You are on page 1of 15

CAUZELE DEGRADĂRII MONUMENTELOR ŞI ALE ALTERĂRII ASPECTULUI LOR ORIGINAL În cursul vieţii lor n!

elun"#$e% &onu&en$ele su'er( #cţiune# )er&#nen$(% len$( !#r !es$ruc$iv(% # '#c$orilor n#$ur#li% c*$ +i # unor c#$#clis&e #cci!en$#le% 'eno&ene violen$e c#re le +$ir,esc in$e"ri$#$e# s#u le )un n )ericol c-i#r e.is$enţ#/ L# #ce#s$( #cţiune # '#c$orilor n#$ur#li se #soci#0( in$ervenţiile o#&enilor/ În!re)$#$e s)re re0olv#re# unor cerinţe !e n#$ur( )r#c$ic1u$ili$#r( s#u es$e$ic(% le"#$e !e u$ili0#re# vec-ilor cl(!iri% ele )o$ 'i n !e$ri&en$ul conserv(rii &onu&en$elor su, #s)ec$ul soli!i$(ţii +i # v#lorii lor is$orico1 #r$is$ice/ Din )unc$ !e ve!ere #l $eoriei "ener#le +i # &e$o!olo"iei res$#ur(rilor% cuno#+$ere# c#u0elor c#re #u !e$er&in#$ !e"r#!#re#% !is$ru"ere# )#rţi#l( s#u $o$#l( +i $r#ns'or&#re# #s)ec$ului &onu&en$elor #re un rol i&)or$#n$ )en$ru #)reciere# s$(rii unui &onu&en$ !in )unc$ !e ve!ere #l re0is$enţei% #l &o!i'ic(rilor !e n#$ur( )l#s$ic( su'eri$e n !ecursul vre&urilor% c*$ +i )en$ru s$#,ilire# &(surilor )reven$ive s#u # unor in$ervenţii !irec$e n ve!ere# s$(vilirii )rocesului !is$ruc$iv/ C#r#c$erul in$ervenţiilor #su)r# unui &onu&en$% c#$e"oriile lucr(rilor !e res$#ur#re l# c#re se '#ce #)el% s)eci'ici$#$e# c#0ului n sine es$e% #!ese#% n &#re &(sur( !e$er&in#$( !e c#u0ele c#re #u )rovoc#$ !e"r#!(rile/ Aces$e c#u0e )o$ 'i ur&($o#rele2 I/ Acţiune# )er&#nen$( # unor '#c$ori n#$ur#li2 "r#vi$#$e#3 cre+$ere# s$r#$ului ve"e$#l3 #"enţi #$&os'erici2 #)ele &e$eorice% !i'erenţele !e $e&)er#$ur( !in$re 0i +i no#)$e +i !in$re #no$i&)uri% v*n$urile% #$&os'er# vici#$(3 #)ele su,$er#ne3 '#c$ori ,iolo"ici2 ,#c$eriile% ciu)ercile% &u+c-ii% lic-enii% insec$ele/ II/ Acţiune# #cci!en$#l(% violen$(% # unor '#c$ori n#$ur#li2 cu$re&urele% inun!#ţiile% ur#"#nele% $r(ne$ele/ III/ De'icienţele iniţi#le !e cons$rucţie/ I4/ In$ervenţiile o#&enilor cons$*n! n !is$ru"ere# unor cl(!iri s#u &o!i'ic#re# lor su, #s)ec$ 'uncţion#l% cons$ruc$iv s#u )l#s$ic/ Gravitatea. Creşterea stratului vegetal. Acţiune# "r#vi$(ţii% e.erci$#$( n $i&)% #re consecinţe #su)r# re!ucerii n(lţi&ii cl(!irilor )rin $#s#re# &#$eri#lelor !e cons$rucţie% &#i #ccen$u#$( n )erio#!# !e !u)( e.ecu$#re# cons$rucţiei +i &#i len$( ul$erior/ Or!inul !e &(ri&e #l #ces$ei re!uceri es$e rel#$iv ne nse&n#$% !#r e# $o$u+i e.is$(/ C# ur&#re # cre+$erii s$r#$ului ve"e$#l%se &o!i'ic( nivelul ori"in#l !e c(lc#re #l e!i'iciilor/ Ace#s$( sc-i&,#re in$erveni$( n $i&)% #re !re)$ consecinţ( &o!i'ic#re# )ro)orţiilor &onu&en$elor/ În c#0ul unui co&)le. !e e!i'icii% re#li0#$ n cursul &#i &ul$or e$#)e !e cons$rucţie% !#$ori$( #celui#+i )roces !e cre+$ere # s$r#$ului ve"e$#l% 'iec(rei co&)onen$e # #ns#&,lului i cores)un!e un #l$ nivel ori"in#l !e c(lc#re/ Revenire# l# nivelul iniţi#l )re$in!e% #!eseori% i&)or$#n$e !ec#)(ri !e $eren% i#r n c#0ul unor #ns#&,luri #le c(ror co&)onen$e sun$ !is$#nţ#$e cronolo"ic% !i'icile o)er#ţii !e sis$e&#$i0#re ver$ic#l(/ Eroziune şi coroziune. Acţiune# )er&#nen$( # #"enţilor #$&os'erici% # #)elor su,$er#ne% # '#c$orilor ,iolo"ici% c*$ +i unele 'eno&ene n#$ur#le cu c#r#c$er #cci!en$#l% #u #su)r# &#$eri#lelor !e cons$rucţie &#i n$*i un e'ec$ &ec#nic% ur&#$ #)oi !e un e'ec$ !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(/ 5eno&enul !e !e"r#!#re !e n#$ur( &ec#nic( )o#r$( !enu&ire# !e eroziune/ El cons$(% n )ri&ul r*n!% !in !isloc#re# &#$eri#lelor c#re #lc($uiesc o cons$rucţie% ur&#$(

#)oi !e !e"r#!#re# #ces$or# )rin$r1o !esco&)unere l# nivelul &#cro)#r$iculelor/ 5eno&enul !e !e"r#!#re # &#$eri#lelor% !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(% l# nivelul &icro)#r$iculelor )o#r$( !enu&ire# !e coroziune/ Av*n! c#r#c$erul unei #cţiuni co&)le.e !e !esco&)unere )ro"resiv(% el se nc-eie )rin !is)#riţi# coe0iunii !in$re &icro)#r$icule/ 5eno&enele !e ero0iune +i coro0iune% n "ener#l% se succe!% cons$i$uin! !e '#)$ $re)$ele unui )roces unic/ Agenţii atmosferici şi climatici. A)ele !e )reci)i$#ţie% !e in'il$r#ţie s#u su, 'or&( !e u&i!i$#$e #$&os'eric( se )ro)#"( )rin c#)il#ri$#$e +i elec$roos&o0( )e &#ri n$in!eri n &#s# &#$eri#lelor/ O !#$( cu #)# &i"re#0(% n sens unic% !in in$erior c($re e.$erior% n$r1o 'or&( solu,il(% !i'eri$e s(ruri s)eci'ice $erenurilor s#u &#$eri#lelor )rin c#re s1#u scurs/ A6un"*n! l# su)r#'#ţ# )ie$rei% #)# se ev#)or(% i#r s(rurile se recris$#li0e#0(/ D#$ori$( cre+$erii volu&ului% cris$#lele #'l#$e n )ori #cţione#0( c# o )#n( #su)r# s$r#$ului su)er'ici#l% )rovoc*n! 'eno&enul !e e.'oliere s#u e'lorescenţ(/ De0#"re"#re# se )ro!uce n !ecursul #nilor% &#i n$*i &#i len$ +i invi0i,il% #)oi ns( !evine ,rusc(/ Di'erenţele &#ri !e $e&)er#$ur( !in$re #no$i&)uri s#u !in$re 0i +i no#)$e% n!eose,i n cli&#$ele e.cesive% c#re )rovo#c( n"-eţul +i !e0"-eţul% &o!i'ic( volu&ul #)ei in'il$r#$e n &#s# &#$eri#lelor/ Prin re)e$#re# l# in$erv#le scur$e # v#ri#ţiilor !e volu& #re loc o #cţiune &ec#nic(% !e ero0iune% '#vori0*n! #cţiune# '#c$orilor coro0ivi c#re )rovo#c( &o!i'ic(rile !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(/ A$&os'er# vici#$( cu)rin!e n s)eci#l !e"#6(ri nocive !e ,io.i! +i $rio.i! !e sul' c#re% n co&,in#ţie cu u&i!i$#$e# #$&os'eric(% cre#0( &icro)#r$icule #ci!e% !eose,i$ !e virulen$e/ E.$re& !e &ici% ele )($run! cu &#re u+urinţ( n &#s# &#$eri#lelor% )rovoc*n! 'eno&enul !e coro0iune/ Ero0iune# eoli#n( es$e )ro!us( !e v*n$urile )u$ernice/ În re"iunile cu cli&#$ usc#$% v*n$ul #n$rene#0( )#r$icule silico#se% su, 'or&( !e )r#'uri% !e"r#!*n! )rin #cţiune &ec#nic( !irec$( )#r#&en$ele e.)use/ Ero0iune# eoli#n(% n con$#c$ cu #)# !e )lo#ie% '#vori0e#0( &#ni'es$#re# #l$or '#c$ori coro0ivi/ Factorii biologici. 7#c$eriile sun$ !e 'o#r$e &ul$e ori c#u0# !e"r#!(rii unor ele&en$e !e cons$rucţie% n s)eci#l !in )i#$r(/ As$'el% $io,#c$eriile o.i!e#0( sul'ul c#re se )o#$e "(si n u&e0e#l# #$&os'eric( s#u n #)ele c#re s1#u ri!ic#$ n 0i!(rii )rin #scensiune c#)il#r(/ Ionii !e SO8 +i SO9 )ro!u+i !e #ce#s$( o.i!#re se co&,in( cu c#lciul !in roc(% !e un!e re0ul$( sul'#$ul !e c#lciu% c#re cris$#li0e#0( su, 'or&( !e "-i)s !e#"re"*n! e.)#nsiv )i#$r#/ Ciu)ercile% &u+c-ii +i lic-enii% c#re se 'i.e#0( )e su)r#'#ţ# )ie$rei% c(r(&i0ii% # ele&en$elor cer#&ice% )e $encuieli s#u )e le&n% )($run!% s)re # se 'i.#% n )orii &#$eri#lului +i )rovo#c( !isloc(ri l# nce)u$ su)er'ici#le% !e n#$ur( &ec#nic(% c#re )o$ '#vori0# #cţiune# #l$or '#c$ori coro0ivi/ Mu+c-ii +i lic-enii !e0vol$( ns( #ci0i c#re n$r( n re#cţie cu &#$eri#lul/ De+i #ce+$i #ci0i #u o cons$#n$( !e !isociere &ic(% #cţiune# lor se '#ce si&ţi$( n $i&)% n 'uncţie !e re0is$enţ# &#$eri#lului #su)r# c(rui# #cţione#0(/ Ar,u+$ii +i ier,urile c#re se 'i.e#0( )e 0i!uri +i l# ,#0# #ces$or# se &#ni'es$( &#i n$*i )rin$r1o #cţiune &ec#nic( !e !isloc#re% ur&#$( !e o re#cţie c-i&ic(% #se&(n($o#re cu ce# !e0vol$#$( !e &u+c-i +i lic-eni/ Insec$ele sun$ )rinci)#lul #"en$ !is$ruc$iv #l le&nului/ S()*n! c#n#le n &#s# 'i,ro#s(% insec$ele !is$ru" celulo0#% !esc-i0*n! c#le# !e )($run!ere # #l$or #"enţi coro0ivi/ Insec$ele +i ,#c$eriile se )o$ 'i.# )e )i#$r(% !e0vol$*n! sucuri #ci!e c#re #$#c( n!eose,i rocile c#lc#ro#se/ C#n#lele +i cui,urile )e c#re le !e0vol$( )er&i$ s( se 'i.e0e

&u+c-i s#u lic-eni% )recu& +i )($run!ere# #)ei% ur&#$( !e e'ec$ul v#ri#ţiilor !e volu&% )rovoc#$e !e n"-eţ +i !e0"-eţ/ Procese clasice de degradare a materialelor de construcţie. În cele ce ur&e#0( vo& #n#li0# c*$ev# #s)ec$e cl#sice #le #cţiunii '#c$orilor n#$ur#li )er&#nenţi #su)r# cons$rucţiilor/ A"enţii #$&os'erici% #)ele &e$eorice% 0()e0ile% n #soci#ţie cu &o!i'ic(rile !e $e&)er#$ur(% #cţione#0( n!eose,i #su)r# su)r#'eţelor su)erio#re #le 0i!(riei !e )i#$r( s#u c(r(&i!(% ne)ro$e6#$e iniţi#l s#u r(&#se '(r( )ro$ecţie% cu& sun$ 0i!urile !e incin$(% !ru&urile !e s$r#6(% crenelurile% )rovoc*n! !e"r#!(ri i&)or$#n$e/ 4($(&#re# )(rţilor su)erio#re #le 0i!urilor es$e un )roces c#re )o#$e 'i ur&(ri$ #)ro#)e n c#0ul $u$uror incin$elor 'or$i'ic#$e/ Cre&elurile !ecor#$ive% u$ili0#$e n secolul #l :4II1le# n Tr#nsilv#ni#% c# ele&en$e c#r#c$eris$ice #le s$ilului Ren#+$erii% $r#ns)l#n$#$e !in 0one cu o cli&( &#i ,l*n!(% )uţin re0is$en$e n con!iţiile !in ţ#r# no#s$r(% #u #vu$ &#i &ul$ !e su'eri$/ Din$re cele ;< c#0uri cunoscu$e !e cl(!iri &)o!o,i$e n #ces$ 'el s1#u )(s$r#$ nu&#i crenelurile unui# !in $urnurile c#s$elului !e l# 7r#n =res$#ur#$e> +i cele #le 0i!ului !e incin$( #le c#s$elului !e l# L(0#re#% #'l#$ n s$#re !e ruin(/ A)ele !e )lo#ie% #soci#$e cu 'eno&enul !e n"-eţ +i !e0"-eţ +i cu e&#n#ţii nocive #le or#+elor% #u o )u$ernic( #cţiune !is$ruc$iv( #su)r# !e$#liilor $r#$#$e n relie'% e.ecu$#$e !in c(r(&i!( s#u )i#$r(% ne)ro$e6#$e !e nveli$ori/ Un e.e&)lu c#r#c$eris$ic% c#re ilus$re#0( #ces$ )roces !e !is$ru"ere% l o'er( !e$#liile scul)$#$e #le &onu&en$elor "o$ice ='i#le% )in#cluri% s$#$ui e$c/> c#re% c# ur&#re # 'eno&enului !e !e0#"re"#re # )ie$rei% +i )ier! n $i&) con$urul )recis% !*n! i&)resi# !e # 'i e.ecu$#$e !in$r1un &#$eri#l c#re se $o)e+$e/ Ase&ene# e.e&)le le o'er( unele !e$#lii #le ,isericii Ne"re !in 7r#+ov +i #le ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+/ Din c#u0# #ces$ui )roces con$inuu !e !is$ru"ere # ele&en$elor e.)use n #er li,er% un 'eno&en c#r#c$eris$ic )en$ru &onu&en$ele e.ecu$#$e !in )i#$r(% )rin$re c#re cele "o$ice ocu)( )ri&ul loc% es$e #cel# !e # 'i n$r1o con$inu( res$#ur#re/ R#reori o &#re ,iseric( "o$ic( )o#$e 'i v(0u$( '(r( c# un# !in )(rţile ei s( nu 'ie &,r(c#$( n sc-ele/ Acel#+i 'eno&en se n$*&)l( +i cu e!i'iciile !e s$il neo"o$ic% !e+i sun$ &ul$ &#i recen$e/ Dis$ru"ere# inevi$#,il( # !e$#liilor !e )i#$r( '#ce c#% #!ese#% ele&en$e scul)$#$e )reţio#se s( 'ie sco#se !in o)er(% #!()os$i$e n &u0ee +i nlocui$e )rin co)ii/ În 'elul #ces$# s1# )roce!#$% !e )il!(% n c#0ul unor s$#$ui c#re !ecor#u #,si!# ,isericii Ne"re !in 7r#+ov +i #l c(ror ori"in#l es$e )(s$r#$ n n#r$-e./ D#c( )reci)i$#ţiile #$&os'erice #u o #cţiune rel#$iv ne nse&n#$( #su)r# )#r#&en$elor #)#ren$e =!e+i% n $i&)% s)#l( o )o6"-iţ( su,ţire% su)er'ici#l( # lor>% n sc-i&,% u&e0e#l# cons$#n$( cre#0( un &e!iu '#vor#,il )en$ru !e0vol$#re# ,#c$eriilor +i # ciu)ercilor c#re !e$er&in( !e"r#!#re# cl(!irilor !e le&n s#u # co&)onen$elor e.ecu$#$e !in le&n #le unor e!i'icii !e 0i!/ Se )o#$e o,serv# #s$'el un 'eno&en% c#r#c$eris$ic )en$ru cl(!irile !e le&n% !e #)lec#re c($re nor!% )rovoc#$ !e '#)$ul c( u&e0e#l# &enţin*n!u1se )e l#$urile )uţin lu&in#$e !e so#re% !esc-i!e !ru& +i celorl#lţi '#c$ori !is$ruc$ivi/ C#se vec-i !e le&n% nclin#$e n$r1o )#r$e% )o$ 'i n$*lni$e n $o#$e s#$ele no#s$re/ Ase&ene# e.e&)le se n$*lnesc +i l# 7ucure+$i% n c#r$ierul C(l(r#+i ? Po)# N#n% un!e s1#u )(s$r#$ c*$ev# c#se !e le&n cons$rui$e% )ro,#,il% c($re s'*r+i$ul secolului $recu$/ S$#"n*n! n !oliile +i n 6"-e#,urile nveli$orilor !e le&n% #)ele !e )lo#ie )rovo#c( &#i n$*i )u$re0ire# nveli$o#rei% #)oi # ele&en$elor )ur$($o#re #le #ces$ei# =#s$ere#l(% +#r)#n$(>/ Pu$re0ire# succesiv( # nveli$orii +i # sc-ele$ului ei !e susţinere% '#vori0#$( n

c#0urile n c#0ul n c#re )o!urile sun$ )ros$ ven$il#$e% !uce% n cele !in ur&(% l# )r(,u+ire# #co)eri+ului/ Procesul #ces$# !e !e"r#!#re $re)$#$(% +i n cele !in ur&( !e !is$ru"ere% # unor nveli$ori !e le&n )o#$e 'i ur&(ri$ n c#0ul cl(!irilor )(r(si$e un!e )(rţile le&no#se #le #co)eri+urilor nu #u &#i cons$i$ui$ o,iec$ul unei n$reţineri )er&#nen$e/ 5ierul u$ili0#$ n cons$rucţii% c# &#$eri#l !e nveli$o#re% )en$ru $ir#nţi% #ncore s#u &(!uve #le unor colo#ne% su, #cţiune# u&e0elii% su'er( )rocesul !e coro0iune su, 'or&# s)eci'ic( &e!iului #"resiv res)ec$iv/ Cre+$ere# secţiunii )ieselor !e 'ier% c# ur&#re # ru"inirii% #re consecinţe !is$ruc$ive #su)r# 0i!(riilor cu c#re #ces$e# in$r( n con$#c$% )rovoc*n! !es'#cere# ros$urilor +i 'isuri/ Apele subterane/ Mo!i'ic#re# re"i&ului #)elor 're#$ice% )rin ri!ic#re# +i co,or*re# nivelurilor% es$e !eose,i$ !e !(un($o#re )en$ru s$#re# cl(!irilor/ Ri!ic#re# #)elor 're#$ice !uce l# &,i,#re# 'un!#ţiilor cu #)( c#re% n #soci#ţie cu n"-eţul% )rovo#c( !e"r#!(ri% &ic+or*n!u1le re0is$enţ#/ Un e.e&)lu !eose,i$ !e in$eres#n$ l o'er( or#+ul R#ven# un!e% n cursul evului &e!iu% # #vu$ loc un )roces !e ri!ic#re # nivelului #)elor 're#$ice/ În consecinţ(% nivelul !e c(lc#re #l &onu&en$elor !in or#+% !e &#re v#lo#re% cu& #r 'i ,isericile S#n 4i$#le% S#n$@A)ollin#re Nuovo +i #l$ele% s1# #'l#$ su, #)(/ Aces$ 'eno&en # )re$ins e.ecu$#re# !e )#r!oseli noi% &#i ri!ic#$e n r#)or$ cu nivelul crescu$ #l #)elor 're#$ice/ As$(0i% l# S#n 4i$#le% se )o#$e ve!e#% )re0en$#$( &u0eis$ic% o )orţiune !in vec-ile )#r!oseli% &)o!o,i$e cu un ,o"#$ &o0#ic% #'l#$e su, #)(/ În cursul secolului #l :4I1le#% ,iseric# S#n$@A)ollin#re Nuovo # 'os$ su)us( unei in$ervenţii !eose,i$ !e n!r(0neţe/ Şirurile !e #rce% &)reun( cu colo#nele !e susţinere% c#re !es)#r$ n#vele% #u 'os$ !e&on$#$e =,ine nţeles !u)( ce s1#u lu#$ &(suri !e s)ri6inire # 0i!ului !e !e#su)r# lor% s$r()uns !e 'eres$re>% # 'os$ eli&in#$( un# !in$re '*+iile ori0on$#le #le #n$#,l#&en$ului% !u)( c#re% colo#nele +i #rcele #u 'os$ re&on$#$e l# loc/ În 'elul #ces$#% s1# o,ţinu$ un nou nivel !e c(lc#re% su)erior celui #l #)elor 're#$ice% &enţin*n!u1se% $o$o!#$(% )ro)orţiile #rc#!elor/ Acţiune# violen$( # unor '#c$ori n#$ur#li #cci!en$#li% cu& sun$ cu$re&urele% inun!#ţiile% ur#"#nele% $r(ne$ele% c#re #u n )ri&ul r*n! un e'ec$ &ec#nic% )rovoc*n! !e$erior#re#% !is$ru"ere# )#rţi#l( s#u $o$#l( # cl(!irilor% !esc-i!e $o$o!#$( c#le# )en$ru #cţiune# celorl#lţi '#c$ori c#re '#vori0e#0( 'eno&enul !e coro0iune/ Monu&en$ele% si$u#$e n 0onele cu un "r#! ri!ic#$ !e seis&ici$#$e% #u #vu$ &ul$ !e su'eri$ n !ecursul $i&)urilor/ Cu$re&urele #u o #cţiune !is$ruc$iv(% n s)eci#l #su)r# cl(!irilor !in 0i!(rie c#re #u o "reu$#$e i&)or$#n$( +i% n consecinţ(% un &#re &o&en$ !e inerţie3 $o$o!#$(% o s$ruc$ur( Ari"i!(B% li)si$( !e el#s$ici$#$e% cee# ce '#ce c# )(rţile lor co&)onen$e !in c#re sun$ A#s#&,l#$eB s( nu )o#$( s( ur&e0e% n &o! soli!#r% &i+c(rile sco#rţei/ Mo!ul !i'eri$ l# c#re r(s)un! #ces$or &i+c(ri )(rţile co&)onen$e #le unei cl(!iri )o#$e )rovoc# !e"r#!(ri% nce)*n! cu #)#riţi# unor 'isuri +i &er"*n! )*n( l# )re6u!iciere# ec-ili,rului s$#$ic #l n$re"ului e!i'iciu/ Es$e !e l# sine nţeles c( n#in$e !e !esco)erire# sc-ele$ului !e &e$#l s#u !e ,e$on #r&#$% cl(!irile !e0vol$#$e n n(lţi&e% !eci cu un &o&en$ &#re !e r(s$urn#re% #ve#u n!eose,i !e su'eri$/ A+# se e.)lic( !e ce nu&ero#se ,iserici% si$u#$e n re"iunile Ro&*niei cu un "r#! ri!ic#$ !e seis&ici$#$e% +i1#u )ier!u$% cu oc#0i# !i'eri$elor cu$re&ure% $urlele lor ori"in#le/ În 7ucure+$i% &#re# &#6ori$#$e # e!i'iciilor !e cul$% )rin$re c#re ,isericile Cur$e# 4ec-e% Mi-#i 4o!(% S'/G-eor"-e Nou% Colţe#% Creţulescu% 4(c(re+$i% Sc#une +i1#u )ier!u$ $urlele !in c#u0# !i'eri$elor cu$re&ure !e &#re in$ensi$#$e% cele &#i &ul$e cu oc#0i# cu$re&urului !in ;D8E/ Cu )rile6ul cu$re&urului !in ;F9E # c(0u$ $urnul1clo)o$niţ(

#l ,isericii S'/G-eor"-e1Nou% cons$rui$ !u)( )l#nurile #r-i$ec$ului :#vier/ Turlele ,isericii Precis$# !in G#l#ţi% recons$i$ui$e co&)le$ c($re ;D8E% #u 'os$ #v#ri#$e !e cu$re&urul !in ;F9E% nc*$ l# res$#ur#re # #)(ru$ c# o soluţie 6us$i'ic#$( co&)le$# lor !e&ol#re +i #)oi re'#cere/ În$re#"# )#r$e su)erio#r( # ,isericii Goli# !in I#+i s1# n(rui$ cu oc#0i# cu$re&urului !in ;<8D/ Aces$ eveni&en$ # 'os$ conse&n#$% n "r#iul s(u color#$% !e c($re le$o)iseţul cronic#rului Nicol#e Mus$e =c#)/III% )/;FG>2 A În zilele dlui Grigore GhicaB #r#$( cronic#rul% As-au făcut şi un cutremur mare care a ţinut un minut de ceas =H>şi multe ziduri au căzut, care şi mănăstirea Golia, fiindcă o tocmiră într-acea vară şi o acoperia cu fier alb, că arsese în zilele lui Constantin Vodă avrocordat şi fiind meşteri unguri din ţara ungurească, au căzut toate cubelele mănăstirii peste d!nşii şi au omor!t şapte oameni dintr!nşii care pre unii peste trei zile i-au găsit turtiţi supt pietreB/ Au su'eri$% n!eose,i% !e )e ur&# cu$re&urelor cl(!irile c#re #u #vu$ !e'ec$e iniţi#le !e cons$rucţie/ Inun!#ţiile )o$ s)(l# solul% !e0"olin! 'un!#ţiile c#re% li)si$e 'iin! !e re0is$enţ# )(&*n$ului% )o$ 'i s$rivi$e su, "reu$#$e# su)r#s$ruc$urii% )rovoc*n! !e$erior(ri s#u )o#$e c-i#r !(r*&#re# e!i'iciului/ 5eno&enul invers% )e c#re l )o$ )rovoc# inun!#ţiile% es$e n"ro)#re# unor &onu&en$e n #luviuni/ 7iseric# "o$ic( !in loc#li$#$e# 4inţul !e Ios !e l*n"( Al,# Iuli#% si$u#$( n !re)$ul !esc-i!erii unei v(i% )rin c#re% cu o 'recvenţ( !e c*$ev# !ecenii% co,o#r( $oren$e )us$ii$o#re% # 'os$ $re)$#$ n"ro)#$( n #luviuni% cee# ce '#ce c# #s$(0i nivelul !e c(lc#re s( 'ie #)ro#)e !e n#+$ere# ,olţilor/ Inun!#ţiile c#$#s$ro'#le c#re #u #vu$ loc n noie&,rie ;FJJ n I$#li# #u s&uls !e )e Pon$e 4ecc-io !in 5lorenţ# !u"-enile !e ne"us$ori c#re +i1#u "(si$ loc l# &#r"ine# cori!orului re#li0#$ !e #r-i$ec$ul v#s#ri/ Princi)#lele !#une #u 'os$ ns( )rovoc#$e cl(!irilor !e &*lul #&es$ec#$ cu )(cur# !in re0ervo#re% #n$ren#$( !e #)(% c#re #u )($#$ )#r#&en$ul cl(!irilor +i )#r$e# in'erio#r( # &ul$or o)ere !e #r$( )l#s$ic(/ Cl(!irile !e le&n% n!eose,i cele !in ,*rne&% #le c(ror $(l)i sun$ #+e0#$e n "ener#l !irec$ )e )(&*n$% )o$ 'i lu#$e cu $o$ul !e #)(/ Punc$ul !e )lec#re #l #cţiunii ro&#nului scrii$orului Mi-#il S#!ove#nu% A4ene# o &o#r( )e Sire$B% nu es$e !ec*$ $r#ns)unere# n$r1 o o)er( li$er#r( # unui# !in c#0urile 'recven$e n c#re cl(!iri !e le&n sun$ lu#$e !e c($re #)ele u&'l#$e #le r*urilor/ 4*n$urile )u$ernice% ur#"#nele% )o$ r(s$urn# +i s&ul"e #co)eri+uri% nveli$ori !e $urle% c*n! #ces$or# le li)se+$e o s$#,ili$#$e su'icien$( )en$ru # '#ce '#ţ( solici$(rii/ Se )o$ r(s$urn# uneori% c-i#r +i co&)onen$e ver$ic#le #le cl(!irilor e.ecu$#$e !in 0i!(rie/ Tr(sne$ele #u #vu$ o #cţiune !is$ruc$iv( #su)r# &ul$or cl(!iri% uneori )rovoc*n! incen!ii "r#ve/ În ul$i&ele !ou( !ecenii #u #vu$ !e su'eri$ !e )e ur&# incen!iilor )rovoc#$e !e $r(sne$e% $urnul !e nor!1ves$ #l &(n(s$irii Suceviţ#% c#$e!r#l# Mi$ro)oliei !in I#+i% ,iseric# Mir(uţi !in Suce#v#% ,iseric# S'/Nicol#e !in Doro-oi/ Erori de concepţie structurală. De'ec$ele iniţi#le !e cons$rucţie sun$ o #l$( c#u0( # !e"r#!(rii cl(!irilor/ Gre+elile co&ise cu oc#0i# re#li0(rii unor e!i'icii cre#0(% $o$o!#$(% $eren '#vor#,il )en$ru #cţiune# !is$ruc$iv( # 'orţelor n#$urii/ Cuno+$inţele &e+$erilor !in vec-i&e #su)r# )ro)rie$(ţilor solului er#u re!use/ Re)#r$i0#re# ine"#l( # nc(rc(rilor #su)r# solului s#u i"nor#re# )#r$icul#ri$(ţilor #ces$ui# #u !us% n &o! 'recven$% l# $#s(ri ine"#le/ Consecinţe #le #ces$or $#s(ri #u 'os$ nclin#re# cl(!irilor% #)#riţi# !e cr()($uri n !re)$ul #r$icul#ţiilor !i'eri$elor cor)uri s#u ru)ere#

0i!(riei n !re)$ul 'isur(rii s$r#$urilor $#s#$e ine"#l/ T#s(rile ine"#le #u !us uneori l# )r(,u+ire# cl(!irilor/ E.e&)le cele,re !e nclin#re # unor cl(!iri% !in c#u0# $#s(rii ine"#le # solului% le cons$i$uie2 c#&)#nilul c#$e!r#lei !e l# Pis# =ie+i$ !in ver$ic#l( cu 9%GJ&>% $urnurile 'or$i'ic#$e #le locuinţelor !e no,ili !e l# S#n Gi&ini#no3 l# 7olo"n#% Torre G#risen!# #)lec#$ c($re Toree Asinelli =ie+i$e !in ver$ic#l( res)ec$iv cu 8%8< +i G%ED&>/ M#i )uţin s)ec$#culo#se% l# noi n ţ#r(% e.e&)le !e nclin#re # unor cl(!iri !in c#u0# $#s(rilor ine"#le le cons$i$uie $urnul clo)o$niţ( #l ,isericii S'/Du&i$ru !in Suce#v# +i $urnul ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+/ Al$( !#$(% unele cl(!iri &onu&en$#le #u 'os$ 'un!#$e n soluri cu un nivel ri!ic#$ #l #)elor 're#$ice/Te-nic# i0ol(rii 'iin! necunoscu$(% #)# &,i,# 'un!#ţiile% )rovoc*n! 'eno&enele #r($#$e/ C(!ere# ,olţilor +i # cu)olelor% !in c#u0# unor !e'icienţe !e cons$rucţie% # 'os$ un 'eno&en conse&n#$ !e !ocu&en$e% n$*lni$ c-i#r +i cu oc#0i# re#li0(rii unor e!i'icii l# c#re #u )#r$ici)#$ cei &#i c#li'ic#ţi &e+$eri #i $i&)ului lor/ Pri&# cu)ol( # ,isericii S'*n$# So'i# !in Cons$#n$ino)ol% o)er# lui An$-e&ios !in Tr#lles +i Isi!or !in Mile$% s1# )r(,u+i$/ Cu)ol# conce)u$( !e 7r#&#n$e )en$ru c#$e!r#l# S'/ Pe$ru !in Ro&# nu # 'os$ re#li0#$(% )roiec$ul n'()$ui$ 'iin! #cel# #l lui Mic-el#n"elo c#re #si"ur# cl(!irii o s$#,ili$#$e s)ori$(/ L# I#+i% s1# )r(,u+i$ n ;D9;% n $i&)ul e.ecuţiei% cu)ol# Noii Mi$ro)olii% '(r( # se &#i re'#ce vreo!#$(% c# ur&#re # #le"erii unei #l$e soluţii !e #co)erire/ În #l$e c#0uri% !e+i #v#riile su'eri$e nu sun$ conse&n#$e n !ocu&en$e% cerce$#re# #$en$( # cl(!irii )er&i$e s( se $r#"( conclu0ii #su)r# c#u0elor c#re le1#u )rovoc#$/ L# ,iseric# !e l# Co,i#% c#re +i1# )ier!u$ #$*$ $url# n#osului% c*$ +i cele $rei $urle #le )ron#osului% ncerc#re# !e # recons$i$ui "r#'ic ,olţile c(0u$e )une )e cerce$($or n si$u#ţi# !i'icil( !e # nu )u$e# nscrie% n &o! corec$% n con$urul n#osului )($r#$ul !e ,#0( 'or&#$ !e cele )#$ru #rce% )es$e c#re se ri!ic#% )rin in$er&e!iul )en!en$ivilor% cilin!rul $urlei/ A+#!#r% c#u0# )r(,u+irii $urlelor% l# c#re s1# #!(u"#$% )ro,#,il% #cţiune# unor cu$re&ure% #u 'os$ !e'ec$ele iniţi#le !e $r#s#re # e!i'iciului/ L# ,iseric# !in T*r"+or% #'l#$( #s$(0i n s$#re !e ruin(% #,si!ele )#r s( 'i 'os$ )re# #)l#$i0#$e )en$ru # cons$i$ui un re#0e& su'icien$ #l #rcelor cilin!rice !e ,#0( +i )en$ru # )u$e# )relu# &)in"erile l#$er#le #le $urlei/ L# ,iseric# !in G-er"-iţ#% )r(,u+ire# cu)olei s1# !#$or#$% )ro,#,il% ri!ic(rii #ces$ei# )rin in$er&e!iul # )#$ru #rce &ul$ )re# ie+i$e n consol( n r#)or$ cu 0i!urile !e s)ri6in% cee# ce # '(cu$ c# nc(rc(rile n$re"ii $urle s( nu )o#$( 'i $r#ns&ise% n &(sur# neces#r(% 0i!urilor e!i'iciului/ Insu'icien$# !i&ension#re # #rcelor +i ,olţilor% n r#)or$ cu "reu$#$e# +i !esc-i!ere# lor% !uce l# !e'or&#re# #ces$or# +i l# cr()#re# 0i!(riei !e !e#su)r#/ De'or&#re# s#u r(s$urn#re# re#0e&elor )o#$e 'i o consecinţ( # insu'icien$ei lor !i&ension(ri% # s)oririi &)in"erilor l#$er#le% # #,senţei s#u # sl(,irii $ir#nţilor c#re #r 'i $re,ui$ s( le )rei#/ Pr(,u+ire# 0i!urilor +i # s$*l)ilor )o#$e 'i )rovoc#$( +i !e su,!i&ension#re# lor n r#)or$ cu nc(rc(rile )e c#re le re)re0in$( nveli$orile +i sis$e&ul lor !e s)ri6inire s#u !e su,!i&ension#re# 'un!#ţiilor/ 5un!#ţiilor $urnurilor ce$(ţii ţ(r(ne+$i !e l# 7#i#% su,!i&ension#$e% ero!#$e !e #)e% !e0"oli$e% +i !eci r(&#se '(r( re0is$enţ# )(&*n$ului% #u ce!#$% cee# ce # !us l# )r(,u+ire# ,olţilor +i l# )u$ernice !isloc(ri #le 0i!urilor nse+i% su)use )resiunii &olo0ului !in in$erior/

Intervenţiile ulterioare asupra structurilor. Un e'ec$ !(un($or )en$ru s$#,ili$#$e# cl(!irilor l )o$ #ve#% )e l*n"( !e'ec$ele iniţi#le !e cons$rucţie% +i in$ervenţiile ul$erio#re #su)r# s$ruc$urii lor cons$ruc$ive/ Un e.e&)lu cele,ru l cons$i$uie cu)ol# ri!ic#$( !e 7runellesc-i !e#su)r# ,isericii "o$ice S#n$# M#ri# !el 5iore !in 5lorenţ# c#re% !in c#u0# "reu$(ţii s#le enor&e% # )us n )ericol s$#,ili$#$e# ele&en$elor !e susţinere/ L# ,iseric# !in Pre6&er% &onu&en$ !in secolul #l :III1le#% su)r# n(lţ#re# $urnului1 l#n$ernou% si$u#$ !e#su)r# in$ersecţiei n#velor% e'ec$u#$(% )ro,#,il% n secolul #l :41le#% )#re s( 'i )rovoc#$ 'l#&,#6ul s$*l)ilor !e )i#$r(% )e c#re se !esc(rc# $urnul% +i s$rivire# #rcelor !e le"($ur(/ Mul$e !in ,#0ilicile ro&#nice er#u #co)eri$e cu $#v#ne s#u cu +#r)#n$( #)#ren$(/ În )erio#!# "o$ic(% #!eseori% +#r)#n$# #)#ren$( ori $#v#nul #u 'os$ nlocui$e cu ,olţi% '(r( s( se ţin( se#&# !e '#)$ul c( 0i!urile nu er#u !i&ension#$e )en$ru # su)or$# un #l$ sis$e& !e #co)erire/ As$'el% n#v# cen$r#l( # ,isericii cu $rei n#ve !in Cric(u% cons$rui$( n secolul #l :III1le#% c#)($( n secolul #l :41le# ,olţi "o$ice n reţe# c#re !(!e#u &#ri &)in"eri l#$er#le/ C# ur&#re # !(r*&(rii col#$er#lelor% n$re)rins( n secolul #l :I:1le#% c#re cons$i$ui#u o con$r#v*n$uire% #u re0ul$#$ )u$ernice 'isuri #le 0i!urilor n#vei cen$r#le% )ericli$*n!u1se "r#v ec-ili,rul e!i'iciului/ L# ,iseric# S'/Mi-#il !in Clu6% ,olţile "o$ice #le corului #u 'os$ nlocui$e n secolul #l :4III1le# cu ,olţi !in 0i!(rie c#re% !in c#u0# "reu$(ţii lor &ul$ &#i &#ri +i # unui &o! !i'eri$ !e $r#ns&i$ere # s#rcinilor% #u )ro!us &)in"eri l#$er#le s)ori$e% )un*n! n )ericol s$#,ili$#$e# e!i'iciului% )rovoc*n! ev#0#re# )(rţii su)erio#re # 0i!urilor/ În vir$u$e# evoluţiei $e-nicii% &e+$erii c#re #u in$erveni$ #su)r# s$ruc$urii &onu&en$elor% '(c*n! re)#r#ţii +i consoli!(ri% #u #)el#$ l# )roce!eele cons$ruc$ive con$e&)or#ne% cee# ce% i&)lici$% # !us +i l# &o!i'ic(ri #le #s)ec$ului lor )l#s$ic/ Lucr(rile !e consoli!#re% '(cu$e '(r( # se ţine se#&# !e conce)ţi# cons$ruc$iv( s#u )l#s$ic( iniţi#l( # &onu&en$elor% #u 'os$ #!ese# ner#ţion#le s#u )uţin e'icien$e )en$ru &,un($(ţire# con!iţiilor s$#$ice +i% $o$o!#$(% n !e'#vo#re# )(s$r(rii #s)ec$ului lor ori"in#l/ Cele &#i 'recven$e lucr(ri !e consoli!#re #u cons$#$ n e.ecu$#re# unor con$r#'orţi s#u 0i!uri !e susţinere% n c()$u+ire# unor 0i!uri !i0loc#$e% s#u n"ro+#re# unor s$*l)i c#re )re0en$#u )ericolul 'l#&,#6ului3 #l$( !#$(% #rc#!e s#u !esc-i!eri c#re% su, )resiune# "reu$(ţii ele&en$elor )ur$#$e% )re0en$#u un )roces !e !e'or&#re% #u 'os$ )ur +i si&)lu u&)lu$e cu 0i!(rie/ În 'elul #ces$# # 'os$ &o!i'ic#$ #s)ec$ul s#u c-i#r #u 'os$ !es'i"ur#$e nenu&(r#$e &onu&en$e +i nu n $o#$e c#0urile lucr(rile !e res$#ur#re% !e &#i $*r0iu% #u )u$u$ s( nl($ure consecinţele unor #se&ene# $en$#$ive !e consoli!#re/ 7iseric# S#n 4i$#le !in R#ven# +i1# )(s$r#$ )*n( #s$(0i con$r#'orţii n 'or&( !e #rce ,u$#n$e% c#re i s)ri6in( colţurile% cu "reu !isi&ul#ţi )rin )l#n$e #"(ţ($o#re/ În ur&# unui incen!iu% )#r$e !in #rc#!ele "o$ice #le )#l#$ului Do"ilor !in 4eneţi#% orien$#$e c($re Riv# !e"li Sc-i#voni% #u s$#$ $i&) n!elun"#$ #s$u)#$e cu 0i!(rie !e c(r(&i!(% cu sco)ul !e # le )(s$r# s$#,ili$#$e#/ 7iseric# S'/Nicol#e Do&nesc !in Cur$e# !e Ar"e+ +i1# )(s$r#$ )*n( #s$(0i con$r#'or$ul e.ecu$#$ n secolul #l :4III1le#% )en$ru # susţine 0i!ul ei orien$#$ c($re su!/ Din #cele#+i &o$ive !e s$#,ili$#$e% l# &(n(s$ire# Suceviţ#% $urnul1clo)o$niţ( #+e0#$ n colţul !e nor!1ves$ #l incin$ei # 'os$ s)ri6ini$ n e.$erior cu con$r#'orţi &#sivi% !*n!u1I un #s)ec$ s$r#niu% '(r( # 'i li)si$% $o$o!#$(% !e un #nu&i$ )i$oresc/ Turlele 0vel$e !e )e )ron#osul ,isericii Do&ne+$i !in T*r"ovi+$e +i cele #le ,isericii Mi$ro)oliei !in 7ucure+$i

#u 'os$ &,r(c#$e cu 0i!(rie% l# )#r$e# in'erio#r(% )rin$r1o n(lţ#re # ,#0elor lor )ris&#$ice/ In$ro!ucere# unor $ir#nţi !e 'ier cu #ncorele lor% n ve!ere# re!ucerii &)in"erii l#$er#le #le unor #rce s#u ,olţi% # #!us #!ese# )re6u!icii es$e$ice )erce)erii s)#ţiului +i # con$ri,ui$ l# v($(&#re# )#r#&en$elor/ Lucr(rile !e consoli!#re # unor cons$rucţii !e le&n% ur&(rin! +i ele o 'in#li$#$e i&e!i#$(% #u #vu$ e'ec$e ne'#vor#,ile% #$*$ !in )unc$ul !e ve!ere #l conserv(rii cl(!irilor% c*$ +i #su)r# #s)ec$ului lor )l#s$ic2 in$ro!ucere# !e s$*l)i !e s)ri6in su, "rin0ile )ri!vo#relor% )ris)elor% 'oi+o#relor !e le&n c#re #u '(cu$ s("e#$(% c#0 'recven$ n$*lni$ l# cons$rucţiile )o)ul#re% c()$u+ire# )ereţilor !e ,*rne cu sc*n!uri% '#)$ c#re #re !re)$ consecinţ( #cu&ul#re# u&e0elii% cee# ce "r(,e+$e !is$ru"ere# &#$eri#lului le&nos +i% n orice c#0 es$e n !e'#vo#re# i&#"inii/ Aces$ !in ur&( c#0 es$e ilus$r#$ !e ,iseric# !e le&n !in 'un!ul Mol!ovei% c()$u+i$( n e.$erior cu sc*n!uri +i !e nu&ero#se #l$e ,iserici !e le&n/ Prin$re cele &#i 'recven$e lucr(ri !e n$reţinere #le cl(!irilor sun$ cele le"#$e !e nlocuire# nveli$orilor !e le&n +i # sis$e&ului lor )or$#n$% ur&#re # '#)$ului c( )iesele !e le&n sun$ &#i cur*n! su)use !e"r#!(rii !ec*$ 0i!(ri# )e c#re o )ro$e6e#0(/ A!eseori% &e+$erii% c#re #u re'(cu$ nveli$orile% nu #u &#i ree!i$#$ 'or&ele co&)le.e% c#r#c$eris$ice% #le )(rţii su)erio#re% #le cl(!irilor !in !i'eri$e e)oci% 'ie )en$ru c( #u ur&(ri$ #!o)$#re# unei soluţii cons$ruc$ive co&o!e% 'ie c# ur&#re # !is)#riţiei unor $r#!iţii/ Aces$ 'eno&en es$e e.e&)li'ic#$ !e re'#cere# nveli$orilor ,isericilor ruse+$i !in secolele :III1:4% c#re ur&(re#u con$urul 'es$orn#$ #l '#ţ#!elor $er&in#$e )rin $i&)#ne/ A!use l# corni+e rec$ilinii% )rin co&)le$#re# s)#ţiilor !in$re $i&)#ne% noile #co)eri+uri #le #ces$or ,iserici% in$ersec$*n!u1se cu $url#% #co)er( o )#r$e # #ces$ei# !es$in#$( s( r(&*n( vi0i,il(/ Ase&ene# e.e&)le sun$ o'eri$e !e c($re ,iseric# A!or&irii =Us)ensKi So,or> !in Zveni"oro!sK =;8FF> +i ,iseric# S'/Trei&e =TroiţKi So,or> !in c#!rul &(n(s$irii Troiţe1 Ser"-eev# =;9GG>/ O so#r$( si&il#r( #u #vu$ nveli$orile ,isericilor &ol!ovene+$i !in e)oc# lui Ş$e'#n cel M#re +i Pe$ru R#re+% c#r#c$eri0#$e )rin #co)erire# se)#r#$( # 'iec(rei co&)onen$e volu&e$rice n )#r$e/ 5or&# ori"in#l( # #ces$or nveli$ori es$e #$es$#$( !e 'rescele vo$ive +i !e #l$e !ocu&en$e icono"r#'ice% 'iin!% $o$o!#$(% con'ir&#$( +i !e ur&ele )(s$r#$e )e ,#0ele $urlelor/ Me+$erii c#re #u re'(cu$ n secolele ur&($o#re nveli$orile ,isericilor &ol!ovene+$i nu #u ţinu$ se#&#% !e cele &#i &ul$e ori% !e 'or&# lor ori"in#l(/ C# ur&#re% noile nveli$ori #u n"lo,#$ ,#0ele s$el#$e #le $urlelor% +i c*$eo!#$( c-i#r% )#r$e# in'erio#r( # #ces$or#/ Dre)$ consecinţ( se &o!i'ic# )ro)orţi# )(rţilor $er&in#le #le ,isericilor% #nul*n!u1se $o$o!#$(% o 'or&ul( )l#s$ic( !e &#re in$eres/ În #ces$ 'el ne)o$rivi$% #u 'os$ re'(cu$e nveli$orile ,isericilor !e l# 4oroneţ% Mol!oviţ#% Suceviţ#% S*n$ilie% P($r(uţi/ L# Lu&or% cu )rile6ul re'#cerii nveli$orii ,isericii% s#1 renunţ#$ l# ie+in!ul n 'or&( !e u&,rel(% )(s$r#$ l# ,iseric# lui 7o"!#n !in R(!(uţi +i l# ,iseric# !in s#$ul Ar,ore∗>/ Me+$e+u"ul #+e0(rii nveli$orilor cer#&ice% !irec$ )es$e e.$r#!osul ,olţilor% )roce!eu !e )rovenienţ( ,i0#n$ino1,#lc#nic(% u$ili0#$ n #r-i$ec$ur# M(rii Ro&*ne+$i% s1# irosi$ +i el n !ecursul ve#curilor/ C# ur&#re% nveli$orile !e #ces$ 'el #u 'os$ n &o! 'recven$ nlocui$e cu nveli$ori !e +in!ril(% susţinu$e !e o cons$rucţie )ur$($o#re !e le&n/
N

Lucr(rile recen$e !e res$#ur#re #u re!#$ nveli$orilor $u$uror #ces$or &onu&en$e c#r#c$erul lor ori"in#l/

În 'elul #ces$#% nveli$o#re# !e cer#&ic( # ,isericii &(n(s$irii Co$&e#n#% #+e0#$( !irec$ )es$e e.$r#!osul ,olţii% # 'os$ nlocui$( cu o nveli$o#re !e +in!ril( cu +#r)#n$( !e le&n/ L# ,olniţ# &(n(s$irii Co0i#% cu )rile6ul nlocuirii nveli$orii ori"in#le% nu s1# &#i ţinu$ se#&# !e re$r#"ere# c#r#c$eris$ic( # 0i!(riei n )#r$e# ei su)erio#r( =!e un!e re0ul$( o !u,l( corni+(% #ccen$u#$( !e o )o#l( !e #co)eri+>% nveli$o#re# !e +in!ril(% re'(cu$(% )rin0*n! !e!esu)$ul s(u corni+# su)erio#r(% cee# ce &o!i'ic#% n &o! -o$(r*$or% #s)ec$ul )(rţii $er&in#le # &onu&en$ului/ Prin$re co&)onen$ele e!i'iciilor su)use cel &#i &ul$ u0urii sun$ )#r!oselile/ Înlocuire# )#r!oselilor s1# re0olv#$% #!ese#% )rin #+e0#re# celor noi )es$e cele vec-i !e"r#!#$e% !e un!e # re0ul$#$ #$*$ &o!i'ic#re# succesiv( # nivelului !e c(lc#re% c*$ +i # )ro)orţiilor in$eriorului/ ransformările de natură funcţională/ Cl(!irile &o+$eni$e !in $recu$ #u cons$i$ui$ )en$ru o#&eni% n )ri&ul r*n!% un ,un cu c#r#c$er u$ili$#r/ Pen$ru # le '#ce s( cores)un!( cerinţelor vieţii% s)eci'ice 'iec(rei e)oci% o#&enii le1#u $r#ns'or&#$ #!#)$*n!u1le noilor nevoi s#u sc-i&,*n!u1le cu $o$ul !es$in#ţi#/ Cerinţe cu c#r#c$er 'uncţion#l #u )re$ins% n &o! curen$% &o!i'ic(ri cu& #r 'i2 !esc-i!eri !e noi "oluri +i #s$u)#re# #l$or# vec-i% !ivi0#re# s)#ţiilor n )l#n ori0on$#l s#u ver$ic#l )rin )l#n+ee s#u )ereţi% #!(u"iri !e noi cor)uri/ Mo!i'ic#re# !esc-i!erilor !e u+i +i 'eres$re cons$i$uie in$ervenţi# ce# &#i !es n$*lni$(/ A)ro#)e c( nu e.is$( cl(!ire res$#ur#$( c#re s( nu 'i )us )ro,le&e !e revenire l# 'or&# vec-e # !esc-i!erilor/ În secolul #l :I:1le#% )ro,#,il c# ur&#re # sc-i&,(rilor )e$recu$e n conce)ţi# )rivin! con!iţiile )e c#re $re,uie s( le n!e)line#sc( s)#ţiile% in$erio#re #le e!i'iciilor !e cul$% se cunosc nu&ero#se e.e&)le !e l(r"ire # vec-ilor 'eres$re cu !esc-i!eri &ici c#re% !r(&uin! lu&in#% )er&i$e#u s( se )(s$re0e n in$erior o #$&os'er( !e &is$er/ 5eres$rele "ro)niţei +i n#osului ,isericii &(n(s$irii Ne#&ţului% !e &ici !i&ensiuni% nc#!r#$e cu c-en#re "o$ice !e )i#$r(% #u 'os$ l(r"i$e% s)(r"*n!u1se "oluri sensi,il &#i &#ri% v($(&*n! )#r#&en$ul )reţios% !ecor#$ cu cer#&ic( s&(lţui$(/ În locul vec-ilor c-en#re c#re #u 'os$ #runc#$e% noile "oluri #u 'os$ nc#!r#$e cu &uluri )seu!o"o$ice% e.ecu$#$e !in +$uc/ L# ,iseric# 7#rnovsc-i !in i#+i% 'eres$rele ori"in#le #u 'os$ 0i!i$e =#nc#!r#&en$ele lor% )rinse n 0i!(rie% #u r(&#s vi0i,ile>% 'iin! s$r()unse #l($uri #l$e !esc-i!eri &#i &#ri/ Nevoi# !e s)orire # su)r#'eţei u$ile # !e$er&in#$ n !ecursul $i&)urilor #s$u)#re# "#leriilor !esc-ise c($re s$r#!( !e l# )#r$erul c#selor !in )i#ţ# co&erci#l( # or#+ului Si,iu =Pi#ţ# J M#r$ie ? Cleiner Rin">% n sco)ul o,ţinerii unei #!*nci&i &#i &#ri # nc()erilor #!i#cen$e "#leriilor/ De #se&ene#% !in #cele#+i &o$ive # 'os$ #s$u)#$( "#leri# !e )e '#ţ#!# l#$er#l( # C#sei Ne"us$orilor =Lirsc-er> !in 7r#+ov/ G#leri# !esc-is(% ,ol$i$(% c#re cons$i$ui# le"($ur# !in$re !ou( cor)uri #le c#sei !e locui$ !e )e s$r#!# Avr#& I#ncu nr/F !in Si,iu% # 'os$ #s$u)#$(% i#r 'iec#re !in$re $r#vei # 'os$ $r#ns'or&#$( n$r1o nc()ere !e locui$/ L# Pri&(ri# vec-e !in Si,iu s1# )ro!us o &)(rţire # nc()erilor &#ri !e l# e$#6 n &#i &ul$e c#&ere &ici/ S#l# 'es$iv( # c#sei !o&ne+$i !in incin$# &(n(s$irii Lure0 # 'os$ !ivi0#$( &#i n$*i !e1# lun"ul +irului &e!i#n !e colo#ne% i#r #)oi un# !in n#ve # 'os$ &)(rţi$( n $rei nc()eri cores)un0($o#re $r#veelor iniţi#le/ În in$eriorul &ul$or ,iserici &e!iev#le !in Tr#nsilv#ni# s1# )ro!us% n &o! 'recven$% !ivi0iune# )e ori0on$#l( # unei $r#vei n sco)ul in$ro!ucerii unui nivel in$er&e!i#r un!e s( 'ie ins$#l#$( or"# s#u s(1+i "(se#sc( loc corul/ In$eriorul ,isericii Ne"re !in 7r#+ov% !e

$i) -#l(% # 'os$ &o!i'ic#$ n cursul re'#cerii% c#re # #vu$ loc !u)( incen!iul !in ;JDF% )rin in$ro!ucere# unor "#lerii in$er&e!i#re c#re # !ivi0#$ col#$er#lele/ În cursul ve#cului #l :I:1le#% # e.is$#$ )#rc( o n$recere n # l(r"i s)#ţiile in$erio#re #le ,isericilor% recur"*n!u1se% n )ri&ul r*n!% l# nl($ur#re# 0i!urilor !es)(rţi$o#re !in$re n#os +i )ron#os/ Ace#s$( &(sur( # '(cu$ s( su'ere n!eose,i ,isericile &ol!ovene+$i% cons$rui$e n secolele :41:4I% conce)u$e c# o succesiune !e s)#ţii nc-ise% !ivers soluţion#$e !in )unc$ !e ve!ere )l#s$ic/ Cu )rile6ul unor #se&ene# &o!i'ic(ri% ,iseric# &(n(s$irii Ne#&ţului% ,isericile S'/ G-eor"-e +i S'/ Du&i$ru !e l# Suce#v#% ,iseric# E)isco)iei Ro&#nului +i #l$e &onu&en$e +i1#u )ier!u$ 0i!urile c#re !eli&i$#u nc()erile !is)use !u)( sis$e&ul #!iţion#l% cl#sic )en$ru #r-i$ec$ur# Mol!ovei #celui $i&)% 'iin! nlocui$e )rin #rce l#r"i/ Aces$ '#)$ # #vu$ !re)$ e'ec$ &o!i'ic#re# soluţiei s)#ţi#le # ces$or ,iserici∗>% c*$ +i !is)#riţi# unor )reţio#se )ic$uri n 'resc(% inclusiv # $#,lourilor vo$ive !is)use% n "ener#l% n n#os% )e )ere$ele c#re l !es)#r$e !e nc()ere# vecin( ="ro)niţ# s#u )ron#osul>/ O consecinţ( ne'#vor#,il( )en$ru #s)ec$ul cl(!irilor # #vu$1o #!ese# #!(u"#re# !e noi nc()eri s#u cor)uri/ În Tr#nsilv#ni#% n or#+ele ncon6ur#$e !e ncin$e 'or$i'ic#$e% c# ur&#re # n!esirii )o)ul#ţiei% &#re# &#6ori$#$e # cl(!irilor !e locui$ #u 'os$ n()(!i$e !e e.crescenţe )#r#0i$#re c#re #u s)ori$ ocu)#re# solului% re!uc*n! l# &ini&u& s)#ţiul li,er !in in$eriorul cv#r$#lelor/ L# ,iseric# Cur$e# 4ec-e !in 7ucure+$i% cel &#i vec-i &onu&en$ )(s$r#$ #l or#+ului% s1# #!(u"#$ c($re &i6locul secolului #l :I:1le#% !ou( cor)uri% n !re#)$# +i n s$*n"# )ron#osului% +i #u 'os$ l(r"i$e )rosco&i!i# +i !i#coniconul/ În #'#r( !e incovenien$ul &o!i'ic(rii ines$e$ice # co&)o0iţiei !e volu&e =)e c#re res$#ur#re# e!i'iciului # #nul#$1o>% #ces$e #ne.e #u )rovoc#$ !is$ru"ere# 0i!(riei +i # )#r#&en$ului ori"in#l )e )orţiunile n c#re s1#u )roiec$#$ "oluri !e le"($ur( n$re e!i'iciul iniţi#l +i )iesele #li)i$e/ Silue$ele ,isericilor &(n(s$irilor Secu +i T#0l(u #u 'os$ !e0ec-ili,r#$e )rin #!(u"ire# !e noi nc()eri% !is)use n #.# cl(!irii )e l#$ur# ves$ic(/ L# Secu% cu #ces$ )rile6% # 'os$ !is$rus )ri!vorul !esc-is% ori"in#l2 $o$o!#$(% !e o )#r$e +i !e #l$# # #l$#rului #u 'os$ #li)i$e cor)uri )#r#0i$#re% n !e$ri&en$ul )erce)erii volu&ului iniţi#l #l &onu&en$ului/ Sun$ !iscu$#,ile% #$*$ su, #s)ec$ul v#lorii es$e$ice )ro)rii% c*$ +i su, #s)ec$ul consecinţelor #su)r# &onu&en$ului iniţi#l% )ri!vo#rele #!(u"#$e ,isericilor &(n(s$irilor Co$&e#n#% ,#rnovsc-i !in I#+i +i M(rcuţ# !in 7ucure+$i/ Nici n )erio#!# !e !u)( #)#riţi# unei +$iinţe # res$#ur(rilor% &onu&en$ele is$orice nu #u 'os$ scu$i$e !e #!#osuri !e n#$ur( 'uncţion#l(% c#re le1#u !e0#v#n$#6#$ !in )unc$ !e ve!ere #l )erce)erii lor es$e$ice +i le1#u !i&inu#$ v#lo#re# lor is$oric(/ În colţul !e su!1 ves$ #l incin$ei &(n(s$irii Lure0 s1# #!(u"#$ n secolul #l :I:1le#% un #&)lu cor) !e cl(!iri% &o!i'ic#$ n cel !e1#l $reile# !eceniu #l secolului nos$ru% n s$il Aneoro&*nescB% c#re !e'#vori0e#0( )erce)ere# silue$ei &(n(s$irii/ 4ec-e# Universi$#$e !in 7ucure+$i% conce)u$( !e #r-i$ec$ul Ale.#n!ru Or(scu% unul !in$re &onu&en$ele cele &#i v#loro#se #le cl#sicis&ului% # 'os$ &o!i'ic#$( +i e.$ins( l# nce)u$ul secolului nos$ru )rin su)r#e$#6#re +i co&)le$#re# ei cu o incin$( nc-is(% lucr#re re#li0#$( !e #r-i$ec$ul N/G-ic#1 7u!e+$i% cee# ce # &o!i'ic#$ #s)ec$ul iniţi#l #l e!i'iciului% sc-i&,*n!u1i c#r#c$erul/ A!#)$#re# vec-ilor cl(!iri l# cerinţele vieţii con$e&)or#ne% )rin n0es$r#re# lor cu con'or$ &o!ern% # !us% uneori% l# irosire# unor v#lori is$orice +i es$e$ice% )rin li)s# !e
N

De )il!( n#osul +i )ron#osul ,isericii S'/G-eor"-e !in Suce#v# se )erce) c# un s)#ţiu unic/

!iscern(&*n$ &#ni'es$#$( cu )rile6ul e.ecu$(rii ins$#l#ţiilor ceru$e !e in$ro!ucere# elec$ri'ic(rii% # $er&o'ic(rii s#u # "ru)urilor s#ni$#re/ !odificarea concepţiilor estetice/ Un# !in$re c#u0ele )rinci)#le #le #l$er(rii #s)ec$ului iniţi#l #l &onu&en$elor # 'os$ &o!i'ic#re# "us$urilor es$e$ice/ 5orţ# noilor orien$(ri s$ilis$ice er# #$*$ !e )u$ernic(% nc*$ nu nu&#i &#s# consu&#$orilor !e #r-i$ec$ur(% !#r +i &#rile )erson#li$(ţi #r$is$ice #r($#u o $o$#l( ne nţele"ere '#ţ( !e cre#ţi# $recu$ului c#re +i )ier!e#% c*$eo!#$(% )en$ru ei% orice se&ni'ic#ţie #r$is$ic(/ În consecinţ(% &onu&en$ele er#u consi!er#$e nu&#i )rin )ris&# v#lorii lor !e n$re,uinţ#re% i#r r(&(+iţele unor cl(!iri% !e+i n0es$r#$e nc( cu o )u$ernic( e.)resivi$#$e% $r#$#$e e.clusiv c#% &#$eri#l !e cons$rucţie/ Princi)#lele 'or&e !e &#ni'es$#re #le #ces$ui 'eno&en #u 'os$ reu$ili0#re# &#$eri#lului ,ru$ s#u )relucr#$% e.$r#s !in ruine% n"lo,#re# unor cl(!iri c(0u$e n )#r#"in( !e c($re e!i'icii noi !e #l$( '#c$ur(% !(r*&#re# unor &onu&en$e +i nlocuire# lor )rin cons$rucţii noi% $r#ns'or&#re#% $er&in#re#% co&)le$#re# s#u recons$rucţi# cl(!irilor &o+$eni$e '(r( # se ţine se#&# !e c#r#c$erul lor% '(c*n!u1se #)el l# s$ilul e)ocii/ Lu&e# #n$ic( nu # cunoscu$ )reocu)#re# !e # )(s$r# s#u # ree!i$# #s)ec$ul iniţi#l #l cl(!irilor3 e!i'iciile c#re nu &#i cores)un!e#u !in )unc$ !e ve!ere s$#$ic s#u 'uncţion#l s#u nu &#i s#$is'(ce#u cerinţele es$e$ice er#u )(r(si$e s#u !e&ol#$e/ 4iolle$1le1Duc se&n#le#0( c( noţiune# !e Ares$#ur#reB li)se# !in li&,# l#$in(% ne'iin! cunoscu$e !ec*$ $er&enele !e Ares$#,ilireB +i Are'#cereB/ În ur&# )r(,u+irii i&)eriului ro&#n% !ec(!ere# vieţii ur,#ne% )rocesul !e !e)o)ul#re # or#+elor% '#c c# e!i'icii &onu&en$#le% r(&#se '(r( u$ili0#re% s( c#!( n ruin(/ Mul$e !in ele #u 'os$ #co)eri$e !e )(&*n$ +i !esco)eri$e% &ul$ &#i $*r0iu% )rin cerce$(ri #r-eolo"ice/ În $i&)ul evului &e!iu% n 'orurile !e l# Ro&# )#sc vi$ele/ De #ici +i !enu&ire# !e 5oru& 7o#riu& #l )ieţei 7occ# !ell# 4eri$O% un!e se #'l( $e&)lul 4es$ei% cel #l 5or$unei 4irile +i #rcul lui I#nus s#u !enu&ire# !e C#&)o 4#ccino !#$( 5orului Re)u,lic#n/ Lu&e# 'eu!#l(% !e0vol$#$( )e ruinele i&)eriului ro&#n% nu # )(r(si$ e.)erienţ# #n$ic( n !o&eniul #r-i$ec$urii +i cons$rucţiilor% )relu*n! cee# ce cores)un!e noilor nevoi #le socie$(ţii/ To$u+i% n e)oc# 'eu!#lis&ului $i&)uriu% +i c-i#r &#i $*r0iu% &onu&en$ele #n$ice er#u $r#$#$e% n s)eci#l% c# o surs( !e &#$eri#le !e &#$eri#le !e cons$rucţie "#$# '#son#$e/ Ar-i$ec$urile )#leo1cre+$in( +i )rero&#nic( recur" !in )lin l# !e$#lii s$ruc$ur#le cu& sun$ colo#nele% c#)i$elele% #n$#,l#&en$ele s#u orn#&en$ele% #)#rţin*n! e!i'iciilor #n$ice/ Aces$ #rsen#l !e ele&en$e )re'#,ric#$e #ve# &enire# s( s#$is'#c( nevoile !e cons$rucţie +i !e 'ru&os #le unei socie$(ţi c#re nu #ve#% n $o#$e c#0urile% &i6lo#cele &#$eri#le neces#re +i nici su'icien$( 'orţ( s)iri$u#l( c# s(1+i )ro!uc( )ro)riile ei v#lori/ Procesul #ces$# nce)e nc( !in '#0# $*r0ie # i&)eriului/ 7#0ilic# S'*n$ului Pe$ru !e l# Ro&# #$ri,ui$( iniţi#$ivei lui Cons$#n$in cel M#re =8GP> # 'os$ cl(!i$(% n )#r$e% !in &#$eri#l e.$r#s !in ruinele nvecin#$e #le circului lui Neron/ În secolul #l :II1le# e# # 'os$ #co)eri$( cu ţi"le !e ,ron0 lu#$e !e )e ,#0ilic# lui M#.enţiu +i Cons$#n$in +i $e&)lul 4enerei +i #l Ro&ei !in vre&e# &)(r#$ului A!ri#n/ În$re#"# #r-i$ec$ur( # e!i'iciilor )#leocre+$ine =secolele I414II>% !in$re c#re ci$(& S#n Loren0o 'uori le Mur#% S#n$# M#ri# M#""iore% S#n S$e'#no Ro$on!o% $o#$e l# Ro&#% es$e re#li0#$( cu #6u$orul or!on#nţelor )relu#$e !e l# e!i'icii #n$ice/ Colo#nele c#re s)ri6in( #rcele oc$o"onului cen$r#l #l c#)elei c#rolin"iene !e l# A#c-en =DEP>% e.ecu$#$e !in &#r&ur( !e Pelo)one0% #u 'os$ #!use !e l# Ro&#% R#venn# +i Trier/ În #ces$ 'el es$e

$ri,u$#r( #n$ic-i$(ţii n$re#"# #c$ivi$#$e cons$ruc$iv( # vre&ii !in#s$iilor &erovin"i#n( +i c#rolin"i#n( =secolele 4I1:>/ D#r #r-i$ec$ur# &e!iev#l( +i el#,ore#0(% n cele !in ur&(% 'or&ule $i)olo"ice +i soluţii es$e$ice s)eci'ice/ S$ilul "o$ic% cores)un0($or or*n!uirii 'eu!#le !e0vol$#$e% !e+i )rei# #nu&i$e $i)uri +i soluţii 'uncţion#le #le e$#)ei )re&er"($o#re% # c(ror surse n!e)(r$#$e se "(sesc n )erio#!# #n$ic(% "enere#0( $o$u+i su, #s)ec$ cons$ruc$iv +i )l#s$ic o #r-i$ec$ur( co&)le$ !is$inc$( '#ţ( !e ce# cl#sic(% "reco1ro&#n(% cons$i$uin! o re'lec$#re elocven$( # nivelului 'orţelor !e )ro!ucţie% # conce)ţiilor +i i!eolo"iei e)ocii/ Ar-i$ecţii "o$ici nu &#i recur" l# r(&(+iţele cl(!irilor vec-i )en$ru # re0olv#% n 'elul #ces$#% )ro,le&ele cons$ruc$ive +i )l#s$ice #le noului s$il% #+# cu& #u )roce!#$ #r-i$ecţii 'eu!#lis&ului $i&)uriu/ Di&)o$riv(% #$unci c*n! es$e vor,# !e re'#cere# s#u !e $er&in#re# unor cl(!iri ro&#nice% #r-i$ec$ul "o$ic% '(r( s( )re"e$e% '#ce #)el l# )roce!eele s$ilului )e c#re l s$()*ne+$e/ Is$ori# celor &#i i&)or$#n$e e!i'icii "o$ice #le 5r#nţei% cu e.ce)ţi# c*$orv#% )rin$re c#re c#$e!r#l# No$re1D#&e !in P#ris% nce)e cu recons$rucţi# ,isericii ro&#nice )ree.is$en$e% &is$ui$( !e incen!iu/ Cons$ruc$orii c#$e!r#lei !in C-#r$res #u n"lo,#$ res$urile e!i'iciului ro&#nic% # celei !in Rei&s le1#u ne"li6#$/ 5#ţ#!ele ,#)$iseriului ro&#nic !e l# Pis#% #le ,#0ilicii S#n M#rco !in 4eneţi# se &)o!o,esc cu ele&en$e !ecor#$ive "o$ice/ C#)elei )#l#$ine !in A#c-en i se #!#u"( un cor "o$ic/ Ren#+$ere# # su,#)reci#$ "o$icul soco$i$ c# un s$il ,#r,#r/ C# ur&#re% enele e!i'icii "o$ice sun$ &o!i'ic#$e !e &#ri &#e+$rii #i Ren#+$erii% '(r( nici un 'el !e scru)ule/ Leone 7#$$is$# Al,er$i $r#ns'or&( ,iseric# S#n 5r#ncesco !in Ri&ini =sec/:II> n Te&)lu M#l#$es$i#n% &,r(c*n! '#ţ#!ele s#le cu un )#r#&en$ re#li0#$ n s)iri$ul noului s$il3 An!re# P#ll#!io recons$ruie+$e "#leri# e.$erio#r(% ncon6ur($o#re # vec-iului P#l#00o !ell# R#""ione !in 4icen0#% $r#ns'or&*n!u1l n cele,r# s# 7#0ilic( P#ll#!i#n(/ Acel#+i P#ll#!io in$enţion# s( $r#ns'or&e n s$ilul Ren#+$erii )#l#$ul Do"ilor !in 4eneţi#% c#re 'usese o,iec$ul unui incen!iu% !u)( e.e&)lul lucr(rii e.ecu$#$e !e el l# 4icen0#/ În con$r#!icţie cu in$eresul #r($#$ '#ţ( !e #n$ic-i$#$e% nu nu&#i e!i'iciile "o$ice% !#r +i unele cons$rucţii renu&i$e #le #r-i$ec$urii cl#sice ro&#ne #u 'os$ !(r*&#$e% recons$rui$e% &o!i'ic#$e s#u u$ili0#$e c# surs( !e &#$eri#le !e cons$rucţie% c-i#r !e &#ri #r-i$ecţi #i Ren#+$erii/ 7#0ilic# )#leocre+$in( nc-in#$( S'*n$ului Pe$ru% ri!ic#$( l# Ro&#% # 'os$ !(r*&#$( !e c($re #r-i$ec$ul 7r#&#n$e cu sco)ul !e # cons$rui un e!i'iciu c#re s( #!()os$e#sc( &or&*n$ul )#)ei Iuliu #l II1le#/ Şi $o$u+i vi0iune# noului e!i'iciu n s$ilul Ren#+$erii i1# 'os$ su"er#$( !e &#rile cons$rucţii #le #n$ic-i$(ţii/ Se +$ie c( 7r#&#n$e +i1# )ro)us ţelul n!r(0neţ !e # re#li0# ec-iv#len$ul ri!ic(rii cu)olei P#n$-eonului )es$e #rcele ,#0ilicii lui M#.enţiu/ Mic-el#n"elo # 'olosi$ ruinele T#,ul#riu&1ului ro&#n !e )e colin# C#)i$oliului !re)$ su,s$rucţii )en$ru cl(!ire# Sen#$ului/ To$ el #&en#6e#0( n in$eriorul ruinelor $e)i!#riu&1ului $er&elor lui Diocleţi#n !e l# Ro&#% )e c#re le re n$re"e+$e +i le co&)le$e#0(% un l(c#+ !e cul$% ,iseric# S#n$# M#ri# !e"li An"eli/ Cu $o#$( )reţuire# )e c#re Ren#+$ere# o #cor!( #n$ic-i$(ţii c# surs( !e ins)ir#ţie% $oc&#i n vre&e# Ren#+$erii% Coloseul% &#re #&'i$e#$ru #l 5l#viilor% !evine un 'el !e c#rier( !e )i#$r(% "#$# '#son#$(/ Din Ac#rne#A Coloseului se e.ecu$( )#l#$ele 4ene0i# +i '#rnese% #ces$# !in ur&( o)er# unor #r-i$ecţi cele,ri )recu& An$onio !# S#n"ello cel T*n(r% Mic-el#n"elo 4i"nol# +i !ell# Por$#/

În )erio#!# !e s'*r+i$ # Ren#+$erii #)oi !e1# lun"ul )erio#!ei !e !o&in#ţie # ,#rocului% o so#r$( si&il#r( cu ,#0ilic# s'*n$ului Pe$ru # #vu$1o ,#0ilic# S#n Giov#nni in L#$er#n% r#!ic#l &o!i'ic#$(% +i se!iul #l($ur#l #l )#)ilor% !(r*&#$ +i recons$rui$/ L# #ces$e #cţiuni #u )#r$ici)#$ #r-i$ecţi !e se#&( c# Do&enico 5on$#n#% 5r#ncesco 7orro&ini% A/G#lilei/ M#rele &#es$ru #l ,#rocului i$#li#n% Gi#n Loren0o 7ernini% # soco$i$ )osi,il s( &)o!o,e#sc( #co)eri+ul )ron#osului P#n$-eonului !e l# Ro&#% unul !in$re cele &#i ,ine )(s$r#$e e!i'icii #le #n$ic-i$(ţii ro&#ne% cu !ou( $urnuleţe )orecli$e #)oi Aurec-ile !e &("#r #le lui 7erniniB/ To$ el% n sc-i&,% s&ul"e ,ron0ul !e )e #co)eri+ul #celui#+i )ron#os cu sco)ul !e #1l 'olosi l# $urn#re# ,#l!#c-inului )e c#re l #+#0( su, cu)ol# c#$e!r#lei S'*n$ului Pe$ru/ 7#0ilic# )#leocre+$in( S#n$# M#ri# in Cos&e!in !e l# ro&# +i ,iseric# "o$ic( S#n$# C-i#r# !e l# Ne#)ole #u 'os$ n n$re"i&e &,r(c#$e cu o !ecor#ţie !e s$il ,#roc/ Ce# !in$*i # 'os$ !e"#6#$( n &o! !eli,er#$ !e #ces$e su)r#)uneri% re!*n!u1i1 se #s)ec$ul iniţi#l% ce# !e1# !ou#% cu concursul ne!ori$ #l o)er#ţiilor !e r(0,oi c#re #u Ascu$ur#$B -#in# ,#roc(/ În0es$r#re# cu noi '#ţ#!e # ,isericii )#leocre+$ine re0ul$#$( !in $r#ns'or&#re# $e&)lului #r-#ic "rec #l A$-enei !e l# Sir#cu0# +i # ,isericii Ss/Cos&# e D#&i#no% #!()os$i$e !e c($re $e&)lul lui Au"us$in +i #l 5#us$inei !in 5orul Re)u,lic#n !e l# Ro&#% ri!ic#re# unor cu)ole !e#su)r# c#$e!r#lei siculo1nor&#n!e !in P#ler&o +i # ,isericii S#n$@An!re# !in M#n$ov#% o)er# lui Leone 7#$$is$# Al,er$i% re)re0in$( nu&#i c*$ev# !in in$ervenţiile n s$il ,#roc su)r# unor e!i'icii !#$or#$e e)ocilor )re&er"($o#re/ Su)r#)unere# 'or&elor Ren#+$erii +i #le ,#rocului )es$e #r-i$ec$ur# s$ilurilor )ree.is$en$e% c#re # c()($#$ #s)ec$ele cele &#i )re"n#n$e n I$#li#% )#$ri# Ren#+$erii +i # ,#rocului% es$e un )roces co&un #r-i$ec$urii $u$uror ţ(rilor% c#re #u cunoscu$ succesiune# !e s$iluri% c#r#c$eris$ic( A)usului Euro)ei/ În cursul secolului #l :I:1le#% cl#sicis&ul +i curen$ul ro&#n$ic +i1#u )us% n r*n!ul lor% #&)ren$# #su)r# e!i'iciilor &#i vec-i/ 5eno&ene si&il#re sun$ cunoscu$e +i n Ro&*ni#/ Cons$ruire# unui nou 0i! !e incin$( #l or#+ului1ce$#$e Lis$ri#% c#re # #vu$ loc l# nce)u$ul secolului #l I41le#% n ur&# inv#0iei Goţilor% se '#ce recur"*n!u1se l# &#$eri#le recu)er#$e !in e!i'icii "rece+$i +i ro&#ne &#i vec-i/ As$'el% l# ,#0# #ces$ui 0i! !e incin$(% se )o$ ve!e# !in e.$erior $#&,ururi !e colo#ne% i#r n !re)$ul )orţii !e in$r#re es$e nc#s$r#$ n 0i!(rie un 6eţ !e )i#$r(% !in$re cele c#re n $e#$re er#u !es$in#$e re)re0en$#nţilor #ris$ocr#ţiei/ L# ,iseric# !in Densu+% cu )rile6ul unei re'#ceri c#re # #vu$ loc% )ro,#,il% n )erio#!# 'eu!#lis&ului $i&)uriu% se 'olosesc ,locuri !e )i#$r( $(i#$e re"ul#$% colo#ne% "uri !e c#n#li0#re recu)er#$e !in &or&in$ele c(0u$e n ruin( #le c#)i$#lei ro&#ne # D#ciei% Ul)i# Tr#i#n#/ În secolul #l :I41le#% se !e&on$e#0( corul ro&#nic #l c#$e!r#lei S'/Mi-#il !in Al,#1Iuli# +i cel #l ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+ +i se re'#c n s$il "o$ic/ Din voi# lui Ne#"oe 7#s#r#, s1# !(r*&#$ ,iseric# vec-ii Mi$ro)olii # ţ(rii !e l# Cur$e# !e Ar"e+% #6uns(% se )#re% n s$#re !e ruin(% 0i!in!u1se n loc o ,iseric( # &(n(s$irii Ar"e+ului s#u E)isco)#l(/ L# nu&#i c*$ev# !ecenii !e l# cons$ruire# lor% )#r#&en$ul )reţios #l ,isericilor% c$i$orii #le lui Ş$e'#n cel M#re% &)o!o,i$ cu cer#&ic( s&(lţui$( +i )olicro&(% es$e $encui$ cu sco)ul !e # 'i #co)eri$ cu )ic$uri n 'resc(/ C#s# Reissen,er"er1Lull# !in Si,iu =sec/:4>% !e 'or&# unei locuinţe1$urn !e s$il "o$ic% &)reun( cu #l$e cons$rucţii #l($ur#$e% sun$ n"lo,#$e n$r1o cl(!ire n s$ilul Ren#+$erii% cunoscu$( su, nu&ele !e c#s# L#ller =sec/:4I>/ Acee#+i so#r$( #u #vu$1o #l$e cl(!iri "o$ice% )rin$re c#re +i c#sele ce #!()os$e#u S'#$ul Co&un#l #l or#+ului Si,iu% 'iin! re'(cu$e )#rţi#l n s$ilul Ren#+$erii/ In$erio#rele celor !ou( ,iserici "o$ice !in Tur!#% )ier0*n!u1+i ,olţile lor ori"in#le% sun$ $r#ns'or&#$e n s$il ,#roc/ L# 'el se n$*&)l( cu ,isericile )rinse !e incin$e 'or$i'ic#$e !e

l# Aiu! +i T"/ Mure+/ Ari)ile )(s$r#$e #le c#s$elului n s$ilul Ren#+$erii !e l# 7onţi!# =;JPE> sun$ co&)le$#$e% n # !ou# 6u&($#$e # secolului #l :4III1le#% cu ni+$e cor)uri !e s$il ,#roc% i#r #)oi% l# nce)u$ul secolului #l :I:1le#% re'(cu$e )#rţi#l n s$il cl#sicis$/ C($re &i6locul secolului #l :I:1le#% c#s$elului i se #!#u"( ele&en$e noi% el#,or#$e n s$il neo"o$ic/ Desi"ur% sun$ su)use &o!i'ic(rilor s$ilis$ice n!eose,i #cele co&)onen$e #le cl(!irilor c#re se !e"r#!e#0( &#i re)e!e +i% n consecinţ(% se nnoiesc &#i !es/ A+# se e.)lic( )rocesul !e nlocuire # vec-ilor nveli$ori n#l$e +i #scuţi$e% c#re se )e$rece n Mol!ov# n secolele :4II1:I:% cu nveli$ori n 'or&( !e ,ul,/ Aces$ )roces se )o#$e ur&(ri n #r-i$ec$ur# #ns#&,lurilor &(n(s$ire+$i !e l# Ne#&ţ% Pro,o$#% Secu e$c/ În unele c#0uri% &o!i'ic#re# 'or&ei nveli$orilor ##!us )re6u!icii v#lorii )l#s$ice # &onu&en$elor% sc-i&,*n!u1le c#r#c$erul3 #l$( !#$(% noile nveli$ori #u re)re0en$#$ soluţii co&)#r#,ile c# in$eres cu cele )re&er"($o#re/ Un e.e&)lu evi!en$ !e nr*urire ne'#s$( # unei &o!e% c#re # ,*n$ui$% )#re1se% n 6urul #nului ;DDE% # 'os$ $en!inţ# !e # &,o"(ţi silue$# e!i'iciilor !e cul$ cu &#i &ul$e $urle o#r,e% # c(ror c#n$i$#$e )#re s( 'i !eveni$ un cri$eriu es$e$ic/ 7isericile &(n(s$irilor Do,rov(ţ +i Şer,e+$i #u 'os$ A &)o!o,i$eB cu #se&ene# $urle% cee# ce le1# &o!i'ic#$ n &o! !e'#vor#,il silue$#/ Sc-i&,(rile )ro!use n i!eolo"i# socie$(ţii% #'l#$( l# nce)u$ul secolului #l :I:1le# n '#0# !e $recere !e l# 'eu!#lis& l# c#)i$#lis&% $re,uie s( e.)lice )res$i"iul !e c#re se ,ucur( orien$#re# cl#sicis$( n #r$( +i #r-i$ec$ur( +i% $o$o!#$(% su,es$i&#re# v#lorilor )ro!use !e 'eu!#lis&/ Al$'el #r #)#re ine.)lic#,il cu& )#r#&en$e )reţio#se c# cel #l ,isericii &(n(s$irii Co0i# s#u cel #l ,isericii &(n(s$irii Ne#&ţului s( 'ie &,r(c#$e n$r1o -#in( !ecor#$iv( cl#sici0#n$(% n!oielnic( c# "us$% e.ecu$#$( !in $encui#l(/ I&)or$#n$e !#une% unele ire)#r#,ile% le1# #!us &onu&en$elor no#s$re 'eu!#le curen$ul ro&#n$ic% re)re0en$#$ n #r-i$ec$ur( )rin s$ilul -i,ri! neo"o$ic% c#re # ,*n$ui$ n Ro&*ni# n !eceniile 414I #le secolului #l :I:1le#/ 7iseric# Cur$e# 4ec-e/ 7isericile &(n(s$irilor R#!u 4o!( +i An$i& !in 7ucure+$i #u 'os$ !es'i"ur#$e )rin #!#osuri !e s$il neo"o$ic% i#r incin$ele &(n(s$irilor 7is$riţ#% Tis&#n# s#u Arno$# #u 'os$ $o$#l s#u )#rţi#l recosn$rui$e% )ier0*n!u1+i% n cee# ce )rive+$e e.$eriorul% orice ur&( !in n'(ţi+#re# lor ori"in#l(/ Din cele !e &#i sus% nu $re,uie nţeles c( orice in$ervenţie #su)r# &onu&en$elor $recu$ului # 'os$ !(un($o#re% c( o&enire# nu # '(cu$ #l$cev#% n !ecursul is$oriei% !ec*$ s(1 +i !is$ru"( )ro)riile s#le re#li0(ri% c( succesiune# s$ilurilor # 'os$ !o#r un )rile6 !e #nul#re # conce)ţiilor es$e$ice #le e)ocilor )re&er"($o#re% concre$i0#$e n o)ere !e #r$( +i #r-i$ec$ur(/ Nu&ero#se &onu&en$e% re#li0#$e n cursul unei )erio#!e n!elun"#$e% sun$% n 'on!% un re0ul$#$ #l #)or$ului c*$orv# s$iluri +i !evin &#i )reţio#se $oc&#i )en$ru c( )o#r$( #&)ren$# succesiunii #ces$or#/ În sc-i&,% #u 'os$ !(un($o#re in$ervenţiile unor orien$(ri s$ilis$ice &inore% n r#)or$ cu v#lo#re# &onu&en$elor n 'or&# lor ori"in#l(% in$er)re$(rile s$*n"#ce #le unor s$iluri !e )res$i"iu s#u% !i&)o$riv(% &(surile c#li'ic#$e su, #s)ec$ul re#li0(rii #r$is$ice% !#r c#re #u #ni-il#$ &onu&en$ul ori"in#l% #scun0*n!u1l s#u &o!i'ic*n!u1l r#!ic#l/ De #cee#% #l($uri !e #cţiune# !is$ruc$iv(% )er&#nen$(% # n#$urii $re,uie ţinu$ se#&# +i !e #cţiune# ne"#$iv( # o#&enilor c# o c#u0( # !e"r#!(rii &onu&en$elor su, #s)ec$ul !ur#,ili$(ţii +i #l )(s$r(rii i&#"inii lor ori"in#le +i !e #1i o)une &(suri !e )ro$e6#re +i !e

)(s$r#re # )#$ri&oniului &o+$eni$% n li&i$e s$#,ili$e !e o !isci)lin( +$iinţi'ic( # res$#ur(rii &onu&en$elor/