Pszichológia

A középkorban a filozófia mellett a vallások foglalkoztak a lelki jelenségekkel, önálló tudományág csak az újkorban a IXX. században vált.

A pszichológia tárgya:
1) Mint tudomány: A lelki jelenségek törvényszerű vizsgálatával foglalkozik. 2) Mint módszer: A problémák feltárásával, és azok megoldásával foglalkozik.

A pszichológia alap problémája:
A test és a lélek kapcsolata.

A pszichológia feladata:
A viselkedés és a magatartás előre jelzése.

A pszichológia kapcsolata más tudományágakkal:
Biológia, Orvostudomány, Filozófia, Szociológia

A pszichológia felosztása:
a) Elméleti területek: (1) Általános lélektan (2) Személyiség lélektan (3) Fejlődés lélektan (4) Szochiál pszichológia (Társadalom lélektan) b) Alkalmazott területek: (1) klinikai pszichológia (2) pedagógiai pszichológia (3) szervezett és munka lélektan

A pszichológia főbb irányzatai:
a) Behaviorizmus: i) Az emberi lelki működés a viselkedésen keresztül nyilvánul meg. ii) Alapja: a külső vagy belső környezetből érkező inger és az arra adott reakció. b) Transzperszonális: i) Az ember lelki működése kiterjed a személyiségen túl, és alakítja környezetét is. c) Pszichoanalízis: i) Az emberi lelki működés biológiailag meghatározott ösztönök által vezérelt. ii) Fontosnak tartja a gyermekkori történéseket. iii) Megkülönbözteti a tudatos és a tudat alatti lelki működést.

Személyiség lélektan
Az egyén személyiségét vizsgáló tudományág.

d) Humanisztikus: i) Az emberi lelki működés egyedi tapasztalatokon alapul.

Tárgya:

a) b) c) d)

A személyiség. Egyes pszichés folyamatok mint pl.: az észlelés, az érzékelés, a figyelem. A pszichés működések típusos változatai. Az egyén egyéniségére jellemző formák

Személyiség:
A személyiség fogalmának meghatározása nehéz. Attól függ, melyik pszichológiai irányzat alkotja. 1) Hétköznapi értelemben: a) Egyén: számszerű megkülönböztetés b) Egyéniség: jellemző tulajdonság alapján történő megkülönböztetés 2) Pszichológiai értelemben: a) A személyiség azoknak a pszichológiai rendszereknek a dinamikus struktúrája az egyénben, amelyek a környezethez való egyéni alkalmazkodást meghatározzák. 3) A személyiség jellemzői: a) Alakítható, változtatható b) Alkalmazkodásra képes a külső környezet, és a szerzett és öröklött tulajdonságok következtében. c) Másoktól való megkülönböztető jellegzetességek összessége. d) Meghatározza az egyén jellegzetes stílusát. e) Befolyásolja a környezettel való kapcsolatot.

A személyiség lélektan feladata:
Az elmélet alkotók leírják és érthetővé teszik az emberi viselkedést. a) Bejósolhatóvá teszik a várható és bekövetkező változásokat és magatartást. b) Az elméleti kutatások segítik a gyakorlati munkát. c) Több szempont szerint tudjuk megfigyelni az embereket, és értelmezni a viselkedésüket.

A személyiség megfigyelése:
a) Kísérlet természetes, vagy mesterséges környezetben.

b) c) d) e) f) g)

Műszeres vizsgálatok. Önmegfigyelés. Külsőmegfigyelés. Statisztikai adatfeldolgozás. Pszichodiagnosztikai tesztek. Egyéni, és csoportos pszichoterápiás eljárások.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful