You are on page 1of 14

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Transmisja danych laboratorium
Kierunek studiów: Numer grupy: Rok akademicki:
Temat:

Informatyka L6 2013/2014

Rok studiów:

III

Semestr:

V

Badanie układów modulacji i demodulacji FSK

Lp. 1. 2.

Nr indeksu

Imię i nazwisko

Data oddania I Data oddania II

OCENA

81423 85675

Paulina Radziszewska Sebastian Sobek

18.11.2013

Termin zajęć: dzień: godzina: Poniedziałek 12:50

Prowadzący: dr inż. Zygarlicka Małgorzata

Zaletą pierwszego rozwiązania jest uzyskanie ciągłości fazy w momencie zmiany częstotliwości generowanego sygnału. to jedno urządzenie dokonuje równocześnie modulacji nadawanych sygnałów i demodulacji tych. zniekształceń i przesłuchów pochodzących od innych sygnałów przesyłanych w tym samym ośrodku.  Odbiornik niekoherentny nie zapewnia synchronizacji fazy pomiędzy oscylatorem lokalnym użytym w odbiorniku dla demodulacji.stany logiczne odpowiednio “jest” lub “brak”. Urządzenie dokonujące modulacji to modulator. Możemy również wyróżnić dwa przypadki modulacji sygnałów FSK:  Odbiornik koherentny. ponieważ sygnał musi nadawać się do transmisji przez sieć telekomunikacyjną. które reprezentuje się jako “1” i “0” . 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK I. Ograniczenia fizyczne powodują. Widmo koherentnego sygnału FSK ma wyraźne słupki oczekiwanych częstotliwości. Frequency Shift Keying). Przykładem modulacji cyfrowej jest FSK (ang. Wstęp teoretyczny Modulacją w technice nazywa się celowy proces zmiany parametrów fali umożliwiający przesyłanie informacji (komunikację). Celem ćwiczenia było zapoznanie się z modulacą. Sygnał FSK może być generowany z wykorzystaniem jednego generatora przestrajalnego lub dwóch oddzielnych generatorów. które odbiera (modulator-demodulator w skrócie modem). Modulowany komunikat po pokonaniu tych wszystkich przeszkód musi być na tyle poprawny. Przy niezmiennej amplitudzie dla sygnału harmonicznego dochodzi do zmiany częstotliwości . a oscylatorem wytwarzającym sinusoidalną falę niezbędna do modulacji. że informacja może zostać przekłamana na skutek szumów. czy wyższej dla “1” logicznej w informacji binarnej. aby odbiorca mógł wydzielić z niego użyteczne dane. 1|Strona . Urządzenie nazywane demodulatorem lub detektorem odtwarza sygnał modulujący z przebiegu zmodulowanego. z pomocą sygnałów cyfrowych oraz urządzeń pokazujących przebiegi sygnałów. II. co jest utrudnieniem przy detekcji niekoherentnego sygnału FSK. Jeżeli komunikacja ma charakter dwustronny. Demodulacja to proces odwrotny do modulacji. FSK to dokłądniej modulacja kluczowania. Czasem zdarza się. dlatego przy detekcji w łatwy sposób możemy odfiltrować inne zbędne sygnały i zakłócenia. Modulacja jest konieczna. ze przypisanie częstotliwości sygnału wyjścia może być odwrotne. Tutaj częstotliwość nośnej przyjmuje za swoje zamiennie dwie wartości. z przesunięciem częstotliwości dla sygnałów cyfrowych.SPRAWOZDANIE Lab.niższej dla “0” logicznego. który pracuje w stanie synchronizacji fazy z nadajnikiem. Dzięki temu możliwa jest transmisja ciągu bitów z informacją. zrozumieniem techniki. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu zaobserwowaliśmy na sprzęcie laboratoryjnym zjawisko kluczowania częstotliwości FSK oraz demodulację tego sygnału. a potem przy wykorzystaniu tego w praktyce.

Obie częstotliwości nośne muszą być odpowiednio odległe od siebie. modułodsłch. oscyloskop dwukanałowy. W skład zestawu laboratoryjnego wchodzą:           zasilacz stabilizowany 15V. jednego reprezentujące binarne “1” a drugiego binarne “0”. To oznacza. jaki może się pojawić w czas transmisji w postaci zmian amplitudy odbieranego sygnału można prosto usunąć za pomocą ogranicznika amplitudy. Płyta czołowa układu do badania modulacji i demodulacji FSK jest wyposażona w pięć niezależnych modułów. że większość szumu. aby uniknąć zachodzenia na siebie widm obu składowych. III.SPRAWOZDANIE Lab. Zastosowanie systemu FSK ogranicza się przez to do mniejszych szybkości modulacji. 1 . Przez co pojawia się ograniczenie maksymalnej szybkości modulacji fali nośnej. 2|Strona . czętościomierz cyfrowy. generator funkcyjny 40Hz . dekoder DTMF.. modulator FSK.2kHz. demodulator FSK.Widmo gęstości mocy sygnału FSK z ciągłą fazą dla różnych wartości wskaźnika kluczowania FSK ma taką przewagę nad niektórymi innymi systemami modulacji jak stała amplituda sygnału. Sygnał FSK może być rozpatrywany jako suma dwu oddzielnych sygnałów. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys. 5V. koder DTMF. Stałość obwiedni sygnału FSK umożliwia zastosowanie automatycznej regulacji wzmocnienia (AGC) zapobiegającej zmianom poziomu sygnału podczas transmisji. Wykaz przyrządów Ćwiczenie zostało wykonane w sali S-409 za pomocą sprzętu przy stanowisku FSK. linia zakłócająca.

9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK   generator przebiegu prostokąnego. 2 . zestaw laboratoryjny (kaseta).SPRAWOZDANIE Lab. Rys.sprzęt na stanowisku Stanowisko laboratoryjne do badania modulacji i demodulacji FSK składa się z zespolonych we wspólnej obudowie paneli z których każdy pełni określoną funkcję.zbliżenie oscyloskop Płyty czołowe paneli są wyposażone w odpowiednie wejścia i wyjścia oraz szereg potencjometrów i przełączników umożliwiających dokładne analizowanie badanego procesu.in. BNC) . 2 .sprzęt na stanowisku . Ponadto zdublowane wejścia i wyjścia na poszczególne moduły znajdujące się w panelach oraz przejścia na różne rodzaje gniazd wtykowych (m. 3|Strona . Rys.

4 oraz Rys . Rys. 6 .zespolone panele IV.Schemat połączeń układu pomiarowego dla pomiaru częstotliwości modulatora FSK 4|Strona . Schematy pomiarowe stosowane w ćwiczeniu.SPRAWOZDANIE Lab.płyta czołowa z modułami .5 . 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys.

8 .SPRAWOZDANIE Lab.Schemat połączeń układu pomiarowego dla badania modulatora FSK Rys. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys. 7 .Schemat połączeń układu pomiarowego dla badania układu modulatcji FSK 5|Strona .

42 kHz Wyliczenia: f=1/t f=1/46 μs= 0. z rezystorem połączonym szrergowo oraz kondensatorem równolegle.67 kHz Dla częstotliwości wysokiej: Wynik z oscyloskopu = 21. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys.92 kHz Wyliczenia: f=1/t f=1/60 μs = 0. V. 9 .częstotliowść t .Schematy dostępnych na panelu konfiguracji linii zakłócającej Pierwszy to układ to połączenie szeregowo-równoległe. Przeliczenie częstotliwości modulatora FSK do sprawdzenia wyników z wartościami wyświetlanymi na monitorze: f = 1/t Gdzie: f . Obliczenia parametrów wyznaczonych w ćwiczeniach.74 kHz 6|Strona .SPRAWOZDANIE Lab. Trzeci to sam kondensator na linii połączony szeregowo na linii do układu.02174 Hz = 21.czas trwania drgań Dla częstotliwości niskiej: Wynik z oscyloskopu = 16. z kondensatorem szeregowo oraz rezystorem równolegle. Drugi także jest układem z połączeniem szeregowo-równoległym.01667 Hz = 16.

1 Chanel 2 częstotliwości [kHz] 63.66 246.67 Częstotliwość wysoka [kHz] 21.Ischematnalinii zakłócającej 7|Strona .5 3.5 64.62 2.11 64. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK VI.05 189. Tablice z wynikami otrzymanymi podczas badań.31 32.37 20.92 16.316 138.9 113.22 4.10 21.74 Tabela 1: Pomiar częstotliwości modulatora FSK Chanel1 częstotliwości [kHz] 34.4 56.278 15.7 2500 320.314 17.24 21.53 1.99 108.625 Chanel2 częstotliwości [kHz] 2.78 18.99 152.37 10 86.10 17.72 8.217 Tabela3:BadanieukładumodulacjiFSK.25 45. Częstotliwość niska [kHz] Z oscyloskopu Z obliczeń 16.9 106.28 11110 Tabela 2: Badanie modulatora FSK Chanel1 częstotliwości [kHz] 15.5 75.57 7.876 4.42 21.SPRAWOZDANIE Lab.76 27.94 10.

6 160.34 29.4 158.IIschematnalinii zakłócającej Chanel1 częstotliwości [kHz] 1.0 Tabela4:BadanieukładumodulacjiFSK.IIIschematnalinii zakłócającej Chanel1 częstotliwości [kHz] 1.1 17.02 64.201 Chanel2 częstotliwości [kHz] 133.6 149.576 29.333 7.1 227.66 4.664 0.66 4.07 24.5 131.1 168.4 134.2 223.778 2.1 269.3 Tabela6: BadanieukładumodulacjiFSK-bez linii zakłócającej 8|Strona .0 Tabela5:BadanieukładumodulacjiFSK.34 1.8 231.07 7.4 171.SPRAWOZDANIE Lab.34 Chanel2 częstotliwości [kHz] 264.1883 24.333 7.10 Chanel2 częstotliwości [kHz] 171.182 36.2 161. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Chanel1 częstotliwości [kHz] 17.9 170.7 157.32 340.141 40.1 244 246.7 135.141 40.189 8.02 5.1 17.32 340.182 36.9 137.

wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla pomiaru częstotliwości modulatora FSK Rys. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK VII. 11. 10 .SPRAWOZDANIE Lab.wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla pomiaru badania modulatora FSK 9|Strona . Wykresy w oparciu o wyniki pomiarowe Rys.

SPRAWOZDANIE Lab.wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla pomiaru badania modulatora FSK Rys. 12 .wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla badania układu modulatcji FSK 10 | S t r o n a . 13. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys.

wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla badania modulatora FSK 11 | S t r o n a .SPRAWOZDANIE Lab. 14. 15. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys.wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla badania układu modulatcji FSK Rys.

zapoznaliśmy się ze sposobem modulacji. Dla pierwszej konfiguracji linii zakłóceń sygnał był według nas najsłabszy. Praktycznie sprawdziliśmy że pokrywa się to z teorią móiącą o tym że zakłócenia pogarszają jakość przesyłanych/odbieranych danych. a potem praktycznie już na zajęciach. Przy podłączeniu tylko drugiego sygnał nieco wzrósł na swej mocy. Nie były to zmiany zupełnie chaotyczne. Zdecydowanie najlepszy i najgłośniejszy bez zakłóceń. sprzętowi dzięki któremu transmisja jest możliwa.wykres dla schematu połączeń układu pomiarowego dla badania modulatora FSK . Zauważyliśmy że zmienny jest wykres na monitorze układu pomiarowego dla pomiaru badania modulatora FSK. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK Rys. oraz transmisji zmodulowanych sygnałów. 16 . przygotowując się do jego wykonania. powtarzalny w czasie. Zmiany te następowały po sobie bardzo szybko. oraz przetestowaniu go. W czasie odsłuchu porównywaliśmy dźwięk sygnału wydobywającego się przez głośnik . oraz jakie dodatkowe czynniki tłumiące ona wprowadzała. uważamy że dźwięk sygnału ( jak i pośrednio jego jakość w transmisji) zależny jest od przyłączenia do układu bądź całkowitego braku rezystora. Z obserwacji. Najgłośniejszym spośród tych z linią zakłócającą był przy podłączeniu do konfiguracji trzeciej. Udało się nam dzięki temu zrozumieć iddę Frequency Shift Keyingu.porównując wszystkie trzy przypadki do układu bez linii zakłócające jak i względem siebie . udało nam się dostrzec pewnien wzór zachowań linii wykresu. demodulacji FSK. Przebieg amplitury sygnału oraz jego częstotliwość dla badania modulatora zależne były od tego czy podłączona została do układu linia zakłócająca czy nie. które wpływają na gorszy odbiór.SPRAWOZDANIE Lab. Wnioski sporządzone na podstawie wykonanych badań. Stwierdzamy że sygnał zakłócenia w każdym z przypadków był inny. z samym kondensatorem. Gdy został przełożony i 12 | S t r o n a . Dzięki wykonaniu tego ćwiczenia laboratoryjnego najpierw teoretycznie.bez zakłócenia VIII. musieliśmy nagrać film by w sprawozdaniu umieścić wykresy przebiegu.dla tego samego ustawienia głośności. przyjrzeć potrzebnemu do niego układowi.

pl/FSK.w.interia.dr inż.org/wiki/Frequency-Shift_Keying  http://rafalnowak1979. 9 Badanie układów modulacji i demodulacji FSK podpięty równolegle lub w ogóle nie podpięty ( konfiguracja trzy).org/wiki/Modulacja  http://pl.wikipedia. IX. Załącznik – Protokół z pomiarów 13 | S t r o n a .SPRAWOZDANIE Lab. Zygarlicką Małgorzatę X.wikipedia. sygnał jaki słyszeliśmy był znacznie lepszy. Literatura  http://pl.htm  Instrukcja laboratorium udostępniona przez prowadzącą .