You are on page 1of 23

Gestiunea clientilor cu ajutorul unei baze de date Plecând de la premisa ‚clienţii noştrii , stapânii noştrii’ m-am gândit să fac o lucrare

în care să arăt de ce clienţii sunt atât de importanţi şi mai ales indispensabili pentru orice societate comercială şi cum se poate ţine o gestiune eficientă a acestora. Este bine ştiut faptul că fără clienţi nu ar exista desfacere, nu ar exista moti ul principal al executării de produse sau ser icii şi nici o firmă nu ar a ea un scop pentru a se înfiinţa sau intra şi supra ietui pe piaţă. !inenţeles că tot ce ţine de o societate este important şi anume producţia, pre"entarea, desfacerea, ofertele speciale şi te#nologia cât mai a ansată, însă toate acestea au rost doar atunci când există un cumpărător sau consumator, un beneficiar , cu alte cu inte $ un client. Pe lângă teoria legată de clienţi , studiul şi necesitatea acestora imi propun să reali"e" şi să anali"e" o ba"a de date a unei societaţi comerciale structurată în aşa fel încât să ofere cât mai multe informaţii despre clienţii societaţii. %ceste informaţii sunt benefice pentru societate şi ca urmare pot aduce beneficii clienţilor prin anali"a datelor şi implicit a informaţiilor legate de fiecare client în parte. &ucrarea de fată este structurată pe două capitole şi anume' cap ( $ )lienţii şi gestionarea clienţilor* cap (( $ !a"e de date pentru gestionarea clienţilor, fiecare capitol cu subcapitole aferente şi un studiu de ca" al societaţii comerciale +%&,%-, plus anexe. &a o primă anali"ă mentală a cu ântului ‚client’ ne ine în gând cumpărător. (nsă, pentru ca o societate să a.ungă să aibă o ba"ă de date despre clienţi trebuie ca această să ştie cum să-i câştige şi să-i păstre"e, ceea ce nu este deloc uşor şi presupune multă muncă din partea ofertantului de produse sau ser icii. (ntr-o economie de piaţă prosperă doar cei ce ştiu să atragă clienţi noi, să-i păstre"e şi să-i faca să cumpere mai mult. /dată de enit client, persoana sau societatea respecti a trebuie tratată cu gri.ă şi respect pentru a nu o pierde. Este mult mai uşor să pier"i un client decat să atragi altul. Pe lângă fiecare client pierdut că urmare a nesatisfacerii acestuia, se mai pierde un numar considerabil de posibili clienţi care in în contact cu acesta şi aud de nemultumirile sale în ceea ce pri este societatea comercială în discuţie. 0oate aceste probleme legate de clienţi şi legătura lor directă şi de neînlocuit cu societăţile comerciale, alături de ba"a de date aferentă clienţilor unei societaţi or fi discutate în pre"enta lucrare.

CAP I CLIENŢII ŞI GESTIONAREA CLIENŢILOR. GENERALIT ŢI. 1.)&(E23(( $ 4E5(6% P5(2)(P%&7 % 82E( 9/)(E0%3( )/:E5)(%&E Pentru orice societate clientul este întotdeauna prioritatea numărul 1.,ără clienţi societatea nu poate exista. %cesta este moti ul pentru care clienţii trebuie ‚manipulaţi’cu atenţie şi luaţi în calcul în ca"ul oricărei modificări în ceea ce pri eşte societatea. %stfel de sc#imbări ar putea fi' în ca"ul di ersificarii gamei de produse sau modificării acesteia, scoaterii de pe piaţă a unui produs existent, introducerea pe piaţă a unui produs nou, sc#imbarea amplasamentului societaţii, etc. Pentru a-şi cunoaste bine clienţii o societate comercială trebuie să dispună de o ba"ă de date cât mai amplă astfel încât gestionarea acestora să fie bine pusă la punct, iar datele importante să poată fi accesate la orice ora de utili"atorii autori"aţi. ;.6E90(82E% )&(E23(&/5 )8 %<80/58& 82E( !%=E >E >%0E !a"a de date cu informaţii despre clienţii societaţii trebuie să cuprindă cât mai multe detalii despre aceştia cum ar fi' denumirea clientului?a societaţii, cod unic alocat fiecarui client, persoana de contact şi funcţia acesteia, adresa completa şi numar de telefon şi fax. @n ca"ul în care se lucrea"a cu clienţi persoane .uridice ar fi indicat să se ştie şi pagina Aeb a acestora, deoarece cunoscandu-i mai bine societatea furni"or ar putea oferi cât mai multe produse sau ser icii care nu au fost comandate sau utili"ate anterior dar le-ar folosi în iitor. @n lumea comertului prospera doar cei care stiu să isi atraga clienţi noi, dar şi să-i păstre"e pe cei ec#i şi să-i faca să cumpere cât mai multe produse.1 Printr-o gestionare eficienta a clienţilor se poate beneficia de date foarte importante despre aceştia şi că urmare se pot oferi diferite produse sau ser icii cu aceleasi caracteristici că şi cele preferate de ei dar neutili"ate inainte. %stfel cunoscand preferinţele actualilor clienţi, aceştia or cumpara şi mai mult dacă fidelitatea le este rasplatită. )u a.utorul unei ba"e de date bine alcatuită se pot crea di erse rapoarte care să arate ce şi cât cumpara fiecare client, clienţii fideli şi cei infideli. )lienţilor fideli li se pot oferi di erse bonusuri sub formă de discount-uri ceea ce i-ar face să se simtă apreciaţi şi cu siguranţă or recomanda societatea şi prietenilor, existând astfel o mare posibilitate că aceştia din urmă să de ină şi ei clienţi. Potenţiali clienţi pot fi atraşi prin oferirea de stimulente sub formă de oferte speciale. Este importantă obţinerea de la aceştia a detalilor necesare pentru crearea unei ba"e de date a clienţilor potenţiali în urma unor sonda.e, sau prin acordul marilor maga"ine de a folosi informaţiile deţinute de ei. 0otodată o ba"ă de date a potenţialilor clienţi se poate forma cu a.utorul informaţiilor din re iste, tele i"iune, radio sau pur şi simplu de pe strada unde exista o multitudine de clienţi probabili, persoane fi"ice şi .uridice. !a"a de date a clienţilor actuali şi potenţiali pentru a oferi firmei maximum de informaţii, trebuie consultată permanent şi să fie intr-o creştere continuă. ;

%ceastă însă. Este foarte necesară comunicarea în fiecare lună cu clienţii. >eşi modul de interacţiune cu clienţii diferă atât în funcţie de tipul de acti itate cât şi de politica proprie a companiei.at care răspunde la telefon poate accesa pe ba"a de passAord informaţiile-client din reţea a ând astfel posibilitatea să raspundă imediat solicitarilor formulate e itând necesitatea recurgerii la clasica formulare ‚ a contactam noi mai tar"iu’. %stfel. termene de plata etc. poate a ea un re"ultat a anta. %cest site trebuie să ofere o securitate maximă a datelor atât a clienţilor cât şi a societaţii. marfa li rată. facturile. nu pe produse sau producti itate. / ba"ă de date este cu atât mai importantă cu cât poate contribui la recunoaşterea şi abordarea indi iduală a clienţilor.utată în mod direct de clienţi. tot mai multe firme pun o aloare din ce în ce mai mare pe clienţi .os pentru firmă dacă persoanele respecti e decid să se intoarcă şi săptămâna iitoare.9ocietatea comercială în cau"a trebuie să aibă o comunicare permanenta. orice anga. sau ‚la cald’C cum au mai fost numite.G B . )lienţii pot solicita informaţii în legatură cu disponibilitatea anumitor produse. )rearea unei ba"e de date cu clienţi potenţiali necesită costuri de promo are tot mai mari pentru atragerea de noi oameni în maga"ine sau în punctele de desfacere. astfel de enind clienţi. ofertantul le a ‚manipula’ comportamentul de consum. %tunci când aceste informaţii-client sunt accesibile cu uşurinţă şi disponibile. ân"are şi customer ser ice dintr-o companie este strans legată de o relaţie cu clienţii foarte bine gestionată. / bună metoda de a oferi clienţilor acces la contul lor la orice oră este crearea unui site al firmei. astfel încât ei nu se or simţi deran. >acă societatea comercială doreşte să afle opinia clienţilor săi în legatură cu stabilirea preţului pentru un produs nou. Prin obţinerea de la aceştia a acordului de comunicare. Putem afirma că aloarea unei companii consistă în clienţii pe care ii gestionea"ă. aducandu-le la cunoştiinţă noutăţile şi promoţiile astfel încât aceştia nu or a ea ne oie să considere alt retailer pentru oferte sau ser icii mai bune. şi oferindu-le informaţii rele ante dar nu prea focusate pe ân"ăriB. c#iar şi în timpul procesului de cumpărare. sau situaţia comen"ilor efectuate. 5eacti itatea la solicitările clienţilor depinde în mod esenţial de existenta unor informaţiiclient complete şi exacte. iar în iitor aloarea ac#i"iţiilor a creşte şi în scurt timp or de eni clienţi fideli. @n acti itatea comercială ‚este de şase ori mai scump să castigi un client nou decat să păstre"i unul existent’. fiind a. societatea a ştii ce deci"ii să ia. E Este foarte important ca toate informaţiile despre clienţii unei societaţi comerciale să fie securi"ate. Eficienti"area acti itătii de marFeting.D @n ca"ul unei reţele de calculatoare cu acces la ba"a de date a clienţilor. inţelegerea alorilor şi comportamentului unui client este un element esenţial pentru succesul oricărui tip de firmă. :ai mult ca sigur aceste persoane or re eni. )u astfel de informaţii foarte actuale. sau po"iţionarea unui nou maga"in sau c#iar programul de funcţionare. >atorită globali"ării şi creşterii continue a concurenţei.uns accesul la ba"a de date şi trimiterea de scrisori. unde fiecare client poate accesa pe ba"a de parola ba"a de date personală. unde sunt cuprinse comen"ile. este de a. termene de plata etc. pentru a satisface cerinţele clienţilor compania trebuie să poată raspunde la intrebările acestora cu rapiditate şi exactitate. rele anta şi continua cu clienţii sai. @n ca"ul unei reţele de calculatoare această trebuie să fie fiabilă şi sigură. reacti itatea creşte spectaculos. Eficienta gestiune a clienţilor nu este importantă doar pentru firmă ci şi pentru clienţii sai. de aceea o mare atenţie trebuie indreptată catre clienţii din e idenţa societaţii. e-mail-uri sau fax-uri către aceştia şi cererea opiniei intr-un mod cât mai profesional.atţi sau presaţi să cumpere un anume produs.

)a acest lucru să fie e itat este necesară comunicarea între anga. CAP II !A"E #E #ATE PENTR$ GESTIONAREA CLIENŢILOR 1. 0oate datele şi informatiile despre clienţi trebuiesc depo"itate centrali"at facilitand astfel accesarea instantanee de către utili"atori. facturi întocmite $ plătite sau ce urmea"ă a fi încasate. acestea trebuie totuşi să acopere intregul program de funcţionare al C . sau situaţia stocurilor şi multe altele în funcţie de structura ba"ei. maximi"area proceselor de up-selling şi oferirea celui mai inalt ni el de ser icii personali"ate pentru fiecare client în parte. de aceea este necesar un program informatic sau o ba"ă de date cât mai cuprin"atoare şi detailată şi cu posibilitatea de a creşte încontinuu.aţii firmei.at al societaţii comerciale trebuie să aibă abilitatea de a accesa ba"ele de date ale clienţilor oricând pentru a dispune de informaţii specifice necesare pentru derularea an"arilor.0 %))E99 Pentru întocmirea unei ba"e de date cât mai eficientă trebuie a ut în edere specificul societaţii comerciale.)5E%5E% 82E( !%=E >E >%0E PE2058 6E90(/2%5E% )&(E23(&/5 )8 %<80/58& E>(0/58&8( >E !%=E >E >%0E $ :()5/9/. @n ca"ul creşterii numărului personalului societaţii care intreţin relaţii cu clienţii. )#iar dacă numărul persoanelor autori"ate este limitat. pot apărea probleme atunci când un client este contactat de mai mulţi anga. Este foarte important ca toate persoanele interesate să cunoască stadiul tuturor discuţiilor şi a #otarârii luate în legatură cu acel client pentru ca acesta să nu fie contactat în legatură cu aceiaşi problemă de două sau c#iar mai multe ori. . termene de plată . de aceea trebuie tratat ca atare. erbal sau c#iar prin anumite notiţe în ba"a de date a clientului respecti . însă într-o societate comercială or exista date atât despre clienţi cât şi despre furni"ori.iecare anga. fie de natura distribuirii de bunuri sau c#iar găsirea unei soluţii la o anume problema care i-a pus în impas. ‚produse facturate’. @n ca"ul în care a em create mai multe ba"e de date cum ar fi' ‚clienţi’.utorul legăturilor formate între aceste ba"e de date putem obţine informaţii despre situaţia clienţilor. cum ar fi de exemplu găsirea unui produs similar cu produsul dorit dar neexistent pe piaţă la momentul acela. probleme pot apărea din cau"a numărului în permanentă creştere al clienţilor ce trebuiesc gestionaţi. etc.at faptul că fiecare client este indi idual şi are preferinţe şi mod de lucru specifice . felul clienţilor Ipersoane fi"ice sau . produse ce urmea"ă a fi distribuite sau trebuiesc comandate.aţi ai firmei în legatură cu aceiaşi problemă. limita de credit a fiecarui client. @ntr-o societate este necesară autori"area unui numar limitat de personal care să aibă acces la ba"a de date.utorul programului :icrosoft %cces putem crea o ba"a de date foarte eficientă şi care să ofere o multitudine de informaţii referitoare la clienţii introdusi. despre produse ândute. %cesta este doar un mic exemplu de ba"e de date.H 2u trebuie negli. @n ca"ul numărului mare al clienţilor. 0otodata clienţii doresc ser icii rapide. care în funcţie de conecţiile care le are cu alte tabele?ba"e de date a oferi informaţii importante utile pentru buna desfăşurare a acti ităţii economice. facturi de plată.@n relaţia unei firme cu clienţii apar mereu doua situaţii' numărul în creştere al clienţilor cu care firma are relatii şi numărul în creştere al personalului firmei care are aceste relaţii.uridiceJ şi ce date sunt necesar a fi cunoscute despre clienţi şi potenţialii clienţi pentru că firma să le ofere cele mai bune produse şi ser icii. )u a. produsele comandate. ‚ produse în gestiune’ şi ‚facturi emise’ cu a. dată fiind importanţa datelor introduse în această. %stfel putem crea o tablela propriu-"isa a clienţilor.

J. >E2)&.. etc .. care poate oferi informaţii foarte utile. /5%9. se alidea"ă alegerea facuta cu /F.cod client $ number . modificari sau întrebari referitoare la datele 2u toţi utili"atorii trebuie să aibe drepturi depline asupra acestor ba"e de date. . ‚number’ dacă om introduce date formate din cifre . ..)rearea tabelei ‚ )&(E23(’ 9-a con enit că structura tabelei ‚)&(E23(’ să fie urmatoarea' )&(E23( I )/>)&. respecti cele enumerate mai sus. @n exemplul nostru am introdus următoarele câmpuri şi tipuri de date' . 6E2E5%&(073( 9/)(E0%0E% +%&.. Personalul însărcinat cu crearea acestei ba"e de date a a. 0E&E. ./2. 3%5%.>ata tLpe’ se selectea"ă tipul date necesare pentru a funcţiona programul şi anume ‚text’ dacă om introduce date formate din litere. Pentru o bună gestionare a clienţilor sai societatea +%&.. euro. alegerea acestora este la discreţia managerului general. cuprin"ând mai multe tabele şi interogari pentru eficienţă maximă.persoana de contact $ text D . astfel or fi utili"atori autori"aţi să sc#imbe doar anumite date şi utili"atori autori"aţi să facă orice modificare.%-’ şi se dă clicF pe )reate. din ţara şi strainătate. 9ocietatea dispune de un maga"in propriu de desfacere de unde se ând mărfuri en-gros..%KJ Pentru crearea acesteia s-au făcut următorii paşi' >in :icrosoft /ffice s-a desc#is editorul de ba"e de date :icrosoft %ccess.uns la conclu"ia că o bună gestionare a clienţilor trebuie să aibă ca punct de plecare cât mai multe date despre aceştia.%. iar în coloana .%. %>5E9%. >in fereastra apărută se selectea"ă cu dublu clicF ‚)reate 0able în design ieA’ apoi în noua fereastră se completea"ă prima coloană ‚field name’ cu numele câmpurilor dorite să apara în tabelă respecti ă.şi-a creat propria ba"ă de date .nume client $ text .1..1. . se dă nume ba"ei de date $ în ca"ul nostru ‚!a"a de date pentru gestionarea clienţilor societaţii +%&. iar principalii clienţi sunt alte societaţi comerciale distribuitoare cu amănuntul. ‚currencL’ dacă rem să introducem măsuri monetare Ilei.%9ocietatea +%&. după care în fereastra ‚select create a neA database using’ se alege opţiunea ‚blanF access database’ cu dublu clicF. )5E%5E% 0%!E&E&/5 @2 9/)(E0%0E% +%&. PE59)/20%)0..este o societate comercială din 5omania care are ca obiect principal de acti itate producerea şi distribuirea de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii. @n ultima coloana ‚>escription’ se poate introduce o scurtă descriere a informaţiilor introduse. mai ales ţinând seama că exista şi clienţi societaţi comerciale din afara 5omaniei şi că persoanele de contact din aceste firme au diferite funcţii şi orbesc diferite limbi.%.82)3(%)/20%)0.societăţii mai ales atunci când ar putea apărea deţinute.

ţara $ text .cod client $ number @n această tabelă s-a stabilit câmpul ‚ )/>)&’ ca şi c#eie secundară prin alegerea din meniul derulant aferent coloanei ‚data tLpe’ a opţiunii ‚looFup Ai""ard’.%)085( I 25..%)0. selectam next şi om a.# .acturi’ s-a ales ca şi c#eie principală câmpul ‚25.. dacă ne con ine etic#eta oferită de program Inumele câmpuluiJ alegem ‚finis#’. )rearea tabelelor ‚. 0ot în tabelă ‚.acturi’. Pentru a se alege c#eia primară s-a selectat câmpul ‚)/>)&’ iar din meniul derulant afişat cu clicF dreapta s-a ales funcţia ‚primarL FeL’.acturi’ are urmatoarea structura' . >upă ce se introduc toate datele necesare se sal ea"ă tabelă şi se da nume . )/>)&J ----------------- Vezi fig.%)0’ în legatură cu câmpul ‚25. 0abela‚. iar aici s-a stabilit ca şi c#eie secundară câmpul ‚ 25.acturi’ exista următoarele câmpuri şi tipuri de date' . numită ‚Produse facturate’.acturi’ şi ‚Produse facturate’.telefon $ number . Pentru a alida relaţia dintre cele doua tabele.%.tabela ‚FAC$%&I’ î A e!" 0abela ‚Produse facturate are următoarea structură' E . .fax $ number @n total sunt înregistraţi . >%0%.acturi’..a mai creat o tabelă pentru e identa produselor facturate.%)085%0E’ 8rmand aceiasi paşi am creat şi tabelele ‚.0abelă clienţi’.oraş $ text .numărul facturii $ number .%)085(’ şi ‚P5/>89E .%)0’. @n tabelă ‚.%)0. în ca"ul de fata '... se a sal a noua tabelă cu numele ‚.unge la ultima opţiune şi anume cea de sc#imbare a ‚etic#etei’ coloanei aleasă c#eie secundară.B de clienţi din ţări şi oraşe diferite fiecare a ând un cod unic de înregistrare ‚)/>)&’.funcţia personei de contact $ text . 9ocietatea +%&. dacă da.tabela ‚CLIENŢI’ a societaţii “ALFA” î A e!" @n această tabelă s-a ales ca ‚primarL FeL’ Ic#eie primarăJ câmpul ‚cod client’ I)/>)&J. după care urmea"ă paşii' se alege arianta ‚( Aant t#e looFup column to looF up t#e alues în a table or MuerL’ → next → selecte" tabela dorită I în ca"ul nostru tablela )lienţiJ → next → se trece câmpul ‚)/>)&’ în casuţa ‚selected fields’ folosind săgeata → next → suntem intrebaţi dacă ne con in dimensiunile coloanei.adresa $ text . Vezi fig..%)0’ din tabela ‚. Pentru crearea acestei tabele s-au urmat aceiaşi paşi ca mai sus . 1 .data facturarii $ data?time .

ield’.e t. P5E02E0. >e aceea managerul general s-a gândit să ofere drept bonus acestor clienţi transport gratuit la mărfurile comandate.%...numărul facturii $ number . )a urmare s-a solicitat intocmirea a doua liste indi iduale cu toţi clienţii din 5omânia şi respecti :area !ritanie. societaţii “ALFA”’ .%)0. %ceste câmpuri or apărea în tabela de .%)0’ din tabela ‚. în ca"ul nostru tabela ‚)lienţi’.acturi’ Ic#eie primarăJ şi câmpul ‚25. se da clicF pe %dd şi se a înc#ide fereastra ‚9#oA table’ . apoi se selectea"ă cu dublu clicF opţiunea ‚create NuerL în design ieA’. firma +%&. >in tabela Q)lienţi. 8:.os pe rândul ‚.%)085%0E I 25.P5/>89E .. iar numele tabelei a apărea dedesubt pe rândul ‚0able’.C.cantitatea $ number Vezi fig.ea clie ţilo. >E2)&.acturi’ şi altă linie între câmpul ‚ 25. >E2P. :area !ritanie sau orice altă ţară din ba"a de date.' ‚(&)*%+E FAC$%&A$E’ ALE +)CIE$AŢII “ALFA” î A e!" .codul produsului $ number .pretul net $ currencL . fo. se selectea"ă cu clicF obiectul ‚Nueries’ IinterogariJ. 4(=8%&(=%5E% 5E&%3(&/5 >(205E 0%!E&E Pentru a i"uali"a relaţia sau conecţia dintre tabele apelăm funcţia ‚5elations#ip’ din meniul ‚0ools’ şi om obser a conecţia cu o linie între c#eia primară ‚)/>)&’ din tabela )lienţi Iscrisa ingroşatJ şi c#eia secundară ‚)/>)&’ din tabela ‚. /aza 0e 0ate .C. se a selecta această interogarea iar în fereastra desc#isă ‚ 0astaţi ţara de G . /5%O.B.%-’ din :icrosoft %ccess. )/>P. 9e sal ea"ă interogarea cu numele ‚0abelă clienţi reparti"are pe ţara de reşedinţă’.denumirea produsului $ text . )%20J ------------------- 0abela ‚Produse facturate’ conţine următoarele câmpuri şi tipuri de date' . %>5E9%. 9ub câmpul ‚3ara’ pe rândul ‚)riteria’ se a alege criteriul de interogare şi anume se a scrie între parante"e pătrate Rtastati ţara de reşedinţăS după care se a alida interogarea prin clicF pe butonul ‚5un’ sau simbolul ‚!’ .elatio s-i.PPG.unitatea de masura $ text .1.1 gestio a. )5E%5E% (20E5/6%5(&/5 IN8E5(E9J . %ceste liste s-au intocmit cu a. după care se desc#ide fereastra ‚9#oA table’ cu numele celor trei tabele create.utorul funcţiei ‚Nueries’ din !a"a de date astfel' >upă accesarea ‚ba"ei de date pentru gestionarea clienţilor societaţii +%&. Pentru i"uali"area tabelei clienţilor din 5omania.%)0’ din tabelă ‚Produse facturate’ Ic#eie secundarăJ. 9e selectea"ă tabela sau tabelele dorite. 3%5% cu dublu clicF. Vezi A e!a ‚ .se selectea"ă câmpurile )/>)&.a a ut parte de o creştere destul de mare în comen"i în special din partea clienţilor săi din 5omânia şi :area !ritanie.)rearea interogării ‚)&(E23( 5EP%50(=%5E PE 3%5% >E 5EOE>(237’ Pe parcursul primului trimestru din anul .

%-. >in T9#oA table’ se selectea"ă tabelele T)lienţi’ şi T. >in tabela T./2. 9ub câmpul T>E2)&’ la T)riteria’ se scrie între parante"e pătrate R0astaţi numele clientuluiS. şi se tastea"ă numele unui client din ba"a de date a firmei. Pentru a alida interogarea selectăm funcţia ‚5un’ din bara de meniuri.acturi’ se selectea"ă câmpul ‚nrfact’. 9e crea"ă o nouă interogare în design ieA. %ceastă interogare are urmatoarea structura' >E0%&(( )&(E20 I 25. iar în fereastra ‚interogari’ se selectea"ă cu dublu clicF interogarea ‚comen"i clienţi’.. Vezi fig. )rearea interogării ‚>E0%&(( )&(E20’ >upă desc#iderea ba"ei de date Tba"a de date pentru gestionarea clienţilor societaţii +%&. . funcţiacontact.ciale “ALFA” . 9ub câmpul ‚dencl’ scriem criteriul de interogare. >in tabela ‚Produse facturate’ se selectea"ă câmpurile ‚denp’ şi ‚codp’. 3%5%J %ceastă interogare s-a formulat la cererea detaliilor de identificare?contactare şi facturi intocmite despre clientul 9)’:%>5%9’95& de catre manager. )rearea interogării ‚)/:E2=( )&(E20’ %ceastă interogare s-a format din necesitatea de a urmări mai uşor ce şi cât de des comandă fiecare client şi care sunt produsele ac#i"iţionate de el.tabela ‚*etalii Clie ţi’ î A e!" . 9e a desc#ide o noua fereastră cu toate câmpurile şi datele referitoare la clientul selectat.5 3i 5A ‚tabela clie ţilo. perscontact. telefon.%)0. 0i &o4a ia’ Vezi fig. se da dublu clicF pe ‚create MuerL in design ieA’. Pentru a erifica interogarea se dă dublu clicF pe T>etalii clienţi’ din Nueries..ea /. adresa. între parante"e pătrate.7 3i 7 A .acturi’.reşedinţă’ se introduce ţara dorita şi se a da /F. >in fereastra interogarilor.C. 0abela clienţilor din ţara respecti ă a fi afişata şi poate fi scoasă la imprimantă. /5%O. după care pentru a alida interogarea se dă clicF pe T5un’. iar din tabela ‚.%)0. Pentru erificare se desc#ide ba"a de date. %>5E9%.B. Vezi fig.ita ie’ ai societaţii co4e. >%0%. oraş. PE59)/20.C. 0i 6a.%K. 4a apărea o tabelă cu câmpurile de mai sus şi informatiile dorite. se selectea"ă opţiunea +Nueries-. 0E&E.. pentru inştiinţarea clientului respecti de e entualele oferte speciale la produsele comandate cu regularitate.82)3(%)/20%)0.8 3i 8 A -tabela ‚Co4e zi Clie ţi’ î A e!" H . din fereastra ‚9#oA table’ se selectea"ă cele trei tabele. se introduce numele clientului a carui comandă dorim să i"uali"ăm şi apasăm /F. >E2)&. . fax.2 3i 2 A ‚tabela clie ţilo.acturi’ se selectea"ă câmpurile ' nrfact şi datafact. >in tabela T)lienţi’ se selectea"ă câmpurile' dencl. >in tabela ‚)lienţi’ se selectea"ă câmpurile ‚codcl’ şi ‚dencl’. Rintroduceţi numele clientuluiS.. Vezi fig. ţara.

>%0%.)5E%5E% 5%P/%50E&/5 I5EP/509J . e4ise la 0ata 0e :9.9 3i 9 A . >%0%.%-’ se accesea"ă ‚create neA MuerL în >esign ieA’* se selectea"ă tabela facturi cu câmpurile ' 25.acturi’ din fereastra ‚9#oA table’ şi se dă dublu clicF pe toate câmpurile acesteia şi anume' 25.acturi emise sortate pe data specifică’.acturi’..e zi’ î A e!" .%)0.?.%)0’ şi ‚>%0%.()%’ @n data de PH?P.%)0’ se selectea"ă funcţia ‚)ount’ şi se alidea"ă cu ‚5un’ sau ‚U’.C.:#.D. )rearea interogării ‚. )/>)&. Vezi fig. >in meniul derulant al opţiunii ‚0otals’ aferent câmpului ‚25. el fiind cel care se ocupă cu erificarea facturilor intocmite şi marfa li rată. se a afisa o tabelă cu câmpurile menţionate mai sus şi datele aferente acestora.0o at" c.%-. iar din fereastra ‚9#oA table’ se selectea"ă şi adaugă tabela ‚.lista ‚$otal fact1. >in meniul ‚4ieA’ se apelea"a funcţia ‚0otals’ cu clicF sau se selectea"ă din bara de meniuri simbolul ‚∑’. 01. @n dreptul criteriului de interogarare sub câmpul ‚datafact’ se scrie între parante"e pătrate ‚introduceţi de la tastatură data’. nu a fost la ser ici.%)0.. după care se fac următorii paşi' 9e selectea"ă ‚create MuerL în design ieA’ cu dublu clicF.1: .D.i e4ise . )a urmare acesta a solicitat o listă cu toate facturile intocmite în această "i. )a urmare a fi afişată o listă cu numărul de facturi emise aferente fiecarei "i. &a introducerea datei de PH?P. a fi afisată şi disponibilă pentru listare.PPG I în ca"ul nostruJ sau a oricarei alte date aflate în ba"a de date.%)0.C.%)085( E:(9E 9/50%0E PE >%0% 9PE)(.)rearea raportului ‚)lienţi’ V .. 9ub câmpul ‚)odcl’ în dreptul funcţiei ‚9ort’ se selectea"ă din meniul derulant ‚ascending’ şi se alidea"ă cu ‚5un’.%)0.C.PPG managerul societaţii. Vezi fig.E.. >in ‚. după care se alidea"ă prin clicF pe ‚5un’.#::8’ î A e!" . Persoana insarcinata a creat o interogare nouă numită ‚.%)0’. )rearea interogării ‚0otal facturi emise pe "i’ :anagerul general a cerut o situaţie a tuturor facturilor emise în fiecare "i. @ntocmirea listei facturilor emise ordonată crescator după cod client Pentru a întocmi această listă se fac urmatorii paşi' >in ‚Nueries’ se selectea"ă crearea unei noi interogari în design ieA. -$abela fact1. iar sub ambele câmpuri a fi opţiunea ‚6roup bL’.. ordonată crescator după codul acestora." co0 clie t’ î A e!" .$abela fact1. Pentru a se intocmi această lista se apelea"ă funcţia ‚NuerL’ din fereastra ba"ei de date a societaţii +%&.escato.D. )/>)&. Pentru această s-au parcurs urmatorii paşi' >in fereastra Nueries a ‚ba"ei de date pentru gestionarea clienţilor societaţii +%&..C.1.?.ilo. @n tabela din partea de . 9e selectea"ă tabela ‚.i o. Vezi fig. &a desc#iderea interogării ‚ facturi emise sortate pe dată specifică’ apare o fereastră în care se cere introducerea datei dorite . / noua tabelă a facturilor intocmite şi aferente fiecarui client..os a foii a apărea un nou rând ‚0otals’ .acturi’ se selectea"ă doar câmpurile ‚25. 9e inc#ide fereastra ‚9#oA table’.

%m ales stilul ‚)orporate’. dacă dorim ordonarea câmpurilor Icrescator. şi afişarea limitei de credit pentru fiecare client alături de informaţiile itale pentru contactarea clienţilor şi anume adresa. 1P . @n ultima fereastra se poate sc#imba titlul raportului sau se poate lăsa aşa.a. selectăm 2ext. cuprin"ând orice combinaţie de informaţii existente în ba"a de date a companiei. după care se alege ‚Print’ din meniul ‚.%-. li rarea şi facturarea.utorul unei aplicatii speciali"ate şi uşor de utili"at. specificarea discount-ului pentru fiecare produs. Pentru a lista raportul ‚)lienţi’ se apelea"a funcţia ‚Pre ieA’ din fereastra ba"ei de date sau se dă dublu clicF pe raport.ile’. situaţia stocurilor. e-mail şi pagina Aeb unde este ca"ul. ‚)lienţi’ în ca"ul de fata. selectam 2ext. 2umărul foarte mare de informaţii şi e oluţia lor în timp face ca la un moment dat e idenţa acestora să nu mai poată fi controlată fără a.s-a ales ‚5eports’ şi opţiunea ‚create report bL using Ai""ard’. / bună e idenţă a clienţilor oferă i"uali"area informaţiilor legate de prelucrarea şi urmărirea comen"ilor. număr de telefon şi fax. interogări. s-a intocmit raportul ‚)lienţi’. rapoarte sau formulare în funcţie de necesităţile societaţii comerciale. Pasul următor il constituie selectarea ‚laLout’-ului şi a ‚orientării’ paginii. în funcţie de specificul societaţii comerciale. sau alfabeticJ o selectam $ în ca"ul nostru nu dorim ordonare specifica deci trecem la următoarea fereastra.o.Pentru o i"uali"are mai formală a clienţilor societaţii +%&. %ceasta duce la facilitarea ţinerii unei e idenţe cât mai concrete şi ample a clienţilor şi facturilor emise. produselor sau termenelor de plata. @n continuare a em posibilitatea de a personali"a raportul prin alegerea unui stil anume din cele disponibile. de a specifica modul de plată. Pentru această s-a facut urmatorii paşi' >in fereastra ba"ei de date pentru gestionarea clienţilor societaţii +%&. / gestionare cât mai eficientă a unei societaţi se face prin centrali"area datelor disponibile. pesoana de contact. de a i"uali"a preţurile produselor.t1l ‚Clie ţi’ î A e!" )/2)&8=(( O( P5/P82E5( 8rmând paşii pre"entaţi mai sus se pot crea nenumărate tabele. etc. >e aceea se recomandă utili"area unei ba"e de date sau a unui program informatic special conceput pentru ţinerea contabilităţii în societaţi comerciale. @n opinia mea. @n fereastra ‚5eport Wi""ard’ trecem toate câmpurile tabelei ‚)lienţi’ din căsuţa ‚% ailable fields’ Icâmpuri disponibileJ în căsuţa ‚9elected fields’ Icâmpuri selectateJ cu butonul ‚XX’. o ba"ă de date a clienţilor unei societaţi comerciale. descrescator. completă trebuie să ofere posibilitatea utili"atorului de a introduce noi clienţi şi totodata noi produse. ceea ce este foarte important şi c#iar indispensabil într-o firmă. 0otodata este foarte utilă afişarea cantităţii ultimei comen"i în momentul reali"ării unei noi comen"i.%. @n ca"ul de faţă am ales ‚0abular’ pentru laLout şi ‚&andscape’ pentru orientare.. Vezi . selectam 2ext. posibilitatea ataşării unui mesa. trimiterea acesteia în timp cât mai scurt sau sal area acesteia pentru a fi trimisă mai târ"iu. urmărirea ân"ărilor şi urmărirea încasării facturilor. )licF pe ‚finis#’ pentru a finali"a raportul şi a-l i"uali"a.

%2EK7 11 .

.1 1. .(6.

(6. ...B 1B .(6.

1C .

C 1D .(6..

(6.C %.D % . D .(6.(6.0%!E&% )&(E23(&/5 >(2 :%5E% !5(0%2(E CODCL 6 7 8 9 1 12 22 DENCL ADRESA ORAS TARA 'SOCRATES'LTD 12 WEST CLOSE 'LILYWHITES' LTD 1 PICADILLY ROAD 'SPORTS' LTD 34 GREAT RD 'MAMAMIA' LTD OXFORD CIRCUS 'LITTLEMAN' LTD 23 ALAMEIN RD 'YUMMY' LTD 'MYCALL' LTD 23 ALAMEIN GARDENS 3 !ICTORIA LANE LONDRA MAREA BRITANIE LONDRA MAREA BRITANIE OXFORD MAREA BRITANIE OXFORD MAREA BRITANIE BEDFORD MAREA BRITANIE BEDFORD MAREA BRITANIE LONDRA MAREA BRITANIE 1E ..0%!E&% )&(E23(&/5 >(2 5/:Y2(% CODCL 1 2 3 4 % 16 17 18 DENCL ADRESA ORAS BRA"O! BRA"O! BRA"O! BUCURE"TI SIBIU BUCURE"TI BRA"O! BUCURE"TI TARA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA ROM#NIA SC'MADRAS'SRL CALEA BUCURE"TI SC'DIADORA'SRL STR $I$INULUI 12 SC'TOMA'SRL SC'ADIA'SRL SC'CALAN'SRL 'TAMTAM' SRL STR PRUNULUI 28 STR COCORULUI CALEA FELDIOAREI 8 MIHAI !ITEA$U 'PUIUMEU'SRL CALEA BUCURE"TI 1 SC 'BARONE' SRL STR LAMAITEI 2 .

(6.(6.G % .(6. E % .0%!E&% )/:E2=( )&(E20 1G .E .(6..G .>E0%&(( )&(E23( NRFACT DATAFACT 1 7 8& 2&2 DENCL PERSCONTACT FUNCŢIACONTACT TELEFON MANAGER GENERAL FAX 7 SC'MADRAS'SRL ALIN PETRU 268436%44 268436 .

H % .(6.0%!E&% .H .PPG NRFACT 1 6 1 7 DATAFACT 8& 2&2 8& 2&2 7 7 CODCL 8 1 .V 1H .%)085(&/5 E:(9E &% >%0% >E PH.CODCL 12 DENCL DENP CODP NRFACT 1 1 'YUMMY' LTD COSTUM FETE 21 ..(6.P.(6..

(6. 1P 1V ..

.P .

.1 .

.. .

2ote de curs $ !a"e de >ate $ lector uni .!(!&(/65%.marFmedia. Editura %ndreco Educational .PPG B. AAA.ro C. AAA. AAA.marFetAatc#.T!a"e de date $ %ccess’ E)>& modulul D.ro G.(E 1. dr.an"isoft.B ..PPC . AAA.ro E. 8ni ersitatea Q6eorge !ariţiu.cisco. AAA.ro D. .agora.din !raşo . )ârstea )laudia.ro .