You are on page 1of 4

Management Urban

Definirea este un fenomen, rezultatul sau este o idee Riscurile acele conditii si acei factori care pun in pericol atingerea obiectivului (scopului) Oportunitatile acele conditii si acei factori care nu pun in pericol atingerea scopului Calitatile conditii si factori care apartin mediului intern si care faciliteaza atingerea scopului Sinergie conlucrarea mai multor calitati; efectul sumei este mai mare decit suma efectelor partilor componente Competente distinctive acele calitati care individualileaza o organizatie si ii ofera un avantaj net in fata celorlalte organizatii Misiune Defineste tinta si actiunea pentru atingerea ei Definirea unei tinte si actiunea pentru atingerea tintei Deviza exprimare redusa, cu un grad mare de metaforicitate a misiuni Sloganul publicitar misiune directionata ca formulare catre consumator Corelarea intre ele exista o relatie Coroborate taria relatiei; presupune o coordonare, obiectivele sa fie realizabile Coordonate exista o ierarhie relatii intre obiective individuale si obiective de grup Strategie ansamblul deciziilor si alocarii de resurse in cadrul unei organizatii in vederea realizarii misiunii si atingerea obiectivelor pe termen lung (toate deciziile si aocarea resurselor) Holding ansamblu de organizatii in care un actonar detine controlul

Politica ansamblu de practici (actiuni, decizii) pe care o organizatie le foloseste pentru atingerea unui scop ( obiectiv managerial) este o formulare sau o statuare generala, foma scrisa, care ilustreaza obiectivele unei organizatii si constituie linii directoare in ceea ce priveste actiunile administrative Planificare operationala - se ocupa de activitatile cu caracter rutinar (care se repeta) din organizatie, definind in mod precis actiunile care se intreprind si stabileste in mod exact responsabilitatile pentru acele actiuni dar si modul in care sunt utilizate resursele pentru fiecare actiune in parte Planuri operationale (cei ! ") presupund descrierea procesului si metoda (cum#) Politicile sunt un scenariu, un curs al actiunilor pentru confruntarea cu anumite probleme Procedurile definiri ale unor etape standard care o data parcurse intr$o anumita situatie duc la un anumit rezultat; au caracter sintetic presupun niste stadii obligatorii prin care sa se treaca pentru a obtine rezultatul dorit Metode descriu in mod amanuntit fiecare din actiunile care trebuie parcurse desfasurate de$a lungul unui proces Regulile limitare de comportament, se aplica fara exceptie in situatiile care se repeta Programe cuprind mai multe proiecte Proiecte realizarea si asigurarea unui singur punct de program este un plan operational cu caracter unicat cu obiectiv limitat (timp, amploare, fonduri) si precis atunci cind proiectul nu apartine Globalizarea este acea stare de dependenta la nivel microeconomic%social%politic care face ca evenimente care se desfasoara intr$un anumit loc sa aiba cauze (in evenimente) si sa influenteze evenimente din zone diferite ale globului; deciziile care se iau intr$un anumit loc au consecinte la mari distante (afecteaza mari teritorii)

&

Principiul dezvoltarii durabile folosirea cumpatata a resurselor astfel incit generatiile urmatoare sa aiba dreptul la dezvoltare satisfacerea nevoilor generatiilor actuale lasand posibilitatea generatiilor viitoare nu doar de a$si acoperi nevoile, ci de a$si alege modelul de dezvoltare Genul pro im- incadrarea obiectivului definitiei intr$o categorie, clasa de obiecte apropriate sau asemanatoare Diferenta specifica stabilirea raportului intre obiect si celelalte obiecte, cautind sa$l individualizam Modelul este o reprezentare Modelarea activitatea prin care elaboram modele Sistem este un ansamblu de elemente intre care exista cel putin o relatie caracteristica; este o suma de elemente organizate intr$o structura Structura ansamblul relatiilor intr$un sistem ( da informatii despre sistem) Structurare procesul de stabilire a unui sistem de elemente !actori sunt agenti ce pot genera o schimbare Conditii de mediu (relatii) un anumit tip de relatii la un anumit moment Management proces de utilizare a resurselor unei organizarii in vederea atingerii unui obiectiv general (scop) prin folosire planificarii, organizarii, conducerii si controlului Manager persoana care conduce o afacere in scopul realizarii profitului coordoneaza o activitate orientata spre un scop bine definit, urmind sa obtina o eficienta maxima in atingerea scopului ia decizii, opereaza, stabileste relatii, utilizeaza informatii, gestioneaza resurse, decide modul de folsire al lor, planifica si urmareste implementarea lor
'

Planificarea este un proces (o suita de actiuni) prin care se stabilesc obiective, se definesc actiuni in vederea atingerii obiectivelor, se estimeaza si se aloca resurse si se construiesc mecanisme de control ale desfasurarii actiunii Organizarea estimarea actiunilor necesare, structura acestei activitati, descompusa in module,; se creeaza o structura organizatoriala ce se naste o data cu activitatea ce trebuie condusa $ Descompunerea activitatilor in etape "ficacitate obtinerea rezultatului dorit in timp bun si cu efortul necesar stabilit; calitate de a produce efortul asteptat "ficienta profit maxim timp redus Control presupune modul de adecvare a actiunilor la planuri Capitalul evaluarea tuturor resurselor de care dispune organizatia $ sumele de bani necesare pentru a cumpara resurse Prezentarea modalitate de comunicare verbala Strategia suita de actiuni care vizeaza un domeniu general pe termen mediu sau lung Planificarea strategica este acel tip de planificare care se ocupa de organizatie in ansamblul sau pe o durata medie sau lunga, definind perspectivele majore in care se doreste evolutia organizatiei Planificarea este un proces in cadrul caruia se stabilesc obiective, actiuni, se evalueaza si se repartizeaza resurse si se stabilesc responsabilitati si modalitati de control Comunicare proces prin care se transmit informatii