You are on page 1of 5

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM

PSZICHOLOGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR


PSZICHOLÓGIA SZAK

KLINIKAI ESETTANULMÁNY
Azonositó adatok
Kliens A.E
Kora 45 év
Születési ideje:1961.02.15
Neme férfi

JELENLEGI ÁLLAPOT
A 45 éves férfi 1 évvel ezelőtti szivinfarktus után felépülve önként jelentkezik
pszichológusnál ,mert állandó pánikreakciókkal szembesül,fél hogy újra bekövetkezhet az
infarktus, és akkor végzetes lesz.
Az utóbbi időben elmondása szerint nem teljesit optimális szinten,nem tud megfelelni a
munkahelyi kihivásoknak,állandó a halállal való foglalkozás gondolata,állandóan az
egészségével foglalkozik,
Tüneti viselkedés
-állandóan szorong,zavaróként éli meg pánikreakcióit,állandó flashback-jei vannak arról
hogy mikor preinfarktja volt hogyan szállitották el a kórházba és hogyan kezelték a
sürgösségin.Felesége szerint néha nem lehet birni vele, ha ellentmondanak neki, akkor
mindig azt mondja -hát persze, sirba akartok tenni időnap előtt.Főnöke szerint nem fogadja
el senkinek sem a tanácsát hogy kimélje magát,nem egyezik bele hogy rendben-.rangban
alatta levőktől tanuljon,és a fiatal kollegáitól állandóan retteg hogy elveszik helyét.
A probléma megfogalmazása a vizsgálatvezető szempontjából
A kliensnek intellektualizálásra,túláltalánositra való hajlama van, állandóan a tüneteket
kutatja,semmi sem utal gondolkodási zavarra,deviáns viselkedésről nem beszélhetünk.
-intellektualizál (nem akarok egy statisztikai adat lenni,tudom hogy az infarktus legelső a
véges kimenetelű betegségek listáján,)
-negativ emóciói erőteljesek kontrollálatlanok,(mi lessz a családdal ha én meghalok,ki
vigyáz majd rájuk,)
A klinikai segitség igénylésének indokai
A páciens elvárásai a rögeszméinek megszüntetése , a pánikreakció csökkentése, a
hipokondria megszűntetése,valami mód arra hogy kényszeres cselekedeteitől és
gondolataitól megszabaduljon.
A páciens megjelenése és viselkedése
-ápolt,gondozott,sokat izeg-mozog,állandó szemkontaktust tart
fenn,türelmetlenüldobol kezeivel,
-beszéde érthető,kifejező,hangos,általában együttműködő.
-igyekszik bizalmát kifejezni de vannak gyanakvó periódusai,(miben segitene rajtam egy
pszichoterápia)
Biológiailag páciens egészséges megjelenésű,robusztos alkatú,tesalkata piknikus,
MagatartásaVérmérséklete energikus, érzelmei erőteljesek,gesztusai feszültek és
kényszeresek,képes erős érzelmek átélésére,mint harag,felháborodás,tele van negativ
emóciókkal,nincs viselkedése felett kimondott kontrollja,
Személyiségvonások
Tipikus A tipusú személyiség,Türelmetlen,versengő és törtető személyiség,világgal való
kapcsolatából adódó folyamatos stressz vezetett a kardiovaszkuláris megbetegedéshez.
Manifeszt személyiségvonások-önmagát szigorúnak ,barátságosnak,mások szerint
(felesége)ha nem elvárásai szerint történnek egyes dolgok akkor gyerekesen
követelőző,tiszteletet követel,önkényeskedik. Betegségét úgy éli meg mint egy
vesztességet,ellenséges érzelmei kifejezésre jutnak,mások egészségét ,fiatalságát
irigyli,legfőbb vágya hogy jól legyen.
Környezete általában tiszteli,szereti,bizalomra méltó.
Erkölcsi elvek,szakmai kompetenciák
Fontos szerepet tölt be egy vállalat keretén belül egy épitkezési vállalatnál dolgozik ,ő veszi
fel a rendeléseket ,nemcsak irodai munkája van hanem terepre is kijár
Szakmailag nagyon kompetens,szociális és és személyi identitása összeegyeztethető,bár
munkahelyi státusza szerepkonfliktushoz vezet,túlteljesit önmagán,munkájával nagyon sokat
foglalkozik,mivel a munka biztositja család megélhetését,elégedett
munkahelyével,fizetésével,bár munkahelyi státusza szerepkonfliktushoz vezet,családjával
néha laza kapcsolata van, de nagyon büszke teljesitményeire és családjára.
Nagyon kevés szabadideje van,gyermekeivel szigorú ,állandóan ellenőrzi őket,hogy
tanultak-e ,milyenek a tanulmányi eredményeik, kisebb korukban a szülőértekezletekre is
eljárt,nem adja meg gyerekeinek az önállóság érzését.Családja eredeti családjához
hasonlit,számára fontos a család,hagyományos szemlélettel rendelkezik:a férfi a
családfenntartó, ő is szigorú nevelésben részesült,fő a rend,és a diszciplina,a nevelés sokat
nyom a latba.
Szociális ökólógaFeleségével ,17 éves fiával és 15 éves lányával lakik.20 éve házasok.
Környezete amelyben él biztonságos,tiszta,emeletes családi házban lakik kertje van, nincs
gazdaság,munkahelyére személyi autóval ingázik, 5 km távolságra.
Fő stresszforrások
-munkahelye túlórázással és erőteljes versengéssel szembesiti,megterhelő pszihikai munkát
végez,elmondása szerint a cégnek mennie kell.
Személyiségfejlődés
Már gyermekkorában versengő tipus volt,nagyon szeretett tanulni,pajtásaival való
játszadozás helyett előnyben részesitette az olvasást ,Apját mindig szigorúnak látta, anyját
törékeny asszonykának irja le -olyan akárcsak az ő felesége,szülei pénzügyileg és morálisan
támogatták, egyetemet kitünő eredménnyel végezte,egyetemi évei alatt dolgozott is,bevallása
szerint saját becsületes munkájának köszönheti hogy felküzdötte magát a szociális
ranglistán,erősen autonóm,kihivásokat kedvelő személy..Munkakörében tisztelik,de
önkényeskedőnek ,túl szigorúnak látják,aki nem nézi el a tévedéseket.
Megküzdő stratégiák,elháritó mechanizmusok,hobbik
A betegség előtt vidám, gondtalan volt de most kirekesztettnek érzi magát állandóan
kimélnie kell magát,mindig fáj valamije,állandóan rosszkedvű, nem jár társaságba,nincs
kedve senkivel sem találkozni, betegsége miatt leszükültek baráti, szociális kapcsolatai,
néha sétál, kutyát sétáltat, feleségével társasjátékot játszik,vagy komputerezik,időnként
olvas,de sokszor elvesziti a türelmét és nem okoz örömet semmi foglalatosság,.Máskor télen
sielni járt,nyáron halászott,sokat kirándult.-ezek a foglalatosságok jelentettek számára
örömet most saját családja is zavarja.
Fő stresszforrások
-kényszeres cselekedetei keseritik meg életét,nemcsak 2 -szer méri vérnyomását hanem
naponta 3- szor 4 szer,pulzusát is, bármilyen palpitációra újabb pánikreakciót él át érzi hogy
nem kap levegőt és megfullad,azt érzi hogy abban a pillanatban belehal.
Az eset megfogalmazása
Belső élményeit nehezen tudta megfogalmazni,általában spontánul válaszolt a feltett
kérdésekre,Gondolkodása logikus,alapos,túl racionalizáló,De a vele történt kellemetlen
esemény rontja a problémamegoldási képességét és általában életvitelét,nincs gondolkodási
zavara,hipochondriás.
Hangulatilag felfokozottság jellemzi,nehezen alkalmazkodik,tűrőképessége és
toleranciaszintje alacsony,szakmailag kompetens,bár rugalmatlanság jellemzi.
Diagnosztikai benyomás
DSM IV
I tengely általános egészségi állapot miatti mentális zavar
II.tengely –
III.tengely szivkoszorúér- betegség
IV. tengely alkalmazkodás képtelensége,környezettel kapcsolatos problémák
GAF:50
-közepesen súlyos tünetek,egykedvűség,körülményes beszéd,időnkénti
pánikroham,munkahelyi teljesitményben jelentkező problémák,kevés barát,munkatársakkal
konfliktus
Javaslatok:
Hogy a páciens hatékonyabbn működhesen szükséges a stresszes életforma
megváltoztatása,szabadnapok biztositása,a képzeteket dekatasztrofizálni kell,arra a
felismerésre kell eljusson hogy az érték nemcsak a teljesitményben rejlik,senki sem érthet
mindenhez,a szorongásait meg kell tanulnia kontroll alatt tartani,,megtanitani arra hogyan
kezelheti tüneteit,relaxációs tréning,öninstrukciós tréning alkalmazása,helyes
étkezésre,megfelelő testmozgásra,fontos sebészeti és orvosi ismeretekre kiterjedő
kardiológiai tanácsadásban kell részesiteni. A páciensnek meg kell tanulnia A tipusú
személyisége megnyilvánulásait,és felismerni túlzott pszichológiai,kognitiv és viselkedéses
válaszait.