You are on page 1of 6

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE DREPT SPECIALIZAREA : Drept

DISCIPLINA: Drept Medical
Profesorul de disciplina Prof.univ.dr. Calina Jugastru

Student:

prin intermediul unor organisme de spe ialitate s1au adoptat norme are sta+iles prin ipiile generale in on!ormitate u are donarea de organe tre+uie reali.arii unui transplant( In ontinuare de!inim tansplantului a !iind a ea a tivitate medi ala prin are. u e/ eptia autotransplantului de elule stem *ematopoieti e and elulele sunt re oltate de la pa ient.a de atre medi i de spe ialitate. in on!ormitate u prevederile legii "# din $% aprilie $&&' ( )oordonarea. desi u drepturi inaliena+ile asupra orpului sau. pre. prelevarea de organe. tesut ori elula ( Prin termenul de organ intelegem partea di!erentiata in stru tura unui organism. al inter. in s op terapeuti . unite prin su+stanta inter elulara amor!a. al atuita din mai multe tesuturi sau tipuri elulare. prin ipiul anonimatului donatorilor. printre are ele mai importante sunt2 prin ipiul respe tarii demnitatii umane. on!orm legilor a!late in vigoare . apro+area si implementarea ori aror dispo.in epem prin de!inirea prelevarii a !iind a tiunea de re oltare de organe si.ata.entand vas ulari. tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea.sau elule de origine umana sanatoase mor!ologi si !un tional.i erii ori aror atingeri aduse a esteia. adaptata la o !un tie de!inita.itii privind a tivitatea de transplant revin Agentiei Nationale de Transplant ( Inainte de a putea intelege pro esul de prelevare si transplant de organe si de tesuturi . al gratuitatii et (Ori e a t prin are se e!e tuea.am semni!i atia a estor termini . tesuturi si elule de origine umana se !a in s op terapeuti .ate de 0inisterul Sanatatii Pu+li e si a reditate. este un mem+ru al so ietatii si. in vederea reali. supraveg*erea.at a un gest suprem de daruire a omului atre om.a impreuna o aso iere topogra!i a si !un tionala ( Prelevarea si transplantul de organe. prin a easta. la propunerea Agentiei Nationale de Transplant ( Prelevarea de tesuturi si organe de la personae in viata Pentru a evita ori e !el de atingeri ale drepturilor omului.itati sanatoase si re.ona+ile( In a est sens . in dreptul romanes . prelevarea si transplantul de organe. dar in onditiile unei genero.atie si inervatie proprii ( Prin termenul de tesut de!inim gruparea de elule di!erentiata. in organismul unui pa ient este implantat sau gre!at un organ. este san tionat de )odul penal( Pentru a se evita a este onse inte.sau tesuturi si.tre+uie mai inatai sa anali. poate adu e un servi iu semenului sau. adu and o grava atingere vietii si integritatii orporale omului. transplantul de organe tre+uie on eput si reali.a prelevarea unor organe din orpul uman viu. un a t al unui om are. in unitati sanitare pu+li e sau private autori. are !ormea.PRELEVAREA SI TRANSPLANTUL DE TESUTURI SI ORGANE In Romania . tesuturi si elule de origine umana de la donatorul in viata se !a e in urmatoarele onditii 2 .

piele. asistentul so ial sau alte persoane u pregatire de spe ialitate asupra eventualelor ris uri si onse inte pe plan !i. sange din ordonul om+ili al. ' ( donatorul si primitorul vor semna un a t legali. independent atat de e *ipa are e!e tuea.are a donarii de la donatorul viu.a transplantul. at si de !amiliile donatorului si primitorului ( Prelevarea. avand apa itate de e/er itiu deplina. pre um si sta+ilirea motivatiei donarii( E/amenul psi*ologi . se !a e u respe tarea regulilor de +ioeti a uprinse in regulamentul omisiei de avi. avand a s op testarea apa itatii de e/er itiu. pana in momentul prelevarii 6 ( prelevarea si transplantul de organe.at prin are de lara a donarea se !a e in s op umanitar. donarea si transplantul de organe. la .i .psi*iatri va !i e!e tuat de un spe ialist. e vor !i utili. at si primitorul are vor !i supusi unui e/amen psi*ologi si. in lusiv in!ormatiile geneti e.ate in s op terapeuti .a transplantul . tesuturi sau elule de la donatorul viu se va e!e tua u avi. tesuturi si elule de origine umana. sperma. preala+il si e/pres al a estora( Se inter. de sange. ap !emural. s ris. neimpli at in e *ipa de transplant( A easta omisie va !un tiona on!orm unui regulament emis de Agentia Nationala de Transplant.3 ( prelevarea de organe.a easta omisie va evalua motivatia donarii si va ontrola respe tarea drepturilor pa ientilor ( )omisia de avi. tesuturi si elule de la persoane !ara apa itate de e/er itiu$ ( onsimtamantul se semnea. de la donatori vii.sau psi*iatri . se poate e!e tua de la persoane ma4ore in viata. u onsultarea )omisiei de +ioeti a a 0inisterului Sanatatii Pu+li e( Regulamentul va !i apro+at prin ordin al ministrului sanatatii pu+li e ( )omisia va evalua atat donatorul. re. in scopul obtinerii unui folos material sau de alta natura .ultate din a tul prelevarii 5 ( donatorul poate reveni asupra onsimtamantului dat. tesuturi si elule de origine umana a urmare a e/er itarii unei onstrangeri de natura !i. are ara ter altruist si nu onstituie o+ie tul unor a te si !apte 4uridi e in s opul o+tinerii unui !olos material sau de alta natura ( Prelevarea de organe. mem+rane amnioti e.i a sau morala asupra unei persoane sunt inter.are a donarii de la donatorul viu. dupa o+tinerea onsimtamantului in!ormat.ise 5 .are a donarii de la donatorul viu va avea urmatoarea omponenta2 1 un medi u pregatire in +ioeti a din partea olegiului medi ilor 4udetean sau al muni ipiului 7u uresti 1 un psi*olog sau un medi psi*iatru 1 un medi primar. anga4at al spitalului si avand atri+utii de ondu ere in adrul a estuia. !amilial si pro!esional. li+er. !ara a !i ne esar avi.i e prelevarea de organe.a numai dupa e donatorul a !ost in!ormat de medi .ul omisiei de avi.ul a estei omisii ( Datele privind donatorul si re eptorul. psi*i . pla enta. tesuturi si celule de origine umana nu pot face obiectul unor acte si fapte juridice. in s op terapeuti . onstituita in adrul spitalului in are se e!e tuea. psi*olog sau psi*iatru.

tesuturi si.a numai din +an ile a reditate sau agreate de Agentia Nationala de Transplant ( 8ie are prelevare de organ. u e/ eptia a. a estea pot !i alo ate in reteaua internationala de transplant. on!irmata in spital de $ medi i primari( )on!irmarea donatorului de edat !ara a tivitate ardia a se !a e on!orm proto olului de resus itare . prelevare. tesuturilor si elulelor de origine umana in adrul sistemului de transplant din Romania ( In onditiile in are pe teritoriul national nu e/ista ni i un primitor ompati+il u organele. al donarii avi.inta un ris pentru primitor.urilor in are de lararea identitatii este o+ligatorie prin lege ( Prelevarea de tesuturi si organe de la persoanele de edate Prelevarea de organe.at de medi ul de !amilie sau prin ins rierea in Registrul national al elor are re!u. e/ eptie !a and situatiile !ara e *ivo 2 . vor !i omuni ate su+ anonimat.e organe. tesuturi si elule de origine umana6 ( prelevarea de organe. persoana de edata si1a e/primat de4a optiunea impotriva donarii. in !un tie de regulile sta+ilite de a easta privind alo area organelor.itate in +an ile de tesuturi si elule.atii spe iale emise de Agentia Nationala de Transplant ( Tesuturile si elulele de origine umana prelevate pot !i utili. tesuturile si elulele de origine umana disponi+ile. pe +a. persoana de edata si1a e/primat de4a optiunea in !avoarea donarii.sau elule de la persoanele de edate se !a e numai u onsimtamantul s ris a el putin unu dintre mem+rii ma4ori ai !amiliei sau al rudelor. onsimtamantul va !i luat de la persoana autori. on!orm legislatiei in domeniu. printr1un a t notarial de onsimtamant pentru prelevare sau ins rierea in Registrul national al donatorilor de organe.ate imediat pentru transplant sau pot !i pro esate si depo. in timpul vietii.a unei autori. o posi+ila ontaminare sau alte a!e tiuni are repre. on!orm proto oalelor sta+ilite pentru !ie are organ. tesuturi si celule de la donatorul decedat se face in urmatoarele conditii : 3 ( se de!ineste a donator de edat !ara a tivitate ardia a persoana la are s1a onstatat oprirea ardiorespiratorie iresus ita+ila si ireversi+ila.inte pe de!un t# ( prelevarea se poate !a e !ara onsimtamantul mem+rilor !amiliei da a. opil. tesuturilor si elulelor de origine umana prelevate la nivel national se e!e tuea. ast!el in at ni i donatorul. in mod legal. a reditate sau agreate de Agentia Nationala de Transplant ( Transplantul de tesuturi sau elule de origine umana se e!e tuea. sora( In a+senta a estora. transplant de organe.are pot avea a es terte parti. tesuturi si elule ' ( prelevarea nu se poate !a e su+ ni i o !orma da a.a numai dupa un ontrol lini si de la+orator are sa e/ luda ori e +oala in!e tioasa.at de medi ul de !amilie.a de atre Agentia Nationala de Transplant. prin a t de re!u. tesut sau elula in parte ( Repartitia organelor. 5 ( de lararea mortii ere+rale se !a e de atre medi i are nu !a parte din e *ipele de oordonare. al donarii. se defineste ca donator decedat cu activitate cardiaca persoana la care s-a constatat incetarea ireversibila a tuturor functiilor creierului. va !i pre. in timpul vietii. tesuturi si elule( A tul de re!u. avi. !rate.ata. in urmatoarea ordine2 sot. tesuturi si elule de la donatori de edati se e!e tuea. sa il repre.a sa done. se va respe ta on!identialitatea donarii. . ni i re eptorul sa nu poata !i identi!i ati( Da a donatorul nu doreste sa1si divulge identitatea.entat de atre apartinatori oordonatorului de transplant ( Prelevarea de organe. parinte.

vor !i omuni ate su+ anonimat. nu se poate lua legatura in timp util u !amilia ori u repre. tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea. pre um si a. e/ eptand a. sto arii si distri+utiei a estora. in a. inregistrarea si transmiterea in!ormatiilor despre in identele grave si rea tiile adverse severe are pot in!luenta alitatea si siguranta organelor. e pot !i datorate pro urarii. in s opul o+tinerii unei in!atisari demne a orpului de!un tului ( Prelevarea de organe. a esta poate !i dat in s ris de atre unul din mem+rii !amiliei sau de atre repre. ast!el in at ni i donatorul.urile in are de lararea identitatii este o+ligatorie prin lege( Datele privind donatorul si re eptorul.sau elule( Dupa !ie are prelevare de organe.ul primitorului a!lat in imposi+ilitatea de a1si e/prima onsimtamantul. pro esarii. tesuturilor si elulelor. tesuturi si celule de origine umana. 8isa de de larare a donatorului si 8isa de prelevare de organe si tesuturi( Agentia Nationala de Transplant sta+ileste un sistem de vigilenta pentru raportarea.tesut sau elula de origine umana este anuntata imediat si inregistrata in Registrul national de transplant. Se inter.a u onsimtamantul s ris al primitorului. testarii. respe tiv primitorul sunt de a ord. pre um si a primitorului. in lusiv *irurgi ale da a este ne esar. ni i re eptorul sa nu poata !i identi!i ati( Agentia Nationala de Transplant poate a orda servi ii !unerare si. tesuturi si elule de origine umana se e!e tuea. transplantul se poate e!e tua !ara onsimtamantul preva.ut anterior da a.entantul legal al a estuia ( In a.ionomiei sale prin ingri4iri si mi4loa e spe i!i e. tesuturi si. ast!el in at ori e rea tie adversa severa o+servata in timpul sau dupa pro edura de transplant ar putea !i legata de alitatea si siguranta organelor. celule de origine umana se face numai pe baza autorizatiei speciale emise de Agentia ationala de !ransplant . se face numai cu consimtamantul medicului legist si nu trebuie sa compromita rezultatul autopsiei medico-legale .entantul legal al a estuia.ierea ar ondu e inevita+il la de esul pa ientului ( . dupa e a esta a !ost in!ormat asupra ris urilor si +ene!i iilor pro edeulu ( In a.i e divulgarea ori arei in!ormatii privind identitatea donatorului adavru.a numai in s op terapeuti ( Transplantul de organe. on!orm pro edurilor sta+ilite de Agentia Nationala de Transplant( 0edi ii are au e!e tuat prelevarea de organe si tesuturi de la o persoana de edata vor asigura restaurarea adavrului si a !i. in cazuri medicolegale. tesuturilor si elulelor( !ransplantul de tesuturi sau organe Transplantul de organe.sau tesuturi si.sau transportul adavrului.ul donatorilor de la are s1au prelevat organe si. la are pot avea a es terte parti.sau elule de la donatorii adavru se vor ompleta. tesuturi. datorita unor impre4urari o+ie tive. investigarea. Introducerea sau scoaterea din tara de organe.urile in are !amilia donatorului. u datele din momentul prelevarii. iar intar. in lusiv in!ormatiile geneti e.ul in are primitorul este in imposi+ilitatea de a1si e/prima onsimtamantul.

prelevarea de ellule stem *ematopoieti e medulare sau peri!eri e se !a e in urmatoarele onditii2 .ute de lege ( )a si o e/ eptie de la regula a prelevarea de la minorul in viata este inter.ul s ris sau ver+al al minorului impiedi a ori e prelevare ( .Re!u. onsimtamantul a estuia.ute de lege ( In a.ul transplantului de tesuturi si organe in a.ul in are donatorul este minor.a transplantul. s ris sau ver+al.urilor preva.ul donatorului are are el putin 36 ani.in a.sa in a. dupa e!e tuarea o+ligatorie a unei an *ete de atre autoritatea tutelara ompetenta .ul minorilor sau persoanelor lipsite de apa itate de e/er itiu. se inter. in situatiile e/pres preva.i e prelevarea de organe. tesuturi si elule de la potentiali donatori minori in viata. dupa a. tutorelui sau al uratorului( Da a minorul nu a implinit varsta de 36 ani.Situatia minorilor 9 onsimtamantul )on!orm prevederilor legii .prelevarea de elule stem *ematopoieti e medulare sau peri!eri e de la minori se poate !a e numai u onsimtamantul minorului da a a esta a implinit varsta de 36 ani si u a ordul s ris al o rotitorului legal. prelevarea se poate !a e u a ordul o rotitorului legal. respe tiv al parintilor. . se e/prima in !ata presedintelui tri+unalului in a arui ir ums riptie teritoriala se a!la sediul entrului unde se e!e tuea. u e/ eptia a. onsimtamantul va !i dat de parinti sau de elelalte persoane are au alitatea de o rotitor legal al a estora.