You are on page 1of 20

De beste kwaliteit

en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits advocatenkantoor
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
info@mouritsadvocatenkantoor.nl
www.mouritsadvocatenkantoor.nl
Kijk op de Winter
in Bodegraven-Reeuwijk
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
TOOST OP DIENSTENCENTRUM
DE REEHORST
pagina 3
GESPREK OVER LEEGSTAND
WINKELS
pagina 9
KLEURRIJK
KAPELLENFESTIVAL
pagina 13
WINTER 2014
WOENSDAG 29 JANUARI
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
GOUD OP Z’N MOOIST!
Een gouden sieraad kopen is geen
alledaagse zaak. Sterker: het is een
belangrijk moment dat bijzondere aan -
dacht verdient. Onze vakkennis staat
tot Uw dienst. Evenals een wonder-
mooie kollektie sieraden in GOUD.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Aankoop • Verkoop
Verhuur • Taxaties
MAAk kANS 0Þ
0kA7lS 8000ScHAÞÞ£N
8lI c!000 LAN0£kAk
6 !000
H00f0ÞklIS
0kA7lS
Iie veer de actieveerwaarden de speciaIe actie enveIep.
L£7 0Þ UW 8kl£V£N8US V00k
0£ SÞ£clAL£ Ac7l£ £NV£L0Þl
lANC£kAk
80D£CkAV£N
me t me e r wa a r d e
...en een column op pagina 5 van deze krant
Buitenomweg 15, Reeuwijk, tel. 0182-516577, www.dw-accountants.nl
Al 20 jaar elke dag 40 soorten
‘dagverse’ vlaaien uit Limburg.
w w w. v l a a i - i n n . n l
20 Jaar
20 Jaar
20 Jaar
20 Ja
a
r
20 Jaar
Vlaai-Inn • Oud Bodegraafseweg 22 • 2411 HS Bodegraven • Tel: 0172-612787
KOM LANGS IN ONZE WINKEL AAN
DE OVERTOCHT 23 TE BODEGRAVEN
70%
KORTING OP ALLE ARTIKELEN
IN DE WINKEL
UITVERKOOP
Vanaf zondag 2 februari:
iedere zondag open
van 16.00 uur tot 20.00 uur
Laat u verrassen bij Jumbo Jim Koster
met volop verse, biologische producten:
makkelijk en gezond!
En... iedere zondag live cooking
verzorgd door ’t Wapen van Reeuwijk.
Winkelcentrum Miereakker,
Meentweide Reeuwijk
Wisselbeker schaaktoernooi
voor Da Costaschool
Bodegraven-Reeuwijk - Meer dan tachtig kinderen deden afgelopen weekend mee aan het schaaktoernooi
voor scholen in Rijngaarde. De deelnemers waren afomstig van verschillende basisscholen uit Bodegraven-
Reeuwijk. Het eerste team van de Da Costaschool uit Bodegraven mocht aan het eind van de middag de
felbegeerde wisselbeker in ontvangst nemen. De eervolle tweede plaats werd behaald door het eerste team
van de Verhoef-Rollmanschool eveneens uit Bodegraven.
Aan het toernooi deden dit
jaar een keer zoveel deel-
nemers mee als vorig jaar.
Naast de Da Costaschool en
de Verhoef-Rollmanschool
deden ook de Prinses
Beatrix school, Willibrord/
Milandschool, ’t Vogelnest,
Pax Christischool en de
Goede Herderschool uit
Bodegraven en De Weg-
wijzer uit Driebruggen
mee aan het toernooi. De
twee winnende teams heb-
ben zich geplaatst voor de
halve fnale van de Leidse
schaakbond op 5 maart in
Leiden. De teams maken
daarmee kans zich te
plaatsen voor het Neder-
lands Kampioenschap voor
schoolschaaktoernooien.
Ook dit jaar waren er niet
alleen prijzen voor teams
te winnen, maar ook de
individuele deelnemers
konden een prijs winnen.
Opvallend is dat de beste
individuele deelnemers,
Luuk Mellegers en Rolinde
den Heijer, uit de catego-
rie groep 5 en 6 kwamen.
Zij behaalden een hogere
score dan de deelnemers
uit groep 7 en 8. De vol-
ledige uitslagen, teams en
persoonlijk, zijn te vinden
op www.schaakclub-
bodegraven.nl.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
MEDISCHE EN
APOTHEEKDIENST
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Kaarde 13a, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
0348-427911.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
HUISARTSEN
Bodegraven
Mw. Bouma, Boesemsingel 81, Bode-
graven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils, Bodelo-
laan 7, Bodegraven, 0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven, 0172-
612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk, Noord-
straat 48, Bodegraven, 0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Waarneemcentrale huisartsen, 0172-
892020 (tijdens kantooruren).
Nieuwerbrug
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Zwammerdam
Dhr. G. Heijden, Plein 1, Zwammer-
dam, 0172-619229.
APOTHEKEN
Reeuwijk
Apotheek Reeuwijk, Kaarde 13b
(overdag), tel. 0182-392042
Bodegraven
BENU apotheek Bodegraven, Brugs-
traat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Dienstapotheek
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag. Uit-
sluitend na telefonische afspraak.
Avond, nacht en weekenddienst
apotheek: Dienst Apotheek Midden-
Holland (DAM), Bleulandweg 10,
Gouda, 0182-698820.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 1 en
zo. 2 februari van 11.30 - 12.00 uur
R. Graafland, Boelekade 141, Gouda,
0182-513540.
KERKDIENSTEN
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieu-
werbrug; (Z) Zwammerdam; (RD)
Reeuwijk-Dorp; (RB) Reeuwijk-Brug;
(Woe) Woerden; W (Waarder)
VRIJDAG 31 JANUARI
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
09.00 uur
ZATERDAG 1 FEBRUARI
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
19.00 uur
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder (RD)
Zaterdagavond: zie www.dghr.eu
R.K. Kerk H. Bonaventura (Woe)
17.30 uur
ZONDAG 2 FEBRUARI
Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 10.00 en 16.00 uur
Ichthuskerk (B), Gereformeerde
kerk vrijgemaakt, 09.30 en 16.30
uur
Dorpskerk (B), Hervormde
gemeente Bodegraven, 09.30 en
18.30 uur
Bethlehemkerk (N), Hervormde
gemeente Bodegraven, 09.30 en
18.30 uur
Ontmoetingskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Bethel-Jeugdzolder (B), Protes-
tantse gemeente Emmaüs, 09.30
uur
Lutherkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 18.30 uur
Brugkerk (N), Protestantse
gemeente Nieuwerbrug, 09.30 uur
Antoniuscollege (B), Pinksterge-
meente Morgenstond, 10.00 uur
Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30
uur
St. Willibrorduskerk (B), Geloofs-
gemeenschap St. Willibrordus,
11.00 uur
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M), 09.30 uur
R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder (RD) 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura (Woe)
09.30 en 11.00 uur
Gereformeerde Kerk (W)
09.30 uur: Dhr. J. Buitenhuis
18.30 uur: Ds. D.J. Versloot
Protestantse Gemeente De Ark (RB)
09.30 uur: voorganger Elim
19.30 uur: Ds. D. van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen
18.30 uur: Ds. C.N. van Dis
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
(RB)
09.30 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
17.00 uur: Ds. M.J. Tekelenburg
Hervormde Gemeente
(Dorpskerk RD)
09.30 uur: Ds. J.J. van Holten
18.45 uur: Ds. J.H. Gijsbertsen
Hervormde Gemeente Waarder
09.30 uur: Ds. D. Breure
18.30 uur: Ds. J. Th. Pronk
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
09.30 uur: Ds. M.W. Muilwijk
18.30 uur: Ds. P. Korteweg
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1 (RB) 10.00 uur
HUISDIEREN
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierennoodhulp Bodegraven-
Reeuwijk, dier in nood of vermist,
06-22251111.
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Uitvaartonderneming Gea van der Hee
06 - 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl
Bij een overlijden ben ik er voor u.
. crematie of begrafenis
. ontzorgen of actief meehelpen
. ook als u verzekerd bent
opbaren thuis of in rouwcentrum .
maatwerk in drukwerk .
laatste verzorging zelf of uit handen .
Dag en nacht bereikbaar
Wij verzorgen alleen begrafenissen
www.harkesbegrafenissen.nl
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
0172 - 21 21 22
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Agenda
WOENSDAG 29 JANUARI
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Bestuur
en Financiën, 20.00-23.00
uur
DONDERDAG 30 JANUARI
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kof e
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Seniorenver-
eniging, koersbal, 14.30-
16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m 15
jaar, 19.00-20.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-21.00 uur
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Ruimte,
20.00-23.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 31 JANUARI
• Ichthuskerk (RB), kof e-
en inloopochtend, 10.00-
12.00 uur
• Bibliotheek/’t Vogelnest
(B), poppentheatervoorstel-
ling, 14.00 uur
• Loose End (RB), high tea
voor meiden, 15.30-17.00
uur
• Rijngaarde (B), Winterter-
ras, 16.15-17.15 uur
• Wierickehuis (N), Lampi-
onnenoptocht, 18.30 uur
• RVC-kantine (RD), klaver-
jassen, 20.00 uur
• Wierickehuis (N), Toneel
Animoso ‘Koekoek zoekt
koekoek’, 20.00 uur
• Evertshuis (B), flm Hoe
duur was de suiker, 20.30
uur
ZATERDAG 1 FEBRUARI
• Rijngaarde (B), Ruilbeurs
voor postzegels, munten
en ansichtkaarten, 10.00-
14.30 uur, € 2,00
• Evertshuis (B), Muzikale
theatervoorstelling Molle-
tje Bim, 14.00 uur, € 8,00
• De Zon (B), Laatste uit-
zending Club Delight,
15.00-21.00 uur
• PKN Geref. Kerk (W),
World Servants Eetcafé,
18.00 uur
• Ichthuskerk (B), Winter-
concert Muziekschool De
Wissel, 19.30-20.30 uur
• Wierickehuis (N), Toneel
Animoso ‘Koekoek zoekt
koekoek’, 20.00 uur
MAANDAG 3 FEBRUARI
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
DINSDAG 4 FEBRUARI
• De Meent (B), Foto inza-
meling Historische Kring
Bodegraven, 10.00-11.30
uur
• Kerverland (W), Open
tafel senioren, 11.45 uur,
€ 6,50
WOENSDAG 5 FEBRUARI
• Custwijc (D), gymnastiek
voor ouderen, 9.00-10.00
uur
• Rode Kruisgebouw (B),
Kof eochtend voor buiten-
landse vrouwen, 9.30-11.30
uur
• Kerverland (W), kof e/
bingo-ochtend voor senio-
ren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland (W), koersbal,
14.00-16.00 uur
• Loose End (RB), knutsel-
middag jeugd 4 t/m 10 jaar,
14.00-15.30 uur
DONDERDAG 6 FEBRUARI
• Kerverland (W), Bewegen
voor Ouderen, 9.00-9.45
uur
• Kerverland (W), kof e
voor ouderen, 9.45-10.45
uur
• Custwijc (D), Seniorenver-
eniging, koersbal, 14.30-
16.30 uur
• Custwijc (D), buurtsport
voor jongeren 10 t/m 15
jaar, 19.00-20.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-21.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
• Salvatorkerk (B), Lezing
Justin Peters over onder-
scheiding van geesten,
20.15 uur
VRIJDAG 7 FEBRUARI
• WDS-kantine (D), klaver-
jassen, 20.00 uur
• De Zon (B), Valentijnsdis-
co, 19.00-21.30 uur, € 2,00
ZATERDAG 8 FEBRUARI
• KPJ pand (B), Opening
pand, 16.00 uur
• Parochiehuis (B), Foto-
expositie Ap Quist, 10.00-
14.00 uur
Winterterras
Vrijdag 31 januari, 16.15-17.15 uur
Bodegraven - Voor iedereen
die er tijdens deze donkere
dagen even tussenuit wil,
start op vrijdag 31 januari het
Winterterras in Rijngaarde.
In navolging op het succes-
volle Zomerterras. Iedereen is
welkom om onder het genot
van een hapje en een drankje
dorpsgenoten te ontmoeten.
Het terras wordt verzorgd door
een enthousiast team van
vrijwilligers van de Stichting
Welzijn Ouderen Bodegraven.
Het Winterterras vindt plaats
op vrijdagmiddag van 16.15 tot
17.15 uur in de Mondriaanzaal
in wooncomplex Rijngaarde in
Bodegraven. Na deze eerste
editie zal het Winterterras ook
nog geopend zijn op vrijdag 7,
14, 21 en 28 februari. De kos-
ten zijn € 2,50 per keer. Hier-
voor krijgt u een hapje en een
drankje of een andere win-
terse verrassing. Meer weten?
Bel of mail naar de Stichting
Welzijn Ouderen Bodegraven,
0172-614500 of balie@swobo-
degraven.nl.
Taizeviering in de Ark van
Reeuwijk
Zondag 2 februari, 19.30 uur
Reeuwijk-Brug - Een kerkdienst heeft bijna iedereen wel eens
meegemaakt, maar een viering in de traditie van Taizé is echt iets
heel anders. Het is een spirituele viering die vooral heel sfeervol
is. De liederen van Taizé zijn eenvoudig, meditatief en meerstem-
ming. Naast stoelen kun je de dienst ook zittend op de grond
beleven zoals in Taizé het gebruik is. Ruimte, stilte, meditatief, tot
jezelf komen zijn woorden die het omschrijven. En dat alles dus
in de traditie van Taizé, een klooster in Frankrijk dat tienduizen-
den jongeren per jaar trekt. Het thema voor de komende weken
‘de vreemdelingen herbergen’, onderdeel van het jaarthema ‘De
Zeven werken van Barmhartigheid’, wordt in deze Taizéviering
geïntroduceerd. Gastvrijheid is één van de belangrijkste thema’s
in de kloostertraditie, ook bij de Benedictijnen waar dominee
David van Veen als oblaat aan is verbonden. Hij zal dit werk tij-
dens de Taizéviering dan ook vanuit de kloosterspiritualiteit bena-
deren. www.pgdeark.nl
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 3
januari januari februari
donderdag vrijdag zaterdag
WEEKEND PAKKER
30 31 1
PLUS Culinaire
beenham
Amerikaans, honing-mosterd
of naturel
Per 500 gram
5.99
2.
99
500 GRAM
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 20.00 uur,
vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 18.00 uur
pub018OWGOTr3hii0BG_hr.indd 1 1/24/14 11:15:54 AM
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschool • taxi-bedrijf
schipholservice • groepsvervoer
Rebo denkt mee
Bodegraven-Reeuwijk - Om inwoners van Bodegraven-Reeuwijk meer te betrekken
bij eigen gemeente en de lokale politiek hebben jongerencentrum De Zon en
Rotary Club Bodegraven een nieuwe website gelanceerd www.rebodenktmee.nl.
De komende gemeente-
raadsverkiezingen vormen
de aanleiding om het bur-
gers makkelijker te maken
om ideeën aan te leveren
en de ideeën bovendien te
bundelen. Bas Immerzeel
van De Zon licht toe: “De
afstand tussen politiek en
inwoners is te groot, waar-
door belangrijke agenda-
punten worden gemist door
lokale politiek.”
“Een idee plaatsen op
Rebodenktmee is heel
eenvoudig. Zo kunnen
inwoners opkomen voor
het behoud van voorzie-
ningen, een pinautomaat
in de wijk, ruimere horeca
openingstijden of vragen
om beter te letten op fout-
geparkeerde auto’s.
Vervolgens kunnen bezoe-
kers aan de website een
initiatief ondersteunen,
door op de van Facebook
bekende ik-vind-het-
leuk-duim te klikken. Hoe
meer ‘likes’, hoe groter het
draagvlak. Ook is het voor
politieke partijen moge-
lijk om een idee te adop-
teren door hun logo erbij
te plaatsen. Zo is het na
de verkiezingen mogelijk
de partijen te vragen wat
zij met de ideeën hebben
gedaan.”
“Hoe meer ideeën en
reacties, hoe krachtiger
de website wordt. We
roepen iedereen dan ook
op de website regelmatig
te bezoeken en ideeën en
reacties te plaatsen.”
www.rebodenktmee.nl
Dienstencentrum De Reehorst feestelijk geopend
Een ontmoetingsplaats voor
de Reeuwijkse samenleving
Activiteiten seniorenvereniging
Reeuwijk
Na de opening van het
nieuwe Dienstencentrum
De Reehorst zijn ook de
activiteiten van de senioren-
vereniging definitief van
start gegaan. De Senioren-
vereniging Reeuwijk is een
onafhankelijke vereniging, die
uitsluitend wordt gerund door
vrijwilligers, en heeft ruim
650 leden in Reeuwijk. Het
doel van de vereniging is om
ouderen uit de eenzaamheid
te houden en in contact te
brengen met anderen.
VASTE ACTIVITEITEN:
Maandagmiddag:
Handwerkclub
Dinsdagochtend:
Line Dansen
Dinsdagmiddag:
Koersbal
Woensdagmiddag:
Klaverjassen
Donderdag:
Soos met spelletjes en bingo
Vrijdagmiddag:
Sjoelen
Naast de vaste activiteiten
organiseert de vereniging
regelmatig extra activiteiten
zoals optredens van arties-
ten; presentaties over diverse
onderwerpen en thema-
middagen of -avonden met
een hapje en een drankje.
Neem voor meer informatie
contact op met het Diensten-
centrum 0182-393222.
Opbrengst Fancy Fair
De opbrengst van de in maart 2013 gehouden Fancy Fair was
gereserveerd voor het nieuwe Dienstencentrum De Reehorst.
De Fancy Fair commissie laat nu weten dat van de opbrengst
een uitstekende audio- en video-installatie is aangeschaft. Een
projectiescherm met een goede beamer maken het mogelijk
om ook overdag presentaties te houden. Daarbij zijn draadloze
headsets en een microfoon aangeschaft waardoor men overal
in de zaal goed hoorbaar is. Ook de ringleiding wordt daardoor
aangestuurd, zo hebben gebruikers van een gehoorapparaat
ook een goede ontvangst. Daarnaast is tuinmeubilair aange-
schaft en zijn er nog wat aanvullende zaken aangeschaft voor
de aankleding van de zaal.
Reeuwijk-Brug - Na een lange periode van
verbouwen werd op woensdag 22 januari het nieuwe
dienstencentrum in zorgcentrum De Reehorst in
Reeuwijk-Brug ofcieel geopend.
In haar toespraak haalde
directeur Janneke Pillen
het toeziend oog van oud-
bewoner Herman Ballering
aan. Zijn enorme betrok-
kenheid met het zorgcen-
trum en zijn gevraagde en
ongevraagde advies. Ver-
volgens noemde Simon de
Jong, lid van de raad van
bestuur van Zorgpartners,
het dienstencentrum een
ontmoetingsplaats voor
de Reeuwijkse samen-
leving. “Als je er met elkaar
de schouders er onderzet
kun je bergen verzetten en
veel voor elkaar beteke-
nen.” Daarmee doelende
op de vele vrijwilligers
van het zorgcentrum. Ook
Marlies Schlingmann de
coör dinator van het dien-
stencentrum haalde het
dienstbaar zijn van
mensen onderling aan.
CHAMPAGNE
Burgemeester Christiaan
van der Kamp gaf in zijn
speech aan dat het klaar
staan voor elkaar wellicht
het goede is, dat uit de
crisis is voortgekomen. Niet
alles kan zomaar worden
betaald. Ook de gemeente
heef minder te besteden.
Met een druk op de rode
knop verrichtte hij vervol-
gens de openingshandeling
en plaatste hij de nieuwe
website www.dienstencen-
trumdereehorst.nl online.
Met een glas champagne
konden de vele aanwezigen
vervolgens een toost uit-
brengen op de opening.
’s Middags werd de ope-
ning gevierd met een zorg-
en welzijnsmarkt in het
nieuwe dienstencentrum.
De belangstelling hiervoor
was heel groot en het was
de hele middag een drukte
van belang. Hier was te
zien wat er in Reeuwijk
allemaal mogelijk is op het
gebied van zorg en welzijn
voor 55-plussers. Evenals
de vele en ook nieuwe
activiteiten van het
dienstencentrum en de
senioren vereniging Reeu-
wijk bieden.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Beveiligde spoorovergang voor fetspad Wiericke
Bodegraven - ProRail start eind januari met de aanleg van beveiliging bij de spoorovergang
Zuidzijde en Prinsendijk. Dit is nodig omdat in 2013 het recreatieschap een nieuw fietspad heeft
aangelegd tussen het Fort Wierickerschans en de Reeuwijkse Plassen. Omdat fietspad Wiericke,
zoals dit nieuwe fietspad is genoemd, de onbeveiligde spoorovergang bij de Prinsendijk kruist,
is het fietspad nu nog afgesloten. ProRail verwacht dat de beveiliging van de spoorwegovergang
met bellen, lichten en automatische halve overwegbomen (mini-AHOB) in april of mei is afgerond.
Daarna wordt de nieuwe fietsroute opengesteld.
Buurtbewoners en basisscholen
tuinieren samen
Bodegraven - Bewoners van Rijngaarde gaan samen met
kinderen van omliggende scholen en wijkbewoners aan de slag
om eigen groenten te verbouwen in een mobiele moestuinbak.
Dat is het idee van het project ‘Buurtmoestuinieren’. De mobiele
bakken worden geplaatst op het terrein van Rijngaarde en
het voormalige terrein van de Willibrordschool. Initiatiefnemer
stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk wil met dit project
braakliggende terreinen in de gemeente een tijdelijke moestuin-
functie geven. Tegelijkertijd vergroot dit project het contact
tussen buurtbewoners, scholen en in dit geval bewoners van
Rijngaarde. Ouderen kunnen hun moestuinervaring overdragen
aan scholieren en wijkbewoners kunnen een kropje sla oogsten.
Inmiddels zijn ruim twintig bakken gesponsord door het
bedrijfsleven en serviceclubs en gaat het project zaterdag 12 april
feestelijk van start in Rijngaarde. Kijk op de Facebook-pagina
buurtmoestuinieren voor meer informatie. Wie al eerder aan de
slag wil, kan zich tijdens NL Doet op vrijdag 21 maart van 09.00
tot 16.00 uur aanmelden om van pallets de moestuinbakken te
maken. Aanmelden via http://klussen.nldoet.nl/.
Voorlopig geen ontwikkeling
Burggraaf-terrein
Bodegraven - Al geruime tijd zijn gemeente en initiatiefnemer
in gesprek over een voorstel om in het centrum van
Bodegraven winkels en appartementen en een ondergrondse
parkeervoorziening te realiseren. De initiatiefnemer heeft nu
laten weten dat het plan voorlopig niet uitvoerbaar is wegens het
ontbreken van een goede financiële basis.
Kaashal
Prins Hendrikstraat 24
2411 CT Bodegraven
Geopend: di-vr-za
Bodegraven
Winkelcentrum Broekvelden
Iedere vr. 13.00 - 17.00 uur
Iedere za. 8.00 - 16.00 uur
Reeuwijk
Van Staverenstraat
(t.h.v. bibliotheek)
Iedere do. 8.30 - 12.00 uur
Telefoon 0172-650456 • www.debodegraafsekaasboer.nl
BELEGEN KOMIJN
MET EXTRA KOMIJN
LEKKER OP BROOD EN UIT DE VUIST
SPECIALITEIT
BOEREN
SEPTEMBER
‘MEIJENAAR’
OUDERWETS LEKKER
EN PIKANT
10.
95
Nu heel kilo Nu heel kilo
RAZEND LEKKER
EXTRA
BELEGEN
± 9 MND. NATUURGERIJPT
8.
95
9.95
11.95
4.
75
5.75
NU DEZE WEEK:
500 gram
Burgemeester van Reenensingel 37
2803 PA Gouda
Telefoon 0182 - 52 01 11
E-mail: gouda@hof-makelaardij.nl
Volg ons ook via twitter (Hof Gouda)
Ga voor ons complete woningaanbod naar www.hof-makelaardij.nl
Kantoren in Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer
Van sommige huizen die wij aanbieden ziet u niets.
Geen advertenties in de krant. Geen bord of affiche
met ‘Te Koop’. Geen presentatie in onze vitrines of
op Funda. Dat doen we op verzoek van de betref-
fende verkoper. Stille verkoop heet dat met een
vakterm. Hoe we dat doen? Wel, naast zichtbare
hebben we ook onzichtbare verkoopkanalen.
Bijvoorbeeld de lijst van mensen die hun woon
wensen aan ons kenbaar hebben gemaakt of ons
een zoekopdracht hebben gegeven. Als u uw huis
op deze geruisloze wijze wilt verkopen, neemt u dan
contact met ons op. U hoeft daarbij niet bang te
zijn dat het langer gaat duren. Want een stille
verkoop is meestal ook een succesvolle verkoop.
U ZIET ONS NIET ALTIJD,
MAAR WE ZIJN ER WEL!
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 5
Hoewel het de afgelopen week
wat donker was, werden
we vorige maand geregeld
getrakteerd op een heerlijk
lentezonnetje. Sommige
sneeuwklokjes duwen hun kopjes
al door de aarde en op straat
is het ondanks de wintertijd
levendig. Waar blijf de ijzige
kou, of slaan we die maar een
keertje over?
Genietend van de zon moest ik denken aan klanten van
ons die ervoor kozen zonnepanelen te installeren op
hun woonhuis. Veelal een kostbare investering die zich
op termijn hopelijk – maar meestal wel – terugbetaalt.
Daarnaast zijn ook de ideële aspecten het overwegen
waard, zoals het op deze manier bijdragen aan een
beter milieu.
Op welke manier u de investering ook overweegt, wist
u dat u bij aanschaf meteen op een aardigheidje wordt
getrakteerd. Bij de belastingdienst kunt u de BTW over
de investering namelijk terugvragen. Een cadeautje
van al gauw een kleine tweeduizend euro. Een welkom
bedrag, lijkt mij.
Hoe dit te doen? Door u aan te melden bij de
Belastingdienst. Te veel gedoe? Voor onze klanten
regelen wij dit voor een vast bedrag van nog geen
tweehonderd euro (excl. BTW). Zij hoeven er zelf niets
meer aan te doen, behalve natuurlijk die BTW in de
portemonnee stoppen en daardoor extra genieten van
de winterse lentezon.
Van der Does De Wit
accountants en adviseurs
Adres: Buitenomweg 15, Reeuwijk
Telefoon: 0182-516577
Webadres: www.dw-accountants.nl
EEN EIGEN KIJK OP
Zonovergoten traktatie
Nico van der Does
Deze week de volgende woningen in ons
aanbod:
• D. Dekkerstraat 31, Reeuwijk
2-kamer Senior appartement, benedenwoning

• Van Heuven Goedhartstraat 41D2, Reeuwijk
3-kamer Senior appartement, 3e etage met lift
Voor informatie en reageren:
www.wbvreeuwijk.nl – actueel huuraanbod
www.woningnetregiomiddenholland.nl – woningaanbod
WONINGAANBOD
De sluitingstermijn is
dinsdag 4 februari 2014 om 23.00 uur.
U vindt bij ons alles voor uw:
Paard * Hobby vee * Pluimvee
Vogel * Hond * Kat * Knaagdier
Kijk voor meer informatie op:
www.zeldenrusthaystack.nl
Hoogeind 13, 3465 HA Driebruggen, Telefoon 0648 013 180
Gewijzigde openingstijden:
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Kom naar de winkel voor leuke acties!
•Alle dierverblijven afgeprijsd tot wel 50%
•Een gratis verpakking bodembedekking
bij aankoop van een hok of kooi.
Acties zijn de gehele maand februari geldig.

HET ONAFHANKELIJKE BOVAG AUTOBEDRIJF VOOR HET GROENE HART
Oosteinde 22 3466 LB Waarder 0348 – 50 14 03 mobiel 0654 – 38 42 95
Voor APK, ALARM en AIRCO service s.c.m. en stek
erkend. Service en reparatie aan uw
AANHANGER en/of CARAVAN.
Tevens AANHANGER verhuur en verkoop, inruil,
financiering, lease en nog veel meer!
Onze occassions en voor meer informatie en foto’s:
www.autobedrijfgerritdevries.nl
gerrit@autobedrijfgerritdevries.nl
Voor elke APK die wij
uitvoeren, doen wij een
donatie aan de Johan
Cruyff Foundation: een
organisatie die zich inzet
voor het welzijn van
kinderen en jongeren.
Meer weten?
Kijk op www.bovag.nl/
goedbezig
Verkiezingsdebatten
in aantocht
Bodegraven-Reeuwijk - Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraads-
verkiezingen plaats. In aanloop naar deze verkiezingen worden in Bodegraven-
Reeuwijk verschillende verkiezingsdebatten gehouden door diverse media en
belangenorganisaties. Kijk op de Winter geef alvast een overzicht van de
debatten die tot nu toe zijn gepland.
Nieuwerbrug kiest Voorrrrr
Maandag 24 februari, 20.00-22.00 uur
De Werkgroep Innovatie Nieu-
werbrug (WIN) organiseert
een variant op Nieuwerbrug
Draait Door, de legendarische
dorpshappening van vorig jaar.
Nieuwerbrug Kiest Voorrrrr
zal op maandag 24 februari
plaatsvinden in het Wiericke-
huis in Nieuwerbrug. Het
programma voor het groots,
niet te missen Nieuwerbrugs
verkiezingsspektakel wordt
later bekend gemaakt. Zeker
is dat er wordt gediscussieerd
over de prioriteiten van de
verschillende politieke partijen
voor de komende vier jaar.
Volg nieuwerbrug.net voor het
laatste nieuws over dit spek-
takel.
Jongerendebat in De Zon
Vrijdag 7 maart, 19.30 uur
Jongerencentrum De Zon in
Bodegraven organiseert op
vrijdag 7 maart een speciaal
verkiezingsdebat voor jonge-
ren in De Zon. Jongeren met
een goed idee of bepaalde
wensen worden uitgedaagd
deze op de website
www.ReBodenktmee.nl te
plaatsen. In het jongerendebat
zullen deze ideeën zeker aan
de orde komen.
Verkiezingsdebat RTV Bodegraven
Zaterdag 8 maart
RTV Bodegraven organiseert
het Grote Verkiezingsdebat
waaraan de lijsttrekkers van
alle lokale politieke partijen
meewerken. Het debat wordt
gevoerd aan de hand van vier
prikkelende stellingen over
actuele politiek interessante
onderwerpen. De stellingen
worden ingeleid door een
filmpje gemaakt door theater-
regisseur Michiel van de Burgt
uit Nieuwerbrug. Per stelling
reageren de verschillende lijst-
trekkers, waarna de publieke
tribune zich in het debat mag
mengen. Een jury met ver-
tegenwoordigers van lokale
media beoordeelt de kwaliteit
van het gevoerde debat en de
inbreng van de debaters. De
presentatie van het debat is in
handen van Henri Stolwijk.
Het debat wordt vanaf maan-
dag 11 maart uitgezonden
door RTV Bodegraven en
twee dagen later wordt de
uitzending ook op YouTube
geplaatst.
Debat MilieuRaad
Woensdag 12 maart, 20.00 uur
De MilieuRaad van Bode-
graven-Reeuwijk heeft de
politieke partijen uitgenodigd
om op woensdag 12 maart
in debat te gaan over allerlei
milieuaspecten en het thema
duurzaamheid. Met dit debat
wil de MilieuRaad enerzijds
bereiken dat de lokale politieke
partijen zichtbaar maken in
welke mate ze iets met duur-
zaamheid willen, op welke
manier ze daar uitvoering aan
geven en of dat meetbaar is.
Anderzijds wil de MilieuRaad
de kiezer laten zien dat het
beleid en het handelen van
de gemeente invloed heeft op
hun levensgenot ook over acht
jaar wanneer de klimaateffec-
ten merkbaar zullen zijn in bij-
voorbeeld energiebehoefte en
toegankelijkheid, waterover-
last, hittestress, verromme-
ling van bedrijventerreinen en
verruiging van het open land-
schap. De MilieuRaad hoopt
dat tijdens dit debat politieke
partijen met aanwezige bur-
gers in debat gaan over vooraf
geformuleerde stellingen. Dit
alles met als doel bewustwor-
ding over milieu, klimaat en
duurzaamheid te prikkelen
en versterken. Het debat zal
plaatsvinden in de raads-
zaal van het gemeentehuis in
Bodegraven.
Oude Rijn
Schoon
Bodegraven-Reeuwijk - Ter
gelegenheid van Wereld Water
Dag op zaterdag 22 maart
wordt de Oude Rijn van Har-
melen tot Katwijk (50 kilome-
ter) schoongemaakt. Om deze
grootste rivieren schoon-
maakactie te laten slagen zijn
minimaal duizend vrijwilligers
nodig, twintig vrijwilligers per
kilometer. Politici, wetenschap-
pers, journalisten, onderne-
mers, bewoners en studenten,
iedereen wordt uitgenodigd om
te helpen met het verwijderen
van zwerfvuil uit de Oude Rijn.
Ook zoekt organisator, stich-
ting Aquarius, nog bedrijven,
verenigingen of andere orga-
nisaties die voor 250 euro een
kilometer willen adopteren.
Zo kan de organisatie zorgen
voor voldoende vuilniszakken,
prikstokken, handschoenen
enzovoort. Om de schoon-
maakactie als een golfbe-
weging door de Oude Rijn te
laten gaan wordt er om 08.00
uur in Harmelen gestart en
elke twaalf minuten later star-
ten de vrijwilligers die de vol-
gende kilometer gaan schoon-
maken. In Nieuwerbrug kan
om 10.36 uur bij Hoge Rijndijk
111 worden gestart en 10.48
uur bij Bruggemeesterstraat 7
en zo gaat de schoonmaak-
actie verder naar Bodegraven
waar ook elke twaalf minuten
en ploeg vrijwilligers start om
11.00 uur bij Weij poort 23 en
zo verder tot 12.00 uur bij Bui-
tenkerk 69. Alle deelnemers
krijgen een Wereld Water Dag
paspoort en een herinnerings-
button. Aanmelden via www.
stichtingaquarius.nl/wereldwa-
terdag.
Botsing met
politieauto
Reeuwijk-Brug – In de nacht
van woensdag op donderdag
zijn vorige week op de
Goudse straatweg N459 in
Reeuwijk een politieauto en
een personenauto tegen
elkaar gebotst. De personen-
auto kwam door een onbeken-
de oorzaak op de andere rij-
baan en de politieauto kon niet
op tijd stoppen. Beide voertui-
gen raakten beschadigd, maar
er raakte niemand gewond.
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 6
Start verkoop De Wijde Wiericke
Nieuwerbrug - Tijdens de informatieavond op donderdag 30 januari van
19.30 tot 21.00 uur in het Wierickehuis in Nieuwerbrug kunnen belangstel-
lenden kennismaken met de plannen voor de nieuwe wijk De Wijde Wiericke
in Nieuwerbrug. Tijdens de informatieavond start de verkoop van vijf royale
eengezinswoningen en vijf luxe terraswoningen. De eengezinswoningen
hebben een mooie vrije ligging met aan de voorzijde uitzicht over water en
een achtertuin zijn op het zuiden. De woningen hebben op de begane grond
een keuken en een woonkamer en op de eerste verdieping drie ruime slaap-
kamers. Op de tweede verdieping is ruimte voor twee extra slaapkamers.
De terraswoningen hebben een compleet woonprogramma inclusief bad-
kamer en slaapkamer op de begane grond. Op de eerste verdieping is een
tweede slaapkamer aanwezig met ruimte voor een eventuele derde slaapka-
mer of hobbykamer. De woningen beschikken verder over een royale buiten-
ruimte. www.dewijdewiericke.nl
Dierenvriendin opent kattenpension
Nieuwerbrug - Hoewel de verbouwing nog volop in gang is de openingsda-
tum van het kleinschalige kattenpension in Nieuwerbrug bekend. Katten-
pension De Dierenvriendin opent op zaterdag 12 april haar deuren met een
open huis. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom
om een kijkje te komen nemen in het pension. Vanaf maandag 14 april zijn
katten welkom in het pension. Natuurlijk blijft De Dierenvriendin ook de
kattenoppas-service aan huis aanbieden, want niet alle katten zijn geschikt
voor een kattenpension. www.dedierenvriendin.nl
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het niet-alledaagse nieuws van bedrijven en ondernemers in Bodegraven-
Reeuwijk. Nieuws melden? Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl of redactie@kijkopreeuwijk.nl.
Donderdag 6 februari, 18.00 uur
Derde dag van de economie in het Evertshuis, Willem de Zwijgerstraat 9 in
Bodegraven. Na de inleiding door wethouder Jan-Christiaan Goudbeek wordt
er gesproken over de uitvoering van de economische beleidsvisie en het
instellen van een ondernemersfonds. Afsluiting met een werkborrel.
Aanmelden per e-mail: strategie-beleid@bodegraven-reeuwijk.nl.
Ondernemersagenda
De berichten in de onder nemersagenda worden onder
andere samengesteld door Koepel Ondernemend Bode-
graven-Reeuwijk. Dit is een samenwerking tussen de
Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID),
Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV) en Reeuwijkse
Ondernemers Vereniging (ROV).
Dinsdag 4 februari, 6.30-8.30 uur
MKBinc ontbijt voor het delen van kennis, informatie, contacten en onver-
wachte ontmoetingen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende ideeën.
Kosten: € 13,50. Locatie: Tulip Inn, Goudseweg 32 in Bodegraven. Opgeven
kan via info@mkbinc.nl.
Gevraagd per direct:
Schoonmaakster
Voor 2 ochtenden in de week
Reacties graag naar: joyce@glasimport.nl
S
A
L
E
* M.u.v. de basiscollectie op
onze tafel in het midden
van de winkel.
* Geldt niet op eerder
gedane aankopen.
Kinder-, dam
es- en herenschoenen
1
P
A
A
R
4
0
%
K
O
R
T
IN
G
op allebei de paren
Onze m
erken:
Van Bom
m
el
Floris van Bom
m
el
Gabor
Helioform
Ecco
Clic!
Giga
Redzz
Tim
berland
etc.
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87
Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
2
P
A
A
R
5
0
%
K
O
R
T
IN
G
Website jeugdhulp
Zwammerdam - Ipse de Bruggen heeft vorige week woensdag een website
over jeugdhulp gelanceerd www.ipsedebruggenjeugd.nl. Op de website pre-
senteert Ipse de Bruggen al haar producten en diensten op het gebied van
jeugdhulp op een overzichtelijke manier. Verwijzers, gemeenten, ouders en
familie en natuurlijk de jongeren zelf kunnen er snel de informatie vinden die
op hun situatie van toepassing is. “Met deze specifieke website voor Jeugd
zetten we als Ipse de Bruggen de eerste, maar zeker niet de laatste stap
van de overgang AWBZ naar Jeugdhulp via de gemeente,” aldus Fred Fil-
lekes, directeur specialistische behandeling.
C1000 Broekvelden verwacht
zondagsdrukte
Bodegraven - Tijdens de laatste loting heeft C1000 Broekvelden opnieuw
de vergunning voor zondagsopening in de wacht gesleept. De Albert Heijn
aan de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven kreeg geen vergunning en zal
vanaf deze zondag niet langer geopend zijn op zondag. Wel is Jumbo Jim
Koster in Reeuwijk-Brug geopend. Omdat C1000 Broekvelden nu de enige
supermarkt in Bodegraven is die op zondag geopend is, verwacht de super-
markt veel extra klanten. Om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn,
heeft Langerak een extra kassa besteld. De verwachting is dat er meer dan
duizend klanten binnen vier uur tijd de winkel bezoeken.
Om de nieuwe openingstijden extra onder de aandacht te brengen heeft
Ruud Langerak een nieuwe actie bedacht. Klanten maken daarbij bij beste-
ding vanaf 50 euro kans op gratis boodschappen. De actie is zowel voor
C1000 Broekvelden als Raadhuisplein. Om mee te doen moeten klanten de
actie-envelop vullen met kassabonnen met een besteding vanaf 50 euro. Op
de achterzijde van de envelop staat een aantal vragen over de openingstij-
den van C1000 Broekvelden en C1000 Raadhuisplein die ingevuld moeten
worden. Onder de goede inzendingen worden gratis boodschappenpak-
ketten verloot van tien tot honderd euro. De hoofdprijs is gratis boodschap-
pen ter waarde van maar liefst duizend euro. In het totaal wordt er voor
vierduizend euro aan boodschappen weggegeven. De pakketten bestaan uit
dagelijkse producten die menig voorraadkast flink vullen.
Rohda Business Club bezoekt
Van Tol Retail
Bodegraven - Vorige week bracht een delegatie van de Rohda Business
Club (RBC) een bezoek aan Van Tol Retail. Dit Bodegraafse familiebedrijf
bevindt zich op het bedrijventerrein Broekvelden. “Wij leveren onze
producten aan 117 supermarkten, 198 buurtwinkels, 280 rijdende de winkels
en 107 recreatiemarkten in heel Nederland,” hield commercieel directeur
Michael van den Hurk het 21-koppige bezoek voor. Voor haar leden
organiseert de RBC periodiek bijeenkomsten en uitstapjes. De ene keer
staat een actueel thema of een bedrijfsbezoek centraal, de volgende keer
ligt de nadruk meer op een activiteit met een ontspannen en ongedwongen
karakter. Beeld: Danny de Vries
Feestje bij Buren
van de Raad
Bodegraven - Het complete meu-
bilair van Buren van de Raad in
Bodegraven is vernieuwd. Om
dit te vieren geeft het grandcafé
op vrijdag 31 januari een feestje.
Vanaf 22.00 uur maakt het muzi-
kale multi-talent Riemer van der
Bij er met swingende soul, rock,
pop en blues, een gezellige
avond van. De feestavond is gra-
tis toegankelijk voor iedereen.
Donderdag 13 februari, 17.30 uur
Mini-kookworkshop met Happy Business Time in Het Kookstation in Bode-
graven. Een avond met gezelligheid, streekproducten, netwerken en wiskey.
Aanmelden via www.hbtclub.nl.
Donderdag 6 februari, 9.00 en 11.00 uur
Open Coffee Bodegraven-Reeuwijk in het AC Restaurant, Goudseweg 32 in
Bodegraven. www.opencoffeebodegraven.nl
Desiree Verkerk wint Regionale Kunstdagen
Reeuwijk - Met haar werken
de ‘zilverdief’ en ‘de geldver-
slinder’ won de Reeuwijkse
kunstenares Desiree Verkerk,
de Regionale Kunstdagen te
Rotterdam. Tijdens deze ver-
koopbeurs kunnen bezoekers
stemmen op drie favoriete
kunstenaars, hun mening telt
voor een derde, het andere
gedeelte wordt bepaald door
een vakjury die anoniem het
werk beoordeeld.
Politiek Café vanuit Oudheidkamer
Bodegraven-Reeuwijk - De radio-uitzending Politiek Café op vrijdag 31 januari wordt live uitgezon-
den tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit de Oudheidkamer, Oudeweg 3 in Reeuwijk-Brug. Belangstel-
lenden mogen tijdens de uitzending in- en uitlopen om buiten de uitzending verder te discussiëren
met de gasten. Het is ook mogelijk om tijdens de uitzending per telefoon een vraag te stellen via
06-25190225. De gasten zijn wethouder Jan-Christiaan Goudbeek en namens de ondernemersver-
enigingen van Bodegraven en Reeuwijk Arjan Tol en Johan van Eijk. Na het nieuws van 21.00 uur
gaat het programma verder met de kersverse leden van de commissieleden Ruimte voor de Chris-
tenUnie, Fred Westerink en Ralph Segers. De uitzending wordt afgesloten door twee raadsleden
die terugblikken op 16 jaar raadslidmaatschap in Bodegraven en in Bodegraven-Reeuwijk, Jaco Kas-
telein (CDA) en Jaap Arens (BB-R/D66). Radio Bodegraven is te ontvangen via de ether op 107.8
FM en op de kabel in Bodegraven 103.4 FM of digitaal kanaal 782 en in Reeuwijk 98.3 FM. Het pro-
gramma wordt woensdagavond om 20.00 uur herhaald.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 7

Notaris D’Aumerielaan 3
Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
Telefoon (0182) 30 11 66 • www.slingerland.nl
In verband met de groei van ons kantoor zoekt
Slingerland Makelaardij een duizendpoot!
Slingerland Makelaardij houdt zich bezig met de verkoop en
aankoop van woningen en bedrijfsonroerend goed, alsmede
met verhuur, beheer en taxaties. Service, persoonlijkheid en
accuratesse staan bij ons hoog in het vaandel.
Per direct zijn wij op zoek naar een
JUNIOR SECRETARESSE
die zich fulltime vol enthousiasme gaat inzetten
voor onderstaande rol:
• Je zult gaan ondersteunen in een veelzijdigheid aan
werkzaamheden, te weten: het verrichten van alle
voorkomende secretariële taken als zijnde agendabeheer,
telefoonafhandeling, e-mailverkeer, het invoeren van
klantgegevens, de ontvangst van klanten etc. Tevens houd
je je bezig met het uitwerken van taxatierapporten en de
opmaak van contracten en brochures en het beheer van
de vastgoedportefeuille.
• Je beschikt over minimaal MBO+ werk- en denkniveau en
beheerst de Nederlandse taal uiteraard goed in woord en
geschrift en kunt goed omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Je herkent jezelf in de volgende competenties;
communicatief vaardig, commercieel, organisatorisch sterk,
zelfstandig en nauwkeurig, loyaal, betrouwbaar en proactief.
Tevens ben je bekend en woonachtig in de omgeving van
Gouda en/of Reeuwijk.
• Je bent in staat je de wereld van de makelaardij in afzienbare
tijd eigen te maken. Branche ervaring heeft de voorkeur
evenals ervaring met werken met computers in het algemeen
en kennis van programma’s zoals Realworks, Word en Excel.
Uiteraard is representativiteit in deze rol belangrijk.
Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende functie in een bedrijf met
korte lijnen waar ruimte is voor eigen initiatief.
Herken jij jezelf in bovenstaand profel?
Schrijf dan voor 5 februari 2014 een motivatiebrief met cv
aan: Slingerland Makelaardij, t.a.v. Mevrouw A. van de Wiel,
Notaris d’Aumerielaan 3, 2811 HS Reeuwijk, e-mail:
info@slingerland.nl
De verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.
Acupuncturist
Voetreflexoloog
Herbalist (chinese kruiden)

Ook voor anti-rook behande-
lingen en cupping, ter onder-
steuning bij het afvallen.

Bel voor een afspraak
0182-391538.
Informeer bij uw zorgverzeke-
ring of deze de FAGT erkend,
hierbij ben ik aangesloten.
Paula Berserik
e-mail: pathece@gmail.com
Dorpsteam Waarder bespreekt
ontvangstproblemen met Rekam
Waarder - Peter Oskam van
Rekam, beheerder van het
kabelnetwerk in Waarder en
Driebruggen, was door dorps-
team Waarder uitgenodigd
om kennis te komen nemen
van de wensen en problemen
die er rondom de ontvangst
van internet en televisie in
Waarder spelen. Behalve
het dorpsteam zelf waren, bij
deze openbare bijeenkomst
op dinsdagavond 21 januari,
ook een aantal inwoners van
Waarder aanwezig om hun
specifieke vragen en pro-
blemen voor het voetlicht te
brengen. Daarbij ging het om
storingen, bereikbaarheid van
Rekam en gebrek aan dekking
in de uitlopers van Waarderse-
gebied zoals het Westeinde
en het Oosteinde. Ook het feit
dat bij melding van een storing
eerst de standaard antwoor-
den en aanwijzingen worden
gegeven was een ergernis
voor bewoners. Vanuit de aan-
wezigen werd de suggestie
gedaan om de aanwezige lijn-
versterkers en verdelers aan
een nauwkeurig onderzoek
en/of update te onderwerpen.
Verder werd gevraagd naar de
mogelijkheden om de delen
van Westeinde en Oosteinde,
waar nu een kabelaansluiting
ontbreekt, via glasvezel aan te
sluiten. De heer Oskam deed
de toezegging op korte termijn
met een voorstel te komen en
in de tussentijd extra aandacht
te zullen besteden aan de toe-
stand van de lijnversterkers en
verdelers in het gebied.
Tekst en beeld Wim de Boevère
Gevonden en vermiste huisdieren
GEVONDEN:
Bodegraven, Oranjelaan: jong
zwart/wit katertje. Geen chip.
VERMIST:
Bodegraven, Kavelpad: een
driekleurig poesje van 1,5 jaar.
Stichting Dierennoodhulp
Bodegraven, 06-22251111,
meldpunt@dierennoodhulpbo-
degraven.nl, www.dierennood-
hulpbodegraven.nl.
Een bijzondere musical
Waarder - Tijdens een bijzondere avonddienst in de volle PKN
Gereformeerde Kerk van Waarder werd zondag 26 januari de
musical ‘Backpacker’ opgevoerd. Inleiding en afsluiting werden
door dominee Erick Versloot gedaan. De musical vertelt het ver-
haal van een vrijwilligster die zich inzet voor daklozen en kinde-
ren. Christa wordt op een zekere dag overvallen door een gevoel
van: waar doe ik dit nog voor? Om de zin van het bestaan te
ontdekken, neemt ze het besluit om, met slechts een rugzak en
het hoogst noodzakelijke, op reis te gaan. Backpacker is geba-
seerd op de historische legende van de heilige Christoffel en als
musical geschreven door leden van de Protestantse Gemeente
Mijdrecht. Het verhaal werd vertolkt door twaalf spelers en een
veertienkoppig kinderkoor en een orkest met elf musici brachten
het muzikaal tot leven.
Tekst en beeld Wim de Boevère
Reedeurp
on Stage
Reeuwijk-Brug - Om het bijna veertig jarige bestaan
van de dansmariekes van carnavalsvereniging de
Reedeurpenarren te vieren gaven ze afgelopen zon-
dagmiddag een wervelende show. Het eerste groepje
dansmariekes bestond ooit uit acht meiden. Inmid-
dels zijn er zo’n zestig meisjes verdeeld over vier
leefijdsgroepen die met veel plezier de dansgardes
van de vereniging vormen.
Voorgaande jaren deden
de dansgardes mee aan de
wedstrijd tijdens de Intra-
da. De organisatie van die
wedstrijden liep niet meer
zo gesmeerd vandaar dat
de leidsters voor een ande-
re variant hebben gekozen.
Een geweldig georgani-
seerde middag voor eigen
publiek met een eigen jury
van oud leidsters die ook
ooit dansmarieke van de
vereniging zijn geweest.
Zij voorzagen de geshowde
dansen van professioneel
commentaar. Maar liefst
vier groepen Twinkels
(meisjes van zeven jaar),
Vonkjes (meisjes vanaf
acht jaar), Sterren (meis-
jes vanaf twaalf jaar) en
de oudste de Vlammen
(meiden vanaf veertien
jaar) showden deze middag
hun show- en gardedans.
De zaal zat overvol met
ouders, opa’s en oma’s en
verdere familieleden.
De uiteindelijke vijfien
winnaars mochten bij
Prins Robertus van Rees-
velt de eerste een hand en
een dikke zoen in ont-
vangst nemen. De stop-
dans van de vaders van
de dansmariekes zorgde
vervolgens voor grote hila-
riteit. Waarna de geweldig
georganiseerde middag
werd afgesloten met de
grote fnale dans waarbij
alle dansmariekes op het
podium verschenen.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
De vereniging maakt zich op voor komende feesten en het
grootcarnaval tot besluit. Zo kunnen de jongeren op zater-
dag 8 februari op de Middelburgseweg 6b naar de Neonparty.
De entree bedraagt € 5,00 waarvoor de hele avond limonade
gedronken mag worden. Daarop volgt het 55+-carnaval, waarbij
de pronkzitting van afgelopen november nog eens op de plan-
ken verschijnt. Deze middag wordt op 22 februari vanaf 14.00
uur in Amicitia gevierd. Het groot carnaval barst op 1 maart los.
Opening Alzheimer Café
in Bodegraven
Bodegraven - Ruim veertig belangstellenden woonden maandag
20 januari het eerste Alzheimer Café in De Meent in Bodegra-
ven bij. Wethouder Wendy Verkleij gaf in haar toespraak aan dat
het van groot belang is om goede voorlichting te geven. Bij de
opening van dit eerste Alzheimer Café werd extra aandacht gege-
ven aan dementie in het algemeen door een aantal inleidingen,
waaronder die van de heer Van der Linde. Het Alzheimer Café in
Bodegraven vindt opnieuw plaats op de maandagen 28 april en
15 september in De Meent.
VISGILDE VAN DER TOORN
Doortocht
2411 DS Bodegraven 0172-616767
vandertoorn.visgilde.nl
5
Roerbakschotel
met gratis rijst
lekker en snel
klaar!
Roerbakgamba's
300 gram €7
50
Oosterse Makreel
even in de oven 100 gram €2
25
VISGILDE VAN DER TOORN
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 8
COMFORTABEL WONEN IN NIEUWERBRUG
DE WIJDE WIERICKE
De nieuwe wijk De Wijde Wiericke wordt een mooie ruim
opgezete kindvriendelijke wijk met veel groen en water.
Een wijk met ruime sfeervolle woningen en een eigentjdse,
traditonele architectuur. Het woningaanbod is gevarieerd, er is
een huis voor iedereen die op zoek is naar een fijne betaalbare
woning. De eerste fase betref ten koopwoningen, bestaande
uit vijf eengezinswoningen en vijf terraswoningen.
5 EENGEZINSWONINGEN
• Een ruime keuken en een lichte woonkamer.
• Standaard 3 slaapkamers op 1
e
verdieping.
• Ruimte voor 2 extra slaapkamers op 2
e
verdieping.
• Zonnige achtertuin op het zuiden.
• Woonoppervlakte vanaf 120 m
2
.
• Verkoopprijzen vanaf: € 205.000,- v.o.n.
5 TERRASWONINGEN
• Slaapkamer en badkamer op begane grond.
• Op verdieping 2
e
slaapkamer en ruimte voor 3
e
slaapkamer.
• Royaal terras aan het water.
• Woonoppervlakte vanaf 105 m
2
.
• Verkoopprijzen vanaf: € 215.000,- v.o.n.
www.dewijdewiericke.nl
5 EENGEZINSWONINGEN
5 TERRASWONINGEN
Ontwikkeling en realisate Partners N459
0348 488 005
Verkoop en informate
DE KONI NG
MAKELAARDI J
START VERKOOP donderdag
30 JANUARI van 19.30 tot 21.00 uur
in het Wierickehuis te Nieuwerbrug
Kerkweg 25 • 3465 JG Driebruggen
Tel. 0348-501316 • www.vandijk-mobiel.nl
verkoop nieuw en gebruikt • onderhoud en reparatie
apk-keuring en aircoservice
Driebruggen, Burg. Brinkmanhof 5
Goed onderhouden en rustig gelegen hoekwoning met uitge-
bouwde schuur en zonnige achtertuin met onderheid terras.
Bouwjaar 1999. Grondopp. 160m2. Woonopp. 112m2. De
schuur van circa 20m2 heeft mooie openslaande deuren en
daardoor een mooi aanzicht vanuit de woonkamer.
Hal met toilet en trapopgang, tuingerichte L-vormige woon-
kamer met grote schuifpui naar de achtertuin op het zuiden.
Aan de voorzijde de keuken voorzien van 5-pits kookplaat, rvs
afzuigkap, vaatwasmachine, combi-magnetron en koelkast. De
begane grond is voorzien van houten Jatoba vloerdelen.
Op de 1e verdieping zijn 2 grote slaapkamers (makkelijk 3 van
te maken) en complete badkamer met bad, separate douche,
wastafel en vrijhangend toilet.
Grote zolderverdieping, middels vaste trap bereikbaar, met tal
van mogelijkheden. Aansluiting voor wasmachine en droger,
en cv-opstelplaats.
Vraagprijs € 237.000,- k.k.
Maak gauw een afspraak voor een bezichtiging!
06 – 2255 4106
TE KOOP
Nieuwe plannen voor
De Groendijck-Oost
Driebruggen - Op uitnodiging van de gemeente gingen op 11 en
18 januari inwoners en ondernemers uit Driebruggen met elkaar
in gesprek over de ontwikkeling van de locatie De Groendijck-
Oost. Dit gebeurde via twee werksessies in dorpshuis Custwijc.
De gemeente organiseerde deze werksessies om met elkaar en
onder begeleiding van externe deskundigen te werken aan voor-
stellen om het bestemmingsplan te verbeteren. Geconstateerd
is dat voor een aantal onderwerpen geen door de deelnemers
gezamenlijk gedragen verbetervoorstel kon worden bereikt. De
concrete uitkomst van de werksessies is een aantal wijzigingen
aan het bestemmingsplan. Deze hebben met name betrekking op
de geplande locatie van de kerk en een nieuw aan te leggen ont-
sluiting vanaf De Groendijck. Wethouder Kees Oskam: “Het was
goed om te zien dat er constructieve gesprekken waren bij beide
werksessies. Het is een belangrijke stap om te kunnen voldoen
aan de vraag van inwoners voor nieuwe woningen in Driebrug-
gen.” Als college en commissie Ruimte akkoord gaan, staat het
plan op 5 maart op de agenda van de gemeenteraad.
Aanleg fetsbrug Weideveld van start
Bodegraven - Tegen de aanleg
van de brug voor wandelaars
en fietsers van en naar Wei-
develd was bezwaar gemaakt.
Na de hoorzitting op dinsdag
10 december 2013 heeft de
commissie bezwaarschrif-
ten geadviseerd het bewaar
ongegrond te verklaren en het
plan voor aanleg van de fiets-
brug ongewijzigd door te laten
gaan. Het is de bedoeling dat
deze brug straks de verbin-
ding gaat vormen tussen het
centrum van Bodegraven en
de nieuwe woonwijk Weide-
veld. De aannemer is na deze
uitspraak direct gestart met de
voorbereidende werkzaamhe-
den en vanaf afgelopen maan-
dag ook met werkzaamheden
op de locatie. Na het plaat-
sen van de bouwkeet en het
hekwerk zullen twee bomen
worden gekapt. Daarna wordt
gestart met het maken van de
toeritten tot het viaduct aan
weerzijde van de tunnelbak.
Doldwaze boel tijdens blijspel CPJ
Bodegraven - Nadat PCOB-voorzitter Hans Verkaik de leden-
avond, op dinsdag 21 januari, in Rijngaarde in Bodegraven op
christelijke wijze had geopend, voerde de Christelijke Platte-
lands Jongeren het blijspel ‘zo zijn we niet getrouwd’. De jonge-
lui deden dat op voortreffelijke wijze gedaan. Het was en stuk
met bepaalde typetjes, die de zaal herhaaldelijk aan het lachen
maakten. Het verhaal draaide om de vrienden Rob en Bennie die
samen in een studentenhuis wonen en stapelverliefd zijn op het-
zelfde meisje, Gerry. Maar de één wil de ander niet kwetsen en
daarom zwijgen zij angstvallig over hun geheim. Dan stuurt een
tante van Rob bericht vanuit Engeland dat zij onderweg is naar
Nederland. Rob schrikt zich een ongeluk, want van deze tante is
hij financieel afhankelijk en hij heeft haar per brief het ene na het
andere leugen voorgeschoteld. Gerry wil Rob wel helpen door
zich tijdelijk als zijn vrouw voor te doen, en dan wordt het pas
echt een doldwaze boel.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 9
Bospeen
per bos
Tomaten
500 gram
Mars, Snickers,
Twix, Bounty of
Balisto
pak 5/6 stuks
Melkunie
rijstepap appel/kaneel
of griesmeelpap
bosvruchten
beker 500 ml
VLEES van Teun
GROENTE van Rabi
BROOD van Marius
aanbiedingen!
Week 5 Aanbiedingen geldig van
donderdag 30 januari t/m woensdag 5 februari 2014
Kerkweg 44, Driebruggen
elke dag dichtbij
T: 0348 - 50 12 73 F: 0348 - 46 82 51 E: info@naomisdagwinkel.nl www. naomisdagwinkel.nl
Hertog Jan pils
krat 24 x 30 cl
Hero
vruchtensappen
Fruit&Co of fruitontbijt
diverse soorten
flacon 1 liter
of 750 ml
KAAS van Gijspiet
Ontbijtspek
pak 110/125 gram
Unox rookworst 
gelders of
extra mager 1.99
per stuk 275 gram
Campina yoghurt
vol of mager
pak 1 liter
Perssinaasappels
net 2 kilo
Honig macaroni
Vlugkokend
pak 500 gram
Honig spaghetti
Vlugkokend
pak 625 gram
Venco drop
stazakken
diverse soorten
zak 255 gram
0,
79
0,
79
Schouderkarbonades
1 kilo
1,
69
1,
39
Oude Hollander
kaas rijpen vraagt tijd...
15 mnd gerijpt nu
per 500 gram
Tompouce
Toscaans Volkoren
nu
2
,
45
12,
49
1,
59
0,
99
1,
29
1,
99
3 + 1
GRATIS 5
,
95
Danone Actimel
drinks
diverse soorten
set 4x100 ml
5
,
99
1,
69
1
,
49
0
,
99
1,
09
3,
00
2 VOOR
1,
29
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur
Zaterdag: 08.00 uur - 16.00 uur
Adresgegevens:
Bloembinderij de Veldbloem
Kerkweg 44A
3465 JK Driebruggen
Tel. 0348 – 748338
info@develdbloem.nl
www.develdbloem.nl
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag:
van 08.30 uur - 17.30 uur
Zaterdag:
08.00 uur - 16.00 uur
SPECIALS
Originele cadeaus als geboorteboe-
ketten met een Nijntjeknuffel erin, of
arrangementen met een fles wijn of
champagne, zijn ook mogelijk. De pro-
ducten hiervoor staan vanzelfsprekend
in de winkel. Als ervaren bloembinders
spelen Toos en Daniëlle een professione-
le rol bij het adviseren en verzorgen van
bruidsboeketten en rouwbloemwerken.
Met J. de Kat Begrafenisverzorging uit
Hekendorp is een samenwerkingsver-
band.
WIJ VERWELKOMEN U GRAAG
IN ONZE WINKEL, WE HEBBEN
ER ZIN IN!
“We zijn druk met de laatste puntjes op
de ‘i’… veel werk en energie worden er
in deze laatste weken verzet. Nu is het
aftellen voor ons allemaal tot de grote
opening. We wensen Teun en Rob & Es-
ther heel veel succes, en bedanken Piet
van Eijk voor de fijne afronding en sa-
menwerking deze laatste weken!”
waar
Aangesloten bij:
Dealer van:
&
Aanbiedingen
W
EEK
46
Scetchis
kennismakingskorting
brander + klein doosje scentchips
van € 9.95
voor € 7.50
Bloembinderij de Veldbloem
Kerkweg 44A, 3465 JK Driebruggen
Tel. 0348 – 748338
info@develdbloem.nl
www.develdbloem.nl
Aangesloten
bij
Dealer
van
&
WEEK
5
Afbeeldingen kunnen afwijkend zijn
Aanbieding geldig van
donderdag 30 januari t/m woensdag 5 februari 2014
Op alle kamerplanten geldt
2
e
halve prijs
Kerkweg 46, Driebruggen, tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
www.facebook.com/SlagerijGelderblomDriebruggen
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
Boerenbeenham
100 gram
€ 2.25
Ontbijtspek
100 gram
 € 1.79
Wintergebraad
100 gram
 € 1.49
Kip kerrie salade
100 gram
  € 1.49
Eerst even proeven...
UIT EIGEN KEUKEN
Macaroni
400 gram
€ 3.99
Chinese preischotel
400 gram
€ 4.99
GRILWORST VAN DE WEEK
Bami grillworst
hele
€ 3.99
SPECIALITEIT VAN DE WEEK
Winterschnitzel
100 gram
€ 1.79
Schnitzels gevuld
met heerlijke appelcompôte
Peper lever rollade
100 gram
 € 1.99
Het is nog even winter…
VERS-VLEES-VOORDEEL
Riblappen
500 gram
€ 5.99
Ouderwets draadjesvlees
van onze
eigen
runderen...
Italiaanse gehakt
cordon bleu
2 stuks
€ 2.99
Nog geen oplossing
voor leegstaande
winkels in Bodegraven
Bodegraven - Om een dialoog op te starten over een nieuwe visie op het centrum
van Bodegraven, organiseerde de gemeente op donderdag 23 januari een bij-
eenkomst met pandverhuurders. De leegstand in het dorp baart zorgen, vooral
omdat deze nog niet lijkt af te nemen. Een toename van de leegstand betekent
een onaantrekkelijk winkelgebied waar nog minder besteed zal gaan worden.
De hamvraag is hoe het centrum eruit moet zien om het aantrekkelijk te houden
voor de consument?
De ontwikkelingen zijn
duidelijk. Met een consu-
ment die de hand op de
knip houdt en graag via
internet koopt, wordt van
de middenstander veel
crea tiviteit gevraagd. Er is
een trend gaande van gro-
tere winkels en van winke-
len waar beleving centraal
staat. Het koopstromen-
onderzoek van enkele
jaren geleden laat zien
dat de koopkrachtbinding
afneemt. Dit vraagt om het
organiseren van een aan-
trekkelijk winkelgebied.
Hierbij wordt gedacht aan
kleinere, compacte en goed
bezette winkelgebieden
met ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen en enkele
grotere winkels als trekker.
ALDI
Hoewel volgens de
gemeente de toekomsti-
ge Aldi en de vernieuwde
Albert Heijn als publieks-
trekkers moeten gelden
dicht tegen het centrum
aan, wordt dat niet door
iedereen zo gezien. Niet
alle middenstanders zien
een link tussen boodschap-
pen doen en winkelen. Het
publiek dat op zaterdag
boodschappen doet, laat
geen auto vol met bood-
schappen staan om daarna
verder te winkelen. Boven-
dien vindt men dat er van-
uit deze publiekstrekkers
weinig connectie is met het
centrum.
Ook laaide deze avond
opnieuw de discussie op
rondom het parkeerbe-
leid. Met een consument
die het liefst voor de deur
parkeert, is het niet logisch
dat het publiek de auto bij
de Aldi laat staan. Men wil
de auto tot bij de toon-
bank hebben, zo klonk het.
Bereikbaarheid is voor alle
winkeliers van belang.
CENTRUMMANAGER
Gedurende de avond bleek
dat enkele pandverhuur-
ders inmiddels starters de
gelegenheid bieden een
onderneming te starten
door de helf van de huur
of omzet gerelateerde huur
te vragen. Dit wordt echter
gezien als een tijdelijke
oplossing.
Een oplossing voor de
langere termijn is het
ondernemersfonds dat
wordt opgericht. Daar-
mee kunnen de onderne-
mers gezamenlijk activi-
teiten betalen. Bovendien
klinkt nu het verzoek om
een centrummanager die
boven alle partijen staat.
Iemand die gaat onder-
zoeken waar nog behoefe
aan is en ondernemers en
winkels stimuleert zich in
Bodegraven te vestigen. In
Veenendaal lijkt dit goed te
werken.
LEVENDIG CENTRUM
Ook vanavond bleek dat
het probleem van de leeg-
stand niet zomaar is op te
lossen. Er zullen nog meer
dialogen nodig zijn om
neuzen dezelfde kant op te
krijgen en alternatieven te
bedenken voor een leven-
dig centrum.
Tekst: Anneke Agterberg
In gesprek met scholen
Bodegraven-Reeuwijk - Het
wel en wee van de scholen in
onze gemeente stond centraal
in gesprek tussen een aantal
schooldirecteuren en CDA
Bodegraven-Reeuwijk op don-
derdag 23 januari. De school-
directeuren toonden zich
tevreden over zaken als Bravo,
de techniekdagen en de nieu-
we schoolgebouwen in onze
gemeente. Hoewel er ook een
paar scholen met smart op
nieuwbouw zitten te wachten.
Zorgen zijn er over de invulling
van het passend onderwijs en
welke taken bij de scholen en
welke taken bij de gemeente
komen te liggen. Er was veel
onbegrip bij de schooldirecteu-
ren over de enorme bezuini-
ging op de onderwijsbegelei-
ding. Scholen krijgen meer
taken en minder middelen. Zo
is behandeling door de logo-
pediste op school niet langer
mogelijk en is het schoolmaat-
schappelijk werk verdwenen.
De verkeersveiligheid rond de
scholen vormde een ander
belangrijk gesprekspunt, meer
specifiek werd stilgestaan bij
de gevaarlijke verkeerssitu-
atie rond de MFA na de aanleg
van de rondweg. Zowel door
de schooldirecteuren als van
CDA-zijde werd de avond als
bijzonder nuttig ervaren en
voor herhaling vatbaar.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 10
Advocatuur • NMI-meditation • Juridisch advies
Leeghwaterstraat 23 • Postbus 210 • 2810 AE Reeuwijk
Tel: 0182-300 540 • Fax: 0182-300 597
ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl • www.advocatenkantoorderuiter.nl
Méér dan alleen juridische bijstand!
DE ALLROUND VAKMAN VOOR
TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING
Laageind 11A 3465 KG Driebruggen
Tel. 0348 453661 Fax 0348 408874
info@multituin.nl www.multituin.nl
Raadhuisweg 77 • 2811 HV Reeuwijk • Telefoon (0182) 53 04 39 • Telefax (0182) 53 82 40
Loodgieters- en verwarmingsbedrijf
Gert Vonk
Advies
ontwerp en
uitvoering van:
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair • gas • water • riolering
Lood • zinkwerk • dakbedekking
Het college
Stemmen
Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op woensdag 19 maart 2014
een kiezer is toegestaan bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
Machtging door schrifelijke aanvraag
• Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de verzoekschrifen
om bij volmacht te mogen stemmen.
• Het verzoekschrif moet uiterlijk op
vrijdag 14 maart 2014 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 3 februari 2014 als kiezer is
geregistreerd. Het verzoekschrif kan
niet worden ingediend door de kiezer
aan wie een kiezerspas is verstrekt.
• Degene die zich bereid heef verklaard
als gemachtgde op te treden, moet
op maandag 3 februari 2014 als kiezer
zijn geregistreerd.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt
de gemachtgde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
Machtging door overdracht van de
stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtgen om voor
hem/haar te stemmen.
• De kiezer tekent daartoe het formulier
dat voorkomt op de stempas en laat
de kaart door de gemachtgde mede-
ondertekenen.
• De kiezer draagt de in een volmacht-
bewijs omgezete stempas over aan de
gemachtgde.
• Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identteitsbewijs aan de
gemachtgde meegeven. Deze kopie
moet de gemachtgde aan de voorzit-
ter van het stembureau laten zien.
• Het overdragen, van de in volmacht-
bewijs omgezete stempas, kan tot en
met de dag van de stemming.
• Een volmacht die is verleend door
overdracht van de stempas kan, tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtgde, door de volmachtgever
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
Alle informate over de verkiezingen staat
op de website bodegraven-reeuwijk.nl
onder Actueel > Verkiezingen 2014 (in het
snelmenu).
week 05 - 2014
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Contact
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl
Kijk voor meer informate op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
of bel met het Klantcontactcentrum
via tel. (0172) 522 522.
E-loket (digitale balie)
Kijk voor alle informate
en digitale formulieren op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/e-loket
twiter: @gem_BR
Volg ons

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst,
inclusief zaaknummer.
Bodegraven
• Akkermunt 70: realiseren extra
wooneenheid (09-01-2014, zaaknr.
2014006753)
• J.C. Hoogendoornlaan 2: bouwen stal
(09-01-2014, zaaknr. 2014006735)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Stchtse hof 1: uitbreiden woning
(14-01-2014, zaaknr. 2014009927)
Reeuwijk
• Einsteinstraat 14e: creëren woning
boven een bedrijfshal (03-01-2014,
zaaknr. 2014006367)
• Oukoopsedijk 11: aanleggen bagger-
depot (09-01-2014, zaaknr.
2014007234)
• Semmelweislaan 14: uitbreiden
woning (09-01-2014, zaaknr.
2014007385)
• Zoutmansweg ter hoogte van
Edisonstraat: verplaatsen aanleg-
steigers (09-01-2014, zaaknr.
2014007163)
Verleende vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending,
inclusief zaaknummer.
Driebruggen
• Lindenlaan 2: plaatsen dakkapel aan
de voorzijde (16-01-2014, zaaknr.
2013133546)
Reeuwijk
• Dorpsweg 27: vervangen brug
(21-01-2014, zaaknr. 2013133050)
Verlengde vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending,
inclusief zaaknummer.
Bodegraven
• Hooijerdijk 34: bouwen berging
(22-01-2014, zaaknr. 2013134759)
Bezwaar of beroep tegen verleende
omgevingsvergunningen
Belangheb ben den kunnen binnen
6 weken na de genoemde verzenddatum
een gemotveerd bezwaarschrif indienen
bij burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter
inzage heef gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrif indienen. U moet dan
binnen de termijn van 6 weken recht-
streeks beroep instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u
gedurende de termijn van terinzagelig-
ging van het ontwerpbesluit geen
zienswijze naar voren heef gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u
informeren of u tegen een verleende
vergunning bezwaar kunt maken of
beroep moet instellen. Een bezwaar of
beroepschrif moet uw naam en adres
bevaten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende
vergunning en de motvering van uw
bezwaar of beroep. Bij een beroepschrif
moet zo mogelijk een kopie van de
vergunning worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar of
beroepschrif schort in de regel de
werking van de vergunning niet op. Met
andere woorden: de vergunning waar -
tegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u,
nadat u bezwaar heef gemaakt of beroep
heef ingesteld, om een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrif en een verzoek
om een voorlopige voorziening ook
digitaal indienen bij de rechtbank via
htp://loket.rechtspraak.nl > bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde website
voor de precieze voorwaarden.
Ontwerpomgevingsvergunning
uitgebreide procedure (brandveilig
gebruik)
Uitgebreide procedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om voor de volgende aanvraag een
omgevingsvergunning te verlenen:
Dronenpark 1, Bodegraven voor het
brandveilig in gebruik nemen van een
pand.
Ter inzage
De aanvraag, de ontwerpomgevingsver-
gunning en de overige bijbehorende
stukken liggen met ingang van 30 januari
2014 tot en met 12 maart 2014 ter inzage
in het gemeentehuis in Bodegraven.
Zienswijzen
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan iedereen naar keuze mondeling
of schrifelijke zienswijzen inbrengen.
Deze zienswijze moet uw naam, adres en
registratenummer bevaten en, gemot-
Agenda
• 29 januari, 19.00 uur: Presentates
fusie recreateschappen (gemeente-
huis)
• 29 januari, 20.00 uur: commissie
Bestuur & Financiën (gemeentehuis)
• 30 januari, 19.30 uur: commissie
Ruimte (gemeentehuis)
• 3 februari, 19.30 uur: informate-
avond ontwerpbestemmingsplan
‘De Steupel’ (gemeentehuis)
• 4 februari, 19.30 uur: informate-
avond ontwerpbestemmingsplan
Maximalocate deelplannen 2 en 3
(Prins Willem Alexanderschool,
Waarder)
• 6 februari, 18.00 uur: 3e dag van de
economie Bodegraven-Reeuwijk
(Evertshuis, Willem de Zwijgerstraat)
• 10 februari, 19.00 uur: Rondetafel-
gesprek Prioritering Woningbouw
(De Brug, Reeuwijk-Brug)
• januari t/m juni (’s nachts in
weekends): vernieuwingswerk-
zaamheden spoortraject Gouda-
Reeuwijk
• 3 februari t/m 21 februari:
verwijderen oude bushalte
Goudseweg Oostzijde. De rijbaan
richtng Bodegraven is afgezet
(meer informate op de website)
• tot en met 28 februari: ophoog- en
bestratngswerkzaamheden Roelat
en Spree
• tot en met 1 maart: ophoog- en
bestratngswerkzaamheden
Boesemsingel, Gruto, Kievits heuvel
en Eiber Bodegraven
Werk aan de weg
Ontvang bekendmakingen
uit uw buurt. Meld u aan
voor de e-mailservice
bekendmakingen op

www.overheid.nl
Gemeenteraadsverkiezingen
Afvalkalender
• Groen afval:
even weken op vrijdag
• Grijs afval:
oneven weken op vrijdag
• Plastc:
oneven weken op donderdag
• Papier:
Woensdagavond 12 februari
• Reeuwijk West: aan de linkerkant
van de Raadhuisweg
• Reeuwijk-Brug Oost
Donderdagavond 13 februari
• Reeuwijk-Dorp, incl. buitenwegen
• Waarder, incl. buitenwegen
• Driebruggen, incl. buitenwegen
Vrijdagavond 14 februari
• Reeuwijk Brug Oost: tussen de
Breevaart en het plassengebied
m.u.v. het gebied tussen De
Moerweide en de Breevaart
• Plassengebied: alle buitenwegen
ten oosten van de A12
Zaterdag 15 februari
• Bodegraven (BOC) en
Nieuwerbrug (OPA)
Meld u aan voor Burgernet
en word de ogen en oren van
Bodegraven-Reeuwijk. Kijk
voor meer informate op
www.burgernet.nl
veerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Ziens wijzen moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 45, 2800 AA, Gouda.
Voor het indienen van mondelinge zien-
swijzen, kunt u binnen voormelde termijn
een afspraak maken met het Vergunnin-
genloket, bereikbaar op 14 0182.

Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscom-
missie heef in principe zit ng op woensd-
agochtend van 9.30 tot 12.30 uur iedere
even week bij de Omgevingsdienst
Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda. De agenda is op te vragen bij de
afdeling BWT van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, tel. (0182) 545454.
Milieu
Vaststelling Vergunningenplan ge-
meentelijke inrichtngen ODMH
Het college heef op 21 januari 2014 het
Vergunningenplan voor gemeentelijke
inrichtngen Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) vastgesteld. Het
Vergunningenplan beschrijf het
beleidskader voor vergunningverlening en
de wijze waarop de vergunningactvitei-
ten door de ODMH wordt uitgevoerd. Het
plan bevat doelstellingen ten aanzien van
het actueel houden van vergunningen.
Het betref de uitvoering van de door het
Rijk opgestelde kwaliteitscriteria voor de
uitvoering van de omgevingswetgeving.
Het besluit ligt vanaf 29 januari 2014
gedurende 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis in Bodegraven. U kunt
het besluit raadplegen via de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de
rubriek Bestuur en organisate > Beleid en
regelgeving > Beleidsregels per categorie
in pdf. Voor meer informate kunt u
contact opnemen met de heer P. Rouing
van de afdeling Planontwikkeling- en
regie.
Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Midden-Holland 2014
Het college heef op 21 januari 2014
mandaten vastgesteld voor de
Omgevings dienst Midden-Holland. In
deze regeling staan alle bevoegdheden
die gemandateerd zijn aan de Omgevings-
dienst. Als gevolg van het mandateren
van een APV-taak (onderdeel geluid)
diende de mandatenregeling te worden
aangepast. Het besluit ligt gedurende 6
weken ter inzage in het gemeentehuis in
Bodegraven. U kunt het besluit raadple-
gen via de website www.bodegraven-
reeuwijk.nl onder de rubriek Bestuur en
organisate > Beleid en regelgeving >
Beleidsregels per categorie in pdf.
Bezwaar
Op grond van de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen het besluit
binnen 6 weken na de dag waarop dit is
bekend gemaakt een bezwaarschrif
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. Voor meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P. Rouing van de afdeling Planontwikke-
ling- en regie.
Milieuprogramma 2014 vastgesteld
Het college heef op 21 januari 2014 het
Milieuprogramma 2014 - inclusief het
jaarprogramma 2014 van de ODMH -
vastgesteld. In het Milieuprogramma
wordt een overzicht gegeven van de in
2014 door de gemeente en Omgevings-
dienst Midden-Holland uit te voeren
actviteiten op het gebied van het milieu.
Het milieuprogramma kunt u raadplegen
via de website bodegraven-reeuwijk.nl
onder de rubriek Bestuur en organisate >
Beleid en regelgeving > Beleidsregels per
categorie in pdf. Voor meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P. Rouing van de afdeling Planontwikke-
ling- en regie.
Verlenging Nota Toezicht en Handhaving
ODMH 2013 (Milieu) voor 2014
Het college heef op 21 januari 2014
ingestemd met verlenging van de Nota
Toezicht en Handhaving ODMH 2013
(Milieu) voor 2014. De nota beschrijf het
beleidskader voor de actviteiten van de
Omgevingsdienst Midden-Holland op het
gebied van milieutoezicht en handhaving.
U kunt de nota raadplegen via de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de
rubriek Bestuur en organisate > Beleid en
regelgeving > Beleidsregels per categorie
in pdf. Voor meer informate kunt u
contact opnemen met de heer P. Rouing
van de afdeling Planontwikkeling- en
regie.
Molletje Bim
Zaterdag 1 februari om 14.00 uur
Bodegraven - De luchtige, vrolijke
en muzikale theatervoorstelling
Molletje Bim is aankomende zater-
dag te zien in het Evertshuis. De
voorstelling neemt kinderen vanaf
drie jaar mee in de gezellige en
kleurrijke wereld van Molletje Bim
wordt gespeeld door poppentheater
Koekla. Molletje Bim is een slim en
opgewekt diertje. Hij woont in een
bloemrijke tuin, onder de grond.
Hij is ook graag boven de grond,
maar daar woont ook een kat. Op
een dag komt er een babyvogel-
tje aangevladderd. Het is alleen en
zijn moeder is zoek. Molletje Bim
ontfermt zich over het jonge dier.
Zullen ze de moeder van vogeltje
terug kunnen vinden? Kaarten à €
8,00 zijn verkrijgbaar aan de thea-
terkassa van het Evertshuis, Willem
de Zwijgerstraat 9 in Bodegraven,
0172-618484. www.evertshuis.nl
Bouwcafé over huurwoningen in middensegment
Op maandag 27 januari vond weer een Bouwcafé plaats in restaurant ’t Vaantje
in Reeuwijk. Regionale ondernemingen in de bouw en projectontwikkeling en de
gemeente wisselden ideeën uit over huurwoningen in het middensegment.
Binnen de gemeente is duidelijk behoefe aan dergelijke huurwoningen.
Vincent van Luit, directeur van
Woningbouwvereniging Reeu-
wijk deed de inleiding. Hij ging
in op de keuzes die zijn orga-
nisatie maakt voor te bouwen
woningen en op de nieuwe
woningwet. Zijn belangrijkste
argument om in dit segment
te bouwen betrof de groep
senioren. Met een inkomen
van meer dan € 34.000,- komt
deze groep niet meer opnieuw
in aanmerking voor een soci-
ale huurwoning. Dit terwijl de
woonbehoefte op latere leeftijd
om een andere veelal gelijk-
vloerse woning vraagt, met het
oog op zorg.
Genodigde spreker was dit
keer Ed Hordijk, directeur van
Verwelius Bouw en Ontwikke-
ling. Hij vertelde over de com-
merciële mogelijkheden voor
middeldure huurwoningen.
Wethouder Jan Leendert van
den Heuvel nam vervolgens
deel aan de centrale discussie
die erna was gepland.
INFORMEEL PLATFORM
Het Bouwcafé is een platform
waar gemeente en marktpartij-
en elkaar informeel en los van
concrete bouwprojecten kun-
nen ontmoeten. Regelmatig
worden hier nieuwe oplossin-
gen verkend voor de woning-
markt in onze gemeente. Het
Bouwcafé is open voor ieder-
een die zich betrokken voelt
bij de ruimtelijke ontwikkeling
van onze gemeente. Na een
introductie is er ruimte voor
discussie. Daarna wordt de
namiddag afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 11
Bent u op zoek naar een afgesloten
vrachtwagenparkeerplaats op
industrieterrein Broekvelden
te Bodegraven?
Per direct TE HUUR
Vrachtwagenparkeerplaats
Neem voor meer informate contact op met Dennis Vergeer.
Tel: 0182-398689 (overdag) of 06-51 21 70 59 (’s avonds)
Winkelend publiek steunt
actie GroenLinks
Bodegraven-Reeuwijk - Hoe je ook over zondagsrust denkt, loten is oneerlijk. Met deze boodschap stonden
raadsleden Robèrt Smits en Ronald Fredriksz afgelopen zondag voor de Albert Heijn aan de Oud Bodegraafse-
weg in Bodegraven.
Het college
Stemmen
Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend dat het
bij de aanstaande verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk op woensdag 19 maart 2014
een kiezer is toegestaan bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
Machtging door schrifelijke aanvraag
• Bij Bureau verkiezingen van de
gemeente zijn kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de verzoekschrifen
om bij volmacht te mogen stemmen.
• Het verzoekschrif moet uiterlijk op
vrijdag 14 maart 2014 door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester
van de gemeente, waar hij/zij op
maandag 3 februari 2014 als kiezer is
geregistreerd. Het verzoekschrif kan
niet worden ingediend door de kiezer
aan wie een kiezerspas is verstrekt.
• Degene die zich bereid heef verklaard
als gemachtgde op te treden, moet
op maandag 3 februari 2014 als kiezer
zijn geregistreerd.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt
de gemachtgde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
Machtging door overdracht van de
stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in
dezelfde gemeente als kiezer is
geregistreerd, machtgen om voor
hem/haar te stemmen.
• De kiezer tekent daartoe het formulier
dat voorkomt op de stempas en laat
de kaart door de gemachtgde mede-
ondertekenen.
• De kiezer draagt de in een volmacht-
bewijs omgezete stempas over aan de
gemachtgde.
• Tevens moet de kiezer een kopie van
een geldig identteitsbewijs aan de
gemachtgde meegeven. Deze kopie
moet de gemachtgde aan de voorzit-
ter van het stembureau laten zien.
• Het overdragen, van de in volmacht-
bewijs omgezete stempas, kan tot en
met de dag van de stemming.
• Een volmacht die is verleend door
overdracht van de stempas kan, tot
het uitbrengen van een stem door de
gemachtgde, door de volmachtgever
worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee)
volmachten aannemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
Alle informate over de verkiezingen staat
op de website bodegraven-reeuwijk.nl
onder Actueel > Verkiezingen 2014 (in het
snelmenu).
week 05 - 2014
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Contact
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl
Kijk voor meer informate op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
of bel met het Klantcontactcentrum
via tel. (0172) 522 522.
E-loket (digitale balie)
Kijk voor alle informate
en digitale formulieren op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/e-loket
twiter: @gem_BR
Volg ons

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst,
inclusief zaaknummer.
Bodegraven
• Akkermunt 70: realiseren extra
wooneenheid (09-01-2014, zaaknr.
2014006753)
• J.C. Hoogendoornlaan 2: bouwen stal
(09-01-2014, zaaknr. 2014006735)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Stchtse hof 1: uitbreiden woning
(14-01-2014, zaaknr. 2014009927)
Reeuwijk
• Einsteinstraat 14e: creëren woning
boven een bedrijfshal (03-01-2014,
zaaknr. 2014006367)
• Oukoopsedijk 11: aanleggen bagger-
depot (09-01-2014, zaaknr.
2014007234)
• Semmelweislaan 14: uitbreiden
woning (09-01-2014, zaaknr.
2014007385)
• Zoutmansweg ter hoogte van
Edisonstraat: verplaatsen aanleg-
steigers (09-01-2014, zaaknr.
2014007163)
Verleende vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending,
inclusief zaaknummer.
Driebruggen
• Lindenlaan 2: plaatsen dakkapel aan
de voorzijde (16-01-2014, zaaknr.
2013133546)
Reeuwijk
• Dorpsweg 27: vervangen brug
(21-01-2014, zaaknr. 2013133050)
Verlengde vergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending,
inclusief zaaknummer.
Bodegraven
• Hooijerdijk 34: bouwen berging
(22-01-2014, zaaknr. 2013134759)
Bezwaar of beroep tegen verleende
omgevingsvergunningen
Belangheb ben den kunnen binnen
6 weken na de genoemde verzenddatum
een gemotveerd bezwaarschrif indienen
bij burgemeester en wethouders van
Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter
inzage heef gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrif indienen. U moet dan
binnen de termijn van 6 weken recht-
streeks beroep instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u
gedurende de termijn van terinzagelig-
ging van het ontwerpbesluit geen
zienswijze naar voren heef gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u
informeren of u tegen een verleende
vergunning bezwaar kunt maken of
beroep moet instellen. Een bezwaar of
beroepschrif moet uw naam en adres
bevaten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende
vergunning en de motvering van uw
bezwaar of beroep. Bij een beroepschrif
moet zo mogelijk een kopie van de
vergunning worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar of
beroepschrif schort in de regel de
werking van de vergunning niet op. Met
andere woorden: de vergunning waar -
tegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u,
nadat u bezwaar heef gemaakt of beroep
heef ingesteld, om een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrif en een verzoek
om een voorlopige voorziening ook
digitaal indienen bij de rechtbank via
htp://loket.rechtspraak.nl > bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde website
voor de precieze voorwaarden.
Ontwerpomgevingsvergunning
uitgebreide procedure (brandveilig
gebruik)
Uitgebreide procedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders zijn van
plan om voor de volgende aanvraag een
omgevingsvergunning te verlenen:
Dronenpark 1, Bodegraven voor het
brandveilig in gebruik nemen van een
pand.
Ter inzage
De aanvraag, de ontwerpomgevingsver-
gunning en de overige bijbehorende
stukken liggen met ingang van 30 januari
2014 tot en met 12 maart 2014 ter inzage
in het gemeentehuis in Bodegraven.
Zienswijzen
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan iedereen naar keuze mondeling
of schrifelijke zienswijzen inbrengen.
Deze zienswijze moet uw naam, adres en
registratenummer bevaten en, gemot-
Agenda
• 29 januari, 19.00 uur: Presentates
fusie recreateschappen (gemeente-
huis)
• 29 januari, 20.00 uur: commissie
Bestuur & Financiën (gemeentehuis)
• 30 januari, 19.30 uur: commissie
Ruimte (gemeentehuis)
• 3 februari, 19.30 uur: informate-
avond ontwerpbestemmingsplan
‘De Steupel’ (gemeentehuis)
• 4 februari, 19.30 uur: informate-
avond ontwerpbestemmingsplan
Maximalocate deelplannen 2 en 3
(Prins Willem Alexanderschool,
Waarder)
• 6 februari, 18.00 uur: 3e dag van de
economie Bodegraven-Reeuwijk
(Evertshuis, Willem de Zwijgerstraat)
• 10 februari, 19.00 uur: Rondetafel-
gesprek Prioritering Woningbouw
(De Brug, Reeuwijk-Brug)
• januari t/m juni (’s nachts in
weekends): vernieuwingswerk-
zaamheden spoortraject Gouda-
Reeuwijk
• 3 februari t/m 21 februari:
verwijderen oude bushalte
Goudseweg Oostzijde. De rijbaan
richtng Bodegraven is afgezet
(meer informate op de website)
• tot en met 28 februari: ophoog- en
bestratngswerkzaamheden Roelat
en Spree
• tot en met 1 maart: ophoog- en
bestratngswerkzaamheden
Boesemsingel, Gruto, Kievits heuvel
en Eiber Bodegraven
Werk aan de weg
Ontvang bekendmakingen
uit uw buurt. Meld u aan
voor de e-mailservice
bekendmakingen op

www.overheid.nl
Gemeenteraadsverkiezingen
Afvalkalender
• Groen afval:
even weken op vrijdag
• Grijs afval:
oneven weken op vrijdag
• Plastc:
oneven weken op donderdag
• Papier:
Woensdagavond 12 februari
• Reeuwijk West: aan de linkerkant
van de Raadhuisweg
• Reeuwijk-Brug Oost
Donderdagavond 13 februari
• Reeuwijk-Dorp, incl. buitenwegen
• Waarder, incl. buitenwegen
• Driebruggen, incl. buitenwegen
Vrijdagavond 14 februari
• Reeuwijk Brug Oost: tussen de
Breevaart en het plassengebied
m.u.v. het gebied tussen De
Moerweide en de Breevaart
• Plassengebied: alle buitenwegen
ten oosten van de A12
Zaterdag 15 februari
• Bodegraven (BOC) en
Nieuwerbrug (OPA)
Meld u aan voor Burgernet
en word de ogen en oren van
Bodegraven-Reeuwijk. Kijk
voor meer informate op
www.burgernet.nl
veerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Ziens wijzen moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 45, 2800 AA, Gouda.
Voor het indienen van mondelinge zien-
swijzen, kunt u binnen voormelde termijn
een afspraak maken met het Vergunnin-
genloket, bereikbaar op 14 0182.

Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscom-
missie heef in principe zit ng op woensd-
agochtend van 9.30 tot 12.30 uur iedere
even week bij de Omgevingsdienst
Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda. De agenda is op te vragen bij de
afdeling BWT van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, tel. (0182) 545454.
Milieu
Vaststelling Vergunningenplan ge-
meentelijke inrichtngen ODMH
Het college heef op 21 januari 2014 het
Vergunningenplan voor gemeentelijke
inrichtngen Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) vastgesteld. Het
Vergunningenplan beschrijf het
beleidskader voor vergunningverlening en
de wijze waarop de vergunningactvitei-
ten door de ODMH wordt uitgevoerd. Het
plan bevat doelstellingen ten aanzien van
het actueel houden van vergunningen.
Het betref de uitvoering van de door het
Rijk opgestelde kwaliteitscriteria voor de
uitvoering van de omgevingswetgeving.
Het besluit ligt vanaf 29 januari 2014
gedurende 6 weken ter inzage in het
gemeentehuis in Bodegraven. U kunt
het besluit raadplegen via de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de
rubriek Bestuur en organisate > Beleid en
regelgeving > Beleidsregels per categorie
in pdf. Voor meer informate kunt u
contact opnemen met de heer P. Rouing
van de afdeling Planontwikkeling- en
regie.
Mandaatbesluit Omgevingsdienst
Midden-Holland 2014
Het college heef op 21 januari 2014
mandaten vastgesteld voor de
Omgevings dienst Midden-Holland. In
deze regeling staan alle bevoegdheden
die gemandateerd zijn aan de Omgevings-
dienst. Als gevolg van het mandateren
van een APV-taak (onderdeel geluid)
diende de mandatenregeling te worden
aangepast. Het besluit ligt gedurende 6
weken ter inzage in het gemeentehuis in
Bodegraven. U kunt het besluit raadple-
gen via de website www.bodegraven-
reeuwijk.nl onder de rubriek Bestuur en
organisate > Beleid en regelgeving >
Beleidsregels per categorie in pdf.
Bezwaar
Op grond van de bepalingen van de
Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen het besluit
binnen 6 weken na de dag waarop dit is
bekend gemaakt een bezwaarschrif
indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. Voor meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P. Rouing van de afdeling Planontwikke-
ling- en regie.
Milieuprogramma 2014 vastgesteld
Het college heef op 21 januari 2014 het
Milieuprogramma 2014 - inclusief het
jaarprogramma 2014 van de ODMH -
vastgesteld. In het Milieuprogramma
wordt een overzicht gegeven van de in
2014 door de gemeente en Omgevings-
dienst Midden-Holland uit te voeren
actviteiten op het gebied van het milieu.
Het milieuprogramma kunt u raadplegen
via de website bodegraven-reeuwijk.nl
onder de rubriek Bestuur en organisate >
Beleid en regelgeving > Beleidsregels per
categorie in pdf. Voor meer informate
kunt u contact opnemen met de heer
P. Rouing van de afdeling Planontwikke-
ling- en regie.
Verlenging Nota Toezicht en Handhaving
ODMH 2013 (Milieu) voor 2014
Het college heef op 21 januari 2014
ingestemd met verlenging van de Nota
Toezicht en Handhaving ODMH 2013
(Milieu) voor 2014. De nota beschrijf het
beleidskader voor de actviteiten van de
Omgevingsdienst Midden-Holland op het
gebied van milieutoezicht en handhaving.
U kunt de nota raadplegen via de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de
rubriek Bestuur en organisate > Beleid en
regelgeving > Beleidsregels per categorie
in pdf. Voor meer informate kunt u
contact opnemen met de heer P. Rouing
van de afdeling Planontwikkeling- en
regie.
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
In anderhalf uur haalden
zij 260 handtekeningen op.
Als het aan GroenLinks ligt
mogen supermarkten zelf
beslissen of ze op zondag
open zijn en kunnen klan-
ten kiezen waar ze hun
boodschappen doen. Nu
moet de Albert Heijn aan
de Oud Bodegraafseweg
vanaf 1 februari op zondag
de deuren gesloten houden.
Vanaf dat moment mogen
alleen de C1000 Broek-
velden in Bodegraven en
Jumbo Jim Koster in Reeu-
wijk op zondag de deuren
openen. Dat is door loting
bepaald.
Fractievoorzitter Robèrt
Smits: “Laat ik duidelijk
zijn, voor GroenLinks staat
voorop dat het in het leven
om meer gaat dan geld
verdienen. Momenten van
rust zijn belangrijk, ook
voor ons. Wij vinden wel
dat mensen zelf kunnen
bepalen wanneer ze die
rust nemen. Flexibiliteit
van de winkeltijden maakt
dit makkelijker.” Gesterkt
door de positieve reacties
zal de fractie van Groen-
Links de handtekeningen
aan het college aanbie-
den en zich extra voor het
onderwerp zondagsope-
ning supermarkten inzet-
ten.
Spelletjesochtend Dagverzorging
Bodegraven - Kinderen van groep 8 van de Goede Herderschool
uit Bodegraven kwamen woensdagochtend 22 januari bij de
Dagverzorging in Rijngaarde op bezoek. De kinderen werken op
school aan het thema ‘Wie help jij’. De kinderen hadden verschil-
lende taken gekregen. Een groepje ging helpen met het versieren
van cupcakes. Een ander groepje schonk de koffie in. En alle kin-
deren speelden een spelletje met de bezoekers van de Dagver-
zorging. En tijdens zo’n spelletje mens-erger-je-niet, rummikub
of sjoelen kwam het gesprek vanzelf op gang. Zowel de ouderen
als de kinderen, de vrijwilligers en begeleiding genoten volop van
deze ochtend.
Open tafel senioren
Dinsdag 4 februari, 11.45 uur
Waarder - Vrijwilligers van Welzijnsstichting Kerverland verzor-
gen een open tafel in Kerverland in Waarder voor 55-plussers uit
Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug. Op het menu staan een
extra gevulde minestrone maaltijdsoep met stokbrood en krui-
denboter en wentelteefjes met een bolletje ijs als dessert. Daarbij
wordt natuurlijk weer een glas wijn, fris, koffie of thee geserveerd.
De maaltijd kost € 6,50. Aanmelden bij Ben en Marijke van der
Lugt, 0348-502659 of 06 40227933.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 12
Autobedrijf Van Roon
Reeuwijk B.V.
Leeghwaterstraat 8
2811 DV REEUWIJK
Tel.: 0182 301650
www.autobedrijfvanroon.nl
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
Vestigingsadres: Beatrixlaan 25 • 2811 LZ Reeuwijk | Correspondentieadres: Nieuwe Markt 9 • 2411 BB Bodegraven
www.gouwelijn.nl
Verbouwing, nieuw-
bouw of storing: u kunt
altijd op ons rekenen!
Profiteer van het lage btw-tarief bij
verbouwingen en renovaties!
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41
Werelderfgoed-nominatie
Romeinse Limes stap dichterbij
Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de 26 gemeenten langs de Romeinse Limes
gaan samenwerken aan de UNESCO nominatie van de Romeinse Limes, de voormalige Romeinse grens langs
de Rijn. Hiertoe hebben minister Bussemaker en de portefeuillehouders van de provincies en gemeenten op
27 januari een intentieverklaring ondertekend. Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heef de verklaring
ondertekend en streef naar plaatsing van de Limes op de Werelderfgoedlijst.
Wethouder Jan Leendert
van den Heuvel: “Het col-
lege van gemeente Bode-
graven-Reeuwijk onder-
steunt de nominatie van
de Romeinse Limes van
harte. Hierdoor kan ver-
der worden gewerkt aan
het vergroten van de
bescherming, bekendheid
en beleefaarheid van de
Limes.”
In de Romeinse tijd werd
het huidige Bodegraven
ook al bewoond en lag
gesitueerd aan de noord-
grens van het Romeinse
Rijk, de ‘Limes’. Aan de
Romeinse kant van de
Limes waren er veel mili-
taire en handelsactivitei-
ten. De Romeinen legden er
kampementen, havens en
een weg aan. Langs de weg
die naast de Limes liep zijn
op vele plekken nederzet-
tingen ontstaan. Uit één
van deze nederzetting is
Bodegraven ontstaan. Bij
de Willemstraat in Bode-
graven is een poortgebouw
met twee wachttorens
gevonden. De bouwperi-
ode ligt tussen 61 en 69
na Christus. Bij het graven
van de Put van Broekhoven
is in 1937 een Romeinse
helm gevonden. De helm is
één van de pronkstukken
van het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden.
INTENTIEVERKLARING
De eerste stap in het nomi-
neringsproces is het onder-
tekenen van de intentie-
verklaring. Daarna kunnen
de gemeenten besluiten of
ze daadwerkelijk een ter-
rein in de gemeente gaan
nomineren. De terreinen
die genomineerd worden,
hebben betrekking op de
kernwaarden van de Limes.
Het gaat daarbij om ter-
reinen waar nog resten/
sporen van de Romeinse
Limes in de ondergrond
zijn. Terreinen waar deze
sporen geheel opgegraven
zijn komen in principe niet
in aanmerking. De daad-
werkelijk nominatie kan
dan in 2017 of 2018 plaats-
vinden.
Foto-ochtend over transport
Dinsdag 4 februari, 10.00-11.30 uur
Bodegraven - De Historische Kring Bodegraven ontwaakt uit
haar winterslaap. Volgende week is er weer een bijeenkomst in
De Meent aan de Willen de Zwijgerstraat. Het thema van deze
bijeenkomst is ‘Van kruiwagen tot trein’. Er zullen weer heel wat
oude foto’s te zien zijn met allerlei transportmiddelen. Ook wor-
den er foto’s over dit onderwerp ingezameld.
Lezing Justin Peters over
onderscheiding van geesten
Donderdag 6 februari, 20.15 uur
Bodegraven - De Amerikaanse Bijbelleraar Justin Peters is op
uitnodiging van Stichting Heartcry van 5 tot en met 11 februari op
tournee door Nederland. Hij zal in de Salvatorkerk, Vrije Nesse
11 in Bodegraven een lezing houden met als thema ‘Een oproep
tot onderscheiding van geesten’. Justin Peters doet al jarenlang
onderzoek naar de zogenaamde ‘Word-faith movement’, een
wereldwijde beweging die veel nadruk legt op persoonlijke wel-
vaart en gezondheid. Het is een theologie die Peters, mede door
zijn lichamelijke handicap, persoonlijk raakt. Over zijn motivatie
zegt hij: “Ik wil mensen bemoedigen om niet alleen te weten wat
ze geloven, maar ook om te weten waarom ze het geloven.” Van-
af 19.45 uur is de kerk open en kan er koffie, thee of fris worden
gedronken. De lezing begint om 20.15 uur. Toegang is gratis.
www.heartcry.nl/justin-peters
Laatste uitzending Club Delight
James Cottriall (midden), hij is de winnaar van de Voice of Austria.
Links Steven, rechts Bastiaan
Zaterdag 1 februari,
15.00-21.00 uur
Bodegraven - Het populaire
jongerenprogramma Club
Delight bij radio Bodegraven
gaat ermee stoppen. Na 3,5
jaar stoppen Steven Lammers
en Bastiaan Meijer met het
wekelijkse zaterdagavondpro-
gramma speciaal voor jonge-
ren in Bodegraven-Reeuwijk.
De laatste uitzending van Club
Delight wordt met een XL-
live-uitzending vanuit jonge-
rencentrum De Zon gevierd.
Tijdens de laatste uitzending
zijn diverse gasten aanwezig
en optredens te zien. Ook wor-
den de Club Delight Awards
uitgereikt voor beste manne-
lijke artiest, beste vrouwelijk
artiest, beste band, leukste
luisteraar, beste invaller en de
allerleukste rubriek.
De jonge Bodegraafse Dj’s
wisten heel wat aansprekende
namen te strikken voor een
interview tijdens hun radio-
uitzending. Zo was in augus-
tus vorig jaar nog het inter-
view met Uri Geller te horen
en waren André van Duin en
Alberto Stegeman vaste klant
in het programma. Op Face-
book wordt aan luisteraars
gevraagd wat de allerlaatste
plaat moet zijn in Club Delight.
En dat moet de plaat zijn die
de twee Dj’s heeft samen-
gebracht, zo valt te lezen,
een vette meezinger, om
met elkaar uit te huilen. Het
afscheid van Bastiaan Meijer
zal overigens niet definitief
zijn, want hij zet zijn carrière
als Dj in Hilversum voort bij KX
Radio. Iedereen is zaterdag
welkom in De Zon in Bodegra-
ven om de laatste uitzending
te vieren. Toegang is gratis.
https://www.facebook.com/radioclubdelight
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 13
Van Heuven Goedhartstraat 35 • Reeuwijk • Tel (0182) 39 33 66
Bestel via onze webwinkel!
Ga naar www.radiovandijk.com
Radio van Dijk
WITGOED • INBOUWAPPARATUUR • TV & AUDIO • REPARATIE
Linksys Wifi
extender RE2000
Van € 79,- voor € 55,-
Vergroot het bereik
van wifi in huis
vergelijk de prijzen
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
‘t Vaantje viert feest!
Begin februari is het zover; alweer vier jaar
geleden is ’t Vaantje heropend met een frisse
uitstraling en een nieuwe keukenbrigade.
Vanaf heden tot eind februari serveren wij u
een viergangen Chefs feestmenu
Vier gangen voor de afgelopen
vier jaar voor slechts € 32,50 p.p.
Ontvangst met een glas bubbles
***
Salade van gebakken gamba met oosterse
kruiden en kokos
***
Gebakken coquille met serranoham
en romige risotto
***
Diamanthaas met vergeten groenten,
Rosevalaardappel en romige peperjus
***
Wentelteefjes met kaneelparfait
en vanillesaus
Dit menu is alleen vooraf
te reserveren onder vermelding van
Feestmenu
www.vaantje.nl
• groot - klein onderhoud
• aanbouw - verbouw
• nieuwbouw
• tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
Bouw- of verbouw plannen?
Wij verzorgen ook uw bouwtekening en vergunning.
Postadres: Overtoom 3 • 2811 LH Reeuwijk • Tel. (0182) 39 50 09
Bezoekadres: van Leeuwenhoekstraat 23 • Mobiel: 0624 877 515
info@aannemingsbedrijfwetering.nl • www.aannemingsbedrijfwetering.nl
Wintervogelexcursie
Zondag 2 februari, 14.00 uur
Cyclus organiseert een wintervogelexcursie in het Groenhovenpark in Gouda. De afwisseling
van verschillende bomen en struiken in het park trekt in de wintermaanden allerlei wintervogels
aan. Stedelijk Ecoloog van Cyclus, André van Kleinwee, staat deze middag onder andere stil bij
de koperwiek en sijs die vanuit de noordelijke landen in het park overwinteren maar ook bij de
standvogels die het hele jaar in het park aanwezig zijn. De excursie duurt ongeveer anderhalf uur
en is gratis. Deelnemers kunnen verzamelen bij de ingang van het park aan de parkeerplaats
Groenheuvel in Gouda. Meer informatie via Cyclus 0182-547500.
Foto’s met passie en emotie in Parochiehuis
Zaterdag 8 februari,
10.00-14.00 uur
Bodegraven - Een overzichts-
tentoonstelling van Bodegraaf-
se fotograaf Ap Quist zal de
komende maanden te zien zijn
in de zalen van het Parochie-
huis, Doortocht 11 in Bode-
graven. Er is gekozen voor
een collectie uit zijn werk van
de afgelopen zes jaar, deze
geeft een duidelijke dwars-
doorsnede van het fotografisch
werk van Ap. De onderwerpen
die de Bodegraafse fotograaf
kiest bestaan overwegend uit
alledaagse oude onderwer-
pen of voorwerpen die mooi
van ouderdom zijn.” Verder
is een greep gedaan uit het
ruime thema reisfotografie. Zo
zijn er foto’s te zien uit België,
Frankrijk, Portugal, Marokko
en Kroatië. Maar ook het eigen
dorp wordt niet vergeten met
enkele recente koeienfoto’s uit
de omgeving van Bodegraven.
Veel foto’s hebben ondanks de
grote verschillen in onderwerp-
keuze wel iets gemeen. De
manier waarop het onderwerp
wordt bekeken en is vast-
gelegd, toont vaak speci-
ale details die de passie en
emotie van het onderwerp
blootleggen. Het verhaal
achter de foto is vaak een
extra dimensie voor de kijker.
Vandaar dat Ap op zaterdag
8 februari van 10.00 tot 14.00
in het parochiehuis aanwe-
zig is om geïnteresseerden
rond te leiden en vragen te
beantwoorden over zijn pas-
sie fotografie. Op zaterdag is
er naast de tentoongestelde
foto’s ook een groot aantal
andere foto’s te zien, die deel
uitmaken van zijn reisseries.
Een rondleiding in groepsver-
band is op afspraak mogelijk
0172-612293 of doortocht@
kpnmail.nl.
Voorlezen in de bibliotheek
Woensdag 12 februari, 14.30-15.00 uur
Bodegraven - Wat is er fijner dan luisteren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal? Je komt
even in een andere wereld terecht. Soms leer je er ook iets van. Verhalen prikkelen de fantasie, ont-
wikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit. In vestiging Bodegraven
van de Bibliotheek de Groene Venen wordt er vanaf februari iedere tweede woensdagmiddag van de
maand voorgelezen aan kinderen tot zes jaar. Peuters, kleuters en andere liefhebbers zijn op van har-
te welkom. De toegang is gratis. Bibliotheek in basisschool ’t Vogelnest, Leeuwerik 3 in Bodegraven.
Bar Gebeure uit Dordrecht
wint de Kakofoon
Acht keer eerder deden ze mee aan het kapellenfestival Kakofonie in Reeu wijk-Brug, maar dit jaar mocht de
Dordtse kapel Bar Gebeure blij verrast de Kakofoon in ontvangst nemen. Naast Bar Gebeure deden er nog
dertien Nederlandse blaas-, feest- en pret-orkesten mee aan het festival. Ze waren allemaal naar Zalen-
centrum De Brug gekomen, om het publiek te vermaken met hun muzikale kunnen en enthousiasme.
De stemmingsmeters van
deze kapellen waren het
er gezamenlijk over eens
dat Bar Gebeure dit jaar de
meest stemming makende
kapel was. Een welverdien-
de waardering voor deze
Dordtse mannen.
Al vroeg stroomde het
publiek dit jaar in grote
getale naar binnen, zodat
het Reeuwijkse zalencen-
trum al snel gevuld werd
met een bonte menge-
ling van vaak kleurrijk
uitgedoste feestvierders.
Hierdoor zat de stemming
er al vroeg in en konden
alle kapellen rekenen op
een enthousiast publiek.
Doordat een groot deel van
de deelnemende kapellen
het ontvangen startgeld
doneerde kon ook het
goede doel weer worden
gerealiseerd. De Vrienden
van Savelberg kunnen
ovenhandschoenen aan-
schafen voor de bewoners
van Zorgcentrum Savel-
berg. Voor het verwarmen
van hun maaltijden krijgen
de bewoners magnetrons
in de eetruimten om zelf
hun maaltijden te verwar-
men, maar ze hadden nog
geen ovenhandschoenen.
Die kunnen nu dankzij
Kakofonie worden aange-
schaf. Een doel dat weer
goed past in de reeks van
bestemmingen met een
sociale achtergrond, die
Kakofonie in de loop der
jaren heef gesteund. Het
was weer een geweldig
feest en de sfeer was weer
grandioos, dus op naar
het volgende jaar, want
dan vindt op 24 januari
2015 de 22e editie van het
kapellenfestival Kakofonie
plaats in zalencentrum De
Brug.
www.kapellenfestival.nl
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 14
www.donselaarbouw.nl • info@donselaarbouw.nl
Lijsterbesstraat 9 2742 XS Waddinxveen
donselaarbouw wil graag met u
meedenken in het realiseren van
de aan- of verbouw van uw huis.
Wij adviseren u en zorgen voor
een snelle en goede afhandeling. M 06 53 28 83 85 M 06 10 43 87 87
bouwen met
TE KOOP / TE HUUR
Elke havenplaats heeft een zijsteiger en
voor elektrische boten is er een
aansluiting
Boxmaten Type 1: 245 cm x 700 cm
Type 2: 270 cm x 700 cm
Voor info exploitatiemaatschappij
Elfhoeven B.V.
E-mail: info@elfhoevenbv.nl
Mobiel: 06- 200 377 66
Ligplaatsen Jachthaven Elfhoeven
EEN GLASHELDER BEDRIJF
Trasmolenlaan 10, 3447 GZ Woerden
Telefoon: 0348-437777, Fax: 0348-437778
info@vanveenglas.nl, www.vanveenglas.nl
Uw vakman 1e klas
Op het gebied van dubbel glas
Vrijwilligersdag scouting
Reeuwijk-Brug - Tijdens de
vrijwilligersdag van Scou-
ting Reeuwijk heeft Berna-
dette Dorresteijn een prijs in
ontvangst genomen omdat zij
de 150ste persoon was die
de vind-ik-leuk-duim aanklikte
op de Facebookpagina van
Scouting Reeuwijk. Ze won
daarmee een vuurkorfpak-
ket. “Ik had er helemaal niet
bij stil gestaan dat ik met mijn
‘like’ iets kon winnen. Ik vind
Scouting Reeuwijk gewoon
een leuke club,” zei Bernadette
na afloop. Tijdens de gezel-
lige vrijwilligersdag werden
verder zoals altijd oud-Holland-
se spelletjes gespeeld en het
bekende stroomspiraal was
aanwezig. Na de spelletjes
hebben de vrijwilligers genoten
van heerlijke stampotten met
worst en bavaroise als toetje.
Volle Kunstbus naar Rotterdam
Bodegraven - De Kunstbus Evertshuis vertrok afgelopen donder-
dag volledig gevuld naar Rotterdam voor een rondleiding door het
Wereldmuseum en een wandeling met gids langs de gebouwen
van de voormalige Van Nelle Fabriek. Bezoekers beleefden een
inspirerende dag. De kaartverkoop voor de volgende Kunstbus-
reis, donderdag 13 februari, naar het Catharijneconvent in Utrecht
en naar Kasteel de Haar in Haarzuilens is inmiddels gestart. Er
zijn nog enkele kaarten beschikbaar. www.evertshuis.nl
Winterconcert De Wissel
Zaterdag 1 februari, 19.30-20.30 uur
Bodegraven - Regionale
Muziekschool De Wissel in
Bodegraven geeft een Win-
terconcert in de Ichthuskerk,
Stationsweg 17 in Bodegra-
ven. Tijdens dit Wintercon-
cert kijken leerlingen van de
muziekschool vooruit naar
deze zomer met swingende
Braziliaanse muziek. Maar
ze creëren ook een echt win-
tergevoel met de Wintertime
Blues die op het programma
staat. Als afsluiting spelen
leerlingen en docenten geza-
menlijk een muziekstuk dat
speciaal voor deze uitvoe-
ring door Joost van Balkom is
gemaakt. Na afloop van het
concert kunnen bezoekers met
een kopje koffie of thee, nog
even napraten en nagenieten.
De toegang is gratis.
Ruilbeurs postzegels en munten
Zaterdag 1 februari, 10.00-14.30 uur
Bodegraven - Postzegelvereniging NVPV afdeling Bodegraven
organiseert een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansicht-
kaarten in Rijngaarde in Bodegraven. Op de beurs zijn semi-
handelaren aanwezig, ook zijn er ruiltafels en er is een jeugd-
hoek. Voor de jeugd zijn er bovendien gratis postzegels. Toegang
€ 2,00 en voor jongeren tot 18 jaar is de toegang gratis. Er kan
verzamelmateriaal worden ingeleverd voor de Stichting de Post-
zegelvriend. Zij bezorgen dit materiaal bij gehandicapte post-
zegelverzamelaars. http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Borrelnootconcert met Dotan
Het was weer gezellig druk aan de Noordzijde in Bodegraven
tijdens het derde Borrelnootconcert met singer-songwriter Dotan.
Dotan wist het publiek te boeien, niet alleen met zijn prachtige
nieuwe liedjes maar het blijkt dat hij ook een gezellige prater is.
De bezoekers waren allemaal onder de indruk van de prach-
tige teksten van zijn nieuwe liedjes. Over de titel van het nieuwe
album, 7 layers, vertelde Dotan dat hij door zichzelf van alle lagen
te ontdoen dieper bij de kern is gekomen. Heel mooi want met
deze liedjes weet hij absoluut zijn hart te laten spreken.
Beeld: Rik Wolswijk
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 15
AUTOBEDRIJF REBO
IS GEOPEND
Maandag t/m Zaterdag
8:30 t/m 19:00 uur
Zondag gesloten
APK, Reparaties, Onderhoud, Banden,
Campers, Caravans,Aanhangers, Minigravers
OPEN DAG
zaterdag 8-2-2014
Fokkerstraat 28
2811 ER Reeuwijk
Mobiel: 06 15 05 16 35
www.autobedrijfrebo.nl
info@autobedrijfrebo.nl
A
P
K
,

R
e
p
a
r
a
t
i
e
s
,

O
n
d
e
r
h
o
u
d
,

B
a
n
d
e
n
.
.
.
A
P
K
,

R
e
p
a
r
a
t
i
e
s
,

O
n
d
e
r
h
o
u
d
,

B
a
n
d
e
n
.
.
.
HAAL en BRENG service:
Te weinig tijd om uw auto bij
de garage te brengen?
Wij kunnen kosteloos ‘s ochtends
uw auto ophalen om hem vervolgens
’s avonds weer bij u thuis te brengen.
Banden
20%
Korting
Gratis APK
bij een grote
onderhoudsbeurt
Uitlaten
15%
Korting
Accu’s
10%
Korting
*
*
* *
*
Actie is geldig t/m 31 maart 2014
Het Vergeten Kind
Reeuwijk-Brug - Afgelopen week hebben kinderen van de Reeu-
wijkse Gerardus Majella School een prachtig wensvlag gemaakt
voor stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich met
deze actie in voor de 32.000 kinderen die in Nederland nood-
gedwongen opgroeien in vaak sobere opvangcentra. Met alle
ingestuurde vlaggen maakt de stichting een gigantische slinger
van wensen voor de vergeten kinderen. Die slinger bieden onder
andere Johnny de Mol en Dinand Woesthoff tijdens de aftrap van
de Week van het Vergeten Kind, op woensdag 29 januari, op het
Plein in Den Haag aan politiek Den Haag aan, zodat deze kinde-
ren niet langer worden vergeten.
Drie mannen aangehouden na
controle op de Kerkstraat
Bodegraven - De politie heeft zondag 19 januari om 02.30 uur
drie inzittenden van een auto aangehouden na een controle in de
Kerkstraat van Bodegraven. De bestuurder, een 42-jarige man
uit Den Haag, kon geen rijbewijs tonen en bleek gesignaleerd te
staan voor onder ander diefstal. Een andere man, een 26-jarige
man uit Delft, kon geen identiteitsbewijs tonen en werd eveneens
aangehouden. Een 19-jarige man uit Delft, eigenaar van de auto,
werd aangehouden voor het hebben van inbrekerswerktuigen in
zijn auto. Veel gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke
Verordening opgenomen dat het niet is toegestaan om werktui-
gen te vervoeren waarmee een inbraak kan worden gepleegd.
De aanpak van woninginbraken heeft hoge prioriteit bij de politie.
Daarom controleert de politie veel en treedt streng op tegen het
overtreden van dat verbod.
Sytze de Vries in Waarder
Waarder - Predikant, schrijver en dichter Sytze de Vries bracht
afgelopen donderdag een bezoek aan PKN Gereformeerde Kerk
van Waarder om te vertellen over zijn gedichten en liederen.
Met dominee Erick Versloot als muzikale begeleider op orgel en
vleugel werd het een inspirerende avond rond Bijbelse verhalen,
diepere maar ook verhelderende gedachten omtrent liturgie
en de liederen in het Nieuwe Liedboek waarvan er een tiental
werden besproken en gezongen. Als predikant was Sytze de
Vries werkzaam in Purmerend, Peize en ook in de Oude Kerk
van Amsterdam. Maar bij velen zal hij meer bekendheid genieten
als televisiepersoonlijkheid bij de NCRV. Hij was ook degene
die aan Willem-Alexander en Maxima de trouwbijbel uitreikte.
Samen met de al evenmin onbekende Huub Oosterhuis stond hij
aan de basis van veel, zo niet de meeste, teksten in het Nieuwe
Liedboek. Tekst en beeld: Wim de Boevère
CDA wil ruimte voor ondernemers
Bodegraven-Reeuwijk - De
landelijk partijvoorzitter van
het CDA, Buma, presenteerde
onlangs een aantal maatrege-
len om het midden- en klein-
bedrijf te stimuleren. In navol-
ging daarvan heeft de lokale
fractie van het CDA plannen
in haar verkiezingsprogramma
opgenomen om lokale onder-
nemers tegemoet te komen.
Nico de Heij, fractievoorzit-
ter: “Tijdens de algemene
beschouwingen in november
hebben we al opgeroepen tot
een verlaging van de OZB
voor winkelpanden en een ver-
laging van de bouwleges. En
in ons nieuwe verkiezingspro-
gramma pleiten we voor een
verlaging van de regeldruk,
gratis parkeren in alle dorpen,
goede bereikbaarheid van win-
kels en het actief tegengaan
van leegstand in winkelgebie-
den en op bedrijventerreinen.
Ook willen we groeimogelijk-
heden creëren voor bedrijven
die daar behoefte aan hebben.
Jongerendienst
We are the champions
Zondag 2 februari, 18.30 uur
Waarder - Een goede band,
veel opwekkingsliederen,
actuele inleiding, heldere uit-
leg van een Bijbelverhaal en
videoclips vormen de ingre-
diënten voor een laagdrem-
pelige kerkdienst in de PKN
Gereformeerde Kerk, Dorp 24
in Waarder. Een kerkdienst
waar met name veel jongeren,
tieners, al dan niet met hun
ouders, op af komen. Dit keer
staat het thema ‘We are the
champions’ centraal. Met het
oog op de naderende Winter-
spelen is voor dit thema geko-
zen. Het zal gaan over winnen
en verliezen. Dominee Erick
Versloot gaat op zoek naar
vragen en antwoorden vanuit
de actualiteit en de Bijbel. De
band Joy uit Woerden zorgt
voor de muzikale medewer-
king. De toegang en koffie of
fris na afloop zijn gratis, er is
wel een collecte.
Valentijnsdisco
Vrijdag 7 februari, 19.00 tot 21.30 uur
Bodegraven - De eerste
Kidsdisco van 2014 heeft als
thema Valentijn gekregen.
Dus neem je vriendinnetje of
vriendje mee. Net als vorige
keer zal de muziek worden
gedraaid door een aantal Dj’s
die de Dj-workshop hebben
gevolgd. Voor ouders is in de
kleine zaal van De Zon gele-
genheid om een drankje te
doen terwijl de kinderen lek-
ker feest vieren. Entree € 2,00
inclusief limonade en chips.
Opening KPJ pand
Zaterdag 8 februari, 16.00 uur
Bodegraven - Na een jarenlange zoektocht en maanden van
klussen kan het nieuwe pand van KPJ Bodegraven dan einde-
lijk officieel worden geopend. Iedereen die nu of in het verleden
betrokken is geweest als lid van KPJ Bodegraven en iedereen die
gewoon benieuwd is naar het eindresultaat is van harte welkom
bij de opening. ’s Middags vanaf 16.00 uur vindt de officiële ope-
ning plaats, met om 16.30 uur de onthulling van de naam voor
het nieuwe pand. ’s Avonds vanaf 20.00 uur is er speciaal voor
leden en oud-leden de gelegenheid om deze mijlpaal voor de
vereniging te vieren. Deze week, woensdag 29 januari, hebben
de Willibrord/Milandschool en de KPJ bij de notaris al het contract
ondertekend voor het gebruik van het pand. www.kpj.nl
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 16
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Bodegraven-
Reeuwijk wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde of
aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal
één Kijkertje met één onderwerp per adres/per week. Kijkertjes
die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behan-
deling genomen. Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten
worden gevraagd of aangeboden.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
Reeuwijk
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
Bodegraven
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT
Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
Kijkertjesbon
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna geplaatst.
De uitgever behoudt zich het recht voor om van het sluitingsuur af te wijken.
Oplage: 16.600 exemplaren
Verspreid in Bodegraven-Reeuwijk,
Hekendorp en Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk en Kijk op Bode-
graven zijn handelsnamen van
Graficelly B.V.
Hoofdredacteuren: Lianne van der
Made, redactie@kijkopbodegraven.nl,
06-20919266 en Paul Engels
redactie@kijkopreeuwijk.nl,
0182-394810
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij: uiterlijk maandag
09.00 uur. Overname artikelen
toegestaan met bronvermelding:
Kijk op Reeuwijk/Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
advertentie@kijkopbodegraven.nl
verkoop@kijkopreeuwijk.nl
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00 uur.
Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden. Informatie
over tarieven en aanleveren op
aanvraag.
www.kijkopreeuwijk.nl
www.kijkopbodegraven.nl

Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding Bodegraven
Tel. (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Kijk op de Winter • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266
www.kijkopreeuwijk.nl, www.kijkopbodegraven.nl
Colofon
René Moons:
Voor vakmanschap en ouderwetse service!
Zin in een nieuwe kleur in uw interieur?
U kunt ons altijd bellen!
Of laat een berichtje achter op onze
nieuwe website. Kijk hiervoor op
www.renemoonswoninginrichting.nl
Graag tot ziens!
• Tapijt • Gordijnen
• Vinyl/PVC • Horren
• Parket • Binnenzonwering
• Laminaat • Buitenzonwering
VERKERK
ELEKTRO REEUWIJK B.V.
TEL. (0182) 39 57 83
Verkerk Elektro is erkend gecertificeerd om alle
werkzaamheden aan elektra veilig en duurzaam
uit te voeren, voor particulieren en bedrijven.
Einsteinstraat 21
2811 EP Reeuwijk
www.verkerkreeuwijk.nl
Oud Reeuwijkseweg 37
2811 KC Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ELEKTRO
UNETO-VNI
Erkend installateur
Geslaagde bijeenkomst
Fryske Krite
Bodegraven - De nieuwjaarsbijeenkomst van de Fryske Krite
in de gezellig versierde zaal van Dienstencentrum Rijngaarde
in Bodegraven bracht op 24 januari heel wat ‘Friezen om
útens’ bij elkaar. De bestuursleden van deze Friese vereniging,
familie Nauta en Geeke Sprokkerieft, hadden een overheerlijke
snertmaaltijd met roggebrood en spek bereid. Klapstuk van de
avond was het optreden van het Kritekoor onder leiding van
Wiebe Tilstra uit Woerden met bekende, maar ook nieuwe Friese
liederen.
Discussie over schuldenlast Bodegraven-Reeuwijk
Lisbeth Hertogh _@LisbethHertogh Jan 26
@Mattiesing @djknol doen we. Start: #Bodegraven-Reeuwijk
heeft schuld van 140mil, 4000 € per inwoner, hoe brengen we dat
terug?
Dirk-Jan Knol _@djknol Jan 26
@LisbethHertogh @Mattiesing Het CDA wil ook lagere schulden-
last, maar zo simpel is het niet. Het geld zit vast in langlopende
leningen.
Johannes Mattiesing _@Mattiesing Jan 26
@LisbethHertogh @djknol de SGP is groot voorstander van
terugbrengen van de schuld/rentelast, maar wel realistisch
blijven! Leefbaarheid!
J.C. Goudbeek _@jcgoudbeek Jan 26
@djknol @Mattiesing @LisbethHertogh Woensdag in commissie
presenteert college @gem_BR de aanpak zodat raad in mei/ juni
keuzes kan maken.
Wifi in winkelgebied
Nico CDA _@Nicodeheij Jan 22
CDA Bodegraven Reeuwijk kiest voor gratis WiFi in winkel-
gebieden. Lees ons verkiezingsprogramma op kiescda.nu.
Robèrt Smits _@rsmits51 Jan 23
@Nicodeheij prima id kreeg onlangs ook de tip van vz BOV
goed id kunnen inwoners winkelend via app’s de aanbiedingen
nalopen!
Nieuwe regio
Christiaan vd Kamp _@Cvanderkamp Jan 22
Staten comm. krijgt heldere boodschap nieuwe regio in de drie-
hoek Alphen, Gouda en Woerden. Veel eensgezindheid nu nog
uitvoeren met PZH/UT.
Wekelijks selecteert Kijk op Bodegraven-Reeuwijk de opvallend-
ste politieke tweets. Naast het college van burgemeester en wet-
houders worden door de redactie ook alle twitterende raadsleden
en commissieleden gevolgd. Wie een tweet onder de aandacht
van de redactie wil brengen gebruikt #kijkpolitiek.
#kijkpolitiek
Lampionnenoptocht
Nieuwerbrug
Vrijdag 31 januari, 18.30 uur
Nieuwerbrug - Ter ere van de verjaardag van prinses Beatrix
organiseert de Nieuwerbrugse Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’
een lampionnenoptocht. Wat is er leuker dan in het donker met
een lampion achter de muziek en majorettes aan te lopen. De
organisatoren hopen dat er veel kinderen meelopen. Voor de
kinderen met de mooiste lampion, die het origineelste verkleed
zijn of kinderen met het meest bijzondere voertuig zijn leuke
prijzen te winnen. Dus kom verkleed, met versierde fiets of skelter
of met een prachtige zelfgemaakte lampion en doe mee met
de lampionnenoptocht. De optocht start om 18.30 uur vanaf het
Wierickehuis in Nieuwerbrug.
Lustrum Jong Belegen
Reeuwijk-Brug - Voor de vijfde
keer organiseerde de groep
30plussers van de Ark van
Reeuwijk een zogenaamd
chique diner. Dit jaar was het
thema ‘A Tavola’. De kerkzaal
was daarvoor in een Italiaanse
restaurant omgetoverd met
uitzicht op Toscaanse land-
schappen en steden die via
het nieuwe beamerscherm
werden geprojecteerd. Grote
uitdaging dit jaar was dat de
groep zelf moest koken en wel
voor maar liefst 130 personen
waarbij jong en oud waren ver-
tegenwoordigd. Gelukkig kon
men gebruik maken van de
professionele keuken en appa-
ratuur van Gouwe Cuisine.
Als goede doel had de groep
dit jaar Stichting Op Gelijke
Voet gekozen. Een particulier
initiatief in Kongo Brazzaville
om te zorgen dat kinderen met
een fysieke beperking vaak
als gevolg van polio een nor-
male plek in de maatschappij
te geven. De opbrengt voor
dit doel bedroeg 1.600 euro.
Dominee David van Veen:
“Ja, het is echt een win-win
situatie. De opbrengt voor het
goede doel mag er wezen en
wij hebben met elkaar een
gezellige avond.”
Slaperig in bibliotheek
Reeuwijk-Brug - Bevangen door de warmte, vermoeid na een
drukke dag of slaperig door verveling? Die vragen kun je stellen
bij een serie foto’s van slapende mensen die van 1 tot en met
28 februari in de bibliotheek Van Staverenstraat 39 in Reeuwijk
wordt geëxposeerd. Alphense journalist/fotograaf Henk Langerak
maakte in diverse landen foto’s van mensen die bewust even een
hazenslaapje of een dutje doen, of die zonder het te beseffen
in slaap zijn gevallen. Daarom gaf hij de expositie de titel
Slaperig. De foto’s, die tussen 2003 en 2013 zijn gemaakt, laten
en verscheidenheid aan slapers zien. De foto’s hebben door
het slaperige gedrag van de geportretteerden onbedoeld iets
komisch. www.bibliotheekdegroenevenen.nl
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 17
Tenniskampioenschap Reeuwijk-
Dorp
Reeuwijk-Dorp - Tennisplus organiseert op zaterdag 15 februari
vanaf 17.00 uur een tenniskampioenschappen voor Reeuwijk-
Dorp. Tijdens het kampioenschap wordt gestreden om de ijzeren
ladder. Het kampioenschap wordt gehouden in Sportcentrum
Midden Boskoop aan de Sportlaan 1 in Boskoop. De finales zul-
len plaatsvinden op de zondag 16 februari. Alle inwoners van
Reeuwijk-Dorp van 18 jaar en ouder mogen deelnemen. Er
wordt gespeeld in poules van vier met wedstrijden van een uur in
damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel. Inschrijven via
www.TennisPlus.biz.
VV De Rijnstreek met legen handen naar huis
Bodegraven ondermaats tegen Nicolaas Boys
geholpen viel uit het niets de
0-1 voor Bodegraven. Vlak
voor rust kwam Nicolaas Boys
op 1-1. Met twee verse krach-
ten, waaronder A-junior Zaka-
ria Zariouh, hoopte Bodegra-
ven in de tweede helft het tij te
keren. De werklust van Nico-
laas Boys werd door Bodegra-
ven echter niet geëvenaard.
Toch duurde het lang voordat
Nicolaas Boys op voorsprong
wist te komen. In de slotfase
zette Bodegraven nog aan,
maar tot echte kansen leidde
dit niet. Vlak voor het eindsig-
naal besliste Nicolaas Boys
de wedstrijd. Bodegraven ging
met een 3-1 nederlaag en
0 punten naar huis.
Bodegraven - Waar de ploeg
van Nieuwvener Jan Wouters
de afgelopen wedstrijden juist
complimenten kreeg over het
goede spel van de Bodegraaf-
se voetballers, was daar op
het veld van Nicolaas Boys
niets meer van te zien. De
thuisploeg domineerde vanaf
de aftrap tot het eindsignaal.
Nadat Nicolaas Boys zelf een
aantal kansen om zeep had
Driebrugse
volleyballers
behouden
derde plek
Driebruggen - Na een
goede eerste overwinning
na de winterstop wilden de
heren uit Driebruggen deze
trend doorzetten tegen
VollinGo. In de eerste set
werd meteen duidelijk dat
de ploegen niet veel voor
elkaar onder doen. Vol-
linGo pakte het initiatief
en wist puntje voor puntje
de wedstrijd naar zich toe
te trekken en zo een gat
te slaan. De set ging met
25-20 naar VollinGo. Na
wat krachtige woorden
van de coach werd er aan
de tweede set begonnen.
Langzaam maar zeker
knokte DVC zich terug in
de wedstrijd en met enig
geluk kwam DVC uiteinde-
lijk langszij. Er volgde nog
een spannend slot van de
set die DVC uiteindelijk
met 25-21 wist te winnen.
In de derde set zette Vol-
linGo nog één keer alles op
alles, maar DVC wist deze
de set te beslissen met een
setstand van 25-20. Uiter-
aard probeerde VollinGo
de vierde set nog aan te
zetten, maar de koek was
op. DVC wist zijn spel op
peil te houden en te win-
nen met 25-10. De punten
gingen mee naar Driebrug-
gen en de derde plek bleef
behouden.
Nieuwerbrug - Met wederom
veel afwezigen door schor-
singen en blessures ging
het elftal uit Nieuwerbrug op
weg naar Berkenwoude voor
het treffen tegen Perkouw.
Ondanks de kou en de wind
werd er prima gespeeld en
zag het er voor Rijnstreek
goed uit. Er werd van achter-
uit opgebouwd, maar zowel
de Nieuwerbruggers als de
Perkouwers creëerden niet
veel kansen. De wedstrijd in
evenwicht, tot de allerlaatste
seconde voor de rust, daar
wist Perkouw te scoren door
een schot in de korte hoek.
Na de rust probeerde
Rijnstreek de goede lijn
door te zetten, maar na een
verkeerd geraakte bal van
Simon van Rooijen kwam de
bal in de voeten van de spits
van Perkouw. Die twijfelde
niet en schoot raak. Daarmee
was de ban gebroken en
kreeg Perkouw meer ruimte.
Rijnstreek moest wel, maar
kon geen vuist meer maken.
Het werd ook nog 3-0 en
4-0 voor de Perkouwers. En
zo ging Rijnstreek met lege
handen richting Nieuwerbrug.
Dorus Rijkersstraat 2
2811 XP Reeuwijk
Tel.: 06 12 11 55 22
E-mail: n.heeren@planet.nl
Gaat u een huis kopen en heeft u een hypotheek nodig?
Of heeft u twijfels over uw
huidige hypotheek?
Dan bent u opzoek naar een persoonlijk
en deskundig advies!
Schakel Advies biedt u deskundige advisering op het gebied van hypotheken,
levensverzekeringen, schadeverzekeringen, sparen, financiële planning,
consumptief krediet en belastingen.
Onze kernwaarden zijn:
Eén contactpersoon die op de hoogte is van uw persoonlijke situatie.
Producten en diensten op maat, afgestemd op uw échte wensen en doelen.
Direct contact zonder omwegen.
Onafhankelijk advies waarbij u en uw belang centraal staan, niet het product.
Wij….
• voorkomen dat u onnodige financiële producten koopt.
• helpen u bij het maken van de juiste keuze.
• geven u inzicht en overzicht en daardoor financiële rust.
• besparen u veelal geld!
De sterkste schakel voor advies
en hulp bij al uw financiële zaken.
Prinses Margrietstraat 3 - 3466 LL Waarder
Telefoon (0348) 50 16 33
info@schakeladvies.nl www.schakeladvies.nl
Voorleesontbijt met bekende
Reeuwijkers
Reeuwijk-Brug - De leerlin-
gen van de Gerardus Majella
School in Reeuwijk-Brug
werden woensdag 22 januari
getrakteerd op een voorlees-
ontbijt. Bekende Reeuwijkers
kwamen naar school om de
kinderen voor te lezen en te
vertellen over hun beroep.
Zo las George Sijbrandij, van
dierenkliniek Sijbrandij in
Reeuwijk-Brug, voor uit het
prentenboek Krrrrr...okodil.
En ook Arie van den Bergh,
dierenarts, las voor aan kin-
deren in groep 6, 7 en 8. Het
ontbijt werd aangeboden door
Bakkerij ’t Stoepje. Naast
het voorleesontbijt zijn er op
school tot 1 februari nog veel
meer activiteiten om boeken
onder de aandacht te brengen
van de kinderen.
Ook in de Reeuwijkse biblio-
theek werd vorige week een
voorleesontbijt georganiseerd.
Vrijdag 24 januari kwamen
ruim twintig peuters van
‘t Papegaaiennest in Reeu-
wijk naar de bibliotheek om
te luisteren naar het verhaal
van Krrr...okodil van Catherine
Rayner. Daarna mochten de
kinderen een heuse knuffel-
krokodil aaien en werd er een
liedje gezongen over een
krokodil. Daarna natuurlijk
lekker eten.
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 18
Jongste zwemmers behalen 16 medailles
Bodegraven - De Bodegraafse zwemvereniging BZ&PC deed op zondag 26 januari met 18 kinderen
mee aan de recreatieve zwemwedstrijd in Sassenheim. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor begin-
nende zwemmers van 6-12 jaar die nog geen zwemwedstrijden in competitieverband zwemmen. Alle
deelnemers moesten twee onderdelen zwemmen. Het eerste onderdeel was 50 meter rugcrawl en
het tweede onderdeel 50 meter schoolslag. De meeste kinderen hadden nog nauwelijks ervaring
met een zwemwedstrijd, maar ondanks de nodige zenuwen heeft iedereen erg goed gezwommen.
Naast verschillende persoonlijke records, zijn er door de zwemmers van BZ&PC maar liefst
16 medailles gewonnen. Deze medailles waren voor Tessel (2x), Donna (2x), Rick (2x), Thorsten
(2x), Bouke, Mandy (2x), Ivan, Eline (2x) en Niels (2x).
VSTS dames komen te kort tegen VollinGo
Bodegraven - De Bodegraafse dames van volleybalvereniging VSTS speelden afgelopen zaterdag
tegen koploper VollinGo dames 1. De eerste set hielden de teams elkaar met degelijk volleybal goed
in evenwicht. VSTS heeft meerdere malen de kans gehad om de set winnend af te sluiten maar ver-
zaakte en uiteindelijk trokken de Goudse dames aan het langste eind, 26-24. De tweede set startten
de dames van VSTS voortvarend en werd overtuigend gewonnen met 16-25. Gedurende de derde
set waren de dames van VSTS de weg helemaal kwijt. Deze set ging dan ook verloren met 25-17.
De vierde set werd beter gestart door VSTS, maar er werd al snel opnieuw tegen een achterstand
aangekeken. Donna Sluijs gaf de dames van VSTS wel weer het goede voorbeeld en met een ser-
viceserie kwamen de dames weer in de buurt en zelfs tot 23-23. Helaas kwam de inhaalslag te laat
en was de wedstrijdwinst voor VollinGo, met een laatste setstand van 25-23 een feit.
Prima debuut Bodogym op jeugdgala
Bodegraven - Namens Bodo
Gym Bodegraven mochten op
zondag 26 januari Romano
van Emmerik en Nicky Craa-
nen debuteren in de ring bij
Sportcentrum Woerden. Beide
heren schotelden het publiek
een aantrekkelijke demo-par-
tij voor en kregen na afloop
allebei een winnaars-beker
mee naar huis. De 12-jarige
Nicky Craanen mocht het
spits afbijten en trof daar een
tegenstander van Vos Gym
Amsterdam. In het drie ronden
van een minuut liet Nicky zien
dat hij over een gezonde dosis
zelfvertrouwen en doorzet-
tingsvermogen beschikt. Het
gevecht eindigde uiteindelijk
in een onbeslist. Een prima
debuut Nicky. De 9-jarige
Romano vond zijn tegenstan-
der in een kop grotere jongen
van de organiserende partij.
Romano ging het gevecht
goed aan en wist zijn grotere
opponent zelfs in zijn achteruit
te zetten. Ook voor de Nieu-
werbrugse Romano een prima
debuut.
ESTO wint met
zevenklapper
Bodegraven - In een wedstrijd
met twee gezichten rolde de
Bodegraafse voetbalvereni-
ging ESTO het Woerdense
VEP op met 7-0. Anders dan
de uitslag doet vermoeden
was ESTO in de eerste helft
de onderliggende partij. VEP
voetbalde aanmerkelijk beter
dan ESTO en had enkele
grote kansen op een fraaie
ruststand. Joey Anker stond
ze echter in de weg. Met veel
inzet en goed voetbal wist
ESTO toch in het verloop van
de eerste helft de wedstrijd
enigszins naar zich toe te trek-
ken. Kort na rust werd een
goede voorzet van Wouter-Jan
door Robin Kasper keurig ver-
zilverd. Daarna knakte er iets
bij de Woerdenaren. De laat-
ste vijf minuten van de wed-
strijd werd het de grote ‘Jordy
Romijn show’; hij scoorde de
laatste drie doelpunten.
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Verbouw, Nieuwbouw en Renovatie
Einsteinstraat 23 • Reeuwijk
Tel. 0182-394052
www.ruton.nl • info@ruton.nl
Winterbanden
bij Ruton Autoservice;
❖ Bij ons kun u terecht voor alle soorten banden tegen
voordelige prijzen!
❖ Goedkope montage en opslag van uw winter- en zomerbanden!
❖ Wielen wisselen voor maar €5,- per wiel incl. BTW!!
❖ Wij werken ook zonder afspraak en drink bij ons gezellig een
kopje koffie of thee terwijl u wacht!
Volg ons op facebook en kijk op
de website voor leuke aanbiedingen
en acties!
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE COLLECTIE GAZONMAAIERS
ELEKTRISCH, BENZINE, ZITMAAIERS, ENZ.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Einsteinstraat 52 • 2811 EP Reeuwijk • Tel. 0182-537067
post@alletto.nl • www.alletto.nl
• Accountancy • Administraties • Belastingadvies • Lonen
Loonadministratie goed geregeld?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s
RVC ook in
return klasse
beter dan ONA
Bodegraven - De return tussen
ONA uit Gouda en RVC ’33
uit Reeuwijk stond zondag 26
januari op het programma. Met
nog steeds een dun bezaaide
selectie ging RVC de wedstrijd
vol vertrouwen tegemoet. De
Reeuwijkse ploeg begon zeer
sterk aan de wedstrijd en
mocht na luttele minuten ook
al de eerst kansen aanteke-
nen. ONA kon nergens op
het veld de grip herpakken en
kreeg dan ook na 11 minuten
spelen het eerste tegendoel-
punt te verwerken. Voor ONA
was het duidelijk dat zij anders
moesten gaan spelen om deze
wedstrijd nog kans te maken
op punten. Door veel meer
druk te gaan zetten dan de
eerste 10 minuten kwam RVC
wat lastiger aan voetballen
toe. Een corner leidde uitein-
delijk toch de 0-2 in. Na de
rust werd het veldspel er aan
beide zijdes niet beter op. In
de 60ste minuut was het Dico
Ballering die op aangeven van
Thomas van der Poel de 0-3
binnenschoot. Om de prima
wedstrijd van RVC af te sluiten
was het nogmaals Thomas
van der Poel die scoorde en
de 0-4 mocht aantekenen.
Jeugd sportcentrum Rebo succesvol
Bodegraven - Tijdens het
jeugd kickboxing gala in Woer-
den heeft Caithlin Schouten in
haar tweede gevecht opnieuw
succes geboekt. De dagelijkse
trainingssessies hebben
resultaat opgeleverd. Met
mooie trap- en stoottechnieken
heeft ze overtuigend gewon-
nen van haar tegenstander
Ciella Pedro. Yesper Schou-
ten heeft een prachtige partij
laten zien maar nipt verloren.
Met zijn technieken en conditie
zullen we zeker meer van hem
zien in de toekomst. Youssef
Dahmani heeft alles gegeven
maar helaas verloren. Milan
Petkovic heeft vanwege een
blessure zijn wedstrijd na een
prachtige eerste ronde moe-
ten afbreken. Het hoogtepunt
van het evenement was voor
Yassine Ambari . Alle ronden
een zeer hoog tempo met
prachtige combinaties van
stoot-, trap- en knietechnieken.
De jury besloot unaniem in zijn
voordeel.
Winkelcentrum Miereakker
Meentweide 56
Reeuwijk
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
KAPPER & SHOP
www.kapperssite.nl
(0182) 39 28 16
iedere zondag open
Compleet assortiment
Op uw verzoek is onlangs
in ons assortiment opgenomen:
• Anta Flu menthol
• Pickwick thee:
Rooibos harmony
• Milka Tuc
• Tapas Olijf
• Soubry broodmix
Bij Jumbo kiest u uit een compleet
assortiment producten. Mist u toch iets?
Vul de productaanvraagkaart in en wij
zorgen dat ’t voortaan in huis is.
voor de laagste prijs
Iedere zondag open van 16.00 uur tot 20.00 uur. Maandag t/m zaterdag open van 08.00 tot 21.00 uur.
Informatiezuil Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Elke zondag open 16.00 - 20.00 uur Gratis parkeren! Meentweide 70 - Reeuwijk facebook.com/JumboJimKoster
Meentweide 72 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
info@reeuwijkswijnhuis.nl - www.reeuwijkswijnhuis.nl
WIJN VAN DE MAAND februari
Basets Blanc – Catalunya, Spanje
60% Macabeo, 40% Muscat
Heerlijke fruitnuances en een frisse afdronk
Basets Negre – Catalunya, Spanje
35% Garnacha Negra, 35% Tempranillo,
30% Cabarnet Sauvignon
Soepel, overdadig rood fruit,
wat meer complexiteit door houtrijping
fles 0.75L € 5.99
Twee flessen voor € 10.99
Meentweide 60
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 9 februari 2014
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Oude
Boerenkaas
200 gram
Grote Groene
Knoflook
Olijven
Weydeland
Belegen
9.95 kilo
2.49
Brie de
Meaux
1.98
Knabbel-
haver
250 gram
topkaas uit de Beemster
pindamix met cashew en
rozijnen
+100 gram extra
7.95 500 gram
w.c. Miereakker
100 gram
2.95
www.kaashuysreeuwijk.nl
www.kaashuyszoetermeer.nl
`n delicatesse!
heerlijke
Boeren Brie
Met onze lekkerste kaas en super olijven,
is het niet erg om nog even binnen te blijven!Biefstuk
3 stuks
7.50
Kip met
champignonvulling
4 stuks nu
7.50
Indische balletjes
100 gram nu
Bami met balletjes in
pangangsaus
samen 1 kilo
8.50
Leverkaas
De lekkerste
100 gram nu
1.05
27 jan.t/m 1 februari
Gildeslager van Meurs
Meentweide 64
0182 394195
1.30
vanmeurs.gildeslager.nl
• Compleet assortiment voor ál uw
dagelijkse boodschappen
• Gratis voor de deur parkeren
• Gratis advies van de echte vakman
met passie
• Service met een glimlach
• Altijd iets te proeven
• Goed bereikbaar, direct naast A12
Winkelen in winkelcentrum
Miereakker te Reeuwijk
betekent elke dag kwaliteit!
Tot ziens op de
Meentweide!
Kijk op de Winter 29 januari 2014 - pagina 20
Sabina Lina wint vijf medailles
op NK
Kijkertjes
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89
• t.k. donker grenen eettafel 210x90
cm + 6 stoelen (rieten zitting) € 95,-
tel. 0182-395245
• gratis af te halen partij kleine straat-
stenen tel. 0182-399255
• t.k. Burgers herenfiets met hand-
remmen, 3 versn. i.pr.st. € 80,-
tel. 06-57951510
• t.k. zwarte electrische openhaard-
kachel, geeft veel warmte € 35,-
tel. 0182-393917
• t.k. witte verrijdbare box incl.
boxkleed + mozaik mob. Nijntje € 50,-
tel. 06-10021700
• gev. kralen ketting 9 lijns d.d. 23-1
op Kon. Wilhelminastraat R’wijk
tel. 0182-359822
• t.k. konijnen/caviakooi voor binnen
100x54x49 € 15,- tel. 06-54265285
• t.k. fondueset Captain Cook € 10,-
tel. 06-22773728
• t.k. 2 beren nachtlamp werkt op
batterijen, geeft div. kleuren € 15,-
tel. 06-43583323
• t.k. scheerwol mantel groen mt. 46
€ 20,-; 2 korte jasjes € 10,- per stuk
tel. 0182-394909
• t.k. Viking renschaatsen hoog mt.
40, lag mt. 38 en lag mt. 39 z.g.a.n.
+ beschermers € 35,- per paar tel.
0182-392722
• t.k. Hama polarisatiefilter 55 mm
€ 15,- tel. 0182-392194
• t.k. grenen salontafel en eettafel
met matzilveren poten samen € 60,-
tel. 0348-501909
• t.k. 2 kaarten Golden Earring in
Goudse Schouwburg 07-03-2014 1e
balkon € 15,- p.st. tel. 06-46161358
• t.k. schaaltje Delfst blauw 9.5 cm
doorsnee met deksel met molen erop
van Alphen a-d Rijn € 15,- tel. 0172-
618246
• t.k. 2 zwarte skibroeken merk
PROTEST maat 176/S per stuk € 25,-
tel. 0172-617345
• t.k. 2,5 + 2 zits bank, kl. petrol-
blauw leer(?) in mooie staat € 100,-
tel. 06-50252283
• t.k. Cherry Mobility Tablet model
M-1007 weinig gebruikt € 70,-
tel. 06-50892843
• t.k. Kunstof hondenbak € 15,-;
sneeuwkettingen € 45,-
tel. 06-45728334
• t.k. noren harde schoen, maat 36
€15,- tel. 06-14192560
• verloren bij Kindereiland kinderket-
ting met hartjes(as)hanger tel. 0172-
616525
• gratis afhalen bordeaux rode
velours gordijnen h 210 totaal
l 22007K78 tel. 0182-394523
• t.k. Cars poncho-handdoek als
nieuw € 4,- tel. 0172-613032
• t.k. rolgordijn creme kleur breedte
2.93 mtr hoogte 1.97 mtr i.g.st. € 30,-
tel. 0182-394914
• gratis af te halen een doos video-
banden, veel James Bondfilms
tel. 0348-501346
• t.k. dakkoffer + slot, voor 6 paar
ski’s incl. dragers + sloten € 95,-
tel. 0182-393614
• t.k. chemisch toilet z.g.a.n. € 25,-
tel. 06-49415922
• Aangeb. in ruil voor een bloemetje
40 Beter Horen batterijen 13 Zas
tel. 0182-394396
• t.k. Kerkbodes van Herv. gem. en
Herst. Herv. gem. Waarder vanaf
2004 € 10,- tel. 0348-501257
• t.k. 25 mooie boeken over alle
automerken, z.g.a.n. € 1,- p. stuk
tel. 06-27492182
• gevonden op oprit Raadhuisweg,
zilverkl. horloge tel. 06-36029582
• gevraagd Sony Spiegellens
SAL-500F80 tel. 0182-399550
• gratis af te halen 3 eetkamerstoe-
len, zwart metaal en wijnrode zitting
en rug tel. 0182-395794
• verloren een sleutelbos t.h.v. de
Oude Tol tel. 06-50478451
• gevonden op de B. Bracklaan
sleutelbos, 3 hangers, 2 sleutels w.v.
1 gebroken tel. 0182-399266
• t.k. X-box 360 spel Fifa 14 helemaal
nieuw € 29,95 tel. 06-42081274
• t.k. bureau 70d x 160b x 73h vier
laden 1 kast € 45,- tel. 06-36146601
• t.k. grote rugzak 57 cm lang omtrek
90 cm oranje, merk Tom Du € 7,50
tel. 0182-392915
• gevraagd kinderwagen voor oppas-
oma tel. 06-45998384
• ik kom graag uw oude/kapotte vaat-
was-/wasmachine gratis ophalen
tel. 0182-300811
• t.k. Stokke kindertuigje v. extra
veiligheid beige incl. verpakking en
gebruiksaanw. i.z.g.st. € 20,-
tel. 06-14320899
Refex tweede tijdens turncompetitie
Volleybal-
clinic van
topdivisieteam
Bodegraven - Donderdag-
avond 6 februari verzorgt het
topdivisieteam Pelster/Cito
Heren 1 een volleybalclinic bij
VSTS. Het team promoveerde
dit seizoen naar de lande-
lijke topdivisie en wil zich met
clinics inzetten om iedereen
op jonge leeftijd in aanraking
te laten komen met sport en
volleybal in het bijzonder. De
clinics worden gegeven aan
de VSTS teams jongens c,
jongens A en heren 2. En de
avond wordt afgesloten met
een wedstrijd tussen VSTS
heren 1 en Pelster/Cito heren
1. Het evenement is voor
publiek gratis te bezoeken en
vindt van 19.00 tot 21.30 uur
plaats in de Sporthoeve van
Bodegraven.
Rohda’76 maakt zich op
voor derby
Bodegraven - Afgelopen zaterdag had het eerste team van de
Bodegraafse voetbalclub Rohda’76 tot tien minuten voor tijd nog
goede hoop minimaal een punt aan de uitbeurt tegen Schoon-
hoven over te houden. Maar helaas moest de sterk keepende
Jeroen Kok capituleren bij een afstandsschot van de thuisclub,
1-0. Dat was tevens de eindstand. Aanstaande zaterdag zijn de
Bodegravers gastheer voor CVC Reeuwijk. Eerder dit seizoen
eindigde de ontmoeting in Reeuwijk in 2-2. De twee ploegen
zijn dus aan elkaar gewaagd. Rohda’76 grijpt de derby aan om
hier een feestelijk tintje aan te geven. Een voorwedstrijd van
de F1-teams van de twee verenigingen, oplaten van ballonnen,
winterse hapjes en muziek na afloop zijn enkele programmaon-
derdelen. De streekontmoeting op sportcomplex De Broekvelden
begint om 14.30 uur. Beeld: Kees van der Wilk.
Diplomazwemmen
Bodegraven - Onderstaande kinderen hebben op woensdag
22 januari hun allereerste zwemdiploma behaald: Valerie van Zijl;
Joy Bremer; Lydia Rijfers; Kim van Cittert; Jeftha de Wit; Stan van
Zuylen; Britt van der Wolf; Annemieke Cornielje; Marise Franken;
Job Rijfers; Norah Suddaby; Sarah Mans; Viktoria Tsabijeva; Stijn
Landman; Laura van den Dool; Pim Baelde; Saladin Abarkan;
Divanio Monteiro; Alicia Oyewoga; Aron van Wijngaarden; Jente
Bunschoten; Janine Nell; Amina Bakkali en Corné van Dijk.
Vrienden-
schaar speelt
degelijke pot
Bodegraven - In en tegen
Woudenberg de punten
meenemen naar Bodegra-
ven, dat was de missie van
de Bodegraafse korfballers
in Woudenberg afgelopen
zaterdagavond. Het spel van
Vriendenschaar was beter,
verzorgder, maar het was
Woudenberg die na 3-3 bru-
taal op voorsprong kwam.
Vriendenschaar bleef rustig en
combineerde goed. Langzaam
maar zeker werd het lichte
overwicht uitbetaald in een
4-6 voorsprong. Woudenberg
leverde een laatste krachts-
inspanning en kwam nog een
keer op gelijke hoogte, 6-6.
Maar vanaf dat moment was
het Vriendenschaar dat het
spel dicteerde, zowel verdedi-
gend als aanvallend. De eind-
stand van 8-15 was al met al
niet onverdienstelijk.
VSTS heren
1 hervat
competitie
Bodegraven - De volleybalhe-
ren van VSTS uit Bodegraven
reisden afgelopen zaterdag al
vroeg af naar Utrecht voor een
wedstrijd tegen de studenten
volleybalvereniging Protos.
Aan het begin van de eerste
set was goed te merken dat de
periode van vijf weken zonder
wedstrijd niet in de koude kle-
ren was gaan zitten. De man-
nen van VSTS hadden moeite
om elkaar goed te vinden en
het gretige Protos ging dan
ook gemakkelijk om met de
door VSTS gecreëerde aanval-
len en won de eerst set. De
VSTS motor liep gaandeweg
de tweede set wat soepeler en
alles begon weer in het oude
en goede ritme te vallen. Het
sterke spel van VSTS aan het
eind van de tweede set bracht
onrust in de ploeg van Protos
dat geen antwoord meer had
op de aanvallen van VSTS. De
Bodegravers wonnen dan ook
de tweede en derde set. Het
vat bij de Utrechtse formatie
was leeg en VSTS pakte met
het goede spel ook de vierde
set en ging zodoende naar
huis met een 1-3 overwinning.
Bodegraven-Reeuwijk - Het
team van Reeuwijkse turnver-
eniging Reflex behaalde zater-
dag 25 januari tijdens hun eer-
ste wedstrijd direct een mooie
tweede plaats. Het team
bestaat uit de turnsters Raisa
Straver, Tiara Marelis, Mariëlle
Graveland, Jiska Koster, Romy
Wijnen en Maaike van der Nat.
Mariëlle is individueel eerste
geworden van alle turnsters.
Jiska en Tiara hadden ook een
erg goede wedstrijd en werden
individueel vijfde en zesde.
Raisa kreeg bovendien een
mooi compliment van de jury
voor haar choreografie van
haar balkoefening. De meiden
hebben het met als resultaat
173,68 punten super goed
gedaan.
De Bodegraafse turnvereni-
ging Heres is in deze competi-
tiewedstrijd met totaal 167,200
punten derde geworden. Het
team was vorig jaar nog win-
naar van de turncompetitie op
de finaledag in Amsterdam.
Individueel waren er uitblin-
kers: Van de Bos werd eerste
op de vloer en Pejcinovic
behaalde een prachtig resul-
taat over alle onderdelen.
Bodegraven - De Bodegraafse
Sabine Lina, oud-zwemster
van BZ&PC en sinds ander-
half jaar uitkomend voor de
Woerdense zwemclub ZPC
Woerden, heeft afgelopen
weekend meegedaan aan de
Nederlandse Master Kampi-
oenschappen in Zwolle. Sabi-
ne kwam uit in de categorie
dames 25+. Hier wist zij maar
liefst vijf medailles in de wacht
te slepen. Goud won zij met
de 50 meter vrije slag, zilver
met de 100 meter vrije slag en
drie keer brons voor de afstan-
den 100 meter wisselslag, 50
meter rugslag en de estafette
4 x 50 meter vrije slag. Sabine
wist zich eerder al te plaatsen
voor de Open Nederlandse
Kampioenschappen in april in
Eindhoven.
Luxe penthouse met schitterend uit-
zicht over de Reeuwijkse plassen. Deze
woning is uniek door zijn ligging, de
grootte en de beschikking over 2 par-
keerplaatsen in de kelder en ligplaats
voor uw sloep in de Breevaart. Met een
woonopp. van circa 250m², met haar
ruime living, 4 slaapkamers, 2 bad-
kamers en een groot terras is dit met
recht een riant penthouse te noemen.
Gelegen op de 3e en 4e verdieping.
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
• VERKOOP • AANKOOP • VERHUUR • TAXATIES
Zoutmansweg 24 E Reeuwijk
Vraagprijs: € 799.000,-- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl

Related Interests