You are on page 1of 321

Fekete Istvn

VADSZATOK ERDN, MEZN

Mezgazdasgi Kiad Budapest, 1987

A ktetet vlogatta s szerkesztette Vber Kroly (c) Fekete Istvn jogutdja, 1988 sszkiadsszm ISBN !" #"# $%# & ISBN !" #"# $% ' ()* ' +# (,% $+-ii."#) /ez0gazdasgi K1yvkiad2 Vllalat 3elel0s kiad2 a /ez0gazdasgi Kiad2 igazgat24a Szedte s 1yomta az Al5ldi Nyomda6 7ebrece16 8 %' A 1yomdai megre1dels trzsszma "-$"+!!.8#.8 3elel0s szerkeszt0 )omasz 9yrgy /:szaki vezet0 Asb2t;1 Alvi1czy Katali1 /:szaki szerkeszt0 Bar2t;y Istv1 A vd0bor<t26 a ktsterv s az el0zk Veres =szl2 gra5iki1ak 5el;asz1lsval Bar2t;y Istv1 m>1k4a /eg4ele1t 8'6- (A?-) <v ter4edelembe1 Ksz@lt az /SA -!,8.- s -!,#.-- szabv1y szeri1t /9 $,8%.5.%'%

Szilveszteri emlk
(ste mg k11y: szlbe1 ;a4lo1gott a ss6 s a 1ma kd B>;1 @lt meg a csalitok 5ltt6 de Cgy 45lt4o1 5elkelt a ;old6 s cso1t@reg: szemvel dermedst 1zett a vilgra+ (l@lt t0le a szl6 kiegye1esedett a ss6 s a szllo1g2 kd oda5agyott az erd0;z+ Ds egyszerre 5e;rek lettek a koBasz 5k6 a reszket0 cser4k6 a zsombkok s a ;omokos rokBartok6 ;ol E 1em is olya1 rge1 E 5c1tyCk 5@rdette csirkit+ A csirkk az2ta meg10ttek6 elszledtek+ Nmelyik kakas lett6 1melyik tyCk6 de volt olya1 is6 aki 1em rte meg ezt a 5e;r vilgot6 mert a 1yrba1 s az 0szbe1 5ls szmba1 csavarogtak r2kk6 1emk@l1be1 ;4k is+ Fallgat az erd06 csak mi lBeget@1k roBogva a 5agyos Cto1+ Vr4>k a s<Bsz2t6 amire 5el4a4d>l a cse1d6 s a ;a4t2k lrm4ra rettegve Battog1i kezd az erd0+ G>sksok csak kette1 vagy>1k+ Nem beszl@1k6 t>d4>k a ;ely@1ket6 mi1t a;ogy a ;a4t2k is ismer1ek mi1de1 bokrot6 ;isze1 vek 2ta csi1l4>k ezeket a ;a4tsokat6 s ez a vadszat bCcsC is+ Azrt vagy>1k olya1 cse1desek+ N;a t1zek bartom;oz6 0 is ;ozzm6 s ez a 1zs 1em krds6 ;ogy 41.e valami6 i1kbb b2li1ts6 ;ogy az id0 bizo1y elmClt6 s >tol4ra vagy>1k ebbe1 az erd0be1+ A ;a4t2kat mr ;alla1iH E Ne6 r2ka6 1eI+++ Amikor C4ra vgig1zek a 1yiladko16 bartom akkor emeli B>sk4t+ Ny>godta16 lassa1+ Azt1 megr1d>l a B>ska6 s 1 t>dom6 ;ogy egy r2kval kevesebb va1 az erd01+ /ost a msik oldalra 5ord>lok6 s villmgyorsa1 kell l01m6 mert egy r2ka akkor Berd@lt vissza a s:r:be+ Kicsit elbmszkodtam6 s most 1em biztos6 ;ogy meglesz.e a r2ka+ A ;a4t2k mr 1i1cse1ek messze6 ;t bekiltok6 ;ogy e1ged4k el a tacsk2t6 mert egy sebzett r2ka va1 itt vala;ol el0ttem+ Nemsokra ;allom isH

E Nyi5.1ya5.1yi5.1ya5I Szemem a s:r:16 de 1em ltok semmit6 s az >gats is egy ;elyr0l ;allatszik+ A 1agy 5igyelsbe1 ks01 veszem szre6 ;ogy egy kakas 1yitott szr1yakkal sikl2zik t 5elettem6 s kaBkodva el;ibzom+ Jsak a r2ka legye1 megI (rre a 5o;szra 41 is a vlaszH E Itt a r2ka6 itt a r2ka6 ;e46 az a1yd+++ dob4a ide6 Gter bcsi6 a bot4t+++ ered4 i11e16 k>tyaI A kvetkez0 Billa1atba1 ;allom a bot z>;a1st s a kis tacsk2 54dalmas vo1<tst+ E Ne a k>tyt @sd6 te krI E mo1d4a az reg Gter+ E /o1dtam6 ;ogy me14e1 i11e1+++ E Ds C4ra z>;a1 a bot+ Jse1d+ Na6 most mi va1K Jsak ;alk disk>rlst ;allok+ (r0ltetem a 5@lem6 s vgre ;ozzm r a b:vs sz2H E 7e szB 5arka va1+++ Ni1cs mr ba4+ /ost mr 4;et1ek a 1y>lak6 vagy ami akar+ 7e 1em 41 semmi+ Ks0bb a ;a4t2k 411ek6 s vg@l a kis tacsk26 mr;etetle1 szemre;1yssal a szembe1+ E 9yere ide6 Lcc>I 7e Lcc> alig 1z rm6 mi1t;a 1 is tag4a le11k valami b:1szvetkezet1ek6 mely a kis tacsk2kat 5e4be veri+ A r2kk azo1ba1 szBek+ Kt r2ka volt a ;a4tsba16 s meg is lett mi1d a kett0+ Nagyo1 t>d4>k mr6 ;ov kell ll1i+ Az elmClt vek alatt kitaBasztalt>k+ Ds lassa1 mClik a 1aB+ (bd;ez t@zet rak>1k+ A 5@st lassa1 merszkedik a ;ideg g al6 s amikor 5eltr1ek a l1gok6 a leveg0 remeg1i kezd a t:z 5ltt6 mi1t 1yro1 vagy tavasszal6 amikor a 1aBiste1 ldott te1yert ra4tatart4a a vilgo1+ /ire az ebd vge6 mr ks0 dl>t1 va1+ Az erd0be1 ordas r1ykok somBolyog1ak6 s az >tols2 ;a4tsba1 mr 5elvilla1 a B>skacs0 l1g4a+ Mitka r>das erd0be1 411ek a ;a4t2k6 amikor valamelyik vratla1>l elkilt4a magtH E M2kaI

7e ekkor mr ltom is a komt6 ami1t el1yClva6 ktsgbeesett iramba1 szg>ld t kzt@1k+ Go1tosa1 kzBe1+ Bizo1y messze va16 de az rdg 1em alszik+++ A gyors d>Bla >t1 a r2ka tretle1 sebessggel reB@l t a 1yiladko1+ Nzek >t1a+ Kr volt l01i+ )al1 megsebeztem+ (kkor 5>rcsa dolog trt1ik+ A r2ka tmolyog1i kezd6 >grik 4obbra6 >grik balra6 vg@l 5elb>k5e1cezik egy t>sk2ba16 s Cgy marad+ /egsimogatom reg B>skm6 bartom kalaB4t le1geti 5elm6 a ;a4t2k kir1ek+ A kis tacsk2t is megsimogatom6 melege16 ;ossza16 s ez a simogats az erd01ek sz2l6 a 5k1ak6 a bokrok1ak6 s ;la va1 be11e az elmClt rmkrt+ Az id0 el4rt6 s ;a most 5klym le11e6 beszCr1m valamelyik reg 5a vills gai kz6 ;ogy vilg<tso16 am<g vilg<t;at mag1yos6 dermedt 4szakko1 az emlkek1ek6 s mCl4o1 el magt2l a mCl2 id0 sttsgbe 5Clva6 mi1t maga az emlkezet+ (ste va1 mr ekkor+ A vadsz;z el0tt sttbe1 ll1ak a ;a4t2k6 s valamelyik azt mo1d4aH E Nem ;ideg a kleBet>s6 N2skaK Vlasz 1i1cs+ 7ideregve6 ssze5agyva ll mellett@1k N2ska6 a t@d0ba4os cig1y+ FosszC6 5ekete kabt4a 1yitva6 ;21a alatt ;eged:tok+ Nzi a r2kkat+ E Fogy vagy6 N2skaK E Ksz1m6 csak vagyok+++ Fa1g4a sz<1tele16 rekedt6 szomorC+ A vrosba1 1em kellett6 s itt is elmartk a tbbiek6 mert 5ltek a betegsgt0l+ E Fov mgy6 N2skaK E Nem t>dom+ E Ol4 5el a kocsira+ Vedd 5el ezt a sz:rt+ N2ska kaBkodva bC4t a koBott sz:rbe+ E /egy@1k vala;ovaK /egy@1k E s>ttogta6 s ;a1g4ba1 rgi mmorok kala1dvrsa lobogott+ E />zsiklok 1 olya1 12tkat+++ E N2l va16 N2ska6 csak takar2zz be 42l+

A kocsi 1ekiszaladt az est1ek+ Az erd0 5i elszaladtak mell0l@1k6 s mr a sz0l0 mly Ct41 kaBaszkodt>1k 5el6 ;ol a 5agyalsv1yekre 5e;r csiBkt vert a dr+ /egllt>1k az reg Bi1ce el0tt+ Itt bCcsCz>1k az 2vt0l s egymst2l+ N2ska vratla1>l 4tt6 de E 1e ad4a Iste1 E azt ;iszem6 t0le is bCcsCz;at>1k+ Az asztalo1 aBr2 lmBa6 a keme1ce sz4a melege1 1evet6 s a leveg0be1 2do1 almaszagba1 5@rdik a cse1d+ Kr@ltt@1k s>ttog az elmClt v+ Bartom bort tlt+ E )e6 t>dom6 1em iszol6 N2ska+++ N2ska szemei lzas ;etykesggel 1evet1ek+ E Szabad mr+++ a doktor Cr mege1gedte+ I;atok6 amit akarok+++ ssze1zt@1k6 s a szomorCsg 1yCl2s marka megszor<t4a tork>1kat+ N2ska i;at6 amit akar+++ E Ft Iste1 ltesse16 N2skaI /egtrli sz4t6 de mr 1i1cs 1y>gta+ Bo1togat4a ;eged:4t+ Ge1geti+ /i meg 1z@1k a borba6 k1ykl@1k6 s N2skra go1dol>1k6 akibe1 szt5>tott a bor6 s 1em ;all4a6 ;ogy zi;l2 llegzsbe1 mi1t;a kaszt s>;i1ta11ak+ D4szakba 1yClik az est+ A bor 5ogy6 a Be1getsb0l 12ta lett6 s 1em is olya1 le;etetle16 ;ogy N2ska meggy2gy>l4o1+ Fallott mr ilyet az ember+++ Nevet a kis lmBs6 melege1 d1g a keme1ce6 s N2ska 1ekel+ )al1 1em is 1ek ez6 csak olya1 igrices elmo1ds6 melyet tsz0 a ;eged: Ba1aszkodsa6 betyrokr2l6 Becstes levelekr0l6 gy1gyr0l6 csillagr2l6 vrr0l+++ D45lkor bartom el5C44a a lmBt6 s ;irtele1 sttbe1 marad>1k+ A ;eged: ttov1 ze1g mg egy kicsit6 azt1 el;allgat6 s mlysges6 @res lesz a cse1d+ Amikor a gy>5a 5ellobba1t6 egymsra 1zt@1k+ N2ska arca 5e;r6 mi1t a gyolcs+ E /egi4edtem E dadogta E6 1agyo1 megi4edtem+++ 5>lladok a sttbe1+++ 1em 42 1ekem a sttsg+++ E Ds remeg0 kzzel leteszi a ;eged:4t+ Sztleskel a ;omlyos sarokba6 eltol4a maga el0l a Bo;arat6 s lzas6 1agy szembe1 riadta1 verg0dik a 5lelem+

*daki1t ekkor ;>44ogva 5eltmadt a szl+ Szraz leveleket sodort 45li zizegssel a ;olt v 5e;r arcra6 s mi el5eledt@1k egyms1ak boldog C4 vet mo1da1i+

Rkk
A Nimr2d rgebbi szmaiba1 sokszor tallkozt>1k vel@k+ Volt6 aki @ttte6 volt6 aki vdte Jsalavr bart>1kat+ (zek vgeredm1ybe1 egy1i vlem1yek6 amelyekbe 1e;z belesz2l1i+ A ;ely s a kr@lm1yek m>tat4k meg a m2dot6 ;ogy ;a kell6 mikBBe1 vess@1k gtat tClsgos elszaBorods>k1ak+ Szikls ;elye16 ;ol a kotork;oz ;ozz 1em 5r;et@1kP kell0 szemlyzet re1delkezsre 1em llP vagy olya1 ter@letet vett@1k t6 ;ol az elszaBorodott r2kk mi1de1 aBr2vadte1ysztst meg;iCs<ta1ak E egyszer6 a ;elyes ar1y ;elyrebille1tsre6 mg a mreg is megbocst;at2 le;et+ (gybk1t vadszat>k1ak a11yi sz2rakoztat2 s sBortos m2d4a va16 ;ogy ms kr@lm1yek kztt kizr2lag a l05egyver 4;et szm<tsba+ Fogy 42 2rba1 legye1 mo1dva6 7ia11ak azo1 kegyelt4ei kz tartozom6 akikre a legle;etetle1ebb ;elyeke1 is rmegy a r2ka+ Vo1zom 0ket6 mi1t a mg1es6 s ;a4tsba1 mr E Bl1e amikor a b0r@k 1em r semmit E egy llt2 ;elyembe1 akr 1gyet is l0;ettem vol1a+ (z egy kimo1dotta1 1agyvadas ter@lete1 volt6 ;ol 1em lett vol1a i1dokolt lel0dzs@k6 <gy szabado1 gy1yrkd;ettem 2vatos somBolygs>kba1 biztosabb s bksebb rv 5el+ Qltalba1 az a vlem1y6 ;ogy a r2ka egy 5>r5a1gos 5isklis1ak is ta1csokat ad;at1a a kibCv2k keressbe1+ (z a 5el5ogs 1agy4ba1 meg is ll4a a ;elyt6 mgis 1;a olya1 meg5igyelseket tesz az ember6 mely ma4d1em az elle1kez04t bizo1y<t4a+ Nem t>dom6 ezt vakmer0sg1ek6 b>tasg1ak vagy magr2l val2 meg5eledkezs1ek mi10s<tsem.e6 azrt 5elsorolok Br esetet6 d1tse1ek msok+ (rd01 kereszt@l6 5agyos6 zrg0s Cto1 igyekeztem az llomsra+ )li reggel+ B2biskoltam6 amikor megsz2lalt a kocsisH E Ni6 a r2kaI 3elriadtam+ A kocsicsaBs kztt6 magas bak;to16 mely gyalogCtt volt kitaBosva6 ballagott a r2ka+ (l0tt@1k ;atva1.;etve1

lBsre+ (l0vettem B>skmat+ /e1t a kocsi6 s >gya1olya1 temB2ba1 a r2ka is+ E )essk megl01iI E >1szolt a kocsis 42 ;a1gosa1+ )<zes srt a B>skba1+ A tvolsg 1agy+ Fa4ta1i 1em le;et6 mert az ember a 1yelvt el;araB4a+ Bossza1kodtam6 s mr el akartam a B>skt te11i6 amikor a r2ka egy Billa1atra ;tra1zett s E leg>ggolt+++ Bevrt tal1 1egyve1.tve1 lBsre6 dolgt vgezve 1agy igyekezettel+ (bbe1 a ;elyzetbe1 l0ttem meg+ /r a szalo1kkat vrt>k+ Abba1 az id0be1 er0s 5og54s gytrt6 mely csak akkor sz:1t valamelyest6 ;a ;ideg vizet 5ogtam r+ Asebembe1 vittem ;t egy @veg vizet6 id01k1t 1agyokat ;Cztam bel0le+ Fa megmelegedett6 kikBtem+ Kzbe1 toBogva 5orgol2dtam+ =bam alatt zrgtt a levl6 s Battogott a tavalyi g+ Sz2val mozgalmasa1 s ;a1gosa1 viselkedtem6 mely1ek ktszz lBsr0l is 5el kellett t:11ie egy r2ka5@l1ek+ Nem Bedig 1egyve1r0l6 a;o11a1 E 1agy megrk1ydsemre E ki4tt a 1yiladkra egy r2ka+ Szaglszva6 5ldre tartott orral+ *tt is maradt+ Arats kr@l 4rt az id0+ A disz12k 1agy krokat tettek a zabba16 r4>k leselkedtem+ D45lt4t meg>1tam a dics0sget6 eli1d>ltam ;aza5el+ /r messzir0l ;allottam6 ;ogy a B>sztba1 a k>tyk szokatla1>l ;a1gosa1 va11ak+ Valakit vagy valamit mi1t;a 5og11ak+ IBarkodtam+ Abba1 az id0be1 k2bor cig1yok 4rtak a kr1yke16 azt ;ittem6 1l>1k is szere1cst Br2bl1ak+ A szls0 istll2 mellett bele5ek@dtem a kivezet0 Ct mly rkba6 s vrtam+ A cig1yok kocsi1 4rtak6 s csak ezt az >tat ;asz1l;attk+ A k>tyaribilli2 5ortissimo ze1gettI (gyszerre csak Borzott az Ct6 aBr2 lbak dobogtak6 s ro;a1tak a k>tyk egy E r2ka >t1I 3l;omly volt6 de 42l lt;attam mi1de1t6 mert az Ct dombo1 lv16 az g volt a ;ttr+ A r2ka valamit vitt+ ((z a valami ks0bb egy kacs1ak bizo1y>lt+)

(l0ttem E 1em volt kt mterre E ;irtele1 megllt6 a kacst ledobta6 s szembe5ord>lt a k>tykkal+ Azok is meglltak+ /orogtak6 sz:kltek+ =ttam a r2ka szemeit6 szi1te gtek+ /ozd>l1i 1em mertem6 mert ;a le>grik az Ctr2l6 elt:1ik+ Szidtam ezek1ek a gyva k>vaszok1ak mi1de1 1emzetsgt+ A r2ka E ltva 5l1yt E ismt 5elvette a kacst6 s lassC @getsbe1 eli1d>lt+ A k>tyk >t1aI Az el0bbi 4ele1et megismtl0dtt+ /ost azo1ba1 mr lassa1 emeltem a B>skt+ A k>tyk iszo1yC >gatsba1 voltak6 a r2ka Bedig @lt a kacsa mellett6 mi1t Sio1 ;egye+ =vsemre 5el;emBeredett s elt:1t+ A k>tyk @vltve ro;a1tak sz44el+ *dame1tem6 s 5elvettem a kacst+ 3e4e l2gott6 csak egy kis b0rszelet tartotta a 1yak1+ Fazame1ve kik@ldtem az 44eli0rt6 ;ogy a kacst ;ozza be6 s ad4a vissza 4ogos t>la4do1os1ak+ /r vetk0ztem6 amikor zrgettek az ablakomo1+ E )ek1tetes >ram6 1em ta1ltam meg a rctI Meggel arra 4rv16 meggy0z0d;ettem6 ;ogy a r2ka vissza4tt E Cgy ltszik6 tel4ese1 el;ibztam E6 s elvitte zskm1yt6 mert a szederi1dk kztt 42l lt;at2 volt a sok ki;>llott toll s a csaBa6 amerre vo1szolta+ Vidrt lestem ;a41alig+ Gersze ;iba+ 3lig meg5agyva me1tem ;aza5el6 tkozva vidrt6 ;ideget6 amikor szembe1 a 1dasb2l kiballagott egy 1yCl6 egye1est 1ekem+ Kellett a 1yCl6 ;t megl0ttem+ (gy darabig lbe1 vittem az rvt6 mele1getve agyo15agyott kezeimet6 az>t1 Bedig E a B>skt 1yakamba1 kereszt@lvetve E ;ts2 lbai1l 5ogva ;Cztam a ;avo1+ A ;2 Cgy roBogott lBteim alatt6 ;ogy ;rom1gyszz lBsre is el;allatszott a 1ma erd0be1+ /r ma4d1em kirtem az erd0b0l6 amikor valamit0l sztklve ;tra1ztem6 s+++ a megleBetst0l ma4d1em le@ltemI *tt ballagott >t1am6 a 1yCl orrb2l kicseBeg0 vr 1yom1 egy ;atalmas r2ka+ /g a 5e4t sem vetette 5el6 ;ogy ;tra1ztem+ A 1y>lat eleresztettem6 1y>godta1 me1ve tovbb6 a B>skt kiakasztottam 1yakamb2l6 s E mr >grsba1 E megl0ttem+

Sa41lom6 ;ogy 1em mr;ettem meg6 mert ilye1 sClyos r2kt mg 1em ceBeltem ;aza+ A le<rt eseteke1 k<v@l E az ltal1os meg5igyelsekkel egyez0e1 E 1 is csak 1agy 2vatossgr2l s emberie1 logik>s szt1eir0l szmol;atok be+ Fall2. s szagl2szervei1ek olya1 bm>latos Brecizitsr2l6 mellyel semmi5le emberi m:szer 1em veteked;etik+ DBBe1 ezrt csodlkozik az ember6 s go1dolkodik6 ;ogy 1;a cs0dt mo1da1ak.e azok6 vagy sz1dkkal6 er0sebb szt1kt0l vezetve 1em ;allgat i1t0 szav>kra6 s olya1 brgyC1 ro;a1 vesztbe6 mi1t egy kamaszkod2 1yCl+

A kt rka
A 5ekete 5e1yves ;omlyba1 kt Br szem villog+ 3e11 d>dl a szl6 de abb2l ott le11 semmit se rez1i+ (1y;e6 B>;a6 bizto1sgos z>gba1 5ekszik a kt r2ka+ (gy reg ka1 s 4ve1d0 Br4a6 egy idei kis sz>ka+ N;a vakar2z1ak6 ma4d az reg kedveskedve odacsCszik a kis sz>k;oz6 s seg<t 1eki a bol;szsba1+ (gy 1yCllb 5ekszik mellett@k s elsz2rva 5c1tollak+ B0sges reggeli volt+ Az reg egerszs kzbe1 megltta6 ;ogy egy 1y>lacska tol4a a 1agy ;avat+ =e;Cz2dott a bor2kabokor mell6 s a 1yCl m>kka1s 1lk@l trt meg ka1l5@l: 0sei;ez+ Azt1 mg egy szr1yazott 5c1kakast szabad<tott meg a tl go1d4ait2l+ Rgy azt1 tele ;assal sz>1y2klva az r1yas z>gba16 cs>Ba boldogsg volt az let+ Az reg meslgetett vitzi dolgair2l6 tmtt tyCk2lakr2l s a Batako1 Cszkl2 kacskr2l6 melyekb0l a11ak ide41 42l kivette a vmot+ A kis 10st1y sz4ttva ;allgatta+ (gyszerre csak idegese1 >grott 5el+ E Fallod.e6 btyaK E krdezte remegve+ Vala;ol messze roBogott a B>ska+ Az reg 1agyot s<tott+ E /essze va11ak 1agyo1+ /a4d megszokod+ Ide ritk1 411ek6 s k11ye1 el le;et szelel1i+ (gy ideig cse1d volt+ /tysmadr szllt a 5e1y0 csCcsra6 s beszlgetett magba1+ A kt r2ka csillog2 szemmel 5igyelte+ A mtys megrezte6 ;ogy 1zik+ 9ya1akodva 5igyelt le egy 1y<lso1+ Vgre megltta a kt r2kt+ Dktele1 Berlekedsbe 5ogottH E Vigyzzatok6 gya1Ctla1>l bogarsz2 rig25lk s vackotokba1 az 4szaka remegseit Bi;e10 1yCl1Bek6 mert itt va1 alattam kt ;2;r+++ Kt keske1y Bo54C Cto1ll2+++ Vigyzzatok+++ D1 mo1dom6 a /tysI A /tysI+++ A 1agy ka1 r2ka szikrz2 szemmel csattogtatta meg 5ogaitH E Be5ogd a cs0rdet6 te sivalkod2 5szekrabl2I )e kiablsz a rig2k1akK )al1 ;ogy tbb 5iat 1evel4e1ek 1ekedKI )e Bllott sz4C ze1ebo;2cI A mtys odbb lebbe1t6 de mg visszakiltottH

E Bo;2c az rega1ydI )e bol;acs0szI Vigyzzatok+++ Vigyzzatok+++ Itt laB>l az reg libaszomor<t26 1yClr<kat26 1 lttam6 a /tysII+++ Az reg r2ka idegese1 ;allgat2zott+ E /rt ;aragszik rd ez a b>ta madr6 btymK E krdezte a kis sz>ka+ E A mCltkor valamelyik atya5it meg5ogta a vas6 1 kiszabad<tottam+++ Ft ezrt+++ Fltla1 a vilg+ S4b2l er0se1 5@lelt+ Fa1gokat ;ozott a szl6 emberi beszdet s roBog2 ;2 za4t+ /r egsze1 42l le;etett ;alla1i6 ;ogy tbbe1 kzeled1ek+ A sz>ka remegve krdezteH E /i lesz most6 btymK Ide411ekK E )>d4a a 5e1e+ A leg4obb le11e eli1al1i+ 7e ilye1 42 ;elyet se;ol sem tall>1k+ /g az is le;et6 ;ogy csak a 5c1okat aba4gat4k+ Ki1z;et1l a 1yiladkra+ A kis r2ka kelletle1@l eli1d>lt+ Gr Berc mClva lo;olva 4tt vissza+ E Ba4 va16 btym6 egsz sereg ember+ From 1agy 5@l: k>tya is va1 vel@k+ E Vizslk E sz2l az reg+ E (z mg a kisebbik ba4+ /erre me1tekK E 3el5el a 1yiladko1+ E G@55+ /i1ket ;a4ta1ak+ 7e ilye1 mar;asgot+ (11yi embert idecs0d<te1i+ Fisze1 1i1cs itt 5e1e se+++ ra4t>1k k<v@l+ Fallga csakI+++ A kereszt1yiladko1 roBogott a ;26 ;alk beszd ;allatszott+ E A sarokra tessk ll1i6 ;a r2ka va1 be11e6 szeret oldalt elcsCsz1i+ E Szeret a 1yavalya E do;ogott a ka1 r2ka E6 szeretek itt bkessgbe1 el;evered1i6 de 1em ;agy4tok a szeg1y r2kt Bi;e11i mg vasr1aB sem+ A lBtek tvolodtak6 ma4d meglltak+ E Na46 btya E sir1kozott a kis sz>ka E6 mi lesz mostK E Semmi+ Nobbra ll valaki a sarko1+ Fa egye1ese1 kimgy6 t>gor;atsz a 1yiladko16 ;ogy szre 1em vesz1ek6 de ;a meglt1ak is6 messze vagyP ;a mozd>lH i1al46 mi1t;a a szemed

vettk vol1a ki6 mert a kvetkez0 Billa1atba1 mr a b0rd alatt va1 a sert+ D1 a msik oldalo1 Br2blkozom6 de megvrom6 m<g trsz+ Ft>l mr a ;a4t2k zrgse ;allatszott+ E (l0re6 el0re E morgott az reg r2ka E6 mert mi1d4rt ks0 lesz+ (stre a kvesrokba1 tallkoz>1k+ E Na46 btya6 1 1em 42t rzek+++ Az reg r2ka mr toBorzkolt+ E Mo;a146 szere1cstle16 mert ks0 lesz+ A k>tyk mi1d4rt a 1yak>1ko1 va11ak+ A kis sz>ka ;alka1 els>;a1t+ 3esz@lt cse1d kvetkezett+ A ka1 agg2dva vrt6 s mereve1 5igyelt a tvoz2 >t1+ Jse1d+ Szmolta a Billa1atokatH E /ost rt a 1yiladkra+++6 most >grik+++ 7>rrI E Szere1csre messze volt+ Nem rt;atott 1eki+ 7e mi azK Vissza4ttK+++ *stoba libaI Nem mert t5>t1i+ A kis r2ka meggrbedve csrtetett vissza+ E Btya6 megl0ttekI (lB>szt>lok+ Na46 elB>szt>lok+++ E G>szt>lsz a cs>dt6 ;isze1 olya1 messzir0l 1em r a sert+ E Nem t>dom6 1em t>dom6 bty4a+++6 meg5>lladok+++ /eg5>ll+++ E s az orr1 kib>ggya1t a vr+ Az reg r2ka ltta6 ;ogy ba4 va1+ Kis trsa mr mozd>latla1>l 5ek@dt a ;avo16 csak a sz4t ttotta ki 1;a+ A vgt 4rta+ E =e;etetle1 E mor5o1d<rozott E6 ilye1 messzir0l+++ N2 lesz vigyz1i6 mert 1 is itt ;agyom a b>1dm+ (gy bCcsCz2 Billa1tst vetett vissza6 s oldalt elcsCszott+ Arra lemaradtak a ;a4t2k6 a 1yiladk szl1 megllt+ Kikmlelt+ Se;ol egy llek+ E Ilye1 szamr6 mi1t 1I Ide 1em 4>tott egy B>ska sem6 s 1 agyo1lvettem a kr1yk legszebb sz>k4t+ A szls0 ;a4t2t e1gedte mg elme11i6 azt1 k1yelmese1 tballagott a tCls2 vgsba+ /g ;allotta6 ;ogy az egyik ;a4t2 5elkiltottH E Itt va1 egy r2kaI E /ire megsz2lalt a sarokB>sksH E Na;t6 azt sem ;ittem vol1a6 ;ogy meglesz+ Volt vagy szz lBsre+

A tbbire az reg r2ka mr 1em volt k<v1csi+ Nagy ker@l0t tett a vlgy 5el6 s egy s:r: iszalagbokor alatt meg;Cz2dott+ E Memlem6 ide 1em 411ek+ Szeg1y kis Ba4tsom+ Nem is 42 rgo1dol1i+ A sz<vem megszakad+ 7e ;ogy megrezte+ /icsoda B>sk4a le;etett a11ak a zsiv1y1ak+++6 szz lBsr0l+++6 ;a46 ;a4+ Nem marad mg mag1ak sem bel0l@1k+ S4abb za4gs kzeledett+ Az>t1 ;a1gok ;allatszottak+ E Nem kelle1e ezt a s:r:t is meg;a4ta1iK )al1 ebbe1 is lesz r2ka+ E Fa mr itt vagy>1k6 ;a4ts>k meg6 ;amar megva1+ E /egll4 csak6 te l0cslbC makkcs0sz+ /a4d meg;a4tom 1 a te tyCk4aidat6 csak ker@l4ek egyszer i11t ki E d@;1gtt a r2ka+ A B>sksok mg beszlgettek6 a r2ka remegve 5igyelte6 ;ol ll meg egy.egy vadsz+ A vg1 mr egsze1 belezavarodott+ E No6 most azt1 igaz1 1em t>dom6 merre me14ek+ =eg4obb lesz ebbe1 a s:r:be16 de most mi1d4rt+++ Falka16 egy g se rezd@lt6 kicsCszott egsz a 1yiladk szlig+ =tta a B>skst+ N2 messze volt+ Ds mereve1 ms5el 5igyelt+ No6 mostI Szi1te reB@lt+ Ds ekkor vette szre6 de mr ks016 ;ogy az egyik bokor mellett mg egy B>sks ll6 s emeli a 5egyvert+ Azt1 elbor>lt el0tte a vilg+ A sz1k2 al4ba1 >tazik a ter<tk+ Gr 1yCl s kt r2ka+ /egbklve6 el;omlyos>lt szemekkel+ A kis sz>ka szorosa1 az reg mell ;Cz2dva6 mi1t;a mg az elmClsba1 is me1edket keres1e+++ Var4ak szll1ak magasa1 a vlgy 5elett6 s messze ;a1gz2 krogssal bCcsCz1ak az elme10kt0l+ /i1t;a azt mo1da1kH /egi1t kevesebbek vagy>1kP rva vackok s<ta1ak a csalitokba16 s megi1t kevesebb a s>rra12 let az erd01+++ Kr+++ Kr+++

A vad szeme
Sgy va16 a;ogy az Id0 tkletesre rlelte+ Nem akarok most arr2l sz2l1i6 ;ogy a trt1elem el0tti id0kbe1 milye1 vltozsoko1 me1t kereszt@l6 am<g tkletes lett+ A teremts azo1ba1 E Cgy vlem E akkor 5e4ez0dtt be6 amikor a mai tkletes llaBott elrte+ Az2ta 1em vltoztatott ra4ta semmit6 leg5el4ebb lesedett a ltrt val2 mi1d sClyosabb k@zdelembe1+ A vad szemt 1em ro1t4a a 5@st6 a Bor6 a korom6 a m:51y6 s 1em ro1t4k mestersges er0ltetsek+ A 1aBszakok 51yr1yalatai;oz k11ye1 alkalmazkodik6 s a lassa1 5okoz2d2 sttsget a11yira megszok4a6 ;ogy ma4d1em lt be11e+ /a4d1em+ /ert a tbbi ismert s ismeretle1 rzkek mi1d m>1kba1 va11ak 44el+ A vad 4szakai szlelseit a ltsa csak kiegsz<ti+ /g a kimo1dotta1 4szakai szr1yas s sz0rms ragadoz2k is taBogat1ak 44el6 s vako1 ro;a11ak a veszedelembe6 melyet 1em vesz1ek szre6 te;t 1em lt1ak meg+ Az 4szakba1 sz@rke s<kokk vl1ak a Blasztik>s idomok6 melyeket a gye1ge ;old51y6 a csillagok s az gbolt dere1gse6 a kd vagy szemetel0 es0 tkletese1 5elismer;etetle11 tesz+ Nem mo1d;at4>k ;t egyetle1 vad>1kra sem6 ;ogy 44el lt6 de btra1 ll<t;at4>k6 ;ogy ige1 kevss lt tbbet6 mi1t a 42 szem: ember+ A r2ka ige1 rtelmes s 42 szem: 5ick26 mgis 1emcsak stt 44el6 de mg alko1yi sz@rk@letbe1 is ma4d1em 5ellki az embert6 ;a orra 1em 5igyelmezteti a veszedelemre+ (gy r2kata1yt t>dtam mszk0Badok alatt6 ;o11a1 semmi m2do1 1em le;etett 0ket kiB>szt<ta1i+ Jse1evsz akcosba1 volt ez a ;ely egy meredek vlgybe16 a;ol les1i 1em le;etett+ A vlgy mellett l2;eretbla+ Ide 4rtak ki egersz1i+ (gyik este kime1tem mgis megBr2blkoz1i vel@k6 de a siker mi1de1 rem1ye 1lk@l+ Be@ltem a l2;ersbe6 melyb0l azo1ba1 42csk1 kiltszottam+ Alko1yattal ki4tt egy r2ka6 le;etett ;romszz lBsre+ N2l meg1zett E mozd>latla1>l @ltem E6 s visszame1t a gdrbe+ Amikor besz@rk@lt6 ismt lttam6 ;ogy valami mozog a vlgy

szl16 de 5el0lem le;etett 1yCl is+ (lkezdtem ci1cog1i6 mi1t az egr+ A r2ka Cgy 4tt6 mi1t;a eszt vesztette vol1a+ Nem volt t<z lBsre6 amikor megl0ttem+ Fol va1 ;t itt az Cgy1evezett 4szakai ltsK A r2k1ak6 ;a csak egy kicsit lt6 mr ;armi1c lBsr0l 5elttle1 szre kellett vol1a ve11i+ Lgya1eze1 a ;elye1 mg ;rom r2kt l0ttem ilye1 m2do1+ Az >tols2t mr sz1tso16 mert kzbe1 a ;ert 5elsz1tottk+ (kkor bele5ek@dtem a barzdba+ (lg 1agy ember vagyok6 1em 1yelt ;t el az araszos barzda a11yira6 ;ogy az a ;<res r2kaszem 1e akad;atott vol1a meg ra4tam+ (z a r2ka egy 1agy sz>ka volt+ Azt sem le;et ;t mo1da1i6 ;ogy valami t>datla1 klyk volt6 amelyet k11y: <gy lBre csal1i+ Am<g te;t 1aBBal a vad szemt magasa1 az ember 5l kell ;elyez1i6 addig 44el ma4d1em egy5orma eslyekkel verse1yez;et1ek6 s ez a verse1y egy 42 tvcs0 illegitim seg<tsgvel tel4ese1 az ember 4avra bille1ti a mrleget+ A 1aBBali ltsba1 is messze kimagasla1ak a madarak6 k@l1se1 a ragadoz2k+ Tk igaz1 verse1ye1 k<v@l ll1akP szem@k tbb.kevsb t:ri a 1aB51yt6 s olya1 szelet6 olya1 vad ro;a1st ll1ak ki E val2sz<1:leg rebbe1s 1lk@l E6 melyet ra4t>k k<v@l egy vad sem+ Amikor a s2lymok Bedzik ldozataikat6 olya1 t@1em1yes gyorsasggal vg1ak azokra6 ;ogy szemmel alig kvet;et0k+ (bbe1 a gyorsasgba1 E mely szeri1tem a Bedzs Billa1atba1 magasa1 szz kilomter 5elett le;et E6 azt ;iszem6 egyetle1 vad sem t>d1 a szemt 1yitva tarta1i+ A vrcse toro1ymagassgb2l szreveszi az egeret6 ami mg 1em 1agy t>dom1y6 Bl1e ;a az egr mozog6 de szreveszi a zld szcskt is6 amely ;aso1l2 zld 1v1ye1 mszkl+ (z mr magas tel4es<tm1y+ A var4ak meglt4k a ;2ra ;>llott k>koricaszemet ;armi1c. 1egyve1 mter magassgb2l6 s az >;> 5i1oma1 4elzi a kzelg0 orvmadarat akkor6 amikor mg a g>kker is alig ;ozza emberi szem1ek elr;et0 tvolsgra+ Alko1yattal 1y>gv2 54ra ;Cz2 orvmadr i4edte1 vg 5el a mozd>latla1 lese1 @l0 embert0l is6 ki;ez a sz0rms vagy cs@lks

vad tal1 lBsekre odame11e+ A szr1yas vad ltalba1 4obba1 reagl a legkisebb mozd>latra6 s 4obba1 5l mi1de1 szokatla16 gya1Cs sz<1t0l6 te;t btra1 ll<t;at4>k6 1ekik va1 a leg4obb szem@k a vadak trsadalmba1+ A v1dor>;>z2 termszetadta k>1y;24t k1ytele1 1;a levgott gakkal tkletes<te1i+ (zek a levgott gak meg is 5elel1ek a cl1ak6 ;a 1em a levl 5o1k4val 1z1ek ki5el6 s 1em t:z 1agyo1 szigorCa1 a 1aB6 mely a ;alott leveleket megBrzsli6 s ms sz<1:v vltoztat4a+ Fa ez megtrt1t6 mr me;et@1k is C4 k>1y;2ba6 mert leg5l4ebb egy.kt lyv er0szakoskodik a bagoly kr@l6 melyek mi1dig ;a4lamosak az 1gyilkossgra+ Am<g az esti legel0re 4v0 0z a takars 1lk@li 5a mell ;Cz2dott6 de mozd>latla1 embert 1mi gya1akods >t1 megszok4a6 addig a 5ogolykakas ;a 1em is reBBe1 5el6 szaladva viszi el kis csald4t a veszlyes kzelsgb0l+ Gedig azt ;iszem6 az 0z 5e4lettebb szellemi kBessgekkel va1 megldva6 mi1t a 5ogolykakas6 csak a szeme rosszabb+ (gyszer egy bak t<z lBsre mellettem 4tt ki a b@kk1ytblra6 valamivel 1aBleme1te >t16 de mg tel4es vilgossgba16 s br a szeme egy darabig ra4tam volt6 ks0bb megszokott6 s 1y>godta1 legelt6 am<g a sttsg el 1em 1yelte+ )el4ese1 takars 1lk@l lltam6 keresztbe tartott B>skval egy tlgy51ak tmaszkodva6 szoborszer: mozd>latla1sgba1+ 9ye1ge kis bak volt+ Amikor mr megllaB<totta magba16 ;ogy alig;a le;etek veszedelmes 42szg6 1y>godta1 vakar2dzott olya1 ;vvel6 ;ogy sz<vese1 seg<tettem vol1a 1eki+ )avaly szalo1ka;Czso1 egy szarvaste;1 1yolc.t<z lBsre legelt el mellettem6 s mivel szimatot 1em kaBott6 1em vett r2lam t>domst mi1daddig6 am<g a vrva vrt madr el 1em Bissze1tette magt a 5e4em 5elett+ (rre6 5eledve az reg te;e1et6 a szalo1kt a11ak re1d4e s m2d4a szeri1t E el;ibztam+ JsC1y1 leromlott reg dma volt+ Akr;ogy 5ord>lt6 a szeme lla1d2a1 ra4tam6 s kzbe1 1agyokat sziBBa1tott 5el0lem+ Att2l 5ltem mr6 ;ogy 1agy 5e4e leesik ;eged:1yakr2l6 Cgy ki1yC4totta6 ;ogy szimatot kaB4o1+ Fiba+ A szl 5el0le 5C4t+ Akkor

el5ord>lt t0lem6 mi1t;a @gyet sem vet1e rm6 de a kvetkez0 Billa1atba1 mr 5elkaBta 5e4t6 s mer0e1 rm 1zett+ /ivel azo1ba1 kBlr Cr )ikos 42voltb2l a vigyzzllsb2l a11ak ide41 kell0 oktatst kaBtam (Usose t>d;ati az ember6 mikor lesz r sz@ksge abba a Biszok civil letbe+++V)6 gy0ztem a mmi 5iW<rozst6 am<g csak a madr meg 1em bille1tette lelki egye1sClyomat+ Gedig a szarvas1ak is 42 szeme va16 mgis ta1akodott ra4ta6 mi le;etek6 amikor tel4es vilgossgba16 mi1de1 takars 1lk@l lltam+ Ald ;>bert>szom sz<1e 1em b1totta6 mozgs 1em i4esztette6 szimatot 1em kaBott6 zre4t 1em ;allott+ 7e 1em b<zott a szembe1I Fa megmozd>lok6 bizo1yra vilgg megy+ A vad arra va1 beidegz0dve6 ;ogy az rts mozgssal s za44al 4r6 s ;a ezek a k<sr04ele1sgek 1i1cse1ek6 a szeme tkletle11ek bizo1y>l+ Ktsgtele16 ;ogy csak a madarak1ak legtkletesebb szerv@k a szem@k6 m<g a tbbi vad1l az l1yeges kiegsz<tsre szor>l+ A madr1l Cgysz2lv1 mi1de1 a szem6 mert egyb rzkszervei 425orm1 szm<tsba sem 4;et1ek6 kivve a baglyok1l a 5@let s ltalba1 a t4koz2ds szervt+ A cs@lks vad sem a tBllkszerzsbe16 sem a vdekezsbe1 1em els0sorba1 s 1em kizr2lag a szemt ;asz1l4a+ A 1eki meg5elel0 5@veket szagls s taBi1ts Ct41 szerzi meg6 s erre a szemt 1em is ;asz1l4a6 mert az >gya1akkor mssal6 a vdekezs s lla1d2 kmlels m>1k4val va1 el5oglalva+ A legtbb 1v1y bizo1yos egy1i Brab>rokkal veszi magt kr@l6 mely telve va1 a sBecilis ill2. s terik>s ola4ok szagval6 s a vad1ak ez 1agyo1 elg a11ak megllaB<tsra6 ;ogy 1eki val2.e az a 1v1y vagy sem+ Ds am<g az r>l2 szimat mi1de1 ktsget kizr2lag megmo1d4a6 milye1 elle1sgr0l va1 sz26 me1ek@l41.e6 esetleg 5elve;eti.e a k@zdelmet6 addig szeme ilye1 Bo1tos megllaB<tsokat csak 1agyo1 is kzzel5og;at2 esetekbe1 vgez+ (gybk1t mi1dig ms szervek kiegsz<t0 megllaB<tsaira szor>l+ (gyes vad1ak6 Bld>l a 1yCl1ak szeme ;atrozotta1 gye1ge a tbbiek;ez viszo1y<tva+ Fa az ember mellett ;rom lBsre elbaktat a 1yCl6 ige1 rossz vagy semmi takars is elg E ;a az

ember egybk1t mozd>latla1 E6 ;ogy az 1y>godta1 legelssze1 kr@ltte+ (z a megllaB<ts a sz1t25ldi 1y>lakra vo1atkozik6 mert az erdei 1y>lak sokkal 4obba1 ig1ybe veszik szem@ket6 s tbb eredm11yel is+ A tvolsgok 1vekedsvel a szem szlel0eslyei mg i1kbb cskke11ek6 s mg i1kbb be5olysol4k azt a mozd>latla1sg s a mimikri+ Igaz6 a tvolsg 1vekedsvel cskke1 a veszly is6 mely1ek megllaB<tsba1 megi1t csak a ragadoz2 madarak vezet1ek+ Go1tosa1 s szt1se1 megllaB<t4k a tvolsgot az lelem1ek sz1t ldozatt2l6 s so;a el 1em kezde1ek valamit :z1i elr;etetle1 tvolsgb2l+ Fa sz@rkevar4C B>skaBort szagolt6 kocsit2l6 embert0l olya1 tkletese1 tart4a UaztV a bizo1yos tvolsgot6 ;ogy mr0szalaggal sem mr;et11k ki 4obba1+ Jsak mg kt lBst vrt vol1a E mrgel0d@1k+ Va1 azo1ba1 mi1de1 vad1ak a szemvel kaBcsolatos olya1 rzke6 mely t>dom1yosa1 tal1 mg 1i1cs megllaB<tva6 de amely1ek ltezsbe1 1 ;iszek+ Ds ez az rzk a11ak megltsa s ezltal megrzse6 ;ogy veszlyesek vagy>1k.e re 1zve vagy sem+ Az egye1letes6 er0s lBtekkel siet0 embert kzelebb bevr4a6 mi1t a loBakod2t6 s 5elttle1 megllaB<t4a6 ;ogy vele vagy>1k.e el5oglalva6 vagy ms dologba1 4r>1k+ A vackba1 5ekv0 1yCl 4obba1 kitart6 ;a 1em 1z@1k r6 s a sz@rkevar4C elrebbe1 abba1 a Billa1atba1 az Ctszli 5r2l6 amikor E ;a 5e4@1ket 1em is mozd<t4>k E r1z@1k+ Nemcsak azrt va1 ez6 mert a vad 1em b<r4a az ember teki1tett6 ;a1em azrt is6 mert megrzi azt a bel0l@1k kis>grz2 e1ergit6 mely1ek ls a vge6 s amelyet E legtbbszr 1em is ;omlyosa1 E 5el5og a mi1dig remeg0 letszt1+ Soka1 erre azt mo1da1k6 ;ogyH ige16 mert a veszlytele1 ember1l 1i1cs a vad ltal 42l ismert szerszm6 a B>ska+ (zt ismeri meg6 s ett0l 5l6 1em att2l6 ;ogy az ember 42ba1 vagy rosszba1 4r+ (rre megi1t azt mo1dom6 ;ogy az erd00r1ek mi1dig a vll1 a B>ska6 s 1aBo1k1t l0;et1e ezt vagy azt6 de ;a kiad4>k a

re1delkezst6 ;ogy l04e meg azt a medd0 s>tt E 1em boldog>l vele+ (ltakarodik az Ct4b2l mi1de16 s az erd0 titkos rdi24a megsz2lalH E Vigyz1i6 a /i;ly rosszba1 4rI A 5avg2k ;a1gos csaBat4t ;1yszor megbm>l4a a sokat keresett koro1s t<zes6 s br azok r5og4k a 5e4sze 1yelt6 oda se 5@ttye1t 1ekik+ Nemcsak azrt6 mert t>d4a6 ;ogy az ilye1 trsasg 1em veszedelmes6 ;a1em mert lt4a s rzi is azt+ F1yszor va1 az6 ;ogy 1aBo1k1t lt>1k egy.egy vadat6 melyet odasz1t>1k valaki1ek6 s amikor el41 a vrva vrt 1aB6 Cgy elt:1ik6 mi1t a tavaszi kd+ A vad szeme ezekbe1 a megltsokba1 er0s+ (l0z0 1aB mr 1agyo1 1yC4togatt>k a 1yak>1k6 1agyo1 ki1zt@k a ;elyet6 a;o11t be le;et cserksz1i+ A vad ltst 1em ker@lte el szokatla1 l1ksg@1k6 s szt1e ms5el ta1csolta+ Soka1 erre azt mo1d4kH vletle16 a sors szeszlye stb+ D1 azo1ba1 sz<vesebbe1 ;iszek a vad szt1s megrzseibe16 az l0 szervezetek e1ergiakis>grzsaiba1 s E 5el5ogsba16 amely 5igyelmezteti a vadat a veszedelemre+ /ert E mi1t valaki mo1dta E mi2ta a kovcsmester@1k 5ia egy szivarosdoboz s egy rgi tele5o1kagyl2 seg<tsgvel =o1do1t ;allgat4a6 mi1de1t le;etsges1ek tartok eze1 a vilgo1+

Rkim alk !"a


S4abba1 divat a k@l15le <rsok1ak olya1 c<met ad1i6 mely1ek 425orm1 semmi kze a tartalom;oz+ Az rdemes olvas2 <gy azt1 az elmaradt csatta12 ;elyett a c<me1 leB0dik meg6 s azt go1dol4a magba1 U(z azt1 <rsI Kds6 mi1t Albio1+V /a4d1em ebbe a ;ibba estem 1 is+ UM2kim alko1yaV >gya1is 1ekik egye1ese1 ;a41al;asads6 m<g az alko1y boro1gsa az 1 B>skmra s eddigi ;agyom1yos r2kaszere1csmre teleBedett+ )e;t 1ekik most virrad6 1ekem Bedig alko1y>l+ /gBedig eX>atori gyorsasggal+ A szere1cse 5ord>lsa ott kezd0dtt6 ;ogy reg broY1i1gom agya meg;asadt+ Rgy ;asad;at meg a szerelmes sz<vH szrevtle1@l6 mo1d;at1m6 s>ttyomba1+ /ire a gazd4a szreveszi6 mr meg va1 ;asadva+ /it tesz erre az emberK Lgyebr6 kicserli a 10t6 illetve az agyat+ BekoBogtat a B>skam:ves;ez6 s meggy0z0dik6 ;ogy ilye1 esetbe1 a ragaszts mit sem r+ Gotom tve1 Be1g0rt olya1 agyat tesz r a mester6 Umi1t egy szB lomV+ A UszB lomV 1agyo1 relat<v 5ogalom+ D16 ;a szBet lmodom6 vagy tavaszi szalo1ka;Czso1 vagyok6 vagy t@zet rakok valami 1agy v<z Bart416 ;ol szllo1g ezer1yi v<zimadr6 s lgy ke1yrre csord>l a szalo11a leve+ A B>skam:ves a szB lmot g>mi 1lk@l el 1em kBzeli+++ Itt a B>skaagyra szerelt g>mir2l va1 sz26 amely megakadlyozza6 ;ogy a B>ska kirCg4o1 a ;mb2l6 s a ;ozz 1em szokott vadsz kabt4;oz taBad4o1 a gyors 5elkaBs Billa1atba16 mikzbe1 a r2ka sz 1lk@l tvozik+ Amikor a 5egyvermester a m:;ely mlyb0l el0;ozta 5egyverem6 mi1d4rt megakadt a szemem az agy vg1 szer1yked0 g>mitalBo1+ M2zsasz<1be1 sim>lt az agy vgre6 s a gyermekkori g>mileBed0t 4>ttatta eszembe+ /eg is szagoltam+++ A mester ragyog2 arccal trlte meg a B>skt6 s krd0leg 1zett rm+ E Memek E mo1dtam+ E 7e a g>mir2l 1em volt sz2+

E Az is be11e va1 az tve1be1 E oszlatta el a1yagi agglyaimat a B>skk reged0 Bro5esszora+ A g>mit2l elteki1tve a m>1ka igaz1 ki5ogstala1 volt+ Nagyo1 szB di2gykr6 t@kr51yesre Bol<rozva+ =gy legye1 a talB16 mely eze1 vgigmegy boka5icam 1lk@lI /r az els0 vadszato1 5el is t:1t mi1de1ki1ek+ E (z ige1I (z azt1 egy+++ M2kra me1t a 4tk+ A szomszdos 1agy erd0k b0sgese1 ellt1ak be11@1ket C4abb s C4abb szll<tm1yokkal6 melyek 5c14ai1kra sBek>ll1ak6 <gy id01k1t a r2kk kztt re1det kell teremte1i+ (llltam ;t az egyik rem1ydCs Usta1do1V+ (l0szr egy 1yCl ballagott ki a 1yiladkra+ 7e ezt mg 1em a ;a4t2k vertk 5el6 ;isze1 mg 1em is ;allom lrm4>kat+ A ka1l5@l: meg1z6 s ;ogy 4obba1 lsso16 mg 5el is @l+ Nzz@k egymst+ Nem tetszem 1eki6 mert eltraBBol+ /eg vagyok srtve+++ /ost egy mtys sB<toz el0ttem a s:r:be1+ 9ya1Csa1 soB1kodik+ )al1 a r2kaK Fa 416 ;t ott kell 1eki ki411i6 ott6 a 5agyalbokor mellett+++ (z a go1dolat mg meg sem 5ord>lt a 5e4embe16 mr kis>rra1t a r2ka6 Bo1tosa1 az elkBzelt ;elye1+ (kkor kzbelBett a g>mi agytalB+ Ami1t 5elkaBom a B>skt6 ;ozztaBad ;>bert>szom;oz6 s mire korrigltam a ;elyzetet6 a r2ka mr becsCszott a 1yiladk tCls2 oldal1+ /rgese1 U>t1aV l0ttem+ Nem t>dom6 a r2kk szoktak.e ;a;otz1i6 de az e1ym1ek k11yei cs>rog;attak+++ Szidtam mg a mag4t is a11ak a g>mi51ak6 a 5egyvermester Bedig E ;a va1 igazsg a 5ld1 E akkort cs>klott 42k<v1sgaim 1yom16 ;ogy ma4d a 1yelvt ;araBta el+++ Ft <gy 1z ki a 5egyvermesteri szB lom+ A derk mtys is tle1d@lt a 5e4em 5ltt+ Mossz>l tette+ =el0ttem6 csak Cgy kalimBlt+ Gr2bakBBe1+ Ft va1 igazsg eze1 a 5ld1K (11l mr 1em akadt meg az agy+ Mossz se4telmeim azo1ba1 mr gykeret vertek be11em+ Mge1 1em ;ibztam 1 r2kt+++ ;t;a most megtrtt a 4gK+++ A kvetkez0 ;a4tsba1 megi1t 1agyo1 42 ;elyre ker@ltem+ (ze1 a ;elye1 mr kt r2kt l0ttem tavaly+ Itt kell ki411ie+ /r i1d>l is

a ;a4ts+ G>skmmal egy.kt kaBsBr2bt teszek+ (gsz 42l megy+ Nem akad mr+ E ArrrrrI E Az orrom el0tt a gazos csdb2l >grik 5el a Ur2kmV+ /egismerem+ Szi1te ltom mr azt a szB b>k5e1cet+ Nem akad mr a g>mitalB+ No6 mostI+++ (l volt zrva a B>skm+ Az U@b>1gV. ;oz >gya1is elzrtam a B>skt+ /ost mr 1em mrgel0dtem+ VgeI Vge az ara14>ezi szB 1aBok1ak+ Vge a r2ks szere1cs1ek+ Mossz se4telmeim val2ra vltak+ A ;a4t2k kzt 1agy kiablsH E M2kaI M2kaI E *tt megy mr a r2km+ 9yalzatI /ost mr 1em lesz ebbe1 a ;a4tsba1 tbb r2ka+ A ;a4t2k mr kzeled1ek+ (gy bagoly s>;og t a 1yiladko16 s mi1d4rt le is szll a msik oldalo1+ Qlmos az reg egrB>szt<t2+ Sokig egye1sClyoz az go16 am<g meg1y>gszik+ Szi1te vrom6 ;ogy s<tso1+ Nz rm Biros kariks6 1agy szemvel+ VisszaBislogok+ Nem kell 5l1i6 reg cimbora+++ G>skm 1em 1eked va1 5ela4zva+ Ds ekkor+++ s ekkor6 mi1t egy 5ergeteg6 ro;a1 t egy r2ka a Ul1i1V+ K11ye1 ;ibztam el+ /i1de1 meger0ltets 1lk@l+ Nem volt kzel6 de Ur2kavirgzsomV ide41 mr 5eleCt41 5elbor<tottam vol1a+ A d>rra1sra odbb szll baglyom+ Nem is b1om+ T volt az egyetle1 ta1C4a e11ek a csC5os eset1ek+ =e;et6 ;ogy megsrt0dtt6 ;ogy UlecimborztamV+ Aki 1em t>d l01i6 az 1e cimborzzo1 le se1kit E go1dolta6 s igaza va1+ /ost egy 1yCl vgtat t a r2ka 1yom1+ Frmat is karikzik6 am<g tr a tCls2 oldalra+ Ft a r2kt is <gy kellett vol1a+ Az sem me1t gyorsabba1+ /esszebb se+ FibaI A r2kra rszllt az elr;etetle1sg misztik>s ;omlya+ (gy ;4a is tvg a 5e4em 5ltt+ N2 magasa1+ 7>Bla kell e11ek az orgyilkos1ak+ A msodik lvsemre sszekaB4a a szr1yt6 s ;a1gos zrgssel vg2dik az alacso1y tlgy szraz levelei kz+ /egy a lvs veszedelmese1+ Jsak r2ka 1e 44416 mert azt biztosa1 el;ibz1m+ A ;a4t2k mr kzel va11ak+ (gyik ki is lB a 1yiladkra+ Vge a ;a4ts1ak+ Ki@r<tem a B>skt+ (z a re1d4e a dolog1ak+ /i 41 a 5egyver ki@r<tse >t1K+++ A vllravets E mo1da1k a taBasztalatla1abbak+ NemI A 5egyver ki@r<tse >t1 41 a E r2kaI

A 1egyedik+ Nem is siet tClsgosa16 s 1 mlysges letargival 1zek >t1a+ Ne aBr2zz>k tal1 az esem1yeket+ t r2kt l0;ettem vol1a egyetle1 dlel0tt+ (gyik szebb volt6 mi1t a msik+ t r2kaI Fi1yz2 kocsib>1dm 5elB<ts;ez Cgy kellettek vol1a6 mi1t egy 5alat ke1yr+ Komisz az ilye1 r2ka+ Semmi beltsa 1i1cs+ Fagy4k az embert tlv<z ide41 b>1da 1lk@l didereg1i+ Ft 1em ;ordtk mr eleget azt a b>1dtK /g ;a C4at krtem vol1a t0l@kI 7e 1 szer1y vagyok+ Berem a ;asz1lttal is6 mert Bld>l amelyik >tol4ra me1t t a 1yiladko16 le;etett tal1 1gyves is6 mert akkora volt6 mi1t egy E mo1d4>k E kis 5arkas+ Ft most krdemH olya1 tClzott vgy egy 1gy ve ;asz1lt b>1daK Fol va1 ;t itt a r2kk alko1yaK E krdez;et1 az rdemes olvas2+ Jsodlkozom6 ;ogy 1em mlt2ztatott kitall1i+ (ddig lestem6 vrtam6 szerettem UTV.ket6 ez>t1 Bedig k>tyba sem veszem a vrs 5rakkost+ Kigoly2zom a sz<vemb0l 0ket+ (rklcsi ;alottak lesz1ek+ Ft 1em alko1yat ezK

#lmeg" a tl
Beteg a tl+ Nagyo1 beteg+ *lya16 mi1t az regemberH reszket06 k11ye1 s<r26 messze 1z0+ BCcsCzik a tl+ NaBBal mr alig lt1i+ Jsak 44el 4r6 mi1t a beteg6 aki a 1aBBalt tal>ssza6 de a sttbe1 BaB>csot ;Cz6 s elmotoszkl a szobba16 ;ogy 1e legye1 olya1 ;a1gos az 2ra6 s 1e legye1 olya1 rette1etese1 mly a cse1d+ *lya1 a tl6 mi1t a ;aldokl26 aki1ek vr1ak a ;allra+ A roko1sg ssze1z6 s a szemekbe1 ez va1H Vgre1delet 1i1cs6 mi1de1 a mie1k+++ A tl ezt t>d4a s bCcsCzik+ 7e csak 44el+ regese1 4r4a az erd0t6 s megsimogat4a a 5kat6 melyek most bredez1ekH E No1o6 kis 5k+ /irt borzo1gtokK Nem voltam szigorC ;ozztok6 ezt emlkbe ;agyom+++ Ds keze 1yom1 dr ;>ll a 5kra6 melyet reggel lerz1ak mag>kr2l+ Nem kell az regember a41dka se1ki1ek+ A 5agyz>gokba16 szaki dombtet0k1 ott ;ever1ek rgi ;2ro1gyai+ Giszkosa16 tBette1+ Nem mos6 1em varr az regemberre se1ki+ /i1ekK Sgyis meg;al+++ /i1de1ki t>d4a+ )>d4a a 1aB6 t>d4a a szl6 s t>d4k a 5el;0k6 akik szolgi voltak6 s most szt;ord4k >tols2 ro1gyait6 s komiszkod1ak az reggel6 akr az emberek+ )al1 0k is t>d4k6 ;ogyH a kid0lt kereszt1ek se1ki 1em ksz1+ D1 ksz1kI D1 1em szeretem az ere4@kbe1 dly5skd0ket6 mert t>dom6 egyszer Cgyis elesett s szomorC lesz mi1de1ki+ A kem1y teki1tetH alzatos s rvedez0 lesz6 a Bara1csol2 1agy ;a1gH lgy s kr0+ Az klH ki1yC4tott6 reszket0 te1yr+ Az regember1ek6 ;a )l is a 1eveH 1i1cse1 kle+++ D1 most se b1tom a telet6 s meg1zem a ;25oltokat6 melyeket mi1t;a cig1yok ;agytak vol1a Ctm>tat21ak ks0bbi karav1ok szmra+ Az egyik ;25olto1 ;rom 5ekete gomb+ 7e mozog1ak+ sszebC41ak s szt>gra1ak+ /i5le 1B le;etK A kocsim arra

megy6 s kzbe1 el0veszem a g>kkert+ Amikor elg kzel r@1k6 megll>1k egy bokor takarsba16 s bele1zek a tvcs0be+ (/icsoda b>ta sz2I (gy cs06 amely UtvVI S4 szavakat csak a magyar Baraszt1ak le11e szabad csi1l1i+ Noga is legtbb va1 ;ozz+ T a tvcs0re azt mo1d4aH messzelt2+ /e11yivel ki5e4ez0bb s magyarabbI) (gysz2val bele1zek a messzelt2ba6 melybe1 meg4ele1ik kt sz@rke var4C6 egy 1agy gatys lyv s kzt@k valami el;>llott vad6 melyet tB1ek+ (gy 1yCl+ (gyik oldalo1 ll az lyv6 msik oldalo1 a kt sz@rke+ (sz1ek+ Az lyv temB2sa16 a kt sz@rke mo;21 s mi1dig szemtele1ebbe1+ Amikor az lyvet mr szi1te leszor<tottk a zskm1yr2l6 az a leg1agyobb 1y>galommal 5e4be koBBi1totta az egyik sz@rkt+ A var4ak E kr+++6 kr E 5elrebbe1tek a leveg0be6 s szidtk az lyvet6 mely azo1ba1 tkletes 1y>galommal evett tovbb+ A var4ak is belttk6 ;ogy kr megsrt0d1i6 s leszlltak C4ra az lelem mell+ Az lyvet ez sem izgatta+ Ismt ;rmasba1 tBtk az el;>llott 1y>lat+ A sz@rkk illedelmese16 az lyv temB2sa1+ A var4ak azo1ba1 ;amar el5eledtk az el0bbi i1telmet6 mert megi1t szemtele1@l mag>k1ak akartk az egsz zskm1yt+ /a4d1em rmsztak az lyvre+ Az mi1t;a csak erre vrt vol1aH E KoBBI E leke1t egyet6 amelyik kzelebb volt ;ozz+ A var4ak mr 5el sem reB@ltek6 csak ;tra>grottak6 megkrogtk az lyvet6 ki evett tovbb6 mi1t;a amazok a vilgo1 sem lettek vol1a+ A var4ak erre megi1t U42 5iCkV lettek6 s egy darabig tisztessgese1 ettk az 0 oldal>kra es0 rszt+ 7e 1em sokig+ A szemtele1 termszet ;amar kitrt bel0l@k6 az lyv Bedig E valami tkletese1 komik>s 5els0bbsggel E ;ol az egyiket6 ;ol a msikat k2li1totta 5e4be+ /i1t amikor a ta1<t2 vo1alz2val odakoBBi1t a rossz gyerek1ek+ Nem vr;attam meg a vgt6 de 42 t<z Bercig olya1 lvezetet kaBtam6 melyet csak a termszet mi1dig tkletes sz<1Bad1 lt;at az ember+ =m6 a bCcsCz2 reg )l 1em ;ltla1+ /egemeltem 1eki a kalaBom csakCgy6 mi1t amikor virg4ba1 volt6 s 0 adott valamit6 amit so;a el 1em vesz<t;etek+

/s1aB >gya1eze1 az Cto1 me1tem ;aza5el+ Szembe4tt velem egy bresszekr+ A szekr megll6 amib0l t>dom6 ;ogy 4ele1te1i akar valamit+ E /i az C4sg6 3ori1tosK 3ori1tos megemeli kalaB4t6 s azt mo1d4aH E Nem tetszik megl01i a r2ktK+++ N2l meg1zem 3ori1tost6 1i1cs.e valami ba4a6 mert ezt Cgy mo1dta6 mi1t;a azt mo1dta vol1aH E Ad;atok egy szl gy>5tK 3ori1tos azo1ba1 1y>godt6 s biztos volt a dolgba1+ (z ltszott a szem1+ BerCgva >tol4ra bCcsCkor volt6 ezel0tt 5l vvel6 de azrt sem sz2l;attam sokat6 mert szolglato1 s mag1k<v@l volt+++6 s most 5ela41l4a6 ;ogy l04em meg a r2kt+ E N2 E mo1dom E6 ;t ;ol va1 a r2kaK E *tt 1i E mo1d4a 3ori1tos6 s br mo1d;atom6 a r2kk kr@l 1agyo1 szB mCltra teki1t;etek vissza (1emsokra elrem a szzat)6 ma4d leestem a kocsir2l+ A r2ka ott volt t0l@1k ;etve1. 1yolcva1 lBsre6 >gya1azo1 a ;2darabk16 melye1 az lyv oktatta becs@letre a var4akat6 s E egerszett+ (gerszett 15eledte1 s 1y>godta16 mi1t;a sem B>ska6 sem ember 1em is le11e a vilgo1+ Nagyokat >grott azzal a kecses mozd>lattal6 amely1ek lttra el5eledi az ember a B>skt+ 3el>grott magasa16 k11yed1 E szi1te a leveg0be1 maradt E6 s 5arka zszl2s <vbe1 Cszott >t1a+ Nzt@k a komt6 s valami vidmsg szllt kz1k+ /osolygott 3ori1tos6 mosolygott a kocsis a bako16 s mosolyogtam 1 is+ Rgy 1evet az ember a gyerekre6 aki csi1tala16 meg is kell 1;a ver1i6 de ;t E iste1em E gyerek+ Fla iste1I Nem volt velem B>skaI 7e 1em >1szolt mr 3ori1tos sem6 ;ogy l04em meg a r2kt+ E Iste11ek a41lom E emelte meg a kalaB4t6 s vidma1 ballagott a szekr >t16 de mg ;allottam6 ami1t mo1dtaH E 3e1e essk a cso1todba+++6 de szB is vagyI+++

+++Az regember6 a )l E <me E mg egyszer ki1yC4totta reszket0 kezt6 s adott 1ekem valamit6 amit tovbbadok6 s mgis az e1ym marad+ (rr0l a r2kr2l 4>t eszembe egy msik r2ka6 amely klykkorba1 ker@lt ;ozzm6 de mivel 1agyo1 keveset voltam ott;o16 kiadtam albrletbe a m>1ksok ko1y;4ra+ (ze1 a kis r2k1 5igyeltem meg6 ;ogy a r2ka 5@le milye1 vgtele1@l rzke1y szerszm+ D1 az gyo1 5ek@dtem E tel4es cse1dbe1 E6 a kis r2ka Bedig sz>1diklt egy ciB0sdobozba1+ Asztalomo1 egy vzba1 tavalyi cseres1ye6 kecskerg2g 0szi Biros levelekkel6 melyek kz@l egy levl levlt6 s alig ;all;at2 zizze1ssel leesett az asztalra6 s az 1 kis r2km Cgy >grott 5el6 mi1t;a meg@tttk vol1a+ Nem szeretem azo1ba1 a rab llatot E k@l1se16 ;a 1i1cs id0m vele 5oglalkoz1i E6 de ele1ged1i sem akartam6 mert a r2kt 1em szaBor<t4a az ember6 akrmilye1 42 bartsgba1 is va1 vele6 ;t odaadtam a m>1ksgazd1ak6 ;ogy 1evel4k 5el6 a;ogy t>d4k+ )al1 mg tartottam vol1a Br 1aBig6 de meg;arag>dtam r6 mert meg;araBta az >44amat+ (gy sz@rkevar4Cb2l a leg<zletesebb darabokat vgtam ki6 de ;iba tettem el4e6 r sem 1zett+ (r0szakoltam+ (l5ord<totta a 5e4t+ (rre az orr;oz drgltem a ;Cst6 s az klm1yi kis Bamacs mrgese1 bekaBta a ;Cssal egy@tt az >44amat is+ Vge lett a bartsg1ak+ A gazda rmmel d>gta zsebre6 s a m>1ksok ko1y;41 szBe1 5el is 1evel0dtt+ /egevett mi1de1t6 amit a m>1ksok ettek6 s a kisgyerekekkel 1agy bartsgot kttt+ A 5el10ttekt0l 5lt6 de a gyerekekkel 4tszott6 mi1t a k>tya+ A vadllat szt1e akkor bredt 5el be11e6 amikor E megktttk+ Valaki azt a b>ta ta1csot adta a gazd1ak6 ;ogy 42 lesz most mr megkt1i a s@ld0 r2kt6 mert megszkik+ (tt0l kezdve a kis r2ka megt>dta6 ;ogy 0 rab6 s az els0 alkalommal6 amikor le;etett6 meg is szktt+ Fogy mikBB6 az 1em t>d2dott ki+ =e;et6 valamelyik gyerek eresztette el+ /essze azo1ba1 1em me1t+ A szomszd domboldal s:r: 5iatalos volt6 s a gyerekek amikor keressre i1d>ltak6 meg is

talltk+ Ntszottak vele6 mi1t rge16 de meg5og1i 1em e1gedte magt+ (ste5el ;azak<srte a Ba4tsokat6 de a m>1ksta1y;oz 42 B>skalvsre le@lt6 s 1em me1t tovbb+ A gyerekek kivittk a vacsor4t6 melyet 42<z:e1 megevett6 s amikor sttedett6 visszame1t az erd0be+ Rgy me1t ez egsz 1yro1+ (gyszer ki1t 4rok a ;atrba1 a gazdval6 s 5elt:1t6 ;ogy a vlgybe16 az erd0 szl1 a gyerekek 1agy siko1gatssal 5>t1ak valami el0l+ Krd0leg 1ztem a gazdra+ E A r2kval 4tsza1ak6 krem+ E Ft megva1K Fisze1 azt mo1dta6 elszktt+++ E (l az6 de vacsorra azrt meg41+ Az embert0l 5l6 de a gyerekekkel el4tszik+ /eg5og1i 1em le;et6 Bedig azrt 1eveltem a k>tya5a4zatot6 ;ogy ma4d tle1 eladom a b0rt+ E No6 ezt alig;a ad4a el+ E )>dom6 krem6 de azrt m>sz4 1eki vacsort ad1i6 mert akkor a gyerekek sem esz1ek+++ A vlgybe1 Bedig tovbb 5olyt a 4tk+ Nyolc.t<z gyerek6 l1yok.5iCk6 a legid0sebb tal1 kile1cves6 ekkor BBe1 lb>44;egye1 loB2ztak a s:r:sg szle 5el+ Amikor t<z lBsre le;ettek6 ki>grott a kis r2ka6 s >t1a a gyerek;ad1ak+ (gy kis 5>tamods >t1 le@lt a r2ka6 a gyerekek Bedig meg5ord>ltak6 s 5elemelt kzzel6 1agy 1evetssel szaladtak 5el6 mi1t;a meg akar1k ver1i+ Amikor kzelbe rtek6 5el>grott6 s m>tatva6 ;ogy 0 most 1agyo1 5l6 beszaladt a s:r:be+ Amikor bert6 a gyerekek meglltak6 s egyszerre 0k lettek az U@ldzttekV+++ =assa1 loB2zkodtak az erd0 5el6 s vidm kiltozssal szaladtak el6 amikor megi1t ki>grott6 s kergette 0ket a kis r2ka+ D1 Bedig csak 1ztem6 1ztem6 s 1em t>dtam leve11i szemem a kBr0l6 melybe1 a11yi 5i1om b46 a11yi tiszta rm volt6 ame11yit egy letbe1 tal1 csak egyszer lt az ember+ +++(z is ma 4>tott eszembe6 ;ogy ezt a msik r2kt lttam+ (zt is t0led kaBtam6 bCcsCz26 szomorC reg )l+ =m6 42H 421ak le11i+ /egemel1i a kalaBot a11ak is6 aki elesett6 a11ak is6 aki koBott s

meg5radt6 mert mi1de1t6 de mi1de1t visszakaB az emberH az @tst is meg a simogatst is+

Kisassz !"
(sett a ;2+ 3elt:rt@k a kBe1ygallrt6 s sz2tla1>l lo;olt>1k a kaszr1ya 5el+ A szl ma4d 5eld1ttt be11@1ket6 arc>1kba vgta a ;avat6 s mg 4obba1 visszatartott mi1ket6 Bedig mr Cgyis elkst@1k+ F2ri;orgas bartom6 Gacolai akkorkat lBett mellettem6 ;ogy elakadt a llegzetem+ E Ne ro;a146 Gacolai6 most mr mi1degy+++ Nem is vlaszolt6 csak E ;a le;et E mg 4obba1 kilBett+ E I1kbb cs>k4a1ak le E d@;1gtem E6 de 1em ro;a1ok6 ;ogy Cgy r4ek oda6 mi1t egy izzadt l2+ Gacolai elvgtatott6 1 Bedig meglltam6 ;ogy ki5C44am magamat+ /eglltam6 s meglttam Kisasszo1yt6 aki egy kaB> sarkba ;Cz2dva reszketett+ Az6 ;ogy kisasszo1y volt6 csak ks0bb t>d2dott ki6 a legkzelebbi vizsglat1l6 amikor is ezt a 1evet adt>k 1eki+ Kisasszo1y 1agyo1 szB6 rvid sz0r: 5oWi volt+ Gacolai >gya1 a41lotta a Jzr6 Nr2 s Fektor 1eveket6 de 1agyzol2 bartomat lei1tettemH E Ne er0ltesd magad6 Gac+++ (z a disk>rz>s azo1ba1 csak ks0bb trt1t+ (gyel0re ott lltam a reszket0 kis k>tya mellett+ Nagyo1 5zott szeg1y+ From lba a leveg0be16 s test1ek csak egy kis Bo1t4a ri1tkezett a 5agyos k0vel+ /egsimogattam+ E K>ty1ak val2 id06 miK Szemre;1y2a1 1zett rm6 s lbam mell bC4t6 mi1t;a azt mo1dta vol1aH E 7e 1em ilye1 kis k>ty1ak+ )al1 ber1t;egyi1ek vagy komo1dor1ak+++ de 1 csak egy vko1y sz0r: kis 5oWi vagyok+++ E Ds orrval megbkdte a csizmmat+ E Ft most mit csi1l4>1kK

Kisasszo1y 1em t>dott ta1csot ad1i6 1 Bedig 1em t>dtam ott;agy1i+ 3elrmlett el0ttem szzadBara1cs1ok>1k zord arca6 a ki;allgats6 amely mr ott ll az iroda el0tt+++ Fa4a4I E Na szerv>sz6 k>tya6 ma4d csak ;azatallsz+ Kisasszo1y azo1ba1 1em tg<tott+ (gy darabig mgttem 4tt6 ma4d vidma1 elibm Berd@lt6 vissza.vissza1zett6 s <gy vo1>lt>1k be a kaszr1yba+ 3olyos21ko1 ;allos cse1dbe1 llt mr a ki;allgats+ Gatkovics kaBit1y BBe1 azo1 go1dolkozott6 ;1y 1aBot mr4e1 9all1y ;o1vdre6 aki 1em tallott a From Var4Cba1 botr1yos verekedst kezdem1yez1i6 amikor E Kisasszo1y >t1 lo;olva E 1 is Ubevo1>ltamV+ Kisasszo1y civil k>tya volt6 s <gy 1em rt;ette meg6 ;ogy mi va1 a kaBit1y elstt@lt teki1tete mgttP ezrt vidm 5arkcs2vlssal >grlta kr@l k@l1.k@l1 a ki;allgats sszes tag4t+ D1 csak lltam6 kiss be;Czva 1yakamat6 vrva6 ;ogy le@t a me11yk0+ Gacolai arca merev volt6 mi1t a szolglati szablyzat6 de szeme krrve1dve ragyogott6 Gli1ks 0rmester Bedig Cgy 1zett Kisasszo1yra6 mi1t valami ro1da 5regre6 ami beletraBBolt a szzad iste1tiszteletbe+ Az iste11yila el0szr 9all1y N2skba @ttt kt;eti 5ogda alak4ba16 azt1+++ az 1 k@l1szmom kvetkezett az irodba1+ Kisasszo1y kzbe1 mellettem @lt a 5ld16 s 1zte Gatkovicsot+ Amikor a kaBit1y mr 1agyo1 ;ado1szott6 s mg 4obba1 ord<tott E morog1i kezdett+ Gatkovics 1agy k>tyabolo1d volt6 azrt eze1 kezdtem+ E Nem ;agy;attam ezt a szere1cstle1 k>tyt+++ becse1gettem a kr1yk sszes ;zba+ E Na sKI E Nem vllalta se1ki+++ Kzbe1 el4rt az id0+++ E Ft ma4d 1 adok id0t a kadt Cr1ak6 ;ogy ;osszabb mag1yba1 go1dolkod;assk az id0 mClsr2lI Kivo1>lsI Ds ott;agyott+ Kisasszo1y termszetese1 vel@1k egy@tt vo1>lt ki6 Bedig a szzad<r1ok 1agyo1 marasztaltaH

E Ne me14 el6 kis k>tya6 mert meg5agyszI Kisasszo1y r se 1zett6 Bedig odak@1t csC1ya id0 ksz@l0dtt+ S>;ogva vgott a ;26 s a kis gBB>skslovak vastag sr1ye egyszerre 5e;r lett+ Akkor bredt a vros+ Az >tcko1 vgigzrgt@1k6 s mire kirt@1k a vros vgre6 mr vissza is 5ord>l;att>1k+ From lBsre sem le;etett lt1i+ Gatkovics1ak azo1ba1 sasszeme volt6 s megltta6 ;ogy E a;ol @resek voltak az >tck E Kisasszo1yt a ;21om alatt viszem+ Azt ;iszem6 e11ek ksz1;ettem6 ;ogy mi1dssze t 1aB szoba5ogsgot kaBtam+ (zt az t 1aBot Kisasszo11yal bartsg>1k elmly<tsre ;asz1lt>k ki+ Kzbe1 Gacolai tbbszr megltogatott be11@1ket6 ami 42 sz<vre vallott vol1a6 ;a egyszer azt 1em mo1d4aH E )>la4do1kBBe1 mi1ek 1eked ez a k>tyaK Nekem ad;at1d+++ E /egszerettem+ E Nem k<v1om i1gye1+++ E Nem adom6 de 1em is me11e veled+ Kisasszo1y1ak va1 <zlse+ E A k>tya vgeredm1ybe1 1em is a tied+ )alltad+ E No ltod6 a ms k>ty4t Bl1e 1em ad;atom se1ki1ek+ Gacolai d@;se1 1yargalt 5el s al szobmba16 s zsebb0l vado1atC4 B2rz vge ka1diklt ki+ Azt ;iszem6 Kisasszo11yal akart 5esz<te1i imdott4a ablaka alatt+ Vg@l mrgese1 ott;agyott6 ms1aB Bedig egy vastag keretes ;irdets 4ele1t meg a ;elyi laBba16 mely szeri1t egy gy1yr:6 rvid sz0r: 5oWi talltatott ilye1 s ilye1 4elekkel6 itt s itt tve;et0+++ az 1 Bo1tos c<mem+ Gacolait akkor revolverrel kerestem6 mert a k>tya1z0k rekedtre 1yomtk cse1g0met6 1 Bedig Kisasszo1yt oda 1em adtam vol1a mg a 4ogos t>la4do1os1ak sem6 a11yira megszerettem+ Rgy rt be11@1ket a szilveszter6 mely Gacolaival val2 ;aragos viszo1y>1kba e1y;@lst ;ozott+ Addig alig beszlt@1k6 de amikor 45l >t1 a lmBk kigyCltak6 ;2ri;orgas bartom llt el0ttem+ E Ft 1e ;arag>d46 te l2I E mo1dta kzvetle1@l+ E Beismered6 ;ogy al4assg voltK

E 7e volt be11e szellem is6 miK E Fagy4>k+ Nem ;aragszom+++ Nem is ;arag>dtam6 ;isze1 gyerekkori Ba4tsok volt>1k6 s 1agy orrC bartom 1agyo1 ;i1yzott mr+ (11ek a kibk@ls1ek egybk1t szomorC kvetkezm1yei lettek+ Gacolai belecsb<tott egy vres krtyacsatba6 s reggel a1yagilag tel4ese1 levetk0zve ballagt>1k ;aza5el+ E Ds most mi leszK E toltam 5el a saBkm g0zlg0 ;omlokomr2l+ E Semmi+ Fozzm kltzl a kaszr1yba+ Dl@1k6 mi1t ;al a v<zbe1+++ (bb0l lt;at26 ;ogy Gacolai idegei a 7oberd21 edz0dtek6 s oBtimizm>st is Bsgbe1 meg0rizte+ sszekltzt@1k+ A kltzs abb2l llt6 ;ogy bartom leg1ye egy koBott6 5lig @res b0r1dt vitt el0tt@1k6 1 Bedig Kisasszo11yal Bardztam >t1a 42 messze6 4elezve6 ;ogy a b0r1d;z semmi kz@1k+ Bks6 szB 1aBok 4ttek akkor+ Kisasszo1y megkaBta az C4 B2rzt6 s derk kato1ak>tya lett bel0le6 aki mi1de15le civillel sz2ba sem llt+ Sa41os azo1ba1 a Bld1 5elb>zd>lva a tbbi alak>lat1l is 5elt:1t egy.egy ilye1 szzadk>tya6 s kivo1>lsok1l ott lo;oltak a leg1ysg mellett vagy a Bara1cs1ok lova >t1+ A ko1y;kba1 akadt elg lerg1i val2 cso1t6 <gy a k>tyk szma 5olyto1 szaBorodott+ (gyszer azt1 be@ttt a me11yk0+ (gyik k>tya E ll<t2lag E megveszett6 s ms1aB meg4ele1t a szigorC Bara1cs a k>tyk kiirtsra+ E Na6 most mi lesz Kisasszo11yalK E krdezte Gatkovics kaBit1y+ E N26 ;ogy eladt>k mr teg1aB E vlaszolta szemrebbe1s 1lk@l Gacolai E6 sszergott mi1de1t+ A vado1atC4 csizmmat is megrgta+++ Ds az1aB dl>t1 az ablakb2l 1zt@k vgig6 ;ogy a si1tr ;ogya1 5ogdossa ssze a kaszr1yabeli k>tykat+ Ovltttek szeg1yek6 a bakk a 5og>kat csikorgattk6 a si1tr kocsi4a Bedig kidcgtt a 1agy kaB>1 szomorC ter;vel+

E =tod6 Kisasszo1y6 ltod E mo1dta akkor bartom E6 ;t most mit csi1l4>1k veledK Itt 1em marad;atsz+++ Bedig mily 42l megvolt>1k egy@tt+++ Kisasszo1y Cgy 1zett Gacolaira6 mi1t;a megrtette vol1a6 ;ogy szomorCsg va1 a sz<v@1kbe1+ Qltalba1 re1dk<v@l okos k>tya volt+ Ntszva ta1>lt meg mi1de1t+ Val2sggal kiszolglt be11@1ket+ Fozta a BaB>csot6 ;a kellett6 ;ozta a gy>5t6 t>dott U1ekel1iV6 s kivo1>ls el0tt 0 tartotta Gacolai lov1ak ka1tr4t+ Idege1 1em 4;etett be a szobba6 mert Kisasszo1y t>dott 1agyo1 goromba is le11i6 s amikor bartom 5og542s 4a4gatssal 4rt 5el s al a szobba16 Kisasszo1y k<srgette6 s vele 4a4gatott+ E /it csi1l4>1k veled6 kis k>tymK E K>ty1kI E 4av<tottam ki+ E (1gem cs>ktak le a11ak ide41 rte+ E Fisze1 ;a valami 42 ;elyre ker@l1e6 s 42l meg5izet1k+++ E GacolaiI )e elad1dK E N2 ;elyre6 42 B1zrt+++ Kisasszo1y Bedigrs k>tya6 a vak is lt4a+ Ds olya1 szeg1yek vagy>1k+++ (z igaz volt+ Nagyo1 szeg1yek volt>1k+ Gacolai az1aB este egy vadszC4sgot ;ozott6 melybe1 valami malomt>la4do1os Bedigrs s kotorkm>1kra bevezetett 5oWit keresett+ E /it go1dolszK Nem go1doltam semmit+ Kisasszo1y ott lebzselt kr@ltt@1k6 s 1em mertem a szembe 1z1i+ Ny@sz<tett6 mert 1em sz2lt>1k ;ozz+ Azt1 Umegsrt0dttV6 s le5ek@dt a ;elyre6 de 5olyto1 r1k lesett6 mert 1;a Cgy 4tszott>1k vele6 ;ogy 1em vett@1k t>domst r2la6 0 Bedig adta a megsrtettet6 ;ogy a11l 1agyobb legye1 az rm6 amikor el1evett@k mag>1kat+ Ilye1kor morogva U;araBottV be11@1ket6 de olya1 lgya16 mi1t;a 5ogai brso1yb2l lettek vol1a+ 7e most 1em 1evett@1k+ SzomorCa1 elszgyellt@k mag>1kat6 mert elad1i ksz@lt@1k leg4obb6 leg;:sgesebb bart>1kat+ Ks0bb Gacolai leme1t a ka1ti1ba6 s lila szegly: levlBaB<rral trt vissza+ E /eg<rom a levelet E s2;a4totta+

Kisasszo1y ekkor mr az lembe1 k>Borgott6 s szoksa szeri1t te1yerembe ;a4totta 5e4t+ E SzBe1 <rom meg E vigasztalt bartom6 ami igaz is volt6 mert ami dicsret va1 a vilgo16 az mi1d Kisasszo1yra volt ;almozva+ Vg@l szigorC kikts6 ;ogy csak olya1 ;elyre ad4>k a k>tyt6 a;ol a 42 b1sm2d biztos<tva va1+ (lme1t a levl+ )itokba1 rem1ykedt@1k6 ;ogy Cgysem 41 r vlasz6 s csak megCssz>k a dolgot vala;ogy6 de ;armad1aB tviratot kaBt>1kH U3elesgem maga megy a k>tyrt6 krem az llomso1 vr1i+V E Ft;a valami csi1os 10 E lmodozott bartom E6 ltzkd4@1k re1dese1+ Kisasszo1yt meg5@rdett@k6 kike5lt@k6 csak Cgy ragyogott6 kicsemBszt@k a kaszr1yb2l6 s vrt>k az C4 t>la4do1ost+ E )e marad4 be11 a restibe16 ma4d 1 5ogadom az asszo1ytI Nem is b1tam+ (gy@tt akartam mg le11i Kisasszo11yal egyed@l+ (szembe 4>tott a tli reggel6 az els0 bevo1>ls6 az t 1aB s mi1de1+ E Nem te;ett@1k msk1t6 kis k>tym+ =tod6 ;a kikltz;et1k a vrosba+++ de mg 4obb dolgod lesz ott+ VadszolI FallodK Vadszol+++ Kisasszo1y az a4t2ra 1zett6 a;ol akkor 4ele1t meg Gacolai egy mosolyg26 veszedelmese1 csi1os asszo11yal+ F: E go1doltam E6 itt vigyz1i kell6 mert ;2ri;orgas bartom i1gye1 odaad4a a k>tymat+++ Az asszo1yka els0 Billa1tsra beleszeretett Kisasszo1yba+ E (11ek a k>ty1ak 1em kell <rott Bedigr E mo1dta bartom E6 s ltom6 1agysgos asszo1y szakrt0+++ E /it t>d a kis k>tyaK E /i1de1tI E Kotorkba1K E )essk csak kiBr2bl1iI Fa 1em 5elel meg6 visszavessz@k+++ Br+++ E Ds Cgy legyi1tett kezvel6 mi1t;a err0l kr is le11e beszl1i+ Kisasszo1y kzbe1 ;ol r1k 1zett6 ;ol az asszo1ykra+ E QraK

(gy kis cse1d lett6 s lttam mr6 ;ogy tvedtem+ Gacolai1ak E ;a B1zr0l volt sz2 E 4gb0l volt a sz<ve+ *lya1 szmot mo1dott6 ;ogy meg5og2dzkodtam az asztalba1+ Az asszo1yka r1zett a k>tyra6 s azt mo1dtaH E Me1dbe1I Akkor este Cgy @lt@1k a szobmba16 mi1t;a gyszolt>1k vol1a+ Olt@1k a sttbe16 s csak a cigarett1k Barzslott+ E (ddig mr ;azartek+++ E Faza+++ E Fozatok 5el egy kis bort+ E FozassI Ds meg@lt@k Kisasszo1y tort+ Gacolai mg egy @veg bort ;ozatott6 s mg egyet+++ E Ne me14@1k ki a vrosbaK E Kime;et@1k+++ Ki is me1t@1k6 s ms1aB mr 1em volt se k>ty1k6 se B1z@1k+ Farmad1aB megkrdeztem Gacolait6 ;ogy mi lesz6 ;a Kisasszo1y 1em vlik be+ A Bedigr6 a kotork meg mi1de1+++ E Ne is beszl4I E Ds vissza kell 5izet1i a B1zt+++ Negyed1aB Bedig vastag eWBressz.a41lott levl rkezett+ E Ba4 va16 GacI /sk1t 1em <r11ak eWBressz.a41lott levelet+ Bo1tsd 5elI E Bo1tsd 5el teI )id volt a k>tya+++ E Neked va1 c<mezve+ )e <rtl 1ekik+ )e adtad el+++ A levl ott 5ek@dt az asztalo1+ Nzt@k6 s 1em 1yClt>1k ;ozz+ =assa1 besttedett6 csak a levl vilg<tott go1osz>l s vdl21+ E /o1dtam 1 1eked+++ te mgis tiszt vagy+++ id0sebb+++ 1 meg csak egy kadt+++ Gacolai 5el;rd@lt+ 3elkatti1totta a villa1yt6 s E reccsI E ki1yitotta a levelet+ Ds ;2ri;orgas bartom vi;arvert brzata Cgy der@lt 5el6 a;ogy 5ogytak a sorok a levlbe1+ N;a a trdre csaBott6 1;a 5el1evetett+ E Na;tI Lgye6 megmo1dtamK JsodaI

Azt1 5elolvasta+ Ngy s:r:1 tele<rt oldal volt6 s mi1d a 1gy oldal Kisasszo1y dicsrett ze1gte+ Fogy a Kisasszo1y az els0 1aB ;1y Batk1yt lt raksra a malomba16 ;ogy 5oglalta el C4 ;elyt a laksba16 ;ogy evezett be vidmsgval s okossgval az egsz ;z sz<vbe+++ (a bestiaI E mo1dta Gacolai)6 s ms1aB ;ogy vitzkedett egy r2kavrba1+ Kt ;atalmas r2kt ;ozott ki t<z Berc alatt+++ Vg@l egy kedves meg;<vs6 ;ogy me14@1k mi1l el0bb6 1agyo1 sz<vese1 ltott ve1dgek lesz@1k+ Sok a r2ka6 gy1yrkd4@1k mi is a Kisasszo1y m>1k4ba1+ Sa41os 1em me;ett@1k+ Fol egyik@1k volt szolglatba16 ;ol a msik6 ;ol Bedig rem1ytele1@l @res volt a kzs kassza+ =assa1 azt1 elmClt az id0+ Az emlkek el;omlyosodtak6 a 5egyvereket 5iatalabbak1ak adt>k6 s reged0 civil let@1k sz@rkesgbe mi1d ritkbba1 4rt vissza a mClt s be11e drga kis k>ty1k6 Kisasszo1y+ Ds mgisI Fa az az asszo1yka6 aki1ek Kisasszo1yt eladt>k6 elolvas1 ezeket a sorokat6 s 5elismer1 magt be11e6 ;a va1 mg Kisasszo1y ivadkaib2lH krem6 k@ld41 egyet+ )al1 vissza411e vele egy darabka val2sg 5elel0tle16 szB i54Csg>1kb2l6 mert ezt az <rst 1em az <r2 klttte6 ;a1em sz2r2l sz2ra megtrt1t+++

$li emlk
Az1aB olvads kezd0dtt6 s amikor bartommal be4tt@1k a Ny>gatir2l6 meg is mo1dtam6 ;ogy 1em szeretem az ilye1 locsBocs id0t+ Bartom a t>ds s taBasztalat =om1icr2l 1zett rm+ E =tszik6 ;ogy milye1 UBall214r2V vadsz vagy+++ (Itt mi1d4rt meg4egyzem6 ;ogy a kvetkez0kbe1 bartom E 1evezz@k tal1 az egyszer:sg kedvrt Klm11ak E mg sokkal lesC4t2bb vlem1yeket is megkockztatott r2lam6 de ezrt 1e <tl4e el se1ki+ Korba16 de 50leg taBasztalatba1 a11yira el0ttem va16 ;ogy mege1ged;eti mag1ak+++) E +++mert ez az igazi ;2I N2 tocsog26 amelyike1 olvas1i le;et+ Nem m a Bor;2I E 7e elolvad reggelig+++ E Nem olvad el+ (rdlybe1 1em+ (bb0l lt;at26 ;ogy (rdlybe ksz@lt@1k+ Klm1 akkora ;tizskkal rkezett6 ;ogy a ;ordrok a 1agy targo1ct ;Cztk el06 s amikor este C4ra kime1t@1k a Ny>gatira6 a taWit ma4d1em szt kellett szed1i6 ;ogy ez a ;tizskkazal bele5r;esse1+ 7e azrt 1em esett semmi ba4+ A vo1at Bo1tosa1 i1d>lt6 s mi sszesa1d<tott>1k6 mi1t kt vakci2s dik+ /egy@1k mr+++ S4sggal b0sgese1 elltt>k mag>1kat6 de vala;1yszor 5ord<tott>1k6 mi1dig egymsra tvedt szem@1k6 s 42 lett vol1a beszlget1i6 de se1ki se k<v1;at4a6 ;ogy a zsC5olt 5@lke el0tt kiteregess@k lelk@1k legmly1 takargatott rem1yei1ket+ 7ebrece1 t41 42l megaBadtak az >tasok+ Szatmr >t1 Bedig kette1 maradt>1k6 s vgigd0lt@1k az @lse16 ;ogy al>d4>1k valamit+ Al>dt>1k az rdgtI Kiszagll2dt>1k az 4szakba6 1zt@k a megroskadt ;avat s a tvoli ;egyeket6 melyek a vgtat2 vo1at mellett a ;a41al 5el siettek+ 7e az id0 mi1t;a megvltozott vol1a+ A lestt<tett llomsok bkebeli v1 5e1y0it kem1y sziszegssel tBte a szl6 s a vasCt me1ti Batakokba1 mozd>latla1 4gre ;asalt a 5oszlott 1d+

A;ol leszllt>1k6 az llomso1 e1y;e sttsg6 btym leg1ye s a Kis /agyar 1ev: 5>varos vrt6 akik1ek siker@lt az @ze1eteket s csomagokat Cgy sszekavar1i6 ;ogy csak kivilgos reggel t>dt>1k eli1d>l1i a vadsz;z 5el+ Kzbe1 az id0 egsze1 szakira 5ord>lt6 s amikor sz1ra @lt@1k6 karcso1yi csillogssal esett a ;2+ (sett a ;2I Az gi Bely;ek ott kere1gtek a sz1k2 kr@l6 s mg szebb tettk az >tat6 amely Cgyis vgyai1kkal volt kiBr1zva6 s valami vad6 0si szabadsg @lt mg1k a saroglyba+ Klm1 elgo1dolkodva ;allgatott a vidrak>csma alatt6 btym rgi emberekr0l meslt6 akik valamikor eze1 a vidke1 ltek6 vadsztak s elmCltak6 1 Bedig el1ztem a messze Szamos kds vo1alra6 s elmClt sa4gsokra go1doltam6 melyek az elmClt id0kbe1 s<r2ra szoro1gattk a sz<vemet+ A ;2 esett+ A 5al>ba1 var4ak @ltek a kerti 5ko16 mi1t az 4 barom5iai6 s mr messzir0l zszl2s 5@sttel i1tegetett 5el1k a vadsz;z km1ye+ *1>c6 a vad0r 1agy @gyb>zgalommal szedte le a ;tizskokat6 s amikor Klm1t megltta6 azt ;iszem6 vgrv1yese1 oda d1ttt6 ;ogy ez az Cr 1emcsak ;<res vadsz6 de ige1 1agy Cr is6 mert a ;tizskb2l egy Bk@zlet6 egy mszrszk s egy s1ts sszekeveredett kellemes illata le1gett+ Btym1l ;atalmas reggelit 1yelt@1k le6 <gy az ebdet estre tett@k6 s ;a illett vol1a6 tal1 toBorzkol>1k6 ;ogy gyer@1k mr vadsz1i+ E A disz12k itt va11ak E sCgta *1>c+ E /e11yiK E SokI Nagyo1 sok+++ E Ds olya1 mozd>latot tett kezvel6 mi1t;a a ko1dk el se 5r11ek az erd0be1+ E /gis me11yi le;etK E )al1 ;armi1c is+ 7e t<z biztosa1+++ Famarosa1 5elllt>1k+ Am<g lvs 1em trt1ik6 csak disz12ra le;et l01i E sz2lt a re1delkezs6 s 1 b1atosa1 go1doltam a r2kkra+ )avaly is <gy volt+ (le1gedtem a r2kt6 s a vg1 se r2ka6 se disz12+

=e1t kzbe1 elkezd0dtt a ;a4ts+ /g messze voltak6 s a kt disz12s k>tya ;alk vakka1tsai mi1t;a a 5ld al2l 4ttek vol1a+ (l0ttem ke5es:r: az erd06 s egy rgi 5a;ord2 Ct ka1yarog be5el a meredek oldalo1+ Sa41os ka1yarog6 s szz lBs1l alig ltok ra4ta messzebb+ (sik a ;2+ /i1t;a selymet s>;ogtat11ak a s:r: gak kztt6 mi1t;a bks ;idege1 s2;a4ta1a a tl+ (kkor vala;ol alattam elBatta1 egy g6 s egyszerre 5esz@lt lesz a leveg0+ I1tek Klm11ak6 ;ogy vigyzzo16 mozog valami6 s abba1 a Billa1atba1 a keske1y Ct vg1 tveti magt egy s@ld0cske+ *dadobott lvsemre vad csrtets6 k>tya>gats6 a disz12 s<r6 s >t1a C4abb lvs+ Jse1d+ Ks0bb kider@lt6 ;ogy az alig sebzett malacot E tal1 ;Cszkil2s volt E le5ogtk a k>tyk6 s *1>c megl0tte+ Klm1 1em ltott semmit6 btym se+ 7isz12 azo1ba1 sok volt6 kzt@k 1agyok is6 s ;a 1 1em lvk r az e1ymre6 tal1 4obba1 r1k 4ttek vol1a+ Sa41os 1em ;allottam s 1em lttam a tbbieket+ Klm1 sa4t gyrtm1yC di2Bli1k4a kzr0l kzre 4r+ Btym is el0;Czza kis b>tykost6 Uezt k2stol4k megIV 5elkiltssal6 s amikor 1 a kis egyszemlyes ko1yakommal k<1lom 0ket6 Cgy 1z1ek rm6 mi1t a bkebeli 1gyes kocsis a so50rre+ /lysges megvetssel+ E )e masi1iszta+++ /ost tallkoz1ak msodszor6 s csodlatosa1 megrtik egymst6 50leg abba16 ;ogy e1gem l1ek+ UAz erd00ri segdlettel l0tt malacocskaV a tma+ /egy@1k a disz12k >t1+ Kzbe1 er0se1 5eltmadt a szl+ A s:r: 5iatalosok el5og4k >gya16 de a geri1ceke1 ;ideg va1+ A msodik ;a4tsba1 1i1cs semmi+ (gy 1yCl baktatott el mellettem6 s kt 0z1ek a lbt lttam a bokrok alatt+ )a1akodtak egy kicsit6 azt1 elt:1tek+ A disz12k E Cgy ltszik E sztsz2r2dtak+ Kett0 volt ebbe1 a ;a4tsba1 is6 de kitrtek+ /ire a ;armadik ;a4tst kr@lcsaBzzk6 mr alko1yodik6 s <gy 1em is kezd@1k ;ozz+ Ballag>1k ;aza5el+ A szl ork11 10tt+

(lseBerte a 5el;0ket6 leverte a 5kr2l a ;avat6 s a vadsz;z km1y1ek 5@st4t sztsz2rta6 miel0tt mg megsz@letett vol1a+ /ert be1t Baradicsomi lgkrt le;el az reg kly;a+ /eggyC4t4>k a lmBt6 azt1 csi1l;at odaki1t a szl6 amit akar+ Ds ;esek vagy>1k+ Klm1 szakcskodik a ko1y;ba1+ /alacm4at esz@1k vacsorra6 Uamilyet mg 1em ettetekV+ Ft ez igazI (11l <zletesebbet6 Bor;a1y2bbat6 g>szt>sosabbat6 sza5tosabbat 1em ettem6 de+++ t<z C1+ di1amitBaBrika is beles@lt a m4ba6 s amikor az els0 5alst le1yeltem6 megre1d@lt kr@lttem a vilg+ /i1t;a l1got 1yeltem vol1a+ A vitriol a1yate4 e;;ez kBest+++ 7e 1em sz2l;attam6 mert a kt Ureg cso1tV 1agyo1 leste a ;atst6 s igyekez1em is kellett6 mert 1em olya1 1agy a kis s@ld0 m4a+++ Vacsora >t1 azt1 ;amar elsz2tla1odt>1k+ Szem@1kbe1 egy tvirrasztott 4szaka ;>1yorgott6 s a kly;a melege lomra bgyasztott be11@1ket+ Meggel mg kegyetle1ebb@l 5C4t a szl6 mi1t az este6 s a ;ideg tork>1kra akasztotta a sziszergst6 amikor E Uegy letem6 egy ;allomIV kiltssal E ki>grott>1k a ;zb2l Ukr@l1z1iV+ Btym sz1k24a kzbe1 megrkezett6 s reggeli >t1 egyed@l ;agyott be11@1ket+ Na gyer@1kI 3el a ;egyre6 le a vlgybe+ A ;ideg szl szi1te borotvlt be11@1ket egsz 1aB6 de csak dlt4ba1 akart r1k 1z1i a szere1cse+ *1>c megmagyarzta6 ;ova ll4>1k6 de ezek a ;elyek 1em tetszettek 1ekem se;ogy se+ /egmo1dtam6 ;ogy mit tarta1k 4obb1ak+ E Nem6 dom1>6 1emI Jsak amit mo1dtam+ Nem szeretek vadszato1 vitatkoz1i6 de ;a4ts alatt szemmel tartottam azt a ;elyet6 a;ova ll1i akartam6 s egyszer csak sz<vszakadva ltom6 ;ogy 1yolc 1agy disz12 E kzt@k egy kaBitlis kicsit lemaradva E ott ballag el a s:r: bokrok kztt6 ett0l a ;elyt0l ;Csz.;armi1c lBsre+ )0lem kb+ ;romszz lBsre+ A g>ta ker@lgetett+

Kzbe1 er0se1 >gattak a k>tyk6 s 1emsokra megi1t vis<tott a disz12 z:rzavaros kiabls kzeBette+ E /e14etek o11tI E Fol va1 egy ksKI E Aavar4tok el azt a b@ds k>tytI SzB disz12lsi ;a1g>lat >ralkodott az erd016 s mr azt ;ittem6 valami 5al> vgre keveredt@1k6 amikor ;oztk a k>tyk ltal le5ogott malacot6 testvrt a teg1aBi1ak+ Klm1 odadobta ;osszC 5i11 kst az egyik ;a4t21ak6 s az leszCrta+ 7e akkor mr ks0 dl>t1 volt+ A vrBezsd<t0 disz12le;et0sgek elmCltak6 s kegyetle1@l 5z1i kezdt@1k+ M2kt egsz 1aB 1em ltt>1k6 s disz12k is csak ebbe1 az >tols2 ;a4tsba1 voltak+ Arc>1k vrsre marta6 sz1k csereBesre szabdalta a komisz szl6 s kzbe1 olya1 messze elvadszt>1k6 ;ogy a vadsz;z szi1te elr;etetle1 messzi1ek t:1t 5el+ Szere1csre a rossz1ak BBe1 Cgy vge szakad6 mi1t a 421ak6 s egyszer csak 5elt:1t ;z>1k melege1 i1teget06 vrs ablakszeme+ E /a ismt 5riss malacm4at esz@1k E biztatott bartom6 s 1 gy1yrrel go1doltam a m4ra6 s rettegssel a di1amitBaBrikra6 ami1ek kz1sgese1 cseresz1yeBaBrika a 1eve+ Nem sz2ltam semmit6 de *1>ccal a lbosb2l kiloBattam a ;atb2l 1gyet6 s <gy igaz1 5elsgese1 vacsorzt>1k+ Klm1 do;ogott6 ;ogy Bocsk vilg ez6 amikor mr a BaBrik1ak si1cs <ze+++ de azrt a tlat kimrtogatt>k tisztra+ Vacsora >t1 Bedig csekly ta1d<4 elle1be1 megta1<tott s1aBszliz1i+ Szeri1te s1aBszliz1i csak a U1agyo1 okosV emberek t>d1ak+ Krtyzt>1k te;t vad>l6 kzbe1 valami 2svb E 1em vallsos trgyC E dalt ze1gt@1k6 amit0l E azt ;iszem E *1>c m;ei kikltztek a Badlsr2l+ Az lelmes vad0r >gya1is k2bor m;eket 5ogott vala;ol6 s azokat a vadsz;z Badlsra kvrtlyozta be+ Azt1 al>d1i trt@1k+ Meggelre 10tt a ;ideg6 s 10tt a szl+ F>szo1t 5ok ;ideg E ork1szer: szlbe1 E 1em gyerek4tk+ Ami r>;t 5el le;etett ve11i6 azt 5elvett@k6 de e11ek a szl1ek 1em imBo1lt mg a b0rkabt se+

A szoba melege mg be11@1k volt6 mgis amikor kilBt@1k az a4t216 val2sggal megdermedt@1k a ;idegt0l+ A 5k 5ldig ;a4oltak6 az erd0 5ltt 5@stlgve kavargott a ;26 s szi1te 1e;z volt elkBzel1i6 ;ogy ebbe1 a dermeszt0 vilgba1 egyltalba1 va1 valami6 amire vadsz1i le;et+ Azt vrtam bartomt2l6 ;ogy regebb lv16 egyszer:e1 le5C44a az egsz vadszatot6 de Cgy ltszik6 meg akarta m>tat1i6 ;ogy milye1 mok1y leg1y6 s <gy 1ekivgt>1k az erd01ek6 Bedig mgtt@1k bartsgosa1 Battogott a t:z;ely6 s a kly;a lobog2 t@ze6 mi1t valami 1yri emlk6 1zett >t1>1k+ 7e ;a eli1d>lt>1k6 ;t eli1d>lt>1k+ Fa1gtala1>l me1t@1k 5el a ;egyre6 a ;a4t2k se sz2ltak egy sz2t se6 a k>tyk 5elborzoltk a sz0r@ketP mi Bedig Cgy rezt@k6 mi1t;a orr>1ko1 t mi1de1 Billa1atba1 4eges zCzmart sziBBa1tott>1k vol1a a t@d01kre+ Ds a szlI /ost reztem meg6 ;ogy milye1 igaza va1 a cig1y1ak6 amikor azt mo1d4aH UNem a tl a tl6 ;a1em a sl a tl+V Arra sem volt kedv@1k6 ;ogy csaBst keress@1k a be;avazott >tako16 de ;iba is kerest@1k vol1a6 ;isze1 mi1de1t be5C4t a szl6 s eze1 az 4szak1 tal1 1em is mozd>lt ki egy Billa1atra se dermedt vackb2l a vad+ /e1t@1k6 me1t@1k+ A vad0r szeri1t ilye1kor Umi1de1 vadV az egyik dli katla1ba1 va16 te;t azt ;a4t4>k meg+ Na gyer@1kI Ilye1 ;osszC ;a4tst mg letembe1 1em ltem vgig6 Bedig csillaB>lt a szl6 de mgiscsak szembe5C4t+ Klm1 arca mi1t egyetle1 @de sz<15olt Biroslott 5elm a ;avas tvolb2l6 s BBe1 el;atroztam magam6 ;ogy 1 is csi1ltatok egy v;ez ;aso1l2 m>55ot6 amikor kaBkod m a bartom6 mi1t UBer1t a m1k0;zV+ Kezt kir1t4a az irigyelt m>55b2l6 a B>ska megakad az irigyelt m>55ba16 azt1H d>rrI Rgy ;ibzzk el a r2kt mi1de1 ;44al megke1t reg vadszok E go1doltam magamba1 egy kis krrmmel6 s megtrltem k11ybe1 Csz2 kt szB szemem6 ;ogy lssak6 ;a valami 5elm tved1e+ 7e 1em 4tt semmi6 csak a szl6 s 42val ks0bb a ;a4t2k+ Kivettem a Batro1okat a B>skb2l6 s 42 ;a1gosa1 cs>ktam be 7rilli1gemet6 m>tatv1 ezzel is6 ;ogy a vadszatot akkor is

be5e4eztem6 ;a mzss vadka1ok s ;i1yos r>;4C erdei 1im5k 5elvltva kelletik mag>kat+ E Fozztok ki azt a r2ktI Klm1 mo1dta ezt6 1 Bedig 5elt:10e1 el5ord>ltam+ /eg5agy1i le;et6 ;ogy meg5agyok6 de becsaB1i 1em e1gedem magam+ A r2ka rko1bokro1 tCl volt mr6 amikor a ktszer is megakadt B>ska els@lt+++ E Nem 1agy6 de szB+++ Ft 1 azrt se 5ord>lok megI =assa1 ballagtam6 ;ogy elr4e1ek+ (l is rtek ;amar6 s E ;oztk a r2kt+ Bartom keze elakadt a m>55ba16 azt1 a B>ska a m>55 zsi12r4ba16 mgis megl0tte+ E /ost mit csi1l>1kK E D1 ;azamegyek E mo1dtam6 s az egsz trsasg a megk11yebb@ls s2;a4val llt 1yomomba+ A vadsz;zba1 btym vrt be11@1ket+ E (lme1t a 42 dolgotok6 ebbe1 az id0be1 kime11iK Meggel 2ta vrlak be11eteket+ Nem go1dol;attam6 ;ogy 1ormlis ember ilye1kor kimegy a meleg szobb2lI+++ E szidott be11@1ket+ E Fol1aB Bedig I12ra megy@1k+ E Nem BorzavraK E Nem+ Szeg1y N>o1 beteg+++ E Ds Cgy emelte a Badls 5el szemt6 mi1t;a N>o1 lelke rvidese1 szi1t1 eli1d>l1a abba az ir1yba+ N>o1 t>dtommal so;a letbe1 1em volt beteg6 de meg ismer4@k a ter@letet mag>1k is+++ E Fa id0kzbe1 5elgy2gy>l1a6 mg elme;et@1k oda is E vigasztalt btym6 s <gy bele1y>godtam a ms1aBi i12i ;a4tsba+ Kzbe1 k@1t lassa1 elllt a szl+ A 1y>gati ;egyek tara41 ;ideg 1ara1cs51ybe1 bCcsCzott a 1aB6 s az erd0 kkes ;omlyba1 olya1 ;ideg le;etett6 ;ogy 1em volt 42 ki1z1i+ Ds ilye1 ;idegbe1 kezd0dtt ms1aB a ;a4ts+ Szl 1em volt6 mert a szl is meg5agyott vala;ol6 s az Ct me1ti 5k1l sa41lt>k lel01i a szarkkat6 mert olya1 bizalommal @ldgltek 5elett@1k6 mi1t 1yro1 a 5ecskk az eresz alatt+

(rr0l a 1aBr2l egyb mo1da1ival2m 1i1cs is+ (gyik trs>1k egy llt2 ;elybe1 eltolt ;rom r2kt6 lttam egy <gretes szB bakot6 s este5el az eredm1ytele1sg sava1yC sz4<zvel rt@1k ;aza+ A vadsz;z azo1ba1 mi1dig megbk<tett be11@1ket+ A k<v@l kem1ye1 ;a1gz2 sz2 itt be1t megB>;>lt6 a rem1yek 5ell1goltak6 mi1t az reg kly;ba1 a t:z6 a bicskk rmmel szeltk a ke1yeret s a szalo11t6 s a lmBa kr@l tli lm>kb2l 5elbredt legyek 1yarat lmodtak szeg1y mag>k1ak+ Fa41alba1 a ker@l0k kime1tek kr@lcsaBz1i a disz12s rszeket6 s azzal a 4ele1tssel 4ttek vissza6 ;ogy egyetle1 1yomot talltak6 de az akkora6 mi1t egy ti12+ Nem volt kedvem e;;ez a ti12;oz+ /i1de1ro1 t akartam me11i a borzavai rszbe6 melyet Klm1 mg 1em ltott6 de btym ma4d1em k11yes szemmel ismtelgette6 ;ogy szeg1y N>o1 1agyo1 beteg6 s 1lk@le 1em le;et megre1dez1i a ;a4tsokat+ E /a4d ;a 5elB@l6 C4ra el4ttk+++ T akar be11eteket vezet1i+++ ;allosa1 meg le11e b1tva6 ;a idege1 vad0rrel zavar11k az 0 ter@lett+++ t>dod6 me11yire szeret tged+++ E Akkor me14@1k le a Szamos.Bartra+ Nzz@k vgig k>tyval a Batakbe5olysokat6 ;t;a lesz vidra+ (;;ez Klm11ak is 1agy kedve lett vol1a6 de btym olya1 l1k sz<1ekkel 5estegette a 1agy disz12 k11y: ele4tst6 ;ogy a vg1 is maradt>1k+ (z volt az >tols2 1aB>1k+ 7lt4ba1 mr 1em is 1zt@1k egymsra+ N2 lett vol1a rm ;allgat1i+++ Amikor az >tols2 ;a4tsra 5elllt>1k6 mr el5ogott a bCcsCzs keser: ;a1g>lata+ Ft elmClt ez is+ /i1de1 elmClik+ Fol1aB vo1atra @l@1k6 s itt ;agy4>k ezt a cse1des6 ;avas6 5e;r vilgot+ Itt ;agy4>k a vadsz;zat6 a;ol C4ra lomba dermed1ek a legyek6 meg1y>gsza1ak a m;ek a Badlso16 ki;:l a kly;a6 s csak az emlkek @l1ek az asztal mell6 elmClt italok <zt k2stolgat1i+ (r0se1 sttedett az erd0+ (l0ttem s:r: bokros rsz6 tCl ra4ta meredek oldal+ /r ;allottam a ;a4t2kat6 amikor a bokroko1 tCl6 mi1t valami misztik>s ltoms6 tel4es cse1dbe1 meg4ele1t az 2risi disz12+

Sz1dkosa1 1em <rok 4elz0t6 ;ogy mekkora volt+ Jsak a11yit6 ;ogy csaB4a te1yr1yi s lBse egy mter ;osszC volt+ Szakadsig 5esz@ltek meg be11em az idegek+ Itt va1 a 4>talom E go1doltam E a balsikerek vgtele1 sorozatrt6 melyek disz12kkal kaBcsolatba1 rtekI A disz12 megle;et0s stt ;elye1 llt meg egy Billa1atra6 amikor l0ttem+ Volt >gya1 el0tte valami kevs g.bog6 de ezek 1em szm<tottak akadly1ak6 ;a Bedig vrok6 elt:1ik a s:r:be1+ A lvs >t1 a disz12 elt:1t+ Qlltam+ A B>;a ;2ba1 mozd>ls 1em ;allatszott6 csak tvolabb Batta1t egy g+ Zvatosa1 oda me1tem6 a;ol a disz12 llt+ =assa1 me1tem6 s vrtam6 mikor ltom meg ;atalmas testt kigmblyd1i a ;2b2l+ Nem k<1zom magam C4raI A disz12 1em volt se;ol6 de a;ol llt6 a bokrok kztt volt egy 42 magas tlgyt>sk26 amely Bo1tosa1 takarta a disz12 laBock4t6 s a sztsz2rt 5orgcsok megm>tattk6 ;ova me1t a goly2+ /g ma is beteg vagyok6 ;a rgo1dolok+ Jsak legalbb 1e vigasztaltak vol1aI 7e vigasztaltak+++ Klm1 sze1t esk@vssel akarta meg<gr1i6 ;ogy 1em beszl r2la se1ki1ek6 1em azrt6 mert 1 a disz12t csC1y1 el;ibztam E ez az 1 UBrivt 4ogomV E6 ;a1em mert az 0 trsasgba1 ilyesmi mg se1kivel 1em esett meg6 csak egyszer6 s akkor is E velem+++ /g a sz1k1 is kegyetle1kedett6 br 1agyo1 szorosa1 @lt@1k6 s a keske1y sz1 aggaszt2a1 5arolt a 4eges Cto1+ (gyszer azt1H reccsI E s rosszm4C bartom a 5e4em 5elett reB@lt ki az ismeretle1 sttsgbe+ 3eld:lt@1k+ D1 a sz1 mell estem6 de Klm1 1agyo1 szB >tat tett meg a leveg0be1+ E Fol vagyK E rdekl0dtem melege1+ A vlaszt sa41os 1em <r;atom le+ Nagy 1e;eze1 sszeszedt@k mag>1kat+ Veszekedt@1k a vasCtig6 de azt1 1agyo1 elcse1desedt@1k+ A 5eld:lt sz16 a 1agy ka16 az erd0 mr emlkk1t vgtatott a vo1at mellett6 s elmClt mr a mi 1evet06 vakci2s 42kedv@1k+ SzomorCa1 Bislogt>1k

egymsra+ (lmClt a szabadsg6 s mi megy@1k vissza az let sz@rke 1agy iskol4ba+ A trt1et1ek azo1ba1 mg 1i1cs vgeI A Nimr2dba1 >gya1is sz<1es le<rs 4ele1t meg egy mrgezett 5arkasr2l6 melyet N>o1 1evezet: vad0r szll<tott be az egyik szilgysgi Batika >dvarra+++ (z a N>o1 E ;a 1em csal2dom E azo1os azzal a Uszeg1y betegV N>o11al6 aki1ek a ter@letre 1em me;ett@1k vadsz1i6 s a Batika6 azt ;iszem6 azo1os btym Batik4val+++ A bivalydgre mr rkaBott a 5arkas6 s 4obba1 b<ztak a mregbe16 mi1t a mi lv0t>dom1y>1kba1+++ Btym tartott mesvel be11@1ket6 am<g csm mrgezett+ /egll4atok6 Batik>sokI

%addisz!k
Nmelyik vad szi1te lbe ;>llik az ember1ek6 a msik meg messze kitr el0le+ Az egyik 5elkeresi a legrosszabb6 legkiltstala1abb ;elyeket is6 a msik Bedig elker@li olya1 <gretes llsokba1 is6 amelyekre azt szoktk mo1da1iH UIde ll4+ Fa vala;ol6 ;t itt+++V Fa r2ka va1 a ;a4tsba16 az akkor is rm szokott 411i6 ;a akkora tisztso1 llok6 mi1t egy temBlom;ely6 s a ;idegt0l gmberedett >44aimat ;>;ikolom+++ ;a meg disz12t kilta1ak a ;a4t2k6 1y>godta1 vllra ve;etem a B>skt6 azok olya1 messze tr1ek ki t0lem6 ;ogy mg csak 1em is ltok bel0l@k egyet sem+ A sors eze1 5>rcsa akaratba1 most mr szi1te meg1y>godtam+ A11yit lzadoztam elle1e6 a11yiszor megBr2bltam a le;etetle1t is6 s a11yiszor kaBtam 5ricskt6 ;ogy ;a mgis >t1>k i1d>lok6 a tarisz1ymba tett kis elem2zsia mell odateleBedik a rem1ytele1sg isH E Sgyis ;iba+++ Gedig me11yit6 de me11yit 4rtam >t1>kI 7iderg0 ;a41alok6 ;oldvilgos 4szakk6 ;a1gtala1 1yrestk s B2k;l2s 0szk 5og2dz1ak ssze emlkeimbe16 amikor ;iba szedtem ssze mi1de1 @gyessgem6 a vadszt>dom1y mi1de1 Braktik4t6 a vg1 az elem2zsia mell kaBaszkodott kis rem1ytele1sg szl51yira 10tt6 s a szemembe 1evetettH E Na6 1em megmo1dtamK+++ A kimo1dotta1 disz12s ;a4tsokba1 mrgel0dm a legtbbet+ Ilye1kor a sors mi1t;a krB2tol1i akar1a E lt1ival2kkal+ A sokat keresett bak E egy 1aBBal a tilalmi id0 bekvetkezte >t1 E ilye1kor vgtat el mellettem6 a r2ka ;Csz lBsre keresztbe ll a 1yiladko16 egy.egy ;4a is tlibbe1 a 5e4em 5ltt6 s a ;a4ts vge 5el kigyalogol mellettem ;osszC cs0r: szerelmes@1k6 a szalo1ka+ Szorgalmasa1 megclzom mi1degyiket6 s magamba1 azt mo1dom6 ;ogyH b>mm+++ Az igazi b>mm azo1ba1 ms5el sz2l+ Fozzk is a ;a4ts vg1 a szB 5ekete disz12t6 mely 1lam is

ki4;etett vol1a6 ;a 1em >1dorod1a t0lem Cgy mi1de1 1emzetsge+ Volt egy ve1dg@1k6 ki mg 1em is ltott disz12t+ Kt ;a4tsba vitt@k ki6 mi1de1ikbe1 megl0tte a maga kisebb ka14t+ (libe 4ttek szB lBsbe1+ )ize1t lBsre meglltak6 keresztbe 5ord>ltak6 s csak BBe1 azt 1em mo1dtkH E )essk6 >ram6 sz2rakoz1i+ Fa azt1 mgis ssze;ozott vel@k a sors6 azt csak kicsC5olsomra tette+ Vagy 1em t>dtam l01i6 vagy ell0ttk el0lem6 vagy cs@trtkt mo1dott a B>skm6 s vg@l6 ;a megl0ttem E elveszett+ (gyszer ;avo1 ;a4tott>1k+ Akkor mr belttam6 ;ogy B>sks vo1alba ;iba llok+ (lme1tem ;t a ;a4t2kkal6 ;ogy a visszatr0k kzt Br2bl4ak szere1cst+ /r a ;a4ts kezdet1 5el>grott a tCls2 domboldalo1 egy igaz1 kaBitlis ka16 s egye1ese1 5elm tartott+ A ;a4t2kat ele1gedtem magam mellett6 s egy reg tlgy5a mell ;Cz2dtam+ Sze1t F>bert>sz6 seg<tsI )al1 megtrik a 4g E s2;a4tottam+ A disz12 kzeledett+ Fa46 de gy1yr: ltv1y voltI 3e;r agyarai6 mi1t kis sarl2k6 <vel1ek6 s meg.megll6 de mr 1em me;et el+ Alig va1 ;armi1c lBsre+ Neki;>zakodom6 s amikor mr go1dolatba1 a szobm 5alra akasztom a kirlyi tr25et6 egy ktele1 d>rra1s a msik tlgy5a mell0l6 s a disz12m csak eld0l6 mi1t a zsk+ Azt ;ittem6 gyilkossgra vetemedem+ (gyik vad0r@1k lBett ki a 5a mell0l E akkoriba1 a disz12k 1agy krokat tettek6 s meg volt e1gedve a vad0rk1ek6 ;ogy ami visszatr isH l04k E6 be5el mosolyg2 brzattal6 mely csak akkor sava1yodott el6 amikor e1gem megltott6 s megltta az i1d>latok vo1aglst arcomo1+ E Ne tessk ;arag>d1i E sz2lt 0szi1te megb1ssal+ E Nem is lmodtam6 ;ogy ms is va1 itt+ I1kbb letagadom6 ;ogy 1 l0ttem+++ /g csak ez ;i1yzottI /ost mr igaz1 ott kellett ;agy1om a gyszos ;elyet+ (lme1tembe1 mg ;orka1tott egyet a 1agy ka16 mi1t;a >t1am sz2lt vol1aH trottlI+++ A leg1agyobb disz12 volt6 s a legszebb agyarakkal6 melyet erd01 lttam+ =e;etett kt mzsa+ (11l sClyosabb csak az az

1vd volt6 melyet 1aBokig ;ordtam6 ;ogy mirt is 1em l0ttem csak kt msodBerccel el0bb+ Tsszel ;a4tott>1k disz12ra+ (gyik ;a4ts a msik >t1 mClt el eredm1y 1lk@l+ /ivel Bedig a ;a4ts ele41 szigorCa1 meg lett ;agyva6 ;ogy csak disz12ra szabad l01i6 szi1te megostromoltak a E r2kk+ /i1de1 ;a4tsba1 egy+ Nekem kedve1cem a r2ka6 ;t bizo1yos mrtkig krB2tolva reztem magam az Cgyis vr;at2 sikertele1sgrt+ A leg>tols2 E 1egyedik E r2km mellett azo1ba1 1em le;et sz2 1lk@l elme11i+ Ilye1 ;osszC lbC r2kt mg 1em lttam6 s ami a leg5o1tosabbH 1em volt 5arka+ Jsak akkora6 mi1t ame11yit a vizsl1ak ;agyott meg rgebbe1 az ember+ =eg5l4ebb >441yi ;osszC+ *lya1 42kB: kraklerBo5val traBBolt 5elm6 ;ogy egsze1 5elvid>ltam+ A ;a4t2k za4o1gsa 1em sok go1dot okoz;atott 1eki6 mert mg kzbe1 rrt egy egeret is elcs<B1i6 melyet le1yelt6 az>t1 C4b2l 5elm i1d>lt+ (gsze1 mellettem @getett el+ *lya1 alak4a volt6 mi1t egy sov1y 5oWi1ak+ M2km >t1 1emsokra 4ttek a ;a4t2k+ Kile1c disz12t lttak+ A kvetkez0 ;a4tsba1 trtek t+ 3elllt>1k+ Jse1des koBogtatssal re1dbe1 kzeledtek a ;a4t2k a ritka r>dasba1+ Alig voltak t0lem tve1 lBsre6 amikor 5el>grott el0ttem a kile1c disz12+ (gye1est 1ekem+ No E go1doltam E6 41 az lds csvest@lI Amikor a leg1agyobb kil2d>lt a 1yiladkra6 odal0ttem+ A disz12 2risit >grott6 s amikor ismtel1i akartam E mert mg egy lvsre lett vol1a id0m E6 B>skm 5elmo1dta a szolglatot+ Beszor>lt a Batro1+ /i1degy E vigasztaltam magam E6 az els0 biztosa1 megva1+ Azzal eli1d>ltam a rlvs ;elyre+ /egtalltam az >grs ;elyt6 de se;ol egy cseBB vr+ Kivrtam az id0t6 s k>tyval >t1a+ =Bsr0l lBsre az er0s csaB1+ /i1de1 levl6 mi1de1 g tvizsglva+ Ni1cs vr6 1i1cs vr+++ Ny>gtala1kod1i kezdtem6 de a disz12 olya1 kzel volt E tal1 tize1t lBsre E6 ;ogy el 1em ;ibz;attam+ Ft csak >t1a+ Bizo1y6 csak >t1aI (gy kilomter ;ossza1 a ;atrig+++ (lveszettI

M 1yolc 1aBra talltk meg mgis a mi ter@let@1k16 5lig rot;adta16 combok s agyar 1lk@l+ A disz12 >gya1 el;agyta a mi ;atr>1kat6 de 1agy ker@l0vel mgis vissza4tt s elB>szt>lt+ A vad0r i1vitlt6 ;ogy me14ek6 s 1zzem meg6 milye1 szB 1agy darab volt+++ Sgy emlkszem6 valami 1agyo1 csC1yt mo1dtam 1eki+++ (gyszer meg4ele1tik6 ;ogy az erd0 egyik rsz1 va1 egy ko1da disz12+ GaBa6 mama s a gyerekek+ (1gem 50leg a BaBa rdekelt+ A vad0rk 4ele1tse szeri1t Udisz121agyV llat+ Az egyik szles erdei csaBsra 4rtak ki alko1yattal6 ;ol a B5r1yok kzt tCrtak6 s a vadkrtt szedegettk+ SzB 0szi 1aBok 4rtak akkor+ A kk1y mr ;amvaskke1 mosolygott a Biros galago1yabokrok mellett6 az erd0 meg bCcsCz2a1 szB volt6 mi1t;a takar24t bCs ;remasszo1ykezek sz0ttk vol1a6 mest lmod26 ;osszC 4szakko1+ Qlomra ksz@lt az erd0+ Fol itt6 ;ol ott ;Czott magra sz<1es leveleket6 amelyek l>st1 ;imbl2dzva szlltak az rk gyba+ A magyar 0szk cs:rbetakar<t26 ldott keze ;alka1 megrzogatta a 5kat6 s a Brge kalaBC kis makkokat mag;oz r1totta a 5ld szeretete+ A bar1a avarba1 azt1 elt:1tek+ /ocorogtak mg egy kicsit6 tal1 s<tottak is6 de s2;a4tott az reg cser oda5e116 s tal1 azt mo1dtaH UAl>d4atok6 gyerekek+++V E s C4ra sz<1es leveleket k@ldtt le magr2l takar21ak+ Azt1 0szi Brk szlltak a vlgyekb0l6 s messze 1y>gatra eli1d>lt csillagos 5ekete ke1d04vel az est+ 3ltem6 ;ogy besttedik6 miel0tt a disz12k meg4111ek+ A makk koBogott csak a leveleke1P egy 1yCl is kiballagott mellettem6 s 42l meg1ztem6 miel0tt kilBett vol1a a tisztsra+ Azt1 egy g Batta1t a s:r:be1+ N11ekI Falk 1eszek kzeled1ek6 de lt1i ma4d csak akkor le;et valamit6 ;a kilB1ek a 1yiladkra+ /ost cse1d lett+ A szl t0l@k 5C46 szimatot 1em kaB;attak+ /g a makk.koBogs is megllt6 olya1 cse1d va1+ A s:r:be 1zek6 oda6 a;ol a 1eszezs megsz:1t6 Bedig ott Cgysem ltok mg semmit+ VisszaBilla1tva a

1yiladkra6 megr1d>l a karom a megleBetst0lH ott ll ;rom 5ekete r1yk+ A gyerekek+ From szB s@ld0cske+ Szimatolgat1ak+ Azt1 mg egy6 mg egy6 mg egy+++ ;a1gtala1>l csCsztak ki a s:r:b0l+ /r 1em is t>dom6 ;1ya1 va11ak+ 7e ez mg mi1d csak s@ld0+ /ost egy 42val 1agyobb tolakodik kz4@k+ (z le;et a mama+ A s@ld0k most mr t>rkl1ak+ Ide ;allom6 ;ogy Batta1 egy.egy gykr+ A mama olya1 mozd>latla16 mi1t;a oda1tttk vol1a+ (r0s k<srtsbe1 vagyok+ SzBe1 megl0;et1m+ E No s az agyarakK E krdezte t0lem egy bels0 ;a1g+ =eeresztettem a B>skt6 Bedig mr veszedelmese1 alko1yodott+ Ds ekkor a tbbi1l valamivel 5el4ebb egy egsz domb 10tt a 1yiladko1+ Azt ;iszem6 a szm is ttva maradt6 s cse1dese1 5elemeltem a B>skm+++ (bbe1 a Billa1atba1 1agy roba44al meg>grik mellettem az el5eledett 1yCl+ (gy 5l Billa1atra 1k1tele1@l odakaBom a 5e4em6 s amikor l01k6 a 1yiladk mr E @res+ Fogy a kvetkez0 Bercekbe1 mit csi1ltam6 alig t>d1k beszmol1i6 s csak oda;aza vettem szre6 ;ogy mg a vadszszkem is ott;agytam+++ Az2ta 1em t>dok a 1y>lak1ak megbocsta1i6 s ;a a krbe1 karikzik el0ttem egy.egy 1yCl6 go1dolatba1 mi1dig ;ozzteszemH E Nesze a disz12rtI Rgy az>t1 az 4szakk 5ekete lovag4ai az elr;etetle1sg kdbe1 4r1ak el0ttem+ )al1 mr r4>k sem l01k6 ;a sszetallkoz1k vel@k6 ;isze1 Cgyis ;iba+ Facsak most meg 1em 5ord>l a babo1a6 ;ogy a sors ka41sgt6 <m6 <gy elBa1aszoltam+

$avaszi lm k
Szl 1em mozd>lt6 g 1em ;a4lott6 s egy v1 var4C Cgy @lt a 5atet016 mi1t;a mCze>mba1 le11e6 de @vegszekr1ybe16 a;ol ltalba1 csak 1agytakar<tskor mozog1ak a madarak6 ;isze1 eleget mozogtak let@kbe1+ Olt az reg var4C szB cse1dbe1P 1em krogott6 1em vakar2dzott6 csak szemll0dtt6 mi1t;a valamire vrt vol1a6 ami mg 1em bizo1yos+ Alatta a Batako1 az 44el meg;orBadt a 4g6 s a 4ge1 egy 5l Bo1ty 5ek@dt sztsz2rva B1zeit6 1em >gya1 42sz1tb2l vagy m>latozs kzbe16 ;a1em mert a vidra meg5ogta az 44el6 evett valamit bel0le6 azt1 ott;agyta+ A tbbit mr az reg var4C ette meg reggelire+ Azrt @l ilye1 1y>godta16 mert begye tele va16 s az ilye1 szB6 1agy darab ;alat 1em ;agy4a csak Cgy ott az ember6 azaz a var4C+ Fa valami vetlytrs 4ele11e meg akr a leveg0be16 akr a 5ld16 termszetese1 ;a1yatt.;omlok vet1 r magt a ;alra6 mert 1i1cs olya1 var4Cgyomor6 amibe mg 1em 5r+ Gersze a vetlytrsak szma sokkal 1agyobb6 mi1t kelle1e6 s va11ak kztt@k olya1ok6 amelyek >tlatosa1 1agyok s er0szakossgra ;a4lamosak+ Fa Bld>l egy rtisas ereszked1e a ;alra6 az reg var4C 1em sz2l1a egy sz2t sem6 de egy szarka mr 1e;ezebbe1 4>t;at1a a zskm1y;oz+ Az el0bb kt kis ci1ke 2vatoskodott a ;al;oz+ E Ji1.ci1.ci1cere E mo1dottk E6 esz@1k a ;alb2l6 ;a szabad+ E Szabad E b2li1tott a var4C E6 de 1e 4rtasstok a sztokat6 mert idecs0d@l az egsz erd0+ Fallgattak is a kis kk kabtosok6 s eszegettk6 am<g egy karvaly vgig 1em s>;a1t a 5oly2 5elett6 s BBe1 csak ;ogy megme1t;ettk tlbe1 koBott kabt4>kat+ Az2ta cse1d va16 mbr mi1t;a valami 1em le11e re1dbe1 odale1t+ /i va1 ezzel a 4ggelK (lvize1y0sdtt s meg;orBadt6 ami 1em le11e ba4 E de a ;alI Fa ez <gy megy tovbb6 a ;al csCsz1i kezd be5el+

A v1 var4C 1em mozd>l6 ;isze1 itt va1 az ide4e az olvads1ak6 de ;ogy BBe1 most+++ Ds mereve1 1zi a ;alat6 eze1kzbe1 valaki megsz2lal al>lr2lH E Kiesik a szemed6 var4C bartom6 mit szemllsz oly 15eledte1K E Jsak Cgy 1zel0dm E rebbe1t meg a var4C a r2kt2l+ E Vizesedik a 4g+++ de 4obb is mrI E UFogy a 1yri tetvek egyk meg a b>1ddatIV E tette ;ozz6 Bersze go1dolatba1+ E Nagyo1 egy ;elyre 1ztl+++ E A 4gre 1ztem+ E 9ya1Cs vagy6 reg s<rs2+ E Ft 1zd meg magadI =egalbb egy kis 5@rd0t veszel+ Nem rt az a bol;k1ak+ E Na1a6 csak 1e srtegess@k egymstI (gyszer:e1 megkrdezem6 mi va1 a 4ge16 kvetve megtalkodott teki1tetedet6 s te rgt1 a bol;kat ;ozod el0+ (lg kellemetle16 ;ogy mg most sem kezdtem meg a vedlst E a 5e1e ezt a teletI E s bizo1y akad egy.kett0+ Sz2val6 >gye6 1i1cs a 4ge1 semmiK )e o11t 42l ltod6 m<g 1ekem t kell msz1i eze1 a ro1da s:r:sge1+ E 7e;ogy 1i1csI E /icsodaK E csilla1t 5el a r2ka szeme+ E V<z+ E Z6 ;ogy a szelek ;ord4k el mi1de1 tollad6 v1 dgsz6 ;t illik lelem dolgba1 gC1yol2d1iK A var4C 1em vlaszolt6 mert egy kis ci1ke reBBe1t megi1t a ;al;oz6 s cse1dese1 megsz2laltH E Ji1.ci16 milye1 szB 1agy ;alI UNa4 E go1dolta a var4C E6 4a4IV A r2ka ;egyezte a 5@lt6 mert 1em rtette a kis madarat+ E Ji1.ci1.ci1cere E mo1dta most mr ;a1gosabba1 a kis ci1ke E6 csodlatos6 szB 1agy ;al+++ 6Na4IV E ;Czta ssze magt a var4C a 516 m<g a r2ka kBe cs>Ba ragyogs lett+ E /ost megb@1tetlek6 v1 trgyadoktorI E Ds ma4d1em 2vatossg 1lk@l s>rra1t t a s:r:sge16 le>grott a 5oly2 magas

Bart4r2l6 s egy Berc mClva mr ott ette a szB darab Bo1tyot a var4C alatt+ E Kr E sir1kozott a var4C E6 kr az ilye1 tolva4baI A r2ka csmcsogva 1zett 5el+ (bbe1 a Billa1atba1 les 1yCls<rs ;a1gzott 5el az erd0 mlyr0l6 s a r2k1 mi1t;a vgigvgtak vol1a+ E A ter@leteme1I Az 1 ter@leteme1I Ds elro;a1t+ =e1t Bedig6 a vlgy al4ba1 az egyik vadsz azt mo1dta a msik1akH E 3C4d meg mg egyszer+ Ds a csalogat2 s<Bb2l mg egyszer meg4a4d>lt a meg5ogott 1yCl les Ba1asza6 mi1t;a egy msik r2ka 5o4togat1+ Az reg var4C szomorCa1 @lt a 5atet01 mi1daddig6 am<g csak egy B>skalvs vgig 1em ze1gett az erd01+ A var4C blcs6 reg var4C volt6 aki t>dta6 ;ogy a;ol vadsz1ak6 ott marad is 1;a valami6 azrt dlt4ba1 elvitorlzott arra5el6 a;ol a B>ska sz2lt+ Ismerte azt a vlgyet6 s rvid krzs >t1 megtallta a ;elyet6 a;ol a r2kt meg1yCztk6 s megtallta a r2kt is E kabt 1lk@l6 amit a sz:csk gerez11ak 1evez1ek+ A var4C szeme elgedett volt+ E =m6 lm6 mgiscsak meglesz a ;alamI Ds 0riz1i kezdte most mr a r2kt+ A vadsz;zba1 a r2kab0r mr ki va1 5esz<tve6 s azt mo1d4a egyik vadsz a msik1akH E Jsodlatos szB ez a b0r6 Bedig csak 1agy telek >t1 ilye1 szB a r2kab0r mrci>sba16 s az id1 1em is volt tl+

&$'z k(aim)
A tavasz sokig ksett akkor is+ /rci>sba1 mg a tl bokzott a dombtet0k16 a ;a4lsokba1 illattala1 cse1dbe1 lltak a ;2virgok6 s az ibolyk csak ;alk6 tvoli lmok voltak+ (gy reggel azt1 tavasz lett ;irtele1+ KaBkod26 elksett tavasz+ (l0szr is sztrCgta a ;avat6 azt1 5elrzta a m;eket6 ki1yitogatta a ma1d>lk6 barackok virgait6 s Cgy ;Czta ki a dCs level: 5@veket a rte16 ;ogy szi1te ;alla1i le;etett+ A bkk 1agy gyorsasggal szedtk ssze 1yri ze1ekar>k tag4aitP a darazsak kizCd>ltak az eresz al2l6 s egy mi1d4rt megcs<Bte reg vizsl1k orrtP a verebek sszevesztek mi1de1 szl szalm16 ;ogy melyik@k vigye 5szkbe6 mert a 5szekraks is 1agyo1 s@rg0s lett egyszerre+ (gy Biros leBke virgos szr11yal t;i1tzott az >dvaro16 a cserebogarak kitrltk az lmot szem@kb0l6 s a r2ka elvitte az erd00r legszebb kakast+ M2kk1l 1yilv1 szaBorasg lett6 de az is le;et6 ;ogy a r2ka csak tli ad2ssgokat trlesztett+ Ds ;a mi1dez 1em m>tatta vol1a vilgosa16 ;ogy itt a tavaszH megrkezett bartom levele6 ;ogy me14ek tCzokkakasra6 mert mris elkstem+ (z a levl mi1de1 tavasszal meg41+ r@lk 1eki 1agyo16 mert vgeredm1ybe1 50Cri dolog tCzokra 4r1i6 de el is szomor<t e1gem6 mert bartom UGokol5legy;z1V lakik6 vagy mg azo1 is tCl6 vala;ol az Al5ld16 s oda.vissza legalbb 1gy 1aB kelle1e6 ;ogy rdemes legye1 a tmrdek >tat megte11i+ 7e ;t ki1ek 4>t ma egyvgbe1 1gy 1aB szabadsgK Rgy azt1 le@lk6 s 4v0re <grem rkezsem+ 7e akkorra biztosa1I Immr t<z ve+++ (gyCttal meg;<vom bartomat E viszo1zs>l E 0zbakra+ Rgy megy ez mr vek 2ta+ Kzbe1 E elmletbe1 E megl04@k a 1agy ba4>szC tCzokkakast s a kaBitlis bakot6 csak lt1i 1em lt4>k sem a kakast6 sem a bakot6 sem egymst+ )avaly azt1 megvltozott mi1de1+ Bartom azzal a 5orradalmi C4<tssal leBett meg6 ;ogy 0 41I 9ya1akodva 5orgattam leveltH

micsoda 5el5orgat2 elem lett ebb0l az emberb0lK Kato1k1l 0 ltztt mi1dig a legszablyosabba16 az akadmi1 mi1dig az els0 Badba1 @lt6 s az 0 4egyzetei1 l0skdtt a 5l osztly+ Az llam1l E a;ova csodakBBe1 beker@lt E soro1 k<v@l lBtettk el0+++ s most szabadsgra 41+++ Fallatla1I 7e azrt r@ltem 1agyo1+ sszelelkezt@1k6 42l meg1zt@k egymst6 s mi>t1 megllaB<tott>k6 ;ogy egyik@1k se me1t ki 1agyo1 a 5ormb2l6 beszmolt>1k a csaldr2l+ Azokr2l6 akik elme1tek6 s azokr2l6 akik 4ttek+ (l4r az id0+++ Azt1 elkezdt@1k vadsz1i+ (gyel0re csak a szobba1+ Bartom mg 1em l0tt 0zbakot6 1 Bedig tCzokot6 1em is beszlve azokr2l a libatmegekr0l6 amelyek az 0 ;az4ba1 olya1 kz1sgesek6 mi1t 1l>1k a verb+ (gysz2val klcs1se1 elb:vlt@k egymst+ Nekem a v<zivad rgi szerelmem6 1eki Bedig az erd06 az 0z6 a szarvas+ Mgi ;az41ak6 a 3elvidk1ek vad4ai+ Nagyo1 termszetes6 ;ogy 0 ker@lt a libaeldord2ba6 1 Bedig a ;egyek kz+ Szeretem 1 az erd0t is+ A ;allgatag6 mly vlgyeket6 a koro1s szl5k zso1gst6 a ;:vs 5orrsok mesit6 az lyvek 5elleges vi44ogst6 a kak>kkszavC erdei m4>st6 a levlBerget0 0szt s az erd0k ;ideg Br4C telt6 de a s>ttog2 1dast6 a titokzatos 1agy vizeket6 5elcsobba12 ;alakat6 a meglaB>lt 1di t@zeket6 a 5oly2k magasabb egt s a rtsgek mlyebb 4szak4t 4obba1 szeretem+ No6 ma4d 4v0reI Akkor azt1 kitobz2dom magam+ Kt tel4es 1aBo1 t6 mert kt 1aB >tazsra kell+ D45lig beszlgett@1k6 de ;romkor mr tel4es tbori 5elszerelssel s@rgetett+ /e14@1kI Bartom 1em vgyott a leg4obb bakra6 de 1 mgis szerettem vol1a6 ;a tisztessges aga1csot visz laBos ;az4ba+ No6 1em a leg4obbat6 ami az erd01 va1 E ez mr 1agybtym1ak volt sz1va E6 s 1em a UszellembakotV6 amelyet egy bikrt a szomszd t>la4do1os1ak <grtem6 de mi1de1esetre egy 42 bakot6 ;add r@l41+

Gersze az erd0be1 is beszlgett@1k6 de csak Cgy s>ttogva+ (mlkszel.e erre6 emlkszel.e arraK E s cse1dese1 lBegett@1k a cserkszCto1+ (gyszer csak megltom6 ;ogy az egyik bokor mgtt egy 0z vrsdik+ /egll>1k+ Bartom1ak Biros a 5@le az izgalomt2l6 s vr4>k6 ;ogy lB4e1 egyet az 0z+ Nem is krette magt+ 9y1yr: kB volt6 de 1 1em 1agyo1 lveztem+ A 1agybtym bak4a volt+++ Ds csak 1zt@k+ A bak Bedig lBett vagy kett0t6 s ezzel el is t:1t+ E /rt 1em l0ttlK E s>ttogom megk11yebb@lve+ E Azt mo1dtad6 ;ogy meglksz6 ;a rdemes+ E =01i kellett vol1a+++ E )al1 mg ki41+ Vr4>1k+++ Iste1 lt4a b:1s lelkem6 de sClyos 5o;szokat me1esztettem Sze1t F>bert;oz6 ;ogy k@ld4e ezt a beste bakot ms5el+++ Nem b1om6 ;a bartom az sszes tbbi bakot lelvi6 csak ezt a kett0t 1e+ Kezd01ek gye1gbb is megte11+++ )Bel0dsemb0l B>skad>rra1s bille1tett ki+ E /ire l0ttlK E A bakra+ Azt ;iszem6 el;ibztam+++ E Ds ktsgek r1gat2ztak az arc1+ Fibzta az rdgtI *tt 5ek@dt a bak alig szz lBsre+ Bartom ;<tattal trdelt le mell6 s olya1 igaz rme volt6 ;ogy szi1te meg;atott+ Nem ba4 E vigasztaltam magam E6 1agybtym megkaB4a a UszellembakotV6 a szomszd1l Bedig lemo1dok a cserebikr2l+ Ds ett0l kezdve egy@tt r@lt@1k a bak1ak+ E Sose 5ele4tem el E sz>szogott6 mert lvezettel akasztotta 1yakba a bakot E6 s olya1 tCzokot l0sz 1lam6 amilye1r0l 1em is lmodtl+ )le1 meg6 ;a le4ssz6 ;t bele>1sz a libba6 kacsba+++ /s1aBra >;>zs volt tervbe vve6 de 1em rtem r vele kime11i6 ;t a cs0szre b<ztam6 ;ogy kala>zol4a6 s a baglyot is kezel4e+ E Va1 ott egy kis erd0 is+ N;a megll be11e egy.egy csavarg2 bak+ Ny>godta1 megl0;etedI E ezzel bCcsCzt>1k el+

(z ;a41alba1 volt+ 7lel0tt a ;atrba1 4rtam6 s ;allottam6 ;ogy 1;a sz2l a B>ska+ )<z 2ra t4ba1 Bedig 5el4@k 5ord<tottam a r>dat6 mert k<v1csi voltam6 ;ogy mit l0tt+ DBBe1 ksz@l0dtek ;aza5el+ (gy karvaly6 Br szarka s sz@rkevar4C volt a zskm1y+ Bartom arca t@1dkltt6 markt drzslte6 sszekacsi1tott a cs0sszel6 azt1 karo1 5ogott+ E /ost Bedig olyat m>tatok6 ;ogy ;a1yatt esel+++ E s ;Czott az erd0 5el+ Vidma1 lBegett@1k+ Azt ;ittem6 ;ogy valami ritka madarat l0tt6 s k<v1csia1 1ztem szt az erd0 r1ykba1+ E *da 1zzI Faz>d1k6 ;a azt mo1da1m6 ;ogy ;a1yatt estem6 de ;ogy megt1torodtam6 az sze1t igaz+ Az egyik 51 ott 5@ggtt ;atalmas6 ;osszC aga1csval a UszellembakV+ Szellembak1ak azrt ;<vt>k6 mert 1;a ;etekre elt:1t6 1;a meg4ele1t erd00r1ek6 gombaszed01ek6 s0t vadsz1ak is6 ;a mr kocsi1 @lt6 s a B>ska tokba1 volt+ Fatalmas testr0l s 1agyo1 ;osszC aga1csr2l 42l ismert@k+ A szomszd birtokos egyszer megltta6 s egy bikt <grt rte6 ;a ezt a bakot te1gedem+ Ds most itt l2g+ /egtrt szemei a 5ldet 1zik6 mi1t;a Bi;e11i vgy1a+ A cs0sz mg 5orgat4a is a 5e4t6 ;ogy 4obba1 lssam az aga1cst+++ (stig se trtem egsze1 magam;oz6 s csak akkor kezdtem megbkl1i6 amikor bartom C4ra beleri1gatott a tCzokok6 libk6 kacsk s 1agy rtsgek vilgba+ E Forgsz;atok isK Bartom csak legyi1tett+ E *lya1 cs>kk va11ak a ki1tsekbe16 ;ogy elg ki;Cz1i+++ (zek >t1 Bedig mr el is 5eledtem a kt leg4obb bakot+ (lvgre a tCzok se k>tyaI /eg a 1das+ A libk6 a 1agy vizek+ Ds a bartsgK+++ +++Az id1 mr 5elksz@lve vrtam a meg;<v2t+ Forgszkszsgem6 B>skm6 C4 Batro1ok elksz<tve+ =e5ekvs >t1 sokig 1zegettem mg a sttsgbe6 s mire az lom Bart4ra rtem6 mr Battogott kr@lttem a 1das6 csattogott a 1diverb6

@mmgtek a Biros ;asC bkk6 s a vetsekbe1 akkora tCzokok verekedtek6 mi1t egy str>ccI A bakok mr rg 5eledve voltak+ Vgre azt1 meg4tt a levl+ =e;et csomagol1i E go1doltam E6 de lss>k6 mit <r a bartom+ U)al1 csodlkozol a blyegz01 E <r4a E6 s 1em is go1dolod6 ;ogy rgi lmom vlt val2ra+ Bocsss meg6 ;ogy ilye1 rvide1 <rok6 de csomagol>1k+++ s amCgy sem b<rok magammal+ Itt ;agy;atom vgre ezt az egy;a1gC vilgot+ /eglt;atom C4ra az 1 drga ;egyeimet6 Bisztr1gos Batak4aimatI Qt;elyeztek a sz@l05ldemreIV 7e a tCzokokr2l egy sz2 sem volt be11e+++

Szivar temetse
Bar1a volt s k>tya+ *lya1 5ldakszli.5l5oWi6 1em rvid s 1em ;osszC sz0r:6 s mi1de1t t>dott6 amit egy vrosi k>ty1ak t>d1ia illik+ )>dott szolgl1i6 el;ozta a gazd4a BaB>cst6 a ve1dgeket szag>k szeri1t ra1gsorolta6 s csak BBe1 ;ogy 1em beszlt vel@k+ )>dta6 ;ogy asszo1ya l>sta stltat1i6 ez okb2l 1yszrg1i kell6 ;ogy a szeg1y kis k>ty1ak is va11ak UemberiV dolgai6 melyek 1;a ;alaszt;atatla1ok+ 9azdi gyermektele1ek voltak6 s Szivar tlttte be az :rt6 amibe Br gyerek szBe1 be5rt vol1a+ Szivar csaldtag lett+ Bizo1yos id0be1 trt 1y>gov2ra6 bizo1yos id0be1 bredt6 s megkvetelte6 ;ogy ilye1kor mi1de1ki bre1 legye1+ Fa a ;ziak l>stlkodtak6 Szivar erlyese1 >gatott6 amit gazdi breszts1ek vltek6 ;olott csak a reggelit kvetelte+ E Szivar a leg4obb vekker E mo1dta gazd4a6 s csodlatos trt1eteket meslt k>ty4r2l a ;ivatalba1 kollgi1ak6 akik >1tk mr Szivart gazd4val egy@tt6 mert 1em t>dtk6 ;ogy mi1de1 ember klt0 egy kicsit6 mg ;a szmvev0 is+++ Kzbe1 el4rt az id0+ Szivar t<zves lett6 ma4d tize1egy6 ami k>tyasorba1 mr ma4d1em aggasty1t 4ele1tP s egy szB 1aBo1 1em ;agyta ott kosart6 s 1em vett t>domst az llatorvosr2l se6 aki Bedig kr@lra4o1gta a beteget6 s0t E a bizto1sg okrt E az asszo1ykt is+ Azt1 orvossgot <r6 melyet Szivar >tlatos1ak s 5elesleges1ek mi10s<tett6 mert blcse1 t>dta E amit a ;ziak el5ele4tettek mr E6 ;ogy a 5ldi id01ek s a so1kacs@lk1ek immr be5ellegzett+ Ki1yC4t2zkodott6 s azt mr 1em is ;allotta6 mikor asszo1ya s<rva tele5o1lt >r1ak6 ;ogy Szivar lete el5@stlgtt6 azaz a 5:be ;araBott6 ami azo1ba1 1em tel4ese1 ;elyes ki5e4ezs6 mert Szivar csak akkor ;araBott 5:be6 amikor emsztse 1em volt re1dbe1+ A gysz rszakadt a laksra+ Az asszo1y cse1dese1 4rt6 mi1t egy ;alottas ;z1l illik6 s s>ttogva beszlte meg az >rval6 ;ogy az el;>1yt1ak mik1t ad4k meg a vgtisztessget+ /ert a szemeteskocsi elle1 E 1agyo1 rt;et0e1 E mi1de1 go1dolat>k

tiltakozott+ A vrosba1 azo1ba1 1em go1doltak a ;ala1d2 k>ty>sokra6 s az asz5altot mgse le;etett 5elszaggat1i6 ;ogy Szivar U5ldi maradv1yaiV vala;ol a kzelbe1 Bi;e14e1ek+ 9yszol2 go1dolataikat kvetve el4>tottak kis telk@k;z a kzeli ;egye1+ Ige1I *tt B>;a a 5ld6 ott cse1d va16 egy.kt 5e1y06 egysz2val mi1de16 amire Szivar emlk1ek mg sz@ksge le;et+ (z az el;atrozs kicsit meg is 1y>gtatta 0ket+ Az>t1 a 1;ai Szivar d<szes zskocskba ker@lt+ /s1aB E vasr1aB volt BBe1 E a zskocskt egy reg ;tizskba s@llyesztettk6 s eli1d>ltak sz2tla1>l6 mi1t az mr ilye1kor illik+ A 5r5i vitte a ;tizskot s be11e Szivart+ (gybk1t ragyog2 szB 1aB volt6 de 0k err0l 1em vettek t>domst+ A ;egy s a vo1at tele kir1d>l2val+ A vo1ato1 ember ember ;t1+ A vidm tmegbe1 se1ki sem tr0dtt vel@k6 mert se1ki sem se4t;ette6 ;ogy az 2vatosa1 5ldre csCsztatott ;tizskba1 Szivar >tazik+ r@ltek6 amikor kiszll;attak6 s ismt egyed@l le;ettek+ A ;tizskot 1agy sietsggel kellett kir1gat1i a tbbi >tas c2km2k4a kz@l+ A vo1at elzakatolt6 a reggeli Brba1 egy var4C krogott6 s ez 1agyo1 illett a ;a1g>lat;oz+ E (mlkszel6 amikor ;aza;oztadK E s>ttogott az asszo1y+ E Akkor is ebbe1 a ;tizskba1+++ A 5r5i csak b2li1tott+ *darve6 a ;tizskot gye1gde1 letette telk@k B>;a mo;4ra+ Az>t1 beme1t a szerszmos b2dba6 s2val 4tt vissza6 s az egyik 5e1y0 alatt s1i kezdte a s<rt+ Ks0bb az asszo1y is sott6 ma4d 5e1y0gallyakkal kibleltk Szivar kriBt4t6 s a 5r5i vg@l azt mo1dtaH E Add ide+++ Az asszo1y keze reszketve bogozta a ;tizsk zsi12r4t6 szt;Czta a sz4t6 ;tra;0klt6 s arca eltorz>lt+ E Bla+++ E NoKI Bla is odame1t6 s 0 is bele1zett a ;tizskba6 rtelmetle1@l s sBadta16 mert a ;tizskba1 voltH egy kis E egsze1 kicsi E

so1ka6 egy @veg szilv2ri>m6 egy zacsk2 teBert0s Bogcsa6 B>;a ke1yr6 kem1y to4s s szard<1ia+++ de Szivar 1em volt se;ol+ Siett@kbe1 a ;tizskot elcserltk6 Szivar Bedig tovbb>tazott azzal a 5eltett sz1dkkal6 ;ogy eze1 a 1aBo1 mg 1agyobb megleBetsekkel szolgl egy ;aso1l2 ;tizsk 42;iszem: gazd41ak+++ A 1aB azo1ba1 tovbb s@ttt6 s a 5r5i megszagolta a so1kt+ E Kit:10+++ Az>t1 a szilv2ri>mot+ E JsodlatosI E Ds gya1akodva kr@l1zett+ E 7e vigy@k be a ;zba6 mert erre soka1 4r1ak6 s vgeredm1ybe1 a Szivar se k<v1;at4a azt6 ;ogy llva @l4@k meg a ;alotti tort+++

#s ut!
Meggel mg s@ttt a 1aB6 de dlel0tt mr 1agy6 lom;a 5el;0k 4ttek a 1y>gati szl ;t1+ Vi;ar el0tti s>;ogs ;a4togatta a 1yr5kat6 s olya1 Bort ;ordott magval6 ;ogy mg dl>t1 is varcogott a 5ogam kztt+ Nem sok rem11yel 1ztem az id0 1agy 1ekiksz@l0dst+ A11yiszor becsaBott mr6 ;ogy 1y>godta1 elme;et1e a /eteorol2giai I1tzet;ez+++ Alig 5ord>lt meg be11em ez a rosszm4C go1dolat6 mris egy kvr cseBB esett az orromra+ 7e;ogy tr@ltem leI (gyetle1 vgyam volt b0rig z1i6 s azt ;iszem6 ebbe1 a 1agy vgyakozsba1 velem voltak a szom4as bCzk6 a ritka rozsok6 a 5ak2 rBk6 k<14>kba1 virgz2 trBe l2;erk s milli2 virg6 gykr6 5lig cs<rzott mag6 ameddig szem elltott6 meg mg azo1 tCl is6 a v<ztele1sg s aszly szomorC lettele1sgbe1+ Azt1 mg egy esett a kalaBomra+ /i tagads6 levettem6 s bizto1sg okrt meg1ztem6 1em valamelyik 5ecske kacrkodik.e velem+ 7e 1em+ Val2di es0cseBB volt+ Szi1te bkebeli1ek tetszett+ /it ci5rzzam tovbb E eleredt az es0+ 3ebr>r 2ta az els0+ Jse1desedett a szl6 de 42 t Bercig kellett mg ver1ie a zBor1ak a szraz 5ldet6 am<g csak a Borral vgzett+ Azt1 i1d>ltak meg a kis Batakok6 az let erei6 sza1aszt ;ordva egy.egy kortyot 5:1ek.51ak a szom4;all el0tt a tize1kettedik 2rba1+ 7lig 42l esett6 de egsz dl>t1 lassa1 szemerklt+ (ste5el eszembe 4>tott6 ;ogy ma es0 >t1 kor1 megi1d>l a vad6 a k2bor k>tyk is vgigca5tat4k ilye1kor a ;atrt6 42 le11e egy kicsit kr@l1z1i+ /eg egy ;al;atatla1 bak is 4rt azo1 a t4o1+++ ;t;a+++ Azt ;iszem6 ilye1 elr;etetle1 bakok mi1de1 erd0be1 va11ak+ Szi1te lege1ds mr a ;<r@k+ Nem szaBorod1ak6 el 1em t:11ek6 de B>skavgre 1em ker@l1ek+ Zvatossg>k ;atrtala16 s ;a mgis l0tvolba ker@l1ek6 valami t@1em1yes szere1cse meg2v4a 0ket+ Nekem kt ilye1 bakom va1+ Azt6 ;ogy U1ekemV6 meg4egyzem6 BBe1 <gy mo1d;at1 akrki+

Az egyikre tavaly mi1de1 szabad id0m rldoztam6 s0t 5ela41lottam (rdlybe1 lak2 1agybtym1ak6 ;ogy tr4e meg a 4eget6 mivel mi 1em me1t@1k vele semmire+ Sa41os az 0 ltogatsa elmaradt6 s a bak ma is a leg4obb egszsg1ek rve1d+ (gyszer siker@lt megBilla1ta1om+ S:r: bokrok kztt+ Alig volt ;Csz lBsre+ Ds 1zt@k egymst+ Nem lttam >gya1is tbbet bel0le6 mi1t az arct s egy kis 5oltot a laBocka t41+ 3e4e6 aga1csa takarva+ Ds br olya1 szemtele1 1bizalommal 1zett szembe6 ;ogy 1em le;etett ms6 csak a keresett6 mgis leeresztettem a ktszer is 5elemelt B>skt+ Az a go1dolat6 ;ogy esetleg vem;es vagy bor4as s>tt lvk meg6 1agyo1 le;iggasztott+ Am<g azt1 igyekeztem ms rst keres1i a s:r: gak kztt6 ;ogy egyebet is lssak bel0le6 el>grott a ;atalmas bak+ A msikkal mr tbbre vittem+ Arra mr r is l0ttem+ 7isz12t ;a4tattam egy ige1 s:r: cseB0tsbe1+ (gyszer csak az egyik ;a4t2 elkilt4a magtH E SzarvasI E N26 426 go1doltam6 azrt igaz1 1em rdemes 2bgat1i+ Ds mivel az >tols2 ;a4ts volt6 s a ;a4t2k mr ma4d1em kirtek6 elzrtam B>skm6 s vllra vetve 5igyeltem a zrgs ir1yba+ Bika.e vagy te;1 E tallgattam6 s ekkor+++ s ekkor szt1y<lt a boz2t6 s elro;a1 mellettem a bak6 de egy olya1 bak6 amely letem vgig lmaim bak4a marad+ /i1t egy kis mozdo1y6 zCgott el mellettem6 s aga1csa a 5@le 5ltt magasa1 killott+ Lramiste16 micsoda aga1csI N2l lt;attam E ;isze1 1em volt t0lem t<z lBsre sem E idelis 5orm4t6 gy1gyzst s vastagsgt+ KaBkodtam 5:;z.5;oz6 s elkstem+ /o1d;atom6 ;ogy e11ek a bak1ak vagyok mg ma is a betege+ A ;armadikat mg 1em is lttam+ 7e ma olya1 id0 va16 ;ogy E ki t>d4aK Kora alko1yattal vgigcserkeltem az >takat+ Ki1ztem az erd0sarokra is6 ;ol egy 1yCl mr v<ga1 kosztolt a kis l2;eretbl16 melyre a bak 1;a ki4r+ )ovbbme1tem+ Az id0 mg korai+ Ft;a ltok egyebet is+ Az >tako1 aBr2 t2csk csillogtak6 szl s>;ogott a 5k koro14ba1+ Nobb cserkel0id0t el sem kBzel;ettem+ Fa cserkelek >gya1is6 csak a szemem dolgozik+ Nagy ritkasg az6 ;a a vadsz el0bb ;all4a meg a vad 1eszezst6 mi1t a vad az vt+

(zrt k11yebb dolog a les+ A vadsz mozd>latla16 42 szllel @l el mi1de1 mocca1st6 melyet szeme s 5@le elrH meglt s meg;all+ /e11yivel 1e;ezebb a ;elyzet6 ;a mi1dkette1 mozgsba1 va11ak+ Itt egy5ormk az eslyek+ Szraz6 cse1des id0be1 Bedig cserksz>tak 1lk@l beloB1i a vadat szi1te le;etetle16 s ;a siker@lH m:vszet+ 7e most zCg a szl6 B>;k az >tak6 s zottak a szraz levelek6 melyek ;a1gtala1>l s e1gedelmese1 t:r0d1ek a talBam al+ N;a megtorBa1ok+ (gy.egy srga 5olt i1gerkedik velem+ Ilye1kor odamerevedem az Ct;oz6 s a g>kker ;amar ler1t4a a leBlet a tavalyi r0t cserlevlcsom2r2l6 mely a csal2dst okozta+ N;a mozog is az Uillet0V+ S0tI Aga1csot rak 5el szraz gb2l6 de 1em lB ki a takarsb2l+ 9>kker 1em is kell6 ;isze1 a11yira UbiztosV a dolog+++ A szem Bedig Cgy kimer@l az er0lkdsbe16 ;ogy a vg1 mi1de1 42za1sgra sz@ksg va16 ;ogy oda 1e l04ek az elsrg>lt B5r1ybokor1ak+ /r vg1 4rok a U42V ;elyek1ek6 szelem is el5ogy6 vissza kell 5ord>l1i+ Vissza5el mr sietek6 ;isze1 tel4ese1 ;tba kaBom a szelet+ Kii1d>lsi ;elyemr0l most 4obbra tartok+ A l2;eretbla 5el+ Ft;a ki4tt mr a bak+ Vgtele1 2vatossggal bC4ok ki az erd0b0l+ Az gakat lassa1 tolom szt magam el0tt6 s E megdobba1 a sz<vem+ Nagy6 vrs 5olt srgllik a l2;ere kzt+ Vissza;Cz2dom+ (l0 a g>kkertI K<mletle1 dolog ez a messzelt2+ (gy akkora 1y>lat ;oz elm6 mi1t egy srga vizsla6 ;ogy 1agyobbat 1e is mo1d4ak+ (kkora 1y>lak csak erd0be1 terem1ek+ 7e most ltom csak6 ;ogy 1em is egyed@l va1+ Ami1t 4obba1 ki;a4olok6 5el@l a 1y>lam6 s 1y>gtala1kodik+ Ni1cs az a mezei1yCl6 amely ezt a vgtele1 lassC mozd>latot szrevette vol1a+ Itt azo1ba1 a veszly 1agyo1 kzel va16 s 1em rt az 2vatossg+ A kisr2kk1ak sok kell6 s az a1yar2ka t:z1.v<ze1 kereszt@l megszerzi a mi1de11aBi 1yClgeri1cet vagy 5c1mellet+ A 1y>lakt2l tal1 ktszz lBsre mg egy vrssg mozog+ FosszC mozgsa simbb6 1em baktat26 te;t az mr igaz1 0z+ A g>kker egy ;atalmas r2kt m>tat+ *lya1 bozo1tos 5arokkal6 mi1t;a december le11e+ Ide.oda szaglsz6 s ;a meg5ord>l6 el0ttem tal1 ;romszz lBsre megy el+

/it kelle1e te11iK (lvg1i az Ct4t E tlik 5el a go1dolat+ A r2ka meg5ord>l6 s most mr biztos6 ;ogy el0ttem keresztbe megy el+ Vissza;Cz2dom6 s 1agy ker@l0vel elibe+ (gy kis domb va1 kzt@1k+ Fa ir1yt 1em vltoztatH 1ekem 41+ (gy vadr2zsabokor mellett ;Cz2dom le6 s ki1yitom a zr2csaBot+ 7e csak 1em 41+ /r 5el akarok ll1i6 amikor balr2l ktele1 k>tya>gatst ;allok+ 3el>gorva ltom6 ;ogy r2km ro;a1 1y>gat 5el6 s >t1a kt k>vasz+ (gy 1agy 5e;r.tarka s egy kisebb 5ekets+ A mregt0l toBorzkol1i t>d1k+ (z az a kt dg6 melyeket mr 5l ve 4ele1te1ek6 ;ogy 1em le;et elB>szt<ta1i+ Jsak a mez0k1 vadsz1ak6 ;ol elbC41i 1em le;et6 s az embert kilomterre elker@lik+ A r2ka mr 1agy el01yt szerzett6 s k>tyim cskke1tik az iramot+ Az egyik szaglszva 5lkrt 5>t+ Sgy ltszik6 visszatr1ek az eredeti cl;oz E kis1y>lat keres1i+ Nem tr0dm most mr a bakkal6 ;a1em ;irtele1 el0veszem tarisz1ymb2l a r2kacsalogat2 BiBmat6 s s<rok vele6 mi1t a 1yCl+ A 1agyobbik k>tyt mi1t;a megvilla1yoztk vol1a+ /eg5ord>l6 s ro;a1 5elm+ A kisebbik lassa1 >t1a+ (lg messze va11ak6 1y>godta1 ksz@lk a 5ogadtatsra+ Qtmegyek a bokor msik oldalra6 s vrom a 1agyobbik k>vaszt6 mely mr csak 1yolcva1 lBsre va16 s lo;ol 5elm6 mi1t;a zsi12ro1 ;Cz1k+ UM@ltetemV a lgyre6 s amikor mr 1i1cs ;Csz lBsre sem6 el;Czom a ravaszt+ A k>tyba mi1t;a gr1t vgott vol1a+ Ne;z 6-.es Sc;1a>erom kicsit oldalt 5ogta6 s az eWBa1z<v goly2 val2sggal kizsigerelte+ Nobbra 5ekszik a k>tya6 balra a bels0 rsze+ Kollg4a mg csak most rt 5el a domb ;a4lsra6 s a lvsre olya1 @vltsbe csaB6 mi1t;a 1yCz1k+ (lkaBkodott lvsem lemarad6 a msodikkal meg elibe lvk+ K>tym @vltve ro;a16 s azt ;iszem6 a mai emlkek ;atsa alatt ms ter@letre vlt vadsz4egyet+++ /ost 4>t csak eszembe6 ;ogy 1 t>la4do1kBBe1 bakra 4ttem vol1a+ Nem mo1dom6 ;ogy 1em sz<vesebbe1 ka1yar<tottam vol1a

1yakamba a szellembak des ter;t6 de <gy is szi1te vidma1 vettem vllra B>skm+ Kielg<tett vagyok+ (szembe 4>t6 ;ogy agg2d2 1yCla1y2k mt2l kezdve 1y>godta1 k>Borog;at1ak vackaiko16 s az klm1yi kis 1yCl5iak bk1 laB>l;at1ak a rBalevl alatt+ A gidk is ki4r;at1ak legel1i alko1yatt4t a 5riss l>cer1kra+ /ert ki t>d4a6 ;t;a valamikor bel0l@k is elr;etetle1 reg bakok vl1ak6 akik a mag>k titkos >tait mi1dig lt;atatla1>l 4r4k+ Kelle1ek az ilye1 bakok+ Kell6 ;ogy az erd0k egy.egy vad4a 5elett az elr;etetle1sg kde szll4o16 mert ;a mi1de1t elr11k6 mirt 4r11k az erd0ketK /ir0l sz011k lmai1kat6 s mit mesl11k el 5iai1k1akK Amelyik1ek aga1csa a 5alo1 5@ggH azt megm>tat;at4>k+ 7e amelyik odak@11 maradt6 az lesz ma4d a tma az regsg ;am>ba ;>ll2 esti1+ Amikor mr csak az emlkek tarl24t 4r4>k6 s elmo1d4>kH E Fe46 5iam6 ;a 1 azt a bakot akkor megl0;ettem vol1aI+++

Szere!*se
(1lk@l ;iba mi1de1+ A legvaddCsabb ter@lete16 42 B>skval6 42 szemmel6 biztos kzzel is csak bossza1kod>1k6 ;a a szere1cse el;agyott be11@1ket+ A kill<tsok legszebb tr25ei egy.egy szere1css Billa1at eredm1yei6 s mgis mi vagy>1k azok6 akik1ek 1em szabad szere1cst k<v11i+ /i6 akik a szere1cse s a vletle1ek lbe1 vagy>1k6 s ;a o11t kiest@1k6 vge a t>dom1y1ak+ Sokszor irigylem a b1yszok U42 szere1cstIV ksz1tst+ A ;orgszok Uad4o1 iste1 42 5ogstIV mo1da1ak6 s mi csak ;allgat>1k6 amikor vadsztestvr@1k elbCcsCzik t0l@1k6 Bedig rezz@k6 ;ogy valamit kelle1e mo1da1>1k+ Valamit6 ami ;: s szabatos ki5e4ezse a11ak6 ;ogy bart>1k1ak6 testvr@1k1ek E szere1cst k<v1>1k+ )ermszetese1 a vilgrt sem C4<tsra go1dolok+ A magyar 1B vadszva6 ;alszva 4tt ide6 s bizo1yra volt valami 42 ki5e4ezs arra6 csak el0 kelle1e b1gsz1i reg <rsokb2l6 sz4;agyom1yokb2l6 regkb0l vagy akr;o11t6 mert mgiscsak 1agy szeg1ysg6 ;ogy amikor az idege1b0l 4tt vadsz ;az4a 1yelv1 k<v1 42 vadszatot6 mi vagy >gya1azo1 a 1yelve1 vlaszol>1k6 vagy megbille1t4@k a kalaB>1kat6 s megksz14@k6 de a 42k<v1sgot visszaad1i 1em t>d4>k+ Nem t>dom6 milye1 reg az a babo1a6 mely a szere1csek<v1st tilt4a a vadszok1ak6 de alig csal2dom6 ;a azt go1dolom6 ;ogy 1agyo1 rgi 1em le;et6 s tal1 1em is magyar eredet:+ A kzt>datba azo1ba1 belecsCszott6 s <gy 42k<v1sg>1kb2l ki kell ;agy1i ezt a sz2t6 mely Bedig a vadsz1ak 4obba1 ltet04e6 mi1t brki ms1ak+ (z 4>tott ma eszembe6 amikor bartomt2l kaBtam egy levelet6 melybe1 krdezi6 voltam.e mr ki1t 0zbakra+ Fa mg 1em lettem vol1a6 me14ek6 mert az UregV mr lt;at2+++

Az UregV egy v1 bak6 mely1ek aga1csa ;atves lm>1k+ Ilye1kor mg va1 egy kis rem1y ;ozz6 de ;a tel4ese1 kizld@l az erd06 csak a vletle1 ad;at4a kzre s a szere1cse+ Nem szgyellem le<r1i6 ;ogy ezt az reg bakot ;romszor ;ibztam el6 s mg >gya1a11yiszor tallkoztam vele6 amikor 1em l0;ettem+ Kezd4@k az ele41+ )>dtam6 ;ogy a bak kr@lbel@l merre 4r+ Alko1yattal kime1tem becserksz1i6 azzal a kem1y el;atrozssal6 ;ogy egy levl meg 1em rezd@l6 egy g 1em Batta16 s lassC leszek6 mi1t a csiga6 de a bak az e1ym lesz+ A szl 42 volt6 s 1em siettem el semmit+ /i1de1 lBs >t1 Br msodBercre mozd>latla1sg6 s csak az>t1 tovbb+ 3@lledt 4C1i>si meleg volt6 5olyt r2lam a v<z6 de a bakot 1 vettem szre el0bb+ Nem volt 1agyobb tvolsgra ;armi1c lBs1l+ JsiBegetve ballagott el0ttem keresztbe6 s 1 1y>godta1 emeltem 5el B>skm+ Ige16 <gy kell cserksz1i+ (z a cserkszet magasiskol4a+ (gy el;agyott kocsiCto16 zrg06 szraz levelek kztt lBeget1i6 s ezt a v1 k>4o1t ;armi1c lBsre megkzel<te1i+++ (gysz2val dicsrtem magam6 s 1y>godta1 eleresztettem a goly2t+ A bak megtorBa1t6 5elvetette a 5e4t6 s 5elm 1zett+ N2l meg1zt@k egymst+ Idegesebb E go1doltam+ E /ost 5og sszees1i+++ de 1em esett+ =assC @getsbe1 eli1d>lt vissza5el+ (szem gba1 sem volt rl01i+ Vrtam6 ;ogy megi1og6 s csak eld0l+ Farmi1c lBsre l0ttem6 1em ;ibz;attam el+ Amikor bert a s:r:be6 sokig ;allottam mg a zrgst+ =e@ltem6 s elsz<vtam egy cigarettt6 ez a 5e1e 1agy bizto1sg azo1ba1 megbicsaklott be11em+ Ft;a+++ Nem+ (z a bak az e1ym+ From goly2t l0;ettem vol1a mg bele6 amikor vissza5el elBardzott el0ttem6 de mirt ro1csol4am sszeK A bak ott 5ekszik a s:r:be16 csak be kell rte me11i+++ Ft a bak 1em 5ek@dt a s:r:be1+ A bak 1em 5ek@dt se;ol6 de egy 42 kilomteres kvets >t1 1agyo1 egszsgese1 rm riasztott+ Vissza a lvs ;elyre+ Itt lltam 1+ *tt llt a bak+ Ilye1 szgbe1 l0ttem+ (rre me1t a goly26 ebbe1 a magassgba1+ 3i1om

1met eWBa1z<v goly2+ (WBa1z<v+++ Itt va1 egy gacska6 ezt rte a goly26 mgtte tbb g6 mi1t;a azokat is rte vol1a+++ Ige1+ /i1det rte6 de a bakot mr alig;a+ Az2ta eWBa1z<v goly2 1em volt a B>skmba1+ A msodik eset Cgy trt1t6 ;ogy egy ragyog2 vasr1aB eredm1ytele1 s<Bols >t1 kocsi1 me1t@1k ;aza az erd01+ G>ska a tokba1+ Falka1 disk>rlva+ (gy er0s szlasba1 azt mo1d4a a s2gorom rtatla1>lH E Ilye1kor csak s<Bolva szabad 0zet l01iK E 7e;ogy E 1evetek E6 csak s<Bolva le;et+++ E Ds ezeketK *dam>tatott egy 2ris b@kk al+ *tt 5ek@dt az reg bak6 mellette llt s>t4a+ Nztk a lovakat+ E Jsak me14@1k6 me14@1kI E sCgtam a kocsis1ak6 s kzbe1 idegese1 szedtem el0 a B>skt+ E No6 most 5ord>l4>1k megI E mo1dtam6 mert kzbe1 eltvolodt>1k az 0zekt0l+ Vissza5el 4vet mr llt mi1d a kt 0z6 de a s>ta 5edte a bakot+ Jsigalassa1 msztak a lovak+ =elB1i 1em le;etett6 mert az 0zek abba1 a Billa1atba1 el>gra1ak+ A bokros rsz Br lBsre volt t0l@k+ (gy darabig megi1t elme1t@1k a kocsival6 s C4ra meg5ord>lt>1k+ (kkor mr eli1d>ltak az 0zek+ /i1t kt 42l 1evelt iskols gyerek+ (gyms mellett+ I11t a s>ta6 tCl a bak+ Ne ad4[ iste16 ;ogy csak egy lBst a bak el0reme1t vol1aI Kzeledtek a bokrok;oz+ Nem volt ms tee1d0H lelB1i a kocsir2l+ (kkor a bak ki>grott6 s 1 tClsgosa1 5ela4zva az el0zm1yekt0l6 Cgy belel0ttem egy b@kk5ba6 csak Cgy csatta1t+ /e1tsgemre legye1 mo1dva6 1agyo1 k@l1s vilg<tsba1 volt az erd0+ A 1aB 5erde r1ykokkal vo1alazta meg a ;am>srgs avart6 s ebbe1 a zebrs r1ykoltsgba1 az 0zek mi1t;a lcker<ts mgtt 5>tottak vol1a+ /i>t1 s2gorom meg4egyezte6 ;ogy Cgy ltszik6 ebbe1 az id0be1 csak s<Bolva le;et 0zet l01i+++ 1agy mrgel0dve ;azame1t@1k+ /a4d ;armadszorI E 5ogadkoztam+ (bbe1 >gya1is babo1s vagyok+ From az igazsgI

(z mr a kvetkez0 vbe1 volt+ 3elesgemmel kime1t@1k az erd0re+ A tavasz mr a vge 5el 4rt6 s a tisztsoko1 mi1de15le szB virgok voltak+ Fivatalos dolgom vgeztvel E akkor mr alko1y>l1i kezdett E el0;Cztam a B>skt6 s egybe1 besz@1tettem a virgszedst6 amirt a kocsis1ak mi1de1 Billa1atba1 meg kellett ll1ia+ E /g csak ezt a szBetI E Rgy 1em le;et kocsir2l cserksz1iI E oktattam az asszo1yt6 aki 1y>gto1 is volt+++ a legkzelebbi virgig+ E Igaz1 ez az >tols2+++ 1zze6 milye1 gy1yr:I E s mr >grott is le a ;ara1gvirgrt+ Szeretem a virgot E U42 emberV.sgem;ez te;t sz2 1em 5r E6 de ;ogy 1 mit k<v1tam a11ak a ;ara1gvirg1ak6 azt ide semmikBBe1 1em <r;atom+ /rgese1 siettettem virgszed0 Brom6 ;ogy elg mr az iste1 szerelmre abb2l a sok takarm1yb2l6 amikor tCl1zve ra4ta6 azt ;ittem6 kBrzik a szemem+ *tt llt az reg bak6 s 1zett be11@1ket6 mi1t;a ez le11e a legtermszetesebb dolog a vilgo1+ E /arad4o1 Cgy E sCgtam izgatotta1 a 5elesgem1ek E6 mert ;a 5elll6 eltakar4a a bakotI E )esskK Vissza5ord>lt6 s ltta6 ;ogy clzsra emelem a B>skt+ (rre 42 ;a1gosa1 el1evette magt+ E reg5iC6 e1gem akar be5irkl1iK+++ AmCgy is >tlom ezeket a Besti al. s 5elvilgba1 cs<rz2 Um:szavakatV6 de ebbe1 a Billa1atba1 azt ;ittem6 sztvet a mreg+ =e>grottam a kocsir2l6 s a bakot6 mely ekkor mr elg s:r: takarsba1 szaladt6 tisztra el;ibztam+ (z volt a ;armadik eset+ Fa csak egy cseBB szere1csm va16 az reg bak mr rge1 az e1ym+ 7e ;t ki mer ma egy vadsz1ak szere1cst k<v11iK Kvetkez0 vbe1 egy vasr1aB dl>t1 kt ve1dg l11yal me1t@1k ki az erd0re+ /4>s volt+ A l1yok Gestr0l 4ttek6 s vidmak s ;a1gosak voltak6 mi1t a l1yok m4>sba1 szoktak

le11i+ A lovak lassa1 me1tek6 s 1agy vigassg volt kr@ltt@1k+ Vadsz1i 1em is szm<tottam6 <gy B>skt se vittem+ A ;a1gossgot ltalba1 1em szeretem az erd016 azrt i1tettem a l1yokat6 ;ogy egy kicsit legye1ek cse1desebbe16 mert riaszt4k a vadat+ Az i1telem egyltal1 1em 5ogott ra4t>k+ 7l>t1 t 2ra le;etett+ (gy keske1y 1yiladko1 me1t@1k6 mikor a kocsis ostor1yelvel odam>tat a 1yiladk szlre+ E *tt a bakI A l1yok el;allgattak6 ;ogy azt1 5elviso1g4a1akH E Z6 de szBI Na46 de gy1yr:I Ds l1k sz<1: r>;ikba1 ;ado1szva m>togattk egyms1ak a bakot6 mely Cgy 5ek@dt az Ctt2l Br mterre6 mi1t;a valami llatkertbe1 lett@1k vol1a+ Az reg bak voltI Ks0bb 5elllt6 s beballagott a s:r:be+ D1 csak @ltem+ /egmagyarz;atatla1 e11ek a bak1ak a szere1cs4e+ Vagy a11yira t>d4a mr6 mikor veszlyes az emberK Vagy csak 1 vagyok vele szere1cstle1K Nem t>dom+ 7e ;a legkzelebb kimegyek rte6 5ogok vala;ol egy regasszo1yt6 s vele k<v1tatok magam1ak szere1css vadszatot+ Jsak azrt isI

M(usi +ze!et
(lmClt mr a ;e4e;>4a az erd01+ A csaBo1g2 1szreB@lsek vidmsga elszakadt6 mi1t a ;eged:;Cr ;a41alt4o1+ A madrsz<vek ablak1 ;:vs 42za1sggal beBilla1tott a 5szek go1d4a6 az a1yasg agg2dsa6 s ;a sz2l is a madrdal reggel vagy alko1yattal6 az mr 1em a rgi6 5elel0tle1 >44o1gs6 ;a1em vagy a ;la vagy a krs vagy a Ba1asz 12t4a+ Fisze1 1em mo1dom6 a ;<m4e mg most is 5elrikka1t6 ;ogy <gy meg Cgy6 vagy>1k mi mg olya1 leg1yek+++ de ;a meglt4k a 5szke1 @l0 asszo1ykk aggodalmas6 lzas szemt6 egyszerre el;allgat1ak6 vagy csiBBa11ak bocs1atkr0leg6 ;ogy 0k azt 1em UCgyV go1doltk6 s 1agyo1 csodlkoz1ak6 ;ogy a 5elesg egy Billa1atig is ktelkedett az 0 komoly mivolt>kba1+ (z igaz1 1em szBI+++ (gybk1t BedigH tessk6 itt va1 ez a 5elsges k>kac+++ Ds r1ykos6 titkos lett az erd0+ A szl csak a tete41 borzo1g vgig6 s ;a szt is 1yit4a a 5k boglyas 5e4t6 sszecs>k4a megi1t6 mert 1em illik beleskel1i ms mi1de11aBi letbe+ Ilye1kor ;amvasabbak az erd0k6 berebbek az 4szakk+ A bkam>zsika zso1gsa ;armo1ikzva ver0dik ;z>1k 5al1ak6 s le;>ll a 5ldre+ (lgo1dolom6 ;ogy ;a e sok ;a1g mi1d ;a1g4eggy vl1a reggelre6 kocsival kelle1e el;orda1i a ;z>1k mell0l+++ Ft ilye1 bolo1dokat go1dol 1;a az ember6 s ;allgat4a az 4szakt6 amikor egyszer csak a szomszd km1ye1 elkezd keleBel1i a g2lya+ =e;et6 ;ogy ez a bkk1ak sz2l6 de le;et valami 4szakai 4tatossg is6 melyre 5elbred az asszo1y+ Ds megsz2lalH E Fall4a6 ;ogy keleBel a g2lyaK E Nem6 1em ;allom+++ egybk1t is alszom+++ E N26 42I (gsz 1aB 1i1cs itt;o16 s mg ilye1kor sem akar beszlget1i+++ (rr0l 4>t eszembe6 ;ogy Aolt1 bcsi1ak kelle1e egy 0zgeri1cet k@lde1i+ E A g2lyakeleBelsr0l az 0zgeri1cK Nagyo1 logik>s+++ E /i1degy+ /ost megbeszl;et4@k+++

S2;a4tottam+ =egy@1k tCl ra4ta+ E Az 1em megy olya1 k11ye1 E mo1dtam+ E )>d4a6 ;ogy vlogatok+ Nekem 1em a ;Cs a 5o1tos+++ E /rBedig Aolt1 bcsi1ak csak valami 5iatal UdolgotV le;et k@lde1i+++ E K@ld41 1eki 5riss to4st+++ ez mg egsze1 embrio1lis+++ E Nagyo1 szellemes6 de 1 mr megbeszltem 9y>rival+ Va1 egy tavalyi bak+ S1ta+ *lya1 1agyokat lB+++ sa4trba+++ vagy ;ogy is mo1d4k+++ a l2 szokott Cgy+++ E Jsbrbe+++ E Ige16 ige1I (9y>rit ki 5ogom oktat1iI Nrt az erd01 egy kis bak6 mely ;>rokba lBett tal16 vagy msk1t megsrtette az egyik ;ts2 lbt6 mert magasra 5elkaBta mi1de1 lBs1l6 mi1t cseberbe ;g2 l2+ Sgyis el;atroztam6 ;ogy meglvm6 de 1em szeretem6 ;a az asszo1y Cgy re1delkezik a vaddal6 mi1t;a azt mo1da1H U/ari6 ezt a kakast reggel l4e le+++V) E N26 ma4d megltom+++ E Ds sz>szog1i kezdtem6 mi1t akire azt mo1d4k6 ;ogy Uegszsgese1 alszikV+ 3elesgem azo1ba1 1em ;agyta magt+ E Fol1aB kime;et@1k+ Vasr1aB va1+ Kocsival becserkssz@k+++ E N2I E s<tottam s bevackoltam6 4elezve6 ;ogy a tovbbiakba1 egyed@l akarok marad1i az 4szakval6 a bkam>zsikval s go1dolataimmal6 melyek vissza1ztek rm az ablakb2l6 s elszaladtak a BatakBartra6 ;ol bkk s 5el;0k Cszkltak a v<z csillogsba1P 5elszlltak a g2lya5szek Beremre6 ;ol 5l lbo1 lmodozott az reg g2lya6 s csak B>ska kellett vol1a a vllra6 ;ogy olya1 legye16 mi1t egy gr1tos6 ki l0Bortor1yot 0rizP azt1 visszaszaladtak ;ozzm6 ;ogy elmo1d4kH mit lttak6 de mr csak lmaim kz rtek+ /s1aB kedvetle1@l ;Cztam ki a B>skm+ /o1dom6 1em szeretem az ilye1 geri1cvadszatot6 Bl1e ;a megre1delik+ 7e a 5elesg 1em 1y>g;atott+ Jsak me14@1kI Fol1aB 5elad4a a geri1cet6 ;ol1aB>t1 ott va1+ /e1t@1k+ A 1aB mr alko1yatra ;a4olt6 s ara1yos k@ll0i 5elrtek az g tete4ig+ Az Cto1 Bor5el;0 Cszott6 a mlyedsekbe1

mg csillogott az Brilisi re1geteg es06 de ms>tt mr lzasra csereBedett a 5ld a m4>si szrazsgt2l+ Az erd0be1 Bedig szC1yog5el;0k+ (11yi szC1yog tal1 sose volt erre+ A tocsog2kba1 megllt a v<z6 s szBe1 szaBorodtak szC1yogk+ A lovak 1yaka 5eketedett t0l@k+ Js<B0s meg4egyzseiket azo1ba1 t0l@1k sem sa41ltk+++ Az egyik v<zllsr2l vadkacsk rebbe1tek 5el+ Js>Ba gcsr+ Itt kaszi12z;attak a betyrok6 am<g a szeg1y asszo1y 5e4e 50 a 5szek go1d4aiba1+ Az erd0be1 lassa1 r1yk 10tt a 5ldb0l6 csak a 5atet0k1 4rt mg vilgossg+ SzC1yogk Bedig bel1k szerettek+ (l 1em maradtak vol1a vilgrt sem+ Vidma1 d1gicsltek 5elett@1k6 s lakodalmat csaBtak a 5@l@1k ;egy1+ E Ne ;ado1sszo1 E sz2ltam 5elesgemre E6 mert mi1de1 vad elriad+ E 7e akkor megesz1ek a szC1yogok+++ E mltatla1kodott+ E /i6 illetve Aolt1 bcsi6 megessz@k az 0zet6 mi1ket a szC1yogok6 a szC1yogot a 5ecske6 a 5ecskt a s2lyom s <gy tovbb+ (z a termszet rk kr5orgsa6 melybe 1em szabad beleavatkoz1i+ E Ft 1 1em b1omI E veszekedett+ E D1 1em kr5orgok6 s 1em e1gedem magam kisziBolyoz1i+ /skor 1em volt itt e11yi szC1yog+++ E (zek mg csak kis 5iaszC1yogok E vigasztaltam E6 egy ;t alatt meg101ek+ /i lesz itt akkorI Fa4a4I E No6 1em is 4v@1k ide se tbbetI E mrgel0dtt+ (Fla iste1I /ost mr t>dom6 mire 42 a szC1yog+ (ddig ;iba trtem a 5e4em+) Az erd0 cse1desedett+ (gy.egy legelsz0 s>tt ltt>1k6 de a kis s1ta bak 1em m>tatkozott+ (gyszer azt1+++ az egyik tiszts szl1 ott csiBeget a kis s1ta6 s emelgeti ;ts2 lbt6 mi1t;a dr2to1 r1gat1k+ A kocsi megll6 s 1 szi1te sa41lkozva emelem 5el a B>skt+ (gy reg bakot szBe1 beloB1i E ige1I 7e egy ilye1 tacsk2t kocsir2l lel01i6 amikor olya1 bizalmasa1 1z kt 51yes szemvel+++

/r ma4d1em meggrb<tettem az >44am6 amikor megsz2lal a kocsisH E )essk ;amar leszll1i+++ /eg0r@lt ezK E 9yorsa16 krem6 mert els@llyed@1k+++ (kkor mr magam is lttam6 ;ogy ;iba va1+ A r>das sz2 1lk@l le5ek@dt6 a 1yerges Bedig ksz@lt elmer@l1i+ A kocsit a 5e1eke 5ogta meg+ Gersze >grlt>1k le sz 1lk@l6 5eledve bakot s szC1yogot+ /i1dez az erd01ek egy tel4ese1 szraz ;ely16 ;ol vekig 4rt>1k6 s most sem ltszott egy cseBB sr sem+ A sok es0 azo1ba1 almosta6 az araszos szraz rteg alatt 5e1eketle1 lekvr+ (mber vidma1 4r;atott ra4ta6 de lovat6 kocsit mr 1em b<rt el+ A lovak kaBl2dztak6 az istr1got meg5esz<tettk6 levet1i 1em le;etett6 te;t 1eki a bicskt6 miel0tt mg valamelyik eltri a lbt+ /it rszletezzemK A lovakat egy 2ra alatt ki;alszt>k6 tovbbi egy 2ra alatt a kocsit+ Kzbe1 a rCd eltrtt6 a szC1yogok Bedig dagadtra sz2rakoztk mag>kat+ A kis bak vidma1 kaBkod4a a lbt ma is6 Aolt1 bcsi des rem1ysggel go1dol a geri1cre6 amit eddig mr el is 5ele4tett vol1a+ 3elesgem1ek va1 egy rmes tm4a6 melyet mr tli estke16 ;a1g>latlmBa alatt6 UFallveszly az i1gov1yba1V c<mmel 5og bart10i1ek el0ad1i6 1 Bedig r@lk6 ;ogy a lovak1ak 1em lett semmi ba4>k+ Sz2val mi1de1ki elgedett+ Ft 1em csodlatosak a sors Ct4aiK Volt azo1ba1 egy szB bak ebbe1 a m4>sba16 mely eli1d>lt 5elm+ Kzbe1+++ de ;t ez 1em <gy kezd0dik+ A bak reggel ;tkor i1d>lt el6 mi Bedig ;romkor+ Akkor kezdett ;amvasod1i az g6 s sz<1e le11i a 5alevl1ek+ A Batakba1 sz2ltak a bkk6 az erd0be1 a 5@lem@lk+ (gybk1t ve1dgsgbe1 voltam6 s egy 2rakor 5ek@dt@1k le+ (;;ez mrt bambasggal Bislogtam6 s cso1t4aim szi1te csikorogtak az lmossgt2l+ Ballagt>1k 5el a ;egyre+ Jse1dese1+

E K11y: mag1ak E mo1dtam ks0bb az erd00r1ek E6 kial>dta magt+++ E Ve1dgsg volt 1lam E sz>szogott E6 kett0kor 5ek@dtem le+ (rre meg1y>godtam+ Nekem kell er0sebb1ek le11em+++ egy 2rval+++ Amikor 5elrt@1k az lre6 megllt>1k+ A vlgybe1 lmos Brk Cszkltak+ Kr@ltt@1k bokros sar4erd0+ /illi2 zld bokor+ Va4o1 melyik mgtt ;allgat2dzik az az reg bak6 mely1l szebbet a Ulegregebb emberek sem lttakVK Itt cserkszetr0l sz2 sem le;et+ /eredek6 kavicsos oldal6 zrg0 avar+ Vr1i kell+ =e@lt@1k+ /rBedig kato1aviselt ember1ek illik t>d1i6 ;ogy am<g ll az ember6 1e;eze1 alszik el6 de ;a le@l+++ Kzbe1 5el4tt a 1aB6 ragyogott a ;armat6 s ki1yitotta szemt az erd0+ Rgy kellett le11ie6 mert <gy volt6 amikor E 5elbredt@1k+ A zld te1gerbe1 azo1ba1 1em vltozott semmi+ Se;ol egy meg1y>gtat2 vrs 5olt6 <gy a messzelt2ra sem volt sz@ksg6 ;ogy bak.e az illet0+ Bks6 1agy cse1d volt+ (kkor a tCls2 oldalba1 megmozd>lt valami+ (rre5el6 Cgy ltszik6 mg 1em vedlettek meg az 0zek6 mert bar1a volt a cs>;4a+ /essze volt mg6 de csak 0z le;etett+ Az is voltI Nagy test: bak+ Az aga1cst 1em le;etett 42l lt1i6 mert mi1dig takarta valami+ Ds 4tt 5elm+ Ntt6 4ttI /r ktszz lBs+++ mr szztve1+++ mr csak szz;armi1c+++ 7e mirt siessek a lvsselK Ide41 Cgyis a s2z2ra6 amely alatt>1k va1 k0dobs1yira+ Fisze1 ezek a vadsz legszebb Billa1atai+ N1+++ 41I /g 1em lt;at be11@1ket6 s ezekbe1 az izgalmas Billa1atokba1 a11yi szB meg5igyelssel le;et gazdagabb az ember+ /irt siessekK (z a bak az e1ymI SzB6 s0t kaBitlis aga1cst 50;elyre teszem a tbbiek kztt+ Lram bocsss+++ tal1 mg a kill<tsra is elk@ldmI /irt 1e k@lde1m elK (lk@ldm+ /eg1z;eti akrkiI /eg is 1zi+ A vadsztestvrek1ek 5elcsilla1 a szem@k+ U=ttadK E mo1d4k+ E (z az ember 1emcsak 5irkl1i6 de vadsz1i is szokott+++V

A bak Bedig 4tt6 4tt+++ A geri1ct Bedig E @sse a k0I E elk@ldm Aolt1 bcsi1ak+++ F>46 azt a keserves mi1de1sgtI Mo;a1 a bakom+ Viszi a tr25et+ Viszi a geri1cetI KaBkodok+ Fol itt b>kka1 5el egy tizedBilla1atra6 ;ol ott+ Azt1 csak ott+++ azt1 se;ol+++ A vad0r a 5e4t vakar4a6 1 Bedig meg4ttem a kill<tsr2l+ Ks0bb Bedig vllvetve szid4>k a 1y>lak ter4edelmes atya5isgt6 mert egy 1yCl volt az oka mi1de11ek+ Amikor mr emeltem a B>skm6 a bak lba el0tt ki>grott egy me11yk0 1agy 1yCl6 s Cgy megi4edtek egymst2l6 ;ogy mg tal1 ma is 5>t1ak+ (gy darabig mrgel0dtem mg6 de azt1 megbk<tett az erd0+ A gyalogCt B>;a6 zld te1yert tartotta elm6 ;ogy lassa1 4r4ak6 mert a 5szekbe1 megi4ed11ek a kicsi1yek6 a visszacsaB2d2 zld gallyak simogatva >t1am s2;a4tottak6 ;ogy 1em olya1 1agy ba4 az6 mert itt lesz az a bak mskor is+ A Batak sietve b>kdcsolt mellettem6 s megkrdezte6 1em k@ldk.e a NC1i>s1ak valami @ze1etet6 mert 0 elibe siet6 s ;a valami ;<rt kelle1e vi11i6 csak sz2l4ak+ Sz<vese1 elvisziI

,eskelds
F<re.Bora si1cs mr a11ak a sok es01ek6 melyet a11yit szidt>1k+ Beitta a 5ld6 el;ordtk a szelek6 s 5elsz<vta a szivrv1y+++ Gedig most kelle1e+ /ostI 7e ;t 1i1cs+ K<v1va k<v14k 5@vek6 5k6 vetsek6 mi1de16 de 1em 41+ Nem is csodlom+ A11yit k@ldt@k k@l15le csC1ya ;elyekre6 ;ogy elme1t+ /egsrt0dtt6 s most kreti magt+ Grivt ember Bersze ;iba kri6 az 1em elg+ 7e sz2ltam mr a katolik>s BaB1ak6 a l>t;er1>s1ak s a klvi1ist1ak is6 ;ogy tegye1ek valamit az es0 rdekbe1+ /eg is <grtk+ Az2ta mg 1agyobb a szrazsg+++ Az erd0 is olya16 mi1t mskor a>g>szt>sba1+ Kigett6 csereBes6 B2k;l2s+ /r ;a41alba1 olya1 5@lledt6 mi1t a keme1ce+ Izzadva t15ereg be11e az ember+ =ba alatt Battog a gally6 morzsol2dik a 5alevl6 s egy zld gallyat tolok magam el0tt6 mert a keske1y >tat Cgy sszevissza ktztk mi1de15le B2kok6 ;ogy szC1yog legye1 a talB16 amelyik itt elreB@l+ 7e a szC1yog1ak is va1 m eszeI Nem 51t reB@l a B2k;l2k csaBdi kr@l6 ;a1em le1t6 a;ol mi1de15le lbak 4r1ak+ Gld>l az e1ymI Ami1t megllok6 ;ogy bek>k>cskl4ak egy.egy tisztsra6 szBe1 el;elyezked1ek a vdlimo1 E s el0 azzal a kis szivattyCvalI+++ KaBkodom is a lbam re1dese1+ (gyik 5ord>l21l valami vrset ltok mozog1i+ M2kaI M>das erd0be1 4rok+ Kora ;a41al va16 mg alig sz@rk@l az id0+ A r2ka 1em vett szre+ (gy kis 5ld;1ys mg >grik6 ;o11t mr kette1 g>r>l1ak el0+ Ntsza1ak+ =assa1 csCszom el0re6 ;ogy tbbet lssak+ Alig va11ak ;Csz lBsre6 s csodlatosa1 szB le11e az a 5ilm6 melyet most le;et1e csi1l1i+ t kis r2ka 4tszik a1yai 5el@gyelet alatt+ /ozd>lataik B>;k6 mi1t a ;a4l2s g6 a szemeik ravasz>l csillog1ak6 ami1t a msik mozd>latait lesik+ Az egyik valami cso1tot tart a sz4ba16 melyet meg5og a msik6 s Cgy me11ek egyms mellett6 mi1t az iskols gyerekek+

A mama akkort s<t6 ;ogy ma4d az llkaBcsa >grik ki+ Szeme azo1ba1 4r ide.oda6 5igyel6 s 5@lei mozog1ak+ Falk s>;ogssal egy galamb szll 5ltt@1k a 5ra+ /i1de1 mozgs erre megsz:1ik+ (gyszerre+ /i1t;a az letet egyszerre kaBcsolta vol1a ki bel0l@k valaki+ Azt1 megy tovbb a 4tk+ reg r2kavr ez6 szmtala1 ki4rssal+ A klykek bebC41ak egy.egy ly>ko16 s a legvratla1abb ;elyeke1 411ek el0P kergetik egymst6 s szi1te sszer1col4k ;omlok>kat6 ;ogy melyik ly>ko1 bC4ik ki az U@ldzttV+ Az Bersze BBe1 a ;ta mgtt 41 ki a leskel0d01ek6 s elkaB4a a 5arkt+++ A leg4obba1 lvezem azo1ba1 a ltv1y t@1em1yes cse1dessgt+ Gedig a mozd>latok gyorsak6 mgsem ;allok semmit+ /i1t;a a leveg0be1 4r11ak+ /Clik az id0+ Nem vr;atok+ (lkezdek ci1cog1i6 mi1t az egr+ S4ra megdermed az egsz csald6 s mer01 1z 5elm+ Azt mo1d;at1m6 Bo1tosa1 a sz4amra6 a;o11t a ;a1g 4tt+ Az >t1zs azo1ba1 1em le;etett tkletes6 mert 1em mozd>l1ak+ Ol1ek6 mi1t egy 1agy s t kis k>tya+ Vgtele1 kedvesek+ A kicsi1yek arcba1 i1kbb ravasz k<v1csisg6 az regbe1 valami 1y>gtala1 gya1C+ Nem6 az az egrci1cogs 1em volt igazi+++ /eredt mozd>latla1sg va1 a leveg0be1+ /i lesz mostK Kezem csigalassa1 csCszik a messzelt2 5el6 s amikor a szemem;ez akarom emel1i6 alig ;all;at2a1 1ekikocca1 a kabtgombom1ak+ A ;at r2kt abba1 a Billa1atba1 mi1t;a egy lt;atatla1 er0 besziBBa1totta vol1a a ly>kakba+ Fa 1em erd0be1 le11k6 most ;a;oztzva kelle1e 1evet1em+ Kt kisr2ka >gya1is a 1agy igyekezetbe1 egy ly>kba ro;a1t s megszor>ltak+ 3lig a ly>kba16 5lig ki1t+ ABr2 lbaik ktsgbeesette1 rCgtk a Bort6 s a 5ark>k i4edte1 vitorlzott+ Nagy volt a rm@let6 m<g vgre elt:1tek ezek is+ SzB volt6 de azrt ;ol1aB elk@ldm a k>tykat+ (gsze1 el5eledtem6 ;ogy 1em r2ka1z1i 4ttem ide6 ;a1em azrt a bizo1yos bakrt+++

(r0se1 vilgosodik+ =assa1 bogozom vgig az >takat6 kileskelek a 1yiladkokra6 de se;ol semmi+++ Jsak szC1yog s k>lla1cs+ Nem csodlom6 ;a a vad csak 44el mozog+ Nagyo1 sokat sze1ved;et1ek ezekt0l a vrszoB2kt2l+ Valami kem1yre lBek6 Bedig taBogatva rakom lbaimat+ (gy zld;arkly (k@ll0) 5e4e+ )ollak+ /rgel0dm+ Itt 5szkel vala;ol egy ;4aBr6 de ;iba keress@k+ Vres m>1k4>kkal azo1ba1 mi1d s:r:bbe1 tallkoz>1k+ 9erle6 rvs galamb6 5c1 szttBve ;ol itt6 ;ol ott+ /giscsak ki;ozom az >;>t+ Ft;a siker@l+ Vgre egy 0zI 9ya1Ctla1>l csiBegetve 41 5elm+ S>ta+ No6 csak me14e1 bkessggelI 7e 1em megy+ )<z lBsre megll6 tiBr2dik keveset6 azt1 le5ekszik+ Vakar2zik szeg1y lla1d2a16 szi1te rossz 1z1i+ 7obl4a a 5e4t6 5@lvel legyez+ Igaz1 sz<vese1 megvakar1m a ;tt+ A k>lla1csokat is kiszed1m+++ S0t egyel0re azzal is megelged1m6 ;a szrevtle1 el5@stl;et1k i11e1+ Nem megy+ A s>ta szrevesz s eliramodik+ Nem messze Bedig mly ;a1go1 riaszt egy bak+ Az a bizo1yos+++ Gr 1aB mClva Bedig kivittem az >;>t az erd0 szlre6 ;ol a ;4k Bortyz1i szoktak+ Nem sok rem11yel+ Az ilye1 ;4a kiszm<t;atatla1+ =egtbbszr Cgy tesz6 mi1t;a ms>tt le11e s@rg0s dolga6 s az >;>t k>tyba se veszi+ 7e ;t;a bal lbbal kelt 5el6 s mrgese1 1ekimegy a bagoly1akK (ls0k E termszetese1 E a sz@rkevar4ak+ Fagyom 0ket a ze1ebo1a kedvrt+ /ost ltom csak6 milye1 esetle1@l vagdos1ak a bagolyra+ Ideiek+ Lgya1csak kor1 kireBtettek+ (gy reg va1 kzt@k6 az szi1te terelgeti 5iait a bagoly kzelb0l+ (zt mr 1em e1gedem6 s az reg ;a1gos tottya1ssal esik az rBa kz+ (gy 5iatal Bedig a ;tam mg+ A lvsre messze krogsok 5elel1ek+ Jsak gyertekI Nem vrom 1 azt a ;4tI N11ek is+ Nagyo1 magasa1+ SzBe1 sz2l a B>ska6 a var4ak Bedig szBe1 E reB@l1ek+ A stt bokor al2l 1e;z tvolsgot becs@l1i+

/ost 4ttek meg a vrsvrcsk+ (z is egy 5szekal4a le;et6 mert megismerem a 5iatalokat6 melyek1ek als2 tollmi1t4a sokkal szebb+ )retle1 a toll>k6 s ;iba i1tegetek 1ekik6 ;ogy 1e Biszkl4k a szeg1y >;>t+ Be1z1ek a 1y<lso16 egybk1t 5@ty@l1ek rm+ Nmelyik megll a leveg0be16 ;ogy goly2val is k1yelmese1 lel0;et1m+ Szere1csre 41 egy sz@rke+ A lvsre sztrebbe11ek a vrcsk6 a sz@rke Bedig kezt.lbt szt;1yva vg2dik az rBba+ /ost egy kis sz@1et va1+ A 1agy bokor al2l leselkedem6 ;ogy 1em szll.e le valami az reg b@kk5ra6 mely a ;tam mgtt va1+ *ll2val csiBegetem ki a leveleket6 ;ogy 4obba1 lssak6 de az egyik 1y<ls1l ;amar le is teszem az oll2t6 mert ;rom idei sz@rkevar4C @l az egyik szraz go1+ Nem rtem+ Valami ba4>k va1 ezek1ek6 ;ogy a lvldzsre 1em me1tek vilggK Srt1ek kicsit messze va11akP el0 a kis goly2sat+ Alig csette1ik6 s a kzBs0 le5ord>l az gr2l+ A msik kett0 csak BBe1 ;ogy >t1a 1zett+ (Nem t>d1ak ezek reB@l1iK) Kvetkez0 lvsem E kaBkodtam BerszeI E a 5a oldal1 koBBa1t+ Szidtam magam+ A szids1ak meg is lett a 5oga1at4a6 mert a kt kvetkez0 lvsem Uegye1esV volt6 s az g @rese1 maradt+ Fat sz@rkevar4C mr eredm1y6 s 1 r@ltem6 ;ogy ki4ttem+ )bbre szm<ta1i 1em le;et+ Amikor kibC4ok a bokorb2l6 akkor 41 mg egy var4C6 de 1agyo1 magasa1+ Nem e1gedem+ (z a ;etedik+ sszeszed4@k a var4akat+ Sietek a goly2val l0tt ;rom;oz+ N2l se4tettem6 ;ogy ezek1l valami 1i1cs re1d41+ Mitkasg6 de a var4ak valami cso1tbetegsgbe1 (tal1 a1golk2r) voltak+ =b>ko1 az <z@letekbe1 b>1k2s daga1at6 s >44aik is cskev1yesre 5erd@ltek+ Fogy reB@l1i t>dtak.e6 ezt 1e;z lett vol1a most mr megllaB<ta1i6 de val2sz<1:6 mert azo1 a 51 5szk@k 1em volt+ Mads>l E ami1t ;aza5el siettem E az reg bak megi1t rm riasztott+ Arra5el 5e1yegettemH E Nssz mg6 reg6 a ko1y;raI )eg1aB azt1 meg4tt az es0+ Sgy 45lt4o1+ Szr1y: ze1ebo1a el0zte meg+ Nem csoda6 a leveg0 szi1te reszketett a villamossgt2l6 s az gi er0k mly ;rd@lsekkel g>rg>lztak a

5el;0k ;t1+ A kivilg<ts 5lelmetese1 szB volt6 s egy meg5elel0e1 kiteremtettzett reccse1s >t1 levgott a szomszd B>szt1+ (Ami1t ks0bb megt>dtam6 egy szeg1y cseldember te;e1t vgta agyo1+ 3elesleges er0Bocskols volt6 mert a te;11ek 5ele me11yk0 is elg lett vol1a+++ (gybk1t t>dtam vol1a a11ak a villm1ak egy.kt c<met ad1i6 ;a mi1de1ro1 @t1i akar+) A 1agy csatta1s azt1 kily>kasztotta a 5ellegek eser1y04t6 mert z>;ogva megeredt az es0+ (ste Bedig kime1tem megles1i az reg bakot6 mely mr t:r;etetle1@l szemtele1 volt+ Nem t>dtam Cgy kime11i az erd0re6 ;ogy rm 1e kiabl4o16 ki 1e csC5ol4o16 s ebbe1 vele tartott az erd0 is6 mert vissz;a1gozva6 kacagva ismtelte a riasztst6 s az reg 5k azt mo1dtkH E Baa+++ aa+++ ;a;a;a+++ 7e ma6 ma 1 leszek 5el@lI Nemcsak azrt6 mert magaslesre @lk6 de 1em kell kaBkod1om a lbam6 s 1em 1 mozgok6 ;a1em a bak+ 3@stlgve6 Brs kddel 4tt az alko1y+ (l0szr egy kis s>ta 4tt ki a 1yiladkra+ Sietve6 kaBkodva legelt+ Biztosa1 5iai va11ak+ Azt1 egy 1yCl ballagott el alattam6 de az 1 szemem mr a s:r: vgso1 volt6 melybe1 ki5el mozgott valami+ Az gak el;a4oltak6 s egy vrs 5olt ki5el tartott a 1yiladkra+ E No6 reg k>4o16 <r;atod a vgre1deletedetI )al1 <rta is6 mert a 1yiladk szl1 megllt6 s csak llt+++ llt+++ Kzbe1 er0se1 sttedett+ Ideges lettem+ (z a v1 akaszt25raval2 1em a vgre1delett <r4a+ 7e azt1 megrezd@ltek az gak6 s a bak kilBett a 1yiladkra6 s a;elyett6 ;ogy megllt vol1a6 ;osszC lBtekkel a tCls2 s:r: 5el tartott+ Nem ta1akodtam+ (z csak 0 le;et+ Nagy test6 k>rta6 er0s aga1cs E mr ame11yire a ;omlyba1 szz;armi1c lBsr0l lt;attam+ Dreztem6 ;ogy a goly2t 42l eresztettem el+ Fallottam a becsaB2dst+ A bak csak egyet >grott a s:r:be16 azt1 cse1d+ E No6 regCr6 most ;a;otzzo1 kelmedI

Jse1d volt+ Az erd0 ;: maradt az reg lovag;oz6 mert a B>ska vissz;a1g4val 1em 4tszottak a v1 5k+ M5ek@dtek lom;a Brk a csatta1sra6 s most csak az es0cseBBek Botyog1ak a 5kr2l+ Nem sietek+ (gy kis 1vd Biszkl+ /egl0ttem a leg4obb bakot az erd01+ A 42 bakok aB4t+ )al1 1em kellett vol1a+++ Ige16 itt 5ekszik+ Jsak egyet >grott+ Aga1csval beletCrt az avarba+ SzB lvs+ 3e4t 5elemelem6 s tartom+++ tartom+ Azt1 visszae4tem+ S4ra 5elemelem+ JsC1ya6 5e;res6 gy1gy 1lk@li6 koBott aga1cs+ (z 1em az a bakI reg ez is6 de 1em azI /ost rzem csak6 ;ogy a szC1yogok is cs<B1ek6 stt is va16 dolgom is va1 ott;o16 meg mi1de1+++ 3eltessz@k a kocsira+ 9yer@1k ;aza+ A 5ord>l21l valami el>grik az egyik tisztsr2l6 azt1 kem1ye16 gy0ztese1 rm kiablt az igazi+ /ly ;a1g4a vgig;arsa1 az erd01+ (lszll a csalitok 5elett6 s bele@tkzik a szlerd0 5ekete 5alba6 s az reg 5k csak a11yit kilta1ak vissza bel0le6 ame11yi 1ekem 4rH E Faaa+++ ;a.;a.;aI

-'!iusi !ap k
31yesebb a 1aBs>gr6 mlyebb az r1yk6 s a rozstblk s>ttogva ri1gat4k a sz0k@l0 kalszokat+ F1y4a mr 5e4t a bCza is6 s a ;a41alba1 ballag2 1yCl csak a zabb2l ltszik ki meg az rBb2l+ A rozs mr akkora6 ;ogy abba1 a szarvas is el5ek;etik6 1em;ogy az 0z+ A legel0k1 elvirgzott a galago1ya6 s a 1dasok 5elmeleged0 vizbe1 aBr2 vadkacsa5iak lesik a bogr1Bet+ 3elett@k csattog a 1dirig26 ;a4lik a 1d6 s ;a r1yk Cszik 5elett@k6 csobba1va b>k1ak le a ;<1ros v<zbe16 a;ova 1em r el a ;4a karma+ Dr1ek a vetsek6 101ek a 5i2kk6 s a rtek ezersz<1: virgai t1cra ;a4la1ak a szlbe16 mely szerelmes virgBort ;ord a leveg0be1+ Komolyak s sttek lettek az erd0k is+ /ag>k;oz leltk a 5szkeketP vackokat6 s mi1de1 lBsre titkos z>gok B@ltek6 a;ova belt1i 1em le;et6 a;ol mag1y va1 s 5l;omly6 mi1t a tor1yokba16 ;ol k>vikok lmod1ak a sz@rk@letr0l+ (zer ;old erd0H ezerszer t<zezer bCv2;ely+ /it akarok veleK /eg1zzem a sok milli2 bCv2;elyetK JserkszCt 1i1cs+ Fa lelBek a 1yiladkr2l6 trik a tavalyi avar6 meg5og a 5ldiszeder6 rm kiabl a mtys+ /i rtelme va1 e11ek a kiltstala1 k@zdelem1ekK Va1 az erd01 tize1t.;Csz l0;et0 bak+ Stttel mozd>l1ak meg6 s stttel el is bC41ak+ Nem csodlom+ A 1yiladkok 5ltt 5ekete oszloBokba1 t1col a szC1yog6 s vrt veszi mi1de11ek6 amit elr+ (1gem Bld>l elr6 Bedig clir1yosa1 vagyok ltzve+ Jsak szC1yog;l2t 1em tettem 5el6 Cgyis 5>lladozik az ember ebbe1 a meleg;zi leveg0be1+ (lleBik arcom6 1yakam6 s az lelmesebb4e megBr2bl a szemembe szll1i6 ami elle1 s:r: Bislogssal tiltakozom+ Id01k1t 2vatosa1 5elemelem a kezem6 s elke1em a 42llakott trsasgot+ Nem mi1dig siker@l6 s ilye1kor ltok egyeseket vrt0l d>zzadozva6 1e;zkese1 elszll1i6 mi1t;a visel0sek le111ek+

Gr Berc az egsz6 de ki kell tarta1om6 mert egy bak va1 a 4tkba16 mely1ek itt kell el0ttem eze1 a gyalogCto1 tme11i+ Fogy 1 kitartok6 az biztos6 ;ogy a bak erre 41.e6 az 1em biztos+ (gy emberrel ;a4tatom a bakot6 4obba1 mo1dva tereltetem+ A vad ilye1kor E alko1y 5el E mr talBo1 va16 s egy ember1ek a motoszklsa elg6 ;ogy 5lre;Cz2d4o1+ Kockzatos vllalkozs ez6 melybe1 a val2sz<1:sg egy a szz;oz6 de ms m2d 1i1cs+ Vrom a bakot+ Az egyet a szz;oz+++ A szC1yogok E ;a ez mg egyltal1 le;etsges E szaBorod1ak+ 3ak<r1ak s mrt<r1ak rzem magam egyide4:leg6 s el;atrozom6 ;ogy 1em megyek A5rikba+ (lteki1tve att2l6 ;ogy 1em ;<vott a k>tya se6 s elteki1tve att2l6 ;ogy a Nemzeti Ba1k erre a clra E elg k11yelm:e1 E 1em 1yomtatott 1;1y ba1k2t 1ekem6 mi le;et ott a szC1yogokkal6 melyek az eleg1s moszkit2 1vre ;allgat1akK /i le;et azzal a vadsszal6 akit ezek a Nagysgos s /lt2sgos szC1yogok megleB1ekK Az Cgy1evezett UmlaV lesr0l E azt ;iszem E sz2 sem le;et+ (zek az e1ymek csak )eki1tetesek6 mgis az egyik Cgy tszCr4a a 5@lem6 ;ogy 5@lbeval2t akaszt;atok a ;elyre+ (z valami vezrszC1yog le;etI sszecsikorgatom a 5ogam6 de 1em mozd>lok6 mert valami bizo1ytala1 gmozd>lst mi1t;a lttam vol1a+ =e;et6 ;ogy madr volt6 de le;et6 ;ogy a bak loBakodik+ A szC1yogok a11yira esz1ek6 ;ogy i1kbb a madrra szavazok+ (mberemet mg 1em is ;allom6 s a szC1yogok mr kar4ba1 @l1ek szemldkm1+ Nem b<rom tovbbI /adr voltI Kezem lassa16 k44el ;Czom vgig ;omlokomo16 elke1ve6 ami Ctba akadt6 de meg is meredek abba1 a Billa1atba16 mert a bak mr ott ll a gyalogCto16 s 1z+ A 1y<ls 5l mter szles+ Fa megmozd>lok6 el>grik+ *lya1 gyorsa1 l01i kaBsb2l 1em t>dok6 br meg kelle1e Br2bl1i6 mert ez az egyed@li le;et0sg+ (gyel0re 4obb kezem mg a ;omlokomo1 va16 mi1t;a a 5e4em 541a+ 7e mr csCsztatom le5el+ Jsak addig vr4o1 a bak6 am<g a B>skm 1yakt meg5ogom+ A bak 42 5iC volt+ DBBe1 addig vrt+ (gy tizedBilla1attal sem tovbb+ =01i 1em t>dtam+

Nem volt reg bak6 de szB6 er0s aga1csC s egsze1 k@l1s sttvrs cs>;4C+ Br ez most mr 1em 1agyo1 5o1tos6 de megrtem6 ;ogy e;;ez a szB cs>;;oz a11yira ragaszkodott+ Az els0 kCt1l azt1 lemostam az elke1t vrt arcomr2l+ A v<z ;:s<tett6 s Biros lett+ A11yi vrt bizo1yra kisz<vtak bel0lem a szC1yogok6 ame11yivel egy kzB1e;z s ba1dzsdCs Brba4t eli1tz;ettem vol1a+ Jsak legalbb a bak megle11eI (gyik vasr1aB ;a41alba1 az>t1 C4 taktikt Br2blt>1k ki+ (mberem szeri1t az 0zek ki;Cz2dtak a rozsokba6 mert az erd01 alig lt1i bel0l@k+ Azok is i1kbb a 5ias s>tk+ D1 elllok az erd0szle16 0 Bedig vgigmegy a legel016 mert ott is el5ekszik a vadP s a rozsok mellett is k;csel egy kicsit6 ;ogy ami ki1t marad1a6 az is be4441 az erd0be+ Szlcse1des6 ;:vs ;a41al volt+ Se;ol egy szl szC1yogI A 1aB mg csak most kszl2dik te1ger.gyb2l vala;ol a tCls2 vilgba16 mert a 5k mg derkig az 4szakba1 ll1ak+ (lllok ;elyemre6 vrom a vilgossgot6 s vrom a bakot+ /ozd>latla1 el0ttem a mez06 s mozd>latla1 a bokros legel0 is+ Sz@rke mi1de1+ A sz<1ek mg al>sz1ak a s@llyed0 4szaka ;21a alatt6 de csillagok mr 1i1cse1ek+ A reggelt egy gbics 4ele1ti be6 mely a szomszd bokor gra reB@lt+ N2l meg1zett6 s azt mo1dtaH E JsettI E N2 reggeltI E b2li1tottam 5el4e6 mert t>dom6 mi az illem+ A gbics ebb0l lt;atta6 ;ogy tisztessges sz1dkaim va11ak+ Nem is tr0dtt tbbet velem6 ;a1em m>1k;oz ltott+ Ide reB@lt6 oda reB@lt6 de mi1dig ;ozott a sz4ba1 valamit6 amivel elt:1t a bokorba1+ Lt1a ki@lt a ;a4l2s gra6 kis 5ekete szemvel 5@rkszve 1zett rm6 mi1t;a azt krdezte vol1a6 ;ogy mit csorgok itt az erd0 szl1+ E Jsak Cgy leskel0dm E i1tettem vissza+ E Ft a 5iatalok ;ogy va11akK E Ksz1m+ N01ek szBe1+ 7e krlek6 >gye6 1em 1yClsz a 5szek;ez6 am<g lelem >t1 4rokK E Ds szemei agg2d2ak lettek+ E Nzz rm6 gbicsmadrI (zzel a becs@letes kBBel+++ E No1oI E mo1dta a gbics6 s elreB@lt+

Kzbe1 vilgos lett+ A kr1yk temBlomai egye1k1t ko1d>ltak ;a41alra6 s a ;ara1gsz2 ;amarosa1 tiszta volt6 mi1t a rtek s erd0k6 melyek 5elett elreB@lt+ A bokros legel0be1 most megmozd>lt valami vrssg+ (l is t:1t abba1 a Billa1atba1+ S4ra megvilla1t+ Nem is egy6 de ;rom vrs 5olt+ From 0z+ /essze va11ak mg6 de 5>tsba1 411ek6 s ;amar itt lesz1ek+ Be>grom az erd0be6 s a bokrok mgtt szaladok 5el4@k6 mert ;elyemt0l messze r1k el az erd0t+ Kzbe1 5elb>kka1ok+ Az 0zek mg 4obba1 Ueltol2dtakV t0lem+ Mo;a1ok+ G>skmr2l lekaBcsolom a tvcsvet6 mert csak akadlyoz1a+ Nem le;et1ek mr messze+ Ki1zek egy 1y<lst6 a;ol l01i t>dok+ /ost mr 42l ltom az 0zeket+ (ll a s>ta6 ma4d1em mellette tavalyi gid4a6 s ;t>l a bak+ Jsak azt 1em rtem6 mit0l ro;a11ak e11yire+ (mberem mg messze 4r;at+ )a1akodsra 1i1cs id0+ Az erd0 mellett szles Ct+ A s>ta a gidval egyszerre 5>t t ra4ta+ A bak Br msodBerccel ks0bb+ Sgy rzem6 a goly2t 42l eresztettem el6 ;isze1 volt id0m 1ekiksz@l1i6 mgis a bako1 tCl gya1Csa1 magasa1 Borzott az Ct6 a;ol a goly2 E akr kereszt@lme1t ra4ta6 akr 1em E bevgott+ Lt1a cse1d lett+ Az 0zek elt:1tek+ A lvsre krog1i kezdtek a var4ak6 s 1 t:10dve ismteltem magamba1 az esem1yeket+ /eglesz.eK Vrok egy kicsit+ (mberem 1em messze le;et+ )bb szem tbbet lt+ Ami1t el1zek a mez0k 5el6 egyszerre megrtem6 mirt siettek a11yira 0zeim+ A bokrosb2l akkor >grik ki egy 1agy 5arkask>tya+ Sgy ltszik6 ett0l ro;a1tak az 0zek+ A k>tya a lvsre vissza5ord>l;atott6 s t0lem 42 messze merte csak a takarst el;agy1i+ Bizo1y6 szi1te rem1ytele1@l messze+ G>skm messzelt24a csak szztve1 lBsre va1 bel0ve+ 7e azrt megBr2blom+ Az els0 lvs >t1 E br ;Csz lBssel idbb esett le a goly2 E egsze1 1ekivad>ltam+ A tereB 1y<lt+ A k>tya keresztbe ro;a1 el0ttem+ D1 Bedig d@;se1 ;ibzom el6 1gyszer egyms >t1+ A vg1 mr egsze1 42l bele4ttem6 mert a goly2 ma4d1em alatta Borzott+ Vgtat a k>tya6 mi1t;a a szemt vettk vol1a ki+ /r 1agyo1 messze 4r6 de azrt ko1ok>l 1zek >t1a6 s azo1 go1dolkodom6

ki le;et+ A kr1yke1 a U5arkasok1akV 1agyo1 a krmre 1zt@1k+++ /r ma4d1em elri a tCls2 legel0 bokros szlt6 amikor E alig ;iszek a szemem1ek E az 1 dali 5arkasom olya1 b>k5e1cet vet6 mi1t a Bi1ty+ (ls0 Billa1atba1 azt ;ittem6 mgis megl0ttem6 s most 5ord>lt 5el6 de a msik Billa1atba1 mr elrt ;ozzm egy tomBa d>rra1s+ Lt1a Bedig emberem 4tt ki a bokor mg@l6 s megl2blta kalaB4t rmbe1+ /i tagads6 5arkasom ily vratla1 vge szi1te el5eledtette velem a bakot+ /i>t1 alaBosa1 megbeszlt@k a dolgot6 vgre az is esz@1kbe 4>tott+ E /eglesz az isI E mo1dta reg vad0r@1k az el0zm1yeke1 5elbtorodva6 olya1 bizakod2a16 ;ogy mr magam is ;ittem be11e6 br egy kicsit magasa1 Borzott az Ct+++ E Itt a vr+++ meg itt is+++ 7e ekkor mr 5lrevgtam a kalaBom+ Nem 5ek@dt messze+ Jsak ekkor vettem szre6 ;ogy mr rge1 kis@ttt a 1aB+ Jer>zavko1y6 ;osszC6 koBott aga1cs+ reg leg1y volt a ;ordoz24a+ Nem szB tr25ea6 de ez most 1em is 5o1tos+ SzBe1 volt meg4tszva+ SzBe1 lett l0ve+ Kzbe1 a k>tya+++ SzB 1aB voltI Faza5el be1ztem mg gbicsk;ez is a bokorba+ *tt @ltek a 5iak a 5szek szl1+ Sz4>k szle srga volt6 szem@k 5ekete6 s b>ksi kis 5e4@ket sz<vese1 megsimogattam vol1a+ 7e 1em le;etett+ A bokor ;a4l2s g1 i4edte1 csattogott az a1y4>k6 s 42l megszCrt a galago1ya t@sks ga+ Fa ;ozz1yCl1k a 5i2kk;oz6 az a1ya el;agy1 0ket+ Azt mo1d4k+++ (rre a go1dolatra Cgy reztem6 mi1t;a valaki szel<de1 eltolt vol1a a 5szekt0l+ Val2sz<1: a 1yr ltet06 lel0 asszo1ya volt6 aki1ek a szeme a 1aB6 te4e a ;armat6 gya a B>;a 5ld6 s akit ebbe1 a ;21aBba1 Cgy ;<v1ak6 ;ogy 4C1i>s+

-'!ius
FosszC6 ;:vs6 es0s tavasz >t1 Cr lett vgre a 1yr+ A szl4rs Ct4ai1 vetste1gerek zizeg1ek6 ;a4ladoz1ak6 s r1ykot bor<ta1ak a 5szkekre6 melyekbe1 most mr koBogtat az let6 vagy mr ki is rBBe1t ismeretle1 Ct4aira+ A sok es0 1yom1 dCsa1 bokrosodtak a 5@vek6 ks01 virgoztak6 s ks01 bor>l1ak a s>;i1t2 kaszra6 mely1ek 1yom1 est1k1t Brs illatok s2;a4ta1ak ;al2ds>kba1+ Az emberek ilye1kor azt mo1d4k6 ;ogy 5elsges illat+++6 Bedig ez az e1yszet illata+ A ks0i kaszls sok aBr2 let megme1t04e+ Alig lt1i mg vala;ol re1de1 a sz1t6 s 5szkevesztett 5oglyok sem 5>tkos1ak ;a41alo1k1t+ Az >tak Borba1 azo1ba1 a11l tbb kisebb s mg kisebb 1yCl1yomokat tall>1k6 melyek szB krket <gr1ek akkorra6 amikor a szikrz2 1yr szi1te elr;etetle1@l messze lesz t0l@1k+ Az es0k >t1i ;irtele1 meleg gombt terem6 a gomba Bedig gombszt6 mi1de1 vadsz1ak 1agy lelki gy1yr:sgre+++ A gombs 11i korbba1 kel mi1de1ki1l6 s ismertet04ele6 ;ogy a gomba alatt a kosrba1 5c1to4st ;ord6 melyet Uott;agyott az a1y4>k6 s mr egsz ;idegek voltak szeg1yekV+ Kellemetle1 t>la4do1sga mg6 ;ogy bekilt a kaB>1H E SzB6 5i1om varg1yt vegye1ekI E amib0l a vadsz 5elesge is megt>d4a6 ;ogy a gombszs ide4e immr visszavo1;atatla1>l megrkezett+ Ilye1kor a ;ziasszo1yt titkos szt1k olcs2 gombszsra sztklik6 csaldi kir1d>lsokkal s k>lla1csokkal egybektve+ A k>lla1csok 1agy szmba1 ;elyezked1ek el a gyerekeke16 s azokat este a vadsz 5r4 2vatosa1 kiszedegeti+ 7e csak ami ;t>l va16 mert az ell lev0kkel ;add sz2rakozza1ak a gyerekek+++ Az id1 1e;eze1 vedlettek meg a bakok6 s csak egy ;ete mg6 ;ogy r2kavrs cs>;4>kba1 BomBz1ak+ A gye1gbb4e most is 1y>godta1 m>togat4a magt6 de az er0se6 a ;al;atatla14a csak sttsgbe1 mozd>l6 s a ;a41al mr ismt megkzel<t;etetle1

re4tek1 tall4a+ Ni1cs az ilye1 k<v1atos reg 42szg1ak megszokott 4rsa6 ;ogy ott kivr1 az emberP s beloB1i+++6 ebbe1 a szrazsgba1K Jserksz>tak 1lk@lK+++ Fa;a;a;aI (gyik vasr1aB este5el mgis megBr2bltam a le;etetle1t+ Az erd0 mellett zse1ge b@kk1y+ Ft;a ki1t va1 ra4ta az a bak6 mely mr ;rom ve gyrt4a a legrosszabb vicceket a rovsomra6 s a kibabrls szles skl4t ;r5zta vgig vadsz1rzeteme1+ A bak ki1t voltI Kzt@1k ritka rozs6 mellett@1k az erd06 mely s:r:6 mi1t a ke1der6 abba1 megkzel<te1i 1em le;et+ )volsg ;romszz mter+ Nagyo1 5raszt2 csCszssal ezt a tvolsgot 5elre cskke1tettem+ Kzbe1 veszedelmese1 sttedett+ 3elemelve 5e4em6 ltom6 ;ogy a bak is 5igyel+ /egmerevedek6 de lbaim citerlsi llaBotra ;elyezked1ek+ A bak tovbb legel+ Nagy6 de cse1des s2;a4tssal tovbbcsCszom+ /g ;Csz lBs+++6 mg t<z+++6 csak egy bokor le11e kzbe1 E go1dolom+ E 7e 1i1cs+ /egi1t 5elemelem a 5e4em+ A bak kzelebb ;Cz2dott a rozs;oz6 s csak a 5e4t ltom+ Jloz1i Br2blok+ (lkstemI Nem ltom mr a clgombot+ A bak Bedig eli1d>l egye1letes6 gyors lBsekkel a mez0k 5el+++ Fe46 az a 5egyvertvcs0I From ve lmodozom r2la+++6 ;iba+ Jse1dese1 visszavo1>ltam6 de mg ki1ztem egy alkalmas 5t6 melyre legkzelebb6 ;a rrek6 5el@lk+ (kkor mr este volt+ Vala;ol messze riasztott egy bak+ =e;et6 ;ogy 1ekem k<v1t tovbbi szB lmokat+ (z a bak azt1 egy ;tig ismt lt;atatla11 vlt+ A vad0r is csak egyszer ltta6 egsze1 stttel+ 7e az is le;et6 ;ogy a msik bak volt+ A ;osszC erd0szle1 tbb aBr2 b@kk1y. s ;eretbla va16 rozsokkal tark<tva6 s so;ase t>d4a az ember6 ;ogy melyike1 4tt ki a keresett+ (gyik @11eB dl>t1 az>t1 mgiscsak 5el@ltem a kiszemelt vadkrte5ra+ Nem is a11yira @ltem6 mi1t i1kbb lltam+ )Clzs le11e ;t azt ll<ta1i6 ;ogy 1agyo1 k1yelmes ;elyem volt+ Ftam

egy vastag g1ak tmasztottam6 s bevezet0@l lecsiBkedtem a kiltst akadlyoz2 kisebb gallyakat+ Azt1 cse1d lett+ Az erd0 egyik 54a el1yelt e1gem is6 ms meg 1em 4rt arra5el+ Fat 2ra volt+ Nemsokra egy 5eketerig2 @lt 5m s>darra6 s 5>r>lyzott egy. egy sort+ =e is Bislogott 1;a ;ozzm6 de mivel 1em mozd>ltam6 tovbb 5@tyrszett+ =e;et6 ;ogy azt go1doltaH mi6 5eketk6 sszetart>1k+++6 <gy azt1 megvolt>1k bkessgbe1+ Ks0bb egy l2darzs zCd>lt a lomb kz mrges zCgssal6 s 1 leemeltem a kalaBomat6 rszi1t resBekt>som lt;at2 bizo1y<tsra6 rszi1t Bedig6 ;ogy kell0 Billa1atba1 1yaka kz vg4ak a 5eketesrga leg1y1ek+ Szere1csre 1em ker@lt r sor+ A;ogy 4tt6 mrges z@mmgssel odbbllt+ Kzbe1 rig2m is elrBBe1t 5mr2l6 s egyed@l maradtam+ /Clt az id06 s 10tt az r1yk+ Az araszos b@kk1ybe1 1y>lak 10ttek+ Jsak a 5e4@k s billeg0 ka1l5@l@k ltszik ki+ (szeget1ek+ /egi1t bezCg a darzs6 mi1t egy kisebb5a4ta gr1t+ E KalaB leI E vez1ylem magam1ak+ 7arazsam a krte5a egy koBasz gra teleBszik6 melye1 egy szarvasbogr ;arcol egy csom2 lggyel+ /r el0bb szrevettem a szarvasbogarat a lgyd1gs 1yom1+ A legyek kzt va1 kicsi6 1agy6 sz<1es s egysz<1:+ Az aga1csos bogr ;t16 1yak1 @l1ek6 sz<v24>kkal taBogat4k6 kr@ltte z@mmg1ek+ /it akar1ak veleK Fiba er0ltetem ;omlyos termszetra4zi ismereteimet6 1em tallok magyarzatot+ A 1agy bogr 1;a szarvaival tiltakozik6 lbval ;ado1szik6 de ezzel csak egy Billa1at1yi 1y>gtot 1yer+ A legyek tovbb Biszkl4k+ Amikor a darzs is odateleBszik mell4@k6 azt kell ;i11em6 ;ogy a szarvasbogr valami des 1edvet vlaszt ki6 s arra gy:l a bogr;ad+ A darzs is sz4val taBogat4a a sima gat6 de az go1 1em ltok semmit+ 3lelmetes 1agy darab ez a darzs+ *lya1 kis>441yi 1agysgC+ (rre val2 teki1tettel tartom kezembe1 kalaBom+ A>>>>>+++6 a darzs ismt kil2d>lt a lombok kz@l+ Nem t>dom6 mirt szeretik ezek a bestik a vadkrte5kat+

A b@kk1ybe1 most mr ;rom 1yCl mozog6 s az alko1yatot is be4ele1tette egy laBBa1tyC6 mely elvitorlzott a 5e4em 5elett+ A laBBa1tyCr2l eszembe4>t6 ;ogy ki5el 4vet egy karvaly keresztezte >tamat6 s karmai kzt egy rig2 1agysgC madr verg0dtt+ /rgembe1 kisB>skmb2l egy goly2t k@ldtem >t1a+ Gersze ;iba+ 7e azt go1doltam6 ;t;a megme1tem szeg1y ldozatot6 melyet a karvaly alig b<rt el6 s szi1te sCrolta vele a bCzakalszokat6 amelyek 5elett elreB@lt+ Valami mozd>lt most a rozsba1+ Vagy csak a szl mozgat4aK Fa4ladoz1ak a rozsszlak6 s egy kis ;a1tmadr is oda5igyel+ (ddig a 5ld1 >gr1dozott6 de most csillog2 kis szemei a rozso1 va11ak+ )al1 ltok is valami r1ykot laB>l1i6 de ;t a meg5igyelsbe1 k11ye1 tved az ember+ A kis madr biztosa1 1em tved+ Kzelebb va1 a rozs;oz6 meg a szeme is 4obb+++ F>ss+++6 rebbe1t el a madr6 s 1 is B>skm;oz kaBok a 516 mert a madr ;ely1 most mr egy koBott r2ka ll6 s s>1yi1 1z a kis csemege >t16 mely rt;etetle1@l 1yolc.t<z lBs1l 1em reB@lt messzebb a tmads >t16 s egy 42kora gr1gy1 billeg+ Szi1te i1gerkedik a r2kval+ K<1ozza+ Kedvem vol1a a ravaszt oldalba tmaszta1i6 de olya1 koBott6 @t0dtt6 vedlett6 leszoBtatott reg sz>ka6 ;ogy 1em b1tom+ ABr2 vadat Cgysem le;et itt 1evel1i6 s a tli ;a4tsokba1 ma4d sorra ker@l+ Szi1te 5ityml2 kz1y va1 az orrra <rva+ Szaglszik a 5ld16 oldalt 1zeget6 de kzeledik a kis madr;oz+ Az meg csak billeg 1y>godta16 de szemeit E azt a kt kis 5ekete gy1gyszemet E le 1em veszi a komr2l egy Billa1atra sem+ G>55I A r2ka kt els0 lba Bo1tosa1 a gr1gy1 va16 melyr0l a ;a1tmadr 5ellibbe1t6 s megi1t csak Br lBsre szllt le6 de most mr 5elm+ )al1 itt va1 vala;ol a 5szke6 s azrt 4tszik a r2kval6 ;ogy arr2l elterel4e a vsztK Nem t>dom+ A11yira lekttt a kis madr veszlyes 4tka6 ;ogy szi1te megdbbe1ek6 amikor a rozso1 tClra 1zek6 ;ol ott ll szz lBsre a bak+ Sa41os6 1agyo1 kzel a rozs;oz6 ;ogy a 5e4b0l is csak alig ltok valamit+

Nem ba46 vigasztalom magam+ A rozs Cgysem kell 1eki6 s ;a bel4ebb megy a b@kk1ybeH az e1ym+ A r2ka most ;ibzta el ;armadszor a madarat6 de mr 1em rdekel6 i1kbb ideges<t+ /it szamrkodik itt alattam6 ;isze1 1yilv1val26 ;ogy a madr bolo1dd teszi+ /g ;a valami klyk le11e+++6 de egy ilye1 kirdemes@lt csalda1ya+++ A bak 1em mozd>l el a rozst2l+ N;a eszik egy keveset6 de i1kbb 5igyel+ Val2sz<1:6 ;all4a a r2ka mozgol2dst+ N;a ltom aga1cst6 mely 1em ;osszC6 de szB vastag6 gy1gys+ Fa46 de szB gy1gysI Gr2blom megcloz1i6 de testb0l 1em ltok semmit+ Vaktba1 meg csak 1em l0;etek+++ /egi1t mozog a rozs6 s erre a mozgsra most mr ;rma1 5igyel@1k+ A madr6 a r2ka s 1 a vadkrte51+ Szt1y<l1ak a szlak6 s kibaktat egy 1yCl+ =e@l6 kr@l1z6 billegeti 5@leit6 de olya1 b>t16 olya1 vaksi kz11yel6 mi1t;a az 0 b0rt semmi6 de semmi veszly 1em r;et1+ )al1 el1evet1m mskor magam6 de most a bak megszerzse remeg be11em6 a sok k>darc6 a szB gy1gys tr25ea6 ;t 1em vagyok 5ogko1y a ;>mor ir1t+ A bak megi1t 5igyel6 a r2ka le;asal6 s csak Cgy szikrz1ak szemei+ A kis madr ;alka1 csette1t 1;a6 tal1 ezt a bamba ka1l5@l:t 5igyelmezteti a veszedelemre6 1 meg azt sem t>dom6 ;ov 1zzek6 mert 5ltem a bakot is6 ;ogy kilB a takarsb2l6 s elksek a lvssel6 de mg a 1yCl sorsa is rdekel+ A bak mg mi1dig takarva ll6 <gy ;t a 1y>lat 1zem6 mely vgre megrtette a ;a1tmadr 5igyelmeztetst6 s 5el@l kt lbra+ A r2ka mg 4obba1 lelaB>l6 de Cgy ltszik6 megmozd>l;atott valamelyest6 mert a 1yCl szrevette6 s sz 1lk@l vgtat vissza a rozsba+ A rozs tCls2 oldal1 bakom 5elveti 5e4t6 s megrm@lve a 5el4e trtet0 zizegst0l6 el>grik6 de olya1 szere1cstle1@l6 ;ogy 1em ltok bel0le semmit+ Fa1gos csrtetse ide ;allatszik mg egy darabig6 azt1 cse1d+ /ost rzem csak6 ;ogy me11yire 1yom az g6 a k1yelmetle1 @lst0l mily 5radt vagyok+ BosszCt li;egve 1yitom ki a zr2csaBot B>skmo1H E /egll46 r2kaI

7e azt1 mgiscsak meggo1dolom a dolgot+ Nem szabad igazsgtala11ak le11i+ Nem a r2ka a ;ibs6 ;a1em a 1yCl+ 3elver1m az egsz kr1yket lvsemmel6 s mg el is ;ibz;at1m az a1y2t6 ki mr a tbla vge 5el ballag6 s biztosa1 szid4a magt6 ;ogy elBocskolta ide4t ezzel a Biszlicsr madrral+ /it is akart t>la4do1kBBe1 veleK Fazavi11iK Nem6 erre go1dol1i sem le;et+ Fat ;es sz4 vr4a ott;o1 a 5alatot+++ Bizo1yra ;es az reg sz>ka6 ;isze1 ;at ;elyett dolgozik6 s 1eki csak a maradk 4>t+++ 9o1d6 go1dI sztvr teste mr alig ltszik ide6 ami1t lBsr0l lBsre beballag a stted0 ;omlyba+ /rgese1 mszom le a 5r2l6 ide se 4vk egy;amarI Jse1dese1 mozgom azrt6 mert mgis+++6 ;a vasr1aB mgis el411k+++ F:vs szell0 41 kelet 5el0l6 s a zizeg0 kalszerd0k meg;a4ol1ak 1y>gat 5el6 mi1t;a az estt ksz1te1k lgy b2kolssal6 mely1ek ;a1gtala16 5ekete ;>llmai tele5olytk mr a vlgyeket+

.a!zi
Egy vadkrtefrl leselkedem A kedves kis szC1yogok vetlkedve d5kdik orm1yaikat ;aris1ym ly>kacsai kz+ Zvatosa1 vakar2dzom+ 9erle k>rrog 1em messze t0lem6 s a rtek 5el0l idig r a 5o11yad2 sz1aillat+ )voli dombok erd0i zldek6 a mg tvolabbiak kkek6 s Brs messzesg@k Cgy rved 5elm6 mi1t maga az el5>tott id0H a mClt+ Jsak a dombok le ltszik ide+ A vlgyekbe1 val2sz<1: 5alvak va11ak s emberek+ Ds Bosta s rdi2 s tele5o1+ N2 itt egyed@l le11i+ I1kbb cs<B4e1ek a szC1yogok+ Nekik az a kis vr letkrds6 1ekem 1em+ Azaz legkzelebb mgiscsak csizmt ;Czok6 mert ;a ezek <gy cs<B1ek tovbb6 1ekem is ltkrdss vlik a dolog+ (gy ;21aB4a ksz<tettem itt les;elyemet+ (gy szarvasbogr akkor mg egyed@l volt a sima go16 legyek d1gtek kr@ltte6 melyeket 0 aga1csval igyekezett tvol tarta1i+ Amikor msodszorra 4ttem ki6 mr kette1 voltak+ A ;<m s a 10st1y+ A 10st1y al>l+ (z csak termszetes+ Ds most6 ami1t 5elBilla1tok6 szi1te elm>lok+ A kt bogr >gya1azo1 a ;elye1 E s0tI E6 >gya1abba1 a ;elyzetbe1+ Az ld24tI Az Uaga1csrV >gya1csak b<r4a+++ A sima go1 E most veszem csak szre E mg egy szarvasbogr va1+ (gy gye1ge UbikaV+ Sgy ltom6 a ;zibart szereBt akar1 betlte1i6 de az reg szigorCa1 vissza>tas<t mi1de1 kzeledst+ Gedig a Ukis bikaV megBr2bl mi1de1 m2dot6 de a 1agy vszese1 oll2zik a szarvaival6 <gy k1ytele1 visszavo1>l1i+ (li1d>l 1agy bCsa1 le5el az go1+ 3elm+ /egvigasztal1m6 de szarvasbogr>l va4mi keveset t>dok6 <gy ;agyom b1atval elvo1>l1i+ /Cltkori kis ;a1tmadaram is itt billeg alattam egy ;a4lott go16 s 1;a lecsaB a 5ldre+ Azt1 C4b2l 5el@l az gra6 s ri1gat4a magt+

N;a a szl szr1yai vgigs>;i1ta1ak az erd016 melybe1 most mr alko1yi r1yak 4r1ak6 s ilye1kor az erd0 ;:se kirad a vetsek kz6 a;ol el5ak>lt mr a bCzavirg6 s go1dter;elte1 b2logat1ak a kalszok+ Szr>kba1 lassCdik mr az let 5olysa6 s a magok 1e;eze1 tel1ek+ 7e azrt egy ;t alatt csak megtel1ek6 s akkor 4;et mr a kasza+ SzBe1 le5ek@sz1ek a kalszerd0k6 mi1t a;ogy ilye1kor elBi;e1tek milli2 0sk milli2 vek1ek el0tte6 s az let megy tovbb6 az rett magok lbe1 C4 cs<rba16 C4 kaszk al+ Az erd01ek egy kis ;a4lsa va16 a;ova 1em ltok6 s o11t mi1t;a valami za4 ;allatsza1a+ (mberK Ki;a4olok6 ame11yire le;et6 s egy alakot ltok 5elm 411i az erd0 me1t1+ Alattam kell el411ie+ Ki le;etK /ost mr 5elismerem a szomszd ker@let cs0szt6 aki a vad0ri U;ivataltV is ellt4a+ Nem le;et a szomszdot irigyel1i+++ (z az ember 1em vad0r1ek sz@letett+ /i1de11ek6 de vad0r1ek 1em+ Kiseg<t0 ;ara1goz26 kisb<r2;elyettes6 vagy s<rs2 mi1de1esetre 4obb lett vol1a bel0le+ 7e vad0rK+++ Ami1t elmegy alattam6 azt ;iszem6 a kalaB4t is leemel;et1m6 s 1em ve11 szre+ Alszik+ Nz6 de 1em lt+ Fa orvvadsz le11k6 e11ek a ter@letre ki sem me11k+ (zt az embert ki4tsza1i 1em virt>s6 ;a1em szgye1+ Jse1dbe1 elballag6 elt:1ik+ Sa41lom+ *da;aza biztosa1 1em t>dtk mire ;asz1l1i6 ;t cs0szt csi1ltak bel0le+ Arra igaz1 elg a 5l ember is+ Azt1 4tt az C4 vadsztrsasg+ Vad0r kellett+ *lcs2+ Nagyo1 olcs2+ E Itt va1 a Fa1zi E a41lotta a b<r2+ E Azt 5ogad4k meg az >rak+ Sgyis a ;atrt 4r4a+ Ismer az mi1de1 vadat6 ami a ;atrba1 va1+ E Rgy azt1 Fa1zi vad0r lett+ 7>Bla ;ivatal6 5l 5izets+ Sok szeg1y ;ivatsos vad0r Bedig 1aBszmba 4r6 mert sok az ilye1 Fa1zi6 s ko1trokat ma mr 1em t:r meg az orszgba1 se1ki s semmi6 csak ez az ldott6 t@relmes magyar 5ld+ Gedig a szomszd ter@let szB6 s le;et1e ra4ta valamit kezde1i6 de az C4 brl0k 1em szmol1ak6 s 1em ldoz1ak+ Fa1zi vasr1aB dl>t1 5eldobl4a a srs@vegeket6 melyeket a vadszok sztl0dz1ek+ Fa 1i1cs @veg6 5eldob4a a kalaB4t is6

melybe1 1em sok krt tesz mr a legregebb srt sem6 s zsebre vg4a azt a Br 5illrt6 mellyel az >rak a kalaBo1 esett srelmeket orvosol4k+ Nemrg Fa1zi B>skt is kaBott6 mert eddig csak baltval 4rt a ;atrba1+ A balta 42 a cs0sz1ek6 de 1em elg egy vad0r1ek+ A vad0r1ek B>ska kell6 mellyel a dCvadat irt4a6 s teki1tlyt emeli+ Az reg mordlyt azo1ba1 mg 1em ;allotta se1ki sz2l1i+ /ert mit l041 vele Fa1ziK M2ktK Nem6 erre 1em is szabad go1dol1i+ Fa1zi1ak olya1 bag2. s ;agymaillata va16 ;ogy a legi54abb r2ka1emzedk is r;gve tr ki Ct4b2l6 de meg Cgyis el;ibz1+++ K>tyt meg 1i1cs sz<ve lel01i+ Ismeri mi1d6 ami a ;atrba1 vadszgat1i szokott6 s ismeri gazd4>kat is+ K>tyt l01i ki ;allottK A k>tyk kztt 50vezr a b<r2+ Ft azt mr azt1 mi1de1ki belt;at4a6 ;ogy Fa1zi 1em bolo1d>lt meg a b<r2 k>ty4t agyo1l01i+ Go1t a b<r2t+ No6 mg csak az kelle1eI Ide C4 B>ska6 oda C4 B>ska6 kaB1a Fa1zi 1gyszemkzt olya1 kt csatta12s magyar tst b<r2 >ramt2l6 ;ogy az C4 B>ska sem sz2l k@l1bet+ Rgy azt1 a k>tyk E melyek Ucsak Cgy elszaladtak6 krem6 a kocsi >t1V E vidma1 Udolgoz1akV a 1yomorCsgos vadllom1y >tols2 ro1csai1+ Amelyik ;atr>1k kzelbe tved6 az Bersze 1emige1 megy tbbet a szekr >t1+ Az ilye1 drasztik>s elta1csolsrt szeg1y Fa1zit vo14k 5al>4ba1 5elel0ssgre6 s Fa1zi ma4d esk@dz;et6 ;ogy az 0 lelkt ilye1 UgaldsgV 1em ter;eli+ )<z Batro1t kaBott az >rakt2l6 s itt va1 mi1d a t<z6 meg le;et olvas1i E mltatla1kodik+ A tvoli dombok ;tra r5ek@dt mr az alko1yi g6 s ;a kilt1k re4tekem strb2l6 tal1 mr csillagokat is lt1k+ Falk zrgs loBakodik most az erd0be1+ /eg.megll+ N;a szi1te elveszik6 s ilye1kor azt ;iszem6 5eketerig2 moszatolt6 s az vezetett 5lre+ 7e a zrgs megi1d>l megi1t6 s Cgy vlem6 a bak E ;a az lesz E >gya1ott 5og ki411i6 a;ol a mCltkor6 amikor a sttsg B>skm torkra tette kezt+ /ost mg 42l t>d1k l01i E clozgatok a rozso1 tClra E6 de ks0bb+++

A bak azo1ba1 1em vrat magra+ SzBe1 odaballag a clgomb al+ Nem is ta1akodom sokatH el1yomom a ravaszt+ A drre1s vissz;a1g4a mg ;arsogva C4rzza magt az erd0be16 s 1 mr a bak mellett llok6 s E vakarom a 5e4em+++ Nagy test6 0sz@l0 Bo5a6 de az aga1cs+++ az aga1cs+++ Nem is rtem az egszet+ /s bakot itt mg 1em ltt>1k ki4r1i6 mi1t azt az reg bakot6 mely1ek igaz1 kaBitlis kessge volt+ (z Bedig E 1em az+ *lya1 vratla1>l 4ele1t meg clozgats kzbe16 ;ogy 1em is 1zegettem a 5e4t E takarva is volt egy kicsit E6 ;a1em ok>lva a mCltkori ;irtele1 besttedse16 latolgats 1lk@l oldalba l0ttem+ /ost azt1 mr ks0 az okoskods+ Kezembe veszem a 5e4t6 meg1zem 5ogait+ A bak reg6 s mgis csak 1yrsas+ Araszos6 t:;egyes aga1csszrak szBe1 gy1gyzve+ Nzem a belvst6 t5ord<tom a msik oldalra6 megtallom a kilvst is+ 7e 1em messze mellette egy k@l1s d>dorods va1 a b0r1+ (l0 a kst+ (ls0 r1zsre azt ;ittemH az eWBa1z<v goly2 sztvlt6 s a11ak egy darab4a akadt meg a b0r alatt+ Kivgva azo1ba1 42kora gbecs ker@lt el0+ A gye1ge aga1cs re4tlye <gy megold2dott+ *da;aza a 5e4ts1l mg t darabot tallt>1k be11e6 melyek kz@l egy a ;ts2 bal lbt rte6 azt eltrte6 s a cso1tot er0se1 de5ormlta+ Bossza1kodsom <gy az>t1 rmmre vlt6 mert ez >t1 a bak >t1 42 >t2dok alig;a estek vol1a6 gyilkos aga1csval Bedig rme le;etett az 0zek trsadalm1ak+ Az2ta megi1t elmClt kt ;t+ Fa az reg bak most este ki1z az erd0b0l6 megvltozott vilgot tall+ A szlbe1 ri1g2 vetsek ;ely1 tarlott koBrsgok ;allgat1ak6 s az ezer1yi kalsz1B keresztbe rakva alig zizze16 ;a a szl bCcsCsz2ra 41 est1k1t6 s 1i1cs mr kikkel beszlgesse1 a megsrg>lt mez0k vilgba1+ A kereszteke1 szalak2ta leskel0dik a bogr1Bre6 egy.egy lyv is elb2biskol ra4t>k6 am<g csak el 1em i1d>l1ak a szr:k 5el6 ;ol

mrges masi1k kirg4k bel0l@k a magot6 ;ogy az >t2dok C4ra kizse1d@l;esse1ek az el4ve1d0 id0be1+ Az reg bak ma4d mrgese1 toBBa1t lbval+ B1t4a az ismeretle1 vilg6 s b1t4a az id0k ;aladsa6 mely megvltoztat4a a mez0k arct6 s er1yeszti az i1akat+ 7e azt1 meg1y>gszik+ Az egyik kereszt al4ba1 Fa1zi ;orkol bkessgbe16 csakCgy6 mi1t rge1+ Fa1zi6 a UVad0rV+ /ert 5ord>l;at1ak 0szre6 5ord>l;at1ak tavaszra a ;21aBok6 i1d>l;at1ak C4 cs<rk s C4 letek az erd0k l16 mCl;at1ak el vek s emberek az id0 sodrba16 Fa1zit ez mi1d 1em ri1ti+ T 1y>godta1 sz>11yad s E marad+

Rzsaku!"/
/g tele vagyok a 7>1a me1te kBeivel6 a 1agy 5oly2 so;a el 1em mCl26 titokzatos messzesgeivel6 amikor mr be5ord>l>1k az erd0be6 s a rz2s Ct ;amar kiveri bel0lem a 7>1a 5elett 4r2 trt1elem boro1gst+ Az Ct E szere1csre E 1em tart sokig+ A keske1y gyalogCtr2l becsCsz>1k a sz:k ;<do16 s ;ogy Cgy mo1d4am6 kitr>l el0tt@1k a UM2zsak>1y;2V+++ JseBereg az es06 <gy a r2zskat 1em is keresem se k<v@l6 se bel@l+ K<v@lH mert esikP bel@lH mert stt va1+ E Fa 1i1cs es06 sokkal vilgosabb a k>1y;2 E vigasztal bartom6 s mr szed4@k is a c2km2kot dl>t1i cserkszetre+ Ki5el me1et megltom a UM2zstV a k>1y;2 mellett6 melyr0l a 1evt kaBta+ Nyeszlett kis r2zsa5a+ Virg 1i1cs ra4ta6 csak tvis+ Mossz 2me1+++ A cserksz>tak s<kosak+ Felye1k1t s@BBed0sek6 de cse1dese1 le;et ra4t>k 4r1i+ Szitl az es0+ Alig megyek Br szz lBst6 mris 0zet ltok+ S:r: bokrosba1 csiBeget+ A 5e4t 1em m>tat4a6 csak a 1yakb2l ltok valamit+ Nem 5elm 416 <gy vargabet:t csi1lok6 s megBr2blom Ct4t elvg1i+ Nem siker@l+ /ire odarek6 a;ol 411i kelle1e6 mr megel0ztt6 s C4ra a tCls2 oldalo1 ltom elt:11i+ Nem is tallkoz>1k tbbet6 ezrt meg vagyok gy0z0dve6 ;ogy bak volt+ N2 bak+ )al1 kaBitlis+++ Kezdet1ek mi1de1esetre 42+ =esz itt 0zbak a11yi6 de a11yi+++ Az es0 azo1ba1 meg>1ta a ;alk szemerklst6 s ;alk koBogssal veri a leveleket+ Sttedik+ (gy.egy 5eketerig2 i4edezik mg vala;ol6 azt1 az is el;allgat6 s csak az es0 dobol az alko1yat ;t16 s a ;ara1gvirgok kk4e bele5ak>l a sttedsbe+ /ire ;azarek6 mr este va1+ (ste va16 mert a lmBa g6 aBr2 44eli leBkk ;i1tz1ak kr@ltte6 s bartom tet 50z+ /i1d4rt rm mord>l6 ;ogy cs>k4am be az a4t2t6 mert be411ek a szC1yogok+++ Fogy ;o11t 4ttek vol1a6 1em t>dom+ *dak@11 z>;og az es06 de Cgy z>;og6 ;ogy a saskesely:t is lever16 1em

azt a Be;ely kis szC1yogot+ (sett egsz 44el6 s reggel arra bredtem6 ;ogy mogorva ;zigazdm dalolH E From 2ra+++ ;room 22raaaI+++ 3elkel1i+++ 5elkel1iiiI Sz@ksg is volt valamelyes vidmsgra6 mert a k>1y;2 vigasztala1>l stt volt6 s kdse1 stt volt az erd0 is+ Kora va1 mg 1agyo1+ =assa1 botorklok a keske1y Cto1+ Fa egy kis szl mozd>l6 es1i kezd a teg1aBi es0 a 5kr2l+ Nobbr2l. balr2l vig r0 5: ;a4lik be az Ctra6 <gy ;amar cs>Ba v<z vagyok+ Ne;eze1 ;a41alodik+ /ire a 5k zld4e elvlik a sttsgt0l6 42l be1t 4rok az erd0be16 s mr meg t>d1m l01i6 ;a le11e valami+ 7e 1i1csI Jse1d s mozd>latla1sgI Fegyre ka1yarodik most >tam6 s itt k@l1se1 2vatosa1 4rok6 mert a ;egye1 tCl ritka szlas va16 s ott 4r egy 42 bak+ )bbe1 lttk+++ /r azt ;ittem6 1ekem is megm>tat4a magt6 de csak kt szarvaste;1 legelt a le4t01+ =e@ltem egy 1agy k0re6 s vrtam6 am<g a szarvasok elvo1>l1ak+ Kzbe1 tal1 41 valami+ /r 5ellltam6 ;ogy eloso14ak6 amikor 4obbr2l 1agy zrgssel egy s>ta ro;a1t el mellettem+ Ft ezt meg ki b1tottaK A s>ta messzebbr0l 4tt6 mert a zrgst mr 42 ide4e ;allottam+ G>skmmal ksze1 vrtam6 ;a bak ;a4szol16 de i1kbb k>tyra go1doltam+ A te;e1ek is elt:1tek6 mi1t a km5or+ (kkor mr tel4ese1 vilgos volt+ Ji1kk vidmkodtak az gako16 s vala;ol egy lyv is kiltott Brat+ Valami azo1ba1 ;i1yzott az erd0 bredsb0l+ A mtysI E villa1t 5el ;irtele1 be11em+ Fol va11ak a mtysokK 3eketerig2 se volt sok6 de mtyst egsz ;t alatt egyet se ;allottam sz2l1i+ Nem mi1t;a ;i1yzott vol1a r>lkod2 sB<tozsa a 5e4em 5l@l6 de <gy ;a41alba1 szeretem ;alla1i6 ;a messze kilt vala;ol6 mert @desg s breds va1 ;a1g4ba1+ A vlgybe1 5e1yves kezd0dtt 42 dago1yval6 s2z2val6 aBr2 rtekkel+ *lya1 ;elyek voltak6 ;ogy az 0zet mg B>ska 1lk@l is odak<v1ta az ember+ 7e a kis rtek @resek voltak+ Ks0bb megtorBa1tam egy bokor mellett6 mert 0z legelt mgtte+

)Clsgosa1 kzel volt6 <gy 1emige1 mozog;attam6 s csak 42 sokra der@lt ki6 ;ogy s>ta+ 7e addig mr grcs llt a lbamba6 a derekamba s a 1yakamba6 Cgy ssze;Cztam magam6 ;ogy me14e1 el bkessgbe1+ (l is me1t+ *so1tam tovbb+ /egl1k@lt az erd06 s reggel kezdett le11i+ /;ek d1gtek a virgoko16 B>;a6 meleg Brt le;elt az erd06 s a 1aB milli2 5orr2 ara1ys>gara bele5s@lt a 5e1yvesbe+ Kicsit elgo1dolkoztam+ /r lt az erd0+ /adarak 4ttek. me1tek6 egy me1ytasszo1y k<gy2zott a 5: kztt6 s a 5k kzt vi44og1i kezdett egy ;4a+ Nem kz1sges madr a ;4a6 s a ;a1g4a >t1 <tlve itt le;et ott;o1+ /i1t;a szidott vol1a valamit6 mi1t;a bkessgbe1 lt vol1a eddig6 mert kzel e1gedett a 5szek;ez6 s 1em reB@lt el+ Nztem a ;4t+ Vagy a Br4a6 vagy a 5iai le;ettek vala;ol kzel6 mert ;ol erre6 ;ol arra kiablt+ N2 1agy6 testes ;4a voltP azt ;iszem6 az a1y4>k le;etett6 mert ige1 ;zsrtos volt+ Kzbe1 azo1ba1 olya1 rzsem lett6 mi1t;a 1em le11k egyed@l+ Alig;ogy ezt elgo1doltam6 mr meg is lttam a szarvasbor4Ct6 ami1t 4tt 5elm az Cto16 s ;ol rm 1zett6 ;ol cs<Bett a 5:b0l+ A bor4Ct mg csak kicseleztem vol1a vala;ogy6 de a mam4a aggasztott+ Fol a mamaK Balr2l mellettem mly rok6 azo1 tCl szlaserd06 s:r: al4 bokrokkal+ /eredte1 k>tatok+ Jsak a szemem 4r6 s igyekszem sszezs>gorod1i+ Siker@lt is a bor4C el0l le;Cz2d1i6 amikor a tCls2 oldalba1 1agy test tolakodott a bokrok kztt6 s tel4es meztele1sgbe1 killt a 5k kz egy 1agyo1 szB t<zes bika+ (l0ttem a bor4C6 oldalt a bika+ Ftam mgtt tal1 a te;1 va1+++ /i ezK Be akar1ak ker<te1iK N26 ;ogy 1i1cs B>sk4>k+++ Vg@l is a bor4C oldotta meg a krdst+ (gyszer:e1 oda4tt ;ozzm6 s meg1zett+ Azt1 mr me;ettem is ;aza6 mert 5ellrmztk az egsz kr1yket6 s a lt;atatla1 mama mg Bercek mClva is kiablt a s:r:b0l+ Fazarve bartom 1agyo1 BaBriks ;a1g>latba1 5ogadott+ A leg<gretesebb ;elye1 valami 5eketesg motoszklt a bokrok

kztt6 s 0 mr elk1yvelte mag1ak a kaBitlis ka1t6 amikor ki4tt a bokrok mg@l egy kaBitlis gombsz+ Bartom d@;1gtt+ Szeles B>sks esetleg odal0tt vol1a6 a11yira disz12 5orm4a volt+++ E 7e te 1em vagy szeles B>sks6 s amCgy is el;ibztad vol1a+++ E mo1dtam+ (zek >t1 1yomott ;a1g>latba1 ett@k meg a r1tottt6 s >t1a bks 42llakottsgba1 d0lt@1k vgig a sz1agyo1+ Rgy bel@lr0l ki5el 1zve 1em is csC1ya ez a M2zsak>1y;2+ Nyitva az a4t26 s szi1te bemlik ra4ta a meleg dlel0tti 1aB51y+ A k@szb1 egy ;er1y2 mszik6 s legyek z@mmg1ek az ablakrsekbe1+ Qlom s cse1d 4r mr a szobba16 amikor bartom megkrdi6 1em 5lek.e a k<gy2t2l6 mert6 mo1d4a6 ;a esetleg az gyamb2l el0msz1a egy6 1e i4ed4ek meg+ Nem mrges+ /Cltkor is agyo1vertek egyet be11e+ Jsak ms5l mteres volt+++ Sikl2+ Al>d4ak csak 1y>godta1+++ Nem szeretem a k<gy2t6 de az lom mr rragadt a szememre6 s t0lem akr 2risk<gy2k mszkl;attak gyamba1+ Ds dl>t1 C4ra 1yakamba vettem az erd0t+ Becserksztem kt s>tt6 lttam egy r2kt6 s lttam mg egy 0zet6 amely le;etett bak is6 de messze volt6 s mr sttedett+ Farmad1aB ott;agyott bartom+ Sok a dolga6 mo1dta6 az erd0 azo1ba1 az e1ym+ )egyek vele6 amit akarok+ Kt 1aBig ez>t1 egyed@l voltam+ A msodik 1aBo1 5el5edeztem6 ;ogy a M2zsak>1y;2t 1emcsak az egy szl rva vadr2zsr2l ;<v4k M2zsak>1y;21ak6 ;a1em azrt is6 mert az a4t2 5elett szablyos UcgtblaV ;irdeti6 ;ogy UM2zsak>1y;2V+ Nobba1 meg1zve a szBe1 meg5estett tblt6 szrevettem valamelyik rosszm4C Ulak2V ravasz 5o1dorkodst6 ;ogy a r2zsa z s s bet:4t igyekezett kicserl1i6 s <gy a k>1y;2 cgtbl4a im<gye1 5estettH UMosz a k>1y;2V+++ Ft ez 1em igazI SzB6 bks 1aBokat ltem be11e+ Nekem 42 volt ez a k>1y;2+ Sz1agy1 B>;a s mly volt az lom6 asztal1 <zletes a ke1yr6 4szak4ba1 mly a cse1d6 s 1aBBalba1 a4t2m el0tt 4rt a 1aBs>garas szabadsg+ =01i azo1ba1 1em l0ttem semmit+ /egismertem az erd0 mi1de1 s>t4t6 de bakot 1em lttam egyet se+

E Sose trd magad E mo1dta egy msik bartom6 aki a szomszd 5al>ba1 1yaralt s vadszott E6 gyere t ;ozzmP adok egy bakot6 meglvd s ksz+++ KaBtam az alkalmo1+ BCcsCt mo1dtam egy id0re a M2zsak>1y;21ak6 s elme1tem ve1dgsgbe a UBazsar2zsaV villba+ Bazsar2zsa >gya1 itt se volt6 de mr megszoktam6 ;ogy eze1 a vidke1 virgr2l virgra szll az ember+ (Jsak a bakot lt1m mrI) (ls0 este5el lttam egy s>tt6 egy gidt6 s amikor ;aza5el cserkszt@1k E itt mr vad0r is volt velem E6 megdobba1t a sz<vem+ A tCls2 domboldalo1 az egyik bokorb2l kibC4t egy akkora bak6 ;ogy akkora bakot 1 mg letembe1 1em lttam+ 7e ms se+ Stt volt mr 1agyo16 s egy kis bikt 1ztem bak1ak+++ /s1aB dl>t1 vgre tallkoztam a bakkal+ Szikls ;egyoldalo1 sz>szogt>1k 5el5el6 amikor a vad0r meg5og4a a karom6 s a 5@lre m>tat6 ;ogy ;all valamit+ /egtorBa1t>1k+ A vad0r1ek olya1 5@le va16 mi1t egy ;iCz1ak6 rb<ztam magam+ E N1 a bakI E sCg4a+ E (r0sK E /g 1em ltom 42l+ D1 kicsit el0re voltam6 mozog1i 1em akartam6 de mr ksze1 vrtam+++ Jse1d+ E )essk l01i6 er0s bakI Az aga1cst most se ltom6 csak a 1yakb2l s laBock4b2l valamit+ Az 0z megll6 5igyel6 ta1akodsra 1i1cs id0+++ =vsre elvg2dik6 s Cgy is marad+ (gsz vilgos va1 mg+ S@t a 1aB6 s a 7>11 egy ;a42 k@rtl6 mi1t;a >44o1ga1a+ E Jsak lassa1 E csit<tom a vad0rt E6 szeretem az aga1csot lassa1 meglt1i+++ E (reszked@1k a meredeke1 le5el+ Fetve1. 1yolcva1 mter az egsz6 de ezeket a Billa1atokat ki kell lvez1i+ A vad0r 5elemeli a bak 5e4t6 s egymsra 1z@1k+ E (z mag1ak er0s bakK E A k>kker az oka+ Nagyot m>tat+ (gyszer mr a doktor Crral is meglvettem egy gye1ge bakot+ /gis mi1dig ezt a k>kkert ad4a+ Ne tessk ;arag>d1i+

Az Uer0sV vills bak Bedig 5ek@dt 5eltmaszt;atatla1>l+ Bartom 1agy rmmel 5ogadott6 amikor megltta6 ;ogy ;ozz>k a bakot+ E Na6 milye1K E Ne is krdezd+++ gye1ge+ N2ska az oka meg a messzelt2d+++ E Nem is olya1 rosszI SzB 5iatal+++ Ve1dgeim lesz1ek6 s 1em kell a ;Csval vesz0d1i6 mi1t;a valami 1agy aga1csC6 v1 bak lett vol1a+++ E Ds ka41>l 1evetett+ /Cltak a 1aBok+ A ve1dgek E val2sz<1:leg 1agyo1 42<z:e1 E rge1 elkltttk i54C bakom 5ldi maradv1yait6 s 1 el5ele4tettem megkrdez1i6 ;ogy <zlett.e+ Nem szeretek olya1 dolgokr2l beszl1i6 melyek kellemetle1 emlkekre emlkeztet1ek+ Bartaim azo1ba1 1em voltak sz:kkebl:ek+ E Va1 ott mg egy bak6 a leg4obb bak az erd01+ =0dd meg6 s ksz+++ (z a bak a ter@let legtvolabbi s legmeredekebb rsz1 lakott+ Nem mi1de11aBi sta volt megltogat1i6 ami mr az els0 1aBo1 siker@lt+ A ltogats+++ 7l>t1 mszt>1k 5el a ;egyre6 koBasz6 s<kos oldalo1+ Az volt az rzsem6 ;ogy ;a megcsCszom6 meg se llok a ml1aszed0 asszo1yokig6 akik a vlgybe1 ;a1gos tere5erbe1 ;a4ladoztak a bokrok kztt+ 7e 1em csCsztam meg+ /ire 5elrt@1k6 mg a ci1gr vad0rr0l is 5olyt a v<z6 s s:r:1 szedte a llegzetet6 magamr2l 1em is beszlve+ (gy kis 5C4tats >t1 azt1 1ekivgt>1k az erd01ek+ JserkszCt itt 1i1cs6 de a gyalogCt 4rt6 s a kocsi>tako1 is cse1dese1 le;et me11i+ 3elt:1t az Cto1 egy 5i1om 10i UcsaBaV6 amely mi1de1@tt el0tt@1k 4rt6 s lese1 belera4zol2dott az Ctba az es0kt0l B>;a agyago1+ Ds egyed@l voltI Va4 mi b1at ksztette6 ;ogy egyed@l 4r4o1K Ilye1kor ;a4lamos le11e az ember csaBot.BaBot 5eledve vigasztal2k1t 5ellB1i+++ E Itt mr lassa1 me14@1k E r1t le N2zsi a 5a1tzia sz<1es vilgb2l E6 itt mr ott;o1 va1 UTV+++

Falk>lt mr az erd06 csak a szC1yogok d@11ygtek s cs<Btek szorgalmasa1+ Alig me1t@1k Br lBst6 s a cserkszet 5esz@ltsge mg meg se ;Czta idegeimet6 mris meglttam egy 0zet+ BakK+++ (z volt a 1agy krds6 mert olya1 szere1cstle1@l llt6 ;ogy megi1t 1em lttam bel0le rdemleges rszeket+ (gy villa1s a 5@le 5elett mi1t;a 5e;r gvgeket m>tatott vol1a6 de olya1 s:r:be1 llt6 ;ogy ez le;etett kBrzat is+ Kzbe1 izgett.mozgott6 azt ;iszem6 bglyk b1t;attk+ I1tek N2zsi1ak6 lt.e valamit6 de visszalegyi1t6 ;ogy semmit+ (A k>kkert ott;o1 ;agytam6 s 2vatosak vagy>1k 1agyo1I) Vg@l megoldom a krdst Cgy6 ;ogy visszamegyek az Cto16 s egy les szg alatt ;alad2 msik Cto1 Br2blom meglt1i+ Amikor a11yira vagyok6 ;ogy lt1om kelle1e6 er0s riasztst ;allok o11t6 a;ol a vad0rt ;agytam+ A riaszts tvolodik+ Ks0bb kider@lt6 ;ogy alig me1tem el6 a bak ki4tt az Ctra6 a ktsgbeesette1 laB>l2 vad0rt szrevette6 s alaBosa1 leszidta6 azt1 lBsbe1 tvozott+ E Nagyo1 er0s volt E s2;a4tozik N2zsi E6 szB 5e;r vg: aga1ccsal+++ Nem siker@l semmiI Szid4>k a szere1cst6 ;ogy mrt 5ord>lt el t0l@1k ilye1 1agyo16 s megy@1k tovbb+ (gy r2ka bogarszik mg t el0tt@1k az Cto16 azt1 megkrdem N2zsit2l6 ;ogy ;1y bak va1 itt a tet01+ E (z az egy+ E Ft akkor ;ova megy@1k t>la4do1kBBe1K Vllra dobtam a B>skt6 s kiballagt>1k az erd0szlre+ Nagyo1 meredek oldal szakadt le alatt>1k a 7>1a 5el6 s a t4 b:vl0 szBsge megi1t belm 5o4totta a sz2t+ Szembe1 Visegrd6 s a 1agy 5oly21 vo1tat2 do;og 5el5el >szlyokkal+ Ks0bb egy reB@l0 41 1agy zCgsssal s ;allatla1 gyorsa1+ E Vadsz E llaB<t4a meg N2zsi6 s 1 i1te1k a kollg1ak6 ;a 1em siet1e a11yira+ Gr Berc mClva leszll Geste16 kibC4ik a kezeslbasb2l6 s biztosa1 tbb eredm11yel cserkszik6 mi1t mi+ Nzt@1k a gB >t16 ami1t elt:1t a Brs alko1yatba1+

Ds ms1aB stt ;a41alba1 C4ra megmszt>k a ;egyet+ Kr volt6 mert olya1 cse1des1ek s @res1ek erd0t mg 1em lttam+ (gy rig2 1em sz2lt6 egy ci1ke 1em cserre1t6 mg szC1yog se volt+ /ire a 7>1a vizbe1 meg5@rdtt a kel0 1aB6 mr tb1gszt@k az egsz erd0t6 s 1ekikeseredve el;atrozt>k6 ;ogy visszamegy@1k a lebecs@lt M2zsak>1y;2ba+ Az2ta mr el04ttek a bakok+++ s rem1ysg@1k l1g4a C4ra v<ga1 lobogott6 mi1t tavasszal a 1di t:z+ Visszakltzt@1k a M2zsak>1y;2ba+ (ste rt@1k oda6 s most mr ismer0sk1t 1zett r1k a kis ;z+ ):z;ely1 vidma1 lobba1t 5el a t:z6 s >dvar1 lgy Berregssel @dvzlte az estt egy laBBa1tyC+ Km1y@1k ott;o1osa1 5C4ta a 5@stt6 s val2di bcskai ke1yeremet ett@k+++ N2 volt 1agyo1+ Ds ;a41alba1 1agy rem1ysgekkel i1d>lt>1k Ct1ak+ *lya1 ;a41al volt6 amilye1t k<v1 az ember+ Jse1des6 @de6 s mi1t;a kala1dot tartogatott vol1a r1ykba1+ 7omboldalo1 me1t@1k 5el5el6 magas 5@v: szlerd0be1+ =t1i 1agyo1 keveset le;et mg6 de mire U42V ;elyre r@1k6 vilgos lesz+ Siet@1k+ Valami karcol4a a torkom6 s 1e;ogy ks0bb 4441 rm a k;gs6 ;alka1 elk;i1tem magam+ Szere1cse5ord<t26 ostoba k;gs volt+ A tCls2 domboldalba1 szt>grott egy ba1da disz126 s a 1agy 5:be1 sz2 sem le;etett lvsr0l+ Kicsit ;omlyos is volt mg6 s a disz12k6 mi1t 5ekete 5oltok6 ro;a1tak a 1agy 5:be1+ E (lib@kI (lib@kI+++ E sziszegte N2zsi+ Balr2l mellett@1k mly szakadk+ Lt>1k B>;a agyag6 mi1t a b0r+ Falka1 ro;a1>1k el0re6 kzbe1 kivilgosodik+ (r0ltetett ro;a1ssal igyeksz@1k elvg1i a disz12k Ct4t+ Amikor 1em b<r4>k mr6 megll>1k s ;allgat2z>1k+ (z a ;allgats abb2l ll6 ;ogy 1zem N2zsit6 ;all.e valamit+ A ;a1gokat az 0 arcr2l olvasom le+ A disz12k elt:1tek6 de N2zsi mg i1t6 ;ogy 1e i1d>l4>1k el6 mert 0 ;all valamit+ D1 Bedig 1zek+ A szemem E ;la iste1 E ki5ogstala16 s egy rezd@lst se ;agy szrevtle1@l+ Nzem a tCls2 oldalt6 s megr1d>lok6 mi1t;a ramot kaBcsoltak vol1a belm+

Nagy6 5ekete test tol4a el0re magt a 5:be1+ Na6 Sze1t F>bertI A B>ska messzelt24ba1 kikeresem a 1agy disz12 illetkes ;elyt6 azt1 ze1gve vg2dik a lvs csatta1sa vgig a vlgy1+ (z az a Billa1at6 amikor a disz121ak ;a1yatt kelle1e vg1ia magt6 meg kelle1e rogy1ia6 vagy egyszer:e1 el5ek@d1i+ A disz12 azo1ba1 ms vlem1ye1 va1+ =assC ballagsb2l vgtba >grik6 s Billa1atok alatt elt:1ik a geri1c bokrai kzt+ N2zsival megle;et0s b>t1 1z@1k egymsra+ E (lme1tK+++ E 3libe tetszett l01iI E Fall4aI E =ttam a becsaB2dst+++ E (bbe1 a 5:be1KI E Nem 5:be me1t+ 3ba+++ Ds csak llt>1k+ Valami 1agy bizo1ytala1sg Cszklt kr@ltt@1k6 valami megbabo1zott le;etetle1sg+ E Nem ;ibz;attam elI E acsarkodtam N2zsira6 aki csak a vll1 r1d<tott egyet6 de olya1 lemo1d2a16 ;ogy 1em volt 42 1z1i+ E Nzz@k megI N2zsi1ak igaza volt+ /egtallt>k a goly2t egy cser5ba1+ Az ir1y 42 volt6 de magas+ A disz12 egszsges+ (z is valamiI 7e ;t mirtK /irtKI A messzelt2 ;a4szlkereszt4e ott volt6 a;ol le11ie kellett+ A disz12 alig mozgott+++ /i va1 velemK E N2zsi6 vigasztal4o1I E A B>skval va1 valami ba4+ E (zzel a B>skvalK E Ds vgig1zem a B>skt+ A mCltkori bakot Cgy vgta oda6 ;ogy 1em is rezgett6 igaz6 azt szabad szemmel l0ttem+ )al1 a ;a4szlkeresztK Nzem a ;a4szlkeresztet+ )eg1aBel0tt egyik bartom azt mo1dta6 ;ogy grbe+++ *da se ;allgattam+ /rt le11e grbeK S4ra 1zem6 s 1em ltok ra4ta semmi grbesget6 de szemem kzbe1 a bell<t2ra tved+++ a messzelt2 eddig szz mterre volt bell<tva6 s most el va1 tekerve ma4d1em ;romszzra+++ Fe46 a Bo1ci>st e11ek a vilg1akI Valaki Biszklta6 s eltekerte a+++ 1agy disz12tI

NemI Nem maradok tovbbI Nem k@zdk tovbb a babo1a elle1+ 9yer@1k6 N2zsi6 ;azaI 7e ekkor mr 51yes reggel volt+ A B2k;l2ko1 ragyogott a ;armat6 s a 1agy disz12 r1yka Cgy k<srt be11@1ket a M2zsak>1y;2 5el6 mi1t a rossz lelkiismeret+ /egreggelizt@1k6 azt1 sszeszedt@k kis moty21kat+ Fa megl0ttem vol1a a disz12t6 most mg ott @l1k mellette+ Vr1m a kocsit6 51ykBez1k6 s vgigl1m C4ra a 1agy esetet+ 7e ;t a disz12 elme1t6 s <gy elmegyek 1 is+ Gedig de szB reggel voltI NaB51yes6 ragyog2+ A mskor ;omlyos erd0be1 Billa1at5elvteleket is csi1l;attam vol1a+++ Fa1gos z>;a1ssal csaBt>k be a k>1y;2 1e;z tlgy5a a4ta4t6 s az volt az rzsem6 ;ogy a szere1cstle1sgek sorozatra ezzel Bo1tot tettem+ Igaz6 a baklvsre is+ Gedig 1em <gy lett+ A sors Ct4ai 1agyo1 k>szltak6 s 1em t>d>1k el0re semmit+ Itt;o1 azzal 5ogad egyik bartom6 ;ogy 1em megyek.e le vele (rdlybe+ Nem t>dtam ;irtele1 vlaszol1i6 mert megro;a1tak az emlkek+ (rdlybe me11iI Szi1te belm 5o4totta a sz2t a kitr>lt szabadsg6 s alig t>dtam ki1yg1i6 ;ogy megyek6 Bersze ;ogy megyek+ (gy 2ra mClva i1d>l;at>1k+ E Na6 a11yira 1em s@rg0s E i1tett le bartom E6 de vasr1aB reggel rted 4vk+ Ds vasr1aB reggel eli1d>lt>1k+ Qtvgt>1k az Al5ld16 de semmi rdemleges 1em ragadt meg emlkezetembe1+ Ny>galom s bkessg radt a 1agy s<ksgb2l+ A tarl2k 5elett a ke1yr rk illata 4rt6 a k>koricatblk megszokotta1 ;a4ladoztak a reggeli szlbe16 s g2lyk t:10dtek a Bocsolyk mellett+ Qlmos cse1d+ Gedig itt va1 vala;ol az orszg sz<ve6 i11t 41 az let a vrosokba6 de az els@llyedt ;orizo1tba1 keleti lassCsg s mere1gs va1 mg+ Mo;a1 az a>t2+ Ks0bb 5el5riss@l a leveg06 s mlyet llegz@1k6 amikor el0szr vg be a 5a1yar s mgis des erd0illat az ablako1+ KaBaszkod>1k 5el5el+ Vlgyek tr>l1ak ki el0tt@1k+ Itt mg lbo1 ll a bCza+ A

lekaszlt sz1a csCcsos Betre1ckbe1 ;allgat2dzik6 s a rteke1 ezer var4C+ Nem+ )<zezer+ 3ele sz@rke+ Fe46 micsoda >;>zs es1e ittI Azt1 ;egyek 411ek6 s megll>1k a Kirly;g216 ;ogy mag>1kba szllva vgigBilla1ts>1k a t4o1+ Nagy bar1ak1ya Cszik 5elett@1k+ E /ekkora sasI E csodlkozik bartom+ E Ds milye1 szel<dI A k1ya egsze1 kzel reB@l6 s 42l ltom mg a szemt is+ )al1 @dvzl1i 4tt be11@1ketK /s vadat 1em is lt>1k+ (gy.kt ragadoz2 madr s re1geteg var4C+ =egeltet1ek mi1de15el+ Ds erd0 s erd0+ A Szamos ki1tseibe1 vadkacsk Cszkl1ak6 s egy ;orgsz @l a Barto1+ E Ne siess E mo1dom bartom1ak E6 ;t;a 5og valamit+ Nem 5ogott+ Vgig a Szamos vlgy1+ A dl>t1b2l az estbe rt@1k6 az estb0l az 4szakba+ 3elkelt a ;old6 s a v<z ;alka1 ri1gott a vrs dere1gsbe1+ Ks0bb ismer0s ;egyek 4ttek6 ismer0s >tak6 s 1 go1dolatba1 mr ott lltam6 a;ol 1;1y vvel ezel0tt egy 42 bakot el;ibztam+ A viszo1tlts 1agy rme >t1 e11ek az ide4e is elrkezett+ Farmad1aB ;a41alba1 E de i1kbb 4szaka E mr ott lltam a kaB>ba16 s vrtam a 5>varost6 aki 42 ms5l 2rs ksssel meg is rkezett+ E (lal>dtam E me1teget0dztt E6 de ma4d megszor<tom a 5ak2t+++ A 5ak2t2l azo1ba1 mi1de1 szor<ts dacra is csak gye1ge kis Boroszkls tellett+ /g a 42 Cto1 is+ Ks0bb azo1ba1 dombok 4ttek+++ N>o16 a vad0r er0se1 cs2vlta 5e4t6 amikor vgre megrkezt@1k+ E Nagyo1 kell siet1i E mo1dta6 mi>t1 megllaB<tott>k6 ;ogy az elmClt vek alatt 1em regedett egyik@1k se+ Azt1 1ekivgt>1k a meredek1ek+ N>o1 t<z vvel id0sebb6 mi1t 16 1em ;agy;attam magam+ T me1t ell6 de olya1 iramba16 ;ogy az els0 Br szz mter >t1 a sz<vem i4edte1 tiltakozott a temB2 elle1+

Fa N>o1 b<r4a6 1 is b<romI )ovbbI E Qll4>1k meg egy kicsitK E rdekl0dtt+ E Nem m>sz4+++ Amikor 5elrt@1k a tet0re6 egyszerre llt>1k meg+ (lg volt mi1dkett01k1ek+ Akkor kelt 5el a 1aB+ A ;egyormok mgtt kd5oszl1yok Cszkltak6 ;armatcseBBek koBogtak az avaro16 s mlysgese1 1agy volt a cse1d+ A leveg0t szi1te ;araB1i le;etett6 s <gy ;amar 5rissek volt>1k megi1t+ A tet01 tCl ;osszC rt+ 3@v1 a b0 ;armat olya16 mi1t a dr+ Falka1 s gyorsa1 megy@1k ra4ta+ A rtal4ba1 meredek szakadk6 azo1 tCl megi1t ott az erd0+ 3ele Br ves vgs6 5ele szl5a+ A szakadk szl1 vadkrte5a+ /egllt>1k+ A kd leereszkedett6 s 1em ltt>1k semmit+ Szel@1k 42 volt+ Kzbe1 N>o1 els>ttogta6 ;ogy a szlasb2l ;ol 4r ki a bak+ reg bak+ />tatta az aga1cst6 mekkora+ =assa1 szllt 5el a kd6 s ami1t megtiszt>lt a vgs6 ;rom 0zet is ltt>1k+ /i1d a ;rom s>ta+ N>o1 szeri1t elkst@1k+ Az reg bak 1agyo1 kor1 visszamegy a szlaso1 kereszt@l a tCls2 s:r:be+ Zvatosa1 leereszkedt@1k a szakadkba6 kereszt@lcserkszt@1k a szlaso16 de 1em ltt>1k semmit+ A szlaso1 tCl 5iatal sar4erd06 tisztsokkal6 5@ves6 szles csaBsokkal+ Az egyik tisztso1 r2ka bogarszik+ Nzt@k a komt6 ami1t k1yese1 ker@lgette a vizes6 magasabb 5:csom2kat+ A sar4erd0 >t1 ismt vgs 4tt+ E =assa1 E 5kezett N>o1 E6 lassa1P itt is 4r egy 42 bak+ (lg 1agy ter@letet belt1i6 <gy 1em 1agyo1 ;allgatok r+ Szel<d tek104e va1 el0tt@1k a ;egy1ek6 s a tek10 5e1ek1 5t rak egy 5>varos+ 3elesge Biros ke1d04e messze vilg<t+ Kzbe1 ;a1gosa1 disk>rl1ak+ E Itt >gya1 1em marad meg a bak6 N>o1+++ Alig;ogy ezt kimo1dtam E mi1t;a a 5ldb0l 10tt vol1a ki E6 Cgy 1yolcva1.kile1cve1 lBsre ott llt egy s>ta s egy 42 bak+ Aga1csa messze a 5@le 5ltt+++ Az 0zek is szrevettek be11@1ket6 s E ell a s>ta E lassC kocogssal eli1d>ltak a sar4erd0 5el+ E )essk vr1i6 megll1ak mg+++

7e 1ekem mr beszl;etettI (lg csal2ds6 bosszCsg rt mr az id1+ Nem vrokI (ls0 lvsemre csak megr1d>lt a bak6 a msodikra Bedig eld0lt+ Ks0bb kider@lt6 ;ogy a msodik lvs tel4ese1 5elesleges volt+ A kt goly2 >441yira egyms mellett a leg4obb ;elye1+ (lzrtam a B>skt6 s le@lt@1k N>o11al a bak mell+ Ft ;ogy is volt csakK S@ttt a 1aB+ A ;egyormoko1 mg kd szllo1gott6 de a vlgybe1 vidma1 kiltott a mtys6 s 1 idei leg4obb bakomat (rdlybe1 l0ttem meg+ (rdlybe1I (l0 a ke1yeret6 szalo11t6 s tal1 valami kis i11ival2 is akad a ;tizskba1+ Amikor megtrlt@k a sz1kat6 s kirve1dezt@k mag>1kat6 egy kis cse1d ereszkedett kz1k+ (l1zt@1k messze le6 a Szamos vgelt;atatla1 ez@stostorra6 s ;allgatt>1k+ Nem t>dom6 N>o1 mire go1dolt6 de az 1 sz<vem kitr>lt6 s kt karommal szerettem vol1a meglel1i a messze ;egyeket6 vlgyeket6 a ;amvaskk eget6 mi1de1 virgot6 mi1de1 rgt6 az egsz ragyog2 (rdlyorszgot+++

-'lius
3el@lt egy r2ka a bCzba16 mely1ek srga kalszai mi1d keletre 1ztek6 ;ol most b>kka1t 5el a 1aB ara1yk@ll0s szekere+ A r2ka ;>1yorgott a vilgossgt2l6 a kalszok megze1d@ltek a ;a41ali szlt0l6 s megl2bltk mag>kat6 ;ogy a 1aBs>garak ara1y5s:i megsimogassk kem1y ba4>sz>kat+ A r2ka 5@lei ;egyese1 lltak6 s vlogattk a ;a41al rezd@lseit+ A kalszok zso1g2 s>ttogst ele1gedtk6 s a kzeli erd0be1 csattog2 rig2k ;a41alos 5>r>lyzst is >1otta1 tettk a ;asz1l;atatla1ok kz+ /it za4o1g ilye1 kor1 az a b>ta rig2K /eg5og1i 1em le;etH mege11i sem le;et6 ;t 1e ideges<tse a szeg1y r2kt+ Va1 a11ak elg go1d4a+ /a ;a41alba1 is akkora kakast kellett a ma4orb2l el;oz1i6 ;ogy az egsz 5am<lia 42llakott vele+ Al>sz1ak is bk1 a csemetk+ K11y: 1ekikI /g 1em ismerik a veszedelmet6 mely ;ol mi1t ember6 ;ol mi1t k>tya rm<ti a szeg1y r2kaa1yt6 aki mi1de1 5r5itmasz 1lk@l 1evelte 5el a 5iatalokat+ zvegye1I Z6 erre 1em is 42 go1dol1iI+++ Kedves 42 >rt6 a 5eled;etetle1t6 leg4obb 5r4et6 testvrt6 roko1t6 aBt+++ egy ;armatos ;a41alo1 szeme lttra d>rra1totta le az erdsz+ Az az tkozottI Akkor is valami tyCk@gybe1 4rtak6 s mr ;aza5el tartottak6 amikor az egyik bokor mgtt ci1cog1i kezdett egy egr+ (gy kedves ;a1gC6 lgy ;CsC egrke+ Ds a U5eled;etetle1V 1em t>dott elle1ll1i+ 9ye1g4e volt a kedves1ek az egr+++6 s ebb0l tmadt a ba4+ A bokor mgtt villa1t valami6 azt1 csatta1t rmeset6 s a szeg1y r2ka5r41ek csak a11yi ide4e volt6 ;ogy szB6 zszl2s 5arkval bCcsCt i1t;esse1 megrm@lt ;itves1ek+ /g csak a11yit ltott6 ;ogy a vad0r belerCg az 0 drga >rba (az T >rbaI)6 azt1 elro;a1t6 mert a sz<ve Cgyis ma4d megszakadt a b1att2l+ Ds az2ta egyed@l6 zvegye1 1evelgeti a 5iatalokat+ 7e va1 is go1d4a kt r2kra val2+ Se 44ele6 se 1aBBala+ Nemrge1 rt ;aza a ma4orgazda kakasval6 sz>1d<tott egy keveset6 most mr ismt 0rkd1i kell6 5@lel1i6 mert valami va1 a leveg0be1+++6 valami 1i1cs re1d41+

)eg1aB is 1agy s@rgs.5orgs volt a ma4orba16 amikor egy kis tyCkocskra Bortyzott+ Idege1 emberek 4ttek.me1tek6 s vad>l ord<tottak >t1a6 amikor a kis ke1dermagost az istll2 mellett elkaBta+ Ds most 5@lel+ A ma4orba1 kezd0dik a lrma+ (l0bb mg csak kt kis 5ecske disk>rlt egy szraz go1+ E /e11yit t>d 5ecseg1i egy ilye1 5ecske E de most mr ismt az a szokatla1 lrma szll 5el4e6 mi1t teg1aB+ Sok ember beszl6 tbb6 mi1t eddig6 sokkal tbb6 s ez 1em 4ele1t;et semmi 42t+ Ds azokat a b>ta 5ecskket az a 1agy za4 1em zavar4a+ K11y: 1ekikI =eg5el4ebb a kabas2lyom t1coltat4a meg 1;a 0ket6 de mg az sem mi1dig boldog>l vel@k+++ Fisze1 ;a 1eki szr1ya le11eI N0l a 51y6 gye1g@l a ;a41ali szl6 s most a kalszok is ;allgat2z1ak6 mert csC1ya6 idege1 ;a1gok vg1ak kz4@k+ Dles6 kem1y ;a1gok cikz1ak az 0 ;a4ladoz26 s>ttog2 lgy orszg>kba1+ A ma4or 5e;r 5alai labdz1ak a csattogssal6 tv@kbe1 Bedig ;a4lott ;tC emberek verik a kaszt+++ (rre mr a kisr2kk is 5el1eszel1ek+ A1y4>k 5esz<tett mozd>latla1sgba1 valami rm leselkedik+ 3el@l1ek 0k is mi1d az te1+ Sgy6 mi1t az a1y4>kt2l lt4k+ ABr2 5@leik a ma4or 5el 5ord<tva6 ;ol csattog a vas6 s sok;a1gC emberi beszd mormol+ Az a1yar2ka most lelaB>l6 mert 1em messze megsz2lal valakiH E D1 ide llok6 maga meg a sarokra+ Az erd0 5el0l 411ek a kaszk+ /egszor<t4>k 0ket+ A ma4or 5el 1em kell se1ki+ Arra 1em mer1ek szk1i+ E Ige1is E sz2lt most egy msik ;a1g E6 de azrt 42 le11e oda is valaki+ Fa ms 1em6 egy gyerek6 aki 5el s al stl1a+++ E Nem kell oda se1ki+ Ne ta1<tso1+++6 csak me14e1 a ;elyre+++ E Ige1is+ =aB>lt az reg r2ka+ Nobbr2l veszedelem6 balr2l veszedelem6 de seba4+ Ftra6 az erd0 5el szabad mg az Ct+ Vgig1zett 5iai16 az egyiket 42l megrzta6 mert 1em 5igyelt elgg6 azt1 eli1d>ltak az erd0 5el6 ;alka16 mi1t az r1yk6 s a kalsz5e4ek meg sem rezd@ltek >t1>k+

Amikor az a1yar2ka megllt6 megtorBa1tak a 5iatalok is+ Ds 1edves orr>kat meg;Cztk a leveg0be16 mely Biszkos6 emberi szimattal volt tele+ 7e azrt me1tek vako1 az a1y4>k >t1+ /r 1em volt messze az erd06 amikor megsz2lalt valakiH E Na6 emberek6 5og4>1k ;ozzI Ds a kaszk s>;ogva vilgossgot vgtak a kalszerd0be6 mely megborzo1gott6 s ktsgbeesette1 markolta meg a 5ldet+ Az a1yar2ka megBerd@lt6 s most mr gyorsa1 1yilallt a rgi ta1ya;elyre+ (lzrva a ;armadik Ct is+ =e;asalt s vrt+ Kr@ltte a 5iatalok+ Ni1cs mr ms Ct6 csak a ma4orP sok kedves emlk6 igaz6 de azrt ilye1kor+++ 1em sz<vese1 me1t arra+ Sok ember6 sok k>tya+++6 de ;t 1i1cs ms Ct+ (li1d>ltak a ma4or 5el+ Zvatosa16 mi1de1 lBst meg5o1tolva+ A ma4orba1 1agyokat kiltott egy megmaradt kakas6 s egy k11yelm: kotl2s is a bCza mellett Bardzott csibivel+ A kotl2s ;rom ;tig 1em ;allott semmi C4sgot6 s <gy 1em t>d;atta6 ;ogy a r2kacsald mily szr1y: B>szt<tst vitt vgbe a roko1sgba1+ 9y1yrkdve vezette a vko1y ;a1gC kis Bi;ecsom2kat+ )ele volt a sz<ve az a1yasg drga go1d4aival+++6 kotty+++6 kotty+ Ds 1em go1dolt semmi msra a vilgo1+ Az reg r2ka kilesett a bCzb2l6 s szigorCa1 vissza1zett 5iaira6 akik1ek szeme ragyogott a csirkk ltt16 s ;:vs orr>kat k44el tartottk 5el5el6 5eledve mi1de1 veszedelmet+ A 5iak lelaB>ltak6 mert a1y4>k szembe1 csak Cgy szikrzott a Bara1csH E /ost 1em esz@1kIII /ost me1ek@l@1k+++ Ds ki>grott a szles Ctra+ A 5iak csak <mmel.mmal kvettk+ A leg>tols2 5elkaBott egy csibt6 s Cgy i1d>lt vol1a a1y4a >t16 ki mr tCl volt az Ct 1e;ez1+ Ige1 m6 de a kotl2s E egy letem6 egy ;allom E vszes kiltssal Cgy orro1 vgta a kis r2kt6 ;ogy az egsze1 megzavarodott+ /i5le gyalzatos madr ezK Amit eddig ;ozott az a1y4a6 milye1 cse1desek voltak+ Nem cs<Bett az egy semI Ds most ez a bolo1d tyCk+++6 ;ozz sem 1yClt6 s mgis+++ Nagy ze1ebo1a tmadt+ (l0ro;a1tak a k>tyk6 bot is s>;ogott a leveg0be16 s kt kisr2kt visszaszor<tottak a bCzba+ Az a1yar2ka

s a ;rom klyk mr messze 4rtak a msik tblba1+ (lmClt a veszly6 de azrt 5@leltek6 szimatoltak+ Fiba+ Az reg r2ka aggodalmasa1 5igyelt6 azt1 le;asalt6 s vrtk6 mikor rkez1ek az elmaradtak+ Jse1d volt kr@ltt@k+ A msik kt kisr2ka i4edt ta1cstala1sgba1 lo;olt ide.oda a rgi 5szek kr@l+ A bCzatbla 5ogyt1 5ogyott6 mert a sziszeg0 kaszk 1yom1 i4edt kiltssal d0ltek re1dre a kalszok6 s gykr>44aik cltala1>l zsibbadtak el a lgy 5ldbe1+ /gtt@k zsibo1gott mg a ma4or6 el0tt@k 5lkrbe1 meg. megroBBa1va 4ttek a kaszk6 a szabad6 cse1des oldalr2l Bedig 5riss emberszimatot ;ozott a szell0+ Fol va1 az a1y4>kK /rt 1em 41 most seg<te1iK /it tegye1 a szeg1y kisr2ka ilye1korK A kaszk k<mletle1@l rgtk mag>kat el0re6 s a kt kisr2ka mgis eli1d>lt a cse1des oldal 5el+ Zvatosa16 mi1t az r1yk6 mi1t;a a1y4>k >t1 me111ek+ A bCzatbla szl1 le;asaltak+ Jse1d+ /eg5ord>lt a szl6 elveszett a szimat is+ /ilye1 426 ;ogy erre 4ttek+ Ni1cs itt semmi ba46 alig egy kis 5>tamods ide az erd0+ Igaz6 az egyik bokorb2l valami k@l1s6 5ekete bot ll ki6 de az olya1 messze va1+++6 1em rt;at 1ekik+ (gymsra 1ztek6 s kis>rra1tak a bCzb2l+ A 5ekete bot6 mi1t;a most mozd>lt vol1a6 azt1 akkort ord<tott6 ;ogy az egyik kisr2ka csak sszerogyott6 a msik Bedig rm@lte1 ro;a1t vissza a bCzba+ /r ma4d1em elrte6 amikor ismt 1agyot kiltott a 5>rcsa szerszm6 de ezt a kisr2ka mr 1em ;allotta+ B>k5e1cet vetett6 s lassa1 ki1yC4totta aBr2 lbait+++ Azt1 sztvlt a bokor6 s egy ember lBegetett 5el4@k+ E (11yivel is kevesebbe1 vagytok E mo1dta vidma1+ Nemsokra odart a vad0r is+ E No lmI Kett0t tetszettK E Drzk kell e;;ez6 /i;lyI Drzk+++6 csak Cgy ide1ztem6 s azt mo1dtam magamba1H ide llsz+ Ds ide lltam+++6 ez ;i1yzik mag1ak+ /i1dig mo1dom+++ /aga oda ll<tott vol1a a ma4ori oldalra+ KBtele1sgI Szere1csre olya1 emberrel va1 dolga6 aki1ek rzke va1 az ilyesmi;ez+

A vad0r cse1dese1 ktzte ssze a kt kisr2ka lbt+ )e;et 0 arr2l6 ;a 1eki 1i1cs UrzkeV vagy mi a 5e14e+++ (kkor rt ;ozz4>k a ma4orgazda+ E Kett0K Fla iste1I Kett0+ /e11yi volt itt a r2kaI A ma4orba1 a lbam1l szaladt el valami 1gy+ A kotl2st aba4gattk+ /g a botom is kzib@k vgtam+ Fa B>skm va16 mi1d lel:dz;ettem vol1a+ 7e ;iba krek B>skt+++ Az erdsz 1agyo1 mrges lett+ E A 1yaka kzI DrtiK /i a maga dolgaK M2kk >t1 szaladgl1i vagy a ma4ort re1dbe1 tarta1iK E s B>sk4t a vllra dobva6 ott;agyta a ;Bog2 gazdt+ Amikor mr messze 4rt6 a gazda oda5ord>lt a vad0r;zH E Ft Ue11ekV meg mi a ba4aK A vad0r r1tott egyet a vll16 melye1 ott ;imbl2dzott mr a kt kisr2kaH E Mosseb se t>d4a+ Nekem azt mo1dta6 ;ogy UrzkeV va1+++ Amikor a kt lvs d>rra1sa vgigt1colt a re1g0 leveg016 az reg r2ka 5elkaBta a 5e4t6 a 5iatalok 5el>grottak6 s bele1ztek a zizeg0 kalszok titkos erde4be6 melybe1 most ;alk6 ;:vs r1yak 4rtak6 s a bCza5e4eket megsimogatta zizeg06 srga kezvel az e1yszet+ Az akc5ko1 mr gerlk k>rrogtak6 a kak>kk csak ritk1 kiltott az erd0k tikkadt mly16 a lgy bCzatblk ;ely1 kem1y keresztek 10ttek6 s a tarl2k 5elett a 1yr delre ;ara1gozott egy lmos kolomB+ (kkor 5elllt az reg r2ka6 s eli1d>lt 5iaival az a>g>szt>s el+

19001 ('lius
Azzal 4ttem ki az erd0re6 ;ogy lesbe1 @lve meg<rom6 amit ltok6 s E va1 mg id06 am<g megmozd>l a vad E meg<rom az >t2bbi 1aBok esem1yeit+ (l0ttem zab6 ;tam mgtt bCza6 4obbr2l szB csalitos erd06 s mlye1 alattam szles vlgy6 melyb0l el;ordtk mr a Betre1cket+ Az erd0szle1 ki1t va1 mg a sz1a6 s az alko1yi erd0 ;:vs le;elete6 az r0 bCza 1yrszaga s a sz1a szraz6 des illata Cgy le1g kr@lttem6 ;ogy megll kezembe1 a cer>za+ Ds csak ll+ )Cl a vlgy1 sttedik az reg erd06 s mr 5e1t va1 a ;old is+ (gy t@csk m>zsiklgat csak Cgy mag1ak6 a ksz@l0d0 est1ek6 s 1 szeret1m megsimogat1i a kis m:vszt6 mert ;atrozotta1 t@cskBrti vagyok a robotos ;a1gyval szembe1+ /i kzm a ;a1gy;ozK Fogy szorgalmasK /ag1ak szorgalmas6 m<g a t@csk 1ekem is m>zsikl+ Nvet egy klykr2kval tallkoztam+ 15eledte1 szaladt velem szembe a gyalogCto1+ D;es le;etett a kisreg6 s mr rge1 rCdra ker@lt vol1a a b0re6 ;a kellett vol1a+ I4edte1 >grott el+ A BaB4a szi1t1 el>grott vol1a6 de azt mr 1em e1gedtem+ (z azo1ba1 1em ma trt1t6 s 1em is itt+ (z teg1aBel0tt trt1t egy ms5l ;oldas kis erd0 mellett6 ;ol egy 5c1tyCk sztsz2rt maradv1yait tallt>k meg+ /r;etetle1@l 5el;borodtam6 s 5iammal le;Cz2dva a bCzba6 elsz<vtam egy cigarettt+ 7lel0tt t<z 2ra le;etett+ (z a kis erd0 szakadkos6 ;osszC vlgybe1 va1+ Az al4a ssos s 4r;atatla1>l s:r:+ Jse1dbe1 @l@1k+ Az erd0be1 gerlk k>rrog1ak6 s eszembe4>t6 ;ogy ci1cog1ak a r2kk+ Az rdg 1em alszik6 s 5iatal4a ilye1 zavartala1 ;elye1 tal1 mg ilye1kor is be>grik+ Alig ;all;at2a1 ci1cogok Brszor6 s valami megmozd>l a ssos vlgy5e1ke1+ Az oldalba1 elt:1ik s egy alacso1y zabba1 meg4ele1ik kt r2ka5@l+ /i1t;a zsi12ro1 ;Cztk vol1a+ Fa a 5c1tyCkot 1em ltom6 mg ma is l1e+++

(kkor morog1i kezdett az g E br 5el;0 1em ltszott se;ol E6 s 1em go1doltam mg6 ;ogy a mi1k1l k@l1b vadszat is lesz a ;atrba1+ Ne;z amerikai bombz2k ;Cztak el 5elett@1k+ 3ek@dt@1k a bCzba1+ D1 magamba1 tkoz2dtam6 5iam1ak Bedig leg1agyobb go1d4a volt6 ;ogy ;azavigy@k.e a r2kt+ E Fagy4 bk1I E Nem 42 mg a b0reK (rre mr 1em vlaszoltam6 mert 1agyo1 tvolr2l mly drd@lsek a B>szt>ls s e1yszet keser:sgt ;ordtk szt a bks bCzamez0k 5elett+ 7e mr 4ttek is vissza5el+ Nem olya1 kato1sa16 mi1t me1et6 s re1d4@k mi1t;a megtBzott lett vol1a+ Ngy 1agy bombz2 kiss oldalt reB@lt t0l@1k6 s egyszer csak6 mi1t a me11yk06 vgott kz4@k egy vadsz+ Nagyo1 magasr2l 4;etett6 mert az el0bb mg semmit se ltt>1k+ Azt1H ta.ta.ta.ta.ta+++ A kzBs0 bombz2 visszal0tt6 de a vadsz 1em ;agyta a vadat+ Al4a b>kott6 s l0tte6 l0tte+++ A sz<v@1k a tork>1kba1I (bbe1 a Billa1atba1 a 1gymotoros e1y;1 5@stlg1i kezdett6 s 5e;r gombk 4ele1tek meg kr@ltte+ E Lgrl1ak ki E ord<totta a gyerek E6 egy+++ kett0+++ t+++ ;t+++ E Jsak eddig t>dott szmol1i+ (kkor voltak 5elett@1k+ A 1agy gB Cgy viselkedett6 mi1t amikor a l21ak trtt rCd megy a vko1yba+ 3elgaskodott+ Azt1 t:z vgott ki bel0le6 s akkor mg egy ember >grott ki a gBb0l6 de mr g0 e4t0er1y0vel+ (z azt1 ;amarabb lert6 mi1t a tbbi+++ A 1agy 5e;r gombkat elsodorta 5ltt@1k a szl6 a gB Bedig6 mr a leveg0be1 darabokra robba1va6 5lelmetes t:zzel vg2dott le a domb mgtt+ Frma1 be11e gtek6 a tbbi ;t reB@l0t ;amar sszeszedtk a kr1ykbeli m>1ksok+ Js>Ba 5iatal leg1y+ Nem volt semmi ba4>k6 de a 5lelem olya1 drasztik>sa1 ki@lt arc>kra6 olya1 ;isztrisa1 reszkettek6 amilyet mg 1em lttam+

)>dom6 ;ogy ez a vadszat 1em tartozik ide6 de azrt tettem mell4e a meg4ell0 8 $$.et6 ;ogy a boldog bkbe1 vadszgat2 5iai1k6 olvasgatva a rgi vadszC4sgot6 el 1e 5ele4tsk6 ;ogy ilye1 vadszatok voltak 8 $$.be1 /agyarorszgo1+ (z volt teg1aBel0tt6 s ma itt @lk a domboldalo16 a ksz@l0d0 est lmos bk4be16 s mgttem a kis t@csk ;eged@l6 ;eged@l+ lembe1 tartom kis 4egyzet5@zetemet6 s <rok6 br 1e;eze1 megy az <rs+ Fol egy gerle vg el a 5e4em 5elett6 ;ol az erd0be1 zizeg valami mozgs+ lembe1 keresztbe a 7rilli1gem+ A zab mr ma4d1em te4es6 <gy disz12k is 4;et1ek6 s az erd0 mell ki4;et az a bak is+ Az a bizo1yos+ A disz12k azo1ba1 1em 4ttek6 de ki4tt E tal1 szz lBsre alattam E egy s>ta+ JsiBegetett egy kicsit6 azt1 elt:1t a bCzba1+ Ks0bb >gya1ott kilBett egy kis bak+ Sokig m>togatta magt+ E Nem6 gyermekem6 1em te vagy azI Nzem a BaB<rtH mit is <r4ak mgK Arra a rgi 1yavalyg26 lsze1time1talizm>ssal teli 12tra go1doltam6 ;ogyH Pap r el!ttem, toll a ke"em#e, semm$, de semm$ nem jut es"em#e%%% amikor E csak Cgy mellesleg E oldalt 1ztem6 s egyszerre t>dtam6 ;ogy so;a tbb lese1 1em 5irklok+ *tt llt az erd0szle1 a UtmaVI SzB stt aga1csa volt6 s 5elm 1zett+ /occa11i se mertem+ A B>ska az lembe16 kezembe1 a 5@zet s a cer>za+ Jsak 5ord>l1a el6 26 csak egy Billa1atra+++ Qllt6 mi1t a szobor+ N2l be1t @ltem a barzdba16 r>;m is alkalmas6 leg5el4ebb kalaBom tete4t lt;at4a+ A 5@zetet mr lecsCsztattam6 a cer>zt is6 s most meg kelle1e egy kicsit 5ord>l1i+ 7e ;t kzel va1 a bak6 4a46 1agyo1 kzelI A biztos<t2t mr ki1yitottam6 s 1em te;etek mst6 mi1t ;irtele16 5l5ord>lattal odadob1i a lvst+ A bak6 mi1t;a csak ezt a go1dolatot vrta vol1a6 1em is tClsgosa1 sietve belBett egy bokor mg+ A B>skm a bokro16

most ma4d kilB E de 1em lBett ki+ A bokor takarsba1 elt:1t6 s csak Bercek mClva riasztott egyet.kett0t+ Rgy voltI A lese1 val2 irogats1ak Bedig bCcsCt mo1dtam+ Gedig milye1 szB lett vol1a <gy be5e4ez1i az <rstH U9o1dolataimat t@1em1yes gyorsasggal vetem BaB<rra+ Fiba6 az 2zo1dCs leveg06 a messzi t4k Balasz@rke alko1yodsa megi;lettek+++ bocs1at6 kedves *lvas26 mi1t;a 411e valami+++ ige1+++ Ige1I A bak gya1Ctla1>l lBett ki a virgos tisztsra6 s 5elemelte koro1s szB 5e4t+ Alko1yodott+ A csillagok mr 1yitogattk csillagszem@ket6 amikor eldrd@lt B>skm+ A bak E azt ;iszem E bro1zrmes+++V 7e ;t 1em <gy trt1t+ 8 $$ 4Cli>sba1 semmi sem trt1ik Cgy6 ami1t kelle1eI

Megvlt /all
Alig le;et elkBzel1i6 ;ogy az ls t1ye valakibe1 E ;acsak 1em beteg E rmt keltse1+ A 1agy 5radsggal6 ideg. s izomm>1kval elrt sikerbe1 1em a vad let1ek kioltsa kBezi a csCcsBo1tot6 csak E ma4d1em mellkese1 E odatartozik elvlaszt;atatla1>l6 mo1d;at1m atavisztik>sa1 a vad s a11ak tr25e4a megszerzs;ez+ /gis va11ak esetek6 amikor az ember azzal a go1dolattal l6 ;ogy igaz1 42t cselekszik6 s a 42tett rzsvel tesz Bo1tot a sokat sa1yargatott let >t1+ Ilye1 eseteket mo1dok el+ (gy 1gyezer ;oldas erd0 kzeB1 laktam6 <gy sok alkalmam 1y<lt meg5igyelsekre+ Szobmb2l kilBve mr az erd0be1 voltam6 mert az >dvar is keskedett reg 5kba1+ A4t2m el0tt 0rt llt kt ;atalmas l>c5e1y06 melyek1ek als2 gai1 ta1yzott egyBr 5@lesbagoly+ Nagyo1 bizalmasak voltak+ Meggel kilBve 42 reggelt k<v1tam 1ekik6 melyet 0k b>ksi 5e4@k 5orgatsval E 1;a egybbel is E 1y>gtztak+ A kBetek ott ;evertek a 5ld16 s mi1d4rt Uels0 kzb0lV megllaB<t;attamH mi volt az el0z0 1aBi koszt+ =egtbbszr egrsz0r s reB@l0 rovarok kiti1es szr1ymaradv1yai alkottk a sz@rke gomb2cokat+ Ablakom egy reg 5e1yvesre 1zett6 ;ova a cseldek kert4ei 1yCltak+ (gy 4Cli>si reggel a 5e1yves alatt r2kt ltok er0se1 s1t<tva ballag1i+ /i ba4od le;et6 komaK E krdeztem magamba16 de az>t1 1em sok @gyet vetettem a dologra6 mert 1y<lt tereBe1 a r2ka megkzel<t;etetle11ek ltszott+ Gr 1aB mClva a kocsis 4ele1ti6 ;ogy egy r2ka 4r a kert4@kbe16 de 1em t>d4a meg5og1i a tyCkot6 mert 1agyo1 s1ta6 s az asszo1yok lttk6 ;ogy a Baradicsomot eszi+ (11ek a Baradicsomos mes1ek 1em sokat ;ittem6 de el;atroztam6 ;ogy >t1a1zek a dolog1ak+ /s1aB mr ebd >t1 41 a kocsis6 s 4ele1ti6 ;ogy a r2ka ismt a kertbe1 va1+ Nagy ker@l0vel ellltam6 s ;rom ember elkezdte zrget1i a kerteket s a mellette elter@l0 bokros rszeket+

Vgre 4tt a r2ka+ /r messzir0l lttam6 ;ogy 1agyo1 beteg6 s B>ska ;elyett botot is ;oz;attam vol1a+ Ntt6 4tt egye1est 1ekem+ )al1 t<z lBsre is bevrtam6 ;ogy mikor vesz mr szre6 ;isze1 mr el 1em me;etett+ Akkor szrevett+ 3e4t 5elm 5ord<totta6 de alig reaglt 4ele1ltemre+ =eg5el4ebb kicsit ir1yt vltoztatott+ Agyo1l0ttem+ /ikor az>t1 kzelebbr0l megvizsgltam6 igaz1 r@ltem6 ;ogy a kis 5radsgot rldoztam6 s szr1y: k<1okt2l a 1yomor>lt rdgt megme1tettem+ )al1 Br ;ete t<zes srttel szembe l0ttk+ Bal els0 lba eltrve6 egyik szeme ki5olyva+ Sz0r alig volt ra4ta+ (le416 arc16 5e416 5@lei1 5illr1yi ge11yes sebek6 melyek kzeB1 sok ;elye1 lt;at2 volt a srt+ /i1dezekre rads>l a legtbb seb a 1y@vekt0l mozgott+++ (gsz 1aB az elvgzett 42tett rzsvel 4rtam.keltem+ L;>zsb2l voltam ;azatr0be1+ (gsz 5@zr sz@rkevar4C s szarka l2gott az >;>s kosarat viv0 gyerek kezbe1+ K@l1s 42 1aBom volt+ So;a 1em taBasztalt ;evessggel tmadtk az >;>t6 s broY1i1gommal arattam a krog2 cs0d@letbe1+ Akkor rBtettk ki 5iaikat a sz@rkevar4ak6 s a 5szkel0;ely;ez kzel6 egy domboldalba1 ll<tottam ki az >;>t+ (11ek t>la4do1<tottam a 1agy ribilli2t6 amit 5szkeik kzelbe1 az Uelle1sgV 5elt:1sre csaBtak+ /o1dom6 ;aza5el me1t@1k6 amikor 5igyelmes lettem egy C4abb var4Cgy@lekezetre6 mely egy mag1yosa1 ll2 1y<r51 szidott valamit+ Bagoly E go1doltam+ 7e :ztt a k<v1csisgH milye1 bagoly le;etK (gy or1itol2g>s bartom1ak l1gbagolykBeteket <grtem+ Mem1ykedtem6 ;t;a az lesz+ 7e olya1 5>rcs16 v<zszi1tese1 @lt6 a;ogy bagoly 1em szokott+ Kzeledt@1k+ A var4ak mr el;allgattak6 5el1k 5igyeltek6 de 42l6 lvsre bevrtak+ Nem tallottam kzib@k d>rra1ta1i+ Kett0 le5ord>lt6 a UbagolyV Bedig elkezdett szr1yaival verdes1i6 de a 51 maradt+ (kkor mr odart@1k+ =eg1agyobb csodlkozsomra egy ;4t ltok az gak kztt val2sggal 5ek@d1i+ Szr1yaival ismt reB@ls;ez ksz@l0dtt+ =el0ttem+ 3e11akadt6 de a gyerek le;ozta+

A ;41ak mi1dkt lba ;i1yzott+ /i1t;a a comb alatti 5org2kba1 borotva vgta vol1a el+ Sokig t:10dtem azt16 ;ogy mi5le csaBda le;etett6 amely szeg1y madarat e11yire csC55 tette6 am<g egy ki;allgatott Brbeszd megoldotta a krdst+ /r csBelt@1k6 amikor egy lyv kari1g2zott ige1 magasa1 a gB 5ltt+ /egsz2lal az egyik kocsisH E Ndd a k1yt aI (11ek is a kovcs balt4a k01eI /egkrdeztem6 ;ogy mirt kelle1e a k1y1ak a kovcs balt4a+ (rre azt1 megt>dtam6 ;ogy a kovcs Batk1ycsaBdval 5ogott egy ;4t6 melyet egy levgott rig21 tallt 5alatozva+ A ;4t elzavarta6 s csaBd4t a rig2val csalizta 5el+ A ;4a vissza4tt a Brdra6 s ez lett a veszte+ A kovcs E aki1ek ma4orsgba ez a ;4a ll<t2lag be.becsaBott E 5ogta az alig sr@lt madarat6 s ;ogy 1e 5og;asso1 tbb csirkt6 mi1dkt lbt baltval a t0k1 levgta+ Azt1 E 1emes bosszC4t kielg<tve E a megcso1k<tott madarat eleresztette+ (z az eset kb+ egy ;ttel azel0tt le;etett6 ;ogy 1 a ;4t lel0ttem+ Akkor mr mi1dkt cso1k @szks volt6 a cso1tvgek elkoBtatva6 5lddel tele6 s a ;Cs 5elszaggatva+ Fa akkor a kovcs kzelembe1 va16 ;t azt ;iszem6 meggo1dolatla1sgra vetemedem+ /s1aB azt1 levettem r2la a keresztvizet+ Azt ;iszem6 az2ta se tvedt sebszi terekre+++ D45l kr@l 4rt az id0+ A ;old mg 1em kelt 5el6 csak ezer1yi csillag meg a Fadak St4a vilg<tott az a>g>szt>si 4szakba1+ A 5al>ba1 voltam6 s kis ktkerek: kordmo1 b2biskoltam kereszt@l az erd016 ;aza5el+ A gyeBl0szrat eleresztettem6 ;isze1 az reg B1at 4obba1 ismerte az Ct mi1de1 gdrt6 b>kka124t6 mi1t 1+ Ballagt>1k s go1dolkodt>1k+ reg lovam val2sz<1:leg arr2l6 ;ogy mi volt6 1 meg azo16 ;ogy mi lesz+ Kr@lbel@l egyid0sek volt>1k+++ Ami1t <gy lvezt@k a cse1det6 egyszer csak k>tya>gats @ti meg a 5@lemet+ /esszir0l6 de 5lreismer;etetle1@l6 ;ogy a k>tya ;a4t+ /gBedig 5elm6 mert a ;a1gok szlesedtek6 er0sdtek+ =e>grom a kocsir2l6 s elll<tom6 ;ogy Ctba1 1e legye16 magam Bedig6 B>ska a kzbe16 5esz@lte1 vrtamH merre kell elibe 5>t1om a

besti1akK (kkor mr ze1gett a szlas6 trtt az avar a ro;a12k lba alatt+ A 5l;omlyba1 k11yezsig er0ltettem szemeimet6 ;ogy valamit lssak+ VgreI A szles Ctra ki>grik kt 0z6 az>t1 mg egy6 de ez er0se1 s1t<tva+ A kvetkez0 Billa1atba1 a k>tya+ A 5e;rl06 Boros6 szles Cto1 t:r;et0e1 le;etett lt1i6 <gy a k>tyt oldalba l0ttem+ A 1agy dg @vltve 5orgott a Borba1+ BroY1i1gomb2l mg kett0t beleB>mBltam6 erre meg1y>godott+ Amikor zseblmBmmal megvilg<tottam a tereBet6 ;alk zrgst ;allok a tCls2 oldalo16 a;ova az 0zek tvltottak+ Az izgalmas 1agy d>rrogsba1 egsze1 meg5eledkeztem r2l>k6 1em is lmodva6 ;ogy a dolog1ak mg 5olytatsa is lesz+ *da megyek6 ;ol a zrgst ;allom+ *tt 5ekszik egy 0z6 s az >tols2t rCg4a+ )tog+ Ft ezt meg mi lel;etteK Ki;Czom az Ctra E ;i;etetle1@l k11y: volt E6 vizsglgatom+ Qt5ord<tom a msik oldalra6 s rszbe1 megold2dik a tragdia+ Nobb els0 lba kt ;elye1 eltrve+ 3org2ba1 kill1ak az i1ak6 s cs>Ba ge11y6 ktele1 seb az egsz lb6 tele mozg2 lrvval+ /g a laBock41 is tallok sebet+ KiBiszklok bel0le egy szem Bostt+++ Ft <gy kezd0dttK E /it k<1l2d;attl6 szeg1y kis 0zem+++ Gokoli k<1ok kzt vo1szol1i a 5radt testet6 e11i is valamit6 s remeg1i a 1yomor>lt letrt ezekt0l a bestikt2l+ 9o1dolkodtam az esete16 s r4ttem6 ;ogy a k>tya 1em az 0zet ;a4totta6 mert ezt ;rom lBs >t1 meg5og;atta vol1a+ (z6 szeg1y6 itt csorog;atott az Ct mellett6 csak a msikak roba4a >gratta ki6 s a lvsekt0l megi4edve6 amCgy is t1torogva6 1eki5>t;atott valamelyik 51ak6 s a 1yakt trte+ reg lovam ;orka1tsa tr<tett magam;oz+ /egrezte a vrszagot+ 3eldobtam a k>tyt is meg az 0zet is a kocsira6 s azt1 B1at szemre;1y2 ;orka1tsai kzbe1 eli1d>lt>1k ;aza5el+ /egi1t el0vett az a 42 rzs6 amit 42tett >t1 rez az ember+ Az erd0be1 mr C4ra Cr lett a cse1d+ Vala;ol vo1at zakatolt az 4szakba16 s messze az g al4a mi1t;a dere1gett vol1a+

-'liusi !ap k
/ost megy le a 1aB+ Az g al4a srga t:zbe1 g6 mi1t;a az gi t@zes szekr 1yom1 ara1yos kd Borla1a6 melybe1 vrse1 lobba1 5el a NaBiste1 b<borBalst4a+ Az erd0 ;t1 vgigkCszik valami vres l1gols+ A szl5k tete4e mr beler az gi t:zbe6 s szi1te vrom6 mikor lobba11ak 5el6 mi1t 1agy 5klyk6 melyek beled>gtk 5e4@ket az rk ko;2ba+ 7e ;t a 1agy t:z messze va1+ Nagyo1 messze+ *tt is mr 5ogyogat+ Ide a magaslesre mg 5elr ragyogsa6 de a 1yiladkokra mr r1ykok 5olytak6 melyek elbC4tak a 1aB el0l6 de most el04ttek a kvek al2l6 reg 5k 5ekete odvb2l6 bestorozott Batakok 1yirkos gyb2l6 mert megs>;ogtatta mr vala;ol 5ekete ostort a szomorC Cr6 a lz s ;all csatl2sa6 az D4szaka+ A 1aB viszi magval a 51yt6 a vilgossg 5e;rsgt+ Az 4szaka ;ozza ;elyette az r1ykot6 a sttsget6 a 5eketesget+ rk sz<1 mi1d a kett0+ Jsak ez a kett0H a 5e;r meg a 5ekete+ A tbbi bel0l@k sz@letik+ /ost a sttsg kezd Cr le11i+ 3ekete csB4ai mr vgigtaBogattk a bokrok al4t6 amire megsz2lal a t@csk6 s el;allgat1ak a gerlk6 melyek eddig k>rrogva bCcsCztattk a 1aBot+ A 1yiladko1 egy 5eketerig2 bogarsz+ K11yelm: 5ekete leg1y+ Beled>g4a cs0rt a 5@vek kz6 s most mr 1em csodlkozom6 ;ogy a kisott r2kaly>kba1 mrt tall 5eketerig2tollat az ember+ Agg2dom ezrt is+ Az el0bb egy karvaly sistergett vgig alattam6 s a rig21ak csak az a szere1cs4e6 ;ogy 5l Berccel ks0bb ballagott ki a 1yiladkra+ M2k1ak sem ker@l1e meger0ltetsbe elkaB1i a rig2t6 mely1ek bizo1yra 5elesge va16 gyerekei6 s itt k11yelm:skdik alattam+ Szeret1m6 ;a szreve11e s elreB@l1e6 de 5el 1em 1z a vilgrt sem6 1 Bedig 1em t>dom szemem leve11i r2la+ 3ltem6 s ktelessgem1ek tartom 5igyelmeztet1i6 ;a valami ba4 le11e+ Ds mrgel0dm+ 3e1e ezt a rig2tI /i kzm ;ozzK D1 0rkd4em 5eletteK K@l1be1 sem vagy>1k 42ba1+ (lro1tott a

roko1sga egy.kt 42 cserkszetemet6 te;t ;aragszom r+ Ige1+ Faragszom+ Mm kiabltak a leg<gretesebb Billa1atokba16 s a 1agy bak b55e1ve >grott el6 mert a rig2 5igyelmeztette a veszedelemre+ )al1 BBe1 ez a rig2 voltK Ki ismer1 megK Azok1ak is ilye1 srga cs0r@k volt6 csillog26 okos szem@k6 BiBaszr lb>k6 melye1 Cgy ballag1ak 1;a komoly6 billeg0 dcgssel6 mi1t egy 5al>si b<r2+ 7e azok berek voltak+ =eskel0d0k+ Mosszi1d>latCak+ Alig mozd>ltam6 mr riad2t rikka1tottak6 ez Bedig beled>g4a a 5e4t egy.egy kis zsombk kz6 olya1 42;iszem:e16 mi1t;a csak rig2 meg k>kac le11e a vilgo1+ Nem+ Nem ez az a rig2+ (z egy 42 rig2I Ds 1em t>dom a szemem leve11i r2la+ Vigyzok a rig2raI (gy elksett gerle villa12 1yilallssal terem a magasles korlt4a el0tt+ (z6 Cgy ltszik6 itt szokta esti da14t elk>rrog1i6 szi1te megtorBa1 a leveg0be16 s elvg2dik a rig2 5ltt6 mely a s>;ogst2l E vgreI E szre trt6 s i4edte1 rebbe1t a bokrok kz+ K11yelm: 5rterI Na s ;a ;4a lett vol1aK+++ Vgig1z;ettem vol1a azt a ;2;rolst6 esetleg mrgembe1 odal0ttem vol1a6 a seg<ts legkisebb rem1ye 1lk@l+ Igaz6 1 sem virgot szed1i 4ttem ide6 mert az a bak csak az lete r1 lesz az e1ym E ez mg elvlikI E6 de az ms+ (gsze1 ms+++ Fogy mrt ms6 eze1 most 1em go1dolkodom+ 3lek6 ;ogy 5>rcsa igazsgok s@l11ek ki a ;4a 4avra6 ;t el1zek 1y>gat 5el+ Bele1zek a 1aB bgyadt arcba6 s Sze1t F>bert>sz;oz 5o;szkodom6 ;ogy csak most 1e 4441 semmi6 mert lils kd @l a szememe16 a B>skm messzelt24ba16 s re1des clzsr2l sz2 sem le;et+ Sokig 1ztem a 1aBba6 s most akr;ova 1zek6 5ekete t1yrok >grl1ak el0ttem+ (lsz<1tele1edett mi1de16 s azt a srgs bokrot Bld>l alig ltom6 mely a 1yiladk szl1 ll6 s mely1ek ;atrozotta1 0z 5orm4a va1+ Fogy megvak>l az emberI Fogy kBzel0dikI 7e ;t e1gem 1em csaB beI Jsal2ka 4tk az egsz+ Bele1ztem a 1aBba6 s most mozog kr@lttem mi1de1+ A bokor is+ =e;et tal1 8!,.8', lBsre6 s mg a 5e4t is ;a4togat4a6 mi1t;a 0z le11e+

(l1zek ms5el+ Becs>kom a szemem6 ;ogy egy kicsit re1dbe 44416 s csak Br msodBerc mClva 1zek vissza a UbokorraV6 mely mr ekkor a 1yiladk kzeB1 ll+ E F:6 te vaksi szamr E beczgetem magam E6 szedd ssze magad6 mert ott a 1agy bakI E Jsak biztosra l04I E okoskodott be11em valaki6 s 1 sszecsikorgattam 5ogam6 mert a messzelt2ba1 a ;a4szlkereszte1 s szB r2zsasz<1 vilgossgo1 k<v@l 1em volt semmi+ E =046 l04 E ideges<tett egy msik ;a1g E6 mert ezt a bakot so;a tbbet 1em ltodI A bak ekkor mr tme1t a 1yiladko16 s a msik oldalba1 llt6 de mi1de1 Billa1atba1 elt:1;etett+ E /r ks0I E gaskodott be11em a cs@ggeds+ E Nem ks0I /ostI /g le;etI E Ds mg egyszer ki1yitottam a szemem+ A messzelt2 ;asz1l;atatla1 volt6 mert az elt:10 1aB >tols2 s>garai mg be11e ta1yztak6 de az ez@stlgy szBe1 megllt a bak oldal1+ Azt1 eleresztettem a goly2t+ A csatta1s >t1 elt:1t a bak+ Fomlyos lett mi1de16 mert a 1aB ekkor esett le a 1agy 5k mgtt+ A bak 5el0l valami zrgs rt ;ozzm6 mi1t;a tvolod1a+ (l;ibztamI Nem kellett vol1a l01mI Vr1i kellett vol1a+ (l0ttem a tisztso1 va1 a s2z26 a bak oda igyekezett+ )>dtam ezt azel0tt is+ E Fa t>dtad6 mirt l0ttlK E szidtam magam6 s csak @ltem a szgye1letes cse1dbe16 melybe1 C4ra s C4ra elmo1dtam magam1akH E (l;ibztadI E Ds a trdemre @tttem6 mi1t;a ez seg<tett vol1a+ (kkor megi1t ;allottam valami zrgst6 s egy kis 5a is megi1gott azo1 a t4o16 ;ol a bak elt:1t+ Kezdett belm visszatr1i az let+ )al1 1em is me1t elK Fallottam mr ilye1 esetet+ Vagy sClyosa1 megsebes@lt6 s az >tols2kat rCg4aK+++ /occa1s 1lk@l 5igyeltem+ A zrgs megismtl0dtt+

/ost mr biztos voltam6 ;ogy valami va1 a bakkal+ (z 1em re1des dolog+ Fa 1em is ro;a1 el a lvs >t16 leg5el4ebb cse1dbe1 ;allgat2dzik6 de 1em zrg ilye1 5elt:10e1+ /g vrok+ Ne;eze1 sz1om r magam6 ;ogy leszll4ak a lesr0l6 s beloB4am+ K@l1be1 is csizmba1 vagyok a szC1yogok elle16 s a csizma 1yikorog+ Az est azo1ba1 1em vr+ S:r:sdik az r1yk+ Vala;ol megsz2lalt mr a laBBa1tyC is+ Nem le;et vr1i+ =erCgom a csizmkat6 s ;aris1yba1 sebese1 kCszom le a meredek ltr1+ Nem 42 ;a42s le11e bel0lem6 mert a ltra vg4a a talBam6 s megcsCszva6 trdem alaBosa1 belevgtam a ltra 5okba+ 9yer@1k6 mert sttedik+ Fa le4tt a b0r6 ;t le4ttI A bak 1em vr+ /ilye1 cse1des <gy a 4rs+ /i1de1 5:szlat megrzek+ Ft mg a t@sktI Ilye1kor 5elemelem a lbam6 mi1t a g2lya6 s sziszegek6 de csak Cgy be5el+ A bakt2l mr 1em vagyok messze+ /ost mr rzem6 ;ogy a bak meg va1 l0ve6 mert az el0bb 1ekime1t az egyik 1y<r51ak6 csak Cgy ;ara1gozott a koro14a+ JsCszom el0re+ vig r0 gazba16 s:r: cser4k kztt+ A zrgs mr kzel va16 de 1em ltok semmit+ (lBatta1 a lbam alatt egy g+ (kkor megltom a bakot6 de csak egy Billa1atra+ /eg;allotta az gBatta1st6 s el0redobta magt a legkzelebbi s:r:ig+ /ost mr t>dom6 ;ogy az e1ym a bak+ Lt1aI Arg a cser4e kr@lttem6 arcomba vg1ak az gak+ Nem ba4+ A bak mr 1em me1ek@l+ 3elemelked1e mg6 de 1em e1gedem k<1l2d1i+ Nyakba lvm6 s vge+ Az aga1cst csak most 1zem meg+ 3e;r vg:6 er0s6 szB6 szablyos aga1cs+ reg leg1y volt a ;ordoz24a+ =i;egek mg6 s csak most 1t el az rm ;>llma+ (1ym a szB bakI /ost mr igaz1 az e1ymI Azt1 csit>l az rm+ Sgy rzem6 mClik az @11eB6 s 5ord<t;atok egyet a vadszboldogsg 1aBtrlaB41+ N11ek C4ra sz@rke ;tkz1aBok+ (z a vgyam betel4es@lt6 s msik mg 1em bredt 5el be11em+ Olk a bak mellett6 1zem6 s vrok valamit+ )al1 azokat a lzas Berceket6 amelyekrt vadszok6 amelyek ma betel4es@ltek6 de

vissza 1em 411ek6 mert leszllt az est6 s a k>rta rmet elloBta t0lem az id0+ Ki;Czom a bakot a 1yiladkra+ (kkor mr Brkat le;el a 5ld6 s bagoly s<r az reg erd0 5ekete gyba1+ Viszem a bakot+ Dbredez0 kis csillagok szomorCa1 >t1am Bislog1ak6 s tal1 azt vr4k6 mikor kilt kem1ye1 az reg bak6 melyet 42l ismertek+ Jse1d va1+ /egyek6 mi1t;a b:1m le11e+ /i1t;a elloBtam vol1a az letet az erd0r0l+ A rtr0l vissza1zek+ Fallgat az erd0+ S ekkor vala;ol messze ze1g0e1 riasztott egy bak6 s egyszerre vilgos lett mi1de1+ A bokrok al41 sze1t41osbogrkk gettk aBr2 kis lmBsaikat6 s 1 t>dtam mr6 ;ogy csak az reg bak emlkt viszem6 mert az let E amely rk E ott ki1t maradt az erd01+

Augusztus ele(e
Ilye1kor mr lassa1 elcse1desed1ek az erd0k+ Oresek a 5szkek6 le;>lltak a virgok6 s az erdei tisztsok 5:erde4t is tarl2ra vgta a szissze10 kasza+ Fallgat2dz1ak ilye1kor s s>sog1ak az erd0kP ;a vi;ar va16 rett ;a1go1 sz2l1ak6 s a reggelek Br4ba1 meg5ak>l a 1yr ezersz<1: rokoly4a+ Ds a madarak is msk1t sz2l1ak+ A srgarig2 5>vol4a most mr az rett eBret dicsri6 a ci1kk cserregse a ;er1y2k1ak sz2l6 a var4ak 1m1 lesik a szcskt a boglyk B>;a tete4r0l6 de a szerelemr0l s a 5szekr0l 1em dalol mr egyik se+ A letarlott bCzamez0k1 Bedig elgo1dolkozva d0l a keresztek1ek az reged0 1yr+ Ds a Batakok sem siet1ek mr se;ova+ Facsak es0k 1em zavar4k la1gyos gy>kat6 sz<vese1 elcsorog1ak a ki1tsekbe1+ G>;a t@kr@kbe1 meg;i1tztat4k a srga v<zililiomot vagy a 1e5ele4cset6 s 1gyilkos bogrkkat ri1gat1ak ismeretle1 t4ak 5el+ A bkk ze1ekara is el;allgatott+ Az el01ekesek l>st1 Bislog1ak a 5orr2 ;omokBadoko16 s csak akkor >gra1ak 5e4est a v<zbe6 ;a g2lya vagy gmr1yk mozd>l 5elett@k6 vagy k11yelm: szitakt0k szll1ak el4@k+ Ds a malmok se zCg1ak ;a1gosa1 ilye1kor+ Jsak mi1t a 1agy do1g2k6 lmosa16 bkse1P s az reg kerk Cgy laBtol4a a vizet6 mi1t;a sa41l1 sszetr1i a v<z kk t@krt+ A galamb se bCg az erd0 mly1 Cgy6 mi1t tavaszo16 amikor m4>si es0k simogat4k a 5szektart2 1agy 5kat6 s mi1de1 bokorba16 mi1de1 virgba16 mi1de1 1ekbe1 egyetle1 1agy rzs >44o1gottH a sz<veket s 5szekblcs0ket megtlt0 szerelem+ Az rkez0 a>g>szt>s tikkadtsgba1 Ctra ksz@ls va16 egy kis bCcsCzs va16 s mgis akad az erd0 lak2i kz@l6 amelyik1ek most kezd0dik a 1sz+ )al1 a dli 2rk ;0sge 5orral4a 5el a vrt6 tal1 a tarl2k le;elete b2d<t4a szerelemre E 1em t>d1i6 de ilye1kor titkos

szt1k b>ggya11ak 5el 5l1k sz<vbe16 s Brt keres mag1ak a koro1s 5e4: 0zbak+ Az 0zbak Br4t keresi6 a vadsz Bedig a bakot+ Az egyik 5egyverrel6 a msik Bedig 0si6 romlatla1 szt1kkel6 s az letre. ;allra me10 4tkba1 k11yebb dolga va1 az 0z1ek+ Igaz >gya16 ;ogy a vadsz1ak gyilkos B>sk4a va16 er0s messzelt24a va16 k@l15le 5>r5a1g4ai va11ak6 de az 0z1ek ezer re4teke6 messzelt21l 4obb szeme s t@1em1yes orra va16 mely az r>l2 szimatokat messzir0l elkaB4a6 s a vadsz az1aB mr 1em beszl vele+ Nr4a a vadsz az erd0t+ =ba 1em dobba16 mert g>mi a ciB04e6 de a szraz avar roBog6 mi1t az @vegcserB6 a messzelt2 is megkocca1 a kabtgombo16 s a gy>5askat>lya is zrg a zsebbe1+ /egll a vadsz+ )rli vere4tkes ;omlokt6 zld 5alevelet d>g a gy>5k 5l6 ;ogy ;allgassa1ak6 s a messzelt2t is zsebre teszi+ Ds megy tovbb+ Jse1des az erd06 s valami zrg a bokrok kztt+ Kzbe a B>skt6 mert a bak mi1de1 Billa1atba1 kilB;et+++ N1 a zrgs+ Ilye1kor kicsit kalaBl a vadsz sz<ve6 s a bokrok al2l kiszalad egy E 5eketerig2+ Fogy ez a kis madr mekkora za4t t>d csaB1iI A vadsz bossza1kodik6 a rig2 Bedig i4edte16 r>l2a1 siko1gat6 mi1t;a azt kilta1 az erdei 1Bek1ek6 ;ogy vigyzat6 mert itt ll a cserkszCto1 a ktlbC gyilkos+ Vigyzza1akI *so1 a vadsz+ N;a megll6 letrli arcr2l a B2k;l2kat6 mert a kis B2kok is vadsz1ak6 s ;l24>kat a cserkszCt 5i kztt 5esz<tik ki+ A vadsz 1em szereti a B2k;l2t6 de a kis B2kok sem szeretik6 ;a ;l24>kat sszerombol4a valaki6 ezrt belemsz1ak a vadsz 1yakba6 s akkor kezdik csikla1doz1i6 amikor BBe1 1em mozd>l;at+ /i1t Bld>l most+ /ozd>latla1>l ll a vadsz+ )e1yr1yi kis vrs 5oltot 5igyel a bokor alatt6 s csak amikor le44ebb ;a4ol6 mosolyodik el6 mert kt okos gyerekszem 1z r+ E NoI E mo1d4a magba1 a vadsz+ E Nem 5lszK A kis 0zgyerek Bedig 5lelem 1lk@l 1z szembe a B>sks emberrel+

E Az a1ym elme1t vala;ova E mo1d4k szemei E6 1 meg csak itt 1zegetek+++ E N2l va1 1o6 ;t csak 1zegessI Ki b1ta1a tgedK E Ds ellB a kisgidt2l6 1e;ogy megi4ed4e1+ (gy ;4a vi44og vala;ol6 s a 5k s>darba1 egy kis szl 4r+ (lgo1dolkozik a vadsz6 s szi1te megdermed6 mert az egyik bokor mellett 0z ll+ JsiBegeti a leveleket6 de a 5e4t 1em lt1i+ A B>ska mr kzbe1 va16 a messzelt2 a szem1l+ /Cl1ak a msodBercek+ KilB az 0z6 s a vadsz kezbe1 eler1yed a B>ska+ S>ta+ A11ak a kis 0zgyerek1ek az a1y4a+ Jsak szre 1e vegye6 mert akkor riasztva kilt 1agyokat6 s ;a bak va1 kzelbe16 el>grik az is+ /egy a s>ta ;aza5el+ 3elllegzik a vadsz6 s sietve megy odbb+ A 1aB most kel6 a 5k koro14ba1 mr megvilla1ik az els0 1aBs>gr6 s a vlgyekb0l is elBrolog az r1yk+ A ;araszt al2l 5ld. s cserszag szll6 egy ;arkly koBogtat4a vala;ol a beteg 5kat6 s a vadsz megi1t megtorBa16 mert egy r2ka s>rra1 el0tte za4tala1>l6 mi1t;a lba se le11e+ A vadsz a kisgidra go1dol6 s megl01 a r2kt6 ;a a kisgida most egyed@l le11e6 s a r2ka arra tarta1a+ 7e az 0za1ya mr ;azart6 s a r2ka ms5el megy+ Rgy a vadsz 4tszik egy kicsit a r2kval+ 3oga kztt sz<v4a a leveg0t6 ami Cgy ;a1gzik6 mi1t amikor az egr ci1cog+ A r2ka 5elkaB4a a 5e4t6 s ro;a1 a ci1cogs 5el+ A vadszt csak akkor veszi szre6 amikor mr ks0 le11e+++ 7e a vadsz1ak 1em kell most a r2ka6 azrt megemeli a kalaB4t6 s s>ttogva azt mo1d4aH E N2 reggelt6 komaI A vadsz azt ;iszi6 ;ogy ez tr5a6 Bedig szeg1y r2k1ak mi1de1 szl sz0re g1ek meredt a borzalomt2l+ Ks0bb Bedig tal1 arra go1dol6 ;ogy akkor csi1l1a ilye1 b>ta vicceket a vadsz6 ;a 01la vol1a a B>ska6 s a vadsz le11e 5egyvertele1+++ A r2ka ro;a1s1ak za4a csak a11yi a cse1dbe16 mi1t amikor v<z5odor szalad vgig a t2 ;t1+ Lt1a C4ra Cr a cse1d+ 7e most mr darazsak z@mmg1ek6 1agy legyek do1g1ak6 m;ek keresik a maradk virgokat6 s ez a zso1gs Cgy ;a1gzik6 mi1t;a vala;ol

1agyo1 messze orgo1a sz2l1a6 s vasr1aB le11e+ )al1 vasr1aB is va16 de ezt az erd0be1 1em tart4k szmo16 mert az erd0be1 E Cgy rzi a vadsz E mi1de1 1aB az+ =Beget a vadsz6 s el5ele4ti a B>skt a vll16 a messzelt2t a zsebbe1+ /g a bakot is el5ele4ti6 mert kelete1 b<borBomB4ba1 most kelt 5el a 1aB6 s az ez@st ;armatcseBBek l06 vres r>bi1l1ggal l1gol1ak 5el a kis 5e1y05ko16 mi1t valamikor rge1 a gyermekkor kdbe1 a karcso1y5k+ Ds ekkor elBatta1 egy g6 s szt5oszlik a ltoms+ A B>ska C4ra kzbe ker@l6 a messzelt2 a szem;ez6 mert egy 0z 4r a bokrok kztt6 s ez le;et a bak is+ Az a ;<res+ Az6 mely1ek aga1csa d<sze le11e a kill<ts1ak6 s ;0se az elbeszlsek1ek6 amit a vadsz mo1da1a el tli Bo;arazs kzbe1+ Az 0z meg.megll6 de 1agy a 5:6 sok az g6 s semmikBBe1 1em le;et meglt1i6 ;ogy s>ta.e vagy bak+ /eleg va1 mr ekkor az erd0be1+ A vadsz leg>ggol6 5elegye1esedik6 4obbra ;a4lik6 balra ;a4lik6 vere4tkezik6 de mg mi1dig 1em t>d4a6 ;ogy aga1csa va1.e az 0z1ek a 5e41 vagy csak kt 5@l+ Izgalmba1 reszket mr a vadsz6 sz<ve a torkba kltzik6 s szeme el0tt karikk t1col1ak6 mert egy Billa1atba1 mi1t;a 5e;r vg:6 ;atalmas aga1cs villa11a megP m ez le;et kBrzat is+ Bizo1ytala1sgba1 l01i b:16 mert vala;ol egy kisgida rva le;et1e esetleg6 s az erd01 rv1ak le11i egyet 4ele1t a ;alllal+ (kkor egy Billa1atra kid>g4a 5e4t a bokrok kz@l a ;atalmas bak+ Koro1s 5e4r megvilla11ak a 5e;r gak6 s a dbbe1t cse1dbe1 r1z a vadszra+ Jsak egy Billa1at az egsz6 azt1 ;atalmas szkke1ssel elt:1ik a 5e1y0k kztt+ A vadsz kezbe1 megr1d>lt a B>ska6 de l01i mr 1em le;et+ (zt ;t elszamrkodtam E mrgel0dik a vadsz6 s Cgy rzi6 elvesztett valamit+ Az reg bak megi1t ki5ogott ra4ta+ Vllra veti B>sk4t6 s Cgy ballag ki5el az erd0b0l6 mi1t;a megcsaltk vol1a+ =ba alatt reccse1ve trik a gally6 a cserkszCtra ;a4l2 gakat goromb1 5lrelki6 a srgarig2 5>volzst meg sem ;all4a+ /it ;allgasso1 azo1 a b>ta rig21K

7e amikor az erd0 szlre r6 meg kell ll1i6 mert a 1aB vgig1ttte ara1yt a rteke16 tarl2ko16 s a 1agy vilgossgba1 eszbe 4>t a vadsz1ak6 ;ogy a 1agy bak mg 1em veszett el+ )al1 ;a meglvi6 akkor elveszett vol1a+ *tt 5ek@d1e most vrese1 a vadsz mellett6 szemeire zld oBlt bor<tott vol1a az e1yszet6 s a karcsC lbak kecses mozgst rkre gCzsba kttte vol1a az elmCls+ Nem6 a 1agy bak 1em veszett elI /a4d meglvi mskor6 ;a 5C4 a szl6 zCg az erd06 s az es05el;0k elmossk a 1agy bak ki5reccse1t vrt+ 7e ma6 ma kr lett vol1a+ Ami1t vi116 >t1a d1ge11ek a vrszagra szll2 dgbogarak6 s 1em le;et1e megll1i az erd0szle16 a;ol szalak2ta csillogtat4a zld r>;4t6 s b>ksi gbicsek lesik a szcskket+ 7e <gy megll a vadsz+ Ni1cs ter;e semmi+ Nekid0l a 51ak6 s meg5@rdeti arct a szell0be16 mely a rtr0l ;ozott kak>kk5:szagC @ze1etet az erd01ek+ A bokor levelei megmozd>l1ak6 s a vadsz ;allgat4a az @ze1etet6 ;ogy le;>llott mr a v<zililiom szirma6 le5ek@dtek a bCzaerd0k6 elrett a cseresz1ye meg a meggy6 s szam2cb2l is csak sar4C va1 mr a vgsokba16 s a gyr 5@v: domboldalako1+ Ds megrti a vadsz6 ;ogy mi1de11ek el41 az ide4e+ A bak is+++ s a vadsz is+ /a4d ks0bb valamikor6 de most mg szikrzik a 1aB6 s>rra1 a 5orrs ;:s vize6 mi1t az let6 s csak az rett leteket szedi ldott kt1ybe a ke1yrszagC 1yr+

$+zek
(ste va1 mr+ A 5oly2 az C4;old sarl24t ri1gat4a6 s kr@ltte ;alov1y csillagokat6 mert a sttsg mg 1em 1yelte el tel4ese1 az alko1y vilgossgt+ Nzem a vizet6 a v<zbe1 az eget6 a mlysgbe1 a magassgot s a sttedsbe1 mi1d4obba1 csillog2 csillagokat+ (gy k@l1se1 1agy 5ellobba1 s elt:1ik6 5>rcs1 le1g ide.oda+++ /i5le csillag ezK Keresem Br4t az ge16 de 1em ott va16 ;a1em a 5ld1+ )@zel1ek a tCls2 Barto16 s ez a 5ldi t:z a v<z t@krbe1 odaszllt a csillagok kz+ Nzem azt a t@zet6 vgyom kzelr0l lt1i6 s go1dolataim eli1d>l1ak 5el4e+ G>;a sttsg va1 mrP a tvoli bkam>zsika ri1gva szll a vizek 5elett6 s 1 megyek a tvoli t@zecske 5el6 melyet sz2tla1 Bsztorok raktak tal1 vagy ;alszok6 akik t>d2i mg az 0si dolgok1ak6 mbr 1em beszl1ek r2la+ /egyek6 megyek6 lbam csaBkod4a a ;armatos 5:6 s am<g odarek6 rgi.rgi t@zek lobba11ak 5el 4obbr2l.balr2l az emlkek kdbe16 szel<de16 i4eszt016 ragyogva s 5lelmetes kormos l1ggal6 melybe1 le;et6 ;ogy ember g+ (gyik <gy6 msik Cgy+ +++(rre a l1gocskra mr 1em is emlkszem+ /ilye1 kicsi6 milye1 boldog6 s 5e1y0szaga va1+ Ddessg va1 kr@ltte6 s magasr2l 1zem az egszet6 mert valaki a kar41 tart+ E =tod6 ;i1talovat is kaBtl6 mert 42 voltl+ Akkor egyszerre reztem6 ;ogy 42 voltam6 mbr go1dolataim mgtt az volt6 ;ogy a betrt sB4zablakot6 Cgy ltszik6 mg 1em vettk szre+ Azt1 5ellobba1 egy szB6 1agy t:zraks+ S@t a 1aB6 s a l1gok alig ltsza1ak+ E Ni1i6 Szto4ka 9y>riI E Jsak egy go1dolattal 5eketbb6 mi1t 16 aki egy szl 1adrgba1 tart2zkodom6 melyet ma sort1ak 1evez1ek+ K>korict s@t@1k 1yrso16 s a s@l0 k>korica des6 kormos illatt most is rzem+

E 3ord<tsd meg a M>ct6 GistaI 9y>ri mi1de1kBBe1 teki1tly volt+ )>dott vlyogot vet1i6 ;eged@l1i6 s aty4a ez alkalommal is a brt1be1 @lt6 illetve lakatosmestersget ta1>lt6 teki1tettel a zrak ir1t rzett olt;atatla1 vo1zalmra+ (lme1tem te;t meg5ord<ta1i a M>ct6 amely a 1evvel elle1ttbe1 l2 volt6 s ki5el legelt a 1db2l+ Fa kilegel6 meglt4a a cs0sz+++ E Na6 M>ca6 ered4 bel4ebbI A cso1t.b0r6 alattomos cig1yl2 ;tra1zett6 s k1yelmese1 5elrCgott+ /g ma is 54 a trdem6 ;a es0 41+++ D4szaka kattog a kocsi6 az Ct me1t1 akcok b2biskol1ak6 s ;:lt Borszag Cszik kr@ltt@1k+ E /ilye1 vilgos az g al4a+++ Az aBm megr1t4a a gyeBl0t+ E ):z va1I E Mekedt a ;a1g4a+ E Alig;a1em 1l>1k+ Az g al4a 5lelmetese1 vilgosodik+ A vrssg sztter@l6 mi1t a legyez06 s a 5el;0k i4edte1 g1i kezde1ek+ Kattog a kocsi6 megy@1k a t:z 5el+ Sz<vembe1 borzo1gs6 s sszezs>gorodott Bar1yisgomba1 1agy 5lelem+ Nem t>dom leve11i szemem a 1agy vilgossgr2l+ 7e megi1d>l egy k@l1s rzk be11em6 s ir1yba veszem 5al>1kat s a kr1ykt+ E Nem 1l>1k va1 E mo1dom E6 vagy a Frmastete4: akolba16 vagy 9yal1+++ Az aBm ;allgat+ Arca6 ba4>sza6 mi1t a bro1z+ *stort vesz el06 s megBcci1ti a r>dast+ E NaI A kocsi megl2d>l6 s az akcok ro;a11i kezde1ek mg1k+ Fa41alodik mr6 mire az akol;oz r@1k6 a kazal al4a mg 5@stlg+ ABm rm 1z+ E Igazad voltI *tt;o1H E Agg2dtam6 de a gyerek azt mo1dtaH vagy 9yal16 vagy a Frmastete4: akolba1+++

Keze a vllamo1 volt+ /a is rzem6 s az2ta 1ekem 1i1cs sttsg s 1i1cs kd6 amibe1 eltved1k+ 7r6 a kaliba el0tt lobog a t:z+ A lbam be;Czom6 ;ogy meg 1e g4e16 5e4eme1 k>csma6 ;ogy meg 1e 5agy4o1+ A 5@st 1;a be@l a kalibba6 ilye1kor k11yezek+ /ellettem 5ekszik N>o16 olya1 cse1dese16 ;ogy llegzst se ;allom6 de rzem6 mert e1y;e bag2. s 5ok;agymaillat le1gedezik 5el0le+ Arca most is bosszCs6 mi1t teg1aB6 amikor ele1gedtem a medvt+ A medve ml1zott6 amikor megltt>k6 s messzir0l ige1 vadat m>tatott+ E Vrmedve E mo1dta N>o1+ Azt1 ki4tt a s:r:b0l 7rmg0 7mtr6 rgi.rgi bartom+ Go54a maszatos volt a ml1t2l6 s orrt a keze 5e4vel tr@lte meg+ Ft most l04em meg 7rmg0 7mtrt6 a bartomatK (zzel a medvevadszatot be is 5e4eztem vglegese1+ Fideg va16 lobog a t:zP ;1y 2ra le;etK =obog a t:z6 1zem6 a kormos kezem 5e4vel megtrlm az orrom6 mi1t bartom teg1aB6 s 1agyo1 elgedett vagyok+ Fogy ;1y 2ra va1 E ezek >t1 1em 5o1tos+ E =obog a t:z+++ +++azt1 5elvg+ Ds korom s Ber4e+ Vastag ola45@st s gyCdrgs s szir1a s Bokol+ /agam6 mi1t;a 1em is le11kP szemem a csaldo1+ A4t2 1i1cs6 ablak 1i1cs6 e11ival2 alig+ Ds l1gol a vros6 s Battog s 1yg+ )al1 s<r isK E NemI E Szi1te kiltok+ E NemI (zt tbbet 1emI E =erzom magamr2l a le;et0sgt is e11ek a kB1ek+ Belemarkolok a 1edves 5:be6 a ;armatot elke1em arcomo16 ;ogy ocsCd4ak6 s el t>d4ak i1d>l1i C4ra arra6 a Bsztort:z 5el E kzel lobog mr E6 a;ol emberek va11ak6 Bsztorok6 tal1 ;alszok6 s a sz<v@kbe1 s a t:zbe16 a vilg mi1de1 t@zbe1 E bkessg+

A /eg"ek2e!
A bartom orvos volt6 10orvos+ Ji1ik>s s goromba6 mbr le;et6 ;ogy csak az asszo1yBacie1sekt0l le1yelt mrget 1ttte rm azo1 az emlkezetes reggele16 amikor 1em 4ele1tem meg a tallk1+ E /i va1 veledK E robba1t rm+ E Ds mrt vagy gyba1K+++ /it go1dolsz6 meddig vrokK /i5le divat ezK E (1ged46 krlek6 sz2;oz 4>t1i E mo1dtam 54dalmasa1+ E )esskI E Ft t>dd meg6 ;ogy 1ekem vesemede1ce.gy>lladsom va1I Fazamegyek+ Jsaldom va1+++ E />tasd magad+ AlaBosa1 meg1zett s kikrdezett+ E N2I E mo1dta+ E SzB csaldod va16 s remek ;eWe1s>sszod+ Azaz zsbd+ Ds most gyer@1k+ Vesemede1ceI )ize1kt 5okos v<zbe1 5@rde1i+++ /ar;asgI /ire 5elr@1k a ;avasra6 k>tya ba4od+ Sgy msztam le az gyr2l6 mi1t egy a1golk2ros tek10sbka6 s a derekamba1 mi1t;a t@zes eser1y0dr2tok lettek vol1a ki5esz<tve+ Keresztbe1 s ;osszba1 is+ E Na ltod+++ E i1d>lt el a doktor6 s 1 me1tem >t1a6 mbr a k<1okt2l 1em lttam semmit6 csak bartom szles vllt s a vlla 5elett a ;avas kdbe bor>lt csCcst+ Ds az a kd6 az a magassg6 az a titokzatos messzesg vo1zott6 szi1te sz<vott 5el5el+ Mekke10 1yri meleg ;aldoklott a szakadkok vlyC4ba16 a sziklk mi1t;a akkor reBedtek vol1a meg a ;0sgt0l6 1 alig vo1szoltam magamP azt ;iszem6 csak a baka1csaim vittek Cgy megszoksb2l+ 3@rdtem a vere4tkbe16 tkoztam ;egyet6 doktort6 ;eWe1s>sszt6 azaz zsbt6 s me1tem6 me1tem6 1agyokat b2li1tva el0ttem ballag2 r1ykom1ak+ E Kellett 1eked 5@rd1i6 te krK E Az r1yk azo1ba1 1em sz2lt semmit+ Az r1yk me1t6 me1t+ A doktor el0ttem B@cskrszett tCl a beszlgetsi tvolsgo16 s meg 1em llt6 s 1em mo1d;attam 1ekiH UQll4 meg mr6 te ;2;rI Seg<ts ra4tamI+++V

Qmbr a me1s mr kicsit mi1t;a k11yebb lett vol1a+ (gy. egy szem ml1rt mr ki1yC4tottam a kezem6 s0t E amikor a doktor 1em ltta E egy szam2crt le is ;a4oltam+ 7erekam B>dv4a mi1t;a e1gedett vol1a+ 7e mi1ek rszletezzemK Fat2rs kaBaszkods >t16 ;a akarok6 Cgy megyek6 mi1t a kato1a a d<szszeml16 de 1em akartam6 mert akkor a doktor1ak igaza lett vol1a+ Komor arccal 1yeltem a magassg illatos leveg04t6 Bedig a vrem vidma1 bizsergett6 s szemem itta a messzesg alko1yi ragyogst+ E Na6 ;ogy vagyK E mosolygott bartom+ E K>ty>l E legyi1tettem E6 ilye1 a te diag12zisod+++ Ds 54dalmasa1 vo1szoltam s szgyelltem magam6 mert komdizs ;elyett ;ls1ak kellett vol1a le11em+ 7e 1emI S2;a4tottam6 meg.meglltam6 s amikor bartom 1em ltott6 meg is 5e1yegettem ka41>l vigyorogva+ U/egll46 doktorI /ar;asg6 azt mo1dtad+++ <gy beszltl velemK VelemK /g azt a kis vesemede1ce.gy>lladst se szavaztad megK+++V Ds 5ick1dozott be11em a go1osz6 a srga szem: ka416 s seg<tett rossz>l le11em6 a;elyett6 ;ogy kitrtam vol1a a karom6 s go1dolataim kz leltem vol1a az eget6 a 5ldet6 az egsz 5e1y0szagC6 ldott vilgot+ Akkor mr esteledett6 ;:vsdtt6 s az erdei k>1y;2 el0tt egy bar1a leg1yke rakta a t@zet+ E /eg is gyaltam mr E m>tatott a 5e1y0gally gyakra E6 s ki;a4tottam a kalyibb2l a kecskt+ E /icsodtK E A kecskt6 i1stllom6 meg a malacokat+ Bartomra 1ztem eBse1 s szemre;1y2a1+ E A kecske 1em le11e ba4 E vakarta 5@le tvt a doktor E6 mert a kecskbe1 csak 1;a va1 tet:6 s az be11e is marad6 de a malacokba1 re1geteg a bol;a6 s az 1em marad be11@k+ Igaza volt+ Me1geteg volt+ Gedig a r>ga1yos 5e1y0gyo1 azo11al leragadt a szem@1k6 de lm>1kat Berce1k1t sztvakart>k+ Jsak a leg1yke al>dt egszsges sz>szogsba takar2dzva6 s a doktor breszt02r4a mrte mellettem az id0t s a vi;aros

bol;acs<Bseket+ Vg@l mgiscsak el1yomott az lom+++ Azt1 irt2zatos @vltsre bredek+ E /edveI 7oktor Cr6 medveeeI+++ A doktor kaBkod1i kezdett a sttbe16 le@ttte a vekkert6 s a villa1ylmBa ;elyett meg5ogta az orromat+ E Ne ord<tsI /ii+++ ;olK E Ds motoz a sttbe1+ Jse1d+ F:vs 5@stszag6 a 1yakam g a cs<Bsekt0l6 s bartom vgre 5elkatti1t4a lmB4t+ E Qlmodtam E vallotta be a leg1yke E6 de r>s1ya 1agy medve volt6 az sze1t igaz+++ A bol;k az>t1 al>d1i me1tek6 mi Bedig 5elkelt@1k6 mert ;alk zso1gssal ;a41alt mo1dtak a 5e1y0k+ Qlmatla1>l s kedvetle1@l ka1yar<tottam 1yakamba a B>skt6 s mire kirt@1k a szlasb2l6 kelete1 mi1t a se4ts6 szakadt mr el az g a 5ldt0l+ (l0tt@1k 1agy tiszts ml1abokrokkal E ;t>1k mgtt az erd0be1 meg.megsz2lal egy madr6 s a vlgyekbe1 mozd>latla1>l ;allgat a kd+ =e@ltem a les;elyre6 a leg1yke le5ek@dt6 s azo11al elal>dt+ (gyed@l maradtam+ A kd lassa1 emelkedett6 s dere1ge1i kezdett+ (gy kis ci1ke elm szllt6 arcomt2l tal1 egy araszra6 kis 5ekete szeme csillogott a k<v1csisgt2l6 s azt mo1dtaH UJi1. cserr+++V ami ci1ke1yelve1 azt 4ele1tiH ;ogy UFt te ki vagyKV E D1 az ember vagyok6 madrkm+ Nem ismerszK Qmbr 4obb tal16 ;a 1em ismersz+++ D1 vagyok a teremts koro14a+ A kis ci1ke egsze1 42kedv: lett6 mi1t akit megcsikla1doz1ak6 mert 1evetett s elreB@lt+ A kd emelkedett6 s 51yle1i kezdett6 mi1t a selyem+ A vlgyek mr ki1y<ltak6 s le1t6 mi1t egy ott5ele4tett ostor ez@sts>dara6 ka1yargott a 5oly2+ Azt1 megze1d@lt a szl6 s megmozd>lt a kd+ A bor2kabokrok megemeltk szok1y4>kat6 mi1t;a a ;armatt2l 5ltettk vol1a6 a ml1abokrok b2kol1i kezdtek kelet 5el6 a;ol meleg 51ybe1 Cszott mr a ;egyek csiBk4e+ A ml1a mozgott6 szi1te 5ldig ;a4olt6 s ekkor6 mi1t;a vezredek mi1de1 0s1ek ltomsa lobba1t vol1a 5el be11em E meglttam a medvt+ 3elgaskodott6 mag;oz lelte a ml1t E mi1t az arat2 a kvt E6 s le;a4totta+ /g a sz<vem is ;alkabba1

4rt6 csak az arcom zsibbadt el az izgalomt2l6 s a szm <ze des lett a gy1yr:sgt0l6 mert a le;a4tott ml1t kt kisbocs eszegette ;a1gos csmcsogssal+ M1ztem a leg1ykre6 s az E mi1t;a sz2ltam vol1a ;ozz E bere1 ki1yitotta a szemt+ /osolygott+ lembe1 a B>ska6 de ez csak ks0bb 4>tott eszembe+ (bbe1 a Billa1atba1 mi1t;a emberek lett@1k vol1a+++ 7e 5ord>lt a szl6 s az a1ya ;alka1 elmord>lt+ Az egyik bocs mr elt:1t6 a msikat Ukze1V kaBta a mama6 mi1t da4ka a gyereket6 s ber1totta a s:r:be+ E Szagot kaBtak E mo1dta a leg1yke E6 t0l@1k 5C4 a szl+++ Jsak @lt@1k+ Ks0bb a Bsztorok ta1y41 kem1ye1 kiltott valaki+ E Na6 me14@1k+ A kly;a el0tt mr gett a t:z6 s a bartom a szalo11a mell0l rm 1evetett+ E /i va1 a vesemede1cddelK D1 is 1evettem6 s a leg1yke is 1evetett+ /agasa1 volt>1k6 a 5eleds meleg 51ybe16 a 54dalmat6 a komiszsgot s a ka41sg sttsgt 5elsz<vta az 4szaka+ Meggel lett+ /ost mr (mberek volt>1k+

A &() z/3v
*lvasom \+ A+ <rst az elro1tott 0z;<v2r2l6 s esz a mreg+ Ft ilye1 egyszer: az egszK Ft ez az oka6 ;ogy 1 veke1 t ;iba s<Boltam6 trillztam elismerte1 42 0z;<v2mmalK Jsak el kellett vol1a ro1ta1iK+++ Azaz vr4>1k csakI A szakrt0k szeri1t az 0z;<vs sikertele1sg1ek ;rom 50 oka va1H 8+ Mossz a ;<v2+ #+ Mossz ;elye1 E esetleg zrgs@1kkel elriasztva E s rossz>l ;<v>1k+ "+ Ni1cs bak6 vagy olya1 kevs a bak6 ;ogy torkig va11ak a 10vel E azaz a s>tval E6 s viszo1t 5@ty@l1ek r1k+ Kezd4@k az els0 esete16 ami magt2l elesik6 mert a kivl2 erdlyi vadsz s6 azt ;iszem6 mg kivl2bb <r2 esetbe1 a rossz ;<v2 egye1ese1 az oka volt a bakok val2sgos bCcsC4rs1ak+ 7e ett0l 5@ggetle1@l is6 az 1 ;<v2im biztosa1 42k voltak E most mr t>dom E6 mert a 5@lt se billegette a k>tya se6 illetve egyszer 4tt egy k>tya6 ami1ek 1agyo1 r@ltem6 de ez mgse bak volt+ A msodik esetet is meg t>dom c5ol1i6 mert olya1 <gretes ;elyeke16 a szablyok Bo1tos betartsval6 egy grezd@lst se okozva s<Boltam6 ;ogy 5elttle1 el0 kellett vol1a 411i a bak1ak6 amelyr0l t>dtam6 ;ogy ott va1 leg5el4ebb kt.;romszz mteres krzetbe1+ 7e a bak 1em 4tt+ Fogy mrt6 azt 1em t>dom+ Ismertem ezt a bakot6 mert az v tavasz1 ;armi1c lBsr0l ;ibztam el+ Az2ta 1em ;asz1lok eWBa1z<v goly2t6 mert E ami1t ks0bb kider@lt E egy alig kt millimter vastag gacsk1 szt5rccse1t6 s a bak rtelmetle1 bm>lsomt2l k<srve6 el0kel0 @getsbe1 tvozott+ Fogy 42l ;<vtam6 az is biztos6 mert reg vad0r@1k megesk@dtt >1oki letre6 ;ogy e11l szebbe1 ;<v1i mg letbe1 1em ;allott6 s E 4obb id0kbe1 E az ilye1 ;<vsra a bakok val2sggal U5ellktkV a vadszt+

(1gem 1em lktek 5el6 Bedig mr sz<vese1 vllaltam vol1a+ (lmo1dott egy esetet6 amikor kt bak is ro;a1t a ;<v2ra6 mi1t;a a vadsz re4tek;ely1 adtak vol1a tallkt egyms1ak6 s a vadsz E megleBve a szokatla1 s gyors megro;a1st2l E Cgy mell4@k l0dztt6 csak Cgy Borzott+++ Az el05ord>lt velem is6 ;ogy l0ttem bakot s<Bols ide416 de akkor mg el0 sem vettem a ;<v2t6 vletle1@l tallkozt>1k6 ami azt bizo1y<totta6 ;ogy tkletes cse1dbe1 csCsztam a ;<vs ;elye 5el+ (gyszer 1agyo1 mrges voltam6 mert amikor az eredm1ytele1 ;<vs >t1 megkrdeztem a 42 messze vrakoz2 vad0rt6 ;ogy ltott.e valamit6 azt mo1dta6 ;ogy egy 1agyo1 42 bakot ltott6 mely t0lem 4tt+++ Gedig szelet se kaB;atott6 42l s<Boltam+++ azaz rossz>l s<Boltam+++ illetve 1em s<Boltam rossz>l6 mert ;a rossz>l s<Boltam vol1a6 akkor biztosa1 4tt vol1a+++ A 5e1e t>d4a6 1e;z ezeke1 a bakoko1 eligazod1iI Nem mo1dom6 ;ogy ter@let@1k1 sok volt a bak6 de a11yi mi1de1esetre volt6 ;ogy 1ormlis kr@lm1yek kztt eredm1yese1 kellett vol1a ;<v1i 0ket+ Fogy mik lettek vol1a ezek a U1ormlis kr@lm1yekV6 ez az6 amit 1em t>dok+ Volt >gya1 egy esetem6 amikor ma4d1em megtrt a 4g6 mert ;<vsomra egyszer csak meg4ele1t egy csC1ya reg bak6 de ez is egsze1 rt;etetle1@l viselkedett+ Nem mer1m azt mo1da1i6 ;ogy 1em a ;<v2m i1d<totta el6 de mire ltsi krmbe rt6 mr Cgy viselkedett6 mi1t akit a s<Bols egyltal1 1em izgat+ )egye1ek azzal a 1ya5og2 0z;a4ado11al6 amit akar1ak6 ez 1em az 0 @gye+++ (gysz2val 4tt >gya16 de 1em 5elm6 ;a1em olya1 ;atva1.;etve1 lBsre Cgy oso1t el mellettem6 mi1t;a a szomszdba1 ;<v1k+ Amikor meglttam6 a ;<v2 BBe1 sz2lt6 de a bak 1em 5elm 1zett6 s 5@lei is el0re voltak ir1yozva+ )al1 s@ket volt egy kicsitK 3el0lem le;etett6 mert ilye1 reg bakot mg 1em lttam6 s 1em l0ttem+ (zt m>tattk 5ogai s aga1csa is+ 7e ;a ilye1 reg valaki6 mrt izgatta vol1a a lakodalomK Jsat;2 Klm1 E a mi1de15le s E5a4ta ;<vsok s csalogatsok 1agymestere E <r4a egy ;elye16 ;ogy egyik vadszat1 az >radalom tiszt4e csatlakozott ;ozz6 aki 1agyo1

k<v1csi volt az 0z;<vsra6 mert olya1t mg 1em ltott+ (z a k<v1csisg 51yese1 ki lett elg<tve6 mert egyik bak a msik >t1 >grott be6 de amikor a tiszt lelke1dezse 1yom1 egy msik alkalommal tbbe1 is lt1i akartk a csodt6 a bem>tat2 egyltal1 1em siker@lt6 s a bakok 1em 4ttek el0+ Jsak azrt seI Ft 1ekem cs>Ba ilye1 Ucsak azrt seV eseteim voltak+ (gyszer egy 1met ve1dg 4tt erd01kbe6 aki a ;<r szeri1t m:vsze volt az 0z;<vs1ak+ Nem is tagadom6 mert egy kz1sges 5alevllel is tkletese1 >t1ozta az @zeked0 s>tt6 1em is beszlve a ;<v2k egsz gy:4tem1yr0l+ Na vgreI E s2;a4tottam+ /ost azt1 ellesem6 mik1t kell ezt csi1l1i6 s megt>dom6 mi volt az 1 ;<vsaim1l a ;iba+ Sa41os 1em t>dtam meg semmit6 mert ;iba volt mi1de1 t>dom1y6 a bakok ko1ok>l kitartottak ott6 a;ol voltak6 s 1em >grott be egy se+ S0t meg5igyeltem egy gye1ge bakot6 mely 1agyobb tvolsgba1 1;a 5el1k 1zve csiBegette a leveleket6 ks0bb Bedig le5ek@dt6 s elkezdett vakar2dz1i+ A 1met vadsz azt mo1dta6 ;ogy ez el05ord>l+++ /s1aB azt1 mgis l0tt bakot6 de akkor 1 1em le;ettem ott6 mert ;a ott lettem vol1a6 biztosa1 1em 4tt vol1a semmi+ (gysz2val 1i1cs szere1csm a bakokkal6 Bedig de sokat ;<vogattam 0ket6 s a 1ylam csord>l6 amikor ilye1eket olvasok6 amit E s a;ogy E \+ A+ <rt+ 7e most mr vge az eredm1ytele1sg1ekI /egva1 a titok+ 3ld;z verem ;<v2imat6 tal1 r4>k is taBosok egy kicsit6 ;ogy Cgy sz2l4a1ak6 mi1t egy torokba4os lyv6 s ;a akkor se 41 az a bak6 k1ytele1 legyek visszatr1i rgi megllaB<tsom;oz6 ;ogy a bak 1em a 42 vagy a rossz s<Bra6 1em dlbe1 vagy este6 1em 1aBs@tsbe16 bor>lsba16 es0be1 vagy szlbe1 416 ;a1em akkor 416 amikor akar+

#mlkek
Sz2tla1>l ballag>1k az erd0 5el+ M1k szakadt a 1yr vgi dl>t1ok tikkadt t>1yasga+ /eleg a 5ld6 get a 1aB6 s az lmos a>g>szt>s ott ;:sl az erd0k r1ykba1+ Aszott sar4C kztt 5e;rre taBosott gyalog>tak s>rra11ak a rteke1 kereszt@l6 s itt.ott aBr2 virg sz<1tele1kedik+ Nem is virg6 csak szraz sz<15olt6 mely lt;atatla1 szemvel az eget kmleli6 ;ogy merre 4r1ak az ldott6 Brkt2l sClyos6 drga 5ellegek+ 7e az g k1yrtele1@l tiszta+ A dombvidke1 vibrl a leveg06 a tarl2k szi1te l1gol1ak6 a sz1tsokr2l Bort kavar 5el a 5org2szl6 melybe1 kere1gve 4r4a boszork1yt1ct egyBr szl szalma6 sz1a meg egy rva madrtoll+ Nem lesz itt egy;amar es0+++ A rt kzeB1 1dasr ;Cz2dik vgig+ A 1das mg megva16 de az r vizt ezer szom4as gykr ;Czta ezer5el+ 3e1ek1 >441yi reBedsek B2k;l2z1ak6 s a szrad2 ss kztt tal1 csak a r2ka laB>l meg6 ;a 1agyo1 elsz2rakozott a 5al>si tyCk2lak t416 s itt rte a reggel+ Gedig 1em is rge1 mg vadkacsa leste itt a v<zbe1 1y@zsg0 bogr1Bet6 1diverb kereBelt ;a4lo1g2 1dszlako16 s Biros lbC g2lya.kato1k mo1dtak vgs0 sze1te1cit az >1g1emzetsg vrs ;asC ze1szeire+ (gy.kt szrcsa is 5el1evelte itt az aBr2sgokat6 de azt1 elmCltak a 42 id0k+ Az reg t0ks gcsrt valami zld kalaBos si;eder led>rra1totta6 s a kis v<z 1Be szoro1gva 1zte a 1agy madr le;a1yatlst+ Nagyot csobba1t a v<z6 s a kacsa1B aBr2 gy1gyszembe1 a gysz meg a 5lelem verg0dtt+ A szB gcsr megremegett a vo1aglsba16 azt1 brso1yos 5e4t szBe1 le;a4totta az aBr2 ;>llmokra+++ (ste azt16 amikor a ;old sarl24a 5el@lt a 1db>gk csCcsra6 s az erd0b0l ;:vs szell0k 4ttek beszlget1i a sssal6 a kacsk sszeszedtk 5iaikat6 s 5ord>ltak egyet a v<z 5elett+

Sziszegtek a szr1yak6 s>;ogtak a ki5esz<tett tollak+ /i1d 5el4ebb+++ 5el4ebb6 am<g csak vala;ol messze tomBa csillogs 1em tltt a szem@kbe+ (kkor azt1 megi1d>ltak arra5el+ Az erd0b0l r4>k kiablt az reg bagoly6 ;ogy mit csavarog1ak az 4i 2r1+ Garzsl2 t@zek 5elett reB@ltek el6 ;ol 1y4ak kolomB4a ko1d>l 1;a.1;a6 s laBBa1tyC sz2l a 5@zek cso1ka g1+ A ;omlyos t@kr 10tt6 5ekete kdk gomolyogtak6 mely azt1 el1yelte a kacsa1Bet+ Az2ta @res az r kr1yke+ Valaki ma4d cs2vt dob bele6 s akkor sziBorkzva szll1ak t@zes Ber1yecsillagok a magassgba16 Battogva g a tavalyi zsombk6 s a l2;ers 5el baktat2 1yCl lmlkodva 1zi a 1agy vilgossgot+ Nem tart sokig ez sem+ (gymsra 5>t1ak az aBr2 l1gok6 s addig mar4k egymst6 am<g ;am>ba 5Clta1 r4>k szakad a sttsg+ A 5@st 1em szll egy darabig6 s taBogatva @li meg a vlgyet6 de ;a41alt4o1 41 a ;armat6 s elal>sz1ak az >tols2 zsart1okok is+ =e;et6 ;ogy Mavaszdi reggel megi1t erre tved a 5al>b2l visszatr0be1 E ;ol valami @gyes.ba4os dolgt volt eligaz<ta1i E6 s akkor megtorBa1 az ismeretle1 t4o1+ Az gs keser1ys szaga laBBa1g a 5ld 5elett E mr ez magba1 is gya1Cs E6 de meg 1em is rti az egszet+++ Nagy ker@l0vel r az erd0 al+ /g o11t is vissza5ord>l+ 3e4t cs2vl4aH ;ogy mi meg 1em trt1ik ma1aBsgI Azt1 C4 sar4ak 5akad1ak a srr s:r:sd0 vizekbe16 melyet 5elsz<v a 1aB6 s el1yel a kd+ 7e most mg ll a 1das+ N;a a rtek zsiv1ya6 a rti;4a libbe1 el mellette6 ;t;a kiriad valami aBr2madr6 mely vres 4tkk1t cs@1g1e a gyilkos karmok kztt+ Fiba+ Dlettele1@l ll1ak a 1dvitzek6 5lrecsaBott 5org2val6 marokra szor<tott 5ekete b>zog11yal6 s csak egy kis szell0 kelle1e6 ;ogy sszed>g4k 5e4@ketH mosolyogva a ;4a tClb>zg2sg1+++ )>d4a ezt a ;4a is6 de olya1 kedves emlkek 5:zik a ka1yarg2 kis 1d5olt;oz6 ;ogy 1em ;agy4a ki E ;t;a+++ /irt is va1 itt ez a ro1gyos 1das6 ;a 1i1cs be11e semmiK )al1 csak azrt6 ;ogy ;a a szeBtember C4 ereket 5akaszt a kkrcsi1es laBlyoko16 legye16 ami >tat m>tat a ttova kis vizek1ekH

E (rre6 erre6 kis ;<veimI Fa4ladoz1ak ma4d a 1dlovagok6 sszesimogat4k ;osszC szably4>kat6 s meg;a4ol1ak a kis erek el0tt6 amelyek ;:vs lelssel szor<t4k mag>k;oz a karcsC leg1yeket+ Akkor mr az erd0 koro1s >rai ;a1gos sz2val ;<v4k lgyottra a szel<d szarvasme1yecskket6 s az idei klykr2kk meg>gat4k a kdb0l 5elszll2 ;oldat+ /essze lmok+++ /a mg A>g>szt>s Cr ;:sl az erd0 r1ykba16 s csak akkor ka1yar<t4a 1yakba aszott tarisz1y4t6 ;a a kk1ybokrok gy@mlcse ;amvaskkre vlik6 a galago1y meg Birosra+ Amikor egy ;a41alo1 @ze1etet ;oz1ak a cs2kk6 ;ogy Ct1ak i1d>lt mr lgy 5>r>lyasz2val6 cse1g0s szekre1 az 0sz dCs kebl:6 elvirgzott asszo1yaH a b1atos szeBtember+++ /ikor azt1 az els0 szraz gally elroBBa1 a lbam alatt6 elreB@l1ek az 0szbe szll2 go1dolatok+ /egbeszl4@k6 ki merre me14e1+ Nekem a rgi cse1evsz vgs 4>t6 a;ol mg 1em l0ttem semmit+ Bartom1ak a disz12s s:r:sgek+ I1d>lsI N2 cserksz>tako1 4rok+ Semmi+ Qtvgok a szles csaBso16 egy kis ;eBe;>Bs 5e1yves rszre+ Mem1ytel4es tisztsok6 melyek BomBs kis szorosokkal 1y<l1ak egymsba+ Fa vala;ol6 ;t itt kelle1e a11ak a 42 bak1ak le11iI /i1de1 C4 tisztsH C4 rem1ysg6 de csak E rem1ysg+ Fallgat2zom+ Alko1yodik+ Ami1t ki1zek a mellettem lev0 koBasz oldalra6 megdobba1 a sz<vem+ Vrs 5olt mozog ala1t+ Nagy @ggyel.ba44al mozgok el0re6 ;ogy tbbet lssak+ (gy r2ka+ No6 kr volt a 1agy igyekezet E mrgel0dm6 s br mskor 1em szoktam 1yro1 r2kt l01iH led>rra1tom+ (gye meg a 5e1eI Sgysi1cs itt 0z6 amit a lvs elriaszta1a+ M2km 5el;emBeredik+ =emegyek rte+ Klyk+ Drtktele16 de azrt 1em ;agyom el6 ;a1em ;Czom magam >t1 ;aza5el+ Az eredm1y E amire k@l1be1 szm<tottam E egy t>cat bol;a6 amelyek azo1ba1 1em cs<Btek6 csak szer1ye1 korz2ztak a combomo1+ Sgy ltszik6 a r2kavr <zletesebb+

Bartom mr a teraszo1 bCb1atoskodott6 amikor a r2kval bevo1>ltam+ 3elt:10 cse1des volt6 amib0l egy Ure1desebbV ;ibzsra kvetkeztettem+ E (ltoltadK E krdeztem6 mire 0 lemo1d2a1 legyi1tett+ /a4d >t1atetteH E Bezo1y+ Mme1t egy akkora disz126 mi1t egy zo1gora (0 mo1dta)+ (l0szr a ;omlyba1 szarvas1ak 1zte+ Becserkszte ;atva1 lBsre6 azt1 oldalba l0tte E a disz12 el0tt ll2 ;atalmas ;a1gyabolyt6 melyet 1em vett el0tte szre+ =vs >t1 megi1d>lt az egsz oldal+ )al1 1yolc.t<z s@ld0 ro;a1t sza1asz44el6 melyek gya1Ctla1>l t>rkltak a magas gazba1+ Gersze a 1agy B>kka1sra vilgg me1tek+ (z volt az eset a disz12val+ Barti egy@ttrzsem biztos<tsa >t1 megvacsorlt>1k6 s ksz@l0dt@1k az alvs;oz+ (z a ksz@l0ds 45lig tartott+ Kor1 akart>1k kel1i6 mgis elbeszlgett@k az id0t+ Vg@l azt1 kitettem a vekkert6 beigaz<tv1 5l ;romra6 s 1y>godalmas 42 4szakt k<v1va elsze1deredt@1k+ Meggel 5l ;romkor >1dor<t2a1 s kitart2a1 berregett az 2ra+ E Gista6 1yisd ki az ablakotI E re1delkezett szeretetre mlt2 bartom a ms5l mteres ka1aBr2l+ E Stt va1 mg E elle1keztem6 s reztem6 ;ogy az lom kar4ai Cgy lel1ek kr@l6 mi1t a1ya a gyermekt+ (Fogy szebb ;aso1latot 1e is mo1d4ak+) /:;orkolsom azo1ba1 ;ibaval21ak bizo1y>lt+ Bartom meg<grte6 ;ogy 7rilli1g4b0l kett0t a me11yezetbe l06 ;a ki 1em 1yitom az ablakot6 ;t ki1yitottam+ SzB cse1dese1 esett az es0+ Sz@rke kdk 5@stlgtek a vlgyekbe16 s vala;ol lmosa1 5@ttye1tett kett0t.;rmat a 5eketerig2+ (szembe 4>tott szolid kis g>mitalBC vszo1ciB0m6 mely Bacall vltozik Billa1atok alatt6 s 5z2sa1 kezdtem ltzkd1i+ Bartom ;amarosa1 elksz1t6 s 1 is kibotorkltam a trdig r0 latyakba+ Szeg1y kis U7ork2mV ;rom lBs >t1 b1atos szrcsgsre 5akadt6 ;ogy k1ytele1 voltam vissza5ord>l1i s levet1i+ Azt1 tallomra 1eki a /1sz.tet01ek+ Valami ;omlyos szt1 >t1+

/eredek cserkszCt6 s<kos6 mi1t a korcsolyaBlya+ 7e cse1dese1 le;et ra4ta 4r1i+ (lrem a ;elyet6 ;ol tavaly egy 42 bakot l0ttem+ (lmegyek a tavalyi darzs5szek mellett is+ Js>Ba kedves emlk+ 7e most szomorCa1 szitl az es06 ;a4ladoz1ak a 5e1y0k6 egsz kis 5el;0szakadst rgt1zve6 tzott ;>bert>szom 1em kis b1atra+ Itt a magasles+ I11e1 Bislogtam le tavaly BomBs kis bakomra6 bezzeg most 1i1cs bakI (bbe1 a Billa1atba1 E a;ogy rg2dva az emlkeke16 eli1d>l1k E kilB a 1yiladkb2l egy bak+ A msikba1 Bedig mr gr1yedve csCszom egy sz1aboglya 5edezete alatt E ldott legye1 a Bol1yi gazda6 aki ide rakta E a UbakomV el+ *darve kid>gom a 5e4em+ A bak mr elrte a 1yiladk msik oldalt+ 3e4t mr 1em is ltom+ S4ra le;Cz2dom6 letrlm B>skm csvr0l a clzst akadlyoz2 kvr es0cseBBeket6 s E Sze1t F>bert>sz6 seg<tsI E arcom;oz szor<tott B>skval emelkedem 5el6 a UbakomV Bedig6 mi1t egy r2zsasz<16 illetve srga lom6 becsCszik a s:r: skoBri>mok kz+ Azt ;ittem6 meg1y<lik a 5ld6 ;ogy els@llyed4ek+ 7e 1em 1y<lott meg+ (gy.kt egsze1 sClyos becs@letsrtst ;elyeztem el magam1ak6 s mi1de1 idegem meg5esz<tve csCsztam a ;ely 5el6 a;ol a bak E ;a46 mr 1em a bakomI E bevltott+ Semmi6 semmi6 semmiI /i1t a km5or+ (l0ttem szz lBsre egy kereszt1yiladk+ /egBr2blok elbe ker@l1i+ Nagyo1 sivr vllalkozs+ /ellig r0 skoBri>mbokrok kztt csCszom el0re+ Js>Ba v<z vagyok mr+ Nobbra aBr2 tisztsokP a rem1ysg t:;egy1yi kis szikr4a arra korm1yoz+++ (lrek egy kis be1y<l2t+ =assa1 el0re+ /i1de1 mozd>latot meggo1dolva+ S a rem1ysg kis szikr4a l1gra lobba1+ *tt ll a bakom a tiszts tCls2 szl1+ /ost mr 1em ta1akodtam+ A 5radtsgt2l >gya1 reszket a kezem6 de megemberelem magam6 s E lese1 vg bele B>skm csatta1sa az lmos ;a41ali cse1dbe+ Kidobom a Batro1t6 vllra vetem a B>skt6 s megi1d>lok a bakom 5el+

B 2
(gyszer levelet kaBok egyik bartomt2lH E Be kell vo1>l1om E <r4a E6 azt sem t>dom6 vissza4vk.e+ Va1 egy kedves kis vizslm6 melyet 42 kezekbe1 szeret1k t>d1i+ Md go1doltam+ A k>tya k@l1be1 mr 42l mozog+ Azo11al k@lde1m6 ;a vllalod+ Vllaltam+ K<v1csia1 vrtam a kis vizslt az llomso16 s Bob az els0 megleBetst meg4ele1svel okozta+ Nem volt csC1ya6 de akkora volt6 mi1t egy bor4C+ (b6 aki b14a E go1doltam az ismerkeds >t1 E6 csak 42 legye1+ Fazarve i1get kellett vlta1om6 mert Bob olya1 temB2ba1 ;Czott vgig ;azig6 mi1t;a kergettek vol1a be11@1ket+ *tt;o1 a sz<4at leakasztva6 szabad4ra e1gedtem a k>tymat6 s az vad galoBBba1 ismerkedett az >dvar sszes szr1yas s 1gylbC lak24val+ (z a ro;a1s mg 1egyed2ra mClva sem sz:1t meg+ Szeg1y Bra E go1doltam E6 most rzza ki magb2l a ;osszC vas>tazst6 ;add sz2rakozzo1+ Bob1ak azo1ba1 l2t@d0t adott az a1yatermszet6 s amikor 5l2ra mClva ki1zek az >dvarra6 a11ak mr mi1de1 lak24a agyo1;a4k>rszva6 5ldgltte1 Bi;egett a ker<ts mellett6 csak Bob szg>ldott mg mi1dig sszevissza+ Bartom levelre go1doltamH Ua k>tya 42l mozogV+ Ft ez igaz+ A mozgsba1 ;iba 1i1cs+ Bob kivl2a1 mozgott+ Akkoriba1 ma4orsg>1k kessge egy szB6 szel<d g2lya volt6 melyet kaszlskor 5ogtak a rte1 az ;;all kaB>4ba1+ Vala;ol Cgy 1evel;ettk 5el a UBbtV6 mert egy r2zsasz<1 B1tlika volt a 1yak1 csokorra ktve6 s ma4d1em ez okozta ;allt+ A g2lya >gya1is meg akart szabad>l1i 1yakd<szt0l6 s cs0rvel addig Biszklta6 m<g a11ak als2 kv4a beleakadt a szalagba6 s E se t@led6 se ;ozzd+++ E Rgy 5ogtk meg a bresek ttott sz44al6 de mr alig volt be11e let+ Bba az>t1 1l>1k tel4ese1 megszel<d@lt+ T lett ma4orsg>1k re1d0re6 b<r4a6 s <tleteit maga6 azo11al vgre is ;a4totta+ /gBedig szigorCa1+ /eg4ele1se a barom5iak kztt megle;et0s riadalmat okozott+ A g2lya azo1ba1 t>domst sem vett az ala1tasabb 1Br0l+

Kr@l4rta az >dvart6 meg1zett mi1de1t6 verdesett ;atalmas szr1yval6 s ezzel biztos<totta az >dvar 1Bt6 ;ogy kegyese1 s igazsgosa1 k<v1 >ralkod1i+ A barom5iak kz@l egyed@l ;atalmas kakas>1k vert riad2t6 vszese1 k>korkolt6 s Bbt ;aragosa1 kr@lseBerte+ A g2lya azo1ba1 1em vett t>domst a kakasr2l+ (l1zett 5elette6 s tovbb 5olytatta egszsg@gyi st4t6 mert a ;osszC koBlals >t1 alaBosa1 beebdelt+ Kakas>1k Bba viselkedst meg5>tamods1ak mi10s<tette6 s ;t>lr2l 42l belerCgott+ Bba meg5ord>lt6 szi1te elm>lva a szemtele1sg ilye1 ;atalmas 5ok1+ A kakas Bba ta1akodst ismt 5lrertette6 s 1agy g0zzel C4ra 1eki>grott+ Bba vissza;Czta 5e4t E mi1t a kalaBcsot E6 s az reg kakast Cgy ko1tyo1 vgta6 ;ogy azo1 m2d 5el5ord>lt+ Kett0t.;rmat rCgott mg bCcsCz2>l6 azt1 vge volt+ A g2lya Bedig tovbb mrte az >dvart6 mi1t;a mi sem trt1t vol1a+ (zzel Bba egyed>ralkodsa visszavo1;atatla1>l meg volt alaBozva+ Fa kisebb kakasok sszeverekedtek6 Bba temB2sa1 odalBdelt6 s azt1 mr csak a 1yakt kellett az Uillet01ekV elvg1i6 ;ogy a vre ki5oly4o1+ (gybk1t semmi5le llatot 1em b1tott6 de verekedst 1em t:rt maga kr@l+ /ost is ott llt az >dvar sarkba16 s a legtel4esebb g0ggel 1zte Bob esztele1 ro;a1glst+ A k>tya olya1 vako1 szg>ldott sszevissza6 ;ogy Bbt csak >tol4ra 5edezte 5el6 s vele is mi1d4rt kikezdett+ Kr@lszaladta vagy t<zszer6 azt1 el4e >grott6 s 4tkosa1 le;asalt el0tte+ Bba meg se rezze1t6 de 1yakt6 mi1t az <4at 5el;Czta+ Kr@l1zett a Ukiksz<tettV ma4orsgo16 mi1t;a azt mo1dta vol1aH E Ide 1zzetek6 4obbgyokI E s Bobot Cgy orro1 vgta6 ;ogy az @vltve ro;a1t be ;ozzm6 s mg 2rk mClva is Ba1aszosa1 rzogatta 5e4t+ Bba Bedig 5e4edelmi g0ggel lBdelt vgig az immr lecse1desedett >dvaro1+ Bobot az>t1 m>1kba 5ogtam+ *rra 1agyo1 42 volt+ =egcseklyebb kz4elre is azo11al reaglt6 csak az volt a ba46 ;ogy az elre4tett trgyat6 ;a megtallta6 azzal el0bb ro;a1t 5l kilomtert6 mi1de1 ok s cl 1lk@l6 miel0tt oda;ozta vol1a+ Bob

mi1de1 rme vad szg>ldsba1 1yert ki5e4ezst+ Bartom1ak te;t igaza volt+ A k>tya >tolr;etetle1@l UmozgottV+ /ire a 5oglyok a1y1yira 10ttek6 valamelyest le5aragtam Bob ro;a1si sze1vedlyb0l6 de mg mi1dig 1em a11yit6 ;ogy rettegve 1e go1doltam vol1a az els0 komoly kivo1>lsra+ (11ek is el4tt az ide4e+ E 9yere mr E 4tt a levl E6 a11yi a 5ogoly6 ;ogy 1em b<rok vel@k+ /e1t@1k+ Bobbal+ /g a vo1ato1 is ro;a1t egyik ablakt2l a msik;oz6 a t4at 1zte6 s els0 lbait E ;ogy 4obba1 lsso1 E egy gya1Ctla1 11i lbe1 tmasztotta meg+ A 11e megrm@lt a k>tyt2l6 mely azo1ba16 bartsgos sz1dkr2l biztos<ta1d2 E kBe1 1yalta+ A termetes asszo1ysg ezek >t1 a rossebeket emlegette6 magam Bedig vgigvgva Ukzvetle1V ebeme16 B2rzra vettem+ Bartom az llomso1 vrt6 s amikor Bobbal meg4ele1t@1k6 5elkiltottH E Sriste16 csak 1em ;ozzd tartozik ez a bor4CKI+++ Gedig 42l lt;atta a rvid B2rzt6 mellyel magam Bobbal el4egyeztem+ Akkor mr 1y>lat is le;etett l01i6 5c1 is szBe1 volt6 s 1agyo1 kedves 1aBra volt kilts>1k+ Bobo1 elvgeztem az >tols2 sim<tsokat+ Be;<vtam6 elk@ldtem6 ;asaltattam6 kerestettem+ /i1de1 42l me1t6 s bartom elismer0leg 1zett a bor4Cra+ Ds elkezdt@1k vadsz1i+ Az els0 rBba1 mr b>rra1t egy 1agy csaBat 5ogoly+ Sz2lt a B>ska6 Bottya1t a 5ogoly+ Bob Bedig meg0r@lt+ (gyet 5elkaBott a 5oglyokb2l6 s azzal sz4ba1H >t1a a reB@l0k1ek+ Nagy5e1e 5@le lobogott6 ami1t ;atalmas >grsokkal szg>ldott6 s 1 betegre s<Boltam magam+ Vgre vissza4tt6 de 5ogoly 1lk@l+ E Kicsit szeles a k>tya E me1teget0ztem E6 ma4d meglassCdik+++ /e1t@1k tovbb+ Bob ismt U1agy st<l>sba1V kezdett keres1i+ D1 s<Boltam megrgztte16 Bob Bedig 42 l0tvolo1 tCl belegzolt egy akkora 5ogolycsaBatba6 ;ogy le;etett tal1 tve1 is+ Nem

tallotta ezeket is elk<sr1i6 vidma1 csa;olva6 kzbe1 5elvert egy 1y>lat+ 3eledve a 5oglyokat6 >t1a a 1yCl1ak+ Bartom rm 1zett E Somogyba1 volt>1k akkor E6 szi1t1 az 0si rossebeket emlegette+ )bbes szmba1+ Negyed2ra mClva k>tym megker@lt arasz1yira l2g2 1yelvvel+ Bartom ekkor mr srga volt a mregt0l6 s e1gedlyt krt6 ;ogy Bobra kett0t is rvg;asso16 mert ami1t mo1dta6 5l a g>tt2l6 ;a e11yi bosszCsg be11e marad+ Bobot alaBosa1 elrakt>k+ *rd<tott6 mi1t a 5ba szor>lt 5reg6 azt1 megrzta magt6 s mi1t;a mi sem trt1t vol1a6 ro1totta tovbb m>latsg>1kat+ S4abb 1egyed2rs csalogats >t1 ismt oda4tt6 megkaBta a Borci2t6 B2rzra akasztottam6 s odaadtam az egyik ;a4t2 gyerek1ek6 ;ogy ballag4o1 >t1>1k a k>tyval6 de el 1e eressze+ /ost vidm Bercek kvetkeztek+ /egkerest@k mag>1k6 amit l0tt@1k6 s szBe1 megteltek az aggat2k+ Bob kzbe1 mi1de1 lvs >t1 5el@vlttt a vgyakozst2l6 s Cgy ;Czta maga >t1 a kis ;a4t2 gyereket6 ;ogy az alig b<rt vele+ A gyerek azt1 go1dolt egyet6 s Bob sz<4t sa4t 1adrgsz<4ra akasztotta6 mert E mi1t mo1dta E ks0bb mr att2l 5lt6 ;ogy a kezt ki;Czza+ (bb0l eredt azt1 a ba4+ Az egyik k>korics vg1 5c1ok rebbe1tek 5el6 s ezt mr Bob 1em b<rta ki6 mi1t a;ogy 1em b<rta ki a kis ;a4t21k 1adrgsz<4a sem azt az 0r@lt r1tst6 amellyel Bob a 5c1ok >t1 vetette magt+ A gyerek ;asra vg2dott6 Bob Bedig6 akkor mr sz4ba1 az egyik kakassal6 lo;olt a rt 5el6 a;ov a tbbiek szlltak+ Bartom rm 1zettH E 7e a mi1de1sgt e11ek a dg1ekI E s amikor Bob 42 tve1 lBsre evezett a 5c11al6 odataBi1tott 1eki ;Cszasb2l+ Bob 1agyo1 zoko1 vette ezt a gorombasgot+ (ldobva a 5c1t6 @vltve kaBkodott 5ar;oz6 ma4d 5el>grott6 s 5akB1l ;agyott be11@1ket+ Nzt@1k >t1a6 am<g csak el 1em t:1t libeg06 1agy 5@leivel6 melyek 42l ltszottak6 s tize1kettes srttel a 5arka alatt6 melyek viszo1t kzelebbr0l sem ltszottak vol1a+

Az>t1 megk11yebb@lte1 s2;a4tott>1k 5elH E )al1 1em 41 visszaK+++ E Nem is 4tt+ Vadszt>1k 1aBestig6 s amikor 5radta1 led0lt@1k a rt szlbe16 mr b1tott be11@1ket a lelkiismeret+ E Fol le;et BobK Szeg1y k>tya+ Ft te;et 0 arr2l6 ;ogy 1agy a vreK /ilye1 komisz is az emberI E (zeket bartom mo1dta6 ki alaB4ba1 42sz<v: ember volt6 csak ;a el5>totta a mreg6 1em b<rt magval+ D1 1em sz2ltam semmit+ Vgig1ztem a 1agy rtsge16 melyb0l kiloBt>1k egy.kt t>cat letet6 s 1agyo1 r@ltem vol1a6 ;a Bob meg4ele1ik vala;ol6 1agy6 bar1a 5@leivel+ A 1aB vrs t1yr4a ekkor mr le;a4olt a 1yr5s Ctra6 mi1t;a azo1 akar1a tballag1i a tCls2 vilgb>+ A rtekr0l Bedig eli1d>lt az alko1y6 kdke1d0vel ;a4lott vll16 ;ogy titokzatos r1yakat ;i1tse1 a k>koricatblk 0szt s>ttog2 orszgba+ Vo1atom 1emsokra i1d>lt+ 3radt lbai1k lmosa1 ;>rcoltak be11@1ket az lloms 5el+ /egvltottam 4egyemet+ Ami1t be1zek a 4egyvlt2 1y<lso16 rmmbe1 ma4d elkiltottam magam+ *tt lttam 1agy5@l: k>tymat az lloms501kkel a leg1agyobb bartsgba1+ Bob a srteket mr el5ele4tette+ A vr2terembe1 elC4sgoltam bartom1ak6 ;ogy megva1 Bob+ Be1t komzik a 501kkel+ A 501k1ek meg volt e1gedve6 ;ogy a vasCt kt oldal1 ;Cz2d2 ter@lete1 vadsz;asso16 s bart>1k Cgy t>dta6 ;ogy egyetle1 vgya mg egy U42V vizsla+ (gymsra 1zt@1kH E (lad4>k BobotI E B<zd csak rm E mo1dta bartom+ Bevo1>lt>1k az irodba6 a;ol rvidese1 a trgy1l volt>1k6 s olya1 rat krt a k>tyrt6 ;ogy ma4d els@llyedtem+ Bob6 mi1t;a csak t>dta vol1a6 mir0l va1 sz26 5e4t a 501k lbe 5ektette6 s t>domst sem vett 4ele1lt@1kr0l+ Kzbe1 Cgy 1zett 4ve1d0 gazd4ra6 ;ogy Bobot meg 1em ve11i 1em le;etett+ Kett0szzezer koro1t kaBt>1k rte+ Nagy B1z volt ez akkorI 7e mig is csodlkozom6 ;ogy t>dt>k komolysg>1kat meg0riz1i6 amikor bediktlt>k az rtatla1 501k1ek a Uvez1yszavakatV6 melyekre Bob Uvako1V e1gedelmeskedik+

Asebre vgva a 1agy ba1k2kat6 bartom azt krdezteH E /egva11ak a 4egyekK E /ert E tette ;ozz E csak 1em go1dolom6 ;ogy e11yi B1zzel egyed@l ereszt a vrosbaK Bobot az>t1 a kv;zba1 U5elvltott>kV+ D45l >t1 bartom ki4ele1tette6 ;ogy Bobb2l immro1 1i1cs ms6 mi1t a kt ;ts2 comb6 a 5arok s a kaBcsolt rszek+++ (gyik ;ts2 combot a cig1yok kaBtk+ A msiko1 C4abb lvegek vo1>ltak az asztalra6 a maradkkal Bedig elballagt>1k a restibe serel1i+ (kkor mr ;a1gos verbgy@lekezetek csiriBeltek a vadgeszte1ye 5ko16 s 5risse16 @d1 tkalimBlt a kis vros 5elett a ;a41ali ;ara1gsz2+ Bartom ekkor elrzke1y@lte1 azt mo1dtaH E Bobi k>ty1k6 bocsss meg 1ekem+ )e voltl a legderekabb k>tya6 akivel vala;a tallkoztam+ Igazi Umi1de1esV k>tya voltl+++

Szeptem2eri /a(!al k
Meggele1k1t a ;ideg6 ;armatos cse1dbe1 mi1t;a var4ak kilta11ak6 est1k1t az 0szibogr s<r6 s a tarlott mez0ket 5lgyszba vo14a ezer lila virgval a kikerics+ A domboldalak t@zei messze ltsza1ak+ 3elb>kka11ak s elt:11ek6 mi1t;a egyms1ak k@lde11ek @ze1eteket+ Az r1ykok ;idege1 5eketk6 s ;a a vlgyekb0l a km1yek 5@stt 5C41ak a leveg0beH esz@1kbe 4>t a meleg szoba+ 7e a 1aBBal mg meleg+ =gy 1aBs>gr csillog a Batak ;idegre vl2 viz16 magtr 5el teki1t a 1aBra5org26 s az >tak me1t1 korav16 rva virgok b2kol1ak a 1aB 5el melegrt+ Sz@rke ;a41aloko1 s cse1des estke1 idege1 kiltsok sz2l1ak6 ;<v1ak a kds magassgokba16 s a messze szll2 v1dorok bCs tili1k2zsa Cgy ;>ll al a magasb2l6 mi1t a bCcsCsz2+ E =t>1k.e mg be11eteket6 cse1des B>sztk6 reg ;zak6 bC4>1k.e mg be11etek6 re1g06 zso1g2 1derd0k6 5:z5abokros 5oly2Bartok6 szll>1k.e mg 5elettetek6 t@krs koBolyk6 5odros viz: tavakK+++ Iste1 veletek+ Ide5e11 ;:vs va1 s stt6 az Ct ;osszC s veszedelmekkel teli6 de me11@1k kell+ Azt mo1d4k az regekH 1emsokra megkem1yedik itt a vizek ;ta6 s ;ideg6 5e;r takar2t ;Cz1ak mag>kra a r21k E 1em marad;at>1k+ Nem t>d4>k6 vissza4v@1k.e a te1gerCtr2l6 de ;a 1em 4111k6 ;a trtt szr11yal z>;a111k al a Ba1aszos semmibe6 itt ;agy4>k ksz1et@1ket6 ;ogy bCcsCkilts>1k itt 4a4d>l4o1 5elettetek mg akkor is6 amikor E tal1 E mr 1em lesz@1k+++ A 4a4o1g2 kiltsok cse1desed1ek6 a csillagok szeme mi1d szCr2sabba1 1z a vgtele1sg ;atrair2l6 s szl s2;a4t a 1dasok vilgba16 az >tako1 s az erd0k 5ekete ;a4lsai1+ A tarl2k mr elt:1tek6 ;ely@k1 bar1a sz1ts barzdi d0l1ek egyms1ak6 s 5ldszagC gyba1 ott ;eversz a 1yCl+ 3e4t els0 lbaira 5ekteti6 5@lei les>1y<tva6 ;ts2 lbai Bedig6 mi1t meg5esz<tett r>g2k6 lksre ksze16 mert sose t>d1i6 ;o11t 41 a veszly+ N;a k>tya>gats ;a1gzik vgig a mez0k16 1;a rt2 r1ykok vg2d1ak a barzdkra6 1;a meg tomBa

vissz;a1gzssal sz2l ;ol itt6 ;ol ott a B>ska+ Fa kzelr0l rik gya1Cs 1eszek6 az l0 r>g2k el0redob4k az i4edt 5@lest6 s csak Cgy Borzik >t1a a sz1ts+ Fa csak a k>tya a cse1dzavar26 legtbbszr 1i1cs ba46 de mr ;a B>sks emberek 4r4k a ;atrtH oda a t>dom1y6 s alig va1 me1ekvs+ Ilye1kor6 ;a sz2l a B>ska6 b>k5e1cet vet a 1yCl6 s szBe1 el5ekszik a barzdk kztt6 szi1te e1gedelmese16 mi1t;a t>d16 ;ogy ez a dolog re1d4e+++ Jsoda6 ;ogy mg va1 bel0l@k+ Nyirkos ;a41aloko1 ilye1kor mr elb0d@l1ek az erd0 1agy>rai6 s a 1agy 5@l: te;e1ek geri1c1 k4es borzo1gs szalad vgig+ A ze1g0 b0gs elszll tCl a ;egyeke16 vlgyeke16 s lovagi tor1ra ;<v4a a k2bor vitzeket6 akike1 klel0 1y>gtala1sg vesz er0t6 s megi1d>l a bikk v1dorlsa a rgi6 vszzados b0g0;elyek 5el6 ;ol mr aBk s 1agyaBk ldoztak a gy1yrk gy1yr1ek+ Az ilye1 b0g0;elyek kr1yke azt1 @rese1 marad+ Nesztele1@l vo1>l t ra4ta a 1agyvad6 s Br B>skalvssel odbb ;iba orgo1l1ak vetlytrsak6 1em r>l4a el magt+ Ilye1 ;elye1 azt1 1i1cs b0g0 bika6 s ;a mgis megakaszt4a a goly26 s az let 5ell1golsa ;elyett az elmCls 5ekete rkba loB2dzik a messzir0l 4tt ;arcos E azt a goly2t lesb0l eresztette el a vadsz+ Fisze1 sz<vese1 l01e cserkszve b0g0 bikt6 de ;a 1la 1em b0g a bika+++ Nla csak addig va11ak6 am<g a tilos id0 tart6 s akkor 411ek vissza6 cse1dese16 oso1va krt te11i6 amikor vge a b0gs1ek+ (gy ilye1 emlkezetes lesem 1ekem is va1+ 7l>t1 elllt a szl6 s amikor a teli;old tvrsdtt az regerd0 5i kztt6 ;aza@ze1tem6 ;ogy k@ld4k ki B>skmat+ A B>ska meg is rkezett E egy kis elem2zsia is volt mellette E6 s 1 rmmel i1d>ltam lesgdrm 5el6 mert olya1 4szaka <grkezett6 amikor 1em;iba leskel0dik az ember+ Kzbe1 kibo1tom a B>skatokot6 s meg akarom B>skm tlte1i+ /eg akarom+++ de 1em le;etI *tt;o1 sszecserltk a Batro1okat6 s a rgi 7rilli1gt k@ldtk a Sc;1a>er;ez+++ Kr@l1ztemH ;ogy ;t most mi leszK+++ (vett a mreg6 de 1agyo1+ A lesgdr sz4a gC1yosa1 tto1gott 5elm6 s a ;old E ez az reg ker<t0 E akkor b>kka1t 5el az erd0 5elett6 4elezve6 ;ogy a be11e m>zsikl2 Sze1t 7vid dolgomat <m el;eged@lte+

(ste volt+ Jse1des6 Brs szeBtemberi este+ Az 0szi bogr r<va bCcsCzott mr akkor a 1yrt2l6 az erd0be1 zrre1ve bredt az 4szaka6 s 1 E 1em t>dtam ;azame11i+ Ks0bb elsim>lt be11em a bosszCsg6 azt1 meg szi1te r@ltem6 ;ogy 1i1cs go1dom a B>skra+ Rgy mi1de1 az e1ym lesz6 amit elm k@ld ez a ragyog2 szeBtemberi 4szaka+ Szi1te 1aBBali vilgossg volt+ /ellettem titokzatoskodott az erd06 el0ttem egy ;>llmos rBatbla+ (l0szr kt 1yCl Boroszklt el mellettem+ *lya1 clt>d2 sietsggel6 mi1t akik1ek 5o1tos dolg>k va1 vala;ol+ Ks0bb egy r2ka kezdett >gat1i megle;et0s idtle1@l+ Valami klyk le;etett+ Azt1 kem1ye1 eltrtt egy g az erd0be1+ )>dtam6 ;ogy ma el411ek+ Fa B>skm re1dbe1 va16 most kiszradt vol1a a torkom a vrakozsba16 de <gy szi1te 1y>godt voltam+ Jsodlatos cse1dbe1 vlt el a vad az erd0t0l+ 9ye1ge bika volt+ Kicsit 1eszelt6 azt1 1ekiltott a rB1ak+ Jsak Cgy ;arsogott+ Kzbe16 ;ol a vadsz6 ;ol a gazda kerekedett be11em 5el@l+ E A 5e1e essk beld+ =egalbb marad1l egy ;elybe1+ Nem sa41lom azt a Br rBt6 de mit mszklod ssze az egszetK (gy5orma az mi1d+++ A bika akkor mr elme1t el0ttem+ Nem messzebb ;Csz lBs1l+ Ami1t vissza1zek az erd0 5elH elllt a llegzetem+ 3lig mg r1ykba16 mi1t a szobor6 ott ll kt bika+ Nzik a ;armadikat+ Az egyik >gya1 csak gye1ge6 de a msik mr lakodalmat 4rt6 42 t<zes leg1y volt+ Nekilt1ak a rB1ak+ A ;armadik ekkor mr el is t:1t a domb ;a4ls1+ (zek is elvo1>l1ak el0ttem6 egyszer csak 5elvgtk 5e4@ket+ Vala;ol messze6 ;ossza16 el1yC4totta1 b0gtt egy bika6 de a ;a1g4a ;ozzm csak Cgy rt6 mi1t a szC1yogd1gs+ A t<zes 1em eszik tovbb+ (li1d>l a b0gs ir1yba+ *ly k11ye1 viszi rvid6 vastag koro14t6 mi1t;a BaB<rb2l le11e+ E 7e szBek is vagytokI E s2;a4tok 5el6 s az elcserlt Batro1okra go1dolok+ Az erd0be1 megi1t Batta1ik egy g+ Lt1a Br Berc mClva megsz2lal UvalakiV rvide16 szi1te mrgese1H E +++

/a sem t>dom6 mi akart ez le11i+ A gye1ge bik1ak sz2lt.e6 vagy egy msik1ak6 melyet 1em lttam6 1em t>dom+ Lt1a cse1d+ Azt1 zrgve6 mi1de1 2vatossg 1lk@l kilBett az erd0b0l a messzir0l 4tt lovag6 s 1 mg ma is bizserg0 idegekkel go1dolok erre a ltomsra+ Zris volt testre is6 ;t mg az a t@1em1yes szB koro14aI+++ sszeszor<tottam a szm6 ;ogy ;a1gosa1 el 1e s2;a4tsam magam+ Azt1 eli1d>lt a bika6 s 1 >t1a1ztem6 am<g csak lttam+ A ;old ekkor mr magasa1 4rt6 s be11e Sze1t 7vid ;eged@lt+++ ;eged@lt+++ A dlre 1z0 dombok ;a4ls1 rik mr a sz0l06 s ilye1kor 5e;rebbek az reg Bi1ce5alak+ Nyitott a4ta4>ko1 beoso1 a 1aBs>gr6 ott villog az reg sa4t2 szCette 5416 s a 1yri ;:vssg ;trbb ;Cz2dik a Bi1ce mlyre6 ;ol cse1d va16 s a 5ekete sarkokba1 a rg elt:1t sz@retek v<gsga va1 eltemetve+ Foldas 4eke1 ez@stre vlik a sz0l0levl6 1yest s>rra1 a Bi1ck Badls16 s aBr2 ablakaik ;omlyos szeme leteki1t a ka1yarg2 orszg>takra6 ;ol vidm szekerek ka1yarog1ak6 d>rra1ik a Bisztoly6 ;alka1 szll1ak rg elkiltott k>r4a1tsok6 s elmllott keszke10k lobog1ak Birosa16 5e;re1 az elmClt rmk 45li t@krbe1+ A 1dtet0k z>gaiba1 darazsak z@mmg1ek6 a k0Badra re4telmes 4eleket <r a v1 di25a r1yka6 mely1ek levelei s>sogva bCcsCz1ak egymst2l6 mert 4a46 1em le;et t>d1i6 mikor 1yCl 5el egyikrt6 msikrt cso1tos6 ;ideg kezvel a dr+ Amikor a ;old 5elkaBaszkodik a tCls2 dombtet0re6 a Bi1ce kis szob4ba1 kds dere1gs 10P ;alka1 kocca1 a mzas kors2 az reg Bo;rszke16 s mi1t;a valaki r4>k @l1e6 megroBBa11ak a trtt bCtorok+ Mg el;a1gzott kacags b>4kl a mestergere1da alatt6 r>;k s>;og1ak a simra csiszolt Bado16 eltrtt BiBk Barzsla1ak az asztal 5elett6 s 5@st4@k lmosa16 ;idege1 teleBszik a ;olds>grra+ Azt1 Borr vlt ;eged:k ze1d@l1ek 5el6 s a B2k i4edte1 ;Cz2dik meg a sarokba1P a szC Bercegse el;allgat a gere1dba16 s a rgi borok elk2stolt zamata mell oda@l k11yes arcval6 C4ra m>lat1i

a B1at+ Azt1 el5ogy a 51y6 a s>sog2 ;a1gokat elviszi a ;azasiet0 ;olds>gr6 s szigorC6 5ekete arcval beteki1t az ablako1 az Id0+ A ;old mr le;a4l2ba1 4r4a a 1agy :r ;ideg sv1yeit6 s 5lelmes vrsre 5esti a 5el;0boglykat az gi rteke1+ A vlgybe1 ka1yarg2 >tako1 most mr csak a cse1d 5igyelH ;ogy a 4ege1yk csCcs1 mit0l remeg1ek az rva levelek+ A gyalogCto1 v1dor ;alad+ Szembe1 visszacsillog1ak a szeBtemberi csillagok+ Bot4val s>;ogva csaBkod 4obbra6 balra6 1yomba1 megsrg>l1ak a rtek6 s dr;armatoss lesz1ek a mez0k+ Amikor azt1 a ;a41al vilgossga vgigszg>ld a 4ege1yk csCcs16 ;ol tollszkod1ak mr a var4ak6 a Batak ;<d41ak tmaszkodik6 s vgigteki1t 5a1yar arcval a kds6 deres6 var4Ckrogsos t4o1 a v1dor6 a tvoli sz@retekre siet0 *kt2ber+

4reg !aptr
Gereg1ek a levelek ablakom alatt6 mert 5C4 a szl6 s zizeg0 m>zsik4>kb2l rgi 0szk elszradt 1aBtrlaB4ai libbe11ek el06 a;ogy lgy kezvel 5orgat4a 0ket az emlkezet+ Stt va1 E ;alka1 beszl1ek a 5k E6 s csak a Biros bet:s 1aBokat ltom E a;ogy akkor lttam6 s ltom mg ma is+ 191&% s"eptem#er 18% A sz1ra Bokr2cot ter<tettem+ 3e4em alatt egy kve zsCB+ Stt va16 de az a4t21y<lso1 le;elet1yi dere1gst e1ged be az 4szaka+ A zsCB1ak 1yrszaga va16 a sz11ak trt virgszaga6 s 1;a 5a1yar cserszag Cszik be a Ba4ta a4ta41+ /lye1 llegzem6 s 1;a a B>sk;oz 1yClok6 ;ogy ott va1.e+ Gersze ;ogy ott va1+ Az reg 7rilli1g kicsit 1e;z volt az egerek1ek s a bagoly1ak is6 aki ;ol bereB@lt6 ;ol ki E lgy6 stt s>;a1ssal6 mi1t a selyemke1d0 E6 s tBett valamit a gere1d1+ Fisze1 al;attam vol1a 1 az erd00r ;zba1 is6 vastag d>1y;s6 tor1yos.Br1s gyba16 de 1ekem ez kellett+ DBBe1 ezI A szobk 4szak4a csak szobs 4szaka6 mocorg2 bCtorokkal6 id0t szabdal2 2rval6 de itt az 4szaka titokzatos s 1agy6 mert szt5olyik az egsz vilgo16 5elr az gig6 s elveszik be11e az ember6 a11yira elveszik6 ;ogy keres1i kezdi 1magt+ 7e al>d1i 1em t>dtam+ (gerek mszkltak kr@lttem E 1em is rtem6 mirt 1em itt vadszik ez a b>ta bagoly E6 s egy.egy csillag elBardzott az a4t2 el0tt6 belez>;a1va a 5ekete semmibe+ A ;z kr@l s2;a4tozott az erd06 Bedig szl se mozd>lt6 s egy 0zbak riasztott ;a1gos kem1ysggel+ (gy ;elye1 riasztott6 Bo1tosa1 egy ;elye1+ Ige16 akkor mg 42 volt a 5@lem s a szemem is+++ =ttam6 amikor a 1agy komo1dor megllt az a4t2ba16 s megle1gette zszl2s 1agy 5arkt6 mi1t;a azt mo1dta vol1aH E )>dom6 ;ogy itt vagy6 ;t csak al>d4 1y>godta1+ D1 mg egy kicsit kr@l1zek+ E Ds elt:1t az a4t2b2l+

Fogy mikor al>dtam el6 1em t>dom+ Arra bredtem6 ;ogy 1yikorog az a4t26 s csattog az erd00r BaB>csa+ E Ft 1e me14ekK E krdezte+ E Ne+ (gyed@l akarok+ Fa lvst ;alla1a+++ E *tt leszek 1 mr akkor+ Krs.kr@l stt 1y>galommal alszik az erd0+ Alig ltom a gyalog>tat+ F:vs va16 s kicsit megborzo1gtam6 amikor a B>skt megtltttem+ Kt srtes s egy 1e;z goly2s Batro1+ Na6 ballag4>1k+ )eg1aB es0 volt6 s most olya1 a gyalogCt6 mi1t a b0r+ A vlgyek 5elemelkedtek6 s a ;egyek megroskadtak a sttsgbe1+ Az Ctszli 1agy 5k gai kztt lgy ;a41ali kdbe1 5@rdtek mr a csillagok6 amikor be5ord>ltam a dago1ya 5el+ E Akkora csaB4a va16 mi1t egy ti121ak E mo1dta az erd00r E6 s az aga1csa ms5l mteres+ *tt ;agyta a 1yomt6 ami1t ;e1tergett a srba1+ Jsak ez kellett 1ekem+ Fe1tergettI (l0ttem is ;e1tereg ma4d+ Szi1te lttam mr+ Fova is lvk akkor6 a ;tba vagy a mellbeK /ert a laBock4ba leg5el4ebb 5r2l l0;et1k+ Ds most itt vagyok+ /illi2 let 1ma zso1gsa vesz kr@l6 mi1t a cse1d sz<vverse6 s mgis @res kr@lttem az erd06 mi1t;a az 4szakt bCcsCztat1 a ballag2 id0+ (gy latyakos g belete1yerelt az arcomba6 s ett0l elszlltak kds br1d4aim+ /g egy.kt ilye1 g1ak me1s6 s akkor megette a 5e1e a ti121yomC 1agy bikt+ /ire a ;elyemre rtem6 valami dere1gs Cszott mr a 5k 5elett6 de a cser4k kztt stt volt mg6 akr a Bi1cbe1+ Vgigsim<tottam a B>skt6 de a kezem mr 5lCto1 megllt+ E =occsI Valami 5@rdik a dago1yba1I Arcomba1 bizsereg1i kezdett a 5esz@ltsg6 s ssze;Cztam magam6 mi1t a s@16 Bedig oda >gya1 1em lt;atott be mg a bagoly se+ Ks0bb megi1t loccsa1s6 azt1 1yikka1t egy malac+ 7isz12kI )0lem akr ele51t is le;et E legyi1tettem a 5e1eketle1 sttbe1 E6 s ez meg1y>gtatott+

A 5k azo1ba1 ki10ttek az 4szakb2l6 s b1atosa1 5@lel0dtem az elmotoszkl2 disz12k >t1+ (lvitte 0ket a ;a41al+ 3ztam+ Fidege1 Brs lett a reggel+ Nyirkos s rem1ytele1+ Szarvas6 ebbe1 az erd0be1K (bbe1 a kiltstala16 szivacsos vacogsba1K )al1 kr 5@rdtt a dago1yba16 s 1em is 0z volt6 ami riasztott az 44el6 s 1em is disz12k 5@rdtek itt el0ttem ;armi1c lBsre+ QlmodtamI Ores ez az erd06 a vak is lt4a6 mert most mr lt;at6 ;a akar+ A sz@rke trzs: b@kkk talBra lltak mr a vilgossgba16 a kis mocsr vize stte1 csilla16 a cser4k egy.egy levele vrs6 mi1t a cseresz1ye6 s lmos kd simogat4a a tvoli ;egytet0ket+ (l1ztem 0ket+ Nem 5agyos mg a messzesg6 de mr ;:vs6 1em Cr mg az 0sz6 de 5ogatla1 sz4val r1evetett mr az erd0re6 mi1t a v1 kor;ely a vesz1i i1d>l2 l1yra+ Nzem a messzesget6 s ekkor6 mi1t;a valaki meg5ord<totta vol1a a 5e4em+ E *da 1zzI Sttsg bor>lt a szememre6 a 5@lembe1 Berceg1i kezdett valami6 s a sz<vem kt kzzel verte a mellem+ E *da 1zzI Nagy sz@rke test6 merev6 mi1t a szobor6 mgis6 mi1t a szellem+ Fogy 4tt ideK Qll a kis t2csa mellett6 s 5el5el 1z a msik oldalra+ E =04 mrI (lmegy+++ =assa1 meg5ord>lt6 s erre sz;ez trtem+ sszecsikord>lt a 5ogam6 ;ogy ember legyek vgre a rm szakadt b:vletbe16 s az ez@stlegyet odareszkettettem6 a;ova kellett+ A lvst mr alig ;allottam+ Azt1 csak @ltem+ A bika rvid ro;a1s >t1 sszeesett6 s meg se mozd>lt+ Ds 1 csak @ltem+ Nztem a bikt6 1ztem a kezem6 a baka1csom6 a 5esz@ltsg lassa1 elomlott be11em6 s megcs2koltam a B>skmat+ Mge1 volt6 s az els0 volt+

(ste va16 beszlget1ek a kertbe1 a 5k6 egy.egy level@ket szr1yra veszi a sttsg6 s zizegve Bergeti az ablakom alatt+ 19'1% augus"tus (% Fegyek6 ;egyek6 tvol kkl0 ;egyek+ Kds ;>llmai a messzesg1ek+ A ;armatt2l mg az >tak is vizesek6 a bokroko1 Bedig 21os Bra laB>l mi1de1 levle1+ =>cskosak vagy>1k6 mi1t az es0be1 ki1t 5ele4tett zsk+ Zrisi vgsba1 loBakod>1k6 mi1t a 5arkasokP a laBosabb ;elyeke1 ker@lget4@k a t2cskat6 mert c>BBog a baka1cs6 s messze el;allatszik+ A vgs 1;ol koBr6 ms>tt embermagas+ =assa1 b1gssz@k vgig az egszet+ (gy.egy srga 5olto1 Bercekig ta1akod>1k6 am<g a 5olt meg 1em mozd>l+ E S>taI /r vagy tt ltt>1k+ Bakot egyet se+ Vr1i Bedig 1em volt id01k6 mert egy bizo1yos bakot akartam megl01i+ Azt a bakot6 amely a 1agy szikla alatt ta1yzott6 s amely E ll<t2lag E kirly itt a bakok kztt+ /Clik az id0H gyer@1k6 gyer@1k+ A ka1yarg2 szekrCto1 15eledte1 ballag 5el1k egy r2ka+ E =k4 5el6 szamrI E mrgel0dm6 amikor vgre szrevesz be11@1ket6 s 1agy zrgssel el>grik+ A ;egyek 5l most emelkedik 5el a 1aB6 s egyszerre l1i kezd az erd06 Bedig mg csak a 5@stlg0 kd5el;0k mgtt ltszik a 1aB ;omlyos6 1agy tallr4a+ Vala;ol ;ara1goz1ak6 de 1agyo1 messze le;et6 mert ;alk ze1gse olya1 csak6 mi1t a szC1yogd1gs+ Azt1 el;allgat+ 7e Cgyse ;alla1m mr6 mert 5e11 vagy>1k a szikl16 s msz>1k el0re6 mi1t kt 1agy bogr+ Jsak kiss bizo1ytala1abb>l+++ Nyolc lb kelle1e ide legalbbI Amikor le1zek6 5elkavarodik a gyomrom6 s Cgy rzem6 le kell >gra1om+ Nagyo1 Bocsk rzs+ Gedig mg 1em is vagy>1k a szl16 s alatt>1k stte1 s<t a ;atva1mteres mlysg+ Je1timtere1k1t el0re+ E 3og4a meg a lbam+ E Jsak tessk 1y>godta1+++

Kromkod1i le11e kedvem6 ;a valami;ez egyltal1 kedvem le11e+ Ny>godta1KI+++ A ;a4am g1ek ll1a6 ;a 1em ;aso1 5ek@d1k+ E 3og4a meg er0se1 a lbamI E /r rktttem a 1adrgsz<4am is+ Jsak ezt 1e mo1dta vol1a+ =ttam azt a 1adrgsz<4at+++ Kis>441yi szles6 tredezett6 vko1y b0r+++ s most eze1 l2gok+ Bicskmat beszCrom a kvek kz6 ;ogy valamibe meg5og2ddzam6 ;a csCsz1i kezde1k6 azt1 megkeresem a tisztst+ =e11 ;omly va1 mg6 de mgis megltom6 ;ogy valami mozog a szl1+ A 5e4e a 5:be1+ Na6 emeld 5elI /i1t;a csak azt mo1dta vol1aH E )esskI =assa1 kzbe vettem a B>skt+ /ost mr 5el kellett k1ykl1i+ (zt a bakot meg kell l01i6 mg ;a leesem isI KaBaszkod1i 1em le;etett6 csak a 1adrgsz<4+++6 s szi1te ;allom6 ;ogy sz<v a mlysg+ =01i azo1ba1 leg5el4ebb a tCls2 oldalba t>d1k+ Vllig el0re kell csCsz1om mg6 ;ogy mer0legese1 5el5el l0;essek+ E Ksse a B>skasz<4at a msik lbamra E le;elem+ /otoszkl egy darabig+ E /egva1+ Be;>1yom egy Billa1atra a szemem6 s amikor ;Csz ce1tivel ki44ebb vagyok6 ;ogy l0;et1k E a tiszts @res+ E F>;I Itt.ott megmozd>lt egy bokor6 azt1 semmi+ Ol@1k C4ra a vgsba1+ Nem <zlik a szalo11a s a cigaretta se+ /icsoda bak voltI (gyet lttam mg ilyet letembe16 de arra sem t>dtam l01i+ Keser:e1 rg2domH ;ogy kellett vol1a6 mi1t kellett vol1a+ Ks0 okoskods+ Ds ;ol1aB mr >tazom+ E Va1 itt mg ms 42 bak is+++ Nem is vlaszolok+ 3radta1 @lk a 1edves t>sk216 s 1zem6 ;ogy 41 5el a vlgyb0l a kd+ Azt1 sz2tla1>l megy@1k ;aza5el+

J>BBog a sr E ;add c>BBog4o1+ Va1 itt mg ms 42 bak isK E legye1+ Jigarettm vgt kedvetle1@l vgom egy t2csba+ E GsztI /egr1d>lok s megllok+ E *tt6 4obbr2l+++ (gy s>ta megy el0tt@1k keresztbe6 mgtte a bak+ Ige1I Az el0bbi izgalom;oz kBest 1y>godta1 emelem 5el a B>skt+ E Lgye6 mo1dtam+ Simogatom az aga1cst+ Nagyo1 42+ /regetem6 s megsimogatom a 5e4t is+ E Lgye6 1em 54t6 regemK Am<g vgz@1k a bakkal6 a vlgyb0l mi1d 5elszllt a kd6 s 5elett@1k ;e1tereg6 mi1t valami vastag 5el;0+ A 1aBot mr 1em lt1i6 de a kdbe1 valami 1agyobb madr imbolyog+ E Nzze+++ E K1ya+ Itt a B>skm+ /i1de1 barom5imat ez ;ord4a el+ Nem sokat ta1akodtam+ A d>rra1sra z>;a11i kezdett a madr6 s oda vg2dott mell1k egy E ;oll2+ B1tott a dolog 1agyo16 mert szeretem ezt az 0si szB madarat6 rgi gyszok elsirat24t6 elmClsok 4ele1t04t6 B>szt>lsok B>szt<t24t+ (kkor megsz2lalt 5elett@1k a kdbe1 egy msik ;oll26 s k@l1s6 54dalmas kiltssal sz2lo1gatta a Br4t+ Siett@1k ;aza5el6 mi1t a gyilkosok6 s a ;oll2 ;alk korrogssal 4tt >t1>1k6 mi1t a lelkiismeret+ /r le1t 4rt>1k a vlgybe16 mr s@ttt 5elett@1k a 1aB6 s a ;oll2 s<r2 Ba1aszt mg mi1dig ;allottam+ /a is ;allomI A ;oll2t azt1 ;aza;oztam6 s most itt 1z rm a 5alr2l6 ami1t ellmosodva rovom a sorokat+ E Lgye6 <gy volt6 ;oll2madrK Nzz@k egymst6 1zz@k+ *daki1t 4szaka va1 mrH ;allgat1ak a 5k6 el@lt a szl a sttsg dCs Br1416 elBi;e1tek a szraz levelekP ;alka1

becs>kta reg 1aBtr4t az emlkezet is6 s csak az id0 ballag a vgtele1sg 1ma orszgCt41+

Bet"r
Moma1tik>s orszg volt>1k vilglet@1kbe1 E k@l1se1 a k@l5ld el0tt E6 de ez a roma1tika sz@rk@l6 s az emlkek el0tt egy. egy 1vbe16 sz2lsba1 k<srt mg6 ;a 1em is ;elyes alkalmazsba1+ /ert ;ogy az egyik bartom 5ir2l mi1t Uaz a zsiv1yV emlkez1ek meg6 az tel4ese1 ;ely1val26 m<g ;ogy a msik bartom k>ty4t mrt kereszteltk Betyr1ak E rt;etetle1+ Betyr szrmazsa E ;a 1em csal2dom E az ismeretle1sg kdbe vsz6 ;ogy csak viselt dolgai6 ;:sge6 becs@letessge6 btorsga 1yom1 go1dolomH aB4ba1 egy B>lit6 a1y4ba1 Bedig B>mit tisztel;etett+ Betyr azo1ba1 mgsem korcs6 mert mi1dkt sz@l041ek mi1de1 42 t>la4do1sgt rklte+ Bartom a M2zsadomb legszl1 lakik E a;ol mr a kold>sok is 42 4szakt mo1da11ak6 ;a mg le111ek re1des bkebeli kold>sok E6 <gy Betyr alkalmazsa 1agyo1 i1dokolt+ A villa ;ta mgtt erd06 el0tte @res telkek6 mellette Ct vezet el6 melyet a legregebb taWiso50rk sem ismer1ek+ Betyr te;t megle;et0se1 vad letet l;et1e6 ;a Uolya1V k>tya le11eP de Betyr 1em olya1+++ Betyrt ismerik a rig2k6 a ci1kk s a 1y>lak E ige16 a 1y>lak E6 melyek szemtele1@l ott legelsz1ek6 ami1t alko1yodik6 s Betyr csak azrt zavar4a meg 0ket6 mert a 1y>lakt2l ez mr mgiscsak szemtele1sg+ A 1y>lak ;rmasval.1gyesvel 411ek el0 az erd0b0l6 s Betyr ilye1kor ktele1 csa;olssal rCgtat kz4@k6 amit azo1ba1 a ka1l5@l: 1B egyltal1 1em vesz tragik>sa1+ Nem Bedig azrt6 mert Betyr sose t>d4a6 melyiket akar4a meg5og1i6 s azrt se6 mert a 1y>lak 4tszva ;agy4k a kis k>tyt 5akB1l+ 7e Betyr 1em is vgyik 1yClBecse1yre+ /egva1 az 0 tisztessges ke1yere6 ;za6 gazd4a6 s0t gazdi6 akik;ez sz<ve egsz melegvel ragaszkodik+ K@l1se1 kisebb gazdi;oz6 a gyerekek;ez+ Bartom kt 1agyobb gyereke 2vodba 4rt6 s a kis k>tya mi1de1 5elsz2l<ts 1lk@l k<srte 0ket oda s vissza+ A sz@l0k ezt

csak akkor t>dtk meg6 amikor a gyerekek Betyr rszre is t<z2rait kveteltek+ Rgy der@lt ki az is6 ;ogy Betyr E am<g a gyerekek 2vodztak E az 2v2 11i tyCk4aira @gyelt 5el6 kzbe1 Bedig6 mi1t csi mo1dta6 U54dbe 4>kakat 5>4tV+++ Betyr te;t tyCk0rzs mellett ly>kakat 5Crt6 ami azo1ba1 mr 1em tetszett az 2v2 11i1ek6 s amikor valamelyik tyCkot is megtBzta6 Betyrt sz2 1lk@l kicsaBtk az 2vodb2l+ Betyr te;t bCsa1 ;azaballagott6 a gyerekek Bedig lelke1dezve mesltk a kicsaBs rszleteit+ E Ds mi lett Betyr t<z2rai4valK E krdezte a1y4>k+ E Azt meg5e4ezt@k+++ )>la4do1kBBe1 igaz>k volt+ Betyrt kicsaBtk az 2vodb2l6 Betyr1ak 1em 4r t<z2rai+++ (zek azo1ba1 a 1yro1 trt1tek+ Tsszel a kisl1yt be<rattk az els0 ltal1osba6 s vele E mi sem termszetesebb E Betyr is beiratkozott+ /ost mr iskolba 4r1ak+ Vall4>k meg azo1ba16 ;ogy Betyr az els0 Billa1att2l kezdve 1ot2ri>s iskolaker@l0+ Kis gazd4t elk<sri6 ;aza is k<sri6 kzbe1 azo1ba1 a 42 g t>d4a6 ;ol tekereg+ /i1degy+ Betyrt tbb 1em le;et kidob1i6 mert be sem megy6 s a kz;iedelem azt tart4a r2la6 ;ogy 0 is ltal1osba 4r+ Igaz6 ;ogy az 2vodb2l kicsaBtk6 de ilyesmi az emberek kztt is el05ord>l+ Betyr olya16 mi1t a levitzlett Bolitik>s6 aki azo1ba1 42 gyerek6 esze is va16 csak valami rossz 5t tett a t:zreH mo1d4>k6 a tbbsg 5ld4be U4>kakat 5>4tV6 s a ;atalom tyCk4ait megtBzta+ Betyr mgis iskols lett+ Betyr E 5el5el b>kott+

1958 sz!
A b0gs Cgy i1d>lt meg6 mi1t mskor6 azaz se;ogy+ Sgy ltszik6 1l>1k rossz az ak>sztika6 vagy 1em t>dom 16 mi a ba46 de 1em b0g1ek a bikk+ Kt ve b0gtt egy reg bika E meg is l0ttem szere1csse1 E6 de sem azel0tt6 sem az2ta 1em ;allottam egyet se+ Gedig va1 bika itt is+ Kevs6 az igaz6 mert a 1agy lakodalmak a szomszdba1 trt11ek6 de ez a kevs azt1 cse1dbe1 va1+ (gyik ;oldvilgos este meg5igyeltem egy bikt6 mely a szomszd erd0b0l b0gve 4tt t az elvlaszt2 koBr legel016 s ami1t belBett a mi erd01kbe6 Cgy el;allgatott6 mi1t;a 1yako1 @tttk vol1a+ Gedig akkor mr 1em le;ettem t0le messze6 mert siettem Ct4t elvg1i+ Gatta1t mg egy.kt g6 azt1 cse1d+ Nrtam >t1>k ;a41aloko16 leskel0dtem estbe 1yCl2 dl>t1oko1+ SzB volt ez a bolyo1gs6 de csak Umi1de1t a szem1ekV 4eligvel+ (gyik ;a41alo1 elm ker@lt az a bizo1yos bak is6 melyr0l csak a11yit t>dtam6 ;ogy va1+ Fol 1l>1k6 ;ol a szomszdba1+ /i1dig ott6 a;ol 1em keresik+ A bak 42l meg1zett6 s 1em is 1agyo1 sietve lBett el6 mi1t;a t>dta vol1a6 ;ogy komolyabb >rak va11ak a 4tkba1+ (gyszer meg egy te;1 ro1totta el a szBe1 i1d>l2 ;a41alt+ Alig kezdett dere1ge1i6 mr a ;egytet01 voltam+ N2 szllel ereszkedtem le egy v<zmosso16 mely1ek ;omok;ordalkba1 a11yi volt a szarvas1yom6 mi1t;a egsz g>lya me1t vol1a erre+ Az igazsg6 azt ;iszem6 az6 ;ogy ezt a B>;a ;omokot ki;asz1lta az itt meg5ord>l2 t<z.tize1t szarvas6 s eze1 me1tek ki szB cse1dese1 a rBa5ldek;ez6 s eze1 is 4ttek vissza+ D1 is a v<z;ords B>;a gy1 cserksztem vgig6 meg. megllva6 5igyelve a kt domboldalt6 ;ogy 1em mozd>l.e valami+ Bizo1y 1emige1 mozd>lt+ Balr2l a s:r:be1 Batta1t 1;a a gally6 de ez olya1 rem1ytele1 s:r: volt6 ;ogy meg sem k<sreltem beme11i+

Az egyik bokor mg@l egyszer csak kilBett egy bor4C+ Nagyo1 tiszta ;elye1 lltam6 de a bor4C 1em vett szre+ /ozd>l1i 1em le;etett+ A gyerek ;t itt le11e E go1doltam E6 most mg csak a BaBa meg a mama ;i1yzik+ 30leg a BaBa+ Nobba1 szem@gyre vve a bokrot6 aggodalmas 4ele1sg t:1t a szemembeH kt 5@l+ Kt ;atalmas te;15@l+ /s semmi+ *tt llt te;t a mama is6 s elkBzeltem kt 1agy szemt6 ami1t ra4tam remeg+ Qlltam s vrtam6 ;ogy trt14k mr valami+ Nem kellett sokig vr1om+ Dszrevett.e ez a 1yavalys bor4C6 1em t>dom6 de visszalBett a bokor mg6 s a kvetkez0 Billa1atba1 z>;ogva6 trve roba4lott 5el a s:r:+ A bikt 1em lttam6 csak ;allottam6 ami1t aga1csa kereBelve verte a vko1y 5kat+ A kvetkez0 alkalommal magam ro1tottam el a dolgot+ 7e 1em 1 vagyok az oka6 ;a1em a E rdi2+ A 1agy llam5r5iak Cgy rBkdtek akkor6 mi1t bkbe1 a darvak6 s BBe1 azt vitatt>k6 ;ogy valamelyik E az iste1rtI E le 1e Botyog4o1 vala;ol6 mert akkor vge a vilg1ak+ /o1dom6 err0l beszlt a rdi26 s E ami mg sose 5ord>lt el0 E ;a1gosa1 Bolitizlva ezt vitatt>k meg 5elesgemmel az erd0 ele416 amikor+++ ige16 amikor egy koro1s tize1kettes sietve vitte odbb ;remt cse1desebb t4akra+ (vett a mreg+ (ls0sorba1 aki vadsz1i megyH ;allgasso1+ /sodsorba1 Bedig mi 4>tott eszbe e11ek a bik1ak ide411i az erd0 szlre 51yes 1aBBalK Seg<te1i azo1ba1 1em le;etettI Ds l01i se6 mert a bikt 5>tsba1 is 5olyto1 takartk a te;e1ek+ Nellemz0 azo1ba16 ;ogy t<z Berc mClva mr 5eledve volt a bika6 s >gya1olya1 lelkese1 s le1d@lettel Bolitizlt>1k tovbb6 mi1t el0tte+ /skor tal1 1aBokig szidtam vol1a magam6 mert E mi tagads E a bika koro1s szB aga1csa Cgy Cszott a bokrok 5elett6 mi1t egy ltoms+ (z>t1 mr csak egyszer 4>tottam ki az erd0re+ /i1de1 id0met elkaBta a m>1ka s a ;<rek lesse+ Kzbe1 Bedig sszerakosgattam reg kato1a;olmim6 s vrtam a kis cd>lt6 mely vitzi letre sz2l<t+

9o1doltam6 sok mr 1em ks;et6 ;t kimegyek mg egyszer az erd0re+ Nem6 igaz1 1em volt be11em semmi rem1y6 ;ogy csak lssak is valamit+ A vgs mellett botorkltam+ Nztem az eget6 1ztem a 5ldet6 s a tCls2 domboldalo1 ki4elltem magam1ak egy.kt ;elyet6 ;ol 1agyszer: gBB>ska5szkek le111ek+++ +++*11t 411e az elle1sg+++ Jsak 1em elsiet1iI Vr1iI A ra4vo1al lassa1 lk0dik el0re+++ /ost azt1 oldalbaI+++ )a.ta.ta.ta+++ A11yira beleltem magam6 ;ogy csak ks0bb ;allottam meg az er0s trst6 mely 5elm tartott+ /i ezK =ekaBtam a B>skm6 s egy bokor mg >grottam+ A ligetes vgsba1 mg 1em ltszott semmi6 de a B>skm mr a vllam;oz emeltem6 mert itt 1em le;et ttovz1i6 ;a l01i kell+ Felye1k1t kisebb 5oltokba1 5el10tt mr az erd06 de ;elye1k1t csak trdig rtek a csemetk+ A 5: s gaz ma4d1em mi1de1@tt derkig rt+ Bokrom kis 1y<ls1 ekkor meglttam a bikt+ 3eltartott 5e44el @getett 5elm6 s aga1cs1ak koro1s vge imbolyogva kzeledett+ (lt:1t6 s el0b>kka1t C4ra+ /r l0;ettem vol1a6 de olya1 egye1ese1 4tt 1ekem6 ;ogy szi1te megbabo1zva vrtam kzeledst+ Valami gombz2 vagy csavarg2 gyerek riaszt;atta meg+ Nem volt mr ;armi1c lBsre se6 amikor elt:1t6 mi1t;a a 5ld 1yelte vol1a el+ /egi4ed1i se rtem r6 ;ogy mi lett a bikmmal6 amikor mr kikaBaszkodott egy rokb2l6 mely E akkor 4>tott eszembe E ott szaladt el0ttem keresztbe+ 7e 1em le;etett lt1i a 1agy gazba1+ A clgombot mr ra4ta tartottam6 de 1em ;Cztam el a ravaszt6 mert k<v1csi voltam6 meddig 41+++ Ilye1 kzelr0l l0 szarvast mg 1em lttam+ Bokrom 42l takart6 s lassC @getsbe1 kzvetle1 mellettem ;aladt el+ Nyakba l0ttem+ (z a lvs az6 amire azt mo1d4k6 ;ogy Ua 5@lt sem mozd<tottaV+ Ft ez sem mozd<tottaI Ks0bb az egyik ;ts2 lba >gya1 ki1yClt6 de ez mr 1em tartozott az let;ez+ A bika 1gy lBsre 5ek@dt t0lem+

Nem me1tem mi1d4rt oda+ Ki kell az ilyesmit lvez1iI (l0szr csak a szemek ;add legel4e1ek6 azt1 a kz+ A marok+++ Lt1a lo;ols a 51ykBez0gBrt+ ):1ik mr a 1aB6 siet1i kell+ /ost mr itt va1 a szobmba1+ Gratla1 tize11gyes6 s ma4d1em ;t kil2+

Szeptem2eri alk !"


(gy gm szllt az erd0 5elett+ Nem lttam6 de kiltsa oda;>llt mellm6 s 1 k<v1csia1 5orgattam 1yakam6 ;ogy meglt;assam a v1dort+ /ert v1dorlsba1 volt6 az bizo1yos+ Drzett a ;a1g41+ )al1 lesz2lta a vidket6 melybe1 ;iba keresett rdemleges vizeket6 de le;et az is6 ;ogy trsa >t1 kiltott6 aki el;agyta+ /agasa1 reB@lt a gm+ Akkor laB>lt a 1aB a 1y>gati g Berem;ez6 s az erd0be1 mr gmlbC r1ykok 4rtak+ A vissz;a1gos kilts 5el;0messzesgb0l szllt mg egyszer 5elm6 s >t1arvedtem6 mert mi1dig szerettem a v1dorokat6 lgye1 az madr vagy ember+ A v1dorember ciB04e Bor16 a v1dormadr Bedig szr1ya toll1 ;ord4a idege1 t4ak <zt6 @ze1ett6 1aBs>gart6 bor>lst+ MeB@l a gmmadr 5el;0k 5elett6 5el;0k alatt6 s tal1 le1z a v1dorl2 t4akra6 ;ol rik mr a k>korica6 5ellobba11ak ;aldokl26 1yr vgi t@zek6 s a kr>mBli 5@st4e rlaB>l a vlgyre6 mert 1em akar elme11i o11t6 a;ol sz@letett+ =e1z az >takra6 melyek 5olyto1osak s vgtele1ek6 mi1t az id06 s treB@l a 5al>k tor1ya 5elett6 ;ol rekedt kis ;ara1gok most mr korbba1 mrik az estt+ /r messze le;et a ;osszC lbC madr6 s a 5o1l6 mely go1dolataim ors24r2l Bergett >t1a6 elszakadt6 mert egy 0z 4tt ki a 1yiladkra+ N2 messze va16 1em ltom6 bak.e+ 7e ;a bak is6 1em lvk+ /essze va1+ 3e4e a 5ld1+ JsiBeget+ (lg 1agy1ak ltszik6 azt ;iszem6 bak+ =egelsbe1 5elm tart+ (gy Billa1atra el5ord<tom 5e4em E valami zrgtt mgttem E6 s amikor C4ra oda1zek6 mr ;rom 0z ll ki11+ Az el0bbi s kt kisebb+ )e;t 1em bakI S>ta s kt gid4a+ N11ek 5elm+ A kt kisgida 4tkosa1 meg>grik 1;a6 s a1y4>k ilye1kor 5elemeli 5e4t+ (bbe1 a 5e4mozd>latba1 valami 5igyelmeztets le;et6 mert a gidk erre megll1ak6 s kzelebb ;Cz2d1ak a1y4>k;oz+

(gyszer csak sztrebbe1 a ;rom 0z6 mert BBe1 5elett@k egy ;4a vg2dott ki a 1yiladkra+ 7e ;ogy megi4edtekI A ;4a el0ttem is elBardzott+ *lya1 ke1ettel4ese1 reB@lt6 mi1t egy rvs galamb+ (gy.kt 0smagyar tkot eresztek >t1a6 mert goly2s B>ska va1 velem6 s ez a madrsi1tr szi1te megrzi ezt+ Bezzeg ;a 1yClra megy a ;a4ts6 1em m>tat4a magt egy vilgrt semI Jsak ilye1kor6 amikor E 1em mo1dom E egy 42 bak is elcsb<ta1a6 de ltogatsom most 1ekik sem sz2l6 ;a1em az igazi koro1s >rak1ak6 akik;ez mg a 42 bak is csak olya1 ;tszilva5s k>rta 1emes+ Nekik sz2l a ltogatsom6 de 0k 1emige1 ll1ak velem sz2ba+ 3e1e g0gs trsasgI Nem;ogy lt1i k<v111ak6 de mg a szagomat sem b<r4k+ D1 Bedig Blebe4>si kitartssal 4rok >t1>k+ Ft;aI Ft;a egyszer csak meg4ele1ik el0ttem valamelyik koro1s Cr6 s csak Cgy 5lvllr2l odasz2lH E /it akar6 5iamK+++ 7e csak gyorsa16 mert lakodalomba vagyok ;ivatalos+++ D1 azt1 megmo1da1m6 ;ogy mit akarok+++ (gyel0re azo1ba1 1em ll1ak velem sz2ba+ Gedig a lakodalom mr ll6 mert a szomszd erd0b0l ide;allatszik a lakodalmi lrma6 de ;t 1 oda 1em kaBtam meg;<v2t+ KrI Gedig de szB riBortot <r1k arr2l a lakodalomr2lI E VoltakH ezek s ezek+ &+ Cr 8#6 ]+ Cr 8$ gC koro1val+ A ;lgyek Bedig cs>Ba b46 k11yedsg6 t:z s E szerelem+ A lagzi el0tt lovagi tor1a+ 9y0ztt ez s ez az Cr+ E /o1dom6 mer<tett BaB<rra <r1m a csods 1szt6 az orgo1asz2l2t6 a szila4sgot6 a ;etykesget s a ;lgyek sz:zi odaadst E de <gy mi1dezekr0l 1em <r;atok+ Gedig valami kis 4ogom is le11e ;ozz6 ;isze1 ez a 50ra1gC 1B egybk1t 1l>1k lakik+ Nl>1k mlt2ztat1ak rszi1t sz@let1i6 s egsz ve1 t tBllkoz1i6 csak a lakodalmat tart4k ms>tt+ Nl>1k va11ak a csaldi rmk+ /i ad4>k a blcs0t6 a szomszd Bedig a csaldi E s<rboltot+ Gersze err0l a szomszd 1em te;et+ Neki 1agyobb az erde4e E oda me11ek+ *da me111ek6 ;a 1em akar16 akkor is+ v a

1agyobb rsz6 illik6 ;ogy v legye1 a tbb rm is+ Jsak egy.kt dalit k@lde1e ilye1kor ;ozz1kI )al1 k@lde1e is6 de ;a 1em 411ek+++ KrI Rgy azt1 csak llok a 1yiladk szl16 ;allgatom6 amikor a v0leg1y elk>r4a1t4a magt odat+ A ;a1g4a >t1H re1des leg1y le;et+ Kzbe1 meg4tt az este+ =e@l mellm+ Az gi lmBagyC4togat2 is sorra lobba1t4a 5el a kis csillaglmBkat+ Nem ltok mr semmit+ A szomszdba1 >gya1csak 42 a ;a1g>lat6 1 Bedig ;azaballagok6 mi1t aki a lakodalomb2l kimaradt+ /s1aB esett az es06 5C4t a szl6 s a 5el;0k a ;egy;to1 olya1 alacso1ya1 4rtak6 ;ogy az ember megtr@l;ette be11@k a kezt+ Farmad1aB Bedig 5el@ltem egy reg b@kk5ra6 melye1 magasles volt valamikor6 s abb2l mg megmaradt Br szl deszka+ (l0z0leg azo1ba1 tallkoztam egy szarvaste;11el6 s alaBosa1 megi4edt@1k egymst2l+ Szi1te megmerevedt@1k+ Szelet 1em kaBott t0lem6 <gy 1em volt tisztba1 velem6 1 Bedig 5ltem6 ;ogy 1agy za44al elro;a16 s elro1t4a a lesem+ Ft csak llt>1k+ Valami rossz ;<r: asszo1ysg le;etett6 akit szi1t1 1em ;<vtak meg a lakodalomba+ Nzt@k egymst kitart2a1+ Kzbe1 arra go1doltam6 ;ogy t>la4do1kBBe1 r@l1i kelle1e 1eki6 mert a leg1yek szeretik az ilye1 cda 5e;r1Beket6 s 1em marad1a ez itt egyed@l6 ;a 1em le11e itt a Br4a is+ Ft ma4d meglt4>k+ (gyel0re szerettem vol1a eliszkol1i6 de az a1ya 1em vette vol1a le r2lam a szemt semmi B1zrt+ )>dom6 ;ogy szemreval2 leg1y vagyok6 de ilye1 rdekl0dssel 1em 1ztek rm legszebb veimbe1 semI VgreI A te;1 el5ord>l egy Billa1atra6 1 Bedig be5e4ezem 5lbemaradt lBsem6 s ezzel le is ;Cz2dtam egy bokor mell+ (gy kis 1y<lso1 azt1 ltom6 ;ogy a te;1 most mr vgkBBe1 1em rti az egsz dolgot+ Se szimat6 se 5e1e6 ;ov lett ez az alakK E ez volt a szembe1+ Ds sok gya1akvs+ Azt1 lassa1 ellBdelt6 vissza.vissza5ord>lva s rvideket riasztva 5elm+

Amikor vgre el1yelte a s:r:6 siettem a magasles 5el+ Famar 5e11 vagyok+ Beltok mi1de1 tisztsra+ (l@lt a szl6 s olya1 alko1y <grkezik6 amikor trt11i szokott valami+ /ost mg csak a ci1kk cserreg1ek kr@lttem6 s egy mtys za4o1g vala;ol bel4ebb+ Ilye1kor szeretem a mtyst+ /o1d valamit+ Jsak rte1mI (gy msik mtys val2sz<1:leg rti6 mert a tCls2 domboldalb2l vlaszol+ /ost mr rtem 1 is+ (gy r2ka ballag 5elm a gyalogCto1+ Nobbra 5igyel6 balra 5igyel6 szaglsz+ Valami bogr msz;atott el0tte az Cto16 mert ;irtele1 rteszi a talBt6 s o11t veszi 5el sz4val+ Kzbe1 mr alm r6 s most alig va1 t0lem -.! mterre+ (z az a Billa1at6 amikor B>skra 1em is go1dol az ember+ Nobbra t0lem megzrd@l most valami6 s ;agyom a r2kt Ct4ra+ (li1d>l a zrgs+ (l;elyezkedem6 ;ogy azt1 mr 1e kell4e1 mozog1i6 s mi1de1 grezd@lsre odataBad a szemem+ 7e most 1em mozd>l semmi+ Gedig bika le;etett6 mert ;allottam6 ;ogy aga1csa is koBBa1t az go1+ (l5ord>lt vol1aK NemI A bika mr ki1t is va1 a tisztso1+ =e;eletcse1dese1 lBett ki egy bokor mellett6 s 41 5elm6 mi1t el0bb a r2ka+ /r az els0 Billa1atba1 ele1gedtem a B>skm+ /egismertem azt a tavalyi bikt6 melyet akkor is ele1gedtem6 s t Berc mClva mr 4tt >t1a a msik6 az igazi+ N1 a bika+ Ige16 ez az+ Vko1y6 ;osszC6 betegese1 srga6 ma4d1em 5e;r szrak+ )redezett6 B>dvs gak+ Gedig 1em le;et 5iatal leg1y6 mert testre ige1 1agy+ No6 csak me14e1I Nem siet+ /egll alattam6 szaglssza 1yomom az Cto1+ /ost ltom igaz16 milye1 1yomor>lt6 korcs az aga1csa+ Szi1te kedvem le11e 1yakba l01i+ /i5le >t2dai lesz1ek e11ekK (lballag a bika6 s 1em 41 a msik+ Az igazi+ )avaly e11yi id0 alatt mr itt volt az is+ /ost 1em 41+ )al1 1i1cs is itt6 tal1 az is a szomszdba1 leg1ykedik6 s itt csak a 5rgese ro1t4a az llom1yt+ /ost mr b1om6 ;ogy ele1gedtem+ Jse1d va16 csak messzir0l6 1agyo1 messzir0l szll 5elm a b0gs+ Nl>1k 1em b0g semmi6 s 1 ele1gedtem a bikt6 mely >t1 mi1d ilye1 kes;edt6 csC1ya aga1csC bikk 101ek+ B>tasgI

(kkor a msik oldalo1 megzrd@lt C4ra az g6 s sz<vembe1 megcse1d@lt valami6 ;ogyH 1em ba46 most 41 a 4>talomI Ntt is E vissza E az el0bbi bika+ /rges lettem+ /i ez ittK Grome1dK Ds 1yakba l0ttem6 ;ogy csak sszed:lt6 egyet s2;a4tott6 s leveg0be1 kalimBl2 lbakkal tlBett abba a msik vilgba6 ;ol ilye1 megleBetsek bizo1yra 1em rik a szeg1y szarvas1Bet+ Kicsit b1tott az eset+ )al1 el;amarkodtam a dolgot6 tal1 1em is az 1 dolgom le11e a sele4tezs6 de az bizo1yos6 ;ogy ;a legkzelebb 4vk ide6 s megi1t megzrd@l a s:r:6 erre a bikra mr 1i1cs go1dom+ Ds ami akkor 416 tal1 az igazi lesz+++

6 l!"2a!
SzeBtember vgi ;a1g>lat k<sr >tamo1+ A vlgyekbe1 mg ott b>4kl a v1asszo1yok 1yara6 de itt 5e11 mr zrgve ;ord4a a szl a 5alevelet+ A tCls2 domboldalo1 ;ord2 ko1gH sz@retre ksz@l1ek+ Nemsokra megcsord>l1ak a 5@rtk6 a Bi1ck vidm 5@stket ldoz1ak6 s az reg di25kr2l lmos 4szakko1 koBBa1va ;>ll al a di2+++ A Bi1cegdorok megi1t egy vre elteszik a 12tt6 az>t1 csak a cse1d szvgeti lt;atatla1 ;l24t a ;omlyba1+ K@11 a ve1yigesorokat ma4d be5C44a a ;2+ (gy.egy szarka cserreg a kar2ko1 ;imbl2dzva6 a Bi1ck meg be;>1y4k aBr2 szemeiket6 ;ogy a lakodalmak mmort 0rz0 bl@kbe1 lmod;assk a mClt6 k<srt;esse1ek az elszllt mel2dik6 s r;essk C4 12ta C4 1szra a szzves do1gk kztt+++ Azt1 el1yel az erd0+ Itt is cse1des6 B2k;l2s6 lomra ksz@l0 vilg+ /egllok az egyik 1yiladko1+ /essze.messze ellt1i+ (l0ttem boro1g Soml2 vra a tvolsg s Br szz eszte1d0 kdbe16 4obbra a veszBrmi ;egyek vo1ala6 el1yClva s elveszve a messzesgbe1+ /ily messze6 s mgis milye1 kzelI Boldog vagyok s vgtele1@l gazdag+ /ert az e1ym itt most mi1de1+ (1ym a zrg0 avar6 a ;orizo1tok messze kk4e6 az reg 5e1y0 s>;ogsa+ (1ym a cse1d s a cs2kk rikka1tsa Brs magassgokba1+ =assa1 4rom a cserksz>takat+ 9ya1taszagC alagCtba1+ Aso1g a 5e1yves6 mi1t;a vezredes orgo1k bCg11ak ;alka1 az lmos vlgyekbe1P a;ol kiltok az gre6 5@rge 5el;0k Csz1ak az ge16 s a tCls2 oldal ezer1yi6 avarsz<1:6 kavarg2 levele kz@l szomorC6 reg arcval mi1t;a idemosolyog1a az 0sz+++ Azt1 ltok valamit6 ami >tat szab 0szi ;a1g>latba s@llyed0 go1dolataim1ak+ (gy kisott darzs5szek+ Gersze Jsalavr bartom ser1ykedett itt is+++ Sgy ltom azo1ba16 az U@zletV 1em volt sima le5olysC+ A kisott 5szek egsz kr1yke tele va1 ;atalmas >grsai1ak6 elcsCszsai1ak 1yomval+ (s;etett itt egy.

kt Ucs<B0s meg4egyzsV+ Szerettem vol1a lt1i 5>r5a1gos bartomat6 ;ogya1 t>dta mgis olya1 alaBosa1 sztrombol1i a darazsak 5szkt+ I11t 2vatosa1 le5el cserksztem a ;omlyos Cto1+ =bam alatt araszos vastagsgba1 a 5e1y0k t:levele+ Idelis cse1dbe1 le;et itt 4r1i+ Ftam mgtt ;alk zrre1s+ 7e s:r: 1agyo1 a 5e1yves+ Alig ltok valamit a mellettem el;Cz2 kt 0zb0l+ Ni1cse1ek ;Csz lBsre+ Ki1yitom a zvrt6 ;ogy abba1 a Billa1atba16 mikor az aga1csot megltom+++ /ost+ (gy villa1sra+ 7e gye1gllem+ /i1degy+ Nem kaBitlis6 de 42+ (gy illetm1ybakom 4r mg az erd016 s ki t>d4a6 mikor 4;etek megi1tK A szl 5orog6 az 0zek egy Billa1atra megll1ak6 Cgy ltszik6 gye1gbb szimatot kaBtak6 s gya1Cs a ;elyzet 1ekik+ )tovzsra 1i1cs id0+ 3elemelem a B>skm+++ Az egyik sszeroskadt6 mi1t a zsk6 a msik elt:1t+ Jsodlatos6 ;ogy ezekbe1 a Billa1atokba1 mik1t t>d a vad km5orr vl1i+ Se zrgs >t1a6 semmi+ =e;et azo1ba16 ;ogy az izgalom >t2rezgsei6 a drre1s vissz;a1g4a alatt6 amikor Bercek is Billa1atok1ak t:11ek6 csCszik el a vad+ Kt kzzel trm t magam a szraz 5e1y0gallyak kztt+ 7e 1em tClsgosa1 sietek+ Szemem lassa1 csCszik vgig a bako16 lbt2l 5el5el6 mi1t a krtys6 aki g>sztl+ Be41K Drdemes volt g>berl1iI SzB gy1gys6 egsze1 k@l1s 5orm4C aga1cs+ ssze;a4l2 gakkal+ Igazi szB koro1a+ =e@lk mell4e6 megsimogatom mr koBottas cs>;4t6 s E sa41lom+ 3elettem zCg az sszebor>l2 5e1yves6 s messze a vlgybe1 ;alka1 koBog a ;arkly+ Tsz va1+ Am<g a cigaretta el5ogy6 elszll a ;a1g>lat is+ (steledik+ sszektm a bak lbait6 s sz>szogva 5el a tet0re+ /g a magaslesr0l akarok kicsit ;allgat2dz1i6 1zel0d1i+ A B>skt magam mell teszem+ Sgyse lesz mr semmi+ )al1 0zek 411ek ki a tisztsra6 de mr 1em rdekel1ek+ A bakot alattam ;agytam6 s le.leBislogok rH gy1yrkdve be11e+ A tiszts vg1 ;amarosa1 meg4ele1ik egy szB 1agy r2ka+

(gyszerre 42kedvem tmad+ D1 sose lttam 0kelmbe1 a vrs zsiv1yt6 az erd0k Br2ktort6 ;a1em a ;allgat2dz2 lesek bo;2ct6 a csalitok elmarad;atatla1 5isklist6 aki sok kedves Bercet szerzett mr 1ekem6 amikor eszembe se 4>tott a B>ska+ Sa41os6 a darzs5szekig 1em ltok el+ Fa te;t oda megy6 vge a mozi1ak+ (gyel0re 1em arra tart+ Szimatolgat sszevissza6 s itt. ott eszeget valamit+ Azt ;iszem6 bogarszik+ Ds lassa1 kzeledik+ A bakt2l 42 szele va1+ /ost azo1ba1 imdkozom6 ;ogy szimatot 5og4o1+ /i lesz akkorK Szm<tgatom a szl ir1yt6 amikor a koma 5elkaB4a a 5e4t+ A 5riss vr szaga odart+ FCz 5elm6 mi1t a 42 vizsla+++ mi1d kzelebb+++ kzelebb+++ /ost megltta a bakot+ Szi1te odagykerezik+ 3arka v<zszi1tese1 kimerev<tve6 kicsit vibrl6 s villog2 szemmel 1zi a 1agy sebet+ A ;elyzet komik>mt 1em ;agy;attam ki;asz1latla1>l+ =esz2ltam tr21>somr2l6 5l;a1gosa1 s 5edd0e1H E KomaI Ne b1tsd az 0zetI Gersze csak a megsz2l<tsig 4>t;attam el+ (gy kis c>r>kk ;tra6 egy oldal>grs6 s a msik Billa1atba1 mr messze az erd0be1 ;allottam szablyos @getst+ Vge az el0ads1ak+ A leszll2 alko1y 1agy lBtekkel 4r4a mr a vlgyeket6 s sz@rke kBe1y1ek szeglye mi1d 5el4ebb kCszik a domboldalako1+ Azt1 brso1yos 5eketesgvel lebor>l a 5ldre az est+

Kt 2ika
S2;a4tott az erd0+ A ;armatcseBBek ;alk koBBa1sokkal 4rtak az avaro16 s a domboldalak lgy kdtakar2t ;Cztak arc>kra6 ;ogy 4obba1 egyed@l legye1ek+ Az erdei >tak b>4klva ka1yarogtak6 s a 5k B2k;l2dr2toko1 k@ldztek egyms1ak @ze1eteket+ A B2k;l2k ly>kasak6 koBottak voltak6 mi1t a v1 ;alszok ;l24a6 s a ;allra vr2 legyek olya1 egykedv:e1 stltak ra4t>k6 mi1t az regemberek a s<rgdr szl1+ Az erd0 s2;a4tott+ A m2k>sok meglltak egy Billa1atra+ 31yes szem@k go1dolkod2 lett6 s letettk a di2t6 melyet a bartok kert4b0l loBtak6 kik vala;a eze1 a t4o1 ltek6 de 1em maradt ms >t1>k6 mi1t az reg di25a s az elmClt6 ;oldas 4ek virraszt2i1ak kmzsas>;ogsa+ A 1y>lak mag>k el bm>ltak+ Azt sem b1tk vol1a6 ;a a r2kk megro;a14k 0ket6 de a r2kk is s<tva @ltek @res 5szk: kk1ybokrok alatt6 melyeke1 a ;amvaskk bogy2k ri1tetle1ek s kem1y ;CsCak voltak6 mi1t a l1yok eze1 a vidke1+ A 5c1kakasok 5elemeltk egyik lb>kat6 s Biros kariks szem@k 5igyel0 lett+ A var4ak 1ma magassgba1 szlltak6 a mtysok ;allgatago1 borzoltk b2bit4>kat6 s a 5el;0k is te;etetle1@l lltak a ;egyek 5elett+ Az erd0 E egy Billa1atra E cs@ggedt lombbal rezte6 a be11e l0 lettel6 ;ogy kr mozd>l1i6 kr szeret1i6 5szkel1i6 virgoz1i6 mert a tvoli vlgyekb0l ide is el41 az Id06 s a r1cos arcC Tsz kt1ybe sodor4a az egsz vilgot+ Jse1d volt az erd016 s ebbe1 a 1agy cse1dbe1 mi1de1 rezte6 ;ogy ;alka1 mozd>l a 5ld6 tvolodik a 1aBt2l6 s rka1yarodik a 1agy /i1de1sg 0szi orszgCt4ra+ +++Jsak a 5@st szllott vidma1 szerteszt6 mi1t aki addig reves 5abrt1be volt zrva6 s ebbe1 a Billa1atba1 sz@letett+ A 5@st

5iatal volt s taBasztalatla1+ r@lt az let1ek6 megcs2kolt 5:t.5t s be11@1ket6 kik k11yezt@1k a 1agy szeretett0l+ E Gomozy6 keresse1 valami re1des 5t6 mert megvak>l>1k ett0l a b@ds 5@stt0l+++ E Js>Ba latyak mi1de1 E mo1dta Gomozy E6 leg4obb le11e beme11i az erdsz;zba+ E N2l va16 Gomozy+ /i ma4d bemegy@1k6 meg1zz@k6 /ari1ak ;ogy szolgl a drga 42 egszsge+ /aga meg vgig1zi az >tat6 1em 4ttek.e kereszt@l az 44el disz12k+++ E /ost 4>t eszembe E csaBott ;omlokra Gomozy E6 va1 itt a sarko1 egy raks 5a+ Abba1 lesz szraz+ E Ds elvgtatott+ Bartom odbb 5ek@dt a t:zt0l+ E Rgy 5og>1k mi Gomozy mester 5ltke1ysg1l meleged1i+++ Gedig /arist 1em kell 5lte1i+ A kartali 5iatal kertsz kzzel5og;at2a1 akart 1eki valamit megmagyarz1i6 s ma4d legett a ma4or+++ E Valami tal1 volt mg kzbe1K+++ E (gy szd<t0 Bo5o16 melyt0l a kertsz BiB4a a Bolyvba reB@lt+ Fogy a cs>tor4val mi lett6 azt 1em t>dom6 de 1em talltk+ =e;et6 ;ogy le1yelte+++ A t:z csak sistergett6 s 1em akart l1gra lobba11i6 amire Bedig 1agy sz@ksg lett vol1a6 mert zottak volt>1k6 mi1t az @rgk+ Az 0szi gaz derkig rt6 s akkora volt a ;armat6 mi1t;a kiad2s es0 esett vol1a+ Kzbe1 megrkezett Gomozy+ E /o1dtam 1 Umi1d4rtV6 ;ogy va1 ott szraz 5a is+++ A t:z azt1 1agy s>storgs6 sziszegs kzbe16 de l1gra kaBott+ A 5@stt 5ellkte a leveg0be6 s arc>1kat megsimogatta bgyaszt26 lgy melegvel+ A 1aB is 5elemelkedett az erd0 5l+ A 5k ;armatos lomb4ai kisz<1esedtek6 s mi1d kevesebbet sz2lt>1k+ D4szaka volt mg6 amikor 5elkelt@1k+ Az2ta be4rt>1k >1got. berket+ A 5radtsg s csatl2sa6 az lom 4rt kr@ltt@1k+ +++Amikor 5elbredt@1k6 a ;am>ba1 mr 1em volt szeme a Barzs1ak+ Ds mrgese1 1zt@1k egymsra+ Arra mr 1em is emlkezt@1k6 melyik@1k ta1csolta a ki1talvst6 de mi1de1 cso1t>1k 1ll2s<totta magt6 s derek>1k merev lett6 mi1t a B>dvs 5a+ Bartom kzbe1 le;1ykol2dott a Bokr2cr2l6 s valami

5:csom2ra ;a4totta 5e4t6 mert arca olya1 tetovlt volt6 mi1t egy maori trzs501k1ek+ E F1y 2ra le;et6 GomozyK E 3l ;rom E ;Czta el0 2r4t+ E Meggel mg 1em 4rt az az 2ra E mo1dta bartom E6 az2ta eli1d>ltK E Nem 4r ez most se E mo1dta a 5iatal erdsz E6 csak Cgy szoksb2l vettem el0+++6 de sokkal tbb 1em le;et+++ E /icsoda ba1daI E s2;a4tott bartom+ E 7isz12 1i1cs6 0z 1i1cs6 szarvas 1i1cs6 2ra 1i1cs+++ E /e14@1k mosakod1i+ /ire lert@1k a Batak;oz6 cso1t4ai1k 1agy4b2l ;elyreigazodtak+ A ;:vs v<z siet0 bersgbe1 megmosakodt>1k6 s egyszerre sz<1e6 szaga6 <ze lett a 1aB1ak kr@ltt@1k+ Bartom egyszer csak meg5og4a a karom+ E NzdI A tCls2 domboldalo1 egy bika me1t+ A cser4sbe1 elt:1t s el0b>kka1t C4ra+ N;a csak 5ekete aga1cs Cszott a szederi1ds s:r: 5elett+ E (libe ker@lkI E s rm 1zett6 ;ogy biztassam+ Fa azt mo1dom6 ;ogy me14e16 1em me1t vol1a+ /irt 1e tor1sszo1 egy kicsit a 5iCK E /a4d odakiltok 1eki6 ;ogy vr4o1+++6 mert azt >gya1 el 1em redI E NemK I1get 1em is ;Czott+ Kabt4t 5elr1gatta6 B>sk4t kzbe6 s mris lb>44;egye1 ro;a1t az egyik 1yiladko16 Bedig a bika volt mg vagy 5l kilomterre+ Gomozyval sszemosolyogt>1k+ /egrakt>k a t@zet+ Gir<t>1k egy kis szalo11t+ (z ;asz1osabb 5oglalkozs+ 7e azrt 5l szem@1k a bik1 volt+ Nem sietett+ =e;et6 ;ogy te;e1ek voltak vele6 de azokat 1em ltt>k+ /essze a kereszt1yiladko1 bartom kaBaszkodott 5el5el+ E Kr a 5radsgrt E mo1dta Gomozy+ E A bika 1em megy ki a 1yiladkra+ Vagy sokkal el0bb tmegy+ Vagy el5ord>l6 vagy meg;all4a+++

7e a bika 1em sietett+ /eg is llt 1;a6 s Cgy ltszott6 mi1t;a szi1te vrt vol1a6 am<g a vadsz megmssza a meredeket+ Bartom is megllt 1;a+ )al16 ;ogy ki5C44a magt+ )al1 ;allgat2zott+++ A dolog kezdett komolyra 5ord>l1i+ =etett@k a szalo11t+ A bika mr 1em volt messzebb a 1yiladkt2l6 mi1t ktszz mterre+ Vak ez a bikaK S@ketK+++ Bartom csCszott6 mi1t a ;er1y2+ Nagyo1 meredek volt ott a domb6 s mr lttam6 ;ogy egy bokor mg igyekszik+ (l is rte+ A bika elt:1t6 mert az erd0 ott magasabb volt+ E Abb2l a s:r:b0l mr ki sem 41+ Vagy el5ord>l be11e+++ 7e 1 mr 1em ;allgattam Gomozyra+ Valami 5esz@ltsg Cszott a leveg0be1+ Bartom 5eltrdelt6 5elemelte B>sk4t6 s most mr t>dtam6 ;ogy ;all4a a bikt+ Sz2tla1>l 1zt@k a 1yiladkot+ /ost mr Gomozy sem sz2lt+ Szraz lett a tork>1k+ Kar4aimba1 5radtsgot reztem6 mi1t;a 1 tartottam vol1a a 1e;z goly2st mr Bercek 2ta+ A bika Bedig lassa1 kilBett a 1yiladkra+ Kr@l1zett6 de meg is l2d>lt abba1 a Billa1atba16 s a tCls2 oldal el1yelte+ A lvs drd@lse csak ez>t1 grgtt vgig a vlgy1+ A t:zre csak egy Billa1tst vetett@1k+ A szalo111ak mr csak a ;4a vo1aglott6 elgett az egsz6 de ki tr0dtt most ezzelK Bartom Cgy @lt a bokor alatt6 ragyog2 arccal6 mi1t a 5iatal a1ya6 aki1ek csecsem04t most 5@rdetik a szomszd szobba1+++ Bgyadt volt s boldog+ E /egva1K E Fallottam6 amikor sszeesett+ SzB volt+++ (lsz<vt>1k egy cigarettt6 amire >gya1 semmi sz@ksg 1em volt6 s eli1d>lt>1k a csaB1+ Vr alig Br cseBB6 de a kis 5k sszetrve+ A bika itt mr vgs0 ere4b0l6 vako1 5>tott+ *tt is 5ek@dt 1em messze+ Bartom meg5ogta az aga1csot6 rm 1zett6 s reztem6 ;ogy most mr sz<vese1 ad1a rmb0l+ E /a4d l0sz te is E mo1dta vigasztalva E6 tal1 mg 4obbat6 mi1t ez+

+++(z a 42slat 1em akart bevl1i+ Ltols2 1aB>1k volt az erd01+ Fa41alba1 mr azzal me1tem ki6 ;ogy el1zel0dm egy kicsit6 elbCcsCzom az 0szbe ballag2 gyalog>takt2l6 iszom az erd0szagC 5orrsb2l6 ;>llott vadmadr.tollat t:zk a kalaBom mell6 s ;azamegyek+ Az emlkek E ;a aBr2k is E >t1am ballag1ak6 s eld>dorsz1ak tli t:zrakskor+ Stt volt mg6 amikor eli1d>ltam6 de a csillagok t@zre mr ;am> kezdett ;>lla1i+ Az erd0be1 5e1eketle1 cse1d+ Ks0bb az ge1 5el;0k kezdtek 4r1i6 vala;ol kiltott a 5c1kakas6 s kelete1 a kdre meleg 51yt le;elt a 1aB+ (gy ;elye1 valami zrgtt a s:r:be1+ Itt sokig leselkedtem6 de a zrgs ms5el me1t+ (gy r2kt lttam mg6 ami1t k1yeskedve lBegetett a gyalogCto16 de ez is szrevett6 s el>grott a gazba1+ (gyed@l maradtam+ Ilye1 ki;alt mg so;a 1em volt ez az erd0+ Nem ba4 E vigasztaltam magam E6 ma4d mskor+++ 7e ezrt ;azame11i 1em t>dtam+ Nrtam a vilgosod2 >takat6 beleskeltem a tisztsokra6 ;ogy ;t;a mgis+ Vg@l le@ltem egy kis 1yeregbe16 ;o11t belttam a vlgybe6 s 1ztem az bred0 erd0t+ A kdt lassa1 sztverte a kel0 1aB6 s ekkor mr azt sem b1tam6 ;ogy 1em l0ttem semmit+ Fagytam az id0t els>rra11i magam mellett+ (gy kis szl mozd>lt6 s mlye1 a bokrok kztt megle1getett valami 5e;rsget+ Szembet:1t ez a 5e;rsg+ /i1t;a 1em is a szlt0l mozd>lt vol1a+ (r0 volt a mozd>latba1+ Azt1 elt:1t+ /i le;et azK E t:10dtem6 s most mr C4ra B>skm;oz 1yCltam+ Va1 itt egy rgi 5a;ord2 Ct6 tal1 o11t tbbet ltok+ Nem tClsgosa1 2vatoskodtam6 de 1agyo1 lassa1 me1tem6 mi1t aki rr+ A s:r:be1 ekkor C4ra megmozd>lt a 5e;rsg6 s ekkor mr a sz<vem is 1ekil2d>lt++6 a 5e;rsg1ek mr a 5olytatst is lttam+ (gy bika 5ekszik alattam+ Aga1cs1ak 5e;r vgei megmozd>l1ak 1;a+++ Vgre egy szlesebb 1y<ls+ ZI+++ Jsak a 1yakt ltom+ Fttal va1 5elm6 de az aga1csaI+++ /ilye1 vko1y 1yaka va1 E go1dolom mg E6 azt1 meggrb<tem az >44am+

A lvs >t1 egyszerre lettel lett tele a kr1yk+ A bika mell0l te;e1ek >grottak el+ 9yorsa1 ismteltem6 de erre 1em volt mr sz@ksg+ Azt1 lassa1 odame1tem6 a;ol a s:r:sg mg mozgott egy kicsit+ /eg5ogtam az aga1csot+ /egsimogattam gyertys6 5e;r vgt6 s le@ltem egy kicsit boldog1ak le11i az 0szi erd0be1+ Arra bredtem 5el6 ;ogy 5e1t az Cto1 kocsi zrg+ A kocsissal ;amar megegyeztem+ Sgyis az erdsz;z 5el megy+ Nagy @ggyel.ba44al 5eltett@k a bikt+ Amikor megllt>1k a ;z el0tt6 bartom 1zett ki els01ek+ (l0szr rm villa1t meg a szem16 azt1 E amikor meg5ogta az aga1csot E megemelte a kalaB4tH E 3e1e se ;itte vol1a E drmgte E6 de ez igaz1 4obb6 mi1t az e1ym+++ +++Az2ta az erd0 elme1t t0lem+ Nem t>dom6 ;ord4k.e mg a m2k>sok a di2t a ;olt bartok kert4b0l6 1em t>dom6 a ;alk 0szi reggelek6 a ka1yarg2 gyalog>tak s a v1 ;agys5k emlkez1ek.e r1kK (lme1t t0lem az erd06 de ilye1kor az 0szi estk ;alka1 megverik ablakom6 s tCl ra4ta a cse1d s2;a4tsba1 5elll1ak az elmClt emlkek+

7kt2eri este
Az el0bb mtysok szlltak t 5elettem6 s be;Cztam a 1yakam6 mert 1em szeretem6 ;a leleBlez1ek ezek a ko5k6 s kikiabl4k orszg1ak.vilg1ak6 ;ogy itt meg itt ll a veszedelem6 42 lesz6 ;a vigyz1ak az erdei 1Bek+ A mtysok >t1 rig2k vg2dtak t a 5e4em 5elett ;alk 5@ttye1tssel6 azt1 egy id0re cse1d lett+ Ks0bb egy lyv szllt egye1letes csaBsokkal a szlerd0 5el6 s 1y>godt6 temB2s ;aladsa a 1aBszmosokat 4>ttatta eszembe6 akik >gya1ilye1 @temes 4rssal ballag1ak most ;aza5el a Bi;e1svr2 alko1yatba1+ Az >tols2k a vadgalambok voltak+ 9yorsa1 reB@ltek dl 5el6 de azrt ;irtele1 megolvastam 0ket+ )<ze1 voltak+ t Br+ Va4o1 ;1y rak 5szket 4v0re 1l>1kK Vagy tal1 ezek se 1l>1k keltekK =e;et+ A miei1ket rg 1em ltom+ (zek tal1 KrBtal4r2l 411ekK Vagy mg messzebbr0lK )al1 a belovezsi erd0kbe1 k>rrogott az a1y4>k 5elett@k6 s a 1agy le1gyel erd0k tal1 mr akkor reszkettek lm>kba16 mert messzebb 1ztek6 mi1t az emberekK+++ Qlltam kt 1y<r5a kztt6 kt 5ldiszederbokor takarsba16 kr@lttem lomra ksz@l0dtt az erd06 vala;ol messze zakatolt egy vo1at6 vrtam a bikt6 mely ll<t2lag 4obb6 mi1t az eddigiek6 s mgis a galambok 4rtak az eszembe1+ A galambok >t1 mr csak aBr2 br1y5el;0k maradtak az ge1 ;:vs magassgba16 s a ;:l0 1aB ara1yos t@ze lila ragyogss ;idegedett6 mire ;ozz4>k elrt+ A vlgyekbe1 ekkor mr este volt6 s tCl a ;egye1 drmg06 mly b0gssel megsz2lalt egy szarvasbika+ /essze volt 1agyo1+ /ire az a bika ;ozzm r1e6 rge1 stt lesz mr6 de azrt a karomra dobott B>skt megigaz<tottam+ *lya1 rzsem volt6 mi1t szalo1ka;Czso16 amikor a tvoli szomszdba1 tomB1 drre1t a B>ska6 s szaBorbba1 1ztem kr@l6 ;ogy ;t az e1ym mikor 41 mr+ /ost is el5eledtette velem a b0gs a ms5el k2vlyg2 go1dolatokat6 s kileskeltem a 1yiladkra+ DBBe1 ide4be1+

FCsz lBssel odbb6 a tCls2 oldalb2l egy te;1 5igyel0 5e4e llt ki6 de 1em 5elm 1zett+ Szere1csre+ /egroskadtam6 s mi1t csiga a ;zba6 ;Cztam magam vissza a bokrom al+ (gy kis rse1 t szemem azo1ba1 ra4tamaradt a te;1e1+ A;ol te;1 va16 ott bik1ak is kell le11ie+ )al1 mg 4obb6 mi1t amelyik ott a tCls2 vlgybe1 orgo1l+ Jsak szer1yebb+ /it ord<tozzo1 ittK )e;e1e megva16 vetlytrs 1i1cs6 te;t cse1dbe1 va16 s 1emsokra ki 5og lB1i ide a 1yiladkra+ FCsz lBsreI /i>t1 <gy szBe1 elre1deztem a szarvasok dolgt6 vrtam a bikt6 mert a te;1 mr ki1t volt egsze16 de 1;a ;tra1zett6 s 1yilv1 >rt s Bara1csol24t vrta+ /r azt is el;atroztam magamba16 ;a komoly szerelmi 4ele1etre ker@l1e a sor6 1em lvk addig6 am<g a bika ki 1em lvezte azt a rvid kis letet6 szB 0szi estt+++ amikor rtatla1 teki1getssel kiballagott a1y4a >t1 egy kisbor4C+ Kiballagott6 s 5elm legelgetett+ *lya1 kzel volt mr6 ;ogy llegze1i sem mertem6 egybk1t Bedig ssze;Cztam magam6 mi1t a s@1disz12+ (kkor eszembe 4>tott6 ;ogy ;aso1l2 ;elyzetbe1 mit csi1l1ak a str>ccok6 s tel4ese1 megrtettem a 1yakiglb madarakat+ D1 is szerettem vol1a a 5e4em eld>g1i vala;ova+ A bor4C azo1ba1 megk1yr@lt ra4tam+ (l5ord>lt6 s a tCls2 oldal bokrt kezdte csiBeget1i+ A be11em szor>lt llegzetet aBr1k1t kie1gedtem6 s0t 5l szemmel a te;1re Billa1tottam6 s ekkor igaz1 meg;:lt be11em a vr+ A te;1 el1zett el0ttem a 1yiladko16 s valamit mereve1 5igyelt+ Az a valami t0lem balra volt+ =e;et6 ;ogy a bika+++ Sze1t F>bertI E ese1gtem+ E /rt 1ekem tartod 5e11 ezeket a bo1yol>lt eseteketK Vagy azt go1dolod6 ;a a bikt egyszer:e1 megl01m6 1em t>d1k tisztessges elbeszlst <r1iK 7e;ogy1em t>d1kI (gyszer:sgbe1 az er06 kedves sze1tem6 k@l1be1 Bedig E ;a 1em t>d1d E ;borC va1 a vilgba16 s meg<rta a szerkeszt0 Cr6 ;ogy 1e Bazarol4>k a BaB<rt6 <r4>1k rvide1+ )bb legye1 be11@k a tartalom6 mi1t az eddigi ;osszC <rsokba16 de 1em b14a6 ;a szebbek lesz1ek6 mi1t az eddigiek+++ (gysz2val6 kedves sze1tem6 mi a me11yk0t csi1l4ak mostK

(l0ttem a bor4C E ;at lBsreP 4obbr2l a te;1 E ;Csz lBsreP balr2l a bika E ;a igaz E6 1em t>dom 16 ;1y lBsre6 1 Bedig sszezs>gorodva kbtartalmam 5elre6 k<1l2dom itt a szederi1dk alatt6 ;>1yorog1i sem mertem mr6 s llegzetet olya1 rge1 vettem6 ;ogy 1em is emlkszem+ A bor4C1ak volt a legtbb esze6 mert E mi>t1 s>ta kis 5arkval kibillegtetett Br szem bogy2t E ott;agyott6 s <gy egy veszedelemmel kevesebb maradt a Boro1do1+ Szemeim most ide.oda 4rtak6 mi1t a szitakt0+ Nobbra a te;1re s balra6 amit mg 1em ltok+ A te;1 mg mi1dig 1agyo1 5igyelt+ N;a ;araBott >gya1 valamit6 de azo1m2d 5el is kaBta a 5e4t6 s reztem6 ;ogy balr2l az a valami kzeledik+ Jsak a bika le;et E go1doltam+ E Azrt k@ldtk el a gyereket6 mert ma4d olyasvalami trt1ik6 ami 1em val2 gyerekszem1ek+ Szemrmes 1Bek ezek a szarvask+++ 7e most mr 44416 ;a 411i akar az a bika6 mert 1em b<rom sokig+ (lg ostobasg volt6 ;ogy e11yire rm 411ek+ Szelem 426 tal1 1em 1z be ;ozzm+++ Alig;ogy ezeket elgo1doltam6 a bokro1 t a 1yiladko1 meglttam kt lbat+ A lbak lltak+ Nagyo1 rszletekbe1 mrte magt+++ Azt1 egyet lBett6 s 1y<lsomba1 meg4ele1t a sz@gye s orrb2l valami+ /g egy.kt sz<vdobogtat2 Billa1at6 s 1y>godta1 ellBett el0ttem a bika+ Kezem eler1yedt B>skm 1yak16 s le@ze1tem a sz<vem1ek6 ;ogy takarkosa1 >gr1dozzo1 a bordim alatt6 mert ezrt a bikrt 1em rdemes+ FosszC6 be5el grb@l0 aga1csa valamelyik krre emlkeztetett6 s a11yi g se volt ra4ta6 amire az ember a kalaB4t akaszta1+ Ki1yC4tottam elgmberedett lbaimat6 kzbe1 ;allottam6 ;ogy lB1ek be a bokrok kz6 s 1emsokra a ;tam mg ker@l1ek+ Akkor Bedig szelet kaB1ak+ Ft kaB4a1akI (leget k>corogtam rt@k6 most mr 1em >gr1dozom+ A zrgs egyszerre csak megsz:1t+ /ost rtek mgm+ A te;1 elb55e1tette magt6 azt1 trve.zCzva 1eki a stt erd01ek+ /ert stt lett kzbe1+ Amikor eli1d>ltam ;aza5el6 mr a csillagokat gyC4togatta valaki bks magassgokba16 s a cse1d

lbe1 egy t@csk Be1gette szomorC kis citer4t6 ;ibaval2 sir1kozssal a 1yr >t1+ Lt1am 1m1 sszezr>lt az erd0+ Vala;ol b0gtt egy bika6 de elr;etetle1 messze volt6 s mi1dig messzebb lesz6 mert kzib1k ll mg az 4szaka6 kzib1k ll a dr6 s 1em marad ms idek@1t se1ki6 csak a 5a1yar regember6 a trklyszagC okt2ber6 aki gyertyagyC4togat2 ka12cval most lobba1t4a l1gra a domboldalak 0szbe Bislog2 0rt@zeit+

A 2 ld gsg
A kisr2ka az els0 elkesereds ;arag4val s szomorCsgval ballagott az erd01+ Nem 5igyelt a 1eszekre6 melyek veszlyesek le;ettek6 s 1em 5igyelt a 5:szlak aBr2 mozd>lsaira6 melyek zskm1yt 4ele1t;ettek+ Fa ember lett vol1a6 tal1 leissza magt6 s azt mo1d4aH U*tt egye a 5e1e az egszetIV E de mivel csak egyszer: r2ka volt6 1em t>dott b1atval mit kezde1i+ Kt rette1etes Bo5o1 s egy mars sa4gott kB1 s 1yak16 melyeket a1y4t2l kaBott6 >gya1att2l az a1yt2l6 aki eddig az lett adta vol1a rte+ Azrt6 mert tbbet akart e11i a 1yClb2l6 amit a1y4a ;ozottK Azrt6 mert ;es ;arag4ba1 r is morgott sz@l04reK Ft 1em a sz@l0k dolga eltarta1i a 5iatalokatK E Szerezz magad1akI E morgott mg >t1a a1y4a+ E Sose lesz bel0led re1des r2kaI Ilye1eket mo1dott az reg sz>ka6 s >t1a tovbb ette a 1y>lat+++ A kisr2ka Bedig eli1d>lt vilgg+ Boldogtala1 volt+ A ;armatos Cto1 egy k<gy2 vo1aglott el0tte6 s amikor megltta a r2kt6 eszeveszette1 siklott a bokrok al+ E (z se boldog+++ E 1zett >t1a a kisr2ka6 s 1em @ldzte+ Az erdei tisztso1 koro1s szarvasbika terelgette te;e1eit6 s b0gve ord<tott egy msik bik1ak ki;<v2 komiszsgokat+ A kisr2ka elb:vlve 1zte a ;atalmas >rat+ A bika 1yak1 kid>zzadtak az erek6 a szeme elkdsdtt6 s aga1csval verte te;e1eit+ (r0s volt6 gy0zelmes6 s a kisr2ka el5eledte a Bo5o1okat+ A szarvasbika 1em 5l6 asszo1yai va11ak6 5lelmetes s boldog+++ /e11yivel 4obb dolga va1 az ilye1 ;atalmas szarvas1akI (kkor k@l1s dolog trt1t+ Valami vszes csatta1s vgott a szarvasok kz6 a lt;atatla1 ostor ere4e sztszak<tott egy 5iatal 5t6 s a szarvasok szt>grottak6 mi1t 2ris szcskk+ A tisztso1 Bedig kt ember 4ele1t meg+ A kisr2ka reszketve 1zte 0ket egy bokor al2l+

E Itt llt a bika E mo1da az egyik+ E Nem ltok vrt+ E )al1 ks0bb+++ Nem mi1de1ik vrzik+ E Ide 1zze1I *dame1tek a 5;oz6 melyet sztro1csolt a goly2+ E Ft bizo1y+++ a 5a 5el5ogta+++ E So;a letembe1 ilye1 bikt 1em lvkI Boldogtala1 vagyok+++ Ds elme1tek+ A r2ka laB>lt egy darabig mg a bokor alatt6 s go1dolkodott+ Nem boldog a szarvas se6 Bedig ;atalmas s szerelmes+ 7e az ember se boldog6 mert 1em t>dta megl1i a szarvast6 Bedig az ember a leg1agyobb6 s egyed@l 0 Bara1csol az erd01+ Fol va1 ;t valaki6 aki boldogK )al1 a bagoly meg t>d1 mo1da1iK (lballgatott a 1agy erdei bagoly szllsra6 mert 0t tartottk az erdei 1Bek a legblcsebb1ek+ A v1 tlgy5a odC4ba1 1agy veszekeds 5olyt+ Bagoly1 szidta az >rt6 mi1t a bokrot+ E /a4d adok 1 1eked mg 51yes 1aBBal is csavarog1iI /s tisztessges baglyok ;a41alba1 mi1d ;azame11ek6 de te+++ te+++ A kisr2ka meg se llt+ (tt0l kr4e1 ta1csotK Fisze1 a bagoly se boldog6 mert va1 5elesge+++ Az reg cser5a g1 egy rig2 5@ty@lgetett csak Cgy magba1+ E Lgye6 te boldog vagy6 rig26 ;ogy olya1 szBe1 5@ty@lszK A rig2 alig t>dott sz2l1i+ E Ft 1em ;allod6 ;ogy 5@ty@lve siratom a BromK (lvitte a ;4a+++ Sose lesz mr 1ekem olya1 Brom+++ A r2ka me1t tovbb6 s cs2vlta a 5e4t+ (z meg azrt boldogtala16 mert 1i1cs 5elesge+ Ne;z eligazod1i egy kisr2k1akI Kzbe1 el5eledte a Bo5o1okat6 s le@lt egy reg t>sk2 mell6 a;ova odas@ttt a 1aB+ K@l1se1 meleg 0szi 1aB voltP a var4ak mg 1em krogtak6 a ci1kk mg 1em sz2ltak 0szies ;alk ;a1go16 s az >tako1 1em sir1koztak a bCbosBacsirtk6 mert a ;ideg 0szi szl mg 1em ;ozott el;agyatottsgot az >takra+

Gedig mr okt2ber volt+ Olt a kisr2ka6 s 1zte az erd0tP az erd0 kedvetle1@l rzta milli2 levelt6 s ;a4lo1gott6 Bedig al>d1i szeretett vol1a+ E Ft se1ki se boldogK E krdezte magt2l 5l;a1gosa1 a kisr2ka+ E 7e;ogy1emI D1 boldog vagyok+++ A t>sk2 mly reBedsbe1 egy csC1ya ;er1y2 bbozta be magt6 s vidma1 sz0tte sa4t koBors24t+ A kisr2ka 5itymlva 1zett r+ E )eK E D1I E Azt1 mit0l vagy boldog6 te 5regK E Att2l6 ;ogy t>dom6 5reg vagyok6 s ;iszem6 leBke leszek valamikor+ A kisr2ka s<tott+ E Nem rtelek E mo1dta6 s elballagott ;aza5el+ E Ds egyed@l kell l1ed6 ;a boldog akarsz le11iI E kiltott mg a r2ka >t1 a ;er1y26 akire viszo1t mr se1ki sem ;allgatott+ E Ilye1ek vagytok mi1d+++ a boldogsgot keresitek6 s ;a megtall4tok6 elme1tek mellette E s>sogta6 s magra zrta bbkoBors24t+ A kisr2ka Bedig ballagott az Cto16 go1dolkodva6 ;ogy csak a 5reg boldog6 de ki akar 5reg le11i6 ;ogy boldog le;esse1K Nyomba1 0szi cse1d Bergett6 s a 5kr2l t:10d0 levelek szlltak a szraz avarra6 s zrre1s@kbe1 mi1t;a azt krdeztk vol1aH E /irtK 7e erre mr 1em vlaszolt se1ki+

A kut"k
Nem vagyok k>tyaszakrt06 csak Cgy egyszer:e1 szeretem 0ket+ Fa eggyel.eggyel 1gyszemkzt tallkozom6 Cgy sz2lok ;ozz6 mi1t rgi ismer0s;z+ E Szerv>sz6 regem+ Fova6 ;ovaK A k>tya ilye1kor megtorBa1 egy Billa1atra+ Nz+ E Na gyere ideI E Ds ;alka1 5@ttye1tek+ Az ismeretsg ilye15orm1 ;amar megva16 mbr mi1de1 k>ty1l ms6 s va11ak6 melyek 1em vesz1ek t>domst bartkozsomr2l+ (gy 5oWi a11yira ;ozzm szeg0dtt6 ;ogy a vg1 mr k1yrg1i kellett6 ;ogy me14e1 ;aza+ E Keres1ek ott;o1 E magyarztam 1eki E6 s megver a gazdd E mo1dtam6 m>tatva a botot6 de 1agyo1 1e;eze1 vlt>1k meg6 s mg az >tcasarokr2l is vissza1zett+ Az >tc1kba1 a re1d0r1ek 5arkask>ty4a va1+ N1 a re1d0r6 el0tte ;Csz lBsre a k>tya+ Jsak r1zt@1k egymsra6 megllt>1k6 s mr t>dt>k6 ;1yad1 ll>1k+ E /i C4sg a b:1z0k vilgba1K E krdeztem6 s a k>tya ;tra1zett gazd4ra6 mi1t;a azt mo1dta vol1a6 sa41l4a6 de 0 erre 1em 5elel;et+ Az2ta szablyosa1 ksz1t4@k egymst+ D1 megsimogatom a 5e4t6 0 Bedig a 1adrgom;oz drgli az orrt+ Va1 egy 5ekete sB1iel ismer0sm isP sa41os 0 be va1 zrva6 de ;a 5@ttye1tek 1eki6 a dr2tker<ts;ez 416 s tart4a a ;tt6 ;ogy vakar4am meg+ Az a>t2b>szmegll21l az egyik ;zba1 va1 egy kis reg k>tya6 amely1ek 5l ve magyarzom mr6 ;ogy 1 C1+ k>tyabart vagyok+ Nem rti+ B>t1 1z s >gat+ Ismerem a ;a1g4tP 1yitott ablak1l alszom6 s d@;se1 5orgol2dom az gyba16 mert 1em ;agy al>d1i+ Mvid lba s torzo1borz kBe va1+ Ilye11ek kBzelem a Bac;.korszakbeli 5i11cokat+ 3olyto1 mrges s kellemetle16 br 1i1cs bel0le semmi ;asz1a+ Ds >gat6 >gat6 >gat+

Nr az>t1 itt az >tc1kba1 kt 1agyo1 komik>s6 kedves kis k>tya+ Sz@rkk6 1agy 5e4:ek6 szakllasak6 s 5@l@k ;egyese1 ll+ Nem t>dom6 mi 5a4tk6 de a kisebbikkel titkos ismeretsgbe1 vagyok+ Kt 10 vezetgeti a kt k>tyt6 s a kisebbik ilye1kor ;tramarad6 s ;Czat4a magt+ E 9yere6 Na1csiI E biztat4a a 10+ E Ne ;agyd magad6 N1osI E i1tegetek 1 1eki6 s N1os mi1d a 1gy lbval megkaBaszkodik6 ;ogy ;ozzm 4;esse1+ Gersze elvo1szol4k+ E Ilye1 a sors6 N1os E i1tek 1eki bCcsCz2>l+ E A N1osokat tbb1yire <gy B2rzo1 tart4k+ (gy vizsla is 4r 1;a erre+ 1t>datosa1 s komolya1 megy6 mi1t aki k@ldetsbe1 va1+ /Cltkor rBissze1tettem+ /egllt+ E Ft te ki k>ty4a vagyK A vizsla le@lt6 kett0t.;rmat bille1tett a 5ark16 ami kis 42i1d>lattal 5arkcs2vls1ak is volt ve;et0+ Az>t1 csak 1zett6 mi1t;a emlkeibe1 k>tat1a6 ;ogy ki vagyok+ E 9yere ideI A vizsla 5elllt6 s mi1t;a azt mo1dta vol1aH E Bocs1at6 >ram6 1 1t 1em ismerem+ E Ds ott;agyott+ N11ek azt1 1;a csaBzott6 bog1csos sz0r:6 v1dorlsba1 lv0 Biszkos k>vaszok6 5l5arkasok6 1egyed5oWik6 melyek1ek szembe1 l1gol az ;sg6 s ker@lik az embert+ Va16 amelyik1ek vres a lba6 s va16 amelyik elszak<tott zsi1eget ;Cz a 1yakba1+ *lya1 szabad ;arcosok ezek6 akik bele;araBtak a szabadsg vres <zbe6 s 1em kell mr 1ekik a szolgai ke1yr+ (zek1ek ;iba sz2lok+ Mm se 1z1ek+ =es>1y<t4k a 5e4@ket6 s ro;a11ak ki5el a vrosb2l+ Mo;a11ak ki az 0szi erd0kbe6 vg 1lk@li >takra6 ;ol Bacsirta s<r6 s vsrosszekerek 4r1ak+ A bog1cs ma4d lekoBik r2l>k6 a rabtart2 zsi1eg elszakad ma4d vala;ol6 a telet t5agyoskod4k6 s a tavaszt vgigleg1yeskedik6 de mi1dig szabadok+ Szeretem a k>tykat6 de ezeket az >t2bbiakat irigyelem is+ (Jsak 1e 444e1ek az 1 ter@letemre vadsz1i+++)

7kt2er
A Batakok1ak meg4tt a ;a1g4>k6 s amit a szraz 1yr elrabolt t0l@k6 vissza;oztk sClyos6 ;ideg6 kds 0szi 5el;0k+ Ilye1kor E mi1t trt6 ;omlyos @vegcsereBek E v<z terem az >tako16 a barzdkba16 amely mi1d le5el siet a Batakokba6 5olyamokba6 s B2k;l2eres6 srga leveleke1 @ze1eteket ;ord ismeretle1 t4akra6 melyeket lomra ksz@l0 5k k@lde1ek a roko1sg1ak6 mi1t az emberek az C4vi @dvzleteket+ A messze >tako1 4r2 szekerek ilye1kor Cgy me11ek6 mi1t;a so;a vissza 1em tr11ek6 s a vadlibk olya1 ott;o1osa1 kiabl1ak az 4szakba s@llyed0 estke16 mi1t;a esz@k gba1 sem vol1a tbbet visszatr1i ;ideg ;az4>kba+ Az erd0kbe1 is 10 az avar+ Qlmos kdt s2;a4t a 5ld+ Szlli1g2z1ak a r0t levelek 1ma libegssel6 s csak a11yit ;alla1i6 amikor ezer1yi testvr@k 5l bor>l1ak6 mi1t amikor 1yro1 a 5ecske a vizet sCrol4a+ 7e ett0l csak 1agyobb lesz a cse1d+ Amikor azt1 megi1d>l az es06 az Tsz dobol szraz >44aival az erd01 rk ritm>sokat6 mi1t amikor az ember lomtala1 4szakko1 a sz<vt ;allgat4a+ (gy.egy makk is le;>ll ;a1gosabb koBBa1ssal6 s ;a le4t0re esik6 g>r>l is egy kicsit a levelese16 am<g ;elyet tall6 de ez is csak a11yi6 mi1t;a egr szalad1a az avaro1+ Jse1des lett az erd0+ Jse1desek a koro1s >rak is+ A d>;a4sg s kala1dkeres0 vgy elszllt6 a 1agy szt1k l1golsra r5agyott a kielg@ls6 s a vetlytrsak egymst2l kaBott sebeik gy2gy>lst kzs dago1ykba1 vr4k+ Fogy mirt vertk Bocskk egymst6 igaz1 1e;z megmagyarz1i+ 7e ;t most mr megtrt1t6 1em le;et a dolgo1 seg<te1i+ (lg b>tasg voltI Ilye1 42 cimbork6 ke1yeres Ba4tsok+++ rt;etetle1I+++ /eg;e1tereg1ek vidma1 a 5ekete lbe16 5@lel1ek 1;a6 azt1 az egyik 1ekidrgl0dzik a vastag b@kk51ak+ N2 killsC leg1y+ Js>Ba <16 ideg6 szem+ Ksz@l1ek mr be5el a vgsba6 ;isze1 mr

reggel va1+ Az 44el a rBba1 4rtak6 ;a41alba16 a kr>mBliba16 42l va11ak lakva+ /g csak ez a kis 5@rd0 ;i1yzott+ /i1dez el0ttem tal1 tve1 lBsre+ N2 szelem6 BomBs takarsom va16 1y>godta1 1zegetem 0ket a 5egyvertvcsv1 t6 s a keresztet ;ol az egyikre6 ;ol a msikra teszem+ Az egyik semmikBB sem l0;et06 m<g a msik szablyos6 42 t<zes+ (Ft akkor l041 mr6 az iste1 ld4a megI E mo1d4a a 1y4as olvas2+) =01k 16 1y4as olvas26 de l01k m6 de ;a 1em le;etI Fa41alba1 >gya1is6 amikor reg erd00r@1ket megkrdeztem6 mi C4sg6 azt mo1d4a6 ;ogyH E Mossz C4sg va16 krem+ Nem le;et bikt l01i+ E =e;etetle1 E mo1dom E6 42 szaki szel@1k va16 ilye1kor kitart 1l>1k a vad+ E Nem is a szl vgett6 ;a1em mert trv1ybe tettk+ E )al1 teg1aB este %.t2l 88.ig a 1agykocsmba1K E eBskedem+ E Nem is tagadomI *tt olvastam az C4sgba1+ (l is ;oztam6 krem+ )essk+ Rgy azt1 ott6 az erd0t0l 5l kilomterre6 lobog2 1gyC4t2 vilgossg1l t>dtam meg6 ;ogy az idei bikm egy olya1 Baragra5>sBa4zsot kaBott6 melyet tl01i 1em le;et+ Fisze1 ;a t>dtam vol1aI 7e csak ;alogattam+ Nobbat vrtam+ Ds most 5>ccsI Rgy volt tavaly is+ Bikmat te1gedtem egy kedves ve1dgem1ek6 azt1 se 06 se 1+ 7e ez az C4sg;<r a leg4obbkor 4tt+ Fa41ali 1gykor+ /ert >gya1 ki b1gszi az aBr2 bet:s 1aBi;<reketK Kevese1+ Az 1 szemem >gya1 1em akadt meg ra4ta+ /it keressek a 1aBi;<rek kzttK Fogy az egyik 50isB1 me1t6 a msik 4tt6 s )ek10s )reszka mar2lCgot ivottK A 50isB1ok mr a vilg kezdett0l 411ek s me11ek6 )reszka Bedig Cgy kigy2gy>l6 ;ogy a kvetkez0 vi i15a1terista mr szre sem veszi ra4ta azt a kis lCgkvet+++ (zek ;t 1em 1agyo1 rdekel1ek+ Meggel 1gykor azo1ba1 az ember egsze1 elszomorodik az ilye1 ;<rekt0l+ 7e azrt ;aza mr 1em megy+ A bikk >gya1is a mi rB1ko1 l1ek6 s a szomszdba1 E ;al1ak+ Ilye1kor b0gs >t1 esik ve1k1t egy6 leg5l4ebb kt bika erd0. s mez0gazdasgi

ter@letei1ke16 melyeke1 egsz ve1 t ;armi1c.1egyve1 1agy vad tall me1edket s lelmet+ Zv4>k s vd4@k 0ket6 tle1 istBol4>k6 s amikor 411e a gy@mlcs6 lekamB2zzk azt egy Baragra5>ssal+ E Volt bika+++ 1i1cs bikaI Ft ezrt 1em lvk6 U1y4asV olvas2+ Fa reg vad0r@1k 1em vol1a U<rst>d2V6 bizo1y l01k+ (gy.kt ;t mClva azt1 beballag1k szBe1 a Utrv1ybeV6 s igaz1 k<v1csi le11k6 ;ogy me11yit ;Cz1a rm a b<r2+ )al1 ;Csz Be1g0t6 melyet kt 1aBBal meg le;et vlta1iK Ft 1 le@l1m+ =e 1I Azt mo1d4k6 valamikor rge1 5el;ozattk tarokkoz1i az i1tellige1s rabokat+ Ft;a mg megva1 ez a re1des szoks+ )al1 mg keres1k is Br 5ori1tot6 azaz Be1g0t+++ Ds ;a a 50b<r2 le11e a Bart1erem6 ille1e.e 1ekem6 UrabV.1ak6 gorombasgot mo1da1i6 ;a Cgy kezel1 a krtyt6 mi1t egy vi1cellrK Lgyebr6 1em le;et1eK /ert csak kisz2l1a a Uga1gV.raH E N1osI A rab >rat vigye vissza a cell4baI E Ds mg csak 1em is Brovokl;at1m6 mert b@1tetett el0let: lettem+++ (zek a go1dolatok g>rigztak be11em6 mikzbe1 a kisebbik bik1ak is ki mlt2ztatott msz1i a srb2l+ JsBgtt r2la a v<z6 s 51ylett az oldala+ Azt1 >t1allt a msik1ak6 mely t@1em1yes cse1dessggel lBkedett a B>;a avaro1+ A misztik>s6 kds erd0be1 ;amar elt:1tek+ Amikor azt1 mr 42 messze 4r;attak6 1 is eli1d>ltam ;aza5el+ Jse1dese16 1agyokat go1dolva+ Az egyik 5ord>l21l egy 1agy madr verte ssze szr1yt6 s tcsaBott a 5iatalos 5el+ E 7rga6 szB madaramI Ft meg4ttetekK =m6 a ragyog2a1 bCs magyar 0sz sz@retes b0sge mi1dig tart valamit te1yer16 ;ogy elrBBe1tse6 ;a rm ;elyett szomorCsg csord>l1a a Biros level: ve1yigk alatt+ Nzek a szB madr >t16 s megkrdez1m6 ;a leereszked1e ;ozzmH E Fogy >taztatok6 reg madaramK+++ Ft a klts ;ogy siker@lt6 ;ogy va1 az asszo1y meg a gyerekekK+++ Vagytok.e mg soka16 ;ogy 4v0re vagy mg egy vvel odbb tavaszt6 igaz1 1agybet:s6

sztrobba126 rks )avaszt ;ozzatok a magyar erd0kbeK+++ Vagytok.e mgK (lborCs<t ez a go1dolat6 mi1t egy gigszi trt1elemk1yv6 mely1ek csak egy rsze va1 5elvgva6 de amelyet tal1 el sem mer1k olvas1i+++ Dszre sem veszem6 amikor emberem mellm lB+ =t4a6 ;ogy elgo1dolkodott vagyok6 megsz2lalH E Bizo1y 1agy ba4 ez6 krem+ SzB bikk 4r1ak Bedig az erd01+++ E Semmi az E mo1dom megbklve csodlkoz2 emberem1ek E6 de lttam egy szalo1kt+++

A !ag" 2ika
/egsz2lalt a k>koricaszr+ /eg a 1das+ /eg az erd0+ Fisze1 eddig is beszlgettek 1;a.1;a6 s Ba1aszkodtak6 ;a a 5orr2 szelek vgigboro1ltak ra4t>k6 de beszlget1i6 s>sog1i6 s2;a4toz1i E csak most kezdtek el+ /ost6 ;ogy regebbek lettek6 rvid@l1ek a 1aBok6 s a ;old is olya1 lassa1 Cszik el 5elett@1k6 mi1t;a valami b1ata le11e6 s leBergeti ;ideg ez@st4t a 5o11yad2 levelekre+ /ost 1em kel szl6 ;ogy regese16 titkosa1 s2;a4tso1 az erd0+ /ost csak a ;old kel s a 5radta1 zrre10 esteP magasba1 kilt a v1dormadr6 s a ss meg a 1d meg az erd0 milli2 levele sszed>g4a 5e4t6 s ta1akodik6 remegve s>ttog6 ;ogy immro1 el4rt az id0+ A szraz levle1 zrgve g>r>l a ;>ll2 makk6 mtysok veszeked1ek egy reg b@kk5a cso1ka g16 s egy mag1yos rvs galamb 1agy iramba1 s>;a1 dl 5el+ (lksett a galamb E go1dolom+ )al1 ks01 kelt6 tal1 megl0ttk vala;ol6 tal1+++ +++itt elszakadtak go1dolataim+ A s:r: vgsba1 megroBBa1t egy g+ Lt1a cse1d+ Azt1 el;a4olt egy 1y<r5a6 s s>;ogva csaB2dott vissza+ =e;et t0lem szz lBsre+ =t1i azo1ba1 1em le;etett semmit+ =e;et az te;1 is+++ valami 2vatos6 1agy 5@l: dma6 amely ki 1em 41 abb2l a veszekedett s:r:b0l6 de ;a ki411e is+++ /it kezd4ek veleK NzzemK Vakar2dz1i 5og itt el0ttem ;armi1c lBsre6 kzbe1 meg5ord>l a szl6 s olya1 zrgssel >grik ma4d el6 ;ogy me;etek ;aza+ 7e az mg 1em biztos6 ;ogy te;1+ /irt ;a4olt el az a 1y<r5aK Nyilv1 aga1csval tolta 5lre a bika+ Az a bizo1yos UTVI A megkzel<t;etetle1+ Na s ;a mgis te;1 te;1kedett 1eki a11ak a 1y<r51akK Vagy 5el1yClt egy zse1ge grt6 ;araBott egyet6 s megr1tottaK 7e eszik.e ilye1kor a szarvas 1y<r5aleveletK (szik.eK Szgye1 E de 1em t>dom+ (lvo1>ltak kBzeletembe1 az sszes szarvasok6 amelyekre visszaemlkszem6 melyek el0ttem legeltek+ /it is ettekK Na6 mitK+++ Ny<r5ra 1em emlkszem+ 3ldibodzra6 5:re6

akclevlre6 rBra6 kr>mBlira emlkszem+++ Azt ettk+ N2<z:e1I 7e erre a 1yavalys 1y<rre 1em emlkszem+ /ost megi1t cse1d va1+ A sz@rk@let mr vgigszaladt a 1yiladkoko16 s mi1d kevesebbet ltott+ Fa most ki411e az Uillet0V6 most mg ige1+ 7e ;Csz Berc mClva mr 1em ltok semmit+ A 1y<r5a megi1t megl2d>lt+ (szik az a bestia te;1I /it izgatom magamK (szik6 s Bo1t+ UTV mr rge1 el5@stlgtt a 42 b0g0;elyekre6 s ott leg1ykedik+ Nek@1k 1em b0g+ =eg5el4ebb E 5@tyl+ 7e azrt 1zem a kis 1y<r5t6 mi1t;a ki1cset kaBart vol1a el a tvbe1 Sobri N2ska6 a kr1ykbeli szeg1ysg 5elseglyezsre+ /i>t1 Bedig a kr1ykbeli szeg1ysg mg ma is megva16 a ki1cs1ek ott kell le11iI A 1y<r5a egybk1t leg5l4ebb tves+++ A Sobri.5eltevs te;t megb>kott+ A 1y<r5a Bedig d@l1gl 4obbra.balra+ Azt1 megi1d>l a trs 5elm+ N;a megll6 de kzeledik6 s ekkor+++ ekkor+++ E 1em ;iszek 5@lem1ek E ko1g26 mly ;a1go1 megsz2lal UTV+ (gy.kt rvid morgs6 mely el;alk>l26 mly b0gsbe szakad+ Ds 4tt 5elm lassa16 de ;a betart4a az ir1yt6 1em lesz messzebb t0lem -,.!, lBs1l+ Szor<tom a B>skm 1yakt6 ma4d meg5>lladI /i1de1 idegem a szemembe szalad seg<te1i6 mert mr keveset lt1i6 de mg me11e a dolog+ (gyet azo1ba1 1em rtek+ /s;ol va1 a b0gs6 42val bel4ebb6 mi1t a trs6 mely mr egsze1 a 1yiladk szl1 zrg+ 7e azrt az is kzeledik+ A te;1 4r ell E go1dolom E6 s >t1a 41 ma4d+++ 1o6 csak 1em kell elkiabl1iI E kor;olom magam+ A zrgs megsz:1t6 s ami1t oda1zek6 szi1te ltomsszer:e1 4ele1ik meg a 1yiladk szl1 egy gye1ge t<zes bika+ A b0gs el;allgatott+ E Ft te vagy UazVK E mo1dom csal2dotta16 s 1em t>dom el;i11i6 ;ogy e11ek a bik1ak le11e olya1 mly6 reges ;a1g4a+ E /it csi1l4ak veledK E bossza1kodom+ E (lg illetle1sg s 1agykB:sg ilye1 kis bik1ak ekkora mell11yel 4r1i+

Gedig most mr bizo1yoss kezd vl1i6 ;ogy ez a bika b0gtt6 mert ;allos cse1d va1 a vgsba1+ A bika kilB a 1yiladkra6 s 5elm 5igyel+ Azt1 vgtele1 2vatossggal becsCszik a msik oldalba6 s most ma4d el1evetem magam+ /r csak a 5ara ll ki a tCls2 oldalb2l6 amikor valami gya1Csat szlel;etett a s:r:be16 mert megmerevedik ez a ki1t ;agyott rsz+ Nobb ;ts2 lbt a leveg0be1 tart4a6 mi1t 1mely vizsla6 amikor UllV6 s 1agyo1 s>t1 ;at ez a Udarab szarvasV+ Sgy ltszik6 ez marad 1ekem E Br2blom az esetet ;>morosa1 5el5og1i6 de azt1 ;irtele1 1agyo1 komolyra 5ord>lt a dolog+ Lgya1azo1 a 1yomo16 a;ol a t<zes tlBett6 egy 1agy6 5ekete r1yk tolakodik a 1yiladkra6 s morogva 5elemeli ;atalmas koro14t+ Nagyo1 ;omlyos mr az id0+ Valami val2sz<1:tle1 sok g.bog meredezik a 1agy bika 5e416 s 1 5ogcsikorgatva keresem a clgmbt6 mely ko1ok>l elt:1ik6 vala;1yszor a bika oldalra teszem+ Gedig ta1akodsra 1i1cs id0+ /g 5elvilla1 be11em6 ;ogy ezt a bikt sebez1i 1em szabad+ I1kbb 1em l01iI NemI Nem eresztemI Ds amikor az ez@stlgy odat1col E el;Czom a ravaszt+ A lvs vissz;a1g4val mg dobl2dz1ak a sttbe ;>llt domboldalak6 amikor mr el;alt a zrgs a 1agy bika 1yom1+ /egva1I E go1doltam6 s lassa1 ballagtam a be>grs ;elyre+ Ami1t ott ;a4lo1gok6 s valami 4elt keresek6 egyszer csak er0s zrgs roba4lik alig t lBsre t0lem E kt5el+ A kt bika te;t ott llt a s:r:be16 Br lBsre t0lem+ Az egyik kitart2a1 tvolodik6 a msik Bedig #,.", lBsre C4ra megll+ Jse1d+ Stt va1 mr 1agyo1+ /it lldoglok ittK 9yer@1k ;aza+ /a4d reggel megkeresem+ /ert ;ogy a bika 5ekszik6 az egy Billa1atig sem volt ktsges+ Azaz legy@1k csak 0szi1tk+ (z a biztossg 1em volt olya1 maradktala1+++ NemI A lvs Billa1atba1 tiszt1 ;allom a goly2 bevg2dst+ A bika egsz Bor5el;0t rCgott ki+ Azt ;iszem6 a goly2 kicsit ;tracsCszott6 mert csak lgy rsze1 b>55a1ik oly tomB1+

A ktsg azo1ba1 5elgaskodott be11em+ Az a Bor5el;0 tCl 1agy volt6 s a bevg2ds is tCl tomBa volt+++ Ft;a all0ttemK /egesett az mr mssal is+++ Ilye1 Bocsk vilg<ts mellett+++ NemI A bika meglesz+ /a4d orro1 esett be a s:r:be+ A 5ld1 gellert kaBott vol1a a goly2K Fo;2 E eBskedett Besszimista 1em E6 gellert m6 de 1em ittI Js>Ba zsombk s kor;adt t>sk2 az egsz 1yiladk+++ Sgy el1yelik azok azt a 1yavalys goly2t6 mi1t a k>tya a legyet+ reg erd00r@1k1ek is tvir0l ;egyire elmesltem az esetet+ E /i a vlem1ye6 /i;lyK E /eglesz a bikaI (z meg1y>gtatott+ UMgi motorosV az reg6 s 5lezer szarvas1ak Biszklta ki a Ugra1dli4tV 1egyve1 eszte1d0 alatt+++ Fa azt mo1d4a6 meglesz6 akkor meglesz+++ (gsze1 biztos voltam a dologba16 am<g mellettem ballagott+ Jsak amikor elvlt>1k6 ;araBott megi1t sarkamba a ktsg+ E No1oI Jsak 1e legy@1k olya1 1agy leg1yek+++ Nem 42 az a 1agy elbizakodottsg+++ Fazarve 5elesgem1ek is el0adtam az esetet+ Nem mi1t;a szakrt0 le11e6 de 42 volt C4ra elmo1da1i a dolgot+ 9o1doltam6 egy kis rem1yt cseBegtet belm+ E Na6 mit go1dolK E 5e4eztem be ter4edelmes s l1k ;ado1szssal k<srt el0adsomat+ E (l;ibztaI E mo1dta+ (gsze1 el;:ltem+ E Fo11t t>d4a ezt csak ilye1 1emes egyszer:sggel kivg1iK E (l;ibzta E makacskodott E6 rzem+ E 7e az iste1 ld4a meg6 ;isze1 mo1dom6 ;ogy ;allottam6 mikor sszeesett+++ E (zt az el0bb 1em mo1dta+ E (zt most csak azrt mo1d4a6 ;ogy megi1t igaza legye1+ Gedig rzem6 ;ogy a bika 1em lesz meg+++ E Ft ma4d meglt4>k E vgtam el a vitt 5l1yese16 de mr magam is reztem6 ;ogy valami ba4 va1 a bika kr@l+ Nagyo1 rossz 4szakm volt+ Qlla1d2a1 a bikval lmodtam6 melyet ;ol megtallt>1k6 ;ol meg 1em+

Szi1te megvlts volt 5elkel1i+ A 5ogasr2l leakasztottam a 51ykBez0gBem is+++ Azt1 visszatettem+ Ds C4b2l leakasztottam+ (gyik ;a1g azt mo1dtaH E Fa;a;a+++ csak vidd el6 bartomI Nagyo1 biztos vagy a dolgodba1+++ )al1 t4kBet akarsz 5otogra5l1iK+++ A msik ;a1g BedigH E Ne lgy babo1sI 3el10tt ember vagyI Itt az alkalom6 ;ogy egy szB kBet csi1l4 magadr2l s a 1agy bikr2l+++ egyet ellr0l6 5egyverrel6 egyet oldalt6 5elvetett 5e44el6 Ua la />ssoli1iV+++ E Ds mr lttam magam6 ami1t 5ogom a bika aga1cst6 kalaBomo1 tlgy5alevl6 s teki1tetem a messzesgbe tved6 kicsit >1otta16 5l1yese1+++ mi1t aki1ek igaz1 1em 1agy dolga ez a bika6 de Ue1gedett k@l5ldi bartai >1szols1akV+ Sz2val a 51ykBez0gB is velem 4tt+ Akkor kelt 5el a 1aB6 amikor C4ra ott llt>1k6 a;ol a bika be>grott a s:r:be+ N2l ltszott6 ;ol trte le aga1csval az gakat+ /egtallt>k a rCgs ;elyt is+ /egtallt>1k mi1de1t6 ami 1em volt 5o1tos6 csak egy cseBB vrt6 egy szl sz0rt s 50leg a bikt E 1em tallt>k meg+ Gedig abba1 a ke5es:r: 5ldiszedres dzs>1gelbe1 ssze4rt>1k mi1de1 talBalat1yi ;elyet6 s be1zt@1k mi1de1 bokor al6 mely al2l egy s@1disz12 is kil2g1a+ SemmiI Se;ol semmiI Az reg /i;ly ltta ra4tam6 ;ogy milye1 elkeseredett vagyok6 5elsorolt vagy tve1 esetet6 a;ol szi1t1 1em volt vr6 1em volt semmi6 s mgis meglett a bika+ E (z is megleszI Ma4tam ekkor mr 1em volt B ;ely6 melyet ki 1e ly>kasztottak vol1a dva4 kis t@skk6 s r>;m is ssze volt szabdalva6 csak /i;ly 4obba1 cserzett b0re s 1agy csizmi lltk a sarat+ E )essk csak U1y>godta1V ;azame11i6 a bika meglesz+ 7olgom volt elg6 te;t U1y>godta1V ;azame1tem6 de teki1tetem vala;1yszor 51ykBez0gBemre esett6 szerettem vol1a 5ld;z vg1i+++

/Clt a 1aB+ /i1de1 tele5o1cse1getsre 5elrezze1tem+ Azt1 egy msik kzsgbe1 volt dolgom6 s csak ks0 dl>t1 vet0dtem ;aza+ E Nem tele5o1lt a /i;lyK E Nem+ E Drt;etetle1I Drt;etetle1 ez az egsz dolog+ Amikor 1 olya1 tiszt1 lttam6 ;ogy szBe1 4elzett6 s reztem6 ;ogy ez a bika az e1ym lesz+ DBBe1 a t@skket szedegettem b1atosa1 vdli4aimb2l6 amikor erlyese1 megveri valaki az ablakot+ /egdobba1t a sz<vem+ Rgy csak az mer koBog1i6 aki 42 ;<rt ;oz+++ E Ki azK E /egva1 a bikaI /r ;ozzk isI /ost tele5o1lt a /i;ly+ A t@skk ebbe1 a Billa1atba1 megsz:1tek szmomra+ )@skkK Fa 1yrsak lltak vol1a ki bel0lem6 azt is el5eledtem vol1a+ Jsak egy go1dolatom voltH a bika+ /ilye1 is lesz ;t az a sttbe1 2risi1ak ltott aga1csK Mge1 1em 1ztem ki e11yit az ablako1+ Azt1 bedcgtt a szekr6 s zld lomb kztt a koro1s Cr+ Jsak egy Billa1ts az aga1csra6 s ma4d a 1yakba estem /i;ly1ak+ Bako1yi bik1ak 1emcsak er0s6 de mer0be1 k@l1bz0 kt szr+ Gratla1 tize1kettes+ A 1ormlis ga szBe1 5e4lett6 vrs sz<1:6 gy1gys t<zes6 m<g a tize1kettes ga a msik1l ", cm.rel rvidebb6 gy1gytele16 koro1s6 5ekete aga1cs+ /i1t;a 1em is egy bika ;ordta vol1a ezt az elle1ttes kt szrat+ reg leg1y volt mr a ;ordoz24>k+ Nem t>dott k@zde1i ezzel az egye1etle1 koro1val+ Kivertk a csrdb2l a 5iatalabb leg1yek E ;omloka6 sz@gye vres E6 s el4tt ;ozz1k b1atval6 d@11yg06 mly ;a1g4val E elmCl1i+ A meglvs ;elyt0l 1em volt szz lBsre+ 7e 1em m ott6 a;ol kerest@k6 a s:r:be16 ;a1em o11t mg kibotorklt a szlasba6 s egy reg b@kk5a alatt d0lt el+ A goly2 kiss ;t>l rzsCt rte6 s ell a laBockba1 llt meg+ A 6-.es Sc;1a>er6 br az eWBa1z<v lvedk az egsz belse4t sszero1csolta6 egy cseBB vrt 1em t>dott kisa4tol1i bel0le6 mert olya1 kvr volt6 ;ogy a 5aggya a lvs ;elyt azo11al elzrta+

Ds az erd0 s>ttog tovbb+ Nr az id06 s 10 az avar+ Az reg bika 1yomt elmossa az es06 s mi1t ;alott leBkk6 1ma libegssel rszll1ak a srga levelek+ Nr az id0+ Fol1aB mr C4 bikk 411ek az reg 1yom16 s ;oldas 4eke1 5eldob4k tal1 mg a 5ekete vlgyek a ;alott Cr orgo1l2 ;a1g4ait+ Nr az id0+ /i1t a v<z6 5oly1ak a Bercek6 s tCl a ;egye1 mr gyC4togat4a aBr26 5agyos gyertycskit mi1de1sze1tek kaB>4ba1 a drdolm1yC November+

K8d
Szeretem a kdt6 amely eltakar6 s egyed@l le;etek be11e+ Szeretem a kdt6 mert cse1d va1 be11e6 mi1t egy idege1 orszgba16 mely1ek lak24a a mag1y6 kirlya Bedig az lom+ Szeretem a kdt6 mert tCl ra4ta zso1g2 42lt6 meleg kly;a6 lelsre trt karok s mesk va11ak6 melyek tal1 val2ra vl1ak+ Szeretem a kdt6 mert eltakar4a a mCltat6 a 4v0t6 s a 4ele1 is olya1 ;omlyos be11e6 ;ogy tal1 1em is igaz+ *lya1 kevese1 szeretik a kdt6 s olya1 kevese1 tallkoz>1k be11e6 de akik tallkoz>1k6 1emcsak a kdt6 de egymst is szeret4@k+ A kd1ek a1y4a a vlgy6 aB4a a ;egy6 s<rs24a a szl6 s sirat24a a 1aBs>gr+ A k@lorszgi kdt 1em ismerem+ *tt tal1 a ;egyeke1 is megterem6 de 1l>1k 4obbra a vlgyek tek104be1 sz@letik E 1;a mr 1yro1 E6 s csak akkor megy aB4;oz ltogat2ba6 ;a 1agyra 10tt+ 7e ekkor mr re1dese1 1ovember va1+ Ilye1kor mr a vgsokba1 dr;armatt2l 21os mi1de1 5:szl6 s 1e;eze1 akar reggel le11i+ Nrom a kdt+ (lei1te szi1te 5zom letr1i a gyalogCtr2l6 mely1ek t<z lBsre mr vge va1 E a tbbit takar4a a kd E6 de azt1 csak belelBek a gazosba6 s amikor mr 1egyed2r4a sette1kedem be11e6 Cgy rzem6 1em is olya1 ;ideg+ Jsak mozog1i kell be11eI Felye1k1t megllok s ;allgat2zom+ Jsak a ;armatcseBBek ;>lla1ak a levelekr0l6 s vala;ol messze egy szekr zrg+ r@lk6 amikor mr 1em ;allom+ A szekr;ez ember tartozik6 az ember;ez k<1l2ds6 a ba4;oz tok s az C1+ civilizci2 ezer ga.boga6 melyek gytrve boldog<t4k az embert+ Nobb6 ;a 1em ;allom+ /agasa1 5elettem6 vala;ol a kd tete41 var4ak kiltoz1ak reggeli @ze1eteket+ Fa1g4>k 0si6 mi1t maga a 5ld+ Ki1t ;ltak a t2

mellett6 s most me11ek a rtre6 ;ova lila csillagokat rakott a kikerics+ (ste erre 411ek vissza6 de akkor mr cse1desebbe1 va11ak6 mert a kzelg0 4szaka ;allgatsa a var4akat is megri1ti+ Ks0bb vadlibk disk>rl1ak a kdbe16 el0ttem Bedig 5elrebbe1 1agy mltatla1kodssal egy kakas6 melyet szablyosa1 el;ibzok+ /r amikor meg;Cztam a ravaszt6 reztem6 ;ogy elkstem6 s a kakas 1i1cs U42 ;elye1V6 de az ember azt ;iszi6 mi1de1 siker@l+ A kakas ;t elme1t+ E Kevesebbet t:10d1i s 4obba1 5igyel1iI E kor;olom magam6 s amikor egy 1yCl >grik 5el6 szi1te a lbam al2l6 ezt mr 1em me1ti meg semmi+ =bait sszektm6 s 5elakasztom egy 5ra+ /a4d vissza4vk rte+ (gy mtys kiabl el0ttem6 mire meglassCdok6 mert le;et6 ;ogy a mtys 4elez valamit6 br a ;a1g4a 1em izgatott+ Nem rzek ki bel0le semmit+ Bezzeg megr1d>lok6 amikor vszes k>r4a1tssal vg el a 5e4em 5elett+ G>skm az arcom1l6 szemem szt;Cz mi1de1 gallyat6 ;ogy tal1 mgtte+++ de 1em mozd>l semmi+ Szll a kd6 le;>llik egy.egy 5alevl6 s cse1d6 cse1d+ Jsak ks0bb mrgel0dm6 s szidom a mtyst6 mely val2sz<1:leg e1gem 4elzett+ A zsiv1y ;<r;ara1g biztosa1 azt kiltotta szt a szabad 1Bek1ek6 ;ogyH E VigyzzatokI (mberI (mberrrI+++ Ami az erdei 1Bek 1yelv1 a11yit 4ele1t6 ;ogyH E 9yilkosI VigyzzatokI Szidom a mtyst6 Bedig igaza va1+ Be is bizo1y<tom mi1d4rt6 mert egy kakas ismt 5elb>rra1 el0ttem6 s ez mr ;a1gos zrgssel esik a bokorba+ reg a kakas 1agyo16 mert akkora sarka1tyC4a va16 mi1t a ;@velyk>44am+ (zt is 5elakasztom egy 5ra+ Nemsokra kis@t ma4d a 1aB6 s akkor sszeszedem 0ket+ Nem szeretem a ;tizskos vadszatot+ FCzza a zsk az ember vllt6 a vad sszegy:r0dik be11e6 s >tols2 melegt a ;t>1kra Bazarol4a6 lla1d2a1 emlkeztetve elrabolt kis letre+ Ji1kk s>rrog1ak most 5elm+

Nmelyik oly kzel szll6 ;ogy a kalaBommal lebor<t;at1m+ Falka1 cserreg1ek6 5orog1ak az gako16 s iste1 t>d4a6 mit tall1ak ;ol itt6 ;ol ott6 mert Cgy ltom6 1;a cs<B1ek is valamit+ (gyszer csak E 4obbr2l E i4edte1 sikka1t egyet a 5eketerig2+ *lya1 rm@let va1 a ;a1g4ba16 ;ogy az mr szi1te emberi+ Rgy sikolt;at 5el a gyermek6 ;a a bika kergeti+ A kdb0l azt1 kivlik egy rig26 ami1t s>;a1 a bokrok al6 1yomba1 Bedig egy karvaly olya1 kicsire ;Czott szr1yakkal6 mi1t;a 1em is le111ek szr1yai+ =bai el0re1yC4tva6 karmai 1yitva6 markolsra ksze16 s a rig2 csak egy Billa1attal el0zte meg a ;allt+ A karvaly Br mterre zCgott el mellettem6 s mr ma4d1em elveszett a kdbe16 amikor >t1al0ttem+ A lvs >t1 tiszt1 ;allottam6 ;ogy valami tisztsra esett6 mert tomB1 B>55a1t6 s g se6 levl se zrre1t >t1a+ Arra5el megyek6 mert kell a karvaly a baglyom1ak+ A ci1kk mr megi1t bartsgosa1 disk>rl1ak6 Bedig el0bb6 amikor a rig2 vszt sikoltott6 >gya1csak cse1desek lettek+ Kirek egy 1yiladkra+ Itt a kd mi1t;a ritkbb le11e+ Keresem a karvalyt6 mely csak ide es;etett+ Ki1zem az ir1yt6 a;o11t l0ttem6 s mr ltom madaramat+ Szr1yai sztter<tve6 5e4e el0reesett6 mi1t;a bCs>l1a+ /i1t;a 1em is az a madr le11e6 mely el0bb vad6 gyilkos szt11el s>;ogott a rig2 >t1+ Br ezek csak szavak+ UVadV6 UgyilkosV+++ (zeket az ember tallta ki+ A karvaly mit sem t>d r2l>k+ A karvaly egyszer:e1 ;es volt6 s e11i akart+ Meggeliz1i+ Ki kvt reggelizik6 ki 5eketerig2t U1at>rV+ D1 megltem a 1y>lat6 a 5c1t6 a karvalyt6 1 1em vagyok gyilkosK Nem6 1 vadsztam+ A karvaly megli a rig2t6 mert ;es6 a karvaly Cto1ll2 gyilkos+ (z csak vilgosK A r2ka meg5og4a a 1y>lat6 mert 5iai va11ak6 ezrt Uvrs ;2;rV a 1eve+ Az ember ;alomra mrgez 5:t.5t6 ez egyszer:e1 Utisztogatsi akci2V+ Kd va1 kr@lttem+ Qlmos6 sz@rke6 5ldi 5el;0k6 s csodlatos6 milye1 tiszt1 ltom az ember igazsgtala1sgt+ Szidom is magam rte+

E (red4 ;aza6 tedd le a B>skt6 s ;orgol4 egy ter<t0t a 1agymama 1eve 1aB4ra+ B>tasgI Gersze ;ogy gyilkolsz te is+ szt1eid >gya1olya1 0siek6 mi1t a vad+ Jsak 1em kell 1agykB:skd1i+ Amikor <gy egyed@l vagyH 0sember vagy+ Jsak a 5egyvered 4obb6 de azt magad1ak6 az UemberV.1ek ksz1;eted+ (gybk1t a bal cs0be 42 le11e goly2t te11i6 mert erre mr disz12k is le;et1ek+++ Ft ez mr igaz+ Am<g elgo1dolkodva 5elmsztam a ;egytet0re6 1agy >tat ;agytam magam mgtt+ Ds ami1t megyek 5el4ebb6 5el4ebb6 ritk>l a kd+ (gyszer csak alattam marad6 s Cgy rzem6 egyed@l vagyok a vilgo1+ Alattam va1 az id06 mely elmClt6 alattam az >tak6 amelyeket meg4rtam+ )e1ger va1 alattam6 melybe mi1de1 beleveszett6 amely1ek ;>llmai 1em verik a Bartot6 csak 1m1 ;e1tereg1ek+ Jltala1>l+ Nem rombol1ak6 1em B<te1ek+ Nem me11ek ra4t>k ;a42k6 1em is 411ekP 1em bCcsCztat1ak6 de 1em is vr1ak se1kit+ A 1aB szi1te ll+ Fova me14e1K Ki1ek vilg<tso1K D1 vagyok az egyed@li6 akit lt6 rtem Bedig tal1 el sem i1d>l+ 7e azrt itt mi1t;a melegebb le11e+++ Fegyre msztam6 tal1 azrtK Nem+ Arcomat meleg<ti a 1aB+ /eg a kezemet+ N2lesik+ Szembe1zek vele6 s szi1te ltom6 ;ogy lassa1 eli1d>l 5el5el+ Ds rm 1evet+ (gyed@l vagyok+ (1ym itt most az g6 melye1 az 1 1aBom megy 5el6 5el5el+++ A msik oldalo1 meg C4ra beleereszkedem a kdbe+ (l;agy1ak a t:10d0 go1dolatok6 mert 42 t>d1i6 ;ogy a kd 5elett mgiscsak s@t a 1aB+ A 1yiladk bal oldal;oz laB>lok6 s Cgy csCszom le5el+ (gy 5c1tyCk szedeget az Cto16 s i4edte1 emeli 5el 5e4t6 amikor mozgsom szreveszi+ /egllok+ Jsak 1e reB@l41 E 5o;szkodom+ /ert akkor 5elveri az egsz kr1yket+ A 42 kis tyCk sz2t 5ogad+ =e 1em veszi r2lam szemt6 s szBe1 bes>rra1 a s:r:be+ Vrok mg6 ;ogy messzebb elme14e16 azt1 csCszom tovbb+ A vlgy5e1k mr messze 1em le;et6 amikor szokatla1 tomBa B>55a1sok r1ek ;ozzm+ /i1t;a valaki kllel a ;z oldalra @t1e 1;a+ Kzbe1 Bedig Batta1ik valami+ Qllok meredte16 de 1em ltok semmit+

Azt1 csigalassa1 eli1d>lok+ Szemem ;ol a kdt 5>rkl4a6 ;ol a lbom al Bisla1t6 ;ogy r 1e lB4ek valami zrg0s ;olmira+ A dobba1sok er0sd1ek+ /r ltom a v<zmosst srgll1i6 de szreveszek mst is6 amit0l rzem meg5esz@l1i be11em az >grsra ksz 0sembert6 vagy az <4t meg5esz<t0 kzBkori vadszt+ From disz12 t>rkl a B5r1yos vlgy5e1ke1+ N;a valami gykr szakad;at6 s az6 ami a mly6 d1g0 ;a1got ad4a+ Nem 1agyok a disz12k6 Cgy ltszik6 testvrek+ (gy.egy Billa1atra megll1ak6 szimatol1ak6 ;allgat2z1ak6 azt1 t>rkl1ak tovbb+ N2 le11e most egy ktcsv: goly2s B>ska+ Kett0t 1y>godta1 kid>Blz;at1k kz@l@k6 de <gy bizo1y csak egyr0l le;et sz2+ Amelyik kzelebb va1+ DBBe1 5elemeli 5e4t6 amikor oldalba lvm+ A msik kett0 szi1te a lvs Billa1atba1 elt:1t6 a megl0tt Bedig 5elb>kott6 azt1 be>grott a mellette lev0 v<zmossba+ S4 goly2t teszek B>skmba6 s ;alka1 a lvs ;elyre megyek6 mert t>dom6 ;ogy a disz12 mr az e1ym+ A 1agy goly2 szi1te 5ellkte6 s el>grsa csak a me1ek@ls >tols2 5ellobba1sa volt+ Amikor le1zek a v<zmossba6 ott 5ekszik a disz12+ Sz4a mg ki1y<lik6 mi1t;a s<ta1i akar1a6 s Cgy is marad+ MgyC4tok egy cigarettra+ 3c16 1yCl6 karvaly6 disz12+ Vltozatos6 szB ter<tk+ (lgedett vagyokI SzB reggel volt+ 9yilkols ide6 gyilkols oda E rmmel 1zegetem a kis ka1t6 csak mg azt 1em t>dom6 ;ogya1 ;ozom ki a v<zmossb2l+ Igaz6 1em mly E tal1 1gy mter E6 de a disz12 vagy egy mzsa6 s a Bart elg meredek+ Itt sem ;agy;atom6 mert az id0 5elmelegedik6 s am<g embereket ;ozok6 megromol;at+ Jsak 1e >grott vol1a bele ebbe a ro1gyos rokbaI =ecsatolom a B>skasz<4at6 lbra ktm6 s 1agy @ggyel.ba44al ki;Czom a Bartra+ 3olyik r2lam a v<z+ (l0 a bicsktI Agyarai bizo1y gye1gk6 de azrt csak disz12 ezI Ds szBe1 becsCsztam ;ozz4>k+ /egrte a 5radsgotI

9yorsa1 kivgom6 s meg is lkelem6 amikor megsz2lalt a 1yiladko1 valakiH E /it csi1lsz6 5iamK /i1t;a a k<gy2 cs<Bett vol1a meg6 Cgy >grottam 5el+ Ki a 5e1e szm<tott itt emberreK K@l1s az6 ;ogy az els0 Billa1atba1 az volt az rzsem6 ;ogy tilosba1 4rok+++ Ds most meg5ogtak+ /ivel Bedig magam 1em szoktam orvvadsz1i6 ks0bb az a tiszteletle1 go1dolatom tmadt6 ;ogy valamelyik 0sm :zte ezt a tisztes mestersget6 s most be11em rgi i4edsek r1d<tottk meg az idegeket+ A 1yiladko1 Bedig Gter bcsi llt6 a 1y>gd<4as erdsz6 aki az erd0szle1 egy kis ;zba1 lakik6 s most cse1dese1 der@lt i4edelmeme1+ E /egi4esztett6 Gter bcsi+++ E =tom6 te is a s@ld0cskt+++ E Va1 vagy szz kil2 E 1ztem a disz12mat+ E Valamikor+++ E kezdte6 s 1 az gre 1ztem6 mert ;a Gter bcsi a rgmClt id0ket ;ozta el06 akkor amellett megesteledett az ember+ Gedig 1em volt beszdes+ N;a ;etekig se sz2lt egy sz2t se6 de ;a elkezdte6 akkor azt1 1yg;ette a ;allgat2+ E Fa seg<te1e6 Gter bcsi6 5elakaszta1m ide a 5ra6 s kidob1m a belse4t+ E No6 gyere+ Sz>szogott az reg+ E Nem is olya1 s@ld0cske E krrve1dtem+ E =eg1ykoromba1 a ;21om alatt vittem ;aza az ilye1t+++ Nagy 1e;eze1 l2gott a kis ka1+ Amikor ksze1 volt>1k6 ;<vott az regH E 9yere be ;ozzm egy cssze tera+ N;a 1agyo1 egyed@l rzem magam+ Jsodlkoztam+ Mitk1 ;<vott valakit mag;oz el;agyott kis ott;o1ba+ =eg1yember volt+ Amikor 1y>gd<4aztk6 azt a kis ;zat krte laks>l6 amely valamikor vad0r;z le;etett+ E N2 1ekem ez 1agyo1 E mo1dta+ E Itt 1em zavar se1ki+ E Ds az2ta ebbe1 az reg zsCBos ;zba1 cse1deskedett+

E )>dod E mo1dta me1et kzbe1 E6 ilye1kor 1i1cs maradsom+ Fa s@t a 1aB6 r;Czom a 5@gg1yt az ablakra+ Nekem 1e m>togassa koBottsgom6 regsgem+ 7e ;a 41 a kd6 el04vk6 mi1t este a borz+ Ds 4rok sszevissza a 42 1agy kdbe1+ Szi1te el5eledem ilye1kor6 ;ogy el4rt az id0+ )>dod E s vidma1 1zett rm E6 akr ;iszed6 akr 1em6 1 szeretem a kdtI E D1 is szeretem6 Gter bcsi+ E )e isK+++ E vllamra tette kezt+ E Lgye6 te is+ No ltod+++ Az reg ;zat csak akkor ltt>k meg6 amikor mr ma4d r1k esett+ Be1t Battogott a t:z6 s az reg ;olmik1ak olya1 szaga volt6 mi1t mClt szzadbeli kale1dri>mok1ak+ Nem is olya1 csC1ya ez az reg ;z bel@lr0l+ Az gy el0tt 0zb0r sz01yeg6 a 5alako1 rgi kBek6 melyeke1 az alakok mr 5eketk az id0 kormt2l6 @szkt0l+ Az asztalo1 do;1yszita6 be11e BiBa+ (gy 51ykB ara1yrmba16 de olya1 elmos2dott6 mi1t ma az egsz vilg+ Kd k@1t6 kd be1t+ Ds ez a 1e;z szag E BiBs emberek ott;o11ak szaga E6 mi1t;a 1em is k<v11 a vilgossgot+++ A teav<z mr z@mmgtt+ Alatta 1yalakodva libegett a kkes l1g6 s Gter bcsi vidma1 s@rgtt.5orgott a ksz@l0dssel+ Kzbe1 meslt+ E Akkor mg kocsi1 4rt>1k Gestre E mo1dta+ E Selmecr0l 1emrg 4ttem meg+ K>tya ;ideg volt+ Kellett vol1a egy disz12+ Gersze6 e1gem k@ldtek ki+ />tassam meg6 mit t>dok+ Amellett a vad0rk is disz12 >t1 4rtak+ Szere1csm is volt6 de rtettem is a dolgot+ 7lbe16 mikor ;azamegyek 5lig meg5agyva6 az erd0mester mosolyog+ E Soka1 va11ak odaki11K E mo1d4a+ E (lege1 E mo1dom E6 de a disz12rt me;et a kocsi+ Ft mg amikor meg;oztkI Volt grat>lls6 mert er0s kt mzsa volt+ E SzB id0k voltak E s megllt egy Billa1atra6 ;ogy ki1zze1 az ablako1 a kdbe6 mi1t;a ott le;et1e lt1i mg a rgmClt dolgokb2l+

Sz@rcslgett@k a te1kat6 s valami bks6 mly cse1d Cszklt kr@ltt@1k+ A bCtorok6 a 5alak mi1t;a kzelebb ;a4oltak vol1a ;ozz1k6 s mi1t;a bel0l@1k is emlkeket sz<vtak vol1a az 4i 2rkra6 amikor egymssal beszlget1ek+ G>;a s ;omlyos volt mi1de16 ami kr@lvett be11@1ket6 s go1dolatba1 ilye1 regsget sz1tam magam1ak+ Ks0bb azt1 Gter bcsi Ba1aszkod1i kezdett+ (l0szr a re>m4ra6 azt1 egsz el;ibzott letre+ E Sgy ltem6 mi1t egy kivert k>tya6 s Cgy is ;alok meg+ Gldt ve;etsz r2lam E mo1dta+ E )e mg 5iatal vagy E s keser:e1 legyi1tett a leveg0be+ Az el0bbi kedves ;a1g>lat megkeseredett kzt@1k+ /ost valami Be1szszag Cszklt a leveg0be16 s az reg bCtorok is reges irigysggel 1ztek r1k6 akik mr >1t>k egymst+ Az asztalo1 Bor6 a sarkokba1 B2k;l26 s az gyb2l kiltszott a leBed0 szle6 mely gy:rtt volt s bizo1y E Biszkos+ Az a4t2 mellett sros ciB06 az ablako1 5ak2 5@gg1y6 s a kly;a csC1ya6 reBedezett darab4ait csak a szoks tartotta mr ssze+ /i va1 velemK E krdeztem magamt2l+ E (l0bb mg kedves s szB volt itt mi1de1+++ Az reg is szrevette szemll0dsem6 s keser:e1 mo1dtaH E Nzed6 >gyeI Ft ez bizo1y ro1da odC6 s csak magam5a4ta v1 k>tya marad meg az ilye1 2lba1+++ E 7e Gter bcsiI E =tom a szemede1+ 7e+++ igazad va1 E s t@relmetle1@l dobolt az asztalo1+ )er;re voltam+ /i trt1t ittK (kkor a szemem az ablakra tvedt+ Fomlyos @vege csillogott6 ame11yire t>dott+ =t1i le;etett az erd0 mi1de1 54t+ Az gak 5@rdtek a 51ybe16 a ci1kk vidma1 ci1cseregtek+ A ;egyek s vlgyek 5elett Bedig szemveszt0 51yessgbe1 Cszott 1aB+ 7e a kd6 a mi mi1de1t megszB<t06 21os6 reg kd@1k itt;agyott be11@1ket Ba1asz>1kkal6 keser:sg@1kkel6 kivilgosodott ro1gyossg>1kkal6 regsg@1kkel+ Alig bCcsCzt>1k+ Az a4t2ba1 Gter bcsi szeme el kaBta a kezt6 mert a 51yessg szi1te meg@ttte+

E Ft 1em >1dor<t2K Amikor vissza1ztem6 lttam6 ami1t ;Czta az ablakokra a 5@gg1yket+ D1 Bedig eli1d>ltam a 1aBs@tsbe16 cs@ggeszt0 ragyogsba1 ;aza5el+ A srga leveleke1 ragyogott a ;armatt vlt dr6 mert E ami1t mo1dom E akkor mr 1ovember volt6 amikor az elrv>lt ;atrba1 csak a BiBiske s<rdogl6 s a vadlibk kilta1ak a mez0k1ek tvoli @ze1eteket+

9szi tv3r
F>llott a makk6 s megsz2lalt az erd0 0szi tv<r24a+ Jsak Cgy magt2l sz2lalt meg egyszerre6 ;ogy aki1ek 5@le va16 rtse meg6 s aki go1dolkodik6 ;t go1dolkod4o1 ra4ta+ F>llott a makk6 koBogott az avaro16 rvide16 ;ossza16 verte a 4eleket a leveleke16 mi1t a vasCti irodba1 a tv<r2gB6 a;ol 1i1cs ott a 5orgalmista6 de a 4elek ott marad1ak a BaB<rszalago1P mi1t a riadt sz<v a beteggyo16 a;ol a koBogs go1dolatok kz 5szkeli magt6 s ma4d az lmok vissza;ozzk6 mi1t gy2gy<t2 vagy ktsgbeesett 4eleket+ /egsz2lalt az erd0 0szi tv<r24a6 ;ogy aki1ek 5@le va16 ;all4a meg a ter<tett asztal ;<vogatst+ A tlgy meg a cser 1em titkolta6 mert 1em is titkol;atta gyermekei za4o1gst6 mert aki1ek l1i kell6 az lve marad6 akit Bedig megesz1ek az erdei 1Bek6 abb2l 1em lesz 5a6 de 1em is le11e 426 ;a mi1de1 makk kikel1e6 ;isze1 abb2l ke1ders:r: boz2t le11e s 1em erd0+ (gyik ;a41alo1 sz2lalt meg az erd0 tv<r24a6 taBogat2zva6 mi1t a keresgl0 ;<v24elek6 mi1t a szer1y bolt6 amely1ek 1em kell 1agy reklm+ )ermszetese1 el0szr a mtysmadr ;allotta meg6 aki 5elborzolta 5e41 a tollat6 ami 1la a go1dolkodst 4ele1ti+ Az ir1yt mi1de1esetre meg4egyezte mag1ak6 s ma4d ;a ;es lesz6 emlkez1i 5og erre az ir1yra6 s emlkez1i 5og6 ;ogy a tv<r2 1eki azt mo1dtaH lelem+ (ze1 a 1aBo1 melege1 kzel ;a4olt az erd0;z a 1aB6 s megszmll;atatla1 s>gara kz@l Br ezer tal1 BBe1 a makkokat vette kezelsbe6 mert elrkezett az ide4e+ Az reg tlgy ellmosodott+ A gykerek csak Cgy tessk.lssk sz<vtak 5el egy kis tBllkot6 1edvessget6 mert a 5a 42llakott mr6 s 1melyik makk olya1 kvr volt6 ;ogy di21ak is elme;etett vol1a+ (zek az>t1 5szkel0d1i kezdtek a blcs0be16 a 5ldre 1ztek6 ami az let 1agy kala1d41ak <gretvel csb<totta 0ket6 s az 0szi 1aB melegara1y s>garai kitg<tottk a kis csszket6 az

4szakai ;ideg ssze;Czta6 ms1aB a meleg C4ra kitg<totta6 s az reg 5a levelei zizegve s2;a4tottak+ E /e14etekI S a kis makkok 5e4est >grottak a mlysgbe+ (kkor sz2lalt meg az erd0 0si6 0szi tv<r24a6 s most mr 1em is ;allgat el6 am<g egy szem lesz a 516 mert az reg 5a k@ldi 0ket6 s sz2lt mr a szl1ek is6 ;ogy mozgassa meg az gakat+ A szl el5olyva al>dt a domboldalo16 s kedvetle1@l szedte ssze magt6 de az reg 5a teki1tly volt az erd016 s 1em akart vele kikezde1i+ E A>z>>>>> E l2d>lt meg 1agy ;a1go16 br elg lagymatago16 meg is Berd@lt az gak kztt6 s ;>llott a makk6 mi1t a 4gvers+ Azt1 meg@lt az gak kztt a szl6 mert >1ta az egszet+ E Jsodlatos vagy6 reg tlgy E s>ttogta ravasz>l E6 s er0s6 mi1t a ;egy+ Alig t>dlak megmozgat1i+ Fol1aB C4ra el4vk+ Az reg 51ak 42lesett a dicsret6 de mire vlaszol;atott vol1a6 a szl mr 1em volt se;ol6 mert tle1d@lt a dombo16 s el5ek@dt a tCls2 oldalo1 a kellemes 0szi 1aBs@tsbe1+ UAzt ;iszi az reg B;1c6 ;ogy e1gem >grltat;at E go1dolta mg elalvs el0tt sz>szogva s tiszteletle1@l E6 ;>llik mr a makk magt2l is+++V F>llott isI Ds most C4ra cse1dese1 4elzett az erd0 tv<r24a6 de az el0bbi 1ekil2d>lst mr meg;allotta mi1de1ki6 akit a ter<tett asztal rdekel+ A vlgy ;a4lsba1 egy 2ris6 de sov1y vaddisz12 @lt 5el6 s Bo1tosa1 oda1zett6 a;ol zBorozva ;>llott a makk6 s kr@ltte ;at kis s@ld0 >gya1Cgy @lt 5el6 mi1t a1y4>k6 >gya1oda 1ztek6 br a s:r:t0l semmit 1em lt;attak+ Rgy @ltek Br msodBercig6 mi1t 1agy ;a42 mellett a kis cs21akok6 s br az id1 sz@lettek6 s makk;>llst most ;allottak el0szr6 t>dtk6 ;ogy a tv<r2 a ter<tett asztalt 4ele1ti+ 3el4ebb a sar4erd0 egy kis tiszts1 egy v1 szarvaste;1 5ord<totta arra 5@leit6 s mellette bor4a+ Bele is szagol1ak az elvo1>l2 szlbe6 amely1ek kellemes6 keser1ys6 5risse1 ;>llott makkszaga va1+ A v1 te;1 szimatol6 s biztat2a1 1z 5ira+ A kisbor4C1ak ez a 1zs 42lesik6 mert E a 5e1e t>d4a6 mirt E az a1yai szeretetet Br 1aBig 1lk@lz1ie kellett+ 3>rcsa volt ez

1agyo1+ Addig ktelessge volt a1y4val 4r1i6 most meg6 ;ogy kvet1i akarta6 az a1ya d@;se1 toBBa1tott6 s0t el is lkte6 s a szeme villogottH UItt maradszIV Ds Beckese1 elvo1>lt valami 5>rcsa ord<tozs ir1yba6 BBe1 csak a 5art 1em riszlta+ A kisbor4C i4edte1 s ;ese1 laB>lt6 mert a derk a1ya szoB1i sem e1gedte+ Ds rm@lte16 borzo1gva ;allgatta az ismeretle1@l is ismer0s ;a1gokatH a bikk b0gst+ =aB>lt ;t s 5lt6 de valamit evegetett+ A1y4a Br 1aB mClva >gya1 el0ker@lt6 de olya1 szaga volt6 ;ogy >1dorral 5ord<totta el a 5e4t6 mi1t;a azt mo1dta vol1aH UA1ym6 b@ds vagy+++V E s a tisztes a1ya tal1 megsrt0dtt6 mert BBe1 csak vgig1zte tavalyi szerelme gy@mlcst6 s ma4d1em t1clBsbe1 tvozott+ A bor4C elkeseredette1 1zett >t1a+ Azt1 meg4tt C4ra az reg te;16 s mr 1em me1t el6 de idege1sge s szem1ek tasz<t2 villa1sai csak most mCltak el vglegese16 ;ogy ismt a1ya lett6 s megsz2lalt az erd0 id04elz06 0si tv<r24a+ E (ste oda megy@1k E 1zett az reg te;1 5ira szel<de16 mi1t a 42 a1yk ltalba1+ Ds oda is me1tek6 megzavarva egy r2kt6 aki szi1t1 megrtette a g>r>l2 kis makkok zrgs1ek titkos 4eleit6 br 1eki 1em azt mo1dta a tv<r26 ;ogy makk6 ;a1em azt6 ;ogy egr+ /ert az egerek is szerettk a makkot6 ma4d1em a11yira6 mi1t 0ket a r2ka+ /i1dezeke1 5el@l az ember is szereti a makkot6 1em e11i >gya16 de el@ltet1i+++ s t>d4a6 ;ogy az reg tlgy al ilye1kor oda4r1ak az erdei 1Bek6 s r2kt6 elmaradt bor4Ct6 egy s@ld0cskt esetleg meg is l01ek+ Az ember ezrt 5e1t @l a 516 s Cgy ;atroz6 ;ogy a r2kt ;agy4a mg egy kicsit egersz1i6 azt1 agyo1lvi+ Fadd B>szt<tsa mg az egereket6 akik az ember t>la4do1t6 a makkot B>szt<t4k+ /ert itt mi1de1 az ember t>la4do1a6 te;t a r2ka is+ A r2ka mr ;rom egeret meg5ogott6 a 1egyediket el@gyetle1kedte6 mert ideges+ /ert va1 valami a leveg0be16 ami 1y>gtala1<t4a+ Amikor a vadsz arra go1dol6 ;ogy a r2kt most

mr mgiscsak meglvi6 a r2ka kis6 s>1yi szemei riadta1 1z1ek kr@l6 a geri1c1 mi1t;a ;a1gyk mszkl11ak6 de a ;<res r2kaorr ;iba k>tat r>l2 szimat >t16 s 5@le sem 4elez semmi veszedelmet+ A vadsz azt1 el;alaszt4a a lvst6 mert 1emcsak szeme va16 ami1ek ragadoz2 s>garai 5elborzol4k a r2ka idegeit6 de sz<ve is6 ami ellaBos<t4a a gyilkos go1dolatokat+ Fisze1 most ;asz1os a r2ka koma+++ de itt egybk1t si1cs aBr2vad+++ (zek1ek a go1dolatok1ak is le;et valami kis>grzs>k6 mert a r2ka meg1y>gszik6 s mr a ;atodik egeret 1yeli6 amikorH E MeccsI E A makkra rkez0 bor4C valami re4tett gra lBett6 az erdsz szeme oda>grott a s:r:sgre6 a;ol mg 1em lt;atott semmit6 s amikor visszavilla1t a 5a al6 a r2k1ak mr csak elt:10 5arka vgt ltta6 mert a reccse1st0l rm@lte1 >grott a bokrok kz6 mi1t;a a me1ek@ls ;alk>l2 zrgsbe >grott vol1a+ A vadsz azt go1dol4a6 ;ogy el0bb kellett vol1a megl01i+++ de bel@l vala;ol mlye16 egy kis B>;a rm takargat4a ezeket a ;ivatalos go1dolatokat+ Szi1te vidma1 1z az elmos2d2 zrgs >t16 s amikor vissza5ord<t4a 5e4t6 szi1te megdbbe1 E Bedig ;1yszor ltta mr ezt a 4ele1etet E6 az reg te;1 s bor4a mr ki1t ll a tisztso1+ /ost mr a bor4C is vigyzott6 ;ov lB6 mert meg4ele1s@k cse1desebb volt6 mi1t egy ltoms+ Ds most ll1ak6 mi1t kt szobor+ A te;11ek csak az orra sz<v4a a leveg0t6 s mivel a leveg0 tiszta6 a r2ka el>grsr2l Bedig t>dta6 ;ogy mi volt6 ;t mi1de1 5lelem 1lk@l vezette bor4t a 5a al+ 3elcs<Bett egy makkot6 roBogtat1i kezdte6 s a bor4Cra 1zett+ E (gylI A vadsz a 51 mosolyog+ Az reg te;e1et ismeri6 a bor4C er0s6 letreval26 a B>skra 1em is go1dol+ (steledik+ Vala;ol egy bagoly 4a4o1g6 5elt@1edez1ek a csillagok6 ;alka1 ;>ll a makk+ A 5ld sttsge emelkedik6 mi1t az radat6 s amikor a vadsz le1z6 a 5a al6 a kt szarvas mr 1i1cs se;ol+ A vadsz e11ek is r@l6 mert 1em kell megriaszta1i 0ket6 ;t gyorsa1 lekCszik a magaslesr0l6 s ami1t ;aza5el ballag6 olya1 rzse va16 mi1t;a egy kicsit tolva4 le11e6 mi1t;a az erd0 tal1

mgis az erd0 le11e6 s mi1de16 ami be11e va1+ /i1de16 ami l6 mi1de16 ami let+ Kivg1i le;et6 agyo1l01i le;et6 kell is 1;a6 de ez mr 1em erd06 s 1em az erd0+ E Ige1+++ ige1 E koBog a v1 5a 0szi tv<r24a E6 s ;ogy ezt most megrted6 te is az erd0 vagy+ Am<g csak lsz+ Fogy azt1 mi lesz6 azt csak te t>dod+ (mber+ )e mi1de1t t>dsz6 ami az let s az talak>ls kztt va16 mi 1em t>d>1k semmit+++ bizo1y semmit+++ de mi csi1l4>k+ A vadsz mr a sz0l0k alatt ballag6 s sz<vbe1 lmodoz2 bke va16 mi1t;a egyed@l le11e a vilgo1+ Gedig 1i1cs egyed@l+ Az egyik sz0l0t0ke al2l keske1y6 ravasz r2kaszem 5igyeli a leg1agyobb 1y>galommal+ Ilye1kor az ember 1em rtalmas6 mert 1em lt+++ (gybk1t a r2ka is most rkezett6 egy msik makk;>llat2 reg 5a al2l6 a;o11t s@rg0se1 tvoz1ia kellett6 mert ott meg az reg koca zavarta meg 1y@zsg06 er0szakos malacaival+ A szeg1y kis r2ka az eget lekromkodta vol1a6 ;a ember6 ;ogy mg e11i sem ;agy4k6 de mivel csak egy kis r2ka volt6 1em kromkodott6 ;a1em t:10dtt egy kicsitP azt1 a sz0l0k 5el 5ord>lt6 mert a le1yelt6 zs<ros egrkk ;atrozotta1 gy@mlcst k<v1tak+ E N2I E egyezett bele a r2ka6 s most egy szB6 ter4edelmes t0ke alatt 5ekszik6 amelye1 a dCs 5@rtk ma4d a 5ldet rik+ Itt 1i1cs szarvas6 1i1cs disz126 s 1i1cs ember+ S a sz0l06 mi1t a mz+++ Kzbe1 szre se veszi6 ;ogy a dombtet0re6 mi1t egy kedlyes6 Bo;os vi1cellr6 5elballag a ;old6 szel<d dere1gst szitl a vilgra6 s Balacsi1takBe csak akkor der@l kerekre6 amikor meglt4a6 ;ogy a malomk0 asztal1l ve1yiget:z mellett vr4a mr a rgi bart6 sz0l0vel s lgy ke1yrrel a der:s6 kedves6 m>stszagC *kt2ber+

9szi estk
Akkor is szB szeBtemberi 1aBok 4rtak+ (l5ogytak mr a 5ecskk6 zrg0sre vlt a te1geriszr6 s bCcsCz26 cse1des kdk ;omlyosodtak a tvoli dombtet0k1+ (st1k1t 5ellobba1tak az rmt@zek az erd0sarkoko16 s a ;old 1agy6 vrs >dvarral kaBaszkodott a )e4Ct 5el+ (gyik este azt mo1d4a 501kmH E A vaddisz12k t1kreteszik a k>korict+ /e14e1 ki6 s 1zze1 a cs0szk >t16 mert er0s a gya1Cm6 ;ogy al>sz1ak a l2kt0k+ 3lig mr le voltam vetk0zve6 s siralmas brzatot vg;attam a megb<zs;oz6 mert mg bCcsCz2>l ;ozztetteH E Al>d1i a s<rba1 is le;et+++ E Azzal magamra ;agyott+ 3elr1gattam C4ra csizmimat6 s b1atos Billa1tst vetettem gyamra6 mely1ek e1y;e tek104t mi1de1 tagom k<v1ta6 s 1eki a ;oldvilgos erd01ek+ (gy reg ma11lic;ert szoro1gattam a ;21om alatt6 zsebembe1 1;a kocca1tak a tlt1yek6 egybk1t cse1d s ;oldvilg mltt el az alv2 t4o1+ A tCls2 domb oldalba1 cig1yok t@zeltek6 s a bokrok al41 akkora sze1t41osbogarak villogtak6 mi1t egy mogyor2+ /r el5ele4tettem a 5radtsgot6 mr meg5ogott az erd0+ Az g magassgba1 aBr2 kis 5el;0k siettek6 tal1 m>lat1i vala;ova6 az reg erd0 5ekete rkaiba1 ;a1gosa1 rm@ldztt a bagoly6 s az ismert >tak olya1ok lettek a ;oldvilgba16 mi1t;a so;asem 4rtam vol1a arra+ Jsak az 0sz ele4i ;olds>gr ilye1 varzsl2+ Valami 5i1om kd @l mi1de1e16 a ;zak 5e;r 5ala kilomterekre ltszik6 de a kzvetle1 kr1yk ismeretle11 lesz6 mesebeliv6 ms vilgg6 mi1t amit 1aBBal lt>1k+ Ilye1kor tal1 a v1dormadr szt1e b>4kl az emberbe16 mert 42 me11i6 me11i ismeretle1 t4akra6 s vr1i valamire6 amit csak a kvetkez0 dombtet01 lt>1k meg+ 3el a dombra6 le a vlgybe6 C4 meg C4 0szk1+ Vgyak6 rem1yek tel4es@l1ek be6 s C4ak sz@let1ek+ A csalitokb2l reg erd0k lesz1ek6 a szlasokb2l tar5e4: 2risok+ /i Bedig mi1d lassabba1 4r4>k a ;oldas >takat+ (lmarad mell0l@1k a ro;a12 vgy6 s csak

a rem1y baktat mellett@1k6 ;ogy ma4d ott+++ ott6 a tCls2 domboldalo1+++ ott+++ a;ova tal1 so;a el 1em r@1k6 mert 5olyvst C4 meg C4 vlgyek v42d1ak6 s C4 dombok 101ek a rem1ysg ;oldvilgos te1gerbe1+ Nemsokra 5ellobba1tak el0ttem az 0rt@zek+ Zvatosa1 cserksztem arra5el a magamba1 elksz<tett Brdikci2val6 mert mr lttam6 ;ogy a t:z mellett 1i1cs se1ki+ No6 megll4atokI (kkor megsz2lal mellettem a k>koricaH E I5iCrI Itt vagy>1k eI Nagyo1 meleg volt a t:z mellett+ No6 vge a szBe1 elksz<tett dikci21akI *tt llt koBott sz:rbe1 az reg 9alamb+ Fromszor is elme1tem vol1a mellette6 ;a meg 1em sz2lal+ E /e14@1k csak a t:z;z E mo1dom E6 ;a mr itt vagyok6 csak ;add 4441 ki a disz12+ E Ki41 az6 att2l 1e tessk 5l1i E 1y>gtatott meg az reg+ E 7e azrt odame;et@1k+ =edobta magr2l a rozza1t sz:rt6 vgig;everedtem ra4ta+ Nztem a l1gok 4tkt6 a Barzs izzst6 a 5@st sz@letst meg a csillagokat a te1ger 4szakba1+ (mbereim egy.egy sz2t vltottak ;alka16 azt1 csak a te1geriszr s>sogott6 meg a makk Bottya1t 1;a zrgve a szraz leveleke1+ Nem t>dom6 meddig 1ztem <gy a t@zet6 s mikor 1yomott el az lom6 mert amikor 5elbredtem6 mr a 5e4em 5elett szllt a ;old6 s csak Barzs volt a t:z ;ely1+ Az emberek se;ol+ A szl mr el@lt+ N;a libbe1t csak a k>koricalevl r1yka6 s ;ideg cse1d Boroszklt a 1yrvgi >tako1+ /egsimogattam arcom6 melye1 rez;et0 1yomokat ;agyott az reg sz:r egy gomb4a6 s 5z2sa1 1zegettem6 ;ogy 41.e mr valaki+ Kis id0 mClva ott terem az reg 9alamb+ E Itt va11ak E s>sog4a+ Kezvel m>tat4a az ir1yt+ /ost mr mi1t;a 1 is ;allottam vol1a valami zrgst+ E Kt 1agy meg malacok E tette mg ;ozz+ I1tettem6 ;ogy @l41 mellm6 s s>ttogva megbeszlt@k a te11ival2t+ Tk beme11ek a k>koricba6 1 meg elllok6 s rm

;a4t4k a ko1dt+ A disz12k1ak ms Ct4>k 1em volt6 te;t csak arra 4;ettek6 a;ol 1 vrom+ Falk zrgssel i1d>lt meg a ;a4ts+ (gyszer mi1t;a 1agy 5ekete r1yk tolakodott vol1a a k>koricaszr kz6 t0lem tal1 t<z lBsre6 de a11yira mozd>latla11 vlt6 s a11yira r1ykszer: volt6 ;ogy 1em mertem l01i+ Gedig mr ma4d a szemem esett ki a meger0ltetst0l+ A gye1ge szlbe1 ;a4ladoz2 te1geriszr mi1t;a t1cra kerekedett vol1a+ Akr;ov 1ztem6 mg az ge1 is ott llt a 5ekete r1yk6 s tel4ese1 belezavarodtam a sok disz12ba+ (kkor az egyik emberem elk;i1tette magt+ (zt mr disz12i1k 1em lltk ki+ /i1t;a a 5ld doblta vol1a ki 0ket+ Nagy trssel robba1tak ki a k>koricb2l6 s a sok ro;a12 r1yk kztt azt sem t>dtam6 ;ova l04ek+ A 1agy 5eketesg is megi1d>lt6 s mi1t egy mozdo1y6 Cgy zCgott el mellettem+ (rre vrtam6 ;isze1 a malac1Bsg 1em 1agyo1 rdekelt+ Nem ;ibz;attam el6 mert ma4d az oldalt rte a B>skm6 mely a 1agy d>rra1s ;elyett szB cse1dese1 azt mo1dta6 ;ogyH E Jsett+ Azt1 1 is mo1dtam valamit6 mikzbe1 az reg mordlyt Cgy vgtam a 5ld;z6 csak Cgy 1yekke1t+ Az>t1 is sokat 4rtam a disz12k >t1+ A szere1cse azo1ba1 1em 1evetett 5elm+ Meggel lmosa16 sszetrte1 bredtem6 egsz 1aB reztem az alvs ;i1yt6 de amikor a ;old vrssge kigy>lladt az ge16 me11em kellett+ 3o4togatott a szobaleveg06 rm 5ek@dt a 1gy 5al6 s ;a mgis ott;o1 kellett marad1om6 szi1te kar4aimmal 1yCltam a szabad terek >t1+ D44el ltem+ Kt emberemmel is Cgy voltam6 ;ogy 1aBBal alig ismert@k egymst+ Ad4o1 iste1I+++ 3ogad4iste1I E s vge+ 7e amikor 5ell1golt kztt@1k a t:z6 a szl belemarkolt a l1gokba6 s sziBorkkat vitt a leveg0beH emberebb emberek lett@1k+ (lt:1tek az reg 9alamb ro1gyai6 el a 1aBBali m>1ka zrg0 ;tkz1aBossgaP az a>g>szt>si g ragyogsa kz1k ereszkedett6 s @11eB lett+

(gyszer Br 1aBig 1em me;ettem ki6 Bedig 1agyo1 @ze1gettek rtem6 ;ogy egy 1agy ka1 5org24t Bo1tosa1 t>d4k6 k11ye1 megl0;etem+ Vgre szabad>ltam+ Nagy lBtekkel Boroszkltam az erd01 kereszt@l6 s go1dolatba1 mr ;Czt>k a 1agy ka1t a t:z;z6 amikor tvoli lvs d1gtt vgig az erd01+ Ki l0;et itt ilye1korK E go1doltam6 s mg 4obba1 siettem+ Az ir1yt Bo1tosa1 meg;atroz1i 1em le;etett6 ;t arra go1doltam6 ;ogy a szomszdba1 l0ttek+ Amikor 5l 2ra mClva be5ord>lok a d:l0Cto1 a k>koricatblk kz6 szekr zrg szembe1 velem+ Fiba trtem a 5e4em6 mi5le szekr le;et6 ;t belltam a k>koricba6 mert a szekre1 1agy beszdbe1 voltak+ /a4d megt>dom6 kicsodk+ Gr Berc mClva Bri1ciBlisom ;a1g4t ismerem 5elH E )>d4a6 N2zsi6 alig @ltem le6 mr 4tt+++ egye1est 1ekem+++ 3elemeltem a B>skt6 s 1yakba l0ttem+++ alig rCgott+++ le;et kt mzsa is+ D1 meg csak lltam a k>koricba16 ;ol az gre 1ztem6 ;ol a 5ldre6 s ma4d s<rva 5akadtam+ Az 1 disz12mI Viszik a disz12matI Lt1>k 1ztem+ Vgig5eketedett a ;osszC igskocsiba1+ (zrt 4rtam 1 ;eteke1 kereszt@l6 ezrt ldoztam 5el az 4szakimat6 ;ogy ms egyszer ki416 s az l04e megI /g ;allottam6 ami1t Bri1ciBlisom mo1dtaH E /a is @ze1t az reg 9alamb6 go1doltam6 ki4vk+ Az i5iCr 1em t>dom6 ;ol csavarog mosta1ba1+ E )al1 doktork1l E vlte N2zsi E6 azt mo1d4k6 a doktorkisasszo1y tetszik 1eki+++ A ;old szles teBsikBvel ka41>l vigyorgott le rm6 1 meg bCsa1 i1d>ltam a szekr >t16 mi1t az 0szi estk megcsalt szerelmese+ N2zsi kocsis1ak azo1ba1 igaza volt+ A doktorkisasszo1y az2ta mr rg a 5elesgem6 de mg most is6 ;a valami 1em siker@l6 amire 1agyo1 vgytamH 5elt:1ik a szekr a ;oldvilgos Cto16 s 1 bCsa1 ballagok >t1a+

: vem2eri /a(ts
A szl Cgy 4r az erd016 mi1t a vgre;a4t26 s a 5k sziszegve ;a4ladoz1ak6 mi1t az ad2sok+ E 3izet1i6 >rak6 5izet1iI Visszaad1i mi1de1t kamatos kamatokkal6 amit az reg ba1kr6 a 3ld adott+ Nzztek a Nyr5tI Az a 42 ad2sI Ltols2 srga levlba1k24t is visszaadta mr6 s most Cgy ll a berekszle16 mi1t a becs@letes ad2sH levetk0zve s el;agyotta1+ A B@kk is tisztessges 5a4ta6 a Ny<r is6 de mg a 9yerty1 is6 aki Bedig komisz6 tolakod2 1Bsg+ (l0szr csak egye1k1t ;>llattk levlB1z@ket az rk 1agy Berselybe6 de azt1 lttk6 ;ogy Cgyis ;iba+ /egrztk mag>kat6 ler2ttk az ad2ssgot6 s most bk1 va11ak+ Fa 41 a vgre;a4t26 csak ts>;a1 az gak kztt6 1em t>d belekaBaszkod1i semmibe+ Bezzeg a )lgy meg a JserI Nem6 0k 1em 5izet1ek+ Itt.ott egy kis kamatot6 de azt1 tg>l4o1 az a vgre;a4t26 mert 1em ll1ak 42t mag>krt+ N;a lre me11ek a szllel6 mely Berlekedve tBi a zizeg0 cserleveleket6 de bevasal1i alig t>d valamit+ E Nem 5izet@1kI E kilt4k a cser5k+ E /a4d tavasszalI E Ds a szl is meg>14a a medd0 verekedst+ Alko1yattal elBi;e1 0 is a vlgyek l16 de el0bb mg beszmol gazd41akH E A Nyr6 Ny<r6 B@kk s tbbiek meg5izettek6 >ram+ Jsak a Jser+++ k@l1se1 a 5iatal4a+++ Ne ad4 1ekik mskorI Nem 5izet1ek+ Vereked1i kell mi1de1 kra4crrt+++ Ne ad4 1ekik tbbet6 >ram+ A 3ld lmosa1 mozgol2dik+ E Ne b1tsd 0ket+ /a4d tavasszal meg5izet1ek+ AlaB4ba1 42raval2 1Bek+++ Nem al>d11kK Ds az 0szi estbe1 mlyet s<t a 3ld6 s elalszik az erd0+ Alszik a szl6 al>sz1ak a 5k6 csak aBr2 kis cserbokrok zizeg1ek 1;a6 mert lm>kat zavar4a a rossz lelkiismeret+ A Jser mg 1em 5izetett+++ D1 azrt odalltam egy 1agy cserbokor mell+ Nemcsak azrt6 mert magam is i1kbb az ad2sok

kaszt4ba tartozom6 s <gy 5lig.meddig roko11ak reztem magam6 ;a1em 50leg azrt6 mert 42 takarst adott+ A ;a4t2k mr eli1d>ltak vala;ol6 mert egy.egy ;alk koBBa1s rt ;ozzm a tCls2 domboldalb2l+ /essze va11ak mg6 le;et t:10d1i eze1.azo1+ /ost mg csak r2ka 4;et6 de a r2ka 1em Bortka+ M2ka 1y>godta1 tballag;at a 1yiladko16 leg5l4ebb azt mo1d4>kH U(41ye6 ebadta imBosztor4aI /ost kell 411iKV E s 1z@1k >t1a6 am<g el 1em 1yeli a msik oldal6 de 1em lv@1k+ /a disz12k va11ak a ;a4tsba1+ From vagy 1gy E ez mg 1em biztos E6 de 42kora darabok6 mert az erd00r szeri1t akkora csaB4>k va16 mi1t egy Uti121akV+ /eg1ztem a csaBkat6 a ti12b2l mi1de1esetre e1ged1i kell valamit6 de tisztessges 1yomok6 az bizo1yos+ Ds most vr>1k+ 3e4em 5ltt egy csaBat vetsi var4C szll t szomorC6 bks krogssal+ Kztt@k cs2kk kilta1ak vidma16 mi1t;a vigasztal1k a var4akat6 ;ogy 1em kell mi1dig bCs>l1i6 lesz mg egyszer @11eB a vilgo1+++ 7e a 5eketk 1em ;agy4k mag>kat+ Jsak azrt isH kr+++ krr+++ Ilye1 az egy1isg@k+ Tket 1e vigasztal4a se1ki+ Tk gyszol1ak6 gysz>kat meg 1em sz@1teti semmi6 leg5el4ebb E egy mark k>korica+ /r messze 4r1ak+ Kzeled1ek a ;a4t2kH E FoBB;2+++ ;oBB;2I Ne ;agyd ki6 gyerek6 azt a s:r:t6 mert k>B1 vglakI F2I /tysok reBBe11ek t a 1yiladko16 visszakiltva a ;a4t2kra+ /ost mr szor>l kezembe1 a B>ska+ Szemem mi1de1 grezd@lsre megrebbe1+ (gy szalo1ka vg2dik elm t lBsre6 s 1z azzal a 51yes szemvel+++ (red46 madrka6 1e izgassI Am<g tged 1zlek6 az a ti121agy disz12 t>gor;at a 1yiladko16 s akkor Cgy melld lvk ezzel az ele51tB>skval6 ;ogy mg az >1okid is arr2l beszl1ek+ (lme1t a szalo1ka6 de 4tt ;elyette kt bagoly+ Az erdei 1Bek kt 1agyesz: ta1csad24a+ Drdekl0dve Bislog1ak rm6 s B>;1

szll1ak egyik gr2l a msikra+ (rdei 5@lesek+ (zek;ez mr goromba vagyokH E )a1csos >rak6 me14e1ek a BokolbaI E Nem me11ek+ Valami mozd>l el0ttem a s:r:be16 s el5ele4tem egyszerre a baglyokat+ (gy r2ka+ Ideges a koma 1agyo1+ Fol el0re 5@lel6 ;ol ;tra+ (1gem 1em lt6 de t>d4a6 ;ogy ell sem tiszta a leveg0+ )ele va1 emberszaggal+ Ki a 5e1e ismeri ki magt ebbe1 az emberb:zbe1 s lrmba1K E ez va1 a ravasz orrra <rva+ (li1d>l 5elm+ 3arkt izgatotta1 rezegteti6 s megll6 miel0tt kilB1e a 1yiladkra+ Qllok6 mi1t a cvek+ A r2ka Bedig lassa1 tballag mellettem+ Szi1te rt;etetle16 ;ogy 1e vett vol1a szre+ )al1 azt go1dolta6 ;ogy 1em ltomK A ;a4t2k mr kzel va11akH E FoBB;2I+++ =assa1+++ lassa1+ N2ska bcsi6 1e siesse1I K11y: ott stl1i6 a;ol maga megy+ Akr a kocsiCto1 a misre+++ E 3ogd be a szdI /a4d ;a ilye1 reg cso1t leszel6 te is stl;atsz+ FoBB;2+++ zrgess6 gyerekI Lgye6 mo1dtamK Szor<tsdI+++ /egr1d>lok+ Nagy dobogssal6 trssel vgtat el mellettem ;rom 0z+ Azt1 mg egy+ Zrisi bak+ Gersze ilye1kor+++ Nem ba46 csak;ogy megva1I /r azt ;ittem6 elcsavargott valamerre6 s lel0ttk+ 7e ;t 1em le;et az ilye1 bakot csak Cgy lel01i+++ A ;a4t2k mr a 1yiladk szl;ez rtek+ (lzrom a B>skm6 vllamra vetem6 s eli1d>lok 5el5el6 amikorH E F>4+++ ;a4+++ vigyzzI E ord<ta1ak6 s egy otromba 1agy6 sz@rke disz12 >grik t el0ttem vagy 1yolcva1 lBsre+ Nagy kavarods6 kaBkods6 l01i 1em le;et mi1d4rt6 s amikor a tCls2 r>dasba1 robog a disz126 al4a lvk6 csak Cgy Borzik+ (sz a mreg+ KaBitlis 1agy llat volt+ A 1yiladk szl1 volt egy kis bokros rsz6 abba1 5ek@dt+ Fa a ;a4t2k 1em za4o1ga1ak6 5el sem kel+ 7e ;ol a tbbiK A msodik ;a4tsba1 mr 1em tr0dtem sem var4Cval6 sem bagollyal6 sem szalo1kval+ A 1agy disz12 ott >grlt kBzeletembe16 s 1 5olyto1 azzal ltem magam6 ;ogy E ;ogy is lett vol1a6 ;a+++

Fa el0bb 416 ;a megll el0ttem6 ;a csak Cgy tkocog a 1yiladko16 sz2val ;a E meglvm+ A ;a4t2k alig i1d>ltak el6 mris lttam6 ;ogy valami mozog el0ttem+ S:r:be1 volt+ (l0szr azt ;ittemH r2ka+ 7e a mozgsa ms volt+ Fol elt:1t6 ;ol meg4ele1t elmos2d2 krvo1ala+ Amikor a ;a4t2k lrm4a kzelebb rt6 kil2d>lt vgre a titokzatos idege16 egy kis s@ld0cske+ /o1d;at1m azt is6 ;ogy malac6 de <gy szebbe1 ;a1gzik+ Ds egyed@l volt+ (gy olya1 ko1y;ra val2 kis 42szg+ /ire vr4akK A tbbi1ek se ;<re6 se Bora+ D1 biz megl0ttem6 ;ogy meg se 1yikka1t+ A d>rra1sra ;a1gos lett az erd0+ 3elkiltottak a mtysok6 ;a1gosabbak lettek a ;a4t2k+ (gy kis izgalom 5>tott vgig mi1de1ki16 csak a kis s@ld0 5ek@dt mi1de1 izgalom 1lk@l+ 7l>t1ra 4r mr az id06 amikor a ;armadik ;a4tst elkezd4@k+ /ost mr ;amarabb mozd>l a vad+ /i1d4rt az ele41 1agy a kiabls a ;a4t2k kztt+ (bbe1 a ;a4tsba1 voltak a disz12k6 de visszatrtek+ Mvid ;a4ts ez6 42l ;alla1i mi1de1 sz2t+ E /o1dtam6 ;ogy vigyzzatok6 >gyeKI Ki1l me1tek visszaK E Berta Na1csi1l+ E A11l a sta1ecli5e4:1lK E A11l+++ Berta Na1csi 1em sz2l semmit+ /it sz2l4o1K Azt6 ;ogy Usta1ecli5e4:V6 N2ska bcsi mo1dta6 a U50;a4t2V6 aki ;rom vig volt a csatba1+ /edli4a va1 1gy is+ E Vigyzz6 az a11ya Bo1ci>stI N2 5el me11ekI From te;1+ Vlogatsra 1i1cs id0+ 7e mgis mi1t;a az >tols2 gmbly:bb le11e6 mi1t a tbbi+ K11y: @getsbe1 me11ek t a szles csaBso16 s amikor a 1e;z Sc;1a>er megsz2lal6 az >tols2 mr Cgy esik be a tCls2 oldalba+ Falla1i a 1agy z>;a1st+ E Fallotta6 N2ska bcsiK (z megva1+++ E /eg+ 7e tged 1em krdezett se1ki+++ Js1d+ A 1yiladk vg1 mg egy lvs+ *tt is egy te;1 esett6 azt1 kir1ek a ;a4t2k+

Jsak ekkor ve11i szre6 ;ogy a vlgyekbe1 r1yktala1 ;omly va1 mr6 elme1t a 1aB6 s a domboldalako1 ;:vs s2;a4tsokkal 4r az alko1yat+ (lbCcsCz>1kP 5elrak4k a vadat6 s a szekr zkke1ve i1d>l ;aza5el+ /agam csak Cgy gyalogosa1+ Faza5el szll1ak a var4ak 5elettem6 de most cse1dbe1 va11ak+ Ji1kk s>rrog1ak az gako16 s csak 1;a sz2l1ak6 akkor is cse1dese16 mert 1ma az erd06 s ezt a tiszta6 1agy cse1det 1em illik megzavar1i+ 3e1t magasa1 vadlibk ;Cz1ak dl 5el+ A vezrgC1r kilt dallamos lgya16 s kiltsa csak BBe1 megsimogat4a a cse1det+ A vlgyek kdt lmod1ak6 a 5al>k ;ideg 5@stt6 a tor1yok elmClt ;ara1gbo1gst6 s a temet0 kilibeg0 gyertya51yt6 mely csak egyszer gyCl ki ve1k1t6 de vilgossga so;a el 1em mClik az el5eledett 5e45k kz@l+ 7ere1g06 meleg 51y+ G>;a6 mi1t az elmClt lels6 s dese1 szomorC6 mi1t az emlkezet+ Ilye1kor a 1agy kereszt vll1 C4ra 5ellobba11ak elmClt6 tvoli 51yek6 k>vik kilt a ;omlyba16 s s<rba ;>llt siratsok zso1ga1ak a kis kBol1a orgo141+ Fa1g4ba1 be11e va1 a szl s2;a4tsa6 te1geriszr zrre1se6 var4ak krogsa6 koszorCvirgok e1yszetszaga s eld0lt keresztek roBBa1sa+ A v1 leg1yt6 a Novembert6 a m>zsik>st 1em ;allgat4a se1ki6 csak az a1y4a6 a boro1g2 szem: Tsz+ 7e 0 is els<rta mr mi1de1 k11yt6 eltemette mi1de1 rmt E me11i akar+ Szel<de1 megri1ti 5ia kar4tH E 9yere mr6 5iamI Falott itt mi1de1+++ Ki1ek m>zsiklszK

: vem2eri /3rek
A ;21aB vg1 egyik dlel0tt kile1c 2rakor az a4kai >radalom zs25iaB>sztai gazdasgba16 VeszBrmt0l mi1tegy #- kilomterre6 a Vzso1yba vezet0 Ctvo1al me1t1 egy b<bicet lttam6 ami1t 4a4o1gva6 cl 1lk@l csaBo1gott a 5e1eketle1 kdbe1+ (gyed@l volt+ Kocsival tovbb;aladva mg sokig ;allottam sir1kozst6 mi1t;a a 5szkt vdte vol1a+ Gr 1aBBal ks0bb Bedig viszo1tlttam 9izellama4orba16 A4kt2l " kilomterre6 mr ;rom ve itt telel0 1agy0rgbics@1ket (=a1i>s eWe1bitor)+ (z a madr mi1dig ks0 0sszel 41 meg+ Sem tavasszal6 sem 1yro1 1em lt;at2 itt+ Az els0 derek >t1 meg4ele1ik6 s kitart egsz tle1+ Gedig tavaly >gya1csak komisz id0k voltak+ J>dar ;idegek6 s olya1 zCzmara6 mely sszetrt mi1de1 Ct me1ti 5t+ (zekbe1 a leg1e;ezebb id0kbe1 kr@lbel@l kt ;tig 1em lttam madar>1kat6 de ami1t e1gedett az id06 C4b2l meg4ele1t6 t;imbl2dzva egyik 5r2l a msikra a kocsi el0tt+ =e;et6 ;ogy valamelyik akolba1 ;Czta meg magt+ /r rge1 lel0ttem vol1a6 ;a 1em le11e ;atr>1k;oz olya1 ;:sges ez a kis zsiv1y+ Val2sz<1:leg 50leg egrkoszto1 va16 br kt <zbe1 lttam6 ami1t ci1kt ;a4szolt Ukarvalyst<l>sba1V6 de eredm1ytele1@l+ Arra Bersze 1em esk@szm meg6 ;ogy >gya1azo1 Bld1yr2l va1 sz2 mi1d a ;rom vbe16 csak a meg4ele1si ;elyb0l s id0b0l kvetkeztetek+ Lgya1csak a4kai eset a kvetkez0 isH (gyik alkalommal As25iaB>szt1 vagyok6 amikor a te;1istll2b2l 1agy ze1ebo1a ;allatszik+ A szokatla1 lrmra odamegyek6 amikor a te;e1esgazda mr 41 ki5el az a4t216 markba1 egy madarat szoro1gatva+ E /egva1 a kak>kkI E mo1d4a 1agy rmmel+ A Ukak>kkV egy megtermett 10st1y karvaly6 aki erre a srtsre 42l belekarmol az ember kezbe+ E Nem kak>kk az E mo1dom E6 ;a1em karvaly+ =t4a6 milye1 mrgese1 1zK+++ A kak>kk6 az egy szel<d madr6 amely ige1 ;asz1os s csak ;er1y2val l E oktatom tovbb emberemet+

E Az igaz E mo1d4a E6 de csak addig szel<d6 am<g ;er1y2t eszik+ Ilye1kor el5ogy a ;er1y26 s megvad>l a kis madr vrit@l+++ /egm>tatta a ;elyet is6 a;ol a karvaly bevgott az istll2ba+ Az egyik ablak@vege1 alig kt kl 1agysgC ly>k6 s eze1 a kis 1y<lso1 a verb >t1 Cgy me1t be emberem szeri1t a karvaly tel4es sebessggel6 Umi1t a m1k:V+ A karvaly.kak>kk Uazo1ossgotV Bedig 5ela41lom a 1Bi termszetra4zi babo1k gy:4t0i1ek+

: vem2er
(gy.kt 1aBo1 5elvilla1t az 0sz ragyogsa+ Az erd0k ;alotti BomB41 vgigt1colt egyszer.ktszer a 1aBs>gr6 de azt1 lom;a 5el;0k terBeszkedtek al6 s s<r1ak6 s<rdogl1ak mr ;etek 2ta+ =>cskos orr>kat beletrlik a ;egyek tete4be6 vlgyek rkba6 sz0l0k ve1yig4be+ SziBog1ak6 k11yez1ek ldatla1 ;aszo1tala1sgba16 mi1t az zvegy6 aki az zvegysgt csak k11yeibe1 li ki6 de am<g szeg1y >ra lt6 sa41lt t0le egy Bakli BiBado;1yt+ Bezzeg6 amikor kellettek vol1a6 amikor le;etett vol1a rmet szerez1i 5:1ek6 51ak6 5ld1ek6 ember1ekH mi1de11ek E bezzeg akkor 5el;Cz2dtak rideg magassgba6 br1yos medd0sgbe+ Amikor lds lett vol1a6 ;a leereszked1ek ;ozz1k6 akkor a ;old kilt medli4val kacrkodtak6 s csak most veszik szre6 me11yi let6 me11yi melegsg6 virg6 dal6 5szek volt idele11 E amikor 1i1cs+ /it b0g1ek most itt a 1yak>1k kzK )>d4>k6 ;ogy a k11yek 1em 1ek@1k sz2l1ak s csak 5oly1ak6 mert 5oly1ak6 s 1mag>kat sirat4k6 mi1t a temet0re 4r2 v1asszo1yok+ Fa1em azrt kt szB vasr1aB>1k mgiscsak volt az 0szbe1+ *lya1 rgies6 der:s6 kr1ylas cse1des vasr1aB6 amikor ;etyk1 cserreg1ek mg a ci1kk6 s a rig2k ki@l1ek a 5a s>darra s@ttet1i mag>kat a 1aBBal+ Kt ;alk vasr1aB6 amikor a kd mg csak Bra6 melye1 t5e;rlik tvoli 5al>k tor1ya6 azo1 tCl Bedig 1agy erd0k mo;skod1ak messze ;amvassgba16 mi1t a mesk erdei6 a;ov mr 1em r@1k el mi so;a+ Nem is oda ksz@lt@1k+ Jsak ide6 a 5al> 5l+ G>skval6 k>tyval szt1z1i6 ;ogy az aBr2 erd0be1 va1.e ;t valamiK From gyerek6 egy erd00r6 kttagC csaldi6 10i 1z0kz1sg s 42magam6 mi1t 50 attrakci2+ Kezd;et4@kI Arg1ek a bokrok+ (gy mtys szid4a a ;a4t2kat6 s egy 1y>szi elvgtat el0ttem olya1 Bards ;1yavetisggel6 mi1t a;ol mr egy

ve 1em sz2lt a B>ska+ /ost sz2l+ A 1yCl Bedig E teki1tettel gyakor1oki voltra E Brklt4elltt vlik+ A B>blik>m meg va1 elgedve+ /sodik 5elvo1sH msodik szmC 1yCl+ Ki41 el0ttem t<z lBsre+ 3el@l6 meg1z6 s zs>Bsz6 be>grik el0ttem egy kis bokorba6 s lelaB>l+ Szi1te meg;at ez a bizalom+ N2l ltom6 ami1t le;Czza a 5@lt6 s aggodalmasa1 Bislog E 1e 5l46 regem6 Uam<g e1gem ltszV+ Fa mr k>B1 d>rra1tottalak6 Cgysem ltsz6 de most olya1 kzel vagy+++ A B>blik>m azo1ba1 vre1gz0bb termszet:+ E =04e megI =04e megI E Nem Cgy va1 az E magyarzom E6 ;a most meglvm6 leg5el4ebb a 5@le marad meg+ /a4d mi1d4rt kir1ek a ;a4t2k6 akkor 5el>grik6 1 szBe1 UkieresztemV6 s ill0 tvolsgb2l+++ stb+ E Ds az a bamba 1yCl mi1dezt vgig;allgatta+ Valami balse4telme le;etett6 mert a ;orBasza 1agyo1 4rt6 de el 1em me1t+ Kirtek a ;a4t2k+ K>tym6 Bersze6 azo11al bed>gta orrt a bokorba6 a 1yCl Bedig 1eki a 1z0kz1sg1ek+++ =vsre6 Bersze6 go1dol1i sem le;etett+ I11t mr egy@tt megy@1k a ;a4t2kkal+ 9azos6 1y<lt tereB6 4obbr2l mellettem meredek oldal+ Kzbe1 disk>rl>1k+ Fogy kevs az id1 a di26 a gyermekek ki10ttk a tlikabtot6 s az 44eli 0r1ek bevertk a 5e4t+++ Js>Ba sz2rakoztat2 tma+ A ;a4t2k 5@ttyget1ek6 1 Ueszmt cserlekV a ;lgyekkel6 s vel@1k szembe1 ebbe1 a lrmba1 5eltraBBol egyszerre egy r2ka+ /g a szm is elttottam+ )Cl kedlyes1ek tetszett az eset6 de azrt odaBrkltem a kom1ak6 s az lekarikzott a meredek oldalo1+ reg r2ka volt6 s az egsz @gy magyarzatra szor>lt+ /eg is kaBt>k azo11al+ A domboldalba1 volt a r2kaly>k6 melyet sebtbe1 el akart r1i+ Ki1t sz>1diklt valamelyik bokor tv1 a szB 0szi ver051ybe16 elb2biskolt6 s ez okozta vesztt+ )a1>lsgH ;a az ember reggelig 1em me1t ;aza6 akkor okosabb mr egyltal1 ;aza se me11i+ A msik oldalt vissza5el 5s@lt@k+ Kt 1yCl+ (gy kakas+ Szablyosa1+ reg B>skm1ak mg a ;a1g4a is ms ilye1 szB

id0be1+ Azt1 mg egy szarkt l0ttem baglyom1ak+ A ter<tk kezd vltozatos le11i+ Kvetkez0 kis erd0rsz ismt ;a4ts+ Alig;ogy 5elll>1k6 zrg m a levl+ *;2I E csilla1 5el a szemem E 1o6 mi lesz6 madrka6 azzal a reB@lsselK 7e bizo1y az 1 szalo1km 1em akart reB@l1i+ Szgye1 ide6 szgye1 oda6 megl0ttem sebes 5>ttba1+ Igaz1 sebese1 5>tott+ Azt1 4tt mg egy 1yCl6 melyet vidma1 el;ibztam+ Azt1 Bedig 4ttek a E ;a4t2k+ (bd+ Nem siet@1k+ (l0 a bicskval+ A szalo11ra egy kis s2 kellI S2K A s2 ott;o1 maradt+ Seba46 itt va1 a 5i1om sava1yCsg+ Sava1yCsgK *tt;o1 maradt+ No6 1em olya1 1agy ba46 csak savat csi1l+ /egteszi a zldBaBrika+ A zldBaBrika 1em te;eti6 az is ott;o1 maradt+ E Az Iste1 ld4a meg mag>kat6 ;t mit ;oztak t>la4do1kBBe1K E AlmsBitt+++ (bd >t1 e;;ez mrte1 elg mrgese1 lvldztem+ A 5oglyok messze keltek6 a 1y>lak se;ogy sem keltek6 s 1z0kz1sgem zCgol2dott+ /g 0kI+++ A csalamdtbla akkora6 mi1t kt szoba6 de olya1 i1gerl0e1 titokzatos volt6 ;ogy 1em t>dtam mellette elme11i+ Arg1ek is a gyerekek szBe1+ Kt 1yCl oldalt kitr+ Valami azo1ba1 szBe1 41 5el1k6 s ki>grik egy 1agy vrs r2ka+ Gards b>k5e1cet is vg6 mi1t a;ogy illik6 s az almsBite meg1y>godott be11em+ (z az els0 vasr1aB trt1ete+ A msodik vasr1aBot bartommal s 1agyobb szmC ;lgykz1sggel ktttem ssze+ A kellemest a ;asz1ossal+++ (KellemesH a bartom volt+) Sok a r2ka az erd016 kaBt>k a ;<rt6 te11i kell valamit+ Kette1 volt>1k mi1dssze B>sksok+ Az oldalakra 1em 4>tott se1ki+ /ivel azo1ba1 a 10i tClsClyt le kellett vezet1i6 el;elyezt@k 0ket az oldalako1+ Jsak disk>rl4a1ak egsz btra1 E biztatt>k 0ket E6 ;asz1os szolglatot tesz1ek vele+ Fogy azt1 mikBB viselkedtek6 azt 1em lttam6 de az els0 ;a4tsba1 bartom el;ibzott egy r2kt6 ll<t2lag a ;a1gokat oly kzel ;allotta6 ;ogy ez zavarta+ /s 1em is volt be11e+

A msodikba1 mr 4obba1 bele4tt@1k+ Bartom egy 1y>lat Batti1tott le6 magam Bedig egy r2kt+ A ;armadikba1 bartom l0tt egy 5e1e1agy vrs ka1r2kt+ A 1egyedikbe1 csak 1y>lak voltak s egy szalo1ka+ =vs 1em esett r4>k+ Az tdik ;a4ts az 1 ;a4tsom+ (bbe1 a Barcellba1 l0ttem legtbb r2kmat+ Va1 egy ;elyem6 a;ol UbiztosV a r2ka+ A szomszdos tize1tezer ;oldas erd0sg;ez az esik legkzelebb6 s i11t a r2kt kil01i 1em le;et+ 9y1yr:e1 rege1erl2dik6 mert a szomszd a r2kt 1em b1t4aP egyszer egy vbe1 tarta1ak ;a4tst r2kra+ (li1d>l a ;a4ts+ /r 42l be1t 4r1ak a ;a4t2k6 amikor 41 a Ur2kmV+ A 5iatalos erd0 s:r: 1agyo1+ Vr1i 1em le;et6 mert a r2ka 42 iramba1 megy el0ttem keresztbe1+ =vsemre 5elb>kik+ Fatodik ;a4ts+ (z az Cgy1evezett 50r2ks ;a4ts+ Itt bartom oldalazott6 az asszo1yokat Bedig 5elrakt>k az egyik magaslesre+ Drdekes6 ;ogy milye1 cse1dbe1 voltak+ )a1>lsgH vadszato1 az asszo1y1B1ek csak azt kell mo1da1i6 ;ogyH beszl4e1+++ Ft azrt sem beszl+ Sz2val cse1dbe1 volt>1k+ Itt is megva1 a ;elyem6 ;a 1em is olya1 biztos6 mi1t az el0bbi+ N11ek a ;a4t2k6 411ek+ /r egsze1 kzel zrg1ek6 s mr ott akarom ;elyem ;agy1i6 amikor egy r2ka6 ott6 a;ol vrtam6 szlsebese1 vgtat a 1yiladko1+ =vsemre beesik a tCls2 oldalba+ Nem ltom6 csak ;allom6 ;ogy veri az avart6 azt1 Bedig6 mi1t;a tvolod1a+ (sz a mreg+ (z lett vol1a a ;armadik r2km+ 7e azrt meglett ez is+ (gy kzeli el;agyott ly>kba v1szorgott be6 s egy tacsk2 ki;Czta+ (bbe1 a ;a4tsba1 mg egy kakast is l0ttem+ Fa4ts >t1 Bedig a bartom karo15og6 s 5lre;Cz+ E Nem akarom a 5elesgem megi4eszte1iH megserteztl+ (l;:ltem+ E =e;etetle1I Fisze1 1em is eze1 a 1yiladko1 voltl+ *tt is szz;Csz lBsre+ E D1 se rtem6 de <gy va1+ =vsed >t1 ma4d lerogytam6 olya1 @tst kaBtam a s<Bcso1tomra+

E />tasdI /eg is m>tatta+ Ft 1em volt veszedelmesP egy kis vral5>ts s az 2lom sz@rke 1yoma+ /a sem rtem egsze1+ A srt gellert kaBott6 ez re1dbe1 va1+ 7e ;ogy mik1t tallt t a s:r: vgso1 E g.bog kztt E6 ez re4telmes+ *lya1 szgbe1 llt>1k E ami1t ks0bb 1zt@k E6 ;ogy tel4ese1 koBasz tereBe1 is 1y>godta1 l0ttem vol1a+ Fetedik ;a4ts+ (bbe1 szablyosa1 el;ibztam egy r2kt+ Bartom Bedig eleresztett egyet6 melyet ks01 vett szre+ A tovbbiakba1 Bedig 1em volt r2ka+ (11yi r2ka ebbe1 a kis erd0sgbe1 mg tal1 so;a 1em volt+ A 1gy r2kb2l ;rom sz>ka s egy ka1 volt+ Nagy r2kabart vagyok6 s maradok is+ (gy.kt r2kt a ter@lete1 1em tartok veszedelmes1ek6 de el 1em tagad;atom6 ;ogy ez a tClsgos r2kaszaBor>lat az aBr2 vadllom1yo1 ;atrozotta1 megltszik+ A gerez14>k mr ma4d1em tel4ese1 ki5ogstala1+ Mvidebb6 mi1t a tli6 de mr sz0re 1em ;>llik s 5el;asz1l;at2+ (z volt a kt 1aBs>garas vasr1aB+ Az2ta Bedig csiszeg1ek.csoszog1ak a 5el;0 v1asszo1yok6 sziBkol1ak s k11yez1ek6 didereg1ek6 ;>;og1ak6 s aszott >44>kkal koBog1ak a le;>llott leveleke1+ KoBog1ak az ablako16 az es0csator116 c>BBog1ak sros6 el;agyott >tako16 1yirkos te1yer@ket 1yak>1kba ke1ik6 cs>Ba szeretetb0l6 Bedig csak a meleget keresik6 mely 5ltt 1em is olya1 rge1 mg g0gse1 vitorlztak tova+ Ks0 E ks0I Magyog26 gomolyg26 ldsos 5iatalsgtok 1em adttok >ratok1ak6 a Nyr1ak6 cseBeg06 sir1koz2 v1sgtek6 lottyadt medd0sgtek ki1ek kelle1eK (l4rt az id0tk6 s ;iba marad1tok6 mert Br 1aB mClva mr elk>r4a1t4a magt messze a ;egytet0k1 a koBog2 csizm4C vitz6 a szCr2s szem:6 mi1de1 disz12torba ;ivatalos6 sz1k2cse1g0s6 b0torkC s 1agy csizm4C 7ecember+

Az assz !" s a vadszat


Fogy a teremtskor az asszo1y mr mi1t gye1gbb 5l 4tt.e a vilgra6 1em t>d;at4>k6 br az almaeset ktsgtele1@l amellett bizo1y<t6 ;ogy Qdm volt a gye1gbb6 mert 0 e1gedett6 bele;araBv1 az almba6 mely ks0bb sava1yC1ak bizo1y>lt+ Nem t>d;at4>k azt sem6 ;ogy a 5r5i e1gedke1ysge milye1 alaBo1 trt1t+ Dva a1y1k egyszer:e1 rBara1csolt a szeg1yre6 ;ogyH UVagy eszel ebb0l az almb2l6 Qdm6 vagy a 5e4ed;ez vgomIV E vagy Bedig azt mo1dta ravasz>lH UQdm6 Qdm6 ;ogy milye1 5elsges ez az alma6 arr2l 1eked 5ogalmad 1i1cs+ (bb0l e11ed kell6 mert 1 mi1de1 42t meg akarok veled oszta1i+++V A Garadicsomb2l val2 kieszkortls >t1 1e;z 1aBok 4ttek az asszo1yra is+ Fa 1em is egyed@l 4rt az lelem >t16 ott volt a 1agy vadszatok ide416 amikor a trzs kzs er0vel ro;amozott meg egy.egy kolossz>st6 s kivette rszt a vad letagl2zsb2l+ (lgo1dolom6 ;ogy egy ilye1 tmads 1em 5olyt le cse1dese16 amikor az asszo1y1B 50k1t vszes viso1gsval b>zd<totta a 5r5it6 s e4tette ktsgbe a /astodo1t vagy ms Bre;isztorik>s szr1yet+ (A 1aB4ai1kba1 is 1;a ;all;at2 idegkaBar2 vis<ts6 azt ;iszem6 atavisztik>s eredet:+) A 5r5i 1;a elB>szt>lt a 5a4. s lt5e11tartsrt 5olytatott k@zdelembe16 s ilye1kor az asszo1y E ;a a trzsbe1 BBe1 1em volt 5elesleges 5r5i E maga 4rt gyermekei lelme >t16 mely 1em cs>B1 gy@mlcskb0l s gykerekb0l llott6 ;a1em val2sz<1:6 madarakb2l s kisebb eml0skb0l isP te;t az asszo1y vadszott+ A val2sz<1:leg s:r:1 bekvetkez0 gyermeklds azo1ba1 mi1d ;osszabb id0re kttte az asszo1yt a t:z;ely mell+ A termszetes m>1kamegoszts 1eki 4>ttatta a ;z6 illetve barla1g kr@li tee1d0ket6 s m<g ezredvek Beregtek le az id0k mr;etetle1sgbe16 az asszo1y lassa1.lassa1 mi1d kevesebbet vett rszt a vad k@zdelmekbe16 s t1yleg a gye1gbb 5l lett+ Az alkalmazkods rk trv1ye 5i1omabb testalkatot6 kecsesebb k@ls0t <rt el06 s e;;ez 1agyba1 ;ozz4r>lt az asszo1y is6 ki ;amar beltta6 ;ogy egy virg5@zrrel tbbre megy6 mi1t ;osszC

krmkkel s dagad2 izmokkal+ (zzel Bersze 1em mo1dom6 ;ogy 1em 1vesztette meg ismt krmeit6 ;a a virg5@zr s sz<1es kagyl2 ks0bb kevs1ek bizo1y>lt+ A vadszat <gy az>t1 lassa1 tel4ese1 a 5r5i ktelessge6 5oglalkozsa6 Brivilgi>ma6 vg@l sz2rakozsa lett+ A grg iste1ek kora 1mi visszaesst m>tat ebbe1 a teki1tetbe16 ;isze1 akkor Artemisz :zte a vadat a ;ellaszi mez0k16 de a vadszat 5r5ikezekbe 4>tst ez a kor mr 1em akadlyoz;atta meg+ 3ell1golt mg az amazo1ok kora a kzBkorba16 s0t e11ek valamivel el0tte is6 amikor a vrCr10k s2lymaikkal kegyetle1kedtk ki mag>kat6 ;a ms delikve1s 1em volt kz1l+++ (zekb0l a solymszatokb2l csi1os veszekedsek is tmadtak6 mi1t arr2l E kzBiskolai ta1>lm1y>1k rv1 E B>da ;allb2l szomorCa1 rtes@lt@1k+++ Qltalba1 azo1ba1 a vad vadszatt besz@1tetve6 embervadszatra trtek t6 lv1 az a logik>s kvetkeztets@k6 ;ogy 4obb a vadszt meg5og1i6 mert ma4d ;oz azt1 a11yi vadat6 ame11yi csak kell+ Fisze1 Br2bl4o1 csak 1e ;oz1iI A 5r5i Bedig meg>1va a sok5el val2 elktttsget6 amikor egsz csom2 101ek vadszott6 5elcsaBott egy6 a Uleggye1gbbV 10 vadsz1ak+ Adta a mord vadszt6 a rette1t;etetle1t6 a Bara1csol2t6 s a gye1ge kicsi 10 e1gedte ezt6 mikzbe1 mosolyogva riszlta karcsC derekt6 s br a kalaBosmestersg mg a 4v0 m;be1 sz>1d<tott6 5e41 szilrda1 megigaz<totta a E kalaBot+ Az2ta azt1 csak mi vadsz>1k+ Azaz 1em egsze1+ Itt.ott mg 5elt:1ik vadszatai1ko1 a 106 s err0l akarok egy.kt esetet elmo1da1i+ Az egyik reg vad0r@1k meslte6 amikor megkrdeztem6 ;ol vette ritka szBm:v: damaszkB>sk4t+ E Mgi ;elyemr0l ;oztam6 krem+ E Szeme mi1t;a messze rvedt vol1a+ E A 3elvidkr0l+ )rt1ete va1+ Az akkori >rasgom mi1t 5iatal ;zas 1agyo1 szerette6 ;a a 5elesge is rszt vett a vadszatoko1+ A 5iatalasszo1y ;Czott a dolog;oz6 s a krkbe1 mr szBe1 megl0tte a 1y>lat6 ;Czso1 a

szalo1kt s a k>tya el0tt a 5oglyot+ Fa 42l emlkszem6 mr 0zet is l0tt+ Amikor azt1 el4tt a disz12;a4tsok ide4e6 komoly B>skt kaBott6 s ;a4tsba1 az >rt2l tal1 tve1 lBsre vrta a szere1cst+ D1 a ;ta mg voltam re1delve6 ;ogy ba4 1e essk+ Nrt akkor az erd0kbe1 egy olya1 ka16 amilyet mg a KrBtokba1 is megs@vegel1ek6 Bedig ez 1agy sz2+ (gy s:r: vgst ;a4tott>1k6 s alig i1d>lt meg a ;a4ts6 zrgs kzeledett 5el1k+ Lrasgom is ;allotta6 s i1tett 5elesg1ek be5el a s:r:be6 ;ogy valami 416 s kezvel E biztatskBBe1 E clzst m>tatott+ (l0tt@1k magas erdei 5:vel6 bokrokkal ligetes tiszts volt6 s a zrgs 5elm tartott+ Sr10m ;alka1 5el;Czta a kakasokat6 de mi1t;a a kezei reszkettek vol1a+ D1 is ksze1 vrtam+ (kkor kilBett a tisztsra az az 2ris ka16 s egy.kt lBst tett 5el1k6 am<g szrevett+ Vrtam a drre1st6 s leteki1tve ltom6 ;ogy Cr10m cloz a ka1ra6 de m>tat2>44a a ravaszokt2l messze6 ms ir1yba matat6 2vakodva azokat megri1te1i+ /eg az arca is mi1t;a ;alv1yabb lett vol1a+++ A ka1 szrevett be11@1ket6 s 1agy 5C4ssal el>grott+ Lrasgom kzzel.lbbal i1tegetett6 ;ogy mi volt az6 s mirt 1em l0tt@1k+ D1 azo1ba1 5eleletet ad1i 1em t>dtam+ Fa4ts vg1 azt mo1d4a Cr10m E id0kzbe1 a sz<1t is vissza1yerte E az >r1akH E Sose vadszom tbbet+ Ilye1 szere1cstle1sgetI 9o1dol4a csak6 el5ele4tettem a kakasokat 5el;Cz1i6 s ott llt el0ttem az a 1agy llat+++ bottal is agyo1dob;attam vol1a+ Nem is ige1 vadszott az>t1+ 7e 1 a rkvetkez0 karcso1yra drga a41dkot kaBtamH ezt a B>skt+++ (gy ;lgyismer0sm mo1dta el6 amikor megkrdeztem6 ;ogy mirt ;ideg@lt el a viszo1y kzte s egy msik kzs asszo1yismer0s@1k kztt+ E Fa meg<gri6 ;ogy 1em ad4a tovbb E mo1dta6 s szemeibe1 olyas5le biztatst lttam6 melyb0l ktelessgem1ek tartom a dolog legszlesebb krbe1 val2 B>bliklst+ E )>d4a6 most kr@lbel@l 5l ve 0szi1tesgi ro;ama volt az A111ak (azel0tt

A1ci1ak sz2l<totta)6 s elmo1dta6 ;ogy vad0r@kkel kime1t r2kalesre6 mi>t1 az >ra Nimr2d4ba1 olvasta6 ;ogy valamelyik mg1s;lgy szarvasokra vadszik+ Ft 1em sz1obsg ez6 mo1d4aK E (K1ytele1 voltam A11t szigorCa1 el<tl1i+) E 3ogta az >ra 5egyvert6 s ki@ltek a temet0 mell6 a;ol 4tt is a r2ka6 melyet a vad0r lel0tt+ Drti6 a vad0rI Bart10m6 mi>t1 a vad0r1ek let5ogytigla1 biztos<totta do;1y. s s1aBszig1yei1ek 50Cri elltst6 1agy diadallal ;ozta ;aza a r2kt mi1t sa4t zskm1yt+ E (Mosszall2lag cs2vltam a 5e4em+) E Ds ezt 1ekem <gy becs@letese1 el is mo1dta+ Ds kBzel4eI (gy ;ete 1l>k vagyok6 elkezdi 1ekem mesl1i a r2kakala1dot+ Fogy kime1tek a temet0;z6 4tt az alko1y+++ a ;old sBadta1 5elkelt a s<rok 5elett+++ s k<srteties cse1dbe1 meg4ele1t a r2ka6 melyet 0 U5lekke1V l0tt+ /ag>1k kztt volt>1k6 ;t 1em mo1d;atta vol1a6 ;ogy U;t>lr2lV l0tte megK 9o1dolom6 ez le;et a 5lekke1 5i1oma1 ki5e4ezve+++ /a4d leestem arr2l az 2cska sezlo1r2l+ Fisze1 1ekem 0 maga mo1dta el6 ;ogy a r2kt 1em 0 l0tte+ U7e A1ci6 krlek E mo1dtam E6 ;isze1 te azt mo1dtad6 ;ogy a r2kt a 9y>ri l0tte+++V /i1t;a egy egr 5>tott vol1a a szobba16 Cgy >grott 5el+ Fogy 1 1e gzol4ak az 0 vadszi becs@letbe6 0 ezt kikri mag1ak6 ;ogy ;osszC vadszi mClt4a 1em t:r ilye1 srtst stb+ Sz2val alaBosa1 sszekaBt>1k+ Ft ez az el;ideg@ls@1k trt1ete+ BCcsCzs>l megszor<totta kezem6 s mg egyszer meg<grtette velem a ;allgatst+ Rme6 az <gretemI Va1 az>t1 a 10i 1em1ek egy ms 5a4t4a6 amely >gya1 1em vadszik6 de a vadszatoko1 rszt vesz mi1t segdre1dez0 s alkalmi kritik>s+ Az iste1 irgalmazzo1 ott az igazi re1dez01ek s mi1de1 vadsz1ak6 aki az illet0 ;lgy l0.6 illetve lt2tvolsgba ker@l+ (ls0sorba1 is ki4ele1ti6 ;ogy a meg;a4ta1d2 ki4ellt ter@leteke1 1i1cs semmi6 s 1agyo1 csodlkozik6 ;ogy csak e11yit rt@1k a vadszat;oz+++ A 5ellls ;a1gos disk>rls kzbe1 trt1ik6

esetleg a UKisl1y6 4441 velem B>draV c<m: ta1g2 lesz eldCdolva6 mikzbe1 a vadsz ;iba Bisszeg6 s tkozza az illet0 kisl1yt6 aki t1yleg elme;etett vol1a 01agysgval B>dra+ =egalbb a mai 1aBra+++ /egi1d>l a ;a4ts+ A vadsz ksz@l0dik6 mert egy 1yCl egye1est 5el4@k tart+ A Bart1er10 erre 5l;a1gosa1 ki4ele1ti6 ;ogy kr izg>l1i6 mert a 1yCl Cgysem 41 lvsre+ Ami be is kvetkezik6 mert a 1yCl6 meg;allva a beszdet6 a szomszd B>skra megy6 ki azt szBe1 meglvi+ (rre meg4egyzi6 ;ogy 1agyo1 rossz ;elyre ker@ltek a re1dez0 irigysgb0l ki5oly2lag6 aki1ek a ;a4ts vg1 1em 5og4a elm>laszta1i megmo1da1i a vlem1yt+ Kzbe1 a szomszd a tizedik 1y>lat lvi+++ A vadsz az gre 1z6 ;ogy 1em szakad.e le+++ ekzbe1 cse1d va16 a ;lgy BCderezi magt6 s egy remek r2ka s>rra1 a vadsz 5el+ A ;lgy azo1ba1 ebbe1 a Billa1atba1 zr4a be a komBaktot6 amely 42l zr6 s szBe1 Batta1ik+++ A r2ka sz 1lk@l vgtat vissza+ A vadsz most mr a 5ldre 1z6 s 1gyilkossgi terveket sz0+ Vge a ;a4ts1ak6 a Bart1er10 ki4ele1tiH E Na Gista6 maga egy Bec;52gel6 magval se megyek tbbetI (z igaz1 1em sz2rakozs+ A vadsz arca 5elder@l+ (z az els0 rme a mai vadszato1+++ /egi1t ms t<B>s az a sBortlady6 aki a vadszato1 is 50leg ;ziasszo1y+ Illetve csak ;ziasszo1y+ /r az i1d>ls1l kider@l ez6 amikor a kocsi mi1de1 z>ga gasztro12miai cikkekkel va1 megrakodva6 s 1em t>dsz 5el@l1i a1lk@l6 ;ogy a 5elmeleg<te1d0 tlttt kBoszta leve vgig 1e a1dalog4o1 1adrgodo1+ A11ak >gya1 1em rt6 de a vad0r 5arkas;es ebei ma4d 5ellk1ek i1gerl0 illatod miatt+ )e Bersze k11ybe lbadta1 csodlkozol a k>tya;:sg ily 0szi1te meg1yilv1>ls16 am<g r 1em 4ssz6 ;ogy 1adrgodo1 egy akkora zs<r5olt va16 mi1t a KaszBi.te1ger a leg1agyobb mret: 5alitrkBe1+ Az ebd a vad0r 1e4re lesz b<zva6 ki azt Bo1t dlre tlal4a+ (bb0l ki5oly2lag "?$ 8#.kor6 a leg<gretesebb ;a4ts el0tt a ;ziasszo1y ki4ele1ti6 ;ogy sl>ssz.Bssz6 gyer@1k ebdel1i6 mert mi1de1 els@l.50+

A ;a4t2k Bersze a ;elysz<1e1 leteleBed1ek6 s ebdid0 alatt ebb0l a ;a4tsb2l a vadat kibeszlgetik+ )e Bedig ekzbe1 ;romszor veszel a tlttt kBosztb2l6 amely1ek alig va1 leve6 mert a ;ziasszo1y szeri1t a szamr kocsis valamit rtett6 s ki5olyt+ )e a t1yrodr2l 1em mersz 5el1z1i6 s a 4elz0 kaBcs1 a zs<r5oltra go1dolsz a 1adrgodo1+ Az ebd Bedig 5olyik6 5olydogl6 s 1em akar vge szakad1i+ No6 mg ebb0l a tBrt0s Bogcsb2l meg ebb0l a kis sa4tb2l+++ Kosarat ad1i b:1ssged t>datba1 1em mersz6 br egyetle1 vgyad az ved megereszte1i+ /i1im>m ;rom ly>kkal+++ A ;ziasszo1y egszsgre tbb <zbe1 tel4es sz<vvel @r<ted Bo;arad6 s E mi tagads E 42l rzed magad+ (gsz addig6 m<g meg 1em 1zed az 2rd+ 3l ;rom+ Ngykor megy le a 1aB+ A leg4obb ;a4tsok mg vissza va11ak+ (kkor ;ozza be a ;ziasszo1y6 mi1t megleBetst6 vrakozsteli arccal a 5ekett+++ sa4t m2dszere szeri1t elksz<tve+++ Aa4os l4e1I )e l4e1zel leg4obba16 te ettl.ittl legtbbet6 ebb0l ki5oly2lag a ;ziasszo1y veled tart a kvetkez0 ;a4tsba16 a;ova sz>szogva rsz a bekebelezett tltelkek ;atsa alatt+ Jlz2v<z ide6 clz2v<z oda6 Cgy ;ibzol6 ;ogy az mr botr1yI Kocsid ;aza5el a ;ziak >t1 kvetkezik6 s ltod6 ;ogy a ;ziasszo1y valamit er0se1 magyarz az >r1ak6 1agyokat kacag6 s a szl egy ;a1g5oszl1yt vg ;ozzdH E S>szterI+++

#g"ed+l
(rre az Ctra6 ezekre a vadszatokra tavaly 2ta ksz@lk+ )avaly6 amikor ;aza5el >taztam6 s a sokszor medd0 5radozsok emlke elal>dt lbaimba16 egyszer csak arra dbbe1tem6 ;ogy mr egy ve el0re6 erre az id0re tervezgetek6 ami6 <me6 csodlatos gyorsa1 elrkezett+ Sgy rzem6 mi1t;a 1em is lett vol1a kzbe1 semmi+ FborC a 1agyvilgba16 rm s sze1veds6 42 s rossz ide;aza6 sz<1;z s k1yvek6 a gyerekek egy vet 10ttek6 mi >gya1a11yit regedt@1k6 C4 bartok 4ttek6 a rgiek elszledtek+++ /i1dezek a go1dolatok elreBBe11ek 5elettem6 mi1t a 5ecske6 amikor a t2 5elett alig ri1ti a vizet+ Sgy rzem6 ez a vago1 >gya1az6 amibe1 tavaly 4ttem6 de azzal a 1agy k@l1bsggel6 ;ogy akkor >gya1az a Br1s 5@lke ;atrozotta1 bag2. s el;asz1lt U>tasszagCV volt6 most Bedig mi1t;a tgas erd0szagC le11e+ (gy kis 5@st6 egy kis ;ideg 5e1y0szag6 egy kis szabadsgos vo1atszag6 ami a rgi6 karcso1yi vakci2k >tazsaira emlkeztet6 ;ogy csord>ltig tele lesz a sz<vem t0le+++ Ds valami 1agyo1 kellemes6 szi1te keleti cigarettaillat+ Ft ez azrt tClzs E s ma4d1em ;a1gosa1 5el1evetek E6 mert 7arli1got sz<vok+ Ft e11ek a 5@st4e s a keleti illat+++ mi1t;a tClzs le11e+++ NemI /a semmi sem tClzs+ Ni1i6 megy a vo1atI *lya1 zkke1sme1tese1 i1d>lt>1k el6 ;ogy szre sem vettem+ (z azt1 masi1isztaI 7e ebbe1 a Billa1atba1 i4edte1 1zek a csomagtart2ba6 s leltrozom a c2km2kom6 ;ogy 1em ;agytam.e valamit ott;o1+ )>dom6 ;ogy ez 1em 1ormlis dolog+++ de ilye1kor mi1dig vgigborzo1g ra4tam egy kis B1ik+ NaH ;tizsk6 kt ke1yrtarisz1ya6 ;rom kisebb csomag+++ cigaretta+++ g>kker+++ Atyaiste1I A messzelt2I *tt;o1 ;agytamI *tt;o16 a me11yk0 csaB4o1 abba a 1egyed2rs bCcsCzsba6 ez a vge+ Ds lerogyok az @lsre6 s le;orgasztom a 5e4em6 ;ogy bCs>l4ak vagy kromkod4ak6 de egyik sem lesz bel0le6 mert a g>kker a 1yakamba1 l2g+++

N1 a kala>z6 s ma4d1em a 1yakba bor>lok+ E 7o;1yzikK E krdem6 mikzbe1 kezeli 4egyemet+ E Sa41os+++ E mo1d4a6 1 Bedig a messzelt2 5eletti rmmbe1 egy csomag 7arli1got 1yomok a markba+ )ele vagyok rmmel6 ;ogy meglett a g>kker+ Kzbe1 a vo1at kezdi magt bele;eccel1i a vgtba+ Az el0bb mg a vlt2k kztt Cgy riszlta a 5art6 mi1t egy maty2 ;a4ado1 ;Csvt ms1aB416 de most mr egye1esbe1 vagy>1k+ Fa4rI /eg kell eml<te1em6 ;ogy els0 osztlyo1 >tazom6 br ez 1em szoksom+ Ker@l6 amibe ker@l6 megri+ Nem az els0 osztly6 ;a1em a mag1y6 ami >gya1 1em mi1dig siker@l6 de most siker@lt+ (bbe1 a vago1ba1 csak ez a 5@lke els0 osztly6 tal1 1em is veszik szre+ MgyC4tok E mi1tegy mega41dkozva magamat E6 azt1 4;et a mag1y+++ az emlkek+ /i1dig ott kezd0dik E ma4d tve1 ve E6 amikor sz@leimmel >taztam6 msodik osztlyo16 s 1 tloB2ztam a szomszd @res6 els0 osztlyC 5@lkbe6 s re1dk<v@l el0kel01ek reztem magam+ (l is ;atroztam6 ;ogy ;a 1agy leszek6 csakis els0 osztlyo1 >tazom+++ DsH <meI Fa 1em is mi1dig6 de 1;a6 s most Bld>l+++ A vo1at most mr szi1te ;e4e;>4s szabadsggal vgtat a trbe1 el0re6 de az id0be1 vissza5el6 s az emlkek elro;a11ak az ablak el0tt+ (l0szr a ;omlyos rgiek6 azt1 egyre vilgosabba1 az elmClt vek 1aBtr.ker<tsei kztt+ 8 8$+++ Fa41al+++ s 1 didergek a 1agy tre1+ Qll1ak a me1etszzadok+ Magyog2a16 kem1ye16 mi1t a k06 s a trombitk olya1 lgya1 bCcsCztat4k 0ket6 ;ogy 1em ltok a k11yeimt0l+ 8 8%+ /r magam is kato1a vagyok6 s >taz>1k a UNegyve1 ember1ek vagy ;at l21akV c<mzett mar;avago1ba1+ UBe5:tttk a g0zbikt6 ll a me1etszzadV E ;arsog az 1ek6 Bedig egyel0re csak a tiszti iskolba megy@1k+ /i vagy>1k a U1egyve1 emberV+ F1ya1 l@1k a 1egyve1b0l maK Negyve1t eszte1d0 mClt el az2ta+++ /iel0tt 1ekibCs>l1k az emlkek1ek6 szere1csre meg4ele1ik az italosember+ E 3riss Berec6 s2ski5li6 szalmi6 bor6 Bli1ka+++

E Gerecet s Bli1kt E mo1dom6 Bedig a Bli1kt2l gyomorgst 5ogok kaB1i+ E /g egyetI E Fa mr gyomorgs6 legalbb legye1 rtelme6 mert 5eled1i akarok+ E Sr 1i1csK E krdem6 mert akkor tal1 mgsem kaBok gyomorgst+ E Fozom+ A sr ;atrozotta1 42t tett+ Az ablak el0tt C4ra ro;a11i kezdett az id06 s ellmosodtam+ Nem is b1om+ Nobb6 ;a ezek az emlkek belero;a11ak a mCltba+ N1 a kala>z6 s meglt4a6 ;ogy C4sgBaB<rt rakok a lbam al+++ E )essk 1y>godta1 al>d1i+ /a4d sz2lok+ E Ksz1m E mo1dom6 s arra go1dolok6 milye1 ismer0s+++ 3e1e egye meg6 ;t ;ogy1e le11e ismer0s6 ;isze1 5l 2r4a lttamI+++ Ds mr alszom is+ Amikor 5elbredek6 ll a vo1at+ Asibo1gs+ 90zB5gs+ Az <vlmBa 5e;r 51ye BBe1 a tblra esik+ U7ebrece1V E olvasom+ Nzem a csomag4aimat+ /egva11ak+ Na E go1dolom E6 5ele id0 elmClt+ Ds 41 a kedves kala>z+ E )essk 1y>godta1 al>d1i+ Ltas ide mr alig;a 416 42l ;t>l vagy>1k+++ E Ksz1m E mo1dom6 s arra go1dolok6 Cgysem alszom mr+ Kr volt 1aBBal al>d1i+ N1 most a ;osszC 4szaka+++ S2;a4tok egy 1agyot6 s mr alszom is+++ Amikor 5elbredek6 s ki1zek az ablako1H esik a ;2+ (gyszerre 42kedvem lesz+ Szeretem a 5riss ;avat6 a tiszta telet s a be;avazott erd0t+ Nzem az 2rt+ (4;aI t 2ra+ /i1d4rt reggel lesz+ Az llomso1 egy szem lmBa Uo1t4aV a 51ytP a vo1at zakatolsra mr r@lt a cse1d6 5elrakt>k a sz1k2ra a csomagokat6 elle10rzm a g>kkert6 ;ogy megva1.e mg6 megszmolom a csomagokat6 s me;et@1k+ E /i C4sg6 3erk2 bcsiK 3erk2 bcsi 1em sok C4sgot t>d6 s am<g a Batik;oz rkez@1k6 azt a keveset el is mo1d4a+ A Batik;oz 1em azrt megy@1k6 mi1t;a valami medici1ra le11e sz@ksg@1k6 ;a1em mert

1agybtym vr6 aki Batik>s6 s egybe1 a vadsztrsasg vadszmestere+ (z a trsasg 1gy 3eketb0l s egy Kitte1berger Klm1b2l ll+ (lege1 is vagy>1k6 br a ter@let 1agy+ Kicsi a trsasg6 de 1agy a 5egyelem s a bkessg be11e6 br err0l so;a sz2 1em esik+ Fa mi1d az te1 egy@tt vagy>1k6 a vadszmester azt mo1d4aH E Klm16 ;ova akarsz ll1iK E Klm11ak ez meg4r6 ;isze1 tbb oroszl1t l0tt6 mi1t 1melyik@1k 1y>lat6 de Klm1 el;r<t4a ezt az >dvariassgotH E /o1dd meg6 ;ogy ;ova ll4ak+ Klm1 1em kr6 s 1em is 5ogad el semmi5le el01yt+ 7e le;et ez ravaszsg is6 ;isze1 t>d4a6 ;ogy a leg4obb ;elyet kaB4a6 amir0l esetleg kider@l6 ;ogy 1em is olya1 42+ Az igazi 1agy rm azo1ba1 az6 ;a valamelyik reg el;ibz valamit+ Sa41os ez 1agyo1 ritk1 5ord>l el06 mert egsze1 kivl2 B>sks mi1d a kett0+ Klm1 akr goly2val is megl01 a 1y>lat vagy r2kt6 s 1agybtym a messze kr1yk leg4obb B>sksa+ Fozz4>k kBest mi csak ta1>latla1 kezd0k vagy>1k+ /ost azo1ba1 csak egyed@l leszek a vadsz;zba1+ N1os6 a vad0r bizo1yra vr mr6 de t>d4a6 ;ogy Cgyis ;azak@ldm+ Gersze 426 ;a N1os ott va1 a vadsz;zba16 de <gy karcso1y kr@l tal1 disz12t akar l1i6 vagy ms dolga va16 1 Bedig megvagyok egyed@l is+ /egll>1k te;t a Batik1lP szeret0 viszo1tlts s ;atalmas reggeli+ BCcsCzs>l 1agybtym markomba 1yom egy @veget+ E Km1y+++ E sCg4a titokzatosa1 E vadkm1yb0l+ Sa4t 50zs+ Kem1ye1 szal>tlok E ;isze1 kato1a voltam valamikor E6 azt1 megl2d>l a sz16 s Cgy rzemH most kezd0dik a szabadsg+ A 5al> cse1des s stt mg+ (gy.egy ablak vilgossgba1 ltszik6 ;ogy esik a ;2+ ABr216 de elg s:r:1+ Gersze kell a ;2 a vetsekre6 s E ;a 1em sok E 42 a vadsz1ak is6 de 1 mi1dig r@lk a ;21ak6 mert mgtte mi1t;a mi1dig karcso1y le11e s szabadsg+ Bke s szel<d emlkek+ 3e1y0szag6 kis gyertyk s drga arcok6 akik mr elme1tek+++ Kirve a 5al> vlyCb2l6 egy kis szl 4tszik a ;2val6 ide.oda ka1yar<tva a Be;elyra4okat6 s mi1t;a egy kis kd is le11e+

A lovak 1em dobog1ak a ;2ba16 a sz1 1m1 csCszik valami testtele1 k11yedsggel6 s az Ct me1ti 5k mi1t;a az el;agyott 5al>ba ballag11ak ;a41ali misre+ )ele va1 a sz<vem 1ma rmmel6 mert szabadsg kezd0dik6 s a szabadsgba1 lmok s betel4es@l0 vgyak6 amelyek tal1 csak lmok is marad1ak+++ de ez sem ba4+ Sgy 426 a;ogy va16 azaz;ogyH a;ogy lesz+ 7ere1g az id0+ A szomszd 5al> mr bre1 va16 s a s:r: ;2essbe1 ;zak 101ek6 s az >tc1 egy.egy ember+ Kis./agyar 1ev: rks 5>varos>1k 1melyik ember1ek az ostorral tiszteleg6 amit a 4vev1y azzal viszo1oz6 ;ogy kezvel a k>csm4a 5el bk+ Va4o1 megismertk egymst ebbe1 a ;omlyba1K /egkrdez1i azo1ba1 l>sta vagyok+ Be5ord>l>1k egy mellk>tcba6 s 42l meg1zz@k az >tols2 ;zat6 mert ezt a ;zat N1os B<tette6 a vad0r@1k+ A ;z stt6 te;t N1os 1i1cs ide;aza6 azaz az erd01 vr be11@1ket+ =e;et6 ;ogy N1os ki1t is al>dt a vadsz;zba1+++ tal1 valamit csaBzott6 s resteledettP ez ma4d kider@l+ Ki is der@l6 de csak ks0bb+ (gyel0re a sz1k2 le5ord>l a kvesCtr2l6 t;>BBa1>1k a legel0re6 a;ol semmi 1yom 1i1cs6 de Kis./agyar Cgy t>d4a az ir1yt6 mi1t;a 51yes csillag vezet1+ A kvesCto1 1;a mgis dobba1tak a lovak6 vagy ;orzsol2dott a sz1talB6 de itt az Cttala16 5@ves legel01 mi1t;a a leveg0be1 Csz1a a sz1+ A legelel0 kt erd0rsz kztt a vlgybe1 va16 amely1ek a 5e1ek1 ka1yarg26 stt vo1al ;Cz2dik vgigH a Batak+ Sa41os ez a Batak semmire sem 426 azaz csak a ;<d1l le;et ;orgsz1i be11e6 s egy.kt Br vadrct terem6 amelyek 4obba1 t>d4k a srttvolsgot6 mi1t egy B>skam:ves+++ Nm1 Cszik a sz1 mg egy 1egyed2rig6 azt1 Kis./agyar 5elm>tat a dombtet0re6 a;ol selymes lgya1 5@stl a vadsz;z km1ye+ Ds 5l 2ra mClva mr C4ra @res a vlgy+ A sz1k2 elme1t6 a c2km2kot sztrakt>k re1dbe16 a;ogy illik6 s vgre le@l;et@1k N1ossal megbeszl1i a dolgokat+

N1os arc1 >gya1is va1 valami6 amir0l 1em t>d;atom6 ;ogy mi le;et+ Valami keser: vo1s+ Beteg tal1 1l>k valakiK Vagy valamiK /ert ;a a te;1 beteg6 vagy a ;<z2 1em eszik6 az is ba4+ N1os 1;a gya1akodva 1z rm6 s 1 1em is ;agyom k<1l2d1iH E Ft mi ba4 va1K /o1d4aI N1os kaBargl4a trd1 a 5oltot+ E Lgye6 megltszik ra4tamK (sz a mreg6 ;ogy mr a gyomrom is 54+++ E Ft mo1d4a el6 akkor meg1y>gszik+ E Alig ;i11m+++ ;a rgo1dolok+++ E N1os6 mo1d4a6 vagy 1em mo1d4aK (l0szr csak rvide1+++ E Sz2valH a vidra+++ E /iiKI E Vidra+ Akkora6 mi1t a+++ E N1os 1em tall ;aso1latot6 ;t szttr4a kar4ait olya1 ms5l mteresre+++ E No1oI E Ft tessk ide ;allgat1i+++ azt1 ma4d megm>tatom az rokba1 a csaB4t a v<z alatt is+++ Ds N1os elmo1dta+ (gy kis ;omokBado1 megltta a vidra 1yomait6 amelyek Uakkork voltak6 mi1t egy ti12V6 s mellette a sztsz2rt ;alB1zt is+ N1os megdermedt az rmt0l6 az izgatottsgt2l s a vidrab0rbe1 re4l0 ba1k2kt2l+++ 7e azrt 1em vesztette el eszmlett6 ;ogy a dolgot el;amarkodta vol1a+ SzB cse1dese1 elvo1>lt a ltom1yt2l6 ro;a1t ;aza s2rt6 kaBrt6 vermel0rt6 s ms5l 2ra mClva mr C4ra a tett ;ely1 volt6 a;ol 1em vltozott semmi6 te;t a vidra a barla1gba1 volt+ (zek >t1 r0zsvel6 kis kar2kkal elzrta a ki4ratot6 s 42l megvizsglta a kr1yket6 ;ogy 1i1cs.e msik ki4rat+ Ft 1em volt+++ E )e mr az e1ym vagyI E rem1ykedett N1os6 s ki1zve a be4rat ir1yt6 a Bartba1 kezdett le5el s1i+ N2 szles vgatot csi1lt (ks0bb meg1ztem6 igaz1 szakszer: m>1ka volt)6 s 42 kt 2ra mClva meg is tallta a 5ld alatti 5olyos2t6 amely olya1 cse1des volt6 mi1t;a 1em is le11e be11e semmi+ A ly>k a 5olyos2 5elett mg 1em volt 1agy6 de N1os alaBosa1 ki5radt6 te;t el;atrozta6 ;ogy egy cigarettval 4>talmazza meg magt+ Fa be1t

va1 a vidra+++ mirt 1e le11e be11eK E go1dolta N1os6 s elme1t az gerbokorra akasztott kabt4rt6 s rgyC4tott a cigarettra+ Kzbe1 megtlttte mg a B>sk4t is6 ;a esetleg a vidrt a barla1gba1 1em t>d4a megszor<ta1i+ *tt 1em l0;eti meg6 mert azt a drga b0rt sztl016 ;t ;agy1i kell ki>gor1i+++ Ds a vidra ki is >grott6 de szi1te abba1 a Billa1atba16 amikor N1os mi1dezeket elgo1dolta6 s letve a B>skt6 cigarettzott+ E )essk el;i11i6 csak lltam6 mi1t egy g>ta@ttt+ A B>sk;oz 1em is 1yCl;attam6 Cgy ltszik6 amikor ott;agytam a gdrt6 a vidra kitg<totta a kis ly>kat6 azt1 szi1te reB@lt+ (gy csobba1s6 s mr elt:1t+ =ttam mr vidrt6 de ekkort elkBzel1i sem t>dtam+ N2val 5el@l volt egy mtere1+++ Az2ta is 54 a gyomrom6 ;a rgo1dolok+++ E Vissza41 az mg E vigasztaltam N1ost6 de 0 csak legyi1tett6 mi1t a;ogy az 0 ;elybe1 1 is csak legyi1tettem vol1a+ (z a vidra k2borls kzbe1 volt6 ;isze1 l0ttek mr vidrt ;egytet01 is6 mi1de1 5oly2t2l tvol is E itt vidrt so;a 1em ltt>1k6 1yomait6 egyb 4eleit so;a 1em tallta se1ki+ )e;t N1os E mi1de1 emberi szm<ts szeri1t E ett0l a csodallatt2l elbCcsCz;atott+ N1ost te;t 1em is vigasztaltam tovbb6 de gytr0 go1dolatait mgis el kellett terel1em+ E Fogy 5izetett a ;<z2K E krdeztem6 br t>dtam6 ;ogy N1os 1em lt mg+ (Nagybtym 5igyelmeztetett6 ;ogy ;a N1os kret0z1e6 ;t eresszem ;aza6 br Cgyis t>dta6 ;ogy 5igyelmeztets 1lk@l is ;azae1gedtem vol1a+) E Nem lt@1k mg E mo1dta6 mg mi1dig szomorCa1 a vidra 5ltt boro1gva E6 ma4d valamelyik 1aB6 ;a rrek+++ (ze1 egy kicsit 5elmrgel0dtemH E /i a 5e1e dolga va1 mag1akK (1gem akar da4kl1iK /ikor akar l1iK E )al1 cs@trtk1+++ ;a le;et1e+++ E Ft akkor 1e beszl4@1k r2la tbbet+ Fol1aB este ;azamegy6 ;ol1aB>t1 megli a disz12t6 B1teke1 re1dbe teszi a disz12sgokat6 elk@ldi a k2stol2kat6 szombato1 5lig @11eB6 azt1 vasr1aB s kedde1 ki41+ KszI

E Ft vasr1aB6 1em mo1dom6 de ;t501 mr itt leszek+ Nem is le;et1e ott;o1 megkt1i+ A gyerekek zsiva4og1ak6 411ek a szomszd. meg komaasszo1yok+++ lityi.lotyi+++ sz2val ;t501 kor1 itt leszek6 azt1 ma4d kitall>1k valamit+ E *lya1 cse1des kis ;a4tsokat go1dolok E mo1dtam+ E (gy embert is ;oz;at magval6 tal1 azt az reget6 akit a szerkeszt0 Cr Cgy megszeretett+++ (Kitte1berger Klm1 ezt a csodlatos BiBs reget E le;etett tal1 ;etve1t ves E a11yira megszerette6 ;ogy a 1aBszmo1 k<v@l mg alaBos borraval2t is adott 1eki6 eze15el@l E amikor a ;a4t2k1ak k@l1 ldomst is 5izett@1k a kocsmba16 amib0l azo1ba1 az reg 1em ivott E vsrolt 1eki egy UkarikaV BiBado;1yt is6 ami tal1 tve1 csomag+ Ds ez az adom1y az reget tel4ese1 boldogg tette+) E Na1csi gyerek is el4;et1e E go1dolt a csaldra s a 1aBszmra N1os E6 elg 1agy mr+ E Ft ;ozza el+ A meredekebb rszeket ma4d 0 mssza meg+ E Az meg+ (szi a 5e1e a vadszatrt+++ E Na+ Ft akkor most mo1d4a el6 mire le;et szm<ta1i6 azt1 @sse ssze az ebdet+++ E Gatikr>s Cr egy egsz lakodalomra val2 disz12sgot k@ldtt+++ E Sava1yCsg va1K E 3elesgem tett el kt @veggel+ E N2l va1+ Fa ;aza5el megy6 va1 a csomagok kzt egy6 bar1a BaB<rba1+ Az a 5elesg meg a gyerekek+ /ost azt1 beszl4e1 a vadr2l+ E Ft sz2val6 els0sorba1H disz12k va11ak+ Va1 egy egyesleg 4r26 reg ka1 is6 ezt 42 le11e megl01i6 mert 42 ;Csba1 va16 mbr az egyik agyara cso1ka+ S@ld05le is va1 ;ol itt6 ;ol ottP biztos ;ely@k va1 ;rom is6 vala;ol csak r4>k tall>1k+ NyCl is va1 elg re1dese1P 5c16 a;ogy szokott6 Br darab6 s se;ol se ott6 a;ol keresi az ember+++ (zeket a re1geteg ragadoz2 madr 1em e1gedi elszaBorod1i+ Azt1H vadmacska6 1yest6 1y>szt6 gr1y6 ;ol itt6 ;ol ott+++ M2ka E re1geteg+ )ize1kile1cet l0ttem az id16 s ;rom almot st>1k ki+ (z sszese1 ;>szo1kile1c r2ka+

7e 1em ltszik meg6 ;ogy ;i1yoz1a bel0l@k6 mert a 5riss ;avo1 mi1de1@tt ott a csaB4>k+ Az 0zek megva11ak+ From bak esett sszese1+ (gy beteg s>tt a Batikr>s Cr l0tt meg+ Jso1t.b0r volt6 s 5olyto1 a 5e4t rzta+ A 5e4t elgettem6 a tbbit csaBdba tettem6 de 1em 5ogott semmit+++ /ost is ki1t va16 ma4d megm>tatom+ Br a vidrab0rt is megm>tat;at1m+++ (zek >t1 N1ost elk@ldtem ebdet csi1l1i6 miel0tt mg C4ra b1atba s@llyeszti magt6 a vidrab0rre emlkezv1P br tal1 az az igazsg6 ;ogy az a b0r vgeredm1ybe1 mgiscsak a vidr6 s ;a N1os birtokba veszi6 az 1emcsak rabls6 de E vidraszemmel 1zve a dolgot E gyilkossg is+++ Az ebd emlkezetese1 42 volt6 e;;ez mrte1 el is lmosodtam+ (lbCcsCztam te;t N1ost2l6 s egybe1 42 @11eBeket is k<v1t>1k egyms1ak6 mert blcse1 t>dt>k6 ;ogy az ebd >t1i sz>ssza1ts gy1yr:sgt megzavar1i 1agyobb b:16 mi1t a vadorzs6 Bedig az is gyalzatos dolog+ A vo1atba1 val2 alvs 1em 1agyo1 Bi;e1tet06 azrt N1os eltvozst6 a ko1y;aa4t2 cs>kst 1em is ;allottamP s amikor 5elbredtem6 mr csak az ablak dere1gett6 s a 1agy cserBkly;ba1 d@11ygtt egy kis szl+ 7e 1em erre bredtem 5el6 ;a1em mi1t;a valami kedves emlk csiriBelsre bredtem vol1a+ Ni1i6 az 1 kt kis verebemI Somogyba1 azt mo1dtk vol1aH UBoriverbV+++ sz2val 1em ;zi verb6 ;a1em kisebb test: mezei verb6 a UGasser mo1ta1>sV6 ;ogy az or1itol2giba1 val2 4rtassgom is bizo1y<tsam+ (zek az 1 kis tavalyi verebeim6 UakiketV a ci1kkkel egy@tt ;4a;Cssal etettem+ (z a kt kedves kis 42szg6 Cgy ltszik6 1em szaBorodik6 mert tavalyel0tt is csak kett0 v2t6 s tavaly is+ =e;etsges6 ;ogy a 5i2kkat elta1csol4kK =e;etsgesI /ert 1em val2sz<1:6 ;ogy mi1dig csak kett0 marad1a a szaBor>latb2l+ Fol 5szkel1ekK E 1em t>dom+ =e;et6 ;ogy a vadsz;z Badls16 le;et6 ;ogy valamelyik reg 5a odvba16 amelyet meg;agytak itt a kis ;z kr@l+

Jse1dese16 kedvese1 disk>rl1ak s @l1ek egy go1 az ablak el0tt6 illedelmese16 mi1t a 42 gyerekek az iskolba1+ Nzem 0ket6 ;allgatom a ;alk csivogs>k6 s megmelegedik a sz<vem+++ (tt0l az lom is kimegy a szememb0l+ Ksz@l0dm az 4szakra6 emlkezsekre6 4tkokra az emlkekkel s a go1dolatokkal+ /i1de1ekel0ttH va1.e elege1d0 v<z s elege1d0 5aK Va1+ N1osba1 meg le;et b<z1i+ /g 5el is ter<tett a ko1y;ba16 mert t>d4a6 ;ogy ;a egyed@l vagyok6 1em szeretek ide.oda ;>rcolkod1i e11ival2val6 lmBval6 miegymssal+ A szoba s a ko1y;a el0tt tglval leBadl2zott terasz va1+ Gersze 5edett+ Nvet.me1et i11t mi1dig kr@l1z@1k6 mert a vadsz;z dombo1 va1+ (Va1K Nem+ Jsak volt+++ Mem1yei1k6 vgyai1k6 rm@1k s tervezgetsei1k1ek ta1y4t6 Bi;e1s@1k kedves ;elyt elvitte a ;borC+++ ;ogy az iste1 ver4e meg azt is6 aki kitallta s elkezdte+++ csmt0l kaBtam egy 51ykBetH 1yoma si1cs+ (mbermagas sar4erd0 va1 a ;ely1+) 7e akkor mg volt+ Ds ;a a szobb2l kilBt@1k6 egy Billa1tssal t5ogt>k a messze t4at6 mert a vlgybe1 1em volt erd06 csak a msik domboldalo1 kezd0dtt C4ra+ A vlgybe1 a Uvidrs BatakV volt6 mert N1os vidr4a >t1 azo11al elkeresztelt@k+ Alko1yodik6 de a ;2 vilg<t6 s tltom az egsz vlgyet6 ami Br szz ;old le;et6 azaz olya1 #." 1gyzetkilomter+ KzBe1 e1y;1 ka1yarg2 5ekete vo1alH a Batak+ Nagyo1 ritk1 esik a ;26 s az egsz lt2;atr 5elett el1yC4t2zott a cse1d+ Arra go1dolok6 ;a el0bb 5elbredtem vol1a6 tal1 5ogom a B>skt6 s vgigballagok a Batak mellett a ;<dig6 amelyet mi1dig tClmretezett1ek tallok6 Bedig N1os megmagyarzta6 ;ogy tavasszal6 ;irtele1 olvads ide416 1em;ogy 1agy le11e a ;<d6 de t se 5r alatta a lero;a12 ;2l6 s el05ord>lt6 ;ogy mr elvitte a ;idat is E a rgit E6 s azrt B<tettk ilye1 re1dk<v@l er0s1ek+ Ige16 elkstem6 de ma4d ;ol1aB+ /it le;et t>d1iH ;t;a valami 1gyilkos vidrr2l va1 sz2K Ft;a mi1de1ro1 erre akar a me1yasszo1y;oz me11i6 mert 1agysga >t1 <tlve E amit viszo1t N1os elkeseredsb0l llaB<tottam meg6 s N1os egybk1t sem ;az>d2s E csakis ;<m le;etett+ Vagy ka1K Nem6 ezt 1em merem

<r1i6 s szgye16 de 1em t>dom6 az aBavidr1ak 1i1cs.e sBecilis termszetra4zi 1eve+ Va1 azo1ba1 ms 5oglalkozs is6 azaz sz2rakozs+ N1os a ko1y;ba1 trol4a a vgott 5t6 te;t be;ordom az 4szakra val2 t@zel0t6 ami tal1 5elesleges is6 ;isze1 az 2ris cserBkly;ba1 a11yi a Barzs s a ;06 ;ogy a Bokolba1 sem le;et sokkal tbb+ (zt azo1ba1 a kt szoba megemszti+ A kis ;z 5alai >gya1is vastag tlgyr1kkb0l va11ak sszeillesztve6 s a ;zagok mo;val kitmve+ (zek az illesztsek >gya1 1;ol szelel1ek6 ami 1em rt6 mert a leveg0 a szobba1 lla1d2a1 cserl0dik+ Nemcsak oldalt6 de 5el5el is6 a Badlso1 telel0 m;ek s a kt kis verb rmre+ A Badlso1 lev0 ;rom kas m; N1os t>la4do1t kBezi+ Vad.6 illetve elvad>lt m;ek6 mert ide az erd0re ra4zottak ki valamelyik 5al>b2l6 s N1os be5ogta 0ket+ N;a mi1t;a ;alla1m is ;alk zso1gs>k6 br le;et6 ;ogy ez kBzel0ds+ Fa 1em t>d1m6 ;ogy itt va11ak6 tal1 1em is ;alla1k semmit+++ Sttedik+ /eg kelle1e gyC4ta1i a lmBt+++ de 1em gyC4tom meg+ =assa1 besttedik6 ;t 5lig.meddig levetk0zm+ Ki1yitom a kly;aa4t2t6 ;ogy 4obba1 vilg<tso16 br becs>kva is vilg<t6 mert az a4t21 kis mria@veg ablakocskk va11ak+ Az>t1 mgis becs>kom6 mert ;t;a elalszom+++ szikra >gra1a ki a Badl2ra6 s ms1aB olvas1i le;et1e az C4sgba1 U(gy vadsz t:z;allaV c<m: megdbbe1t0 t>d2s<tst+++ (zt 1em akarom6 de 1em is alszom el6 mert ilye1kor Cgy 411ek az emlkek6 mi1t N1os m;ei a kasokba1+ N11ek6 lerak4k a 1ektrt+++ s mr alszom is+ Meggel arra bredek6 ;ogy a kt kis UBori.verbV beszlget a sombokor ki;a4l2 g1+ Somogyba1 >gya1is <gy ;<v4k a kis mezei verebet6 ami1t mr mo1dtam+ Kabtk4>k6 igaz6 egy kicsit veres6 de 1em borveres6 br sz<vese1 5szkel reg Bi1ckbe16 a 1dazsba16 zsCBtet0kbe16 5alrsekbe16 mert 5al>ba1 vagy 5ko1 1em rak 5szket+ Beszlget a kt kis madr6 s ett0l kimegy az lom a szememb0l+ Ki is me;et6 mert legalbb t<z 2rt al>dtam 1yikka1s 1lk@l+ Gersze azrt 1em Batta1ok 5el+++ csak 1yC4t2zkodom6 s azt go1dolomH 5e1e 42 dolgom va16 br a kis madarak1ak kelle1e e11i

ad1i+ N1os valami 5aggyCr2l beszlt6 ;a baka1csom be akar1m ke11i+ /eg is tallom6 s 1egyed2ra mClva a kt kis verb v<ga1 kosztol6 ;isze1 megszoktk mr6 ;ogy a vadsz;zba1 Cgy1evezett U42emberekV lak1ak 1;a1aB416 akik 1yilv1 azrt 411ek6 ;ogy 0ket etessk6 mert egybk1t mi rtelme le11e 4vetel@k1ekK+++ )avaly egy testes6 1agy ;4t l0ttem6 azt is meg50ztem a kis madarak1ak E 1yolc.t<z ci1ke is betrs>lt az i1gye1kosztba E6 s meg is ettk az rk elle1sget tkletese1+ Ks0bb a meg1yCzott r2kkat is kiakasztottam6 s le is ;Csoltk a komkat ma4d1em tel4ese1+ (ze1 go1dolatok kzbe1 megmosakodtam6 s 5el is ltztem+ /a4d1em siettem6 mert ;t;a vr a 1agy vidra+++ =assa1 ballagok az rokBarto1+ A ;2 alig r bokig6 meg. megllok6 s egy ;elye1 a ;omokBado16 kicsit a v<z alatt is6 megltom a vidra 1yomait+ Ds megrtem N1os elkeseredst+ Zrisi llat le;etett6 a 1yomai >t1 <tlve+ /i1de1esetre kezembe veszem a B>skt+++ Ballagok6 ballagok a B>;a ;2ba1 1esztele1@l6 s kicsit E Cgy magamba1 E mosolygok is+ E Ft6 reg5iC6 kBzel0d1i azrt 1em kell+++ (tt0l a 5igyelmeztetst0l egy kicsit meg is 1y>gszom+ (1y;@l a 5esz@ltsg6 a B>skt mr kicsit lazbba1 tartom6 s 1em markolom Cgy a 1yakt6 mi1t;a meg akar1m 5o4ta1i+ E Brrr+++ sB+++ sB+++ E 7>rrI Vgre megtrt a 4g+ (z volt az els0 vadkacsa6 amit eze1 a kis Batako1 l0ttem+ SzB6 reg gcsr+ 7e mi a 5e11ek l0ttem megK (11ival2 a11yi va16 ;ogy el sem 5ogy6 s N1os biztosa1 ;oz k2stol2t is6 s meg;aragszik6 ;a 1em eszem betegre magam+++ Ds N1os1ak sem ad;atom6 mert sem 06 sem csald4a 1em eszik meg a vadat+ Jsak az 0zet s a disz12t+ Ny>lat sem+ N1os szeri1t azt mo1d4k6 ;ogy a ;zi1yCl is sszeBrosodik a Batk11yal+++ Simogatom az reg gcsr szB6 csillog2 kk 5e4t+ Azt1 a tarisz1ya 5edele al szor<tom6 rkaBcsolom6 s ;tral2d<tom6 ;ogy

1e lssam+ 7e a B>skt mi1de1esetre C4ra megtltm6 mert a;ol kacsa va16 ott vidra is le;et+++ =e;et+++ de 1i1cs+ Vidra ;elyett kt srszalo1kaszer: madr cikzik 5el6 s 1 re1dese1 el is ;ibzom mi1d a kett0t+++ de a bossza1kods mellett mg egy kicsit r@lk is+ A kacst ma4d megs@ti N1os6 de ezekkel a madarakkal mit kezdett vol1aK AmCgy cse1des6 5el;0s6 kellemes az id0+ A 5el;0k magasa1 va11ak6 s egy.egy ttova ;2Be;ely is leszlli1g2zik 1;a+ =emegyek a ;<dig E go1dolom E6 s a msik oldalo1 vissza+ A ;<d1l elg szles a v<z6 s ott a ;alakra is le;et leskel0d1i+ (gyszer egy 1yrcet lttam ott6 azt ;iszem6 az els0t s >tols2t letembe1+++ de le;et vidra is+++ Sz2val lmodozom+ A ;<d1l 1i1cs semmi+ A ;ideg6 stt v<zbe1 egsze1 aBr2 ;alak cikz1ak E 5e1e a 42 dolg>katI E6 meg.megvilla11ak 1;a6 de olya1 aBr2k6 ;ogy szard<1i1ak sem le111ek elg 1agyok+ /gis el1zem 0ket6 mert ;t;a valami ragadoz26 1agy ;al csaB kz4@k+ 7e ezzel si1cs szere1csm+++ akrcsak ezzel a szeg1y kacsval+++ Azt1 41 egy sz1k2 egy l2val6 s asszo1y a kocsis+ A ;<d1ak egy kis domb4a va16 s a sov1y reg l2 5el;Czza >gya1 a sz1k2t a dombra6 de ott megll+ A sz1o1 kk cs<kos d>1y;a6 s alatta valaki tel4ese1 betakarva+ Az asszo1yo1 ro4tos 1agyke1d06 arct alig ltom6 de szeme 5radt s 5s>lta1 szomorC+ E /i ba4 va1K E llok 5el6 mert eddig a ;<d tgl41 @ltem6 s o11t lestem a kis ;alakat+ E (l5radt a l2+ reg is mr+++ E Beteget viszK E Az >ram E i1t ;tra E meg5zott az erd01+++ a doktor1l volt>1k+ Azt mo1dta6 most mr tCl va1 a ba4o16 csak vigyzzak r+ (gye1 sokat+++ (l0rel2d<tom a tarisz1yt6 s a 5edele al2l el0;Czom a gcsrt+ E (l5ogad1K Az asszo1y 5radta1 elmosolyodik+ E Vadrce+++

E Az+ N2 ;Csba1 va1+ FCzza le a b0rt6 akkor 1em lesz semmi ;alszaga+ Kvr6 akr egy ;zirce+++ S@sse meg sok zs<rba1+++ Ds az asszo1y mell leteszem a gcsrt az @lskasba+ E Ft+++ ksz1m szBe1+++ E /egBcci1ti a lovat6 s a sz1 eli1d>l+ 7e vissza1z mg egyszer6 s b2li1t6 1 Bedig i1tek6 ;ogy re1dbe1 va1 mi1de16 s re1dbe1 is va16 mi1t;a kis@ttt vol1a a 1aB6 s mi1t;a a lovacska is 4obba1 siet1e+ /i1t;a 1em is le11k egyed@l+++ (mlkek s rgi go1dolatok 4>t1ak eszembe6 s szre sem veszem6 mr ballagok ;aza5el+ Vilgosodik+ A 5el;0k elvko1yod1ak6 de a 1aBot 1em lt1i+ /eg.megllok6 s tele lettem egyszerre tervekkel+ M2kt kelle1e ;<v1i E go1dolom6 s meg1y>gszom6 mert a csalogat2 BiBt magammal ;oztam+ 7e itt mg tel4ese1 bokortala1 a domboldal6 te;t kzelebb kell me11em az erd0;z+ *tt va1 egyBr bokor6 azok mg el;Cz2d;atom+ A bokor 1em tClsgosa1 1agy6 de 42l takar6 s Br Berc mClva megsz2laltatom a ;<v2t+ A+++ mi.m+++ M2ka legye16 aki e11ek elle1 t>d ll1i+ Asebre vgom a BiBt6 s 7rilli1gemet goly2ra Bcce1tem+ /ost 4>t eszembe6 ;ogy a r2ka erre a takars 1lk@li6 sima6 ;avas oldalra alig;a 41 ki6 de megll az erd0 szl1 E 1i1cs messzebb %,.%- mter1l E6 goly2val tal1 meg t>d1m l01i+++ 7e egyel0re 1em 41 semmi6 ks0bb egy 2ris ;4a Bortyzza vgig az erd0 al4t E ez mr a ;<v2ra 4tt ide E6 de srt1ek messze va16 goly2val Bedig Cgysem t>d1m megl01i6 tal1 mg ;a leszll1a sem+ Vrok+ Va1 ebbe1 a vrakozsba1 valami 5esz@ltsg+ Szemem szi1te mi1de1 5t s bokrot kr@ltaBogat+++ de 1em akad meg se;ol+ A Batak 5elett kt vadrce reB@l6 de 1em szll1ak le+ Jsods az a gyorsasg6 amivel elt:11ek+ Nzek mg a vadrck >t16 amikor valami6 valamilye1 rzs6 amir0l 1em t>d1k beszmol1i6 az erd0 5el 5ord<t4a 5e4em6 s+++ megrebbe1ek6 mert ;atalmas6 1y>rga 5arkas ll az erd0 szl1+++ Nyelek egyet6 s 5igyelmeztetem magam6 ;ogy rge1 l0ttek itt mr 5arkast+++ ;t marad4>1k tal1 a 5arkask>ty1l+ (rr0l 4obba1 5elte;et06 ;ogy r2ka;<v2ra 416 s

szi1te 5elk<1l4a magt+ Ilye1kor E mr 1em el0szr E megcsodlom a B>skacs0 vgtele1 lassCsgt6 ami1t a clra 5ord>l6 s a clgmb megll a vado1+ (z a mozd>lat alig szreve;et0 s 1t>datla1+ A llegzet megll6 s E Cgy rzem E szi1te ;osszC az id06 am<g a B>ska 5elcsatta1+ Azt1 kieresztem a vissza5ogott llegzetet+ N2l va1I Jsodlatos ez a 7rilli1g6 a B>skagyrts tete4e+ /i1d a srtes csvei6 mi1d a goly2s csodlatosa1 l01ek+ A k>tya kiss el5ord>lva llt6 s a goly2 5lig ;osszba1 kaBta el+ Nem6 itt semmi5le 54dalomr2l sz2 sem le;etett+ N2 ;osszC lbai va11ak6 s 1i1cs is rossz ;Csba16 mert ez 1em ;ezett6 az bizo1yos6 s sem 1yCl6 sem valami gye1gbb 0z ez el0l el 1em me1ek@l;etett+ Jsodlkozom6 ;ogy N1os E a sok ;<r kztt E ezt meg sem eml<tette+ =e;etsges6 ;ogy 1em is t>dott r2laK =e;etsges6 ;ogy csaB4t sem lttaK Vagy tal1 messzir0l k2borolt ideK /a4d kider@l+ A k>tyt mi1de1esetre le;Cztam a sz1Ct mell6 ;ogy N1os meglssa6 ;a 416 s beszmol4o1 r2la6 ;a mr ltta vala;ol6 vagy tallkozott vele+ A k>tya E 5ogai >t1 <tlve E 1em 5iatal6 s 1em is tCl reg+ Navakorabeli+ Jomb41 ;osszC seb;ely6 arra go1dolok6 vaddisz12 vg ilye1 sebet6 mert ez 1em ;araBs+++ 7e a k>ty1ak ez mr mi1degy+ A ;avo1 42l lt;at2 vr1yomok marad1ak6 a;ogy ;Czom6 de a r2kk egy.kt 1aBig mg alig;a kaB1ak r a dgre+ Fa Bedig megeszik6 ;t vl4k egszsg@kre+ 7e szi1te biztos vagyok6 ;ogy egy.kt 1aBig csak ker@lgetik6 s azt go1dol1 az ember6 egsz r2kagy@lekezet volt kr@ltte6 Bedig csak egy volt6 esetleg kett06 de 1em egy id0be1+++ /egi1t szlli1g2z1i kezd a ;26 elstted1ek a 5el;0k6 s Cgy ltom6 szaki szl kerget egy.kt 5alevelet a ;avo1+ )al1 C4 ;avat ;oz az C4 eszte1d0reK Sgy ille1e6 ;ogy 1e legye1 5ekete szilveszter+ 7e mg 1em akarok ;azame11i6 mert mit csi1lok egyed@l a vadsz;zba1K Nem is vagyok mg elg ;es6 5l4ebb kelle1e

me11i a Batako16 mi1t a;ol reggel t4ttem+ Szll;atott mg le kacsa is6 s az a vidra+++ az a vidra+++ Az id0 egyre komorabb6 de a szllo1g2 ;2 1em s:r:sdik+ A messzesg azo1ba1 5tyolozottabb s egyre sttebb+ Az id0 mClsa Bedig 1em rdekel+ Va16 ame11yi va1+ Az 2rt beletettem az asztal5i2kba6 mert 1em szeretem6 ;a beleko1trkodik letembe+ Alszom s eszem6 amikor megk<v1om6 egybk1t Bedig t0lem 4;et s me;et az id06 e1gem 1em rdekel6 s velem 1em er0szakoskodik az sszerakott msodBerceivel+ Fo;2I A kil0tt goly2sBatro1t B2tol1i kell+++ br alig;a lesz r sz@ksg+ A vidrt se1ki sem lvi goly2val6 ;acsak 1em vletle1@l+ A BatakBarto16 a;ol most 4rok6 kisebb.1agyobb gerbokrok lldogl1ak6 Bersze levltele1@l6 mgis ad1ak egy kis takarst+ A vidk tel4ese1 1Btele1+ (gy.kt kis darab sz1t25ld csak messze a tCloldalo1 akad6 de mit keres1e brki ilye1kor a sz1t25ld1K *tt is va1 egy kis bokros erd0+ )avaly kt r2kt l0ttem be11e6 de most mg ;rom r2krt se me11k oda+ Gersze ;a Klm1 itt le11e+++ Biztosa1 kier0szakol16 ;ogy Br2bl4>k meg;a4ta1i a kis erd0t6 de lebeszl1m6 mert 0 1em t>d1 t>gra1i az rkot+ E lbe1 vigyelek tK E mo1da1m+ 7e a kis sz1tso1 ks0bb mgis 5elt:1ik egy r2ka+ A tCls2 oldalr2l 4;etett6 s val2ba1 egerszik+ Nagyokat >grik6 s ;osszC 5arka Cszik >t1a6 de 5og;at valamit6 mert mi1t;a talBa al2l ;araB1 ki az egeret+ Kzbe1 szi1te szrevtle1@l 5eltmadt a szl+ Dszakr2l 416 s elg ;ideg+ Fa ;avat ;oz6 megmarad+ Vgig1zek a Batako16 ;ideg @ressgP a szl 5elborzol4a a stt vizet6 s err0l 4>t eszembe a meleg szoba s a kly;a+ Nem emlkszem6 ;ogy reggel tettem.e r elege1d0t6 azrt C4ra 5elmszom az erd0 al6 s ir1y ;aza5el+ Itt szi1te szlcse1d va16 te;t a szl 1em szaki6 ;a1em szakkeleti+ Arg1ek a cserbokrok6 s a szl egy.egy szraz levelet ki;a4szol a domboldalra+ A ;z kr@l semmi C4sgP a km1y 5elett ;>llmzik a meleg leveg0+ /i1t;a valami kis 5e;r 5@st is le11e kzte+++ de erre 1em esk@d1k meg+ Azt1 kr@lvesz a szoba r1ykos cse1d4e+

N2lesik le@l1i6 azt1 vetk0z1i kezdek+ JiB0m6 mi1t a k0+++ 4vel6 BaB>cs6 4vel6 ;zikBe1yI Lrak vagy>1k6 am<g egyed@l vagy>1k+++ de ;1y 2ra le;etK Sgy rzem6 ;ogy 5l kett0 s 5l ;rom kztt+ Az id0 5lreismer;etetle1@l dl>t1i6 s0t ks0 dl>t1i6 de ezt 1em merem mo1da1i6 Bedig Cgy rzem6 s 1em is tvedek+ S ezek a megrzseim legtbbszr csal;atatla1ok+ E 9yere6 2raI E r1tom ki az asztal5i2kot+ E 9yere6 s tgy igazsgot+ E /eglltK Nem6 1em llt meg+ Vidma1 rzza a 5art a kis msodBercm>tat2+ (gy1egyed E egyI Fomlyos mr a szoba6 s messzir0l6 az id0 ;omlyb2l ;allom aBm ;a1g4t egy kis cse1des vidmsggalH E Nem lesz bel0led6 5iam6 so;a semmi+++ br azzal a kacsval+++ okosa1 cselekedtl+++ s e11l tbb tal1 1em is kell+ E S2;a4tok6 elteszem az 2rt+ A sz<vembe1 cse1d s bke va1+ A 1agy kly;a o1t4a a meleget6 Bedig mr alig va1 be11e Barzs+ A kt 1agy t>sk26 amit reggel rtettem6 sztesett+ /ost csak egy kis ;am> va1 a Barzso16 s a;ogy ki1yitom az a4t2t6 a ;am>5oszl1yokat a km1ybe sodor4a a ;>zat+ A szoba tCl meleg6 s ebbe1 a melegbe1 er0se1 rez1i a bCtorok6 Bokr2cok6 gyak6 r>;k el;asz1lt kiBrolgst+ Ki1yitom a szobaa4t2t6 s 1emcsak rzem6 de szi1te ltom a bezCd>l2 leveg0t al>l s a kit2d>l2t 5el@l+ Igaz1 itt le;et1e ez a Klm1+++ Rgy ;azarkezve6 az @res ;zba1 4obba1 egyed@l va1 az ember rkezskor+++ Gersze le;Cz1m a ciB04t E mert Klm11ak6 tal1 a sok bivaly;Cst2l6 1e;eze1 ;a4lik a dereka E6 s komiszkod1k egy kicsit vele6 ami mi1dig 42kedvre der<tette+ E Gistkm6 igaz1 bezs<roz;at1d a baka1csaimat+++ E Azt mr magad is meg t>dod csi1l1i E mo1dom6 de 0 1evet6 1 Bedig kiviszem a baka1csait bezs<roz1i+++ 7e Klm1 most 1em 4tt velem+ E Sok a dolgom E mo1dta6 s 1evetett6 mert t>dta E amit 1 is t>dtam E6 ;ogy a Nimr2d szerkeszt0sgbe1 N1oska6 a bty4a

vgzi a k>lim>1kt6 am<g 0 a M>dasba1 dago1yzik+ 7e erre sz@ksg is volt6 mert egy kis re>m1 tCl 1agyo1 elmeszesedtek geri1ce s lbai+ Ds ezeke1 az er0s kaBtat2ko16 meredek cserksz>tako1 lla1d2 agg2ds volt az letem6 ;ogy 1em csCszik.e el vala;ol6 ami1ek val2sz<1:leg 1e;eze1 gy2gy>l2 trs lett vol1a a vge+ Gersze 1em is er0ltettem+ E /a4d <rok E mo1dtam6 amire meg 0 1evetett6 mert t>dta6 ;ogy Cgysem <rok+ /a4d ;a ;azamegyek6 rszletese1 elmeslek mi1de1t E go1doltam6 s csak legyi1tettem az asztal5i2k 5el6 a;ol esetleg <rsra alkalmas cer>za le;etett+ Rgy azt1 egyed@l 4ttem6 s 1em is b1tam meg+ N2 1;a az ember1ek kicsit egyed@l le11i6 1magval egy kis szmadst te11i6 az elmClt eszte1d0vel is szmot vet1i6 s megdorgl1i s megdicsr1i 1magt komolya16 a;ol kell6 a;ol ;ely1val2+ (zt a szmadst mr most elkezdtem6 de abba is ;agytam6 mert arra eszmltem6 ;ogy a szoba kiss ki;:lt6 eze1k<v@l ;es is vagyok+ Gersze 1em vesz0dtem az telek be;>rcolsval6 ;a1em kime1tem a ko1y;ba6 s E akrmilye1 ;es is voltam E el0szr be5:tttem a t:z;elye16 mert a ko1y;a dermeszt0 ;ideg volt a szob;oz kBest+ Gedig csak kt 1aB mClt el az2ta6 ami2ta N1os elme1t+++ Be5:tttem6 s 5el is tettem a teavizet6 mert Klm1 szeri1t ilye1kor az els06 de legels0 a tea+ S0tH UA )eaIV T 1agy tes volt6 s ezt a sze1vedlyt k@l15le a1gol s magyar bartai tBlltk6 akik I1diba1 voltak6 m<g kvsz@ksglett )@kry s 9a4dcs /tys 5edeztk A5rikb2l+ 9a4dcs Abessz<1iba1 volt E immr vagy ;armi1c ve+ T mg Kovcs d11el me1t ki6 aki ks0bb Kitte1berger s2gora lett6 br err0l 1em t>dott6 mert ott ;alt meg a N<l>s mocsrvilgba1 malriba16 vagy a 5eketk tettk el lb al2l+ (z so;a 1em der@lt ki+++ S amikor e11ek a lelkes k>tat21ak ;olmi4t Addis Abebba1 elrvereztk6 a magyar korm1y U1em tartott r ig1ytV6 s csodlatos madrgy:4tem1yt Br ezer koro1rt az amerikaiak vettk meg+

/ikzbe1 ezeket elgo1doltam6 mr 5orrt is a teav<z6 s 1 val2di 7ar4eeli1g teval 1emes<tettem meg6 azt1 a stt kamrb2l ki;alsztam valami ;Cs5lt6 ke1yeret6 ktszers@ltet s E ige1I E libam4at+ Ds sa4tot+ A ko1y;a bemelegedett6 s kezdtem 42l rez1i magam+ Kider@lt6 ;ogy ;sgem 1em is volt kicsi6 s mr a ;armadik cssze tea 5ogyott el6 br 1 ll<t2lag a Utet 1em szeretemV+ A kvra go1dolva >gya1is ezt szoktam mo1da1i6 s most arra go1doltamH mi le11e6 ;a E szeret1mK F1y csszvel i11k megK /ert immro1 most tltm a 1egyediket+ Nem te;etek r2la6 de a ;ideg disz12;Cs6 m46 s@tem1y mi1de1t k<v1tak6 csak ;ideg vizet 1em+ Kzbe1 er0s ;i1yrzetem volt6 csak azt 1em t>dtam6 mi ;i1yzik+ Azt1 r4ttem6 ;ogy k>tya bartom ;i1yzik6 N1os 5arkaskorcs k>ty4a6 a =>Bi6 UakiV ilye1kor toBorogva az asztal kr@l6 vad 5arkcs2vls mellett akkorkat 1yelt6 ;ogy a 5alatok 5elt re1dese1 0 5ogyasztotta el+ Azt ;iszem6 kicsit sokat ettem6 br ezt csak akkor kezdtem rez1i6 amikor a maradk telek elraksakor ;a4lo1ga1i kellett+ N;a azo1ba1 az ilye1 5elesleges ;a4lo1gsok is ;asz1osak le;et1ek6 mert a Bolc legal416 lm6 mi akad a kezembeK+++ Semmi ms6 mi1t kis madaraim tavalyi etet0tlc4a+ (gy 5alaB6 1gy sark1 t5Crva s dr2ttal alkalmass tve a 5elakaszts;oz+ Fa 1em t>dtam vol1a6 ;ogy 1em le;et tbb dl>t1 egy 2r1l6 azt ;ittem vol1a6 ;ogy mr alko1yodik+ A szobba1 sttedett6 a 5el;0k alacso1ya1 4rtak6 az erd0t tsz0tte a kd6 s a cse1d Cgy meg@lte a tvolsgot6 ;ogy ciB0m koBogsa is alig ;allatszott6 amikor az etet0tlct 5eldr2toz1i vittem a tavalyi ;elyre+ A szoba kzbe1 alaBosa1 kiszell0ztt6 s a t>sk2kkal tele kly;ba1 mi1t;a tvoli vo1at robogott vol1a+ /ost mr meg is 1ztemH ;1y az 2ra+++ Nem rdekelI A szoba stt mr6 csak az ablak 1gyszge vilg<t6 de szi1te csak 1magt vilg<t4a meg+ A Bra be5ogta az @veget6 s <gy 1em lt;atom kis madaraimat6 de cse1des disk>rls>kat ;allgatom egy darabig6 de mi1dig tvolabbr2l6 mi1dig tvolabbr2l+++

Amikor 5elbredtem6 alig vilg<tott mr a kly;a a4ta4a6 s valami 1agyo1 1yomta a lbam6 ami 1em is csoda6 ;isze1 ltalba1 1em alszik baka1csba1 az ember+ =erCgva a baka1csokat6 Cgy reztem6 ;ogy agyo11yomor<tott kt lbam E ;a ez szoks>k le11e E >44o1gva @dvzl1 a szabadsgot+++ Az ablako1 tCl 5ekete 4szaka+ F1y 2ra le;etK Ds ;ova tettem az 2rtK Ds a gy>5tK =emszom az gyr2l (ez az gy kb+ t mter szles6 kicsit a lb 5el le4t06 ember;osszC deszkalaB6 t szalmazskkal6 erdei sz1val tlttt Uv1kosV.okkal s vastag Bokr2cokkal)6 s sszeszedem lmos ir1yz2kszsgem+ A 5e1e a dolgt6 az asztalt is alig tallom meg6 1em;ogy az 2rt+++ Nem rszletezem+ From Berc alatt megtalltam az 2rt s C4abb ;rom Berc alatt az 1gyC4t2t6 melyet az asztalo1 kerestem6 ;olott a zsebembe1 volt+ /i1dig is ott szokott le11i+++ Ds Ul01V vilgossgI =e;et mr tal1 45l is E go1doltam el0z0leg+ (leget mszkltam a szokatla1>l 5riss leveg0be16 s 42lesett elsz>1d<ta1i+ Nzem az 2rt+ Nzem a msodBercm>tat2t+++ megy ez6 a 5e1e egye meg6 s az 2ra tt m>tat+++ Ft ez <gy va1 E go1dolom6 de ;ogy mi va1 <gy vagy Cgy6 azt 1em t>d1m megmo1da1i+ Beleer0ltetem a kly;ba az 2ris t>sk2t6 s azt go1dolom6 kicsit mg led0lk6 azt1 5elteszem a teavizet+ N1os1ak Bedig megmo1dom6 ;ogy ;ozza ki a k>ty4t6 ilye1kor 426 ;a valaki mozog az ember mellett6 aki;ez le;et sz2l1i+++ /eg5og1m =>Bi 5@lt szel<de16 mire azt mo1da1 E S4C4CI E ami Bersze csak 4tk6 mert a 5@lt alig 5ogom6 de =>Bi r@l6 ;ogy ez tetszik 1ekem+ A kly;a ;elyesl0e1 drmg6 s ez maga az lom+++ Ige1I Ds mr alszom is C4ra+ Amikor 5elbredek6 1agy cseteBat va1 az ablak el0tt6 s az ablak@vegek ragyog1ak6 mert mr 42l 5e1t 4r a 1aB+ A k>lcsot csak r5ord<tom az a4t2ra6 ;a valaki ki411e megltogat1i+++ de ;t ki 411eK /i1de1 ismer0s t>d4a6 ;ol a k>lcs

re4tek;elye6 ;t leveszem a k>lcsot6 s a teraszgere1da ismert ;elyre teszem+ S@t a 1aB6 de ;ideg va1 azrt6 s az egsz erd0t ragyog2ra ltztette a zCzmara+ A tea 42tko1ya1 meleg<ti a gyomrom6 a baka1cs ;elyett ma g>micsizmt ;Cztam6 s k>csma ;elyett kalaBot tettem6 mert 1em szeretem6 ;a 1yakamba1 olvad el a zCzmara+ Azt1 5el a ;egy1ekI N;ol ci1kk sz2l1ak6 1;ol leszalad a 5kr2l a zCzmara6 de ;a1g4a 1i1cs6 mert ;2ra ;>llik+ A kaBaszkod2 1e;z+ Nagyo1 er0s itt az emelkeds6 s 5el5el 1em is ;asz1l4k ezt az >tat a 5>varosok6 csak 1;a le5el6 br ez re1dk<v@l veszedelmes+ Fa megl2d>l1a a 5val ter;es szekr6 sszetr1e kocsi6 l26 esetleg az ember is+ Am<g ezt elgo1dolom6 mr 5e1t is vagyok a tet016 s kileskel0dm a vgsba6 a;ol csak egy.kt reg ;agys5a ll+ Az egsz vgs cs>Ba ragyogs6 br 1;a 5e;r6 kdszer: 5el;0k vitorlz1ak 1y>gat 5el6 s mi1t;a r1yk>k is le11e+ E KrI KrI E trombitl a vgs szl1 vala;ol egy sz@rkevar4C6 s ;a1g41 rzem6 ;ogy lt valamit6 ami azo1ba1 1eki 1em lelem6 de legalbb r>lkodik+ (gy bokor mell ;Cz2dom6 azaz a v1 b@kk5a mell6 amelyet elker@lt a 5e4sze+ Nem 1agyo1 magas ez a 5a6 de re1dk<v@l vastag6 s cs>Ba 5orrads6 cs>Ba b@tyk6 mg az gai is+ A var4C C4ra krog E de mr ;alkabba1 E6 mi1t;a azt mo1da1H elme1t az a valami6 amit ltott+++ Nem ember volt6 az bizo1yos+ Ds r2ka sem+ K>tya sem+ Ds valami 1agy ;4a sem+ (zeket a r is veszlyeseket msk1t 4elzi6 s abba1 a krogsba1 egy kis 5lelem s 1agy gy:llet va1+ Szi1te biztats6 ;ogy l4e meg6 aki t>d4a6 a 1agy elle1sget+ (z a var4C azo1ba1 1em Cgy krog6 mi1t;a a ltott valami elle1sg le11eP ez a var4C r>lkodik+ Fogy ki1ek E 1em t>dom+ Jsak Cgy ltalba1K =aB>lok a vastag b@kk mellett6 s a bokrok kztt egy s>ta ballag t a kocsiCto1+ JsiBkedi az gvgeket6 a 5iatal ;a4tsokat+ Kzbe1 ;tra5igyel6 s szBe1 az a1y4a 1yom1 41 gid4a+ A ;2 B>;a6 laza6 s tel4ese1 ;a1gtala1>l me11ek t az Cto1+ Amikor

elt:11ek6 arra go1dolok6 mi1ek is 4ttem t>la4do1kBBe1 ide6 ;isze1 leg5el4ebb egy 1y>lat l01k test@1k tBllsra6 amit N1os kivl2a1 t>d elksz<te1i+ Szi1te 1evet1i le11e kedvem6 mert a go1dolat msodBercbe1 kibaktat az Ctra egy 1yCl6 s ;a ez 1em le11e elg6 mg 5el is gaskodik6 ;ogy 4obba1 lsso1+ A B>ska szraz csatta1sraH E Kr.kr.krr+++ A ;a1gr2l ;allomH kzeledik a var4C6 mert k<v1csi6 s 1;a zskm1y marad az ilye1 d>rra1sok >t1+ E Kr E mo1d4a ;alkabba16 de mr emelem is a B>skt+ Ds amikor szrevesz E ms ks0+ A csatta1s >t1 a var4C kezt.lbt szt;1yva esik a bokrok kz+ N2 ;elye1 vagyI E go1dolom6 s 5elveszem a 1y>lat+ N2 1agy ka1 1yCl+ Js>Ba szere1cse E go1dolom6 de azt1 le1yelem mg a go1dolatot is6 mert szere1csre mg csak go1dol1i sem szabad a vadsz1ak+++ Azt1 ballagok ;aza5el+ A 1y>lat a tarisz1ya5dl al szor<tottam+ Az orra >gya1 kicsit vrzik6 de ez 1em rt a g>micsizm1ak6 sem a meg1evez;etetle1 sz<1: 1adrgom1ak+ /egtltm a B>skm6 mert az rdg 1em alszik6 s ballagok ;aza5el6 br akkora a cse1d6 ;ogy mg az rdg is 1y>godta1 al;at1a+ Amikor a;;oz a meredek ereszked0;z rek6 valami za4t ;allok6 amit tal1 1em is le;et za41ak 1evez1i+ /i1t;a valami torok;a1gC t@sszgs5le le11e+ Siet1i itt 1em t>dok6 de ami1t lertem a ;a4ls vg;ez6 mr ltok valamit+ F2 ;>llik az egyik b@kk5r2l+ Ds ekkor megltom a ktsgbeesette1 krbe.krbe5>t2 m2k>st6 1yomba1 az 2risi galambsz;4val+ A m2k>s valami 5>rcsa t@sszg0 torok;a1go1 rm@ldzik6 a ;4a a 1yomba16 sBirlba1 a 5a derek16 s a kvetkez0 5ord>l21l el is kaB4a+ A m2k>s most mi1t;a 5lig vis<ta1a6 5lig 1yekereg1e+++ a B>skm Bedig azt mo1dta6 ;ogy d>rrI E s a ;4a6 karmba1 a m2k>ssal6 lez>;a1 a 5ldre+ D1 Bedig szeret1m megcs2kol1i a B>skmat+

Nem sietek6 s kzbe1 lBseimet olvasomH E Fatva1+ E 9yorsa1 kiszm<tom6 ;ogy ez a ;atva1 lBs $mter6 s megsimogatom 7rilli1gemet+ Ds itt 1emcsak Br szem srtr0l va1 sz26 mert a B>ska a ;4t s markba1 a mg kaBl2dz2 m2k>st is tkletese1 agyo1vgta+ 3ogom a 1agy madr kt lbt cs@dbe16 a ;4a Bedig mg ;oltba1 is markol4a a m2k>st+ Azo1 go1dolkodom6 ;ogy <gy kelle1e 0ket kitmet1i+ Az id0 elg ;ideg6 s 1 azo1 is go1dolkodom6 ;ogy a 1melyik 5r2l lezCd>l2 zCzmara a 1vekv0 ;idegt0l vagy a 1vekv0 melegt0l i1d>l.e meg le5el6 mi1t;a a 5t valaki megrzta vol1a+ Kirve az erd0b0l6 szi1te b1t4a a szemem a ;2val blelt vlgy ragyogsa6 br ez a ragyogs alig;a lesz ;osszC let:6 mert a vlgy 5elett el1yClt6 alacso1y Bra5el;0k ;Cz2d1ak dl 5el+ Ds kis ;z>1k Cgy 1z rm6 mi1t;a vrt vol1a+ A km1y 1em 5@stl6 de 5elette reszket a 5elmelegedett leveg0+ A ;4t E markba1 a m2k>ssal E 5elktm a terasz gere1d4ra6 s azo1 go1dolkodomH ;a mgis 5elmeleged1e a leveg06 s az izmok6 i1ak meglaz>l11ak6 ele1ged1.e ldozattK A szoba 1agyo1 meleg6 de ;t ilye1kor k11ye1 megy a szell0ztets+ Fa az a4t2ba1 ll az ember6 szi1te rzi al>l a bezCd>l2 ;ideg s 5el@l a ki5el ;Cz2 meleg ramlst+ =evetem a b0rmell1yt E macskval blelve6 Br1s >44akkal E6 amely Klm1 a41dka6 s mi1dig k1yszer<t6 ;ogy a 4eles adakoz2ra ;lval go1dol4ak+ K11y: ez a mell1y6 s 1i1cs olya1 ;ideg a vilgo16 ami eze1 ki5og1a+ =01i Cgy le;et be11e6 mi1t;a egy szl i1gbe1 le11e az ember6 s 1em ;iszem6 ;ogy tbb ms5l kil21l6 s cs>kl21l idelis B>;1 zr+ Sz2val tkletes+ Fa gyaB4Ci1get veszek al6 1;a ki kell gombol1i mg 1agy ;idegbe1 is+ DB<t04e Bedig Sz:cs 7vid 9ergely6 aki1ek a 5oglalkozsa is sz:cs6 mgBedig a leg4avb2l+ T ksz<tette ki Klm1 oroszl14ait6 Brd>cait6 az sszes a5rikai gerez14t6 mgBedig kivl2a16 s e11l mr tbbet 1em is mo1d;atok+ Am<g ezeket elgo1dolom6 a 4eles mell1yt mr levetettem6 s ;a1yatt 5ekszem az gyo16 az a4t2 1yitva E marad4o1 is mg egy kicsit6 go1dolom E6 s 42val ks0bbe1 arra bredek6 ;ogy 5zom+

Amikor elal>dtam6 tize1egy 2ra le;etett6 de me11yi le;et mostK Nem6 1em 42solok tbbet6 s 42 is6 ;ogy 1em 42soltam6 mert ez a Br Berc1ek t:10 sz>ssza1ts ma4d1em ms5l 2ra le;etett+ 7e most is csak arra bredtem 5el6 ;ogy 5zom6 s ;ogy a verebek ;a1gos csiriBelssel mltatla1kod1ak+ Gersze a ci1kk+ Az ember 1em is go1dol16 ;ogy mg ez a kis krszem 1agysgC kkci1ke is milye1 er0szakos t>d le11iP sz2val itt re1det kell csi1l1i+ A re1dcsi1ls ms5l 2rt Uvett ig1ybeV+ Rgy mo1d4k ezt6 s e;;ez tartom magam 1 is+ /ost mr mi1degy+ /s5l 2ra mClva mi1de1ki ki volt elg<tve6 mg egy ;arkly is6 aki UritititiIV 5elkiltssal rkezett6 s U@sd.vgd6 1em aBdIV kiltssal egy so1kacso1tot vett m>1kba6 amelye1 N1os valamit mg ;agyott+ (gysz2val 4>tott mi1de1ki1ek+ Kt etet0tlca s tal1 t<z6 k@l15le ;elyekre 5elaggatott 5aggyC6 m2csi1g6 szalo11a6 mi1d m>1kba lett vve6 s a ci1kk olya1 za4t csaBtak6 ;ogy k1ytele1 voltam 0ket6 a lrmzsra val2 teki1tettel6 a 5olyto1 rkez0 ko1k>re1cira 5igyelmeztet1i+ Rgy mClott el a 1aB+ (bd el0tt mr 1em volt rdemes kime11i6 ebd >t1 Bedig E mire 5elbredtem E mr alko1yodott+ 9o1doltam6 ;ogy tal1 a 1y>lat meg kelle1e 1yCz1i6 de azt1 mgsem 1yCztam meg6 mert ma4d meg1yCzza N1os6 amikor kell6 s ;a 1 most meg1yCz1m6 a ci1kk egyltal1 1em resBektl1k az emberi Ut>la4do14ogotV+ A ci1kbe1 E de ltalba1 az egsz termszetbe1 E 1agy a kzssgi rzs6 s e11ek erede1d0 logik4val ki t>d1a Berbe szll1iK )e;t 1em 1yCztam meg a 1y>lat E ;ideg is volt6 kezem is 5zott E6 de killtam a teraszra6 1ztem a t4at6 a;ol most mi1de1 az e1ym volt6 akrcsak a ci1kk+++ 1ztem a 5elszll2 ritka Brt a Batak 5elett s az alko1y el0regomolygst az erd0b0l+ Fol1aB szilvesztereste E go1doltam6 s ett0l mi1dig egy kis szomorCsg @l a sz<vembe+ A vgtele1 42sg s a vgtele1 szomorCsg 5el5og;atatla1 val2sgaH az Id0 ma4d E tal1 E megll egy Billa1atra6 s

szembe1z vel@1k6 mi1t;a le111k6 s tal1 vagy>1k isP azt1 C4ra Bereg1i kezd a m>la1d2sg ;omok2r4a6 s 1em mo1d semmit6 1em <gr semmit6 csak 5olyik6 csak 5olyik6 ;ogy ma4d egyszer egsze1 betemesse a sz<v@1ket+ A vlgyet lassa1 tele5olyta a kd+ A madrkk elme1tek 4szakai szllsra6 az alko11yal meg4tt a 1agy cse1d+ S4ra kiszell0ztettem a szobt6 ettem valamit6 megraktam a kly;t6 s ks0bb mi1t;a valami mly6 ze1g0 zso1gs i1d>lt vol1a el6 ami le;etett a kly;a6 le;ettek a m;ek a Badlso16 de le;et6 ;ogy csak a kBzelet 4tszott velem6 az el0bbi go1dolatok reszket0 ze14e6 ami azt1 lassa1 lomba ri1gatott+ Azt1 arra bredtem 5el6 ;ogy ragyog2 reggel va16 s az ablak el0tt irt2 cseteBat+ Sgy ltszik6 a verebek is er0s<tst kaBtak6 mert t kis verb is szidta a ci1kk mi1de1 1emzetsgt6 akik szi1t1 1em ;agytk mag>kat6 s alig ;allgattak el6 amikor meg4ele1tem+ E Jse1dI E kiltottam6 s ma4d1em el1evettem magam6 amikor egyszerre el;allgattak a ;arcos elle15elek+ E /icsoda disz12sg ezKI E 5olytattam6 amire mg 1agyobb lett a cse1d6 de 1em reB@lt el egy sem6 mert tal1 azt go1doltk6 ;ogy ez a meredek valaki csC1ya ltv1y >gya16 s a ;a1g4a is borzaszt26 de ;ogy mirt kiablK+++ )al1 eddig mg 1em is ;allottak embert kiabl1i+ (rre go1doltam6 s arra6 ;ogy mit adok az i1gye1kosztosok1ak6 ;a el5ogy ez a kis ;CsK Szalo11m va16 de s2zott+ N1os csak ;ol1aB>t1 41 ki6 s a szard<1it 1em ;iszem6 ;ogy szeret1k+ FoBBI A k>tyaI N2 kem1yre ki5agy;atott+++ s remlem6 1em ettk meg a r2kk6 de ;ogya1 ;ozom ;azaK A 1yakamba 1em ka1yar<t;atom6 br tal1 a bol;k kime1tek bel0le6 de ;t akkor ;ogya1K Nem >tlkozom t0le6 ;isze1 vgeredm1ybe1 ;a r2kt6 0zet6 1y>lat vi;etek ;aza6 mrt 1e vi;et1k k>tyt isK 7e ez a 1agy 5arkaskorcs olya1 kem1yre va1 5agyva6 mi1t a deszka6 s 5ogsra mi1de1kBBe1 alkalmatla1+

7e ;t mire 42 a c>korsBrga6 azaz madzag vagy tal1 zsi1egK /i1degy6 akrmi1ek 1evezem+ Ilye1 er0s zsi1eggel mi1dig b0ve1 elltom magamP ;t 5lre go1d6 a 1;ai ebet szBe1 ;aza;Czom+ A 1agy vlgy ragyog2 tek10 volt eze1 a reggele16 br az erd0 5elett mi1t;a 5e;res6 ritka kd5el;0k lettek vol1a+ Fideg volt6 roBogott a ;26 s a k>tya elg messze volt+ S amikor odartem6 arra go1doltam6 ;ogy ;a azok a 1agy bor2kabokrok kzelebb va11ak6 itt le;etett vol1a r2kt l01i+ A k>tya kr@l a r2kk mi1t;a gy:lst tartottak vol1a+ Nagy krbe1 cs>Ba r2kacsaBa volt a ;26 br csak ;rom5le 1yomot t>dtam megk@l1bztet1i6 s le;et6 ;ogy 1em is volt tbb+++ A mord U5arkastV te;t 5elka1troztam6 azt1 eli1d>lt>1k ;aza5el+ Szere1csre a ;2 elg kem1y volt6 ;ogy 1agyo1 1em s@llyedt bele a k>tya6 de mg <gy is mire E 42 5l 2ra mClva E ;azartem6 alaBosa1 megizzadtam+ Kzbe1 a U5arkasV sz0re olya1 szBe1 megtiszt>lt6 ;ogy el;atroztamH meg1yCzom+ N2 lesz lbsz01yeg1ek az gyak el+ Gersze a br1ylelk: s 1em vadsz ve1dgei1k1ek N1os azt mo1d4a ma4d6 ;ogy U5arkasV+ Valami mest is ka1yar<t;at ;ozz+++ /eg1yCztam te;t a U5arkastV6 s dl lett6 mire vgeztem vele a ;z mgtt6 a;ol az ilye1 mszrosm>1kt szokt>k vgez1i+ Fa1em a gerez1a igaz1 szB volt6 s a 1em szakrt0 biztosa1 5arkas1ak 1z;ette vol1a+ Azt1 a ;Csrszeket 8,.8- darabba vgtam6 42l be;asogattam6 s 1agy krbe1 az ablak el0tti cser4kre s kisebb 5kra 5elaggattam+ A kis verebek a ;ztet0r0l 1ztk a 1emes m>1kt6 de a ci1kk elt:1tek6 s csak ks0bb vettem szre6 ;ogy a tvolabbi 5kr2l 5igyel1ek+ /ost te;t kr@lbel@l ;Csz ;elye1 kosztol;attak madaraim6 de vgre magamra is kellett go1dol1i6 mert imitt.amott sszeke1tem magam+ (bd >t1 azt1 kiss megb1tam madrkim tBllst6 mert olya1 ricsa4t csaBtak az ablak el0tt6 ;ogy csak er0s el;atrozssal t>dtam elal>d1i+ Arra bredtem6 ;ogy N1os vidr4ra go1dolok6 s megl2d>lt 5a1tzim szi1te korbcsolt a Batak 5el+

Ds mirt 1e 4;etett vol1a a vidra visszaK N1os 1em l0tt r6 az2ta E k@l1se1 44el E 1em zavarta se1ki+ A ;zb2l 1em ;allatszik le semmi lrma6 k>tya>gats+ Nzem az 2rmH ;rmat m>tat+ =assa1 megyek+++ 2vatosa1 E mo1dom magamba1 E6 va1 id0+++ A Batak 5elett mr el1yClt kdBra Cszik+ Az g 5el;0s6 s 1i1cs 1agyo1 ;ideg+ Ft ez 1agy dolog le11e azzal a vidrval+ Klm11ak mr va1 val2di vidrak>csm4a+ Gersze maga l0tte+++ S0tI 3elesg1ek va1 egy gy1yr: vidrab>1d4a+ Nem t>dom6 ;1y darab va1 be11eH ;t vagy 1yolcK Azokat is 0 l0tte+ E No1oI E i1tem le magam+ E 3a1tzil1i azrt 1em kell+++ KibC41l a b0rdb0l6 ;a csak egy vidrt is l01lI E Ki 1I E ismertem be ravasz>l6 mert arra go1dolok6 a sors <gy tal1 kegyesebb lesz ;ozzm+ UTszi1te 5iCI E mo1da1+ E /eg4>talmazom egy vidrval+++V Kzbe1 lerek a Batak;oz6 s szidom magam6 ;ogy ilye1 gyerekes go1dolatokkal 4tszom+ E Sose 10 be a te 5e4ed lgya6 5iam E ;allom szi1te aBm ;a1g4t6 s b2li1tok6 ;ogy alig;a1em igaza va1+ E SBI+++ SBI+++ E b>rra1 5el a v<zb0l kt kacsa+++ s a B>skm 1i1cs is megtltve+ =emo1d2a1 s mrgese1 1zek >t1>k+ E /g a kacskat is ;iba vered 5el+++ s mrt 1em tltd meg a B>skdatK K1yelmese1 lel0;etted vol1a mi1d a kett0tI E /i1ekK E d@;1gm+ E )ele vagyok lelemmel6 s ott va1 mg a 1yCl is+ E Ds ;a vidra lett vol1aK E Ft ez igaz E ;a4olok meg vgre a magam igaza el0tt E6 ez tkletese1 igaz+ Beismerem6 de most mr 5ogd be a szd+ E Me1dbe1 E legyi1t ez a msik 1em E6 be5ogom+ Jsak arra krlek6 mlt2ztassl tal1 a B>skt betlte1i+++ miel0tt eli1d>l1l+ BelekBk a v<zbe6 s megtltm a B>skm+ 7e 1em i1d>lok el+ NemI Szeretek egy kicsit leselked1i6 s ez csak cse1dbe1 s llva6 azaz mozd>latla1>l le;etsges+ 7e

egyCttal megm>tatom a11ak a msik 1em1ek6 ;ogy e1gem 1em le;et csak Cgy r1gat1i+++ E /ilye1 @t0dtt vagyI E sCg4a a 5@lembe6 de 1em vlaszolok6 mert most rzemH igaza va1+++ Ds 1agyo1 lassa1 eli1d>lok+ /ellettem stte1 ro;a1 a Batak6 de ma4d1em za4tala1>l+ Ftra5ord>lok6 s elm>lok6 mert az erd0b0l6 mi1t;a a Batak Bart4ai kzt 411e6 s:r:16 te45e;re1 41 >t1am a kd+ E 9yer@1kI E vez1ylek magam1ak6 s kilBek6 ;ogy el0bb kir4ek az Ctra6 miel0tt mi1de1t elbor<ta1a ez a 5e;r vaksg+ (bbe1 a Billa1atba1H E Jsa>.va>+++ csa>+++ csa>+++ E Ds mr ltom is a k>tyt6 ami1t ;a4t4a a 1y>lat+ Alig ;iszem6 ;ogy elr16 br 1agyo1 szor<t4a+ /ire 5elemelem a B>skt6 mr el0ttem ro;a11ak keresztbe6 ;ogy a legszebb lvs esik r4>k+ Az els0 lvsre a 1yCl 5elkarikzik6 mire a k>tya egyszer:e1 le@l az m>latt2l6 azt1 megsz2lal a bal cs06 s a k>tya is le5ekszik+ Siet1em kell+ A 1y>lat beszor<tom a tarisz1ya5edl al6 a k>tyt Bedig sorsra6 azaz a r2kk1ak s var4ak1ak ;agyom+ (z a legszebb ;all E go1dolom6 br a k>tya tal1 mst mo1da1a6 azt1 kilBek a ;<d 5el6 mert mr a 1yakamba1 a kd+ /i1t a te46 olya1 s:r:6 ;ogy ;a le1zek6 a 5ldet se ltom6 Cgy taBogatok6 mi1t a vakstt 4szakba1+ /r ma4d1em szaladok6 de ;iba+++ A kd gyorsabb+ )aBogatok a lbaimmal6 ;ogy bele 1e me14ek az rokba6 s azo1 go1dolkozom6 ;1y lBsre le;et a ;<d+ Ds arra go1dolok6 ;ogy most mr 1em ;i1yzik ms6 csak egy kis ;ideg 5@rd0+++ A Batak 1em mly6 de ;a melllBek a Bart1ak6 alig;a1em ;aso1 rkezem a tli 5@rd0be+ (z a 1yCl bosszC4a E go1dolom6 s szi1te vrom6 milye1 lesz a k>tya bosszC4a+ A k>tya sokkal m:veltebb6 mi1t a 1yCl+++ FoBBI Fol a me11yk0be1 4rokK A BatakBarto1 1i1cs ilye1 bokor+++ 1em 1agy bokor6 de 1em 5:z+++ igaz6 a BatakBarto1 E ;a 42l emlkszem E 1em volt semmi5le bokor6 te;t vissza a Batak;oz+ Ige16 de ;ol a BatakK+++

Qllok+ E SB+++ sB+++ ;t+++ ;t+++ E vidmkodik egy gcsrP megismerem a ;a1g4r2l6 arra5el i1d>lok6 mert a kacsa 1yilv1 a v<zbe1 vidmkodik+ Jsak egy kis szl le11eI E s2;a4tok+ FoBB6 egy kis emelkeds6 ez alig;a1em a BartI Ige16 ;a le;a4lok6 1agyo1 ;alka16 de ;allom a v<z csobogst+ Ballagok E azaz i1kbb lBegetek6 most mr a Batak Bart41+ Nem is go1doltam6 ;ogy ilye1 messze vagyok az Ctt2l+ Igaz6 csak mszom+++ Az Ct mr 1em le;et messze6 mert sz1k2cse1g0 Be1d@l 1;a+ Nobbr2l 416 s balra megy+ /r elme1t el0ttem6 mert eddig 4obbr2l sz2lt6 s most mr balr2l ;allom+++ azt1 elveszik a kdbe1+ (kkor szl mozd>lt6 s megemelte a kdt6 s ma4d1em szaladok a ;<d;oz6 mert Br Billa1atra lt1i le;etett+ /ilye1 okos dolog ez a cse1g0 E go1dolom6 mert eddig azt ;ittem6 a kis cse1g0k a tli vidmsg;oz tartoz1ak6 de ebbe1 a kdbe1 kivilgosodott6 ;ogy a cse1g0k a kocsizrgst B2tol4k6 ;ogy me14e1 az Ctb2l a gyalog4r2 ;ala1d26 de mg az egye1ra1gC msik sz1 is vigyzzo1+ Olk a ;<do16 de a vizet alig ltom+ /i1t;a azrt ritk>l1a a kd+++ A mellm tett tarisz1yt mr 42l ltom6 s a kosorrC6 1agy ka1 1yCl keserves szemt is+++ Jsak azt szeret1m t>d1i6 mi a 5e11ek l0ttem meg+ A vadsz;zba1 va1 mr egy 1yCl+ Jsak 411e az a kedves6 szel<d arcC asszo1y6 milye1 rmmel odaad1m ezt a 1y>lat isI Kicsit megi1t emelkedik a kd6 s az >tat mr 42csk1 lt1i+ Ds mi1t;a go1dolataimba1 is messzebb lt1k+++ E A 5al> tal1 t<z Bercre va16 a beteget biztosa1 ismerik a 5al>ba16 ;t vidd el 1ekik a 1y>lat+ /i dolgod va1K E Nem le;etI /i a 5e1t go1dol11ak az emberekK )>dod6 ;ogy milye1 a 5al>+++ s milye1ek a 5al>siak+++ E /it tr0dsz veleK

E SzamrI E beczem magam+ E (zt <gy 1em le;et6 de azt le;et6 ;ogy beviszed6 s magad adod t+ )e az>t1 megmagyarz;atsz mi1de1t+ A beteg1ek orvossg kellett6 az bizo1yos6 te;t 1agybtydat ismerik+++ s az reg Batik>s mr k@ld;et az ccsvel+++ Kegyes ;az>gsg6 az igaz+++ de ez legye1 a leg1agyobb b:1d+++ Kzbe1 E szre sem vettem E el4rt az id06 br vala;ogy a kd 1em lett stt6 s0t mi1t;a kaB> 1y<lt vol1a be11e+ Dszre sem vettem6 s mr traBBoltam a 5al> 5el6 a 42 sz1dkt2l szi1te korbcsolva+ (z a kis 5al> is vadszter@let@1k;z tartozikP 4rtam mr be11e6 ;t t>dtam6 ;ogy ;Csz Berc alatt ott vagyok+ *tt is voltam6 s egye1ese1 a mi1de1t>d2 kocsmt kerestem6 amit egyszer:6 kivilg<tott ablaka >t1 meg is talltam+ A vigasztala16 sava1yC6 5@sts kocsmaszag sem @ttt le a lbamr2l6 mert a 42 sz1dk motor4t 1em ll<t;at4a meg semmi+ /g az sem6 ;ogy U5ogyaszta1iV is illik valamit+ Srt krtem6 remlve6 ;ogy 1i1cs6 de volt6 s amikor a kocsmros ;ozta a srt6 megBr2bltam kivallat1i6 ;ogy ;ol lakik az 1 beteg emberem+ A kocsmros 1zte a 5ldet6 1zte a gere1dkat6 de ilye1 beteget 1em t>dott a 5al>ba1+ E A 5elesge teg1aBel0tt sz1o1 a Batikba1 volt E mo1dom+ From ember volt mg a kocsmba16 akik azo11al seg<te1i akartakH E Az Ist2k Na1csi beteg+++ E A11ak kt lova va16 s a 5it k@ldte vol1a a Batikba+++ E Ft Kosaras N2skaK E A11ak egy lova volt6 de eladta a mClt ;te1+++ E Akkor a Brc Gali+ Beteg is6 s egy lova va1+ E A 5elesge olya1 bar1a arcC6 sov1y asszo1y+++ E mo1dom6 ;ogy biztos legye1 a dolog+ E Az+ SzB asszo1y+ E Ds 1evettek+ E Drts@k meg egymst6 emberek+ D1 a Batikr>s ccse vagyok6 s orvossgr2l va1 sz2+++ Az emberek elkomolyodtak+

E Ft ered46 Na1csi6 krdezd meg a Vert6 volt.e Batikba16 azt1 ;a volt6 gy:441 ide+ E Nem kellI E mo1dom+ E Fa az lesz6 1 megyek oda+ /eg5izetem a 5radozst E mo1dtam a leg1y1ek6 s ett0l komoly lett a ;rom ember+ Az regek tal1 arra go1doltak6 ;ogy ezt a kis borraval2t 0k is megkeres;ettk vol1a+++ /Clt az id06 egyre mClt6 de a leg1yke csak 1em 4tt+ E F>1 a 5e1be va1 ez a gyerekK E mltatla1kodott az egyik reg is+ E (ddig mr az egsz 5al>t be4r;atta vol1a+++ Vgre azo1ba1 megrkezett+ =i;egve s izzadta1+ E Nem a Brc Gali 5elesge v2tI Azt1 voltam mg ;rom ;elye1+++ akik1ek egy lova va1+++ de a S1dor s2gor ltott egy egylovas sz1t+ Asszo1y ;a4totta a lovat6 s a beteg d>1y;a alatt volt+++ Aszo1gya a s2gorH 1em ideval2+ =tta6 a dombo1 kime1t a 5al>b2l+++ Na+++ E go1doltam valamit mrgese16 s odaadtam a borraval2t a leg1y1ek+ Azt1 5izettem s elksz1tem6 >tlkozva a sava1yC6 Borodott kocsmaszagt2l s 42sz1dkC te;etetle1sgemt0l+ Ki1yitottam az a4t2t6 s vissza;0kltem6 mert az a4t2 el0tt6 mi1t a 5al6 llt a kd+++ E NemI E ord<tott be11em a d@;+ E Jsak azrt is megyekI E Ds 1agyot lBtem6 mert a lBcs0 magasabba1 volt6 mi1t go1doltam+ E NemI E d@;1gtem6 s E el1yelt a kd+ KitaBogattam a kvesCtig6 azt1 1agyo1 lassa1 eli1d>ltam ;aza5el+ A 42l bevg2dott sz1k2csaBba igazodott a lbam6 de s:r:1 meglltam ;allgat2dz1i6 ;ogy 1eki 1e me14ek valaki1ek vagy valami1ek6 ami szembe4;et ebbe1 a s@ket kdbe1+ E A 42 emberek tbb1yire ;@lyk E mo1dta be11em egy ;a1g6 s 16 br 1em szoksom6 belekBtem a kdbe6 s toBorzkol1i t>dtam vol1a6 ;ogy akrmi trt1ik6 1ekem volt igazam+ (z a bels0 k@zdelem szi1te el5eledtette be11em az id0 mClst6 a b>kdcsols keser:sgt6 a taBogat2dzs bizo1ytala1sgt6 s egyszer csak emelked1i kezdett alattam a ;<d dombor>lata+ Fa ez 1i1cs6 tal1 tClme1tem vol1a ra4ta6 s tal1 E mg ma is me11k+++

Ds ez az Ctbaigaz<ts mi1t;a kezdete lett vol1a a lt;atr tg>ls1ak s a kd ritk>ls1ak+ /egtalltam a legel0re be5ord>l2 >tat6 ami a vadsz;z;oz vezetett6 de 1em is volt messze a ;<dt2l+ /eglltam6 ki5C4tam magam6 s 1agyo1 cse1dese1 megkrdeztem magamt2l6 att2l az okos msik 1emt0l6 ;ogyH E Ft ki1ek volt igazaK E 3lsleges volt+ )al1 meg is 5ztl+++ Js>Ba v<z vagy6 1em rzedK N26 ;a egy szel<d t@d0gy>lladssal megCszod+++ Jsak legyi1tettem+ Rgy volt6 ;t <gy volt+ A 1y>lat ma4d elk@ldm N1ossal6 aki mi1de1kit ismer a kr1yke1+ S0t egy @veg bort is k@ldk mell+++ )@d0gy>llad1i Bedig be5ekszem a Batikr>s 1agybtym;oz+++ FoBBI Itt 5ek@dt a 5arkask>tya+ Js>Ba vr kr@ltte a ;2+ Ds szi1te t1clBsbe1 me1tem a vadsz;z 5el6 mert a kd egyre ritk>lt+ Dszaki szl kavarta a lom;a6 1agy kdkazlakat6 s 1;ol mr ltszott a csillagos g+ Nem ba4I N2t akartam6 1em siker@lt+ Bizo1yra va1 valami oka+++ Fol1aB Bedig kimegyek r2kt ;<v1i+++ 1em is t>dom6 ;ova tettem a csalogat2s<Bot+++ s mr 5eledve mi1de1+++ tervezgetek+++ Ft ez meg miK E s megllok+ A;ol az Ct 5elka1yarodik a vadsz;z;oz6 egy sz1k2 ll+ A lovakat 1em ltom6 mert be va11ak 5ord>lva a 5k kz+ Ki le;et ezK E rve1dezem+ A sz1k2 egyszer: Barasztsz16 amire @lskast is le;et te11i6 de 5t is le;et 5>varoz1i+ N1os 4tt ki megltogat1i+++ vagy valamelyik csmK Ft mi1degyI Ds ballagok a meredek Cto1 5el5el6 egy kis ttova rmmel+ =assa1 megyek6 mert elg izzadt vagyok Cgyis6 kzbe1 sszerakom az ismer0sk list4t6 ;ogy ;t ki le;et+ Az egyik csm kato1a+++ tal1 meg4tt szabadsgraK Nem6 ez 1em 42+ A 5>varos azo11al 5ord>lt vol1a vissza6 ;ogy ide4be1 ott;o1 legye16 mert csm itt is marad1a+ 3elrek a dombra6 s 1zem a kivilg<tott ablakot+ /eg is llok6 de az ablak mgtt cse1d va16 s ez 1em mo1d semmit+ 3elrek a teraszra6 cse1dese1 megllok E semmi+

Be1zek az ablako16 de olya1 Brs6 ;ogy mg mozd>lst se ltok mgtte+ Ds ;allos cse1d+++ Ft E be1yitok+ E N2 esttI E mo1dom6 s olya1 rzsem va16 mi1t;a idege1 ;elyre 4ttem vol1a+ E N2 estt k<v1okI E mo1d4a egy vadszr>;s ember6 aki eddig a kly;;oz tmaszkodott6 s most a kezt 1yC4tva eli1d>l 5elm6 s 5elll egy asszo1y is a szkr0l6 s zavarta1 mosolyog+ Ismer0s6 de mgis ismeretle1+++ E Nem b<rtam ezzel az emberrel E mo1d4a E6 de 42t is tett 1eki az orvossg6 ;t mi1de1ro1 el4tt6 ;ogy a vadkacst megksz14e+ SzB este volt+ )al1 a legszebb letembe1+ *daadtam vol1a 1ekik az egsz erd0t6 a mi erd01ket6 a;ol az a vadsz i1askodott6 roko1sgba1 volt N1ossal6 1agybtym keze alatt 10tt 5el+++ s belttam6 ;ogy 1em vr;at4k meg az 45lt6 mert a l2 meg5zik6 ami ba4 le11e6 de az ember is meg5zik E ami 1agy ba4 le;et1e+ sszeszedtem mi1de1t6 amit odaad;attamP 1em akartak el5ogad1i semmit6 de lttk6 ;ogy meg;aragszom6 s elro1t4k rmmet6 ;t rads>l odaadtam mg a U5arkasb0rtV is+ E N2 lesz az gy el+ SzB a 5arkasb0r kidolgozva+++ A 4ger 42l meg1zte a b0rt6 5orgatta6 taBogatta6 rm 1zett komolya16 s vg@l elmosolyodott+ E Nagyo1 szB b0r lesz kidolgozva+ Se1ki sem meri ma4d azt mo1da1i6 ;ogy 5arkask>tya volt6 am<g lt+++ Ds 1evett@1k mg az Cto1 is le5el me1et+ A vadszt 42l beBakolt>k6 ;ogy a 5@le sem ltszott ki6 azt1 a me1yecske megBcci1tette a lovat6 s a sz1 lassa1 belecsCszott a csillagos 4szakba+ Nztem >t1>k6 amikor mr csak a kis sz1k2cse1g0 Be1d@lsei 4tszottak a kem1yre 5agyott ;avo16 s akkor vilgosa1 ;allottam6 reztem s t>dtamH UFa szeretetem 1em le11e6 olya1 le11k6 mi1t a ze1g0 rc vagy a Be1g0 cimbalom+++V Ds akkor 5ord>lt a 3ld C4 eszte1d0re+

;2el
A tli alko1y r1yai be4ttek az >tcr2l s a ;2 5riss szagt ;oztk be a szobba6 ;ol este volt mr6 meg;:lt a cigaretta5@st6 kial>dt a kly;a6 mert valami rvedez0 l>stasg teleBedett r1k s el5ele4tett@1k a t:zre te11i+ Rgy @lt@1k mr 2rk 2ta+ (lei1te beszlgett@1k6 az>t16 a;ogy az alko1y r1yait kr1k 5o1ta6 mi1d 1agyobbakat ;allgatt>1k6 s vg@l 1em sz2lt>1k semmit6 mert az r1yak emlkeket ;oztak tvoli id0kb0l6 amikor mi1dig gett a t:z6 ide4be1 vilgossgot gyC4tott>1k6 mgtt@1k mg 1em volt semmi6 el0tt@1k trva az let6 1agyvilgP emlkeket ;oztak elmClt id0kb0l6 melyek a messze erd0k tiszta6 ;avas karcso1y5aszagval most bezCd>ltak a szobba+ Ki1y<lt az a4t26 be is tev0dtt+ KaBarszott valaki a 5alo16 katta1t a villa1ykaBcsol2 s a vilgossg k<mletle1 seBr:4e elsodorta mell0l@1k az lmokat s emlkeket+ Gacolai ;>1yorogva s mrgese1 re1delkezett+ E *4tsd leI Katt+ S4ra sttsgbe1 maradt>1k6 de mivel az el0bbi ri1gat26 bks ;a1g>lat1ak mr vge volt6 rvid cse1d >t1 C4ra vez1yeltH E 9yC4tsd 5elI Nem t>dsz koBog1iK E KoBogtam6 ;ad1agy CrI E Nem ;allottam+ E Gedig koBogtam+ E Ft akkor koBogtl+++ E s >1otta1 legyi1tett6 ;ogy b1om is 16 mit akarsz t>la4do1kBBe16 ered4 a 5e1be E de /iskt6 Gacolai leg1yt 1em le;etett ilye1 k11ye1 eli1tz1i+ /isk1ak szerzett 4ogai voltak+ /iska titkr volt6 a1y2s6 szakcs6 50;a4t2 s Gacolait /iska6 vagy /iskt Gacolai 1lk@l elkBzel1i egyltal1 1em le;etett+ /iska te;t kr@l1zett a szobba16 ;ogy ;ziasszo1yi tee1d0it ;ol kezd4e el6 s szeme azo11al megakadt a kly;1+ E A t@zet Bedig el ;agytk al>d1i+

Nem sz2lt>1k semmit6 mert ez igaz voltP /iska ;t C4ra megrakta a t@zet6 s amikor mr gett6 Gacolai vadszszerszmait kezdte el0szedeget1i+ Vadszatra volt>1k ;ivatalosak6 s br a meg;<vst Gacolai Cgy er0szakolta ki6 ks0bb sze1t@l ;itte6 ;ogy a ;zigazda ;a4t tB16 ;a azo1 mi meg 1em 4ele111k+ E Js>Ba ro1gyos civil lesz E mo1dta E6 go1dol;atod6 mrt ;<vott meg be11@1ket+++ E Ad1ak ott 1y>lat is a vadszok1akK E rdekl0dtt /iska6 aki B1ztrosa is volt gazd41ak6 s Cgy ltszik6 a kassza 1em dicseked;etett valami dCs tartalommal+++ Gacolai Cgy 1zett /iskra6 ;ogy /iska megrezte6 ;ogy ez a B1z5orrs 1em le1d<ti 5el a kasszt6 de azrt drmgtt valamit a drga Batro1r2l s ;olmi ki5izetetle1 szmlkr2l+ E )e is el4ssz B>ska;ord21ak6 s a kadt Cr1ak is szerzel egy rtelmes embert E szerelte le /iskt Gacolai6 mert /iska zsmbes ;a1g>latt csak a vadszat vltoztatta tavasziasa1 k11yelm:re+ /iska >gya1is a sok5le 5oglalkozso1 k<v@l civilbe1 orvvadsz is volt6 mgBedig 1em a leg>tols2+ Vidma1 trlgette ;t a B>skt6 s ;osszas go1dolkods >t1 azt mo1dta6 ;ogy /2ric 0rvezet0t ;ozza el 1ekem seg<tsg1ek+ E Me1des emberK E Nagyo1I E b2li1tott+ E Azt a ktmteres Jsiliket Cgy kivgta a ka1ti1b2l6 ;ogy alig t>dt>k sszeszed1i+ (bb0l ltszik6 ;ogy /iska 5ogalmai a re1des emberr0l megle;et0se1 egy1iek voltak+ 7e azrt 1em b1t>k meg6 ;ogy /2ricot ;ozta el6 mert 42kedv:6 okos6 1agyo1 ;asz1l;at2 ember volt ez a /2ric6 aki egybk1t az Qbel 1vre ;allgatott+ A vadszat kds6 decemberi reggel kezd0dtt6 s csak dl>t1 kett0ig tartott6 ;ogy a gyertyagyC4tsra mi1de1ki ott;o1 legye16 mert karcso1y el0est4e volt6 s az @11eBvrs ott Cszott mr a 1e;z ;25el;0k alatt+ (rdei ;a4tsok voltak+ SzBe1 sz2lt a B>ska6 s /2ric Cgy llt mgttem6 ;ogy llegzett se ;allottam+ Jsak ssze1zt@1k egy. egy szB lvs >t16 s Qbel szemei 1evet0se1 kacsi1tottak6 ;ogy ez ige1+

E Ni1cs itt 5e1y0erd0K E krdezte6 amikor vgre volt a ;a4ts1ak+ E 3e1e t>d4a6 Qbel6 1 is most vagyok itt el0szr+ A kvetkez0 ;a4tsba1 ;ozzm ;a4ol s a 5@lembe le;eliH E M2ka+ /a4d a szemem 1ztem ki6 de a 1agy gazba1 1em lttam semmit6 s tel4es 1masg volt kr@ltt@1k+ Krd0leg 1zek Qbelra+ E Nobbr2l+++ E s>ttog4a+ (gy 5:szl se rezze1t s mr el akartam 5ord>l1i6 amikor kicsCszik a 1yiladko1 egy szB r2ka+ E /r rge1 ;allottam E meslte a ;a4ts >t1 Qbel E6 ami1t loBakodott 0kelme+++ E UTkelmeVK Qbel6 ;o11t ker@ltl te ;ozz1kK E A ;armadik szzadt2l6 i1stllom+++ E UI1stllomVK+++ Nem Cgy rtem6 melyik vidkr0lK E Jsikb0l6 a 5e1y0t is azrt krdtem+ E Ft mrt 1em sz2lsz6 QbelK E )1 mg 42kor mo1dtam+++ Ballagt>1k a kvetkez0 ;a4ts 5el+ Qbel mgttem lBkedett a r2kval6 de mellettem is 4;etett vol1a6 mert ellaB>lt el0ttem az erd06 sztBorlott a kd6 s az Ctra go1doltam6 melyet Qbel megtett idig+ A ;zra go1doltam6 melyet ott;agyott6 a 5e1y0kre6 melyeket itt is keres6 s szeret0re6 aki1ek szem1 megszradt a k11y6 csak Qbel sz<vbe1 s2;a4t a ;azavgys+++ A ;zigazda Ba1aszkodott6 ;ogy kevs a vad+ E )al1 rossz id0t vr1ak+++ el;Cz2dtak+++ 1i1cs itt 5e1y0erd0K E Igazad le;et E tolta 5el a kalaB4t E6 me14@1k a 5e1yves rsz;ez+ E M2kt l0ttl6 QbelK E irigykedett /iska+ E /i1k azt1 r2kt E llt mellm Qbel s 1 megreztem6 ;ogy ezek >t1 1 Qbel;ez tartozom els0sorba1+ Vagy 0 ;ozzmK Nem t>dom+ Ftramaradt>1k+ E Kadt Cr+++ ;t 1 ezt el 1em 5eledem+ E Nem 5o1tos6 Qbel+++ sz<vese1+

E )>dom+ 7e ;a egyszer elvet0d1e Jsikba E s szles6 lgy mozd>lattal 1ekem adta egsz Jsikorszgot+ (kkor mr ott llt>1k a s:r: 5ekete5e1yves mellett+ A 5eltmadt szl zso1gva 4rta a t:levelek milli2 5s:4t+ Szitl1i kezdett a ;26 a vlgyekbe1 1m1 Cszott a kd6 s 1ztem Qbelt6 0 Bedig a 5e1yvest+ E SzB erd06 >gye6 QbelK E Kicsi+++ de azrt 5e1y0+++ szB 5e1y0 E s arc;oz ;Czott egy gat6 megsimogatta6 mi1t ms a selyemke1d0t6 melyet szeret04t0l kaBott valamelyik 1aB51yes bCcsC mmoros dl>t141+ 7e ekkor k@rtsz2 szllt kz1k messzir0l6 s elkezd0dtt az >tols2 ;a4ts+ Qbel ele1gedte az gat6 mgm llt6 s C4ra vadszok lett@1k6 akikbe1 meg5esz@lt a leselked0 vrakozs+ FosszC ideig cse1d volt+ Azt1 kiabls z:rzavart ;ozta a szl6 ks0bb Bedig egy bagoly imbolygott t 5elett@1k+ E 7isz12kat kiabltak E s>ttogta Qbel+ Jse1dese1 goly2ra cserltem az egyik csvet+ Falla1i le;etett mr a ;a4t2k koBogst+ (gy.egy lvs Batta1t 1;a+ Qbel Bedig meg5ogta a karom6 s csak a szemvel i1tett6 ;ogy ;all4a a disz12t+ 3esz@lt6 1agy izgalomba1 llt>1k6 de a disz12 megll;atott vala;ol a s:r:be16 mert Qbel is ta1cstala1>l i1tett6 ;ogy 1em ;all semmit+ A ;a4t2k mr kzel 4rtak6 s0t a balszr1yo1 egy mr ki is rt a 1yiladkra6 de Qbel kllel 5e1yegette meg s a ;a4t2 vissza;Cz2dott+ (gy 1yCl vgtatott el mellett@1k6 azt1 a ;a4t2k cse1des disk>rlsa ;allatszott+ E Visszame1tK E krdezte egy ;a1g+ E Vissza 1em me1t E mo1dta egy msik E6 1mellettem 1em+++ E Akkor tcsCszott a l1i1+ )al1 itt 1em is ll B>sks+ Gedig mar;a 1agy llat volt+++ ;>4I vigyzzI Valami roba4l2 trs i1d>lt el el0tt@1k6 s balr2l ki>grott a disz12+ Sz@rke 1agy teste tl2d>lt a 1yiladko16 de a msik oldalra mr z>;a1va rkezett6 mert a goromba goly2 szi1te 5ellkte+ MCgott mg egy.kett0t6 azt1 cse1d lett+ E ( ;t 5ld;0 vgta magt E llaB<totta meg az el0bbi ;a1g E6 de 1e d>gd ki az orrod te gyerek6 mert te is kaBsz egyet+++

ssze1evett@1k Qbellel6 azt1 megrztam 5lszege1 ki1yC4tott kezt6 mert grat>lci2kBBe1 azt mo1dtaH E Jsikba1 se l01ek k@l1be16 kadt Cr+++ Ks0bb a sz1k2 lmos cse1gssel vitt be11@1ket az lloms 5el+ 3eltmadt a szl6 C4ra es1i kezdett a ;26 s rezt@k6 ;ogy vala;ol eli1d>lt 5el1k az @11eB6 a 42sg6 az ott;o1+ A vo1ato1 elb2biskolt>1k+ Amikor 5elbredtem6 k@1t mr s@ttt a ;old s a 5e;r t4o1 5ekete k2r2szlak ro;a1tak az estbe1 a ;ideg s ott;o1tala1 4szaka 5el+ Qbel 4>tott eszembe6 a messze Szkely5ld6 a 5e1y0k6 s kime1tem ;ozz4>k+ (gyed@l voltak a kis 5@lkbe1+ /iska 5lrebille1t 5e44el al>dt6 Qbel Bedig meredt szemmel bm>lt ki az ablako1+ Szembe1 valami k@l1s 5e1y0g6 mely1ek gya1ts illata vel@1k ro;a1t az estbe16 mi1t l0 emlkezet+ Ds ekkor Cgy reztem6 mi1t;a 1em a vo1at me11e vel@1k6 ;a1em messze t4ak i1d>ltak vol1a el 5el1k6 emberekkel6 ;zakkal6 Batakokkal6 erd0kkel6 4a44al6 k11yel6 elszak<t;atatla1 0si szeretettel+ Sgy reztem6 mi ll>1k6 de eli1d>lt 5el1k a Fargita roBBa1t tmege6 mert /2ric Qbel 0rvezet0 megsimogatta a 5e1y0gat6 arc;oz szor<totta6 mi1t szeret04e ke1d04t6 s a sz<vbe1 ;ordta a 5ldet6 mely a Fargit;oz tartozott+ Qbel akkor 1em me;etett ;aza6 ;t eli1d>lt 5el4e a 1agy ;egy6 ;itvel6 1Bvel6 de ezt akkor 1em vettk szre az >tasok6 mert mi1de1ki azt ;itte6 a karcso1yest 5el megy@1k6 mely akkor volt Kriszt>s sz@letse >t1 az ezerkile1cszz;>szo1;armadik+

Szimat g"sz l
Amikor a vadszt eltemetik6 mi1de1 42raval2 k>tya ktelessg1ek tart4a ki5ek@d1i a s<rra6 s >t1aB>szt>l1i gazd41ak+ =egalbbis <gy kelle1e le11i6 ;a igaz vol1a mi1dazo1 trt1et6 melyet erdszek s vadszok b1atos zvegyei mesl1ek az >1okk1ak6 ;a azok a csaldi alb>mba1 laBozva megkrdik6 ki az a szakllas bcsi a B>skval+ E 7daBd6 5iacskm+ Mitka szB ember volt a maga korba1+ Ds micsoda vadsz+++ A vadszatr2l azt1 a k>tyra terel0dik a sz26 50leg arra az egyre6 az >tols2ra+ E Nem evett6 1em ivott+ Kime1t a temet0be6 s ott B>szt>lt el a s<r mellett+ /egszakadt a sz<ve+ Nagya1ym e teki1tetbe1 1agyo1 dicsre1d0 kivtel volt+ Amikor ddaBm 5el0l rdekl0dtem6 aki ezerr1cC csizmba1 s le1gyel 1adrgba1 ;1yt 5ittyet a m>la1d2sg1ak6 azt mo1dtaH E Nagy kor;ely volt az regCr6 1y>god4k bkessgbe1+ E 7e 42 vadsz voltK E Ft6 5iam6 1 1em vadsztam vele6 de ;ogy kisebb malmot el;a4ta1a6 amit megivott6 azt t>dom6 mert 1 ;ordtam 5el a Bi1cb0l a kadarkt 1yro1 s a ;rslevel:t tle1+ E SzB ember voltK E Szlas6 magas6 er0s ember+ Nagyo1 42sz<v:6 s 1agyo1 k11yelm:+ E Nagymama 1em szeretteK E Iste1em6 de;ogy1em+ Jsak az igazsgot mo1dom+ E SzB k>tyi voltakK E D1 bizo1y mr 1em emlkszem6 5iam+ Jsak az >tols2ra+ Szimat volt a 1eve6 s ;:sgese1 kik<srte ddaBdat a temet0be is+ Na vgre E go1doltam E6 ;t 1ek@1k is volt olya1 k>ty1kI Ds lttam a k>tyt6 ami1t a csaldtagok >t16 de az ismer0sk el0tt kveti a koBors2t6 le;orgasztott 5e44el s mr;etetle1 b1attal

k>tyasz<vbe1+ Ds 1em tg<t a s<rt2l+ 3C4;at a szl6 es;et a ;2+ Nem eszik6 1em iszik6 s 1em megy tbbet ;aza+ E Szeg1y SzimatI E Vele volt ddaBddal azo1 az >tols2 4szak1 is+ A 42 iste1 t>d4a6 mi trt1t akkor+++ Karcso1y s szilveszter kzt volt az id0 E meslte 1agya1ym+ E 3ekete karcso1y>1k volt akkor6 s csak ms1aB41 esett kevs ;2+ 7e az id0 gye1ge maradt+ 7l>t1 mr 1agy volt a kd6 s ;iba krlelt@k ddaBdat6 ;ogy 1e me14e1 se;ova+ Fisze1 1em lt4a a l2 5e4t se+ E Azrt va1 a l26 ;ogy lsso1 E mo1dta s 1yergeltetett+ E D45lre itt;o1 vagyok+ 9yere6 SzimatI 7e 1em 4tt meg 45lre+ /g ;a41alra se+ Mettegve vrt>k a reggelt6 mert az >tako1 rossz ;idak voltak akkor mg6 s a stt 4szakba1 mr;etetle1 kd+ Meggel volt mr6 amikor eldobogott a l2 a ;z el0tt6 s a kocsis 1yikorogva 1yitotta ki a kaB>t+ 9o1dol;atod6 milye1 rmmel me1t@1k a4t2t 1yit1i+ 7e amikor szeg1y ddaBdat megltt>k6 ma4d1em els<rt>k mag>1kat+ 3radt regember lett azo1 az 4szak1+ Nem sz2lt semmit6 csak vgig1zett ra4t>1k6 s beme1t a szob4ba+ E 9yere be6 /ariska+ Jsak te egyed@l+ 7da1yd beme1t6 s egsz dlel0tt egy@tt voltak+ Jsak ks0bb t>dt>k meg6 ;ogy azo1 az 4szak1 45lt0l reggelig bolyo1gott ddaBd+ Ds 45lt0l reggelig 1em tallt ;aza+ (l0szr kromkodott6 s megverte a lovat+ Azt1 szidta Szimatot6 de a l2 csak remegett6 s a k>tya 1y@sz<tett a l2 el0tt a sttsgbe1+ Akkor megsimogatta a lovat6 s biztatta Szimatot6 ;ogy szed4k ssze mag>kat+ (li1d>lt a l26 lassa1 botorklva6 s amikor meglltH a kovcsi temet0 kaB>4a el0tt voltak+ E Fova ;oztl6 te bolo1dKI E r1totta meg a ka1trszrat6 de ekkor mr 1em kromkodott+

Jse1dese1 el5ord>ltak a temet0kaB>t2l6 s me1tek tovbb az Cttala1 kdbe1+ A l2 1;a megllt6 mi1t;a t4koz2d1a6 s ilye1kor oda;Cz2dott Szimat is6 mi1t;a krdez1i akar1a valamit+ E Mm ;iba 1zel6 Szimat E mo1dta cse1dese1 E6 ;a ti 1em t>d4tok az >tat+++ E Ds eli1d>ltak sz2tla1>l+ A l2 taBogatva rakta lbait6 mi1t;a v<zbe1 4r1a6 s amikor megllt6 a kdb0l kibo1takozott a k@rtsi temet0 1agy6 5e;r kereszt4e+ I11t mr sz2tla1>l 5ord>ltak el6 s ekkor 5agyos6 mly cse1d lett egyszerre+ Nem ;allatszott a l2 dobba1sa se6 csak ks0bb lltak meg ;allgat2zva6 mert a dermeszt0 1masgba1 el0tt@k vala;ol egy tyCk ;<vogatta kotyogva csibit+ 7daBd ekkor megroskadt a lovo16 s megregedett6 mert 42l emlkezett6 ;ogy az 0 aB4t is a kotl2s ;<vogatta6 k<srteties kotyogssal+ /eg is ;alt egy ;te1 bel@l+ A ka1trszrat a l2 1yakba dobta6 vgiggo1dolta eddigi lett6 elre1dezte magba16 amit el kellett re1dez1i6 s reggel lett6 mire ;azatalltak+ A ;zba1 ett0l kezdve s<r26 beteg cse1d lett+ A1y1k Cgy k<srte aB1kat6 mi1t az r1yk6 s vidm dolgokat meslt6 de a ;a1g4a reszketett6 s szeme reggele1ki1t vrs volt a s<rst2l+ Szilveszter dl>t141 ddaBd mi1t;a levetette vol1a szomorC t:10dst+ E /eg1zem a 5avg2kat E mo1dta+ A 5avg2k 1em voltak messze6 s az ablakb2l ltszott6 ;ogy BiBlgatva 1zi a 5k d1tst+ Kzbe1 bealko1yodott6 s ks0bb mi1t;a a Bitvarba1 sok lb dobogott vol1a+ Ds valami vrakoz2 s>ttogs+++ A1y1k 5e;r lett6 mi1t a gyolcs+ Az a4t2 meg1y<lt6 s be;oztk aB1kat+ Akkor mr meg volt ;alva+ A kisott 5a 5el4e d0lt6 s amikor el akart lB1i6 megcsCszott6 trdre esett6 Cgy maradt6 mi1t aki t>d4a6 ;ogy ez el0l 1i1cs kitrs+ E Ds SzimatK E krdeztem+ E Szimat is 4tt vele6 s k<srte az embereket6 mi1t a zsa1dr+ E Azt1K

E Azt1 a temets >t1 ott maradt a temet0be16 ;iba ;<vt>k+ E Szeg1y SzimatI E Vr4 csak6 mg 1i1cs vge+ /s1aB reggel ki @l a Bitvaro16 mi1t a Szimat+ Gersze r se 1zt@1k+ )1yr4t elvett@k+ (gsz 1aB szomorCa1 lze1gett a ;z kr@l6 s este elt:1t+ Rgy me1t egyBr 1aBig+ Meggel 4tt6 este elme1t+ Fova megy ez a k>tyaK UA temet0be E mo1dta a kocsis+ E Ga1aszkodik is Getk Na1csi bcsi6 a s<rs26 ;ogy 1em mer mr este vgigme11i az Cto16 mert Szimat ott 5ekszik az erdsz Cr s<r41l6 s Cgy acsarkodik6 mi1t egy tigris+V Szimat ezek >t1 visszakaBta t1yr4t6 s 1agy becs@lete lett a ;zba1+ 7e 4szakra sose maradt ott;o16 akr esett6 akr 5C4t+ (gyszer kime1t@1k a temet0be6 s meglest@k+ Alig alko1yodott6 4tt a Szimat ro;a1va az Cto1+ Kr@l4rta a s<rt6 s mi>t1 re1dbe1 tallt mi1de1t6 le5ek@dt+ Fa kocsi me1t az Cto16 5elllt s morgott+ E Ds ott B>szt>lt el a s<r mellettK Nagya1ym azo1ba1 1em tg<tott az igazsgt2l+ E /egmo1da1m6 ;a Cgy le11e+ 7e 1em volt Cgy+ )ork1 akadt egy 1agy cso1t6 s meg5>lladt+ Sz26 ami sz2 E legyi1tett 1agya1ym E6 1em volt igazi ;:sges k>tya+ 7e azrt 1 Szimatot 1em ;agyom+ T legalbb 44el ki4rt6 mert Cgy ta1>lta6 ;ogy emberekre6 akr l0k6 akr ;oltak6 csak 44el kell vigyz1i+ Amikor >tol4ra ddaBm s<r41l voltam6 mr 1agya1ym sem lt rge1+ A s<roko1 vastago1 10tt az 0szi avar6 s csak 1gy s>ttog26 2ris 5e1y0 0rizte az regek lmt+ Ds ekkor 1 bocs1atot krtem Szimat emlkt0l6 mert 0 legalbb 44el vigyzott ;olt >rra6 de az >t2dok kz@l E bizo1y E se 44el6 se 1aBBal6 se Ba1aszkod1i6 se imdkoz1i 1em me1t ki mr se1ki+

$vedsek
=e1t 4rtam Somogyba1 egy BaB bartom1l ve1dgsgbe1+ Boldog voltam6 ;ogy C4ra meg5@rd;ettem a rgi t4 ragyogsba16 s szemem elkala1doz;atott az erd0koszorCs la1kko16 b>4a 5@v: rteke1 s a U;or;2kV srga Bartoldalai16 ;ol gy<kok 1yaral1ak a 5ldiszeder alatt6 s gbics klt a kk1y s:r:4be1+ A sz0l0;egy mi1d4rt a 5al> 5elett volt6 s re1dese1 kereszt@l4rt>1k ra4ta sti1k s vitatkozsai1k kzbe1+ A 5k ekkor mr elvirgzottak6 s 1agy termst <grtek6 de szBe1 m>tatkozott a sz0l0 is+ E Kr6 ;ogy U1o;aV E mo1dtam E6 megterem ez az ldott 5ld mst is+ E /egeszik a rig2k Cgyis E legyi1tett bartom+ E /ik eszik megK E A 5eketerig2k+ JsaBatost>l 411ek+++ E Nem 4r a 5eketerig2 csaBatba1+ E (zek Bedig Cgy 4r1ak+ E Akkor 1em 5eketerig2I E 7e azI *tt is reB@l 1;1y+++ A reB@l0 b:1sk sereglyek voltak+ (ste az>t1 elgo1dolkoztam6 ;ogy me11yi tveds va1 <gy a madarak kr@l6 s a tveds1ek me11yi rtatla1 ldozata+ F1y ;arkly B>szt>l el a m;esek kr@l6 ;1y rig2 a gy@mlcssk t416 ;1y g2lya a tarl2ko16 s ;1y vrcse6 lyv6 bagoly csak azrt6 mert Uragadoz2V+ Fa a Batro1;i1y 1em le11e az emberek Uragadozs1akV6 a ;borC1ak kvetkezm1ye6 azt mo1da1mH ;la iste1I /ost 1em sz2l a B>ska az egersz0 vrsvrcsre s lyvre6 se a mg rtatla1abb kkvrcsre6 mert a Batro1 msra kell6 s a baglyok is 1y>godta1 k>vikol;at1ak a magtr tete416 a cs0sz 1em d>rra1t oda6 ;ogy egyBr karommal tbbet vigye1 be6 amikor a l0B1zt ki5izetik+

A rig2k6 ;arklyok6 g2lyk s egyebek oktala1 B>szt<tsa be11@1ket6 vadszokat csak a11yiba1 ri1t6 mi1t mi1de1 42rzs: embert6 de a ;asz1os s kivesz05lbe1 lev0 ragadoz2k irtsa mr a szakm1kba vg6 s ezt 1ek@1k kell megakadlyoz1i+ A megakadlyozs1ak els0 5elttele6 ;ogy a vadszati k>ltCrt s tisztessget mi1de1kBBe1 ter4essz@kH magyarzz>k6 er0s<ts@k6 a;ol Bedig kell6 az rtelmetle1sget s trv1ytele1sget torol4>k is meg+ Ismerek gazdasgot6 a;ol 1emcsak a karmot6 de a szr1yakat s 5e4et is be kell szolgltat1i6 s ;a a vad0r tved6 a l0d<4b2l a11yi lesz levo1va6 mi1t ame11yit a trv1yese1 gyr<t;et0 ragadoz2rt kaBott vol1a+ /o1da1om sem kell6 ;ogy ami2ta ezt a re1dszert be;oztk6 a vad0rk 1em tved1ek6 s a ragadoz2kat tkletese1 5elismerik+ Az embereket a ragadoz2kkal szembe1 ltalba1 ;rom5le rzs vezetiH a bel4@k 1evelt6 <tlet 1lk@li rosszi1d>lat6 a gy:llet a UgyilkossalV szembe1 s az irigysg+ Sokig gy:lltem Bld>l a baglyot+ Nem egy5a4ta baglyot6 ;a1em Ua baglyotV+ *ka e11ek egy 4szakai >tazs volt6 1ma 1agy erd01 kereszt@l6 ;ol titkokat le;elt az avar s a tlgyek 1e;z illata+ A kocsi lassa1 ballagott6 s az 1 ;tves sz<vembe1 ott dobogott a mesk mi1de1 trB4e6 boszork1ya s srk1ya6 amikor 1yekerg06 Ba1aszos sir1kozs 4a4d>lt meg a sttsg mly1+ E /i azK E s>ttogtam+ E Bag2I E mo1dta az reg kocsis+ E /ost li a kis0zet+++ )bb se kellett 1ekemI =e;a4tottam 5e4em6 s cse1dese1 a markomba s<rtam+ =ttam a kis0zike vres vo1aglst6 ;all5lelembe meredt szemt6 s az a k>tya bagoly mg mi1dig lte+++ lte+++ Att2l kezdve sokig gy:lltem a baglyot6 egsz addig6 m<g meg 1em t>dtam6 ;ogy az a szeg1y bagoly szerelmi dalt 5C4ta6 s arr2l 0 igaz1 1em te;et6 ;ogy 1em sz@letett oBera1ekes1ek+ (K@l1be1 isH a baglyok kimo1dotta1 U42 5@l:ekV6 s 1em le;et t>d1i6 ;ogy 1em az.e a szB6 amit 0k U1ekel1ekV6 s 1em le;et

t>d1i6 mit go1dol1ak 0k6 ;a az ember k>r4o1gat az erd016 vagy Bl1e ;a megsz2laltat4a gBi t>dom1yt6 a gramo5o1t+) (z ;t a 1evels okozta gy:llet6 ami messze 0si id0kre 1yClik vissza6 amikor a ms1aBos csatatereket ;orgas orrC6 1agy karmC ragadoz2k szlltk meg6 s 1em 1ztk6 ;ogy a torz>lsba merevedett sz4 kit cs2kolt teg1aB6 s a ;alottra 1y<lott szem ki1ek volt legkedvesebb a vilgo1+ Az ember akkor mg 1em rt r k@l1bsget te11i ragadoz2 s ragadoz2 kztt6 s az a1yk s mtkk gy:llete belecseBegett az >t2dok go1dolatai kz+ 7e akkor ez mg 1em is volt 5o1tosI Az erd0k s r21k vgtele1ek voltak6 a 1dasok orszg1ak 1em volt ;atra6 az ember kevs6 s a termszet egye1sClyt maga a termszet tartotta 5e11+ Ks0bb azo1ba1 megvltozott a vilg+ S:r@lt az ember E ll<t2lag sokasodottK E6 s kimo1dta az llatokra6 ;ogy ez kros6 ez Bedig ;asz1os+ Fogy eze1 a U4ogo1V az>t1 mi trt1t a vilgba16 az 1em tartozik r1k+ /i embersges emberek volt>1k mi1de1koro16 s 1em szmol>1k a bl1k6 52kk6 alkk6 bl1yek s mg egy csom2 ki;al25lbe1 lev0 llat kiB>szt>lsrt6 de E s ez r1k is tartozik E 1em akar>1k szmol1i azokrt sem6 melyek a mi kez@1kbe1 va11ak+ /o1dom E kzbe1 megsokasodt>1k+ (/rmi1t az emberek6 mert r1k6 magyarokra E sa41os E ezt 1emige1 le;et mo1da1i+) A ;borCk megszel<d@ltek6 a Bolgri erklcs s meglaz>lt btorsg >tlta a vrt (;acsak 1em a r1ta1i val2 csirke s a kis ;<z2cska vre volt)6 >tlta a gyilkossgot6 s kimo1dta6 ;ogy a ragadoz2 madr gyilkos6 s mi1t ilye1H B>szt>l4o1I (z volt az ltal1os gy:llet a gyilkossal szembe1+ Gatro1 volt b0ve16 s a krvadszato16 a ;a4tsba16 kocsir2l s gyalogsorba1 szBe1 sz2lt a B>ska a ragadoz2kra6 els0sorba1 E termszetese1 E a szel<debb termszet: vrcskre s az lyvekre+ Fiba ta1<tottk6 ;iba bizo1y<tottk ks0bb ezek1ek az rtatla1sgt+ Fiba volt gyomortartalom.vizsglat6 s ;iba voltak bebizo1y<tott t1yek6 ezek1ek az eredm1ye 1em 4>tott el a magyar vadszok 1agyobbik tmeg;ez6 akik 4oggal vagy

4ogtala1>l 0si sz2rakozs1ak teki1tettk a vadszatot6 s >tltk a E bet:t+ (z volt az az id06 amikor a k>tya se tr0dtt a t>d2sokkal6 amikor krtyacsatk6 Brba4ok6 ;romszz szemlyes Barasztlakodalmak krit2val s sz<1szbotr1yokkal vegyest E tel4ese1 kielg<tettk az orszg t>dom1y. s C4sg;sgt+ Ferma1 *tt26 J;er1el Istv1 s a tbbiek kit rdekel;ettek vol1aK A 3ldm:vels@gyi /i1isztri>m i1gye1 k@ldte ki szebb1l szebb kiadv1yait E amilye1eket abba1 az id0be1 se;ol (>r2Bba1 1em csi1ltak E6 de ezek a m:vszi kiadv1yok se;ol (>r2Bba1 kevesebb ;atst el 1em r;ettek vol1a+ Gedig ekkor mr igaz1 sz@ksg lett vol1a6 ;ogy az ember E a magyar ember s magyar vadsz E igazsgosa1 kezbe vegye azt a ;atalmat6 amit a termszet s a ;alads a kezbe adott+ Vall4>k beH 1em tetteI (Wtra F>1gariam 1o1 est vita+ )al1 igaza is volt+ 7e ez az igazsg ma mr 1em igazsg+ Soka1 vagy>1k6 ;la iste16 a KrBtok lelsbe16 s 1em dobl;at>1k el rtkeket6 1em l0;et4@k ki c<mer@1kb0l a sast6 mez0i1kr0l a krtko1yt B>szt<t2 vrcst s lyvet6 leveg01kb0l a btorsg s az 0si B>sztasg szabad madart6 a s2lymot a1lk@l6 ;ogy 1mag>1kat Bo5o1 1e @ttt@k vol1a+ Ft ismer4@k meg vgre madarai1katI Nzz@1k a szem@kbe6 5og4>k a kez@1kbe6 s lss>k6 ;ogy mi a 426 s mi a rossz+ B>daBeste1 E Ferma1 *tt2 Ct 8-+ E va1 egy t>dom1yos i1tzet E a /agyar /adrta1i I1tzet E6 amelyet Fammer5estt0l JaBe )oY1ig6 Sa1 3ra1cisc2t2l Kamcsatkig ismer1ek s becs@l1ek+ (zt az i1tzetet kevs vadsz ismeri6 Bedig ez az i1tzet azrt va16 ;ogy a magyar vadszok ismer4k s szeressk6 s t>d2saik vilg;<r: m>1kib2l ok>l4a1ak+ *k>l4a1ak6 s t>d4k meg6 ;ogy a 5ogoly 1em eszi meg a babot6 a vrcse a 1y>lat6 az lyv a 5oglyot6 a kkvrcse a 5c1t6 a darzslyv a 5@r4et6 s t>d4k meg azt is6 ;ogy a tbbi ms ragadoz2b2l is ott va1 a legtbb6 a;ol a leg1agyobbak a vadszati eredm1yek+

Ds t>d4k meg vgre6 ;ogy a s2lyom 1em vrcse6 a vrcse 1em E karvaly6 a karvalyba1 1i1cs kiskarvaly meg 1agykarvaly6 az lyv 1em U;bikV6 a gatyslyv 1em UsasV6 a k1ya 1em var4C6 s a var4C mg kevsb k1yaP sz2val t>d4a1ak meg sok mi1de1t6 ;ogy megsz:141 a ;armadik igazsgtala1 Bo1tH az irigysg+ Ige16 az irigysgI /ert soka1 vagy>1k (>r2Ba 5ld416 s 1emcsak egymsra irigyked@1k6 de azokra az llatokra is6 amelyekr0l azt ;issz@k6 ;ogy a 5alatot el0l@1k eszik el+ /a mr mi1de1 talBalat1yi 5ldet szmo1 tart>1k6 mi1de1 rtket 5el;asz1l>1k6 mirt Bazarol11k drga Batro1>1kat azokra a ragadoz2kra6 melyek 1ek@1k seg<te1ekK Nem le11e rdemes megismer1i a UgyilkosokatV6 akiket mi gyilkol>1k megK SzB s 42 k1yvek 4ele1tek meg /agyarorszg orvmadr5a>14r2l6 de ezek a k1yvek E mi1t br;ol ms>tt a vilgo1 E 1em ad4k azt a termszetes be1yomst6 melyet a madr termszetbe1i kzvetle1 ltsa 1yC4t+ Fiba <r1ak ezek a k1yvek a szr1y;osszr2l6 a 5oltokr2l6 melyek ;ol sz<v6 ;ol l1dzsa alakCak6 ;iba <r1ak a sz<1r0l6 mely sz@rksbar1a6 Balasz@rke6 ;amvaskk vagy Biszkos5e;r6 ezeket a madarakat k1yvb0l meg 1em ismer4@k so;aI /ivel azo1ba1 oly kevs va1 bel0l@k6 ;ogy a sa4t taBasztalatok alaB41 val2 megismerst 1em 4avasol;atom6 csak azt mo1d;atom6 ;ogy el kell me11i a /adrta1i I1tzetbe6 s 42l meg1z1i 0ket termszetadta becs@letes mivolt>kba1+ Akkor azt1 1em lesz semmi ;iba+ Nem lesz igazsgtala1sg6 t>datla1sg6 krtko1y 1evelsbeli rksg6 oktala1 gy:llet6 s 1em lesz irigysg+ /ert E 1e 5eled4@k elI E 42 dolg>k csak ott va1 az llatok1ak6 a;ol az emberek is 42l l1ek6 a;ol Bo1tosa1 a termszet iste1i trv1yeit kvetik6 s ilye1 ;elye1 csak azok1ak az llatok1ak va1 rossz sor>k6 melyek BBe1 az emberi b>tasgb2l6 t>datla1sgb2l6 sze11yb0l s irgalmatla1sgb2l l1ek+

<g" !em le/et=


Az orszg 5ogolyllom1yt az 8 $,.es tl t1kretette+ (z 1emcsak azt 4ele1tette6 ;ogy Br szzezer kilogramm ;Cs ;i1yzott az orszg asztal1l6 ;a1em azt is6 ;ogy bors2ba16 babba16 k>koricba1 me11yivel kevesebb lett a terms6 amit azok a 5rgek ettek meg6 amelyeket ezek a 5oglyok B>szt<tottak vol1a el+ (zt mi1de1 rtelmes ember t>d4a+ (mber azo1ba1 kt5le va1+ Drtelmes s 1em rtelmes+ Drtelmes ember Bol4a s vdi 1v1yeit6 az ostoba ember Bedig vesze1d0be ;agy4a 0ket6 azaz ott egye meg a 5e1e6 azaz a 5rgek6 s Cgy beled>rra1t az sszebC4t6 meggmberedett 5ogolycsaBatba6 csak Cgy Borzik+ /arad is ott UszBe1V+++ t.;at6 ;a 42l megolvassa az ember+ No mr mostI /ert Cgy va1 ez6 mi1t a mesbe1+ No mr most leszll a koma E kr@l1z6 ;ogy 1em ltta.e valami illetktele1 csavarg2 vad0r az esetet E6 s mikzbe1 leszll6 olya1 szBet l0 esmeg6 csak Cgy Borzik+ /ost mr 1em a ;2ba6 csak a koma kalaBkarim4a mell+ Ft ez szere1cse+ A koma azo1ba1 ige1csak mskBB vlekedik a dologr2l6 mert a 5@le 1em szereti az ilye1 1agy d>rra1sokat+ No mr mostI Nagy veszekeds lett vol1a a dologb2l6 de 1em lett6 mert kt vlasztsi malaccal elsim<t2dott a dolog6 a szeg1y 5oglyoko1 meg 1em volt csak cso1t s b0r6 s a komaasszo1y 1em 1zett se Iste1t6 se /rit6 Cgy leszedte a keresztvizet vadsz>1kr2l6 ;ogy att2l k2d>l mg ma is+ Ft eddig a mese6 ;a mese le11e+ Sa41os 1em azI A koma 5@le mg mi1dig zso1g er0se16 a 5oglyocskkat 1em tmaszt4a mr 5el se1ki6 s sa41os 1em le;et az ilye1 vadsz1ak ;>szo1tt ver1i a 1adrg4ra olya1 id0be16 amikor 0 maga is be11e tart2zkodik+

/ert a 5elesge megszavaz1+ 7e mi isI /rmi1t a ;>szo1tt+++

4l"vek
Sok sz2 esett mr r2l>k+ Krosak6 1em krosakK Gro s ko1tra ezer1yi vlem1y+ GroH az or1itol2g>sokP ko1traH a vadszok egy rsze+ Jsak egy rsze+ Mge1 gy:4tgetem meg5igyelseim6 ezrt kzreadom azokat6 vrva vadsztrsaim ;ozzsz2lst6 ;ogy vgre mag>1k d1ts@k elH l04@k vagy 1e l04@kK /egeml<tem mg6 ;ogy 50leg a Nimr2dba1 meg4ele1t6 >;>zsr2l sz2l2 cikkek adtk kezembe a tollat+ Nem tagadom6 mi1t reg U1agys>;olyistaV igaz lvezettel olvastam <rsba1 s kBbe1 egyik ill>sztris <r21k meg5igyelseit6 amelyek BomBsa1 5estik az >;>zs gy1yreit6 s amelyek;ez igaz1 1i1cs ;ozzte11ival2 semmi+ ABr2bb krdsekbe1 le;et eltrs6 de a l1yeg Cgy va1 be11e meg<rva6 ;ogy aki akar6 ta1>l;at+ Ds szzszor igaz az is6 ;ogy a sokak ltal le1zett mivolta mellett is olya1 sBecilis lvezeteket 1yC4t6 amelyeket 1em B2tol;at semmi+ DBBe1 azrt6 mivel 5elttelezem a 1em >;>z2kr2l6 ;ogy e cikkek 1yom1 tbbe1 vsrol1ak >;>t6 ;ogy ritk<tsk az egybk1t elr;etetle1 orvmadarakat6 Br sz2t szeret1k sz2l1i az lyvek mellett+ /ert szarkt6 var4Ct kivve mi1de1 kezd0 az lyvekb0l veszi ki els0sorba1 a vmot+ Tk azok a bizo1yos UsasokV6 amelyek brgyC1 szll1ak le a beszll25kra6 lvs >t1 is vissza411ek6 a 5ldre is leszll1ak6 s vg@l ldozat>l es1ek+ Szi1te becs@letbeli ad2ssgom1ak tartom ezt a Br sort6 mert am<g 1em ismertem 0ket6 s vlogats 1lk@l gyilkoltam mi1de1t6 ami1ek ;orgas a cs0re6 magam is sok szeg1y lyvet szll<tottam az rk s egrdCs vadszmez0kre+ 3elismer1i k11y:+ Aki Bo1tos rszleteket akar6 vegye meg Szemere Aolt1 orvmadr.meg;atroz24t+ Abb2l 425orm1 mi1de1t elsa4t<t;at+ Nl>1k csak kt 5a4t4a 4;et szm<tsba+ Az egersz. s a gatyslyv+ /ost csak az egerszlyvr0l akarok <r1i+ A tbbi olya1 ritka6 ;ogy azokkal Cgyis csak ritk16 esetleg so;a 1em tallkoz>1k+ Fa azo1ba1 az egerszlyvek ritk<tsa ilye1 temB2ba1 ;alad6 Cgy lassa1 BBe1 olya1 ritka lesz6 mi1t amazok+

Kr le11e Bedig ezrt a szB madrrt+ Ores 1lk@l@k a ;atr+ NaB51yes tavaszo16 1yri dlel0ttk1 el le;et gy1yrkd1i be11@k6 ami1t ;a1gos ki0.ki0 kiltsokkal rv1yle1ek 5el;0magassgokba1+ A>;a11ak6 mi1t a k06 ",.-, mtert6 azt1 C4b2l 1y>godt krket vg1ak6 m<g lassa1.lassa1 le5el ;Cz2dva elt:11ek a messze erd0k lombre1getegbe1+ (z le11e a l<rai rsz+ =ss>k az rem msik oldalt+ reg szalmakazal az Ct mellett+ Igazi egrta1ya+ Az ormo1 egy 5e1e 1agy UsasV lmodozik+ (geret lesH lyv+ )ele Betre1cvel a ;atr+ (gyike1.msiko1 ;aso1l2 madr UgmblydikV6 ma4d lecsaB6 s egeret ;>rcol les;elyreH lyv+ Azt1 szitlva keresi ke1yert a kigett6 kavicsos legel0k16 ;ol 1em;ogy vad6 de mg t@csk is kevs va1+ /i1d le44ebb. le44ebb ereszkedik6 azt1+++ B>556 mr viszi is az @rgt+ S ez <gy megy egsz 1aB+ Favas a ;atr+ Ores+ Jsak egy lyv 5@ggget egy Bo1t 5ltt+ =esem a sz1r2l g>kkerral6 mi le;et alatta6 ;t;a 5oglyokra sBek>ll+ =ecsaB+ Viszi az egeret+ Mvid leszek mr+ =e;et6 ;ogy egyed@l maradok vlem1yemmel6 de mr csak meg<rom+ /i2ta eszemet t>dom6 mi1dig ki1t ltem6 s ki1t lek ma is+ B0ve1 volt alkalmam meg5igyel1i6 de 1 az lyvet sem ;asz1os vad @ldzs16 sem ilye1 5riss Brd1 1em rtem so;a+ Gersze kor1tsem akarom ezzel azt mo1da1i6 ;ogy bizo1yos kr@lm1yek kztt 1em szedi 5el a ;asz1os vadat+ 7e 1 mg 1em lttam+ Azt sem mo1dom6 ;ogy a 5c1osba1 t:r4@k meg+ Alkalom sz@li a tolva4t+ Fa csak azok az lyvek le111ek /agyarorszgo1 elB>szt<tva6 amelyek 5c1osokba szoktak6 1em le11e semmi ba4+ (szembe sem 4>t1a Br2ktoroskod1i mellett@k+ /eg5igyeltem mi1de1 tevst.vevst6 de azt 425orm1 mi1dig egr.6 Bocok.6 @rge;all 5e4ezte be+ Lgya1ilye1 eredm1yt mo1d;atok az ltalam megvizsglt gyomortartalmakr2l is+ Vad0rei1ket lla1d2a1 krdezgetem6 lttk.e az lyvet tilosba1+ S4abba1 a vlasz 1emleges+ Azel0tt s:r:1 4ttek a Ba1aszok6 ;ogy a U1agy;bikV6 a Utik;ord2 k1yaV6 a U1agykarvalyV vagy Bl1e a UrtisasV c<m: vadllat tyCkot vitt6 1y>lat 5ogott6 5oglyot tBzott+ (z Bersze mi1d az lyv ter;re <r2dott+ /i2ta azo1ba1 USzemere a

zsebbe1 va1V E illetve a tarisz1yba1 E6 a 4ele1tsek az lyvre 1em ter;el0ek+ 8 "8.be1 kr1yk@1k1 a11yira elszaBorodott a r2ka6 ;ogy az aBr2vad. s 0zllom1y tel4es cs0d1ek 1zett elbe+ Kt ;t alatt "% r2ka lett megmrgezve6 s sa41os ma4d >gya1a11yi lyv+ Szm>k te;t becslsem szeri1t kb+ %,^.kal cskke1t+ Az az egr6 @rge. s Bocoki1vzi26 ami erre 8 "#.be1 4tt6 mi1de1 kBzeletet 5el@lmClt+ 3ld4ei1k olya1ok voltak6 mi1t a szita+ A kr 2risi volt6 aBr2vadllom1y>1k Bedig semmi6 de semmi 4av>lst 1em m>tatott+ )e;t elB>szt>ltak az lyvek6 a mez0gazdasgi kr 2risi lett6 a vadszaBor>lat Bedig 1>lla+ Az2ta az lyv 1l>1k Utiltott gy@mlcsV+ r@l@1k6 ;a szaBorod1ak+ Ds me11yire megrzi a madr a 42i1d>latotI /a mr mi1de1 l2;eretbl1ak megva1 a maga lyve6 amely t<z.tize1t lBsre bevr4a a kocsit6 s csak akkor lebbe1 a l2;ere6 legel0 vagy tarl2 5l6 mi1d4rt szitlsba kezdve+ =2;ere6 tarl26 legel0+ /irtK Fisze1 az aBr2vad mi1de1@tt megtall;at2+++ Tszi vetsek 5elett mr ritkbba16 tavasziak 5elett 425orm1 so;a 1em lt4>k+ /irtK Az 0szi vetsekbe1 mg el05ord>l6 1;a sok is le;et az egr6 de a tavasziakba1 alig6 mert a tli sz1tsokkal i11t kiB>szt>l1ak+ Igazi ;az4a azo1ba1 a leg4obb egrta1ya6 a keveset ;borgatott l2;ere+ A;1y l2;eretbla ;atr>1kba1 va16 mi1de1ik 5elett ott szitl az lyv+ Gedig a 1yClmama >gya1csak el;agyogat4a csemetit sza1aszt+ Sz1tsba16 gazosba16 rokBarto1+ (zeket a ;elyeket azo1ba1 az lyv 1em keresi+ /egltszik6 ;ogy az aBr2vad 1em az 0 szakm4a+ MeB@l0s 5oglyot elcs<B1i kBtele1+ Fa mgis 5c1. vagy 5ogolyBrd1 tall4k6 mg mi1dig ott va1 a 1agy krdsH az.e a tettes6 aki esziKI Nem ;>rokb2l szedte.e ki6 1em tallta.e el;>llvaK D1 sem 5oglyot6 sem 5c1t ;a4szolva lyvet mg 1em lttam+ Sz2l4a1ak a 5e1tiek;ez6 vadsztrsaim+ )>dom6 a megcso1tosodott vlem1yeket megi1gat1i 1e;z6 de sz2lok a kezd0k;z+ Akik az >;>zsi cikkek 1yom1 sz<vdobogva viszik ki a UNa1csitV vagy a U)a1titV vagy a U/isktV a k>1y;2 elP ;ogy legye1 sz<v@k sarokba tmaszta1i a B>skt6 amikor s>;ogva vg az lyv a bagolyra+ /ert megl01i igaz1 1em 1e;z+

3ket vet1i a l0d@;reH az mr 1e;ezebb+ 7e ige1 sokszor ki5izeti magt+ A 5olyto1 tmad2 lyvek alarm<rozzk a messze ;atrt6 s 1ekem mi1dig kedvesebb6 ;a az igazi ;2;rok6 a ;4k vagy az Ua1gyalcsi1l2kV6 a sz@rkevar4ak s szarkk ker@l1ek B>skavgre+ Boldog le11k6 ;a csak egyBr csaldot me1t;ettem vol1a meg az lyvek derk 1emzetsgb0l6 s Cgy rez1mH ler2ttam az ad2ssgom+

Szitl rvmadarai!k
Az id1 olya1 2risi @rge. s egrkr sC4totta gazdasg>1kat6 amilye1re mg a legregebb emberek sem emlkez1ek+ A 1yro1 k@l1 @rge5og2 trs>latot szervezt@1k6 amely llottH egy ktkrs la4tb2l6 az @rge5og2mesterb0l s a B>szta mi1de1 Bkzlb iskols gyerekb0l+ Ks0bb mg betrs>lt egy cig1ycsald is6 mely az alkalmi tek105aragsba1 5el;asz1lt er0it 5i1om @rge;Cssal B2tolta+ /gBedig lt;at2 sikerrel6 mert a B>rdk gmbly:ek voltak6 mi1t az alma+ Az @rge5og2 id1y kb+ kt ;21aBig tartott+ (z id0 alatt UesettV 8 ,, @rge6 mely szm azo1ba1 meg 1em ltszott a Utrzsllom1yo1V6 mert a 5ogdoss vge 5el BBe1 Cgy cikztak6 5>tkostak6 mi1t;a egy darab sem ;i1yzott vol1a 1Bes soraikb2l+ A szm egsze1 Bo1tos6 mert a mester darabszm kaBta 5izetst+ Az egr a>g>szt>sba1 @ttte 5el 5e4t+ *lya1 ;i;etetle1 tmegbe16 ;ogy a l2;eretarl2k 5elsz1tsakor mi1de1 eke >t1 egy.kt gyereket kellett k@lde1i6 akik alig gy0ztk a ki5ord>l2 egereket agyo1ver1i+ Fa messzir0l 1zte az ember ezt a m:veletet6 1em t>dta elkBzel1i6 ;ogy a bkse1 ballag2 krk kr@l mik >gr1doz1ak6 mi1t 2risi szcskk+ (ste5el a Uter<tkV k>Bacokba1 ;evert az Ct mellett+ (gy darabig olvast>k a darabszmot+ (gyik 1egyve1;oldas tbl1 tbb mi1t ",,, darab egr UesettV+ Az>t1 mr 1em olvast>k+ Az >radalmi >;>6 azt ;iszem6 k11yes szemmel go1dol erre a b0sges eszte1d0re+ Kis 1aBszmosai1k1ak ;amarosa1 seg<t0trsaik is akadtak+ /gBedig E ;la iste11ekI E szB szmmal+ A vrsvrcsk s az lyvek+ (lei1te csak a sz2 szoros rtelmbe1 ;zi Bld1yok dolgoztak6 lassa1 azo1ba16 Cgy ltszik6 ;<re me1t a lakodalom1ak6 mert idege1 lovagok is 4ele1tkeztek a tor11+ /egl1k@lt a ;atr+ (gy.egy tbla 5elett 1yolc.t<z vrsvrcse szitlgatott6 s >gya1ott az Ct me1ti kar2ko1 egy.kt lyv is lmodozott+ Azt

;iszem6 Ukatze14ammerV le;etett a tmeges egr5ogyasztst2l+ A kocsit t<z.tize1t lBsre is bevrtk6 s lom;1 lebbe1tek Um>1kraV6 mi1t a 42llakott 1aBszmos6 ;a zs<ros ebd >t1 elsze1deredik kiss+ /ost E tal1 kt ;ete E meg4ttek a gatyslyvek is+ A roko1sg @dvzlse >t1 megkaBtk ter@let@ket6 s 1aB 1aB >t1 ott lttam 0ket >gya1azo1 a tbl16 ;ol b2biskolva6 ;ol egeret lesve6 ;ol Bedig szB 1agy krket vgva az 0szi leveg0be1+ (z a tbla kzvetle1 egy erd0sarokba1 va1+ Szls0 5i a Bi;e10;elyek+ NaBokba1 arra 4rv16 egy egerszlyv szllt el6 s karmai kztt az @rg1l is ;osszabb valamit tartott+ (l0 a g>kkertI (gy me1ytet vitt+ /eg4egyzem6 ez a ter@let a leg1y>lasabb ;ely@1k+ Az lyvek egsz 1yro1 itt ta1yztak6 s a 1y>lakba1 semmi ;iba 1i1cs+ (gy msik tbl1 egy stt sz<1: madarat lttam6 ami1t tB valamit+ Kabra go1dolva oda l0ttem+ Szere1csre a srt ki;agyta6 s 5elreB@lt egy E vrsvrcse+ Karmai kz@l E a 1agy sietsgbe1 E kie4tett valamit6 amit 1 egy megtBett kis madr1ak 1ztem+ E No6 vrs bartom6 vge a becs@let1ekI *dame1ve azt1 ;osszas keress >t1 megtalltam egy ;atalmas zld sskt6 amely1ek a 5e4e le volt tBve+ A komasg te;t tovbb is ll6 vrs bartom+ /eg veletek is6 magasba1 siko1g2 lyvek6 s szeret1m6 ;a ms is6 mi1de1 vadsz Cgy lt1 letetek 5olyst6 1z0 emberi szemBo1tb2l is olya1 ;asz1os1ak6 mik1t 1+ /ert mi a ti sorsotokK Fa a vadsz el0tt szitl2 vrcse a11yira el va1 mer@lve a ke1yrkeressbe16 ;ogy letvel 5izet bizalmassgrt6 a ;a4t2gyerek zsi1egre 5:zi6 s vadszat vg16 mi1t egy Biszkos tollcsom26 ker@l a ma4orsg valamelyik 54ra6 ;ivatva tvol tarta1i a E roko1sgot+ Fa Bedig lyv esikK (11ek mr d<szesebb a sorsa+ A BreBartor kiter4eszti szr1yait6 ame11yire le;et6 s az lyv E akarom mo1da1i6 UsasV E szomorCa1

bm>l tollaszakadtig a BiBa5@stbe6 ;ol vidm cimbork a ;>szo1egyesre >taz1ak6 s megkrdik a ;zigazdtH E Fol l0tted ezt a rtisast6 9borK 9bor leteszi a blattot6 komora1 maga el mered6 mi1t aki k>tat a temrdek sasos emlk kztt6 s azt mo1d4aH E Krlek6 sz<vese1+++ E Ds elmo1d4a a UrtisasV szomorC ;ist2ri4t+ (z a ti sorsotokI Fibtok Bedig cs>B1 az6 ;ogy karmokat s ;orgas cs0rt adott a blcs termszet 1ektek6 s 1em t>dtok olya1 szBe1 5@ty@l1i6 mi1t E mo1d4>k6 a rig2+ Sgy va1 veletek az ember6 mi1t a baktri>mokkal+ Fa egyszer baktri>mH vessze1I Neki a 5ecske1d0velI /i1de1ki t>d4a6 ;ogy baktri>mok 1lk@l 1em l;et11k6 mgis ;a r2l>k esik sz26 csak rosszat go1dol az ember+ Rgy vagytok ti is+ Forgas a cs0reH vessze1I Neki a 5ecske1d0vel6 azaz a B>skvalI Ft mi1de1ki orvvadsz6 aki1ek 5egyvere va1K Vagy mi1de1ki gyilkos6 aki kst szoro1gat a markba1K Ft 1i1cs 1agy<t26 mely a ti leteteket kik>tat1K Vagy mr ki is va1 k>tatva6 csak 1em k<v1csi r se1kiK /ert <gy csak 5ogytok6 5ogytok6 s lassa1 1Btele1 lesz t0letek a ;atr+ A tbbi6 a tilosba1 4r26 a karvaly6 a ;4a6 a kabas2lyom 1em m>tat4a magt+ /eglt1i tal1 itt.ott6 de l0tvolra alig ker@l+ Fa mgis sz2l a B>ska6 >1dorral ;agy4k ott a B>skaBorszagC vidket egy ;at mterrel a ;t>k mg csCszott lvs emlkvel+ A szarkk s sz@rkevar4ak szem5@les ;ada egy.egy lvst mg kill6 de azt1 1em le;et vel@k sz2ba ll1i+ Rgy azt1 az orvmadarakat csak ti kBviselitek+ /r E ameddigI /ert 5ogytok6 5ogyatkoztok+ Szr1yaitok vetse6 s>;ogsa6 messze ;a1gz2 kiltstok 5iai1k1ak olya1 lesz mr tal16 mi1t 1ek@1k a ;oll2krogs s a darvak b1atos krCgsa a messze6 szomorC6 kds 0szi magassgokba1 s messzesgekbe16 a;ova a11yi mi1de1t eltemett@1k6 s a;ova E 4a4I E 1em me;et@1kH csak az emlkek szr1y1 szomorC tall2zsra+

Ragad z
Va11ak szavak6 melyek1ek megblyegz0 4ellegt szi1te kiirt;atatla1>l mag>1kba vessz@k6 s amikor kimo1d4>k6 szi1te lt4>k a ragadoz2t6 ami1t k1ykig v4kl a vrbe16 5szkeket dCl6 5i2kkat 5o4togat6 s ltalba1 Cgy l0 ;Cssal l6 s ltalba1 azt eszik 1yerse16 amit az elvetem@lt E ember+ Ilye1 sz2 a ragadoz2I A rgi vadszati iskola szeri1t ragadoz2 mi1de1 llat6 mely1ek les karma6 ;orgas cs0re6 tB05oga va16 ;elyesebbe1H ragadoz2 mi1de1 llat6 mely Biros vrrel6 l0 ;Cssal l6 s ltalba1 azt eszik 1yerse16 amit az ember E megs@tve+ A ragadoz2 vagy szr1yas6 vagy 1gylbC+ Va1 mg ilye1 ;al is6 de azzal vesz0d4e1ek a ;orgszok+ A szr1yas ragadoz2t 1;ol mg a megtisztel0 UorvmadrV 4elz0vel is illetik6 ;olott ezek1ek 1agy rsze 1em tmad orv>l6 s0t egyesek olya1 1emes tor1ba1 szerzik meg a betev0 5alatot6 ;ogy btra1 ta1>l;at1a t0l@k a leg1agyobb ragadoz26 a leg1agyobb vre1gz0 s tmeggyilkos6 a magt Uteremts koro141akV becz0 ember+ Mgi tma ez E egy sz2 se C4 be11e6 amit <rok E6 de 1em rt 5el5riss<te1i6 mert olya1 ez6 mi1t a reklm6 mely1ek ord<ta1i kell mi1de1 >tcasarokr2l6 ;ogy szrevegyk6 s beterel4e a vev0t a boltba6 a;ol az egyed@l @dvz<t0 Bortkt r>l4k+ Rgy akarom 1 is beterel1i a vadszokat a mi bolt>1kba6 a;ol lelkes t>d2sok6 meg5igyel0k s vadszok az igazsgot r>l4k+ (z az igazsg Bedig az6 ;ogy 1em le;et tyCkketrecet csi1l1i a vilgb2l6 sem birkaaklot6 mert a termszetszeret0 ember1ek ez 1em kell6 mert a vg1 mi1de1ki rdbbe11e6 ;ogy a 1agy egy@ttesb0l ;i1yzik a sz<16 a mozgs6 az let6 s a kil2ra mrt C1+ ;asz1os vad milli2s tmegvel sem t>d1 so;a 5eledtet1i a megbo1tott re1det6 a vltozatossgot6 a termszet ezerarcC 4tkt6 melyet olya1 ko1ok>l akar Uszablyoz1iV a t>datla1sg s kaBzsisg+

/g ;a cs>B1 eszttikai alaBo1 1zz@k is a dolgot6 s<kra mer1k szll1i mellett@k6 s ;a cs>B1 a termszet rk re1d4re ;ivatkoz1k is6 go1dolkod2ba kelle1e es1i a Ugo1dolkod2V ember1ek+ Gedig ezeket a szemBo1tokat ki;agyom6 s cs>B1 a t>dom1y s a szava;i;et0 meg5igyelsek rveire ;ivatkozva akarom 5elbreszte1i a lelkiismeretet s a 1emese1 go1dolkod2 embert s vadszt6 ;ogy ;a semmit se 1z6 csak a U;aszo1V c<m: rovatot6 akkor is ostobasgot s lelketle1sget kvet el a Uragadoz2kV ltal1os<tsval s irtsval+ Fagy4>k most a 1gylbCakat6 s vegy@k el0 a madarakatI Az orvmadarakat+ A UsasokatVI A t>datla1sg6 a l0d@; s olcs2 szere1cse sasmadarait+ Fogy a statisztikba1 a sasok ktegszm szereBel1ek6 mi1t a vsrcsar1okba1 a Betrezselyem6 ez 1e vezesse1 5lre se1kit6 de 1e szid4a rte a statisztik>sokat se6 mert azok ksz a1yagot dolgoz1ak 5el6 s 1em te;et1ek r2la6 ;a a bek@ldtt krd0<veke1 a11yi a sas6 mi1t egy el;agyott k>tya2lba1 a bol;a+ Sas itt6 sas ott6 sas mi1de1@ttI Folott az ember el4r;at vekig6 kereszt@l.kas>l 4r;at4a az orszgot6 m<g egy.egy sast lt6 de ;ol va1 ez mg att2l E ;a >gya1 szabad l01i E6 ;ogy l04egyzk@1k1 szereBel4e1K A rabl2madarak legszebb vadszatt6 az >;>zst ma4d ;armi1c ve :zm6 s volt id06 amikor azt mo1d;atom6 44el.1aBBal >;>ztam+ )avaszi6 0szi v1dorlsoko1 az >;>val val2 vadszat mi1de1 5>r5a1g4t alkalmaztam6 s sast mgiscsak egyet lttam s l0ttem+ /rBedig ;a egy ilye1 1agy madrral e11yi tveds esik6 micsoda z:rzavar va1 a tbbi ragadoz2 madr kzttI /icsoda tg tere a tallgats1ak6 a r5ogs1ak6 a t>datla1sg1ak s embertele1sg1ekI A Nimr2d vadszlaB kt leg>t2bbi szmba1 dr+ B+ As+ s dr+ G+ I+ >rako1 t sz2lalt meg E iste1 t>d4a6 ;1yadszor E a magyar vadszok lelkiismerete6 s bizo1yos mrtkig >tat m>tattak a ;ibk s legszebb madarai1k oktala1 irts1ak elker@lsre+ Fogy az ltal>k a41lott m2d vgeredm1ybe1 clravezet0 le11e6 ez 1em ktsges6 de ltal1os 51yt csak azok1ak vet6 akik egybk1t is akar1ak ta1>l1i6 s egybk1t is megtalltk vol1a a ;elyes >tat+

/ert ;ogy a /adrta1i I1tzet az>t1 se kaB tbb madarat meg;atrozs cl4b2l6 vagy csak 1agyo1 kevssel kaB tbbet6 s azt is rvid ideig6 ez bizo1yos+ =assC ez az Ct6 s ;a mi1de1 ;ivatsos vadsz mi1d agyo1l0dzi6 amit meg akar ismer1i6 bizo1y E drga is+ (li1d>ls1ak azo1ba1 426 csak az a 5o1tos6 ;ogy ezeket a 42 magyar vadszsz<vvel kigo1dolt els0 lBseket msodikak kvessk+ Nem t>dom6 me11yibe ker@l1e a /adrta1i I1tzet1ek egy kis 5@zet sszell<tsa a ragadoz2 madarak sz<1es s tkletese1 5elismer;et0 kBeivel (mi1de1 madrr2l egy kB @lve6 egy Bedig rBtbe1)6 de az bizo1yos6 ;ogy ez a kiads b0sgese1 megtr@l1e a megmarad2 ;asz1os ragadoz2 madarak m>1k4ba1+ /i1de1 madr kBe mellett ott le11e azt1 az a statisztika6 amit az i1tzet ll<tott ssze az illet0 madarak gyomortartalom. vizsglatr2l6 letm2d4r2l6 ;asz1r2l s krr2l+ (zek a megllaB<tsok Bersze vglegesek le111ek6 amelyek 5elett semmi5le vit1ak ;elye 1i1cs+ (zeket a 5@zeteket az>t1 az sszes vadsztrsasgokkal mlt1yos ro16 de ktelez0leg megvtet1m+ )ermszetese1 egy Billa1atig sem go1dolom6 ;ogy ez a m2d azt1 @dvz<t0 le11e6 s ezek a szB k1yvek E egyb sorstrsaikkal egy@tt E 1em ;1y2d11ak6 s egyes Bld1yaik 1em a sa4tBaB<r ;asz1os6 de megalz2 ;ivatst tlte1k be+ Fa azo1ba1 a ;ivatalos vadszati szervek valamelyik1ek ;atalmat s 4ogot ad11ak a kezbe6 ;ogy egyel0re csak a ;ivatsos vadszokt2l ezt a kis t>dst szmo1 kr4e6 egyszerre 1agyo1 kaB2sak le111ek ezek a 5@zetek6 s a ;ivatsos vad0rk6 erd00rk6 vadszok val2sz<1:leg mag>kkal vi11k az egsz magyar vadsztrsadalmat a megismers 5el+ Nemcsak azrt kelle1e ezt els0sorba1 megta1>l1i a ;ivatsosok1ak6 mert 0k lvik a legtbb ragadoz2 madarat6 s mert 1ekik a ragadoz2 madarakat U;ivatalb2lV ismer1i kelle1e6 ;a1em azrt is6 mert 0k va11ak els0sorba1 ;ivatva6 ;ogy a tbbi vadszt is a megismers s t>ds Ct4ra terel4k+ Az C4 vadszge1erci2 mellett@k 10 5el6 a ve1dg B>sks t0l@k krdezi meg6 ;ogy mit is l0tt t>la4do1kBBe16 amikor egy.egy ragadoz2 madr esik6 s 0k

va11ak ;ivatva els0sorba1 <tletet mo1da1i a ;ebe;>rgya B>skzs6 trv1ytele1 ragadoz2madr.irts s oktala1 vre1gzs 5elett+ 7r+ B+ As+ Cr azt <r4a bevezet04be16 ;ogy 4>ss>1k vgre 1y>gv2Bo1tra egy olya1 krdsbe16 amelye1 UBro s ko1tra sokat vitatkoz1akV+ Ft ige1+ (zrt <rtam6 ;ogy a vilg;<r: /agyar /adrta1i I1tzet d1tse el a krdst6 s az>t1 mr semmi vit1ak ;elye 1i1cs+ /ert ;ogy vita le11e6 az 1em krdses+ Vitatkoz1i6 azt azt1 t>d>1kI Ni1cs mg egy orszg a vilgo16 a;ol a11yi 5elesleges ti1ta s a11yi 5elesleges vr 5olyt vol1a el6 mi1t 1l>1k+ 7e most mr 1i1cs 5elesleg@1kI Vitatkoz2 s vereked0 er0i1ket 5ord<ts>k msra6 s 1y>god4>1k bele abba6 amit a /adrta1i I1tzet t>d2sai ;it@k6 t>ds>k s sokezer1yi ;iteles adat birtokba1 mo1da1ak+ /ert amit egy ember lt6 az le;et 1agyo1 rdekes6 s0t szava;i;et0 is6 de orszgosa1 mrvad2 1em le;et6 mert mi1dig csak tredk marad+ Fogy a vrsvrcse elkaB4a Br 1aBos korba1 a kis1y>lat6 ;a az beteg6 vagy olya1 ;elye1 mszkl6 ami termszetelle1es6 eze1 1em le;et csodlkoz1i+ Fa az lyv kikezdi a sebzett 5oglyot6 s levg4a az eler0tle1edett 1y>lat6 ez termszetes6 de tessk elme11i a /adrta1i I1tzetbe6 s meg1z1i a gyomortartalom.vizsglatok eredm1yt6 s akkor kider@l6 ;ogy mi1d a vrsvrcs1l6 mi1d az lyv1l ezer egrre s @rgre esik egy.kt ;asz1os vad6 amelyekr0l azo1ba1 sose t>d4>k megllaB<ta1i6 ;ogy milye1 kr@lm1yek kztt s egszsges llaBotba1 4>tottak.e a vrcsk s lyvek ko1y;4ra+ Ds vg@l az Cgyis 1agyo1 meg5ogyatkoz2 ragadoz2 madarak B>szt<tst a 5szkels ide4re 5elttle1 betilta1m6 mert alig ;iszem6 ;ogy va1 42rzs: ember6 aki 1e borzad1a el egy ilye1 rv1 maradt 5szekal4a 5i2ka 1aBo1k1t ;alk>l2 s<rst2l6 m<g azt1 az egszet a lassC k<1;all >t1 birtokba veszi a rot;ads+ N2l t>dom az elle1vetstH s azok a 5szkek6 melyek1ek sz@l0it BBe1 ezek a ragadoz2 madarak B>szt<tottk elK+++ (rre vlaszom az6 ;ogy az rv1 maradt 5szkek ,^.a lyv. s vrsvrcse5szek6 melyek1ek gazdi egy 5szket se tesz1ek

a1ytla116 a tbbi Bedig a termszet 1magt szablyoz2 let;ez tartozik6 amelybe mi bele 1em ko1trkod;at>1k+++

A >eketevar('
A tl egy5orma 5e;rsgbe Cgy 4ttek ;az4>kb2l6 mi1t 5ekete olvas2szemek+ Rr;atott a 1aBtr decembert6 s a szzves 4ve1d0mo1d2 csCcsos s@vegvel a kale1dri>mok laB4ai1 42sol;atott mteres ;avat6 am<g a var4ak 1em krogtak a ;atrba16 s 1em riszltk sztvr derek>kat a sz1ok te1yr1yi csaBs16 1em volt tl+ /i1t a;ogy 1em volt tavasz akkor sem6 amikor tavaszi meleg oso1t mr az eke 1yom16 s a ci1ege tavaszt 5@ttye1tett a berek reg alma5i16 de mg 5el;a1gzott itt.ott a var4ak telet sirat2 krogsa+ /eges;etett.e disz12ls var4ak 1lk@lK A ;zorom ;avra teleBedve ;allgattk a b<r2 ;ars1y Ba1aszkodst a ksre6 s a Berzsel0 szalmal1g vilgossga 5elcsaBott ;ozz4>k is6 kik blcs beltssal g>bbasztottak tovbb6 megrtve6 ;ogy a ;atalmas 5alatok 1em 1ekik termettek+ Tk 1em csaBtak le tolva4 m2dra egy.egy 5lretett ;4darabkra6 ;a a gazdaasszo1y a vres tllal besietett a ko1y;ra6 mi1t az izg0.mozg2 szarkk6 akik1ek meg is va1 a ;<r@k+++ Tk 1em k<v14k meg kora tavaszo1 a Bely;es barom5i1Bet6 0k 1em lbatla1kod1ak se;ol6 s 1em cserreg1ek ve1dget olya1kor6 mikor a ;z asszo1ya betege1 5ekszik6 s i1kbb BaBot k<v1+ Nem rabol1ak aBr2 1ekl0ket6 1em verik le a gy@mlcst6 s a vadba1 sem tesz1ek krt so;a6 leg5el4ebb ;a a kaBzsi B>sks ltal dgre l0tt 1y>lat mr kikezdte a r2ka6 odateleBed1ek szer1ye1 a maradk;oz+ Nem ;>rcol1ak betegsgeket6 s 1em veszeked1ek se1kivel6 mi1t 1;a a gatyslyvvel6 ;a mg azt a kis maradk 1y>lat is mag1ak akar4a megkaBari1ta1i+ (gyetle1 b:1@k E mo1d4k E6 ;ogy kora tavaszo1 kivg4k a k>korica mag4t a 5ldb0l6 s a lbo1 maradt6 tlre is ki1t ;agyott k>koricra csaBatosa1 me11ek6 s kicsiBkedik a szemeket+ (ls0 Billa1atra ez igaz1ak ltszik+ Amikor tavasszal a gazda kimegy 5ld4re6 s o11t var4ak szll1ak 5el6 1yom>kba1 1em tall mst6 csak el;ervadt6 kiszradt

k>korica;a4tsokat 4obbra is6 balra is az egszsges sorokba1+ Fa B>ska is va1 vele6 bizo1y kzib@k l06 s 1mely 42k<v1sgokat ereszt meg a tvoz2k >t1+ Gedig 1i1cs igaza+ T csak azt lt4a6 amit a var4ak ott;agytak6 de 1em lt4a azt6 amit elvittek+ Nem lt4a a csimaszok s 5rgek ezrt6 melyek ott ltek a 1v1yke tv16 s amelyek Cgysem ;agytk vol1a6 ;ogy az vala;a termst ;ozzo1+ /ert a var4C1ak 1agyo1 sov1y 5alat le11e az a Be1szes kis k>koricaszem6 mely tBll2a1yagt mr rg tadta a zldbe szkke1t 1v1y1ek+ Nem is azt keresi 06 ;a1em azokat a kvr 5rgeket6 melyekr0l a sokat t>d2 ember mg mit sem se4t6 de amelyek1ek gyalzatos m>1k4t a 1v1y ltal>1k mg 1em lt;at2 elvltozsaib2l a var4C mr szrevette+ /ert mit t>d4>k mi6 mit lt az a var4CK Azt t>d4>k csak6 ;ogy szeme azo1os sszettel: a tbbi geri1cesvel6 de E Bld>l E ;ogy a sz<1eket mikBBe1 szll<t4a tovbb6 s a ltottakat mire dolgozza 5el a koBo1yaH azt 1em t>d;at4>k6 s 1em is 5og4>k t>d1i so;a+ Var4Cv kelle1e le11@1k6 telet ;irdet06 ;es6 Ba1aszosa1 krog2 var4Cv6 ;ogy ezt megt>d;ass>k+ A var4C teszi azt6 amit mi1de1 0se vezredeke1 kereszt@l tett6 s ett0l 1em tr<ti el semmi E csak a kiB>szt>ls+ )al1 szomorC6 5ekete tollas koBo1y4ba1 5eltlik a vdl2 UmirtKV6 amikor trsai a lvs 1yom1 le;>lla1ak a 5ldre6 de C4abb vezredek kelle11ek6 ;ogy ms letm2dot 5olytasso16 s szt1se1 rezze6 ;ogy br az a 5reg ott a k>korica tv1 42 5alat6 s sz@ksges is le11e szervezet1ek6 mgis tilos 42szg6 mert a11ak Uboldog t>la4do1osaV az ember+ 7e ;ol lesz1ek akkor mr a var4akK Goraikat is rg el;ordta mr a szl6 s 1em is lesz akkor mr tal1 sem tl6 sem kale1dri>m6 sem disz12ls6 sem E ember+ A )eremt0 sze1t te1yerr0l amikor elrBBe1tek a leveg0 madarai6 bizo1yra mi1degyik Bara1csot kaBott6 ;ogy mit csi1l4o1 a 5ldi vilgba1+ Tk csak a;;oz tart4k mag>kat6 s i1kbb visszatr1ek abba a msik vilgba6 sem;ogy megszeg4k az rk Bara1csot6 mely elle1 1em lzadt 5el so;a egyetle1 teremtett l1y sem6 csak a teremts mi1d ;alv1yabba1 ragyog2 koro14a E az ember+

A msik 1agy b:1@k az6 ;ogy a tlre szr1 ki1t maradt k>korict megdzsml4k6 s ilye1kor messze 5ldre ;<re megy a lakodalom1ak+ rk re4tly marad az ilye1 @ze1etek tovbb<tsa is+ /a ;rom. 1gy var4C koBcsol4a a 5lig berett csveket6 ;ol1aB ;Csz6 ;ol1aB>t1 lgi2+ Azt ;iszem6 az reg 5k 4i szllsai1 1agy megbeszls 5olyik ilye1kor6 mert ms1aB mr mi1de1 var4C t>d4a6 ;ogy melyik ;atrba16 melyik gazda ;vizlta el az id0t E bizo1yra 1em 5o1tos 1ki a k>korica E6 ;ogy ki1t szor<totta a tl6 a ;2 a termst+ =e;et6 ;ogy 1em is beszl1ek6 csak a dlr0l 4ttek olya1 1y>godta16 olya1 42llakotta1 @l1ek az go16 1em veszeked1ek a ;elyrt6 1em krog1ak mg stttel is az ;sgt0l6 ;ogy az szak 5el 4r2k ms1aB >t1>k ered1ek+ 7e le;et az is6 ;ogy beszl1ek+ =e;et6 ;ogy mozd>lataik6 szem@k ki5e4ezse ad4a tovbb az C4sgot6 de az bizo1yos6 ;ogy ms1aBra megsokasod1ak a ter<tett asztal kr@l+ Nagy b:1I Ige1 1agy b:1I Jsak azt szeret1m t>d1i6 ;ogy ;a az ;ez0k el kirak1k a so1kk6 kolbszok6 ;>rkk s egyb ;<tott 5alatok tmegt6 melyet 1em 0riz1e se1ki6 csak az emberi trv1yek Baragra5>sai6 mi marad1a abb2l egyetle1 1aB alattK Gedig az ember1ek rtelme s szabad akarata va16 t>d4a a trv1yeket6 s t>d4a6 ;ogy mekkora b:1 sa4t embertrsai rovsra E de csak arraI E megtlte1i a korg2 gyomrot6 s megme1ek@l1i az ;e1veszst0l+ Ds mit mo1da11ak arra az emberre6 aki az ;ez0k el 0rizet 1lk@l kirak1 az <1ye1c5alatokat6 ;ogy azok1ak a 1yla cs>rog4o1K Azt mo1da1k6 ;ogy bolo1d6 s azt mo1da1k6 ;ogy ;a mr 5elesge va16 becs@l4e meg6 tartsa lakat alatt6 s 1e ;ivalkod4o1 azok el0tt6 akik1ek 1em 4>tott+ Ds vg@l azt mo1da1k6 ;ogy az ;ez0k 1agyo1 okosa1 tettk6 ;ogy megettk6 amit mege;ettek+ 7e szeg1y var4C 1em t>d4a ezeket a trv1yeket+ Nem t>d4a6 ;ogy itt mi1de1 az ember6 s 1em t>d4a6 ;ogy az a k>korica vagy ;a1yagsgb2l maradt k@11 E amirt vesse1 magra az ember E6 vagy azrt6 mert 1em volt berve6 s leszed1i 1em le;etett6 mert

elrot;adt vol1a a g2rba16 ;t az ember1ek le11e ktelessge meg0riz1i+ /ert 1em k<v1;at az oktala1 ;ez0 madrt2l olya1 er1yeket6 melyekkel 1em dicseked;etik maga az ember sem+ Szeret1m lt1i azt az ;;allra <tlt embert6 akit tele lskamrba zr1ak E ;e1 ;al1iI /icsoda Bocakot ereszte1e+++ A var4C csak azt t>d4a6 ;ogy 0 ;es6 alatta ter<tett asztal va16 s 1eki e11i kell+ Ds mgis6 rk igazsgaik mellett is 5olyvst 5ogy1ak+ sztvr test@kkel 1em tBll1ak se1kit s semmit E leg5el4ebb a 5rgeket E6 mgis ;a bizalmas kzelre bevr1ak6 megsz2lal a B>ska+ A gyermek ra4t>k Br2bl4a ki a kisB>skt6 a l2sz0r ;>rkot6 a csaBdt6 s levgott szr1yaikkal 4tkszerek lesz1ek6 am<g a k<1l2ds1ak vget 1em vet a k>tya vagy a macska+ Fallottam6 ;ogy vala;ol B>kovi1ba1 egyik 1agy 5oly2 me1t16 a;ol szzezerszmra kltttek6 1agy sz2rakozs volt a 5szek szlre ki@l06 mr tollas 5i2kkat kisgoly2s 5egyverekkel szzszmra lel0dz1i+ A leBotyogott kicsi1yeket azt1 elvitte a v<z+ /ig sem t>dom mg6 mi volt ebbe1 az rzketle1 vre1gzsbe1 a sz2rakozs+ Ds 1em t>dom azt sem6 ;ogy mgis mirt b1t4>k 0ket6 amikor erre semmi6 de semmi igaz ok>1k 1i1cs+ )>d4>k.e6 ;ogy a var4C milye1 ;ivatst tlt be a termszet m:;elybe16 t>d4>k.e6 ;ogy oktala1 B>szt<tsval milye1 1yavalya szabad>l vetsei1kre6 s elb<r4a.e sokat elb<r2 lelkiismeret@1k6 ;ogy dly5s <tletei1kbe s sze1te1cii1kba vgzetes ;iba csCsszo1K Nem t>d4>kI Ne b1ts>k ;t a tl krog2 ;<r1keit6 mesi1k t@zes szem: vasorrC madart6 vidm6 ;avas >tai1k >tcaseBr04tI /elyik madar>1k @l ;oldas 4eke1 a temet0k reg 5ira6 melyik 4ele1ti kavargsval a ms1aBi ;avat6 s melyik krog a messze >tak v1dora >t16 ki eltvesztette az >tat6 s 1yomba1 ott sette1kedik az e1yszetK Valamikor 2rko1 t el1zt@k vo1>ls>kat6 s ;allgatt>k az ezer1yi madr szr1ya s>;ogst6 s t>dt>k6 ;ogy ms1aB ;ideg lesz+

Valamikor a var4ak 1emcsak ;ideg telet s ;avat 4ele1tettek6 de meleg szobt is6 ara1yos karcso1y5t s z@mmg06 lmos l1gokat a bCbos keme1cbe1+ Ne ;agy4>k ;t elvesz1i reg madar>1kat6 mert ;t;a a )eremt0 odare1delte tli rmei1k mell6 s ;a elme111ek6 elvi11k mag>kkal a mesket6 a vidmsgokat6 a Battog2 t:z melegt s a vidm torok bkessgt+ Lgye6 ;ogy kr le11eK Bizo1y kr+++ kr+++ kr+++

Kut"a, ma*ska meg a sz+rkevar('


Amikor 8 # .be1 C4 llsomat el5oglaltam6 ;amarosa1 megtartott>k az els0 krvadszatot+ Jse1des6 zCzmars tli 1aB volt+ Kevs ;2 esett6 s szB rem1yekkel i1d>ltak meg a B>sksok+ (l0szr a gye1gbb1ek ltsz2 rszeket ;a4tott>k meg+ (rd0k6 legel0k6 ;elye1k1t bekelt sz1t2kkal tark<tott domboldalakat+ Az eredm1y lesC4t2 volt+ A ;romszz ;oldas krbe1 esett 86 azaz egy darab 1yCl+ Fibzs 1em trt1t+ A ;a4t2sereg sszetmr@lve ;ozta Ua Ny>latV6 s a B>sksok is meg1ztk6 ;ogy E ;t ilye1+++ A msodik krbe1 mr 4av>lt az eredm1y+ Itt is6 ott is sz2lt a B>ska6 s szi1te krvadszato1 rezt@k mag>1kat+ (redm1yH ;rom 1yCl6 kt sz@rkevar4C6 egy k>tya s egy mtys+ A ter<tk te;t vegyes volt+ 7e a ;a1g>lat meg4tt+ Fogy1eI /r 1gy 1yCl 5estette vrvel a Usz:z ;avatV+ /eg az id0 is 1agyo1 szB volt+++ 7l>t1 1gykor mr bCcsCz1i ksz@lt a 1aB+ Nem le;etett 5olytat1i az UldklstV+ A ;atr 1agy rsze le volt vadszva6 s mr mi1de1 B>sks megl0tte a maga egy.kt 1y>lt+ Volt olya1 szere1css is6 aki 1gyet l0tt+ sszese1 esett kb+ ezer ;oldo1 ;>szo11gy 1yCl+ Kett0.;rom me1tette meg az ir;4t6 s ltalba1 az egsz ;atr szomorCa1 cse1des s @res volt+ 3oglyot egsz 1aB egyetle1 darabot sem ltt>1k+ Amikor a vadsztrsasg sztoszlott6 s el;a1gzottak mr a legrosszabb viccek is6 melyek mi1d a ter@let 1yClb0sge kr@l mozogtak6 go1dolkod2ba estem6 ;ogy mi is ;t az oka a megdbbe1t0 vadszeg1ysg1ek+ Addig mg 1em volt id0m a vad1ak is >t1a1z1i6 mert szolglatom mi1de1 Bercemet ig1ybe vette6 de el;atroztam magam6 ;ogy ami1t bedolgozom magam a gazdasgba6 ezt is kezembe veszem+ K@l1se1 42kedvvel lttam az>t1 m>1k;oz6 amikor 5els0bb ;elyr0l btor<tst s seg<tsget kaBtam+ A seg<tsg egy >;> kBbe1 vo1>lt be6 a btor<ts Bedig szabad kz ;agysa volt6 ;ogy te;etek6 amit akarok a vad 2vsa s szaBor<tsa rdekbe1+

Azo1 a tle1 mr keveset te;ett@1k6 de a tavasz mr 1em tallt ttle1@l be11@1ket+ L;>k>1y;2k lltak itt is6 ott is a ;atrba16 s a vad0rk kell0 oktatst kaBtak6 ;ogy mit szabad s mit 1em szabad l01i+ A l0d<4akat 5elemelt@k6 de ;a a beszll<tott orvmadrszr1yak s karmok kztt vrsvrcs6 lyv vagy bagoly is akadt6 ;t kt Be1g0 levo1sba 4tt6 ami d>Bla b@1tets1ek 5elelt meg+ Rgy ;t ;amar megta1>ltk6 ;ogy mi kros6 s mi ;asz1os E a b>gyellris1ak+ Szere1csre ezekre a levo1sokra alig ker@lt sor+ /a mr 1em ;alla1i 1l>1k ilye1 orvmadr1eveket6 ;ogy UkarvalyvrcsV6 U1agy;bikV6 Ub>zrV6 Utik;ord2V6 UkiskarvalyV stb+ Fol az egyikkel6 ;ol a msikkal @ltem vasr1aB s egyb rr0 ;a41aloko1 az >;>k>1y;2ba16 amikor b0sgese1 volt alkalom szer1y6 de 1ekik elgsges madrta1i oktatsokra+ *tt s>;ogott a bagoly 5elett az lyv6 ott rikcsolt a vrsvrcse+ Fa meg>1tk a tor1t6 a beszll25ra @ltek+ (mberei1k 42l meg4egyez;ettk sz<1@ket6 ;a1g4>kat6 rB@ls@ket6 alak4>kat6 ;ogy tvedsbe 1e esse1ek6 ;a egyed@l lesz1ek ma4d a bagollyal+ A tmadst re1dese1 a sz@rkevar4ak kezdtk6 melyekb0l a re1dszeres >;>zssal 1agyo1 kivett@k a vmot+ (ls0 alkalmakkor 1yolc.t<z darab 1em volt ritkasg6 ma mr kt.;rom darab rekordot 4ele1t+ /<g az els0 eszte1d0be1 ' sz@rkevar4Ct s 8% szarkt m>tat a 1aBl2m6 az az2ta elmClt 1gy v alatt mi1dssze -" sz@rkevar4Ct s " szarkt l0ttem+ Lgya1ez az ar1y az erd00rk1l is6 sa41os az 0 rsz@kr0l Bo1tos szmokat 1em vezettem+ Kzbe1 mg $ kaba6 ' karvaly s ;4a is esett+ A tl vge 5el 1yolc meg4ellt 5@l: 1y>lat eresztett@1k szabado1 t<z Br 5ogollyal egyetembe16 s ;a41aloko1 meg alko1yattal UszigorCa1 igazoltatt>kV a k2borebeket s macskkat+ Az els0 vbe1 l0ttem $# k>tyt s " macskt6 melyek ma4d1em kivtel 1lk@l vadszat kzbe1 bCcsCztak el az r1ykvilgt2l+ Kr@lbel@l e11yire te;et0 a vad0rk eredm1ye is+ A $# k>tyb2l 8' 5arkaskorcs volt6 s kimo1dott komo1dor vagy 4>;szeb egy sem akadt kzt@k+ =egszebb esetem egy a>g>szt>si es0s dl>t1 volt6 amikor ;rom ;a1gtala1>l6 de tkletes ra4vo1alba1 ;a4t2

5arkasivadkot szabad<tottam meg a ke1yrkeress emszt0 go1d4ait2l+ Gersze ez a si1trm>1ka 1em me1t mi1de1 torzsalkods 1lk@l6 de az rdekeltek lassa1 belttk6 ;ogy okosabb a k>tyt ott;o1 ;agy1i6 mi1t az egyetle1 )iszt kite11i a k1yrtele1 veszedelem1ek+ (l0szr mi1de1kit 5igyelmeztett@1k6 s ;a a 5igyelmeztets 1em ;asz1ltH sz2lt a B>ska+ /a mr6 ;a a )isza mgis elszk1e gazd4a >t16 szBe1 oda va1 ktve a szekrkerk;ez6 ami viszo1t a )isz1ak 1em sz2rakozs6 s a kvetkez0 alkalommal i1kbb ott;o1 marad+ A kisvad igazi s leg1agyobb elle1sgeit 1em a termszet ad4a6 ;a1em az ember+ A termszetbe1 so;asem tall>1k akkora tel;etetle1sget s 5>r5a1got6 mi1t az ember ltal megszel<d<tett 1gylbCak kztt6 s ;a a termszetre le11e ;agyva6 so;asem bille11e 5el az egye1sCly+ A termszetbe1 l0 vre1gz0k kz@l a ;iCz6 1yest6 gr1y6 me1yt6 ;4a6 br l1ek B>szta gyilkolsi vgy kielg<tsre is6 1i1cse1ek olya1 tmegbe16 ;ogy az vgzetes le;et1e az aBr2vadllom1yra6 s ezek1ek meg5kezsre E szeri1tem E elgsges a B>ska+ 7e ;ogy egy 42 orrC vizslakorcs mit t>d egyetle1 ;a41alo1 elB>szt<ta1i6 azt csak az t>d4a6 aki l0tt mr ilye1 B>55adsig telezablt dgt6 ;everve vacok mellett6 amely kr@l ;at klm1yi 1yCl volt meg5o4togatva6 s amikor 5elvgattam a ;ast6 abb2l is ki5ord>lt ;at sszergott6 kisebb. 1agyobb 1yCl5ia+ A sz@rkevar4Ct tavaszo1 mi1de1kBBe1 irta1d21ak tartom6 mert lttam mr arasz1yi bCzba1 klykei1 5ekv0 1yCla1yt 5l 2rig attak<roz1i sz@rkevar4ak ltal6 ;ogy a11ak kicsi1yeit megszerezzk6 de szi1te el5eledem b:1@ket 0sszel6 amikor ott;o1osa1 s bkse1 billeg1ek az eke >t1 a 5riss barzdba16 B>szt<tva a sz1t2.vet0 ember ezer1yi krtev04t+ (gyik v szigorC tel1 ma4or>1k kr1ykt a 5eketkkel egy@tt elleBtk a sz@rkevar4ak is+ G>skavgre 1em voltak kaB;at2k6 el0vett@k a 5osz5orszrBt6 ;ogy <gy is ritk<ts>k soraikat+ A csaltket dgre tett@k6 go1dolv16 ;ogy a klomista 4obba1 szereti a ;Cst6 mi1t a BBista6 s <gy a 5eketevar4ak kztt 1em csi1l>1k 1agy krt+ AlaBosa1 csal2dt>1k6 s a ms1aBi ltv1y elvette

kedv@1k a tovbbi mrgezst0l+ Az egsz szr: 5eketllett a verg0d0 s ago1izl2 var4akt2l6 melyek kztt bizo1y sz@rke va4mi kevs akadt+ A madr1ak 1i1cse1 arca6 ;ova a 54dalom ki@l416 de a szemekbe1 a k<11ak s ;allos verg0ds1ek olya1 meme1t24a csillogott6 s a krogsba1 az lett0l val2 bCcsCzs1ak a11yi vdl2 szomorCsga volt eltemetve6 ;ogy 1em k<v1om tbbet ;alla1i+ Nem rte megI A Br darab 1yCl s 5ogoly kieresztst mi1de1 vbe1 megismtelt@k+ )le1 etet0k vrtk a szr1yas zsellreket s ;2ekvel kitolt >tak me1t1 bar1a sz1aktegek a 1y>lakat+ Ds a vad meg;llta a r5ord<tott go1dot6 5radozst6 kiadst+ Nem rszletezem az az2ta elmClt vek vadszati eredm1yeit6 de az id1 #,, 1y>lat s ",, 5oglyot l0;ett@1k a1lk@l6 ;ogy az a ter@let llom1y1 szreve;et0 rst @t1e+ Alig va1 k>korica6 melybe1 1e le11e egy.egy csaBat 5ogoly6 s 1yCl is mozog mi1de15el+ )>dom6 1em 1agy szm6 amit 5e1tebb <rtam6 ;isze1 vaddCs ;elye1 a11yi 1y>lat egy 42 krbe1 is meg le;et l01i6 s a11yi 5oglyot egy 1aB alatt is megl01ek6 de 1l>1k6 a Bako1y kttt6 ;ideg6 ;elye1k1t kves agyag41 e11l sokkal 5el4ebb alig vi;et4@k+ Itt a dombok tete4r0l le5C44a a ;avat a szl6 s kt.;rom mteresre rak4a a vlgyekbe1P itt ;rom.t 5okkal mi1dig ;idegebb va16 mi1t B>daBeste16 itt mr rg 5agyok va11ak6 amikor mg ms>tt ere4e va1 az 0szi 1aBs>gr1ak6 s ms>tt mr 1em ltszik ki a var4C a tavaszi vetsb0l6 amikor mi mg vetsre 1em is go1dol;at>1k6 mert az ekt kidob4a a 5agyos 5ld+ Nl>1k te;t ez 1agy eredm1y+ S az eredm1y kizr2lag a k2bor k>tya6 macska6 sz@rkevar4C s szarka kiirts1ak ksz1;et0+ Az az egyBr el0kel0bb tollas ragadoz2 1em sokat szm<t6 ;isze1 va1 bel0l@k Br darab ma is+ Nem 5ogy1ak6 1em is szaBorod1ak+ Az lyv6 a vrcse szabado1 szitl;at6 1em b1t4a azokat se1ki6 s0t az id1 krvallott g2lykra sem emel@1k kezet6 ;a azok ott;agyva a kiszradt rteket6 a sz1tsoko16 tarl2ko1 keresgl1ek+

A vad mgis szaBorodik6 bizalmas6 l0 ta1C4elt adva a11ak6 ;ogy melyek az 0 igazi ;2;rai6 B>szt<t2i6 s szaBorods>kkal megm>tat4k6 ;ogy mikt0l kell megtiszt<ta1>1k a ;atrt6 ;a azt akar4>k6 ;ogy llom1y>1k 1e B>szt>l4o16 s abba1 rm@1k legye1+

A szerkeszt utszava
Fekete Istvn ss"es vads"at$ t)mj* el#es")l)s)nek k)t ktetre terve"ett gy+jtem)ny)#!l a msod$kat ny*jtjuk most t a" olvasnak% A" els! ktet Erde$ utakon , mmel 198& !s")n jelent meg% A k)t ktet term)s"ets"er+en s"orosan egy#etarto"$k% A mr forgalom#a ker-lt, Erde$ utakon , m+#en a"ok a" rsok kaptak .elyet, amelyek a" r $fj*kor$ eml)ke$t $d)"$k fel% /gyan,sak a" els! ktet#e soroltuk a s"el d $rn$val ts"!tt 0atula1 trt)neteket, a nagyotmond, k)t#alke"es Pa,ola$ esete$t megjelen t! el#es")l)seket, Fekete Istvn erd)ly$ vads"ata$nak #emutatst, a #rav*ros s"alonk"sok, a nagy ny*lvads"atok, s a" oly sok )rdekess)ggel s"olgl 2u.u"sok3 .oss"a##1rv$de## le rsa$t% E" a msod$k ktet tartalma""a, t##ek k"tt, a"okat a" el#es")l)seket, amelyek t)mjt a .a"a$ 2nagyvadak3, a s"arvas, a" !", a vadd$s"n vads"ata s"olgltatta, tov## a" r egy$k legjo##an megf$gyelt, legkedvese## vadjrl, a rkrl s"l trt)neteket% Fekete Istvn vads"at$ t)mj* el#es")l)se$, novell$, tr,$ a" r k-ln#"! ktete$#en els"rtan mr megjelentek, de most els! "#en ker-l sor arra, .ogy a teljess)g $g)ny)vel valamenny$t egy#egy+jtve mutassuk #e a" olvasnak% Vber Kroly

Tartalom:
Szilveszteri emlk M2kk A kt r2ka A vad szeme M2kim alko1ya (lmegy a tl Kisasszo1y )li emlk Vaddisz12k )avaszi lmok U)Czok4aimV Szivar temetse (s0 >t1 Szere1cse /4>si @ze1et =eskel0ds NC1i>si 1aBok NC1i>s Fa1zi M2zsak>1y;2 NCli>s 8 $$+ 4Cli>s /egvlt2 ;all NCli>si 1aBok A>g>szt>s ele4e )@zek A ;egyekbe1 A U42V 0z;<v2 (mlkek Bob SzeBtemberi ;a41alok reg 1aBtr Betyr 8 "% 0sz1 SzeBtemberi alko1y Gol1yba1 Kt bika *kt2beri este A boldogsg A k>tyk *kt2ber A 1agy bika Kd Tszi tv<r2 Tszi estk Novemberi ;a4ts Novemberi ;<rek November Az asszo1y s a vadszat (gyed@l Qbel Szimat gyszol )vedsek Rgy 1em le;etI lyvek Szitl2 orvmadarai1k Magadoz2 A 5eketevar4C K>tya6 macska meg a sz@rkevar4C A szerkeszt0 >t2szava