You are on page 1of 16

SMK RASAU KERTEH B5 RANCANGAN PELAJARAN SAINS TINGKATAN 2 TAHUN 2014 DAN EVIDENS PBS MINGGU 1&2 (1/1/14

09/1/14) OBJEKTIF 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN BAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA 1.1.1 B4D1E1 Mengenal pasti dan mengaitkan Menghubungkait lima organ deria dengan deria, organ deria dan rangsangannya. rangsanganya melalui 1.1.2 aktiviti Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. 1.2.1 B3D1E1 Mengenal pasti struktur kulit Melabel struktur kulit , manusia yang terlibat dalam menerangkan fungsi pengesanan rangsangan. reseptor, menyusun 1.2.2 laluan daripada Menyatakan fungsi reseptor rangsangan kepada yang berbeza-beza tekanan, gerak balas serta haba, sakit. menjelaskan kepekaan 1.2.3 kulit ketika menerima Membuat kesimpulan tentang suntikan dan kepekaan kulit pada bahagian menggunakan Braille badan yang berlainan terhadap B4D2E1 rangsangan. Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti CATATAN

2 (5/1/13 -09/1/14)

1.2 Memahami deria sentuhan.

3 (12/2/1416/2/14)

1.3 Memahami deria bau.

1.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 1.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.

B3D2E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisme pendengaran

4 (19/2/1423/2/14)

1.4 Memahami deria rasa.

1.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.

B4D3E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang

Cuti Maulidur Rasul 24/2/14

4 (19/1/1423/1/14)

1.5 Memahami deria pendengaran

1.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. 1.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 1.5.2 Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. 1.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar. 1.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 1.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. 1.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat. 1.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). 1.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. 1.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. 1.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. 1.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 1.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.

berbeza dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui aktivitI B3D3E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat

Cuti Maulidur Rasul 24/2/14

5 (26/1/1430/1/14)

1.6 Memahami deria penglihatan

B3D4E1 Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan

6 (2/2/146/2/14)

1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.

B4D4E1 Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti B1D1E1 Menamakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan B4D5E1 Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat ,cara membetulkannya dan mengenalpasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti B3D5E1 Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya

MINGGU 7 (09/2/1413/2/14)

OBJEKTIF 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran

HASIL PEMBELAJARAN 1.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 1.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi 1.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran

EVIDENS PENTAKSIRAN B4D6E1 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan Kemandiriannya B6D1E1 Pembentangan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran B4D6E2 Menghubungkait penghasilan, keperluan medium untuk pemindahan, pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti

CATATAN Cuti Tahun Baru Cina 10-11/2/14

1.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran 1.8.5 Menyatakan had pendengaran 1.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran 1.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik 1.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 1.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. 1.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. 2.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. 2.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. 2.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. 3

8 (16/2/1420/2/14)

1.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan

B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen

9 (23/2/1427/2/14)

2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.

B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti

MINGGU 10 (2/3/146/3/14)

OBJEKTIF 2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang

11 & 12 (09/3/1420/3/14)

2.3 Memahami sistem pencernaan manusia.

14 (30/3/143/4/14)

2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN BAB 2 : NUTRISI 2.2.1 B2D1E1 Menyatakan maksud gizi Memberi maksud gizi seimbang. seimbang 2.2.2 Menyatakan faktor yang mesti B3D7E3 dipertimbangkan apabila Menjelaskan faktor-faktor merancang gizi seimbang. yang menentukan gizi 2.2.3 seimbang dan bagaimana Menerangkan bagaimana faktor faktor ini memberi kesan berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang kepada gizi seimbang. 2.2.4 B3D7E2 Menyatakan kuantiti tenaga Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, dalam setiap gram protein dan lemak. karbohidrat, protein dan 2.2.5 lemak pada pembungkus Menganggar kalori makanan makanan dan membuat yang diambil dalam setiap anggaran jumlah kalori bagi hidangan. setiap hidangan 2.2.6 Merancang satu gizi seimbang. 2.3.1 B2D2E1 Menerangkan maksud Memberi maksud pencernaan. pencernaan 2.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem B3D8E1 pencernaan. Melabel dan menerangkan 2.3.3 fungsi organ dalam sistem Memerihalkan aliran makanan pencernaan melalui salur pencernaan. 2.3.4 B3D8E2 Menyatakan fungsi organ dalam Menerangkan proses sistem pencernaan. penguraian molekul 2.4.5 makanan, Memerihalkan proses alirannya dalam sistem pencernaan dalam salur pencernaan dan pencernaan. menyenaraikan 2.4.6 hasil pencernaan bagi Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan karbohidrat, protein dan lemak. lemak CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (21/3/2014-29/3/2014) 2.4.1 B5D2E1 Menerangkan proses Menunjukkan penyerapan penyerapan hasil pencernaan. glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen 2.4.2 Membuat inferens tentang 4

CATATAN

14 (1/4/145/4/14)

2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan

penyerapan glukosa melalui tiub Visking. 2.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. 2.5.2 Menerangkan penyahtinjaan. 2.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. 2.6.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.

B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan hasil pencernaan, proses penyerapan semula air dan penyahtinjaan serta mengaitkan amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan

14 (6/4/1410/4/14)

2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.

15 (13/4/1417/4/14)

3.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya

B6D2E1 Pembentangan hasil penulisan makanan dan amalan pemakanan dalam pelbagai 2.6.2 bentuk persembahan Mempraktikkan amalan berkaitan: pemakanan yang betul. kepentingan makan makanan berkhasiat 2.6.3 mempraktikkan amalan Mewajarkan pengagihan pemakanan yang betul makanan kepada yang kurang mewajarkan pengagihan bernasib baik/memerlukan. makanan kepada yang kurang bernasib baik/ 2.6.4 memerlukan Mengaitkan adab makan yang mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan menepati sensitiviti kepercayaan agama. dan kepercayaan agama BAB 3 : BIODIVERSITI 3.1.1 B3D9E1 Menerangkan kepelbagaian Mengelaskan kepelbagaian organisma hidup dalam satu haiwan dan tumbuhan serta habitat. menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma 3.1.2 kepada persekitaran Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 3.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 3.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. 5

Cuti Hari Keputeraan Sultan Perak 19/4/14

MINGGU 16 (20/4/1424/4/14)

16 (20/4/1424/4/14)

17 (27/4/141/5/14)

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN CATATAN BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN 4.1 4.1.1 B2D3E1 Menganalisa Menyatakan maksud spesis, populasi Memberi maksud spesies, populasi, Saling dan komuniti. komuniti, habitat dan Ekosistem bersandaran 4.1.2 antara Menyatakan maksud habitat dan B4D8E1 organisma ekosistem. Menghubungkait spesis, habitat, hidup 4.1.3 populasi, komuniti dengan saling Mengenal pasti pelbagai habitat bersandaran antara organisma dalam satu ekosistem. hidup dan 4.1.4 persekitaran dalam mewujudkan Menerangkan melalui contoh saling ekosistem yang seimbang melalui bersandaran organisma kajian lapangan hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 4.2 4.2.1 B3D10E1 Menilai Menyenaraikan jenis interaksi antara Menjelaskan pelbagai interaksi di interaksi organisma hidup. antara organisma hidup , membina antara 4.2.2 siratan makanan dan aliran tenaga organisma Menerangkan dengan contoh dalam siratan makanan hidup. interaksi antara organism hidup. B6D3E1 (2/3) 4.2.3 Menjalankan satu forum dari bahan Mewajarkan kepentingan penulisan berkaitan: interaksi antara organisma hidup dan Kepentingan interaksi antara persekitaran. organisma hidup dan persekitaran 4.2.4 Menjelaskan kebaikan dan Menerangkan melalui contoh keburukan kawalan biologi dalam kebaikan dan keburukan kawalan pertanian biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. 4.3 4.3.1 B2D4E1 Cuti Hari Mensintesis Menerangkan maksud Memberi maksud pengeluar, Pekerja siratan pengeluar, pengguna dan pengurai. pengguna dan pengurai 1/5/2014 makanan. dalam siratan makanan 4.3.2 Menggabungkan beberapa rantai B3D10E1 makanan untuk membina siratan Menjelaskan pelbagai interaksi di makanan. antara organisma hidup , membina siratan makanan dan aliran tenaga 4.3.3 dalam siratan makanan Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam B3D10E2 siratan makanan. Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran 4.3.4 tenaga serta meramalkan apa yang Membina piramid nombor daripada akan berlaku jika rantai makanan. ketiadaan satu komponen 6

4.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 4.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 18 (4/5/1408/5/14) 4.4 Menganalisa fotosintesis 4.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. 4.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. 4.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. 4.4.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 4.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. 4.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. 4.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 4.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. B5D3E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen B3D11E1 Menjelaskan peranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

19 4.5 (11/5/14- Menilai 15/5/14) kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup.

B3D12E1 Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyatakan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup

MINGGU 19 (11/5/1415/5/14)

OBJEKTIF 4.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.

HASIL PEMBELAJARAN 4.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. 4.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran.

EVIDENS PENTAKSIRAN B6D3E1 Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian

CATATAN

20 (18/5/1422/5/14)

5.1 Menganalisa ciri fizikal air.

4.6.3 Mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang BAB 5 : AIR DAN LARUTAN 5.1.1 B4D9E1 Menyatakan maksud takat beku air. Menentukan takat beku dan takat didih air 5.1.2 berdasarkan Teori Kinetik serta Menyatakan maksud takat didih air. menentukan kesan bendasing melalui aktiviti 5.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 5.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. 5.2.1 Menentukan komposisi air. 5.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen.

Cuti Hari Wesak 24/5/14

20 (18/5/1422/5/14)

5.2 Menganalisa komposisi air.

B4D10E1 Cuti Hari Menentukan komposisi air melalui Wesak elektrolisis serta (24/5/14) menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti

21 (15/6/1419/6/14)

5.3 Menganalisa proses penyejatan air.

CUTI SEMESTER PERTAMA (27/5/14-14/6/14) 5.3.1 B2D5E1 Menerangkan maksud penyejatan Memberi maksud penyejatan 5.3.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. 5.3.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 8 B3D14E1 Membanding beza antara penyejatan dengan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian B5D4E1 Membuktikan kelembapan, suhu persekitaran, luas

22 (22/6/1426/6/14)

5.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.

5.3.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. 5.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. 5.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. 5.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. 5.4.4 Menerangkan maksud kelarutan. 5.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. 5.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. 5.4.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. 5.5.1 Mengenal pasti sifat asid. 5.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. 5.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. 5.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. 5.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian 9

permukaan dan pergerakan udara mempengaruhi penyejatan melalui eksperime B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut, larutan dan bahan terampai B4D11E1 Menunjukkan perbezaan antara jenis larutan dan bahan terampai melalui aktiviti B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen B3D14E1 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian

23 (29/6/1403/7/14)

5.5 Menganalisa asid dan alkali.

B4D12E1 Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti

24 (6/7/1410/7/14)

25 (8/7/1417/7/14)

5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.

5.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 5.5.7 Menerangkan maksud peneutralan. 5.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. 5.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. 5.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. 5.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. 5.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. 5.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. 5.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. 5.7.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air. 5.8.1 Memberi contoh bahan cemar air. 5.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 5.8.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 5.8.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya 10

B3D15E1 Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian

B1D2E1 Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air B3D16E1 Menerangkan kepentingan pembersihan air dan kaedah pembersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

25 (14/7/1417/7/14)

5.7 Menganalisa sistem bekalan air.

B3D16E2 Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air

26 (20/7/1424/7/14)

5.8 Memahami pemeliharaan kualiti air

B3D16E3 Menjelaskan kesan pencemaran,cara mengawal pencemaran serta cara memelihara kualiti air B6D4E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: pencemaran air pengawalan pembersihan cara penjimatan penggunaannya

MINGGU 27 (27/7/1431/7/14)

OBJEKTIF 6.1 Memahami tekanan udara.

28 & 29 (03/8/1414/8/14)

6.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

30 (17/8/1421/8/14)

7.1 Memahami daya.

HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN BAB 6 : TEKANAN UDARA 6.1.1 B4D14E1 Menerangkan kewujudan Menghubungkait pergerakan zarah tekanan udara dengan udara dengan Teori merujuk kepada Teori Kinetik gas, menunjukkan udara Kinetik. mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang 6.1.2 mempengaruhi tekanan Menerangkan faktor yang udara seperti isipadu ata mempengaruhi tekanan suhu melalui aktiviti udara. 6.2.1 Menerangkan dengan B3D17E1 contoh Menyatakan prinsip aplikasi alatan yang menggunakan tekanan udara prinsip tekanan udara. dalam picagari, sifon, pam penyembur dan 6.2.2 penyedut minuman serta Menjana idea untuk menerangkan menyelesaikan masalah langkah-langkah keselamatan yang dengan menggunakan perlu prinsip tekanan udara. diambil apabila menggunakan gas di bawah 6.2.3 tekanan tinggi Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. BAB 7 : DAYA 7.1.1 B4D15E1 Menyatakan daya adalah Menunjukkan tolakan dan tarikan tolakan adalah daya, kesan atau tarikan. daya dan pelbagai jenis daya melalui aktiviti 7.1.2 Menerangkan kesan daya. 7.1.3 menerangkan pelbagai jenis daya

CATATAN Cuti Nuzul Quran 27/7/14

11

MINGGU 31 (24/8/14 28/8/14)

OBJEKTIF 7.2 Memahami pengukuran daya.

7.3 Mengaplikasi daya geseran.

32 7.3 (31/8/14- Mengaplikasi daya 4/9/14) geseran

33 (7/9/1411/9/14)

7.4 Mengaplikasi kerja.

34 7.5 (21/9/14- Mengaplikasi 25/9/14) kuasa

7.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan

HASIL PEMBELAJARAN 7.2.1 Menyatakan unit untuk daya. 7.2.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 7.2.3 Mengukur magnitud daya. 7.3.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. 7.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. 7.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. 7.3.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 7.3.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. 7.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran. 7.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. 7.4.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. 7.4.2 Menyatakan unit untuk kerja. 7.4.3 Menentukan kerja yang dilakukan. 7.5.1 Menyatakan maksud kuasa. 7.5.2 Menyatakan unit untuk kuasa. 7.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. 7.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.

EVIDENS PENTAKSIRAN B1D3E1 Menamakan unit daya

CATATAN

B3D18E1 Menjelaskan kebaikan dan keburukan serta aplikasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen

B3D19E1 Menerangkan bagaimana kerja dilakukan melalui contoh B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti B4D16E1 Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

CUTI HARI MALAYSIA 16/9/14

12

13

MINGGU 35 (28/9/1202/10/12)

OBJEKTIF 8.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.

HASIL PEMBELAJARAN BAB 8 : SISTEM SOKONGAN 8.1.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 8.1.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata 8.1.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 8.2.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.

EVIDENS PENTAKSIRAN DAN PERGERAKAN B3D20E1 Menjelaskan pelbagai sistem sokongan haiwan , membanding beza sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik serta sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik

CATATAN

36 (05/10/1409/10/14)

8.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.

B4D17E1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasan melalui kerja lapangan

37 (12/10/1416/10/14)

9.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

9.2

8.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. BAB 9 : KESTABILAN 9.1.1 B3D21E1 Menentukan titik Menyatakan hubungan antara pusat keseimbangan graviti dengan bagi bentuk sekata dan tidak kestabilan objek sekata. B4D18E1 9.1.2 Menentukan titik keseimbangan bagi Menghubungkait titik bentuk sekata dan keseimbangan sebagai pusat tidak sekata serta menunjukkan graviti objek. bagaimana pusat graviti 9.1.3 mempengaruhi kestabilan objek melalui Menghubungkait pusat aktiviti gravitI dengan kestabilan objek. 9.2.1 B6D5E1 14

Menghargai kepentingan kestabilan.

Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. 9.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. 10.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. 10.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. 10.1.3 Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. 10.1.4 Mengelaskan tuas.

Membuat projek atau permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan

38 (19/10/1423/10/14)

10.1 Menganalisa tuas.

B1D4E1 Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas B3D22E1 Menjelaskan peranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat pengelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas B4D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan jarak melalui aktivi

39 (26/10/1430/10/14)

10.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. OBJEKTIF

10.1.5 Menerangkan maksud momen daya. 10.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. BAB 10 : MESIN RINGKAS 10.2.1 B6D6E1 Mereka bentuk atau Membina model yang menggunakan mengubahsuai alat yang prinsip tuas menggunakan prinsip tuas

MINGGU 40, 41, & 42 (02/11/14 20/11/14)

HASIL PEMBELAJARAN ULANGKAJI

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (25/10/14 31/10/14) CUTI SEMESTER KEDUA (18/11/2014-1/1/2014) 15

16