You are on page 1of 32

SULIT

02/1

SULIT

02/1

BAHASA MELAYU

Kertas1

Masa 1 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2009

BAHASA MELAYU

Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan.

2. Jawab semua soalan

3. Semua jawapan anda hendaklah dihitamkan pada kertas jawapan yang disediakan

4. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap- tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

SULIT

02/1

Soalan 1 – 7

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Beras yang tumpah

A berguguran

B bersepahan

C berhamburan

D berserakan

2. Orang buta itu raya.

A hampir-hampir

B dekat-dekat

C akan-akan

D tepat-tepat

di atas lantai itu disapu oleh kakak.

dilanggar kereta ketika dia hendak menyeberang jalan

3. Disebabkan beberapa masalah, mesyuarat bulanan persatuan itu terpaksa ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak.

A dibubarkan

B ditangguhkan

C dihentikan

D diberitahu

4. Para penonton terpeseona mendendangkan lagu nasyid

A dengan

B tentang

C kepada

D oleh

kemerduan suara penyanyi itu

5. Setelah bertahun-tahun menghilangkan diri, akhirnya ia kampungnya

A muncul

B timbul

C tampil

D wujud

di

SULIT

02/1

6. Ibu sangat gembira kerana pada pada hari jadinya, ayah telah menghadiahkan kalung berlian.

A sebentuk

B seutas

C seuntai

D seurat

7. Puan Ziah bercadang untuk cawangan di Kuala Lumpur.

A membesar

B memperbesarkan

C membesari

D memperbesar

Soalan 8 – 14

perniagaan kainnya dengan membuka

Ayat-ayat yang berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.

8. Belakangan ini pemantauan pascaprojek pembangunan perlu dilakukan bagi

A

B

mempastikan keberkesanannya. Tiada kesalahan

C

D

9. Apabila menghadapi apa-apa jua masalah dalam kehidupan, kita hendaklah

A

Berdoa pada Yang Maha Esa. Tiada kesalahan

B

C

D

10. Ucapan tahniah atas perlantikan sebagai ketua pengarah bertalu-talu

A diterimanya sejak pagi tadi. C

B

Tiada kesalahan D

11. Semua kanak-kanak di situ dinasihati supaya tidak mandi dan bermain di

A

B

C

lombong tinggal itu. Tiada kesalahan

D

12. Aktivis masyarakat itu dianugerahkan pingat kebesaran atas jasanya dalam

A

B

C

kerja-kerja kemasyarakatan. Tiada kesalahan

D

SULIT

02/1

13. Emak membancuh air sirap setelah menjerang nasi untuk dihidangkan kepada

A

B

tetamu. Tiada kesalahan

D

C

14. Dalam majlis itu sultan telah mencemar duli apabila baginda berkenan untuk

A

B

C

santap bersama-sama dengan rakyat jelata. Tiada kesalahan

Soalan 15 - 17

D

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul.

15. I Sesiapa yang bercita-cita hendak menjadi angkasawan haruslah berani menongkah arus.

II

Orang muda tidak sepatutnya menongkah perbualan orang-orang tua.

III

Mohd Muqri sentiasa menongkah dagu apabila guru sedang mengajar.

IV

Roslaiha tidak pernah menongkah arahan gurunya.

A

I dan II

B

I dan IV

C

I, III dan IV

D

II, III dan IV

16. Pihak Inggeris dikatakan tidak bersedia ketika perlanggaran tentera Jepun terhadap Tanah Melayu dalam Perang Pasifik dahulu

I

II Motosikal yang ditunggangi oleh Abdul Rahim terbabas lalu perlanggaran tiang elektrik.

III Perlanggaran peraturan sekolah oleh pelajar pada hari ini semakin membimbangkan pihak sekolah.

IV Kes-kes perlanggaran sering berlaku di jalan-jalan utama di negara kita akibat kecuaian pemandu.

A IV

B I dan II

C III dan IV

D I, III dan IV

SULIT

02/1

17. I Nilai kereta itu semakin kusut setelah digunakan beberapa tahun.

II Tubuhnya kelihatan kusut akibat demam yang dialaminya beberapa lama.

III Setelah mengadakan perbincangan, perkara yang kusut itu telah dapat diselesaikan.

IV Keadaan benang itu telah kusut menyebabkan sukar untuk mencari puncanya.

A I dan II

B I dan IV

C III dan IV

D II, III dan IV

Soalan 18 – 21

Sebahagian daripada ayat berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris itu mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika anda menganggap bahawa bahasa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda hendaklah menandakan A, B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D.

18. Terjawab juga oleh kami soalan-soalan yang sangat sukar itu.

A Dijawab juga kami

B Terjawab kami juga

C Dijawab juga oleh kami

D Terjawab juga oleh kami

19. Pelancong itu sedang menanyakan akan polis jalan menuju ke Muzium Negara.

A bertanya polis

B menanyai polis

C bertanyakan polis

D menanyakan akan polis

20. Askar-askar itu berjuang demi untuk negara yang mereka cintai.

A demi negara yang mereka cintai

B demi negara yang dicintai mereka

C untuk negara yang mereka cintai

D demi untuk negara yang mereka cintai

21. Kedua-dua orang adik-beradik itu ialah anak kepada Pak Man.

A Kedua adik –beradik itu

B Kedua-dua adik-beradik itu

C Kedua orang adik-beradik itu

D Kedua-dua orang adik-beradik itu

SULIT

02/1

Soalan 22 – 24

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

22. Pihak pemaju perumahan digesa agar membina lebih banyak rumah kos rendah untuk keperluan golongan berpendapatan rendah.

A. Golongan miskin sentiasa mengharapkan pemaju perumahan membina rumah kos rendah dengan lebih banyak.

B Rumah kos rendah hendaklah didirikan oleh pemaju perumahan kerana diperlukan oleh golongan berpendapatan rendah

C Golongan berpendapatan rendah memerlukan rumah kos rendah, yang banyak dibina oleh pihak pemaju perumahan

D Demi kepentingan golongan kurang berkemampuan, pemaju perumahan diminta supaya banyak mendirikan rumah kos rendah.

23. Malaysia sebagai negara yang sedang membangun tidak harus terlalu mengharapkan tenaga buruh asing.

A Sebagai negara yang sedang meningkat maju, Malaysia tidak sewajarnya bergantung kepada tenaga kerja luar.

B Malaysia tidak perlu mengharapkan tenaga buruh asing untuk membangunkan negara ini.

C Pengambilan buruh asing di negara yang sedang membangun tidak patutnya dilakukan oleh Malaysia.

D Malaysia sebagai negara maju tidak sepatutnya mengharapkan tenaga kerja asing untuk membangunkannya.

24. Kempen inflasi sifar tidak berjaya sepenuhnya kerana kurang mendapat kerjasama daripada para peniaga.

A Sokongan yang kurang daripada peniaga-peniaga menyebabkan kempen inflasi sifar gagal mencapai matlamat keseluruhannya

B Sikap para peniaga yang mahu mengaut keuntungan yang tinggi telah menggagalkan kempen inflasi sifar.

C Kurangnya kerjasama yang sepenuhnya daripada para peniaga menyebabkan kempen inflasi sifar telah gagal.

D Keberkesanan kempen inflasi sifar hanya akan berjaya jika para peniaga memberikan sokongan.

SULIT

02/1

Soalan 25 – 27

Pilih ayat-ayat yang betul.

25. I Hanisah menyatakan yang dia tidak akan menyertai rombongan tersebut walaupun telah dipujuk oleh gurunya.

II Basikal itu dibeli ayah untuk saya kerana kejayaan saya dalam peperiksaan PMR lalu.

III Amirah menangis oleh kerana anaknya yang hilang itu belum ditemui lagi.

IV Bas ekspres itu bolak-balik dari Kuantan ke Kuala Lumpur pada setiap minggu.

A I dan II

B II dan III

C II dan IV

D I, III dan IV

26. I Udara kotor di kawasan itu mencemarkan alam yang bersih.

II Encik Razak mengambilkan isterinya ubat demam untuk dimakan

III Azizan membawakan gurunya hadiah pada hari guru.

IV Petani itu sedang mengisi padi dalam guni untuk dibawa pulang.

A I dan III

B II dan III

C II dan IV

D I, II dan IV

27. I Bapanya bukan pergi ke pejabat pada hari ini.

II Kedua suami isteri itu bekerja keras demi masa depan anak-anaknya.

III Pelajar yang kena hukum oleh gurunya itu telah menginsafi kesilapannya

IV Kita harus berwaspada agar tidak diperalatkan oleh orang lain.

A III

B I dan II

C III dan IV

D I, II dan IV

Soalan 28 – 30

Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi ayat-ayat yang berikut.

28. Walaupun kehidupannya susah tetapi Pak Amri telah melakukan pelbagai kerja dan berjimat cermat dalam berbelanja untuk menyekolahkan anak-anaknya. ini kehidupannya berubah setelah anak-anaknya berjaya dalam kerjaya masing- masing. Usaha Pak Amri boleh dikatakan seperti peribahasa berikut kecuali

A Di mana ada kemahuan di situ ada jalan

B Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain

C Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak

D Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

SULIT

02/1

29. Asyraf berjaya mendapat pekerjaan di Kuala Lumpur tetapi ibunya mahu dia terus tinggal di kampung untuk membantunya. Situasi ini menyebabkan Asyraf berasa tertekan untuk membuat pilihan. Peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan situasi di atas ialah

A hilang di mata, di hati jangan

B rambut sama hitam, hati lain-lain

C ditelan mati emak, diluah mati bapak

D yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran

30. Emak menasihati adik supaya belajar bersungguh-sungguh agar mencapai kejayaan dalam pelajaran. Pernyataan di atas sesuai dipadankan dengan peribahsa

A Diam ubi berisi, diam penggali berkarat

B Hendak seribu daya tak hendak seribu dalih

C Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

D Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya

Soalan 31 - 35

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Sebermula, maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Telah hari siang, pagi- pagi hari, maka juragan pun bersiaplah naik ke darat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa naik anak itik itu. Maka baginda pun sudah hadir di atas singgahsana takhta kerajaan dihadapi oleh sekalian menteri, hulubalang, sida-sida, bentara, rakyat bala, hina dina hendak melihat temasya itu. Hatta baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil Ahlil Nujum Belalang dengan segeranya. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan ke rumah Ahlil Nujum Belalang. Maka katanya, "Titah tuanku memanggil Ahlil Nujum; Juragan dan sekalian orang telah berhimpun di balai semuanya." Maka Ahlil Nujum pun bersiap-siapkan sirehnya lalu menghadap baginda. Maka sampailah di balairung seri. Maka titah baginda, "Marilah ke mari." Ahlil Nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. Maka titah baginda, "Apakah hal Ahlil Nujum, hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya?" Maka sembah Pak Belalang, "Ampun tuanku beribu-ribu ampun, jenuh patik mencari di dalam buku tib patik. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja ada di dalam dua baris tertulis di situ mengatakan demikian. Bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik jantan betinanya dengan air. "Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. Maka dibawa oleh dayang-dayang dipersembahkan kepada baginda. Maka titah baginda, "inilah air, Ahlil Nujum." Maka sembah Pak Belalang, "Kemudian dilepaskan seekor; mana-mana yang dahulu menyelam, itulah betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. "Maka titah baginda, "Lepaskanlah." Sembah Pak Belalang, "Silakanlah tuanku melepaskannya. "Titah baginda. "Beta tia tahu." Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan anak itik itu. Maka apabila dilepaskannya seekor di dalam terenang, maka anak itik itu pun

SULIT

02/1

lalu menyelam. Maka sembah Pak Belalang, "Itulah betina, tuanku. "Kemudian dilepaskan pula seekor lagi, lambat menyelam. Titah baginda, "Lambat pula menyelam itu." Sembah Pak Belalang, "yang lambat menyelam itu jantan, tuanku." Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Titah baginda, "Apakah benar juragan, betulkah seperti kata Ahlil Nujum beta itu?" Maka jawab juragan itu seraya menyembah, "Benarlah tuanku seperti kata Ahlil Nujum ini. Di manakah hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar ini?"

Dipetik daripada. "Pak Belalang" (Antologi Anak Bumi Tercinta)

31.

Mengapakah baginda memanggil Ahlil Nujum ke istana?

 

A Baginda telah menyanggupi untuk bertaruh dengan juragan kapal

B Baginda ingin mendapatkan pandangan Pak Belalang tentang cara menentukan jantina anak itik

C Baginda mahu Pak Belalang mencari jawapan untuk baginda

D Baginda ingin mengetahui jawapan tentang cara menentukan jantina anak itik

32

Di manakah hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar ini?

 

Ungkapan di atas menggambarkan juragan seorang yang

A tidak berpura-pura

B tidak bercakap bohong

C tidak membohongi raja

D tidak mahu menyembunyikan jawapan

33. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam petikan, kecuali

A jujur

B bijaksana

C taat setia

D bercakap benar

34. Pilih urutan peristiwa berikut dengan tepat berdasarkan susunan peristiwa dalam cerita Pak Belalang.

A Juragan menghadap raja rahsia bocor

B Juragan menghadap raja persetujuan dicapai

C Juragan menghadap raja rahsia bocor

D Persetujuan dicapai rahsia bocor

raja rahsia bocor D Persetujuan dicapai rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan
raja rahsia bocor D Persetujuan dicapai rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan
raja rahsia bocor D Persetujuan dicapai rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan

persetujuan dicapai

nyatakan pertaruhan

nyatakan pertaruhan

persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai
persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai
persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai
persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai

nyatakan pertaruhan

rahsia bocor

nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai

persetujuan dicapai

nyatakan pertaruhan

nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan juragan menghadap raja
nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan juragan menghadap raja
nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan juragan menghadap raja
nyatakan pertaruhan nyatakan pertaruhan rahsia bocor persetujuan dicapai nyatakan pertaruhan juragan menghadap raja

juragan menghadap raja

SULIT

02/1

35. Bagaimanakah kesudahan cerita ini?

A Juragan terpaksa menyerahkan kapal dan segala muatannya

B Pak Belalang dapat menjawab soalan yang dikemukakan

C Juragan menyesal kerana bertaruh dengan raja

D Juragan dihantar pulang berserta dengan bekalan makanan ke negerinya

Soalan 36 - 40

Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

NEGERI CINTA

Alam adalah sebahagian daripada kita alam adalah syurga kami cinta kepadanya cinta jutaan bunga-bunga cinta kepadanya cinta jutaan jiwa manusiawi

Di sana negeri tercantik

negeri terlindung di luar penglihatan negeri kerinduan, negeri penghijrahan dari buruan kehidupan yang mencekik.

Ini

laut kita, lindungilah dari pencemaran

ini

hutan kita, lindungilah dari pemusnahan

ini

langit kita, lindungilah dari keracunan

ini

sungai kita, lindungilah dari pembuangan.

Malaysia negeri alam dunia sebelah sini negeri impian, negeri gemerlapan lindungi dari keganasan-keganasan modenisasi negeri cinta, negeri budaya, negeri perpaduan.

Nahmar Jamil

(Dipetik daripada Antologi Sehijau Warna Daun, Tingkatan 1, DBP)

36. Harapan penyajak kepada pembaca

A menghargai negeri yang cantik

B melindungi alam daripada kemusnahan dan pencemaran

C menghargai apa-apa sahaja yang tumbuh di muka bumi ini

D mengekalkan keamanan dan keharmonian supaya terhindar daripada sebarang ancaman

SULIT

02/1

37. Perkara-perkara yang berikut ingin dipertahankan oleh penyajak kecuali

A keamanan

B kekuatan

C kebudayaan

D perpaduan

38. Nilai yang berikut terdapat dalam sajak kecuali

A cinta akan alam semula jadi

B cinta akan tanah air

C kerjasama

D prihatin

39. Berdasarkan petikan "kehidupan yang mencekik" ialah gaya bahasa

A metafora

B perlambangan

C personifikasi

D paradoks

40. Pengajaran yang berikut terdapat dalam sajak, kecuali

A Kita hendaklah menentang proses modenisasi

B Kita hendaklah memelihara keindahan alam untuk kesejahteraan

C Kita hendaklah menjaga kedamaian dan keharmonian antara kaum

D Kita hendakalah merancang pembangunan yang menitikberatkan alam sekitar

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

02/1

Bahasa Melayu

Ogos 2009

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3

SKEMA JAWAPAN

BAHASA MELAYU

Kertas 1

02/1 © 2009 Hak Cipta JPNP

[Lihat sebelah

SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 BAHASA MELAYU Kertas 1

SKEMA JAWAPAN

NO

JAWAPAN

NO

JAWAPAN

1

D

21

D

2

A

22

D

3

B

23

A

4

D

24

A

5

A

25

C

6

C

26

B

7

D

27

A

8

C

28

B

9

C

29

C

10

A

30

D

11

D

31

A

12

A

32

B

13

B

33

C

14

D

34

C

15

B

35

D

16

A

36

B

17

C

37

B

18

D

38

C

19

B

39

C

20

B

40

A

SULIT

02/2

Bahasa Melayu Kertas 2 2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

Melayu Kertas 2 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Masa :

BAHASA MELAYU

KERTAS 2

Masa :

2 jam

PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 BAHASA MELAYU KERTAS 2 Masa : 2 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian : Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D.

2. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian :Bahagian A(i) dan Bahagian A(ii). Anda dikehendaki supaya menjawab kedua-dua bahagian tersebut. Bahagian B dan Bahagian D juga mesti dijawab. Manakala Bahagian C mempunyai lima pilihan soalan dan anda diminta supaya menjawab satu soalan sahaja.

3. Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab Bahagian A, 25 minit untuk Bahagian B, 45 minit untuk Bahagian C dan 10 minit untuk bahagian D.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

@PKPSM Pahang

SULIT

02/2

Bahagian A ( i ) [ Masa dicadangkan : 40 minit ] [ 20 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti dan tulis sebuah ringkasan tentang faedah- faedah menyertai kegiatan kokurikulum kepada pelajar. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kokurikulum merupakan satu bentuk pendidikan tidak formal di luar bilik darjah. Kokurikulum terbahagi kepada tiga kategori iaitu unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan.

Aktiviti yang diadakan melalui kegiatan ini jelas memberikan manfaat kepada mereka yang terlibat atau mengambil bahagian. Salah satu faktor rosaknya akhlak pelajar-pelajar masa ini disebabkan mereka tidak terbabit dalam aktiviti yang berfaedah. Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum juga dapat mencerna minda pelajar- pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis.

Penglibatan dalam kerja-kerja berkumpulan pula membolehkan mereka belajar hidup bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain.Cara ini akan menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab. Selain itu, pelajar yang menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah dapat memanfaatkan masa yang terluang dengan sebaik-baiknya. Oleh hal yang demikian, mereka tidak ada lagi ruang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif. Kegiatan kokurikulum juga dapat dijadikan medan untuk melahirkan bakal pemimpin pada masa hadapan.

Selain itu, sikap bertanggungjawab juga terbentuk dalam kalangan pelajar yang bergiat aktif dalam kokurikulum. Sikap bertanggungjawab ini bukan sahaja kepada diri sendiri, keluarga dan sekolah, bahkan juga kepada negara. Hal ini dapat dibuktikan melalui penyertaan pelajar dalam aktiviti silat, tae kwan do, dan sebagainya. Kemahiran dan pengetahuan ini dapat digunakan semasa mereka berada di luar sekolah atau setelah tamat persekolahan.

Aktiviti kokurikulum juga menjadikan seseorang pelajar itu cergas dan cerdas dari segi fizikal dan mental. Pelajar-pelajar yang menganggotai unit beruniform seperti Pengakap, Kadet Remaja Sekolah, Kadet Polis, dan sebagainya sering mengikuti aktiviti yang lasak yang akhirnya pengalaman itu dapat membentuk mereka menjadi berani.

Di samping itu, pelajar juga dapat menghabiskan masa mereka dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan menjalankan aktiviti persatuan, kelab permainan, dan badan beruniform. Semangat bekerjasama antara rakan,,bermuafakat, dan perpaduan turut terbentuk apabila pelajar melakukan aktiviti-aktiviti tersebut.

http://dahliajournal.blogspot.com

2

LIHAT SEBELAH

SULIT

02/2

Bahagian A ( ii ) : Pemahaman

[ 10 markah ]

Berdasarkan petikan Bahagian A ( i ), jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

1 Berikan maksud rangkai kata tidak ada lagi ruang dalam petikan di atas.

[

2 markah ]

2 Apakah bukti bahawa penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum berguna kepada mereka?

[

4 markah ]

3 Nyatakan dua langkah yang pada pendapat anda dapat memupuk minat pelajar agar melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.

http://dahliajournal.blogspot.com

3

[ 4 markah ]

LIHAT SEBELAH

SULIT

02/2

Bahagian B

[ 20 markah ]

Rajah di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang. sumbangan persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia kepada masyarakat Panjangnya huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Sumbangan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia

PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (PBSM) MERAWAT KECEDERAAN KECIL AHLI SUKAN RAWATAN AWAL MANGSA KEMALANGAN
PERSATUAN
BULAN SABIT
MERAH
MALAYSIA
(PBSM)
MERAWAT
KECEDERAAN
KECIL AHLI
SUKAN
RAWATAN AWAL
MANGSA
KEMALANGAN
BANTUAN
RAWATAN
MANGSA
BENCANA ALAM

http://dahliajournal.blogspot.com

4

LIHAT SEBELAH

SULIT

02/2

Bahagian C

[ 40 Markah ]

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara di bawah. Panjangnya karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah perkataan.

1

Kepentingan menguasai pelbagai bahasa amat dititikberatkan dalam diri seseorang pelajar sejajar dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi.

Kemukakan pendapat anda.

2

Anda menuntut disebuah sekolah berasrama penuh dan berkesempatan menyertai lawatan sambil belajar ke tempat peranginan.

Tulis sepucuk surat kepada keluarga untuk menceritakan pengalaman anda

3

Persatuan Sejarah Sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke sebuah Muzium . Sebagai setiausaha persatuan, anda dikehendaki menulis satu laporan tentang lawatan itu.

Tulis laporan tersebut selengkapnya.

3

Semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat pada hari ini kian terhakis.

Huraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk semangat kejiranan.

5

Sektor pertanian semakin mendapat tempat dalam usaha memajukan negara.

Jelaskan langkah-langkah untuk memajukan sektor ini.

http://dahliajournal.blogspot.com

5

LIHAT SEBELAH

SULIT

02/2

Bahagian D

[ 10 markah ]

Jawapan mestilah berdasarkan novel yang telah anda kaji di Tingkatan 1 dan Tingkatan 2.

( i )

Limpahan Darah di Sungai Semur, karya Zakaria Salleh.

( ii )

Timulak Kapal Perang, karya Azmah Nordin

Semangat cinta akan tanah air

Berikan dua contoh peristiwa daripada novel Tingkatan Satu dan dua contoh peristiwa daripada novel Tingkatan Dua berdasarkan pernyataan di atas.

KERTAS SOALAN TAMAT

http://dahliajournal.blogspot.com

6

LIHAT SEBELAH

02/2

Bahasa Melayu Ogos 2009 2 jam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR NEGERI PAHANG TAHUN 2009

BAHASA MELAYU

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

1

SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 (02/2) PEPERIKSAAN PERCUBAN PMR 2009

Bahagian A (i) Bahagian A (ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D

JUMLAH :

– 20 markah – 10 markah – 20 markah – 40 markah – 10 markah

-----------------

100 markah

BAHAGIAN A (i) – RINGKASAN (20 Markah)

Markah Isi

: 10 markah

BILANGAN ISI

MARKAH

5

9 – 10

4

7

– 8

3

5

– 6

2

3

– 4

1

1

– 2

Markah Bahasa : 10 markah

- Kesalahan bahasa ditanda seperti penandaan karangan

- Bahasa dinilai secara impression

- Kriteria pemeringkatan markah seperti di bawah :

Peringkat

Markah

Deskripsi

Cemerlang

9 – 10

- Bahasa baik dan lancar

- Guna ayat sendiri, pemilihan kata tepat, ayat gramatis dan penanda wacana sesuai

- Ejaan dan tanda baca betul

Baik

6 - 8

- Bahasa baik dan lancer

- Masih berupaya guna ayat sendiri, pemilihan kata agak terhad, ayat masih gramatis dan penanda wacana masih sesuai

Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

-

2

Memuaskan

3 – 5

-

Bahasa kurang lancer

Terdapat kesalahan yg ketara dalam ayat, ejaan dan tanda baca atau – menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih

-

Penguasaan

1 – 2

- Keseluruhan jawapan menggamabarkan penguasaan bahasa yang lemah

Minimum

- Menyalin secara terus daripada petikan

Cadangan Cara Penandaan Ringkasan

1. Isi minimum 5. Pemeriksa dikehendaki menanda / apabila terjumpa isi yang betul dan tulis 1 untuk isi yang pertama dan tulis 2 untuk isi yang kedua dan seterusnya (hingga isi kelima.)

 

1

2

3

4

5

Contoh :

/

/

/

/

/

2. Jawapan calon diperiksa sehingga 80 patah perkataan, tetapi dibenarkan sehingga habis

perkataan dalam ayat terakhir. Buat satu garisan panjang selepas 80 patah perkataan.

3. Kalau calon menulis berperenggan, periksa seperti biasa.

4. Calon menyalin isi secara terpilih tanpa sebarang perubahan ayat asal, markah isi seperti biasa, tetapi markah bahasa – maksimum 5 markah.

5. Calon menyalin isi secara terpilih tetapi ada wacana bahasa dan kosa kata yang sesuai sebagai penyambung ayat, diperiksa seperti biasa.

6. Jika calon menyalin isi secara terpilih dan ditulis dalam bentuk poin, markah untuk isi adalah seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 4 markah.

7. Calon menyalin terus daripada petikan tanpa membuat apa-apa perubahan – (menyalin bulat- bulat ) = Markah isi dibahagi dua dan markah bahasa maksimum 2 markah Buat catatan : Calon menyalin petikan.

* Menyalin bulat-bulat bermaksud menyalin keseluruhan petikan yang diberikan atau

keseluruhan daripada mana-mana perenggan.

8. Isi yang tidak berturutan diperiksa seperti biasa.

9. Jawapan dalam bentuk poin tetapi ayatnya lengkap – markah isi diberi seperti biasa tetapi markah bahasa – maksimum – 8 markah

10. Penandaan jawapan calon seperti penandaan karangan tetapi tiada pemotongan markah untuk kesalahan ejaan.

3

Cara penulisan markah ringkasan

1.

I

=

5x2 = 10

 

B

= 10

 

J

= 20

2.

I

=

5x2 = 9 (mungkin ada isi yang kurang lengkap)

B

= 8

 

17

3.

I

=

5x2= 10 (calon menyalin isi secara terpilih)

B

=

5 (Markah bahasa maksimum 5)

 

15

 

* Menyalin isi secara terpilih

4

I

=

2x2= 4 (bahagi 2) = 2 (calon menyalin bulat-bulat)

B

= 2 (markah bahasa maksimum 2)

 

4

 

*

Menyalin petikan

 

BAHAGIAN A (ii) : PEMAHAMAN (10 MARKAH )

1.

Petikan pemahaman umum berdasarkan petikan ringkasan

2.

Jawab soalan pemahaman dengan menggunakan ayat sendiri

3.

Tidak ada markah setengah (1/2) bagi jawapan bahagian ini.

4.

Setiap isi yang diterima ditanda (/)

5.

Kesalahan bahasa , cth ejaan, frasa ditanda seperti biasa (penandaan karangan)

Soalan 1 :

- memberikan maksud rangkai kata berdasarkan konteks petikan - ayat jawapan mesti lengkap – subjek & predikat

2 markah – Maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis

1 markah – Maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap

1 markah – Maksud kurang tepat mengikut konteks/isi tersurat sahaja

1 markah – Hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata / ayat

gramatis

0 markah – Maksud tidak tepat mengikut konteks

Maksud rangkai kata (2 markah)

4

Soalan 2 - Soalan pemahaman berdasarkan petikan (4 markah) – menjawab berdasarkan isi dalam petikan (4 m)

-

kemukakan sekurang-kurangnya 2 isi/jawapan

-

1 jawapan yang betul – 2 markah, 2 jawapan yang betul – 4 markah

-

jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan

4

markah – Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

3

markah – Isi cukup dan lengkap mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2

markah – Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

1

markah – Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan serta ayat kurang

gramatis

0

markah – Isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

0

markah - Isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis

Soalan 3 : Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir (4 markah)

-

Jawapan berdasarkan pendapat sendiri yang berkaitan dengan petikan

-

2 jawapan diperlukan – 1 jawapan /isi yang sempurna – 2 markah dan tanda (/)

-

jawapan mesti betul termasuk dari segi tatabahasa / ejaan

 

MARKAH

DESKRIPSI

4

markah

- Isi relevan mengikut tugasan dan ayat yang gramatis

3

markah

- Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2

markah

- Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

1

markah

- Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0

markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

 

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

5

SOALAN BAHAGIAN B (KARANGAN BAHAN RANGSANGAN) Karangan Respons Terhad (20 markah)

1. Jawapan mestilah dalam bentuk karangan berperenggan – Pendahuluan – Isi – Penutup

2. Jawapan bukan dalam bentuk rumusan – tiada isi tersurat dan tersirat

3. Periksa secara golbal/holistik. Nilai dari segi idea dan bukan isi. Idea hendaklah dihuraikan sebaik mungkin.

4. Gambar – sebagai rangsangan idea

i. idea yang sesuai dan bebas bagi soalan respons terbuka

ii. isu semasa/ faktor-faktor/punca/kesan/ cara menangani/kesimpulan

5. Jumlah perkataan – tidak lebih 120 patah perkataan/100-120 pp

6. Karangan lebih 120 pp – diperiksa seperti biasa – tiada kesalahan

7. Karangan pendek = kurang 100 pp – impression turun

8. Pemeriksaan secara impression : 4 perkara – 1. menjawab tugasan – 2. bahasa – 3. idea relevan – 4. pengolahan. Kemudian nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran.

9. Penandaan kesalahan seperti karangan Bahagian C.

Skema Pemarkahan Karangan Bahan Rangsangan (Respons Terhad)

Peringkat

Deskripsi

Pencapaian

 

- Penggunaan kata dan ayat yang gramatis

Cemerlang

- Penggunaan kosa kata yang luas dan tepat

16-20 m

- Ejaan dan tanda baca yang betul

- Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata.

C1 = 18-20 m C2 = 16-17 m

- Idea yang relevan berdasarkan tugasan.

- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai serta berkembang

 

- Pengolahan yang menarik dan berkesan

 

- Penggunaan kata dan ayat yang masih gramatis

Baik

- Penggunaan kosa kata tepat/tidak luas

11-15 m

- Terdapat kesalahan yang minimum dalam penggunaan kata, frasa dan ayat.

B1 = 13-15 m B2 = 11-12 m

- Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

- Idea masih relevan berdasarkan tugasan

 

- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan kurang dikembangkan

- Pengolahan masih menarik/kurang berkesan

6

 

- Penggunaan kata dan ayat yang kurang gramatis

Memuaskan

- Penggunaan kosa kata terhad

06-10 m

- Terdapat kesalahan yang ketara dalam penggunaan kata, frasa dan ayat

- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

M1 = 08-10 m M2 = 06-07 m

- Idea kurang relevan berdasarkan tugasan

- Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan terhad

 

- Pengolahan tidak menarik

- Karangan bercampur aduk dalam peringkat ini.

Penguasaan

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap

minimum

01-05 m

- Idea kabur/tidak berkaitan dengan tugasan

SOALAN BAHAGIAN C Karangan Respons Terbuka (40 markah)

1. Periksa karangan berdasarkan impression.Jumlah perkataan karangan tidak perlu dikira,

2. Isi minimum :- 1 isi

3. Penolakan markah berdasarkan ejaan: ½ markah ditolak bagi setiap ejaan yang salah, tetapi tiada penolakan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang. Contoh : disamping itu, di terima Maksimum markah ejaan ditolak ialah 2 markah. (4 kesalahan ejaan dan ke atas ).

Format: Tiada penolakan markah format (karangan berformat) mulai tahun 2005.

4. Pemeriksa hendaklah membaca karangan calon terlebih dahaulu untuk mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian untuk memberi pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, idea yang relevan dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berdasarkan kriteria penskoran.

5. Baca karangan itu dengan teliti sekali lagi untuk pertimbangan yang muktamat. Sambil membaca karangan itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa,ejaan dan tanda baca dan isi/fakta seperti yang berikut:

(

)

Kesalahan bahasa, perkataan

Kesalahan isi

/

Kesalahan ejaan

//

Kesalahan ejaan yang berulang

bahasa, perkataan Kesalahan isi / Kesalahan ejaan // Kesalahan ejaan yang berulang Kesalahan tanda baca 7

Kesalahan tanda baca

7

KRITERIA MENILAI KEMAHIRAN MENULIS

KRITERIA

DESKRIPSI

1. BAHASA

- Kegramatisan : Kata (Morfologi) dan Ayat (Sintaksis)

- Ejaan dan tanda baca betul

- Kosa kata luas dan tepat

2. IDEA

- Isi-isi yang sesuai (Bilangan isi tidak ditekankan)

- Huraian isi yang jelas

- Contoh yang sesuai

3. PENGOLAHAN

- Pengolahan menarik dan berkesan

- Pemerengganan sesuai

- Format menepati tugasan

Unsur keindahan bahasa (Cth- peribahasa/pantun/ungkapan/frasa yang menarik)

-

PERINGKAT KARANGAN BAHAGIAN C

PERINGKAT

MARKAH

Cemerlang

33

– 40

Kepujian

25

– 32

Baik

17

– 24

Memuaskan

09

– 16

Penguasaan Minimum

01

- 08

8

PERINGKAT PEMARKAHAN KARANGAN SOALAN BAHAGIAN C Soalan Bahagian C : Karangan Respons Terbuka (40m)

Peringkat

Deskripsi

Cemerlang (33 - 40)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat

- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.

C1 (37 - 40) C2 (33 - 36)

- Penggunaan penanda wacana yang betul

- Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.

 

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

- Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta dengan contoh yang sesuai.

- Pengolahan menarik dan berkesan, pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan.

- Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik dll.

Kepujian (25 - 32)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat

- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum

K1 (29 - 32) K2 (25 – 28)

- Penggunaan penanda wacana yang sesuai.

- Penggunaan ejaan dan tanda baca yang

 

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat.

- Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta contoh yang sesuai.

- Pengolahan menarik dengan pemerengganan sesuai dan format menepati kehendak tugasan.

- Terdapat penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa/kata hikmat, pantun, cogan kata dan frasa yang menarik.

Baik (17 - 24)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai.

- Penggunaan pelbagai ayat majmuk gabungan yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.

B1 (21 - 24) B2 (17 - 20)

- Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai.

- Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.

 

- Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang minimum.

- Idea masih relevan dengan huraian yang masih jelas.

- Pengolahan masih menarik dengan pemerengganan dan format yang masih sesuai mengikut tugasan.

Memuaskan (09 - 16)

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad

- Penggunaan ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang minimum.

 

- Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat

M1 (13 - 16) M2 (09 - 12)

- Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.

- Isi masih relevan / idea bercampur aduk dengan huraian yang tidak jelas.

 

- Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai dan format kurang tepat/format bercampur aduk.

9

Penguasaan Minimum (01 - 08) PM1 (05 - 08) PM2 (01 - 04)

Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap dan lemah.

-

-

Karangan terpesong termasuk dalam peringkat ini.

BAHAGIAN D – NOVEL ( 10 MARKAH )

PERINGKAT PEMARKAHAN BAGI SOALAN BAHAGIAN D (NOVEL)

Pemarkahan:

- Markah penuh (maksimum) = 10 markah

- Isi

= 6 markah

- Bahasa

= 4 markah

- Jawapan hendaklah dibuat dalam bentuk karangan - huraian dan disertakan contoh

- Jawapan hendaklah dalam ayat yang gramatis.

- Berikan 1 markah bagi setiap pernyataan yang betul.

- Berikan 1 markah bagi huraian atau contoh yang berkaitan.

- Markah maksimum bagi pernyataan dan huraian atau contoh ialah 6 markah.

- Markah maksimum bagi bahasa ialah 4 markah dan diberi berdasarkan impression.

- Kalau jawapan berbentuk ‘point-form’ tanpa huraian dan contoh, tolak markah isi 50% dan markah bahasa ialah 1 markah.

- Kalau jawapan berbentuk ‘point-form’ tetapi ada huraian dan contoh – isi - terima seperti biasa tetapi markah bahasa 1 atau 2 markah -Jika calon menjawab bagi ketiga-tiga novel, pilih markah tertinggi sahaja.

- Jika jawapan calon bercampur-campur novel, pilih satu novel sahaja.

- Jika jawapan calon salah atau calon menyalin soalan, berikan 1 markah bahasa sahaja.

Kriteria Markah Bahasa

Peringkat

Markah

Deskripsi

Cemerlang

04

- Bahasa baik dan lancar

- Ayat gramatis

- Ejaan dan tanda baca yang betul

Baik

02 – 03

- Bahasa masih baik dan masih lancar

Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang menimum

-

- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

Memuaskan

01

- Bahasa tidak cekap

- Ayat tidak gramatis

- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

10

Markah Isi

1. Maksimum : 4 isi contoh peristiwa

2. Setiap contoh peristiwa tepat 1 1/ 2 markah

3. Contoh peristiwa kurang lengkap : 1 markah

Cara Penandaan Bahagian D : Kajian Novel

1. Tandakan ( /) untuk setiap contoh berserta huraian yang betul

2. Calon hendaklah memberikan SATU persamaan dan SATU Perbezaan beserta

huraian yang betul. Markah bagi SATU isi ( 1 ½ ) . Markah maksimum bahagian isi ialah 6 markah.

3. Kurungkan jawapan calon dangan tanda ( ) jika calon memberikan contoh berserta huraian yang tidak tepat.

Bentuk jawapan calon

- Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap dan sempurna, ditulis dalam satu perenggan atau berperenggan (diterima seperti biasa)

Jawapan dalam bentuk poin :

1. Jika jawapan calon betul, dan lengkap dengan huraian – diterima seperti biasa

(Mak-10m)

Cara menulis Markah

(a)

I

-

06

B

-

04

 

10/10

Isi dan huraian yang tepat serta bahasa yang gramatis

(b)

I

-

04

B

-

02

 

06/10

Jawapan calon dalam bentuk poin

(c)

I

-

00

B

-

02

 

02/10

Jawapan calon tidak menjawab tugasan

(d)

I

= 4

B

= 1

5/10

Bahasa lemah

11

BAHAGIAN A (i) : RINGKASAN

Cadangan isi Ringkasan Bahagian A ( i )

- Membina akhlak pelajar

- Mencerna minda pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis

- Penglibatan dalam kerja-kerja berkumpulan membolehkan pelajar hidup bekerjasama dan saling membantu

- Memanfaatkan masa yang terluang dengan sebaik- baiknya

- Menjadi medan unntuk melahirkan bakal pemimpin pada masa hadapan

- Membentuk sikap bertanggungjawab dalam kalangan pelajar

- Menjadikan seseorang pelajar cergas dan cerdas dari segi fizikal dan mental

[Beri 2 markah bagi setiap isi

yang tepat.]

Bahagian A (ii) : Pemahaman

1. maksud rangkai kata tidak ada lagi ruang :

- tidak berkesempatan

2. Buktinya ialah:

- kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan semasa mereka berada di luar sekolah - pengalaman dapat membentuk mereka menjadi berani

3. Langkah-langkahnya:

- Aktiviti menarik

- Mengambil kira markah penglibatan dalam kokurikulum

- Memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang aktif

-

Bantuan

dan

subsidi

uniform

kepada

pelajar

yang

kurang

berkemampuan

 

-

Galakan pihak sekolah

[ terima mana-mana jawapan yang sesuai]

12

BAHAGIAN B – KARANGAN BAHAN RANGSANGAN

Cslon dikehendaki menulis semua isi yang terdapat pada soalan.

BAHAGIAN D – KAJIAN NOVEL

Diharapkan :

Calon dapat memberikan dua contoh peristiwa daripada dan dua contoh peristiwa daripada novel Tingkatan 2.

novel Tingkatan 1

Perhatian : Beri 1 ½ markah bagi setiap contoh peristiwa yang lengkap. Markah isi 1 ½ x 4 = 6

Markah bahasa

= 4

------

10 markah

13