SULIT NAMA : ………………………………………………………………………………………. ANGKA GILIRAN : …………………………………………………………………………..

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SUNGAI PETANI 2 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH. _________________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009
POLA PAKAIAN Kertas 1 Sept. 2½ jam

8502/1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruangan yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. 3. Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D. 4. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan. 5. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas, Anda mungkin kehilangan skor jika langkahlangkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur. 6. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh deprogram. 7. Anda boleh menggunakan Lampiran 1 untuk menjawab soalan yang berkenaan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Nama Pemeriksa : Bahagian Soalan Skor Skor Penuh Diperolehi 1 4 2 4 3 4 A 4 4 5 4 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 B 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 1 10 2 10 C 3 10 1 10 D 2 10

Disediakan oleh : ………………………… (Pn. Juriah Binti Ahmad) Guru Matapelajaran Fesyen Disemak oleh : ………………………… (Pn. Ng Thiew Lye) Ketua Panitia Fesyen Disahkan oleh: ………………………… (Pn. Hathijah Binti Ghazali) GKM Vokasional

Diluluskan oleh: …………………………

Bahagian A

Jawab semua soalan

Rajah 1

1.

Rajah 1 menunjukkan alat untuk mendraf pola. (a) Apakah fungsi alat tersebut? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

(b) Nyatakan dua perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih alat itu.

(i) ……………………………………………………………………………… (ii) ………………………………………………………………………………… [Skor 4]

2

Rajah 2 2. Rajah 2 menunjukkan lakaran pakaian kebaya yang telah anda buat dalam pentaksiran. Lukiskan dengan tepat tiga kedudukan lisu pemadan pada pola badan hadapan kebaya tersebut dalam ruang jawapan di bawah. [Skor 4] Ruang Jawapan

3

P

Q Rajah 3

R

3. (a) Berdasarkan Rajah 3, pilih mana-mana dua pola berlabel P, Q atau R dan namakan stail garis leher tersebut. ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

(b) Lakarkan satu pola garis leher selain daripada pola dalam Rajah 3 pada ruang jawapan.

[Skor 4]
4

4.

• • •

Lisu hias Lengan gelembung Belah kelepet sama lebar

• • • Jadual 1

Kolar lurus Butang dan lubang butang Kelepet lurus

Berdasarkan ciri stail dalam Jadual 1, labelkan blaus longgar di bawah dengan tepat. [Skor 4]

5

5. Jadual 2 adalah nama kepingan-kepingan pola pakaian. Berdasarkan Rajah 4 pilih empat pola dalam jadual 2 yang diperlukan untuk menjahit pakaian tersebut.

Rajah 4

Badan belakang Badan hadapan atas Bahu mendatang Badan hadapan kanan

Kolar mandarin Lengan padanan rata Lapik berbentuk Lapik belah bertindih kelepet

Jadual 2 i. ii. iii. iv. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… [Skor 4]
6

Bahagian B Jawab semua soalan

X

Rajah 5 1. Rajah 5 menunjukkan sehelai baju kurung. Lakarkan pola lengkap bagi bahagian yang berlabel X dengan dua tanda pola. [Skor 3] Ruang Jawapan

7

Rajah 6

2. Rajah 6 menunjukkan aktiviti mengambil ukuran badan sebelum anda mendraf pola. Bagaimana anda mengambil ukuran badan tersebut. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… [Skor 3]

8

3. Labelkan ciri stail Kemeja yang terdapat dalam Rajah 7.

Rajah 7 [Skor 3]

9

P

Rajah 8 4. Lakarkan bahagian yang berlabel P pada Rajah 8 dalam ruang jawapan yang disediakan.

Ruang Jawapan

[Skor 3]
10

Rajah 9
11

5. Rajah 9 menunjukkan pola baju kurung tradisional. Susun nombor 1,2,3,4,5 dan 6 langkah mendraf pola itu dalam ruang jawapan. Langkah Mendraf (a) (b) (c) (d) (e) (f) sambungkan h-k, k-g, g-j, j-I untuk mendapatkan segi empat tepat. a-d = b-c =c-f (ukuran bahu/2 +2 cm) sambungkan c-f, e-b, f-e untuk mendapatkan segi empat tepat d-g = labuh lengan tolak 2 cm d-I = d-h keliling lebar hujung lengan /2 a-b =a-c = labuh baju

Ruang Jawapan
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

[Skor 3]

12

Rajah 10

6. Rajah 10 menunjukkan sebahagian pola kebaya. Pilih dan kenal pasti tiga ciri stail pakaian yang terdapat pada pola itu. (i) (ii) (iii) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

[Skor 3]
13

Rajah 11

7. Rajah 11 menunjukkan pola ceongsam. Pilih mana-mana lima dan tandakan (√ ) langkah kerja mendraf lapik berbentuk yang betul serta ( Χ) langkah kerja yang salah dalam ruang jawapan. Langkah Mendraf i. ii. iii. iv. v. vi. tandakan a dan c. a-b = 3.0 cm sambungkan b-c. b-c/2, tandakan f,e dan d. d-di = 3.0 cm f-fi = 1.0 cm sambungkan c, di, e, fi dan b untuk membentuk belah hadapan. tekap pola baru dan tandakan 3.0 cm di sepanjang garis leher dan belah (lapik berbentuk) vii. tekap pola lapik berbentuk, lukis dan label tanda pola. [Skor 3]
14

Ruang Jawapan

Rajah 12 8. Rajah 12 menunjukkan lakaran pakaian gaun. Lengkapkan tanda pola untuk pola badan hadapan dan badan belakang gaun tersebut di dalam ruang jawapan yang disediakan. Ruang Jawapan

[Skor 3]
15

9. Lengkapkan Rajah 13 dengan langkah kerja untuk mendraf pola lengan gelembung.

(i)

(iii)

(ii)

Rajah 13

(i) (ii) (iii)

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… [Skor 3]

16

(i) (iii)

(ii)

Rajah 14

10. Rajah 14 menunjukkan kaedah memindahkan lisu pemadan gunting dan buka. Terangkan kaedah memindahkan lisu pemadan garis bahu tersebut pada bahagian yang berlabel.

(i) (ii) (iii)

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… [Skor 3]

17

Bahagian C Jawab semua soalan

Rajah 15 1. Rajah 15 menunjukkan sehelai blaus. (a) Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, draf pola kolar dan senaraikan langkah mendraf pola tersebut. (b) Lengkapkan pola kolar tersebut dengan tiga tanda pola. [Skor 10] Ruang Jawapan

18

Ruang Jawapan

19

CIRI STAIL SKIRT (a) Lisu pemadan (b) Kocek separa tersembunyi (c) Ikatan pinggang (d) Belah bertindih kelepet (e) Butang dan lubang butang (f) Lisu terbalik

Jadual 3 2. Anda telah menerima tempahan sehelai skirt yang mempunyai ciri stail seperti dalam Jadual 3. Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, hasilkan flat drawing skirt tersebut. [Skor 10]

20

Ruang Jawapan Bahagian C : Soalan 2

21

1.5 cm 1.5 cm C = 30.5 cm

B= 25.5 cm

D = 31.1 cm

E = 31.1 cm

A = 103.0 cm

4.0 cm

Rajah 16 Bilangan 1 2 3 4 5 6 Bahagian Badan Pinggang Pinggul Labuh slek Labuh duduk Kelangkang Keliling kaki seluar Jadual 4 1. Rajah 16 menunjukkan pola slek. Berdasarkan ukuran badan dalam Jadual 4, (a) Nilai pola daripada aspek ketepatan ukuran. (b) Huraikan kesilapan yang terdapat pada pola tersebut. [Skor 10]
22

Ukuran (cm) 66.0 94.0 103.0 27.5 64.0 52.8

Ruang Jawapan

(a) Nilai pola daripada aspek ketepatan ukuran.

23

Ruang Jawapan

(b) Kesilapan yang terdapat pada pola tersebut. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
24

Bahagian D Jawab semua soalan

Rajah 17

1.

Rajah17 menunjukkan sehelai pakaian acu yang mempunyai masalah bahagian atas lengan berkedut dan regang. (a) Terangkan langkah pembetulan pakaian acu tersebut. (b) Dengan menggunakan grafik dalam Lampiran 1, lakar pola cara untuk mengatasi masalah tersebut. [Skor 10]

25

Ruang Jawapan

26

Ruang Jawapan

27

2. Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menganjurkan pertandingan mereka cipta stail pakaian uniform bengkel untuk digunakan oleh pelajar sekolah teknik di seluruh Malaysia. (a) Lakaran pakaian pandangan hadapan dan belakang (b) Labelkan lima ciri stail pakaian (c) Gabungan dua warna pada lakaran pakaian. [Skor 10] Ruang Jawapan

28

Ruang Jawapan

KERTAS SOALAN TAMAT
29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful