You are on page 1of 3

11 List swietego Jana

w. Jan
przekad ks. J. Wujka, wraz z tekstem aciskim Vulgatam Clementinam

1 Starszy, wybranej Pani i jej dziatkom, ktre ja miuj w prawdzie i nie tylko ja, lecz i wszyscy, co poznali prawd 2 z powodu prawdy, ktra trwa w nas i z nami bdzie na wieki: 3 Niech bdzie z wami aska, miosierdzie, pokj od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojca, w prawdzie i mioci. PRZESTROGA PRZED FASZYWYMI NAUCZYCIELAMI. 4 Ucieszyem si bardzo, e wrd dzieci twoich znalazem takich, co postpuj wedug prawdy, jak otrzymalimy rozkaz od Ojca. 5 I teraz prosz ci, Pani, nie jakbym ci pisa, o nowym przykazaniu, lecz o tym, ktre mielimy od pocztku, abymy miowali jeden drugiego. 6 I na tym polega mio, abymy postpowali wedug przykaza jego. Albowiem to jest przykazanie, abycie tak w nim postpowali, jak syszelicie od pocztku. 7 Wielu bowiem zwodzicieli wyszo na wiat, ktrzy nie przyznaj, e Jezus Chrystus przyszed w ciele ; taki jest zwodzicielem i antychrystem. 8 Uwaajcie na samych siebie, ebycie nie stracili, cocie zapracowali, ale ebycie otrzymali pen zapat. 9 Kady, co odstpuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca i Syna. 10 Jeli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mwcie: "Witaj." 11 Kto bowiem mwi mu : "Witaj," jest uczestnikiem jego zych uczynkw. ZAKOCZENIE. 12 Cho miabym wam wicej pisa, nie chciaem na papierze i atramentem, albowiem spodziewam si by u was i ustnie mwi, aby wesele wasze byo zupene. 13 Pozdrawiaj ci dziatki siostry twojej Wybranej.

1 Senior Elect domin, et natis ejus, quos ego diligo in veritate, et non ego solus, sed et omnes qui cognoverunt veritatem, 2 propter veritatem, qu permanet in nobis, et nobiscum erit in ternum. 3 Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a Deo Patre, et a Christo Jesu Filio Patris in veritate, et caritate.

4 Gavisus sum valde, quoniam inveni de filiis tuis ambulantes in veritate, sicut mandatum accepimus a Patre. 5 Et nunc rogo te domina, non tamquam mandatum novum scribens tibi, sed quod habuimus ab initio, ut diligamus alterutrum. 6 Et hc est caritas, ut ambulemus secundum mandata ejus. Hoc est enim mandatum, ut quemadmodum audistis ab initio, in eo ambuletis. 7 Quoniam multi seductores exierunt in mundum, qui non confitentur Jesum Christum venisse in carnem : hic est seductor, et antichristus. 8 Videte vosmetipsos, ne perdatis qu operati estis : sed ut mercedem plenam accipiatis. 9 Omnis qui recedit, et non permanet in doctrina Christi, Deum non habet : qui permanet in doctrina, hic et Patrem et Filium habet. 10 Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec Ave ei dixeritis. 11 Qui enim dicit illi Ave, communicat operibus ejus malignis.

12 Plura habens vobis scribere, nolui per cartam et atramentum : spero enim me futurum apud vos, et os ad os loqui : ut gaudium vestrum plenum sit. 13 Salutant te filii sororis tu Elect.