You are on page 1of 5

DOCHTERS

Ballad
Tekst en muziek John Ewbank
Pianobew.: Pad Natte

"m

*.

pcr *roo't..........

.m
ven op
zon - dag -

mo -

gn

Hoor

il

een srem- die heel zacht-js aan me

"m

Chandlerh Fod Music / Universal Music Publishins BV kintcoplaight ofthtu arransment by B.V Muziekuitseve{i XYZ, nevolaan 41. 1411 KC Naarden

Holland

T)

Bm7

c/n

Kom

je s-zel - tig

mee naar be -

ne - den? Moei je iraks lver - ken of ben je vrij

van-daag?

.J

f
Em7

ffi

ffi

@J'""'
Ooooh wat eaat d tijd
toch snel

sa je dan

e-

ven met rnij

Gis-te-ren

nos

zag

ik haff

voor het

eerst Lag ze hier in m'n

ar-men

z mooi

En war staat de t;jd haa

Boed

Ik

knip-per m'n

o-

sen en

12

Maar hoe sroot ze

ook nag zijn-

het

strand

in_

de

mij

eL/o

En heeft

ze mij-

wer

no

"m

.*ffi"'

Rm7

ven

op zon - dae-mor

gen

Hoort

ze

nijn

stem- diehaar zacht

- jes wak-ker

naakt

14

T)

Bm7

X's

Van - daag

is je sro -

te

d.g

a)

r
T)

Bm7

G/A

"

r'

+_r

1l'

2. Kwart over zeven op zondagnorgen Hoor ik de voordeur heel zachtjes open saan

En val ik gerust in slaap Ze is thuis Ik was haar veel liever op gaan llalen Maar ze had me gevraasd ofikrnietwilde gaan staan Ze vindt nu inmiddels haarwesnaar huis

Reft. Wat is ze nooi En wat staat de tijd haar goed

Ik knipper mh osen en zie

hoe haar

hart

Nu voorsoed van een ander is Maar waar ze ook nas zijn In sedachten is ze hierbij nij

In

nijn

oeen

blijft

ze

altijd klein