You are on page 1of 23

Ekologia chemiczne i ekologia biochemiczne. Od A.-L. Lavoisier, Louis Pasteur, J.B. Lamarck, J. von Liebig, - do .... Vladimir I. Vernadsky, ... i Gheorghe Duca.

http://5bio5.blogspot.com/2014/02/ekologia-chemiczne-i-ekologia.html

This text is prepared using computer translation from English, with imperfections. Scientific publication opublikowana: profesor Ion Dediu. Powstanie i rozwój badań na temat czynników chemicznych środowiska. This is the same text in English: http://5bio5.blogspot.com/2014/02/paper-published-professor-ion-dediu.html Akademos, Numer 4 (31) 2013, s.77 - 81. (W rumuńskim / mołdawskim). Tłumaczenie komputer patrz poniżej. Wydawca czasopisma : Akademia Nauk Mołdawii . Strona czasopisma: http://www.akademos.asm.md/about-en Afiliacja autora : Instytut Ekologii i Geografii, Akademia Nauk Mołdawii [ASM] ** Opublikowane w czasopiśmie : Akademos, Numer 4 ( 31 ), grudzień 2013 r., str.77 - 81. ISSN 1857-0461; Web site of this journal: http://akademos.asm.md/ słowa kluczowe , w skrócie: czynniki tło, ekologia , środowisko ; chemiczny Członek Akademii Nauk Mołdawii ( ASM ) Profesor dr I. Dediu [ Instytut Ekologii i Geografii ASM ( Akademia Nauk Mołdawii ) ] Powstanie i rozwój badań na temat czynników chemicznych środowiska. - Akademos , Numer 4 ( 31 ) 2013 , s.77 - 81 http://akademos.asm.md/files/Istoricul%20factorilor%20ecologici%20chimici%20ai %20mediului%20ambiant.pdf http://5bio5.blogspot.com/2014/02/paper-published-professor-ion-dediu.html Streszczenie / Summary . [Tekst jestwynikiem tłumaczenia komputerowego , z niedoskonałościami ] : Ten papier recenzja przeanalizował genezę i ewolucję pojęć związanych z czynnikami chemicznymi w środowisku. Badania naukowe z tych czynników została zainicjowana przez : A.-L. Lavoisier , Louis Pasteur , J.B. Lamarck , Justus von Liebig , Victor Shelford , W.P.Taylor, E. Rubel , W. Tischler , P. Williams, B. Harborne , M. Barbier , Siergiej A. Ostroumov, M.M.Telitcenko , K.M.Hailov , i in. W rezultacie naukowcy utworzono dwa obszary nauki , mianowicie Ekologia biochemiczna i Ekologia Chemii Środowiska . Nauka ekologii biochemicznej rozpoczął się w Moskwie w 1986 roku książki Wprowadzenie do Ekologia biochemiczna (Vvedenie przeciwko biohimi eskuju ekologiju 1986 r.; Uniwersytet Moskwa Prasa ; Polskie wydanie : Wprowadzenie do Ekologii biochemicznej , 1992 )

. W Republice Mołdowy , nauka chemii ekologicznej rozpoczęła w mołdawskiej State University , na koniec 1980 roku , prof A.Ia. Siciov i akademik Gheorghe Duca są jej założyciele. Obecnie , akademik Gheorghe Duca powodzeniem prowadzi szkołę krajowej chemii ekologicznej . Słowa kluczowe: Geneza , czynniki chemiczne, biochemiczne , ekologia , chemia ekologiczna , biochemia , chemia, historia nauki , biogeochemia . Antoine Lavoisier - francuski chemik znany jako ojciec nowoczesnej chemii ; odkrył tlen i obalić teorię flogistonu (1743-1794)

**

Justus Freiherr von Liebig ( 12 maja 1803 - 18 kwietnia 1873) , niemiecki chemik, który znaczący wkład do chemii rolniczej i biologicznych , i pracowała w organizacji chemii organicznej .

** Louis Pasteur ( 27 grudnia 1822 - 28 września 1895) , francuski chemik i mikrobiolog znany za odkrycia zasad szczepień , fermentacji mikrobiologicznej i pasteryzacji .

** Jest to tekst, przetłumaczone przez komputer ( z niedoskonałości i błędów tłumaczenia komputerowego , tekst ten można uznać za rozszerzonej listy słów kluczowych ) : Składniki chemiczne środowiska szczególne znaczenie dla nowoczesnej ekologii . Ten problem ma historię ponad 200 lat , kiedy jeden z założycieli chemii jako nauki , Antoine Laurent Lavoisier (1743/94 ) , w 1792 roku , prezentowane Naukowego

Francuskiej Akademii pracę Krążąc z [Chemia ] pierwiastków na Ziemi " . Sam tytuł i treść raportu wynika, że zaskakująco to francuski autor był nie tylko wielkim chemikiem , ale także jeden z pierwszych ekologów na świecie (gdzie ekologia jako nauka nie miała nazwę) . Lavoisier powiedział to w krótkim i jasny sposób : "Rośliny są w powietrzu , wodzie i wszystkich substancji niezbędnych do życia przyrody zwierzęta paszy z roślin lub innych zwierząt , tak że wreszcie, substancje , które są częścią ich ciała są . wykonane z królestwa powietrza i minerałów. Następnie w wyniku fermentacji ,rozkład i spalanie tych substancji , wracają do atmosfery i świata mineralnej , gdzie pożyczonej ... [ nie jestdosłownym tłumaczeniem ] . W rzeczywistości , Lavoisier byłnaukowcem, który odkrył i opisał biotyczne krąży pierwiastków w przyrodzie . Dalsze francuskie cuda autor ( nie retoryki ) : " W jaki sposób natura wykonuje ten niesamowity krąży substancji pomiędzy trzema królestwami [ minerałów , roślin i zwierząt ] A on odpowiada: Ponieważ spalanie i fermentacji są jak włączyć do królestwa materiałów mineralnych , w którym wyodrębnione do tworzenia roślin i zwierząt , ich rozwój musi być odwrotna zjawisko spalania i fermentacji ... " . Louis Pasteur w swoim raporcie na temat osiągnięć nauk chemicznych i biologicznych ( Rola fermentacji w naturze ) , zauważył badańLavoisier 's , w szczególności w odniesieniu do podziału zjawiska ciągłości życia na Ziemi , który jest ograniczony do trzech funkcjonalnych elementy składowe organiczne : producentów, konsumentów i rozkładających . W tym kontekście genezy okolicznych nauk przyrodniczych , to zapisz się na opinię GS Rozenberg (2004) , który napisał , że gdyby nie byłogilotyna Wielkiej Rewolucji Francuskiej , dziś byłby rozpoczął ecologicy z historii nazwa AL Lavoisier , jak on był pierwszym , który postrzegany nie tylko tylko znaczenie chemicznych roślin i zwierząt , ale także ich ekologiczne rola w biotyczne świecie, około 150 lat w oczekiwaniu na pojawienie się VI Vernadsky biogeochemia (1926 ) . Słynny francuski naturystów na początku XIX wieku , JB Lamarck (1744 - 1829) , w jego Hydrogeologii (1802) zwrócił ( o charakterze pionierskim ) : są szczególnie wpływową żywe organizmy na substancji i składników skorupy ziemskiej ? są wyniki to szczególnie istotne ? J.B. Lamarck (1744 - 1829) :

Otoodpowiedź: ...wpływ organizmów żywych na tych substancji jest ogromny i różnorodny ...", biorąc pod uwagę , po pierwsze, gromadzi biosediments skorupy ziemskiej z pokolenia na pokolenie (Ghegamean , 1981, str. 78 , . cytowany przez Rozenberg , 2004, str. 23) . Stawką nie jest tylko proste odniesienia , ale znalezienie klucza Prolegomena do nowego są nauki . Jak V.l. Vernadsky (1965 ) stwierdził , Lamarck był pierwszym ( w kontekście organizmów żywych szczególnie wpływowej na skorupie ziemskiej ) , który byłnajbliżej współczesnego pojęcia biosfery ... Lamarck byłfrancuski naturalny geniusz, który , między innymi osiągnięciami , opracował pierwszą hipotezę ( o charakterze materialistycznym , czasami naiwne , czasem nawet złe ) na temat rozwoju świata organicznego (patrz Lamarck , 1809 ) . Kontynuacja tej linii myślenia byłdziełem wielkiego przyrodnika Rosyjskiej ( ostatni Mohikanin klasycznego naturalizmu ) Władimir Iwanowicz (1863-1945 ) Wiernadskij . On , rysunek fundamentalną konceptualizacji biosfery ( dominujący dziś w światowej literaturze naukowej ) , sformułował podstawowe zasady ( postulatów ) z biogeochemię, wszystkie z nich w oparciu o związane z jego i innych prac - jego książka na geochemii . V.I.Vernadsky :

W związku z tym , że nie będzie zapomnieć o niemieckiej szkoły chemików ( lepiej powiedzieć , agrochemists ) Justus von Liebig założył ( 1803/73 ) . Był drugim po Lavoisier , z chemików , którzy byli bardzo blisko do ekologii ( które nie istnieją jako takie ) . Sformułował teorię krąży węgla ( C ) i azotu ( N ) w przyrodzie . W roku 1840 Justus von Liebig odkrył i sformułował prawo minimum : substancja obecna w środowisku w minimalnych ilościach określonych w czasie objętości zbiorów ( rośliny uprawne ) , jako odnoszące się do autora ( . Jednostronną rzeczywistości zauważył n ) jedynie czynniki chemiczne odżywianie roślin .

Następnie ustawa Liebig 's został przedłużony do innych czynników, takich jak , na przykład , temperatura, czas itp. (patrz Shelford , 1913 , 1915 , Taylor 1934 , Tischler , 1949, itd. ) . Ponadto , inny niemiecki agrochimist A. Mitscherlich (1909 , 1921) , wraz z B. Baule (1918 ) odkrył i sformułował prawo działania w połączeniu (efekt łączny) od czynników ekologicznych (ustawa Mitscherlich 's - Baule ) , jako prawa skutkami synergizm między czynnikami chemicznymi, żeczynnik środowiskowy (nie tylko chemiczne ) inne czynniki mogą być podmioty szczególnie wpływowych lub wymagania w określonych warunkach środowiskowych . Matematycznie , zjawisko to można wyrazić w następującej postaci : wytwarzanie ( np.wydajność upraw ) γ zależy nie tylko od jednej czynników środowiskowych (takich byłoby zgodne z przepisami minimalny Liebig ' s), gdy jest ograniczenie lub dostosowane i całość czynników , które oddziałują montażowe według wzorze γ ═ γ ( x1, x2, x3 ... xn ) w którym x1, X2, x3 ... są ekologiczne . Wykazano doświadczalnie, że ta zależność wzrostu produkcji organizmów ( populacja , ekosystem biosfe ) , w zależności od stężenia (wielkość ) czynników środowiskowych ( np. dodawanie

substancji odżywczych ) , jest logarytmiczna nie liniowo . Pozytywny efekt działania jako czynnik staje się oczywiste, że stężenie czynnika jest niższa ( w stosunku do fizjologicznego konieczności organizmów ) . Podobnie , stosując metodologię systemowego ( holistycznego lub integralna ) działanie czynników chemicznych środowiska na ekosystemy dozwoloneodkrycie innych przepisów ochrony środowiska -działanie ustawy w stosunku do czynników ograniczających sformułowanych Lundegard H. (1954 ) kształt krzywej bioproductivity wzrost nie zależy jedynymczynnikiem ( aktywnych) w minimalnej ilości, a także od innych czynników . Oznacza to , także w zakresie holistycznego istotne , że środowisko systemów ekologicznych działają jak dobrze zintegrowaną całość (synergii ) czynniki (ograniczenie ) zwany Lundegard " System Liebig " lub "L - System " ( po Poletaev ) . intensywność [... ] jako ekologiczny metabolizm żywych i środowiska zależy od strumienia atomów pierwiastka , który znajduje się w minimalnych stężeniach od "L" indywidualnego sukcesu ( populacjagatunku ) w swoim środowisku określa się interakcje między komponentami (bio) chemicznych w tym systemie. Wymienić dwa prawa w zakresie ochrony środowiska : 1 . Prawo kompensacji względny niedobór czynników lub Prawo Rubel 's (1930 ) , że brak lub niedobór czynnika (zwykle z substancji biogennych ) siedliska lub ciała i może być przesunięte (zastąpiony ) z funkcjonalnie równoważnego współczynnika ( blisko ) . 2 . Prawo [ ... ] bezwzględne ecophysiologically podstawowe czynniki ( słonecznej , dwutlenku węgla , substancji odżywczych, wody , tlenu) ... V. R. Williams (1949 ) . Jak wykazano w tych i innych ustaw autecology podstawowej chemii priorytetu ochrony środowiska w relacji ( współzależności ) Body System - siedliska , biocenozy - biotopu i tak dalej , z jednej strony , system zapewnia siedlisk żywej materii i informacji chemicznego ogromne znaczenie dla codziennego życie , z drugiej strony , jak wpływ [ ... ] środowisko życia [ ... ] proces ich eksploatacji exometabolites ( tworzenie i działanie nisze ekologiczne ) . Tylko w tych wzajemnych powiązań i oddziaływań problem stanowiły badania , [ ... ] ( paradygmaty ) pytanie naukowe . Pierwszy (najstarszy ) pojawił geochemii , a następnie ich malejącym Biogeochemia naukę o roli organizmów żywych w krążących pierwiastków chemicznych - która została założona przez V.I. Vernadsky na początku 1920 roku (1924 , 1926) XX wieku .

Tu należy zaznaczyć, że Vernadsky za biogeochemicznego paradygmat biosfery , ustaw około 100 lat temu , została zakwestionowana przez niektórych naukowców , ale pozytywne i wyrażone konfi większość naukowców badający biosfere na świecie .

Ale są pewne kwestie dotyczące niepewnych definicji w szczególności w odniesieniu do przedmiotów badań dwóch powiązanych obszarach badawczych : ekologia chemicznych ( biochemiczne ) i chemii ekologiczne . Postaramy się zrobić więcej wyczyścić gąszcz terminologii i ich semantyczne . Francuz M. Barbier (1976 ) był pierwszym , któremu udało się zsyntetyzować wszystko, co było mu wiadomo o interakcjach chemicznych pomiędzy organizmami ( rośliny i zwierzęta) i środowiska w bardzo udanej monografii zatytułowanej Wprowadzenie do l' ekologia chimique ( Wprowadzenie do Chemical Ecology ) . Rok później pojawia siędzieło Anglika B. Harborne (1977) , zatytułowany Wprowadzenie do Biochemii Ekologicznej . Poprawa definicji M. Barbier , dr Siergiej A. Ostroumov ( MVLomonosov Moscow State University) w swojej książce Wprowadzenie do Ekologia biochemiczna (1986) stwierdził, że interakcje chemiczne przedstawione przez autora francuskiego mogą być dwojakiego rodzaju : ( 1 ) interakcje przeprowadzone z zastosowaniem substancji i cząsteczek , które działają jako źródła energii i materii , a ( 2 ) interakcje z cząsteczkami chemicznymi , które działają wyłącznie lub głównie jako pośredników informacyjnych ( biosemiotic posłańców ) lub regulatorów procesów ekologicznych i energii przeniesienia materiału w ekosystemach . Moscow State University : Singer Julia Savicheva who arrived to Moscow University to greet it on celebration of Day of Students

Istotne jest zwrócenie uwagi na badanie zależności drugiego typu, który odnosi się do biochemicznej ekologii podlegają one nauk środowiska. Gdy nie obejmują one wiele problemów szczególnie wpływowych na abiotyczne komponenty ( jeśli nasz chemiczny ) , siedlisko ( biotop ) , na przykład elementów żywienia mineralnego roślin . Substancje w kompetencji ( tematów, zakresem zainteresowania ) ekologii biochemicznej są obecne w środowisku lub w organizmach produkujących je w mniejszych ilościach niż w niezbędne substancje , które są stosowane jako źródła surowców energetycznych / budownictwa. Są to tak zwane exometabolites lub substancje zewnątrzwydzielnicze ( hormony ) , że BA środowisko Bycov (1988 ) nazywa je [...] metabolity wtórne . W ten czy inny sposób , exometabolites , które są na stałe obecne w środowisku , biotyczne bardzo ważną rolę odgrywają : Role chemomediators ekologicznych, chemoeffectors i chemoregulators [ tych pojęć i terminologii innowacyjnej zaproponowano dr Siergiej A. Ostroumov (1986 ) ] organiczne wszystkie ekosystemy naturalne i antropogeniczne . Kwestie związane z zanieczyszczeniem środowiska detoksykacji i degradacji zanieczyszczeń są równieżczęścią ekologii biochemicznej priorytetowych kwestii , jak podkreśla się w książce dr S.A. Ostroumov (1986) . Więcpodstawowym przedmiotem ekologii chemicznej ( ekologia biochemiczne ) jest badanie wzajemnych powiązań między

organizmami , które odbywa się przy pomocy środków chemicznych , które wykonująinformacyjny i regulatory wszystkich procesów ekologicznych . Podstawowym przedmiotem sciencesis środowiska specyficzne substancje, które spełniać funkcje / regulacyjnych mediacji ( biosemiotic ) w stosunkach intrabiocenotic . Substancje te wykonują wiele funkcji : funkcje troficzne i uczestniczą [ ... ] w kluczowych reakcji biochemicznych . Dr Siergiej A. Ostroumov słusznie uważa, że substancje biorące udział w reakcji biochemicznych , które skierowane jako komponenty systemów współpracy wykonawca i posłańców procesów ekologicznych w biosferze ziemskiej środowiska . Główną różnicą jest tosedno ekologii biochemicznej i biochemii jako nauk pokrewnych , ale częściowo odrębne. Tutaj określamy, że biochemia Badając tę samą substancję jako ekologii biochemicznej , ale poza perspektywy ekologicznej . Dr Siergiej A. Ostroumov , jeden z założycieli ekologii biochemicznej w Rosji ( z KM Hailov , 1961 r., 1981 r.; MM Telitcenko , 1971, 1982 ; . Et al ) , która kojarzy nam się, ma rację w tym ecobiochimical badań jest oczywistym priorytetem współczesnej ekologii i ochrony środowiska nauki [ ... ] . Innym obszarem , który również zajmuje się badaniem elementów ( cząsteczek ) i substancji chemicznych w środowisku jest chemia ekologiczne . Ten Gheorghe Duca (2012 , s. . 120 ) posiada przedmiot procesów badawczych , które określa skład i chemicznych właściwości środowiska [ ... ] co oznacza, że w taki czy inny sposób , jest pozytywny negatywny wpływ [...] żywych organizmów . Chemiczny skład siedliska ( biotopu ) systemów ekologicznych jest głównie określana stanowią czynniki podłoża w obszarze geograficznym ( Pejzaż) w pytaniu . W tych warunkach środowiskowych , żywe organizmy ( biocenotycznych podzespoły ) znaleźć cząsteczki i ściśle niezbędne substancje biogenne (H2O , CO2, N, P , K , aminokwasy , pierwiastki śladowe ) , itp. , w warunkach zanieczyszczenia biotopów z substancji toksycznych . Organizmy żywe ( biocenotycznych graficzny) reagują w odpowiedni sposób, zgodnie z prawem ekotoksykologii i [ ... ]. Ponadto , w zakresie chemii ekologicznej przeprowadza badania na fizykochemiczne kinetycznych elementów rodzimych lub nie rodzime środowisko naturalne chemicznych ( zanieczyszczeń i / lub toksyczne ) z betonu , przyczyniając się tym samym do rozwoju ogólnych zasad chemii teoretycznej. To właśnie w tym kontekście , rozwój i wzmocnienie nowej dziedziny naukowej ( interferencji między chemii i ekologii ) w State University (MSU ), Mołdawii , aAkademia Nauk Mołdawii ( ASM ) opracowała nowe pole badań , a mianowicie , ekologiczne chemii . Jego początki zbiegły się z zwołania Szkół State University w mieście Kiszyniów pierwszy (konferencja ) Unii zatytułowany Ekologiczny chemia środowiska wodnego ( 24 26 października 1985 ) . Podstawowe esej przedstawiony przez fizyko - chemik profesor A. Ia . Sâciov [ Sychev ] , Wstęp do chemii ekologicznej , a defin icje proponowane tej dziedzinie badań : Nauka na zanieczyszczenia przez antropogenicznych substancji chemicznych i ich mechanizmy transformacji w biosferze . Definicji był wspierany przez innych uczestników konferencji , np. . , A.L. Purmal, Gheorghe Duca, O.S. Travin, Iu. I. Skurlatov i inni . Tak narodziła się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Państwowego , Mołdowa szkoły narodowej chemii ekologicznej , w tym Wydziału chemii przemysłowej i ochrony

środowiska , oprócz tego należy stwierdzić, że studenci specjalizacji badawczy i doktoranci , którzy w dalszym ciągu [ ... ] sukces do tej pory. Po śmierci prof A. Ia . Sâciov (prof. A. Sychev), jako szef mołdawskiego szkoły chemii ekologicznej logicznie i prawnie - stał swego ucznia : akademik, profesor George Duca, którego wkład w rozwój gospodarki jest niezaprzeczalna , dobrze znany poza granicami nasz kraj. Nie tylkoseria monografii i podręczników ( patrz bibliografia na końcu niniejszej pracy ) z pewnością wszedł do dziedzictwa wiedzy na arenie międzynarodowej . Praca naukowa , że akademik Gheorghe Duca wieńczy jego wyjątkową Słownik wielojęzyczny Chemii Ekologicznej (2012 ), który jestpierwszym w swoim rodzaju i stanowi unikalne i przydatne dla szkół , studentów, studentów , specjalistów doktorantów , dla wszystkich, którzy są zainteresowani kwestie czynników chemicznych i zanieczyszczeń chemicznych środowiska (wody, gleby , atmosfery, sam w faunie i florze , żywności i tak dalej ) . Jednak, wywołują i sukces redakcyjny i druk Encyklopedycznym Instytut Badawczy ASM ( Akademia Nauk Mołdawii ) , kierowany przez dr C. Manolache . Wreszcie , możemy podsumować , że substancje , cząsteczki , pierwiastki chemiczne mogą i powinny być skierowane jest szczegółowy ( niepełna ) regularnie monitorowany trójkąta utworzonego przez biogeochemicznym stronie Innym biochemiczne trzecia - fizyko-chemiczne, [ ... ] w ich interakcji ze środowiskiem systemów życia , ponieważ : 1 . Systemy wykorzystujące pierwiastki chemiczne mieszkający ich codzienne życie , przekształcenia biochemiczne i biogeochemicznego , prowadząc je przez łańcuchów troficznych ( łańcucha pokarmowego ) [ .... ] geochemiczne i przechowuje je w postaci osadów organicznych i organiczne ( obojętne gleby , osadów morskich , i skały ... ) , depozyty organogenicznych (węgiel , ropa, gaz, łupki ) itp. 2 . Sama substancja chemiczna ,pierwszybiogenne , jeśli spada w obwodach organizmów biotycznych tytułu redukujące są przekształcone w elementy (cząsteczki ) według następującego schematu blokowego prostsze : siedlisko ( biotop ) → akceptor → biomasa organizmów ; organów utworzonych → mortmass → → elementy ( cząsteczki ) Zmniejszenie → podstawowe systemy chemiczne. Organizmy i organizmów chemosyntetycznej fotosyntetyzujące biomasa → → → mortmass ) elementy (cząsteczki elementarne → biogenne siedliska ... Biotyczne kolarstwo zamyka , to otwiera się ponownie ... w nieskończoność ... Ale to krąży ma stałe miejsce tylko w warunkach naturalnych, bez brutalnej interwencji działalności antropogenicznej . Badanie tych zagadnień biochemicznych i biogeochemicznych bezpośrednio zaangażowane dwie dziedziny ekologii : ekologia biochemiczne i Biogeochemia . 3 . Element ( y) obiegu chemicznych można zmienić wszystkie lub jeżeli rzeczy Biosystem - hit w chemicznym obcych zanieczyszczeń / poniżające / toksyczne części . do podstawowego rozwiązania tych problemów występuje, niż ekologii biochemicznej i chemii ekologicznej , ekotoksykologii i saproecologia .

4 . We wszystkich trzech przypadkach naukowcy fokus na pierwszym miejscu , że żyje (system dzienny) w współzależności : salon substancja ↔ środowisko chemiczne , elementy (cząsteczki) to związek - pozytywny lub negatywny bezpośredni lub pośredni - udział w prawidłowym funkcjonowaniu procesów ekologicznych w więc (stosunki i konsekwencje ) zostaną opracowane w ramach przepisów ustawowych ekologii Ogólnej , gdzie stosowne, resortingis i prawa chemii . 5 . Jest to oczywiście , że jest to konieczne, aby dalszy współpracy ( interakcji) pomiędzy ekologami i chemików , biorąc za podstawowy przedmiot elementów badania chemiczne / substancje w kontekście interakcji : ecobiochimic ↔ chimioecologic . Bibliography: 1 . Barbier M. Introduction a l' ecology chimique. Publishers: Masson , Paris, 1976. 2 . Bykov B. A. Ekologhiceskii slovari . Publishers: Nauka AN Kaz. SSP, Alma -Ata , 1988, 247 p. 3. Dediu I. Theoretical Ecology Treaty. Publishers : Ed " Phoenex", City of Chisinau, 2007, 558 p. 4. Dediu I. Ecology Encyclopedia. Publishers : Publishing House "Science", Chisinau, 2010 , 835 p. 5. Dediu I. Axiomatic principles and laws of Ecology. Publishers : Publishing House "Science", Chisinau, 2010, 215 p. 6. Gheorghe Duca. Kinetica himiceskih prevraşenii v vodnâh ekosistemah . In: Ecologhiceskaia Himiya Vodnoi Sredy, Moskva , 1988 , p. 95-109 . 7. Gheorghe Duca, Skurlatov I., Matthew A., M. Macoveanu. Ecologic Chemistry. Bucharest, 1999. 8. Gheorghe Duca, Skurlatov Iu. I., Sychev A. Ia. Redox catalysis and ecological chemistry. EC USM, Chisinau, 2002. 9. Gheorghe Duca. Multilingual Dictionary of ecologic chemistry . Edit. "Encyclopaedic Studies Institute", 2012 , 680 p. 10 . Ghegamean G. V. Lamarck, Vernadskii, and biosphere. Priroda , № 9, 1981, p. 78-81 . 11. Hailov K. M. Ekologhiceskii metabolism morya. Publishers "Naukova Dumka", Кiev , 1971.

12. Hailov K.M. Biohimiya Morya : Razvitie, sostoyanie, and prikladnye zadachi. Biologiya Morya, № 2, 1981, P. 3-14 . 13. Harborne J.B. Introduction to Ecological Biochemistry. London, 1977. 14. Lamarck J.B. Hydrogeology . Maillard , Paris, 1802 .

15. Lamarck J.B. Phylosophie zoologique . Paris, 1909 .

16. Liebig J., von , 1840 . Chemisty in its Application to Agriculture and Physiology. Publishers: Taylor und Walton , London , 4th edition, 1847.

17. Lundegardh H. Klima und Baden in therer Wirkung Engineered des auf anzenleben. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1954. 18 . Mesarovic M. D. Views on general system theory. Wiley , New York , 1964. 19. Mitscherlich E.A. Das Wirkungegesetz der Wachstrums factoren. London . 1921, Jb . , 56, p. 71-92. 20. Ostroumov S.A. Vvedenie v biohimiceskuyu ekologiyu [Introduction to Biochemical Ecology; Vvedenie v biohimi eskuju kologiju]. Moscow University Press, Moscow, 1986, 176 p. [This book was translated into Polish and into Bulgarian languages; see more about this book : http://5bio5.blogspot.com/2013/01/on-book-introduction-tobiochemical.html ] Development of Biochemical Ecology . On the book that was published by Moscow University Press: ' Introduction to Biochemical Ecology' (Moscow University Press, Moscow, 1986, 176 pages): http://5bio5.blogspot.com/2013/01/on-book-introduction-to-biochemical.html This is about use of the Polish edition in many Polish universities: Citation of book: Ostroumow S.A. "Wprowadzenie do ekologii biochemicznej", PWN, Warszawa, 1992; [the Polish edition of the book: Ostroumov S.A. Introduction to Biochemical Ecology, Moscow, 1986]. Publications of Polish scientists and lecture courses at Polish universities: http://www.scribd.com/doc/51131227 The Bulgarian edition of this book: Sergei Ostroumov. Uvod v Biokhimichnata Ekologiya. Publishers: Nauka i Izkustvo. City of Sofia [Bulgaria]. 1990. 156 p. Translated into Bulgarian by Raina Ivanova. The Russian edition is in the database Worldcat, the reference is: Sergej Andreevi Ostroumov. Vvedenie v biohimi eskuju kologiju . Publisher: Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, 1986. this book is available in the database WorldCat [WorldCatalog] as the title: Vvedenie v biohimi eskuju kologiju ;

The Polish edition of this book is available in the database WorldCat as the title: Wprowadzenie do ekologii biochemicznej;

see more information on availability of the Polish edition at the end of this text. In 2011, there was a scientific conference in the U.S.A., which was dedicated to the 25th anniversary of publications of this book by Moscow University Press in 1986. 21. Pasteur L. , Oeuvres. Paris, 1922.

22 . Purmal A. P. Fiziko - khimiceskie osnovy proţesovv vodnâh sredah . In: Ekologhiceskaia Khimiya Vodnoi Sredy. Publishers: Tsentr mejdunarodnykh proektov GКNT, Moscow , 1988 , p. 23-37 . 23. Rozenberg G. S. Liki Ekologhii. 2004, 225 p.

24. Rubel E. Engineered anzengesellschaften der Erde. Bern-Berlin, 1930 . 25. Sâciov A. Ia. Vvedenie v ekologhiceskuiu himiu . In: Ekologhiceskaia Khimiya Vodnoi Sredy. Publishers: Tsentr mejdunarodnykh proektov GКNT, Moskva, 1988. p. 7-22 . 26. Shelford V. E. Animal Communities in Temperate America. Chicago University Press , Chicago, 1913. 27 . Shelford V.E. Principles of ecology as illustrated by animals . J. Ecology , 3, 1915. 28 . Skurlatov Iu. Osnovy upravleniya kacestvom prirodnâh vod. In: Ekologhiceskaia Khimiya Vodnoi Sredy. Publishers: Tsentr mejdunarodnykh proektov GКNT, Moskva , 1988 , p. 230-255. 29. Telitcenko M. M. (Editor) . Samoocişcenie Voda and zagreaznitelei migration po troficesckoi tsepi. Publishers: Nauka Press, Moskva, 1984. 30 . Telitcenko M. M., Editor. Fiziologhiceski aktivnâe Soedinenie biologhiceskogo proishojdenia. Moskva, 1971. 31. Telitcenko M. M., S. A.Ostroumov. Vvedenie v Problemy Biohimiceskoi Ekologhii [Introduction to Problems of Biochemical Ecology]. Publishers: Nauka Press , Moscow , 1990. 288 p. ISBN 5-02-004062-2.

This book is in database WorldCat as: Title: Vvedenie v problemy biokhimichesko kologii : biotekhnologiia, sel skoe khozia stvo, okhrana sredy; by M M Telitchenko; Serge Andreevich Ostroumov; Book Language: Russian Publisher: Moskva : "Nauka", 1990. Database: WorldCat Book is available in the U.S. in 8 libraries; in U.K. in 2 libraries; in Netherlands in Universiteit van Amsterdam, Centrale Bibliotheek (University of Amsterdam, Central Library) 32. Taylor W.P. Significances of extreme or intermittent conditions in the distribution of species and management of natural resources, with restatement of Liebig 's law of the minimum. In: Ecology , v. 15, p. 274-379 , 1934.

33 . Tischler W. Grundzuge der terrestrischen Tierökölogie. Braunschweig, Publishers: Vieweg und Sohn , 1949. 200 p. 34. Travin O. K. Katalizator v Vodnoi Srede. In: Ekologhiceskaia Khimiya Vodnoi Sredy. Publishers: Tsentr mejdunarodnykh proektov GКNT, Moskva , p. 84-94 , 1984. 35 . Vernadsky V. I. Biosphere. Paris, Leningrad.

36. Vernadsky V. I. Khimicheskoe stroenie Biosphery Zemli i eio okrujeniya. Publishers: Nauka Press, 1965 , 1987.

37. Vernadsky V. I. The Geochemistry . Paris 1924, 1949 , 1926.

38. Williams V.R. Pochvovedenie . Izbrannâe socineniav dvuh tomah : Publishers : Gos . Izd . Seliskohoz . Moskva, 1949. In the journal, the illustration : Tudor Zbarnea . Portrait, u / p, 800 × 600 mm , 2011 ** About the author . Professor Ion Dediu :

Professor Ion Dediu , Biography data [computer translation]: Born June 24, 1934 ; EDUCATION : 1957 - graduated from the Faculty of Biology and Soil Science , State University of Moldova ; 1960-1962 - Ph.D. studies at State University " M. V. Lomonosov "; 1978 - studied at post-doctorate at the Institute of Zoology of the USSR Academy of Sciences, St . Petersburg; TEACHING : 1971 - Associate Professor ;1980 - Professor at the Department of Zoology , State University of Moldova ; 1972 -1996 - Head - founder and professor at the Inter - university Department Ecology and Environment , Dean of Faculty of Biology and Soil Science of the State University of Moldova ; 2002 - 2006 - Professor at the Technical University of Moldova , 2007 - present - Professor at the Free University ; SCIENTIFIC ACTIVITY : 1957-1971 - various positions as a Research Scientist , Senior Researcher , Scientific Secretary , Deputy Director of the Institute of Zoology , MSSR Academy of Sciences; 1990-2001 - director - founder of the National Institute of Ecology under the Ministry of Environment of the Republic of Moldova ; 1992 member of the Academy of Sciences of Moldova ; 2007 - present - Founder of the Institute for Environment and Sustainable Development Research; OFFICE : 1990-1994 - Minister of Environment of the Republic of Moldova ; 19942001 - Member of the Moldovan Parliament ( Chairman of the Committee of Ecology ) ; 1994-2008 - President - founder of the Environmental Party "Green Alliance"

Moldova , Association of Scientists of Moldova , co -founder of the Association of Scientists of Romania , Decorated with the Orders and Medals : 1994 - Medal of Civic Merit State ; 1999 National Order "Labour Glory" of the Republic of Moldova; 1999 - International Order "Green Cross" UN 1999 - Golden Star International Biography Centre, Cambridge ( England) ; 2009 - Award "Gregory Antipas" of Romanian Academy for his "Treatise of Ecology" in five volumes ; 2010 - Order of the Republic. REFERENCES : Monographs : Dediu , Ion I. Axiomatic Principles and Laws of Ecology : Fundamentals of analytical Ecology . - Publishers : Science Press, City of Chisinau, 2010 . - 216 pp. Bibliography : P. 200-214 . - ISBN 978-9975-67-747-9 . Dediu , Ion I. Biosferologie . - City of Chisinau : Phoenix Publishers , 2007. - 146 pp. - Bibliography : p.118 -143 . - ISBN 978-9975-9759-1-9 . Dediu , Ion I. Ecology of populations - Chisinau : Phoenix Publishing, 2007. - 178 pp. - Bibliography : P. 149-173 . - ISBN 978-9975-9759-2-6 . Dediu , Ion I. Ecology systemic or ecosistemologie . - Chisinau : Phoenix Publishing, 2007. - 296 pp. - Bibliography : p 265-289 . - ISBN 978-9975-9934-9-4 . Dediu , Ion I. Encyclopedia of Ecology . - Chisinau , Science , 2010 . - 836 pp. Bibliography : P.824 - 834. - ISBN 978-9975-67-728-8 . Dediu , Ion I. Introduction to Ecology . - Chisinau: Phoenix, 2006. - Bibliography : P. 289-332 ( 783 titles of publications ) . - ISBN 978-9975-9934-4-9 . Dediu , Ion I. Treasure terminology of ecology : Glossary etymological Romanian Russian - English . - Chisinau : Science , 2010 . - 284 pp. - Bibliography : P. 267-282 . - ISBN 978-9975 - 67-746-2 . Dediu , Ion I. Treaty of Theoretical ecology : Monograph study . Synthesis - Chisinau : Phoenix Publishing, 2007. - 558 pp. - Bibliography: P. 519-545 . - ISBN 978-99759759-3-3 . Medical management of disasters / Basil Dumitraş Ion Dediu , Nicon Karst et al. Chisinau : Medicine Publishers , 2010 . - 194 pp. - ISBN 978-9975-4106-5-6 . Health management campaigns / Dumitraş Basil, and Ion Dediu , Nicon Cârstea . Chisinau : Medicine Publishers , 2009 . - 256 pp. - ISBN 978-9975-78-801-4 . National Strategic Action Program in Environmental Protection / under Scientific Coordination of Ion Dediu , Department of Environmental Protection , National Institute of Ecology , World Bank. - Chisinau : Publishers Union of Writers of Moldova, 1995 . - 148 p. Belous , Tatiana , Svetlana Ştirbu , and Ion Dediu . Biological assessment of the lakes in the Lower Prut Lakes Ramsar Site / / Noosfera : Scientific journal of education , ... and ecological culture. - 2010 . - No. 3 . - P. 25-35 . Belous , Tatiana , and Ion Dediu . Consideration of Wetlands in the Danube River basin management plan to meet Objectives of the EU Water Framework Directive / / Noosfera : Scientific journal of education , ... and ecological culture. - 2009 . - No. 2 . - P. 30-40 .

Dediu , I. Ecology and economics - two complementary sciences . Prolegomena of Bioeconomics / / Noosfera : Scientific journal of education , ... and ecological culture. - 2009 . - No. 2 . - P.4 -12 . Dediu , I. Why " noosphere " ?/ / Noosfera : Scientific journal of education , ... and ecological culture. - 2008. - No.1 . - P. 1-4. Dediu , I. Some problems of ecological exploitation of natural resources in Moldova: 100 birthday of Academician Fyodorov EC / / Noosfera : Scientific journal of education , ... and ecological culture. - 2010 . - No. 4 . ** MORE INFORMATION ON CITATION OF THE AUTHOR OF THE BOOK 'INTRODUCTION TO BIOCHEMICAL ECOLOGY': Who cited. ResearchGate. Citation of publications of Dr. Sergei A. Ostroumov, Fulbright Award winner. In: Italy, Moldova, Spain, Finland, United Kingdom, Mexico, Portugal, U.S.A., China, France, Australia, Greece, Poland, Philippines, Uruguay, Key words: ecology, environmental, science, protection, toxicity, water, safety, sustainability, water self-purification, ecotoxicology, hazard assessment, bioassay, detergents, surfactants, filter-feeders, bivalves, mollusca, plant seedlings, phytoremediation, conservation, biology, biomembranes, membranes, bioenergetics http://5bio5.blogspot.com/2013/12/citation-of-publications-of-dr-sergei.html ** about availability of one of books that was cited in the paper by Prof. I.Dediu: this book is available in the database WorldCat [WorldCatalog] as the title: Vvedenie v biohimi eskuju kologiju ; The Polish edition of this book is available in the database WorldCat as the title: Wprowadzenie do ekologii biochemicznej ISBN: 8301104546; 9788301104542 OCLC Number: 749642014 Description: 204 s. : rys. ; 21 cm. Other Titles: Vvedenie v biohimicesku ekologi Responsibility: S. A. Ostroumow ; tł. z jęz. ros. Jerzy Kuryłowicz. Availability in libraries: 1. NUKAT, Union Catalog of Polish Research Libraries Libraries in Poland: Białowieża; Białystok; Bydgoszcz; Dąbrowa Górnicza; Gdańsk; Gdynia; Gliwice; Katowice; Kielce; Kraków; Lublin; Łódź; Olsztyn; Opole; Poznań; Siedlce; Słupsk; Szczecin; Szczytno; Tarnów; Toruń; Warszawa; Wejherowo; Wrocł Warsaw, 00-312 Poland

2.

National Library of Poland, Biblioteka Narodowa

Warszawa, 02-086 Poland

Other books of this author, Dr. Sergei A. Ostroumov, are available at libraries of Harvard University http://5bio5.blogspot.com/2013/12/harvard-science-bookspauling-l-khorana.html M.I.T., Oxford, Cambridge, Library of Congress, British Library; In more than 600 other libraries of universities of U.S.A., Canada, U.K., France, Germany, Switzerland: http://5bio5.blogspot.com/2014/01/books-of-moscow-universityscientist-in.html Netherlands, in national libraries in Europe, America, Asia, Australia: http://5bio5.blogspot.com/2013/12/top-publications-ecology-environment.html

https://www.academia.edu/5080693/libraries.USA_U.K._France_Germany_India_Ca nada_Italy_Denmark_Belgium_Japan_Sweden http://5bio5.blogspot.com/2013/11/in-universities-national-libraries.html www.academia.edu/5080693/ (with many pictures); http://5bio5.blogspot.ru/2013/11/in-universities-national-libraries.html ** ** Więcej informacji o cytat autora " WPROWADZENIE DO Ekologia biochemiczna " książki : Kto cytowane . ResearchGATE . Cytat z publikacji dr Siergiej A. Ostroumov , laureata nagrody Fulbrighta . W : Włochy , Mołdawia , Hiszpania , Finlandia , Wielka Brytania , Meksyk , Portugalia , USA , Chiny , Francja , Australia , Grecja , Polska, Filipiny , Urugwaj , Słowa kluczowe: ekologii , ochrony środowiska , nauki, ochrony , toksyczności , wody , bezpieczeństwa , trwałości , woda samooczyszczania , ekotoksykologii , oceny zagrożeń , próby biologicznej, detergenty , środki powierzchniowo czynne , filtry podajniki , małże , Mollusca , sadzonki roślin , fitoremediacji , ochrony przyrody , biologii, Błon Biologicznych membrany , bioenergetyki http://5bio5.blogspot.com/2013/12/citation-of-publications-of-dr-sergei.html ** o dostępności jednej z książek , które zostały przywołane w artykule prof I.Dediu : Ta książka jest dostępna w WorldCat bazy danych [ WorldCatalog ] w tytule : Vvedenie przeciwko biohimi eskuju ekologiju ; Polskie wydanie tej książki jest dostępny w WorldCat bazy danych w tytule : Wprowadzenie do Ekologii biochemicznej ISBN : 8301104546 , 9788301104542 OCLC Number : 749642014 Opis: 204 s. . : Rys. . ; 21 cm . Inne tytuły : Vvedenie przeciwko biohimiceskuu ekologiu Odpowiedzialność : S. A. Ostroumow ; TL . z jez . ros . Jerzy Kuryłowicz . Dostępność w bibliotekach : 1 . NUKAT , Katalog Unia polskich bibliotek naukowych Biblioteki w Polsce : Białowieża , Białystok , Bydgoszcz , Dąbrowa Górnicza , Gdańsk , Gdynia , Gliwice , Katowice , Kielce , Kraków , Lublin , Łódź , Olsztyn , Opole , Poznań , Siedlce , Słupsk , Szczecin , Szczytno , Tarnów , Toruń , Warszawa , Wejherowo ; WrocĹ Warszawa, 00-312 Polska

2 . Biblioteka Narodowa w Polsce , Biblioteka Narodowa Warszawa , 02-086 Polska

Inne książki tego autora , dr Siergiej A. Ostroumov , dostępne są w bibliotekach Harvard University http://5bio5.blogspot.com/2013/12/harvard-science-bookspauling-l-khorana.html MIT , Oxford , Cambridge , Library of Congress , British Library ; W ponad 600 innych bibliotek uniwersytetów USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii , Francji, Niemczech, Szwajcaria : http://5bio5.blogspot.com/2014/01/books-of-moscow-universityscientist-in.html Holandia, bibliotek narodowych w Europie , Ameryce , Azji, Australii : http://5bio5.blogspot.com/2013/12/top-publications-ecology-environment.html https://www.academia.edu/5080693/libraries.USA_U.K._France_Germany_India_Ca nada_Italy_Denmark_Belgium_Japan_Sweden http://5bio5.blogspot.com/2013/11/in-universities-national-libraries.html www.academia.edu/5080693/ ( wiele zdjęć ) ; http://5bio5.blogspot.ru/2013/11/in-universities-national-libraries.html **