You are on page 1of 20

PROIECT MANAGEMENT PRIVIND ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE SI EVOLUTIA VIITOARE A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI I. Date generale privind activitatea si structura spitalului • Scurt istoric Spitalul a fost construit din temelii in perioada 1922-1927 de medicul de origine franceza Charles Laugier, pe un teren pus la dispozitie de doamna Maria Pop, avand ca activitate izolarea si tratarea bolnavilor cu tuberculoza pulmonara din aceasta zona a Olteniei. Unitatea a functionat sub denumirea de Sanatoriu TBC pana la data de 27.01.2001, cand prin Ordinul MSF nr. 99, s-a transformat in Spital Judetean de Pneumoftiziologie Leamna, aceasta fiind unitatea spitaliceasca cu cea mai mare capacitate de profil din judet (200 paturi). In prezent, unitatea are ca specific izolarea si tratarea bolnavilor de tuberculoza din judet si in unele cazuri din judetele limitrofe (cazuri noi, recaderi, recidive, esecuri terapeutice, cronici) pana la negativarea constanta a acestora, dar si investigarea si tratarea celorlalte afectiuni respiratorii netuberculoase. Amplasat la circa 8 km, de municipiul Craiova, intre satele Leamna de Sus si Leamna de Jos, din comuna Bucovat, spitalul a oferit si ofera o adresabilitate si conditii climatice deosebite comparativ cu alte unitati similare din zona si chiar din tara. Factorul pedoclimatic are un rol adjuvant,alaturi de conditiile de cazare si hrana, fiind cunoscut faptul ca TBC-ul este boala sariciei si a mizeriei. Actual, tratamentul de baza in tuberculoza pulmonara este chimioterapia antibacilara supravegheata prin Programul National de Prevenire si Control al Tuberculozei. • Structura si capacitatea spitalului Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu o capacitate de 154 paturi, este împărţit în trei secţii medicale ( sectia I - 50 paturi, sectia II – 50 paturi, sectia III – 54 paturi ). Incepand cu anul 2007 cele 154 de paturi, impartite in trei sectii medicale, au fost impartite pe tipuri de afectiuni : pneumologie (acuti) si compartimentTBC (cronici).
1

Sectia

Total numar paturi sectie 50 50 54 154

Sectia 1 Sectia 2 Sectia 3 TOTAL

Sectie Pneumologie (numar paturi) 24 24 26 74

Compartiment TBC (numar paturi) 26 26 28 80

Cele trei sectii sunt conduse fiecare de un medic primar, unde îşi desfăşoară activitatea - 12 medici …………………….fata de 13 aprobate - 37 asistente…………………..fata de 40 aprobate - 14 îngrijitoare…………………fata de 15 aprobate - 17 infirmiere…………………..fata de 17 aprobate Spitalul PNF Leamna are în componenţă urmăotarele : - 3 cabinete medicale dotate cu aparatură corespunzătoare, nu de înaltă performanţă dar care conferă calitate actului medical, printe altele : aparate de pneumotorax, aparate pentru punţie pleurală prin aspiraţie, negatoscoape, oxigenoterapie. - Birou de internări cu dotare corespunzătoare. - Cameră de primire urgenţe corespunzătoare. - Laborator radiologie dotat cu un generator de raze x de tip Diagnomax M125, cu posibilităţi de grafie, scopie şi tomografie, autorizat de CNCAN. Acest laborator este condus de un medic primar şi deservit de un asistent de specialitate unde anual se efectuează circa 1500 radiografii, 300 radioscopii şi 150 tomografii. - Laborator de analize medicale deservit de un medic, doi biologi un chimist si un asistent de laborator, unde se efectuează analize pentru depistarea baciliului Koch dar şi analize chimice ale sângelui, examene de urină şi examene hematologice. Laboratorul este dotat cu analizor automat de hematologie, microscop cu fluorescenţă, cameră termostat pentru culturi, fotometru, centrifugă, termostat, etuve, balanţe analitice etc. Anual se efectuează circa 9100 spute pt. BK, 9400 culturi BK., 210 antibiograme, 6300 analize chimice ale sângelui, 360 examene de urină, 4400 examene hematologice. - Laborator de explorări funcţionale respiratorii deservit de două asistente atestate în acest profil. Este dotat cu un aparat Eutest unde anual se fac cca. 9500 probe funcţionale respiratorii.

2

vestiare pentru personalul medico-sanitar. formaţia de muncitori si blocul alimentar cu activitati de pregatirea si servirea mesei pentru bolnavi. La buna desfăşurare a activităţii din spital îşi aduc contribuţia şi celelalte sectoare ca: serviciul financiar contabilitate. 8 grupuri sanitare. • Resurse umane. compartiment CPCIN. 80 bolnavi / serie. depozit farmacie. La aceasta data in spital isi desfasoara activitatea un numar de 126 persoane dupa urmatoarea structura : Categorie de personal Normat Aprobat Ocupat Medici Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Infirmiere Ingrijitoare brancardieri TESA deservire muncitori 14 5 55 20 15 3 18 2 32 3 13 5 40 17 15 1 18 2 21 12 5 37 17 14 1 17 2 21 Pondere ocupat fata de normat 85% 100% 67% 85% 93% 33% 94% 100% 65% Pondere ocupat fata de aprobat 92% 100% 92% 100% 93% 100% 94% 100% 100% .5 kw. În sala de mese modernizată corespunzător. având capacitatea de 40 m3. magazie pentru haine bolnavi. arhivă .compartiment achizitii publice. dar cu uzura avansata. În ceea ce priveşte utilităţile. Q=7l/s). aceasta având dotările necesare.achizitionata de Consiliul Judetean in anul 2010 si data in folosinta spitalului. biroul aprovizionare.Din componenţa spitalului mai fac parte camera de gardă. sunt asigurate cu forţe proprii. Mincarea se prepara in bucataria spitalului unde se poate prepara hrana pentru 200 de persoane.. pompă sumersibilă HEBE de 13. (puţ forat cu adâncimea de 92 m. -Caldura este asigurata de centrala spitalului .2 asistente de farmacie. iar înmagazinarea ei se face într-un castel de beton.Apa este asigurată din sursă proprie. Este deservită de un farmacist. 2 băi pentru bolnavi. . biroul resurse umane. pot servi masa cca. angajat pe perioada determinata . astfel: .Farmacia cu circuit închis are ca scop asigurarea cu medicamente şi alte produse farmaceutice.

2 16. 4 . ord. indicatori de management ai resurselor umane.06.7 31.86 43. 4.2007 la 30.484 - 3.7 medical din totalul personalului angajat al spitalului Proportia personalului 16.02 pe spital sip e fiecare sectie Rata de utilizare a paturilor 80 97.MSP realizata 1567/14. 2.72 18. indicatori de calitate.09. Nr. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Proportia medicilor din 7.11 9.26 pe spital sip e fiecare sectie Indicele de compexitate al cazurilor pe spital sip e fiecare sectie 0.52 6. crt INDICATORI/CRITERI VALOARE INDICATOR Cf.48 23.31 97. A.2010 VALORI PROPUSE ANUL 2010 PUNCTAJ 1. B.4 42.08 medical cu studii superioare din totalul personalului medical Numarul madiu de consultatii/medic in ambulatoriu 1.72 total personal Proportia personalului 52. Indicatori ai activitatii spitalului : indicatori economico-financiari.TOTAL 164 132 126 76% 95% • Analiza activitatii spitalului Analiza activitatii spitalului se face in baza indicatorilor de performanta care trebuie sa reflecte calitatea ingrijirilor medicale la nivelul standardelor cerute de legislatia in vigoare si a tuturor servicilor furnizate pacientilor internati. 2. indicatori de utilizare a serviciilor. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR Durata medie de spitalizare 20. 3.

2.33 18. 9.61 1. Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital sip e fiacre sectie D.7 98 bugetul de cheltuieli aprobat Procentul veniturilor propii Valoare spital 3.61 67. INDICATORI DE CALITATE 1. 11.67 78 personal din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 30. C.5 bunuri si servicii in totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 5. 10.97 162 170 Costul mediu /bolnav Costul mediu /pat Cost medicamente/zi spitalizare Cost medicamente/ bolnav Cost medicamente/pat 2897 28288 4. 14. 4.32 6. 13.63 25.4.38 79 768 1. 8.93 74. 5.3 1.58 1. Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale - - - - 1.5 medicamente din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 18.93 7 medicamente din totalul cheltuieli bunuri si servicii Procentul cheltuielilor de 4. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Executia bugetara fata de 93. 12.26 97 din totalul veniturilor spitalului-contracte CAS Procentul cheltuielilor de 63.36 5 . 6.75 3. 3.62 capital din totalul cheltuielilor Costul mediu /zi spitalizare 13.74 3 din totalul veniturilor spitalului-altele decit contracte CAS Procentul veniturilor propii Valoare spital 96. 7.

executia bugetara . Rata infectiilor nozocomiale pe total spital sip e fiecare sectie Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare Numar de reclamatii/planger ale pacientilor Valoare spital 0 1. face parte din mecanismul financiar al sectorului public in care se cuprinde : . Finantarea spitalului se asigura din venituri realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa 6 . cat de bine conceputa. 3. 4.15 88.8 Valoare spital 86. Planificare Organizare Coordonare Control II.2. Stabilirea politicii de dezvoltare si calitatea actului medical este legata in primul rand de existenta surselor financiare fara de care orice politica. 2.48 Valoare spital 0 6 E. nu poate fi aplicata daca nu are si resurse financiare. ca si celelalte spitale. Spitalul PNF Leamna este conceput ca institutie autonoma de interes public care functioneaza pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. b) faza de definitivare a bugetului de venituri si cheltuieli dupa aprobarea prin lege a bugetului de stat si a bugetului fondurilor speciale . Situatia economico-financiara a spitalului • Date generale Modul de finantare a unui spital poate avea repercursiuni importante in calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate.raportarea executiei bugetare la institutiile in drept. 4. isi procura resursele din servicii medicale furnizate asiguratilor. 3. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT 1.elaborarea bugetului . Spitalul PNF Leamna. ca de altfel toate institutiile publice.incheierea exercitiului financiar . sunt : a) faza de elaborare a proiectului de buget propriu . Fazele principale ale elaborarii de catre spital a bugetului propriu.

conform ontractului cadru si a normelor de aplicare a acestuia elaborat de CNAS si Colegiul medicilor din Romania cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei. altele decat cele prevazute a fi platite prin Programul National de Prevenire si Control Tuberculozei. avand in vedere : OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile 7 . stabilirea dignosticului. din fonduri cu destinatie speciala ( Program de prevenire si controlul tuberculozei) . investigatii. Venituri proprii din care : a) venituri din contravaloarea serviciilor medicale ce se contracteaza cu Casa de Asigurari de Sanatate.06. la data de 30. de cazuri externate negociat . d) venituri incheiate cu DSPdin sumele alocate de la Buget deStat La data de 01. ce detin ponderea cea mai mare in cadrul veniturilor totale. Evaluara acestor surse necesita efectuarea de calcule pentru stabilirea sumelor estimate a se incasa din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pe baza : .2010 conform OUG 48/2010 privind descentralizarea spitalelor s-a efectuat trecerea acestora din administrarea Ministerului Sanatatii in subordinea Consiliului Judetean. Astfel. ingrijiri medicale.07.2010 s-a incheiat protocolul de predare-primire intre DSP Dolj si Consiliul Judetean. dupa natura veniturilor pe surse de finantare si cheltuieli repartizate pe articole si alineate. se negogiaza cu Casa de Asigurari de Sanatate. medicamente si materiale snitare.durata optima de spitalizare care este prevazuta in anexa nr.nr. La capitolul “Venituri” se cuprind urmatoarele resurse : 1. • Analiza veniturilor spitalului in anul 2010 I. acesta avand la baza o nota de fundamentare. Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii sunt : -consultatii. c) venituri primite din subventii de la Bugetul de Stat pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii cu practica supravegheata. cazare si masa. Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual in baza contractelor incheiate cu CAS Dolj.tariful / zi de spitalizare pentru servicii medicale.de Asigurari de Sanatate. b) venituri din contractele incheiate cu . tratament medical si recuperator. Obiectivul principal al spitalului il constituie obtinerea veniturilor pe baza carora se asigura efectuarea cheltuielilor legate de acordarea asistentei medicale a bolnavilor internati. recomandare la externare. . 20 la Ordinul Ministrului Sanatatii si a Presedintelui CNAS pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale (40 zile).

Situatia financiara a Spitalului PNF Leamna la data de 30.402.420 8 . De asemenea s-au stabilit prevederile bugetare la capitolul de venituri si la capitolul de cheltuieli ramase pentru perioada 01.502 203.041. 529/2010.12.06.445 2.113.416 CHELTUIELI 4.2010 Bugetul de venituri si cheltuieli defalcat pe surse de venituri si cheltuieli la data de 30.330. precum si a Hotararii de Guvern nr.06.000 203000 6.2010 SURSA DE FINANTARE Din contractele cu Cas Dolj Venituri din actele aditionale la contractele incheiate.062.330. TOTAL VENITURI CHELTUIELI 5.036 4.502 6.646 56.718 1.720.070.medicamente PLATI 4.770 1. cu modificarile si completarile ulterioare.06.S.000 59416 135. De asemenea s-au stabilit drepturile si obligatiile financiare rezultate din activitatea desfasurata de Spitalul PNF Leamna la aceea data.912 4.000 26. din fonduri cu destinatie speciala Venituri din subventii de la B.835 75.009.064 3.844.Serviciimedicale contractate CAS Dolj din care: Chelt. Cu bunuri si servicii d.495 171.2010-31.Subventii de la B.administratiei publice locale.160.847.356.07.352 3. de personal Chelt. rezultate din bugetul aprobat pe anul 2010.000 190.502) s-au consumat pina la data de 30.2010 .2009 1.133.567 190.35 FINANTARI Sold la 31.049.770 781.560 Din bugetul aprobat (6.110.Program TBC 3.2010. Datele cuprinse in protocolul de predare-primire provin ca urmare a inventarierii elementelor de activ si de pasiv la data de 30.582 56.c.495 171.sub forma de finantari primite suma 4.912 4. TOTAL 26.113.12.548 3.062. .06.000 6.762 289.2010 in baza situatiilor financiare la acea data.S.548 3.

69 sanatate Venituri din fonduri speciale pentru programe de 22652.20 lei pentru un numar de 1138 cazuri externate negociate iar suma realizata la numarul de 1489 cazuri externate realizate a fost de 3948791.88 lei. cazuri externate)*71.I 1012734.69 3268631.00 1012734.62 9 .80 Trim.IV 837063. cazuri externate)*67.20 La finele trimestrului III 2006 suma contractata conform contractului incheiat cu CAS Dolj nr 241 a fost de 3268631. rezultand astfel un buget de venituri si cheltuieli aprobat in suma de 4043821.78 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare).20 3948791.80 1326494. cazuri externate)*80.34 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare).La negocierea bugetului de venituri si cheltuieli suma solicitata conform proiectului de venituri si cheltuieli fundamentat a fost de 4474570 lei astfel : 1393(nr.00 Trim.total buget aprobat 2006 : 1389(nr.00 1217656. cazuri externate)*59.perioada mai-decembrie 2006 : 820(nr.31 Venituri din contractele cu casele de asigurari de 4043821. Situatia bugetului aprobat pe anul 2006.63 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare) = 3675367. ca urmare a serviciilor medicale realizate peste valoarea contractului in cuantum de 368453. diferenta de 680160 lei urmand a fi regularizata la finele lunii octombrie.III 1084601.06 1146952.81 lei. .2 lei.40 1404640.88 lei astfel : .perioada ianuarie-aprilie 2006 : 579(nr.32 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare). .21 TOTAL 4043821. iar suma negociata cu conducerea Casei de Sanatate a fost de 3675367. La bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in luna aprilie 2006 (3675367. finantarilor conform contractului si a serviciilor realizate : RON Trimestrul Buget Finantare Servicii realizate aprobat conform contract Trim.II 1109423.88 lei ) s-au incheiat acte aditionale in luna iulie 2006.69 lei defalcat pe surse de venituri conform tabelului : RON Venituri pe surse de venit Prevederi anuale Total venituri proprii din care : 4226409.40 Trim.42 1108944.

6% .titlul „cheltuieli de capital”.5% -Venituri primite cu titlu gratuit prin prog. anul 2006 : . Articolele pot avea ca subdiviziuni „Alineate”. Fiecare titlu de cheltuieli se desfasoara in subdiviziuni analitice si anume „articole” care sa asigure o mai buna cunoastere a continutului cheltuielilor.Subcapitolul individualizeaza cheltuielile pe anumite tipuri de unitati care se cuprind in sistemul capitolului : 01 „Spitale”. La determinarea cheltuielilor se urmareste incadrarea acestora in limita veniturilor prevazute.00 programme de sanatate Subventii de la bugetele locale pentru spitale 50000.10 „Sanatate”. 10 . cu medicamente si mat.00 Ponderea veniturilor pe surse de venituri.Cheltuieli functionale. articolelor si alineatelor : .Cheltuieli economice. Cheltuielile functionale arata in toate cazurile destinatia fondurilor in raport cu functionalitatea spitalului si se clasifica in capitole si subcapitole astfel: . Cheltuielile se dimensioneaza in bugetul propriu pe baza de calcule analitice.titlul „cheltuieli materiale si servicii”. . asiguranduse in acest mod echilibrul financiar.sanatate Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin 109935. in total venituri. . sanitare(exclusiv PN 1. La capitolul „Cheltuieli” ale bugetului spitalului se cuprind cheltuielile corespunzator surselor de acoperire si anume : a)cheltuieli din venituri proprii.cheltuieli cu salariile ( 1922580 lei ) – se pot prevede in buget in cadrul statului de functii.Venituri primite de la bugetul local reprezinta 1. incheiate cu CAS Dolj reprezinta 95.cheltuieli de personal – 60% .) – 5% . de sanatate reprezinta 2. la nivelul titlurilor.7% din care : . .2% • Analiza cheltuielilor spitalului.3. .chelt.Venituri din contr. Cheltuielile economice reprezinta clasificarea acestora din punct de vedere al continutului economic al cheltuielii respective si se impart in mai multe subdiviziuni : .titlul „cheltuieli de personal”. Cheltuielile spitalului se clasifica dupa continutul lor astfel : .Capitolul reprezinta destinatia generala a cheltuielilor : 66.cheltuieli cu bunuri si servicii – 31% -Venituri din actele aditionale incheiate pentru fonduri cu destinatie speciala pentru materiale sanitare (Program de prevenire si control al tuberculozei) reprezinta 0.

canal. posta. fondul de somaj. radiologie. salubritate. iluminarea si forta motrica. chimicale.cheltuieli cu reparatii curente ( 50000 lei ) cuprind cele care se refera la reparatiile curente ale cladirilor. cuprind costul lenjeriei si accesoriilor de pat. Aceste cheltuieli sunt suportate din veniturile primite de la Bugetul Local.cheltuielile cu materiale sanitare procurate din fonduri speciale pentru Controlul si Combaterea Tuberculozei ( 22653 lei ) . in fuctie de specificul lor. In Programul Anual de Achizitii s-au cuprins principale categorii de materiale cantitativ si valoric comparativ cu anul anterior.cheltuieli cu materiale si prestari servicii cu caracter functional ( 50440 lei ) cuprind de regula materiale specifice pentru laboratoare (reactivi. . 11 . In etapa de elaborare a proiectului de buget aceste cheltuieli sau elaborat sub aspectul necesitatii si al eliminarii exagerarilor si risipei. compartimentul specializat al spitalului a facut propuneri axate pe obiective concrete.cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata ( 220000 lei ). S-au determinat pe baza numarului de zile de spitalizare si cuantumul alocatiilor de hrana prevazut in reglementarile legale .cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare ( 203147 lei ). servicii prestate de terti pentru serviciile respective) . medicamente si materiale sanitare s-a avut in vedere si posibilitatea ca o parte din acestea sa fie acoperita prin utilizarea stocurilor aflate in depozitele spitalului. In acest scop. sticlarie. La stabilirea cheltuielilor de hrana. contributia pentru fondul de risc si accidente. Reprezinta un post important in buget si s-au determinat in urma calculelor detaliate pe fiecare sectie .cheltuieli cu alimentatia pacienilor pe timpul internarii ( 515760 lei ). cuprind in structură incalzirea spitalului. Stocurile nu trebuie sa depaseasca mai mult de necesarul pe doua-trei luni. telefon. c)cheltuieli din veniturile primite de la Bugetul Local . . alte obiecte de inventar de mica valoare necesare activitatii. care au o pondere insemnata in totalul cheltuielilor. piese de schimb pentru repararea echipamentelor. . echipamentului specific care se acorda personalului pe baza de normative. intocminduse programe de aprovizionare cu aceste materiale conform planului de achizitii care sa ofere o imagine completa a cheltuielilor pentru materialele si serviciile necesare.contributii pentru concedii si indemnizatii ( 693180 lei ). Calculul acestora in functie de totalul cheltuielilor cu salariile..cheltuieli pentru intretinere si functionare ( 297360 lei ).cheltuieli cu reparatii curente ( 332560 lei ) . . apa. asiguraile sociale de sanatate. b)cheltuieli din venituri din fonduri speciale . furnituri de birou si materiale de curatenie. . .contributiile pentru asigurarile sociale de stat.

. Aceasta problema capata un interes general pentru colectivele de salariatii avandu-se in vedere ca rationalizarea cheltuielilor pe locuri de consum si pe ansamblul institutiei se rasfrange pozitiv asupra politicii de finantare a spitalului . 12 .Situatia economico-financiara in baza executiei bugetare la finele trimestrului III atat la capitolul de venituri defalcate pe surse de provenienta cat si la capitolul de cheltuieli defalcate pe articole si alineate . Cons. aprobat efectiva mediu 9 luni lunar II. in primul rand de existenta si atrageraea resurselor financiare .Angajarea cheltuielilor sa se efectueze cu mare simt de raspundere in folosul actului medical.TOTAL CHELT. dat fiind faptul ca o data cu reforma in domeniul sanatati a aparut piata serviviilor medicale in care spitalul ofera.Cheltuieli de personal 2775760 2168546 240949 din care : 01 Cheltuieli cu salariile 1922580 1528789 169865 02 Cheltuieli cu tichetele de masa 160000 120477 13386 03 Contributii 693180 519280 57698 20 TITL II Bunuri si servicii 1754270 999860 111096 01 Bunuri si servicii 365390 332391 36932 02 Cheltuieli cu reparatii curente 382560 111433 12381 03 Cheltuieli cu hrana 515760 323578 35953 04 Cheltuieli cu medicamente si 225800 164840 18316 materiale sanitare 05 Cheltuieli cu obiectele de 220000 46186 5132 inventar de mica valoare sau scurta durata 09 Materiale laborator 8310 4887 543 13 Pregatire profesionala 12000 8192 910 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24450 8354 928 • Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului . in conditi de concurenta.Cheltuieli curente 4530030 3168406 352045 10 TITL I.Implementarea unui plan anul de furnizare a serviciilor medicale (tipuri si numar de servicii ) care sa satisfaca cerintele cerute de standardele europene capabile sa atraga un numar mare de pacienti. servicii spitalicesti . . se prezinta astfel : RON titlu art Denumire articol Buget Chelt.DIN 4530030 3168406 352045 VENITURI PROPRII din care: 01.Stabilirea politicii de dezvoltare si calitate a conditilor hoteliere este strans legata.

. .spitalul a devenit unitate prestatoare de servici medicale. 3. fiind interesată să-şi ‫״‬vânda‫ ״‬serviciile contra cost caselor de asigurări de 13 . 3.Stabilirea unui plan de dezvoltare profesionala a personalului angajat. la finanţarea din venituri propri reprezintă o schimbare substanţială ce are implicaţi deosebite asupra intergi activităti şi anume: . este normal că efectele reformei să atingă in mod specific şi activitatea spitalelor.Asiguraea unei bune strategii de reorganizare. fumctoinarea şi finanţarea spitalelor a schimbat fundamental sistemul de finanţare care se bazează pe interesul şi iniţiativa spitalelor de a-şi procura resursele financiare pentru furnizori servicilor medicale necesare persoanelor asigurate. Spitalul PNF este conceput ca institutie autonomă de interes public care fumcţionează pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. MĂSURI PENTRU RELIZAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR Stabilirea politicii de dezvoltare şi calitate a actului medical este legată în primul rand de asistenţa surselor financiar fără de care orice politică cît de bine concepută nu poate fi aplicată.. la toate nivelurile. care sa asigure calitatea actului medical .Dezvoltarea unui organism de monitorizare a calitatii spitalicesti .1 Implicatiile finanţării spitalelor din venituri propri Trecerea de la sistemul de finanţare centralizat din bugetul de stat. dacă nu are şi resurse financiare. Acest concept legiferat privind organizarea. prin care persoanele internate vor primi tratament intensiv in cadrul unui spital bine dotat avand la dispozitie o gama larga de modalitatii de diagnostic si tratament cu implicatii directe asupra cresteri numarului de servicii medicale. Cand abordăm problema finantării spitalelor avem în vedere în primul rînd rolul spitalelor în cadrul reformei. In noile condiţii ale reformei sanitare din Romania au fost introduse modificări esenţiale in finanţarea activitătii spitalelor. domeniu care este cel mai puţin clasificat din pumct de vedere al regimului juridic.

pe baza cărora să stabilească strategia cuvenită şi de perspectivă. care se întocmesc în acest scop între părţi. . în condiţii de concurenţă ( cu tarife diferite).Aşezarea în practică a noului sistem de finanţare necesită timp şi oameni capabili să înţeleagă obiectivele sistemului. la capitolul cheltuieli de personal. prin asigurarea unui echilibru intre venituri şi cheltuilei.sănătate pe bază de contracte. deoarece managerii îşi concentrează atenţia.utilizarea în condiţi de eficienţă maximă a veniturilor proprii devine problema centrală pentru funcţionarea spitalului.2 Măsuri de eficienţă pentru realizarea echilibrului financiar Prezentăm mai jos principalele măsuri de eficienţă pentru realizarea echilibrului financiar : .angajearea cheltuielilor este necesar să se efectueze cu mare simţ de răspundere în folosul actului medical Această problemă capătă un interes general pentru colectivele de salariaţi. . cu efecte pozitive aspra utilizării resurselor umane şi financiare. implică obiectivitate şi transparenţă. întrucât problemele curente ale acordării asistenţei medicale. În această situaţie va avea acces spitalul care va oferi servicii medicale de calitatea cea mai bună.spitalul îşi desfăşoară activitatea pe principiul eficienţei. persoanelor asigurate. sporurile personalului şi ne putem încadra în BVC aprobat. În acest cadru. 3. în mod special. pe organizarea cît mai bună a furnizări serviciilor medicale. avanduse în vedere că odată cu reforma în domeniul sănătăţi a apărut “piaţa servicilor medicale “ în care spitalul oferă. 14 . pe care trebuie să o aplice.sistemul de finaţare din venituri proprii determină modificări importante în politica de conducere şi administrare a activităţi spitalului. care la ora actuală este mult sub normativul aprobat de MS fără a face alte angajări. servicii medicale. . În acest mod nu vom afecta drepturile salariale. cu tarifele cele mai competitive . . avându-se în vedere că raţionalizarea cheltuielilor pe locuri de consum şi pe ansamblu instituţiei se răsfrânge pozitiv asupra politicii salariale şi de dezvoltare.Putem desfăşura o activitate corespunzătoare cerinţelor actuale în vederea asigurării calităţii actului medical cu personalul existent. are o mare importanţă cu ce echipă de specialişti înţelege fiecare manager să lucreze. .

. curăţenie. demnitate şi receptivitate la orice solicitare a bolnavului prevenind un comportament necorespunzător şi condiţionarea actului medical. alimente. combustibil etc. acestea putând fi selectate şi achiziţionate la preţul cel mai mic. dar şi ţinând cont de calitatea acestora. reparaţii la instalaţii electrice. spălătorie şi prepararea hranei nu ar fi eficientă din următoarele motive : .Toate lucrările de reparaţii curente precum şi unele lucrări mai complexe (reparaţii.specificul activităţii unităţii (boală contagioasă) care presupune respectarea anumitor circuite. de a da dovadă de disponibilitate. . montare de gresie. . tencuieli. cadrele medico-sanitare vor face permanent educaţie sanitară bolnavului cu TBC pulmonar privind respectarea schemei terapeutice atât în perioada de spitalizare cât şi în ambulatoriu. lichidarea şi ordonanţarea la plată. 15 . . . (excepţie făcând cele achiziţionate electronic). de încălzire şi sanitare). ..Întotdeauna medicamentele tuberculostatice vor fi administrate strict supravegheat. capabili să invingă obstacolele şi să-şi realizeze activitatea la parametrii stabiliţi pe criteriile de eficienţă şi concurenţă.personalul angajat în aceste sectoare (care este cu mult sub limita normativului) are o anumită experienţă care îi permite să-şi desfăşosre activitatea în bune condiţii şi şă participe efectiv şi la alte acţiuni (menţionate în fişa postului) întreprinse de conducerea unităţii. Managerii trebuie să-şi revizuiască şi să-şi adapteze gândirea la noile transformări şi condiţii cunoscând că merg înainte cei curajoşi.). vor fi efectuate cu personalul unităţii pentru realizarea de economii şi folosirea acestor fonduri în alte scopuri (procurarea de medicamente. .Antibioticele şi medicamentele simptomatice achiziţionate prin licitaţie electronică vor fi numai produse autohtone care sunt mult mai ieftine şi au eficienţa scontată.Toate aprovizionările se vor face cu respectarea legislaţiei în vigoare asigurând transparenţă maximă prin anunţ în presă pentru toate produsele.Permanent cadrele medicale sunt instruite pentru a respecta normele de etică şi deontologie medicală. În urma analizelor efectuate din punct de vedere economic externalizarea serviciilor de pază. faianţare.Analiza periodică a structurii cheltuielilor şi consumurilor şi adaptarea acelor măsuri menite să elimine orice risipă.Se va acorda o mare atenţie reducerii consumurilor de orice natură în toate sectoarele de activitate şi se va acţiona cu maximă eficienţă pentru obţinerea şi menţinerea la cote cât mai ridicate a actului medical. .Nu se vor face angajamente de plată decât în limita BVC aprobat cu respectarea OG 1792 privind angajarea.

dotare tehnica necorespunzatoare. atrageraea oamenilor de afaceri pentru sponsorizare 16 . . . in vederea planificarii strategice. . .asigurarea conditiilor hoteliere de caliate . • Puncte slabe .masuri eficiente pentru realizarea echilibrului financiar .incadrarea cheltuielilor prin angajamente de plata. asigurari private .comunicare perfecta atat in interiorul cat si in exteriorul spitalului. Evaluare externa • Oportunitati: tara europeana.centralizarea decizilor. cu respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste achizitiile publice si plata acestora . b. .utilizarea eficienta a resurselor umane .programe ineficiente. a. În viitor Spitalul PNF Leamna ţinând cont de amplasarea zonală în care se află şi de factorul pedoclimatic va oferi o adresabilitate şi accesibilitate uşoară. . . servicii medicale de calitate. . cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă unitatea şi acest lucru mă ajută pentru luarea celor mai eficiente măsuri în vederea rezolvării cu maximă eficienţă a acestora.achizitiile de orice natura se efectueaza in conditii de transparenta totala cu respectarea legislatiei in vigoare . condiţii hoteliere deosebite.cresterea eficientei serviciilor medicale prin cresterea responsabilitatii conducerii spitalului in elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri si cheltuieli . .Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont că sunt salariat al acestei unităţi de 15 ani. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Instrument ce permite evaluarea mediului inrern si extern al spitalului. B.imbunatatirea infaracstucturi spitalului care consta in intretinerea si dotarea corespunzatoare a cladirii si echipamentelor in vederea obtinerii unui act medical de calitate . Evaluarea interna • Puncte forte . din care 12 ani în funcţia de director. in bugetul de venituri si cheltuieli. disponibilitate şi respect din partea cadrelor medico-sanitare fapt ce va atrage un număr mare de solicitanţi şi va asigura realizarea unor indicatori de performanţă.

Obiectivul principl al statiei de epurare este aducerea valorilor indicatorilor de la nivelul de depasire la valori aflate intre limite minime si maxime – la valori normale. interesul de a fi tarnsformat in spital privat. si nu in ultimul rand respectarea legislatiei in vigoare. aer. D. PROBLEMA PRIORITARA A SPITALULUI Dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator. . Astfel prin cele trei trepte cu care va fi dotata statia : mecanica. Prin treapta biologica se urmareste ca apele uzate sa fie curatate cu ajutorul microorganismelor.De asemenea 17 . E.Prin aceasta se previne poluarea mediului – apa. Consideram ca alegerea facuta este fundamentata pe urmatoarele considerente : rolul statiei de epurare este de a aduce apele uzate la parametrii apei potabile. Obiective – Indicatori : Intrucat s-au efectuat determinari ale apelor reziduale prin laboratorul Directiei Apelor “Jiu” lunar. cu depasirea concentratiilor maxime ale poluantilor si anume :CBO5. Acest obiectiv are scopul si rolul principal de prevenire si combatere a poluarii mediului din jurul unitatii. C. .lucrari de reparatii exteroare cu termosistem inclus (program 2007). biologica si chimica. apele uzate vor sedimenta substantele organice si alte corpuri straine. s-au constatat abateri de la standarde si de la normele europene.dotarea cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator (program 2007). PLAN DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PRIORITARA 1. curatirea efluentului care se deverseaza in paraul Tejeacu si apei in bazinul hidografic Jiu. 2. iar ultima treapta chimica va curate apele uzate in mod chimic prin actiunea substantelor clorigene asupra unui procent mai mic din apele uzate. reziduu fix si amoniu. . suspensii. Scop : Una si cea mai presanta problema prioritara este dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator. sol. PROBLEME CRITICE .remedierea defectiunilor la instalatia de incalzire (program 2006) .lucrari pentru reamenajarea cailor de acces din curtea spitalului (program 2007).• Amenintari: concurenta.

d)responsabilitati : Conducerea PNF Leamna.resursele financiare – se vor gasi la sectorul bugetar .prin acest obiectiv se impiedica poluarea solului prin ape stagnante si deversarea ecologica a efuentului in paraul Tejeacu 3. prevenirea poluarii solului si aerului si impiedicarea devarsarii poluantilor.suspensii = 35(60). precum si supravegherea desfasurarii lucrarilor in bune conditii. amoniu = 2. Urmare a acestui program se face evaluarea indicatorilor poluanti prin compararea valorilor concentratiei maxime admisibile (CMA) cu valorile obtinute in urma analizelor). . atat in present cand nu se purifica apele prin statie cat si dupa punerea acestora in functiune. astfel ca la finele anului 2008 statia de epurare sa functioneze la parametrii proiectati. conform etapelor din grafic. b) incadrare in timp – grafic Grant : .Aceasta se realizeaza in fiecare luna. se vor face lunar si ori de cate ori va fi necesar determinari cu laboratorul.2007 – 2008 – executia lucrarii c)resurse necesare – umane. 6. financiare .finalizarea lucrarii in maximul 2 ani.0) – UM = mg/litru. 18 . 5. .incadrarea in grafic a proiectarii si a studiului de fezabilitate.ecologizarea terenului din incinta si deversarea apelor uzate in paraul Tejeacu la parametrii corespunzatori. Astfel se urmaresc in deosebi CBO5 – consumul de oxigen – cu CMA = 25. de executie a lucrarii.trimestrul I 2007 – proiectare si studiu de fezabilitate .Rezultate asteptate . Monitorizare –Indicatori : pe toata perioada efectuarii lucrarilor dar mai ales dupa punerea in functiune a statiei de epurare.resursele materiale vor fi asigurate si gasite la unitatea prestatoare de servicii. . la Consiliul Judetean Dolj (in ceea ce priveste proiectarea si studiul de fezabilitate).resursele umane sunt constituite de la Spitalul PNF Leamna si unitatea care executa lucrarea.0(3. .Evaluare – Indicatori : Directia Apelor “Jiu” a luat masuri de recoltare de probe de ape reziduale din instalatia de canalizare. reziduu fix = 2000. materiale. a apelor reziduale. Activitati : a)definire – statie de epurare – definite ca o unitate indispensabila unui spital de monospecialitate TBC si afectiuni inrudite. care are rolul de curatare a apelor reziduale si aducerea acestora la valoarea normala prevazuta in standardele europene. iar fondurile necesare executie vor venii din programe externe. Consiliul Judetean Dolj si unitatea executanta 4.

se urmareste ca apele uzate care se deverseaza in paraul Tejeacu sa fie aduse cat mai aproape de valorile apelor potabile. STAS – 8683/1970. STAS 9187/1984. 19 . Actiunea de mnitorizare si evaluare se face in baza unor stasuri precum SR ISO 5815/1998 STAS 6953/1981. In final.Aceasta se va efectua in viitor in mod permanent urmarindu-se eficienta actiunilor de purificare.

puncte slabe • Evaloare externa………………………………………pag.pag.….pag..Problema prioritara a spitalului………………………..3 • Analiza cheltuielilor……………………………………pag..pag.pag.18 20 .Date generale…………………………………….Probleme critice………………………………………….Situatia economico-financiara a spitalului • Date generale………………………………………….Analiza SWOT a spitalului • Evaloare interna………………………………………pag.18 • Rezultate asteptate……………………………………pag.18 • Evaluare – indicatori………………………………….pag..Planul de management pentru problema prioritara • Scop ………………………………………………….16 ..pag.pag.1 • Resurse umane……………………………………….pag.puncte forte .17 • Activitati…………………………………………………pag.. 13 B. 17 • Obiective – indicatori………………………………….1 • Scurt istoric……………………………………………pag.1 • Structura si capacitatea spitalului………………….…pag.oportunitati .2 II.CUPRINS A.17 E.5 • Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului.pag.pag...pag..DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI I.pag.17 D.18 • Monitorizare – indicatori………………………………pag.2 • Analiza veniturilor…………………………………….8 III Masuri pentru realizarea echilibrului financiar….amenintari C.16 .2 • Analiza activitatii spitalului………………………….