You are on page 1of 1

Full d´avaluació de rols cooperatius docents

Anotar la inicial del nom de la persona observada

1

2

3

4 ↓ Defensa interessos particulars ↓ Cerca simpatia/prestigi/estatus ↓ Divaga ↓ No participa, es retira ↓ Domina/Ocupa tot el temps ↓ Interromp ↓ Competeix ↓ Conta anècdotes personals ↑ Escolta i mira als ulls ↑ No corre per omplir els silencis ↑ Demana, resumeix o exemplifica ↑ No distreu amb comentaris ↑ Parla amb tons de veu diferents ↑ Ordena les idees abans de parlar ↑ No pretén tancar massa idees en una frase. +Breu=+eficient.
Elaborat per Guida Al·lès a partir de:

7

8

9

10

● ●

Consejo de Europa, COMPASS, Manual de Educación en los DDHH con jóvenes, 2005 Fabra, M. LL. (2004): Técnicas de grupo para la cooperación, Ceac, Barcelona.