You are on page 1of 4

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER ÎN DOMENIUL: “6. CONSTRUCŢII EDILITARE ŞI DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ” SESIUNEA 06.1 . 010!10.1 . 010 ATENŢIE " • Proba scrisă va dura 2 ore. • Testul cuprinde 20 întrebări tip grilă . • Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare i notate cu 0!" puncte. • # întrebare poate avea $ai $ulte răspunsuri corecte! caz în care vor fi bifate $ai $ulte căsuţe. • %acă a fost bifat un răspuns corect i unul gre it nu se va puncta întrebarea. • &u se ad$it corecturi. 'ubiectul nr. ( %irigintele de antier răspunde faţă de investitor pentru ur$ătoarele etape de realizare a construcţiei) * perioada de e+ecuţie a lucrărilor privind încadrarea strict în valorile de investiţii aprobate de conducerea unităţii , . asigurarea verificării realizării corecte a e+ecuţiei lucrărilor de construcţii în perioada de pregătire - e+ecuţie - recepţie pe toată durata de e+istenţă a construcţiei! inclusiv în etapa de postutilizare

'ubiectul nr. 2 Prevederile /egii nr. (00(11"!cu $odificările ulterioare se aplică) * , . construcţiilor definitive i provizorii instalaţiilor aferente construcţiilor i a instalaţiilor te2nologice construcţiilor de orice categorie i instalaţiilor aferente acestora! precu$ i lucrărilor de $odernizare! $odificare! transfor$are! consolidare i de reparaţii ale acestor a

'ubiectul nr. 3 4nainte de inceperea lucrărilor de construcţii! dirigintele de antier trebuie sa verifice) * , . e+istenţa autorizaţiei de construire5 concordanţa dintre prevederile autorizaţiei i ale proiectului ; e+istenţa progra$ului de faze deter$inante

6 .onstructii edilitare si de gospodarie co$unala

pag. ( 0 7

da nu 'ubiectul nr. .'ubiectul nr. $ini$ (0 . investitorii! verificatorii de proiecte i proiectanţii e+ecutanţii! proprietarii! utilizatorii! responsabilii te2nici cu e+ecuţia! e+perţii te2nici precu$ i autorităţile publice i asociaţiile profesionale de profil furnizorii de produse 'ubiectul nr. 6 Proba de presiune a conductelor de aductiune si a retelelor de ali$entare cu apa se e+ecuta nu$ai la te$peraturi de) * .! prognozate pe o durata de 3 zile5 $ini$ 3. 'ubiectul nr. aductiuni si retele de distributie sub presiune pentru ali$entare cu apa potabila5 transportul apelor uzate5 pentru conducte cu regi$ de lucru la presiuni $ai $ici decat presiunea at$osferica. .u$ se $onteaza tevile si racordurile P:4% care se folosesc in siste$ul de transport al apei sub presiune sau nivel liber8 * . 9 . 'ubiectul nr.onstructii edilitare si de gospodarie co$unala pag. . Tuburile de beton preco$pri$at se utilizeaza pentru) * . 7 #bligaţiile pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare revin factorilor) * . . . ingropat5 aerian nu$ai in locuri unde este posibil sa se asigure i$potriva lovirilor5 in galerii edilitare. " %irigintele de antier are dreptul de a interzice e+ecutarea de lucrări de către personal necalificat8 * . prognozate pe o durata de 3 zile5 $ini$ " . prognozate pe o durata de 3 zile5 'ubiectul nr. din zonele a$onte spre aval din zonele aval spre a$onte nu are i$portanţă 6 . 2 0 7 . . 1 :+ecuţia drenurilor orizontale colectoare i absorbante se face încep<nd) * .

la sc2i$bari de directie la ra$ificatii la fiecare bransa$ent de apa si racord de canalizare 'ubiectul nr. (0 .e aparate se folosesc la pozarea tuburilor in vederea respectarii pantei prevazute in proiect8 * .? în ter$en de 60 zile de la co$unicarea ter$inării lucrărilor de către e+ecutant în ter$en de (" zile de la co$unicarea ter$inării lucrărilor de către e+ecutant 'ubiectul nr.<nd se face recepţia la ter$inarea lucrărilor la staţiile de epurare8 * . cand apa este partial scoasa din sant 5 in absenta apei 5 cand stratul de apa este $ini$! 'ubiectul nr. . . în funcţie de grupa de fisurare în funcţie de $odul de acţiune al apei depozitate i de presiunea acesteia în funcţie de zona cli$aterică a regiunii pag. .are este lungi$ea $a+i$ă a tronsonului de probă la încercările de presiune a reţelelor de ali$entare cu apă i canalizare 8 * .onfor$ @: 07602002! 2idroizolaţia bazinelor i rezervoarelor! se prevede) * . % >aloane de nivel5 teuri5 nivele cu luneta aparate cu laser5 'ubiectul nr.'ubiectul nr. (7 :+ecutarea patului de pozare si $ontare a conductelor se va face nu$ai) * . (2 4n care din ur$atoarele situatii se prevad obligatoriu ca$ine de vizitare pentru retelele de apa si canalizare8 * . (" . .onstructii edilitare si de gospodarie co$unala . "00 $ 9"0 $ (00 $ 'ubiectul nr. 3 0 7 6 . (3 . . . la ter$inarea lucrărilor! cu asigurarea utilităţilor =energie electrică! a$ena>area terenului! protecţia sanitară! dru$ acces! etc. (( .

(9 /a realizarea conductelor de aducţiune i a reţelelor de ali$entare cu apă i canalizare a localităţilor se pot utiliza tuburi din) * . (.P?! beton ar$at =.'ubiectul nr. .'?! gresie cera$ică =@.*?! beton si$plu =. fontă ductilă=B%?! polietilenă de înaltă densitate =P:4%?! poliester ar$at cu fibre de sticlă i inserţie de nisip=P*B'4&? beton preco$pri$at =. 20 Proba de presiune a conductelor de aducţiune i a reţelelor de ali$entare cu apă se consideră reu ită dacă: * nu prezintă scurgeri vizibile de apă! pete de u$ezeală5 .onstructii edilitare si de gospodarie co$unala pag.?  azboci$ent 'ubiectul nr. 'ubiectul nr. Ande se a$plasează! de regulă! filtrele de nisip 8 * . 7 0 7 . 6 . (6 *$plasarea filtrelor de nisip cu nivel liber se face cu respectarea prevederilor din regle$entările specifice referitoare la protecţia sanitară! av<ndu-se în vedere i necesităţile unei eventuale e+tinderi. % sa asigure stabilitatea zonei de captare prin pinteni5 sa aiba prevazuta deznisipare a apei5 sa fie a$plasate in punctul real de izbucnire) constructia de captare sa fie vizibila si ventilata corespunzator.aptarile din izvoare trebuie sa respecte ur$atoarele conditii) * . . la intrarea în staţia de tratare a apei la ie irea din staţia de tratare a apei după decantoare 'ubiectul nr. . da nu 'ubiectul nr. (1 . *d<nci$ea $ini$ă la care se e+ecută o reţea de ali$entare cu apă rece poate fi egala cu adanci$ea de ing2et8 * . . pierderea de presiune nu depă e te valorile din proiect5 pierderi de $a+ "C.