You are on page 1of 8

Upptcktenavcurrykorv UweTimm I

DrygttolvrharjagsisttitenkorvimonternavMrsBrucker.Snackshackvarp GroneumarktenplatsiWaterfront:blsigt,smutsig,belagdmedkullersten.Ngraborstiga trdstrptorget,enurinoarochtrespiltor,drmtabumsochdrickaurplastdunkaralger rdvin.Ivst,dengrgrnainglasadefasadenpettfrskringsbolagochbakomS:tMikaels kyrka,varstorneftermiddagkastarenskuggaptorget.Distriktethadeskadatsallvarligtunder krigetgenombombningarna.Endastettftalgatorskonades,ochien,debrdernavgen, levdeenfastertillmig,somjagbeskteoftasombarn,menihemlighet.Minfarhadefrbjudit mig.LillaMoskvautsgstillomrdet,ochtraktenvarintelngt. Senare,nrjagkompbeskiHamburg,rjagalltidrrdtilldethrdistriktet,passerade genomgatorna,frbihusetavminmoster,somhadedttrsedan,ochtillslutochdetvar denverkligaorsakenpsnackshackavMrsbygelnencurrywurstattta. Hej,sadefruBrucker,nrjaghadevaritdrigr.Engngsomvanligt? Honfumlademedenstorgjutjrnstekpanna. Dochdenvindbydrivitduggregnetidensmalaveranda:enflttarpgrgrnflckig,men fullavhlsattdetterigenvartcktmedenplastfolie. Hrgringetmer,sadefruBrucker,medanfritestogsiktenmedfritesfrndenkokandeoljan, ochhonberttadevemallanuflyttatfrntrakten,ochsomhadedtt.Namnsombetyddengot frmig,hadestroke,bltros,lderellerfsockervarnupOhlsdorferkyrkogrden.Mrs Bruckerfortfarandeboddeisammahusdrminfasterhadebotttidigare. Dr!Honhllutsinahnder,vndedenverlngsamt.Defingerledernavarknutnatjock.r gikt.gonenvillintehafr.Nstar,sadehon,somvarjer,jaggertillstatenfinalen.Hon togtrtngochsgripitenavsjlvpicklesuturburken.Denbrdskaverkligengillargillade sombarn.Gurkanjagvaralltidgratis.EftersomhltsteendastiMnchen? Matstrdetdrocks. Sedanvntade.Frd,ochdetvarmedvrritual,sadehon:Ja,mendrocksCurrywurst? Nej,tminstoneintebra. Dufrstr,sadehon,hlldelitecurryihetpanna,skrsedanmedknivenenkalvkttkorv, skivadidet,sadevitkorv,grym,ochsedanstsenap.Denveddeltnnu.Honskakade demonstrativt:Brrr,plumsadeketchupigrytan,rrom,fortfarandevervissasvartpepparoch sedansktkorvskivorpdeveckadepapperstallrikar.Dettarverklig.Harngotattgramitm vind.Tromig.Sharpvindentarvassasaker. Dinsnabbmategentligenstodpenblsighrn.Denplastfolievardrhonsurradeimontern, snderrivna,ochdochd,medstarkarevindbyarstrtadeenavdestoraplastglasstrutarrunt .Dereklamtabellerpderaslintelledisenkanvarakttbullaroch,somsagt,tadennahelt unikaCurrywurst.

JaggrdetBudetightfinal. Honsadeattvarjegng,ochjagvarskerpattsedemigennstar.Menunderdetfljande ret,varderasmonterborta. Sjagintegttunderkvartalet,hadeknappasttnktpMrsBrucker,baraiblandpettgatukk iBerlin,Kasselellerngonannanstans,ochdnaturligtvisalltidnrdetblandknnareaven tvistomursprungochdatumfrursprungCurrywurstkom.Deflesta,nej,nstanallaklagade tillBerlinislutetavfemtiotalet.JagtogdalltidHamburg,MrsBruckerochendagtidigarei veckan. Deflestatvivladepattdencurrywurstuppfanns.Ochsedanmedenvissperson?rintedet sommyter,sagor,vandringsgalegenderna,drinteen,utanmngaharfungerat?Finnsdet upptckarenavkttbullen?Omensdanmatrintekollektivafrdelar?Matsomvxerfram lngsamt,enligtlogikeniderasmateriellavillkor,eftersomdetkanvara,tillexempel,varitmed patty:Dethadesmulorochvldigtlitektt,menvillefyllamagen,eftersomgreppeterbjuds bdeochvarfortfarandedennafullavlust,duhadeszusammenmanschenkttetochbrdet. Mngakommeratthadetgjortsamtidigt,polikaplatser,ochdeolikanamnvittnaromdet, alltfr:Fleischbengelchen,kttbulle,kttbullar,hararra,kttcookies. Detrmjligt,sajag,menpCurrywurstrdetannorlunda,namnetantyder,denansluter meddenmestavlgsnagranne,currymedkorven.Ochdenhrlnken,somuppgicktillen upptcktkommerfrnMrsBruckerochslutligengjordesmittenavfyrtiotalet. Detrminminnesbild:Jagsitterikketavminmoster,iBrderstrae,ochidennamrka kket,rvggarnamladeipanelermedenbenvitfrg,sitterocksMrsBrucker,hgstuppi huset,undertaket,bor.Denberttaromdensvartamarknadenterfrsljare,stuveriarbetare, sjmn,smochstoraskurkar,hallickarochhororsomkommertillhennesmatmonter.Vad vardetfrberttelser.Ingentingsominteexisterade.Frufuskhvdarattskullevarapgrund avderascurrywurst,lsningsmedlet,dentunga,skrpaniutseende. Sjagvartvungenattunderskadettillminneochbrjade.Jagfrgadevnnerochslktingar. Hustrufusk?Frattsomendelfortfarandekanminnasvl.Ocksvidgatukk.Menomhon hadeuppfunnitcurrywurst?Ochhur?Attingenkundetalaomfrmig. venminmor,somhadealltannatmjligtochdenminstaiminstadetaljitanke,visste ingentingomuppfinningenavcurrywurst.Medekollonkaffekvinnafuskharexperimenterat lnge,sfannsdetingenting.Acornkaffesomhonhadenrhonppnadesittgatukkefter kriget,somserveras.Minmammakundegemigreceptetnnumer:Dusamlarekollon, torkasiugnen,bortfruktskal,hackadeochrostadesedanfruktkrnor.Eftervanligkaffesurrogat blandningenfortfarandesattes.Kaffetvarsvagtsyrligsmak.Vemdrackkaffefrenlngre period,frlorade,saminmor,lngsamtsmaken.Denekollonkaffehargarvattungan bokstavligen.Skundeekollonkaffedrickareihungervintern47tillochmedfoderblirbakad sgspnibrdet,ochdetsmakadedemsomenlimpabrdfrndebstavetemjl. Ochsfannsdetfortfarandeberttelsenmedsinman.MrsBruckervargift?Ja.Honharsatt honomendaginnandrren. Varfr?Detkundeinteberttafrminmammatillmig. Nstamorgongickjagtillbrdernavgen.Husetharsedanrenoverats.NamnetMrsBrucker varvadjagfrvntademigintelngrepdrrenklockorna.Denttatrtrapporersattesav

nya,verslladmedmssingslister,ljusetitrapphusetvarljusaochtogmintidattklttrauppfr trappornatilltoppen.Tidigarelystedetbara36steglng.Sombarnvarvikrettracemotljuset trappornatillverstavningendrmrsBruckerbodde. Jaggickgenomgatornaigrannskapet,smalatrdlsagator.FrrHrboddehamnoch varvsarbetare.Undertidenvarhusenrenoveradeochlgenheternastadenrintelngtvarit lyxigtinredda.Idenfredettamejeri,blevtorravarorochbutikertillbutiker,frisreroch konstgallerieretablerad. EndastdenlillapappershandelMrdvrgfanns.Idensmalaskyltfnsterstodmittidammiga cigarr,cigarillochStumpldorenmanmedtropikhjlmihandenhllhanenlngpipa. JagfrgadeMrDwarfomMrsBruckerfortfarandelever,ochisfallvar. Vadvilldu,frgadehanmedkoncentreradmisstro.Butikenrredanuthyrd. Jagsatillhonom,sombevispattjagknnerhonomsedantidigare,somhanengng,det mstehavarit1948,hadeklttratinietttrd,detendatrdrunthrsomintefrbrnnsi bombrderellersenareefterkrigethadesgatsinved.Detvarenalm.Ienkatthaderymtfrn enhund.Dehadestigithgtochblirhgre,tillshonintelngrekundeklttratillbaka.Ennatt hadehonsattitrdet,ochfljandemorgonstilla,sedan,herrdvrg,somhadetjnstgjorti anfalletingenjrer,nachgestiegendjuretundergonenavmnganyfikna.Kattenvarmenflydde itrdkronanhgreochhgrefortfarandeframfrhonom,ochpltsligtMrdvrgsatthgtuppi trdetochkundeintekommaner.Brandkrenvartvungenattkommaochhmtadeenstege medbdeherrdvrgochkattenfrntrdet.Hanhadelyssnatptystnadpminberttelse. Hanvndesigom,togframsinvnstragaochtorkadedenmedennsduk.Detvartider, sadehan.Hansattgatigenochnosadensan.Ja,sadehan,jagblevfrvnadnrjagsatt shgtupp,kundeinteuppskattaavstndetfrntoppentillhger. Hanvaravdegamlainvnarnaidetsistaihuset.Frtvmnadersedandennyahusgare hadeaviseratenhyreshjning.Detvarintelngreharrdmed.'Dfortfarandegp,venom jagskattionstar.Kommersjafolket.Pension?Redan.Svltkannstenichdet,men leverocksnich.Nukommerinhrnevinbutik.Frstatankenrngotsomnmusikbranschen .Hustrufusk?N,rsedanlngeborta.Detrintelngrebestms. Jagdfortfarandedrabbade.Honsattesigvidfnstret,stickning.Solenlindrasavbutikerna. Detluktadeolja,golvvaxochlder.Nereilobbynsatttillhgerochvnsterp korridorvggarnamngagamlakvinnorochngragamlamn,kndetofflorpftterna, ortopediskamuddarpsinahnder,ochstirradepmigsomomdehadevntatpsedanmin kommandedagarna.243portvaktenhadeberttatfrmigsomettrumsnummer.Jaghadegtt tillkontoretregistrering,drduhadegettmigsinadress,ettkommunaltvrdhemiHarburg. Jagkndeinteigenhenne.Henneshrvar,tillochmednrjagsenasthadesetthenne,grtt, mennuhadedetblivittunn,hennesnsatycktesodlas,tillochmedhakan.Dentidigare lysandeblihennesgonvarmjlkig.Emellertidvarhennesknogarintelngresvullen. Honpstodatttydligtkunnaminnasmig.Komsomenpojkefrattbeska,nich,ochsattvid kksHildeiner.Senare,iblandwarstematenmonter.Ochsedanbadhonmigattkunnarra mittansikte.Honsattesinstickningfrnhenneshnder.Jagkndehenneshnder,enflyktig trevandeskning.Delikat,mjukahandflator.Dengiktrborta,menjagkanseingetmer.r barangotsomnkraftfullkompensation.Togduinteskgg,hrocksingentingruntslnge

.Hontittadeuppochvertmitthll,menfortfarandelitefrmigsomattstbakommigen annan.Hromdagenvarendr,sadehon,somvillehamignejournalAndrhn.Jagskakpa ngot. Sfortjagpratade,korrigeradehondesikterochiblandsgmigigonen.Jagvillefrga ngot.Oavsettomjaghaderttihgatthonhadeuppfunnitcurrywurststraxefterkriget. DenCurrywurst?Nej,sadehon,jagharbaraNENgatukkhade. Frettgonblicktroddejagattdethadevaritbttreattinteharbesktochfrgat.Jagskulleha sedanhadeenhistoriaimitthuvudsombarafacket,ochensmakavminbarndom.Nu,efter dettabesk,skullejagtnkapngotfrmigprecissomngon. Honskrattadenrhonkundeminfrvning,jaminbesvikelsejagintebehvdedljavyn. Men,sadehon,rsantvillhamighr,meningentror.Debaraskrattadenrjagberttadedet .Saduattjagrgalen.Nuharjagsllangrner.Ja,sadehon,jagharupptcktattcurrywurst . Ochhur? renlnghistoria,sadehon.Haderedannharlitetid. JagHAB. Kanske,sadehon,nstagngtakannstenbitavkakan.Jagskagraosslitekaffe. SjugngerjaggicktillHarburg,sjueftermiddagarluktenavbonvax,Lysolochgamlatalg,sju gngerjaghjlptehenneattfrkortalngsamtdrapkvlleneftermiddagarna.Dubekanta termermig.Jagsiezte,avgammalvana. Denvntarvenfringenting,sadehon,ochsedanseringetmer.Sjutrta,sjutunga smassivekilar:PrinceRegent,Sacher,mandaringrdde,ostgrdde,sjukomenvnlig ZivildienstleistendervidnamnHugorosapillerfrhgtblodtryck,sjugngerjagpraktiserade tlamod,honsgdrabbade,snabbtochjmntskramladenlarna.Denfrmredelenaven trjatillhennesbarnbarnvarframfrminagon,enlitenkonststickning,enWollandschaft,och omngonhadesagttillmigattdetvarettverkavenblindman,skullejagintehatrottdet. Iblandjagmisstnkteatthonintevarblind,mensedankndehonsigtillbakatillstickoritrjan zoomochfortsatte,iblandavbrutennrdetnkmasktalet,kantenrrd,kndetilldenandra trdendehadejaarbetetmedtv,iblandtillochmedfleratrdarnlensakta,menexakt infrsimesh,sjlvupptagen,ochndhinwegsahmigattsedanutanngonbrdska,men ocksutanvacklandeCVstickning,berttadeomdetbehvsocholyckshndelser,vemoch vadsomhadeallaspelatenrolliupptcktenavCurrywurst:,enbtsmanfrmarinen,ettsilver ridsportemblem,tvhundraekorreskinn,tolvkubikmetervirke,enwhiskeydrickande korvfabrikAntin,enengelskkommissarieochenengelskstrawberryblondsknhet,treflaskor ketchupkloroform,minfar,ettskrattrumochmycketmer.Alltdettaberttadehonibitar,i slutetavsenare,sattjagvljermedfetstilochreturhanterarhr,rta,lnk,ochmste frkortas.Jaglthistorienom29April1945pensndag,brjar.VdretiHamburg: Mestadelsmolnigt,torr.Temperatur1,98,9grader. 02:00:HitlersktenskapmedEvaBraun.GroomsmenrBormannochGoebbels. 3.30:Hitlerdikteradehanspolitiskatestamente.GrandAdmiralDoenitzatteftertrdahonom somstatschefochverbeflhavare. 5.30:DenengelskagpArtlenburgverElbe.

Hamburgrattfrsvarassomenfstningtillsistaman.Barrikaderbyggs,denVolkssturm heter,denHeldenklaugrigenomsjukhus,densista,denallrasista,rallerallerletztetruppen kastadestillfronten,sattbtsmanBremer,somleddeiOsloiamiralenpersonalpdiagram kammaren.Drhadehanvaritsbrasomoumbrligtsedanvren44tillshankomhemp permissionochkrdestillBrunswick.Hanhadebesktsinfruochsgsinnstanettrgamla sonfrfrstagngenochattkunnavertygasigsjlvatthanvarbarnsjukdomarochkunde berttapappa.Dhadehangjortsigigenpterresantilldiagramtidningen,hadekommitini ettfullsattpersontgtillHamburg,gickdrifrntillenmilitrlastbiliPln,hartagitnstadag medenhstochvagntillKiel,drhanskullelmnafrOsloimaginra.IKielvarhanmen tilldelastillentankjaktenhetochunderbeflaventredagarsutbildningpbazookatillHamburg, drhanvartvungenattrapporteratillsinnyaenhet,somskaanvndasislutstrideniLneburg Heath. Runtlunchtid,komhaniHamburg,hadetitngraavsinaransoner,tvskivorbrdochen litenburkleverkorv,ochhadegttgenomstaden.HanvisstefrntidigarebeskiHamburg, menkndeinteigenpgatorna.Vissafasaderhadestannatbakombristlybrndefrstrda tornetpS:tKatarinakyrka.Detvarkallt.Enzoomkrningfrnnordvstmolnetflyttadetill solen.Bremersgpgatanattvandraskuggorna,ochhanverkadesomenmrkomen. Roadsidemisshandladetegel,frkolnadebjlkar,fragmentavsandstensblocksomengng hadevaritplatsenfrenbyggnadentr,fortfarandevarendelavtrappan,mendegick ingenstans.Fmnniskorvarpvg,tvkvinnornadrogenlitenhandvagn,en,tv Wehrmachtlastbilmedtrfrgasarekrdefrbi,enavenhstdragentrehjulingbil.Bremer frgadeomenbiograf.HanskickadestillknappljusspelrumpReeperbahn.Hangicktill Millerntorplatz,sedantillReeperbahn.Hookersstod,grttochHaggard,idrrppningar, visadesinamagraben.Begrkonsertenvisadespkvllenprestanda.Frekassandetfanns enlngk.Dukanintekpangotmerfrsinapengarsannars. Frlt,sadehan,drfratthanhadekvinnansomhadehyrtbakomhonom,knuffadeundan medsittfltpack. Aldrigsinne,sadeLenaBrucker.Honvarbortastraxefterstngningav livsmedelsmyndighetenshem,hadefrndratsocheftersomsolenskendochdmellan molnen,klddisinkostym.Kjolenhonhadefrkortatsngottillvren.Dinabenkanses,ven nrhontrodde,eftersomdetitreellerfyrarskulledevarafrenskortkjolfrgammal.Hon hadehennesbengnidasmedljusbrunstrumpafrg,kropparnavarngotattblimrktfrflutit, ochsedandrogenfinsvartlinjepkalvarnainnanspegeln.Minsttresteghonvartvungenattg bortfrnspegeln,menddetsgutsomomhonbarsilkesstrumpor.PGrossneumarkt luktadeeldochvttmurbruk.PMillerntorplatzetthushadetrffatsavenbrandbombinatten innan.Fortfarandegrusochspillroravberget.Buskarnapgrdenvarblirgrntfrnden pltsligavrmensomvissnadestodfrnraeldenruiner,ngrakvistarmedfrkolnade.Hon gickfrbicafHeinze,varavbarafokuseratpfasaden.Bredvidingngenlstespentallrik: Swingdansfrbjudet!Reichavdelningenfrkultur.Lngspillrornainteharrensatsbortp trottoaren.Staplarnavarstngda,ingendans,ingenstriptease.Honkomtillknappljus spelrum,andfdd,sgormen,tnkte,frhoppningsviskommerjag,pslagenbakomen marina,enungbtsmannen. SHermannBremerochLenaBruckervarstegfrsteghrochkommaefterdenandra,och

hanhademedsittbagage,envskamedenbundendrp,skruvadegrgrnflckigflttarp, randig.Oroadiginte.Detvarbaraenslumpatthonfickkommadenhrveckan.Hongrvdei sinhandvskafrplnbok,somnigledutgenomytterdrrennyckel.Hanbjdesigner,hon bjdesigner,kollideradehonmedhuvudet,intehrt,intesmrtsamt,kndehanbaraenkort stundhenneshriansiktet,mild,mjukblond.Hanhllutnycklarna.Vadvarderasfrsta mrkt?gonen?Nej,frknar,hanhadefrknarpnsan,mediumblonthr.Hademinson kanvaraslt.Mensgnnuyngrenhanvard24r.Tcktifrstagonblicket,somrnitton ,kansketjugo.Trevligtatthansgssmalochhungrig.Varstveksamochngotosker, menmedppnagon.Annarsharjagingetatttnkapmig.Intefrtillfllet.Jagberttadefr honomomdenfilmenjaghadesettdensenasteveckan:Detvarenglittrandeboll.Tittapfilm vardenendagldjen,omintennuengngvisadesigljuset. Honvillevetadeenhetersomhanhadetnkt.Honbadattdenrttatermen.Dethade visserligenhrtochlstdagligen:tungaenheter,slagskepp,pansarkryssare,tungakryssare. Baravardetungaenheter,frutomPrinzEugen,terstodingenting.MenljusenheterGabs, torpedbtar,snabbgendebtar,minsvepare.Ochsedanubtarna. Nej,hanhadevaritpsenaretidiamiralenpersonaliOslo,Institutionenfrsjkort.Hadegtt penjagare,1940.SjunkitiNarvik.SenareentorpedbtiEngelskakanalen,sedanen patrullbt.Desattpbiobredvidvarandrapknarrandestolar,detvarkallt.Honfrsisin kostym.Dejournal:Skrattatyskasoldaterkrdegenomattsttabortenryskattack ngonstanspOder.Frhandsgranskningenavnstafilm:Kolberg.GneisenauochNettelbeck ,KristinaSderbaum,rikeddivattnet,skrattaochgrta.venunderfrhandsgranskning Kolbergbrannbrjadetjutautanfrflygrdsirener.Husetlampornakom,fladdrade,fllut. Ficklampor.skdarnatrngdesfrndetvrumdrrar,sprangmotdenstorabunkernp Reeperbahn.Ienstorbunkerdeintevill.Krangothrbrge.Enavdessastorabunker faktiskthadenyligenenfulltrfffrattkommatilldrren.Enbrandstormenhadepasserat genombunkern.Senaresgvimnniskorsomhngerplinjerna,frkolnadeochsmsom dockor.LenaBruckersprangtilletthus,fljtavdenvitapilen:skyddsrum,efterhennes Bremer. EnflygrdWarden,engammalmanmedennervsryckningariansiktet,stngdesbakom dem,stldrr.LenaBruckerochBremersattesigpentrbnk.Mittemotdemsattde boende,ngragamlamn,trebarn,flerakvinnorsomplacerasbredvidresvskorochvskor, vartckenochfjdersngarplaceraderuntaxlarna. Destirradepfolket.Frmodligentnkte:dethrrmorochson.Eller:detrettromantiskt par.Luftraidfngelsedirektren,medsinstlhjlmphuvudet,tuggas,sgpdem.Vadska hanhatnkt?Somenmogenkvinnahadeterigenlogpenungman.Sttihopdetv huvuden.Kjolenvarganskakort.Enbrabitfrnlrsgs.Strumporbarinte,frgenvardr, drdeslogvarandrasben,gnuggade,detvarljusfrattsedennaknakttet.Menenhoravar inte.Inteensenavdessaamatrhoror.Derasverksamhetvardligt,mycketdligtmed.Var jaenheldelensamstendekvinnor.Husbandskvarpfltetellervidfronten.Kvinnornakastade sigtillmnphalsen.Denflygrdwardennddeifickanpsinrockochdrogutenbitsvart brd.HantuggadeochstirradeverpLenaBrucker.veralltkvinnor,barn,gamlamnniskor. Ochssitternpojkeavmarinen.Detvsitterochviskar.Harnifaststllttrffatpett dansparty,enprivatkurs,varallmnhetenfaktisktfrbjudet.Ingaoffentliganjenmer,medan

utanfrkmpadefderochsner.Ochfll.Varsjttesekundentysksoldatfaller.Menpartier kanintefrbjuda,inteLustigseinskrattaintedennadrift,specielltnrdetfinnssliteattskratta . Deflygangreppetswardenlutadeframt,frskerhearngraavsamtaletmellandetv.Men vadgjordehanhra?Ledningscentral,pokerrum,sjkort.Bremerviskadefrndiagram,som rullas,vikas,numreradeochmsteordnasialfabetiskordning,vilkethanlyckadesiOsloi amiralenpersonal,somjmfrnyakortellervartvungenattbyta. Dentilltsattkommatillngonfrvxling.Eftersomkortenmstevaraalltiduppdaterad,drog hanendrpatrullbtarvar,menframfralltnrdetminfltvar,drentrerochpassagervar. Annarssomkundehahnt,vadsomredanhnt,atttyskafartygsegladetillsjlvinstllda gruvorna.Hansadeatthaninteskullegradetintressant,menobjektetrinteoviktigt,ochatt hannu,efterensemesteriBrunswick,rekvireradespterresantillOslopentankjaktenhet. Frst,sadehan,jagrensjman.Honnickade.Hansainte,jagharingenerfarenhetav markstrid,vilketrrengalenskap.Hansainteattdevillattjagskabrnnaisistaminuten.Han saintebaraintefrattdusomenman,specielltensoldat,ensdansakkundeintesga,men eftersomdetintevarlmpligtattngonduintevissterttattsga.ndfannsdetkarlsom indikeradedefaitism.venomhanintesgpartietinsignierphennesdrkt.Dettasgsmen sllannufrtiden.Debardenunderrocken,vldoldaavhalsduken. Pltsligt:enavlgsendovtbrummande,enerdtiefesbka.Hamnen,sadeLenaBrucker. Bombubtenbunker.Avstndmullretavexploderandebomber.Dnraendetonation,en chock,vndedendbelysningut,ochtillochmedenchock,markengungade,huset,var kllarengungasomettskepp.Barnenskrek,ochBremerhadegrtit.LenaBruckerlade armenomhennesaxel.Harinteslhuset,varngonstansinrheten. Pettfartygkanduseflygplan,vennrbombernafaller,sadehanursktande,hrrdetlite frvnande. Duvnjersig,LenaBruckersade,ochlthonomg. Deflygrdwardenlysteenficklampafrnstldrren.Ljusstrlenvandradeomdemnniskor somsattinsveptisinafiltar,somomdehadesnat.Ochndsippratkalkochdammfrn taket. Efterentimmekomklartecken.Utanfrhadeettfintduggregnbrjat.Pgatan,barangra meterfrnhuset,varkratern,tre,fyrameterdjup.Snettmittemotbranntaketochdenvre vningenietthus.Kvinnorbarutfrndennedrevningenenstol,klder,enmoraklocka, vaser,ptrottoarenredanvarettlitetruntbordsomvaromsorgsfulltviktalinne.Iluftenflt brinnandegardinerstrimlor.VadBremerhadeblivitfrvnadiBraunschweigunderett bombangrepp,varattfolkintegrta,inteskrika,intemisstrstavredsinahnder,attdebarde lttaresakersommedvarjeflyttningfrnetthusvarstakbrann.Andragicktillvnster,nej, likgiltigtver.Engammalkvinnasattienstolsomivardagsrummet,barafratthonsatti regnet,ikntpenfgelbur,hoppaderuntochskrekengrnsiska,enannanvarpmarken. LenaBruckerslogslagisinkostymtillsammansframfrbrstet,sadeattfrhoppningsvisinte hardrabbatsmitthus.Bremerrulladeutsinkertarpgrgrnflckigkamouflage.Handrog tarpfrsiktigLenajumperhuvudochaxlar.Honlyftegardinenliteshandarunterkam,lade armenomhenne,ochsdegicktttinbddatsammanavdenttafallanderegnet,utanatt sgaettord,ochheltnaturligtfrhenne,iBrderstrae.Ljusetitrapphusetvarintebrinner,

frsiktigadefamlandeuppfrtrappornatillshansnubbladebakomhenne,toghonhonomi handen,gickvidareochstngdeuppsinlgenhetsdrr.Honfregickhonomikketochtnde enfotogenlampa. MrsBruckersttersinstickningurhanden,resersigupp,grtillvardagsrummetskpet,utan tvekan,enpoleradbjrkskpmedeninglasadcentraldel.Depalperasnyckeln,somhnger entofs,ochppnasidodrrentillhger,nrinienficka,drarutettalbum,kommertillbakaoch lggerdenpbordet.Ettfotoalbum,bundenivinrttsckvv.Kannstegngerrulla.Mste ocksettfotoavkketvaradr. Finnspdefrstasidornaavbildernasombeskrivsprydligtmedvittblck,sedanbaralimmas senaredetrycksihopmellansidorna.Finnsdetenbildavbtman?N,sgerhon.Jagflick: LenaBruckersomettbarnpettbjrnskinn,somenflickaistarchedfransigklnningimrk klnningmedKonfirmandenstruchen,dettbarnmedStrickhubchenochbitring,hennes dotterEdith,enpojkepenskoter,enflickamedhrmask,tittaruppt,ihndernaptv pinnemedsnre,uppenbarligenvntarpenjojo,mendettarnnuinteattsepbilden,en pojkemedennalleundergranen,kvinnafuskombordpenprm,hretblstiansiktet,r klnningentrycktehennemellanbenen. Honharterigentillgripitstickning,rknarstygnen,henneslpparrrasig.Enmanpenprm .SerutsomGaryCooper,sgerjag.Honskrattar.Ja,dethrrGary.Minmake.Haralla sagt:serutsomGaryCooper.Sgriktigtbra.Menhanblevockslidande.Kvinnornavarefter honom.Ochhanbakomkvinnorna.Tja.rddsedanlnge Sedanbilden,kvinnanfuskikketvisar.Honstrbredvidenungkvinna.Runda,frknig,jag beskriverkvinnan.Denkennste,boddeocksihuset,fruClaussen,nedan,hustrutill grvmaskinist,sgerfrufuskochstirradetankfulltpvggen.Vadjagharpmigenklnning? Mrkmedsmljusaprickarochenvitspetskrage,detharjagtvekarendjupurringning.Hon skrattar,hennesstickninglggerpbordet.Ja.Klnningenrfrnminman.Varminvackraste klnning.Hret,blond,honbrnlasupp,detsvllerverdetvlateraltinsatta skldpaddsskalkammar. Jagfickdhetajustikket.Duserugnen?Ja.Enlitengjutjrnskaminimittenavkket.