S.C. PRODFOR S.R.L.

TEMATICA DE INSTRUIRE
LA LOCUL DE MUNCĂ 2014 Aprobat, Director general

1. Infor a!ii "ri#in$ ri%c&rile $e acci$entare 'i ( )oln*#ire "rofe%ional* %"ecifice loc&l&i $e &nc* 'i+%a& "o%t&l&i $e l&cr& - Evaluarea nivelului de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă din cadrul societăţii 2. In%tr&c!i&ni "ro"rii ela)orate "entr& loc&rile $e &nc*

,. Mo$&l $e acor$are al "ri &l&i a-&tor la loc&l acci$ent&l&i. %tingereea incen$iilor 'i e#ac&area l&cr*torilor/ - acordarea primului ajutor la locul accidentului - instruirea personalului privind modul de acţionare şi evacuare în caz de situaţii de urgenţă - utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea societăţii pentru stingerea incendiilor 4. 0re#e$eri ale regle ent*rilor $e %ec&ritate 'i %*n*tate (n &nc* "ri#in$ acti#it*!ile %"ecifice ale loc&l&i $e &nc* 'i+%a& "o%t&l&i $e l&cr&/ - H ! nr ""#$%&''$ ( )erinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă - H ! nr "'*"%&''$ ( )erinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă - H ! nr "'#+%&''$ ( )erinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă - H ! nr "',"-&''$ ( )erinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special cu afecţiuni dorsolombare - H ! *."-&''$ ( )erinţe minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă - H ! #*/-&''$ ( )erinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la e0punerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot - H ! "'&+-&''$ - )erinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 1. De on%tra!ii "ractice "ri#in$ &tili2area ec3i"a entelor $e &nc*. ec3i"a ent&l&i in$i#i$&al $e "rotec!ie. a i-loacelor $e alar are. inter#en!ie. e#ac&are 'i $e "ri a-&tor/ - modul de utilizare a trusei de prim ajutor - modul de utilizare şi punere în funcţiune a stingătoarelor - prezentarea modului de acţionare în caz de situaţii de urgenţă - e0ploatarea în siguranţă a echipamentelor de muncă

1ntocmit, 2esp 334

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful