ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2014
Η νοσταλγική Λευκωσία του χθες

Yesterday’s Nicosia

ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑ

Η Πλατεία Μεταξά (Ελευθερίας)

Ιανουάριος 2014
ΔΕΥ

6

ΤΡΙ

7

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

1

2

3

8

9 10 11 12

13 14 15 k 16

ΣΑΒ

4

ΚΥΡ

5

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Το Σεράι (Κονάκι)

Φεβρουάριος 2014
ΔΕΥ

3
10

ΤΡΙ

4

ΤΕΤ

5

ΠΕΜ

6

ΠΑΡ

7

ΣΑΒ

ΚΥΡ

1

2

8

9

11 12 13 14 k15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας (τέμενος Σελιμιγιέ)

Μάρτιος 2014
ΔΕΥ

ΤΡΙ

4
3
10 11
17 18
24 25
31

ΤΕΤ

ΠΕΜ

5
6
12 13
19 s 20
26 27

ΠΑΡ

7
14
21
28

ΣΑΒ

ΚΥΡ

1 2
8 9
15 k 16
22 23
29 30

Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Μελκονιάν

Απρίλιος 2014

ΔΕΥ

7

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

3

4

1

2

8

9 10

14 k 15 16

ΣΑΒ

5

ΚΥΡ

6

11 12 13

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Ο σιδηροδρομικός σταθμός

Μάιος 2014
ΔΕΥ

5

ΤΡΙ

6

ΤΕΤ

7

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

1

2

8

9 10 11

3

ΚΥΡ

4

12 13 k 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Το Μεγάλο Χάνι

Ιούνιος 2014
ΔΕΥ

2
9
16
23
30

ΤΡΙ

3
10
17
24

ΤΕΤ

4
11
18
25

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

5
6
7
12 k 13 14
19 20 f 21
26 27 28

ΚΥΡ

1
8
15
22
29

Το Αεροδρόμιο

Ιούλιος 2014
ΔΕΥ

7

ΤΡΙ

ΤΕΤ

ΠΕΜ

ΠΑΡ

3

4

1

2

8

9 10

14 15 16

ΣΑΒ

5

ΚΥΡ

6

11 k12 13

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Το Ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας

Αύγουστος 2014
ΔΕΥ

4

ΤΡΙ

5

ΤΕΤ

6

ΠΕΜ

7

ΠΑΡ

ΣΑΒ

ΚΥΡ

1

2

3

8

9 k 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Η λατινική εκκλησία του Τιμίου Σταυρού

Σεπτέμβριος 2014

ΔΕΥ

1

ΤΡΙ

2

ΤΕΤ

3

8 k 9 10
15 16

ΠΕΜ

ΠΑΡ

4

5

ΣΑΒ

6

ΚΥΡ

7

11 12 13 14

17 18 19 20 21

22 s 23 24 25 26 27 28
29 30

Το Κυβερνείο

Οκτώβριος 2014
ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

1
6

7k 8

ΠΕΜ

ΠΑΡ

2

3

ΣΑΒ

4

ΚΥΡ

5

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ο αγγλικανικός καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου

Νοέμβριος 2014
ΔΕΥ

3
10

ΤΡΙ

4

ΤΕΤ

5

ΠΕΜ

ΠΑΡ

6k 7

ΣΑΒ

ΚΥΡ

1

2

8

9

11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Η Πύλη Αμμοχώστου

∆εκέμβριος 2014
ΔΕΥ

ΤΡΙ

ΤΕΤ

1

2

8

9 10

15 16

3

ΠΕΜ

4

ΠΑΡ

ΣΑΒ

5k 6

ΚΥΡ

7

11 12 13 14

17 18 19 20 f21

22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Γενική άποψη της Λευκωσίας

Ιανουάριος 2015
ΔΕΥ

k

5

ΤΡΙ

6

ΤΕΤ

7

ΠΕΜ

ΠΑΡ

ΣΑΒ

1

2

8

9 10 11

3

ΚΥΡ

4

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful