Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1 GUNATANAH DAN AKTIVITI 2.1.1 JENIS – JENIS GUNA TANAH

Kampung

Kuala

Kepis

adalah

merupakan

sebuah

Terdapat beberaoa faktor yang perlu dikaji bagi aspek guna tanah iaitu:

kampung yang mempunyai ciri – ciri kampung kerana terapatnya kawasan tinggi untuk penanaman getah, kawasan landai untuk kawasan penempatan dan kawasan rendah untuk kawasan pertanian sawah padi dan sungai muar yang mengalir sepanjang Kampung Kuala Kepis.

a) Pertanian b) Kediaman c) perniagaan d) Institusi

Jalan utama untuk ke kampung ini adalah melalui jalan Kuala Pilah dan Bahau. Guna tanah di kampung ini adalah lebih kepada pertanian dan kediaman bagi para petani. Tiada sebarang aktiviti pelancongan yang dijalankan di kawasan ini. Konsep tanah yang ada juga adalah lebih kepada harta tanah pusaka iaitu hak pemilikan bagi kaum perempuan walaupun tiada satu pun antara tanah tersebut boleh diklasifikasikan sebagai tanah adat. Rata-rata pemilik tanah tapak rumah adalah perempuan dan dusun pula diberikan kepada anak lelaki.

e) Kemudahan Masyarakat.

Institusi

Kemudahan Masyarakat

GUNATANAH

Kediaman

Perniagaan

Pertanian

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

1

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(a) Pertanian sejak beberapa tahun yang lalu terbiar. Selain itu, faktor migrasi anak- anak desa ke bandar turut Rata – rata penduduk Kampung Kuala Kepis adalah bergantung kepada hasil pertanian. Boleh dikatakan setiap rumah mempunyai tanah pusaka. Tanah pusaka adalah terbahagi kepada dua jenis gunatanah iaitu satu untuk kawasan kediaman dan satu untuk kawasan pertanian seperti kebun getah dan sawah padi. Gunatanah pertanian adalah guna tanah yang paling utama di kawasan kaijan.Hampir 90% penduduk kampung mengamalkan pertanian sawah padi pada waktu dahulu. Selain itu, ia juga dapat memberi impak ’visual’ yang berkualiti kepada kawasan persekitaran.
Gambar: Keadaan sawah padi di Kampung Kuala Kepis yang masih menguning memberikan impak visual yang menarik

menyumbang kepada kawasan sawah padi banyak terbiar.

2.1.1(a)(i)

Penanaman Padi

Sumber : Penulis

Pada zaman dahulu, sawah padi diusahakan oleh penduduk kampung sebagai salah satu sumber keperluan asas tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, kawasan sawah padi terbiar dan tidak diusahakan lagi. Hasil analisa yang dijalankan, kebanyakan penduduk Kampung Kuala Kepis sudah berusia dalam lingkungan 70-an. Faktor usia menyebabkan kebanyakan kawasan sawah padi 2.1 Gunatanah Kini, semua tanah sawah yang terbiar diusahakan oleh Jabatan Perladangan Negeri dan Jabatan Pertanian Negeri. Penanaman padi di kawasan sawah terbiar telah diusahakan pada tahun 1997.

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

2

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Jabatan Perladangan Negeri dan Jabatan Pertanian Negeri telah mengambil alih dan mengusahakan kawasan tersebut secara kormersial. Menurut ketua Kampung, En Sulaiman b. Nordin, bagi pemilik tanah tersebut, mereka akan menerima intensif setiap bulan mengikut luas tanah yang diusahakan. Secara automatiknya, setiap pemilik tanah telah menjadi peserta di bawah Jabatan Perladangan Negeri dan Jabatan Pertanian Negeri.
Gambar: keadaan kebun getah yang diusahakan penduduk kampung yang menjadi mata pencarian penduduk kampung sekarang. Sumber : Penulis

2.1.1(a)(ii)

Penanaman Getah.

Penanaman getah telah lama diperkenalkan di Kampung Kuala Kepis. Kebanyakan kebun getah hanya diusahakan secara kecil – kecilan khas untuk pendapatan keluarga. Penanaman getah adalah mata pencarian penduduk kampung kerana faktor usia menyebabkan penduduk kampung lebih suka Menurut ketua Kampung Kuala Kepis, terdapat juga projek tanaman getah yang diusahakan oleh RISDA. Kebanyakan penduduk kampung yang tidak mampu untuk mengusahakan kebun getah telah menyerahkan tapak kebun mereka kepada pengurusan RISDA. Hasil temuramah yang dijalankan, penduduk kampung yang telah berusia lebih 70 tahun tidak mampu lagi mengusahakan kebun getah mereka. Tambahan pula,

mengusahakan tanaman ini.

kebanyakan kebun getah yang diusahakan penduduk kampung telah tua dan kurang mengeluarkan susu getah.

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

3

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Lantaran itu, penduduk kampung yang tidak larat untuk mengusahakan kebun getah telah menyertai rancangan pekebun kecil yang dianjurkan oleh pengurusan RISDA. Pada zaman dahulu, tanaman kontan 2.1.1(a)(iii) Tanaman Kontan

diusahakan bagi menampung keperluan harian sementara Bagi penduduk kampung yang masih mampu untuk mengusahakan tenaman getah, biasanya hasil getah yang diusahakan dijual oleh seorang peraih getah yang bernama Abdullah b. Abdul Ghani. Beliau adalah seorang penduduk Kampung Kuala Kepis yang telah lama menjalankan perniagaan tersebut. Menurutnya, hasil getah yang dijual adalah mengikut harga pasaran tempatan. Biasanya penduduk kampung yang ingin menjual getah kepadanya selalunya menjual di antara pada pukul 10.00 pagi sehingga pukul 12.00 hari. menunggu hasil tanaman padi yang akan dituai. Tanaman kontan yang ditanam seperti pisang boleh memberi pendapatan kepada penduduk kampung. Hasil yang ditanam akan dijual di pasar Juasseh dan Pasar Besar Kuala Pilah.

Gambar: Tanah terbiar yang sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan tanaman kontan seperti pisang, jagong, cili api dan sebagainya. Sumber : Penulis

Gambar: Hasil getah yang ditoreh pada awal pagi dijual oleh peraih getah. Sumber : Penulis

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

4

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan

Gambar: Tanaman kontan yang ditanam penduduk kampung. Sumber : Penulis

Gambar: Tanaman tembikai yang di kormersialkan boleh mendatangkan hasil yang lumaian. Sumber : Penulis

2.1.1(a)(iv)

Tanaman Tembikai Kini, beliau telah mempunyai tanah untuk tanaman

Tanaman kontan adalah tanaman yang mampu memberi pulangan yang lumaian kepada penduduk kampung. Hasil analis yang dijalankan, terdapat juga pengusaha tanaman kontan yang mula berjinak – jinak untuk mengusahakan tanaman seperti tembikai utuk di kormersialkan. Menurut Zamri b. Hasan beliau adalah salah seorang penduduk kampung yang berjaya

tembikainya seluas 50 ekar. Beliau telah mencagarkan tanah kebun getah milik keluarganya untuk membuat pinjaman bank bagi merialisasikan hasratnya.

Pada asalnya kawasan tersebut adalah kebun getah yang telah tua dan tidak lagi mengeluarkan susu getah. Terdapat juga kebun getah yang tidak lagi diusahakan oleh pemilknya.

mengubah hauluannya untuk mengusahakan tanaman tembikai secara kormersial. Beliau telah menyewa tanah penduduk kampung untuk dijadikan kawasan penanaman tembikai.

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

5

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(a)(v) Tanaman Campuran

Tanaman campuran adalah tanaman yang diusahakan secara bercampur. Biasanya satu kawasan tanah pertanian yang diusahakan mempunyai banyak tanaman seperti pisang, tebu, jagung, kelapa dan dusun buah – buahan.

Hasil analisa yang dijalankan di Kampung Kuala Kepis, kenyalkan penduduk Kampung Kuala Kepis lebih suka menanam tanaman lebih dari satu tanaman. Ini kerana hasil yang diperolehi adalah pelbagai dan boleh dijual dengan cepat.
Gambar: Tanaman campuran seperti kelapa adalah tanaman yang biasa di tanam. Sumber : Penulis

Diantara hasil tanaman campur yang diamalkan oleh penduduk kampung adalah terdiri dari tanaman buah – buahan, bijirin dan sayur – sayuran.

Terdapat juga tanaman campuran di tanam di atas tanah milik orang lain. Ini kerana tanah tersebut terbiar dan tidak diusahakan oleh pemiliknya. Secara kebiasaanya, tanaman campuran diusahakan berhampiran dengan kawasan kawasan kediaman supaya pemilik tanaman mudah memantau tanaman mereka dari dimusnahkan oleh binatang ternakan orang lain.

Gambar: Tanaman campuran boleh menghasilkan produk yang berlainan. Sumber : Penulis

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

6

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(a)(vi) Tanaman Sampingan

Selain tanaman kontan dan tanaman campuran, terdapat juga tanaman sampingan yang diusahakan di kawasan

pesekitaran rumah. Hasil analisa yang dijalankan di Kampung Kuala Kepis, di dapati hampir 80 peratus penduduknya mengamalkan tanaman sampingan di rumah.

Hasil temuramah yang dijalankan oleh seorang penduduk kampung iaitu, Uwan Noreda bt. Mohamad Nor, di rumah beliau terdapat tanaman sampingan yang ditanamnya. Di antara tanaman yang ditanam ialah cili api, serai, sayur – sayuran dan sebaginya.

Gambar: Tanaman sampingan atau lebih dikenali sebagai ’Porak’ (Tanaman untuk kegunaan masakan dan perubatan) Sumber : Penulis

Hasil temuramah tersebut, tanaman sampingan biasanya ditanam di bahagian belakang rumah. Ini kerana bagi

memudahkan pemantauan dan proses memungut hasil. Taman Hasil analisa yang dijalankan, tanaman sampingan adalah sangat berguna kepada pemiliknya kerana hasil tanaman amat diperlukan dalam ramuan masak memasak seperti serai, kantan dan cili api. sampingan juga lebih dikenali sebagai ’Porak’ (Tanaman untuk kegunaan masakan dan perubatan).

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

7

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(a)(vii) Ternakan

Ternakan adalah salah satu mata pencarian penduduk kampung. Sudah menjadi lumrah hidup di kampung iaitu setiap orang kampung mesti ada ternakan yang dibela sekurang kurangnya seekor ayam jantan dan seekor ayam betina. Ternakan bermaksud haiwan yang dibela yang boleh menberikan faedah kepada pemiliknya.
Gambar: Reban ternakan ayam dan itik yang terletak di belakang rumah

Hasil analisa yang dijalankan, hampir seratus peratus penduduk Kampung Kuala Kepis membela binatang ternakan. Walaubagaimanapun binatang ternakan tersebut tidak di
Sumber : Penulis

Menurut sumber ketua Kampung Kuala Kepis, pada tahun 1980-an, Jabatan Haiwan daerah pada masa itu telah memberi sabsidi kepada semua penduduk kampung untuk mendapat dua ekor lembu setiap seorang untuk dikembang biakkan. Bagi penduduk kampung yang ingin membela kambing, seekor kambing jantan dan seekor kambing betina diberikan. Hasil usaha jabatan tersebut berhasil setelah penduduk kampung mendapat

komersialkan untuk mendapat pendapatan yang lebih lumaian.

Gambar: Ternakan Kambing Biri – Biri secara kecil kecilan Sumber : Penulis

hasil pulangan yang lumaian.

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

8

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
rumah yang tidak berpenghuni. Menurut ketua Kampung Kuala Kepis, Sulaiman b. Nordin, luas tanah bagi setiap buah rumah di Kampung Kuala Kepis adalah hampir sama. Lebih kurang setengah ekar tanah bagi setiap seorang. Walaubagimanapun, setiap keluasan rumah adalah memanjang ke kawasan sawah (baruh).

Pada waktu dahulu, kebanyakan rumah yang dibina
Gambar: Kambing Biri – biri yang semakin bertambah dari tahun ke tahun mendatangkan hasil yang lumaiyan. Sumber : Penulis

adalah berhamiran dengan kawasan sawah padi. Ini kerana untuk memudahkan penduduk kampung untuk berkerja ke sawah. Pada tahun 1960-an, jalan raya telah di bina dan persempadan di antara satu kawasan perumahan dengan kawasan perumahan

2.1.1(b)

Perumahan / Kediaman

yang lain telah di ukur.

Kampung Kuala Kepis mempunyai penduduk yang rata – ratanya adalah bangsa bumiputera Melayu. Terdapat 52 buah rumah di Kampung Kuala Kepis yang sekang hanya di diami oleh warga emas.

Gunatanah bagi kawasan perumahan adalah berskala kecil bagi keseluruhan gunatanah di kampung tersebut. Hasil analisa yang dijalankan di kampung tersebut, terdapat 50 buah rumah yang masih di diami oleh penduduk kampung dan 2 buah 2.1 Gunatanah
Gambar: Halaman rumah yang luas sesuai untuk tanaman buah – buahan Sumber : Penulis

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

9

/ 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Sekarang, kebanyakan kawasan perumahan di Kampung Kuala Kepis telah didekatkan berhampiran jalan raya. Hasil analisa yang dijalankan, masih lagi kawasan perumahan yang berhampiran dengan kawasan sawah padi. Gunatanah bagi kawasan perniagaan adalah kedua terkecil dalam penggunaan tanah di Kampung Kuala Kepis. Hasil analisa yang dijalankan di kawasan kajian, Sehubungan dengan itu, setiap kawasan rumah perniagaan yang dijalankan adalah secara persendirian dan tiada persaingan di antara perniagaan yang dijalankan. Terdapat 4 jenis perniagaan yang dijalankan di kawasan kajian yang terdiri daripada :2.1.1(c) Perniagaan

mempunyai halaman yang besar dan luas. Tanaman seperti pokok buah buahan biasanya ditanam di hadapan rumah.

I. Perniagaan Kedai Runcit II. Perniagaan Getah Lantun III. Perniagaan Minyak Petrol IV. Perniagaan Kedai Minuman dan Makanan

2.1.1(c)(i)

Perniagaan Kedai runcit

Di Kampung Kuala Kepis, hanya terdapat sebuah kedai
Gambar: Kedudukan rumah yang berhampiran dengan kawasan sawah padi dan jauh dengan jalanraya. Sumber : Penulis

yang menawarkan perkhidmatan dan perniagan kedai runcit. Hasil analisa yang dijalankan mendapati tiada persaingan dengan mana – mana kedai runcit di kawasan kajian kerana hanya terdapat sebuah kedai sahaja.

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

10 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Kedai runcit ini adalah milik Mohd Zahid b. Aziz adalah cucu kepada Uwan Jahara. Beliau adalah pemilik dan pewaris kedai runcit tersebut. Kedai runcit ini lebih di kenali sebagai Kedai Runcit Zahid kerana tiada persaingan yang membuka kedai sepertinya. Hasil analisa yang dijalankan, kedai ini juga adalah salah satu alat untuk mengeratkan silatulrahim penduduk kampung. Kebanyakan warga tua dan muda yang datang membeli akan berehat sebentar di hadapan kedainya sambil berborak – borak dan membaca surat khabar. Di antara barangan yang dijual adalah barangan keperluan harian. Kedai tersebut juga turut membekalkan makanan ternakan kepada penternak binatang seperti lembu dan kambing.

Gambar: Hanya satu sahaja kedai runcit yang terdapat di kawasan kajian. Sumber : Penulis

Kedai ini telah dibuka pada tahun 1970-an oleh datuknya Osman b. Kaya. Kedudukan kawasan kedai adalah strategi kerana ianya terletak di tengah – tengah kawasan kampung. Tambahan pula, kampung yang berjiran dengan kawasan kajian tidak mempunyai kedai runcit. 2.1 Gunatanah
Gambar: Warga tua sedang berborak – borak di kedai Zahid bagi mengeratkan silaturahim. Sumber : Penulis

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

11 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(c)(ii) Perniagaan Getah Lantun menjalankan perniagaan tersebut hampir 35 tahun. Menurutnya, hasil getah yang dijual adalah Hasil gatah adalah hasil pendapatan utama penduduk Kampung Kuala Kepis. Terdapat sebuah kedai yang membeli hasil getah dari penduduk kampung. Hasil analisa yang dijalankan,hanya terdapat sebuah sahaja pembeli getah yang terdapat di situ. mengikut harga pasaran tempatan. Biasanya

penduduk kampung yang ingin menjual getah kepadanya selalunya menjual di antara pada pukul 10.00 pagi pukul 12.00 hari. sehingga

Gambar: Getah beku yang dikumpulkan di dalam kedai Gambar: Kedai pembeli getah beku sering dikunjungi penjual getah beku pada setiap pagi. Sumber : Penulis Sumber : Penulis

Menurutnya, Getah beku ini akan dihantar ke kilang pemprosesan di Bukit Rokan untuk di jual dengan menggunakan

Pemilik kedai getah tersebut adalah Abdul b. Abdul ghani seorang penduduk Kampung Kuala Kepis. Beliau telah 2.1 Gunatanah

lori miliknya.

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

12 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(c)(iii) Perniagaan Minyak Petrol kampung tersebut pada masa itu. Bekalan minyak petrol dibeli di pekan bahau kira – kira 20 km dari Kampung Kuala Kepis adalah perkampungan yang jauh pendalaman dan sukar untuk mendapatkan bekalan minyak petrol. Hasil analisa yang dijalankan terdapat sebuah kedai yang menyediakan perkhidmatan menjual minyak perol. kampungnya. Cara penjualan ada persamaan dan perbezaan dengan penjualan minyak di stesen minyak. Beliau menyukat minyak dengan botol. Sebotol minyak berharga RM 2.00.

2.1.1(c)(iv)

Perniagaan Kedai Makanan Dan Minuman

Setiap kampung mempunyai kedai kopi atau kadai teh. Begitu juga prihalnya di Kampung Kuala Kepis. Pada waktu dahulu, terdapat 3 buah kedai kopi tetapi sekarang hanya terdapat sebuah sahaja yang tinggal.

Gambar: kedai menjual minyak petrol secara jualan botol. Sumber : Penulis Gambar: kedai kopi Said yang menjadi alat komusikasi untuk mengeratkan silaturahim dan bercakap hal – hal semasa. Sumber : Penulis

Menurut pemilik kedai ini, Hj. Aris bin Minal beliau telah membuka kedai menjual minyak tersebut kira kira 20 tahun yang lalu. Beliau telah melihat peluang perniagaan menjual minyak di 2.1 Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

13 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Menurut pemilik kedai tersebut, Said b Alwi yang telah membuka kedai kopi tersebut selama 25 tahun. Walaupun beliau membuka kedai kopi tersebut , beliau adalah salah seorang kakitangan kerajaan yang berkerja di Jabatan Pertanian. Tambahan beliau, kedai kopinya adalah

2.1.1(d)

Institusi

Hasil analisa yang dijalankan di kawasan kajian, terdapat dua jenis institusi iaitu :Gambar: Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Kepis. Sumber : Penulis

I. Institusi Pendidikan II. Institusi Keagamaan Sekarang sekolah ini telah mendidik anak – anak penduduk di situ dan telah melahirkan ramai anak – anak 2.1.1(d)(i) Institusi Pendidikan kampung menjadi seorang doktor, peguam, jurutera dan

sebagainya. Haya terdapat satu sahaja institusi pendidikan yang terdapat di Kampung Kuala Kepis iaitu Sekolah Kebangsaan Kampung Kuala Kepis. Sekolah ini telah dibuka pada 7 Januari 1956. Pada awalnya sekolah tersebut telah dinamakan sebagai Sekolah Melayu Kampung Kuala Kepis. Sekolah ini terletak berjauhan dengan jalan utama. Menurut ketua kampung, Keluasan kawasan sekolah ini adalah seluas 15 ekar. Walaubagaimanpun hanya terdapat dua buah bangunan sahaja yang menjadi pembelajaran anak murid dan penjaran oleh guru – guru.

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

14 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.1(d)(ii) Institusi Keagamaan Menurut Ketua Kampung Kuala Kepis, Masjid ini pada awal pembukaan kampung merupakan Institusi keagamaan adalah satu elemen yang penting dalam menganalisa gunatanah yang terdapat di Kampung Kuala Kepis. Boleh dikatakan semua penduduk kampung di kampug tersebut adalah beragama Islam. Oleh yang demikian, hasil analisa yang dijalankan, kebanyakan institusi keagamaan adalah bercorakan agama Islam. sebuah surau. Menurut sumber yang diperolehi, surau telah dibina kira – kira 150 tahun yang lalu ketika awal pembukaan kampung. Kini masjid tersebut adalah satu satunya institusi keagamaan kepada penghuni kampung. Masjid ini telah dibina di sekitar tahun 1970-an. Keluasan masjid ini adalah seluas 1 ekar yang terletak berhampiran jalan utama.

Gambar: Masjid Kariah Kampung Kuala Kepis. Sumber : Penulis

Gambar: Tanah perkuburan yang telah diwakafkan oleh seorang penduduk kampung. Sumber : Penulis

Terdapat beberapa bangunan yang terdapat di kawasan kajian adalah seperti Masjid Kariah Kampung Kuala Kepis. 2.1 Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

15 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Bersebelahan kawasan masjid, terdapat tanah perkuburan Islam yang telah diwakafkan oleh seorang penduduk kampung yang bernama Mohd Nor b. Kulup. Semua penduduk kampung yang telah meninggal dunia telah dikebumikan di sini. Kawasan tanah perkuburan tersebut adalah seluas 5 ekar. 2.1.1(e)(i) Balai Raya asas. Berikutan dengan itu, kebanyakan kemudahan awam yang terdapat di kawasan kajian sudah rosak dan tidak digunakan lagi.

Hasil analisa yang dijalankan, perletakan batu nisan adalah mengarah ke utara – selatan. Susunan kubur di sini adalah tidak tersusun. Situasi ini akan menyukarkan pengurusan jenazah pada tahun yang akan datang kerana kuburan lama sudah tidak mempunyai batu nisan lagi.

2.1.1(e)

Kemudahan Masyarakat

Kemudahan masyarakat adalah penting bagi sesuatu kawasan kerana ianya amat diperlukan bagi kegunaan awam. Hasil analisa yang dijalankan, kemudahan masyarakat di Kampung Kuala Kepis adalah sangat terhad dan jarang digunakan oleh penduduk kampung. Terdapat Balai Raya Kampung Kuala Kepis di kawasan kajian. Balai Raya digunakan oleh penduduk kampung untuk Terdapat beberapa kemudahan masyarakat yang telah dikenalpasti seperti Pondok telepon, balai raya, dan keperluan mengadakan mesyuarat JKKK kampung setiap bulan. Hasil analisa yang dijalankan, balai raya tersebut telah diubah suai seperti mana sumber yang diperolehi dari ketua kampung. 2.1 Gunatanah
Gambar: Balai raya yang sediada Sumber : Penulis

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

16 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
Menurutnya, pada zaman tahun 60-an, balai raya tidak dibina. Kawasan tersebut pada asalnya adalah kawasan hutan. Balai raya tersebut juga digunakan oleh penduduk Kampung Bukit Tempurung kerana di kampung tersebut tidak terdapatnya balai raya. Menurut sumber yang diperolehi dari penduduk kampung, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, balai raya tersebut jarang digunakan. Balai raya tersebut terletak di hujung Kampung Kuala Kepis.

2.1.1(e)(ii)

Pondok Telefon Awam

Kemudahan alat telekomunikasi awam di kampung kuala Kepis adalah sangat di perlukan oleh penduduk kampung. Hasil analisa yang dijalankan di kampung tersebut, hanya terdapat satu sahaja pondok telefon awam di kawasan kajian.
Gambar: Pondok telefon awam yang telah rosak. Sumber : Penulis

Walaubagaimanpun, kemudahan tersebut telah di rosakkan oleh belia – belia yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kini telefon awam tersebut tidak lagi dielokkan. Penduduk Kampung Kuala Kepis telah mempunyai Kedudukan telefon awam adalah berhampiran dengan jalan utama. Hasil analisa yang dijalankan, lokasi perletakan telepon adalah tidak sesuai kerana ianya terletak dikawasan yang lapang. Dengan itu, memudahkan lagi perlakuan Vendalisme. 2.1 Gunatanah kemudahan keperluan asas seperti kemudahan elektrik dan bekalan air paip. Boleh di katakan semua penduduk kampung mempunyai keperluan tersebut. Tambahan pula hampir ke semua tiang elektrik rumah di kawasan kajian mempunyai lampu jalan di 2.1.1(e)(ii) Keperluan Asas.

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

17 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
pasang dengan tujuan dapat menerangi kegelapan pada waktu malam. Secara tidak langsung, ia dapat menjaga keselamatan kampung dari dicerobohi dari orang yang berniat jahat ketika tuan rumah tidak ada di rumah.

Gambar: Tiang elektrik yang membekalkan tenaga elektrik dari rumah ke rumah Sumber : Penulis

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

18 / 19

Inventori Dan Analisa

2.0

Kajian Landskap Budaya Di Kampung Kuala Kepis, Bahau Jempol, N. Sembilan
2.1.2 Peta Gunatanah
Petunjuk:

Balai Raya Surau Perniagaan Masjid Kawasan Perkuburan Kawasan Penempatan Sekolah Sawah Padi Kawasan Paya Kebun Getah

Peta : Peta gunatanah Kampung Kuala Kepis di atas menunjukkan kawasan dan lokasi gunatanah. Sumber peta: Jabatan Pemetaan Sumber gambar: Penulis

2.1

Gunatanah

Lad 500

Rekabentuk Landskap Lanjutan III

19 / 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful