You are on page 1of 2

Tjeranje maaka

Maka za vrijeme tjeranja pokazuje prepoznatljive znakove i zvukove, a ni jedan od njih nije smjean. Njezini hormoni diktiraju njeno ponaanja, tako da nekad vaa slatka maca se pome ponaati kao tineerica zaljubljena u Justina Biebera. Imeu njenih poziva potencijalnim partnerima i promjena razpoloenja neete imati nimalo mira, a nee ni ona. Jedino to moete oekivati je da njen ciklus tjeranja zavri ako ikad zavri? Evo to moete oekivati od vae make za vrijeme tjeran ja:

Vrijeme majeg puberteta


Vi moete imati maku ija razigranost i vitko tijelo upuuju na to da je jo mai, pa naravno nemoete zamisliti da je ona dovoljno stara da bude dio igre parenja. Ali pubertet u maaka moe doi iznenaujue rano. Sijamske make mogu ui u pubertet ak i od 4. Mjeseca starosti. Za divlje make ili one koje provode veinu svoga vremena na otvorenom u prisutnosti mladog maka mogu doivjeti seksualnu zrelost i prije 4. Mjeseca starosti. Openito, maka u prosjeku do dobi za razmnoavanje dolazi od 5. Do 6. Mjeseca starosti. Ona moe doivjeti estrus(seksualno uzbuenje, zbog poveanog luenja hormona), tjeranje i postati skotna iako je i sama u neku ruku mai.

Znakovi koji pokazuju da se maka tjera


Glasno i zapomagajue jaukanje su dobar pokazatelj da se vaa maka tjera, To je poziv svim macima u blizini da je ona spremna za ljubavnu igru. Dranje tijela i repa i podignuti stranji dio tijela takoer pokazuju da je spremna za akciju. Biti e njenija, trljati e tijelo i glavu uz vas, stolicu ili uz druge make u kuanstvu. I imat ete dojam da je uznemirena. Iako su maci poznatiji po pikenju make za vrijeme tjeranja e initi isto. Njihovi repovi e se podignitu i oznait e zidove i namjetaj sa svojim urinom punim estrogena. Moda primjetite isjedak i sluz sa malom koliinom krvi.

to se dogaa kad maka izae iz tjeranja


Nakon to maka ue u pubertet poviene razine estrogena i reproduktivnih hormona su uzrok zato maka se tjera. Tjeranje traje od sedam do deset dana, a za to vrijeme maka je izrazito nemirna. ak i ako joj se ciklus smiri, doivjeti e istu situaciju za neka dva ili tri tjedna. Zato kastracija je najbolji nain da joj smanji patnje i frustracije za vrijeme tjeranja. Kune make e za vrijeme tjeranja uiniti sve da pobjegnu da bi mogle nai partnera za parenje. Dok ne zadovolji svoje potrebe parenjem ili dok ju se ne kastrira njeno tijelo e nastavljati ciklus plodnosti.

Koliko se esto make tjeraju

U majem mozgu se izluuje hormon melatnin koji se smanjuje kako se poveava dnevna svjetlost. Potaknuta smanjenjem melatonina, reporoduktivni hormoni iz majeg mozga premjetaju se iz hipofize u jajnike, ekajui oplodnju. Na periode tjeranja kod maaka utjee promjena godinjih doba, tako da ne kastrirane make pate od kontinuiranih promjena hormonalnih aktivnosti. Make se mogu okotiti tijekom cjele godine ali rano proljee i jesen su vrh sezone maia. To je doba zastraujue za sklonita za neudomljene ivotinje koja su poplavljena neeljenim leglim a. Tijekom toplijih mjeseci, sa poveanjem danje svjetlosti make e se tjerati svako dva do tri tjedna. Maka koja okoti maie moe se tjerati tjedan dana nakon okota ali najee treba proi tri do etri tjedna.

Kontroliranje tjeranja
Drei vau ne kastriranu maku u kui e je zatiti od parenja pod uvjetom da nikako ne uspije pobjei. Ali njena nelagoda, nemir i ponaanje uzrokovano hormonalnim promjenama e se nastaviti tokom svakog ciklusa tjeranja, ponavljajui se nekoliko puta godine za vrijeme trajanja cijelog njenog ivota. Kako bi olakali njoj, a i vaim uima da nemorate sluati glasne maje pozive na parenje dajte je kastrirati. Ovaj jednostavan kirurki postupak moe lako ostvariti bilo koji veterinar. Kastracija e sprjeiti trudnou i maju prenapuenost. Ona e takoer biti zdravija i smanjiti e rizik od mogunosti dobivanja raka dojke i bolesti maternice.

Izvor: http://www.macke.com.hr/kako-cete-znati-da-se-vasa-macka-tjera/