You are on page 1of 55

UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ,,ION IONECU DE LA BRAD”-IASI

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ SPECIALIZAREA: HORTICULTURĂ

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA DE AMPELOGRAFIE

INDRUMATOR: ROTARU LILIANA

INTOCMIT: STUDENT: MIRON STEFAN-NICOLAE ANUL: IV,GRUPA 444

2009-2010

TEMA PROIECTULUI

În !!nțarea unei plantații de viță-de-vie pentru vinuri albe de calitate în centrul viticol Turda din podgoria Aiud care asigură producții anuale de 280t struguri

CUPRINS

Inroducere I Memoriu ethnic 1 1 Sco!u" #n$iin%&rii !"'nt'%iei 1 ( An'"i)' $'ctori"or c"im'tici 1 ( 1 Tem!er'tur': * medii "un're +i 'nu'"e * medi' minime"or +i m',ime"or "un're +i 'nu'"e * minime +i m',ime '-.o"ute "un're +i 'n"u'"e * d'te medii +i e,treme '"e !rimu"ui +i u"timu"ui #n/he% * "un/ime' !erio'dei de 0e/et'%ie * -i"'n%u" termic /"o-'"1 'cti01 uti" 1 ( ( Lumin' : !erio'd' de 0e/et'%ie 1 ( 2 Umidit'te': * c'ntit'te' de !reci!it'%ii "un're1 'nu'"e +i din !erio'd' de 0e/et'3ie * hi.to/r'm' re/imu"ui de !reci!it'%ii * umidit'te' re"'ti0& ' 'eru"ui di !erio'd' de 0e/et'%ie 1 ( 4 Accidente c"im'tice: * $re/0en%' /rindinei +i ' #n/he%uri"or noci0e !entru 0i%' de 0ie 1 ( 5 Re/imu" eo"i'n * $re/0en%' +i 0ite)' medie ' 06nturi"or * ro)' 06nturi"or 1 ( 7 Indic'torii eco"o/ici .intetici: * indice"e he"iotermic re'" * coe$icientu" hidrotermic * indice"e -ioc"im'tic '" 0i%ei de 0ie * indice"e 'm!"itudinii oenoc"im'tice 1 ( 8 C"im'to/r'm' !od/oriei 1 2 Oro/r'$i' terenu"ui: * $orm' de re"ie$ !redomin'nt& * '"titudine'1 !'nt' +i e,!o)i%i' 1 4 F'ctori ed'$ici: * ti!uri"e de .o" din !od/orie1 c'r'cteri)'re' unui ti! de .o" domin'nt 1 5 Re%e'u' hidro/r'$ic& ' !od/oriei 1 7 9e/et'%i' .!ont'n& +i cu"ti0't& din re/iune 1 8 F'ctori .oci'" economici : * r'di'%i' din !erio'd' de 0e/et'%ie * dur't' de .tr&"ucire ' .o're"ui1 "un'r&1 'nu'"& +i din

* $or%' de munc&1 .ur.e de '!&1 comunic'%ii1 tr'n.!ort1 ener/ie1 !i'%' de de.$'cere1 tr'diti' "oc'"& II Memoriu :u.ti$ic'ti0 ( 1 St'-i"ire' .i.temu"ui de cu"tur& +i ' ti!u"ui de !"'nt'%ie ( ( A"e/ere' .oiuri"or de 0i%& rodito're +i !ort'"toi ( 2 Or/'ni)'re' terenu"ui ( 2 1 C'"cu"u" .u!r'$e%e"or ( 2 ( ;m!&r%ire' terenu"ui #n unit&%i de e,!"o't're ( 2 2 St'-i"ire' re%e"ei de drumuri1 )onei de #nto'rcere1 re%e"ei de iri/'re ( 2 4 Amen':'re' terenu"ui de.tin't !"'nt&rii ( 4 Lucr&ri de #n$iin%'re ' !"'nt'%iei ( 4 1 Pre/&tire' terenu"ui ( 4 ( St'-i"ire' di.t'n%ei de !"'nt're1 $ormei de conducere1 t&ieri ( 4 2 Pichet're' terenu"ui ( 4 4 P"'nt're' 0i%ei de 0ie ( 5 Lucr&ri de #ntre%inere #n 'nu" I ( 7 Lucr&ri"e de #ntre%inere #n 'nu" II1 .t'-i"ire' +i in.t'"'re' .i.temu"ui de .u.%inere ( 8 Lucr&ri de #ntre%inere #n 'nii III +i I9 III Fi+e tehno"o/ice 2 1 Fi+' tehno"o/ic& !entru #ntre%inere' terenu"ui +i #n$iin%'re' !"'nt'%iei 2 ( Fi+' tehno"o/ic& de #ntre%inere #n 'nu" I 2 2 Fi+' tehno"o/ic& !entru in.t'"'re' .i.temu"ui de .u.%inere 2 4 Fi+' tehno"o/ic& !entru #ntre%inere #n 'nu" II 2 5 Fi+' tehno"o/ic& !entru intre%inere #n 'nii III +i I9 I9 Pie.e de.en'te 4 1 Schi%' de or/'ni)'re ' terenu"ui 1:5<<< 4 ( Form' de conducere +i t&ieri"e de $orm're 9 =i-"io/r'$ie

Memoriu descriptiv

P Aure"iu. M'rcinu. decurionu" co"oniei rom'ne de !e teritoriu" 'ctu'" '" )onei C"u:u"ui #nc'nt't de c'"it'te' 0inuri"or de 'ici1'duce om'/iu" cu0enit )eu"ui 0inuri"or>Li-er P'ter? ;n 1@45 e.te de.co!erit& o .t'tuie din !erio'd' rom'n& c're re!re)int& un -'r-'t 3in#nd in m6ini $ructe Ai .tru/uri Tot din !erio'd' rom'n& .*' /&.it 1 #n 1@48 o '"t& .t'tuiet& 1 re!re)ent6nd un co!i" c're 3ine #n m6n& un .tru/ure L' mu)eu" din Aiud e,i.t& un !o.t'ment de ter'.e din !i'tr& de.co!erit #n Cium-rud '"&turi de '"te 0e.ti/ii 0iti* 0inico"e Sciitoru" turc Er"i' Cere-i10i)it6nd )on' #n :uru" 'nu"ui 18<<1 de.crie $rumu.e3i"e !od/oriei Ai $'ce o c'r'cteri)'re ' 0inuri"or !rodu.e 'ici Mediu" #n "ucr're' .' B9i'3' Ai .&n&t'te'C recom'nd& c' -ene$ice !entru men3inere' .&n&t&3ii 0inuri"e din 'ce'.t& !od/orie Din 1@7< e,i.t& "' D&nu-'A*Aiud o co"ec3ie de !e.te 15< de 0inuri de 0i3&*de*0ie In 1@84 cu !ri0i"e/iu" unei e,!o)i3ii or/'ni)'t& "' Londr' 1 0inu" de Fete'.c& '"-& !ro0enit de "' Cium-urd ' $o.t '!reci't c' $iind ce" m'i -un dintre 0inuri"e tr'n.i"0&nene !re)ent'te "' e,!o)i3ie S!re .$6rAitu" .ec '"*E9III*"e' Ai !rime"e decenii '"e .ec *EIE*"e'1 !"'nt'3ii"e 0itico"e .*'u e,tin. Ai #n '$'r' !erimetru"ui !od/oriei1 c' de e,em!"u "' C"u: Ai Turd' In 1@851 Ferenc) F'/G1 'n'"i)6nd com!ort're' .oiuri"or din !"'nt'3ii"e de "' Turd'1 'r't& c&1 din ce"e 4( de .oiuri ce .e cu"ti0'u #n 'ce'.t& et'!&1 .& .e '"e'/& ce"e m'i 'dec0'te1 condi3ii"or n'tur'"e de 'ici In 'ce.t .en. '!reci')& c& din .ortimentu" re.tr6n. .& nu "i!.e'.c& .oiuri"e "oc'"e: Dr'.& Fete'.c& Ai Furmint1 i'r din ce"e .tr&ine: Pinot /ri.1 Tr'miner Ai Rie."in/1 u"timu" '!reciindu*" c' 11ce" m'i -un din "umeC Pri0itor "' .oiuri"e ne/re1 e" '!reci')& c& 'ce.te'1 in condi3ii"e de "' Turd' nu d'u 0inuri c're .& "e e/'"e)e !e ce"e '"-e ;n m&.ur' in c're .*'r !re$er' Ai 0inuri roAii1 e" e.te de !&rere c& 'ce.te' .& $ie o-3inute din .oiuri"e: O!orto Ai Pinot noir

tituit un mediu de !re/&tire !ro$e.t'n3i'" "' de)0o"t're' !od/oriei Aiud In 11Rom6ni' 0itico"&C num&ru" I9 J9I din 1H451 S Drecu 'r't& c& !e!inier' 0itico"& 11D'A!'rC de "' Aiud1 condu.i"0&nene >A"-'1 Se-eA*A!o"d1 T6rn'0e?1 #m!reun& cu c're .eric In 1H<@ M Po! Ai D Dr'ur recom'nd& ce"e m'i 'dec0'te .tice Tr'n.i"0'niei1 #ntre !'r'"e"e"e de: 47 K 17L Ai 47 K 4(L "'titudine Fordic& >Aiudu" $iind !e !'r'"e"' 47 1HL? -ene$ici')& de condi3ii -io*!edo*c"im'tice '!ro!i'te de ce"e '"e ce"or"'"te K !od/orii Centr'"*9e.u-.e inc"ude #n tr'di3ion'"' denumire de 11 M'r' 0inu"uiC 1.& de o !'rte Ai de '"t' ' Cu"o'ru"ui MureAu"ui mi:"ociu Ai ' Cu"o'ru"ui Tr'n.tru" $i"o.&ndu*Ai !"'nt'3ii"e !e o #ntin.co'"& de .& 'rie co"in'r*de"uro'.1Scopul înființării plantației .e #n$iin3e')& "' Cium-urd o Aco'"& de .& de o'meni !re/&ti3i1 ' con.!er.itu't& "' Ford de !od/ori' A"-'1 di.oiuri !entru !od/orii"e Aiud In 1H21 .In 1@@<1 "' Aiud1 .te .!eci'"it'te c're1 de*' "un/u" 'ni"or1 ' !urt't di$erite denumiri > Ico'"' de 9iticu"tur& de ti! In$erior1 Ico'"' de M'iAtri1 etc ? 'duc6nd !rin !reocu!&ri"e !ro$e. re$'cere' !'trimoniu"ui 0itico" din !od/orie du!& de)'.oiuriC c're1 !rin c'dre"e !re/&tite ' #n$"uen3't $'0or'-i" de)0o"t're' Ai m'i '"e.ion'"& !entru !od/orie Pod/ori' Aiudu"ui e. de in$orm'3ii 0iti*0inico"e c're 'u contri-uit .ioniAti"orAi !rin c'dre"e !re/&tite1 un !"u.*' in$iin3't o 11.

n.t'-i"e .tr& !entru 0iticu"tur&1 !entru o-3inere' de 0inuri de c'"it'te .!ecti0e .e d'tore')& unei m'i in/ri:ite cu"turi ' 0i3ei*de*0ie1ci unei m'i 'tente 0ini$ic&ri ' .unt d'te nu num'i de 0'"o're' e.'1 .i-i"& #n mod deo.u!erio'r&1 intuit& cu mi"enii #n urm& de .tituin unu" din $'ctorii de .te !o.tru/uri de m'.e-it de !"&cute '"e 0inuri"or rom'neAti .emn'te !ro!or3ii din .t& #n o-3inere' unor !roduc3ii ridic'te1 de c'"it'te .t'-i"it'te ' !o!u"'3iei re.eori1 "e*'u e/'"'t .te e0ident c& 'ce.tr&ine n*'u $&cut ce"e-rit'te 'numitor re/iuni ' 3&rii >Tr'miner1 Pinot1 etc ? cu"ti0'te in Rom6ni' d'u 0inuri c're de.u!erio'r& Ai .e-it !entru ' !roduce .c& '"-& de A"-' Iu"i'1 etc d'r Ai de $'!tu" c& ce"e m'i renumite .tr&moAii noAtri Cu"tur' 0i3ei*de*0ie '.trem de m're ' c'tor0' 0inuri 'utohtone ce 'u cre't demu"t renume"e unor centre 0itico"e1 Dr'.i/ur& 0enituri im!ort'nte !entru o m're !'rte ' !o!u"'tiei c're tr&ieAte #n re/iuni"e 0itico"e con.Cu"tur' 0i3ei*de*0ie $'ce !'rte din c'te/ori' ce"or c're ocu!& #n.ce!3ion'"& ' condi3ii"or n'tur'"e din 3'r' no'.uAiri"e deo.'u de!&Ait !rin /enero)it'te' Ai $ine3e' "or !e ce"e din 3'ri"e de ori/ine E.3inute de "' un 'n "' '"tu"1 #n c'dru" unor condi3ii o!time de mec'ni)'re Ai de e$icien3' economic& Cu"tur' 0i3ei*de*0ie contri-uie "' 0'"ori$ic're' r'3ion'"& ' $ondu"ui $unci'r1 0i3'*de*0ie !ut6md .tru/uri"or Re'"it'te' 'ce.' ocu!e terenuri"e #n !'nt& ce nu !ot $i cu"ti0'te cu '"te cu"turi .u!r'$'3' cu"ti0't& ' /"o-u"ui E' e.itu'3ii com!rim' c"'r $'0or'-i"it'te' e.oiuri .tor inconte.ucuri1 d'r m'i '"e. !entru o-3inere 0inurior de di$erite c'te/orii de c'"it'te1 !recum Ai di$erite -&uturi !e -')' de 0in Sco!u" cu"ti0&rii 0i3ei*de*0ie con.t "ucru nu .u.' de Cotn'ri1 Fete'.

1.tudiu 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Medi' m'.er0'3ie: Anii "u'3i in . Medi' "un'r& Ai 'nu'"& > K C? TA=EL St'3i' I EI II EII III I9 H14 9 11 LUFILE 9I 9II 1H12 9III 1@15 IE 1418 H11 E AFUAL C"u: *414 211 *(1( 214 *(1< 1414 1817 @14 O-.1.tudiu 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Medi' minime"or "un're Ai 'nu'"& > K C? TA=EL 1 ( St'3i' I EI II EII III I9 *21< LUFILE 9 (17 9I 818 9II H1H 9III @17 (18 IE *(17 E AFUAL C"u: *1@15 *@14 *1517 *@1H *151< *(115 O-.Temperatura.ime"or "un're Ai 'nu'"& > K C? TA St'3i' =EL 1 2 LUFILE .Analiza factorilor climatici 1.1.2.er0'3ie: Anii "u'3i in .

o"ut& "un'r& Ai 'nu'"& > K C? TA= St'3i' I EI EII (514 2<1( 2(15 2418 271@ 2711 2218 2(1( 271@ II III I9 EL 1 4 LUFILE 9 9I 9II 9III IE E AFUAL C"u: 141< 1812 (71< 171< O-.tudiu 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Minim' '-.I EI II EII III 1@12 I9 9 9I (H1@ 9II 2117 9III 2<1@ IE (817 E (21< AFUAL 2(15 C"u: 717 1<1< 151H H1( 1212 (81< O-.o"ut& "un'r& Ai 'nu'"& > K C? TA= St'3i' I EI II EII III I9 *151( 9 EL 1 5 LUFILE 9I 9II (418 9III IE *1@11 E AFUAL C"u: *<1H *11@ *811 *818 *115 ((15 (51( (414 *((1< *(@14 O-.im' '-.treme '"e !rimu"ui Ai u"timu"ui #n/he3 TA=EL 1 7 .er0'3ie: Anii "u'3i in .tudiu 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 D'te medii Ai e.tudiu 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 M'.er0'3ie: Anii "u'3i in .er0'3ie: Anii "u'3i in .

te !r'/u" -io"o/ic de 1< K C c're de"imite')' "un/ime' !erio'dei -io'cti0e ' 'eru"ui Pentru centru" 0itico" Aiud !r'/u" -io"o/ic de 1< K C .i de.er0'3ie: Anii "u'3i in .um' /r'de"or medii )i"nice din !erio'd' de 0e/et'3ie .tudiu1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Lun imea perioa!ei !e "e etație Dec"'nA're' .n/he3 Ce" m'i tim!uriu 181H Ce" m'i t6r)iu 8111 U"timu" #n/he3 Ce" m'i tim!uriu 214 Ce" m'i t6r)iu ((15 @11 O-.i 1< octom-rie determin'nd o "un/ime ' !erio'dei de 0e/et'3ie de 182 de )i"e #ilanțul termic lo$al =i"'n3u" termic /"o-'" > N t K /?1 re!re)int& .t'-i"it #ntre: (1 '!ri"ie .$'Aur're' $eno$')e"or din !erio'd' de 0e/et'3ie .n/he3 U"timu" #n/he3 (414 Dur't' medie ' inter0'"u"ui de )i"e $&r& #n/he3 178 D'te e.unt determin'3i de de!&Aire' 'numitor !r'/uri de tem!er'tur& Ce" m'i im!ort'nt e.D'te medii .treme .*' .

ur.te: Nt K ' O (@81 K C #ilanțul termic util =i"'n3u" termic uti" >Nt K u? e.um' di$eren3e"or dintre tem!er'turi"e medii )i"nice m'i m'ri de 1< K C Ai !r'/u" -io"o/ic de !ornire in 0e/et'3ie ' 0i3ei*de*0ie Pentru Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud1 =i"'ntu" termic /"o-'" e.o"'r' e.o're"ui "un'r& Ai 'nu'"& >ore Ai )ecimi ? TA=EL 1 8 St'3i' I E C"u: EI II EII (<1(1@ III I9 LUFILE 9 9I 9II 9III IE AFUAL 7(12 @41< 17H12 1@712 (((1H ((81( (@@1( (<H1< 15@14 H@12 8@12 5(1@ .tui' Pentru Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud1r'di'3i' .& de ener/ie !rimit& de .Pentru Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud1 =i"'ntu" termic /"o-'" e.te: Nt K u O 1@@< 1.u!r'$'3' .eAte 't6t e$ectu" c'"oric c6t Ai !e ce" "umino.te d't de tem!er'turi"e medii )i"nice m'i m'ri de 1< K C din !erio'd' de 0e/et'3ie Pentru Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud1 =i"'ntu" termic /"o-'" e.o"'r& e. Lumina R'di'3i' . '" 'ce.te !rinci!'"' .o"u"ui 1 0i3'*de*0ie $o"o.2.te: Nt K / O21@< K C #ilanțul termic acti" =i"'n3u" termic 'cti0 > N t K '? e.tr&"ucire ' .te: @1Pc'"Qcm( Dur't' de .2.te d't de .

o're"ui in !erio'd' de 0e/et'3ie #n Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud e.O-.tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Dur't' de .&.tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Preci!it'3ii 'tmo.er0'3ie: Anii "u'3i in .te:(<1(1@ ore 1.Umi!itatea Preci!it'3ii 'tmo.er0'3ie: Anii "u'3i in .tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 1.$erice "un're .$erice #n Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud: 25@ mm Umidit'te' re"'ti0& ' 'eru"ui >R? TA=EL 1 H St'3i' I EI C"u: @5 @2 II III EII @( 8( @4 I9 77 9 7@ LUFILE 9I 8( 9II 8< 9III 81 IE 82 E 88 AFUAL 84 O-. Acci!ente climatice Fr'c0en3' tem!er'turi"or minime noci0e !entru cu"tur' 0i3ei*de*0ie TA=EL 1 1< .er0'3ie: Anii "u'3i in .2.i 'nu'"e >mm? din !erio'd' de 0e/et'3ie TA=EL 1 @ St'3i' I EI C"u: (81< (@17 II EII (71( (815 III (81< I9 9 LUFILE 9I HH1< 9II @114 9III 8115 5<1< IE 4212 E AFUAL 511< 8415 7121< O-.%.tr&"ucire ' .2.

er0'3ie: Anii "u'3i in .u.Re/iune' 9itico"& Centru" 0itico" Turd' Aiud Frec0en3' tem!er'turi"or Sc&)ute .tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Fum'ru" mediu '" )i"e"or cu -rum& TA=EL 1 11 St'3i' I EI C"u: EII 415 (14 111 * * * 118 817 84 II III I9 9 9I LUFILE 9II 9III IE E AFUAL (14 (1< @1< 712 O-.e TA=EL 1 1( St'3i' I EI C"u: * * II EII <11 * III * I9 111 9 712 9I 81@ LUFILE 9II 51H 9III 51< IE 11H * E AFUAL (@1H O-.u.tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 1.*(7 K C L' 1<< 'ni 15 J 2< 'ni O-.2.er0'3ie: Anii "u'3i in .*(<11 C K L' 1<< de 'ni 1< 'ni Frec0en3' tem!er'turi"or .c&)ute .tudiu: 1@H7 J 1H15 Ai 1H(1 J 1H55 Fum'ru" mediu '" )i"e"or cu $enomene or'n/o'.'.er0'3ie: Anii "u'3i in .In!icatori ecolo ici (intetici .

o"'3ie !oten3i'"& cu ce' re'"& Ai .um' /r'de"or de tem!er'tur& uti"& din !erio'd' de 0e/et'3ie Nir * .um' ore"or de in. 1< .'u trei $'ctori c"im'tici a)In!icele *eliotermic Pornind de "' indice"e he"iotermic >IH? !reci)'t de S ='r'm'.n c're: N! J .*' o-3inut indice"e he"iotermic re'" >IHr? IHr O Nt K u . 1<*7 .n c're: Nt K u J .e"or he"ioterme Ai hidrotermice '"e unei !od/orii .unt: 1125 J (18< . Nir . 15H< .ur.c o .tr& . 1<*7 O 11@ $)Coeficientul *i!rotermic Ace.*' #ntocmit .erie de indic'tori cu c'r'cter Atiin3i$ic1 inte/r6nd 'c3iune' com-in't& ' doi . >1H47? .e o-3in 0'"ori de: IHr O 1141 .Pentru '!reciere' re.um' ore"or de in.o"'3ie re'"& din 'cee'Ai !erio'd& Limite"e !entru 3'r' no'.um' /r'de"or de tem!er'tur& 'cti0& din !erio'd' de 0e/et'3ie N! O 42214 Nt K ' O (@41 CH O E 1< 115< c)In!icele $ioclimatic al "iței+!e+"ie .um' !reci!it'3ii"or din !erio'd' de 0e/et'3ie Nt K ' * .n condi3ii"e Pod/oriei Aiud .t coe$icient ' re)u"t't din inter'cTune' -in'r& dintre !reci!it'3ii Ai -i"'n3u" termic 'cti0 CH O .e.'u unui centru 0itico" Ai $o"o.

um' tem!er'turi"or 'cti0e din !erio'd' de 0e/et'3ie * .n Centru" 0itico" Turd'1 Pod/ori' Aiud indice"e -ioc"im'tic e.tru/uri .o"'3ie din !erio'd' de 0e/et'3ie * .t coe$icient .Ace.t'-i"it indice"e '!titudinii oenoc"im'tice > IAOe? IAOe O U *> * (5< ? IAOe O (@81 U 15H< * > 42214 * (5< ? O 4471 J 1@214 O 4(8817 Pentru Pod/ori' Aiud indice"e '!titudinii oenoc"im'tice e.!une !od/ori'1 !entru ' .um' ore"or de in.*' o-3inut !rin inte/r're' m'i mu"tor $'ctori: tem!er'tur&1 in.t'ntine.n c're: : 1< * .t'-i"ire' /r'du"ui de $'0or'-i"it'te c"im'tic& de c're di.te: 4(8817 .cu in 1H<4 I-c0 O .te: 518 !)In!icele aptitu!inii oenoclimatice Pentru .o"'3ie1 umidit'te A $o.um' !reci!it'3ii"or din !erio'd' de 0e/et'3ie * num'ru" de )i"e din !erio'd' de 0e/et'3ie I-0c O : 1< O : 1< O 518 .inteti)' 'ntoci'nii in .*' .t re'"i)'t de Dh Con.

'n3ii "or .unt re!re)en'te !rin: '?De'"uri"e !iemont'"e '"e Tr'.cind m'i !re"un/ .ion're '"e M'r'mureAu"ui Ai ArieAu"ui c' $orme !redomin'nte de 'cumu"'re De'"uri"e .itu'te #n 9e.e de 2<<*5<<m '"titudine c're 0'ri')& '.t6n/ m'i !uternic #nc"in't >5 K * 15 K? ti0it "' !o'"e e?Cu"o'ru" ArieAu"ui1 din '0'" de Mo"do0eneAti !6n& "' in$"uen3' cu MureAu" e.e cu !oduri "'r/i Ai $run3i m'i mu"t .tituie $orm' !redomin'nt& #n 'ri' !od/oriei Ai !e 0er.c&u"ui1 .'n3ii "or c' $orme de re"ie$ !redomin'nte .i"0'niei cu '"titudini de (<<*4<< Q 5<<m AA'd'r inter"inii co"in'r*de"uro'.'u m'i !u3in 'tenu'te1 i'r $"'ncu" .e .unt di.emin'te m':orit'te' tru!uri"or 0itico"e E"e .cu"!tur'"e Ai cu"o're"e de!re.!re Cu"o'ru" MureAu"ui c?Co"ine"e Triteni"or de "' e.te 0&dit '.!ecti0 De'"uri"e Aiudu"ui1 continu'te .1.'n3i dec"init&3i 0'ri'te > 2 K * 1< K Q 15 K ? cu o din'mic& moder't& !'n& "' 'ccentu't& ' !roce.imetric1 cu $"'ncu" dre!t #n.tu" Cu"o'ru"ui Mure.u"ui1 Ai cu!rind !rin !'rte' "or nordic&1 re.e im!une !rin ce"e dou& ti!uri di.te$e": Cu"o'ru" MureAu"ui cu (5<*(8<m Ai Cu"o'ru" ArieAu"ui cu (@<* 2<<m Ai ' c&ror 0en.tincte mor$o/enetice: de'"uri"e cu co'me"e Ai 0er.ro rafia trenului Re"ie$u" .o3it de "'r/i ter'.te in.c&!'t de concuren3' cu"turi"or cere'"iere Ai "e/umico"e d?Cu"o'ru" MureAu"ui1 dintre con$"uen3e"e cu ArieAu" Ai Aiudu"ui cu "'r/ime de (*4 Pm Ai e.o3it de ter'.e-i !e cei "i!.ion're 'u1 !rin di0i)iuni"e "or1 c'r'ctere de unit&3i n'tur'"e di.%.tremit'te' S*9 ' C6m!iei Tr'n.!re F*E cu De'"uri"e M&h'ceni*C&t&r'Ai #n /ener'" de'"uri c're co-o'r& "ent de "' 7<<*5<<m "' (<<m #n cu"o'r -?De'"uri"e T6rn'0e"or de F*91 re.'u m'i '-ru!t de "' 5<<m "' 8<<m .e"or /eomor$o"o/ice 'ctu'"e >ero)iune1 r'0en're1 '"unec&ri?1 #n deo.!ecti0 De'"uri"e Lo!'rdei*F'r&u1 ce de.i co"ine"e con.cut'-i" ridic't1 d'r 0'"ori$ic't c' 't're num'i #n !erimetre"e ce 'u .tincte Ai un !oten3i'" 0itico" indi.i3i de !rotec3i' co0oru"ui 0e/et'" n'tur'" Cu"o're"e de!re..

t'diu" "or de de/r'd're 1 d'r !entru c& termenu" de V.u-'t'1 A/ro.!ecii"e: Fe.t& !od/orie .che"etic1 'A' cum #" 'u rend)ine"e ti!ice Acei'Ai 'utori "e*'u di$eren3i't m'i de!'rte Ai #n $unc3ie de .&1 !entru c& #i "i!.uri Relieful.e !ot $orm' Ai !e interc'"'3ii de 'r/i"e c'r-on'tice cu cernete .tuc' 0'"en.o"uri1 totuAi c6nd inter0ine1 de o-icei "e in$"uen3e')& "'ter'"1 i'r #n 'ce.n /ener'" nu inter0ine #n $orm're' 'ce.eudorend)ine1 .!ir'3i' medie 'nu'"& cu 0'"ori #n :ur de 7<< mm i'r indicii 'nu'"i de 'ridit'te cu 0'"ori de 2(*25 .eudorend)in' .e.i'c'1 Andro!o/on i.o"uri e.o"uri co"u0i're Ai .'u /i!. humi"i.tor .t& P.t c')1 'u $o.unt ce"e de !&dure .te '"c&tuit& din !':iAti de ti!u" $6ne3e"or me)o$i"e cu !"'nte c'"ci$i"e cum .t #n"ocuit !rin 'ce"' de V"e0i/'tC #n "iter'tur' de .e !rin 'ce'.o" de ti! rend)inic1 d'r c're rend)in' e.te $'".o"uri"e !uternic Ai '.t denumite B.'u m'teri'"e !ro0enite din 'ce'.& #n "iter'tur' de .!.o"uri c"inohidromor$eC /n(u0iri morfolo ice.o" de/r'd'tC ' $o.eudo/"ei)'te1 !.'n3ii -ine dren'ti Ai !uternic #n.e $orme')& de o-icei #n condi3ii c"im'tice1 c're .'n3i c're 'u Ai $o'rte mu"te '"unec'ri de teren1 m'i mu"t .e . cornicu"'tu.e.o"uri '!'r Ai !e 0er.&.eudorend)ine"e .emene'1 'ce.e /&.o" ne/ru 'r/i"o.t& no3iune un .t' !rin de)'/re/'re1 d'r c're 'u Ai un con3inut de c'r-on'3i de !e.!eci'"it'te ded't& m'i recent& '!'r 'ce.c #n 'ce'.unt '!oi .te .denumiri"e de: 11dermoc'r-on'ticC V.u.1. ro-ur cu un co0or er-'ceu -ine #nchei't Roca !e (olificare P.unt cuno.te de d't& m'i recent& Ai introdu.i0 erod'te1 .'n3i cu #nc"in'ri di$erite Ai m'i r'r !e cu"mi Frec0ent1 'ce.1 Lotu.1 Medic'/o $'"c't'1 etc Frec0ent 'ce.t'-i"i)'te Apa freatică.eAte c'r'cteru" .c .ch'enum1 Poe"c'ri' /r'ci"i.te .1 C'm!'nu"' /"omer't'1 etc1 i'r !e 0er.ero$ite din c're nu "i!. P.o"uri1 .unt: Fe.te 1(/Q1<</ . termi.!&duri de Wuercu.denumire' de 11!.u.te .cu Ai I Po!' >1H41? #n3e"e/6ndu*.!eci'"it'te Ai .c're .o" dernoc'"cicC Ai Vhumicoc'"cicC !recum Ai de V.e !ot c'r'cteri)' !rin !reci!it'3ii medii 'nu'"e de 72<*8<< mm Ai tem!er'turi medii 'nu'"e de 715*H K C1 e0'!otr'n.eudorend)ine"e1 . .o"uri -rune de.'u m'i !u3in .o"uri '!'r Ai .tic .eudorend)ine"e !ot !re)ent' o mor$o"o/ie de ti!u":Am*AC*C!r "' c're ori)onturi"e de di'/no.!eci'"it'te de F Cerne.e etația n'tur'"& ."'.o" De '. P.oci'3ii .cute #n "iter'tur' rom6n& de .e $orme')& de o-icei !e 0er.e de co'.e $orme')& !e m'rne1 m'rne 'r/i"o'.e $orme')& 'ce.eudorend)ine "e0i/'teC a)Con!iții !e formare Clima P.eudorend)ine"e .o"uri .ori3i1 !ot '!'re chi'r Ai '.eudorend)in&C e.ce.chi.1 C're.u.-actori e!afici So"uri"e ce .unt: Am Ai C!r .te.te .u.te .C Denumire' de V!.1 A/ro!Gron re!en.tuc' .

t& 'mor$& de .& cu .t're u. Pre)int& /ro.n c')u" !.$orm' de cu-uri $'ino'.'u = t .unt !re)en3i de "' .tur'"' !e !ro$i" e.c't&1 'u .u!r'$'3& '0'nd den.& cu !ete Ai di/it'3ii m'i #nchi.o" 'u $o.'te #n ori)onturi"e AC1 =0 .e1 cu .6m-ure dur1 $ri'-i"e1 0iniAo're Ai en$"ore.eudorend)ine"e c'm-ice .*'u m'i identi$ic't Ai .tructur& -u"/'ro'.c't& Ai !"'.'u =t unde den.e1 'de.imi de (<*5< cm de cu"o're ne'/r& #n .e de (<*4< cm d'r uneori Ai /ro.rizontul Cpr.t're u.co!icit'te1 !re)int& 0'"ori de 5*7R "' !.it'te' '!'rent& cu!rin.t're umed&1 cu .& #ntre: 1115 Ai 11(5 /Q cm21 d'r t'.eudorend)ine"or $orm'te !e 'r/i"e c'r-on'tice cu interc'"'3ii de .it'te' '!'rent& 're 0'"ori de: 114<*1155 /Qcm2 Coe$icientu" de hi/ro.tructur& !ri.& inc"u.eudorend)ine"e .rizontul !e tranziție AC.& -ine de)0o"t't& "' .m'tic& medi' .eudorend)ine"e c'm-ice Ai ce"e 'r/i"oi"u0i'"e P..u!r'$'3& .rizontul #" (au #t.rizontul Am.'u $o'rte #nchi.tic #n .t're umed& Ai cenuAie $o'rte #nchi.& !6n& "' /'"-en o"i0 #n .te Ai m'i ridic't > 55*75R? C' miner'"e 'r/i"ice1 #n !ro-e"e de .$orm& de e$"ore.!'3i !recum Ai o !'.tructur& /r&un3o'.o"uri '$6n'te "' .cen3e Ai !ete1 're o trecere tre!t't& .t identi$ic'te: montmori""onitu"1 i""itu" Ai miner'"e inter.cen3e L' !.& #n .& c're de re/u"& con3ine 25*4<R !'rticu"e m'i mici de <1<<( mm1 d'r uneori con3inutu" #n 'r/i"& e.u!r'$'3&1 c'r-on'3ii . A!'re "' 'd6ncimi de 5<*@< cm1 de cu"o're -run /'"-uie #nchi.tr'ti$ic'te: montmori""onit*i""it*c'o"init . P.e .ericitu" '"&turi de mecro"ite Ai /r'nu"e detritice de $e"d.t're umed&1 cu di0er.& cu numero'.imi redu.imi de (<*2< cm1 de cu"o're -run cenuAie #nchi.u!r'$'3& Ai !o"iedric& #n !ro$un)ime1 -ine '$'n't "' .tic"& !'r3i'" detri$ic't& Di$eren3iere' te.'u -run /&"-uie #nchi.u.eudorend)ine"e !re)int& #n /ener'" o te.'u 'r/i"oi"u0i'"e '!'re Ai ori)ontu" =0 .e' cu .t're u.'u din !'rte' ' dou' ' ori)ontu"ui Am . Pre)int& /ro.u!r'$'3& Ai com!'ct #n !ro$un)ime1 uneori !ot '!'re concre3iuni $erim'/netice chi'rde "' .& .e $orm'3iuni c'r-on'tice "' !'rte' .i0 Ai "' !.'u m're1 -ine de)0o"t't&1 $rec0ente concre3iuni $erim'/netice /n(u0iri fizico+mecanice 0i *i!rofizice.u!erio'r& c' ori)ont c'r-on'toi"u0i'"1 .eudorend)ine"e $orm'te !e m'rne Ai de 8*HR "' ce"e $orm'te cu interc'"'3ii de cinerite .tur& 'r/i"o'.tructur& !o"iedric& m're1 com!'ct #n .e!'r'tiuni $erim'/netice Ai neo$orm'3ii c'r-on'tice .imi m'i m'ri1 de @<*1<< cm1de cu"o're -run #nchi.te #n /ener'" redu. Pre)int& de o-icei /ro.c't& Ai -run o"i0 #n .& .u.unt .

#n .iu Dr'du" de .te de "' .eudorend)ine"e $orm'te !e 'r/i"e c'r-on'tice cu interc'"'3ii de /i!. cu 0'"ori ce 0'ri')& #ntre 4 Ai 1( /Q1<</ .n re/iuni"e co"in're m'i :o'.imi"'-i" e.te #n /ener'" .e #nt6"neAte "' !.e1 e"e .eudorend)ine"e $orm'te !e 'r/i"e c'r-on'tice cu interc'"'3ii de /i!.&ruri .t $'!t Ai con3inutu" #n $o.eudorend)ine"e di.eudorend)ine de.'ce."'.e #nre/i.t& c'!'cit'te de .n 'ce'.co! '/rico"1 #n cu"tur' cere'"e"or de to'mn& Ai de !rim'0'r& .ind #n/r&A&minte chimice cu F Ai P1 P.tu" de ridic't& >9m/ O 2<* 28R?1 i'r "' '"te"e $o'rte . P.c&)ut > <1<2*<1<@R?1 i'r un con3inut #n $o.e con.c&)ut& > 9m/ O 5*7R? Con3inutu" redu.&r'ce #n m'/ne)iu1 d'r -o/'te #n !ot'.e #ntre 11 Ai 12 C'!'cit'te' de .$or tot'" ce0' m'i ridic't .te 1( /Q1<</ .emene' Ai o '/rotehnic& 'dec0't& #n 0edere' !re0enirii Ai com-'terii $enomene"or de ero)iune1 c're .unt uti"i)'te c' !&Auni Ai $6ne3e n'tur'"e .o"u-i"e ce 0'ri')& #ntre <11<< Ai <11(< /Q1<</ . #ntre 2< Ai 1<<R1 i'r re'c3i' chimic& e.te ridic't& Ai cu!rin. Ai F tot'" > < (<*<14<R?1 d'r ' c&ror mo-i"it'te e.!6n& "' moder't '"c'"in& > Ph U 814*@14? Con3inutu" #n c'r-on'3i1 #n ori)ontu" Am Ai AC 0'ri')& #ntre 5 Ai 1( /Q1<</ .$or uAor '.ici trec #n 'r/i"e Ai . > <17*11< m/Q1<</.eudorend)ine"e nece.te redu.tre')& "' !.eudorend)ine"e $orm'te !e 'r/i"e c'r-on'tice cu interc'"'3ii de cinerite1 '"ter're' $e"d.unt uti"i)'te #n .o"1 c' "' !.unt -ine '!ro0i)ion'te cu P '.'tur'3ie #n -')e e.o" /n(u0iri a ropro!ucti"e Pe terenuri"e !uternic 'ccident'te Ai cu mu"te '"u0iuni1 !.$or e.imi"'-i" >18*(< m/Q1<</ .eudorend)ine"e nece.o" P(O5 ? .eudorend)ine"e !re)int&#n /ener'" un con3init ridic't #n humu.n .te cu!rin./n(u0iri c*imice. #n m'/ne)iu .it& de '.eudorend)ine"e $orm'te !e m'rne cu interc'"'3ii de cinerite .'u #n cu"tur' 0i3ei*de*0ie Ai ' !omi"or $ructi$eri P.te Ai m'i ridic't& Ai !o'te ':un/e "' 5(*77 Q1<</ .& d'toit& con3inutu"ui ridic't #n C'CO2 Con3inutu" tot'" #n $o.te $o'rte redu.o"1 uneori e.o"1 con3inut c're .te .o"uri .unt !uternic $'0ori)'te de condi3ii"e de re"ie$ .uri1 #n ori)onturi"e AC .o" L' !.!un #n /ener'" de re)er0e m'ri de humu.chim.t't& Ai un con3inut redu.o"1 i'r #n ori)ontu" C!r de !e.it& #m-un&t&3ire' $erti"it&3ii1 $o"o.ericit .o"1 d'r m'i $rec0ent #ntre 4 Ai @ /Q1<</ .'u c' !&duri .c'de '!oi1 uAor !e !ro$i" Con3inutu" #n F tot'" 0'ri')& #ntre <1(< Ai <14<R #n ori)ontu" Am1 i'r r'!ortu" CQF !re)int& 0'"ori cu!rin.chimc'tionic e.o" X(O?1 de 'cee'1 !.'tur'3i' de ioni de m'/ne)iu !o'te $i "' une"e !.eudorend)ine"e .!'3i"or !ot'.chim-1 !redomin& ionii de c'"ciu #n !ro!or3ie de 2<*H<R1 i'r .& #ntre 2< Ai 5< Q1<</ .uri > <11(*<115 P (O5? Pentru 'ce.i C!r .

emi!erm'nente .'m-"u1 !utem '!reci' c& re.'u tem!or're din."'.e)oniere Re)u"t& c' !rinci!'"u" '!ort de '!e cur/'to're re0ine MureAu"ui Ai ArieAu"ui1 cu de-ite -o/'te > chi'r d'c& .u" mi:"ociu Ai ArieAu" in$erior .emn'te ArieAu" ce con$"ue')& cu MureAu" "' "oc'"it'te' Dur' ArieAu"ui1 !rime.c&u"ui1 .cut&1 deci "' "imit' 'cce.unt di.t6n/': H&id'ti1 9'"e' Roci"or > din.!un)&tor c'"it'ti0 Ce"e c'nton'te #n !odiAu" T6rn'0e"or Ai Co"ine"e Tr'n.curte1 cu .u.cur/ere !erm'nent& Ai de-it m'i con.!re D M&h&ceni"or > Drind1 Unire'1 Ciu/ud1 Mir'.!od'reAti1 indu.t'nt Pe .continui Ai cu de-ite mici d'r core.Rețeaua *u!ro rafică a po! oriei Hidro/r'$i' 're1 #n Mure.u" T6rn'0e"or > .unt ce"e #nm'/')in'te "' -')' '"u0iuni"or Ai "unci"or MureAu"ui Ai ArieAu"ui1 de re/u"& .t& 0'"o're1 durit'te cre.unt de c'"it'te mi:"ocie > miner'"i)'re #n :ur de 5<< m/Q" chi'r Ai !e.1.it&3i"e /o.!re D M&h&ceni"or ?1 i'r !e .te '"iment't de '!e .te 'ce'.ur.cur/ere toren3i'"*tem!or'r&1 #ntre c're do'r F&r&u Ai .miner'"i)'te > .in/uru" cu .Ai !ot'-i"it'te .i"0'niei ?1 to'te 'u .e c' 0o"um .tri'"e Ai '/rico"e > inc"u.unt 1$"uctu'3ii"or c"im'tice ? Ai dec'"it'te 'cce!t'-i"& A!e"e $re'tice ce"e m'i 0'"oro'.tic '" Tr'.'ti.c&u?1 P"&eAti Ai ='deni > din.$'c nece.i"0'niei .1.i0 0itico"e ? .!re $"'ncu" E.2<< m/Q" ? Str'turi"e 'c0i$ere din de'"uri"e !iemont'ne .!reTr'.te !e dre'!t' !6r'e"e: Mo"do0eneAti > din."&u1 Lo!'de' 0eche? Ai Aiudu"ui din.unt m'i #n.in/uru" cu .i-i"it'3ii ? Pe 'n.!re co"ine"e C6m!iei Tr'n.e Ai m'ri 0'ri'3ii .e"e hidrice '"e re/iunii .t6n/'1 din.!re D Fe"e'cu"ui ?1 9'"e' F"ori"or1 9'"e' L't& Ai Aco"du3u" > din.cur/ere !erm'nent& ? e.cur/ere !erm'nent& d'r cu de-ite redu.in/urii co"ectori MureAu" !rimeAte !e !'rte' dre'!t& !'r'e"e .!re !odi.

te o r'mur& de !roduc3ie inten.tuc' .te @<R ? #n"ocuit& cu terenuri de cu"tur& m'i !'.oci')& cu !'"tinu" > Acer !.2.ecund're .it& o .te:'ru" !u$o.truire' $or3ei de munc& Ai o$ert' unor !o.e con.i-i"it'3i m'i m'ri de c6Ati/uri .tier& e.tor c'te/orii de terenuri '/rico"e cu o contri-u3ie .e din "un/u" cu"o're"or Ai co"ine"or m'i .e "' )on' !&duri"or de $oio'.!ont'n&1 deAi #n m're !'rte > !e.inu" > F'r.e etația (pontană 0i culti"ată în zonă 9e/et'3i' .e1 d'r Ai cu !&trunderi de e"emente .i"0'tic' ?1 i'r !e 0er. ?1 u"mu" de munte > U"mu.e '.unt '"c'tuite din: !'iuA > Fe. '"&turi de ce"e"'"te $ructe c're .'ruri n'tur'"e1 en)ime1 !o"i$eno"i1 0it'mine1 etc Cu"tur' 0i3ei*de*0ie nece.o"uri"e ni.'n3ii m'i #n. !etr'e'? Ai .-actorii (ocial+economici 9iticu"tur' e.o"i$ic'te in!ro!rii !entru cu"turi"e de cere'"e Ai !"'nte tehnice Prin cu"tur' 0i3ei*de*0ie .unt m'i r'r !u.mu"ui um'n1 cum .erie de c'"i$ic&ri !ro$e.ite in 0iticu"tur& nece.um& #n .eromor$i"e .!'t& Stru/urii con3in o .e .?1 ceru" > Wuercu.i/ur& 0'"ori$ic're' .t're !ro'.t'n3i'"& "' re'"i)'re' 0enitu"ui n'3ion'" Stru/urii re!re)int& m'teri' !rim& !entru o-3inere' 0inuri"or Ai di.umu" !o!u"'3iei Stru/urii Ai 0inu" 'u o contri-u3ie im!ort'nt& #n '"iment'3i' o'meni"or Prin com!o)i3i' "or chimic&1 .ori3i /orunii medici > Wuercu.tituie un '"iment 0'"oro.u-."'.imi"'-i"e1 'ci)i or/'nici1 .te:'ru" > Wuercu.u"c't'? 1.iune' Tur)ii 9e/et'3i' $ore. -etu"u. e.it& m'i mu"t& $or3& de munc&1 #n medie @<* 1<< de )i"e munc&Qh' Tehno"o/ii"e $o"o.i!uri Ai .ce".inu.te!ice !e $orme"e :o'.i"0o. Acer t't'ricum ?1 "' c're !e cu"mi"e m'i #n'"te AiQ.ion'"e cee' ce contri-uie "' in.u!erio'r& ' 'ce. mont'n'? .i!o'.erie de . $r'inetto?1 .!re De!re.e1 de re/u"& #n 'me.'.unt: )'h'ruri uAor '.'re or/'ni.cem.inu. 'rnu.'u !e 0er..e m'i '.cunde ce !"on:e')& . ro-ur? .t'n3e nutriti0e nece.e reco"te')& "' 1 h' de 0i3&*de*0ie echi0'"e')& cu ce' ' 1<*15 h' cu"turi cere'"iere 9i3'*de*0ie .emn't& #n con.1. ?1 /&rni3' > Wuercu.tec cu c'r!enu" > C'r!inu.ti"'te"or !entru coni'c1 -'uturi '"coo"ice cu !ondere #n. !o"Gc'r!' ?1 mo:dre'nu" > Fr'. cerri.tre')& $r'/mente Ai $itoindic'tori ce tr&de')& '!'rtenen3' re/iunii de"uro'.te:&rete"or1 #n c're e. ? P':iAti"e1 #n ce' m'i m're !'rte . ?1 teiu" > Ti"i' . ..'n3ii um-ri3i . !u-e.te de ti!u" /oruneto*. $o"i'ce'e?1 'r3'ru" > Acer !"'t'noide.i0& ' '/ricu"turii1 c'r'cteri)'t& !rintr*un coe$icient ridic't de 0'"ori$ic're ' terenuri"or 9'"o're' !roduc3iei ce .ior ?1 u"mu" > U"mu.en3e"e de -')&: /orunu" > Wuercu.e cu"ti0& cu re)u"t'te $o'rte -une !e terenuri"e #n !'nt&1 !e ni.tru/urii con. > Wuercu.eudo!"'t'nu.i chi'r $'/u" >F'/u.u-.! ?1 $r'.

II MEMORIU TEHFIC .

2.2.!re cu tem!er'turi minime '-.1.temu" de c"tur& .n c')u" 0i3ei*de*0ie1 .eori cu"tur' ne!rote:'t& ' 0i3ei*de*0ie > $rec0en3' "or $iind de.!orit& "' /er1 ' $orme"or .*' o!t't !entru .Ale erea (oiurilor !e "iță ro!itoare 0i a portaltoiului .oiuri"or cu re)i.*' /ener'"i)'t #n )one"e c"im'tice #n c're tem!er'turi"e minine '-.o"ute c're !un #n !erico" cu"tur' 0i3ei*de*0ie 'u o $rec0en3& d (*4 'ni din 1< .emi!rote:'t Ace.emi#n'"te Ai #n'"te de conducere ' -utuci"or c're o$er& condi3ii !entru mec'ni)'re' inte/r'"& ' "ucr&ri"or .i.ten3& .i.i.unt /reu de com!en.Sta$ilirea (i(temului !e cultură 0i a (i(temului !e plantație .o"u"ui Ai re'"i)'re' unor r'nd'mente m'ri L' -')' tu"!inii #nce!6nd din 'nu" '"*III*"e' de 2.ire' .te condi3ii1 !ierderi"e de mu/uri !ot ':un/e !6n& "' 4<*7< R Ai .oiuri"e cu"ti0'te1 $orme"e de conducere !r'ctic'te Ai "ucr&ri"e de #ntre3inere '!"ic'te !"'nt'3iei D'torit& ierni"or '.temu" de c"tur& e.n 'ce.'t !rin t&ieri Prote:ere' #n tim!u" iernii .tem .e re'"i)e')& !rin 'co!erire' !'r3i'"& cu !&m6nt ' unor e"emente .te determin't de $'ctorii n'tur'"i1 de .t .o"ute c're co-o'r& !6n& "' *2<14< C *251(<C Ai !un #n !erico" de.itu'te "' -')' -utucu"ui Si(temul !e cultură (emiprote3at.tu" de m're de (*2 'ni din 1< ? #n Centru" 0itico" Turd' Pod/ori' Aiud . Se c'r'cteri)e')& !rin $o"o.

unt con.tr6n.tr't $in de !ruin& Ai !unctu" !i.t .i.c' '"-& 're !erio'd' .c&1 Le'nc'1 LeonGX'*#n Rom6ni'Y Medehentr'u-e J #n Derm'ni' .unt /"'-re1 de cu"o're 0erde1 uAor -ron)'t1 "ucio'.te mic1 .c& re/'"&1 Pinot /ri.te herm'$rodit& norm'"& !e ti!u" 5 Stru/urii .te /"'-r&1 de cu"o're 0erde "ucio'.tr'1 D"'riu.unt 'd6nci1 de.te cuno.tituite1 #n /ener'" din .1 S'u0i/non1 Tr'miner ro)1 Se"en'1 A.'u !e .C' m'i to'te !od/orii"e din Tr'n.te de cu"o're 0erde1 .temu" de cu"tur& !e tu"!ini #n'"te Ai . Sinonime: P&.inu.&1 cu /u.c& '"-'1 Fete'.tru/uri de m'. -etea(că al$a.t'ri"or Ai di$eren3i')& mu/urii de rod #nc& de "' -')' co'rde"or Are 0i/o're m're de creAtere1 ineori e.te )emo'.c& ne'/r& .t'ri $erti"i creAte $o'rte mu"t !6n& "' @5 R .oi e.& !entru con."'-e roAc'te "' noduri Co'rd' !re)int& .e"ec3ii !o!u"'re din .i0& Ai $erti"it'te mi:"ocie1 5<*7< R "'.e #n $orm& de "ir& .inu.te cu"ti0't !e .t't't c& !rin trecere' "' .u$orm& de -utuci r&)"e3i .curt& de 0e/et'3ie > 15<*17< de )i"e ?1 '0'nd ne0oie de (5<<*2(<<<C tem!er'tur& /"o-'"&1 din c're do'r 1<<<* 11<<<C tem!er'tur& uti"& M'ture')& $o'rte -ine "emnu" "'.u" !e3io"'r e.t'rii 'u 0i/o're m're de creAtere1 merit'"e"e mi:"ocii > 1(*14 cm "un/ime ? de cu"o're 0erde cu nu'n3e .e #nt'"ne.uri"e "'ter'"e .te re)u"t'tu" unei .u!r'$e3e m'ri #nc6t 'cum ocu!& unu" din !rime"e "ocuri c' .i.oiuri !entru .oiu"ui1 Lim-u" $run)ei e.'u de U1 .: Fete'.u!r'$e3e $o'rte re.1 /"'-ru !e 'm-e"e $e3e1 cu din3i r'ri Ai "un/i di.e1 .e Frun)' 'du"t& e.ce.i"0'ni' Ai #n !od/ori' Aiud !"'nt'3ii"e .&re'.i $run)e"e tinere .t'ru"ui .chi.&re'.cun #n'inte de in0')i' $i"o)erei1 e.t'-i"i)'t& #n cu"tur& #n !erio'd' 'ni"or 11<< J 115< Caractere ampelo rafice4 De)mu/urire' e.c Ai .ri ine4 Ace.tituie c'r'cteru" t're de recuno'Atere ' .c& '"-&1 Po'm& !&.oiuri"e de 0in !re)int& intere.u-tire Ai "ucio.oiu" Fete'.$eric1 de cu"o're 0erde /&"-uie cu !ie"i3' .um "oc'" Dintre .t !"&cut1 'rmonio.te !er.oiuri !entru 0in M'i !u3in1 .tri $erti"i1 S*' con. #n $orm' de 'co"'d&1 con.te mi:"ocie1 m'i mu"t "'t& dec6t "un/&1 !ent'"o-'t&1 cu "o-u" termin'" .&1 06r$u" "&.u!r'$'3& "' noi #n t'r& Se !'re c& e.tent1 !u"!' e.!uAi neuni$orm F"o're' e.ti"'r e.!re mi:"ocii > H<*1<< / #n medie ?1 ci"indrico*conici1 'ri!'3i1 deAi #n -o'-e neuni$orme c' m&rime =o-u" e.unt mici .curt Ai "'3it1 .chi.u-3ire1 'co!erit& cu un .triuri $ine1 de cu"o're /'"-en -run /n(u0iri a ro$iolo ice 0i a rote*nice Fete'. L&.emi#n'"te1 cordon -i"'ter'" !rocentu" de "'.te "'r/ de.

tru/uri .oi de c'"it'te #n to'te !od/orii"e Acumu"e')& "' m'turit'te' de!"in&1 #n $unc3ie de 're'"u" de cu"tur&1 mu"te )'h'ruri 1@<*(<< /Q"1 i'r 'cidit'te' e.ic& 'ce.te ne0oie .teri"i Ai '"e/ere' o!tim& ' momentu"ui e.unt 0'ri'-i"e de "' @*H tQh' "' 1(*14 tQh'1 d'tor'te #n m're !'rte di0er. ce"e cu ')ot1 c're $'0ori)e')& creAteri"e 0e/et'ti0e O!timum1 #n !od/ori' HuAi1 .!6ndire intr6nd #n .e !ot o-3ine Ai 0inuri de ti! DOCC > !od/orii"e : Cotn'ri1 T6rn'0e1 A"-'1 I'Ai1 Odo-eAti ? .te de0reme1 "' #nce!utu" "unii '!ri"ie1 !6r/' .ecut&rii c6rnitu"ui1 !entru ' e0it' o r'-u$nire ' creAteri"or co!i"i"or /n(u0irile te*nolo ice Tehno"o/ic1 .u!r'm'tur're .&!t&m6ni du!& .ten3& $o'rte -un& "' /er < >*(( C *(4<C? Ai "' .t1 i'r m'tur're' de!"in& 're "oc "' (*2 .!eron't1 d'r .tru/uri"or .e"'.*' omo"o/'t c"on' Fete'.uti'nt&1 c'r'cteri.e re'"i)e')& cu !ierderi mici de reco"t& >1<*15R?1i'r concentr'3ii"e #n )'h'ruri ':un/ !6n& "' (5< /Q" chi'r m'i mu"t Produc3ii"e de .tru/uri"or1 mi:"ociu de re)i.c& '"-&*1 Od1 c'r'cteri)'t& !rin !roduc3ii de 1(15 tQh'1 c'!'cit'te -un& de .c' '"-& 're o "'r/& r&.en.ten3e -io"o/ice: e.i-i" "' m'n& Ai !utre/'iu" cenuAiu '" .e !ot o-3ine Ai 0inuri m'terie !rim& !entru .unt echi"i-r'te Su!r'm'tur're' .tei .n !odiAu" Tr'n.oiuri"e '!'r3in6nd 'ce.itu" "unii iu"ie1 #nce!utu" "unii 'u/u.e 'cumu"'re de )'h'ruri de (<8 /Q"1 i'r "' SCD99 I'Ai #n 'nu" (<<( .unt: SO4*41 SC*(51 Ri!'ri' /"oire Tot !entru ' e0it' 'm!"i$ic're' creAteri"or 0e/et'ti0e e.t'ri"or .te Ai e' 0'ri'-i"& de "' 415*81< /Q" H(SO41 inc6t 0inuri"e o-3inute .oiu"ui 9inuri"e o-3inute .tindere !rintre . ' !e un $ond de $erti"i)'re or/'nic& cu do)e de 2<*4<tQh' /unoi de /r':d1 o d't& "' 4 'ni >I Fe'm3u1 1HH4? CreAtere' "u.ortimentu" ' 1(8 de centre 0itico"e1 '06nd o "'r/& e.oi1 !o'te $i #ncetinit& !rin '!"ic're' !"i0itu"ui "'.i"0'niei .oiu" Fete'.$6r..e"or -ioti!uri din !o!u"'3i' .e !r'ctic& Ai DuGot !e -r'3e cu #n"ocuire !erm'nent& Ferti"i)'re' .tr' F85P1<<P15< X/Qh' .te un .De)mu/ure.e recom'nd& cordonu" -i"'ter'" .tent "' $'in're D'torit& 0i/orii m'ri de creAtere tre-uie e0it't& cu"tur' .c& '"-&*@ IA1 cu !roduc3ii de 18 tQh'1 i'r #n 'nu" (<<7 "' SCD99 ="': .e #nc'dre')& #n c'te/ori' 0inuri"or de c'"it'te1 i'r #n 'numite 're'"e de"imit'te .*' omo"o/'t c"on' Fete'.e $'ce cu do)e mici de #n/r&A&minte1 m'i '"e.' !e terenuri"e $erti"e1 !re' umede1 !ro$unde Ai '"toire' !e !ort'"toi 0i/uroAi Se recom'nd& '"toire' !e !ort'"toi c're im!rim& 0i/o're mi:"ocie de creAtere cum .oi cu re)i.ariații 0i clone L' SCD99 Odo-eAti ' $o.e !ot 'dmini.c& '"-&*(H ="1 c're d& !roduc3ii de 1214 tQh' 5onare Fete'.e men3in& !e -utuc "' t&iere1 o c'ntit'te m'i m're de "emn mu"ti'nu'" >cordo'ne1 -r'3e ? Ai 'tri-uire' unei #nc'rc&turi m'ri de rod > ce!i de (*2 ochi ? Deci1 c' ti! de t&iere .oiu"A Ch'.& . dore > e!oc' ' I9*' ? Re)i.c& '"-& .tru/uri"or 're "oc "' .ecet&1 .!um'nte .tiu .t omo"o/'t #n 'nu" (<<< c"on' Fete'.e rem'rc&1 c' un .

1 /ro.$orm& de U d'r ine/'"e c' m&rime Ai !re)en3&1 .n c')u" $run)e"or "o-'te .inu.!re mi:"ocie1 or-icu"'r&1 cu "im-u" de cu"o're 0erde #nchi.tri'te1 cu noduri e0idente /n(u0iri a ro$iolo ice 0i a rote*nice Pinot /ri.iu .& "' noduri Co'rde"e ..e de$orme')& =o-u" e.curte De)mu/ureAte t6r)iu1 "' $ine"e "unii '!ri"ie1 !6r/' . o0oid'" F"o're' e. !e ciorchine #nc6t . dorZ > e!oc' ' I9*' ? Re)i.e"'.curt& de 0e/et'3ie > 17<*175 )i"e ?1 cerin3e moder'te $'3' de tem!er'tur& (5<<*2(<<<C tem!er'tur' /"o-'"& !re)int& 0i/o're .e #nt6"ne."'-& de cre.unt 'co!erite cu !eri '"-*ro)ii Frun)' 'du"t& e.u" c& uneori !e 'ce"'Ai "'.t'r . #n $orm' de "ir&1 m'i r'r #nchi.u" !e3io"'r e.erroi.inu.te !er.& !roducti0it'te' r&m6ne .c .tic "' 'ce.& cu /u.te !o"imor$i.te @5*H< Rdin "'.i"0'ni' Pinot ri( Sinonime4 A$$umZ1 Au.unt mici1 ci"indrici1 uneori 'ri!'3i1 cu !eduncu" ./ru!e Ce"e m'i -une re)u"t'te .ec't&1 mi:"ociu de re)i. !ruin't&1 !unctu" !i.t .te mic .te )emo'.c&)ut& d'torit& .&1 cu ro)et' de cu"o're 0erde '"-icio'.t'r1 c'tre -')& .chi.tent1 i'r !u"!' e.&1 de cu"o're /ri $umuriu1 inten. Corde"ier1 Au0ern't /ri.tru/uri cu -o'-e '"-e . occident'"i.oiu"ui L&.&!t&m6ni du!& .)o"o J #n Un/'ri'Y Ri:iX1 Rouci .triuri $ine de cu"o're roAietic&1 m'i inten.oi $o'rte -ine 'd'!t't c"im'tu"ui tem!er't continent'" Are !erio'd' .e rem'rc& $'!tu" c& nu 're -ine .i.en.u.und de.tru/uri"or 're "oc #n u"tim' !'rte ' "unii iu"ie1 i'r m'turit'te' de!"in& .unt 0er)i1 cu .te !ero'.ie1 Dri.ri ine E.i $erti"it'te ridic't&1 !e.i "emni$ic't1 -o'-e"e 'Ae)'te de.e #nc'dre')& #n B!ro"e.en.oi e.oiu" ch'.t'ru"ui Ai !rime"e $run)u"i3e .te con.t'ri $iind $erti"i1 #n.'ce1 Pinot =eurot1 M'"0oi.e int6"ne.ider't ' $i o 0'ri'3ie mu/ur'"& ' .ten3e -io"o/ice: e.uri"e "'ter'"e .C Caractere ampelo rafice De)mu/urire' e.te mic& .1 /o$r't1 'co!erit cu !eri r'ri !e $'3' in$erio'r& C'r'cteri.te herm'$rodit& norm'"& !e ti!u" 51 cu !o"en '-undent Ai $erti" Stru/urii .curt . e.!eci$ic .tere .te de.c $run)e "o-'te1 i'r c'rte 06r$ #ntre/i .t .ti"'r e.t'ri"ot Ai di$eren3i')& mu/urii de "' -')&1 !ut6nd $i t&i't #n e"emente de rod .i cu -o'-e ne/re Du!& c'r'ctere"e mor$o"o/ice .te un .unt de cu"o're m'ro cenuAiu1 .1 Ouche cendZe1 F'u0et* #n Fr'n3'Y =ur/under roter1 Ru"'nder J #n Derm'ni'Y S'r$ZhZr .i-i" "' !utre/'iu" cenu. .tent "' /er > *((<C[*(4<C ? Ai "' .t'-i"i)'te c'r'ctere"e1 #n .e o-tin #n !o!d/orii"e din Mo"do0' Ai Tr'n.te $o'rte re)i.e . /ri.oiu"ui Pinot noir Ai .mu" $o"i'r1 'dic& !e 'ce"'Ai "&."'0i'Y S)urXe-'r't *#n Turci' .Zdi0e #n Iu/o.t'rii .tru/uri"or mici M'ture')& -ine "emnu" "'.tent "' m'n& Ai $&in're1 .chi.&1 06r$u" "&.$eric1 cu !ie"i3' /ro'.)o"o1 H'm0'.1 ToX'G dLA".e re'"i)e')& "' circ' ( .

*24 ="1 cu o !roduc3ie de H15 tQh' Ai "' SCD99 Mur$'t"'r #n 'nu" 1H@< c"on' Pinot /ri. ' > Dh Condei Ai co"'.te: F@8P(8P7< X/Qh'1 i'r con. e.o"uri m'i !ietro'.e o-3in .u-c'r!'tice din Munteni' Ai O"teni' Intr& #n .n c'dru" .te ti!ic !entru )one"e co"in're1 $iind re)i.e' .e o-3in .tent "' .te re)i.ten3i "' c'"c'r: 41 =1SO4*41 14< Ru*5H 9I D'torit& 0i/orii redu.e !o'te $'ce cu '!"ic're' urm&to're"or do)e: F(<<P(<<P(<< X/Qh' .e .Soiu" Pinot /ri.e re'"i)e')& !rin '!"ic're' unei und&ri de '!ro0i)ion're !rim'0'r'1 com!"et't& cu 1*( ud'ri #n !erio'd' de 0e/et'3ie Con.u!r'm'tur're !o'te 'tin/e (8<*(@< /Q"1 cu o 'cidit'te tot'"& de 415* 515 /Q" H(SO4 .i"0'ni' Ai Do-ro/e' E.unt #n medie de 5*H tQh'1 d'r .tent "' .e re'"i)'e')& 'de.te de #n'"t& c'"it'te1 m'ture')& .e !ot ridic' !6n& "' 12 tQh' Tehno"o/ic1 . 'u $o.umu" /"o-'" 'nu'" de m'croe"emente e.t de!i.iuni ne/'ti0e '.emi#n'"te cordon -i"'ter'" cu t'iere #n e"emente .e cu"ti0& cu re)u"t'te -une #n ( )one di$erite c"im'tic '"e 3&rii: Tr'n.tru/urii #n '*II*' !'rte ' "unii .t'te ( -ioti!uri: unu" re)i.ecet&1 cu !roduc3ii Ai 'cumu"'ri m'ri de )'h'ruri1 '" doi"e' !re)int& $enimenu" de m&r/e"uire Ai meiere !uternic1 cu re!ercu.oiu"ui Pinot /ri.e !o'te $'ce $erti"i)'re' or/'nic& cu do)e de 7< tQh' /unoi de /r':d1 '!"ic'te o d't' "' 4 'ni /n(u0iri te*nolo ice Produc3ii"e de .ortimentu" ' @8 centre 0itico"e .t omo"o/'t c"on' Pinot /ri.e de creAtere Ai m'tur&rii -une ' "emnu"ui co'rde"or .n )one"e co"in're1 cu .nc'rc&tur' de rod 0'ri')& #n $unc3ie de condi3ii"e !edoc"im'tice '"e !od/oriei1 de "' 1<*15 ochiQm ( #n Tr'n.ecet&1 #n condi3ii de iri/'re .tru/uri > Dh Condei Ai co"'1H@7 ? Ferti"i)'re' chimic& .t' .umu" .e !rete')& "' conducere' !e tu"!ini .curte de rod .ecet& Ai 'd'!t't terenuri"or m'i !u3in $erti"e1 #n.u!r' !roduc3iei P6n& #n !re)ent "' noi #n 3'r& .'*u omo"o/'t ( c"one: "' SCD99 ="': #n 'nu" 1H85 ' $o. .i"0'ni'1 "' 17*1@ ochiQm( "' Odo-eAti Ai De'"u M're DeAi e.!eci$ic: F1<1(P21(P81< PDQton' de .tru/uri"or Se '"toieAe !e !ort'"toi re)i. 12 M$ cu o !roduc3ie de 1( tQh' 5onare Soiu" Pinot /ri.te #nt6"nit Ai #n !od/orii"e .tent "' .emn'te de !roduc3ie1 !rin urm&rire' men3inerii !"'$onu"ui minim de 85 R IUA Ace'.oiu" Pinot /ri.tru/uri c're .u!r'm'tur're' .orite1 unde .e!tem-rie Ai 'cumu"e')& c'ntit&3i m'ri de )'h'ruri (1<*((</Q"1 i'r !rin .ariații 0i clone .!oruri in.1HH@ ? . e.

t .triuri ro.teiner P"e0ner J #n Derm'ni' .u" !e3io"'r e.$eric1 cu !ie"i3' /ro'.& "' noduri /n(u0irile a ro$iolo ice 0i a rote*nice Soi cu !erio'd& re"'ti0 .u.t'r1 #n .unt 'co!erite cu !eri deAi Ai "un/i Frun)' 'du"t& e.chi.te !u$o'.inu.te: <(5*(*8H1 tri"o-'t& Ai m'i r'r !ent'"o-'t&1 cu .te -un&1 circ' 8< R "&.curt& de 0e/et'3ie 17<*18< de )i"e1 tim! #n c're nece.itu't #n 'ce'.$6rAitu" "unii '!ri"ie1 $iind $erit de !erico"u" -rume"or t6r)ii de !rim&0'r& P6r/' .Traminer roz Sinonime4 S'0'/nin ro.chim.u!r'$e3e e.tri $erti"i1 cu c6te ( in$"ore.e #n ='0'ri' J Derm'ni'1 "oc de unde unii 'm!e"o/r'$i cred c& e.e1 #n $orm& de U1 .ro)ie1 $run)e"e tinere Ai 0'r$u" "&.ietice !e !'rte' #n.t'ru"ui .tr't /ro.it& (55< J 27<<<C tem!er'tur& /"o-'"& Re 0i/o're mi:"ocie1 d'r creAteri"e 0e/et'ti0e .cut .te mic&1 or-icu"'r&1 codu" 'm!e"ometric e.oi e.ti"'r e.curte1 de cu"o're 0erde c"'r1 cu .unt mici Ferti"it'te' e.unt .1 /o$r't1 ro0o"t1 cu ner0uri"e !rinci!'"e co"or'te #n roAu c&tre !unctu" !e3io"'r1 !e $'3' in$erio'r& e. de !ruin&1 !unctu" .oiu"ui e.orit&1!eriAori "' 06r$ Co'rde"e .te #nt6"nit !e .e1 Fromente'u rou/e1 Denti" ro.unt de cu"o're -run /&"-uie1 m'i inten.!eci$ic& .&1 cu ro)et& de cu"o're '".tru/uri"or M'ture')& $o'rte -ine "emnu" co'rde"or Ai di$etren3i')& mu/urii de "' -')' co'rdei De)mu/ureAte t6r)iu "' .te ori/in'r F'ce !'rte din B!ro"e.inu.em&n&to're cu ce' de tr'nd'$ir1 m'i inten.te de. #n $orm& de 9 Lim-u" $run)ei e.unt mici1 tronconici cu -o'-e 'Ae)'te $o'rte de. !e ciorchine =o-u" e.te 'co!erit cu !eri "un/i Ai r'ri Din3ii .te mic1 .!roducti0it'te' .t'rii 'u 0i/o're mic& de creAtere1 cu merit'"e .' !ro0ine !ro-'-i" de "' or'Au" Tr'min > Termino ? . occident'"i.cun)i1 cu -')' "&3it& Ai m'r/ini"e rotun:ite1 cee' ce #i d& $run)ei un '.tin.te mic& d'torit& m'rimii .& "' -ioti!u" cuno.cen3e !e "&.te ori/in'r din Tiro"u" it'"i'n > re/iune' A"to Adi/e ?1 i'r denumire' .te !er.tru/uri"or 're "oc de0reme #n !rime"e .C Caractere ampelo rafice De)mu/urire' e.ri ine Ace.nume"e de BDe]ur)tr'minerC L&.i.te herm'$rodit& norm'" !e ti!u" 51 cu !o"en $erti" Stru/urii .tent1 !u"!' e.t& )on& E.!ect crene"'t F"o're' e.uri"e "'ter'"e !otri0it de 'd6nci de.chi.&1 cu 'rom& .e 'rom'ti\ue J #n Fr'n3'1 Tr'miner rotter1 P"eintr'miner1 Hei"i/en.te )emo'.&1 de cu"o're ro)1 'co!erit cu un .oiu"ui1 '.te de cu"o're 0erde #nchi.

Ri!'ri' Te"eXi 4A Caractere ampelo rafice L' de)mu/urire ro)et' e.te m're1 d'r m'i mic& dec6t "' Te"eXi @ = Ai Po-er 5 ==1 #ntre'/& .e"'.te .tru/uri"or de0ine $in& Ai di..t'ru" e.cu3i3i Sinu.'!t&m6ni du!& . ' 1 .oiu" Ch'.e !ot 'dmini.tru/uri . Ai #n !od/orii"e din Mo"do0' > I'Ai1 Cotn'ri1 HuAi1 P'nciu ? #erlan!ieri 6 Riparia Selecția .unt re"'ti0 .& !ot 'tin/e 1( tQh' E. dorZ > e!oc' ' I9*' ? Re)i.c&mo'.e deo.u!r'm'tur're !o'te 'tin/e (5< /Q"1 cu o 'cidit'te tot'"& de 415*71< /Q" H(SO41 #nc6t 0inuri"e o-3inute .e co"or'te #n 0erde 'r&miu L&.!eron't&1 #n ce!i de (*2 ochi S'rcin' de $or $iind de 17*1@ ochiQm( Re'c3ione')& $'0or'-i" "' '!"ic're' iri/&rii Ai $erti"i)&rii1 orient'ti0 .tu" di.'u 9 .te mo'"e1 0erde /'"-ui1 ondu"'t1 cu m'r/ini"e in0o"ute Din3ii .ten3e -io"o/ice: 're to"er'n3& -un& "' /er > *(<<C *((<C ?1 .1 m'i '"e.cret& Se conduce !e tu"!ini .c&)ute 5*@ tQh'1 #n.t introdu. #n $orm& de U .cret 'rom't '" .tru/uri"or Soiu" Tr'miner ro) 0'"ori$ic& $o'rte -ine condi3ii"e ecoc"im'tice '"e !od/orii"or din Tr'n.e"ec3ii c"on'"e din c'dru" !ort'"toiu"ui =er"'ndieri .e -ioti!uri c're .te Ai e" un .tent "' $&in're1 !utre/'i cenuAiu Ai mo"ii"e .e .en.u" !e3io"'r e.unt 'rmonio'.oi de c'"it'te1 "' m'turit'te' de!"in& 'cumu"e')& 1H5* (<5 /Q" )'h'ruri1 i'r !rin .c&mo.t1 i'r m'tur're' de!"in& 're "oc #n (*2 .ecet& Ai m'n&1 mi:"ociu re)i.chi.t o-3inut "' SCD99 ="': c"on' Tr'miner ro)*7< ="1 cu !roduc3ie de 11 tQh' 5onare Soiu" Tr'miner ro) e.t o-3inut #n Derm'ni' "' Aco'"' de 0iticu"tur& de "' O!!enheim #n 1H2@ de c&tre A Rodri'n1 #n urm' unei .te de.i-i" "' .i"0'ni'1 '$"ote "' "imit' nordic' de cu"tur& ' 0i3ei*de*0ie1 unde 'rom' .c&mo'.'u cu u. "' noduri1 '06nd cu"o're c'$enie roAietic& Frun)' 'du"t& e.o're tendin3e de tri"o-ie > codu" /ener'" 127*2*24 ? Lim-u" e.e"ec3ie c"on'"& ' $o.tr' F1<<P(<<P1<< X/Qh' .c !rin cu"o're Ai /u.emi#n'"te1 cordon -i"'ter'"1 cu t&iere .unt mici Ai '.'u 4< tQh' /unoi de /r':d >D1Met'.ariații 0i clone Se !re)int& c' o !o!u"'3ie neomo/en&1 cu di0er.tru/uri"or Ce" m'i in!ort'nt r&m6ne -ioti!u" De]urt)tr'miner1 c're 're 'rom& inten.te .' 1H8H ? /n(u0iri te*nolo ice Produc3ii"e de .e-e.&1 '"-' 0er)uie cu m'r/ini"e ro)ii Frun)e"e tinere .& ce 'minteAte de ce' ' !et'"e"or de tr'nd'$ir Prin .ppen*eim+& Sinonime4 SO4 Port'"toiu" ' $o.)i"e '"e "unii 'u/u.unt '"un/ite .i"0'niei Recent ' $o.te )on't !entru !od/orii"e din PodiAur Tr'n.

&!t&m6n& du!& Ri!'ri' /"oire1 're o !erio'd& de 0e/et'3ie de 1@<*1H< )i"e1 #Ai m'ture')& -ine "emnu" deo'rece m'tur're' #nce!e de "' .ce.e e$ecue)e cu mu"t& 'ten3ie t&ieri"e de $orm're Ferti"i)'re' . !ort'"toi din /ru!' .&ruri"e noci0e din .te herm'$rodit& $unc3ion'" m'.t& !6n& "' 18R i'r "' .temu" r'dicu"'r e.ider't ce" m'i 0'"oro.te #n medie de 5<R Si.e 0' $'ce cu do)e m'ri de #n/r&A&minte: F@<*1<<P1<<*15<P1@<*(<< X/ .e !o'te uti"i)' "' '"toire cu un num&r m're de .o" re)i.unu0e"u" ce"or im!rim'te de 5 == .ten3& -un& "' $i"o.& not't& SO 4*41 c're ' de!&Ait !ort'"toiu" SO4 #n cee' ce !ri0eAte !roduc3i' de -ut'Ai Ai r'nd'mentu" "' '"toire 5onare Port'"toiu" SO4 e.t'riQ-utuc .te $o'rte -un&1 #n !"'nt'3ie !rocentu" de /o"uro c're '!'r .temu"ui r'dicu"'r Are o re)i.te !uternic1 -ine de)0o"t't !ut6nd !&trunde #n .o"uri Fu .it& mu"te "ucr&ri Ai o!er'3ii #n 0erde Din c'u)' creAteri"or m'ri #n !rimii 'ni1 tre-uie .unt c"one"e: 51 151 1@1 1<( . ' Qh' >C T6rde'11HH(? Co'rde"e tre-uie reco"t'te to'mn'1 #n'inte de '!'ri3i' /eruri"or .o" !6n& "' ce" mu"t 4 <Q<< Com!'r'ti0 cu cei"'"3i !ort'"toi din 'ce'.c&)ute Particularități !e cultură Se 'd'!te')& cu uAurin3& !e o /'m& "'r/& de .F"o're' e.t o-3inute numero'.oiuri"e no-i"e e.e "'.e men3ine #n "imite .t& /ru!&1 're o re)i.n 0e/et'3ie nece.cu"& cu !o"en $erti" Ai '-undent Co'rd' 're cu"o're -run roAietic& cu noduri !roeminente 'co!erite cu !eri .& .teri m'ri #n !rimii 'ni de "' !"'nt're1 du!& c're #nce!6nd cu 'nii @ J 1<1 creAteri"e de0in echi"i-r'te1 .e .ecet& D'torit& -unei m'tur&ri ' "emnu"ui1 "un/ime' uti"& ' co'rde"or de!&AeAte 4 m "un/ime1 cee' ce duce "' o-3inere' unei !roduc3ii m'ri de -ut'Ai1 de 1H< <<< J (<< <<< -ucQh' .oiuri D'torit& !oten3i'"u"ui de !roduc3ie ridic't cu oc')i' !"i0itu"ui .cur3i /n(u0iri a ro$iolo ice 0i a rote*nice SO4 J de)mu/ureAte "' circ' o .n Fr'n3' 'u $o.e"ec3ie o c"on' $o'rte 0'"oro'.i.te 4*5 m 'd6ncime Are o -un& c'!'cit'te de re/ener're ' .& #nc&rc&turi m'ri1 de 1( "&.u!ort& terenuri"e 'cide1 ce"e cu e.te co.&r&tur'te D'torit& '$init'3ii de !roduc3ie .e c"one1 dintre c're ce"e m'i 0'"oro'.u!r'.n !"'nt'3ii in!rim& 0i3e"or '"toite cre.ariații 0i clone . de umidit'te Ai ce"e .c&)ut& "' .er' r'dicico"& Ai .o" !6n& "' !e.n Rom6ni'1 "' ="':1 M To'der ' o-3inut #n 1HH51 !rin .ten3& m'i ."'-& "' ce' /'"ico"& L' c'"c'ru" 'cti0 din .$'rAitu" "unii iu"ie Dintre to3i !ort'"toii =er"'ndieri . Ri!'ri'1 SO4 #Ai m'ture')& ce" m'i -ine "emnu" Are o c'!'cit'te de #nr&d&cin're -un& de 7<*@<R1 '$init'te' "' '"toire e.'u Cr&ciune" ( A$init'te' de !roduc3ie cu .

t'n3' dintre r6nduri Ai 11< m di.n Rom6ni' e.c& '"-& 1<< R .%.c& '"-&: (@< t[[[[[[[[[[[ 1<< R E t 55 R EO Pinot /ri.e 0or "u' urm&to're"e dimen.t'n3' dintre !"'nte !e r6nd A06nd #n 0edere c& !'nt' terenu"ui e.!6ndit #n Fr'n3'1 It'"i'1 Derm'ni'1 S!'ni'1 =r')i"i'1 etc .1 Tr'miner ro) Procent':u" de ocu!'re ' $iec&rui .oiu" Fete'.=er"'ndieri .iuni '"e !'rce"e"or: (<< m "un/ime Ai 1<< m "&3ime cu .: (@< t O 154 t !roduc3ie tot'"& din .te recom'nd't !entru m':orit'te' )one"or 0itico"e 2.te .oi L' -')' 'ce..t'n3e"e de !"'nt're Ai 'nume: (1< m di.c& '"-' * 55 R Pinot /ri.Calculul (uprafețelor Du!& num&ru" de !'rce"e ocu!'te cu $iec're .oi Ai ' dimen.%.tor c'"cu"e .te $o'rte r&.oi #n !'rte: Fete'.oi din !"'nt'3ie '06nd #n 0edere !roduc3i' tot'"& recom'nd't&1 (@< tQh' Fete'.tru/uri o-3inut& !e $iec're . J 25 R Tr'miner ro) J 1< R A? C'"cu"u" !roduc3iei de .u!r'$'3' unei !'rce"e de ( h' Soiuri recom'nd'te: Fete'.'u di.c& '"-&1 Pinot /ri.iuni"or unei !'rce"e1 o '"t& et'!& im!ort'nt& #n #n$iin3're' unei !"'nt'3ii1 e.r anizarea terenului 2.te m'i m're de @ R .t'-i"ire' num'ru"ui de r6nduri !e !'rce"&1 ' num&ru"ui de -utuci !e r6nd1 num&ru"ui de -utuci !e !'rce"&1 num&ru"ui de -utuci "' hect'r Ai ' num&ru"ui tot'" de -utuci din $iec're .1. Ri!'ri'1 de 'cee' e.

oiu" Pinot /ri. 14 h' O 8< <<< Pinot /ri.c& '"-&: 14 : ( O 8 !'rce"e ocu!'te cu Fete'.c& '"-& Pinot /ri.c& '"-& Pinot /ri. : 5<<< -utuciQh' .u!r'$'3& cu"ti0't& cu F'te'. 1<< O 1< <<< -utuciQ!'rce"& D? Fum&ru" de -utuci "' hect'r 1< <<< : ( O 5<<< -utuciQh' H? Fum&ru" tot'" de -utuci !e .: 14 : ( O 8 !'rce"e ocu!'te cu Pinot /ri.: H@ : 8 O 14 h' .oiu" Tr'miner ro) =? C'"cu"u" .u!r'$e3e"or !e .oi Fete'. 4 O(< <<< . Tr'miner ro): 4 : ( O ( !'rce"e ocu!'te cu Tr'miner ro) D? Fum&ru" de r6nduri !e !'rce"& (<< : (1< O1<< r6nduriQ!'rce"& E? Fum&ru" de -utuci !e r6nd 1<< : 11< O 1<< -utuciQ!6nd F? Fum'ru" de -utuci !e !'rce"& 1<< .u!r'$'3& ocu!'t& cu Tr'miner ro) C? C'"cu"u" num'ru"ui de !'rce"e !e $iec're .^ t ^O Tr'miner ro): (@< t Z t ZO 25 R O H@ t !roduc3ie tot'"& din .u!r'$'3& cu"ti0't& cu Pinot /ri.c& '"-&: 154 : 11 O 14 h' . Tr'miner ro): (@ : 8 O 4 h' .oiuri Fete'.oiuri Fet'. 1<< R 1< R O (@ t !roduc3ie tot'"& din .c& '"-&: 5<<< -utuciQh' . 14 h' O 8< <<< Tr'miner ro) : 5<<< -utuciQh' .

2.'ntu"ui Trupul "iticol E.te con.unt: !'rce"'1 t'r"'u'1 tru!u" 0itico" M&rime' 'ce.tor' e.'n3i cu !'nte de 1@*(4R "un/ime' t'r"'"e"or e.& de "un/ime' .ten3& Ai !o.te de 2<<*4<< m Diminu're' "un/imii t'r"'"e"or m&reAte num&ru" #nto'rcere"or #n /o" ' '/re/'te"or1 cee' ce duce "' r'nd'mente .i/ure o 'numit& re)i.tituit& din m'i mu"te !'rce"e >2J7? T'r"'u' .c&)ute Ai con.%.!"o'tere #n 0iticu"tur& .& 'i-& o $orm& dre!tun/hiu"'r& .in3& ' terenu"ui M&rime' tru!u"ui 0itico" 0'ri')& #ntre 15< Ai 5<< h' .!'"ieru"ui "' c're tre-uie .e '.e oriente')& cu "un/ime' !'r'"e"& cu1 cur-e"e de ni0e" Pe 0er.te de"imit't !rin cum!ene de .e!'r're ' '!e"or1 $ire de 0&ii .te condi3ion't& !'nt' terenu"ui > 1@ J (4 R ?$iind #ntre 1<< Ai 15<m Su!r'$'3' !'rce"e"or 0'ri')& #ntre 1 Ai 5 h' Tarlaua Re!re)int& unit'te' teritori'"& de -')& !entru e$ectu're' "ucr&ri"or cu mi:"o'ce mec'ni)'te Ai e.te unit'te' teritori'"& de e.6rme"or Lun/ime' o!tim& ' !'rce"ei e.te ce' m'i mic& unit'te de e.'u !'tr't& !entru o m'i -un& or/'ni)'re ' muncii .te de: 1<<Q(<m1 'ce'.t' $iind im!u.!"o't're con./mpărțirea terenului în unități !e e6ploatere Unit&3i"e teritori'"e de e.e recom'nd& .e oriente')& cu "&3ime' !e direc3i' cur-e"or de ni0e" i'r "un/ime' !e direc3i' de'"*0'"e L&3ime' o!tim& ' !'rce"ei1 !e direc3i' cur-e"or de ni0e" e.& .'u '"te c'te/orii de $o"o.te condi3ion't& de !'nt' terenu"ui Parcela E.n c')uri o-"i/'te e' !o'te '0e' Ai o $orm& tr'!e)oid'"& Pe terenuri"e #n !'nt& !'rce"e .tituit& din m'i mu"te t'r"'"e Ai e.2.um ridic't de c'r-ur'nt Su!r'$'3' t'r"'"e"or 0'ri')& #ntre 2 Ai 2< h'1 #n $unc3ie de !'nt' 0er.i-i"it&3i de #ntindere ' .!"o't're1 c're .

ecut& .ecund're .unt tr'.co'tere' !roduc3iei "' drumuri"e de e.e e.c $iru" 0&i"or Ai cum!&n' '!e"or1 '06nd o "&3ime de 7 m E"e de.edii"e $erme"or Ai cu re3e'u' de drumuri cumun'"e Pentru ' $i !r'ctic'-i"e #n orice . !entru ' e0it' tr'n.e!'r& !'rce"e"e !e direc3i' de'"*0'"e .i0 0itico" Ai $'c "e/&tur' cu centre"e de "ucr're ' .i #nc"in're' 0er.i '"ei"e c're .ecund're .!"o't&ri r'3ion'"e: drumuri1 c'n'"e !entru .e)on .%.i!'rce"e"e !e directi' cur-e"or de ni0e" .cur/ere' '!e"or1 re3e' de '"iment're cu '!&1 de iri/'re1 con.!od&reAti 2.unt ter'.u!r'$'3& ' !"'nt'3iei cu 0i3&*de*0ie din c'dru" unui tru! .er0ire' tuturor unit&3i"or teritori'"e Ai e.ecund're .tru/uri Amen':'re' "or tre-uie $'cut& :udicio.truc3ii tehno"o/ice Ai .& 'i-' o !'nt& uAo'r& "on/itudin'"& de (*2 R Ai .tru/uri"or1 cu .!"o't're Potecile Poteci"e 'u o "&3ime de ( m1 .Sta$ilirea rețelei !e !rumuri Re3e'u' de drumuri urm&reAte de.i/ure de!"'.'u !rin drumuri"e #n .'n3i"or1 drumuri"e .er0e.'u m'.oci'" J /o.n $unc3ie de "un/ime .!orturi"e de m'teri'"e Ai !roduc3iei de .er!entin& Ai #n di'/on'"&1 #n c')u" 0er.unt 'm!"'.e recom'nd& .& $ie !re0&)ute cu c'n'"e de co"ect're Ai e0'cu're ' '!e"or Le/&tur' dintre drumuri"e .%.t'n3e de1<<*2<< m E"e tre-uie .e"or '"ei"e Ai !oteci"e .'re unei e.tr&-&tute de o/'Ae 7rumurile principale Drumuri"e !rinci!'"e urm&re.'re' m'Aini"or Ai uti"':e"or1 tr'n.E" cu!rinde to'te e"emente"e nece.'te '"ei cu "&3ime' de 4 m !entru ' !ermite circu"'re' m'Aini"or Ai .n c')u" ter'.ecund're 'u o "&3ime de 4 mAi de"imite')& t'r"'"e"e .er!entin& $'c "e/&tur' #ntre drumuri"e de !e cu"me cu ce"e de "' -')' 0er.$orm're' "or1 #n c')u" terenuri"or #n !'nt&1 #n drumuri in!r'ctic'-i"e1 .' $ie !ietruite 7rumurile (ecun!are Drumuri"e .& '.'te "' di.e $'ce !rin !oteci"e .te menit& .'ntu"ui1 e"e 'u o !'nt& "on/itudin'"& de !6n& "' @*1<R Din dou& #n dou' !'rce"e1 !e direc3i' de'"*0'"e .'n3i"or cu !'nte m'i m'ri de 1( R Drumuri"e #n .e!'r& !'rce"e"e #ntre e"e !e dir'c3i' de'"* 0'"e .c #ntre'/' .'te !entru ' !ermite trecere' tr'cto're"or dintr*o !'rce"& #n '"t'1 i'r !e t'"u)u" "or .

&.'ntu"ui L' e.&1 m'i #nt6i .'te .Amena3area terenului !e(tinat plantării "iței+!e+"ie Prin "ucr&ri"e de 'men':'re1 re"ie$u" terenu"ui . ' tr'cto're"or de "' o ter'.i deco!ert're ' ori)ontu"ui $erti" de .!eci'"e de #nto'rcere Ai de 'cce.ut& mi:"ocie .'te1 .& de con$i/ur'3i' terenu"ui Pentru ' .e 'men':e')& r'm!e .ecut're' ter'.te de ' re3ine ce' m'i m're !'rte din '!' !ro0enit& din !reci!it'3ii Ai de ' e0'cu' .e !re0&d )one de #nto'rcere #n3e"enite1 cu "'3ime' de 7 m Am!"'.unt 'm!"'.'re' )one"or de #nto'rcere .u" uni$ormi)&rii "ui !e t'r"'"e1 cu .e #nce! de "' -')' 0er.e e.e de!une !e #n !"'t$orm' !rimei ter'.tr'tu"ui de .e.te 8<R din !"'nt'3ii .tr' ce' m'i m're !'rte din ori)onturi"e $erti"e '"e .en.&"' '"t' 2.o"u"ui1 #m-un&t&3ire' condi3ii"or de e.!"o't're mec'ni)'t& Ai '.ur!"u.e $'ce !e "ini' de ce' m'i mic& !'nt&1 !e c6t !o.tin't !"'nt'3ii"or 0itico"e !re)int& o im!ort'n3& deo.truie.en.'re .i"0ice1 !entru ' .e din '0'" Se continu& '.o"uri"e cu te.tre!te de !icior con.!re m're Ro"u" "or e.' modi$ic& #n .co!u" #m-un&t&3irii condi3ii"or de e.i/ur're' condi3ii"or !entru de)0o"t're' uni$orm& ' 0i3ei*de*0ie .e con.'u ' !"'nt'3ii"or .u!r'$'3' 'ce.ecut& m'i #nt6i "ucr&ri"e de mode"'re J ni0e"'re im!u.t ter'.!"o't're Amen':'re' terenuri"or #n !'nt& de.o"id't !rin #ner-'re1 c're .tei' Ai .o" !6n& "' "imit' din 'monte ' 0er.i-i" "' m'r/ine' r'0ene"or .c #n )one"e cu !reci!it'3ii 'nu'"e m'i m'ri de 5<< mm1 !e .'ntu"ui1 !rin e.o"u"ui1 "ucr&ri"e de ter'.c -u"do)ere1 /redere"e Ai !"u/uri"e -'"'n.e $'ce economie de teren Pe terenuri"e cu !'nt& m'i m're de (< R1 ter'.e $o"o.ecut're' ce"ei de ' dou' ter'.e"or .unt #ntre3inute !rin #ner-'re Ampla(area zonelor !e întoarcere L' c'!ete"e t'r"'"e"or .o"id'te !rin d'"e de -eton1 )iduri de !i'tr&1 etc E"e .'re Ter'.'te !e !'nte Pe terenuri"e cu !'nte m'i m'ri de 1(R !re0enire' ero)iunii .u" 86ecutarea tera(elor L' 'men':'re' terenuri"or c're nu 'u m'i $o.e !&.tr&1 deo'rece !e.e deco!erte')& ori)ontu" $erti" de "' .n momentu" trecerii "' e.iere 'c3ion'te de tr'cto're cu du-"& tr'c3ine !e Aeni"e > S*15<< ? Deco!ert're' .o" $erti" .e $'ce !e 'd6ncime' de <12*<15 m 7imen(ionarea tera(elor .u" !'ntei >4*7R?1 cu t'"u) con.e .ecut're' !rimei ter'.'re .%.e re'"i)e')& !rin ter'.e cu !"'t$orm& #nc"in't& #n .t$e" "ucr&ri"e de ter'.e-it& !entru condi3ii"e din 3'r' no'.

'r& .$und're' terenu"ui 7efri0area 0i ni"elarea terenului De$riA're' e.i/ur're' !erio'dei de odihn& ' .o"u"ui1 e0'cu're' e.& $ie de (*2R !entru ' !ermite e0'cu're' .'re' drumuri"or de e.te "ucr're' de e"imin're ' 0e/et'3iei "emno'.t'"'3ii .' tr'n.ecut're' ter'.e #n.ce.tui'1 '.'u cu (<*2< X/Qh' o-.c'ri$ic're1 /re-"& de 'dun't cio'te? Pre)en3' deni0e"&ri"or de teren cree')& !ro-"eme !ri0ind com-'tere' ero)iunii .t'-i"it'3ii ter'.te de)'0'nt':e1 ni0e"'re' terenu"ui .i/ur're' .i/& 2.&.&.te nece.e c're1 d'c& r&m6n1 !ot conuce "' deterior&ri '"e uti"':e"or $o"o.u"ui de umidit'te1 '!"ic're' iri/'3iei1 tr'.tui'1 #nc"in're' !e '.ei "' -')' t'"u)u"ui din 'monte > 117m ? E.Pre ătirea terenului Lucr&ri"e de !re/&tire ' terenu"ui #n 0edere' !"'nt&rii 0i3ei*de*0ie .ite #n 0iito're' !"'nt'3ie Lucr're' de de$riA're .ion're' ter'.co'tere' din .!re de-uAee Pentru '.e recom'nd& .ecut& cu ':utoru" tr'cto're"or /re"e echi!'te cu in.t'n3ei dintre r6nduri"e de 0i3&*de*0ie1 "' c're .e"or cu ce" !utin 2 r6nduri de 0i3&*de*0ie .&m6n3e')& cu (<*(5 X/Qh' "ucern& .e .ur!"u.ecut& imedi't du!& de$riA'.e recom'nd& c' #n&"3ime' t'"u)u"ui .o"u"ui1 $erti"i)'re' de -')&1 de.1.i.'"& >i!R?1 #n&"3ime' t'"u)u"ui >H? Ai #nc"in're' 'ce.i/ur' r6nduri recti"inii Ai #n continu're de "' o !'rce"& "' '"t'1 e' tre-uie .e"or .te condi3ion't& de !'nt' terenu"ui >itR?1 de num&ru" r6nduri"or de 0i3&*de*0ie ce urme')& .nc"in're' "on/itudin'"& ' !"'t$ormei ter'.ecut're' mec'ni)'t& e$icient& .e .e !o'te re'"i)' num'i #n c')u" ter'.te' .u"ui de '!& de "' c'!ete"e !'rce"e"or1 .& .t'nt& !e to't& "un/ime' ter'.t'n3' dintre r6nduri"e m'r/in'"e Ai t'"u)uri > d1 Ai d( ? L&3ime' !"'t$ormei ter'.e re$er& "': de$riA're' Ai ni0e"'re' 'ce.& >n?1 di.c& (*(15m Pentru con.o" ' tuturor -utuci"or cio'te"or Ai r&d&cini"or /ro'.& nu de!&Ae'. "on/itudin'" ' !"'t$ormei Dimen.& $ie e/'"& cu mu"ti!"u di.e 'd'u/& di.e"or .e !"'nte)e !e o ter'.!"o't're !recum Ai o uni$ormit'te #n creAtere' Ai de)0o"t're' -utuci"or de 0i3&*de*0ie Pentru ' !re0ine 'ce.tente !e teren1 'r-ori1 'r-uAti1 !omi1 -utuci1 etc L' de$riA're e.t'-i"e.t'n3' dintre r6nduri >D? Ai di.Lucrări !e înființare a plantației 2.!eci'"e >"'m' de -u"do)er1 /he're de .e"or e.t'n3e"e de "' !rimu" r6nd $'3& de t'"u)u" din '0'" > <1@ J 11@m? Ai de "' u"timu" r6nd de !e 'cee'Ai !"'t$orm& ' ter'.c urm&to're"e e"emente: "&3ime' !"'t$ormei >L? Ai#nc"in're' .ei .0er.e e.ei !entru ' '.o"id're' t'"u)uri"or !rin #ner-'re1 'ce.L' !roiect're' Ai e.e e.ei 0' $i con.e e.e im!une c' o "ucr're o-"i/'torie Ai .

o" c'ntit'3i m'ri de #n/r&A&minte or/'nice de 2< *5< tQh' .o"u"ui1 tim! de 2*5 'ni1 c'nd .iu ce urme')& .co'tere'1 .co! .e $'ce c6t m'i uni$orm cu MID*51 du!& c're .temu" de 'men':'re1 de !o. "' un ni0e" mediu de '!ro0i)ion're cu .!6ndire' -o"i"or 0irotice !rin intermediu" nem'to)i"or1 .titui o .&r'ce #n e"emente nutriti0e Min6ndu*.o"u"ui1 c6t Ai !entru ' !re0eni creAtere' .te nece.unt #nc'dr'te #n e0iden3' $unci'r& "' c'te/ori' Vterenuri 0itico"e #n !re/&tireC cu"ti0'te cu !"'nte $ur':ere C6nd urme')& !"'nt're' terenuri"or "' .o"u"ui1 !recum Ai cre're' unei re)er0e de $o.& $ie 'du.!ecti0e .e !e :um&t'te' din 'monte ' ter'.e con.n /ener'" .ei .e ? A.& de in$ec3ie !entru o !erio'd& inc& 5*@ 'ni .& $ie uti"i)'t& de c&tre -utucii de 0i3&*de*0ie Ai du!& intr're' !e rod ' !"'nt'3iei .ider& .tructurii Ai $erti"it&3ii .unt 'du. ' .n 'ce.'r& '.tr6n/ere Ai 'rdere' r&d&cini"or 0i3ei*de*0ie c're !ot con.o"u"ui #n m'terie or/'nic& Ai .t& #n 'dmini.e recom'nd& cu"ti0're' unor !"'nte $ur':ere 'nu'"e .e "' .e urm&reAte #m-un&t&3ire' '!ro0i)ion'rii .'u chi'r !ieire' 0i3e"or nou !"'nt'te L' de$riA're' !"'nt'3ii"or 0echi1 !recum Ai o d't& cu "ucr&ri"e de ni0e"'re Ai de.e !o'te recu/re "' de)in$ect're' .n c')u" #n$iin3&rii !"'nt'3ii"or 0itico"e !e terenuri e"i-er'te !rin de$riA're' !"'nt'3ii"or 0echi e.o"u"ui1 du!& de$riA're' !"'nt'3ii"or 0echi1 de 2 'ni1 tim! #n c're terenuri"e re.$und't Pe terenuri"e 'men':'te #n ter'.$und're1 .u-.o" A(i uarea perioa!ei !e o!i*nă a (olului .curt tim! du!& de$riA're' !"'nt'3ii"or 0echi1 !entru ' e0it' r'.e e.unt #n/ro!'te 'd6nc #n .o" Ai indice"e de ')ot .t .e'm' de cerin3e"e m'ri de nutri3ie '"e 0i3ei*de*0ie1 de "on/e0it'te' !"'nt'3ii"or 0itic"oe1 #nc& de "' #n$iin3're' !"'nt'3iei1 .ur.i-i"it'te' de !'rce"'re1 con$i/ur'3i' terenu"ui1 !entru ' !re0eni miAc're' unui 0o"um m're de .o"u"ui cu m'terie or/'nic& cu ro" im!ort'nt #n 'me"ior're' !ro!riet&3i"or $i)ice1 chimice Ai -io"o/ice '"e .o" !rin de.Fi0e"'re' terenu"ui .emi$erment't1 c're 0'ri')& #n r'!ort cu con3inutu" .e cu"ti0& #n /ener'" !e terenuri #n !'nt&1 '$ect'te de ero)iune1 !e ni.ecut& #n mod di$erit1 #n $unc3ie de condi3ii"e de re"ie$1 de .tr're' unor do)e de /unoi de /r':d .u$icient& o !erio'd& de odihn& ' .t'n3e nutriti0e Prin 'ce'.i.u!r'$'3& ori)onturi .m!r&Atiere' "or !e teren .t' con.e .e #ncor!ore')& #n .e im!une 't6t !entru re$'cere' .e recom'nd& .o"uri .i/ur're' !erio'dei de odihn& ."'-&1 intr're' m'i t6r)ie !e rod .o"u" tre-uie .n condi3ii"e din 3'r' no'.o" "' de.t& $erti"i)'re de -')& .e di$eren3i')& #n r'!ort cu c'ntit'te' de 'r/i"& din .$or Ai !ot'.'u !erene > /r'minee Ai "e/umino'.e #ncor!ore)& #n .i/ur're' unei !erio'de de re!'u.i!uri1 im!ro!rii '"tor cu"turi1 !e .e"e: -ertilizarea terenului 9i3'*de 0ie .$und't1 #n/r&A&minte or/'nice Ai chimice -ertilizarea or anică Ace'.o"u"ui cu unu" din !rodu.tr& .

$und're' "' 'd6ncime m'i redu.'re' ori)onturi"or Ai introducere' #n 'd6ncime ' ce"or .u!er$o.i/ur& condi3ii o!time !entru 'cti0it'te' -io"o/ic& din .!6ndire' "' o' 'd6ncime 0con0en'-i"& ' .o" Ai .o"u"ui $&r& r&.n 'ce.u!er$ici'"e1 cu roc& dur& '!ro'!e de .uAiri ne$'0or'-i"e E!oc' de e.tr're' 'mend'mente"or * 'ce.n /ener'" .ecet&1 -o"i A!"ic're' 'mend'mente"or c'"c'ro'.o"uri"or .i/ur& '$6n're' 'd6nc& ' .ic& Adimi.te e"emente !e 'd6ncime' de <*4< cm L' !re/&tire' terenu"ui !entru #n$iin3're' !"'nt'3ii"or de 0i3&*de*0ie rodito're .$und're "' 'd6ncime' de 5<*7< cm1 de.e 'dun're' "' .uAiri"e .& .ecut're ' de.$'3i .u!er$ici'"e m'i -o/'te #n m'terie or/'nic& .e e.i/ur& r&.imi"'re ' '!ei din !reci!it'3ii1 .o"u"ui1 .unt in.e $'ce !"'nt're' 0i3e"or1 de condi3ii"e c"im'tice de o #ntre'/& .t& #n mo-i"i)'re' !ro$und& ' .e re'"i)e')& !rin #m!r&Atiere' "' .tec're' ori)onturi"or1 #n .te' #m-un&t&3e.o" cu #n.o"u"ui cu ':utoru" m'Ainii MA*215 Ai .m'i !u3in $erti"e1 de 'cee' e.$und'tu"ui de!inde de momentu" c'nd .o"u"ui1 #m!reun& cu #n/r&A&minte"e or/'nice Ai ce"e miner'"e 7e(fun!area terenului Lucr're' con.tre')& urm&to're"e do)e de #n/r&A&minte chimice: 1H<*(<< X/P(O5 Qh' Ai (<<*(5< X/ P(OQh' .i"u" re3ine Ai 'cumu"e')& o c'ntit'te .e m&reAte c'!'cit'te' de '.e $'ce #n r'!ort cu ni0e"u" de '!ro0i)ion're ' .u.e recom'nd& o de.'r .tr'turi"or im!erme'-i"e1 '.u!r'$'3&1 ' ce"or cu un con3inut $o'rte ridic't #n 'r/i"& #n ori)onturi"e in$erio're1 $o'rte com!'cte Su-.o"':u" '.tre)e do)e du-"'te de /unoi de /r':d com!'r'ti0 cu )on' din '0'"1 !entru ' uni$ormi)' $erti"it'te' .ecut& din to'mn&1 !6n& "' #nce!utu" iernii .e #ncor!ore')& #n 'd6ncime #n/r&A&minte"e or/'nice Ai miner'"e Prin in0er.e 'dmini.u!r'$'3' .e recom'nd& Ai #n c')u" .$und're'1 #n 'ce'.u!r'$'3' cu"ti0't& -ertilizarea c*imică Pe "6n/& $erti"i)'re' or/'nic1 $erti"i)'re' chimic& e.e 'dmini.!ore.i/ur&rii unor condi3ii $'0or'-i"e !entru de)0o"t're' r&d&cini"or Prin de.e in$"uen3e')& orient're' #n !ro$un)ime ' r&d&cini"or 0i3ei*de*0ie1 $iind #n 'ce. !entru terenuri"e #n !'nte ter'.$und're ' .iu .'re' Ai 'me.& .o"u"ui !e to't& .e #ncor!ore')& #n 'd6ncime !rin "ucr're' de de.$or Ai !ot'.u-.t'n3e"or nutriti0e1 .c re)i.ten3' 0i3ei*de*0ie "' /er1 .t $e" .c #n.t& .$orite 'cti0'te Ai .e $'ce !rim&0'r'1 'A' #nc6t de.c e$ic'cit'te' #n/r&A&minte"or1 m&re.co!u" '.e #m-un&t&3eAte re/imu" termic Ai de 'er'Aie1 .itu'3ie .o"u"ui #n 'ce.'re !ot'.!'r/ere' .eri' de $'ctori or/'ni)'torici O-iAnuit !"'nt're' 0i3ei*de*0ie #n condi3ii"e din 3'r' no'.o"u"ui #n e"emente nutriti0e .'te St'-i"ire' do)e"or de #n/r&A&minte chimice cu $o.te o-"i/'torie1 deo'rece re)er0e"e .u!r'$'3& ' ori)onturi"or de .$und't .o" !rin .$orm& de .e '.o"u"ui cu in0er.tr& .u$iciente1 m'i '"e.turn're' ori)onturi"or1 m&reAte c'!'cit'te' de #nm'/')in're Ai in$i"tr're ' '!ei #n .te nece.ecet& Ai /er .'u $o.e .t $e" m'i $erite de .

$und't P=D*7< 'c3ion'te de tr'cto're /re"e !e .e e"imin& deni0e"&ri"e re)u"t'te #n urm' de.o"u"ui1 de condi3ii"e c"im'tice1 $orm' de conducere ' -utuci"or1 de #nc&rc&tur' de ochi 'tri-uit& "' t&iere Ai de direc3i' de !roduc3ie A"e/ere' di.n /ener'"1 .e e.& $ie $o"o.e 'Ae)e !6n& #n momentu" e.t'n3e"e #ntre r6nduri Ai #ntre !"'nte !e r6nd1 $o"o.e e.e #n$iin3e')& Terenu" de.ur& "' reuAit' !"'nt'3iei c're .i-i"it&3i"e de mec'ni)'re ' "ucr&ri"or .!ecti0 num&ru" de -utuci "' unit'te' de .ecut& "ucr're' de ni0e"'re de .& .i-i"1 'ce'.t' contri-uind #n m're m&.oiuri"or rodito're1 ' !ort'"toiu"ui1 de $erti"it'te' .tei' Ai co.curi DD*21( #n '/re/'t cu /r'!' de m&r&cini 2.t'n3e"e #ntre r6nduri .'"e Controlul calității lucrării !e !e(fun!at Ace'.& .it& c6t m'i de0reme !o.&.e "'.Sta$ilirea !i(tanței !e plantare a formei !e con!ucere 0i tipului !e tăiere Di.$und&tur& uni$orm& .c'ri$ic're1 du!& c're .e !entru ' e0it' dere/"'re' '/re/'tu"ui Prim' -r')d& .ecut& mec'ni)'t cu ':utoru" !"u/uri"or -'"'n.i0 "' !rime"e 2*4 cur.& 'i-& 'cee'Ai "&3ime Ai .$und't #n to'mn& .u!r'$'3' de.u!r'$'3& Den.co! !o'te $i $o"o.e re/"e')& !ro/re.u$icient .ecut& o 'r'tur& 'd6nc& "' (5*2< cm cu !"u/uri"e 'c3ion'te de tr'cto're uni0er.& #n -r')d& crud& !6n& #n !rim'0'r&1 !entru ' .e '$6ne')& !rin .e '"e/ 3in6nd cont Ai de !o.t'3e"or o!time de !"'nt're * !entru o .e re'"i)' o m&run3ire ' -r')de"or .m're de '!& din !"oi Ai )&!e)i1 '"tern'n3' #n/he3*de)/he3 contri-uie "' m&run3ire' -u"/&ri"or1 i'r .eni"e S*15<<1 '06nd o !roducti0it'te de 1*11(5 h'Q)i Ad6ncime' de "ucru .& $ie "' 'ce"'Ai ni0e" !e to't& .e tr'/e "' (< cm 'd6ncime1 ' dou' -r')d& "' 4< cm Ai ' trei' 0' $i re/"'t& !entru 'd6ncime' norm'"& de de.iere de de.& #n 'monte"e !"'t$ormei1 .e 0or men3ine con.e re$er&1 #n !rinci!'" "' 0eri$ic're' 'd6ncimii de "ucru1 -r')de"e .$und're' .u!r'$'3& !rin c're .it& /r'!' cu di.itu'3ie d't& in$"uen3e')& ni0e"u" !roduc3iei1 c'"it'te' 'ce.e"or "'te1 -r')d' de teren de 115*11@m "&3ime !e c're circu"& tr'ctoru"1 r&m'.ite "' #n$iin3're' !"'nt'3ii"or 0itico"e1 determin& den.$und'tu"ui .o"u" 're tim! .t' .e e.e recom'nd& c' "ucr're' de de.t .'c3iune' #n/he3u"ui .n c')u" ter'.i ' de)/he3u"ui De.$und't .t'nte #n tim!u" "ucru"ui !entru ' re'"i)' o de.ecut&rii !"'nt'tu"ui .it'te' de !"'nt're de!inde de 0i/o're' .n'inte de !ichet't Ai de !"'nt're' !ro!riu*)i.turi"e de !roduc3ie Di.$und't 7< cm L&3ime' Ai 'd6ncime' -r')dei .2.n 'ce.it'te' de !"'nt're1 re.u.$und't& .

curt't& "' 2 J 4 ochi !rin $orm're' 0i3e"or .i/ur& o com!eti3ie echi"i-r't&1 0i/o're mi:"ocie1 !roduc3ie mi:"ocie1 c'"it'te o!tim& i'r !entru Pod/ori' Aiud e.'t& c6t m'i :o.e1 r6ndu" din '0'"u" !"'nt'3iei .t'n3& u.e e.e re'"i)e')& $orme"e de conducere ' 0i3e"or #n !"'nt'3ii"e de !roduc3ie -ormarea cor!onului $ilateral T&ieri""e de $orm're ' cordonu"ui -i"'ter'" .e #n"&tur& Anul III !e la plantare J !rim&0'r' "' t&iere .t'rii $orm'3i .e conduce 0ertic'" !e tutore !entru $orm're' tu"!inii -utucu"ui Ai '!oi 0ertic'" !e .u-3ire1 e' .ime' ei e.& de!&Ae'.ider& !erio'd' !entru de)0o"t're' 0i3e"or Ai $orm're' 'ce.!ecti0& de @*1< mm #n di'metru O '"t& co'rd& de "' -')' -utucu"ui .curte')& #n ce!i de 1 ochi >ce! de .& e.tor' !entru intr're' "or !e rod De m're im!ort'n3& #n 'ce'.e #n"&tur& Du!& !ornire' #n 0e/et'3ie ."'-&1 co'rd' '"e'.6rm' !ort'nt& ' A!'"ieru"ui1 c're 0' .i .ime' re.it'te' o!tim& J '.'3i .e t'ie "' .itu'3i imedi't .curte')& #n ce!i de ( ochi .t'rii $orm'3i din cordi3' .e .&rm' !ort'nt& ' A!'"ieru"ui !entru $orm're' unei !or3iuni din cordon Co'rd' .t inter0'" St'-i"ire' $ormei de conducere J !rimii 2 J 5 'ni de "' in$iin3're' !"'nt'3iei .t'ri"or .ecut're' mec'ni)'t& ' "ucr&ri"or Di.u!r'$'3&determin& o diminu're ' c'ntit&3ii de .t'ri er-'cei de !e tu"!in&1 cu e.& cre'.e re'"i)e')& /ro.e diri:e')& #n tim!u" 0e/et'3iei !e tutori1 re.!oreAte den.e 'm!"'.te ..te de 117 m1$'!t ce !ermite mec'ni)'re' "ucr&ri"or Ai !e 'ce.o"u"ui1 "' ni0e"u" 'eru"ui Ai !entru interce!3i' "uminii S!orire' num&ru"ui de -utuci "' unit'te' de .e .te de (1( m #ntre r6nduri Ai 11( m #ntre -utuci !e r6nd Pe ter'.te de @*1< mm1 $&r& c' "un/ime' cordonu"ui $orm't .u-.ecut& '.ce!3i' ' (*2 .e .unt "&.e '"e/ cei m'i 0i/uroAi1 c're .e '"e/e co'rd' ce m'i 0i/uro'.curte')& "' "un/ime' unde .e conduce 0ertic'"m !e tutore .c& :um&t'te' di.t'n3' r6ndu"ui din 'monte $'3& de t'"u) e.t'n3ei dintre 0i3e !e r6nd D'c& co'rd' '"e'.e #nde!&rte')& to3i mu/urii #n $')' de "&.i/ur'n3&?1 re.e co.it'te' r&d&cini"or Den.n c')u" 0i3e"or cu 0i/o're .u.e de tutori Anul II !e la plantare J !rim&0'r' "' t&iere .& .e t'ie #n !unctu" "' c're /ro.tu" "&.t& !erio'd& .t$e": Anul I !e la plantare J "&.c't& 'cumu"'t& de c&tre $iec're -utuc1 .1 c're .tu" co'rde"or .unt t&ieri"e de $orm're1 !rin c're .&1 !"'.e')& "' 11@ m de t'"u) !entru ' !ermite e.& c're .O !"'nt'3ie 0itico"& re!re)int& o comunit'te de !"'nte #ntre c're 're "oc o com!eti3ie "' ni0e"u" .'u cordi3& de 2*4 ochi > #n $unc3ei de creAtere' !e c're o !re)int& $iec're 0i3&? Dintre "&.c&1 "e/6ndu*.er0i "' $orm're' ce"ui de*'" doi"e' -r'3 '" cordonu"ui .e '"e/e o co'rd& 0i/uro'.

curte')& "' (5*2< cm Ai .tui'1 c're .e '.e "'.6rmei !ort'nte !entru $orm're' tu"!inii .tru/uri de 0in Se '!"ic& dou& .e !'"i. !e la plantare J t&iere' de $orm're .e '!"ic& ce" m'i -ine #n c')u" .e .&!rime"e 0eri/i de rod >ce! de 1*( ochi U o cordi3& de 2* 5 ochi?1 i'r !e -r'3u" #n cur. !e la plantare J din ce"e (*2 co'rde $orm'te "' !'rte' .e')& ori)ont'" !e .teme de t&iere: t&iere' #n 0eri/i de rod > ce! de ( ochi U o cordi3& de 4*7 ochi?1 t&iere' #n ce!i roditori de (*2 ochi >t&iere' .!eron't& ? T&iere' #n ce!i .e #n/ro'!& to'mn' '06nd menire' .e '!"ic& t&iere' #n ce!i de 1*( ochi Form're' cordonu"ui -i"'ter'" .& conduc& "' $orm're' concomitent& ' ce"or dou& -r'3e 86ecuția tăierilor !e ro!ire E.e '!"ic& "ucr&ri #n 0erde c're . de $orm're .i.e !o'te re'"i)' cu un 'n m'i de0reme #n !"'nt'3ii"e de 0i3e 0i/uro'.t '$ect't de /er Anul I.t' ' $o.& #n"ocui'.t'ri de.6rm' !ort'nt& Anul .t'n3' dintre ce!i 1(*15 mm Totod't& .e t'ie #n ce!i de 1*( ochi1 !entru $orm're' 0eri/i"or de rod1 di.& "' 0'r$u" tu"!inii (*2 "&.u!erio'r& .'t de tutore Co'rd' c're re)u"t& .t'ru" $orm't "' -')' -utucu"ui din ce!u" de 1 ochi1 0' $i !'"i.oiuri"or "' c're .#n&"3ime' .tin'3i $orm&rii concomitente ' 'm-e"or -r'3e '"e cordonu"ui L&.e #ncheie1 !e -r'3u" $orm't de$initi0 .i/ur& !re"un/ire' cordonu"ui !rin co'rde"e de "' 06r$u" 'ce.te #n .te $orm' de conducere ce' m'i r&.!6ndit& "' .&"e/&tur& cu $orme"e de conducere ' '0i3e"or Tăierile !e ro!ire în cazul cor!onului $ilateral Cordonu" -i"'ter'" e.oiuri"e !entru .& #nc&rc&turi norm'"e de rod 14*17 ochiQm ( De.e1 d'c& #n 'nu" II .e "'.c& tu"!in' 0iitoru"ui -utuc #n c')u" c6nd 'ce.n tim!u" 0e/et'3iei .tr6n.en .e "'.

'rcin& de t&iere Cuno.$orm'te #n ce!i roditori ?1 .e de*' "un/u" 'ce.& .c& di.c& .'re 1*( co'rde "un/i de rod 'm!"'.Pic*etarea terenului Re!re)int& "ucr're' !rin c're .e m'rche')& !e teren1 cu ':utoru" !iche3i"or1 "ocu" !e c're #" 0' ocu!' $iec're 0i3& din 0iito're' !"'nt'3ie Prin e.t'-i"e'.i/ur're' unor "un/imi m'ri de "ucru ' '/re/'te"or de.n'inte de !"'nt're e.u!r'$e3e de nutri3ie e/'"e $iec&rui -utuc M'rc're' "ocu"ui de.e de ( 'ni !e c're .e "'.t'-i"e'.&.ten3i 41<<-utuciQh'1 de 'ici re)u"t&: 15 ochi .c't1 co'rde"e . .' #n com!en.te nece.'rcin' de ochi c're tre-uie "&.'te #n !o)i3ie con0en'-i"& !e -r'3e"e cordonu"ui .'min're' -utucu"ui !entru ' 0ede' d'c& e.e !ot "&.$&rAitu" iernii .e urm&re.tin'te e.i/ur't& #nc&rc&tur' norm'"& de ochi !e -utuc > -utucu" nu 're num&ru" nece.'re Se 'n'"i)e')& $iec're -r'3 '" cordonu"ui1 urm&rindu.'ti.tei "ucr&ri .i/ur'n3& 2.i.im'ti0 28 ochiQ-utuc .t c') !ichetu" .curt're' co'rde"or #n ce!i roditori de (*2 ochi1 to'te co'rde"e de rod de !e cordon .e oriente')& !e direc3i' cur-e"or de ni0e" !entru !re0enire' ero)iunii .temu" de !ichet're .emi#n'"te Ai #n'"te1 #n 'ce.%.t'n3e de 1(*15 cm Atunci c6nd !rin t&iere #n ce!i nu !o'te $i '.& .e /&."'.e .e urm&reAte o-3inere' unor r6nduri dre!te1 #n contunure de "' o !'rce"& "' '"t'1 !entru '.em!"u: .n continu're .t& co'rde"e de rod nece.e .tor' .'t& !e -utuc "' t&iere E.9o!ul !e lucru M'i #nt6i tre-uie .& "' -')' tu"!inii -utucu"ui1 ce!u" de .& $ie .!"o't&rii mec'ni)'te ' !"'nt'3ii"or1 !recum Ai 'tri-uire' unor .o"u"ui Pe !'nte r6nduri"e .e.'r . 1< <<< O 15< <<< ochiQh'1 15< <<< : 41<< -utuci O 2715 '!ro.n )one"e de cu"tur& .$'cute cerin3e"e !"entei $'3& de "umin&1 i'r !e terenuri"e #n !'nt& .i.e trece "' e.tin't $iec&rei 0i3e .o.e $orm'3iuni"e "emno'.emi!rote:'t& .e oriente')& #n 'A' $e" #nc6t .'u cu "un/ime' de 111*114 m #n c')u" !"'nt'3ii"or condu.'r de co'rde !entru ' $i tr'n.c co'rde"e !urt&to're de rod Urme')& '!oi .curt'te #n ce!i de (*2 ochi Ce!ii roditori .unt .'rcin' de ochi "' t&iere1 .de)0o"t'te Ai ce"e de !ri.c6nd .t'n3e"e de !"'nt're1 orient're' r6nduri"or Ai .e e.e cu $orme .tri-ui3i c6t m'i uni$orm !e -r'3u" cordonu"ui1"' di.c ' $i di.'rcin& norm'"& de 15 ochiQm(1 num&ru" de -utuci !e rod e.e $'ce cu 3&ruAi de 5<*7< cm "un/ime1 numi3i !iche3i1 .ecut're' corect& ' 'ce.u.er0eAte Ai "' .e "emnu" u.o"u"ui1 i'r !e ter'.rientarea r:n!urilor R6nduri"e .ecut& "' .3inere'0e/et'3iei Ai ' tu"!inii #n !rimii 'ni Pichet're' .& contri-uie "' !re0enire' ero)iunii .e $'ce to'"et're' cordonu"ui1 #nde!&rt6ndu*.i.

e 0eri$ic& #nc'dr're' $i/urii /eometrice de"imit'te .6rm' .c .!ecti0e Ai #n$i!3i #n .e"or cu m'i mu"t de 5 r6nduri1 'tunci c6nd "&3ime' t'"u)u"ui nu de!&AeAte ( m de.t'n3' dintre 0i3e !e r6nd1 #ntin)&to're !entru !'n/"ici Ai .'u tutori Te*nica pic*etării M'i #nt6i terenu" e.i.e #ntinde .6rm' cu di.tui inter0'" R6ndu" din '0'"u" ter'.1 #n interioru" !'rce"ei Pentru 'ce'.im& de 1(< m Pe.n continu're .'re: E.6rmei1 du!& c're .& c'd& e.ecut're' !ichet'tu"ui nece.!ecti0 Se #ntind !'n/"ici"e de o3e" !e direc3i' !er!endicu"'re"or1 .L' 'men':'re' terenu"ui #n ter'.temu" de !"'nt're A!'r'tur' Ai m'teri'"e nece.6rm& .6rmei re.e m&.' "' 11@< m #n c')u" ter'.t'n3e"e core.e1 r6ndu" de 0i3e .!un)&to're dintre 0i3e !e r6nd L' !ichet're' !e ter'.en .emne"or de !e .t'n3e"e dintre r6nduri1 urm&rindu*.o'r& "'turi"e Ai .!un)&to're #ntre r6nduri Ai #ntre r6nduri"e m'r/in'"e Ai t'"u)uri Si(temul !e pic*etat Form' /eometric& determin't& de 0i3e"e de !e un r6nd1 #n r'!ort cu ce"e de !' r6nduri"e #n0ecin'te > dre!tun/hi1 !'tr't ? de$ine.i.t'n3e"e dintre r6nduri .o'r& un/hiuri"e !entru ridic're' !er!endicu"'re"or !e '"ini'mentu" re.te un dre!tun/hi Pentru 'ce'.ei .emn de !e .t'n3' dintre r6nduri1 .tri-uie de*' "un/u" .t'n3e"e dintre 0i3e !e r6nd Piche3ii .e !o'te 'm!"'.6rm&1 !iche3i .itu't #n 'monte"e !"'t$ormei .e di.e re'"i)' di.e #n$in/ #n 'cee'Ai !'rte ' .t& "un/ime nu m'i !ot $i m'ni!u"'te cu uAurin3& E"e tre-uie #ntin.e urm&reAte o-3inere' unor !"'t$orme cu "&3ime con.tent > drum1 '"ee1 c'n'" de iri/'t1 !erde' de !rotec3ie1 etc ?1 i'r cu ':utoru" teodo"itu"ui Ai :'"o'ne"or .e 'm!"'.6rme"e c're m'rche')& di.e c' !rinu" .6rm& To3i !iche3ii .e trece "' !ichet'tu" !ro!riu*)i.te #nc'dr't #ntr*o $orm& /eometric& re/u"'t&1 c're de re/u"& e.e m&.t'n3e"e core.te 'ce'.6rme m'rc'te cu di.e')&1 #n to'te c')uri"e "' 117< m $'3& de -')' terenu"ui #n 0edere' "ucr&rii mec'ni)'te' 'ce.t'nt& !entru ' !ute' min3ine di.t' .e !"e'c& de "' un '"ini'ment e.t'n3e"e dintre -utuci !e r6nd1 'u "un/ime' m'.t'n3e"e dintre r6nduri Per!endicu"'r !e .it& urm&to're"e '!'r'te Ai m'teri'"e: teodo"ite1 :'"o'ne1 !'n/"ici de o3e"1 .6rme"e c're m'rche')& di.& co!ie c6t m'i -ine .e .o" #n dre!tu" .u!r'$'3' terenu"ui !entru ' .6rme m'rc'te cu di.e mut& !e r6ndu" urm&tor S6rme"e de !ichet't m'rc'te cu di.e #ntind .e uni$orm Ai .'ct #n dre!tu" :'"onu"ui din co"3u" !'rce"ei Se #n$in/ '!oi #n !&m6nt !iche3ii c're m'rche')& di.t' "' c'!'te"e !'rce"ei .

& cre'.ide$ii1 cu mu/urii 0i'-i"i D'c& 0i3e"e !re)int& de$ecte de .criere' Ai trecere' tr'cto're"or cu uti"':u" re.n !uncte"e unde .e !"'nte')& !rim&0'r' c6t m'i de0reme > m'rtie #nce!utu" "unii '!ri"ie ? cu condi3i' c' tem!er'tur' .c& de "' (m !6n& "' 415m #n r'!ort cu un/hiu" !e c're #" $'c r6nduri"e dintre ce"e dou& !'rce"e L&3ime' 'ce.on're' 0i3e"or1 o!er'3ie ce con.&.n 0edere' !"'nt&rii .chim-& orient're' r6nduri"or > c'!ete"e !'rce"e"or ? "'3ime' '"ei"or tre-uie .unt .!ecti0 L' c'!ete"e t'r"'"e"or .& '.i/ure #n.'u ochii ne0i'-i"i1 .& .t& #n .6rme !entru ' '.o"u"ui1 "' 'd6ncime' de 4<*5< cm .e cu .u!u.!un)&to're Se 'dmit "' !"'nt're num'i 0i3e .'ct #n dre!tu" .e $o'rte -ine1 i'r !iche3ii .& #ntre 8 J 1< <C Pre ătirea "ițelor pentru plantare .&n&to'.emne"or de !e .e1 '.e #n"&tur& de "' !"'nt're -a(onarea "ițelor .i/ur' o !er$ect& '"iniere ' r6nduri"or 2.i/ur&rii condi3ii"or de mec'ni)'re ' "ucr&ri"or #n !"'nt'3ii"e re.c'te .e unui contro" ri/uro.e !re0ede )on' de #nto'rcere ' m'Aini"or cu "'3ime' de 5 J 7 m Se urm&reAte #n !erm'nen3& c' .&.'u #ne/rite1 cordi3e"e u.& $ie cu!rin.c'te . !entru ' "e de!i.6rme"e .e)e cu mi:"ocu" /ro.t' Ai e"imin' !e ce"e necore.imii e.!ecti0e .curt're' r&d&cini"or Ai cordi3ei1 #n .& $ie #ntin.n 0edere' !"'nt&rii1 0i3e"e .curte')& "' .e $'ce $'.Plantarea "iței !e "ie O-iAnuit1 0i3'*de*0ie .e .udur& "' !unctu" de '"toire1 'u r&d&cini"e u.udur' de :ur #m!re:ur1 c're 'u "emnu" 0i'-i"1 "i-eru" de cu"o're '"-*0er)uie1 r&d&cini"e '"-*.e .tor )one de trecere de "' o !'rce"& "' '"t' tre-uie .u!rim're' ciotu"ui de "' '"toi e"imin're' r&d&cini"or1 d'c& .e $i.Aten3ie tre-uie 'cord't& "' !ichet're' !e ter'.unt1 de "' noduri"e intermedi're '"e !ort'"toiu"ui O-iAnuit1 cordi3' .

&n&to'.e mocir"e.on're 0i3e"e .tituit& din: (Q2 !&m6nt 'r/i"o.e $o"o.e #nde!&rte')& !rin t&iere cu $o'r$ecu" Od't& cu "ucr're' de $'.e'.e $'ce !rin .e !'r'$ine')& !e treime' .# .& 'dere "' r&d&cini 9i3e"e .unt introdu.ecund&1 #ntrun 'me.& i'r re.e #n 'ce.t c') "' !"'nt're' $'r& muAuroi Lucr're' con.t$e" #nc6t "' !"'nt're .ecut& #n )iu' !"'nt&rii .e $'ce Ai o u"tim& triere ' 0i3e"or1 '.e e.on're .'c6) Ai 2R -itum "' tem!er'tur' de 8< J @<<C 9ocirlirea "ițelor Du!& $'.'u cu !"'nt'toru"1 $'.!ete de -o0ine Ai '!& !6n& "' con.u!erio're ' 0i3e"or1 tim! de $r'c3iuni de .c Pentru 'ce'.tec '"c&tuit din H4R !'r'$in&1 2R .t'1 #ntro /ro'!& e.on'tu" .on're 0i3e"e .1 1Q2 de:ec3ii !ro'.ten3' c're .i.ecut't& "' c'!&tu" !'rce"ei .t& #n introducere' !or3iunii .2*4 ochi > @*1< cm ? Ai r&d&cini"e -')'"e "' @*1< cm .tu" .curt're' cordi3ei "' ( ochi Ai ' r&d&cinii -')'"e "' 1 cm D'c& 0i3' !re)int& m'i mu"te cordi3e .udur' !er$ect& "' !unctu" de '"toire1 .e !re/&teAte mocir"'1 con.e #n mocir"& cu r&d&cini"e Ai circ' 1Q2 din "un/ime' -ut'Au"ui !ort'"toiu"ui > tu"!inii ? Pre/&tire' 0i3e"or .c& num'i 0i3e cu .e '"e/e ce' m'i 0i/uro'.u!erio'r&1 recur/6ndu*.n c')u" !"'nt&rii cu hidro-uru" .e $'r& "e)iuni mec'nice Parafinarea "ițelor Du!& $'.

e 'Ae')& #n /ro'!& !e muAuroiu" de !&m6nt1 "6n/& !ichet Ai cu !unctu" de '"toire "' ni0e"u" .hidr't&rii 86ecutarea ropilor Dro!i"e de !"'nt're .tri-u3ie m'i -un& ' r&d&cini"or "' $undu" /ro!ii 9i3' mocir"it& .e !rote:e')& !rin 'co!erire > um-rire ? .tr't /ro.e e0ite e.e 3ine cu m'n' de .e #nde!&rt' de !ichet1 i'r !unctu" de '"toire .e recom'nd& c' /ro!i"e .iuni"e c6t m'i m'ri > 2< .i"o)'re' tem!or'r& !entru !re0enire' de.u.!ecti0 .te de 5< cm .n !re'"'-i" "' $undu" /ro!ii1 "' -')' !erete"ui din.& 'co!ere r&d&cini"e #ntr*un .ecut'te #n 'monte de !ichet1 i'r dimen.t'n3& ? $&r& c' !ichetu" .ud Ai c6t m'i '!ro'!e de !ichet > (*2 cm di.e or/'ni)e')& concomitent cu !"'nt're' 0i3ei Tre-uie .on'te Ai mocir"ite .'!' !&m6ntu" re'0&n c're .& $ie miAc't de "' "ocu" "ui Ad6ncime' /ro!i"or e.c' !&m6ntu" Dro!i"e .ci-itur& Ai un mic muAuroi1 'ce. de circ' 15 cm P&m6ntu" re.o"u"ui Po)i3i' 0i3ei #n /ro'!' de !"'nt're1 !o'te $i "i!it& de !erete"e /ro!ii din.!unctu" de '"toire !entru ' nu .n c')u" ter'.$ir're Ai o di.e u.unt e. #n :o.e')& c6t m'i -ine cu !icioru"1 tim! #n c're 0i3' .'-i" S&!'tu" /ro!i"or .e t'.& $ie e. . 4< .'u uAor #nc"in't& cu -')' .ecut're' /ro!i"or cu mu"t ti!m #n'inte de !"'nt're1 !entru ' nu .u.& .tr' c'ntit&3i m'ri de #n/r&A&minte or/'nice "' !"'nt're Plantarea propriu+zi(ă .te' 'u ro"u" de ' '.o"u"ui .e tr'/e cu .i/ur' o r&.e !ute' 'dmini.!re mi:"ocu" /ro!ii Du!& 'Ae)'re' 0i3ei1 .ecut& mec'ni)'t cu -ur/hiu" de de)'.ecut'te to'te de ecee'Ai !'rte ' !iche3i"or #n #ntre'/' !'rce"&1 o-iAnuit !e !'rte' de .!re !ichet .'u #n.e e.Pe tot tim!i" !"'nt&rii 0i3e"e $'.ni0e"u" . 5< ? !entru ' .e re'"i)'e')& o '.!re !ichet .& nu $ie tr'.e"or .

e m'ni$e.e m&reAte Copcitul "ițelor L' 0i3e"e '"toite .& .!'r3ire' ce"or .e "' 0i3e"e !"'nt'te #n !'rte' din 'monte ' !"'t$ormei tre-uie .1 i'r 0ite)' de creAtere ' "&.&*Ai $orme)e r&d&cini Ai !ort'"toiu" "&.e e.e e.com!u.n continu're .e e.ten3& "' condi3ii ne$'0or'-i"e Pentru com-'tere' 'ce.u!r' /ro!ii .u" #ntre/ii !erio'de de 0e/et'3ie1 .ecut& mo-i"i)'re' .e mo-i"i)e')& 'd6nc1 de !re$erin3& cu un cu"ti0'tor echi!'t cu /hi're de '$6n're de ti! 11Ci)e"C 2.t'ri"or .te redu.& !rote:e)e 0i3' de .t& tendin3' c' !ort'"toiu" .ecticid de .t $e" !rote:'re' 0i3e"or !rin muAuroire Controlul "ițelor L' 0i3e"e mu.u" "unii m'i Ai #nce!utu" "unii iunie !entru ' urm&ri creAtere' "&.e ud& cu circ' 1<" de '!& Se "'.t'ri !ro!rii1 !ut6nd '0e' c' e$ect de.ecut& un muAuroi de !&m6nt c're .tre)e o do)& du-"& de #n/r&A&m6nt or/'nic1 $'3& de ce" din '0'" Du!& 'dmini.tui'1 e.ecute1 imedi't du!& !"'nt're1 o "ucr're de '$6n're ' .'r& un in.Lucrările !e întreținere !in anul I !e la plantare Lucrările (olului C' urm're ' -&t&toririi .uroite cu oc')i' !"'nt&rii ..1 !iru" t6r6tor1 !&"&mid'1 etc ?c're 'u o m're c'!'cit'te de #nmu"3ire Ai re)i.e introduce #n /ro'!' de !"'nt're 2 J 7 P/ #n/r&A&m6nt or/'nic de.n :uru" 0i3ei !"'nt'te .it& mu"t& $or3& de munc&1 de "' 4<< J 478 ore omQh' Imedi't du!& termin're' !"'nt&rii .'t .te nece.te !'r'$in't& ? P"'nt're' nece.c't .'r&1 't'cu" "'r0e"or e.o"u"ui "' 'd6ncime' de 14 J 17 cm .e 'dmini.e .t& "ucr're nu m'i e.1.n !"'nt'3ii #Ai $'c '!'ri3i' numero'.ce. > mr'ni3& ?1 !e ter'.t'ri"or .turn're' -r')de"or .e !re.e um!"e cu !'m6nt!6n& "' ni0e"u" .e in$i"tre)e '!' #n .n c'dru" 0i3e"or !rote:'te !rin !'r'$in're1 'ce'.ecut& contro'"e !eriodice > (*2 ? #n cur.i0& din tim!u" 0erii > d'c& 0i3' nu e.!re r6nduri"e de 0i3e1 uAur6nd #n 'ce.te nece.e e.' 'ce.o"u"ui Ai #nr&ut'3irii condi3ii"or de 0i'3& din m'.'r .& .& .ecet& Ai c&"dur' e.te u.& .o"u"ui .o" > 5*@ /Q0i3& ?1 du!& c're de'.o"u" $iind !uternic t'.!ecii de -uruieni1 une"e $o'rte d&un&to're > !iru" /r'.& .tor'1 !recum Ai !entru re'"i)'re' unor re/imuri de '!&1 'er Ai hr'n& c6t m'i $'0or'-i"e !entru creAtere' 0i3ei*de*0ie Se recom'nd& c'1 !e !'rcur.o"u"ui !e inter0'"e Ai di.tru/ere' -uruieni"or1 cu r&.tr're' /unoiu"ui1 d'c& !&m6ntu" e.o"1 du!& c're /ro'!' .e '!"ice Ai cu"ti0'3ii mec'nice !e inter0'" Ai 2 !r'Ai"e m'nu'"e !e r6nd To'mn' du!& c&dere' $run)e"or .

u!unctu" de '"toire1 cu ':utoru" unei co!citori re'"i)6ndu*. "un/ime' de 2< J 4< cm D'c& .!re interior > centru ?1 !6n& .cute din '"toi .o"u"ui Fe/"i:'re' "ucr&rii de co!cit #n !"'nt'3ii"e tinere !o'te duce "' de.e m'i re$'ce1 "&.u!r'$'3' .'3i #n .terior .t'rii r&m&n6nd .ecut& 'tunci c6nd "&.n mod !r'ctic "&.u!er$ici'"e1 #n detrimentu" ce"or -')'"e1 r&d&cini"e .t'rii 'u 'tin.e !rocede')& "' $e"1 cu deo.n !rimu" 'n de "' !"'nt're co!citu" .u!uAi "' "umin& !entru re'"i)'re' m'tur&rii "emnu"ui Le atul lă(tarilor Lucr're' .u!er$ici'"e .!eci'" '" m'nei ? .t'ri"or L' '" doi"e' co!cit .te $'0ori)'t 't'cu" -o"i"or > #n .o"u"ui1 #m!iedic6nd e$ectu're' ce"or"'"te "ucr&ri Ai e.e "e'/& de !ichet cu r'$ie .e de.doi !'rteneri1 .e #ntind "' .$6rAitu" "unii 'u/u.!'rtire' !ort'"toiu"ui de '"toi1 de-i"it're' 0i3e"or Ai #n $in'" "' '!'ri3i' /o"uri"or Lucr're' con.u!rim're' r&d&cini"or cre.u!erior '" !ort'"toiu"ui1 !recum Ai "&.er3ie cu $o'r$ec' '06nd "'m' t&ieto're orient't& .e Ai cu oc')i' e$ectu&rii "ucr&ri"or .t'rii .u!er$ici'"e #n )on&1 du!& c're muAuroiu" .tor' .e-ire' c& muAuroiu" nu .e o co!c& #n :uru" 0i3ei1 'd6nc& !'n& '!ro'!e de nodu" .unt "&. r&d&cini .u!rim're' 'ce.u.tru.ti"e1etc1 #n $orm& de V@C1 '06nd /ri:& c' .e $'ce e.t' to'te r&d&cini"e !ornite din '"toi1 din !'rte' .en Prin trecere' m6inii de :ur #m!re:uru" 0i3ei .'mine')& 'tent 0i3e"e !entru ' de!i.intetic&1 tei to!it1 deAeuri te. #n :o.'ct de "' !unctu" de in.t Pentru e.e 0eri$ic& d'c& nu 'u r&m'.i nodu" .u!erio'r& ' !ort'"toiu"ui !recum Ai "&.e e.e oriente')& 0ertic'" Ai .e '!"ic& de dou& ori: !rimu" co!cit "' .t'ri"or !ro0eni3i din !ort'"toi .ecut're' co!citu"ui muAuro'ie"e .t'rii d'3i din !ort'"toi1 .t're "i-er& .$6rAitu" "unii iunie1 i'r '" doi"e' "' . Ai de "' e.$'c 'tent1 de .e re$'ce !entru ' 'co!eri )on' etio"'t& ' "&.u!erior '" !ort'"toiu"ui Se e.'u de)0o"t're' r&d&cini"or .t& #n .u$er& de /er $iind di.!re 0i3& De.

en.it& !entru com-'tere' m'nei Dintre d&un&tori1 ce"e m'i m'ri !'/u-e .e $o"o.o"u3i' $o"o.e recom'nd& ud're' "oc'"i)'t& ci circ' 1<" de '!&1 intr*o co!c& de.n 'nii cu !reci!it'3ii '-undente .t'rii 'u 8< *@< cm1 "e/'tu" .unt .e recom'nd& .tro!it .n 'nu" I de "' !"'nt're nu .6rm&1 !entru com-'tere' "or .t'n3ei !e or/'ne"e tr't'te . > 4 J 5 /Q0i3& ? Iri area 0i fertilizarea L' '!'ri3i' unor !erio'de #nde"un/'te .i/ur&rii den.e !&.e .u-.e !o'te $o"o.e Ai !erico"u" 't'cu"ui de -o"i Ai d&un&tori1 0i3e"e .& $ie "e:er& !entru e0it're' . 't'curi"e de m'n& i'r #n c')u" .e.e de "'r0e"e c&r&-uAu"ui de m'i1 0iermii .i 'r'cet <115 J <1(<R !entru o m'i -un& 'der're ' .!eci'" m'n' Ai $&in're' ? Ai d&un&tori .e!tem-rie1 du!& ce 'u trecut !erio'de"e .u"$u" mui'-i" in concentr'3ie de <12 J <14 > 415 J 7 P/Qh' ? 'd&u/'t #n .tecuri nutriti0e L' .i/ure !roduc3ii ."e/&tur' .e recom'nd& '!"ic're' #n/r&A&minte"or1 0i3e"e '06nd r&d&cini .& "' $iec're 0i3& .!ort'te cu /ri:& #n !"'nt'3ie1 .e !"'nte')& #n /ro'!& $&r& ' der'n:' .e re!et& Com$aterea $olilor 0i !ăunătorilor 9i3e"e tinere .t Se recom'nd& $o"o.ecticide Et"oto.3inute 'n de 'n .eceto'.eceto'.$6rAitu" "unii 'u/u.unt !rodu.ecetei1 ce"ei de $&in're Pentru !re0enire' 't'curi"or de m'n&1 #n c')u" !erio'de"or !"oio'.unt tr'n.c in.t J #nce!utu" "unii .t'ri"or L' !re!'r're' .e '!"ic& #nce!6nd din momentu" c6nd $run)e"e 'tin/ 4*5 cm #n di'metru > ' dou' :um&t'te ' "unii m'i ? Ai dure')& !6n& "' .m!otri0' $'in&rii .ire' Turd'cu!r'"u"ui J <14R > 7 P/Qh' ? '06nd o rem'nien3& m'i #nde"un/'t& Ai e$ect de $'0ori)'re ' m'tur&rii "&.e m'i '"e.e '!"ic& tr't'mente Ai m'i r'r1 "' '0erti)'re #n c')u" ce"or .titue o-3inere' unor !"'nt'3ii #nchei'te1 $&r& /o"uri1 cu -utuci uni$ormi c' 0i/o're1 c'!'-i"i .tr'n/u"&rii C6nd "&.unt !ericu"o'.$6rAitu" "unii 'u/u. com!"et're' /o"uri"or #n 0edere' '.o"utiei de .en.u.& intre m'i de0reme !e rod Ai .n 'ce.eceto'.e .i-i"e $'A& de -o"i > #n ."'.chi.t .e Tr't'mente"e .& '.tre')& o re)er0& de 0i3e de 2 J 5R $'3& de tot'"u" ce"or !"'nt'te1 c're 0or $i $orti$ic'te #n !un/i de !o"ieti"en& #n 'me.de)0o"t'te1 0or !ro$it' num'i de #n/r&A're' "oc'"i)'t&1 #n /ro'!' de !"'nt're Completarea olurilor Un o-iecti0 im!ort'nt '" "ucr&ri"or de in$iin3're ' !"'nt'3ii"or Ai de #ntre3inere #n !rimii 'ni #" con.it&3ii ini3i'"e de !"'nt're1 de0ine o-"i/'torie #nc& din !rimu" 'n du!& !"'nt're L' #n$iin3're' !"'nt'3iei .

'.*@ 1 *H <C Lucr're' .en.e di.Lucrările !e întreținere !in anul al II+lea !e la plantare 7ezmu0uroitul 0i arătura !e primă"ară De)muAuroitu" .i-i"it'te .te #n"ocuit& !rin '$6n're' .e re!'r& imedi't du!& '!'ri3ie Iiroiri"e !ro0oc'te de .te nece.o"id'te cu /&rdu"e3e Ai -r')de #ner-'te C'n'"e"e .tu!'te imedi't cu !&m6nt -ine1 -ine -'tut1 i'r "' ne0oie t'"u)uri"e .u.ecut& V"' corm'n&C1 "' 'd6ncime' de 14J 17 cm .e 'co!ere cu !&m6nt !or3iune' -')'"& ' cordi3e"or > 5 J 7 ochi ? Lucr're' .e deco"m'te')& Ai .ind !&m6ntu" mo-i"i)'t !rin 'r&tur' V #n !&r3i C /ntreținerea lucrărilor antierozionale .c&)ute din tim!u" iernii1 #n )on' de cu"tur& .u!unctu" de '"toire1 cu /ri:& !entru ' nu .o"u"ui "' 'cee'Ai 'd6ncime $o"o.'r& #ntre3inere' 'men':&ri"or 'ntiero)ion'"e T'"u)uri"e .co!erire' 0o3e"or de !&m6nt1 !6n& .e e$ectue')&m'nu'" cu .eceto'.te nece.tru/ e0entu'"ii 'r-uAti1 i'r !or3iuni"e de/r'd'te d'torit& !"oi"or toren3i'"e .ecut& m'nu'"1 cu .c'd& .ur!'te 0or $i con.n !"'nt'3ii"e #n$iin3'te !e terenuri #n !'nt& e.'!'1 !rin de.e e.unt #n/ri:ite 'tent !entru ' nu $i concur'te de -uruieni1 i'r "&.cur/eri"e m'ri de '!& tre-uie '.te i'rn& !rin muAuroire1 '06nd /ri:& .& .c1 .e ud& '-undent 9i3e"e !"'nt'te #n /o"uri .e co.emi!rote:'t& e.& .& .e '.n !rim&0eri"e .!orit& $'3& de tem!er'turi"e .inte/rit'te' -o"u"ui de 'me.e com!"ete')& /ro'!' cu !&m6nt Ai .tec nutriti01 .e !roduce 0&t&m're' 0i3e"or Ar&tur' de !rim&0'r& .e.e re!'r& "' ne0oie1 !entru ' nu $i '$ect't& $unc3ion'"it'te' "or 2.ind !"u/u" cu"ti0'tor echi!'t cu /he're de '$6n're Tăierea în u(cat 0i copcitul "ițelor .t& o .ntruc6t 0i3e"e tinere m'ni$e.e e.t'rii diri:'3i 0ertic'" Ai "e/'3i de !ichet Prote3area "ițelor în timpul iernii .e1 !entru ' !re0eni !ierdere' '!ei !rin e0'!or're1 'r&tur' de !rim&0'r& e.'!'1 du!& c&dere' $run)e"or Ai e$ectu're' 'r&turii de to'mn&1 $o"o.e e.i/ure !rotec3ie #m!otri0' /eruri"or de !e.'r .ecut& !rim&0'r' tim!uriu1 du!& ce ' trecut !erico"u" c' tem!er'tur' 'eru"ui .

u.ecut& imedi't du!& de)mu/urit Ai tre-uie #nchei't& #n momentu" !ornirii #n 0e/et'3ie ' mu/uri"or Od't& cu t&iere' .o"u"ui1 ce"e cu F "' !rime"e cu"ti0'3ii '"e .6rme du-"e '"e .u" !erio'dei de 0e/et'3ie 0or $i com!"et'te #n "un' 'u/u.temu"ui de .n/r&A&minte"e .e Lucr&ri"e de #ntre3inere ' .e unor #n/ri:iri m'i 'tente !entru ' reduce dec'"':u" de creAtere Ai1 #n $in'"1 !entru ' o-3ine -utuci uni$ormi c' 0i/o're Do"uri"e '!&rute #n cur.i.e e.1 o d't& cu 'r&tur' de to'mn& .u" !erio'dei de 0e/et'3ie1 i'r ce"e cu P Ai P1 #n cur.o"u"ui1 c' Ai com-'tere' -o"i"or Ai d&un&tori"or .t'rii cre.e e.e e.i/ur' o creAtere norm'"& Ai num'i ( "' 0i3e"e .e1 !entru ' "e '.o.e "e'/& #n !o)i3ie 0ertic'"&1 re.t'rii 'u 'tin.c #n "un/ime1 0or $i diri:'te !rintre r6nduri"e de .e "'.u!u.i.!un)&tori . "un/ime' de @ J 1< cm1 .e recom'nd& '!"ic're' unor do)e de 7< J 1(< P/Qh' F Ai 85 J 1(5 P/Qh' P Ai 5< J 1<< P/Qh' P .e '!"ic& t&ieri de $orm're J cordonu" -i"'ter'" > .tre')& concomitent cu "ucr&ri"e .en Pli"itul 0i le atul lă(tarilor ..3inere Completarea olurilor Do"uri"e e.de)0o"t'te1 !entru ' "e $'0ori)' creAtere' Pe m'."'-&1 #n !rim&0'r& .ur& ce "&.tu" creAteri"or e"imin6ndu*.t cu 0i3e de 1 'n1 $orti$ic'te "' /hi0ece1 .e ? T&ieri"e #n u.u!erio're1 .nce!6nd cu 'nu" '" II*"e' .u" !e]rio'dei de re!'u.o"u"ui1 #n cur.e 'dmini.& o cordi3& de 5*7 ochi c're .ecut& #n 'ce"'Ai mod c' Ai #n 'nu" I -ertilizarea Atunci c6nd 0i3e"e !re)int& o creAtere .1 re3in6nd num'i !e cei core.ecut& Ai "ucr&ri"e de co!cit De.'u to'mn' du!& c&dere' $run)e"or cu 0i3e 0i/uro'.e #nde!&rte')& cei de !ri."'.c't .n momentu" #n c're "&.tente "' #nce!utu" 'nu"ui '" II*"e' 0or $i com!"et'te #n !rim&0'r& cu 0i3e STAS 0i/uro'.e1 !rote:'te !rin !'r'$in're' !&r3ii .'u !rin muAuroire 9i3e"e !"'nt'te #n /o"uri 0or $i .ur'!ortu" creAterii1 #n num&r de 2 J 4 "' 0i3e"e 0i/uro'.

e')& "' 111< Ai 1115 m Ai re.u!r'tere.e #ntind "' !&m6nt1 #n/reune')& e.u!r'$'3' $o"i'r& ' -utucu"ui1 0i3'*de*0ie rec"'m& $i.u!r'$'3' .oi1 #nc&rc&tur' de ochi "&.uturi"or mec'nice .o"u"ui1 '!"ic're' tr't'mente"or $ito.'r& din !rim&0'r' 'nu"ui '"*II*"e' S!'"ieru" !e .u.t'-i"it'te m'i m're $'3& de 'c3iune' 06nturi"or In.tre de mi:"ocu" de .tru/uri"or1 uAur're' e$ectu&rii "ucr&ri"or de #ntre3inere ' !"'nt'3iei1 .'t& "' t&iere1 etc .!'"ieri"or: dur'-i"it'te m're1 !o.u!or3i 'rti$ici'"i1 .te ri/id&1 e' e.te #n $unc3ie de 0i/o're' -utuci"or1 .'rme du-"e A0'nt':e"e .n "i!.i/ur&rii !e -utuc ' unei #nc&rc&turi m'i m'ri ce !o'te $i re!'rti)'t& uni$orm1 e.3inere .ecut't& du!& 'r&tur' de to'mn&1 !rin !rote:'re' ' 1*( co'rde !rin 'co!erire' "or tot'"& cu !&m6nt In(talarea mi3locelor !e (u(uținere D'torit& creAteri"or 'nu'"e !uternice1 3e.u.o're ' $run)iAu"ui1 #m-un&t&3ire' c'"it&3ii .!'"ier !e 0ertic'"& nu e.!unere' "' .unt !rote:'te !rin muAuroire1 e.i-i"it'te' '.' "or1 "&.!ecti0 "' 117< Ai 1175 m de.'nit're1 $'0ori)e')& 't'cu" de -o"i Ai d&un&tori Ai #nt6r)ie intr're' !e rod ' 0i3e"or Su.'re' !&r3ii .n !r'ctic' 0itico"& 'm!"'.t'rii ne.e')& "' #n&"3ime' de <145 m de "' ."'de)0o"t'te1 nece.Prote3area "ițelor în timpul iernii 9i3e"e .t6"!i"or1 're ro"u" de ' uAur' o!er'3ii"e de diri:'re ' "&.t'"'re' .emi#n'"t& ' -utuci"or1 !rimu" r6nd de .6rme .t'ri"or #n cur.o"u"ui1 i'r urm&to're"e .6rme"or de .'re' .!une "' "umin& o !'rte c6t m'i m're din .e $'ce !e .u" !erio'dei de 0e/et'3ie Ai ' co'rde"or !e r6nd Pentru conducere' .it&3ii de ' e.e $i.e $i.!'"ieru"ui de0ine nece.6rme du-"e1 de o !'rte Ai de '"t' ' .en .3inu3i .!'"ieri cu .3inere' 0i3ei* de*0ie .ecut're' "ucr&ri"or .

te de (1@ mm !entru !rimu" et': > .e #ntind #ntre .e '"iniere' Pentru c' tuturii .t'"e')& o .!'"ieri Ancor're' .!ortu" Ai di.ucce.t6"!u"ui mi:"ociu cu ':utoru" unor -ride con$ec3ion'te din .6rme"or du-"e .t6"!i"or $runt'Ai Ai 'u ro"u" de ' m&ri .e')& cordonu" Ancore"e .e')& "ocu" c're tre-uie .e')& "' 4< de cm #n '$'r' -utuci"or m'r/in'"i St6"!ii mi:"oc'Ai .e 'm!"'.!'"ieru"ui .!ect6ndu*.'re urm&to're"e m'teri'"e: .6rme"or e.'re' .t6"!i din -eton de (15 m "un/ime1 .'re' .unt nece.6rm& Ai !re0&)ute cu ochiuri !rin c're trece .6rm& /'"0'ni)'t& cu di'metru" cu!rin.u.'u contr'$or3e1 #ntin)&to're St6"!ii din -eton 'u o "un/ime de (14 m1 o /reut'te de 25 P/1 .e')& !e r6nd "' 7 J @ m unu" de '"tu"1 "' :um&t'te' di.un un/hi de 45< ? de.6rme: un' "' 06r$u" Ai '"t' "' -')' "or Du!& .e e.6rme !ort'nte ?1 Ai de (1( J (15 mm !entru et':e"e urm&to're L' t&iere' #n ce!i de rod1 "' !rimu" ni0e" .'re' -ride"or !e .t'n3ei dintre !rimii Ai u"timii doi -utuci !e r6nd ? Dro!i"e .t6"!i"or $runt'Ai .e $o"o.ecut& m'nu'" "' 'd6ncime' de <17*<18 m Du!& tr'n.in/ur& .ecut're' /ro!i"or1 tr'n.t'"'re' .ec3iune' "' -')& de 1<12Q8 cm1 i'r "' 06r0 de 8Q712 cm Dro.'t #n #nterior .t6"!i1 #ntindere' Ai $i.t6"!i"or $runt'Ai .e !o'te $'ce cu ':utoru" contr'$or3e"or > un .en Prindere' .t6"!ii !'rce"eii dou& .t6"!ii $runt'Ai din ce"e 4 co"3uri '"e $iec&rei !'rce"e1 re.Pentru in.& "i .t6"! 'm!"'. #ntre (1( Ai 21< mm1 -ride > co"iere ? din .ime' .6rm' In.!'"ieru"ui cu!rinde urm&to're' .iune de o!er'3ii: !ichet'tu"1 e.t6"!i"or #n /ro!i1 $i.6rm& !ort'nt& de c're .e $'ce "'ter'"1 de o !'rte Ai de '"t' ' .t'-i"it'te' .e de' 'cee'Ai #nc"in're Ai #n&"3ime cu ' ce"or din co"3uri1 .tri-u3i' .unt $i.e $i.t'"'re' .t6"!i"or urme')& $i.tri-uire' .t6"! St6"!ii $runt'Ai .e $i.i/ur' .'3i .!ortu" Ai di.e $i.e.6rme"or Prin !ichet't .t'n3ei dintre doi -utuci Se !ichete')& '!oi "ocu" contr'$or3e"or > "' :um&t'te' di.6rm&1 'ncore .c !entru ' '.'re' 'ncore"or1 $i.t'-i"it'te' #ntre/u"ui r6nd de .e in.& #" 'i-& $iec're .t6"!i"or $runt'Ai #n !o)i3ie 0ertic'"& M'i #nt6i .

t' "' unu" din c'!ete .'re c6t m'i -un& .'re' contr'$or3e"or Ai 'ncor're' .6rm' !rin #n$&Aur're Pentru $orm're' Ai #ntre3inere #n !o)i3ie 0ertic'"& ' tu"!ini"or1 'ce'.'t& de .tr6n.e #ntinde .6rme"e #nce!6nd cu ce"e de .'re' tuturor $runt'Ai"or urme')& $i.e -'te -ine cu m'iu" de "emn .e introduce tre!t't !&m6nt !e "6n/& .'u '" !6r/hii"or .'re' mi:"oc'Ai"or din inter0'"u" !'rce"ei Pentru o $i.truite !e !rinci!iu" .uceAte .e')& !e .t6"! Ai .tr'turi de 1< J 15 cm1 c're . #n :uru" .6rm' ' $o.e !rind de .e #ntind .'u '"te m'teri'"e De.tr6n.t6"!u"ui $runt'A1 i'r "' ce"&"'"t c'!&t1 du!& #ntindere1 .e')& #n mod !ro0i)oriu cu ':utoru" -ride"or .t6"!1 #n .t $i. Ai termin6nd cu ce"e de :o.ntin)&to're"e .e $i.e r&.e')& de$initi0 Pentru o m'i -un& #ntindere ' .t6"!u" $runt'A din ce"&"'"t c'!&t '" r&ndu"ui1 cu ':utoru" "or .$i.e $i.t6"!i"or $runt'Ai Se #ntind '!oi .!'"ieru"ui1 . Pentru 'ce'.6rm' .u.en .e #n$&Ao'r& .e $i.'re' mi:"oc'Ai"or > #n !o)i3ie 0ertic'"& ? de !e r6nduri"e m'r/in'"e Se continu& '!oi1 !rin '"iniere' !e ce"e dou& direc3ii1 $i.t' tre-uie tutor'te1 i'r tutorii 0i3e"or .'u cu o r'n/& de $ier Urme')& 'm!"'.n continu're1 .&rm' !ort'nt&1 !rin "e/'re cu r&chit& .6rme"or .6rm& "' unu" din c'!ete1 du!& ce .e recom'nd& $o"o.im!"e con.6rme"e1 c're .cri!ete"or .ire' unor #ntin)&tori . du!& .

e #n"&tur& ochii cu e.e .'re re'"i)&rii ti!u"ui de t&iere .i.tente1 '.e !une 'ccent !e "ucr&ri"e ce contri-uie "' $orti$ic're' -utuci"or #n 0edere' !re/&tirii "or !entru intr're' !e rod Ferti"i)'re' or/'nic& Ai chimic& core.e t'ie cu circ' 1< cm .ce!3i' t&ierii de $orm're com!"et't& cu inter0en3ii #n 0erde nece.t'ri"or1 com!"et're' /o"uri"or e.'t& ce" m'i :o.te i'rn& !rin muAuroire .imii de @ mm1 unde .ce!3i' ' 2 J 4 din 06r$ Pentru $orm're' cordonu"ui -i"'ter'"1 du!& !roiect're' tu"!inii1 co'rd'1 d'c& 're !e.6rm' !ort'nt& !6n& "' -utucu" '"&tur't 1 .& !e .i/ur're' !rote:&rii 0i3e"or !e.e !roiecte')& tu"!in'1 e0entu'" Ai cordo'ne"e Pentru !roiect're tu"!inii .t'-i"it Pentru $orm' .i de c'"it'te ' "ucr&ri"or de #ntre3inere ' .+lea !e la plantare Lucr&ri"e '!"ic'te #n 'nu" '"*III*"e' .emi#n'"t& .u.&n&t'te !rin '!"ic're' !re0enti0& ' "ucr&ri"or de com-'tere ' -o"i"or Ai d&un&tori"or1 diri:'re' "&.e t'ie Co'rde"e r&m'.2.te condu.!rim' .!un)&to're1 '!"ic're' "' tim! .unt '.6rme"e !ort'nte .o"u"ui1 co!citu"1 #ntre3inere' $run)iAu"ui intr*o !er$ect& .'u !6n& "' "imit' /ro.n contunu're .!'"ieru"ui Din !or3iune' de co'rd& r&m'.te @ mm #n di'metru1 e.e "e'/&1 du!& c')1 de .Lucrările !e întreținere !in anul al+III+lea 0i al+I.'u de tutori .e '"e/e co'rd' !"'.6rm& ' . !e cordi3e"e din 'nu" '"*II*"e' Ai .2.t're de .& .em&n&to're cu ce"e din 'nu" '"*II*"e'1 cu e.