You are on page 1of 2

‫سكوله كبعساءن فرمفوان ميتوديس تكوانتن‬

SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TARIKH / MASA

Khamis - 9/1/2014
10.30pagi - 11.30pagi (60 minit)

KELAS / BIL. MURID

4 Exemplary / 36 orang

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM (EMK)
BAHAN BANTU
MENGAJAR
AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
REFLEKSI

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Membaca manual dengan betul.
2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.aktiviti.
1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
2. Kreativiti - boleh mengendalikan komponen dengan selamat
3. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
1. Kit mainan
2. Manual
3. Alatan tangan
1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid.
2. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.
3. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan
bimbingan guru. ( HOTS – mentafsir )
4. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan
alatan tangan dengan bimbingan guru.
5. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model
seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan
pemegang bateri dengan bimbingan guru.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.

Kreativiti . Alatan tangan 1. 2.2.30pagi .3 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. 2. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.1. Manual 3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model. 1. 5. MURID 4 Excellent / 19 orang TAJUK 2. 2. suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan bimbingan guru.9/1/2014 11. Membaca manual dengan betul. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial 2.1.30pagi (60 minit) KELAS / BIL. 3. roda.0 ASAS TEKNOLOGI STANDARD KANDUNGAN 2. 3.‫سكوله كبعساءن فرمفوان ميتوديس تكوانتن‬ SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TARIKH / MASA Khamis . Kit mainan 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan 1. Murid menyatakan nama.boleh mengendalikan komponen dengan selamat 3. 2.aktiviti. fungsi dan cara menggunakan alatan tangan dengan bimbingan guru. 1. gear. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor. kerangka.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI 2.1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid. ( HOTS – mentafsir ) 4. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.12.1. . gandar.