You are on page 1of 2

ΑΛΚΟΟΛΕΣ  

Κ ΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  Α ΛΚΟΟΛΩΝ  
 

         Κορεσμένες  –  Ακόρεστες  

 
π.χ.  CH3-­‐CH2-­‐CH2-­‐OH      κορεσμένη  
               CH2=CH-­‐CH2-­‐OH        ακόρεστη  
 
         Μονοσθενείς-­‐  Δισθενείς-­‐  Τρισθενείς  
 
π.χ.  CH3-­‐CH2-­‐CH2-­‐OH      μονοσθενής  
 
H2C

               
 

OH OH
H2C

               

CH2

CH

OH OH

       

               δισθενής  

CH2
OH

                 τρισθενής  

         
       Πρωτοταγείς-­‐  Δευτεροταγείς-­‐  Τριτοταγείς  
 
π.χ.  CH3-­‐CH2-­‐CH2-­‐OH      πρωτοταγής  
                 
CH3

             
 

CH

OH

               δευτεροταγής  

CH3

CH3
CH3

             
 

C

OH

CH3

               τριτοταγής  

 

 

Χ ΗΜΙΚΕΣ   Ι ΔΙΟΤΗΤΕΣ    
 

1.  Καύση    
 

CvH2v+1ΟΗ+  

3v
O2   →  vCO2  +  (ν+1)Η2Ο    
2

 
 

2.  Εστεροποίηση    
 

εστεροποιηση

⎯⎯⎯⎯⎯
⎯⎯⎯⎯
→ CH COOCH CH  
CH3COOH  +  CH3CH2OH   ←

3
2
3
υδρολυση

 
 

 

3.  Οξείδωση  

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ  

 

⎡Ο ⎤
Ο ⎤⎦
1εις  αλκοόλες   ⎯⎡⎣⎯
→ αλδεϋδες     ⎯⎣⎯⎦→  οξέα  

π.χ.  CH3-­‐CH2-­‐OH       ⎯⎯→  CH3-­‐CH=O   ⎯⎯→  CH3COOH  
 
⎡⎣Ο ⎤⎦

⎡⎣Ο ⎤⎦

⎡⎣Ο ⎤⎦

⎡⎣Ο ⎤⎦

2εις  αλκοόλες   ⎯⎯→  κετόνες   ⎯⎯→ (δεν  οξειδώνονται)  
 
H
⎡⎣Ο ⎤⎦
Ο ⎤⎦
H3C C OH ⎯⎡⎣⎯
C C
→    H
π.χ.                                                      
     3                                O           ⎯⎯→  (δεν  
CH3  
CH3
οξειδώνονται)
 
 
⎡⎣Ο ⎤⎦
3εις  αλκοόλες   ⎯⎯→  (δεν  οξειδώνονται)    
 
CH3
Ο ⎤⎦
π.χ.      H        C              C              OH
              ⎯⎡⎣⎯
→ (δεν  οξειδώνονται)  
3
 
CH3
 
 
4.  Αφυδάτωση  
 

⎡ H 2 SO4 ⎤


→  CH2=CH2  +  H2O  
CH3-­‐CH2-­‐OH   ⎯⎣⎯⎯⎯
170°C

 

⎡⎣ H 2 SO4 ⎤⎦

⎯⎯⎯→  CH3-­‐CH2-­‐O-­‐  CH2-­‐CH3  +  H2O  
2  CH3-­‐CH2-­‐OH   ⎯130−140°C
 
 

5  .  Αντίδραση  με  δραστικά  μέταλλα  
 

CH3-­‐CH2-­‐OH  +  Νa   →  CH3-­‐CH2-­‐ONa  +  ½  H2  
 
 
 

 
ΚΜnO4  
Υπερμαγγανικό  κάλιο  
 
Κ2Cr2O7  
Διχρωμικό  κάλιο