You are on page 1of 1

s un projecte

LaceNet
RBRICA - AVALUACi BARCELONADA 2.0 / CENTRE: treball previ ALUMNE/A:

5
Aporten mapes, han installat i provat les apps i comencen lactivitat havent llegit les instruccions, ben documentats, etc. Fa la seva feina i simplica en la tasca de grup, ajudan companys,etc.

4-3
Han preparat mnimament lactivitat per no tenen clars tots els aspectes organitzatius de lactivitat. Cal ajudar-los. Contribueix al treball de grup de manera activa i destacada.

2-1
Gaireb no tenen res a punt i lajuda del professor/a s fa imprescindble. La seva actitud s passiva i no fa aportacions signicatives al treball en grup

0
Comencen lactivitat, al tren, sense dur a sobre cap material ni havent mirat res. Inicdeix negativament i diculta el desenvolupament del treball en grup.

puntuaci

Preparaci prvia de material (grup)

Aportaci al grup prvia a la sortida i durant el trajecte danada (indiv.).

treball durant lactivitat


Preparaci durant el trajecte (grup)

5
Tenen clara la feina que han de fer i aproten el temps, de manera organitzada i amb els objectius clars Han descartat i canviat molt b els targetons. Preparen molt b la ruta. Aporta 4 imatges i un breu vdeo a Instagram, cobrint tots els punts, totes elles amb explicacions de qualitat. Ha arribat a lhora, tant a la sortida com a lhora de tornada. Segueix les indicacions, simplica i vetlla pel bon treball del grup. Al tren es comporta sense molestar altres viatgers.

4-3
Aproten el trajecte per preparar lactivitat per no del tot autnomament, necessiten algun tipus dajuda (professor) Bona preparaci per amb alguna petita errada corregida pels professors Envia 4 imatges i un vdeo per sense explicacions de qualitat, faltes dortograa, etc.

2-1
Lajuda dels professors ha estat imprescindible per a la planicaci del treball. Sense lajuda dels companys i/o professors no shagus pogut planicar el recorregut. No fa la totalitat denviaments, i la qualitat de les explicacions s inexistent o nulla

0
No han aprotat el trajecte per organitzar el treball de grup. El recorregut ha estat fet prcticament en la seva totalitat pel professorat. No ha aportat res.

puntuaci

Targetons i recorregut

Imatges a instagram a cada punt (una delles, un vdeo). (grup) Puntualitat (individual) Actitud (individual)

Ha arribat amb una mica de retard, sense afectar al desenvolupament de lactivitat. Hi ha hagut alguna petita mancana en el seguiment de les indicacions (poca9. Al tren se lha hagut de cridar latenci. Lactitud no ha estat del tot correcta, entorpint el treball en grup o general . Al tren el comportament no ha estat correcte.

Ha arribat tard, afectant el desenvolupament global de lactivitat. Lactitud no ha estat gens correcta, entorpint el treball en grup o general de lactivitat. Al tren molesta als altres viatgers.

treball posterior a lactivitat


Enquesta Comentari personal nal de valoraci a la web del projecte Assoliment objectius

5
Ha enviat lenquesta Fa una aportaci personal de qualitat amb alguna referncia a les aportacions prvies dels companys. Ha assolit els objectius i propsit de lactivitat a un nivell molt satisfactori.

4-3
Aportaci qualitativament correcta per amb ms de 2 faltes greus dortograa. No mira les aportacions prvies. Ha assolit b els objectius i propsits de lactivitat.

2-1
Element complementari uix i poc consistent. Sense l, amb parts desconnexes. No ha assolit del tot els objectius i propsit de lactivitat. No ha aportat res.

0
No ha enviat lenquesta

puntuaci

Lassoliment dels objectius i propsit de lactivitat no ha estat gens satisfactori.

OBSERVACIONS:

NOTA TREBALL