Pengertian Air bersih

Air bersih itu pengertiannya air yang memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk rawatan air minum dan untuk rawatan air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, fizik dan biologis. Pengertian Air Bersih: 1. Secara Umum: Air yang aman dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. 2. Secara Fisik : Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. 3. Secara Kimia: • PH netral (bukan asam/basa) • Tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya. • Parameter-parameter seperti BOD, COD,DO, TS,TSS dan konductiviti memenuhi • aturan pemerintah setempat.
SUMBER, KUALITI AIR SUNGAI DAN ISU PENGURUSAN KUMBAHAN Secara semula jadi, Malaysia kaya dengan sumber air kerana menerima jumlah hujan yang tinggi kira-kira 2,985 mm setahun. Dengan itu permukaan bumi Malaysia menerima sebanyak 990 bilion meter padu air setahun di mana 36 peratus kembali semula ke atmosfera melalui proses sejatan dan tranpirasi, 57 peratus menjadi air larian dan 7 peratus meresap ke dalam tanah (Jadual 1). Selain itu Malaysia juga mempunyai 150 sistem sungai dengan kira-kira 1,800 batang sungai. Oleh itu penawaran sumber air tersebut sebenarnya lebih daripada mencukupi keperluan penduduk Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful