You are on page 1of 3

http://tokohislam2u.tripod.com/id7.

html

AL-KHAWARIZMI & SUMBANGAN


umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang
Home cuba menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan
AL-MAS'UDI & SUMBANGAN hukum syariah seperti judi, riba dan mencabar kebenaran
JABIR & SUMBANGAN
hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi
AL-KHAWARIZMI &
SUMBANGAN Institusi. Oleh itu, matematik Islam hendaklah berkembang
IBNU BAJJAH & selari dengan keperluan manusia dan perkembangan ini juga
SUMBANGAN
harus di dalam sudut syariah.
IBN AL-NAFIS &
SUMBANGAN

IBNU YUNUS &


SUMBANGAN

IBNU HAITHAM & 3. Akhlak


SUMBANGAN

komen & Cadangan


Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam
matematik dan juga ia perlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu
Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni.
Ilmu yang dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam
bidang matematik ini adalah penemuan aljabar yang
melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh
agama Islam itu sendiri. Melalui asas pradigma tauhid dan
sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

Cabang Matematik

Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti


geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain.

Geometri
Ia merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan
yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul
geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The
Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa
berasal daripada perkataan yunani iaitu ‘geo’ bererti bumi dan
‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu
adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan
magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula dipelajari
sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus
memperkenalkan geometri Mesir kepada Grik sebagai satu