You are on page 1of 15

1

Mat. 7, 7-11 Preek VB 1-2-2014


Pijlers van ons geloof Gebed (1) Met Wie spreek ik?

Inleiding
Vanmorgen beginnen we aan het derde en laatste blok van het jaarthema Pijlers: deze keer over het gebed. Het gebed is niet alleen n van de pijlers van ons jaarthema, maar ook van onze visie. Eindelijk krijgen we het er over met elkaar. Dat is al een langer levende wens. We hebben een aantal vragen op een rij gezet (Q & A). We hopen daarop de komende maanden antwoorden te geven. Mocht een belangrijke vraag daar nu niet bij staan? Maar wel breed leven! Laat het ons weten! We kunnen nog altijd andere breed levende vragen invoegen.

Vandaag de vraag: Met Wie spreek ik (eigenlijk)? Voor de hand liggende vraag met een even voor de hand liggend antwoord! God! Ja natuurlijk! En na de woorden van onze Heer Jezus (les: Mat. 7,7-11): God de Vader natuurlijk. Natuurlijk! Nou...? Mag ik eens vragen: hoe hebben jullie vanmorgen gebeden? Was het meer het indienen van een verzoek (een vragenlijstje) of meer een gesprek met je hemels Vader? M.a.w. vertel je God wel eens iets -dankbaar, enthousiast, vermoeid, bezorgdzonder iets van Hem te willen? Alleen maar om bij Hem te zijn. Denk daar eens voor jezelf over na! Hou je antwoord voor jezelf vast.

Onze Heer is duidelijk genoeg. Dat hoef ik bijna niet uit leggen. Vanmorgen wil ik ons aan het denken zetten over onszelf: bebben wij deze boodschap wel goed begrepen? Niet dat we snappen wat er staat, maar kunnen wij er mee leven? Of lukt ons dat eigenlijk niet in de praktijk? Maar waarom dan niet?

Telegramstijl
Even voor de jongeren onder ons. Wat deed je voor het Internet en de mobieltjes er waren als je snel een berichtje wilde versturen? Dan stuurde je een telegram! Dat was een papieren SMS-je Dat je per snelkoerier verstuurde. Dan wist je zeker dat het bericht dezelfde dag nog aankwam. Dezelfde da-g? Dat vinden wij langzaam, maar ooit was dat snel.

Even tussendoor. Ik denk dat onze verwachting meeveranderd is: Wij verwachten tegenwoordig direct antwoord op onze vragen. Ik ben bang dat dit ook doorwerkt op onze verwachting van het bidden. Dat we snel en duidelijk antwoord willen.

Terug naar het telegram, dat was duur hoor. Dus moest je per letter betalen. Daarom zorgde je dat de boodschap zo kort mogelijk was. Zelfs als het over de Nobelprijs ging. Nou de Heer Jezus houdt het ook kort (Mat 7, 7-11). Zijn boodschap is bijna telegramstijl. Vier versen: God is jullie Vader Hij zorgt beter voor jullie dan jullie aardse vaders Ga nu ook zelf als een kind met jullie hemelse Vader om Met vs. 12 erbij, vijf verzen: behandel ook God zoals je zelf behandeld wilt worden.

En je vraagt je af: waarom zegt de Heer Jezus daar niet mr over? Want veel van zijn volksgenoten behandelden God helemaal niet als hun vader, maar als een Koning en dus rechter, die vooral belang hecht aan het naar de letter uitvoeren van zijn wet. Ja voor sommigen was God kennelijk bijna zoals de onpersoonlijke overheid voor ons is. Weet je wel, die overheid van de belasting! Ze probeerden Hem bij het uitvoeren van de wet immers te slim af te zijn. Door heel handig met de bepalingen om te gaan. Waarom legt de Heer Jezus juist hen niet wat breder uit, wat zij kennelijk nog helemaal niet begrepen hadden van God? Misschien omdat je van Isral mag verwachten dat ze dat nu wel weten. Want al noemde Isral Hem geen Vader, de hele geschiedenis door zorgde God al wel als een Vader voor zijn volk Isral. en sinds de Heer Jezus, voor het volk Isral met ons erbij.

Kijk eens mee hoe overweldigend dat eigenlijk in een videofilmpje dat Vaders Liefdesbrief heet. Nou! De Bijbel staat vol met Vaders overweldigende liefde voor ons Isral kon toen nog niet alles weten, maar al genoeg om God als liefhebbende Vader te omarmen. En wij kunnen het helemaal weten hoe God voor ons is, als we het tenminste tot ons door laten dringen. Maar dringt dat wel genoeg tot ons door?

Transactie ipv relatie


Er is namenlijk ook een andere manier van met God omgaan. Ook andere godsdiensten kennen het gebed. In het Boeddhisme kennen ze het gebedswiel. Een holle cilinder die je snel langs zijn as kunt laten ronddraaien.

Binnenin bevind zich een zeer uitgebreid gebed op perkament in heel kleine lettertjes geschreven. Men geloofd dat bij elke draaiing zon gebed naar de hemel wordt gestuurd. Hoe meer omwentelingen des te meer gebeden. Vandaar dat je gelovigen niet langs een muur met gebedsrollen (die zijn er ook) ziet lopen zonder de wielen aan te slingeren. Een intensief gebedsleven is hier hard werken! Technisch wijze boeddhisten zetten de gebeden op een harde schijf, dat zet met 5400 omwentelingen per minuut (of nog meer) pas echt zoden aan de dijk. Een mechanisch gebed, zo vaak herhaald dat de godheid er niet meer omheen kan. Een heel andere wereld dan de onze! Ja! En toch, wij christenen kunnen het gebed ook als plicht gaan zien. Het gevoel kruipt erin dat als ik mijn plicht trouw vervul, dat God me dan iets schuldig is. of dat God dan wel zal reageren.

Ik heb God iets gegeven, dus nu zal Hij mij wel iets teruggeven. Dan wordt het gebed een transactie En dat is een bedreiging voor de relatie. Je doet een gebedje. Eerst even bidden hoor. Je gaat het gevoel krijgen dat de werking van het je gebed van jou afhangt. En misschien krijg je wel het gevoel dat het beter werkt als je: heel vaak bidt, heel trouw bent in het bidden, heel lang bidt, heel mooi bidt, heel intens en gemeend bidt, met heel veel inspanning bidt, met heel mensen samen bidt Als jij je best maar doet! En dan hoor je ons ineens zeggen: we hadden zoveel en zovaak en samen met zoveel mensen gebeden, maar het is toch niet verhoord. Zie je hoe dicht bij het ons bij ons ligt? die mechanische manier van bidden. Denk nog eens terug aan je gebeden van de afgelopen week:

Wie is God in die gebeden voor je: meer een ambtenaar achter het loket, of meer de liefdevolle Vader?

10

Relatie
De Heer Jezus spreekt hier een korte boodschap uit, maar ook een zeer diep in ons leven ingrijpende boodschap. Naast je aardse vader, hebben jullie een Hemelse Vader. Hij vraagt ons God zijn Vader vertrouwen zoals we onze eigen vaders vertrouwen. Sommige onder hen zijn helaas niet te vertrouwen, daar kun je een leven lang veel verdriet van hebben, en enorme schade van oplopen maar veel anderen zijn dat gelukkig wel. Al zijn zij ook lang niet perfect (het zuijn vaders n de zondeval!). Toch kun je het echt goed met ze hebben. Ze zorgen voor je.

Niet alleen voor je eten, maar ze geven je ook van hun aandacht en hun tijd en hun liefde. Dat kan zo mooi zijn! Dierbaar tot en met. Wij in onze cultuur en in onze tijd maken daar meer van mee dan de tijdgenoten van de Heer Jezus. In Jezus tijd waren vaders veel meer op een afstand, Veel meer de gezaghebbende vaders. God zegent ons in deze tijd met een heel andere kant van het vaderschap. Zon vader als die van jullie is, is God ook! Maar dan een veel betere. Hij is de hemelse versie van jullie aardse vaders. Liefdevoller, geduldiger, vergevingsgezinder, zachtmoediger, fijngevoeliger en zorgzamer dan onze eigen vaders.. Om maar een paar dingen te noemen. Hij luistert naar je vragen en geeft je er antwoord op. Als jij het bij Hem zoekt, zul je het ook bij Hem vinden. En bij Hem klop je nooit tevergeefs aan.

11

Hij zal het goede aan je geven als je Hem daarom vraagt. Dat is wat, wat de Heer Jezus hier zeg!. God zijn hemelse Vader dat is Hij!- gaat een relatie met je aan! Als een vader. Dezelfde die hemel en aarde maakte. Die! Als je beseft Wie Hij is, dan is dat het mooiste nieuws dat je kunt krijgen. En Hij heeft Zichzelf al bewezen aan je. Hij heeft je het beste al gegeven: zijn Zoon. De allerkostbaarste die Hij je kn geven. Al het andere is minder goed! Het is geen relatie zoals wij die kennen, Met onmiddelijke reacties en hoorbare antwoorden. Maar wel een relatie waarin God zeer aanwezig is, En geduldig naar ons luistert en niets van wat wij zeggen mist, verkeerd begrijpt of weer vergeet.

12

Een relatie die vooral van onze kant nu nog niet compleet is, we slagen er vaak nog niet in goed met God om te gaan. Maar ook dat komt goed, want in de toekomst zal het goede van God ons veel beter zal maken Maar, willen wij nu ook een relatie met Hem aan gaan? Kun je dat horen in onze gebeden. Waarop lijkt ons bidden? Is het de liefdevolle ontmoeting tussen een kind en Vader? Is de ontmoeting alleen al goed genoeg voor ons Ga je met God om zoals je met je eigen vader omgaat? Of is het toch anders? Niet alleen omdat het ander soort contact is, Maar om dat we Hem anders behandelen dan Hij voor ons is. Minder als Vader maar meer als een ambtenaar achter een loket.

13

Zo zijn we niet de kinderen van de Vader, maar de kritische consumenten van zijn producten. Die we wel graag op tijd willen! Vragen we Hem alleen als we iets nodig hebben, en wat we nodig hebben. Maar gaat het ons niet om Hemzelf. En blijven we Hem vertrouwen als Hij ons met de wijsheid van de hemelse Vader een ander antwoord geeft dan wij gedacht hadden? Als wij het niet meer snappen? Blijf vragen, blijf het bij hem zoeken, blijf bij Hem aankloppen, zegt de Heer Jezus. Geef je vertrouwen in Hem niet op. Hij is je hemelse Vader, Die wijzer is dan jij kunt vragen. Die alles voor je over heeft. Blijf Hem vertrouwen. Behandel Hem als je Vader,

14

Betrek Hem bij leven, Praat met Hem. Deel je leven met Hem. Dat is bidden! Niet een verzoek indienen en dan weer weglopen. Je wilt dat je hemelse Vader er voor jou is? Maar ben jij er eigenlijk ook voor Hem? Amen.

15