You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org www.facebook.com/parisholc

02-09-2014

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO PROWADZ: KSIA CHRYSTUSOWCY ks. Sawomir Murawka proboszcz ks. Tomasz Ludwicki wikariusz ks. Stanisaw Drza rezydent SIOSTRY MISJONARKI CHRYSTUSA KRLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ s. Wioletta Kotun przeoona s. Agnieszka Jach s. Beata Kotun NIEDZIELNE MSZE W. sobota - 4:00pm Saturday - 5:30pm in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00, 7:00 (z udziaem modziey) CODZIENNE MSZE W. od poniedziaku do soboty o 9:00am; dodatkowo w rody i pitki o 7:00pm BIURO PARAFIALNE CZYNNE: od poniedziaku do pitku 10:00am -12:00pm 1:00pm - 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Prawda wyzwala, wypala jak sl, szczypie, wreszcie rozdziera, nadaje smaku naszemu yciu. Bywa tak, e przeywamy rozdarcie, poniewa cignie nas w dwie strony. Nasze postawy nie s jednoznaczne. Idziemy za Chrystusem, ale ogldamy si za diabem. Oburzamy si na ludzk chciwo i marzymy o pienidzach. Pochwalamy skromno i pokor, ale niech no tylko Pan Bg nas wysucha i da nam kogo, przy kim bdziemy skromnie wyglda odczujemy zazdro. Pragniemy, aby nas szanowano, wysuchiwano i traktowano z szacunkiem, ale czy tak traktujemy innych? I wreszcie ten znienawidzony wiat, ktrym gardzimy jako chrzecijanie, czujc do niego wstrt za niemoralno, czy nie jest tym samym wiatem, ktry wszyscy podgldamy przez dziurk od klucza, przez rne ekraniki, czasopisemka, suchaweczki? Symbolem zakamanej postawy staa si ona Lota, ktra oficjalnie uznaa wiat Sodomy za niegodny jej osoby, ale tak naprawd zezowaa za nim z tsknot. Napisano: ona Lota, ktra sza za anioami, obejrzaa si i staa si supem soli (por. Rdz 19,26). Sl to jednoznaczno ucznia Pana, to zdecydowanie, jaki smak radykalnoci, o ktr trzeba walczy z wasnymi kusicielami. Mamy skonno do oszukiwania siebie. Rola sumienia polega na prawdziwej ocenie sytuacji. Pychy nie nazywa godnoci, buntu nie nazywa obron, chciwoci nie nazywa trosk o siebie. Dosoli sobie to nie wierzy w swoje kamstwa tak bardzo, e wydadz si prawdami. Nie wmawia sobie, e grzech jest silniejszy ni Jezus. Trzeba szuka rde naszych postpkw, przyczyn naszych zachowa. eby uzdrowi chore ciaa, trzeba sign do chorych emocji i uczu, do rda, do dziecistwa, do pierwszych chwil ycia, ktre jak rdo ycia wypywa z rodziny. Da sl u rde, to rzuci Sowo ewangeliczne w chory klimat dziecistwa, to posuy si nie tylko spowiedzi, ale i rozmow, modlitw o uzdrowienie uczu i pamici. O. Augustyn Pelanowski

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 1:00 + Andrzej Zawadzki - ona, dzieci 1:00 + Za zmarych rodzicw - syn 1:00 + Za zmarego dziadka - wnuk 7:00 + Jan Mandziuk - siostra z rodzin WYSTAWIENIE NAJWITSZEGO SAKRAMENTU W KAD NIEDZIEL W kad niedziel bdzie wystawienie Najwitszego Sakramentu o godz. 6:40pm przed Msz w. wieczorn.

SOBOTA - 8 LUTY

9:00 + Genowefa, Jan Tyrcha - crka z rodzin 4:00 + Czesawa, Jzef Pizon - syn z rodzin 5:30 + Helena Bienkowski - H. Tor, J. Wyszyski
V NIEDZIELA ZWYKA - 9 LUTY

8:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Haliny Micka z okazji 75 rocznicy urodzin 9:30 + Michalina Chrobak - siostra 11:15 + Wadysawa, Jzef, Mieczysaw Sznitka i zmarli z rodziny 1:00 - O Boe b. i szybki powrt do zdrowia dla Jadwigi Noga - Celina Jasiski 1:00 - O Boe b. i potrzebne aski w dniu urodzin dla Patryka Frydrysiak 1:00 + Zmarli z rodzin Janiszewskich i Kabatw 1:00 + Jadwiga, Kazimierz Grecki 1:00 + Andrzej Klawa 1:00 + Stanisaw Kowalski - ona, dzieci 1:00 + Adam Zysnarski - ona 7:00 + Henryk Kraszewski w 8 rocz. mierci - dzieci z rodzinami.
PONIEDZIAEK - 10 LUTY

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 15/16 luty 4:00 - Celina Basta 5:30 - Victoria, Alexander Wystpek 8:00 - Elbieta Wolski, Agnieszka Bryczkowska 9:30 - Eugenia Czaja, Anna Martusiewicz, Boena Dulemba 11:15 - Dzieci 1:00 - Krystyna Szymczakowska, Krzysztof Grzesiak, Mariola Vanderest 7:00 - Bierzmowani

KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 15/16 luty 4:00 - M. Gardocki i chtni 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - S. Sakowski, I. Szklarski 9:30 - S. Dudka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach 11:15 - R. Kogut, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny 1:00 - J. Berent, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

9:00 + Jzefa Banak - rodz. Taranda


WTOREK - 11 LUTY

9:00 - Za parafian 10:00 + Andrzej Klawa


RODA - 12 LUTY

9:00 + Genowefa Maziarz w 1 rocz. mierci - E. S. Krl 7:00 + Walter Melen w 2 rocz. mierci - rodzina
CZWARTEK - 13 LUTY

MSZE POGRZEBOWE W minionym tygodniu do Pana odeszli .p. Andrew Kopec i Adam Zysnarski, ktrych Msze w. pogrzebowa odbyy si w pitek. Promy o rado wieczn dla zmarych: Wieczny odpoczynek racz im da Panie. CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE 9 LUTY, 2014 PONIEDZIAEK - 1 Krl 8,1-7.9-13 Ps 132 Mk 6,53-56 WTOREK - 1 Krl 8,22-23.27-30 Ps 84 Mk 7,1-13 RODA - 1 Krl 10,1-10 Ps 37 Mk 7,14-23 CZWARTEK - 1 Krl 11,4-13 Ps 106 Mk 7,24-30 PITEK - 1 Krl 11,29-32;12,19 Ps 81 Mk 7,31-37 SOBOTA - 1 Krl 12,26-32;13,33-34 Ps 106 Mk 8,1-10 NIEDZIELA - Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,1737 Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 OFIARY Z NIEDZIELI CHRZTU PASKIEGO 2 LUTY Ofiary z kopert - $ 5,944.00 Ofiary bez kopert - $ 870.00 Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

9:00 + Jan, Stefan Chojnowski


PITEK - 14 LUTY

9:00 + Za zmarych z rodzin Gos i Zawadzkich oraz dusze w czycu cierpice 7:00 + Jzefa Zubek 7:00 + Maria, Jzef Koodziej - syn z rodzin
SOBOTA - 15 LUTY

9:00 + John Segiera w 29 rocz. mierci - ona 4:00 - O udan operacj dla Daniela 4:00 + Jan, Tadeusz, Henryk Mieczkowski - rodzina 5:30 + Helena Bienkowski - T. H. Borowski
VI NIEDZIELA ZWYKA - 16 LUTY

8:00 + Magorzata Hoka 9:30 + Za zmarych z rodzin: Maliszw i Paszkw 11:15 + Lucyna Niczman, Anna, Micha Maroszek rodzina 1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla Julii Petecki z okazji 99 rocz. urodzin

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

KAWIARENKA W niedziel 2 lutego kawiarenk przygotowali rodzice dzieci I Komunii w: pastwo Karpiski, Kastelnik, Kotlarz i Rogowski. Dochd wynis $626.00. Bg zapa. Przeywamy kolejn, pit niedziel w cigu roku. Sowo Boe uczy nas dzisiaj, e jako chrzecijanie mamy by sol ziemi i wiatem wiata, czyli tymi, ktrzy, cho nieliczni, wyznaczaj kierunek, w ktrym naley i. Pomylmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym yciu codziennym. Moe warto, bymy rwnie w gronie rodzinnym si nad tym zastanowili i podzielili si wzajemn refleksj, jak moemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypenia. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. Dokadnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczciu, Matka Najwitsza objawia si Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamitnia znana pie Po grach, dolinach. Podczas osiemnastu spotka z Bernadet Maryja wzywaa do modlitwy oraz pokuty i prosia, aby na miejscu objawie zosta zbudowany koci. Tak si te stao. Lourdes zasyno z licznych nawrce i uzdrowie, stajc si w krtkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dzi do Lourdes przybywaj chorzy i zdrowi pielgrzymi z caego wiata. wito Matki Boej z Lourdes czymy z obchodami wiatowego Dnia Chorych. Mamy wic szczegln okazj do pogbienia wraliwoci, refleksji i czynnego dziaania wobec cierpicych i chorych, osamotnionych, dla tych, ktrych mamy blisko siebie, i dla tych, ktrych nie znamy. wiat potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kociele Msz w. z namaszczeniem chorych bdziemy sprawowa w tym dniu o godz. 9:00 i 10:00 rano. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepenosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej wityni! ZAPROSZENIE DO WSPLNOTY RYCERZY KOLUMBA W dniu dzisiejszym po kadej Mszy w. w Sali Jana Pawa II bdzie moliwo spotkania si z czonkami wsplnoty Rycerzy Kolumba, aby zapozna si z dziaalnoci tej organizacji w Kociele. Zapraszamy nowych chtnych mczyzn do wczenia si do tej wsplnoty. Rycerze Kolumba zapraszaj w dniu dzisiejszym na darmowy obiad. SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra odbdzie si we wtorek 11 lutego. Msza w. o godz. 10:00 rano poczona z Sakramentem Chorych z okazji wiatowego dnia chorych, a po Mszy w. spotkanie w sali Jana Pawa II. KONCERT WALENTYNKOWY Zapraszamy na koncert Walentynkowy do Amerykasko-Polskiego Centrum Kultury 14 lutego o godz. 8:00pm. Wystpi znani i lubiani artyci w doskonaym, nastrojowym programie. Wrd nich Anna Wyszkoni, Maciej Zakocielny oraz Kabaret Grzegorza Halamy. Usyszymy znane i lubiane utwory muzyczne obojga wykonawcw oraz bawice do ez skecze kabaretowe. A po koncercie impreza Walentynkowa. Bilety w cenie $40 w sprzeday w APCC, Polish Art & Books, Ksigarni Eden, Stan's Grocery oraz u organizatorw. Informacje i organizacja: 248 396 1370 oraz 586 489 6668 SPOTKANIE DLA MODZIEY PRZYGOTOWUJCEJ SI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I ICH RODZICW W najblisz niedziel 16 lutego po Mszy w. o godz. 7:00 wieczorem odbdzie si spotkanie dla modziey przygotowujcej si do Sakramentu Bierzmowania i ich rodzicw.

TEATR PROMIENIOWANIE. RZECZ O MARII SKODOWSKIEJCURIE. Zapraszamy 23 lutego do naszej Sali Jana Pawa II o godz. 3:00pm na sztuk teatraln o naszej noblistce Marii Skodowskej Curie z aktorami z Toronto. Zapraszamy i modych i starszych do obejrzenia tego warto ciowego przedstawienia. Bilety bdzie mona naby ju w przysz niedziel w holu kocioa. Dla doros ych $15.00, dla uczniw i studentw $10.00.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH Krystyna Kwiatosz, Elbieta Sieradzka Genowefa Babel, Sophie Chrobak, Jean Goembiowski, Julia Petecka, Antoni Popawski, Jzef Wasilewski, Krzysztof Nytko, Mirosaw Wilk, Helena Salbut Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie. KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS 9 luty 2014 - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w. 9 luty 2014 - Przygotowanie do Kanonizacji Jana Pawa II 11 luty 2014 - Namaszczenie Chorych 15 luty 2014 - Lectio Divina 15 luty 2014 - Spotkanie przed Chrztem w. dla rodzicw i chrzestnych 15 luty 2014 - Harcerska Zabawa Serduszkowa 16 luty 2014 - Spotkanie dla rodzicw modziey przygotowujcej si do Bierzmowania

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM DROG LECTIO DIVINA Siostry Misjonarki zapraszaj na kolejne spotkanie w nurcie LECTIO DIVINA pt: Powierzy si Ojcu Jezusa w sobot 15 lutego 2014 w sali pod dzwonami. Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm. Jeli czujesz w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie zapomnij przynie ze sob: pragnienia spotkania si z Bogiem w ywym Sowie, Pisma w., notatnika.

PODKARPACKA GALA BIESIADNA Parafia w. Floriana zaprasza na zabaw 22 lutego od godz. 7:00pm. Gra bdzie zesp Zawisza Band. Cena biletu $30.oo. Mona zakupi w parafii lub dzwonic pod NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM W sobot 15 lutego o godz. 3:30 p.m. w kaplicy w. numer: 313 529-1422. Plakaty w holu Kocioa. Maksymiliana odbd si nauki przed chrztem w. dla ZABAWA OSTATKI rodzicw i rodzicw chrzestnych. Rada Duszpasterska zaprasza na Ostatki, SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU WITYM ktre odbd si 1 marca od godz. 7:00 W pitek, 14 marca 2014 rozpoczynamy w naszej wieczorem. Podczas zabawy gra bdzie wsplnocie Seminarium Odnowy w Duchu witym. zesp Muza Mix. Czekaj nas ciekawe atrakcje: loteria fantowa i kotylion. Bilety w cenie $35.00 Seminarium ma na celu odrodzenie wiary, poprzez mona bdzie zakupi po kadej Mszy w. w niedziel 16 dowiadczenie osobistej wizi z Bogiem. Czas trwania i 23 lutego a take przy wejciu do sali Jana Pawa II Seminarium obejmuje 10 tygodni. Uczestnicy raz w w dniu zabawy. Oferujemy pczki, kaw, herbat i otwarty tygodniu (pitki godz. 7:00pm) gromadz si na wsplnej Eucharystii, po ktrej wysuchaj konferencji tematycznej, bar. Bdzie rwnie moliwo zakupu ciepych da. a nastpnie spotykaj si w kilkuosobowych grupkach GRALSKIE OSTATKI zwanych grupami dzielenia prowadzonych przez Koo Morskie Oko zaprasza na zabaw 1 marca 2014 animatorw. Seminarium poprowadzi ks. Tomasz w Domu Zawikowym PNA w Hamtramck od godz. Ludwicki TChr. Koszt zakupu podrcznikw na 8:00pm. Bilety w cenie $25.00 a przy wejciu $30.00. seminarium (11 ksiek): $100. Zapisy w zakrystii Po rezerwacj mona dzwoni 313 574 9711 i w biurze parafialnym tylko do 16 lutego 2014. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 10 luty - w. Scholastyka (542), dziewicy, bliniaczej siostry w. Benedykta, ktry da pocztek yciu monastycznemu w Europie; Scholastyka w eskim klasztorze powicia si subie Boej. 14 luty - wito Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znajcy rne jzyki, piastujcy rne godnoci kocielne, podjli wiele udanych wypraw misyjnych. Obaj wici s uwaani za apostow Sowian. W 1980 roku Ojciec wity Jan Pawe II ogosi ich wsppatronami Europy. 14 luty - wspomnienie w. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002 Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Koordynator do spraw Katechezy s. Wioletta Kotun MChR - (248) 224-8946 Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zakrystianka - s. Agnieszka Jach - (248) 224-8936

GRUPY PARAFIALNE Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr Grupa modzieowa-ks. Tomasz Ludwicki SChr Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946 Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr Lider - Olga Osko - (586) 275-5792 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Marek Bieciuk - (586) 219-3256 Wsplnota Razem Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

RADA DUSZPASTERSKA: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879 - 5898 Zastpca: Iwona Jdrzejczak (248)790-9348 Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566 - 1636 Jolanta Gmurowska, ukasz Macig, Barbara Somiska RADA FINANSOWA: Przewodniczca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Zastpca: Wadysaw Szaflarski (248)652-8424 Sekretarz: Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wojciech Urban Przedszkole parafialne Justyna Pal - (586) 258-9586 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344 Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636 CAF PROWINCJA rezerwacja (248) 790-9348 wtorek, roda, pitek 5:30-8:30 sobota 10:00-1:30, po Mszy o godz. 4:00pm

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki (roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm) s. Beata Kotun Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat) Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm) Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645 Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy: regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w. wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian. Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia, aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU od wrzenia do maja: W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 am do 7:00pm W kad niedziel od 6:40pm LITURGIA GODZIN Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 am NOWENNA DO W. ANTONIEGO We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am NOWENNA DO MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W rod o godz. 6:40pm MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek miesica o godz. 3:00pm NABOESTWA FATIMSKIE od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu I SOBOTA MIESICA Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do godz. 11:00am RANIEC W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w. porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am. Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm DROGA KRZYOWA W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm RORATY W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty o godz. 9:00am WYPOMINKI W listopadzie codziennie p godziny przed Msz w. porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.

SAKRAMENTY CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery: formularz wypeniony w biurze parafialnym kopia aktu urodzenia dziecka zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog peni funkcj matki lub ojca chrzestnego BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych dzieci w klasach II i III POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w. W I pitek miesica od godz. 6:00pm CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze MAESTWA - Naley zgosi si do biura parafialnego przynajmniej sze miesicy przed planowan dat lubu, aby sporzdzi protok i przygotowa potrzebne papiery. KAPLICA W. MAKSYMILIANA Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codzinnie od Mszy w. o godz. 9:00am do godz. 9:30pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu PROGRAM RADIOWY KSIY CHRYSTUSOWCW Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w. Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia, kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD o tematyce religijnej i patriotycznej.