SULIT 79/1 Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan & Keusahawanan Masa: 1 ½ JAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN SATU JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Maklumat untuk calon 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak ..

@PKPSM Pahang

SULIT

79/1

1.

Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup? A B C D Guru besar Guru Kemahiran Hidup Formen Ketua kelas

2

Antara berikut yang manakah boleh membantu mencetuskan idea? I II III IV A B C D Soal selidik Pengalaman Pemikiran lateral Secara spontan I, II dan III I, III dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

3

Apakah ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan reka bentuk dalam reka cipta? I II III IV A B C D Bentuk yang menarik dan praktikal Canggih dan bahan binaan yang berkualiti dan mahal. Kukuh dan mempunyai ketahanan Kemasan menggunakan cat semburan I dan II I dan III II dan IV III dan IV

4

Apakah yang perlu dilakukan supaya proses mereka cipta dapat dilakukan secara teratur dan menepati masa? A B C D Mengadakan perbincangan dengan guru Memastikan semua bahan dan alatan mencukupi Menyediakan jadual kerja. Menjalankan sesi kritikan.

2

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

5.

Apakah tujuan membuat ujian pada projek yang telah siap? A B C D Memastikan projek berfungsi. Memberi taraf penilaian kualiti. Menentukan kebaikannya. Mengesan kelemahan dan kekuatan projek

6.

Rekabentuk merupakan. A B C D Model untuk membuat sesuatu produk atau impak Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak Pengetahuan dan pengajian mengenai sesuatu produk atau Impak Proses menghasilkan sesuatu produk atau impak.

7.

Berikut merupakan factor yang mempengaruhi rekabentuk kecuali A B C D Fungsi rupa bentuk dan ketahanan Keuntungan kaedah pembuatan dan kesesuaian bahan

Rajah 1 8. Alat dalam Rajah 1 digunakan untuk A menukul paku kecil B Mencabut paku yang bengkok C mengetuk hulu pahat D Meratakan permukaan logam

3

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

9.

Cara pemasangan benda kerja terdiri daripada I II III IV A B C D Paku Tanggam glu tepung penyumbat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

10. Maklumat yang tidak diperlukan dalam pendokumentasian reka bentuk adalah _____. A rujukan dan lampiran B kos pengeluaran C lakaran bebas D latar belakang 11.

Antara berikut, alatan tangan manakah digunakan untuk memotong kepingan aluminium dan keluli lembut? A

B

C

D

4

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

12.

Berikut adalah padanan alatan serta fungsi. Pilih padanan yang salah Alatan A B C D Sander Gergaji jig Cordless screw driver Gerudi mudah alih Fungsi Melicinkan permukaan projek Memotong dan membelah kayu Memasang dan membuka skru Menebuk lubang secara mendatar dan menegak

13.

Ahmad diarahkan untuk membelah beberapa keping kayu. Apakah alat tangan yang perl digunakan A B C D Gergaji lengkung halus Gergaji puting Gergaji tangan Gandin kayu

14.

Antara berikut, manakah merupakan alatan yang diperlukan semasa proses mengukur? I II III IV A B C D Pembaris keluli Jangka tolok serong Kikir Pita pengukur I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III da IV

5

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

15. Pilih pernyataan yang betul berdasarkan kedudukan warna wayar pada tamatan dalam plag 3 pin seperti jadual di bawah.

A B C D

BUMI (E) HIJAU BIRU HIJAU KUNING

NEUTRAL (N) PERANG HIJAU COKLAT BIRU

HIDUP (L) BIRU COKLAT BIRU PERANG

16. Antara berikut, bahagian manakah TIDAK diterangkan dengan tepat? Bahagian Keterangan Gegelung angker Bahagian motor yang menghasilkan kuasa magnet. Magnet kekal Terdiri daripada lapisan teras besi dan gegelung medan. Rangka utama Menyokong dan menempatkan komponen lain. Berus karbon Dipasang pada bahagian atas penukartertib.

A B C D

17.

Manakah padanan yang betul mengenai komponen dan simbolnya? Komponen A Kapasitor B Perintang Tetap C Transistor NPN D Diod Pemancar Cahaya Simbol

6

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

18.

Apakah kaedah untuk menentukan kaki negatif pada kapasitor berkutub I II III IV A B C D Kaki yang lebih panjang Jalur bertanda pada badan kapasitor Kaki yang lebih pendek Tanda negatif pada kaki kapasitor I dan II II dan III III dan IV I dan IV

19.

Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh menyala?

A

B

C

D

7

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

20

Apakah bahan yang digunakan untuk mengasingkan lapisan oksida yang terhasil semasa pematerian dilakukan ? A B C D Air Fluks Thinner Elektronik

Rajah 2 21 Antara berikut yang manakah bukan kegunaan alatan tangan seperti Rajah 2? A Memotong plat keluli lembut B Memotong papan lapis. C Memotong paip plastik D Memotong paip besi bergalvani

22. Apakah yang akan berlaku kepada aliran air dalam tangki simbah jika terdapat kerosakan kepada pelampung dan lengan pelampung? A B C D . Aliran air masuk ke tangki simbah akan terhenti. Air tidak dapat masuk ke dalam tangki simbah Air akan terus masuk ke dalam tangki simbah dan seterusnya melimpah keluar Air akan keluar melalui alur keluar

8

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Rajah 3 23. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut? A B

C

D

9

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Rajah 4. 24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ?

25. Pilih pasangan bahagian mesin jahit dan fungsinya yang betul. Bahagian mesin I II III Gigi penolak Skru pemberhenti Ceper penegang benang Fungsi Menolak keluar benang yang tersumbat di sekoci Mengawal gerakan mesin Mengawal tegangan mata jahitan Menaikkan dan menurunkan tiang penekan jahitan

IV Tuas angkat A B C D I dan II I dan III II dan III III dan IV

10

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Rajah 5 26. Apakah nama jahitan sulaman seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5? A B C D Sembat Jelujur kasar Suji bilang Lilit ubi

Menu Roti bakar Mentega dan madu kopi

27.

Apakah nutrien yang paling kurang dalam sajian sarapan barat di atas ? A B C D Lemak dan protein Vitamin C dan protein Karbohidrat dan lemak Protein dan karbohidrat

28

Antara berikut, yang manakah benar tentang etika makan? I II III IV A B C D Duduk dengan tegak semasa makan Rapatkan kutleri selepas siap makan Siku harus diletakkan di atas meja Ambil makanan yang dekat dahulu I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

29. Wardrobe merupakan tempat menyimpan? A B C D Pinggan dan mangkuk Kasut dan selipar Barang-barang permainan Pakaian dan aksesori

30. Apakah tujuan menggunakan bahan organik dalam campuran medium penanaman? I II III IV A B C D Membekalkan nutrien Membaiki struktur medium Meningkatkan daya menyimpan air Menghapuskan organisma dalam medium I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

31 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang maksud perniagaan? A Kegiatan memproses barang untuk menjadikan barang siap. B Kegiatan mencipta barang untuk mengeluarkan barang yang moden. C Kegiatan membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. D Kegiatan menggunakan barang untuk memperolehi kepuasan.

32 Antara berikut, faktor manakah yang membawa perubahan kepada bentuk perniagaan? A Kemajuan sains dan teknologi. B Pertambahan penduduk. C Perniagaan tidak lagi menghiraukan keselamatan pengguna. D Sikap pengguna tidak suka kepada cara yang lebih mudah dalam urus niaga

12

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

33 Semasa menilai persaingan yang wujud, apakah yang perlu diambil oleh peniaga? I II III Bilangan pesaing yang terlibat Jenis promosi yang dijalankan Harga pesaing

IV Bilangan pekerja dalam kedai pesaing A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

34 Susunkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut turutan yang betul. I II III Mendapatkan modal perniagaan Membuat perancangan perniagaan Memohon lesen perniagaan

IV Mendaftarkan perniagaan A B C D I, II, III, IV II, IV, III, I II, I, IV, III IV, III, II, I

13

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

35 Apakah kepentingan diskaun niaga kepada penjual? I II III Penjual dapat meningkatkan jualan. Menggalakkan hutang dibayar segera. Mengurangkan kos mencetak senarai harga.

IV Mengurangkan kerja merekod hutang.

A B C D

I dan II I dan III II dan III III dan IV

36 Apakah dokumen yang menunjukkan semua bayaran telah dijelaskan? A Invois B Nota debit C Nota kredit D Resit

37 Harga sesuatu barang dalam sebut harga ialah RM2 000. Jika diskaun niaga ialah 15%, kira harga bersih yang perlu dibayar oleh pembeli. A RM 1 500 B RM 1 700 C RM2 000 D RM2 300

14

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

38 Apakah maksud pengeluaran? A Proses menghasilkan barang-barang B Proses menghasilkan perkhidmatan C Proses menghasilkan input dan output D Proses menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan

Rajah 6 39 Berdasarkan rajah 6 di atas, apakah bidang pengeluaran tersebut? A Perkilangan B Ekstraktif C Pertanian D Pembinaan Jenis kos Kos bahan mentah Kos upah Kos overhed Jumlah (RM) 350 200 150

Jadual di atas menunjukkan jumlah kos untuk 20 pasang kasut sukan. 40 Kos pengeluaran bagi sepasang kasut ialah? A RM15 B RM20 C RM30 D RM70

15

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

41 Peniaga yang mendapat kebenaran berniaga menggunakan jenama syarikat induk dipanggil A Francaisi B Francaisor C Francais D Pekongsi

42 Antara berikut, risiko yang manakah boleh diinsuranskan? A Rusuhan B Pengurusan yang tidak cekap C Perubahan cita rasa pelanggan D Kemalangan

43 Apakah fungsi SIRIM sebagai agensi kerajaan yang membantu usahawan? A Menyediakan ruang niaga B Memberi bantuan kewangan C Mengawal mutu pengeluaran D Membuat penyelidikan getah dan kelapa sawit

16

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Fungsi Pemasaran

Konsep pemasaran

Teknik pemasaran

X

Peranan agensi pemasaran

44 Rajah di atas adalah fungsi pemasaran. X ialah A Campuran pemasaran B Sasaran pengguna C Objektif pemasaran D Strategi pemasaran

45 Kilang ABC telah dibuka sejak 25 tahun dahulu. Walaupun perniagaannya begitu maju dan telah menembusi pasaran antarabangsa, ia masih mengiklankan barangan keluarannya. Mengapakah kilang ABC berbuat demikian? A Untuk mewujudkan permintaan baru B Untuk menyebarkan maklumat kepada pengguna C Untuk menonjolkan kebaikan barang keluarannya D Untuk mengekalkan pasaran dan bersaing dengan pesaing

17

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

46 Antara berikut, yang manakah ialah tanggungjawab pengguna terhadap diri? I II III Menyuarakan pendapat atau membuat kritikan apabila hak pengguna tidak dijaga Melibatkan diri dalam aktiviti pergerakan kepenggunaan Bersatu padu dan bekerjasama untuk bertindak secara berkumpulan

IV Menjaga kepentingan golongan lain semasa membuat sesuatu tindakan A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV

47 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem catatan bergu? I II Setiap urusniaga melibatkan dua akaun

Jumlah yang didebitkan tidak sama dengan jumlah yang dikreditkan III Akaun yang menerima nilai akan dikreditkan dan akaun yang member nilai akan didebitkan IV Tarikh kedua-dua akaun adalah sama A B C D I dan III I dan IV II dan III II dan IV

48 Apakah buku akaun utama yang digunakan untuk merekod segala urusniaga perniagaan? A Lejar B Jurnal C Buku tunai D Buku rekod stok

18

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

49 Antara berikut, yang manakah adalah aset semasa perniagaan? A Tunai di tangan B Kenderaan C Alatan pejabat D Kadar bayaran

Mas membeli komputer baru secara tunai.

50 Apakah catatan bergu yang betul untuk urus niaga di atas? A Debit Mas, kredit Akaun Komputer B Debit Mas, kredit Akaun Alat Pejabat C Debit Akaun Komputer, kredit Akaun Tunai D Debit Akaun Alat Pejabat, kredit Akaun Tunai

Akaun Bank Jun 1 Baki 5 Fitri b/b RM1 500 1 300 Jun 5 10 Belian Gaji RM 570 880

51 Berdasarkan Akaun Bank di atas, kirakan baki pada akhir bulan? A RM1 200 B RM1 350 C RM1 450 D RM2 800

19

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

52 Antara berikut, yang manakah ialah tujuan menyediakan Imbangan Duga? I II III Mendapatkan stok awal dan stok akhir Menguji ketepatan pengiraan akaun Menguji ketepatan catatan beregu dalam lejar

IV Memudahkan penyediaan akaun penamat dan kunci kira-kira A B C D I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV

53 Baki akaun yang manakah didebitkan ke dalam Imbangan Duga? I II III Akaun Penghutang Akaun Belian Akaun Pulangan Belian

IV Akaun Diskaun Diberi A B C D I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV

20

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Butiran Modal Kadar bayaran Mesin Faedah diterima Penghutang

Debit

Kredit 15 000

200 14 000 700 1 500

54 Arif telah mengenal pasti dua kesilapan dalam Imbangan Duga di atas. jumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan oleh Ari? A RM15 200 B RM15 700 C RM15 900 D RM17 400

Berapakah

Stok Awal Belian Belanja Belian Stok Akhir Jualan

RM 4 000 RM 9 000 RM 2 000 RM 2 000 RM13 000

55 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah kos barang belian? A RM 9 000 B RM11 000 C RM13 000 D RM16 000

21

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

56 Untung kasar ialah keuntungan yang diperoleh apabila A Nilai kos belian melebihi nilai jualan B Nilai keuntungan diperoleh daripada kiraan stok akhir C Nilai jualan melebihi kos barang jualan D Nilai keuntungan setelah ditolakkan dengan perbelanjaan pengurusan perniagaan

57 Antara butiran berikut, yang manakah tidak direkodkan dalam Akaun Untung Rugi? A Pulangan masuk B Angkutan keluar C Angkutan masuk D Pulangan keluar

58 Antara yang berikut, yang manakah dicatatkan ke dalam aset semasa Kunci Kira-kira? I II III Stok akhir Overdraf Bank

IV Penghutang A B C D I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV

22

[ lihat sebelah

SULIT

79/1

Syarikat Munifah Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008 ______________________________________________________ RM RM Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik Bangunan 5 000 Modal 16 000 P 3 000 Q ? Perabot 2 000 ______ 19 000 Aset Semasa Liabiliti Semasa Stok 3 000 Pemiutang 1 000 Penghutang 2 000 Bank 4 000 Tunai 1 000 ______ ______ 20 000 20 000 59 Butir P mungkin sekali ialah A Pinjaman bank B Untung bersih C Kenderaan D Overdraf

60 Apakah Q? A Untung bersih B Rugi bersih C Pinjaman D Ambilan

~ SOALAN TAMAT ~

23

[ lihat sebelah

SULIT SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009 TINGKATAN 3
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU Kemahiran Teknikal

No. Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jawapan
C C D B C C B A B A D D B C B B A C C B B D C C D C B C C B

No. Soalan 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Jawapan
D B C B C B A B A B C D A D D C B A A C A C B

A A C B A C A

[Lihat sebelah SULIT 76/1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful