You are on page 1of 30

Subiectul 1

1. Trasarea dreptei intrinseci pentru pamanturi coezive si necoezive

2. Determinarea parametrilor de forfecare cu incercarea triaxiala in sistemul

3. Tipuri de tasari

4. Curba de compresibilitate – timp din incercarea edometrica

5. Repartizarea tensiunilor in teren sub incercarea axiala. Bulbul presiunilor.

Subiectul 2
1.Tipuri de incercari la forfecarea directa(UU,CU,CD).parametrii geologici.

2. Curba de compresiune-tasare specifica. Determinarea modulului de deformatie(E0, E50,Eru,Eti).

3.Componentele tasarii totale(tasare primara, tasare consolidare,tasare

secundara).

4.Parametrii determinati din curba de compresiune tasare specifica (Cc,M,av).

5.Principiul de incercare in incercarea monoaxiala.

Subiectul 3
1. Determinarea tensiunilor pe veticala care trec prin coltul unei suprafete dreptunghiulare incarcate.

2. Modulul de determinare a coeficientului de presiune laterala.

3. Determinarea gradului de indesare a pamanturilor necoezive.

4. Coeficientii determinari din curba granulometrica a pamantului.

5. Definitia porozitatii critice.

Subiectul 4
1. Parametrii de forfecare remanenti (Фr, Lu). Definitii

2. Determinarea modulului de deformatie din incarcarea triaxiala (E0, E50%, Eur)

3. Calcului tasarii luand in considerare influenta rigiditatii fundatiei ( ______ caracteristice)

4. Calculul capacitatii portante a terenului

5. Influenta formei suprafetei fundatiei asupra valorii tasarii

Subiectul 5
1. Schema de calcul a capacitatii portante a terenului dupa modelul Terzaghi, Meyerhal

2. Definite unghiul de dilatanta

3. Definite modulul de deformatie dupa modelul Duncan.Chang

4. Construirea dreptei caracteristice dupa metoda _____ de effort si incarcare triaxiala

5. Determinarea modulului de deformatie liniiara E in functie de modulul de deformatie edometric M

Subiectul 6
1. Modul de formare al str.granulometrice. 2. Structuri caracteristice pentru pamanturi coezive

3. Determinarea modulului de deformatie ( E0 – Es) in incercarea monoaxiala

4. Determinarea coeficientului de consolidare din curba tasare timp

5. Parametrii de calcul caracteristici si de proiectare. Definitii. Determinare

Subiectul 8
1. Tipuri de incercari in incercarea triaxiala. Curba (σ1-σ3) deformatia specifica

2. Definite modulul de deformatie dupa modelul Han_____ si Soil Model

3. _______________________________________________

4. Curba de compresibilitate – tasara specifica

5. Influenta starii de tensiune asupra argilelor ( argile supra/____consolidate)