KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK DATO' MOHD YUNOS SULAIMAN JEA 6010

PENGETUA / GURU BESAR PN ROHAYAH BTE BAJURI GURU PENOLONG KANAN 1 TIADA BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar TEKNIK DAN VOKASIONAL EKONOMI ASAS EKONOMI ASAS TINGKATAN 5 PN HJJ ZALEHA MOHD JANI CIK LEE JEE YUAN PN FARIDAH BTE DAIM

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2)12hb Mei 2009 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 1hb Sept 2009 Tiada Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia EKONOMI ASAS

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK DATO' MOHD YUNOS SULAIMAN

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK DATO' MOHD YUNOS SULAIMAN

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA SETAHUN

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.0 Wang dan Institusi Kewangan 6.1Wang a. Pengertian wang Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) 6.1 a. Menyatakan maksud wang Menyatakan ciri-ciri wang Mengenal jenis-jenis wang Menerangkan mengapa sesetengah benda tidak sesuai digunakan sebagai wang Memberi justifikasi mengapa deposit semasa dianggap sebagai salah satu daripada jenis wang Menyatakan fungsi wang Menerangkan fungsi wang Menghuraikan kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter Aras (Level) 1 1 1 2 3 1 2 2 2 Standard Minimum (s) 3 6 5 2 2 6 1 1 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) 3 3 3 2 1 3 2 2 2 Prestasi Standard (sw) 9 18 15 4 2 18 2 2 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mengumpul maklumat dan penerangan Menyenarai dan sumbangsaran Menyenarai dan sumbangsaran Perbincangan kumpulan Perbincangan Menjana idea Sumbangsaran Perbincangan dan sumbangsaran Perbincangan dan sumbangsaran

b. Fungsi wang

6.1.b

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 84 0.00

0 0

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M2 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.2 Bank a. Jenis-jenis bank 6.2.a Menyatakan jenis-jenis bank seperti bank perdagangan (termasuk bank Islam), Bank Simpanan Nasional, bank saudagar dan bank pusat. Menyatakan ciri setiap jenis bank seperti bank perdagangan (termasuk bank Islam), BSN, bank saudagar dan bank pusat Membezakan ciri bank perdagangan, bank pusat dan bank saudagar 1 1 2 2 6 5 8 1 3 3 2 2 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 18 15 16 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Kontekstual /Perbincangan kumpulan/ Mengumpul logo, pamplet, risalah berkaitan dengan bank perdagangan Sumbangsaran Sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 55 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.2 Bank b. Fungsi bank perdagangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 2 5 8 1 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 15 16 2 10 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 Sumbangsaran berkaitan fungsi bank perdagangan/ risalah Sumbangsaran berkaitan jenis-jenis simpanan bank perdagangan Sumbangsaran/perbincangan kumpulan Sumbangsaran/ gerak kerja kumpulan mengumpul maklumat tentang perkhidmatan bank perdagangan. Pembentangan tugasan kumpulan

6.2.b.

Menyenaraikan fungsi bank perdagangan Menerangkan jenis-jenis simpanan; simpanan semasa, simpanan tabungan dan simpanan tetap. Menerangkan cara bank perdagangan memberi pinjaman Menghuraikan perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pelanggan Menerangkan konsep-konsep skim perbankan Islam

3 2 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 57 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.2 Bank c. Fungsi bank pusat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 3 3 5 5 1 5 1 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 10 2 10 1 18 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 mengumpul maklumat/ penerangan Perbincangan kumpulan Pembentangan aktiviti kumpulan penerangan dan sumbansaran tunjukcara dan perbincangan

6.2.c

Menyatakan fungsi-fungsi bank pusat Menerangkan fungsi-fungsi bank pusat Menghuraikan bagaimana bank pusat bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan. Menjelaskan alat-alat dasar kewangan Menerangkan cara bank pusat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi

3 2 2 2 1 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 60 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 6.3 Institusi Kewangan Bukan Bank a. Jenis Institusi kewangan bukan bank Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 6.3.a. Mengenal jenis-jenis institusi kewangan bukan bank. 1 5 3 15 0 0 b. Fungsi institusi kewangan bukan bank 6.3.b. Menyatakan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank Menerangkan fungsi-fungsi institusi kewangan bukan bank Mengkaji sumbangan perkhidmatan institusi kewangan bukan bank kepada perkembangan ekonomi negara Malaysia. 1 2 3 3 5 5 1 5 3 2 1 1 15 10 1 5 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 0 0 0 sumbangsaran sumbangsaran sumbangsaran Aktiviti kumpulan mengumpul bahan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 50 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia Menerangkan sektor-sektor ekonomi di negara Malaysia menunjukkan sumbangan setiap sektor ekonomi kepada pendapatan negara dan guna tenaga Menerangkan masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama menghuraikan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi pendapatan negara dan guna tenaga. Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 5 5 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 10 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 Membuat folio tentang sektor ekonomi penerangan dan pembentangan sumbangsaran

7.0 Ekonomi Malaysia 7.1 Struktur Ekonomi Negara 7.1.a a. Pengenalan kepada sektor ekonomi negara

3 2 2

b. Masalah pergantungan ekonomi kepada sektor utama

7.1.b

2 3 3

5 5 1

2 1 1

10 5 1

0 0 0

perbincangan kumpulan sumbangsaran dan perbincangan

Nota: Masalah pergantungan hanya merujuk kepada getah dan bijih timah.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 47 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M7 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.0 Ekonomi Malaysia 7.1 Struktur Ekonomi c. Perubahan struktur ekonomi negara 7.1.c. Mengenal arah aliran perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga. Menerangkan corak perubahan struktur ekonomi negara Malaysia dari segi keluaran negara dan guna tenaga. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara Malaysia. 1 2 2 2 5 3 1 5 3 2 2 2 15 6 2 10 0 0 0 0 Penerangan/sumbangsaran dan melakar carta Sumbangsaran tentang corak perubahan struktur Sumbangsaran faktor-faktor perubahan struktur sumbangsaran/peta minda Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 37 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M8 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.1 Struktur ekonomi negara d. Kesan Perubahan Struktur Ekonomi 7.1.d Negara Malaysia Menganalisis kesan perubahan struktur ekonomi terhadap guna tenaga dan pendapatan negara Malaysia. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

3 3

1 5

1 1

1 5

0 0

Menjana idea / melakar carta perubahan Perbincangan dan sumbangsaran

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 10 0.00

0 0

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.2 Belanjawan Negara a. Sumber Hasil Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 5 5 5 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 15 10 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 Penerangan/sumbangsaran Menyenarai dan sumbangsaran Menyenarai dan sumbangsaran Perbincangan isi jawapan

7.2.a

Mentakrif belanjawan negara Mengenalpasti sumber hasil cukai dan hasil bukan cukai kerajaan Menerangkan sumber hasil kerajaan

3 3 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 46 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M10 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.2 Belanjawan Negara b. Perbelanjaan kerajaan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 6 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 18 10 10 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Menyenarai fakta/Perbincangan Peneangan/perbincangan Menjana idea/ kontekstual Sumbangsaran dan perbincangan

7.2.b

Mengenalpasti komponen perbelanjaan kerajaan Menerangkan maksud perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan Menerangkan peruntukan perbelanjaan mengurus kerajaan dan perbelanjaan pembangunan kerajaan Menerangkan belanjawan seimbang , belanjawan lebihan dan belanjawan kurangan.

3 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 52 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M11 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.2 Belanjawan Negara c. Tujuan belanjawan negara 7.2.c Menyatakan tujuan utama belanjawan negara Menerangkan konsep inflasi dan kemelesetan ekonomi serta kesannya terhadap pendapatan penduduk Menghuraikan belanjawan negara sebagai alat mengawal inflasi dan kemelesetan ekonomi. 1 2 2 2 5 5 6 1 3 2 2 2 15 10 12 2 0 0 0 0 Main peranan sebagai Menteri Kewangan/ mengumpul maklumat Menjana idea/Perbincangan kumpulan sumbangsaran dan perbincangan kumpulan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 43 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.2 Belanjawan Negara d. Hutang Negara Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 2 Nota: Hutang negara merujuk kepada pinjaman kerajaan sahaja 3 6 5 6 1 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 18 10 12 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 penerangan/sumbansaran/ peta minda Perbincangan kumpulan Sumbangsaran/ pembentangan tugasan penerangan/ sumbansaran perbincangan jawapan

7.2.d.

Mentakrif hutang negara Mengenalpasti jenis dan sumber pinjaman kerajaan Membincangkan tujuan pinjaman kerajaan Menerangkan cara kerajaan mendapat pinjaman dalam negeri dan luar negara.

3 3 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 55 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 7.2 Belanjawan Negara d. Hutang Negara 7.2.d Menganalisis kelebihan pinjaman dalam negeri berbanding pinjaman luar negara. 3 3 2 5 1 1 2 5 0 0 Gerak kerja kumpulan membeza dan membanding Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 11 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M14 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa a. Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 2 2 2 2 5 5 1 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 6 15 10 2 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 sumbangsaran dan peta minda sumbangsaran perbincangan kumpulan Gerak kerja kumpulan

8.1.a

Mentakrifkan perdagangan antarabangsa Mengenal dan menyatakan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa Menerangkan sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa Membincangkan persamaan antara perdagangan antarabangsa dengan perniagaan dalam negeri.

3 3 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 47 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa a. Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa 8.1.a. Membincangkan perbezaan antara perniagaan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa. Menghuraikan kebaikan dan keburukan perdagangan antarabangsa 3 3 3 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0 0 0 perbincangan kumpulan/ sumbangsaran perbincangan kumpulan/ sumbangsaran penerangan dan peta minda Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 11 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M16 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa a. Pengenalan kepada perdagangan antarabangsa Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 1 2 2 3 6 3 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 9 18 9 10 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 0 Perbincangan kumpulan Perbincangan kumpulan sumbangsaran sumbangsaran sumbangsaran

8.1.a

Mentakrifkan eksport dan import Menyatakan makna eksport dan import nampak serta eksport dan import tak nampak dengan contoh Menamakan rakan dagang utama negara Malaysia Menerangkan komposisi eksport dan import Malaysia berdasarkan Laporan Ekonomi negara Meramalkan corak komposisi eksport dan import negara Malaysia serta rakan dagang utama pada masa depan.

3 3 3 2 2

Nota: Ramalan corak komposisi eksport dan import perlu menjurus ke arah k-ekonomi dan globalisasi

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 60 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M17 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan Antarabangsa b. Imbangan Dagangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 5 5 1 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 10 2 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 sumbangsaran sumbangsaran pengiraan dan tunjukcara pengiraan dan tunjukcara

8.1.b

Menyatakan maksud imbangan dagangan Menerangkan maksud imbangan dagangan seimbang, imbangan dagangan lebihan dan imbangan dagangan kurangan Mengira imbangan dagangan

3 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 41 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa b. Imbangan dagangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 2 3 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 10 5 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 pengiraan dan aktiviti kumpulan pengiraan dan aktiviti kumpulan

8.1.b

Mengira imbangan dagangan Mentafsirkan hasil pengiraan imbangan dagangan.

2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 19 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M19 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1Perdagangan Antarabangsa c. Imbangan pembayaran Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 1 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 15 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 penerangan dan soal jawab penerangan dan soal jawab

8.1.c

Menyatakan maksud imbangan pembayaran Mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran Nota: Akaun Modal dan Akaun Pergerakan Kewangan tidak perlu diterangkan secara terperinci Menerangkan butir-butir Akaun Semasa Mengira imbangan Akaun Semasa

3 3

2 2

5 5

2 2

10 10

0 0

penerangan dan tunjukcara penerangan dan tunjukcara

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 54 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa c. Imbangan Pembayaran 8.1.c. Menerangkan maksud imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran kurangan. Mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran Membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif 2 3 3 5 5 3 2 1 1 10 5 3 0 0 0 perbincangan /sumbangsaran dan pengiraan perbincangan/sumbangsaran/ pengiraan perbincangan kumpulan/ soal jawab dan alasan jawapan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 22 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M21 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1Perdagangan Antara bangsa d. Sekatan Perdagangan Antarabangsa 8.1.d Mengenal jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa Menyatakan jenis-jenis sekatan perdagangan antarabangsa Menerangkan maksud setiap jenis sekatan Menerangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan perdagangan antarabangsa. 1 1 2 2 2 6 6 1 1 6 3 3 2 2 2 18 18 2 2 12 0 0 0 0 0 mengumpul maklumat/penerangan/ sumbangsaran sumbangsaran/ perbincangan kumpulan sumbangsaran/ perbincangan kumpulan menjana idea/pembentangan tugasan/ sumbangsaran perbincangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 56 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.0 Hubungan Ekonomi Antarabangsa 8.1 Perdagangan antarabangsa d. Sekatan Perdagangan antarabangsa 8.1.d Menerangkan kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia. Menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia. 3 3 1 5 1 1 1 5 0 0 menjana idea/ perbincangan kumpulan/ sumbangsaran perbincangan kumpulan/ sumbangsaran/ pembentangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 10 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.2 Pertukaran Asing a. Pengenalan kepada pertukaran asing Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

8.2.a

Mengenalpasti mata wang negara-negara luar Menyatakan maksud pertukaran asing Menyatakan kepentingan pertukaran asing Menjelaskan kepentingan pertukaran asing kepada sesebuah negara

1 1 1 2 2

5 5 5 5 1

3 3 3 2 2

15 15 15 10 2

0 0 0 0 0

Melayari internet/ mengumpul maklumat/ sumbangsaran sumbangsaran/ kontekstual sumbangsaran/kontekstual sumbangsaran/ perbincangan kumpulan soaljawab dan penerangan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 61 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.2 Pertukaran Asing b. Kadar Pertukaran Asing Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) 1 2 2 2 5 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 15 10 10 10 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0 menjana idea/soal jawab/ sumbangsaran soal jawab/sumbangsaran tunjukcara pengiraan/ pembentangan tugasan kumpulan pengiraan/pembentangan tugasan individu/ perbincangan

8.2 .b

Menyatakan maksud kadar pertukaran asing Membezakan maksud pertukaran asing dengan kadar pertukaran asing Menunjukkan cara pengiraan tentang pertukaran asing seperti menukar mata wang dolar Amerika kepada Ringgit Malaysia. Membuat pengiraan pertukaran asing daripada sebuah negara kepada negara lain

3 2 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 49 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.2 Pertukaran Asing c. Kesan Perubahan Kadar Pertukaran Asing kepada Permintaan dan Penawaran RM Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

8.2.C

Mengenalpasti konsep permintaan dan penawaran RM Mengenalpasti penurunan kadar pertukaran asing Mengenalpasti peningkatan kadar pertukaran asing Menerangkan kesan perubahan kadar pertukaran asing kepada permintaan dan penawaran RM Mengkaji kesan perubahan kadar pertukaran asing kepada permintaan dan penawaran RM

1 1 1 2 3 3

5 5 5 5 5 1

3 3 3 2 1 1

15 15 15 10 5 1

0 0 0 0 0 0

sumbangsaran tentang konsep permintaan dan penawaran sumbangsaran tentang konsep penurunan dan peningkatan/ soal jawab sumbangsaran tentang konsep penurunan dan peningkatan/ soal jawab perbincangan tentang kesan perubahan perbincangan tentang kesan perubahan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 65 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN LIMA CEKAL JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.2 Pertukaran Asing d. Kesan Perubahan kadar pertukaran asing kepada eksport dan import negara Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

8.2.d

Mengenalpasti penurunan kadar pertukaran asing kepada eksport Malaysia Mengenalpasti peningkatan kadar pertukaran asing kepada import Malaysia Menerangkan kesan perubahan kadar pertukaran asing kepada eksport dan import Malaysia Mengkaji kesan perubahan kadar pertukaran asing kepada eksport dan import Malaysia

1 1 2 3 3

5 5 5 1 5

3 3 2 1 1

15 15 10 1 5

0 0 0 0 0

sumbangsaran/ perbincangan / soal jawab sumbangsaran/perbincangan/ soal jawab sumbangsaran/perbincangan/ soal jawab pembentangan / sumbangsaran dan perbincangan kumpulan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

1

4

4 50 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 0 #DIV/0!

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

PN FARIDAH BTE DAIM TINGKATAN 5

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 0 0 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0

3

4

0 0 #DIV/0!

12 12

33

#DIV/0!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful