah, rozejrzyj si dookoa. Na grze widzisz bia jaskrawo Kether, a na dole widzisz wzgldny mrok sfery doczesnej. Postrzegasz nieskoczon ilo innych Wikszych jani otaczajcych ci w sferze wiecznoci. Teraz zwr uwag na jasnobia nitk, ktra prowadzi z serca twojej Wikszej jani w d, do sfery doczesnej, owietlajc twoj ja Indywidualnoci mieszczc si w Tiphareth. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi Waw i poda t nici w d, do swojej jani Indywidualnoci. Gdy wymawiasz Waw, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci Kether-Chokmah-Binah podaj za bia nici do Tiphareth. > Gony wdech < Waw Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah jest teraz wyrodkowana w Tiphareth. Wypenij swoj ja Indywidualnoci wiadomoci Kether-Chokmah-Binah i nastpnie, poczon wiadomoci Kether, Chokmah, Binah i Tiphareth, rozejrzyj si dookoa. Na grze widzisz fioletow czer Binah, a na dole widzisz relatywny mrok sfery materialnej. Otacza ci caa sfera doczesna i postrzegasz nieskoczon liczb innych jani Indywidualnoci. Teraz zwr uwag na jasnobia ni, ktra prowadzi z serca twojej jani Indywidualnoci w d, do sfery materialnej i skoczonej chwili, owietlajc twoj materialn ja mieszczc si w Malkuth. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi kocowe He i poda t nici w d, do swojej materialnej jani. Gdy wymawiasz He, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth podaj za bia nici do Malkuth. > Gony wdech < He Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth jest teraz wyrodkowana w Malkuth. Wypenij swoj materialn ja wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth, stajc si kadym z tych poziomw wiadomoci rwnoczenie. Poczuj swj Kether, Chokmah, Binah, Tiphareth i Malkuth, wszystkie na raz, jako jedn, spjn, wielowarstwow wiadomo. Kiedy ten zjednoczony stan wiadomoci, ktry czy sfer wieczn i doczesn, zachodzi wewntrz skoczonej chwili czasoprzestrzeni, to tczowo zabarwione wiato Adonai spontanicznie wybucha. Swoj zjednoczon wiadomoci wymawiasz Adonai, celebrujc i utwierdzajc t erupcj wiata. > Gony wdech < Adonai 34

Tczowo zabarwiona chmura wiata Adonai wiruje teraz prawoskrtnie dookoa twojego materialnego ciaa, ktre mieci twoj zjednoczon wiadomo. Gdy robisz wdech w przygotowaniu do wymwienia Ribonno Szel Olam swoj zjednoczon wiadomoci, cignij t chmur wiata Adonai do rodka swojego materialnego ciaa. Gdy potem wymawiasz Ribonno Szel Olam, wiato, jakie sprowadzie do swego rdzenia, wylij na zewntrz, do krawdzi nieskoczonego wszechwiata, tak jak zazwyczaj, i rwnie wylij je do wewntrz, do Tiphareth, Binah, Chokmah i Kether. > Gony wdech < Ribonno Szel Olam Podaj za wiatem swoj zjednoczon wiadomoci ca drog na zewntrz, do metaforycznych krawdzi wszechwiata, i ca drog do wewntrz, do Kether, ocierajc si o wszystko, co istnieje porodku. Przy wdechu cignij te przeksztacone wiato Adonai z powrotem do swojego materialnego ciaa i do skoczonej chwili czasoprzestrzeni, gdzie jest umieszczona twoja zjednoczona wiadomo. Ponownie, rozszerz swoj wiadomo na wszystkie warstwy swojej wielowarstwowej wiadomoci rwnoczenie. Gdy wymawiasz Amen, zobacz, e twoje przeksztacone wiato Adonai otacza twoje ciao materialne, wirujc prawoskrtnie. > Gony wdech < Amen. Gdy wiato Adonai wiruje wok ciebie, spd kilka chwil, skupiajc si na pojedynczym podanym rezultacie. Podczas wdechu przygotowujcego do wymwienia nastpnego Amen musisz cign wiato Adonai z powrotem do rdzenia swojego materialnego ciaa. W tym samym czasie przenie swoje silnie uksztatowane pragnienie do wiata Adonai. Odcinij je bardzo silnie na wietle, gdy wcigasz je do swego ciaa. A wtedy, gdy wymawiasz samo Amen, musisz wysa to wiato, ktre niesie impresj twojego yczenia, na zewntrz, do jeszcze nieutkanej tkaniny czasu. > Gony wdech < Amen Swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali pyncego wiata, gdy przenika ono mrok nieskoczonych moliwoci. Szukasz jednej moliwej przyszej chwili, w ktrej twoje yczenie zostanie zrealizowane. Po prostu popy na zewntrz z fal wiata, majc swj umys skupiony na podanym rezultacie, a ta chwila przyszego czasu ci odnajdzie. Bdziesz wiedzia, e j napotkae, poprzez fakt, e ona zatrzyma rozchodzenie si wiata. Na krtk chwil pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w tej przyszej chwili. 35

A teraz, razem z wdechem, wcignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa i do skoczonej chwili obecnej, jak zazwyczaj nadajc mu prawoskrtny ruch spiralny. Spd kilka chwil, skupiajc si na poczeniu, ktre teraz istnieje pomidzy chwil obecn a chwil przysz. Usidlie j w swojej sieci wiata Adonai, wyrwae j ze sfery nieskoczonych, nierozrnionych moliwoci i przeksztacie w konkretne prawdopodobiestwo. Przy wdechu przygotowujcym do wymwienia kolejnego Amen musisz ponownie cign wiato Adonai do swojego rdzenia i na nowo utwierdzi jego impregnacj swoim podanym rezultatem. Przy nastpnym wymawianiu Amen ponownie wysyasz wiato na zewntrz do tkaniny czasu, lecz tym razem kierujesz si w znany cel twoj przysz chwil. > Gony wdech < Amen. Tak jak wczeniej, swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali wiata, gdy szybko przechodzi do ju znanej przyszej chwili, ktra zawiera realizacj twojego pragnienia. Na krtki moment pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w tej przyszej chwili. A teraz, przy wdechu, cignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa i z powrotem do skoczonej chwili obecnej, jak zwykle nadajc mu prawoskrtny, spiralny ruch. Jednake tym razem musisz cign ze sob t przysz chwil. Sprowad jej definiowaln wyjtkowo z powrotem do definiowalnej wyjtkowoci skoczonej chwili obecnej. Spd kilka chwil, skupiajc si na tym, jak silniejszym stao si poczenie pomidzy chwil obecn a chwil przysz. Zobacz, jak chwila obecna zostaa zmieniona przez stworzenie tego poczenia. Sprowadzie t prawdopodobn przyszo bliej i teraz jest moliwo, zamiast zwykego prawdopodobiestwa. Podczas wdechu przygotowujcego na wymwienie ostatniego Amen musimy ponownie cign wiato Adonai do swojego rdzenia i ponownie utwierdzi jego impregnacj podanym rezultatem. Przy nastpnym wymawianiu Amen ponownie wysyasz wiato do tkaniny czasu, lecz tym razem tak, jakby obi wyran ciek pomidzy sob a swoj przysz chwil. > Gony wdech < Amen Tak jak wczeniej, swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali wiata, gdy ona szybko kieruje si do ju znajomej chwili przyszej zawierajcej realizacj twojego yczenia. Gdy przemieszczasz si na zewntrz, b bardzo wyran ciek, ktra czy twoj chwil obecn z twoj chwil przysz. Na krtki moment pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w tej przyszej chwili. A teraz, przy wdechu, cignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa i z

36

powrotem do skoczonej chwili obecnej, jak zwykle nadajc jej prawoskrtny, spiralny ruch. Ponownie, musisz sprowadzi definiowaln wyjtkowo przyszej chwili z powrotem do definiowalnej wyjtkowoci chwili obecnej. Gdy podrujesz z powrotem do obecnej chwili razem ze wiatem, podaj ciek, ktr uoye podczas ekspansji i uczy t ciek jeszcze bardziej wyran. Spd kilka chwil, skupiajc si na tym, jak silnym, wyranym i trwaym stao si poczenie pomidzy chwil obecn a chwil przysz. Zobacz jak zarwno chwila obecna, jak i chwila przysza, zostay zmienione przez twoje wzmocnienie tego poczenia. Sprowadzie przysz moliwo jeszcze bliej i teraz jest to nieuniknione, a nie zaledwie moliwe. W obecnej chwili jeste prosto ustawiony na ciece, ktra prowadzi do tej nieuniknionej chwili, w ktrej zrealizowane zostao twoje yczenie. Swoj zjednoczon wiadomoci skup si na chwili obecnej i, ponownie, rozszerz swoj zjednoczon uwag wskro wielu warstw swojej wiadomoci, rwnoczenie. Zobacz chmur tczowo zabarwionego otaczajcego ci wiata, zmw krtk modlitw dzikczynienia za to bogosawiestwo i wymw kocowe Amen. > Pauza < > Gony wdech < Amen Uwolnij swoje wizualizacje i mocno powr do swojej przyziemnej wiadomoci. Otwrz oczy, jeli byy zamknite i troch poruszaj ciaem. > Pauza < Gdy ju w peni wrcie do normalnego stanu wiadomoci, mentalnie otocz si biaym wiatem. A nastpnie, mentalnie otocz swoj przysz chwil tym samym wiatem. To koczy praktyk dostrajania tonu chwili doczesnej i koczy sidm lekcj Magii IHVHADNI. ycz ci wielu cudownych powrotw, gdy bdziesz eksplorowa nieskoczone moliwoci tej techniki. Wszystkiego dobrego! Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Amen, Amen, Amen. Blessed Be, Amen.

37

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA VIII: Leczenie z daleka
Orygina angielski 2003 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Wprowadzenie Witam w smej lekcji Magii IHVH-ADNI. W lekcji sidmej, Dostrajanie tonu chwili doczesnej, wprowadziem dwa nowe czynniki, na ktrych obecna lekcja si opiera. S nimi: wysyanie wiata Adonai w, jeszcze nie utkan, tkanin czasu oraz to, co nazwaem zakotwiczaniem wiata. T lekcj zaczniesz tak jak lekcj poprzedni, lecz z dwiema istotnymi rnicami. Po pierwsze bdziesz wysya wiato Adonai w utkan tkanin obecnej chwili czasoprzestrzeni. Po drugie zamiast szuka moliwej przyszej chwili, bdziesz szuka znanej osoby osoby, ktr wybrae na odbiorc swojego leczenia. Zakotwiczysz wiato Adonai na tej osobie i stanowczo cigniesz wasn mentaln wiadomo do miejsca przebywania tej osoby w obecnej chwili czasoprzestrzeni. Kiedy ju mentalna wiadomo stoi obok fizycznego ciaa tej osoby, skup na niej swoje wysiki leczenia. By uproci t lekcj, jedyn technik leczenia, jak zastosujesz, bdzie otoczenie tej osoby wiatem Adonai, lecz mona to zastpi podczas wasnej praktyki jakkolwiek inn technik. Kiedy praca leczenia bdzie ukoczona, powrcisz ze wiatem Adonai do fizycznego ciaa i zakoczysz tak jak zazwyczaj. Gdy poprowadz ci przez praktyk tej techniki, bd szed duo szybciej ni w poprzedniej lekcji, zakadajc, e jeste ju zaznajomiony z technik jednoczenia poziomw wiadomoci. Zatem, bez dalszych opisw, przejdmy do praktyki leczenia z daleka.

38

Praktyka Zanim zaczniemy, musisz zdecydowa odnonie osoby, na ktrej chcesz zastosowa t technik. Dla tej pierwszej praktyki powinna by to osoba, ktr bardzo dobrze znasz. Jeli jeszcze nie wybrae osoby, to zatrzymaj si na chwil i teraz podejmij decyzj. Skoro bdziemy szli przez wymow kantyku powoli, to dowolnie umieszczaj puste oddechy, gdzie bdziesz ich potrzebowa. W adnym momencie nie wstrzymuj wdechu ani wydechu. Zacznij, wyciszajc umys i ciao i skupiajc swoj wiadomo na obecnej chwili czasu i przestrzeni. > Pauza < Zatem zacznijmy. > Gony wdech < Ani Twoja wiadomo jest teraz skupiona w Kether. Caa kreacja jest rozoona poniej twojego rodka wiadomoci. > Gony wdech < Jod Twoja wiadomo Kether jest teraz wyrodkowana w Chokmah. > Gony wdech < He Twoja wiadomo Kether-Chokmah jest teraz wyrodkowana w Binah. > Gony wdech < Waw Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah jest teraz wyrodkowana w Tiphareth. > Gony wdech < He Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth jest teraz wyrodkowana w Malkuth. Wypenij swoj materialn ja wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth, stajc si wiadomym kadego z tych poziomw rwnoczenie. Poczuj swj Kether, Chokmah, Binah, Tiphareth i Malkuth, wszystkie na raz, jako jedn, spjn, wielowarstwow wiadomo. Kiedy ten zjednoczony stan wiadomoci, ktry czy sfer wieczn i doczesn, zachodzi wewntrz skoczonej chwili czasoprzestrzeni, to tczowo zabarwione wiato Adonai

39

spontanicznie wybucha. Swoj zjednoczon wiadomoci wymawiasz Adonai, celebrujc i utwierdzajc t erupcj wiata. > Gony wdech < Adonai Tczowo zabarwiona chmura wiata Adonai teraz wiruje prawoskrtnie dookoa twojego materialnego ciaa, ktre mieci twoj zjednoczon wiadomo. Gdy robisz wdech w przygotowaniu do wymwienia Ribonno Szel Olam swoj zjednoczon wiadomoci, cignij t chmur wiata Adonai do rodka swojego materialnego ciaa. Gdy potem wymawiasz Ribonno Szel Olam, wiato, jakie sprowadzie do swego rdzenia, wylij na zewntrz, do krawdzi nieskoczonego wszechwiata, tak jak zazwyczaj, i rwnie wylij je do wewntrz, do Tiphareth, Binah, Chokmah i Kether. > Gony wdech < Ribonno Szel Olam Podaj za wiatem swoj zjednoczon wiadomoci ca drog na zewntrz, do metaforycznych krawdzi wszechwiata i ca drog do wewntrz, do Kether, ocierajc si o wszystko, co istnieje porodku. Przy wdechu cignij przeksztacone wiato Adonai z powrotem do swojego materialnego ciaa i do skoczonej chwili czasoprzestrzeni, gdzie jest umieszczona twoja zjednoczona wiadomo. Ponownie, rozszerz wiadomo rwnoczenie na wszystkie warstwy swojej wielowarstwowej wiadomoci. Gdy wymawiasz Amen, zobacz, e przeksztacone wiato Adonai otacza twoje ciao materialne, wirujc prawoskrtnie. > Gony wdech < Amen Gdy wiato Adonai wiruje wok ciebie, spd kilka chwil, skupiajc si na osobie, ktr chcesz leczy. Podczas wdechu przygotowujcego do wymwienia nastpnego Amen musisz cign wiato Adonai z powrotem do rdzenia swojego materialnego ciaa. W tym samym czasie przenie do wiata Adonai silnie uksztatowany obraz tej osoby i yczenie odnalezienia jej. Odcinij to bardzo silnie na wietle, gdy wcigasz je do ciaa. A wtedy, gdy wymawiasz samo Amen, musisz wysa to wiato, ktre niesie impresj twojego yczenia, na zewntrz, do tkaniny chwili obecnej w czasoprzestrzeni, ktra otacza twoje fizyczne ciao. > Gony wdech < Amen

40

Swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali pyncego wiata, gdy przenika ono przestrzenn substancj obecnej chwili. Szukasz jednej osoby, ktr wybrae, by skupi na niej swoje leczenie. Po prostu popy na zewntrz z fal wiata, majc swj umys skupiony na tej osobie, a zostaniesz do niej cignity automatycznie. Bdziesz wiedzia, e j napotkae poprzez fakt, e ona zatrzyma rozchodzenie si wiata. Na krtk chwil pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w jej obecnoci. A teraz, razem z wdechem, wcignij wiato z powrotem do materialnego ciaa, jak zwykle nadajc mu prawoskrtny ruch spiralny. Spd kilka chwil, skupiajc si na poczeniu, ktre teraz istnieje pomidzy tob a t osob. Usidlie j w swojej sieci wiata Adonai. Przy wdechu przygotowujcym do wymwienia kolejnego Amen musisz ponownie cign wiato Adonai do swojego rdzenia i na nowo utwierdzi jego impregnacj swoim pragnieniem uleczenia tej osoby. Przy nastpnym wymawianiu Amen ponownie wysyasz wiato na zewntrz, do obecnej chwili w czasoprzestrzeni, lecz tym razem kierujesz si w znane miejsce. > Gony wdech < Amen Tak jak wczeniej, swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali wiata, gdy ona szybko przechodzi do ju znanego miejsca, ktre zawiera fizyczne ciao osoby, ktrej szukasz. Na krtk chwil pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w jej obecnoci. A teraz, przy wdechu, cignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa, jak zwykle nadajc mu prawoskrtny, spiralny ruch. Spd kilka chwil, skupiajc si na tym, jak silniejszym stao si poczenie pomidzy tob a t osob. Podczas wdechu przygotowujcego na wymwienie przedostatniego Amen musisz ponownie cign wiato Adonai do swojego rdzenia i ponownie utwierdzi jego impregnacj pragnieniem uleczenia tej osoby. Przy nastpnym wymawianiu Amen, ponownie wysyasz wiato do tkaniny obecnej chwili w czasoprzestrzeni. > Gony wdech < Amen Tak jak wczeniej, swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali wiata, gdy wystrzeliwuje ona jak strzaa do czasoprzestrzennego miejsca osoby, ktr chcesz uleczy. Gdy przemieszczasz si na zewntrz, zbieraj wicej wiata z uniwersalnej substancji i dodawaj je do fali wiata Adonai. Gdy ju przybdziesz, zatrzymaj si i stj nieruchomo obok fizycznego ciaa tej osoby.

41

Teraz skondensuj cz tczowo zabarwionego wiata Adonai, a otoczy ono osob stojc przed tob. Spraw, by wirowao ono dookoa niej w kierunku prawoskrtnym. > Pauza < Kiedy skondensowane wiato Adonai wiruje wok osoby, swoj zjednoczon wiadomoci zmw modlitw, by ta osoba cigaa ze wiata Adonai to wszystko, czego potrzebuje do uzdrowienia. > Pauza < Kiedy ju zmwie modlitw, swoj zjednoczon wiadomoci powtrz intencj w formie rozkazu. > Pauza <

Zobacz, e tak si stao.


> Pauza < Teraz musisz odwrci uwag od tej osoby i skupi j ponownie na wasnym ciele fizycznym. Przy wdechu cignij pozostae wiato Adonai z powrotem do swojego fizycznego ciaa i wzdu swojej zjednoczonej wiadomoci. Swoj zjednoczon wiadomoci skup si na fizycznym ciele i ponownie rozrzu swoj rwnoczenie zjednoczon wiadomo po wszystkich warstwach swojej wiadomoci. Zobacz chmur tczowo zabarwionego wiata, ktre ci otacza, zmw krtk modlitw podzikowania za to bogosawiestwo i wypowiedz kocowe Amen. > Pauza < > Gony wdech < Amen Uwolnij swoje wizualizacje i powr mocno do ziemskiej wiadomoci. Otwrz oczy, jeli byy zamknite, i poruszaj troch ciaem. > Pauza < To koczy praktyk leczenia z daleka i zamyka lekcj sm Magii IHVH-ADNI. Modl si, e bdziesz jej dobrze uywa i dasz wiatu duo zdrowia. Wszystkiego dobrego!

42

Magia IHVH-ADNI
LEKCJA IX: Bogosawiestwo IHVH-ADNI
Orygina angielski 2003 Rawn Clark Wersja polska 2004 FranzBardon.pl

Wprowadzenie Witam w dziewitej lekcji Magii IHVH-ADNI. W tym miejscu jeste ju bardzo zaznajomiony z bogosawiestwem, jakim praktyka tej magii obdarza osob j wykonujc. W tej ostatniej lekcji z serii audio nauczysz si obdarza tym samym bogosawiestwem inn osob. Aby efektywnie obdarzy Bogosawiestwem IHVH-ADNI, musisz dogbnie opanowa poprzednie lekcje, zwaszcza VII i VIII. Procedura ma trzy czci, z czego pierwsze dwie s dokadnie takie jak w poprzedniej lekcji: leczenie z daleka. Pierwsz czci jest wymwienie kantyku i zjednoczenie rnych poziomw naszej wiadomoci. Drug czci jest wysanie wiata Adonai do utkanej tkaniny obecnej chwili w czasoprzestrzeni, zakotwiczajc je na osobie, ktr chcesz obdarzy bogosawiestwem, a nastpnie wysanie wasnej mentalnej wiadomoci do fizycznego miejsca tej osoby w czasoprzestrzeni. Kiedy stoisz obok tej osoby mentaln obecnoci swojej zjednoczonej wiadomoci, zaczynasz trzeci cz, ktr jest samo bogosawiestwo. Pierwszym dziaaniem w bogosawiestwie jest ciganie wiata Adonai, a bdzie ono otacza ciebie i osob, ktr masz pobogosawi. Nastpnie recytuj kantyk od pocztku i, jako skutek, rwnoczenie jednocz swoj wiadomo ze wiadomoci tej osoby. Kiedy wymawiasz Ani i skupiasz wiadomo na Kether, widzisz dwie biae nitki zamiast jednej. Jest to twoja wasna ni i ni osoby, ktr obejmujesz wiatem Adonai. Skoro ustanowie tak siln mentaln harmoni pomidzy sob a t drug osob, wymwienie Ani ma ten sam efekt na oboje, tak jak zazwyczaj dziaa na ciebie, gdy samotnie wymawiasz Ani. Wciga do gry dwie nitki ze sfery materialnej. W Kether te dwie nitki s jednym. W Chokmah jedna ni dzieli si na dwie i kada czy si z rn Wiksz jani w Binah. Jest tak o ile ty i osoba, ktr bogosawisz, nie wychodzicie z tej samej Wikszej jani. W takim przypadku ni pozostaje jedn przez caa drog do Binah i dopiero tam si dzieli, by poczy z oddzielnymi janiami Indywidualnoci w Tiphareth. Ostatecznie, te nicie prowadz do dwch rnych osb, ktre dziel t sam mentaln przestrze w doczesnej chwili obecnej do ciebie i osoby, ktr chcesz pobogosawi. Gdy wymawiasz IHVH, schodzisz wzdu obu nici rwnoczenie i cigasz wiato Kether ze zjednoczonej wiadomoci rwno do nich dwch. Skoro zajmujesz tak blisk mentaln odlego w doczesnej sferze, nasze dwie nici bd bardzo blisko siebie na kadym poziomie zejcia. Kiedy osigniesz Malkuth, gdzie twoja mentalna obecno stoi tu obok fizycznego ciaa tej osoby, i wypowiadasz Adonai, tczowo zabarwione wiato Adonai wybucha, by otoczy was oboje.

43

Kiedy wypowiadasz Ribonno Szel Olam, wysyasz wiato Adonai na zewntrz, do metaforycznych krawdzi nieskoczonego wszechwiata oraz do wewntrz, ca drog w gr, do Kether. Gdy idziesz do wewntrz, wznosisz si wzdu obu nici rwnoczenie. Z wdechem, ktry poprzedza zamykajce Amen, cigasz z powrotem wiato Adonai wysane na zewntrz i do wewntrz, podajc do wewntrz wzdu obu nici podczas zejcia, a ponownie otoczy ono was oboje. Gdy wymawiasz Amen, utrwala si ono dookoa was i bogosawi. To koczy bogosawiestwo i wszystko, co pozostao, to powrci do wasnego, fizycznego ciaa, zmwi modlitw dzikczynienia i przywrci normaln rozbudzon wiadomo. Zakadajc, e opanowae poprzednie 8 lekcji, bd do szybko prowadzi przez pierwsze dwie czci procedury, a nastpnie zwolni przy trzeciej czci, samym bogosawiestwie. Lekcja dziewita, Bogosawiestwo IHVH-ADNI, jest ostatni lekcj w serii nagra Magia IHVH-ADNI. W tym fundamencie dziewiciu lekcji zakopane jest wiele skarbw, z ktrych mona zbudowa wityni wart twojego Boskiego ducha. Modl si, e bdziesz uywa tej witej magii, by bogosawi wasne ycie i by zwielokrotnia te bogosawiestwa po tysickro, aby mogy spada jako deszcz Pikna na cay wiat. Przejdmy zatem do praktyki ostatniej lekcji, Bogosawiestwa IHVH-ADNI.

44

Praktyka Zanim zaczniemy, musisz zdecydowa odnonie osoby, na ktrej chcesz zastosowa t technik. Dla pierwszej praktyki powinna by to osoba, ktr bardzo dobrze znasz. Jeli jeszcze nie wybrae osoby, to zatrzymaj si na chwil i teraz podejmij decyzj. Zacznij, wyciszajc umys i ciao i skupiajc swoj wiadomo na obecnej chwili czasu i przestrzeni. > Pauza < Zatem zacznijmy. > Gony wdech < Ani > Gony wdech < Jod > Gony wdech < He > Gony wdech < Waw > Gony wdech < He > Gony wdech < Adonai > Gony wdech < Ribonno Szel Olam > Gony wdech < Amen Gdy wiato Adonai wiruje dookoa ciebie, spd kilka chwil, skupiajc si na osobie, ktr chcesz pobogosawi. Przenie na wiato Adonai swj silnie uformowany obraz tej osoby i swoje pragnienie odnalezienia jej, a nastpnie wylij to wiato, ktre niesie impresj twojego pragnienia, na zewntrz i do tkaniny obecnej chwili w czasoprzestrzeni otaczajcej twoje fizyczne ciao.

45

> Gony wdech < Amen Swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali pyncego wiata, gdy przenika ono przestrzenn substancj chwili obecnej, a znajdziesz t osob. Na krtk chwil pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w jej obecnoci. A teraz, razem z wdechem, wcignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa. Spd kilka chwil, skupiajc si na poczeniu, ktre teraz istnieje pomidzy tob a t osob. Usidlie j w swojej sieci wiata Adonai. Teraz ponownie wylij wiato do tkaniny obecnej chwili w czasoprzestrzeni, lecz tym razem celujesz w znane miejsce. > Gony wdech < Amen Na krtk chwil pozwl swojej zjednoczonej wiadomoci odpocz w jej obecnoci. A teraz, przy wdechu, cignij wiato z powrotem do swojego materialnego ciaa i spd kilka chwil, skupiajc si na tym, jak silniejszym stao si poczenie pomidzy tob a t osob. Podczas wdechu przygotowujcego na wymwienie ostatniego Amen, musisz ponownie cign wiato Adonai do swojego rdzenia i ponownie utwierdzi jego impregnacj pragnieniem bogosawienia tej osoby. Teraz ostatni raz wylij wiato do tkaniny obecnej chwili w czasoprzestrzeni. > Gony wdech < Amen Tak jak wczeniej, swoj zjednoczon wiadomoci jed na rozchodzcej si fali wiata, gdy ona wystrzeliwuje jak strzaa do czasoprzestrzennego miejsca osoby, ktr chcesz pobogosawi. Gdy ju przybdziesz, zatrzymaj si i stj nieruchomo obok fizycznego ciaa tej osoby. Teraz skondensuj cz tczowo zabarwionego wiata Adonai, a otoczy ono osob stojc przed tob. Oboje stoicie wewntrz prawoskrtnie wirujcego okrgu wiata Adonai. > Pauza < Powi chwil, by rozszerzy swoj uwag na wszystkie poziomy wiadomoci rwnoczenie, sprowadzajc swoj wiadomo w zjednoczony stan, gdy stoisz swoj mentaln obecnoci obok osoby, ktr chcesz pobogosawi. Teraz zacznij wymawia kantyk od pocztku.

46

> Gony wdech < Ani Twoja wiadomo jest teraz skupiona w Kether. Widzisz pnce si do gry, do ciebie dwie biae nici. S one zakorzenione w Malkuth i biegn ca drog do gry, do twojej wiadomoci Kether. Istniej, poniewa wypowiedziae Ani. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, jeste gotowy wymwi IHVH i poda tymi nimi w d, do materialnej formy. Gdy wymawiasz Jod, zacznij swoje zejcie i swoj wiadomoci Kether podaj za pojedyncz, zczon bia nici do Chokmah. > Gony wdech < Jod Twoja wiadomo Kether jest teraz wyrodkowana w Chokmah. Wypenij swoje Chokmah wiadomoci Kether. Nastpnie, poczon wiadomoci Kether i Chokmah, spjrz na Binah i zobacz dwie jasne biae nici, ktre oznaczaj t odlego. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi pierwsze He i poda rwnoczenie obiema nimi zarwno do swojej Wikszej jani, jak i tej nalecej do wybranej osoby. Gdy wymawiasz He, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci Kether-Chokmah podaj za biaymi nimi do Binah. > Gony wdech < He Twoja wiadomo Kether-Chokmah jest teraz wyrodkowana w Binah. Wypenij swoj Wiksz ja i ja tej osoby swoj wiadomoci Kether-Chokmah. Zwr uwag na jasnobia nitk, ktra prowadzi z serca twojej Wikszej jani, i t, ktra prowadzi z serca Wikszej jani tej osoby. Obserwuj, jak kada prowadzi w d, do sfery doczesnej, owietlajc wasze janie Indywidualnoci mieszczce si w Tiphareth. Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, jeste gotowy wymwi Waw i poda rwnoczenie za obiema nimi w d, do swojej jani Indywidualnoci i do jani tej osoby. Gdy wymawiasz Waw, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci KetherChokmah-Binah podaj za obiema biaymi nimi do Tiphareth. > Gony wdech < Waw Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah jest teraz wyrodkowana w Tiphareth. Wypenij swoj ja Indywidualnoci i ja tej osoby swoj wiadomoci Kether-Chokmah-Binah. Zwr uwag na jasnobia ni, ktra prowadzi z serca twojej jani Indywidualnoci i t, ktra prowadzi z serca jani Indywidualnoci tej osoby. Obserwuj, jak kada z nich prowadzi w d, do sfery materialnej, owietlajc twoj mentaln obecno i materialn obecno tej osoby, stojce obok siebie w Malkuth.

47

Kiedy te obrazy s wyrane dla twojej percepcji, to jeste gotowy wymwi kocowe He i poda za tymi nimi w d, do sfery materialnej. Gdy wymawiasz He, zacznij swoje zejcie i swoj poczon wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth podaj za obiema biaymi nimi do Malkuth. > Gony wdech < He Twoja wiadomo Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth jest teraz wyrodkowana w Malkuth. Wypenij swoj mentaln wiadomo i materialne ciao tej osoby swoj wiadomoci Kether-Chokmah-Binah-Tiphareth, stajc si kadym z tych poziomw wiadomoci rwnoczenie. Poczuj swj Kether, Chokmah, Binah, Tiphareth i Malkuth, wszystkie na raz, jako jedn, spjn, wielowarstwow wiadomo. Tczowo zabarwione wiato Adonai spontanicznie wybucha i, swoj zjednoczon wiadomoci, wymawiasz Adonai, celebrujc i utwierdzajc t erupcj wiata. > Gony wdech < Adonai Tczowo zabarwiona chmura wiata Adonai teraz wiruje prawoskrtnie dookoa ciebie i tej osoby. Gdy robisz wdech w przygotowaniu do wymwienia Ribonno Szel Olam swoj zjednoczon wiadomoci, cignij t chmur wiata Adonai rwnoczenie do rodka swojej mentalnej obecnoci i do materialnego ciaa tej osoby. Gdy potem wymawiasz Ribonno Szel Olam, wiato, jakie sprowadzie do obu rdzeni, wylij na zewntrz, do krawdzi nieskoczonego wszechwiata, tak jak zazwyczaj, i rwnie wylij je do wewntrz: do Tiphareth, Binah, Chokmah i Kether. > Gony wdech < Ribonno Szel Olam Podaj za wiatem swoj zjednoczon wiadomoci ca drog na zewntrz, do metaforycznych krawdzi wszechwiata i ca drog do wewntrz, do Kether, ocierajc si o wszystko, co istnieje porodku. Gdy wznosisz si do wewntrz, podaj rwnoczenie za obiema nimi. Podczas wdechu przygotowujcego do wymwienia Amen, cignij przeksztacone wiato Adonai z powrotem do Malkuth i do skoczonej chwili czasoprzestrzeni, ponownie podajc w swym zejciu za obiema nimi. A gdy wymawiasz Amen, zobacz, e przeksztacone wiato Adonai otacza twoj mentaln obecno i ciao materialne tej osoby, wirujc prawoskrtnie. > Gony wdech < Amen Skup swj umys na Bogosawiestwie wiata Adonai, ktre przepenia was oboje.

48

Teraz musisz odwrci uwag od tej osoby i skupi j ponownie na wasnym ciele fizycznym. Przy wdechu cignij cz wiata Adonai z powrotem do swojego fizycznego ciaa i wzdu swojej zjednoczonej wiadomoci. Swoj zjednoczon wiadomoci skup si na fizycznym ciele i ponownie rozrzu swoj rwnoczenie zjednoczon wiadomo po wszystkich warstwach swojej wiadomoci. Zobacz chmur tczowo zabarwionego wiata, ktre ci otacza, zmw krtk modlitw podzikowania za to bogosawiestwo... > Pauza < ...i wymw kocowe Amen. > Gony wdech < Amen Uwolnij swoje wizualizacje i powr mocno do ziemskiej wiadomoci. Otwrz oczy, jeli byy zamknite, i poruszaj troch ciaem. > Pauza < To koczy praktyk bogosawiestwa i zamyka ostatni, dziewit lekcj Magii IHVHADNI. Wszystkiego dobrego! Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Amen, Amen, Amen. Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Szel Olam, Amen. Blessed Be, Amen.

49