KEW.

PA-5
SENARAI DAFTAR INVENTORI

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No: Siri
Pe ndaftaran
KPM/SKK/A153/I/08(30)
KPM/SKK/A153/I/08(29)
KPM/SKK/A153/I/08(28)
KPM/SKK/A153/I/08(27)
KPM/SKK/A153/I/08(26)
KPM/SKK/A153/I/08(25)
KPM/SKK/A153/I/08(24)
KPM/SKK/A153/I/08(23)
KPM/SKK/A153/I/08(22)
KPM/SKK/A153/I/08(21)
KPM/SKK/A153/I/08(20)

Nam a Aset

KPM/SKK/A153/I/08(16)
KPM/SKK/A153/I/08(15)
KPM/SKK/A153/I/08(14)
KPM/SKK/A153/I/08(13)
KPM/SKK/A153/I/08(12)
KPM/SKK/A153/I/08(11)

7/8/2008

2200.00

UPS

7/8/2008

375.25

PEMBESAR SUARA

7/8/2008

210.90

SKRIN

7/8/2008

190.00

PROJECTOR BRACKET

7/8/2008

973.00

SHAHIBA (ABM)

9/10/2008

119.00

DAM ULAR (ABM)

9/10/2008

169.00

ANGKA PELBAGAI WARNA (ABM)

9/10/2008

179.00

PAPAN CONGKAK (ABM)

9/10/2008

160.00

DEKAK-DEKAK (ABM)

9/10/2008

120.00

ABM –MARILAH BERSOLAT

27/08/2008

299.00

2/12/2008

1037.00

13/8/2008

298.00

ABM PEMULIHAN

6/11/2008

238.90

ABM PEMULIHAN

3/12/2008

229.00

ABM PEMULIHAN

6/11/2008

238.90

ABM –DUIT PERMAINAN

28/10/2008

169.00

ANTENA & BOESTAR

13/10/2008

350.00

KABINET RENDAH

20/7/2008

1485.00

ALAMARI DENGAN RAK BERTINGKAT

30/7/2008

1690.00

(A)

10,263.05

JU MLA H

Kew.PA-5/Pperb 5/2007/ramly_ppn

Ha rga
Perol ehan
Asal
(RM )

TONER SAMSUNG ML 2150D8

KPM/SKK/A153/I/08(19) MUSHAF AL QURAN RASM UTHAMI BERTAJWID &
BERWARNA
KPM/SKK/A153/I/08(18)
PERMADANI 6’X9’
KPM/SKK/A153/I/08(17)

Tarikh
Pe roleh an

KEW.PA-5
SENARAI DAFTAR INVENTORI

Bil.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

No: Siri
Pe ndaftaran
KPM/SKK/A153/I/08(10)
KPM/SKK/A153/I/08(9)
KPM/SKK/A153/I/08(8)
KPM/SKK/A153/I/08(7)
KPM/SKK/A153/I/08(6)
KPM/SKK/A153/I/08(5)
KPM/SKK/A153/I/08(4)
KPM/SKK/A153/I/08(3)
KPM/SKK/A153/I/08(2)
KPM/SKK/A153/I/08(1)
KPM/SKK/A153/I/07(05)
KPM/SKK/A153/I/07(04)
KPM/SKK/A153/I/07(03)
KPM/SKK/A153/I/07(02)
KPM/SKK/A153/I/06(01)
KPM/SKK/A153/I/07(04)
KPM/SKK/A153/I/07(03)
KPM/SKK/A153/I/07(02)
KPM/SKK/A153/I/06(01)

Nama As et

Tarikh
Perol ehan

Ha rga
Perol ehan
Asal
(RM )

ALAMARI BERTINGKAT DAN BERCERMIN

31/7/2008

1785.00

RAK TV & DVD

9/9/2008

345.00

MEJA GURU

30/7/2008

180.00

COUNTING FRAME

9/7//2008

248..00

RAK CARTA

9/7//2008

600.00

MEJA BULAT

9/7//2008

505.00

KERUSI MURID SOLID SEAT TAHUN 1-3

9/7//2008

277.20

MEJA MURID POSTFORMING TOP TAHUN 1-3

9/7//2008

512.40

KERUSI GURU

9/7//2008

69.27

MEJA GURU

9/7//2008

468.00

TABEL PC

12/2/2007

1525.00

SCREEN

12/02/2007

200.00

SPEKER

12/02/2007

225.00

UPS

12/02/2007

320.00

KERUSI PLASTIK TANPA TANGAN (KANTIN)

18/12/2006

1600.00

SCREEN

12/02/2007

200.00

SPEKER

12/02/2007

225.00

UPS

12/02/2007

320.00

KERUSI PLASTIK TANPA TANGAN (KANTIN)

18/12/2006

1600.00

(A)

20106.82

40
JUML AH

Kew.PA-5/Pperb 5/2007/ramly_ppn

SENARAI DAFTAR INVENTORI

Bil.

No: Siri
Pe ndaftaran

Nam a Aset

JU MLA H

Kew.PA-5/Pperb 5/2007/ramly_ppn

Tarikh
Pe roleh an

(A)

Ha rga
Perol ehan
Asal
(RM )

10,263.05

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful