Projecte endavant

lectura roba
QUÈ CAL FER ?
1. 2. 3. 4. POSAR NOM I DATA. EN EL SEGON FULL OMPLIR ELS BUITS CONSULTANT LA PRIMERA PÀGINA. ESCRIURE SI O NO A LES PREGUNTES CONSULTANT LA PRIMERA PÀGINA . PINTAR ELS DIBUIXOS.

CIRERES

NOM:
PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 1

NOM:
EL COS
CAP NAS ULL COLL CABELL

DATA:
ORELLA BOCA ESQUENA

PIT MELIC PANXA VULVA

BRAÇ CUL MÀ PENIS

CAMA

GENOLL

PEU

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 2

NOM:
EL COS

DATA:

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 3

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: LES BOTES

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 4

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL BARRET

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 5

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: LA SAMARRETA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 6

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: LA BUFANDA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 7

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: LES MANOPLES

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 8

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: L’ABRIC

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 9

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: ELS PANTALONS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 10

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL BANYADOR

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 11

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: ELS ESPORTIUS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 12

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL VESTIT D’ESTIU

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 13

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL JERSEI

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 14

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: LA GORRA DE LLANA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 15

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: LA DESUADORA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 16

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL VESTIT

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 17

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: ELS GUANTS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 18

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: EL PIJAMA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 19

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPEN EL CAP ? _____ ENS TAPEN EL COLL ? _____ ENS TAPEN EL PIT ? _____ ENS TAPEN EL BRAÇ ? _____ ENS TAPEN LA MÀ ? _____ ENS TAPEN L'ESQUENA ? _____ ENS TAPEN EL CUL ? _____ ENS TAPEN LA PANXA ? _____ ENS TAPEN LA CAMA ? _____ ENS TAPEN EL GENOLL ? _____ ENS TAPEN EL PEU ? _____

DATA: ELS MITJONS

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

ENDAVANT: lectura: roba 20

NOM:
CONTESTA SI O NO:
ENS TAPA EL CAP ? _____ ENS TAPA EL COLL ? _____ ENS TAPA EL PIT ? _____ ENS TAPA EL BRAÇ ? _____ ENS TAPA LA MÀ ? _____ ENS TAPA L'ESQUENA ? _____ ENS TAPA EL CUL ? _____ ENS TAPA LA PANXA ? _____ ENS TAPA LA CAMA ? _____ ENS TAPA EL GENOLL ? _____ ENS TAPA EL PEU ? _____

DATA: LA CAMISA

PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful