You are on page 1of 24

SULIT

79/1

Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan & Keusahawanan Masa: 1 ½ JAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

Masa: 1 ½ JAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SATU

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

SATU JAM TIGA PULUH MINIT

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SATU JAM TIGA PULUH MINIT JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Maklumat

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Maklumat untuk calon

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak

@PKPSM Pahang

SULIT

79/1

1.

Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup?

A Guru besar

B Guru Kemahiran Hidup

C Formen

D Ketua kelas

2

Antara berikut yang manakah boleh membantu mencetuskan idea?

I Soal selidik

II Pengalaman

III Pemikiran lateral

IV Secara spontan

A I, II dan III

B I, III dan IV

C II, III dan IV

D I, II, III dan IV

3

Apakah ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan reka bentuk dalam reka cipta?

I Bentuk yang menarik dan praktikal

II Canggih dan bahan binaan yang berkualiti dan mahal.

III Kukuh dan mempunyai ketahanan

IV Kemasan menggunakan cat semburan

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

4

Apakah yang perlu dilakukan supaya proses mereka cipta dapat dilakukan secara teratur dan menepati masa?

A Mengadakan perbincangan dengan guru

B Memastikan semua bahan dan alatan mencukupi

C Menyediakan jadual kerja.

D Menjalankan sesi kritikan.

2

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

5. Apakah tujuan membuat ujian pada projek yang telah siap?

A Memastikan projek berfungsi.

B Memberi taraf penilaian kualiti.

C Menentukan kebaikannya.

D Mengesan kelemahan dan kekuatan projek

6. Rekabentuk merupakan.

A Model untuk membuat sesuatu produk atau impak

B Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak

C Pengetahuan dan pengajian mengenai sesuatu produk atau Impak

D Proses menghasilkan sesuatu produk atau impak.

7. Berikut merupakan factor yang mempengaruhi rekabentuk kecuali

A Fungsi

B rupa bentuk dan ketahanan

C Keuntungan

D kaedah pembuatan dan kesesuaian bahan

C Keuntungan D kaedah pembuatan dan kesesuaian bahan Rajah 1 8. Alat dalam Rajah 1 digunakan

Rajah 1

8. Alat dalam Rajah 1 digunakan untuk

A menukul paku kecil

B Mencabut paku yang bengkok

C mengetuk hulu pahat

D Meratakan permukaan logam

3

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

9. Cara pemasangan benda kerja terdiri daripada

I

Paku

II

Tanggam

III

glu

IV

tepung penyumbat

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

I, III dan IV

D

I, II, III dan IV

10. Maklumat yang tidak diperlukan dalam pendokumentasian reka bentuk adalah

A rujukan dan lampiran

B kos pengeluaran

C lakaran bebas

D latar belakang

11. Antara berikut, alatan tangan manakah digunakan untuk memotong kepingan aluminium keluli lembut?

A

B

C

D

Antara berikut, alatan tangan manakah digunakan untuk memotong kepingan aluminium keluli lembut? A B C D

4

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

12. Berikut adalah padanan alatan serta fungsi. Pilih padanan yang salah

 

Alatan

Fungsi

A

Sander

Melicinkan permukaan projek

B

Gergaji jig

Memotong dan membelah kayu

C

Cordless screw driver

Memasang dan membuka skru

D

Gerudi mudah alih

Menebuk lubang secara mendatar dan menegak

13. Ahmad diarahkan untuk membelah beberapa keping kayu. Apakah alat tangan yang digunakan

A Gergaji lengkung halus

B Gergaji puting

C Gergaji tangan

D Gandin kayu

14. Antara

berikut, manakah merupakan alatan yang diperlukan semasa proses mengukur?

I

Pembaris keluli

II

Jangka tolok serong

III

Kikir

IV

Pita pengukur

A

I, II dan III

B

I, II dan IV

C

I, III dan IV

D

II, III da IV

5

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

15.

Pilih pernyataan yang betul berdasarkan kedudukan warna wayar pada tamatan dalam plag 3 pin seperti jadual di bawah.

   

BUMI (E)

NEUTRAL (N)

HIDUP (L)

 
   

A HIJAU

PERANG

BIRU

   

B BIRU

HIJAU

COKLAT

   

C HIJAU

COKLAT

BIRU

   

D KUNING

BIRU

PERANG

16.

Antara berikut, bahagian manakah TIDAK diterangkan dengan tepat?

   

Bahagian

 

Keterangan

 
   

Gegelung angker

Bahagian motor yang menghasilkan kuasa

A

magnet.

 

B

Magnet kekal

Terdiri daripada lapisan teras besi dan gegelung medan.

C

Rangka utama

Menyokong dan menempatkan komponen lain.

D

Berus karbon

Dipasang pada bahagian atas penukartertib.

17.

Manakah padanan yang betul mengenai komponen dan simbolnya?

 

Komponen

 

Simbol

A

Kapasitor

 
A Kapasitor  

B

Perintang Tetap

B Perintang Tetap

C

Transistor NPN

 
C Transistor NPN    
 

D

Diod Pemancar Cahaya

 
D Diod Pemancar Cahaya  

6

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

18. Apakah kaedah untuk menentukan kaki negatif pada kapasitor berkutub

I Kaki yang lebih panjang

II Jalur bertanda pada badan kapasitor

III Kaki yang lebih pendek

IV Tanda negatif pada kaki kapasitor

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D I dan IV

19. Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh

menyala?

A

C

9 . Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh menyala? A
9 . Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh menyala? A

B

D

7

9 . Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh menyala? A
9 . Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh menyala? A

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

20 Apakah bahan yang digunakan untuk mengasingkan lapisan oksida yang terhasil semasa pematerian dilakukan ?

A Air

B Fluks

C Thinner

D Elektronik

Rajah 2

Rajah 2

21 Antara berikut yang manakah bukan kegunaan alatan tangan seperti Rajah 2?

22.

A Memotong plat keluli lembut

B Memotong papan lapis.

C Memotong paip plastik

D Memotong paip besi bergalvani

Apakah yang akan berlaku kepada aliran air dalam tangki simbah jika terdapat keros kepada pelampung dan lengan pelampung?

A

Aliran air masuk ke tangki simbah akan terhenti.

B

Air tidak dapat masuk ke dalam tangki simbah

C

Air akan terus masuk ke dalam tangki simbah dan seterusnya melimpah keluar

D

Air akan keluar melalui alur keluar

.

8

[ lihat sebelah

SULIT

SULIT Rajah 3 79/1 23. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi

Rajah 3

79/1

23. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut?

A

C

lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut? A C B D 9
lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut? A C B D 9

B

D

9

lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut? A C B D 9
lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut? A C B D 9

[ lihat sebelah

SULIT

SULIT Rajah 4. 79/1 24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ? 25. Pilih pasangan

Rajah 4.

79/1

24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ?

Rajah 4. 79/1 24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ? 25. Pilih pasangan bahagian

25. Pilih pasangan bahagian mesin jahit dan fungsinya yang betul.

 

Bahagian mesin

Fungsi

I

Gigi penolak

Menolak keluar benang yang tersumbat di sekoci

II

Skru pemberhenti

Mengawal gerakan mesin

III

Ceper penegang benang

Mengawal tegangan mata jahitan

IV

Tuas angkat

Menaikkan dan menurunkan tiang penekan jahitan

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

10

[ lihat sebelah

SULIT

SULIT Rajah 5 79/1 26. Apakah nama jahitan sulaman seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5? A

Rajah 5

79/1

26.

Apakah nama jahitan sulaman seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5?

A Sembat

B Jelujur kasar

C Suji bilang

D Lilit ubi

 

Menu Roti bakar Mentega dan madu kopi

 

27.

Apakah nutrien yang paling kurang dalam sajian sarapan barat di atas ?

A Lemak dan protein

B Vitamin C dan protein

 

C Karbohidrat dan lemak

D Protein dan karbohidrat

28

Antara berikut, yang manakah benar tentang etika makan?

I Duduk dengan tegak semasa makan

II Rapatkan kutleri selepas siap makan

III Siku harus diletakkan di atas meja

IV Ambil makanan yang dekat dahulu

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

11

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

29.

Wardrobe merupakan tempat menyimpan?

A Pinggan dan mangkuk

B Kasut dan selipar

C Barang-barang permainan

D Pakaian dan aksesori

30.

Apakah tujuan menggunakan bahan organik dalam campuran medium

penanaman?

I Membekalkan nutrien

II Membaiki struktur medium

III Meningkatkan daya menyimpan air

IV Menghapuskan organisma dalam medium

A I, II, dan III

B I, II, dan IV

C I, III, dan IV

D II, III, dan IV

31

Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang maksud

perniagaan?

A Kegiatan memproses barang untuk menjadikan barang siap.

B Kegiatan mencipta barang untuk mengeluarkan barang yang moden.

C Kegiatan membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan.

D Kegiatan menggunakan barang untuk memperolehi kepuasan.

32

Antara berikut, faktor manakah yang membawa perubahan kepada bentuk

perniagaan?

A Kemajuan sains dan teknologi.

B Pertambahan penduduk.

C Perniagaan tidak lagi menghiraukan keselamatan pengguna.

D Sikap pengguna tidak suka kepada cara yang lebih mudah dalam urus niaga

12

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

33 Semasa menilai persaingan yang wujud, apakah yang perlu diambil oleh peniaga?

I Bilangan pesaing yang terlibat

II Jenis promosi yang dijalankan

III Harga pesaing

IV Bilangan pekerja dalam kedai pesaing

A I, II dan III

B I, II dan IV

C I, III dan IV

D II, III dan IV

34 Susunkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut turutan yang betul.

I Mendapatkan modal perniagaan

II Membuat perancangan perniagaan

III Memohon lesen perniagaan

IV Mendaftarkan perniagaan

A I, II, III, IV

B II, IV, III, I

C II, I, IV, III

D IV, III, II, I

13

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

35 Apakah kepentingan diskaun niaga kepada penjual?

I Penjual dapat meningkatkan jualan.

II Menggalakkan hutang dibayar segera.

III Mengurangkan kos mencetak senarai harga.

IV Mengurangkan kerja merekod hutang.

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D III dan IV

36 Apakah dokumen yang menunjukkan semua bayaran telah dijelaskan?

A Invois

B Nota debit

C Nota kredit

D Resit

37 Harga sesuatu barang dalam sebut harga ialah RM2 000. Jika diskaun niaga ialah 15%, kira harga bersih yang perlu dibayar oleh pembeli.

A RM 1 500

B RM 1 700

C RM2 000

D RM2 300

14

[ lihat sebelah

SULIT

38 Apakah maksud pengeluaran?

79/1

A Proses menghasilkan barang-barang

B Proses menghasilkan perkhidmatan

C Proses menghasilkan input dan output

D Proses menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan

D Proses menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan Rajah 6 39 Berdasarkan rajah 6 di atas, apakah bidang

Rajah 6

39 Berdasarkan rajah 6 di atas, apakah bidang pengeluaran tersebut?

A Perkilangan

B Ekstraktif

C Pertanian

D Pembinaan

Jenis kos

Jumlah (RM)

Kos bahan mentah

350

Kos upah

200

Kos overhed

150

Jadual di atas menunjukkan jumlah kos untuk 20 pasang kasut sukan.

40 Kos pengeluaran bagi sepasang kasut ialah?

A RM15

B RM20

C RM30

D RM70

15

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

41 Peniaga yang mendapat kebenaran berniaga menggunakan jenama syarikat induk

dipanggil

A Francaisi

B Francaisor

C Francais

D Pekongsi

42 Antara berikut, risiko yang manakah boleh diinsuranskan?

A Rusuhan

B Pengurusan yang tidak cekap

C Perubahan cita rasa pelanggan

D Kemalangan

43 Apakah fungsi SIRIM sebagai agensi kerajaan yang membantu usahawan?

A Menyediakan ruang niaga

B Memberi bantuan kewangan

C Mengawal mutu pengeluaran

D Membuat penyelidikan getah dan kelapa sawit

16

[ lihat sebelah

SULIT 79/1 Fungsi Pemasaran Konsep pemasaran Teknik pemasaran X Peranan agensi pemasaran
SULIT
79/1
Fungsi Pemasaran
Konsep pemasaran
Teknik pemasaran
X
Peranan agensi pemasaran

44 Rajah di atas adalah fungsi pemasaran. X ialah

A Campuran pemasaran

B Sasaran pengguna

C Objektif pemasaran

D Strategi pemasaran

45 Kilang ABC telah dibuka sejak 25 tahun dahulu. Walaupun perniagaannya begitu maju dan telah menembusi pasaran antarabangsa, ia masih mengiklankan barangan keluarannya. Mengapakah kilang ABC berbuat demikian?

A Untuk mewujudkan permintaan baru

B Untuk menyebarkan maklumat kepada pengguna

C Untuk menonjolkan kebaikan barang keluarannya

D Untuk mengekalkan pasaran dan bersaing dengan pesaing

17

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

46 Antara berikut, yang manakah ialah tanggungjawab pengguna terhadap diri?

I Menyuarakan pendapat atau membuat kritikan apabila hak pengguna tidak dijaga

II Melibatkan diri dalam aktiviti pergerakan kepenggunaan

III Bersatu padu dan bekerjasama untuk bertindak secara berkumpulan

IV Menjaga kepentingan golongan lain semasa membuat sesuatu tindakan

A I dan II

B I dan III

C II dan III

D II dan IV

47 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem catatan bergu?

I Setiap urusniaga melibatkan dua akaun

II Jumlah yang didebitkan tidak sama dengan jumlah yang dikreditkan

III Akaun yang menerima nilai akan dikreditkan dan akaun yang member nilai akan didebitkan

IV Tarikh kedua-dua akaun adalah sama

A I dan III

B I dan IV

C II dan III

D II dan IV

48 Apakah buku akaun utama yang digunakan untuk merekod segala urusniaga perniagaan?

A Lejar

B Jurnal

C Buku tunai

D Buku rekod stok

18

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

49 Antara berikut, yang manakah adalah aset semasa perniagaan?

A Tunai di tangan

B Kenderaan

C Alatan pejabat

D Kadar bayaran

Mas membeli komputer baru secara tunai.
Mas membeli komputer baru secara tunai.

50 Apakah catatan bergu yang betul untuk urus niaga di atas?

A Debit Mas, kredit Akaun Komputer

B Debit Mas, kredit Akaun Alat Pejabat

C Debit Akaun Komputer, kredit Akaun Tunai

D Debit Akaun Alat Pejabat, kredit Akaun Tunai

Akaun Bank

Jun 1

Baki

b/b

RM1 500

Jun

5

Belian

RM 570

5

Fitri

1 300

10

Gaji

880

51 Berdasarkan Akaun Bank di atas, kirakan baki pada akhir bulan?

A RM1 200

B RM1 350

C RM1 450

D RM2 800

19

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

52 Antara berikut, yang manakah ialah tujuan menyediakan Imbangan Duga?

I Mendapatkan stok awal dan stok akhir

II Menguji ketepatan pengiraan akaun

III Menguji ketepatan catatan beregu dalam lejar

IV Memudahkan penyediaan akaun penamat dan kunci kira-kira

A I, II, III

B I, II, IV

C I, III, IV

D II, III, IV

53 Baki akaun yang manakah didebitkan ke dalam Imbangan Duga?

I Akaun Penghutang

II Akaun Belian

III Akaun Pulangan Belian

IV Akaun Diskaun Diberi

A I, II, III

B I, II, IV

C I, III, IV

D II, III, IV

20

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Butiran

Debit

Kredit

Modal Kadar bayaran Mesin Faedah diterima Penghutang

 

15 000

200

14 000

700

1 500

54 Arif telah mengenal pasti dua kesilapan dalam Imbangan Duga di atas. Berapakah jumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan oleh Ari?

A RM15 200

B RM15 700

C RM15 900

D RM17 400

Stok Awal

RM

4 000

Belian

RM 9 000

Belanja Belian

RM

2 000

Stok Akhir

RM

2 000

Jualan

RM13 000

55 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah kos barang belian?

A RM 9 000

B RM11 000

C RM13 000

D RM16 000

21

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

56 Untung kasar ialah keuntungan yang diperoleh apabila

A Nilai kos belian melebihi nilai jualan

B Nilai keuntungan diperoleh daripada kiraan stok akhir

C Nilai jualan melebihi kos barang jualan

D Nilai keuntungan setelah ditolakkan dengan perbelanjaan pengurusan perniagaan

57 Antara butiran berikut, yang manakah tidak direkodkan dalam Akaun Untung Rugi?

A Pulangan masuk

B Angkutan keluar

C Angkutan masuk

D Pulangan keluar

58 Antara yang berikut, yang manakah dicatatkan ke dalam aset semasa Kunci Kira-kira?

I Stok akhir

II Overdraf

III Bank

IV Penghutang

A I, II, III

B I, II, IV

C I, III, IV

D II, III, IV

22

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Syarikat Munifah Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

 

RM

RM

Aset Bukan Semasa

Ekuiti Pemilik

Bangunan

5 000

Modal

16 000

P

3 000

Q

?

Perabot

2 000

 

19 000

Aset Semasa

Liabiliti Semasa

Stok

3 000

Pemiutang

1 000

Penghutang

2 000

Bank

4 000

Tunai

1 000

20 000

20 000

59 Butir P mungkin sekali ialah

A Pinjaman bank

B Untung bersih

C Kenderaan

D Overdraf

60 Apakah Q?

A Untung bersih

B Rugi bersih

C Pinjaman

D Ambilan

~ SOALAN TAMAT ~

23

[ lihat sebelah

SULIT

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 TINGKATAN 3

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

Kemahiran Teknikal

No.

Jawapan

   

Soalan

No. Soalan

Jawapan

1

C

31

D

2

C

32

B

3

D

33

C

4

B

34

B

5

C

35

C

6

C

36

B

7

B

37

A

8

A

38

B

9

B

39

A

10

A

40

B

11

D

41

C

12

D

42

D

13

B

43

A

14

C

44

D

15

B

45

D

16

B

46

C

17

A

47

B

18

C

48

A

19

C

49

A

20

B

50

C

21

B

51

A

22

D

52

C

23

C

53

B

24

C

54

A

25

D

55

A

26

C

56

C

27

B

57

B

28

C

58

A

29

C

59

C

30

B

60

A

76/1

[Lihat sebelah

SULIT