DOZAREA VITAMINEI C DIN ALIMENTE

Toşa Monica Ioana, Majdik Cornelia, Paizs Csaba, Moldovan Paula, Irimie Florin Dan Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Arany Janos 11, Cluj-Na oca, irimie!chem"ubbcluj"ro

GENERALITATI Vitamina C, acidul ascorbic, este un acid organic cu proprietă i antio!idante, implicat "ntr#o serie de procese care se des$ăşoară "n celulele vii% &n organismul uman vitamina C de ine un rol comple! şi important' protejează compuşii biologic activi de degradări o!idative, "ntăreşte sistemul imunitar, stimulează procesele de biosinteză a colagenului, (ormonilor steroidici şi a unor neurotransmi ători% Doza de )* mg+zi previne avitaminoza C, "nsă ra ia zilnică recomandată pentru un adult este de ,* mg% -ipsa vitaminei C din organism conduce la scorbut, denumită şi boala marinarilor, caracterizată prin gingivite .gingii cavernoase şi in$lamate/, paradontoze, pierderea din ilor, vase de s0nge $ragile, neelastice, in$lamarea articula iilor şi anemie% PRINCIPIUL METODEI Metodele c(imice de dozare a vitaminei C se bazează pe proprietă ile sale reducătoare% 1cidul ascorbic se trans$ormă prin o!idare "n acid de(idroascorbic% 2e pot utiliza diverşi agen i o!idan i% 3rorile care pot interveni "n determinare de datoreaza $aptului că "n produsele vegetale se găsesc şi alte substan e o!idabile .agen i reducători/% 4n alt neajuns este o!idarea rapida a vitaminei C, care poate avea loc c(iar "n decursul pregătirii materialului pentru analiză% De aceea dozarea trebuie să se $acă rapid% #etoda iodometric$ are la bază o!idarea acidului ascorbic cu iod "n e!ces, con$orm reac iei5
C O HO C O HO C + I2 H C HO C H H2C OH Acid ascorbic C O O C O O C + 2HI H C HO C H H2C OH Acid dehidroascorbic

Ca si o!idant poate $i utilizat iodul generat in situ prin reactia iodatului cu iodura de 6 con$orm reactiei5
KIO3 + 6 HCl + 5 KI 6 KCl + 3 I2 + 3 H2O

PARTEA EXPERIMENTALA %eactivi& # # # # acid clor(idric solu ie apoasă 78 solu ie apoasă 6I9: de concentra ie *,***; M solu ie apoasă de amidon *,7 8 ca indicator solu ie apoasă ) 8 6I

're ararea reactivilor )% 2olu ia de acid clor(idric 785 &ntr#un balon cotat de <** ml se introduc 77,= ml solu ie de >Cl concentrată .apro!% :=8/ si se aduce la semn cu apă distilată% 7% 2olu ia de 6I9: *,***; M se prepară prin dizolvarea a ?,7== g iodat de potasiu in 7*#:* ml apă distilată "ntr#un balon cotat de )** ml% După solvirea completă se aduce la semn cu apă distilată% :% 2olu ia apoasă de 6I ) 85 se dizolva ) g de 6I "n 7*#:* ml apă distilată "ntr#un balon cotat de )** ml% După solvirea completă se aduce la semn cu apă distilată%

B in ml/ Calculul re)ultatelor" Pe baza ecuatiilor reactiilor c(imice. ki@i etc%/ cu o perecizie de *.< ml solutie de amidon% • 2e titrează cu o solu ie de 6I9 : p0nă la culoarea albastră% -a adăugarea iodatului de potasiu peste amestecul care con ine şi iodură de potasiu.+)***D<D)=..de e!emplu ceapă. se adaugă )7 ml >Cl concentrat şi se aduce la semn cu apă distilată% Din solu ia diluată se iau )* ml "ntr#un $lacon 3rlenmeAer şi se titrează cu solu ie de iod *%*) C p0nă la apari ia unei colora ii albastre persistente% 1naliza se repetă de 7 ori. M $olosi i la titrare' E F Masa in g de material luat "n analiză% #od de lucru entru determinarea vitaminei C din sucuri de (ructe 2e diluează <#)* ml suc de $ructe la )** ml cu solu ie de amidon#>Cl .#od de lucru entru determinarea vitaminei C in (ructe si legume • 2e c0ntăresc )< g de material de analizat . se observa ca un mol de iodat de potasiu genereaza : moli de iod. se obtine prin multiplicare cantitatea de vitamina C din materialul analizat . de )=.+)*** • Cumarul de moli de acid ascorbic o!idat in proba analizata prin titrare este atunci :DBD*%***. timp de )* minute% • 2e trece cantitativ amestecul obtinut "ntr#un balon cotat de <* ml şi se aduce la semn cu >Cl 7 8% • 2e $iltrează printr#un $iltru cre "ntr#un "ntr#un vas uscat sau se centri$ug(ează suspensia% • 2e pipetează )* cm: $iltrat "ntr#un balon 3rlenmeAer de )** ml. se calculează valoarea medie a titrărilor .D<D)=. respectiv la temperatura camerei% . lamaie.+ED)**F BD=*%?+E unde5 B F nr% ml 6I9: *%***. < ml 6I.din cei <* ml suspensie din balonul cotat/. care o!ideaza : moli de vitamina C% • Cumarul de moli de iodat de potasiu este5 BD*%***. portocală. se generează iod care o!idează vitamina C prezentă% După ce vitamina C a $ost complet o!idată. acesta trebuie multiplicata cu < • Cu masa moleculara a vitaminei C. se calculează valoarea medie a titrărilor .*) g% • Materialul de analizat c0ntărit se mojarează energic cu circa )* cm : solu ie >Cl 78 şi 7.+)***D<D)=. adica5  Bitamina C mg8F BD*%***.+ED)**D)***  Bitamina C mg8FBD*%***. < ml >Cl şi ).< g nisip de cuar sau pra$ de sticlă. se adaugă :* ml apă distilată.+)*** • Deoarece la titrare au $ost introdusi doar )* ml .E g material cantarit initial pentru a $i $olosit la e!tractia vitaminei C prin mojarare/5 BD*%***. pentru a evita degradarea acesteia% Intrebari de control )% Comparati continutul in vitamina C al unui suc proaspat cu cel pastrat in $rigider.B in ml/% Continutul in vitamina C al sucului se calculeaza similar metodei prezentate mai sus% CONCLUZII Metoda iodometrica permite determinarea vitaminei C dintr#o serie de alimente. iodul generat va $orma cu amidonul prezent un comple! de incluziune colorat albastru intens% Culoarea trebuie să persiste :* secunde% • 1naliza se repetă de 7 ori. cu comple!itati di$erite% 2ingura conditie este ca procedeul de e!tractie utilizat sa se realizeze cu randament mare si un timp cat mai scurt. • Continutul in vitamina C se calculeaza in general in mg+)** g material.: g amidon se $ierbe < minute cu 7** ml apă distilată% 2e răceşte. ardei gras. măr.*.

Irimie. >%4%. D%. H%E% Clinical Chemistry $%&!' 1+' I. Cluj Capoca !""#.<#I. -e . Gro@n. 3ditura Capoca 2tar. Paizs. Majdik. Toşa. C%. M%I%. P%. C%. F% D% A lica*ii entru laboratorul de biochimie. ))*#))<% 7% 1esc(bac(er.7% Determinati continutul in vitamina C al unui numar cat mai mare de $ructe si legume proaspete% Comentati rezultatele obtinute% :% Determinati continutul in vitamina al unui $ruct supus initial unui tratament termic% Comentati rezultatele obtinute% BIBLIOGRA IE )% Moldovan.=% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful