You are on page 1of 15

Rezumatul Raportului de Sustenabilitate IKEA Group

FY13

0 2

R E Z U M AT U L RA P O RT U L U I

D E S U S TE N A B ILITATE

Cuprins
0 3 0 4 0 5 0 6 ANUL PE SCURT ME S A J D E LA P ETER ME S A J D E LA S TE V E o V I AŢĂ M A I S U S T E N A B I L ă A C A S Ă

0 7. C U M E C O N O M I S E Ş T I B A N I Ş I E V I Ţ I R I S I PA 0 8 . C E S P U N A N G A J AŢ I I
0 9 I N D E P E N D E N ŢA D E R E S U R S E Ş I E N E R G E T I C Ă

10 . I N D E P E N D E N ŢA E N E R G E T I C Ă PÂ N Ă Î N PA G . 4 11 . C E S P U N A N G A J AŢ I I
1 2

2 0 2 0

Angajaţii noştri îşi împărtăşesc poveştile şi ideile despre sustenabilitate la locul de muncă, acasă şi în întreaga lume.

Un mesaj de la Peter despre motivul pentru care ne dorim să dezvoltăm afacerea în mod sustenabil și cum reuşim să facem asta.

O V I AŢĂ M A I B U N Ă P E N T R U O A M E N I Ş I C O M U N I TĂŢ I

13. LO C UR I DE MUN C Ă M A I B UNE PE N T RU OA ME NI 14. C E S P U N A N G A J AŢ I I

Vezi strategia noastră Oamenii & Planeta Împreună în imagini.

1 5

MAI MULTE D E S P RE S U S TE N A B ILITATE LA I K EA

Anul pe scurt

Lemn certificat FSC
Suntem unii dintre cei mai mari cumpărători mondiali de lemn certificat FSC din sectorul retail, achiziţionând aproape 1/3 (4,5 milioane m3) din cantitatea totală de lemn pe care o folosim din surse sustenabile. Toţi furnizorii trebuie să respecte standardul nostru de management forestier IWay Forestry.

Energie regenerabilă

Am produs 366 GWh de electricitate cu turbinele noastre eoliene şi panourile solare în FY13. Înseamnă suficientă energie pentru a alimenta 110.000 de locuinţe.

Aprobat IWAY 100%

Toţi furnizorii de articole de mobilier, componente şi transport de bunuri şi alimente la nivel global sunt aprobaţi IWAY (codul nostru de conduită privind furnizorii). Altfel, renunţăm să mai colaborăm cu ei.

40

milioane Euro

12,3 milioane
de becuri LED LEDARE am vândut. Fiecare bec economiseşte energie în valoare de 7 euro/an. Asta înseamnă că becurile vândute în FY13, economisesc în total 86 de milioane de euro anual.

Începând cu FY10, am economisit 40 de milioane de euro prin eforturi de eficientizare energetică a magazinelor şi a centrelor noastre de distribuţie.

Bumbac mai bun

Mai mult de 2/3 din bumbacul folosit de noi provine din surse sustenabile. Am investit 1,35 milioane de euro în proiecte ce susțin 110.000 de cultivatori de bumbac să-şi îmbunătăţească veniturile şi să producă bumbac mai sustenabil.

68%

din hârtia utilizată la tipărirea catalogului IKEA este certificată FSC, ceea ce

550.000
de panouri solare
Există 550.000 de panouri solare instalate pe clădirile companiei IKEA Group în întreaga lume. Sunt suficiente pentru a acoperi 130 de terenuri de fotbal şi a furniza anual energie pentru 20.300 de locuinţe.

reprezintă aproximativ triplul cantităţii de hârtie certificate FSC utilizate în catalogul anterior (23%).

Aproape 1/2 din managerii noştri sunt femei
Este semnificativ mai mult decât media forţei de muncă globale care este puţin peste 1/3.

Susţinem drepturile copiilor
până în FY15, peste 100 de milioane de copii vor fi beneficiat de programul actual finanţat de IKEA Foundation. În 2013, IKEA Foundation a donat 101 milioane de euro pentru programe care susţin drepturile copiilor.

0 4

MEsA j dE L A PETER

Dedicaţi unei afaceri sustenabile
Cum vom aborda crizele de resurse şi impactul schimbării climei, oferind totuşi oamenilor o viaţă de o calitate corespunzătoare? Acestea sunt unele din marile provocări ale acestui secol. Cu toţii, inclusiv compania IKEA, avem un rol în găsirea soluţiilor. Cu viziunea noastră de a crea “o viaţă de zi cu zi mai bună pentru cei mai mulţi oameni” ştim că nu putem face afaceri decât în mod sustenabil. Avem o abordare şi o strategie pe termen lung care ne călăuzesc acţiunile prezente şi viitoare. Înseamnă că dorim ca produsele noastre să devină mai sustenabile. Înseamnă mulţi paşi mici care împreună fac o mare diferenţă. De aceea am încredere în strategia noastră Oamenii & Planeta Împreună. Se potriveşte perfect viziunii noastre şi sunt convins că va avea un impact pozitiv asupra clienţilor, furnizorilor noştri, asupra mediului și a dezvoltării companiei IKEA. Rolul companiilor ca a noastră poate deveni tot mai important pe măsură ce ne îndreptăm spre o societate mai sustenabilă. Cei 684 de milioane de vizitatori/an ne oferă ocazia de a propune soluţii pentru viaţa de zi cu zi de acasă cu respect pentru mediu. Modul unic de lucru, prin lanţul de valori — proiectarea, producerea, transportul şi vânzarea unor volume mari — are o influenţă pozitivă în fiecare etapă, de la materii prime la produsul finit. Responsabilitatea este mare, dar provocările ne dau energie fiind legate de viziunea şi angajamentul nostru ferm de a dezvolta produse potrivite ideii noastre de design democratic. Prin aceasta înţelegem că tot ceea ce vindem trebuie să îndeplinească cinci condiţii: design, funcţionalitate, calitate, sustenabilitate şi accesibilitate. Noi şi întreaga societate nu vom evolua niciodată dacă sustenabilitatea va deveni un lux accesibil doar celor puțini. Am hotărât să devenim independenţi din punct de vedere al resurselor şi al energiei şi, în ultimul an, am crescut substanţial valoarea investiţiilor în energie eoliană şi solară. De asemenea, ne-am apropiat de obiectivul nostru din 2015 ca toate componentele principale pentru piesele de mobilier să fie fabricate din materiale regenerabile, reciclabile sau reciclate. Dorim să contribuim la o viaţă mai bună pentru oameni şi comunităţi. Astfel, continuăm să consolidăm munca pe care o depunem cu IWAY, codul nostru de conduită pentru furnizori. Nu suntem perfecţi şi sistemele noastre necesită îmbunătăţire continuă, dar este clar că IWAY a avut un foarte mare impact. Prin intermediul IKEA Foundation, ne concentrăm să ajutăm la crearea unei vieţi mai bune pentru copii în multe ţări şi estimăm că, până în 2015, peste 100 de milioane de copii vor beneficia de programele actuale ale IKEA Foundation. O viaţă de zi cu zi mai bună pentru cei mai mulţi oameni este obiectivul pentru care lucrează toţi angajaţii IKEA. Valorile IKEA sunt baza noastră comună şi angajamentul şi entuziasmul pe care l-am văzut recent când am vizitat colegii din China, Rusia, Polonia, Austria şi alte ţări este o inspiraţie extraordinară! Avem un drum lung de parcurs şi multe provocări cu care ne confruntăm sunt mult mai mari decât compania IKEA, de aceea avem ca parteneri guverne, ONG-uri şi furnizori. În unele zone vom lua iniţiativa, dar nu este niciodată vorba doar de implicarea noastră. Trebuie să lucrăm împreună pentru o planetă mai bună pentru generaţiile viitoare. Peter Agnefjäll, President & CEO, IKEA Group

0 5

MEsA j dE L A STEvE

Facem progrese spre obiectivele noastre
Toată lumea joacă un rol important atunci când e vorba de aplicarea sustenabilităţii în cadrul companiei IKEA, de la cumpărătorii care susţin furnizorii să-şi îmbunătăţească eficienţa energetică până la angajaţii de la logistică, care lucrează la reciclare dis de dimineaţă, şi cei de la vânzări care prezintă clienţilor modul în care produsele noastre îi pot ajuta să economisească bani şi să aibă un trai mai sustenabil. Angajamentul şi entuziasmul pe care îl văd în fiecare zi ne inspiră. Avem aşa de multe de făcut ca să îndeplinim obiectivele din strategia noastră Oamenii&Planeta Împreună, dar ştiu că atunci când oamenii buni fac lucruri bune din motive bune, multe lucruri devin posibile. Am făcut progrese remarcabile în FY13, inclusiv am dublat cantitatea de bumbac pe care o cumpărăm din surse mai sustenabile şi chiar am depăşit dublul, la peste 70% din total şi am vândut 22,4 milioane de lămpi şi becuri LED. Am trecut de pragul de 500.000 de panouri solare instalate pe clădirile noastre şi acum ne-am angajat să deţinem şi să operăm 137 de turbine eoliene în întreaga lume. Toţi furnizorii noştri de articole de mobilier, componente, transport de bunuri şi alimente la nivel mondial respectă codul de conduită al furnizorilor (IWAY) şi am renunţat la colaborarea cu cei care nu au putut să arate un angajament că vor îmbunătăţi lucrurile. Ne dăm seama că nu putem găsi singuri soluţii la problema complexă a sustenabilităţii, în special în agricultură şi industria forestieră. Nu vrem să hotărâm doar noi soarta sistemelor naturale. De aceea avem nevoie de specialiști precum reprezentanții WWF, care înţeleg realitatea din teren şi ne provoacă să facem totul mai bine. Popularitatea becurilor noastre LED LEDARE a dovedit, fără nicio îndoială, că produsele mai sustenabile vor fi întotdeauna atrăgătoare atunci când economiile sunt evidente pentru clienţi, încă din din prima zi de folosire a acestora. De fiecare dată când o persoană cumpără un bec LEDARE, economiseşte în jur de 7 euro/an la factura de energie electrică, iar cele 12,3 milioane de becuri LEDARE pe care le-am vândut în FY13 au dus la economii anuale ale clienţilor noştri de 86 de milioane de euro. De aceea, continuăm să lucrăm pentru a reduce costurile, astfel încât tot mai mulţi oameni să îşi poată permite produsele care îi ajută să ducă o viaţă mai sustenabilă acasă. Produsul meu favorit în prezent este cel de procurare a energiei solare, introdus în Marea Britanie, împreună cu compania energetică Hanergy. Clienţii din Marea Britanie pot acum să achiziţioneze panouri solare, inclusiv instalarea, pentru un preţ mai mic decât preţul pieţei şi pot economisi până la jumătate din factura anuală de electricitate. Este o alegere firească, atât pentru portofel, cât şi pentru planetă. Aştept cu nerăbdare să discutăm anul viitor despre progresele anului în curs.

Steve Howard, Chief Sustainability Officer, IKEA Group

O viaţă mai sustenabilă acasă
MAŞINA DE SPĂLAT VASE ENASTÅENDE

ECONOMISIM APĂ
ECONOMISEŞTE JUMĂTATE DIN CANTITATEA DE APĂ 2

ECONOMISIM ENERGIE
eCONOMISEŞTE 1 9/10 APĂ

reducEREA CONSUMULUI DE eNergIE

41%

3

PLITELE CU INDUCŢIE FOLOSESC CU

700 milioane

MAI PUŢINĂ ENERGIE DECÂT PLITELE CERAMICE FIECARE BEC LED ECONOMISEŞTE

40%

de oameni vizitează magazinele noastre în fiecare an, şi găsesc produse şi idei care inspiră pentru o viaţă mai sustenabilă acasă.

160 Euro
FAŢĂ DE CELE INCANDESCENTE

4

Multe schimbări mici fac o mare diferenţă pentru planetă şi portofelele oamenilor.

REDUCEM DEŞEURILe

500 Euro

esTe VaLOarea aLimeNTeLOr care suNT aruNcaTe de fiecare gospodărie ÎN fiecare aN5

Soluţiile de economisire a spaţiului fac reciclarea mai uşoară.

Recipientele pentru depozitarea hranei ajută la reducerea risipei de alimente, economisind banii pentru cumpărarea lor.

1- Maşina noastră de spălat vase ENASTÅENDE utilizează 10 litri de apă, în comparaţie cu 120 de litri necesari pentru spălatul vaselor manual folosind o baterie fără aerator. 2- Toate bateriile noastre folosesc un aerator care reduce debitul de apă cu până la 50% (în comparaţie cu standardul UE), menţinând în acelaşi timp presiunea apei. 3- Produsele noastre consumatoare de energie sunt, în medie, cu 41% mai eficiente decât era gama noastră în 2008. 4- Pentru durata de utilizare a unui bec la costurile medii ale electricităţii în UE. 5- Pe baza datelor din Marea Britanie şi Olanda (WRAP/Zero Waste Europe).

0 7

O viaţă mai sustenabilă acasă

Cum să economiseşti bani şi să eviţi risipa
O GOSPODĂRIE OBIȘNUITĂ ARUNCĂ ALIMENTE ÎN VALOARE DE

CU SCHIMBĂRI SIMPLE POȚI REDUCE CANTITATEA DE DEŞEURI GENERATE ACASĂ CU PÂNĂ LA

40-70%
** ÎN FIECARE AN

500 Euro
ÎN FIECARE AN*

reducem risipa
Poţi economisi bani dacă îţi cultivi singur verdeţurile chiar şi în spaţii mici. Compostarea dă o nouă viaţă deşeurilor din alimente, care devin excelente şi pentru grădina ta.

În recipientele transparente, alimentele sunt mai uşor de găsit (şi de mâncat), păstrându-se proaspete mai mult timp.

reciclăm mai mult
Conservă fructe de sezon ca să te bucuri de ele tot anul. Depozitează resturile de la cină în frigider sau în congelator, ca să poată fi consumate mai mult timp. Poartă o sacoşă reutilizabilă la tine ca să nu mai fie nevoie să cumperi sacoşe de plastic.

Soluţiile de economisire a spaţiului fac reciclarea mai uşoară în locuinţă.

Alege o soluţie de economisire a timpului pentru ca reciclarea să devină parte din programul tău zilnic.

*Pe baza datelor din Marea Britanie şi Olanda (WRAP/Zero Waste Europe). **Concluzii ale Proiectului IKEA Kalmar.

0 8

O V I AŢĂ M A I S U S T E N A B I L Ă A C A S Ă

Ce spun angajaţii
Lisa Zhang Co-worker Sustenabilitate, IKEA China Sustenabilitatea face parte din fiecare produs pe care îl producem, de la design la producţie şi utilizare. Produsele noastre oferă multe soluţii pentru a o viaţă mai sustenabilă acasă. Cred că cutiile de sortare a deşeurilor SORTERA sunt cele mai utile. Acestea economisesc spaţiu, sunt uşor de curăţat şi, sortând deşeurile, putem recicla mai mult! Said Benjama Specialist Local Marketing, IKEA Southampton, Marea Britanie Mă bucur să urmăresc lansarea becurilor LED care înlocuiesc cele 12 miliarde de becuri incandescente utilizate în prezent în întreaga lume. Cu un bec LED care durează cu 20 de ani mai mult decât un bec incandescent, şi care utilizează cu 85% mai puţină energie, aplica cu clemă JANSJÖ este exemplul perfect al modului în care creăm o viaţă de zi cu zi mai bună pentru cei mai mulţi oameni. Peter Möller Product Developer, IKEA of Sweden Produsele sustenabile trebuie să fie fabricate cu materiale mai puţine şi folosind metode de producţie rentabile energetic. Aceasta este nu doar mai ecologic, ci ne şi ajută să micşorăm preţurile pentru a fi chiar mai accesibile pentru cât mai mulţi oameni. “Gama noastră ajută clienţii cu bani puţini să economisească utilizând becuri economice, baterii care consumă mai puţină apă şi produse fabricate din materiale care altfel ar fi fost deşeuri. Prin toate acestea, am învăţat şi cum să duc o viaţă mai sustenabilă în locuinţa mea.”
Rebecca McJannet, Home Furnishing Business Manager, IKEA Tempe, Australia

Independenţă de resurse şi energetică
TRANSPORT EFICIENT

1/3

MAGAZINELE ŞI sediiLe IKEA GROUP
AM PRODUS ENERGIE REGENERABILĂ ECHIVALENTĂ CU 1/3 DIN TOTALUL DE ENERGIE UTILIZAT

8%
BIBLIOTECA BILLY ESTE CU

MAI EFICIENT ENERGETIC FAŢĂ DE 2010

30%
MAI UŞOARĂ

INOVAŢIA PRODUSELOR
11 CRITERII DE EVALUARE A PRODUSELOR

87%
DIN DEŞEURI RECICLATE

62%
raTa de încărcare

LIVRARE DIRECTĂ DE LA FURNIZORI LA MAGAZINE, cu mai puține emisii CO2

60%

Mai mult cu mai puţin Materiale regenerabile Materiale reutilizate şi reciclate Materiale din surse mai sustenabile Reciclabilitatea la sfârşitul vieţii Calitate Transport eficient Utilizarea energiei în producţie Energie regenerabilă în producţie Utilizarea materiilor prime Viaţa sustenabilă acasă

SCAUNUL SKARPÖ

100%
PLASTIC RECICLAT DIN LEMNuL fOLOsiT prOViNe DIN SURSE MAI susTeNABILE

1/3

RESURSE MAI SUSTENABILE

2/3
DIN BUMBAC PROVINE DIN RESURSE MAI SUSTENABILE

ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE COMPARATIV CU 2012

10%

FURNIZORII UTILIZEAZĂ SURSE REGENERABILE

Mu

lte

sch

im b

ăr i m ic i f ac o mar e d

ia ţ a în v if e r e nț ă

oa

me

o nil

ia

pl

an

te
e

i.

1 0

I N D E P E N D E N ŢĂ D E R E S U R S E Ş I E N E R G E T I C Ă

1,5 miliarde Euro
ALOCATE PENTRU A INVESTI ÎN ENERGIE REGENERABILĂ PÂNĂ ÎN 2015

96
Independenţă energetică până în 2020
TURBINE EOLIENE FUNCŢIonale ÎN ŞAPTE ŢĂRI ÎN 2013

550.000 1/3

DE PANOURI SOLARE UTILIZATE ÎN 2013

DIN ENERGIA CONSUMATĂ LA IKEA INDUSTRY PROVINE DIN INCINERAREA DEŞEURILOR DE LEMN.

61%

Energia produsă

AM PRODUS ENERGIE REGENERABILĂ ECHIVALENTĂ CU 1/3 DIN TOTALUL CONSUMULUI NOsTru DE ENERGIE ÎN 2013

Euro

40 milioane
ECONOMISIŢI PRIN EFICIENŢĂ ENERGETICĂ DIN FY10

Economii

Energia folosită

DIN ILUMINAT CU LED-URI ŞI ALTE SURSE EFICIENTE

2020

1 1

I N D E P E N D E N ŢĂ D E R E S U R S E Ş I E N E R G E T I C Ă

Ce spun angajaţii
Tanguy Wierts Managementul deşeurilor, IKEA Zaventem, Belgia Cred cu tărie că în câţiva ani vom putea recicla toate deşeurile din magazine în întreaga lume. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să luăm în considerare sustenabilitatea atunci când dezvoltăm produse. Dacă toate produsele noastre ar fi aşa de uşor de demontat cum sunt de asamblat, am putea sorta şi recicla cu uşurinţă toate produsele noastre vechi, reducând deşeurile. Melissa Ciardullo Participantă la programul de backpacking al IKEA Vaughan, Canada Conceptul IKEA se potriveşte excepţional de bine obiectivului “mai puţin înseamnă mai mult”, dar aş dori să văd că se explorează mai mult materialele care durează mai mult în locuinţele oamenilor, împreună cu strategii inteligente şi creative care ajută produsele noastre să aibă o durată de utilizare mai mare. L. Sue Clemons Specialist Sustenabilitate, IKEA Burbank, SUA Obiectivul meu este DEŞEURI ZERO. Cu doi ani în urmă, mi-am luat Certificatul în gestionarea deşeurilor de la California Resource Recovery Association. Ei cred că nu există deşeuri, totul poate fi o resursă şi poate fi reutilizat. Îmi încurajez şi colegii să se convingă de acest lucru, prin intermediul secţiunii de sustenabilitate a noului program de instruire a angajaţilor. “Să investeşti în turbine eoliene şi panouri PV nu este acelaşi lucru cu reducerea consumului. Sunt mândru să contribui la ambele aspecte: reducerea consumului energetic - făcând alegerile corecte în ceea ce priveşte echipamentul şi rutinele legate de gospodărie, şi proiectele de instalare ale modulelor PV pe acoperişurile noastre.” Philippe Grimaux Facility Manager, IKEA Franţa

O viaţă mai bună pentru oameni şi comunităţi

135.000

ANGAJAŢI

DE ANGAJAŢI IKEA RESPONSABILI PENTRU STRATEGIA oamenii & PLANETa împreună

FURNIZORI

OPERAŢIUNI ÎN

40
DE ŢĂRI

47%
SUNT FEMEI

DINTRE MANAGERI

COMUNITĂŢI
PESTE

110.000 100%

DE CULTIVATORI DE BUMBAC AU VENITURI MAI MARI

100 milioane
DE COPII VOR BENEFICIA DE PROGRAME FINANŢATE DE IKEA FOUNDATION

Mu

lte

DINTRE FURNIZORII DE PRODUSE IKEA TREBUIE SĂ RESPECTE CODUL NOSTRU DE CONDUITĂ IWAY. ALTFEL RENUNŢĂM LA COLABORARE.

ri

m

ic i

du

c la om ar

o am e di f e r e n ț ă în v ia ţ a

lo e ni

i rş

a

pl

an

et

i.

sc

m

hi

e

9,3 milioane Euro
AU FOST strânși DIN VÂNZĂRILE Din campania JUCĂRIIlor DE pLUŞ îN 2012

1 3

O V I AŢĂ M A I B U N Ă P E N T R U O A M E N I Ş I C O M U N I TĂŢ I

Locuri de muncă mai bune pentru oameni

80
DE AUDITORI ŞI ACHIZITORI INSTRUIŢI CONFORM IWAY SAU AUDITORI TERŢI verifică RESPECTarea IWAY

65%
DINTRE FURNIZORII NOŞTRI DE produse COLABORează CU IKEA de pesTe 5 ANI

100%
DINTRE FURNiZORII TREBUIE SĂ RESPECTE IWAY SAU RENUNŢĂm LA EI

1.000+
DE AUDITURI IWAY AU FOST REALIZATE ANUL TRECUT

600.000
DE OAMENI

IWAY CONTRIBUIE LA crearea de LOCURI DE MUNCĂ MAI BUNE PENTRU MAI MULT DE

100%
DINTRE FURNIZORII DE TRANSPORT MARITIM ŞI RUTIER respectă IWAY

Furnizorii noştri trebuie să se asigure că sub-furnizorii îndeplinesc, de asemenea, cerinţele IWAY.

IWAY

CODUL DE CONDUITĂ PENTRU FURNIZORI Respectă drepturile omului Protejează drepturile muncitorilor Nu depăşesc cerinţele legale pentru programul de lucru Plătesc angajaţii în conformitate cu cerinţele legale Protejează mediul Respectă legile şi regulamentele locale Previn exploatarea copilului prin  muncă şi munca forţată Au asigurare socială Previn pericolele legate de siguranţă

APROBAT IWAY

1 4

O V I AŢĂ M A I B U N Ă P E N T R U O A M E N I Ş I C O M U N I TĂŢ I

Ce spun colegii
Angela Cilento Business Navigator, IKEA Roma Anagnina, Italia Pentru mine, auditurile IWAY reprezintă modul în care IKEA are grijă de toţi angajaţii, de furnizori şi de mediu. Auditurile detaliate ne ajută să înţelegem mai bine furnizorii şi să construim parteneriate mai puternice, şi unii furnizori sunt recunoscători pentru noile modalităţi de lucru, care le dau oportunitatea de a creşte odată cu IKEA. Sunt mândră că şi eu contribui la sustenabilitate. Rahul Ganju Manager Sustenabilitate Asia de Sud, IKEA India Colaborarea cu furnizorii noştri ne ajută să reducem impactul activităţii lor şi a noastră asupra mediului, îmbunătăţind în acelaşi timp comunităţile în care lucrăm. De exemplu, IWAY impune ca toţi furnizorii noştri de textile să instaleze staţii de tratare a efluenţilor pentru apa uzată din fabricile lor. Aceasta îmbunătăţeşte mediul local şi viaţa oamenilor care locuiesc acolo. Denis Cartillier Marketing Manager, IKEA Dijon, Franţa La magazinul IKEA Dijon, în ultimii patru ani, am ajutat la renovarea unui cămin în mijlocul oraşului pentru persoanele aflate temporar în dificultate. Aceasta nu ar fi fost posibil fără munca angajaţilor noştri, şi sunt foarte mândră de ceea ce am realizat. Ştiu că mai sunt încă multe de făcut pentru a crea o lume mai sustenabilă, dar magazinul din Dijon este gata să profite de această oportunitate.
“În toate aspectele activităţii noastre, dorinţa de a crea o viaţă de zi cu zi mai bună pentru cei mai mulţi oameni este evidentă, inclusiv mediul creat pentru ca angajaţii să aibă un loc de muncă confortabil, care să îi inspire şi în care să se dezvolte şi să înveţe, îmbunătăţinduşi viaţa şi abilităţile proprii. Pentru mine, a fi angajat IKEA înseamnă să am un rol în cea ce este impor tant, producând diferenţe mici şi diferențe mari.” Erin Kiernan Visual Merchandising, IKEA Logan, Australia

Citeşte Raportul de sustenabiliate
Află toate detaliile despre sustenabilitate ale companiei IKEA Group în FY13. Citeşte raportul nostru anual.

Oamenii & Planeta Împreună
Vizitează secţiunea Oamenii & Planeta Împreună pe www.IKEA.ro

IKEA Foundation
Descoperă ce face IKEA Foundation pentru a îmbunătăţi viaţa copiilor din toată lumea.

© Inter IKEA Systems B.V. 2013