http://inikimia.blogspot.

com/

DERAJAT KEASAMAN (pH)
Keasaman suatu larutan dinyatakan dalam pH.

pH = - log [H+] pOH = - log [OH-] pH = 14 – pOH
Larutan dalam air berlaku rumus:

[H+] . [OH-] = 10-14 pH + pOH = 14

Larutan asam [H+] > [OH-] [H+] > 10-7 pH < 7 pOH > 7

Larutan netral [H+] = [OH-] [H+] = 10-7 pH = 7 pOH = 7

Larutan basa [H+] < [OH-] [H+] < 10-7 pH > 7 pOH < 7

http://inikimia.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful