Alexandra Crăciun Clasa a-VIII-a D

EVALUARE
1.Selectaţi minimum doi termeni din familile lexicale ale substantivelor:frunze,ochi,cântec,iubire. Frunze:frunzuliţă,frunziş Ochi:ochişori, Cântec:cântecel Iubire:iubit 2.Ce sensuri capătă în text verbul repetat în poziţie iniţială şi finală “am legat”(la ochi)?Aveţi în vedere cele patru combinaţii sintactice ale sale. Era necesară această precizare :”la ochi” pentru a nu se confunda cu celelalte sensuri, datorita procesului de omonimie: “de unde lega mama o şfară cu motocei”---a împreuna-a uni strâns Florile acelea s-au legat bine.---(despre plante)a prinde rod I-a legat viaţa pentru totdeauna---(înv.)a lăsa prin testament Verbul în poziţia iniţială are rolul de a ajuta la realizarea presonificarii copacilor(“am legat copacii la ochi”) pentru a se obţine o imagine clară asupra ceea ce se prezintă în subiectul poeziei.Sensul în text a verbului “a lega “este acela de a împreuna. 3.Identificaţi 5 elemente personificate prezente în universul poetului. Primul element care este personificat sunt copacii (“am legat copacii la ochi”) acesta fiind primul elemet într-o enumeraţie.Apoi a fost personificate frunzele(“cu un hohot de frunze”), păsările (“am legat păsările la ochi”),urmând tristeţea (“am legat tristeţea la ochi”) şi apoi soarele (“eşti acolo a zis soarele”).toate aceste personificări sunt amplasate simetric şi consecutiv ceea ce ajută la o mai bună înţelegere a subiectului poeziei. 4.Grupaţi expresiile poetice din text în jurul substantivelor şi verbelor, conform tabelului.

Copacii

A lega (la ochi) “Am legat copacii la ochi”

Păsările Tristeţea Sentimentele

A găsi “si le-am spus să mă găsească”—“şi copacii m-au găsit imediat” “Am legat păsările la “şi le-am spus să mă ochi” găsescă”---“şi păsările m-au găsit” “Am legat tristeţea la “Şi I-am spus să mă ochi” găsească” “Pe care am încercat “a găsi” să le leg”

5.Ce sensuri au metaforele:“basma verde”,”basma de nori” Metafora este figura de stl prin care ,în baza unei asemănări comune,se înlocuieşte un termen propriu cu unul figurat,printr-o comparaţie subînţeleasă. Metafora “basma verde” este procedeul prin care autorul vrea să pună în valoare ceea ce are mai semnificativ un copac, adică coroana de frunze.Tot prin această culoare se exprimă bogăţia,moderaţia,echilibrul cadrului Prin metafora “Basma de nori” se face legătura între păsări şi cadrul cel mai important în viaţa acestora adică cerul.această basma imaginară şi fantastică ajută la crearea unui cadru de basm,unui cadru puţin feeric dar nu exagerat. 6.Care sunt efectele poetice din ultima strofă? Argumentaţi,având în vedere: -elementele personificate -semnificaţie enunţului Esti acolo -repetarea,modul şi aspectul folosit al vrebului a ascunde -o altă semnificaţe desprinsă de voi -viziunea de viaţă a poetului În ultima strofă autorul ne prezintă finalul.Aici se găsesc diverse figuri de stil : personificări (“a zis soarele”,”Mi-au zis toate lucrurile”),efectul acestora fiind de a înfrumuseţa poezia,enumeraţii (“nu te mai ascunde.Nu te mai ascunde”)care accentuează mesajul transmis,expresii(“pe care am încercat să le leg/la ochi.”) cu ajutorul cărora se obţine un final impresionant ,un final ce dă de înţeles un lucru ce facem cu totii,adică doriinţa de a ascunde de a nega lucruri care sunt adevarate.

Enunţul “Esti acolo” are rolul de a înlocui vocea soarelui ,de a ne dovedi ca sorele este personificat şi că are darul de a putea vorbi. Prezentul verbului “a ascunde” arată un timp infinit care nu este legat numai de subiectul poeziei ci este şi un îndemn către noi, acela de a nu fugi de greutăţile vietii şi să acceptam totul aşa cum este. “Mi-au zis toate lucrurile Şi toate sentimentele “ Aceste versuri sunt o dovadă la faptul că totul se poate afla şi ca cineva acolo sus ne vede şi ne va face să plătim pentru greşelile noastre.Autorul recunoaste acest lucru. Din textul acestei poezii se poate citi modul de gândire a poetului,Marin Sorescu.El a încercat sa păcălească natura,pasările,soarele dar totul a fost în zadar deoarece a fost văzut si asculat ,pentru ca apoi adevarul să îi fie pus în faţă.

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate