You are on page 1of 12

KERTAS KERJA

PROGRAM LAWATAN KE TAMAN NEGARA BAKO
PENGANJUR: MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN UNIMAS (PROGRAM PEMASARAN TAHUN 3) APRIL 2012 HARI : ISNIN HINGGA RABU

TEMPAT: TAMAN NEGARA BAKO

ia juga mengeratkan hubungan kita dengan alam sekitar# Di mana program ini memupuk kasih sayang kita terhadap lora dan auna di Taman Negara ini# 3.'ta .0 O' #()*+ $#. Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan untuk menjalankan Program Ke Taman Negara Bako 2.0 P#"$!%u&u!" Program ke Taman Negara Bako ini merupakan satu program yang bersi at riadah dan bertujuan untuk mendidik dan memupuk semangat !intakan alam sekitar serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan mahasiswa" mahasiswi dan pensyarah"pensyarah FEP# Program ini akan mengambil masa selama $ hari % malam dan ianya akan dilaksanakan pada bulan &pril pada hari &had sehingga 'elasa# Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (nimas telah memilih untuk mengadakan program ke Taman Negara Bako yang lokasinya terletak $) km dari Ku!hing#Taman Negara bako ini kaya dengan lora dan auna dengan sekurang" kurangnya tujuh jenis tumbuhan tropikal yang utama di 'arawak# *alaupun ia adalah satu daripada taman negara terke!il di &sia Tenggara ia mempunyai hampir kesemua spesies tumbuhan yang dapat dijumpai di Borneo# +a merupakan tempat yang sesuai untuk dijadikan tempat lawatan sambil belajar bagi kalangan mahasiswa"mahaisiswi serta pelajar sekolah# Program ini bukan sahaja untuk mengeratkan hubungan silaturrahim di antara mahasiswa"mahasiswi dan pensyarah.1. $#% $#$ Beriadah serta mengeratkan hubungan silaturahim di antara Mahasiswa"mahasiswi serta 'ta . Pensyarah"pensyarah FEP# Mendidik dan memupuk nilai murni men!intai serta menghargai alam sekitar dalam kalangan peserta program# Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang alam sekitar# .0 Tu u!" Kertas kerja ini dikemukakan bagi mendapatkan kelulusan kebenaran serta peruntukan kewangan dari pihak Fakulti untuk kami.

P#"1!" uMahasiswa" Mahawsiswi Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan (nimas 1 Program Pemasaran2 / " .0 • T!-*(% $!" T#.. &pril %0./!) Tarikh.0 • S!3!-!" Mahasiswa"Mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (nimas ...0 • • 0. Tempat.% Taman Negara Bako 2.

0.. pm.. ..0 am. .0 am.$0 /.%0 am.60 am.. .4.0. . pm. am.'torey Telling < dalam bulatan besar 8otong 9oyong mengemas Bersurai .00 pm. Peserta berkumpul di tempat menunggu bas kolej masing"masing Bertolak dari (N+M&' Dijangka tiba di 4eti Berangkat ke Taman Negara Bako Dijangka tiba di Taman Negara Bako 'esi penerangan oleh Ketua projek 5 Pelatih Taman Negara Bako Menda tar bilik penginapan Berkumpul untuk melawat sekitar Taman Makan tengah hari 'ukaneka pantai a2 d2 e2 3#$0 7#00 )#$0 :#$0 /#$0 pm. Boling kelapa +stana Pasir Men!ari harta karun /. .0#$0 pm.#$0 pm.. pm.3 ).. 6 A/-*& 2012 (I3"*") ). Beriadah sekitar pantai 8otong 9oyong menyiapkan makan malam 1berbeku2 Makan malam ala berbeku sesi .0 T#")!)*+ P-51-!.3 pm. . pm.0. . am.00 am.%.

$#$0 3#$0 )#%0 :#.%#60 pm.63 :. pm.. am.T#")!)*+ P-51-!. am.4ungle Trekking< 5 Pertandingan Fotogra i " 'esi Fotogra i . . Makan tengah =ari Permainan .menonton wayang< Bersurai .0#$0 pm. 10 A/-*& 2012 (S#&!3!) ).3 ).3 pm. pm.Men!ari Persamaan< Beriadah sekitar pantai Makan malam 'esi .$0 am. 'enaman pagi 5 &erobik 'arapan pagi . pm.

63 am..63 am. . 'enaman pagi 5 &erobik > Po!o " Po!o 'arapan pagi Pertandingan .00 pm.63 :. 12 A/-*& 2012 (R!'u) ).%.. am.T#")!)*+ P-51-!.$0 pm. ..0. . am.. . pm.00 %..63 am.0.3 am.'ur?ey @uestionnaire< Penyampaian =adiah bagi pemenang Bersiap sedia utk balik 'esi Fotogra i Berangkat balik ke 4eti Di jangka tiba di 4eti Bertolak balik ke (nimas Dijangka tiba di (nimas ... am. . .$0 am..Menari Bersama< 'esi Menjawab .3 ).3 /.

!)!". T*.!3!". AJK M!(!"!". $!" Su(!"#(! : 'dri# Nor ErleeDa Bt# &bdul 9ashid . P#"1!-!%. B#"$!%!-*. 'dri# 'iti NaDirah Bte Bohri AJK Tu1!3 K%!3. P#"1!-!%. AJK D*3*/&*". 'dr# 'dri# Ma 'her Thing 'dri# Eiyana Bt =usni Thamrin AJK P-51-!. AJK L51*3)*( . AJK K#3#&!. 'dr# Muhammad Farhan Bin Kermin AJK K#8#. S#)*!u3!%!..7.0 AJK P#&!(3!"! Dr#4amal &bdul Nassir 'haari Penyelaras Program Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan 'dri# Nur +Ama Binti &hmad Baidi 'dri# 'iti Khadijah Binti Mohd Cuso 'dri# Tania +mboh &nak 'tephen 'dri# DK +ntan 'aidatul Farahin Pg Morshide 'dr# Muhammad Farhan Bin kermin 'dri# Nor 'uhana Bt# Mohd 9aDali P#"!3*%!). 'dri# AJK T#("*(!&.

'!"1u"!" A3#) .&!% K*-!!" 9M . % 6 P#-(!-! Makanan Peserta =adiah Ienderamata 4(ME&= K*-!!" 9M $3 H 70 orang 9M . buah2 U"*) Su(!" D!" R#(-#!3* U"*. • • 3.% 2 dan balik semula ke (nimas# 2. &pril %0.00 petang pada .00 9M .&!% 9M 3000 9M 7/0 RM 0260 PERBELANJAAN PROGRAM B*& . % P#-(!-! Mahasiswa " Mahasiswi Pensyarah > 'ta Ju... • • • FEB Peti Ke!emasan 1% buah2 =iller 1.3 9M .6..00 F 30 Grang 9M. B!%!1*!" P#.%:3 10.&!% 9M %.% untuk ke 4eti 1bertolak pukul ) pagi pada / &pril dan pulang ke (N+M&' pukul ..0 1.!3 % Biji Bola Tampar.3 F 7 Grang Ju.0 A"11!-!" P#"$!/!)!" $!" P#-'#&!" !!" PENDAPATAN PROGRAM B*& . • P#-!&!)!" 9 K#/#-&u!" P-5 #( U"*) P#"1!"1(u)!" U"*.!3 'ebuah bas (N+M&' pada / &pril %0.00 9M.% Biji Bola 'epak : Kon ke!il : Biji 8elung Pinggang .00 9M 3 H $ orang Ju.

!$ .!*$*) Pengarah Projek 10.• • • *alkie Talkie 1$ buah2 Eampu 'uluh 16 buah2 Projektor 1.0 P#"u)u/ 4awatankuasa pelaksana bagi projek ini amat berharap agar akti?iti ini mendapat sokongan dan kebenaran dari pihak Fakulti Ekonomi Dan Perniagaan dan (N+M&' agar dapat dilaksanakan dengan jayanya# 'ehubungan itu. terima kasih# Cang Benar.! B*")* A%. Nu. (S$-*.I:.0/7$6/:02 Program Eawatan Ke Taman Negara Bako Mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Program Pemasaran . kerjasama dan bantuan daripada semua pihak adalah amat dialu"alukan demi menjayakan projek ini# 'ekian. Buah2 11.

.............................. Jamal Abdul Nassir Shaari ) Penyelaras Program................... ........... (Pro) Dr Sha*ali Abdul 'ansor ) Dekan Fakulti konomi dan Perniagaan %ni&ersiti 'alaysia Sara(ak...UNIMAS ....Sokongan dan Ulasan Penyelaras Program Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Sesi 2011 / 2012 Yang Benar.... S5(5"1!" $!" U&!3!" <DP M! &*3 P#-=!(*&!" P#&! !...... (Dr.. ...... Fakulti konomi dan Perniagaan (F P ) Sesi !"## $ !"#! %ni&ersiti 'alaysia Sara(ak Sokongan dan Ulasan Dekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Yang Benar............

############################################################## Nama. S5(5"1!" $!" U&!3!" B!%!1*!" H!& E%=!& P#&! !- . 'dra# Tarikh. Iop dan 4awatan.Cang Benar.

Iop dan 4awatan.H!& E%=!& P#&! !- Cang Benar. ############################################################## Nama. S5(5"1!" $!" U&!3!" T*. Tarikh. Tarikh.'!&!" N!*' >!"8#&5.Cang Benar. Iop dan 4awatan. . ############################################################## Nama.