You are on page 1of 2

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φαρμακίδου 10, Χαλκίδα, ΤΚ 34100,
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://espeseunion.blogspot.gr e-mail: espeseunion@gmail.com

ΠΡΟΣ

:

Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας
Μελών Ενόπλων Δυνάμεων

ΚΟΙΝ

:

Πίνακας Αποδεκτών

Αρ. Πρωτ. 3/2014
Χαλκίδα, 06 Φεβ 2014

ΘΕΜΑ :

Ωράριο Εργασίας (Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες)

ΣΧΕΤ

α. ΣΚ 20-2 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων)
β. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ
Β΄1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)
γ. Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις»)
δ. Υπ ΄ αριθμ. Φ.400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 2011 απόφαση ΥΕΘΑ
ε. Φ.302.1/27/312558/Σ.1678/13 Σεπ 2012/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/2 α
στ. Υπ΄ αρ. πρωτ.13/2013/15 Μαρ 2013/Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε.
ζ. Φ.302/3/309056/Σ.1146/18 Ιουν 13/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/2β

:

1. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, καθιερώθηκε η 40ωρη πενθήμερη εργασία
για όλο το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο σαφώς
συμπεριλαμβάνεται και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τη
(δ) όμοια απόφασή του ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τροποποίησε ανάλογα το
ωράριο εργασίας για το σύνολο του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή,
ορίσθηκε ως ώρα έναρξης για το θερινό ωράριο εργασίας η 07:00 και ως ώρα λήξης
η 15:00, ενώ για το χειμερινό ωράριο εργασίας ως ώρα έναρξης η 07:30 και ως ώρα
λήξης η 15:30. Ειδικότερα, με το (ε) σχετικό θεσπίστηκε από το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ για το
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Σχολών, Κέντρων και Μονάδων που
διεξάγουν απογευματινή – νυχτερινή εκπαίδευση, ώρα έναρξης εργασίας η 07:00 και
ώρα λήξης η 14:30.
2. Ωστόσο, στις Μονάδες, τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως αλλά και τις Σχολές, το
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές πέραν της εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών, για τις
οποίες το ΥΠΕΘΑ με το (β) σχετικό έχει επιληφθεί προκειμένου να αντισταθμίσει
μερικώς το γεγονός της υπέρβασης του θεσπισμένου ωραρίου που συνεπάγεται η
εκτέλεση της, το (α) σχετικό προβλέπει και την εκτέλεση εβδομαδιαίων υπηρεσιών οι
οποίες επίσης εκτελούνται καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου ωραρίου. Οι υπηρεσίες
αυτές, οι οποίες εκτελούνται από μόνιμα στελέχη, είναι η υπηρεσία του Λοχαγού και
Ανθυπασπιστή Εβδομάδος, του Αξιωματικού Υπομονάδος και του Υπαξιωματικού
Επόπτη Εστιατορίων. Σε ότι αφορά στην υπηρεσία του Υπαξιωματικού Επόπτη

Εστιατορίων, η Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε. έχει αναδείξει το πρόβλημα με το (στ) σχετικό έγγραφό
της. Ως προς τις υπηρεσίες του Λοχαγού και Ανθυπασπιστή Εβδομάδος όπως και
του Αξιωματικού Υπομονάδος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα (α) και (ζ) σχετικά
η εκτέλεσή τους άρχεται από το εγερτήριο (06:00Ω) τις καθημερινές και λήγει με την
επιθεώρηση των εξοδούχων (17:20Ω για το χειμερινό ωράριο και 19:20Ω για το
θερινό) και επιπλέον τα στελέχη οφείλουν να παρευρίσκονται και το πρωί του
Σαββάτου προ της ενάρξεως του προγράμματος (08:45Ω) έως και την επιθεώρηση
των εξοδούχων (12:00Ω). Οι ώρες επομένως εργασίας των παραπάνω οργάνων
υπηρεσίας υπερβαίνουν κατά πολύ τα όσα προβλέπουν τα (γ) και (δ) σχετικά,
αναφορικά με την εφαρμογή της 40ωρης πενθήμερης εργασίας στο στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, τα στελέχη που εκτελούν τις
υπηρεσίες Λοχαγού και Ανθυπασπιστή Εβδομάδος και Αξιωματικού Υπομονάδος
εργάζονται περί τις πενήντα τέσσερεις (54) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά σε
σύνολο έξι (6) ημερών επί εβδομαδιαίας βάσεως ενώ οι υπαξιωματικού Επόπτες
Εστιατορίων, εργάζονται καθημερινά κατά την εβδομάδα υπηρεσίας τους συνολικά
περισσότερες από εκατόν πέντε (105) ώρες.
3. Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, επιτρέπεται στο προσωπικό του δημόσιου
τομέα, επομένως και στους στρατιωτικούς, η απασχόληση πέραν του καθορισμένου
ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών η οποία και συνεπάγεται την οικονομική του αποζημίωση. Αντίθετα όμως με
ότι συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και στα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης της υπερωριακής
απασχόλησής τους για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Επομένως παρόλο
που με τα (γ) και (δ) σχετικά έχει θεσπιστεί 40ωρη πενθήμερη εργασία και για τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το ωράριο αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να
τηρηθεί στο σύνολο σχεδόν των στρατιωτικών Μονάδων, σύμφωνα με τα
προμνησθέντα.
4. Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται για άρση της παραπάνω
στρέβλωσης, σε ότι αφορά στην εκτέλεση των ως άνω εβδομαδιαίων υπηρεσιών, είτε
η προσαρμογή της άσκησης εκτέλεσής τους εντός του πλαισίου που καθορίζεται από
τα (γ) και (δ) σχετικά χωρίς την υπέρβαση των σαράντα (40) ωρών εργασίας, είτε η
αναγνώριση της υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών που εκτελούν τις ως άνω
υπηρεσίες, αποζημιώνοντάς τους ανάλογα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)

Δενδρινός Βασίλειος
Αρχιλοχίας (ΠΒ)