Iarna 2013

Arhitectura Context Peisaj

! ! !

!
Mondrian

Cursul 2 - 24 octombrie 2013 - PERSPECTIVA ESTETICA

• Introducere în problema esteticii (cînd apare, cu ce se ocup!) "i leg!tura cu arta; schimbarea
regimului artei "i autorului în modernitate (se va relua în anul V)

• Problema estetic! a arhitecturii (este vreo diferen#! în receptarea ei fa#! de celelalte arte?) Care
localizare, tehnicitate, caracter public

sunt caracteristicile specifice arhitecturii în raport cu celelalte arte (dup! Scruton) - func!iune,

• Introducere în cîteva teme ale artei moderne /surse estetice pentru arhitectura: abstractizarea
formal!, recursul la fragment, elementaritatea, obiectul autonom, dinamica, cautarea unei teorii unificatoare, grila (vezi art. Rosalind Krauss)

Bibliografie de studiu (seminar)

! ! !

• Bart Verschaffel, “Art in (and of) Architecture: Autonomy and Medium”, in SAGE Hanbook of Architectural Theory, pp. 165-176 • Edward Winters, “Architecture as public art”, in Aesthetics and Architecture, Winters, E., 2007. Aesthetics and Architecture, Continuum, 2007, pp. 99-106 • Roger Scruton, “Introduction: the Problem of Architecture”, The Aesthetics of Architecture. Princeton University Press, 1980, pp. 1- 18

Bibliografie de referin!"
• Binkley, T., 1977. “Piece: Contra Aesthetics”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 35(3), pp. 265-277. Available at: http://www.jstor.org/stable/430287 • Krauss, Rosalind E. , “Grids” , in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. The MIT Press, 1986, pp. 9-22 • Forty, Adrian, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames & Hudson, 2000, pp. 149-173 (Form)

Bibliografie recomandat" (extins")
• Edward Winters, Aesthetics and Architecture, Continuum, 2007! • Davies, Stephen, Kathleen Marie Higgins, Robert Hopkins, Robert Stecker, and David E. Cooper. A Companion to Aesthetics. Wiley-Blackwell, 2009, articolul “architecture” (pp.74-76)! • Foster, Hal, Rosalind Krauss, and Yve-Alain Bois. Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism: Volume 1: 1900 to 1944. Thames & Hudson, 2005. • Greenberg, Clement, Avant-garde and kitsch, 1939. (http://www.sharecom.ca/greenberg/ kitsch.html)! • Sers, Philippe. L’Avant-garde radicale. Belles Lettres, 2005 (capitolele : Les voies de l’abstraction, Unité de l’avant-garde) • Carlson, Allen, Aesthetics and the Environment. The Appreciation of nature, art and architecture, Routledge, 2000, pp. 197-217 (Existence, location and function: the appreciation of architecture) • Parsons, Glenn, Carson, Allen, Functional Beauty, Oxford University Press, 2009. • Sandra Kaji-O’Grady, “Formalism and Forms of Practice”, in Hilde Heynen, Greg Crysler, Stephen Cairns, The SAGE Handbook of Architectural Theory, SAGE, 2012, pp. 152-164

synopsis & biblio curs 2

anul 3 - 2013/2014

Celia Ghyka