You are on page 1of 1

ΑΛΚΙΝΙΑ  

 

Χ ΗΜΙΚΕΣ   Ι ΔΙΟΤΗΤΕΣ    
 
1.  Καύση    
 
3ν-1
CvH2v-­‐2  +  
O2   →  vCO2  +  (ν-­‐1)Η2Ο    
2
 
 
2.  Αντιδράσεις  προσθήκης  σε  δύο  στάδια    (Η2  ,Χ2  ,  ΗΧ,  ΗCN,  H2O)    
Ισχύει  ο  κανόνας  του  Markovnikov  
 
A.  Καταλυτική  υδρογόνωση    
HC

d− Pt
CH +  H2 ⎯Ni−P
⎯⎯⎯
→ H2C

CH2

 
 
B.  Προσθήκη  υδραλογόνου  
HC

CH

+ΗΧ
⎯⎯⎯
→     H2C

CHX

H2
→  H3C CH3
  ⎯⎯

+ΗΧ
⎯⎯⎯
→   H3C CHX2  

 
 
Br
Γ.  Προσθήκη  αλογόνου    
   HC
                 CH
               +  Βr2   →    HC
                       CH
                   +  Br2   →   HC
 
Br Br
Br
 
 
Δ.  Προσθήκη  HCN  
HC CH  +HCN   → H2C CH CN
   
 
 
E.  Προσθήκη  νερού  
HC

CH  +Η2Ο

HgSO

4
⎯H⎯⎯
→    H2C
2 SO4

CH

 

 
 
 
 
 
 

 
 

CNa  +  Na   → NaC
 

CH
Br

CN

 
 
3.    Πολυμερισμός  
3    HC
                   CH
          → C6Η6  
HC CH  +   HC CH   → H2C CH C
 
 
 
4.    Αντιδράσεις  όξινου  υδρογόνου  
HC CH +Νa   → HC CNa
 
+  1/2  H2  
HC

Br

        → CH3CH=O  

CH  

CNa 1/2  H2  

Σχηματισμός  χαλκοακετυλενιδίου  (καστανέρυθρο  ίζημα)  χρησιμοποιείται  για  την  ανίχνευση  του  
ακετυλενιδίου  ή  γενικότερα  των  αλκινίων  με  όξινο  υδρογόνο.  
 
 +2CuCl  +2NH3   →
↓  +  2NH4Cl