CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRĂRII: FAZA: NUMAR PROIECT: BENEFICIAR: PROIECTANT GENERAL: PT

LOCUINTA P+M

COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTARE: SEF PROIECT STRUCTURA DE REZISTENTA: :

A. EXECUTAREA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT

tiintifice pentru Protectia Muncii 3) EXECUTAREA LUCRARILOR Lucrarile din #eton armat constau in reali5area planseelor si scarilor de acces la eta6ul ) al s7o8 room' ului respecti$ al ser$ice' ului 4) EXECUTAREA COFRAJELOR 4.2.1) GENERALITATI Capitolul de faţă cuprinde descrierea lucrărilor conform planselor 04 ! 0" ! 2) STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrările din #eton armat se $or a$ea %n $edere următoarele normati$e& ' N( 0)*' ++ indicati$ pentru e.radul de finisare pre$ă5ute %n proiect pentru elementele ce urmea5ă a fi e. 9eneralitati Cofra6ele 4i susţinerile lor tre#uie astfel alcătuite %nc:t să următoarele condiţii& ' să asi.rada elementele de #eton cofrat sau componentele cofra6elor 4i susţinerilorCofra6ele $or fi e.enţi de decofrare pe feţele ce $in %n contact cu #etonul după cur ăţarea preala#ilă =operaţia se face %nainte de fiecare folosire> 4. cu a. Transportul si depo5itarea cofra6elor %ndeplinească .1.ecutate< respect:ndu' se a#aterile limită' să fie etan4e %nc:t să nu permită pierderea laptelui de ciment' să fie sta#ile 4i re5istente su# acţiunea %ncărcărilor care apar %n procesul de e.ecuţie' să asi.ure ordinea de montare 4i demontare sta#ilită< f ăr ă a de.TA.ecutarea lucrarilor din #eton si #eton armat' . )0)0/00' +0 1 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din #eton armat si #eton precomprimat ' C "2' 3" ' normati$ pentru $erificarea calităţii 4i recepţia lucrărilor de construcţii 4i instalaţii aferente ' Norme si normati$e ela#orate de Institutul de Cercetari .ecutate din lemn sau produse pe #a5ă de lemn 4i metal Pentru reducerea aderenţei intre #eton 4i cofra6e< acestea se un.ure o#ţinerea formei< dimensiunile 4i .

ecutant $or cuprinde preci5ări de detaliu pri$ind& ' lucrările pre.ecuţii corecte a cofra6elor se $or efectua $erificări etapi5ate preliminare< control:ndu' se lucrările pre.ura reparti5area solicitărilor< ţin:nd seama de .ătură sau continuitate Montarea cofra6elor $a cuprinde următoarele operaţiuni& ' trasarea po5iţiei cofra6elor' asam#larea 4i susţinerea pro$i5orie a panourilor' $erificarea 4i montarea po5iţiei panourilor' %nc7eierea< le. Montarea cofra6elor ?nainte de %nceperea operaţiei de montare a cofra6elor se $or cur ăţa 4i pre.4.radarea lor (ste inter5isă depo5itarea cofra6elor direct pe păm:nt sau depo5itarea altor materiale pe sti$ele de panouri de cofra6e ?n #a5a anali5ării proiectului 4i a condiţiilor specifice de e.ice necesare reali5ării lucrărilor de cofra6e @işele te7nolo.ecuţie a cofra6elor' resursele necesare' or. Controlul calitatii lucrarilor de cofra6e ?n $ederea asi.are a elementelor iar %n final se face recepţia cofra6elor 4i consemnarea constatărilor %n !e.ăti suprafeţele de cofra6 care $or $eni %n contact cu #etonul ce urmea5ă a fi turnat 4i $a $erifica 4i corecta po5iţia armăturilor de le.ecuţiei se $a $erifica po5iţionarea %n raport cu terenul 4i modul de fi.urării unei e.ani5area raţional ă a locului de muncă 4.ecuţie constructorul $a sta#ili tipul de cofra6e ce se $a adapta 4i $a ela#ora fi şele te7nolo.ecuţie' po5iţia ferestrelor de cur ăţare sau #etonare' pro.ătitoare su#ansam#lurilor de cofra6e sau susţinere ?n cursul e.Manipularea< transportul 4i depo5itarea cofra6elor se $or face astfel %nc:t să se e$ite deformarea 4i de.radul de compactare 4i posi#ilităţile de %nmuiere %nc:t să se e$ite producerea tasărilor 4.ătitoare' fa5ele de e.ramul de control al calit ăţii pe fa5e de e.3.istrul de procese $er#ale pentru $erificarea calitatii lucrărilor ce de$in ascunse pri$ind& .area 4i spri6inirea definiti$a a cofra6elor ?n ca5ul %n care elementele de susţinere a cofra6elor rea5emă pe teren se $a asi.ice ela#orate de e.

2.ista du#ii asupra calităţii oţelurilor se $a proceda la $erificarea caracteristicilor mecanice prin %ncercarea la tracţiune 4i< după ca5< la suda#ilitate 5.' alcătuirea elementelor de susţinere 4i spri6inire' %nc7eierea corectă a elementelor cofra6elor 4i acestora' dimensiunile interioare ale cofra6elor %n raport cu cele ale elementelor care urmea5ă a se #etona' po5iţia .TA.olurilor' po5iţia cofra6elor %n raport cu cea a elementelor corespun5ătoare situaţiei la ni$elele inferioare 5) EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE 5.urarea etan4eităţii . @asonarea depo5itarea si montarea armaturii sortiment apro$i5ionat< operaţia de control $a sau transmită certificatele de .ure& ' e$itarea condiţiilor care fa$ori5ea5ă corodarea' e$itarea murdăririi acestora cu p ăm ânt 4i alte materiale' asi.oare 4i %nsoţite de certificatul de calitate ?n ca5ul %n care li$rarea se $a face de către o #a5ă de apro$i5ionare< aceasta este o#li.istentei certificatului de calitate sau de .urarea condiţiilor de identificare usoar ă a fiecărui sortiment diametru Pentru fiecare cantitate 4i consta %n& ' constatarea e.1. 4B30)<*<B ' +30 Li$rarea otelului se $a face conform pre$ederilor %n $i.aranţie fie depo5itate separat pe tipuri 4i se corespun5ătoare loturilor pe care le li$rea5ă dotate corespun5ător< astfel %nc:t să asi.aranţie' $erificarea dimensiunilor secţiunii' $erificarea prin %ndoire la rece ?n ca5ul %n care e. 9eneralitati Otelul #eton utili5at este de tipul OAB/ 4i PC"*0)<*<B ' +30 ?n certificatul de calitate se $a menţiona tipul corespun5ător din .ată să Oţelurile pentru armaturi tre#uie să diametre< %n spatii amena6ate 4i asi.

im "0 cm =4 #uc0mp> %n 5onele de consola (ste inter5isa folosirea ca distan ţieri a asi.ure păstrarea formei 4i %nc:t se $a e$ita confundarea lor 4i curăţenia lor pana la montare ?n ca5ul %n care< datorita condiţiilor locale< poate fi fa$ori5ată corodarea oţelului se recomandă montarea 4i #etonarea armăturilor %n ma.im ) 00 m =) #uc 0 mp> %n c:mp< respecti$ la ma.e $or pre$edea& ' cel puţin doi distanţieri la mp de placa sau perete' cel puţin un distanţier la fiecare ml de .ice de #etonare a elementelor sau părţilor de structură al căror $olum dep ăşe şte )00 mc 4i este necesar să fie pre$ă5ute rosturile de turnare La montarea armăturilor se $or adopta masuri pentru desfă4urări a turnării 4i compactării #etonului Armăturile $or fi montate %n po5iţia pre$ă5uta %n proiect< lu:ndu' se m ăsuri care să asi.im )" 5ile de la confecţionare Aarele cu profil cu diametru mai mare de *" mm se $or fasona la cald Montarea armăturilor poate să %nceapă numai după& ' recepţionarea calităţii cofra6elor ' acceptarea de către proiectant a fi4ei te7nolo.ice de #etonare compactare Armaturile tre#uie să fie curate 4i drepte %nainte de fasonare Oţelul li$rat %n colaci sau #are %ndoite tre#uie să fie %ndreptat %nainte de a se proceda la taiere 4i Aarele tăiate 4i fasonare< f ăr ă a se deteriora profilul La %ntindere< alun.urarea #unei .are de a se trece la fasonarea a #arelor< precum 4i armăturilor< e.rinda sau st:lpCistanţierii $or fi din mase plastice cupoanelor de otel' #eton Pentru menţinerea %n po5iţie a armăturilor de la partea superioara a plăcilor< se $or folosi capre din otel' #eton< spri6inite pe armătura inferioara sau pe distanţieri 4i dispuse intre ele la o distanta de ma.imă nu $a depă4i )mm0m fasonate $or fi depo5itate %n pac7ete etic7etate< %n a4a fel să se asi.irea ma.@asonarea #arelor< confecţionarea 4i montarea carcaselor de armătura se $a face %n strictă conformitate cu pre$ederile proiectului ?nainte fi.ecutantul $a anali5a 4i pre$ederile proiectului< ţin:nd seama de posi#ilităţile practice de montare 4i de aspectele te7nolo.rafe< capre> .ure menţinerea acestora< %n timpul turnării #etonului =distanţier< a.

lo#ate $or fi fi.ate din * %n * %n am#ele sensuri =%n 4a7> La .rin5i $or fi le.ate %n mod o#li.ure menţinerea po5iţiei lor %n tot timpul turnării #etonului La %ncruci4ări< #arele de armătură tre#uie să de sarma de )') " mm diametru ?ncruci4ările armăturilor din plăci $or a$ea le. conturul !estul %ncruci4ărilor< din mi6locul reţelelor< $or fi le. 33+' +30> C:nd le.ate prin puncte de sudura sau le.TA.inale pe %ntre.ala sau cu cel mult "D mai mare dec:t cea din proiect' pentru armaturile de re5istenta din .are cu s:rma de armătura elementului sau $or fi fi.rafelor A#aterile ma.atoriu doua r:nduri mar.ime de 40 ∅ pentru #arele din PC "* 4i OA B/ Atunci c:nd din moti$e 6ustificate< constructorul nu dispune de sortimentele 4i dimensiunile pre$ă5ute %n proiectul de e.ate intre ele cu sarma nea.1. 9eneralitati (.ra =.ecutarea lucrărilor de #etonare poate să %nceapă numai daca sunt %ndeplinite următoarele condiţii& armăturilor se face prin suprapunere sau sudura< conform fie le.ecuţie care se depun la cartea construcţiei ) EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE .ătura se face cu s ârm ă< se $or utili5a doua fire .ate de cofra6< astfel %nc:t să se asi.rin5i< diametrul nou adoptat poate fi cu cel mult *"D mai mare dec:t cel pre$ă5ut %n proiectul lucrării< f ăr ă a sc7im#a tipul otelului Inlocuirea de armatura se $a face numai dupa o#tinerea a$i5ului proiectantului de structura si se menţionea5ă pe planurile de e.ecuţie< se poate proceda la %nlocuirea acestor armaturi respect:nd următoarele condiţii & ' adoptarea altor diametre de #are< de acela4i tip de otel cu cel %nlocuit se face astfel %nc:t aria armăturilor să re5ulte e.ime admisi#ile la fasonarea #arelor 4i montarea armăturilor< sunt pentru ∅ B 1 2 de  0 ) mm si pentru ∅ 2 1 )0 de  0<)" mm ?nnădirea proiectului Ancorarea armăturilor %n ca5ul #arelor ori5ontale la centuri 4i a #arelor ori5ontale independente din armarea de c:mp se face pe o lun.Pra5nurile 4i piesele metalice %n.ate toate încruci şările #arelor arm ăturii cu colturile etrierilor sau cu ciocurile a.

re.o5itatea necesară unei #une le.ica' durata ma.im ) "m' se $or lua masuri pentru e$itarea deformării sau de.7iţe de lapte de ciment< nu pre5intă 5one necompactate sau se.ica .ări $a fi refu5at' %nălţimea li#er ă de cădere a #etonului $a fi de ma.aturi intre cele două #etoane' nu se %ntre$ede posi#ilitatea apariţiei unor condiţii climatice nefa$ora#ile ?n #a5a $erificărilor de mai sus se $a consemna apro#area %nceperii #etonării de către proiectant< #eneficiar 4i Inspecţia in Construcţii< conform pre$ederilor de control al calit ăţii lucrărilor Aetonarea unei construcţii $a fi condusa nemi6locit de 4eful punctului de lucru Acesta $a fi permanent la locul de turnare 4i normati$ului P )40' 32 4i fisa te7nolo.ima admis ă acti$ităţii de #etonare nu $a depă4i timpul de %ncepere a pri5ei #etonului< care se poate considera de * ore de la prepararea #etonului' %n ca5ul c:nd se produce o %ntrerupere mai mare< reluarea turnării este permisa numai după pre.ătirea suprafeţelor imediat la turnare< îdepărt:ndu' se apa $a supra$e.2.radării armăturilor' se inter5ice scuturarea armăturii %n timpul #etonării 4i a4e5area $i#ratorului pe armătura' %n 5onele cu armaturi dese se $a urmări umplerea completă a secţiunii' se $a urmări comportarea cofra6elor 4i susţinerilor' #etonarea se face continuu p:nă la rosturile pre$ă5ute %n proiect sau fisa te7nolo.' fi4a te7nolo.ări 4i ru.7ea respectarea au . Turnarea #etonului La turnarea #etonului tre#uie respectate următoarele& ' cofra6ele #etonului $ec7i care $or $eni %n contact cu #etonul proaspăt $or fi udate cu apa cu *'B ore %nainte 4i r ămas ă' din mi6locul de transport #etonul se $a descarcă direct %n lucrare' dacă #etonul nu se %ncadrea5ă %n limitele de lucra#ilitate sau pre5intă se.ică pentru #etonarea o#iecti$ului %n cau5ă este %ntocmit ă 4i acceptat ă de #eneficiar' sunt apro$i5ionate 4i $erificate materialele necesare' sunt recepţionate calitati$ lucrările de sapaturi< cofra6e 4i armare' suprafeţele de #eton turnate anterior 4i %ntărite sunt curăţate de po6.re.

rosime dispuse la ma.im B m inaltime< se admite cofrarea pe toata %nălţimea 4i #etonarea de la partea superioara ' primul strat $a a$ea lucra#ilitatea situată la limita ma.ate se $or turna %n acela4i timp' la turnarea plăcii se $or folosi repere de .a elementului iar la placi perpendiculare pe suprafaţa lor' suprafaţa rosturilor $a fi #ine cur ăţat ă %nainte de continuarea #etonării' %nainte de turnarea #etonului nou< suprafaţa $a fi spălată cu apă ?n ca5ul c:nd temperatura mediului este mai mica de +" °C se $or aplica masuri de protecţie Pe timp ploios< suprafeţele de #eton proaspăt $or fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena< at:t timp cat e.ure ocrotirea e$aporării apei din #eton 4i răcirea rapidă Protecţia se $a %ndepărta după minim / 5ile daca diferenţa de temperatură nu este mai mare de )* °C Compactarea mecanica a #etonului se $a face 4i e.rin5ile 4i plăcile care sunt le.ică 4i nu $a depă4i %nălţimea de B0 cm Turnarea .terioară si de suprafaţă $i#rarii interioare 4i prin $i#rare interioară< Lucra#ilitatea Curata de $i#raţie $a fi de "'B0 secunde %n ca5ul de B0' 20 secunde %n celelalte ca5uri #etonului $a fi de L)'L" %n ca5ul $i#rarii interioare< LB %n ca5ul $i#rarii e.Aetonarea elementelor $erticale se $a face& ' la elementele cu ma.im * 00 m La * ' 4 ore de la terminarea #etonării se $a proceda la prote6area suprafeţei li#ere a #etonului cu materiale care să asi.ista pericolul %ndepărtării laptelui de ciment Păr ţile laterale ale cofra6ului se $or %ndepărta după ce #etonul a atins o re5istenţă minimă de * " N0mp< astfel %nc:t muc7iile 4i P)40' 32 feţele să nu fie deteriorate< %n rest pentru decofrare se $or respecta cerinţele normati$ului .terioare 4i L* %n ca5ul $i#rarii de suprafata ?n măsura %n care este posi#il se $or e$ita rosturile de lucru ?n ca5ul %n care nu se pot e$ita< po5iţia lor $a fi sta#ilita prin fi4a te7nolo.rin5ilor 4i plăcilor se $a face respect:nd următoarele indicaţii& ' .ică si $a fi apro#ata de proiectant La sta#ilirea rosturilor se $or a$ea %n $edere următoarele& ' la st:lpi se pre$ăd numai la #a5ă' la placi $or fi la )<" ' )<B din desc7iderea plăciiLa reali5area rosturilor de turnare se $a tine cont de următoarele& ' rosturile la st:lpi $or fi perpendiculare pe a.imă admisă prin fisa te7nolo.

?n cursul operaţiei de decofrare se $or respecta & ' susţinerile se $or desface %ncep:nd din 5ona centrala a desc7iderii elementelor continu:nd simetric' decofrarea se $a face astfel %nc:t să se e$ite preluarea #rusca a incarcarilor< ruperea muc7iilor sau de.ecutarea pe timp fri.im B<00 m' la placi< un pop la )*<00 mp de placa' intre eta6e popii $or fi a4e5aţi pe aceea4i $erticală A#aterile ma.uranţa astfel& ' la .radarea cofra6elor 4i susţinerilor?n ca5ul desc7iderilor mai mari de B<00 m se $or lăsa popi de si.ime admise sunt& ' %n ceea ce pri$e4te dimensiunile sunt identice cu cele de la cofra6e' %n ceea ce pri$e4te defectele de suprafaţa o ad:ncime de ma.rin5i pana la 2<00 m ' un pop la mi6loc' la .ecutarea< si receptionarea lucrarilor de im#unatatire a terenurilor sla#e de fundare prin metoda impanarii cu materiala locala de aport pe cale dinamica ' .ecutarea lucrărilor de terasamente P)0'32< proiectarea 4i e.im ) 00 mm< suprafaţa de ma.uros a lucrărilor de construcţii' C"*) 1 +4< instructiuni te7nice pentru proiectarea< e.enerale- .ecutarea lucrărilor de fundaţii la construcţii' T.TA. "0+)' /) Terasamente Prescripţii .im B00 cmp0defect< iar totalul defectelor de ma.'norme de de$i5 pentru terasamente' C)2'34< normati$ pentru e.im )0D din suprafaţa elementelorCefectele care se %ncadrea5ă %n limitele de mai sus nu $or fi consemnate prin proces $er#al< remedierea lor făc:ndu' se prin tencuire sau conform normati$ului C )4+' 3/ A. LUCRĂRI DE SĂPĂTURI 1) GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce tre#uiesc respectate la lucrările de săpătura< umplutur ă< compactare şi transport p ăm ânt 2) STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrările de săpare se $or a$ea %n $edere următoarele normati$e& ' C)2+' 33< normati$ pentru e.rin5i mai mari de 2<00 m ' distanta intre popi tre#uie sa fie ma.

etal< urme de rădăcini Umplerea se $a e.tiintifice pentru Protecţia Muncii 3) EXECUTAREA LUCRARILOR ?nainte de demararea lucrărilor de s ăp ături< se $or scoate din functiune sau se $or lasa su# .ecuta $ertical la un un.a5< supra$e.rosime cu maiul manual< maiul mecanic< folosindu' se p ăm ânt cu umiditate optimă pentru compactare (ste foarte importanta compactarea păm:ntului pe etape pentru umplutura 4i numai diferenţa re5ultata se transporta cu utila6e de transport la .etal .ecuta sistemati5area pe $erticala la cotele din proiect cu umplutura de păm:nt ales din săpătura Păm:ntul ales pentru umplutură< re5ultat din săpătură nu tre#uie s ă con ţin ă stratul de sol $e.ropile de fundare In ca5ul interceptarii apei su#terane mai sus de ni$elul specificat in studiul .apatura se $a reali5a pana la cota ') *0 m fata de cota terenului natural< cota care corespunde cu ni$elul dat in proiect< $a a$ea latimea de 0 200 "" m conform detaliilor fundatiilor continue si se $a e.ecuta numai pe teren #un Nu se admite umplutura pe teren $e.traturile de p ăm ânt< de pietri4< etc< re5ultat din săpătura se compactea5ă %n straturi de *0' *" cm .' Norme si normati$e ela#orate de Institutul de Cercetari .7i de +0E pentru a se putea turna #etonul direct in .7ere telefonice< 5onei< stricta si permanenta etc Lucrările pe toate se $or de utilitatile ataca noapte care după dacă deser$esc sau tra$ersea5a 5onele de inter$entie< reţele de apa< canali5are< termice< electrice< %mpre6muirea e$entual semnali5area timp deran6ea5ă circulaţia rutieră .eote7nic< e$acuarea acesteia se $a face cu a6utorul filtrelor aciculare 4) TRANSPORTUL PAMANTULUI Păm:ntul re5ultat din săpătura se depo5itea5ă local 4i locul de depo5itare La transportul păm:ntul se $a ţine seama de & ' distanţa de transport< act %nc7eiat de #eneficiar cu constructorul' de %nfoierea păm:ntului re5ultat din săpătura' de utila6ele mecanice folosite' de %ncărcarea mecanica a utila6ului de transport 5) UMPLUTURI DE PAMANT Cupă e.ecuţia lucrarilor de turnare a fundatiilor< se e.

EXECUTIE SARPANTA DIN LEMN Conditii de calitate pentru piesele din lemn ale sarpantei ale 5idurilor autoportante care descarcă pe pardoseala Compactarea se $a reali5a pana la o#tinerea unui .rosime latime lun.ima *0D A#aterile limita de la dimensiuni sint & .aţiile de proiectare sau asistenta te7nica $a fi c7emat pe 4antier pentru $erificarea 4i consemnarea %n scris a lucrărilor %n fa5ele ascunse ca& ad:ncimea de fundare =terenul #un de fundare>< lăţimea fundaţiei !) CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR Măsurătorile lucrărilor de terasamente =săpături< umpluturi< compactări> 4i transport se $or face la metru cu# de terasamente< respecti$ tone pentru transport conform proiect< scă5:ndu' se pentru $olumul de umplutură< $olumul canalelor de instalaţii< dac ă este ca5ul cartea construcţiei.im " cm se admite o distanta intre noduri de minim "0 cm ' noduri partial concrescute si noduri ne.oria pieselor si elementelor de lemn este I< cu umiditatea ma.rad de compactare de I II Cate.ime ± ) mm ± * mm ± " mm III Conditiile de admisi#ilitate ale defectelor anomaliilor sint & noduri concrescute si noduri sanatoase & se admit in afara 5onelor de im#inare noduri cu marimea de ma.cu mult ă con4tiincio5itate pentru a se e$ita e$entualele posi#ile tasări ale trotuarelor< +"D' )00D ) CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE SAPATURI Proiectantul< prin o#li.re & nu se admit ' noduri putrede & nu se admit .

aminarea aspectului e.ime de F din lun.irieturi & se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc * mm in adincime G !e.roase de 2 cm fi#ra inclinata & se admite daca nu depaseste / cm 0 m .aleri de insecte & nu se admit inima rosie a fa.ima )0" din .pecia lemnului< calitatea de prelucrare se determina e.rosimea si latimea elementelor cur#area< arcuirea si rasucirea & se admit ma.uli pentru $erificarea calitatii & ) (lementele si piesele se $erifica #ucata cu #ucata daca prin corespund desenelor din proiect si conditiilor de mai sus * .imea elementului #om#are & se admite ma.radata<ec7er< etc > 4 Caca la $erificare se constata ca "D sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie c7iar si una .im 0 * D din lun.imea piesei IG madu$a si inima du#la & se admit numai la pise mai .ului & se admite daca este sanatoasa Conditiile de admisi#ilitate ale defectelor de prelucrare< transport si depo5itare sint & tesitura ascutita & nu se admite tesitura o#tu5a & se admite pe fete elementelor .im ) D din latimea elementelor 5.la metalica aplicata pe muc7ii si suprafete si se masoara cu instrumente o#isnuite = ruleta<ri.la .roase cu dimensiunea ma. F din .itudinale & nu se admit coloratie anormala roseata <al#astreala & nu se admite crapaturi & ' nu se admit in 5onele de im#inare ' se admit pe rostul piesei< cu adincime de ma.rosime si pe o lun.auri in .- noduri lon.terior B Cimensiunile si sectiunile elementelor< arcuirea si deformarea se $erifica cu o ri.

ul lot se respin.urarea acoperiri perfect etanse impotri$a ume5irii lemnului GII Protectia pieselor de lemn & Toate piesele se $or prote6a prin tratare antifun.Incadrarea si reparti5area lucratorilor la locul de munca .a cu solutii de sulfat de cupru< #icar#onat de sodiu si diasil sau un produs similar C.imi mai mari Masa pac7etelor nu $a depasi /0 H. cu Ordin Nr *B"0*/ 0/ +" La e. ' !e.nifu.ulament pri$ind protectia si i. si M .aranta ca toate elementele si piesele li$rate corespund conditilor impuse si $a insoti lotul respecti$ cu un certificat de calitate care $a cuprinde & GI denumirea si adresa producatorului specificatia pieselor lotului certificarea ca piesele e.e si elementele necorespun5atoare se inlocuiesc " Producatorul $a .enerale de protectia muncii< editia )++2 apro#at de M M P .-)** La e.din conditiile mentionate intre.ica = ciuperci >< insecticida si i.a cu sirma sau #anda de otel in doua locuri la lun. (lementele se $or depo5ita in spatii inc7ise< ferite de ume5eala<curate< care sa le fereasca de de.imi su# * " m< in trei locuri la lun.iena muncii in constructii Apro#at cu Ordin M L P A T Nr +0N0)++B ' Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari la inaltime< apro#at de M M P .ecutia lucrarilor se $or respecta pre$ederile urmatoarelor normati$e& ' Norme .ecutarea lucrarilor la inaltime se $or respecta pre$ederile normati$ului pri$ind urmatoarele aspecte& .ura cu mi6loace inc7ise sau desc7ise dupa asi.radare si deteriorare Transportul se $a asi.imi de * " 1 4 0 m si in patru locuri la lun. NORME SI NORMATIVE PENTRU PROTECTIA MINCII N"#$% &% '#"(%) (*% + $.pediate corespund calitati$ Cepo5itare< marcare si transport & Pac7etele se $or marca pe una din fete si se $or le.

.Instruirea lucratorilor .Instruirea lucratorilor . cu Ordinul Nr /000)2 )) ++ La e.!ampe< scari de acces si #alustrade ' Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea si transportul prin purtare si cu mi6loace mecani5ate si depo5itarea materialelor< apro#at de M M P .Cepo5itarea corecta a materialelor pentru a nu pro$oca accidente ' Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de i5olare termica< 7idrofu.Cotarea cu ec7ipamente indi$iduale de protectie .Cotarea cu ec7ipamente indi$iduale de protectie .erea mi6loacelor de transport corespun5atoare .e si protectie anticoro5i$e< apro#at de M M P .Ale.!eparti5area adec$ata a lucratorilor .ecutarea lucrarilor de manipulare si transport< se $or respecta pre$ederile normati$ului< pri$ind urmatoarele aspecte& . cu Ordinul Nr /)+00/ )0 +/ La e.!eparti5area corespun5atoare a personalului la locul de munca Intocmit< .ani5area locului de munca .ecutarea lucrarilor de i5olatii se $or respecta pre$ederile normati$ului< pri$ind urmatoarele aspecte& .Or.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.