You are on page 1of 16

Project:

Het logboek
Mohsin HAQ

Jaar: 2013-2014 Groep:3VX/9H

Inhoud
1. 2. Kennismaking .................................................................................................................................. 3 Individuele leerdoelen ..................................................................................................................... 4 2.1. Leerdoel 1 ................................................................................................................................ 4 Competentieprofiel ......................................................................................................... 4 Motivering ifv het verpleegkundig beroep ..................................................................... 4 Motivering ifv eigen leerproces ...................................................................................... 4 Evaluatie .......................................................................................................................... 4 Eindevaluatie ................................................................................................................... 5

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2.

Leerdoel 2 ................................................................................................................................ 6 Competentieprofiel ......................................................................................................... 6 Motivering ifv het verpleegkundig beroep ..................................................................... 6 Motivering ifv eigen leerproces ...................................................................................... 6 Evaluatie .......................................................................................................................... 6 Eindevaluatie ................................................................................................................... 7

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3

Leerdoel 3 ................................................................................................................................ 8 Competentieprofiel ......................................................................................................... 8 Motivering ifv het verpleegkundig beroep ..................................................................... 8 Motivering ifv eigen leerproces ...................................................................................... 8 Evaluatie .......................................................................................................................... 8 Eindevaluatie ................................................................................................................... 8

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 3

In verband met het proces: ............................................................................................................. 9 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Datum: ..................................................................................................................................... 9 Probleemomschrijving:........................................................................................................ 9 Leereffect: ........................................................................................................................... 9 Actie:.................................................................................................................................... 9 Datum: ..................................................................................................................................... 9 Probleemomschrijving:........................................................................................................ 9 Leereffect: ........................................................................................................................... 9 Actie:.................................................................................................................................... 9

4 Welke kennis, vaardigheden en attituden kan ik gebruiken in mijn functioneren als verpleegkundige? Leg uit! ..................................................................................................................... 10

5 6 8

Persoonlijke bemerkingen ............................................................................................................. 11 Evaluatie van project ..................................................................................................................... 12 Evaluatie procesbegeleider ........................................................................................................... 15

1. Kennismaking
Kennisma king OOD 23

Stel jezelf voor binnen je gezin Hobbys, interesses? Vakanties? Keuzetraject? Plannen na dit academiejaar?

1. Wat zijn mijn verwachtingen ten aanzien van dit OOD? Ik verwacht dat we in een toffe groep zitten, die goed kan samenwerken. Ik verwacht op het einde van het project dat ik toch een deel ga leren over de zorgen rond transplantaties. 2. Wat zijn mijn angsten? Niet goed in de groep liggen, afspraken niet nakomen en zo slechte resultaten boeken. 3. Wat wil ik leren, ervaren? Waar kijk ik naar uit? Ik hoop dat het een fijne groep is om mee samen te werken. Ik hoop dat dit onderwerp zeer goed zal lukken om uit te werken 4. Wat wil ik zeker niet? Ik wil zeker niet dat er spanningen zijn in de groep die invloed kunnen hebben op de resultaten. 5. Wat wil ik investeren, wat is mijn engagement? Ik leer graag bij en werkt graag in groep. 6. Wat heb ik te bieden? (kwaliteiten) Ik heb een open houding om iets nieuws te leren en ik werk graag samen in een groep. Ik kan goed overweg met computers. 7. Wat zijn mijn grenzen en beperkingen? Ik kan nog niet zo efficint werken en ik zie niet altijd meteen waar er aan gewerkt moet worden. 8. Wat heb ik nodig van de anderen? 3

Het is fijn voor mij als er iemand is die perfect weet waar we op het traject zitten. Daarnaast kan ik soms ook een steunpillaar gebruiken. 9. Aan welke aspecten m.b.t. samenwerking wil ik werken tijdens het project? Hoe ga ik hieraan werken? Ik zou graag willen meehelpen aan ethiek of de lay-out van het eindrapport of de presentaties. 10. Welk is mijn gewoontegetrouw vermijdingsgedrag? Hoe saboteer ik mezelf en/of de groep? Ik kan snel uitstellen. Ik kan nogal vertraging hebben in mijn planning. Ik moet mijn agenda meer bij de hand hebben.

2. Individuele leerdoelen
2.1. Leerdoel 1: ik hou mij aan de gemaakte afspraken in de groep. Ik kan elke groepsopdracht stipt nakomen.
2.1.1. Competentieprofiel: 1 B 2, 3,5 en 6, 2.1.2. Motivering ifv het verpleegkundig beroep Niet alleen in groep maar ook in verpleegkunde zelf is het belangrijk om afspraken die gemaakt worden na te komen. Als je binnenkort in een team werkt en er zijn een aantal die afspraken niet nakomen zorgt dit voor heel wat frustratie. Dit heeft niet alleen invloed op de groepssfeer maar komt zeker ook onprofessioneel over.

2.1.3. Motivering ifv eigen leerproces Meestal schrijf ik gemaakte afspraken niet op waardoor ik bijvoorbeeld vergeet dat we met de groep hebben afgesproken. Dit is niet alleen voor mezelf frustrerend maar zeker ook voor de groep. Daarom is het belangrijk dat ik van in het begin kijk op bijvoorbeeld toledo wanneer we welke les/vergadering met de groep en voldoende op de Facebook-groep kijk op welk moment er precies wordt afgesproken. Ik heb gemerkt bij vorige groepswerken dat ik hier nog altijd moeite mee heb. 2.1.4. Evaluatie Datum 18/9/2013 Leereffect: 18 September was ik vergeten dat we met de groep hadden afgesproken waardoor ik niet op de vergadering kon zijn. Dit was al een van de eerste vergaderingen die we met de groep maakte. Dit is dus zeker geen goede start! Ik besefte pas in de namiddag dat we die voormiddag hadden afgesproken en had me uiteraard onmiddellijk gexcuseerd in de groep. Actie: Ik ga vanaf nu al de afspraken die we maken proberen op te schrijven in een agenda en deze kijk ik dan dagelijks na zodat ik geen afspraken meer mis. Datum 20/9/2013 4

Leereffect: We zijn nu al iets verder in de groep, ik heb geen afspraak meer gemist maar ben wel een aantal keren te laat gekomen in de groep. Dit mag ik niet meer laten gebeuren want stiptheid is ook zeer belangrijk! Als ik ga werken is het ook belangrijk dat ik elke dag op tijd toekom op mijn werk. Het systeem van mijn agenda werkt goed maar ik moet uiteraard elke dag hierin kijken wanneer en waar ik moet zijn. Ook mag ik zeker niet vergeten om al de afspraken te noteren. Actie Ik moet nog iets meer aandacht schenken aan de afspraken die er gemaakt worden en deze op het juiste tijdsstip te noteren in mijn agenda.

Datum 15/11/2013 Leereffect: Projectvoorstelling: Hier was ik niet op aanwezig. Weer door een slechte planning, in mijn agenda. s Avonds keek ik en zag ik voorstelling ethiek staan. Ik schaamde me diep dat ik niet aanwezig was. Zeker omdat ik de presentatie zelf had gemaakt. Ik heb mij alweer gexcuseerd en ik heb een waarschuwing gekregen. Actie Ik moet de afspraken duidelijk in mijn agenda schrijven, zodat ik niet weer mis ben. Datum 18/11/2013 Leereffect Na mijn 2e acties ben ik de volgende vergaderingen en afspraken die we appart maakte met de kleine groepjes, nagekomen. Ik ben sindsdien niet meer te laat gekomen en dit wil ik graag ook zo houden in de toekomst. Actie Vanaf nu ga ik mijn afspraken die ik maak altijd in een agenda plaatsen zodat ik goed kan zien wanneer en waar ik moet zijn. dit ga ik niet alleen doen in groep maar zeker ook voor later gebruiken. Ik kan mijn uren bijvoorbeeld van stage duidelijk noteren in mijn agenda zodat ik een goed overzicht heb en niet meer te laat kan komen. 2.1.5. Eindevaluatie Ik kwam heel vaak gemaakte afspraken niet na zoals bijvoorbeeld het op tijd komen waardoor dit een negatief effect heeft op de groepssfeer en onprofessioneel over komt. Het is fijn om te horen tijdens de peerassesments dat ik een leuke persoon ben die sfeer in de groep brengt, maar dit is niet waarom ik aan het project ben begonnen. Het is bij groepswerken heel belangrijk dat ik een duidelijk overzicht heb wanneer en waar al de afspraken gaan plaatsvinden en dit duidelijk noteer zodat ik deze niet mis of te laat aankom. Dit systeem werkt voor heel goed en ik wil dit zeker blijven gebruiken in de toekomst.

2.2.Leerdoel 2: Ik kan de technieken van goed te presenteren onder de knie krijgen zodat, als ik moet presenteren, de informatie op een duidelijke en gestructureerde manier kan overbrengen.
2.2.1. Competentieprofiel: 2C4, 9B1 en 9C1, 11B1, 15C4 2.2.2. Motivering ifv het verpleegkundig beroep Presenteren is heel belangrijk in het verpleegkundig vak. Als je bijvoorbeeld moet briefen aan het team moet je dit ook duidelijk en gestructureerd doen! Ook als je bv. Bijscholing moet geven, dingen moet presenteren aan patinten is het heel belangrijk dat je de informatie goed en verstaanbaar overbrengt. Hier moet ik dus nog aan werken. 2.2.3. Motivering ifv eigen leerproces Als ik moet presenteren kan ik dit luid genoeg vertellen maar meestal ben ik zenuwachtig waardoor ik meer ga bewegen en sneller begin te praten. Zo kan het publiek mij minder goed verstaan. Daarom wil ik graag tijdens dit project hier aan werken omdat dit zo belangrijk is! 2.2.4. Evaluatie Datum 3/01/2014 Leereffect Ik heb samen met de groep afgesproken dat ik de eindpresentatie samen met enkele andere groepsleden ging presenteren. Ik heb tijdens de kerstvakantie mijn tekst voorbereid en dit voor mijn vriendin geoefend. Zo kon ze mij nog enkele tips geven wat ik nog kon verbeteren aan mijn presenteertechnieken. Dit ging vlot, ik had ook helemaal geen stress omdat ik mijn tekst toen nog niet helemaal vanbuiten had geleerd en omdat ik enkel zenuwen krijg als ik voor een grote/onbekende groep moet praten. Actie Als we een try-out van onze eindpresentatie gaan doen, ga ik zien dat ik mijn tekst vanbuiten ken zodat ik al eens kan oefenen of dit vlot gaat. Ook ga ik letten op mijn houding tijdens het presenteren.

Datum 6/01/2014 Leereffect Vandaag hebben we met heel de groep behalve de begeleidster afgesproken om onze presentatie eens te oefenen voor dat we dit moeten presenteren aan de grote groep. We hadden afgesproken om onze tekst helemaal vanbuiten te leren zodat we dit echt deftig konden oefenen. In het presenteren had ik als bijsturing gekregen dat ik iets te nonchalant praat en dat het iets rustiger moest zijn. Ook gebruikte ik altijd het woordje ge in plaats van je. Actie Ik moet mijn tekst nog goed oefenen thuis zodat dit morgen op het examen vlot gaat. Ook ga ik de commentaar die ik gekregen had opnemen en hier extra aandacht aan geven.

Datum 6

7/01/2014 Leereffect Vandaag hebben we onze officile eindepresentatie. Ik had alles op kot nog eens extra geoefend en gaf extra aandacht aan de bijsturingen die ik in de dag had gekregen van de groep. Tijdens de eindpresentatie maakte ik iets teveel bewegingen waardoor het wat slordig overkwam. Ook overliep ik alles te snel waardoor dit niet duidelijk genoeg overkam bij het publiek. Ik sprak op een duidelijke, gestructureerde manier en ik had geen ge meer gebruikt in mijn zinnen. Ik ben redelijk blij met mijn eindpresentatie. Actie Ik moet dus nog altijd iets meer letten op mijn bewegingen en ervoor zorgen dat ik niet alles te snel overloop. Ik moet hier dus nog extra op letten als ik in de toekomst nog presentaties heb. 2.2.5.Eindevaluatie Ik heb tijdens het project al veel bijgeleerd over de presentatietechnieken. Dit was weer een ervaring rijker voor in de toekomst.

2.3

Leerdoel 3: ik heb meer inzicht in de invalshoed kwaliteit van zorg

2.3.1. Competentieprofiel: 2.3.2. Motivering ifv het verpleegkundig beroep Kwaliteit van zorg is heel belangrijk, zeker in het vak verpleegkunde. Het is belangrijk dat je de patint gaat benaderen in al de aspecten van kwaliteit van zorg. Dit gaat niet alleen oer de veiligheid maar zeker ookop heel wat andere aspecten. 2.3.3. Motivering ifv eigen leerproces: Ik heb soms wat moeite om echt op elk aspecten van kwaliteit van zorg te letten als ik een patint verzorg. Daarom heb ik dit leerdoel ook gekozen en heb ik geprobeerd om deze invalshoek mee uit te werken. Wat ik hier over leer hoop ik dan ook mee te nemen naar mijn volgende stages. 2.3.4. Evaluatie Datum Leereffect Actie

Datum Leereffect Actie

Datum Leereffect Actie

2.3.5. Eindevaluatie

3 In verband met het proces:


Met welke moeilijkheden had ik te maken? o Het was moelijk om plots terug mee te werken, nadat ik enkele vergaderingen gemist had. De fout ligt natuurlijk bij mezelf maa Hoe heb ik het aangepakt? Met wie samen? Wat is het resultaat?

3.3

Datum:

3.3.1 Probleemomschrijving: 3.3.2 Leereffect: 3.3.3 Actie: 3.4 Datum:

3.4.1 Probleemomschrijving: 3.4.2 Leereffect: 3.4.3 Actie:

4 Welke kennis, vaardigheden en attituden kan ik gebruiken in mijn functioneren als verpleegkundige? Leg uit!

10

5 Persoonlijke bemerkingen
(bv. evaluatie na leergesprek, .)

11

6 Evaluatie van project


Naam: Duid telkens je keuze aan bij de uitspraak en motiveer je keuze.

Uitspraak

Zeker akkoord

Akkoord

Niet akkoord

Zeker niet akkoord

Door op een projectmatige manier te werken kan ik een goede G.V.O.-les geven Motivatie:

Door op een projectmatige manier te werken kan ik diepgaand kennis opdoen over diverse themas Gezondheidsbeleid Kwaliteit van zorg Juridische aspecten Diversiteit Ethiek Verpleegkundige concepten en modellen Motivatie:

Suggesties voor de inhoudsdeskundigen:

12

13

7 Door deze projectmatige manier van werken kan ik efficint in groep werken Motivatie:

De procesbegeleiding was zinvol

Motivatie:

De beschikbare tijd is voldoende

Motivatie:

Suggesties?

14

8 Evaluatie procesbegeleider
Naam procesbegeleider: 0 1 2 3 4 = = = = = niet van toepassing zeer weinig gemiddeld goed zeer goed Geeft advies indien de groep dit vraagt Motiveert de groep Stuurt bij indien nodig Waakt over het groepsgebeuren Helpt, bij problemen, om samen met de groep te zoeken naar een oplossing Past de stappen die men in het project dient te doorlopen, toe Waakt erover dat alle groepsleden zoveel mogelijk participeren tijdens de gezamenlijke overlegmomenten, met respect voor het individu Creert een open en veilige discussiesfeer tijdens de momenten van procesbegeleiding Staat open voor feedback van de groep over eigen functioneren 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

10. Is bereikbaar voor de groep/het individu in de groep, ook buiten de geroosterde momenten van het project Suggesties

15