KEW.

PA-4
SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

B
il.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tarikh
Pe roleh a
n

Harg a Pero leha n
Asal
(RM )

Penyaman Udara 1.5hp (Panasonic Yorke)

23/ 9/20 08

1990.00

Penyaman Udara 1.5hp (Panasonic Yorke)

23/ 9/20 08

1990.00

Mesin Laminate A3

27/ 8/20 08

990.00

TV 21” Panasonic

7/8/ 200 8

890.00

Peti Besi Keselamatan (150Kg)

7/8/ 200 8

3357.50

Projecktor

7/8/ 200 8

4479.50

Dekstop Aspire M1600-214L

10/2/2007

3800.00

Desktop HP Compaq DC5750

12/02/2007

2830.00

Komputer Riba Compaq Pesario V3000

12/02/2007

4200.00

Komputer Riba Compaq Pesario V3000

12/02/2007

4200.00

Komputer Riba ACER ASPIRE 5052WXCI

12/02/2007

4200.00

Recoder Digital

28/6/2004

5850.00

Digital Piano

28/6/2004

7100.00

Peti besi Club Forties 1

28/6/2004

3198.00

Mesin Taip 19” Ovelitti

28/6/2004

1000.00

Mesin Taip 19” Ovelitti

28/6/2004

1000.00

Mesin Taip 19” Ovelitti

28/6/2004

1000.00

4 Way Intercom Set With Power Supply

28/6/2004

2250.00

Rostrum 120 Watt With Cassette Recoder

28/6/2004

6085.00

Sette

28/6/2004

3782.00

No: Siri Pe ndaftara n
KPM/SKK/A153/H/PK08(05)
KPM/SKK/A153/H/PK08(06)

Nam a Aset

KPM/SKK/A153/H/08PK( )
KPM/SKK/A153/H/08PK(03)
KPM/SKK/A153/H/08PPSMI(02
)
KPM/SKK/A153/H/08PPSMI(01
)
KPM/SKK/A153/H/07(05)
KPM/SKK/A153/H/07(04)
KPM/SKK/A153/H/07(03)
KPM/SKK/A153/H/07(02)
KPM/SKK/A153/H/07(01)
KPM/SKK/A153/H/04(16)
KPM/SKK/A153/H/04(15)
KPM/SKK/A153/H/04(14)
KPM/SKK/A153/H/04(13)
KPM/SKK/A153/H/04(12)
KPM/SKK/A153/H/04(11)
KPM/SKK/A153/H/04(10)
KPM/SKK/A153/H/04(09)
KPM/SKK/A153/H/04(08)
JU MLA H

Kew.PA-4/Pperb 5/2007/ramly_ppn

62,192.00

KEW.PA-4
SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

Bil.
1
2
3
4
5
6
7

No: Si ri
Pend af tar an

Nam a Aset

Tarikh
Perol ehan

Harg a Pero leha n
Asal
(RM )

KPM/SKK/A153/H/04(07)
Mesin Rumput Tolak

26/08/2004

1495.00

Mesin Rumput Sandang

26/08/2004

925.00

Radio

26/08/2004

1475.00

Mesin Superfax Duplicator

26/06/2004

6780.00

Mesin Photostat Cannon 1600

28/05/2004

3357.50

OHP CANNON HM/26F

28/5/2004

1200.00

Vaccum Cleaner Heastar

28/05/2004

495.00

KPM/SKK/A153/H/04(06)
KPM/SKK/A153/H/04(05)
KPM/SKK/A153/H/04(04)
KPM/SKK/A153/H/04(03)
KPM/SKK/A153/H/04(02)
KPM/SKK/A153/H/04(01)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JU MLA H

Kew.PA-4/Pperb 5/2007/ramly_ppn

A+B

77919.50